logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

Tag Archives: הרצאות ללא מחיצה

קריאה רבתית למרנן ורבנן גדולי ישראל הממונים על עם צאן קודש !!! על מה אבדה הארץ ?!!! על עזבם את תורתי

מודעה ואזהרה מאת רבותינו מארי דארעא דישראל על דבר הפירצה הנוראה שנפרצה במחנינו שרבנים מרצים בפני נשים ללא מחיצה, וכן מה שמפרסמים באופנים שונים תמונות נשים, בתואנה שלצורך זיכוי הרבים ...

להמשך קריאה