logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

Tag Archives: הלכות ליום ראשון ז' תשרי התשע"ז.

ספר צער בעלי חיים כהלכתה- ענין מנהג כפרות- הלכות ליום ראשון ז' תשרי התשע"ז.

להורדה:   צער-בעל-חיים-כפרות-כל-השונה-הלכות-ז-תשרי-500.docx חוברת-158-צער-בעלי-חיים-א. צער-בעל-חיים-כפרות-כל-השונה-הלכות-ז-תשרי-500.docx חוברת-261-צער-בעלי-חיים-02.pdf ספר-צער-בעלי-חיים-דרשות-חלק-ב.doc ספר-צער-בעלי-חיים-חלק-א-oc ספר-צער-בעלי-חיים-חלק-ד-טו-אלול.doc ספר-צער-בעלי-חיים-לראדיו-2000-דרשות-חלק-ב.doc צער-בעלי-חיים-אינדי_04-1.pdf 9  צער-בעלי-חיים-כפרות-תשעז.docx 9 קיצור-מהדרשה-ה-פרשת-מטות-על-הכשרות-וצער-בעלי-חיים- שחיטה-סיפורים-צער-בעלי-חיים.doc כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא   – הלכות ...

להמשך קריאה