logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

האדמור מהאלמין- חכמי חלם והפאה "הקדושה"

שיעור-האדמור-מהאלמין-חכמי-חלם-והפאה-"הקדושה."mp3
2 בינואר 2020
14 MB
אורך זמן: 15:37

 

 

..

בס"ד

דרשה: "חכמי חלם"

פעם הייתה עיירה שקראו לה חלם. האנשים שם היו אנשים פשוטים אבל חשבו שהם מאוד חכמים וחשובים! היה להם גשר גדול וחשוב שגשר מצד אחד של העיירה לצד השני, כאשר באמצע היה עמק עמוק. הם היו מאוד גאים בגשר שלהם. אבל יום אחד, אוי, נפלו כמה אבנים מאמצע הגשר, וכתוצאה מכך, החלו אנשים ליפול למטה, ולהיפצע קשות. וכך, כל יום קורבן אחר. והייתה צעקה גדולה בעיירה.

מועצת חכמי חלם התכנסו לישיבה דחופה. סביב שולחן עגול וגדול, ישבו 25 מגדולי חכמי חלם, ובארשת חשיבות וכובד ראש העלו את הדיון של בעיית הגשר על סדר היום. אחרי הרבה ויכוחים וצעקות על מי שיותר צודק, הגיעו כולם למסקנה פה אחד, שהפתרון זה לבנות בית חולים בעמק, בכדי שכאשר משהו ייפול, ישר יכניסו אותו לבית החולים, בלי לבזבז זמן יקר. וכך, באותו ערב חשוב, שמחו כולם על הפתרון הגאוני והשיקו כוסית לחיים, וחזרו לבתיהם שמחים וטובי לבב.

כן, רבותי, כולנו צוחקים על הטיפשות של חכמי חלם, שבמקום לטפל בשורש-לבנות את הגשר ולתקן. – בנו בית חולים.

במקום לצחוק, אנחנו צריכים לבכות, שיש בדורנו כל כך הרבה חכמי חלם.

ומי הם? הם הרבנים, ראשי הישיבות, אדמו"רים, רבה'-ס, שנותנים הרצאות ועושים כנסים, ומדברים שוב ושוב, על מה? שהפתרון הוא להוסיף לימוד תורה, להוסיף מצוות. אבל זה לא שורש הבעיה. אצלנו הגשר שנהרס, זה העבודה זרה של דורנו. הפאה הארורה. שהיא עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים ביחד. את זה צריך לתקן. זה השורש, ואז הכל ממילא ייפתר.

כמה אסונות יש בעם ישראל, כל הגשר הרוס אצלנו, בחלם היו 3-4 קרבנות ליום, רק מי שלא הסתכל לראות בדיוק איפה לנסוע אז הוא נפל, אבל אצלנו יש לנו יותר מ300 קרבנות ליום.

מחלות שונות ומשונות שאי אפשר לבטא את השמות שלהם. מחלת הסרטן המפחידה, תאונות דרכים יום יום.

ומה עושים רבני חכמי חלם של דורנו? לא, הם לא הולכים לשורש הבעיה שזה לבער עבודה זרה מארצנו, כי הם בעלי חשבונות ואינטרסים.

מרן הרב ש"ך זצ"ל, אמר שאם לא יתקנו את הפריצות, תהיה שואה בארץ ישראל. לא צריכים לחכות לשואה. היום כבר יש שואה, רחמנא לצלן. 300 קורבנות מתים כל יום בארץ רק ממחלות וסרטן. כפול חודש זה 9000 קורבנות, כפול שנה זה 108000 לשנה רק ממחלות, מכל האסונות של תאונות, אסונות עם ילדים, וכל מיני מקרים משונים שלא נשמעו בדורות קודמים.

איך יכול להיות שרבני הדור לא רואים את מידת הדין שפוגעת בעם ישראל. האם יש דין בלא דין? האם קודשא ברוך הוא חשוד ח"ו שיעשה דין בלא דין? וכך, במקום שיגידו לכל החסידות שלהם, או הרבנים לקהילות שלהם וכל מארגני הכנסים למיניהם, שה"פאה" היא האסון הגדול, ופשוט, להוריד את הפאה ואז יבוטל חרון אף השם, לעקור את העבודה זרה מהשורש, במקום כל זה, הם אומרים תוסיפו תורה וכו'.

כן, תוסיפו תורה, שתלך גם היא לים של הס"א. לתת כוח כמה שיותר לס"מ וחילותיו.

מה מרן הרב שך חשב על הגאולה והשואה – מרן הרב שך אמר שאם לא נעשה תשובה אוי ואבוי!!!

וכלשונו: "ובאיזה שהוא שלב החשבון ח"ו ותמלא ושואה נוספת עלולה לחזור האם זה לא כך? האם יש מישהו שיכול להכחיש דבר זה, הרי לא יתכן אחרת, ואסור לומר אחרת ואם היהודי לא שלם באמונה זו, הוא כופר בעיקרואם לא נקבל את זה כעונש, הרי כאילו שאנו לא מאמינים בהקב"ה ח"ו" עכ"ל.

מרן הרב שך זצ"ל ראה בשואה מאורע שנכנס לתוך המסגרות הרגילות של שכר ועונש. הדברים באו לידי ביטוי בדברים שהוא אמר בחודש טבת בשנת תשנ"א ושהופיעו בתמצית בעיתון יתד נאמן.

"איננו יודע אם הדבר שיאמרו כאן, יהיו ערבים לאזני השומעים האם יהיו פופולריים דים, על אף שהמה אמת לאמיתה, האמת הטהורה כמו שהיא ללא רבב. אך אין באפשרותי לדבר אחרת ממה שאני מבין. ואחרת אני לא מסוגל להבין, התחושה הפנימית שלי דוחקת בי לומר את האמת, ובשנותי אלו יש רצון עמוק לומר דברים כהוויתם ללא כחל ושרק, וכל אחד שיתבונן בדברים יראה את האמת כמו שיהא ללא שום תערובת.

ברצוני להציב שאלה, מחשבה שמנקרת אצלי הרבה שנים, היתה שואה לפני עשרות שנים, בשואה זו הושמדו ששה מליון יהודים, עד השואה גם לא היתה רגיעה בעולם, ממלחמת העולם הראשונה, אין מנוחה בעולם, גם ברוסיה סבלו מליוני יהודים. בכל רחבי רוסיה נהרגו יהודים, ועדיין לא נראה הסוף.

השאלה הניצבת לפנינו עם כל הכאב על אבדן ששה מליון מאחינו בני ישראל. אין משפחה שלא סבלה מהשואה, אין הורים או אחים, צאצאים, וסתם קרובים, כולם נפגעו מהשואה הנוראה שנגזרה על עמנו, הלא דבר הוא, אנו לא נעצרים לרגע לשאול, מדוע זה קרה, וכי ח"ו הקב"ה נוהג באכזריות הרי הוא מלך רחום וחנון, מה זאת עשה השם לנו הלא דבר הוא, האם זה בחינם? האם יש בכוחו של בשר ודם פרא אדם כהיטלר ימ"ש, להשמיד ששה מליון יהודים? אם אנו סוברים כך, לוקים אנו באמונה בהשגחת בורא העולם על ברואיו.

אני שואל, איך וכיצד צריך יהודי לחשוב לנוכח שואה נוראה כזו, בודאי שיש חשבון לכל זה, הרי מאות בשנים לא קרה מקרה כזה כהשואה הנוראה הזו.

ברור הוא שהתשובה ברורה עד למאד. הקב"ה ניהל חשבון אחד לאחד. חשבון ארוך המשתרע על פני מאות שנים. עד שהצטבר לחשבון של ששה מליון יהודים וכך התרחשה השואהכך צריך יהודי להאמין, ואם היהודי לא שלם באמונה זו, הוא כופר בעיקר, והביאור פשוט הוא שזה עצה של הקב"ה, וזה בהכרח עונש. ואם לא נקבל את זה כעונש, הרי כאילו שאנו לא מאמינים בהקב"ה ח"ו" עכ"ל.

עיקרה של התשובה של הרב שך, רואה בשואה, מאורע רגיל, שהוא חלק מהחשבון הפשוט של שכר ועונש.

מי שרואה בשואה חריגה מהחשבון הרגיל של זכויות ועוונות הוא בעצם כופר בעיקר. לכן, הרב ש"ך רואה בדברים חשבון גדול וארוך שהיה לקב"ה עם עמו, שבו הוא חיכה במשך מאות שנים עד שהתצברו העוונות ואז הוא העניש את עם ישראל בחומרה, החשבון הארוך היה מדוקדק והעונש הנורא הגיע לעם ישראל בעקבות הדברים הללו.

המשך דברי הרב שך

הרב שך ממשיך ואומרש"בעקבות זאת יש סיבה לחשוש ששואה גדולה תחזור בגלל שעם ישראל לא מתנהג כראוי והרשעים שולטים. העובדה שהקב"ה מאריך אפו עם עם ישראל לא תמשך לנצח ובאיזה שהוא שלב החשבון ח"ו ותמלא ושואה נוספת עלולה לחזור.

ולאחר השמדת הששה מליון מתחיל חשבון חדש עם עם ישראל, אין לנו מושג כלל על כמה שנים ישתרע חשבון זה,מתי תתמלא הסאה, אם שנה או שנתיים ואולי עשר שנים.הרי נוכחים אנו לדעת שהקב"ה גבי דיליה ומשלם את מה שנגזר, א"כ צריכים אנו לחשוב, אמנם כעת אנו רגועים וטוב לנו, כי עדיין לא נתמלאה הסאה, אבל שתתמלא הסאה והחשבון של הקב"ה יראה שנתמלאה הסאה אז יהיה חשבון חדש, האם זה לא כך? האם יש מישהו שיכול להכחיש דבר זה, הרי לא יתכן אחרת,ואסור לומר אחרת

ומה שאנו רואים שהרשעים שולטים, זה כל עוד שלא התמלאה הסאה, אנו עדים לכך שהמצב הרוחני נהיה יותר גרוע, זה ממלא את הסאה, וזה עלול להיות עוד שנה או עשר שנים, או אפילו מחר. לפני השואה חיכו מאות שנים במצב של רגיעה עד שהתמלאה הסאה.

כאן, בבתי הספר החילוניים מתחנכים אלפי ילדים יהודיים, האם הם יודעים משהו מיהדות? ומה יהיה עם הדור הבא. האם הילדים שלהם יידעו מה זה משה רבנו ע"ה, הרי אלו שלומדים היום בבתי הספר הממלכתיים לא יודעים מי זה משה רבינו, ומי זה אברהם אבינו. ואחרי עשרים שנה גם יהיה אותו דבר. אז גם יהיה ח"ו נתמלאה הסאה.

לכן יש עצה. "שובו אלי ואשובה אליכם", יש לזכור כי דברי חז"ל הם קדוש! קדוש! קדוש! דבריהם הקדושים לא נאמרו ח"ו כבשיגרא בעלמא, או מליצה ח"ו, דבריהם הם אמיתיים וקיימים בל נסוב מדבריהם, ואז יש לנו תקווה" עד כאן לשונו.

הרב שך חושש לגורלו של עם ישראל בעקבות ההתחלנות שלו וקורא לתשובה שלמה. הדברים נאמרו תקופה קצרה לפני מלחמת המפרץ הראשונה ונדמה שהרב שך ראה בה אפשרות לסכנה כללית לעם ישראל, עכ"ל.

 

אבל בוא נדון את כל הרבנים האלה לכף זכות, שהם חכמי החלם. כי אם נדון אותם לכף חובה אז גורלם יהיה רע ומר אחרי 120 שנה. כי אם הם ידעו את האמת, אבל בגלל אינטרסים שלהם, העדיפו להתעלם, ולהתיר את הפאה, אז הם יהיו חייבים על כל הקהילות שלהם.

כדאי שתדעו שאם האדמו"ר הגדול הזה או הרב'ה המפורסם הזה, לא מודיע קבל עם ועדה שהפאה היא עבודה זרה, גילוי עריות שפיכות דמים, ולא יוצא בקול קורא'ס לאסור את הפאה על כל החסידות שלו, אז תדעו שהוא עובד עבודה זרה. כמו שהאור החיים הקדוש זי"ע אמר "מי שלא מוחה נגד עבודה זרה, כאילו הוא עובד עבודה זרה". וכמו שכתוב בספר שערי חיים. ותדעו, שהרב'ה הזה שנקרא "צדיק", אין מה ללכת אליו, לא לעצות ולא לברכות, לא לטיש ולא לבקש אותו להיות מסדר קידושין. הרב'ה הזה עובד עבודה זרה, מקבל מיליוני שקלים או דולרים, עבור ההסכמה שלו לפאה נוכרית. בדיוק כמו שקונים היום כל כך הרבה רבנים, עם הון עתק, בכדי שיכשירו את הפאה השנואה הזאת על השם יתברך. כי אם הפאה הזאת לא הייתה כל כך שנואה על השם יתברך, לא הייתה יורדת מחלת הסרטן לעולם. כמו שהעידו צדיקים בעלי רוח הקודש וכמו שהעיד הרב כדורי זצ"ל.

אין כבר מקום בבתי חולים לחולי סרטן, רחמנא לצלן. בכל מקום בונים עוד מחלקות אונקולוגיות-ובעיקר משלמי המחיר הכבד הם הילדים והילדות הקטנים שלא טעמו טעם חטא.

וכי לא מספיק לכם שכל גדולי הדור, בעלי רוח הקודש, מדורות קודמים, שאסרו את הפאה משום פריצות? וכעת עוד נוסף לזה עבודה זרה. וכי אתם לא מפחדים בכלל מהקדוש ברוך הוא? שיהיה ברור לכולם דבר אחד, כל חסיד שנמצא עם רבה' כזה, הרב'ה יסחוב אותו לגיהנום יחד אתו. אז בשביל מה אתם לומדים תורה בכלל, בשביל מה אתם חסידים, עובדי השם, כביכול? בכדי לרדת לגיהנום עם הרב'ה? תפתחו את העיניים ואל תטעו לגביו.

ירבעם בן נבט שעבר על עריות, היו לו 120.000 (מאה ועשרים אלף) תלמידים. כולם ידעו עליו. והכתוב מפרסמו. וכך צריך לפרסם את כל הרבנים של היום, שמצדדים בעבודה זרה. צריך לפרסם את "האדמו"ר", ו"הרב'ה" הזה, שכולם ידעו שהוא עובד עבודה זרה.

אם הוא יגיד שאסור ללכת עם פאה, ויצעק על זה, ויפעל למען לבער עבודה זרה מישראל, אז הוא צדיק. אם לא אז הוא להפך מזה.

ותדעו, חסידים, שאם אתם מקבלים כסף מהאדמו"ר הזה, אז כולכם עובדים עבודה זרה, וכל הכסף שלכם הוא כסף של עבודה זרה, ואסור בהנאה. ולמה זה? כי אם האדמו"ר הזה לא מוחה נגד עבודה זרה – הפאה -, סימן שהוא קבל הרבה כסף שוחד בכדי להתיר את הפאה הארורה, שאם לא כך, הוא היה מוחה נגד זה – שזה גילוי עריות, ושפיכות דמים, לא רק עבודה זרה.

מה קרה לכם? תתעוררו! עשרת הדברות לא מדבר אליכם? אפילו אם אשתך הולכת עם מטפחת, אבל אתה עדיין ממשיך לקבל כסף מהרב'ה שלך, אתה וכל משפחתך עובדים עבודה זרה, והכל בטומאה, ואסור בהנאה. לך תשרוף את הכל. לא רוצה? רוצה להמשיך? לא כדאי לך. השם רואה אותך. נכון, הקדוש ברוך הוא מאריך אפי" אבל בסופו של דבר גובה דיליה. תזכרו – אין ויתורים. יש זמן, כאן בעולם הזה לתקן, וגם זה לא בטוח, כי מי יודע את יומו.

לקחת את הרב'ה שלך למסדר קידושין? איזה כבוד גדול! תראו ספר מכתב לאדמו"רים, חלק ז'. כל הקידושין בספק, הברכות בספק האם בכלל התחתנת?

פשוט צריך לברוח מהרב'ה שמרשה לחסידים שלו להסתובב עם פאה. פריצות, עבודה זרה, שפיכות דמים, וגילוי עריות. אז מה עוד נשאר לך מכל היהדות שלך? כדי לכם לחפש רב'ה אחר. אם אין לכם, או לאדמו"ר שלכם פחד מהשם יתברך, סימן שאתם ערב רב. וכידוע, ערב רב לא יכולים לעשות תשובה. וכמו שכתוב בזוהר הקדוש, השם יתברך לבד יהרוג את כל הערב רב לפני ביאת המשיח. כך, שאם אתם ערב רב אתם לא צריכים להתאמץ! יש הרבה סימנים לערב רב, כמו רשעות, לב רע ואנוכי. אנחנו רואים רבה'ס שמתירים פאות בחסידויות שלהם, למרות שהם רואים כמה קורבנות נופלים כל הזמן ממחלות וצרות. בעיקר ממחלת הסרטן. באים לרב'ה, ובמקום שהוא יגיד להם להוריד את הפאה, שיש הבטחה של מאות רבנים, שראו ישועות עם הורדת הפאה, במקום זה הרב'ה הזה לוקח פדיונות ענק, נותן כמה סגולות וברכות וזהו. ואז כאשר נפטרים מהמשפחה רח"ל, שוב באים אל הרב'ה בבכיות, ואז מגיע תור הכסף הגדול – לחלקה, בבית הקברות. כסף לפני, כסף אחרי. הכל כסף, כסף, כסף. מוכרים את הנשמה לשטן. העיקר שייתן כסף! זה לב יהודי? זאת נשמה יהודית? ממש לא. פשוט, שאפשר לראות את זה.

זאת האמת וחייבים להגיד את האמת. חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. ומהאמת לא נזוז כמלוא הנימה.

חבל מאוד שהכל כך, והלוואי שיהיה אחרת.

הסאטמאר רבה' זי"ע כותב בספרו "דברי יואל", בפרשת מקץ, מדוע הדגים לא מתו במבול ובמכת הדם במצרים כן מתו? במבול הם לא עברו עברות, אבל במצרים הם נהנו מהנילוס שזה היה העבודה זרה של מצרים.

ראיתם כדבר הזה?? השם לא מוותר לדגים על הנאה של עבודה זרה. קל וחומר-יהודים שממש בפועל עובדים עבודה זרה.

מה יהיה דינם? הרי, אם הם לא יעשו תשובה, לעולם יצליחו לצאת מכף הקלע וגיהנום, רח"ל.

אנשים מתים יום יום ממחלות ואסונות, ממידת הדין שתובעת תשלום על עבודה זרה, ולאף אחד לא אכפת.

הרב'ה הגדול הזה-הוא כומר לעבודה זרה-אסור ללכת לשם, ולהיכנס אצלו. תברחו ממנו.

בן אדם שעובר עבירה במזיד זה גם נחשב לו לעבודה זרה. מה הוא אומר בעצם? אני החשוב, אני הגדול! הוא כופר בקדוש ברוך הוא, והוא חושב שהוא יותר גדול מהקדוש ברוך הוא. עובדה, הוא עושה את מה שהוא רוצה, ולא מה שהשם יתברך מצווה אותו לעשות, כמו רבני מתירי הפאות.

אולי, אם הרב'ה הזה, הוא נשמה יהודית שעמדה במעמד הר סיני-הוא יזדעזע שישמע שהפאה היא עבודה זרה, ויצא בקולי קולות נגד הפאה. לעבור על עשרת הדיברות? הוא לא ידע! כעת שהוא יודע, הוא לא ינוח ולא ישקוט, עד שיבער את העבודה הזרה הזאת של הפאה. לא לשליש ולא לרביע-אלא לגמרי! אי אפשר לעבוד "חצי" עבודה זרה. ויגיד לקדוש ברוך הוא "את רצונך חפצתי לעשות". ואז ידעו שהוא צדיק הרב'ה הזה. ולרב'ה כזה כדאי ללכת.

ברוך השם לעולם אמן ואמן

 

 

 

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*