logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

דרשת האדמור מהאלמין עם הרב ישעיה אשר פאנט שליט"א- סיפורי ילדות והצלה מהמסיון, על אילו איסורים עוברים בנסיעה לאומן?

מגן דוד

דרשת האדמור מהאלמין עם הרב ישעיה אשר פאנט שליט"א, בן כ"ק האדמו"ר מדעש זצוקללה"ה

להורדה: 50 עבירות בין אדם לחבירו

ב' כי תצא תשע"ז

מורי ורבותי,

נספר לכם סיפור  מה ארע לי 3 פעמים בילדותי כשהייתי בן 11  

פעם ראשונה היה בחיפה, [כשהיתי ילד בן 10 לערך] הייתי הולך כל שבת לפנות בוקר בין שעה 5-6 לבית המדרש הרביעי של אבא שלי זצ"ל לחליסה, [ושם חזרתי להבחינה בעל פה על 74 דף במסכת פסחים] כי הייתי צריך לעזור להבעל קורא שלא ידע טוב לקרות בתורה, פעם אחת עברתי על יד בית הכומרים החדש, ופתאום אני רואה שמישהו רודף אחרי, ואז אם היו תופסים ילד לשם, לא היה יוצא אף פעם משם, כידוע.

אני תיכף רצתי בכל הכוח אצל מתפלל בבית הכנסת שלנו [ר. היימליך] באותו הרחוב, ודפקתי אצלו מאוד חזק בדלת, ופתח תיכף, וסיפרתי שיראה את הכומר שבא לתפוס אותי, ותיכף אמר לכומר, זה משפחה שלי, אל תיגע בו, והכומר הלך, וניצלתי מהמסיון פעם ראשונה, וזה הנס הראשון.

פעם שניה כבר לא הלכתי ברחוב הזה, אלא ברחוב השני, ואני עובר דרך בית הכומרים החדש שבנו שם, ופתאום רודפים אחרי, והתחלתי לרוץ מאוד מהר, ושם היה סכנה גדולה, כי שם הרבה בתים חורבות בעיר התחתית בחיפה, על יד הנמל, ולא היה לי כבר כוח לרוץ כל כך מהר, אבל לישועתי הגיע אוטובוס שהייתי נוסע איתו כל יום לחדר, ועצרתי אותו בשבת קודש, ועלית בשבת על האוטובוס ואמרתי לנהג סע מהר, כי רוצים לתפוס אותי, וב"ה ניצלתי מהמסיון פעם השניה. וזה הנס השני.

באיזה זכות ניצלתי אספר לכם:

התלמוד תורה של אבא שלי זצ"ל היה בדיוק מול האמורא רבי אבדימי דמן חיפה זי"ע, וכל יום פעמים ביום בהפסקה במקום לשחק עם הילדים, הייתי הולך להדליק נרות ולומר תהלים אצל הצדיק רבי אבדימי זי"ע, כי היה לי רחמנות שאף אחד לא הלך אז לקברו, וגם היה מלא קוצים גדולים שכמעט לא יכלו לעבור, כידוע.

פעם אחד נודע לרבי שאני הולך פעמים ליום לרבי אבדימי והלך אחרי, ואמר לי אם הולכים פעמים ביום, הנפטר יכול לקום ולתת לי סתירה, ומאז הלכתי רק פעם אחד, ובכל פעם ששמעתי עלים או ענפים שעושים רעש פחדתי מאוד שהצדיק הולך לי לעשות משהוא, אבל עם כל הפחד הזה, לא ויתרתי על מעשי, ב"ה, ואני בטוח שרק בזכותו ניצלתי.

הנס השלישי: כשהייתי ילד למדתי בירושלים, והיות והיו אז פגזים, ישנתי בבית היתומים דיסקין, ואז למדתי בסאטמאר, על יד מאה שערים.

והיה לנו אוטו שלקח אותנו, וחיכיתי לאוטו, פתאום איזה דג'יפ עומד ושואל אותי איפה אני רוצה לנסוע, ועניתי לדיסקין, הוא ענה לי, אני נוסע דרך שם, אני יכול לקחת כמה ילדים, ונסענו שני ילדים, השני קוראים לו בראך, ושם אותנו מאחורה עם קרונית דלתיים סגורות, ופתאום אני מרגיש שהוא יוצט מירושלים, כי ברגע שהוא הסתובב אני מרגיש תיכף בבטני להקיע, ואני אומר תיכף לחבר שלי, תשמע תפסו אותנו בעלי המסיון, ואני יגיד לך מה אני הולך לעשות, עכשיו כשהג'יפ יגיע לסיבוב שנוסעים לאט, אני יפוצץ את הדלת בכל הכוח, ואני יקפוץ החוצה, ואתה תקפוף אחרי, ואפילו שנשבור את הרגלים, גם לא בעיה, ואני תיכף יעצור את כל המכוניות, וכך נינצל.

וכך עשיתי, וחבירי נשבר לו הרגל בקפיצה, ואני קיבלתי רק מכות קלות, ועצרתי תיכף את כל המכוניות, וב"ה כך ניצלנו מהמסיון הנורא ואיום פעם השלישית, הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו. הסיפור באריכות אבל זה לא נוגע כעת שאני לא רוצה להאריך.       

הצלה מהמסיון פעם רביעית:

מי שעומד שיחזיק חזק בכסא שלא יפול:

 פעם רביעית נפלתי לפח: נתפסתי בעונותי הרבים להכת המיסיון הטמאה הגדולה של נסיעה לאומן, ונכשלתי בעבירות הכי החמורות בעולם, שלא חלמתי על עבירות כאלו גדולות, שתשמעו עכשיו, על מה שאני עברתי, כשנפלתי למסיון הכת הטמאה הגדולה הזאת.

וכמובן שזה היה על ידי שטיפת מוח של המנהיגים של הערב רב, שהקב"ה ימחוק אותם לפני ביאת המשיח, כמבואר בזוהר הקדוש, על חמשה מיני ערב רב.

והיום הזה, עשיתי חשבון הנפש על עבירות שעשיתי, וביקשתי בשמונה עשרה מהקב"ה, שיסלח לי על כל מה שאני וכל החברים שלי שהיינו נוסעים לאומן, ועוברים בכל עת, ובכל רגע, ובכל שעה, רח"ל.

כל אחד מהכת המיסיון שנוסע לאומן עובר על איסורים אלו:

 1. לפני עור, שעל ידו נכשלים הרבה, שגם כן נוסעים.
 2. עובר על לאו ד"השמר פן תשכח את השם אלוקיך", שחושב שרק רבי נחמן יושיע לו.
 3. עובר על לאו דלא תשנא את אחיך בלבביך, שיש הרבה שלא יכולים לנסוע, ויש להם שנאה על אחרים.
 4. עובר על ואהבת לרעך כמוך, שלא אומר לחבירו האמת, שנוסע לא בשביל רבי נחמן, אלא לעבירות חמורות. או לעבור על ולא תתורו אחרי לבבכם שזה עריות (רש"י).
 5. עובר על מדבר שקר תרחק, שמשקר לחבירו.
 6. גורם קטטה ומחלוקת בבית, ועובר על לא תהיה כקרח וכעדתו (סמ"ג).
 7. על וחי אחיך עמך, שלא נותן לאכול להילדים והאשה, ולא קונה להם בגדים ליום טוב. ושמו של הקב"ה נמחק על שלום בית.
 8. עובר, על את השם אלוקיך תירא, שמפחד מהחברים לחץ חברתי, ולא חושב כלום לְפַחֵד מהקב"ה (חפץ חיים בפתיחה אות יא).
 9. עובר על מצוות עשה והלכת בדרכיו, להיות חנון ורחום, והנוסע מתאכזר על האשה והילדים.
 10. מצערין נפשות הרבה, שאין להם מה לאכול, וזה עבירה גדולה לענות ישראל, ובפרט לילדיו שהם בצער גדול.
 11. ביטול ברכות, וברכת הנהנין של הילדים, שעל ידי זה נחשב כמחטיא את הרבים, כמבואר בברכות (לה:) וכגוזל כנסת ישראל והקב"ה, וחבר הוא לירבעם בן נבט.
 12. דוחה את השכינה, על ידי שמפריע שלום בית, שלא נותן להם כסף לאכול, ולא בגדים ליום טוב, ואיש ואשה שלום בינהם, שכינה ביניהם.
 13. באים לכלל כעס, שדינו כעובד עבודה זרה.
 14. מבטלים תפילות של תינוקות של בית רבן, ואמירת אמן ויהא שמיה רבא.
 15. עצבות, ומרי שחורה – מגודל הצער, האשה לא לוקחת תרופות וגם להילדים, ובאין לידי חולי.
 16. מבטלים להילדים תפילה בציבור.
 17. מבטלים הילדים מלימוד התורה ביום הקדוש.
 18. הילדים אם הולכים לבית המדרש משיחים עם חבריהם, ועוברים על ומקדשי תראו.
 19. עוברים על אונאת אישה, בכל רגע ורגע, שחומר העון גדול מאוד.
 20. עוברים על גניבת כסף.
 21. עוברים על לא תהיה לו כנושה.
 22. עוברים בהלוואות על ריבית.
 23. עובר, לוה רשע ולא ישלם, שלא משלמים הלוואות.
 24. כל אחד שיש לו בעיות עם שלום בית, הוא ישלם על, המסכסך בין איש לאשתו, שאינו עולה מהגהינום לעולם (ראשית חכמה שערי היראה י"ג).
 25. אם חס ושלום נתגרשו, הוא ישלם על הכל עד סוף כל הדורות.
 26. עובר על ולא תתורו אחרי לבבכם.
 27. עובר על ונשמרת מכל דבר רע.
 28. עובר על ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
 29. אם מביא מחלות לבית עובר על לא תרצח.
 30. עובר על דברי חכמים, על פסק של גדולי ישראל שפסקו שאסור לצאת לחוץ לארץ, שכל גדולי ברסלב כתבו בקול קורא גדול, בשנת תש"ב שרבי נחמן זי"ע, רצה שלא לצאת מארץ ישראל.
 31. עובר על צוואת רבי יהודה החסיד, שכולם יש להם בעיות גדולות אחרי שבאים חזרה, ולא יודעים שזה בגלל הקללה של רבי יהודה החסיד.
 32. עובר, על ישוב ארץ ישראל, שרוצים לעקור את כל החסידים לעלות לעיר הטמאה בג' עבירות הכי הגדולות לאוקריינה.
 33. עובר על חטאת הרבים, שהמחטיא את הרבים אין מספיקים בידו לעשות תשובה.
 34. עובר, על פסק של רבנו נחמן, שאמר שרק אלו שבחוץ לארץ יסעו אליו. כמבואר במכתב של גדולי ברסלב.
 35. עובר על ג' עבירות חמורות, של עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכת דמים.
 36. על כל עבירה שעובר שלשה פעמים, יש איסור כרת (רבינו יונה).
 37. עובר על אכילת נבילות וטריפות.
 38. עובר על צער בעלי חיים, שמצער את אשתו וכל הילדים.
 39. עובר על כיבוד אב ואם, שלא רוצים שיסע, ואף על פי כן עוברים על צערם של אב ואם. (עוברים על איסור ניאוף, תיקוני זוהר).
 40. עובר, על חינוך הילדים, שלא מתפללים ביום הקדוש של ראש השנה, ועל כל מילה ומילה שילדים היו מרוצים להתפלל, יקבל עונש גדול עבורם.
 41. עובר על צער בעלי חיים על האשה, וכל ילד וילדה לחוד.
 42. עוברים על חינוך הילדים, על לאו ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עינכם, כי הילדים מתרגלים להפקר.
 43. ובדרך כלל הרבה ילדים שנוסעים לאומן נפגעים, הרבה אנשים סיפרו לי שצריכים ללכת לפסיכולוגים ואין להם כסף וכו', ואם הילד נפגע רח"ל, עובר על לא תרצח, להילד ולכל המשפחה שיבוא לקלקל את כל המשפחה, ואת כל הדורות אחריו. וכך שמעתי מהרבה עדיות שהילדים שנסעו לאומן באמצע השנה צריכים רופאים פסיכיטרים, והכל בא בגלל צוואת רבי יהודה החסיד, ועכשיו כל אחד שנוסע לאומן יבדוק כמה צרות יבואו עליו, וחושב שזה מניעות, כמו  שאני חשבתי.
 44. עובר על מצוות פרו ורבו של הילדים, שאם פוגעים בהם, לא יוכלו להתחתן לעולם, ויהיו חולי נפש. ואם יתחתנו יתגרשו, כמו ששומעים מידי יום ביום.
 45. עוברים על לא תרצח, לכל הילדים שיהיו חולים במחלות שמביא מאומן.
 46. עובר על ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, כי יביא לבית עם אחד מחמשה חולאים משם.
 47. מבטל שמחת יום טוב מכל בני ביתו, והרבה פעמים מעצמו לבד גם כן.
 48. עובר על איסור עריות של האישה, שהיא עושה כמו שהוא עושה שם.
 49. עובר על חילול השם, שרק מיתה מכפר עם עשה תשובה.
 50. עובר על חילול שבת ויום טוב, אם העירוב אינו כשר.
 51. עובר בטבילות במקוה פסולה, והמבין יבין.
 52. עובר על ציפית לישועה שלא מאמין בתחיית המתים ומשיח שכתוב אחכה לו בכל יום שיבוא, והוא לא מאמין שמשיח יכול להגיע, ומטעם זה מרן הצדיק רבי חיים קנייבסקי לא נותן לנסוע אפילו לכמה ימים ואפילו לכמה שעות לאומן, זאת אומרת שלא מאמין באחכה לו בכל יום שיבוא, ועוד ישנו אפיקורסות חדש שכופרים בתורתו ובצדקותו של רבי נחמן זי"ע, שאומרים, שאפילו שאחר שמשיח יבוא יסעו לאומן, א. שרוצים לרמות את הציבור שרבי נחמן יותר גדול ממשיח ח"ו, עפרא לפומיה. ב. שהם לא מאמינים שרבי נחמן יקום לתחית המתים. ג. שלא מאמינים שרבי נחמן גדול כמו כל הצדיקים הקדושים שבאים לארץ ישראל על ידי מלאכים, כמו שפסק כ"ק האדמו"ר מקלויזבורג זי"ע להאדמו"ר כ"ק רבי איציקל מאנטווערפן בלגיה.
 53. ועכשיו נספר לכם הכאבים הגדולים והעגמת נפש שהיו לי כל השנים על מה שהצדיקים כ"ק אדמו"ר מסקווירא, וכ"ק אדמו"ר מבעלז שליט"א, ועוד צדיקים היו כל הזמן נגד ברסלב, אבל דנתי אותם לכף זכות, שמן הסתם כך מקובל בידם, וכל צדיק יש לו את העבודה שלו, אבל כאב לי מאוד, אבל עכשיו אחרי שנפלתי למיסיון של הכת הטמאה הזה, ועברתי על דברי זקיני רבי יהודה החסיד זצ"ל, ניחמתי על מה שהם אומרים לא לנסוע, ב"ה.
 54. כל אלו שנוסעים לאומן כופרים בתורה ואינם מאמינים בצדיקים הקדושים זי"ע שאמרו, שהעבירו את רבנו לצפת:
 •  1. רבי יצחק כדורי.
 • 2. הגה"צ רבי יעקב יוסף בנו של מרן עובדיה יוסף זצ"ל.
 • 3. המקובל הצדיק רבי בנימין זאב חשין זצ"ל.
 • 4. האדמו"ר ממחניווקא שהיה גר באומן, ואמר שרבינו לא שם.
 • 5. כ"ק מרן אדמו"ר מקלויזנבורג זצ"ל.
 • 6. מרן עובדיה יוסף זצ"ל.
 • 7. החלבן זצ"ל.
 • 8. ולהבחל"ח, הצדיק המקובל הרב יצחקי שליט"א.
 • 9. הצדיק המקובל הרב יהודה שיינפילד שליט"א.
 • 10 הצדיק הקדוש רבי דוד אביחצירה שליט"א.
 • 11. הצדיק רבי יעקב מאיר שכטר שליט"א שלא נוסע לאומן.
 • 12. כל עשרה זקני ברסלב שאמרו וכתבו וחתמו בקול קורא בשנת תש"ב לא לנסוע.
 • 13. המקובל הרב הצדיק יצחק מאיר מורגנשטרן שליט"א.
 • 14. ואחרון אחרון חביב הפסק הגדול של מרן הגה"צ שר התורה רבי חיים קניבסקי שליט"א שאמר שח"ו לא לנסוע לאומן.
 • מי שנוסע לאומן כופר ב24 צדיקים הקדושים האלו, ובכל צדיקי ברסלב בהקול קורא שחתמו בשנת תש"ב שרצון רבנו זי"ע שלא לעזוב את ארץ ישראל.
 • 14. ואשרי חלקם של הצדיקים הקדושים מחותני כ"ק מרן אדמו"ר מסקווער שליט"א.
 • 15. ומרן כ"ק אדמו"ר מבעלזא שליט"א.
 • 16. ואדמורי"ם מרוזין.
 • 17. האדמו"ר מקארלין.
 • 18. האדמו"ר מסלאנים.
 • 19. האדמו"ר מבויאן.
 • 20. הצדיק הקדוש מחותני רבי שלמקא מזוויהל זי"ע.
 • 21. כ"ק אדמו"ר רבי ישראל משה דושיסנקי שליט"א.
 • 22. כ"ק אדמו"ר מטשערנאבעל ארץ ישראל.
 • 23. כ"ק אדמו"ר מטשערנאבעל מחוץ לארץ.
 • 24. ואחרון אחרון חביב כ"ק האדמור מסטרטשין וראפשיץ זי"ע.
 • סך הכל 34 צדיקים שאמרו לא לנסוע לאומן
 1. ואני רוצה להדגיש בזה, שלא היו ח"ו נגד רבנו זי"ע, ולמדו וידעו בעל פה הספרים שלו, רק לא רצו לעשות ממנו עבודה זרה, כמו שהחסדים עושים היום,וכל הצדיקים האלו ידעו וראו, מה שאני לא ראיתי ולא ידעתי. ויכולים לראות גדלותם של הצדיקים תלמידי בעל שם טוב, שכ"ק האדמו"ר רבי אהרן מטשרנאבל זי"ע אף על פי שהיה נגד חסידי ברסלב השתדך עם נכד של רבנו לנכדו, רואים מזה שהם כבר ראו, מה שיהיה לפני ביאת המשיח, שיעשו מרבנו עגל הזהב, של בתי מלון וכל ג' העבירות רח"ל שיעברו שמה. שכבר מובא בכל העיתונים שבנות מדין [אוקרניות] עברו לאומן.
 • ושמעתי מהגה"צ רבי ישעיה אשר פאנט שליט"א בן כ"ק האדמו"ר מדעש זצוק"ל, שסיפר לי, הפסק של פוסק הדור מרן בעל שבט הלוי זצוקללה"ה, [בבקשה שכבודו יספר את זה לבד – בדרשה]: שהיה לו תלמיד חביב ומקורב ביותר, שגר בארצות הברית, והיה לו בן שנעשה בר מצוה בסוכות, ורצה לבוא לסוכות עם כל המשפחה לארץ ישראל, להנחת תפילין שהאדמו"ר הצדיק הרב וואזנער יניח לו תפילין בפעם הראשונה, ולהסתופף בצל קדשו של רבו הרב וואזנער זצ"ל. וביקש ברכה לפני הנסיעה, וענה לו האמו"ר הרב וואזנער זצ"ל, חס ושלום בשום פנים ואופן להכשיל את כל הילדים בשמירת עינים, ובפרט הילד לפני הבר מצוה, והיה לו כבר כרטיסי טיסה, ושכר כבר דירה בארץ ישראל, וענה לו הצדיק הנ"ל תתלה את הטיקעקס בסוכה, וזה יהיה הנוי סוכה הכי הגדול, ויהיה מסר וחינוך להילדים, ובפרט להבחור הבר מצוה, וזכות גדולה בשבילו לכל החיים, שיכנס להעצמות של הבחור הבר מצוה שבשביל שמירת עיניים, כדאי להפסיד הרבה כסף, וראיית פני רבו הצדיק זקן בן מאה, וללכת לכל המקומות הקדושים, מירון, כותל, מערת המכפלה, קבר רחל וכו', וכן עשה, וכמדומה לי שיש תמונה מזה.
 1. עוד שמעתי מהגה"צ הנ"ל, ששמע מבעל המעשה, מעשה שהיה כך, לפני כעשרים שנה, אחד בעל תשובה חסיד ברסלב, עשה חברת נסיעות לאוקריינה, לכל השנה ובעיקר לאומן, והתחילו לעשות קבוצות לנשים, לזוגות, ומשפחות, ושלח אליהם מרן פוסק הדור בעל שבט הלוי שיבואו תיכף אצלו, ונתן להם מוסר,וגער בהם בחריפות, שיסגרו את החלק קבוצות לנשים, וצעק באש שלהבת, ודרש מהם בכל תוקף וחומר הדין להפסיק את הנסיעות לנשים, היות שנודע לו על המכשולים החמורים שיש שם, ואמר שנשים אין להם מה לחפש בקברים, וסגר את כל הענין לעשות קבוצות לנשים, עד כאן.
 2. עובר, על הכשלת הרבים, שאם הוא נוסע, עוד 100 אנשים נוסעים בגללו, ומחייבים אותו על כל האנשים, על כל העבירות עד סוף כל הדורות.
 3. עובר, שבחורים ואברכים במקום לעשות תשובה בחודש אלול ולהרבות תורה ומצות, כל המוח שלהם, כל החודש הקדוש הזה, לאסוף כסף לנסוע לאומן. והולכים מבית לבית לאסוף כסף, ועוברים על ולא תתורו אחרי לבבכם, שזה גילוי עריות ממש, והרבה נוסעים ללונדון וכו', לאסוף כסף ועוברים על העבירות החמורות.
 4. כל אחד שנותן, או מלוה כסף, או שעוזר בכל ענין שהוא, לנסוע לאומן, ישלם בעולם הזה, שעזר לעבור על צוואות רבי יהודה החסיד, ויוכל להינזק מאוד מאוד מזה, כי החטיא את הרבים בדבר הכי החמור.
 5. כל ישראל ערבים זה בזה: חשבון הצאצאים היוצאים מאדם אחד (בחישוב של חמש ילדים למשפחה), במשך 10 דורות 250 שנה, החשבון הוא 48 מיליון צאצאים, תקליד במחשבן 5 כפול 5 וכל החשבון כפול 5 וכו', תגיע ל48 מיליון, ותשלם על כל זה, עד סוף כל הדורות (חפץ חיים בהקדמה לספר נדחי ישראל).
 6. כל אחד שיכול למחות ואינו מוחה, עובר על כל הדברים האלה, על כל 60 אלף איש כפול 48 מיליון על ידי שנסעו, ויסעו לאומן. החשבון קרוב לקוודריליון עבירות, שמקבץ כמעט כל אחד בנסיעתו לאומן.

סך הכל אין עבירה גדולה כמו לנסוע לאומן.

 1. ועכשיו אני מתוודע בציבור חטאתי עויתי פשעתי בעבירות הכי הגדולות בעולם, להקדוש ברוך הוא  ולבני ישראל, אני מבקש עוד הפעם מחילה בין אדם לחבירו שאין יום הכיפורים עונות בין אדם לחבירו, שכל אחד יסלח לי, שהיה לי גם כן שטיפת מוח מהשקר הגדול הזה בנסיעה לאומן, ועברתי על דברי חז"להקדושים ועל צוואת רבי יהודה החסיד, ומבקש סליחה מכל הנביאים שבטי יה התנאים והאמוראים וכל הצדיקים שיסלחו לי, על מה שבזיתי אותם אפילו בלא יודעים כי לא ידעתי, ולא חלמתי שאני עושה עבירות גדולות כאלו, ואולי אזכה לעשות תשובה.
 2. ובגלל זה אני מזהיר את כל אחד ואחד, ואני מוסר נפשי רוחי ונשמתי, כמה טעראר שיש לי מהמפיה השפילה של אנשי עולם התחתון, חוטאים ומחטיאים את הרבים, מהמסיון הכת הברסלבי, ואני מקוה שעל ידי מסירת נפש זה, הקב"ה יסלח לי על כל העונות הגדולות האלו.
 3. ועכשיו הוא זמן תשובה לכל אחד מישראל, והקב"ה רוצה בתשובה, העצה לעשות תשובה על זה, כתוב בספרים הקדושים: שכל אחד יפרסם בכל הכח שיש לו, שאסור לנסוע לאומן, ושיטלפנו להקוים החשובים, ולשמוע כל הדרשות של אלו שמסרו נפשם לעשות תשובה על העונות הגדולות שעשו, וליתן להם הטלפון.
 4. ידוע שהמחטיא את הרבים אין מספיקים בידו לעשות תשובה, ושמעתי מאחד שאמר שיש באומן בית חרושת של תשובה, ואענה לו בפשטות שכל לב יודע מרת נפשו שבליל ראש השנה או לפני ראש השנה עבר על העבירות הכי החמורות בתורה, שיש עליהם כרת, ואחר כך בא לבכות לרבינו שיסלח לו על כל העבירות שעשה [ועל זה המהר"ש זצ"ל שאמר בראש השנה לתלמידו, הצדיק רבי יואל רוט שליט"א, שבאמת היה רוצה לומר דרשה, שהרבה בחורים עברו הלילה ליל ראש השנה על עבירות חמורות רח"ל, אבל היה חלש מאוד כידוע, ואמר שיבקש מהקב"ה שישלח להם שידוכים, שלא יצטרכו לעבור על עבירות החמורות, ויש מזה הקלטה],  כל לב יודע מרת נפשו, זה באמת בית חרושת, אבל לא של תשובה, זה בית חרושת של זנות וכל ג' העבירות, וכל אחד, אחר שעבר על כל העבירות, בוכה לרבי נחמן שיסלח לו, [לא להקב"ה], כי הקב"ה אינו מוחל לאחטא ואשוב, שאין מספיקים בידו לעשות תשובה!
 5. כל אחד שנוסע הוא בכלל מחטיא את הרבים אפילו שיהיה צדיק גדול.
 6. עובר על עבירות הכי הגדול בפרהסיה בציבור גדול ביחד, ואפילו שאינו עושה עבירה, הוא מסייע לעוברי עבירה, וגם שנכשלים בשמירת עיניים, שזה גילוי עריות ממש.
 7. כל אחד שנוסע עובר על חילול השם – וחומר עון חילול השם שתשובתו קשה – ונמשך על ידי זה אחר עבירות רבות.
 8. עובר על חילול השם, מי שיש בידו חילול השם ורבים חטאו על ידו, קשה לו לעשות תשובה, ואף גם כשעושה תשובה, לא נטהר מעון הזה בתשובה וביוהכ"פ וביסורים עד מותו, ואם כן כל ימיו הוא עלול לחטוא, כי לא נטהר מעבירה של חילול השם, ותנן עבירה גוררת עבירה. (מחזה עינים להחיד"א, מחזה ה').
 9. עבירה אחת של חילול השם, גדולה מנשוא, מכל עבירות של כריתות ומיתות בית דיןתנן, בן עזאי אומר, הוי רץ למצוה קלה ובורח מן העבירה, שמצוה גוררת מצוה ועבירה גוררת עבירה, ששכר מצוה מצוה, ושכר עבירה עבירה (אבות פ"ד), ונתבונן אם אדם עושה עבירה אחת, היא גוררת לאדם עבירה שניה, ואחרי כן הלא כל אחת מהנה יש בכחה לגרור עבירה, ועל אחת כמה וכמה בהתחבר שתי העבירות יחד, לגרור עבירות, הלא גוררות ביתר עז, ואם כן אשר יש בידו אלף עבירות, וכל אחת מהנה יש בכחה לגרור עבירה אחת, אל יחשוב האדם, כי אין בכח אלף העבירות לגרור רק עוד אלף עבירות, לא כן הדבר, כי אם יש בכחן לגרור עוד אלף אלפים עבירות ויותר, כמו אלף חוטים דקים, אשר אין בכח כל חוט למשוך רק משא ליטרא אחת, הכי כשהם שזורים יחד לא ימשכו רק משא אלף ליטרות, הלא אז ימשכו יותר מאלף אלפים ליטרות. והנה חז"ל אמרו כי עבירה אחת של חילול השם, גדולה מנשוא, מכל עבירות של כריתות ומיתות בית דין, ואם כן גדול ועצום מאד מאד עון חילול השם, ויש בכח עון חילול השם אחד לגרור בבת אחת עבירות רבות וגדולות, ביתר עז, מאשר יש בכח עבירות של כריתות ומיתות ב"ד. (עד כאן שם, בגיא חזיון). – כל אחד שנוסע עובר על חילול השם – וחומר עון חילול השם, הבאנו לעיל, וגם גורם להכניס יהודים לשמד של המסיון של הכת הנורא להתיר ג' עבירות החמורת ולהביא את עם ישראל לשמד ח"ו.

 

הסך הכל שאין בכל העולם עבירה גדולה כזאת כמו לנסוע לאומן

דרשת האדמור מהאלמין עם הרב ישעיה אשר פאנט שליט"א, בן כ"ק האדמו"ר מדעש זצוקללה"ה

ב' כי תצא תשע"ז

מורי ורבותי,

נספר לכם סיפור מה שקרה איתי כשהיתי בן 11 שנה 3 פעמים,

פעם ראשונה היה בחיפה, [כשהיתי ילד בן 10 לערך] הייתי הולך כל שבת לפנות בוקר בין שעה 5-6 לבית המדרש הרביעי של אבא שלי זצ"ל לחליסה, [ושם חזרתי להבחינה בעל פה על 74 דף במסכת פסחים] כי הייתי צריך לעזור להבעל קורא שלא ידע טוב לקרות בתורה, פעם אחת עברתי על יד בית הכומרים החדש, ופתאום אני רואה שמישהו רודף אחרי, ואז אם היו תופסים ילד לשם, לא היה יוצא אף פעם משם, כידוע.

אני תיכף רצתי בכל הכוח אצל מתפלל בבית הכנסת שלנו [ר. היימליך] באותו הרחוב, ודפקתי אצלו מאוד חזק בדלת, ופתח תיכף, וסיפרתי שיראה את הכומר שבא לתפוס אותי, ותיכף אמר לכומר, זה משפחה שלי, אל תיגע בו, והכומר הלך, וניצלתי מהמסיון פעם ראשונה, וזה הנס הראשון.

פעם שנית כבר לא הלכתי ברחוב הזה, אלא ברחוב השני, ואני עובר דרך בית הכומרים החדש שבנו שם, ופתאום רודפים אחרי, והתחלתי לרוץ מאוד מהר, ושם היה סכנה גדולה, כי שם הרבה בתים חורבות בעיר התחתית בחיפה, על יד הנמל, ולא היה לי כבר כוח לרוץ כל כך מהר, אבל לישועתי הגיע אוטובוס שהייתי נוסע איתו כל יום לחדר, ועצרתי אותו בשבת קודש, ועלית בשבת על האוטובוס ואמרתי לנהג סע מהר, כי רוצים לתפוס אותי, וב"ה ניצלתי מהמסיון פעם השניה. וזה הנס השני.

באיזה זכות ניצלתי אספר לכם:

התלמוד תורה של אבא שלי זצ"ל היה בדיוק מול האמורא רבי אבדימי דמן חיפה זי"ע, וכל יום פעמים ביום בהפסקה במקום לשחק עם הילדים, הייתי הולך להדליק נרות ולומר תהלים אצל הצדיק רבי אבדימי זי"ע, כי היה לי רחמנות שאף אחד לא הלך אז לקברו, וגם היה מלא קוצים גדולים שכמעט לא יכלו לעבור, כידוע.

פעם אחד נודע לרבי שאני הולך פעמים ליום לרבי אבדימי והלך אחרי, ואמר לי אם הולכים פעמים ביום, הנפטר יכול לקום ולתת לי סתירה, ומאז הלכתי רק פעם אחד, ובכל פעם ששמעתי עלים או ענפים שעושים רעש פחדתי מאוד שהצדיק הולך לי לעשות משהוא, אבל עם כל הפחד הזה, לא ויתרתי על מעשי, ב"ה, ואני בטוח שרק בזכותו ניצלתי.

הנס השלישי: כשהיתי ילד למדתי בירושלים, והיות והיו אז פגזים, ישנתי בבית היתומים דיסקין, ואז למדתי בסאטמאר, על יד מאה שערים.

והיה לנו אוטו שלקח אותנו, וחיכיתי לאוטו, פתאום איזה דג'יפ עומד ושואל אותי איפה אני רוצה לנסוע, ועניתי לדיסקין, הוא ענה לי, אני נוסע דרך שם, אני יכול לקחת כמה ילדים, ונסענו שני ילדים, השני קוראים לו בראך, ושם אותנו מאחורה עם קרונית דלתיים סגורות, ופתאום אני מרגיש שהוא יוצט מירושלים, כי ברגע שהוא הסתובב אני מרגיש תיכף בבטני להקיע, ואני אומר תיכף לחבר שלי, תשמע תפסו אותנו בעלי המסיון, ואני יגיד לך מה אני הולך לעשות, עכשיו כשהג'יפ יגיע לסיבוב שנוסעים לאט, אני יפוצץ את הדלת בכל הכוח, ואני יקפוץ החוצה, ואתה תקפוף אחרי, ואפילו שנשבור את הרגלים, גם לא בעיה, ואני תיכף יעצור את כל המכוניות, וכך נינצל.

וכך עשיתי, וחבירי נשבר לו הרגל בקפיצה, ואני קיבלתי רק מכות קלות, ועצרתי תיכף את כל המכוניות, וב"ה כך ניצלנו מהמסיון הנורא ואיום פעם השלישית, הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו. הסיפור באריכות אבל זה לא נוגע כעת שאני לא רוצה להאריך.       

הצלה מהמסיון פעם רביעית:

מי שעומד שיחזיק חזק בכסא שלא יפול:

 פעם רביעית נפלתי לפח: נתפסתי בעונותי הרבים להכת המיסיון הטמאה הגדולה של נסיעה לאומן, ונכשלתי בעבירות הכי החמורות בעולם, שלא חלמתי על עבירות כאלו גדולות, שתשמעו עכשיו, על מה שאני עברתי, כשנפלתי למסיון הכת הטמאה הגדולה הזאת.

וכמובן שזה היה על ידי שטיפת מוח של המנהיגים של הערב רב, שהקב"ה ימחוק אותם לפני ביאת המשיח, כמבואר בזוהר הקדוש, על חמשה מיני ערב רב.

והיום הזה, עשיתי חשבון הנפש על עבירות שעשיתי, וביקשתי בשמונה עשרה מהקב"ה, שיסלח לי על כל מה שאני וכל החברים שלי שהיינו נוסעים לאומן, ועוברים בכל עת, ובכל רגע, ובכל שעה, רח"ל.

כל אחד מהכת המסיון שנוסע לאומן עובר על איסורים אלו:

 1. לפני עור, שעל ידו נכשלים הרבה, שגם כן נוסעים.
 2. עובר על לאו ד"השמר פן תשכח את השם אלוקיך", שחושב שרק רבי נחמן יושיע לו.
 3. עובר על לאו דלא תשנא את אחיך בלבביך, שיש הרבה שלא יכולים לנסוע, ויש להם שנאה על אחרים.
 4. עובר על ואהבת לרעך כמוך, שלא אומר לחבירו האמת, שנוסע לא בשביל רבי נחמן, אלא לעבירות חמורות. או לעבור על ולא תתורו אחרי לבבכם שזה עריות (רש"י).
 5. עובר על מדבר שקר תרחק, שמשקר לחבירו.
 6. גורם קטטה ומחלוקת בבית, ועובר על לא תהיה כקרח וכעדתו (סמ"ג).
 7. על וחי אחיך עמך, שלא נותן לאכול להילדים והאשה, ולא קונה להם בגדים ליום טוב. ושמו של הקב"ה נמחק על שלום בית.
 8. עובר, על את השם אלוקיך תירא, שמפחד מהחברים לחץ חברתי, ולא חושב כלום לְפַחֵד מהקב"ה (חפץ חיים בפתיחה אות יא).
 9. עובר על מצוות עשה והלכת בדרכיו, להיות חנון ורחום, והנוסע מתאכזר על האשה והילדים.
 10. מצערין נפשות הרבה, שאין להם מה לאכול, וזה עבירה גדולה לענות ישראל, ובפרט לילדיו שהם בצער גדול.
 11. ביטול ברכות, וברכת הנהנין של הילדים, שעל ידי זה נחשב כמחטיא את הרבים, כמבואר בברכות (לה:) וכגוזל כנסת ישראל והקב"ה, וחבר הוא לירבעם בן נבט.
 12. דוחה את השכינה, על ידי שמפריע שלום בית, שלא נותן להם כסף לאכול, ולא בגדים ליום טוב, ואיש ואשה שלום בינהם, שכינה ביניהם.
 13. באים לכלל כעס, שדינו כעובד עבודה זרה.
 14. מבטלים תפילות של תינוקות של בית רבן, ואמירת אמן ויהא שמיה רבא.
 15. עצבות, ומרי שחורה – מגודל הצער, האשה לא לוקחת תרופות וגם להילדים, ובאין לידי חולי.
 16. מבטלים להילדים תפילה בציבור.
 17. מבטלים הילדים מלימוד התורה ביום הקדוש.
 18. הילדים אם הולכים לבית המדרש משיחים עם חבריהם, ועוברים על ומקדשי תראו.
 19. עוברים על אונאת אישה, בכל רגע ורגע, שחומר העון גדול מאוד.
 20. עוברים על גניבת כסף.
 21. עוברים על לא תהיה לו כנושה.
 22. עוברים בהלוואות על ריבית.
 23. עובר, לוה רשע ולא ישלם, שלא משלמים הלוואות.
 24. כל אחד שיש לו בעיות עם שלום בית, הוא ישלם על, המסכסך בין איש לאשתו, שאינו עולה מהגהינום לעולם (ראשית חכמה שערי היראה י"ג).
 25. אם חס ושלום נתגרשו, הוא ישלם על הכל עד סוף כל הדורות.
 26. עובר על ולא תתורו אחרי לבבכם.
 27. עובר על ונשמרת מכל דבר רע.
 28. עובר על ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
 29. אם מביא מחלות לבית עובר על לא תרצח.
 30. עובר על דברי חכמים, על פסק של גדולי ישראל שפסקו שאסור לצאת לחוץ לארץ, שכל גדולי ברסלב כתבו בקול קורא גדול, בשנת תש"ב שרבי נחמן זי"ע, רצה שלא לצאת מארץ ישראל.
 31. עובר על צוואת רבי יהודה החסיד, שכולם יש להם בעיות גדולות אחרי שבאים חזרה, ולא יודעים שזה בגלל הקללה של רבי יהודה החסיד.
 32. עובר, על ישוב ארץ ישראל, שרוצים לעקור את כל החסידים לעלות לעיר הטמאה בג' עבירות הכי הגדולות לאוקריינה.
 33. עובר על חטאת הרבים, שהמחטיא את הרבים אין מספיקים בידו לעשות תשובה.
 34. עובר, על פסק של רבנו נחמן, שאמר שרק אלו שבחוץ לארץ יסעו אליו. כמבואר במכתב של גדולי ברסלב.
 35. עובר על ג' עבירות חמורות, של עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכת דמים.
 36. על כל עבירה שעובר שלשה פעמים, יש איסור כרת (רבינו יונה).
 37. עובר על אכילת נבילות וטריפות.
 38. עובר על צער בעלי חיים, שמצער את אשתו וכל הילדים.
 39. עובר על כיבוד אב ואם, שלא רוצים שיסע, ואף על פי כן עוברים על צערם של אב ואם. (עוברים על איסור ניאוף, תיקוני זוהר).
 40. עובר, על חינוך הילדים, שלא מתפללים ביום הקדוש של ראש השנה, ועל כל מילה ומילה שילדים היו מרוצים להתפלל, יקבל עונש גדול עבורם.
 41. עובר על צער בעלי חיים על האשה, וכל ילד וילדה לחוד.
 42. עוברים על חינוך הילדים, על לאו ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עינכם, כי הילדים מתרגלים להפקר.
 43. ובדרך כלל הרבה ילדים שנוסעים לאומן נפגעים, הרבה אנשים סיפרו לי שצריכים ללכת לפסיכולוגים ואין להם כסף וכו', ואם הילד נפגע רח"ל, עובר על לא תרצח, להילד ולכל המשפחה שיבוא לקלקל את כל המשפחה, ואת כל הדורות אחריו. וכך שמעתי מהרבה עדיות שהילדים שנסעו לאומן באמצע השנה צריכים רופאים פסיכיטרים, והכל בא בגלל צוואת רבי יהודה החסיד, ועכשיו כל אחד שנוסע לאומן יבדוק כמה צרות יבואו עליו, וחושב שזה מניעות, כמו  שאני חשבתי.
 44. עובר על מצוות פרו ורבו של הילדים, שאם פוגעים בהם, לא יוכלו להתחתן לעולם, ויהיו חולי נפש. ואם יתחתנו יתגרשו, כמו ששומעים מידי יום ביום.
 45. עוברים על לא תרצח, לכל הילדים שיהיו חולים במחלות שמביא מאומן.
 46. עובר על ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, כי יביא לבית עם אחד מחמשה חולאים משם.
 47. מבטל שמחת יום טוב מכל בני ביתו, והרבה פעמים מעצמו לבד גם כן.
 48. עובר על איסור עריות של האישה, שהיא עושה כמו שהוא עושה שם.
 49. עובר על חילול השם, שרק מיתה מכפר עם עשה תשובה.
 50. עובר על חילול שבת ויום טוב, אם העירוב אינו כשר.
 51. עובר בטבילות במקוה פסולה, והמבין יבין.
 52. עובר על ציפית לישועה שלא מאמין בתחיית המתים ומשיח שכתוב אחכה לו בכל יום שיבוא, והוא לא מאמין שמשיח יכול להגיע, ומטעם זה מרן הצדיק רבי חיים קנייבסקי לא נותן לנסוע אפילו לכמה ימים ואפילו לכמה שעות לאומן, זאת אומרת שלא מאמין באחכה לו בכל יום שיבוא, ועוד ישנו אפיקורסות חדש שכופרים בתורתו ובצדקותו של רבי נחמן זי"ע, שאומרים, שאפילו שאחר שמשיח יבוא יסעו לאומן, א. שרוצים לרמות את הציבור שרבי נחמן יותר גדול ממשיח ח"ו, עפרא לפומיה. ב. שהם לא מאמינים שרבי נחמן יקום לתחית המתים. ג. שלא מאמינים שרבי נחמן גדול כמו כל הצדיקים הקדושים שבאים לארץ ישראל על ידי מלאכים, כמו שפסק כ"ק האדמו"ר מקלויזבורג זי"ע להאדמו"ר כ"ק רבי איציקל מאנטווערפן בלגיה.
 53. ועכשיו נספר לכם הכאבים הגדולים והעגמת נפש שהיו לי כל השנים על מה שהצדיקים כ"ק אדמו"ר מסקווירא, וכ"ק אדמו"ר מבעלז שליט"א, ועוד צדיקים היו כל הזמן נגד ברסלב, אבל דנתי אותם לכף זכות, שמן הסתם כך מקובל בידם, וכל צדיק יש לו את העבודה שלו, אבל כאב לי מאוד, אבל עכשיו אחרי שנפלתי למיסיון של הכת הטמאה הזה, ועברתי על דברי זקיני רבי יהודה החסיד זצ"ל, ניחמתי על מה שהם אומרים לא לנסוע, ב"ה.
 54. כל אלו שנוסעים לאומן כופרים בתורה ואינם מאמינים בצדיקים הקדושים זי"ע שאמרו, שהעבירו את רבנו לצפת:
 •  1. רבי יצחק כדורי.
 • 2. הגה"צ רבי יעקב יוסף בנו של מרן עובדיה יוסף זצ"ל.
 • 3. המקובל הצדיק רבי בנימין זאב חשין זצ"ל.
 • 4. האדמו"ר ממחניווקא שהיה גר באומן, ואמר שרבינו לא שם.
 • 5. כ"ק מרן אדמו"ר מקלויזנבורג זצ"ל.
 • 6. מרן עובדיה יוסף זצ"ל.
 • 7. החלבן זצ"ל.
 • 8. ולהבחל"ח, הצדיק המקובל הרב יצחקי שליט"א.
 • 9. הצדיק המקובל הרב יהודה שיינפילד שליט"א.
 • 10 הצדיק הקדוש רבי דוד אביחצירה שליט"א.
 • 11. הצדיק רבי יעקב מאיר שכטר שליט"א שלא נוסע לאומן.
 • 12. כל עשרה זקני ברסלב שאמרו וכתבו וחתמו בקול קורא בשנת תש"ב לא לנסוע.
 • 13. המקובל הרב הצדיק יצחק מאיר מורגנשטרן שליט"א.
 • 14. ואחרון אחרון חביב הפסק הגדול של מרן הגה"צ שר התורה רבי חיים קניבסקי שליט"א שאמר שח"ו לא לנסוע לאומן.
 • מי שנוסע לאומן כופר ב24 צדיקים הקדושים האלו, ובכל צדיקי ברסלב בהקול קורא שחתמו בשנת תש"ב שרצון רבנו זי"ע שלא לעזוב את ארץ ישראל.
 • 14. ואשרי חלקם של הצדיקים הקדושים מחותני כ"ק מרן אדמו"ר מסקווער שליט"א.
 • 15. ומרן כ"ק אדמו"ר מבעלזא שליט"א.
 • 16. ואדמורי"ם מרוזין.
 • 17. האדמו"ר מקארלין.
 • 18. האדמו"ר מסלאנים.
 • 19. האדמו"ר מבויאן.
 • 20. הצדיק הקדוש מחותני רבי שלמקא מזוויהל זי"ע.
 • 21. כ"ק אדמו"ר רבי ישראל משה דושיסנקי שליט"א.
 • 22. כ"ק אדמו"ר מטשערנאבעל ארץ ישראל.
 • 23. כ"ק אדמו"ר מטשערנאבעל מחוץ לארץ.
 • 24. ואחרון אחרון חביב כ"ק האדמור מסטרטשין וראפשיץ זי"ע.
 • סך הכל 34 צדיקים שאמרו לא לנסוע לאומן
 1. ואני רוצה להדגיש בזה, שלא היו ח"ו נגד רבנו זי"ע, ולמדו וידעו בעל פה הספרים שלו, רק לא רצו לעשות ממנו עבודה זרה, כמו שהחסדים עושים היום,וכל הצדיקים האלו ידעו וראו, מה שאני לא ראיתי ולא ידעתי. ויכולים לראות גדלותם של הצדיקים תלמידי בעל שם טוב, שכ"ק האדמו"ר רבי אהרן מטשרנאבל זי"ע אף על פי שהיה נגד חסידי ברסלב השתדך עם נכד של רבנו לנכדו, רואים מזה שהם כבר ראו, מה שיהיה לפני ביאת המשיח, שיעשו מרבנו עגל הזהב, של בתי מלון וכל ג' העבירות רח"ל שיעברו שמה. שכבר מובא בכל העיתונים שבנות מדין [אוקרניות] עברו לאומן.
 • ושמעתי מהגה"צ רבי ישעיה אשר פאנט שליט"א בן כ"ק האדמו"ר מדעש זצוק"ל, שסיפר לי, הפסק של פוסק הדור מרן בעל שבט הלוי זצוקללה"ה, [בבקשה שכבודו יספר את זה לבד – בדרשה]: שהיה לו תלמיד חביב ומקורב ביותר, שגר בארצות הברית, והיה לו בן שנעשה בר מצוה בסוכות, ורצה לבוא לסוכות עם כל המשפחה לארץ ישראל, להנחת תפילין שהאדמו"ר הצדיק הרב וואזנער יניח לו תפילין בפעם הראשונה, ולהסתופף בצל קדשו של רבו הרב וואזנער זצ"ל. וביקש ברכה לפני הנסיעה, וענה לו האמו"ר הרב וואזנער זצ"ל, חס ושלום בשום פנים ואופן להכשיל את כל הילדים בשמירת עינים, ובפרט הילד לפני הבר מצוה, והיה לו כבר כרטיסי טיסה, ושכר כבר דירה בארץ ישראל, וענה לו הצדיק הנ"ל תתלה את הטיקעקס בסוכה, וזה יהיה הנוי סוכה הכי הגדול, ויהיה מסר וחינוך להילדים, ובפרט להבחור הבר מצוה, וזכות גדולה בשבילו לכל החיים, שיכנס להעצמות של הבחור הבר מצוה שבשביל שמירת עיניים, כדאי להפסיד הרבה כסף, וראיית פני רבו הצדיק זקן בן מאה, וללכת לכל המקומות הקדושים, מירון, כותל, מערת המכפלה, קבר רחל וכו', וכן עשה, וכמדומה לי שיש תמונה מזה.
 1. עוד שמעתי מהגה"צ הנ"ל, ששמע מבעל המעשה, מעשה שהיה כך, לפני כעשרים שנה, אחד בעל תשובה חסיד ברסלב, עשה חברת נסיעות לאוקריינה, לכל השנה ובעיקר לאומן, והתחילו לעשות קבוצות לנשים, לזוגות, ומשפחות, ושלח אליהם מרן פוסק הדור בעל שבט הלוי שיבואו תיכף אצלו, ונתן להם מוסר,וגער בהם בחריפות, שיסגרו את החלק קבוצות לנשים, וצעק באש שלהבת, ודרש מהם בכל תוקף וחומר הדין להפסיק את הנסיעות לנשים, היות שנודע לו על המכשולים החמורים שיש שם, ואמר שנשים אין להם מה לחפש בקברים, וסגר את כל הענין לעשות קבוצות לנשים, עד כאן.
 2. עובר, על הכשלת הרבים, שאם הוא נוסע, עוד 100 אנשים נוסעים בגללו, ומחייבים אותו על כל האנשים, על כל העבירות עד סוף כל הדורות.
 3. עובר, שבחורים ואברכים במקום לעשות תשובה בחודש אלול ולהרבות תורה ומצות, כל המוח שלהם, כל החודש הקדוש הזה, לאסוף כסף לנסוע לאומן. והולכים מבית לבית לאסוף כסף, ועוברים על ולא תתורו אחרי לבבכם, שזה גילוי עריות ממש, והרבה נוסעים ללונדון וכו', לאסוף כסף ועוברים על העבירות החמורות.
 4. כל אחד שנותן, או מלוה כסף, או שעוזר בכל ענין שהוא, לנסוע לאומן, ישלם בעולם הזה, שעזר לעבור על צוואות רבי יהודה החסיד, ויוכל להינזק מאוד מאוד מזה, כי החטיא את הרבים בדבר הכי החמור.
 5. כל ישראל ערבים זה בזה: חשבון הצאצאים היוצאים מאדם אחד (בחישוב של חמש ילדים למשפחה), במשך 10 דורות 250 שנה, החשבון הוא 48 מיליון צאצאים, תקליד במחשבן 5 כפול 5 וכל החשבון כפול 5 וכו', תגיע ל48 מיליון, ותשלם על כל זה, עד סוף כל הדורות (חפץ חיים בהקדמה לספר נדחי ישראל).
 6. כל אחד שיכול למחות ואינו מוחה, עובר על כל הדברים האלה, על כל 60 אלף איש כפול 48 מיליון על ידי שנסעו, ויסעו לאומן. החשבון קרוב לקוודריליון עבירות, שמקבץ כמעט כל אחד בנסיעתו לאומן.

סך הכל אין עבירה גדולה כמו לנסוע לאומן.

 1. ועכשיו אני מתוודע בציבור חטאתי עויתי פשעתי בעבירות הכי הגדולות בעולם, להקדוש ברוך הוא  ולבני ישראל, אני מבקש עוד הפעם מחילה בין אדם לחבירו שאין יום הכיפורים עונות בין אדם לחבירו, שכל אחד יסלח לי, שהיה לי גם כן שטיפת מוח מהשקר הגדול הזה בנסיעה לאומן, ועברתי על דברי חז"להקדושים ועל צוואת רבי יהודה החסיד, ומבקש סליחה מכל הנביאים שבטי יה התנאים והאמוראים וכל הצדיקים שיסלחו לי, על מה שבזיתי אותם אפילו בלא יודעים כי לא ידעתי, ולא חלמתי שאני עושה עבירות גדולות כאלו, ואולי אזכה לעשות תשובה.
 2. ובגלל זה אני מזהיר את כל אחד ואחד, ואני מוסר נפשי רוחי ונשמתי, כמה טעראר שיש לי מהמפיה השפילה של אנשי עולם התחתון, חוטאים ומחטיאים את הרבים, מהמסיון הכת הברסלבי, ואני מקוה שעל ידי מסירת נפש זה, הקב"ה יסלח לי על כל העונות הגדולות האלו.
 3. ועכשיו הוא זמן תשובה לכל אחד מישראל, והקב"ה רוצה בתשובה, העצה לעשות תשובה על זה, כתוב בספרים הקדושים: שכל אחד יפרסם בכל הכח שיש לו, שאסור לנסוע לאומן, ושיטלפנו להקוים החשובים, ולשמוע כל הדרשות של אלו שמסרו נפשם לעשות תשובה על העונות הגדולות שעשו, וליתן להם הטלפון.
 4. ידוע שהמחטיא את הרבים אין מספיקים בידו לעשות תשובה, ושמעתי מאחד שאמר שיש באומן בית חרושת של תשובה, ואענה לו בפשטות שכל לב יודע מרת נפשו שבליל ראש השנה או לפני ראש השנה עבר על העבירות הכי החמורות בתורה, שיש עליהם כרת, ואחר כך בא לבכות לרבינו שיסלח לו על כל העבירות שעשה [ועל זה המהר"ש זצ"ל שאמר בראש השנה לתלמידו, הצדיק רבי יואל רוט שליט"א, שבאמת היה רוצה לומר דרשה, שהרבה בחורים עברו הלילה ליל ראש השנה על עבירות חמורות רח"ל, אבל היה חלש מאוד כידוע, ואמר שיבקש מהקב"ה שישלח להם שידוכים, שלא יצטרכו לעבור על עבירות החמורות, ויש מזה הקלטה],  כל לב יודע מרת נפשו, זה באמת בית חרושת, אבל לא של תשובה, זה בית חרושת של זנות וכל ג' העבירות, וכל אחד, אחר שעבר על כל העבירות, בוכה לרבי נחמן שיסלח לו, [לא להקב"ה], כי הקב"ה אינו מוחל לאחטא ואשוב, שאין מספיקים בידו לעשות תשובה!
 5. כל אחד שנוסע הוא בכלל מחטיא את הרבים אפילו שיהיה צדיק גדול.
 6. עובר על עבירות הכי הגדול בפרהסיה בציבור גדול ביחד, ואפילו שאינו עושה עבירה, הוא מסייע לעוברי עבירה, וגם שנכשלים בשמירת עיניים, שזה גילוי עריות ממש.
 7. כל אחד שנוסע עובר על חילול השם – וחומר עון חילול השם שתשובתו קשה – ונמשך על ידי זה אחר עבירות רבות.
 8. עובר על חילול השם, מי שיש בידו חילול השם ורבים חטאו על ידו, קשה לו לעשות תשובה, ואף גם כשעושה תשובה, לא נטהר מעון הזה בתשובה וביוהכ"פ וביסורים עד מותו, ואם כן כל ימיו הוא עלול לחטוא, כי לא נטהר מעבירה של חילול השם, ותנן עבירה גוררת עבירה. (מחזה עינים להחיד"א, מחזה ה').
 9. עבירה אחת של חילול השם, גדולה מנשוא, מכל עבירות של כריתות ומיתות בית דיןתנן, בן עזאי אומר, הוי רץ למצוה קלה ובורח מן העבירה, שמצוה גוררת מצוה ועבירה גוררת עבירה, ששכר מצוה מצוה, ושכר עבירה עבירה (אבות פ"ד), ונתבונן אם אדם עושה עבירה אחת, היא גוררת לאדם עבירה שניה, ואחרי כן הלא כל אחת מהנה יש בכחה לגרור עבירה, ועל אחת כמה וכמה בהתחבר שתי העבירות יחד, לגרור עבירות, הלא גוררות ביתר עז, ואם כן אשר יש בידו אלף עבירות, וכל אחת מהנה יש בכחה לגרור עבירה אחת, אל יחשוב האדם, כי אין בכח אלף העבירות לגרור רק עוד אלף עבירות, לא כן הדבר, כי אם יש בכחן לגרור עוד אלף אלפים עבירות ויותר, כמו אלף חוטים דקים, אשר אין בכח כל חוט למשוך רק משא ליטרא אחת, הכי כשהם שזורים יחד לא ימשכו רק משא אלף ליטרות, הלא אז ימשכו יותר מאלף אלפים ליטרות. והנה חז"ל אמרו כי עבירה אחת של חילול השם, גדולה מנשוא, מכל עבירות של כריתות ומיתות בית דין, ואם כן גדול ועצום מאד מאד עון חילול השם, ויש בכח עון חילול השם אחד לגרור בבת אחת עבירות רבות וגדולות, ביתר עז, מאשר יש בכח עבירות של כריתות ומיתות ב"ד. (עד כאן שם, בגיא חזיון). – כל אחד שנוסע עובר על חילול השם – וחומר עון חילול השם, הבאנו לעיל, וגם גורם להכניס יהודים לשמד של המסיון של הכת הנורא להתיר ג' עבירות החמורת ולהביא את עם ישראל לשמד ח"ו.

 

הסך הכל שאין בכל העולם עבירה גדולה כזאת כמו לנסוע לאומן

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*