logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

האדמור מהאלמין – סיפור מזעזע בענין פאה נוכרית, סיפורי ניסי הצלה

..

להורדה:

 9 האדמור מהאלמין סיפור אישי ניסי הצלה – דרשה על…

להורדה

 האדמור_מהאלמין–סיפור_מזעזע_בענין_פאה_נוכרית.mp4

האדמור מהאלמין-סיפור מזעזע בענין פאה נוכרית.mp3
30 באפריל 2017
8 MB
אורך זמן: 4:49

ברוכים הבאים בשם השם, אני רוצה להוסיף על מה שאמר הגאון הצדיק הרב פיש שליט"א בדרשתו האחרונה על הנוצרי שביייש תלמידי חכמים, רציתי להביא מעשה נורא שנוגע להיום הזה ממש, שיוכל כל אחד ליקח מוסר השכל מזה.

בספר "ויוסף אברהם" אות י"ט שם מוסיף בזה וז"ל: ואפי' כששומע מאדם אחר שמבזה ת"ח וכש"כ דיין העיר ואפי' שלא בפניו יש חיוב גדול עליו לתבוע עלבונו ולנקום בעדו, וכמש"כ כאן שב"ד מנדין ע"ז. ומצינו בגמרא (ב"מ דף פ"ד, וסנהדרין דף מ"ד ברש"י ד"ה דבעיא) שגדולי ישראל נענשו ע"ז דשמעו פ"א זילותא דת"ח ושתקו, וכש"כ אם בייש א' לת"ח בפניו שיש חיוב עצום מאד מאד על כל השומעים לתבוע קלונו תיכף, ואם לאו ענוש יענשו מאד ע"ז, ואף אם יהי' זה שמבזהו מי שיהי'.

ונמצא בס' קורא הדורות מהרב ר' דוד איש ירושלים ז"ל מעשה נורא מענין זה, וז"ל כתוב בסוף מחזור האשכנזים שישראל א' איש בליעל נתקוטט עם הרב ר' יוסף בן לב ז"ל (הוא המחבר שו"ת מהר"י בן לב) בשאלונקי על ענין פסק דין שכתב נגדו, והכהו על הלחי בשוק בפני כל העם, ולא הי' מי שימחה בידו, ואין דובר אליו דבר על ענין זה, מפני היות האיש הבליעל ההוא עשיר גדול, ותקיף ואלם מאד, והרב הי' שם בעת הזאת לפני חנות של בשם א' ושמו אברהם קטלאנו, קרע הרב את בגדיו ואמר בקול גדול שומו שמים על זאת, ובלילה ההוא (שנת ה' אלפים ש"ה ד' לחודש אב) נכנס הבושם בחנות כו' והאור נאחז ונתרבה הלהב, וקם שריפה גדולה ונשרפו כמו חמשת אלפים בתים מבני ישראל במשך ו' שעות, כי מן השמים נלחמו הרוחות הנושבות, ונשרפו כמו מאתיים נפשות ובתי כנסיות ובתי מדרשות הרבה וספרים אין קץ, לא נראה צרה גדולה כזאת, ואנשים היו מבריחים רכושם מהאש רחוק כמטחוי קשת בשדות, ועכ"ז הלך האש עליהם ושרפם, ואח"כ עלה הנגף בעם והיו מתים בכל יום הרבה נפשות מישראל עד שהגיעו ביום אחד שנקברו ביום ההוא שי"ד מתים כמנין השם שד"י, ומהיום ההוא והלאה הי' הנגף הולך ונתמעט עד שנעצרה המגפה עכ"ל עם הוספות מסדר הדורות מהגאון מהגאון ר' יחיאל ממינסק ז"ל.

והנה ממעשה זו התעוררות גדול יוצא לנו לזהר מאד מלשמוע עלבון ת"ח ולשתוק, אבל מ"מ ודאי שצריך לזהר בזה משום כעס בלב ולא יהי' רק נראה ככועס. עכ"ל, שם.

היוצא לנו מזה, שכל אלו הרבנים הגאונים גדולי הדור פוסקי הדור הרב שך והרב אליישיב וגאב"ד הרב וואזנער ומרן רבנו עובדיה יוסף ולהבחל"ח מרן הרב רבי חיים קניבסקי שליט"א והגאב"ד רבי משה שטרנבוך עם הבד"ץ של העדה החרדית שליט"א מה שהם פסקו ואמרו איך שבת ישראל מותר לילך על הצניעות והפאה נכרית, וכתבו תשובות ובררו להלכה ולמעשה שאסור ללכת בבגדי פריצות בשמלות הצמודות לגוף ושמלות קצרות ופאות שנראות כמו שער וכל 114 גדולי ישראל שהצדיקים מעתיקים את פסקם ונתפרסם בכל העולם, באים אברכים ומבזים את גדולי ישראל – ואני מוחה בכל אלו שרוצים ללמוד את גדולי הדור איך לדבר, ומה כן לשמוע, ומה לא לשמוע, ומה לדבר, ומה לא לדבר, יעיינו  בגמרא (ב"מ דף פ"ד, וסנהדרין דף מ"ד ברש"י ד"ה דבעיא) שגדולי ישראל נענשו ע"ז דשמעו פ"א זילותא דת"ח ושתקו, וכש"כ אם בייש א' לת"ח בפניו שיש חיוב עצום מאד מאד על כל השומעים לתבוע קלונו תיכף, ואם לאו ענוש יענשו מאד ע"ז, ואף אם יהי' זה שמבזהו מי שיהי'.

 

 

 

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*