logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

דעת תורה של צדיקי עולם – האמת על כשרות הבשר בארצות הברית ובארץ ישראל – מה עושים החסידם עם גדולי ישראל

כרם-מפעל-הזוהר-העולמי.

הסוד הגדול שהתגלה!!!

מי הנהיג את הצדיק הקדוש רבן של כל בני הגולה רבי יואל טייטלבוים זוקללה"ה?

ואיך אכלו נבילות וטריפות חלב ודם 60 שנה – כאילו הוא הכשיר את זה?

מה עשו הגבאים 60 שנה בארצות הברית?

איך ולמה הרבי עשה הרבה דברים, [אך ורק] בגלל שהגבאים הערימו עליו יומם ולילה?

סיפור  נורא על שאלתו של  הצה"ק רבי אברהם יצחק קאהן זצוקללה"ה, את האדמו"ר מסאטמאר זיע"א אם  לדעתו אפשר יהיה לדבר בגלוי עם בחורי ישיבתו בענין קדושת הברית. ומה השיב לו הרבי?

הרבי מסאטמאר  מודה לו מאוד על שבזכותו התחיל לדרוש התורות הקדושות של שובב"ים, על קדושת הברית עם בכיות נוראות, כל ימי השובבים ויצאו ספרים שלימים על זה ויש הקלטות מכל הדרשות עם בכיות נוראות שלא שמעו בדורינו.

הסוד הגדול שהאדמו"ר מהאלמין לבד שמע (לפני ערך 45 שנה), במיאמי שהלך לטייל עם להבחל"ח כ"ק מרן האדמו"ר מסאטמאר זיע"א, והגבאי עזריאל גליק מספר לו בלשון הזה מתורגם ללשון הקודש:

האם הרבי שמע מה שעשו הציונים?

הרבי שואל מה הם עשו?

עזריאל עונה: מה הרבי לא שמע?

כל העולם בוער באש והרבי לא יודע מזה?

הרבי כבר שואל: נו מה  כבר הם עשו? לא יכל להתאפק יותר!!!

עזריאל גליק אומר להרבי!!!

הציונים נכנסו לדמשק עם 1800 מטוסי מיראז',

ובשעה אחת עשו מכל העיר דמשק פרקינג לאט – PARKING LAHT זאת אומרת הרגו 40 מיליון אנשים והורידו כל הבנינים!!!

הרבי עומד ונושם חזק, וצועק אוי וויי!!!

[הרבי היה אחרי אירוע מוח חזק שלא דיבר עם אף אחד, והאדמו"ר חשב שמקבל התקף לב ח"ו, והאדמו"ר מהאלמין היה היחיד שדיבר איתו אחרי האירוע מוח, על האיסור של פאה נכרית (שנגע מאוד ללבו) ויש הקלטה על מה שדיברו, ואז התגלה שכן יכול לדבר רק מדבר למי שרוצה, [וזה היה אחרי זמן רב שקיבל את האירוע מוח, והפעם הראשון שדיבר על כבוד שמים לאוקמא שכינתא מעפרא] והדבר ידוע לכל ארצות הברית], והיה שמחה גדולה שהתגלה הסוד שהמוח שלו עובד, וגם יכול לדבר, ומדבר רק למי שרוצה.

הרבי שואל את עזריאל ומה אומרים אומות העולם?

עזריאל עונה להרבי:

העולם!!!

אנחנו כעת לפני שואה חדשה רח"ל!!!

אומות העולם רוצים להרוג את כל היהודים רח"ל!!!

אחרי שבאו הבייתה לבית כ"ק אדמו"ר מסאטמאר זי"ע במיאמי, האדמו"ר מהאלמין שאל את עזריאל גליק!

הציונים משוגעים כאלו שהולכים להרוג בשעה אחת עיר שלמה?

עזריאל ענה להאדמור מהאלמין!!!

עה, כלום לא קרה, לא נכנס אפילו מטוס אחד, רק להרבי צריכים לעורר אותו, וכך הוא מתעורר!!!

האמת, שהיה נס גדול, שהרבי לא קיבל התקף לב על המקום!!! [אבל היות והיה שומע סיפורים כאלו כל יום, לכן לא היה אצלו חידוש כזה, ולכן לא קיבל התקפת לב]

וכך סיפרו לו הרבה דברים על הציונים ועל כל הרבנים הגדולים האמיתיים, מה שהם דורשים מינות וכפירה, ומה שהם עושים, שלא היה ולא נברא,  עד שנכנס לראש שלו שכולם ציונים, [ויש הרבה לספר על זה, ואין כאן הזמן להאריך], ויש להאדמו"ר מהאלמין הרבה הקלטות שפירסם מזמן בדיסקים מגדולי הצדיקים מדור הקודם כמו האדמו"ר מקיוויאשד זצ"ל, שפירסם בהקלטות את הדו שיח, ורואים שם עין בעין, מי מנהיג את הצדיקים הגדולים לים!!!

ובכוח של אותו זקן, לחמו כל השנים נגד כל גדולי ישראל וחתמו נגד מי שרצו לבלעו חיים, עד שבסאטמאר רוב החסידים יודעים שרק הם הצדיקים וכל האדמורים והרבנים הם מינים ואפיקורסים, וכך מאמינים רוב חסידי סאטמאר כי הם היחידים שראויים לקבל פני משיח צדקינו, כי אין בכלל יהודים בעולם, כי כולם כופרים, מינים ואפיקורסים, כן, כך אני גם האמנתי, כשהייתי בחור, וכך בלבלו להרבי שיצא עם איסור ללכת לכותל המערבי, כידוע, והם רצו שיצא עם איסור ממש, אבל הרבי רק אמר בתורה הוא מייעץ לא ללכת, אפילו שכתוב בחז"ל מעולם לא זזה שכינה מכותל המערבי, אבל אם זה נותן כוח וחיזוק להציונים, אז אי אפשר ללכת.

והרבה חסידי סאטמאר לא הלכו עד עכשיו, ומי שהולך חותמים עליו שהוא ציוני.

וידוע לנו הרבה סיפורים מה שסיפרו להרבי לפני שיצא עם הדרשות לא ללכת לכותל המערבי, והיה לו סייעתא דשמיא גדולה, שלא יצא עם איסור עם חתימות גדולי ישראל, ואולי באמת כן רצה לצאת עם איסור, רק שלא היה לו מי שיחתום, כי כל הרבנים לא שמעו את כל הסיפורים שסיפרו לו.

ידוע שהרבי זי"ע שלח כסף לכל הרבנים לפני כל חג, ואמר כך יהיה לי חתימות לכל דבר שאני צריך.

עוד אמר עם כסף אני קונה את כל הרבנים, וזה היה חכמה גדולה שלו שהוא הבין והכיר מה שיש בעולם, רק שהאמין לאנשים שלו, כי הוא ראה שהם קנאים הרבה יותר גדולים ממנו, ולא הבין, שכל מה שהם עושים הוא רק שיאמין להם שהם צדיקים שהם נגד ציונות, ולא יחשוב עליהם שמאכילים נבילות וטריפות חלב ודם. וכך יצא העגל הזה.

# 1 דרשה ברדיו 2000 כשרות השחיטה בארץ ובחו"ל M2U02622

http://www.youtube.com/watch?v=nJl8K38xIkI

# 2 דרשה ברדיו 2000 כשרות השחיטה בארץ ובחו"ל M2U02623

http://www.youtube.com/watch?v=Qw002ufjLAM

# 3 דרשה ברדיו 2000 כשרות השחיטה בארץ ובחו"ל M2U02624

http://www.youtube.com/watch?v=DWlUArVJYos

# 4 דרשה ברדיו 2000 כשרות השחיטה בארץ ובחו"ל M2U02625

http://www.youtube.com/watch?v=ss-bGYDv624

 

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*