logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

זוהר הגדה של פסח 31 דף 41 מהאדמור מהאלמין 1-44 שיעורים- מפעל הזוהר העולמי

 

פסח-  4 כוסות ומצהזוהר הגדה של פסח 31 דף 41 מהאדמור מהאלמין 1-44 שיעורים

 

 

    נצפה הפעל את הבאהפעל עכשיו זוהר הגדה של פסח 34 44 דף מהאדמור מהאלמין 320×240 מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     2:03עודהעבר לראש הרשימההעבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה הפעל את הבאהפעל עכשיו זוהר הגדה של פסח 33 דף 43 מהאדמור מהאלמין 320×240 מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     1:33עודהעבר לראש הרשימההעבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה הפעל את הבאהפעל עכשיו זוהר הגדה של פסח 32 דף 42 מהאדמור מהאלמין 320×240 מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     1:12עודהעבר לראש הרשימההעבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה הפעל את הבאהפעל עכשיו זוהר הגדה של פסח 31 דף 41 מהאדמור מהאלמין 320×240 מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     0:59עודהעבר לראש הרשימההעבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה הפעל את הבאהפעל עכשיו זוהר הגדה של פסח 30 דף 40 מהאדמור מהאלמין 320×240 מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     1:13עודהעבר לראש הרשימההעבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה הפעל את הבאהפעל עכשיו זוהר הגדה של פסח 29 דף 39 מהאדמור מהאלמין 320×240 מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     1:17עודהעבר לראש הרשימההעבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה הפעל את הבאהפעל עכשיו זוהר הגדה של פסח 28 דף 38 מהאדמור מהאלמין 320×240 מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     0:57עודהעבר לראש הרשימההעבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה הפעל את הבאהפעל עכשיו זוהר הגדה של פסח 27 דף 37 מהאדמור מהאלמין 320×240 מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     1:08עודהעבר לראש הרשימההעבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה הפעל את הבאהפעל עכשיו זוהר הגדה של פסח 26 דף 36 מהאדמור מהאלמין 320×240 מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     1:10עודהעבר לראש הרשימההעבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה הפעל את הבאהפעל עכשיו זוהר הגדה של פסח 25 35 דף מהאדמור מהאלמין 320×240 מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     1:14עודהעבר לראש הרשימההעבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה הפעל את הבאהפעל עכשיו זוהר הגדה של פסח 24 34 דף מהאדמור מהאלמין 320×240 מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     1:04עודהעבר לראש הרשימההעבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה הפעל את הבאהפעל עכשיו זוהר הגדה של פסח 23 33 דף מהאדמור מהאלמין 320×240 מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     1:07עודהעבר לראש הרשימההעבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה הפעל את הבאהפעל עכשיו זוהר הגדה של פסח 22 32 דף מהאדמור מהאלמין 320×240 מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     1:17עודהעבר לראש הרשימההעבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה הפעל את הבאהפעל עכשיו זוהר הגדה של פסח 21 דף 31 מהאדמור מהאלמין 320×240 מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     1:10עודהעבר לראש הרשימההעבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה הפעל את הבאהפעל עכשיו זוהר הגדה של פסח 20 דף 30 מהאדמור מהאלמין 320×240 מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     2:20עודהעבר לראש הרשימההעבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה הפעל את הבאהפעל עכשיו זוהר הגדה של פסח 19 דף 29 מהאדמור מהאלמין 320×240 מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     1:30עודהעבר לראש הרשימההעבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה הפעל את הבאהפעל עכשיו זוהר הגדה של פסח 18 דף 28 מהאדמור מהאלמין 320×240 מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     1:35עודהעבר לראש הרשימההעבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה הפעל את הבאהפעל עכשיו זוהר הגדה של פסח 17 דף 27 מהאדמור מהאלמין 320×240 מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     1:26עודהעבר לראש הרשימההעבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה הפעל את הבאהפעל עכשיו זוהר הגדה של פסח 16 דף 26 מהאדמור מהאלמין 320×240 מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     3:09עודהעבר לראש הרשימההעבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה הפעל את הבאהפעל עכשיו זוהר הגדה של פסח 15 דף 25 מהאדמור מהאלמין 320×240 מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     2:23עודהעבר לראש הרשימההעבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    הפעל את הבאהפעל עכשיו זוהר הגדה של פסח 14 דף 24 מהאדמור מהאלמין 320×240 מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     1:04עודהעבר לראש הרשימההעבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה הפעל את הבאהפעל עכשיו זוהר הגדה של פסח 13 דף 23 מהאדמור מהאלמין 320×240 מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     1:36עודהעבר לראש הרשימההעבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה הפעל את הבאהפעל עכשיו זוהר הגדה של פסח 12 דף 22 מהאדמור מהאלמין 320×240 מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     1:35עודהעבר לראש הרשימההעבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה הפעל את הבאהפעל עכשיו זוהר הגדה של פסח 11 דף 21 מהאדמור מהאלמין 320×240 מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     3:24עודהעבר לראש הרשימההעבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה הפעל את הבאהפעל עכשיו זוהר הגדה של פסח 10 דף 20 מהאדמור מהאלמין 320×240 מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     2:13עודהעבר לראש הרשימההעבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה הפעל את הבאהפעל עכשיו זוהר הגדה של פסח 9 דף 19 מהאדמור מהאלמין 320×240 מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     2:38עודהעבר לראש הרשימההעבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה הפעל את הבאהפעל עכשיו זוהר הגדה של פסח 8 דף 18 מהאדמור מהאלמין 320×240 מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     2:37עודהעבר לראש הרשימההעבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה הפעל את הבאהפעל עכשיו זוהר הגדה של פסח 7 דף 17 מהאדמור מהאלמין 320×240 מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     1:32עודהעבר לראש הרשימההעבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה הפעל את הבאהפעל עכשיו זוהר הגדה של פסח דף 4 ה 320×240 מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     1:30עודהעבר לראש הרשימההעבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה הפעל את הבאהפעל עכשיו זוהר הגדה של פסח דף 3 ד 320×240 מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     2:33עודהעבר לראש הרשימההעבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה הפעל את הבאהפעל עכשיו זוהר הגדה של פסח דף 2 ג 320×240 מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     2:55עודהעבר לראש הרשימההעבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    הפעל את הבאהפעל עכשיו זוהר הגדה של פסח דף 1 שער 320×240 מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     0:41עודהעבר לראש הרשימההעבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    הפעל את הבאהפעל עכשיו זוהר הגדה של פסח דף 10 יא 320×240 מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     6:26עודהעבר לראש הרשימההעבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה הפעל את הבאהפעל עכשיו זוהר הגדה של פסח דף 9 י 320×240 מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     2:08עודהעבר לראש הרשימההעבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    הפעל את הבאהפעל עכשיו זוהר הגדה של פסח דף 8 ט 320×240 מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     1:27עודהעבר לראש הרשימההעבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה הפעל את הבאהפעל עכשיו זוהר הגדה של פסח דף 7 ח 320×240 מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     6:24עודהעבר לראש הרשימההעבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    הפעל את הבאהפעל עכשיו זוהר הגדה של פסח דף 6 ז 320×240 מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     2:39עודהעבר לראש הרשימההעבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

             

 

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*