logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

העלון של בעל הסולם זיע"א- סולם הזוהר ומעלת הסולם- למדתי זוהר ונושעתי, ספר הזוהר הציל את ארץ ישראל

העלון של בעל הסולם, הרב יהודה הלוי אשלג זיע"א- סולם הזוהר ומעלת הסולם- למדתי זוהר ונושעי

להורדה: 

..עלון חדש-  בעל הסולם – סולם הזוהר ומעלת הסולם 

העלון סולם הזוהר שזכינו להביאו לדפוס כעת – מי שרוצה לחלק בעירו יתקשר להרב גבריאל 0527651911

כל אחד יכול ומצוה להדפיסו בכל העולם בשמחה גדולה – מי שרוצה לזכות לכל הברכות שידוכים רפואות וכל מיני ישועות ישלח לדפוס שלו וידפיס מכסף המעשר כמה שיכול ויחלק בעירו – וכך נזכה החודש הזה אשר ישועות בו מקיפות  שבזה החודש אשר בו נגאלנו ויצאנו ממ"ט שערי טומאה למ"ט שערי קדושה, בהתגלות מלכותו יתברך בכבודו ובעצמו, ובזה החודש נשתחרר מכל המיצרים, ונגאל בגאולת הגוף והנפש בביטול החמץ זה היצה"ר ברוחני, והשטן והמלאך המות בגשמי, ובאכילת מצה מיכלא דאסוותא נזכה להתרפאות רפואת הגוף והנפש ברמ"ח אברים וגידים  רוחניים וגשמיים. ונזכה להבטחה המיועד וכימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות, ולכל בני ישראל יהיה אור [בגימטריה ר"ז] במושבותם, ושנזכה כולנו וכל הנלוים אליו בברכת חג כשר ושמח ולהתברך בעושר וכבוד עד בלי די ויתמלאו כל משאלות לבנו לטובה ולברכה, לחיים ארוכים וברוכים מתוקים ומתוקנים, מתוך שמחה ונחת והרחבת הדעת.

ואך טוב וחסד ירדפוכם כל ימי חייכם, בבריות גופא ונהורא מעליא, בימים ולילות מאושרים, ובברכה והצלחה מרובה, וזכות הפצת הזוהר הקדוש של הסולם נזכה להבטחת משה רבינו ע"ה בספר הזוהר נצא מהגלות ברחמים (זוהר נשק קכו) ונזכה בקרוב ממש לאכול מן הזבחים ומן הפסחים בעיר ה' שמה בבא לציון גואל בב"א.

בעל הסולם- עלון

בעל הסולם- עלון

2 בעל הסולם עלון 2

בעלה הסולם- עלון 3

ץ

..

..

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*