logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

קול השופר- עלי עין מס' 1-27 -שמירת הברית והעיניים – תקע בשופר גדול לחירותינו

שמירת עיניים- כותרת

 

ביאת משיחנו תלוי בתיקון הברית קודש , עיקר התיקון תלוי ביסוד לתקנו, ובו תלה גם כן ביאת משיחנו באלף הששי ועיכוב הגאולה (אור הגנוז, זוהר סבא יח., אור צדיקים, זוהר חי נח, ויחי)

.בספר אור הגנוז (מהרב הצדיק מורנו הרב רבי יהודה ליב הכהן זכר צדיק לברכה), וזה לשונו: עיקר התיקון תלוי ביסוד לתקנו, ובו תלה גם כן ביאת משיחנו באלף הששי ועיכוב הגאולה. (ראה זוהר סבא (דף י"ח עמוד א', עיי"ש) ובספר הכוונות (דף ל"ז עמוד א') וז"ל: ובא לציון ג'ואל ו'

לשבי פ'שע ראשי תיבות גו"ף על דרך שאמרו חכמינו זכרונם לברכה אין בן דוד בא עד שיכלו נשמות שבגוף. ב'יעקב נ'אם י' ו'אני ראשי תיבות בני"ו כי המשחית זרע לבטלה מוסר בניו ביד החיצונים ולא באים לחדר גוף עד ששב בתשובה מפשעו ואז חוזרים בניו לגוף.

..להורדה:

עלי עין עמוד 1

..עלון כשרות 01

עלי עין 2 שלם מוכן

עלי עין עלון 3 מוכן

מגן דוד

קול השופר – עלי עין – יום א פרשת ויחי ח' טבת עלון 4

קול השופר – עלי עין – יום ב פרשת ויחי ט' טבת עלון 5

קול השופר – עלי עין – יום ג פרשת ויחי י' טבת עלון 6

קול השופר – עלי עין – יום ד פרשת ויחי י"א טבת עלון 7

קול השופר – עלי עין – יום ה פרשת ויחי י"ב טבת עלון 8

קול השופר – עלי עין – יום ו פרשת ויחי י"ג טבת עלון 9

קול השופר – עלי עין – לכבוד שבת פרשת ויחי י"ד טבת עלון 10

קול השופר – עלי עין – יום א פרשת שמות ט"ו טבת עלון 11

..קול השופר – עלי עין – עלון 13

קול השופר – עלי עין – עלון 14

קול השופר – עלי עין – עלון 15

קול השופר – עלי עין – עלון 16

קול השופר – עלי עין – עלון 17

קול השופר – עלי עין – עלון 18

קול השופר – עלי עין – עלון 19

קול השופר – עלי עין – עלון 20

קול השופר – עלי עין – עלון 21

קול השופר – עלי עין – עלון 22

קול השופר – עלי עין – עלון 23

קול השופר – עלי עין – עלון 24

קול השופר – עלי עין – עלון 26

קול השופר – עלי עין – עלון 27

 

 

 

 

בספר אור הגנוז (מהרב הצדיק מורנו הרב רבי יהודה ליב הכהן זכר צדיק לברכה), וזה לשונו: עיקר התיקון תלוי ביסוד לתקנו, ובו תלה גם כן ביאת משיחנו באלף הששי ועיכוב הגאולה. (ראה זוהר סבא (דף י"ח עמוד א', עיי"ש) ובספר הכוונות (דף ל"ז עמוד א') וז"ל: ובא לציון ג'ואל ו'לשבי פ'שע ראשי תיבות גו"ף על דרך שאמרו חכמינו זכרונם לברכה אין בן דוד בא עד שיכלו נשמות שבגוף. ב'יעקב נ'אם י' ו'אני ראשי תיבות בני"ו כי המשחית זרע לבטלה מוסר בניו ביד החיצונים ולא באים לחדר גוף עד ששב בתשובה מפשעו ואז חוזרים בניו לגוף.

..

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

…..

….

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*