logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

סוֹד שִׂיחַ-סוֹד שִׂיחַ בֵּין הָרַבָּנִים הַגְּאוֹנִים הַצַּדִּיקִים מֵהאָלְּמִין ולהבחל"ח כְּ"קְ מָרָן אַדְמוֹ"ר מִקִיוְויַאשְׁד שליט"א בענין שחיטות בארה"ב

רבנים- אוסף רבנים סביב השולחן- מפעל הזוהר העולמילהורדה:

סוד שיח – הקלטת האדמור מקיוויאשד ולהבחל"ח האדמו'ר מהאלמין שליטא

תמונה של סחיבת רבני הערב רב שלא אמרו

                                                                                                                                                                                                                             …….

סוֹד שִׂיחַ

לִפְנֵיכֶם סוֹד שִׂיחַ בֵּין הָרַבָּנִים הַגְּאוֹנִים הַצַּדִּיקִים מֵהאָלְּמִין ולהבחל"ח כְּ"קְ מָרָן אַדְמוֹ"ר מִקִיוְויַאשְׁד [שֶׁלִּיטָ"א] זִי"עַ, בְּעִנְיָנִים הָעוֹמְדִים עַל הַפֶּרֶק בִּשְׁחִיטוֹת בְּחֶבֶל אֶרֶץ אַרְצוֹת הַבְּרִית. בשנת תשל"ה לערך

מילה במילה ככתבם וכלשונם שנשמע בקלטת (טייעפס): הקלטת הופצה בכל העולם

לפני שהתחילו את שיחת קדשם, נכנס איש אחד להָרַב מֵהאָלְּמִין, ששמע שהָרַב מֵהאָלְּמִין מדבר בטלפון עם הָרַב מִקִיוְויַאשְׁד שהוא בא לבקר אצלו, אמר הָרַב מֵהאָלְּמִין לאותו איש, תשמע! הרב מִקַאשׁוֹי פוסק שמי שאוכל בשר אינו כשר לעדות. ואם אתם אינם אוכלים בשר אתם יכולים להתארח בביתי, ואתם תהיו עדות על השיחה בינינו…

וזאת השיחה בין הרבנים הגאונים הצדיקים שליט"א:

לאחר שהחליפו ביניהם דברי ברכה ושלום, כששאלו מה אתם עושים? אמר לו כסף איני עושה אבל בבריאות המצב הכל ב"ה בסדר.

הָרַב מֵהאָלְּמִין: ראשית אודה לכם על המכתב ששלחתם אלי, המכתב עם ה-25$ העיקר הוא המכתב, ושמחתי לראות שיש לפחות יהודי אחד בכל העולם כולו שכואב לו את כאב (א.ה. הדור בענייני השחיטות העומדים על הפרק).

(לצורך הבנת הקטע הבא עלי להקדים א.ה. הָרַב מֵהאָלְּמִין: הכניס בעיתונות מודעות בחומרת המצב,  ועלותם היה מחיר כבד, לפעמים בעלות של 10,000$ לשבוע).

הָרַב מִקִיוְויַאשְׁד: אנשים שואלים אותי מניין יש להָרַב מֵהאָלְּמִין כספים רבים לזה?

הָרַב מֵהאָלְּמִין: יש אנשים שכואב להם הכאב מאוד וחפצים לעזור, ויש כאלו שלווים כספים עבור דברים אלו, אני לא לווה, כי אני לא לווה רק אם יש לי לשלם חזרה. וכפי שההלכה אומרת.

הָרַב מִקִיוְויַאשְׁד: הגם שאינו קל לדבר דיבורים ברצוני לומר לכם משהו, אתם היהודי היחידי לאחר ששארית הפליטה הגיעו לחבל ארץ אמעריקא, שגיליתם עניינים גדולים ונצורים שהטמינו עמוק עמוק עמוק עמוק מאוד, אתם גיליתם אותם, עם רשות והסכמת מגדולי וצדיקי הדור.

הָרַב מִקִיוְויַאשְׁד: ואם זה יעזור ליהודי אחד לפרוש הכל כדאי.

הָרַב מֵהאָלְּמִין: זה עוזר ומסייע ליהודים רבים, רציתי לספר דבר, כבר התכוננתי לטלפן אליכם כמה וכמה פעמים, וכנראה שהבעל דבר מנסה לטרפד את זה.

חשבתי לומר, מה שנאמר: אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו 'ויקשב' ה' וישמע ויכתב בספר הזיכרון ליראי ה' וחושבי שמו, 'ויקשב' זה מלשון שאחד מתכופף לחבירו לשמוע, שלפני ביאת המשיח אם אחד ירצה לומר לחבירו מענייני יראת ה' ועבודת השי"ת, יצטרך אחד להתכופף לשמוע את דברי חבירו,

שוחחתי עם אחד מבני הרב מִקַאשׁוֹי שהיה פרומער (הגם, כל צאצאיו יראים ושלימים) הגה"צ רבי אשר יעקב בלום זצ"ל, ובאחת השיחים טלפן אלי ושוחחתי עמו מהשעה 12.00 בלילה עד 4.00 לפנות בוקר, בזמנו עלה לי הון תועפות כל אותם הטלפונים.

הָרַב מִקִיוְויַאשְׁד: שאל שהכל עולה כספים רבים

הָרַב מֵהאָלְּמִין: בשנה עלה הטלפונים בערך הָרַב מִקִיוְויַאשְׁד 10,000$ לשנה.

הלב כואב על כל הדברים הללו, והָרַב מֵהאָלְּמִין סיפר להרב בלום עוד סיפורים ועלה לו בדם יקר, וחשבנו מה יש לעשות, ואיך לעשותו? ושוחחנו שהרב מִקַאשׁוֹי רב שהוא צדיק הדור וכולם מכירים אותו, וחובר חיבורים רבים, ויש לו כוח בעולם, יושב ולומד כבר שבעים שנים על התורה ועל העבודה, ואינו מסתכל מחוץ לד' אמותיו, וכל לשה"ר שידברו נגדו אף אחד לא יאמין ממילא. ואם הוא יצא נגד העניין לא יהיה לאף אחד מה להגיב וכולם ישמעו לדבריו דברי צדיק הדור.

ואם אברך צעיר צועק קשות אינו שווה כמו אם הרב מִקַאשׁוֹי יצא חוצץ נגד זה.

[מפני שהצה"ק רבי שאול בראך זצ"ל העיד עליו שלומד תורה לשמה, ואם לא היה בא לעולם רק בשביל להעמיד תלמיד כזה היה כדאי לו, והיה יד ימינו של רביה"ק זי"ע]

הָרַב מִקִיוְויַאשְׁד: אני ספרתי לו הכל, וכן היה והרב מִקַאשׁוֹי לא האמין למשמע אזניו.

הָרַב מֵהאָלְּמִין: האם ספרתם לו הכל?

הָרַב מִקִיוְויַאשְׁד: האם יכולים לספר הכל?

הָרַב מִקִיוְויַאשְׁד: תדעו שאני מכירו מלפנים מעיר קאשוי בחבל ארץ הונגריה, וביחד ישבנו בבי"ד, וכן למדתי אצל הרב מִקַאשׁוֹי ז"ל רבי שאול בראך.

הָרַב מֵהאָלְּמִין: האם למדתם אצל הרב רבי שאול בראך?

הָרַב מִקִיוְויַאשְׁד: כן בוודאי שכן למדתי אצל הרב מִקַאשׁוֹי.

הָרַב מִקִיוְויַאשְׁד: הייתי חבר של הקאשוי רב הגה"צ רבי רפאל בלום (תלמיד רבי שאול בראך)

הָרַב מֵהאָלְּמִין: הייתם באותו גיל

הָרַב מִקִיוְויַאשְׁד: לא הוא היה בכמה שנים גדול ממני.

הָרַב מִקִיוְויַאשְׁד: הרב מִקַאשׁוֹי זצ"ל נתן הורמנא רק לשני בחורים הללו לי ולו. וכן כתב על הקאשוי רב: "כל דבר במקורו ושורשו מונח אצלו". והיה מגיע כל יום למנחה מעריב ושוחח עמו ואף הגיה את ספריו הרבים, והיה חביב אצלו באופן לא שגרתי. באחד הפעמים אמר להרב מִקַאשׁוֹי שרצה הורמנא, אבל לך כן אתן ואי"ה לחג השבועות אשלח לך את ההורמנא, וכן היה בערב החג שלח עם משמשו את הכתב הורמנא, ומאוד אהבתי את זה זה היה מאוד יפה.

ומספר הָרַב מִקִיוְויַאשְׁד שהיה הולך עם חליפה ארוכה, ולעומתו הרב רפאל בראך מִקַאשׁוֹי היה הולך עם חליפה קצרה, באחד השיחים כשהלכו ברחוב לטייל, מצאם הגה"ק מִקַאשׁוֹי להָרַב מִקִיוְויַאשְׁד ואמר לו: חתוך את מלבושך הארוך והשלם אותו לחליפת ידידיך רפאל…

הָרַב מֵהאָלְּמִין: אם שניכם קבלתם הורמנא הייתם צריכים לצאת ביחד עם הרב מִקַאשׁוֹי בקול קורא?

הָרַב מִקִיוְויַאשְׁד: נו לצאת ביחד עם הרב מִקַאשׁוֹי, אומר לכם, אני אמרתי לו שעוד אתם עתידים לתת את דין וחשבון.

אמר לי שהוא רואה זאת ואף יודע מזה, ושכנעתי אותו שיהיה אנשים שיסירו למשמעותינו.

הָרַב מִקִיוְויַאשְׁד: הרב מִקַאשׁוֹי אמר שאינו יכול מכיוון שזה כרוך בהרבה סיפורים ועסקים. לא היה כלום וזהו זה.

הָרַב מֵהאָלְּמִין: מספר להרב מקיווישאד, אני משוחח עם אנשים ברחוב, וכולם אומרים שאם הרב מִקַאשׁוֹי אסר לאכול את השחיטות של סאטמאר, לכן אינם רוצים לאכול, שאם הרב מִקַאשׁוֹי אמר לא משנה כלום אם הרב אמר לכן אינם רוצים לאכול.

אפילו שהיו שמועות משמועות שונות שהוציאו חסידי סאטמאר שהרב מִקַאשׁוֹי לא רצה לחתום אלא בניו ציווהו.

הָרַב מֵהאָלְּמִין: ולא רק עם אחד דברתי רק הרבה אנשים אמרו לי כך, ואי אפשר לדמיין מה יהיה אם אתם גם כן תחתמו מה זה יפעל הקול קורא.

הָרַב מִקִיוְויַאשְׁד: איש מלחמה הרב מִקַאשׁוֹי איננו.

הָרַב מִקִיוְויַאשְׁד: אני סובל ואיני מרגיש בטוב בבריאות

הָרַב מֵהאָלְּמִין: אני יודע היטב.

הָרַב מִקִיוְויַאשְׁד: אני סובל ואני לא יכול לכעוס זה לא בריא בשבילי. זהו עניין של פיקוח נפש, אני לא עוסק כלום בזה, ורק מה שאני יכול, ואף הפרשתי יהודים שלא יאכלו בשר.

הָרַב מֵהאָלְּמִין: האמת הוא שיש דבר אחד המונח בטעות, אחד שהוא בעל יסורים, בפרט יהודי כמו הרב מִקַאשׁוֹי, ויצא עם מכתב זה, ואני יודע שפעם טלפנתי להרב מִקַאשׁוֹי ועוררתי אותו בכמה עניינים, ואף אמרתי לו  שיוציאו עוד מכתב, ויכתבו ויחתמו כמה רבנים.

הָרַב מֵהאָלְּמִין: המכתב הישן הדפיסו כמה אלפים מעותקים, מהרב מִקַאשׁוֹי, ואינו דומה אם אתם גם כן תחתמו יחד עם הרב מִקַאשׁוֹי על קול קורא אחד, ויכתב שם: יהודים יקרים תדעו שהרב מצעלם הוריד את השגחתו מהכשרות ועוד רבנים. ולא שמצאו היום חלב, כי היום, כל אחד יודע שהבשר לא כשר.

הָרַב מִקִיוְויַאשְׁד: מדוע אתם אומרים כך?

הָרַב מֵהאָלְּמִין: סיפר לי אחד שהוא מוכן לבוא להתדיין בבי"ד עם וינשטאק קנה בשר מפה ושם, נבילות וטריפות, והבי"ד חתמו עליהם שזה כשר בתכלית הכשרות וההידור.

הָרַב מֵהאָלְּמִין: נו תלכו לבי"ד.

הָרַב מִקִיוְויַאשְׁד: לא כהיום אני הסתכסכתי עם סאטמאר עם הרב בעצמו (בעל הויואל משה)

הָרַב מֵהאָלְּמִין: באמת?!

הָרַב מֵהאָלְּמִין: האם אמרתי להרב הכל.

הָרַב מִקִיוְויַאשְׁד: יואל קליין סיפר לי אותו מעשה, והוא היה קצב (ראש הקהל בק"ק סאטמאר א.ה.) והיה מוכן לבוא לבי"ד להתדיין על הכשרות, והוא טען שיש שם בשר מן השוק. ??? עם סמל מסתם שחיטות מנוי ג'רסי

הָרַב מִקִיוְויַאשְׁד: סיפר לחותנו ברב מקיוויאשד רב הזקן ????, הרב קליין היה חסיד מחותני ואף הראה לו את הפלומבה מהשחיטת של וינשטאק שיש שם משחיטה מראביי מנוי ג'רסי, ולאחר מכן טלפן אלי חותני, אמרתי לו צעקתי קדמה לצעקתכם כמה שנים, והיה לי מספיק רדיפות מוינשטאק, ואיני יכול לעשות כבר כלום.

הָרַב מִקִיוְויַאשְׁד: ספרתי הכל להרב מסאטמאר, והרב צעק עלי וכלום לא עזר כלום, ואני מבקש מחותני שאף הוא לא ילך להסאטמאר רב זצ"ל,

שאל אותי חותני מה אתה חושב שהסאטמאר רב לא אדם כשר וירא שמים????

זה לא עזר כלום מה שאמרתי לחותני שלא ילך להרבי מסאטמאר, והוא אמר שהוא כן הולך.

הָרַב מֵהאָלְּמִין: ומה היה הוא אכן הלך להרבי מסאטמאר ומה אמר לו?

הָרַב מִקִיוְויַאשְׁד: הוא הלך וסיפר לו שהיה אצלי איש מהומן הראה לו שמכניסים בשרים מהכשרים לא טובים נבילות וטריפות.

הָרַב מֵהאָלְּמִין: מה אמר על זה בתגובה?

הָרַב מִקִיוְויַאשְׁד: מה זאת אומרת מה הגיב, החל לצעוק…

הָרַב מֵהאָלְּמִין: מה קרה מדוע צעק?

הָרַב מִקִיוְויַאשְׁד: אמר שהכל שקרים, ואין צריך להאמין מה שאומרים.

הָרַב מֵהאָלְּמִין:  מה עוד אמר?

הָרַב מִקִיוְויַאשְׁד: החל לומר שאם יש כאלו שמועות יש להושיב בית דין מיוחד שידונו על העניין.

מיד הוציאו את חותנו בחרפות ובושות.

הָרַב מֵהאָלְּמִין: הרי חותנכם היה איש חזק ולוחם ודרש דרשות חריפות וכדומה.

הָרַב מִקִיוְויַאשְׁד: אבל ברגע שיצאו נגדו, אני אפשר לומר לכם שלא היה לי שכל להקליט הכל בטייפ, חותני צעק עליו שהוא פושע ישראל, מאכיל נבילות וטריפות כבר חמישים שנה, ומיד הורה שיוציאהו משם.

הָרַב מֵהאָלְּמִין: הרי יש לו עדות חיה ומדוע לא הגיב על זה כלום?

הָרַב מִקִיוְויַאשְׁד: הוא אמר לו אתם תוציאו אותי, הרי מזמן אתם כבר יצאתם מכלל ישראל

הָרַב מֵהאָלְּמִין: הוא ענה לו היטב מאוד.

הָרַב מִקִיוְויַאשְׁד: הרי אני אמרתי לחותני שלא ילך ושזה לא יעזור כלום. אמר לי אולי אתם יכולים ליתן לי להבין מה קורה פה? האם נותנים לו כסף שוחד שיאמר שהכל טוב.

הָרַב מִקִיוְויַאשְׁד: וכבר מזמן היה מחלוקת בין קיוויאשד שחלקו עם סאטמאר, והרב ממונקאטש סבר אחרת???

הָרַב מֵהאָלְּמִין: והאם אתם במקום חותנכם, הייתם אומרים לו שקודם ילך למשחטות לראות בעצמו, וכן יראה לגבות את העדות האם הם נכונים, ומדוע שיצעק?

הָרַב מִקִיוְויַאשְׁד: לא היה עם מי לדבר לא עם הרבי מסאטמאר ולא עם משהו אחר, ברגע שהתחילו לדבר על הבשר הוא החל להתלקח.

 הָרַב מִקִיוְויַאשְׁד: הרב המכשיר מבאטור, אומר לך שהוא שורף בגיהנום,

הָרַב מֵהאָלְּמִין: ואך אולי עדין לא הגיע לגיהנום,

הָרַב מִקִיוְויַאשְׁד: היה לו אחד אברהמלה' ווערצברגער ואחד גליק שמסר לו כל הזמן שהכל בסדר בתכלית הכשרות וההידור. הם קבלו כספים מוינשטאק והם מסרו להרבי שהכל כשר ובסדר.

הָרַב מִקִיוְויַאשְׁד: האם יכול אחד בעצמו לשחוט 60 או 70 בהמות ולבדקם, שוחט אחד לבד, בשעה אחת לבד. ישנם רק מכשיר אחד ומשגיח אחד שלא ייתכן שהוא יסתדר עם הכל, רציתי ללכת להרבי עם צעקות, ומה היה נורא ואיום קולות וברקים, ואמרתי לו שהשוחטים שלך הם בועלי נידות.

הָרַב מֵהאָלְּמִין: הרב משאפנע ז"ל נתן הכשר על הבקר, ובהיותי בחור היינו לומדים תיקוני זוהר בבכיות בכל ימי חודש אלול, הלכנו ליער ושם למדנו, ולאחר מכן הלכנו לטייל הוא לא היה כל כך בקו הבריאות. ופעם אחד שאלתי אותו מה נשמע עם הכשרות באמעריקא? הייתי בחור פרומער ואהבתי לשאול שאלות.

התחיל לומר לי שהכל רק בדיעבד, ומן הראוי הוא שלא לאכל בשר, שאלתי אותו אפילו מהכשרות המהודרת של קהילת סאטמאר הידועה ומפורסמת בשער בת רבים לקהילה גדולה וקדושה, והכשרם מהודר ונחוץ בכל בית יהודי.

אמר לי הרב, אכן אפילו ההכשר של סאטמאר, קהילה קדושה, מקום השראת השכינה ואצלם יהיו שאלות ויתירו הכל בהפסד מרובה, ובדיעבד ובשעת הדחק.

הָרַב מֵהאָלְּמִין: סיפר לי הרב הנ"ל על הרבה שאלות שמגיעות שם ומכשירים אותם בדיעבד שבדיעבד, עם כל מיני היתרים של בשעת הדחק, והפסד מרובה, וכל אלו הם ועוד ההכשר של סאטמאר.

אם כך טענתי, יהודים יראי ה' חסידים ואנשי מעשה, המדקדקים קלה כבחמורה, להם מן הדין לאכול בשרים בתכלית הכשרות וההידור, לכתחילה שבלכתחילה, ולא בדיעבד כמו ההכשר של קהילת סאטמאר.

למחרת אותו יום ששמעתי דברים כהווייתן על ההכשר הלזה, באתי להיכל הכולל וסיפרתי את זה לידידי ר' הערשלי' חתן הרב משאראפנע, זה היה בכולל לא בתור בחור. ואמרתי לו את חומרת הדבר, שהכל שם רק בדיעבד, ומן הראוי להתארגן עשרה יהודים והרי אנו בקיאים בדיני יורה דעה חלק א' הלכות שחיטה, ואף נלמד איך בודקים חלף של שוחט, וכל שבוע ילך אחד מהחבריא, וכך יהיה לנו בשר כשר לכתחילה בתכלית הכשרות וההידור כראוי וכדבעי בדחילו ורחימו.

אך היה בעיה שלצורך כך צריך פריזר, אמרתי אין בעיה נקנה פריזר וזה יהיה אצלי, אני מקבל עלי הכל.

ובתוך כך, חברא חברא אית ליה ותוך כמה שעות נתוודע הדבר לעוד יהודים טובים, משה פרידמן אמר ליוסי גרין? שאף רצו להצטרף לאותו חבורה, וכן גדל החבריא והיה אמור שכל אחד ילך לשחיטות ובדיקות בהגיע תורו, וכך יהיה לכל אחד בשר כשר ומהודר, ואף רצינו לסדר את כל הפרטים הטכניים כהשגת מקרר ופריזר שיחזיק שם הבשר.

אך למחרתו של יום, הגיע הרב שאמר לי אותם משפטים נגד ההכשר שהכל רק בדיעבד. והחל צועק עלי קשות ומבייש אותי נגד כל חבריי, ואני שואל אותו מה פשעי ומה חטאתי כי דלקת אחרי?! אדרבא יאמר לי הרב מה חטאתי ואשוב בתשובה. אף פעם לא שמעתי ממנו מילה לא טובה והוא צועק עלי.

אמר לי הרב למי גילית אותם המשפטים שאמרתי לך בסודי סודות, שאלתי אותו, האם רק לי מותר לאכול בשר כשר, אני רציתי לעוד יהודים יהיה בשר כשר ומהודר, האם אסור?!

והוא אמר לי שהם באו אליו מהכשרות וטענו לי מדוע אני אומר דברים נגדם ברבים… למעשה התבטל הכל, ולא יצא כלום מאותה חבורה… ולא קנו פריזר. זה היה דבר קטנוני שרק צעקו עליו ובגלל זה לא עשו שום דבר.

הָרַב מִקִיוְויַאשְׁד: אספר לך מה שהיה שבועיים או שלש לפני שנפטר השאפנע רב ז"ל, ואמר לי איני רוצה להטריח אבל אם תוכלו להיכנס אלי, ואיני זוכר אם זה היה באותו יום או למחרתו. וכך אמר לי אני מכיר, שהנך בן אדם רציני לכן אומר לך מה שכואב לי, ותסלח לי שקראתי לך, ואני רוצה לומר לכם: אני יודע היטב את מצבי שימי ספורים מאוד, אך אני רוצה לומר לכם על הסיגעטער שאני אוחז ממנו.

2:  מה אמר?

1: שהוא קל שבקלים, וכן סיפר: מה שהיה בהתאחדות, שהיה עליו לבחור בין חמישים רבנים חמש רבנים איני זוכר כעת יהיו בדיוק, אך את הרב מסיגעט לא היה יכול לזרוק אותו מההתאחדות.

ללמוד זוהר תמונה של סחיבת רבני הערב רב שלא אמרו ללמוד זוהר תמונה של סחיבת רבני הערב רב שלא אמרו ללמוד זוהר

מס' 3 באמצע

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*