logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

ספר סוד מלחמת גוג ומגוג- שיעורים חדשים נגד אכילת נבילות וטריפות מישיבת הליטאים

ספר סוד מלחמת גוג ומגוג- כותרת- מפעל הזוהר העולמי

שיעורים חדשים נגד אכילת נבילות וטריפות מישיבת הליטאים שקלטו טוב את הענין בזכות הדיסקים שיצאו לאלפים ולרבבות מהצדיק המזכי הרבים רבי אמנון יצחק שליט"א

ודברים היוצאים מלב טהור נכנסים אל ליבם אפילו של הליטאים – תשמעו באיזה כוח הם התחילו את המלחמה – רואים מכאן שאנחנו כבר קרובים להגאולה השלימה – הם יוצאים במלחמה נגד רבני הדעא"ש שהם אשמים על כל מה שיקרה ח"ו – הם צועקים כבר הכל טרף הכל טרף – ב"ה שזכינו – ובזכות זה נזכה בקרוב ממש לביאת המשיח אמן

להורדה:

סוד גוד ומגוג_אינדי- חלק א'

בס"ד קו מידע לכשרות מתוקן

http://www.israel613.com/KASHRUT-monsey-kruka-1.htm

..1 2 3 4png 5 7 8png 9png 10 11png 12 13 14png 15png 16png 17 18png

להמשך קריאת הספר: לחץ על הקישור הבא:  סוד גוד ומגוג_אינדי (1)

THE IMPORTANCE OF KASHRUT OBSERVANCE AND THE SEVERITY OF THE PUNISHMENT FOR TRANSGRESSING THE LAWS SET FORTH IN THE TORAH AND THROUGH OUR RABBIS O.B.M.

 Whosoever eats forbidden foods…

1) Is judged as a despised person since Hashem loathes him in this world and the world to come. (Zohar‑part 111, 41.)

2) Defiles his soul (ibid) (Reishis Chochma)

3) Will suffer much since all of a man's suffering in this world is because he was not scrupulous in the observance of kashrut. (ibid, 42)

4) Attaches his soul to the forces of impurity and a spirit of defilement rests upon him. (Ibid)

5) Leaves the sphere of holiness and enters a sphere of impurity. (ibid, 42)

6) Woe unto him and woe unto his soul. He has not attached himself to those of the eternal life. (ibid, 41)

IT IS AS IF HE WORSHIPS IDOLS

7) Is as though he has a worshipped idols G-d forbid. (ibid,)

8) Has no part of the G-d of Israel (ibid, 41)

9) Will have his face take on the appearance of a wild animal. (Zohar part 11, 125)

THE IMPORTANCE OF KASHRUT OBSERVANCE AND THE SEVERITY OF THE PUNISHMENT FOR TRANSGRESSING THE LAWS SET FORTH IN THE TORAH AND THROUGH OUR RABBIS O.B.M.

 Whosoever eats forbidden foods…

1) Is judged as a despised person since Hashem loathes him in this world and the world to come. (Zohar‑part 111, 41.)

2) Defiles his soul (ibid) (Reishis Chochma)

3) Will suffer much since all of a man's suffering in this world is because he was not scrupulous in the observance of kashrut. (ibid, 42)

4) Attaches his soul to the forces of impurity and a spirit of defilement rests upon him. (Ibid)

5) Leaves the sphere of holiness and enters a sphere of impurity. (ibid, 42)

6) Woe unto him and woe unto his soul. He has not attached himself to those of the eternal life. (ibid, 41)

IT IS AS IF HE WORSHIPS IDOLS

7) Is as though he has a worshipped idols G-d forbid. (ibid,)

8) Has no part of the G-d of Israel (ibid, 41)

9) Will have his face take on the appearance of a wild animal. (Zohar part 11, 125)

10) Is as though his soul has left him and he remains a living corpse and is considered evil. (Chasam Sofer Parshas Shmini)

11) Has entered within him thoughts of atheism and heresy. (Rambam)

12) Unintentionally defiles his soul; with intent – his soul becomes like that of a lizard. (Or Hachayim Shmini)

HE PROLONGS THE EXILE

13) Prolongs the coming of the Mashiach, (Bris Mateh Moshe)

14) Does not belong to Hashem (Rashi on the verse A Holy Nation")

15) Forces his soul to become subservient to the body and its physical environs. (Sefas Emes, Parshes Shmini) 36) even though he merely is lenient in something which requires stringency, defiles his soul and is unable to comprehend the ideas of the Torah. (Meor Veshemesh)

16) Will see his children turn to evil ways. (Igre D pirke 126)

HE WILL COMMIT OTHER SEVERE SINS

17) Will commit other severe sins and will fall prey to the evils of the gentile world. (Divrei Yoel Parshas Shmini).

18) Even rabinically forbidden foods, brings one to further sins (Kav Hayashor, Avot D'rabeinu Noson chap. 15)

19) Creates an impurity in his heart and soul (Mesilat Yesharim)

20) Feeds his body with prohibited objects. Eventually his body will become filled with all types of impurity. (Nidchai Israel chap. 29)

21) Will have impurity become another limb on his body. (Reishis Chochmo Shar Hakedusho chap. 17)

HE CAN NEVER BE PURIFIED AND DESTROYS
HIS SHARE IN THE WORLD TO COME

22) Can never be purified and destroys his share of this world and the world to come. (Yesh S'char pg. 42)

23) Because of minimal impurity one can be brought to the depths of Gehinomm. (Arugath Habosem)

24) Most apikorsim (heretics) have become so due to eating neveilos and treifos. (Chasam Sofer Kdoshim)

25) Because of unsuitable shochtim, Jews are unable to earn a livelihood. (Likutei Moharan)

ENTIRE JEWISH COMMUNITIES HAVE BEEN LOST THROUGH THIS SIN

26) There is no sin so severe as forbidden foods, since entire Jewish communities were lost and turned to evil ways because of eating treifos and neveilos. (Divrei Chayim‑Yoreh Deah)

27) Will find it impossible to pray with the proper devotion and intention  (Or Haganuz ‑ Parshas Toldos)

THOSE WHO STUMBLE THROUGH FORBIDDEN FOODS BECOME INSOLENT PEOPLE AND ARE THOSE WHO DON’T FEAR G-D

28) The majority of insolent people in every generation, failing in yiras shomayim (fear of Hashem) and non‑acceptance of rebuke come about by eating forbidden foods. (Pri Chadash ‑Yoreh Deah 81)

29) Will become a heretic and evil. (Shulchan hatohor­ quoting the Ari z.l)

30) Is held captive by his own impurity and is thus unable to ascend to holiness. He is unable to separate himself from his impurity until he is buried in the grave or through consistent penitence and fasting. (Sefer Tfila Lemoshe, chap. 68)

31) Even unknowingly, needs to repent for the wrong he has done. (Sifrei Chasidim in the name of the holy Baal Shem Tov)

The prohibition of the foods that the Torah prohibited is not due to the harm they cause one’s health, for the nations eat all those things deemed disgusting for us, and they are, nevertheless, strong and untiring.

The G-dly Torah did not come to cure the bodies of men and to seek their health but to seek the health of the soul and to cure its illnesses. The Torah prohibited certain foods because they contaminate and sully the pure soul and create in the person’s nature an obstruction and deterioration of his desires, whence they create an evil nature in a person, from which the spirit of contamination originates, the spirit that contaminates the thoughts and deeds and drives out the spirit of purity and sanctity. concerning this spirit, King David begged, “And Your Holy Spirit remove not from me (Ps. 51).” And he said, “A pure heart create in me, O L-rd, and a proper spirit renew in my midst.” Therefore, G-d said, “Do not contaminate your souls..,and do not become unclean through them.” For this was the matter of the obstruction and the uncleanness. The reason for its prohibition is that nature of the body be balanced and that from its foods will eminate pure blood, not contaminated thick and coarse blood. (Rabbi Don Isaac Abarbanel, Shemini).

 
ספר במדבר פרק יא
(א) וַיְהִי הָעָם כְּמִתְאֹנֲנִים רַע בְּאָזְנֵי יְדֹוָד וַיִּשְׁמַע יְדֹוָד וַיִּחַר אַפּוֹ וַתִּבְעַר בָּם אֵשׁ יְדֹוָד וַתֹּאכַל בִּקְצֵה הַמַּחֲנֶה:
(ב) וַיִּצְעַק הָעָם אֶל משֶׁה וַיִּתְפַּלֵּל משֶׁה אֶל יְדֹוָד וַתִּשְׁקַע הָאֵשׁ:
(ג) וַיִּקְרָא שֵׁם הַמָּקוֹם הַהוּא תַּבְעֵרָה כִּי בָעֲרָה בָם אֵשׁ יְדֹוָד:
(ד) וְהָאסַפְסֻף אֲשֶׁר בְּקִרְבּוֹ הִתְאַוּוּ תַּאֲוָה וַיָּשֻׁבוּ וַיִּבְכּוּ גַּם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיֹּאמְרוּ
מִי יַאֲכִלֵנוּ בָּשָׂר:

 

 

 

(BAMIDBAR 11: 1-4)

 

1 And when the people (Always the people [HA AM] refers to the Erev Rav) complained, it displeased Hashem; and Hashem heard it; and his anger was kindled; and the fire of Hashem burnt among them, and consumed those who were in the outlying parts of the camp.
2 And the people cried to Moshe; and when Moshe prayed to Hashem, the fire was quenched.
3 And he called the name of the place Taberah; because the fire of Hashem burnt among them.
4 And the mixed multitude that was among them had a strong craving; and the people of Israel also wept again, and said,
Who shall give us meat to eat?

 

Tikkune Zohar Tikkun 19

THE EREV RAV ASKED FOR MEAT AND IT WAS GIVEN TO THEM [AND NOWADAYS THEY STILL CONTROL THE MEAT]

And the EREV RAV asked for meat and it was given to them. And what is written? “And the meat was still between their teeth before being torn and the fury of G-d” (Bamidbar 11,33)…And the secret of this meat is “For he is also flesh” [SHAGAM HU BASSAR] (Bereshit 6:3). And this secret was left in the hands of the wise of heart…And this BASSAR [meat] in reverse is SHEBER [Broken] And on this it is written: “SHEVER RAAVON BATECHEM” [The broken famine of your houses] (Bereshit 42:19). If they are deserving then the meat is holy as it is written “MI BESSARI ECHEZE ELOKA” But if they don’t guard that BASSAR [meat] the sign of the Brit, then it will change for them to SHEBER.

Tikkune Zohar Tikkun 19

THE RABBANIM OF THE EREV
RAV FOOL THE JEWISH PEOPLE

THE MISGUIDANCE OF THE KOSHER MARKETPLACE

ARTICLE APPEARED ON THE JEWISH PRESS

 

Glatt Kosher? 

Dear Editor,

Mr. Eli Sacks’ letter concerning “Glatt-Kosher’’ published in your Aug. 6th edition caught my eye. Having practiced ‘‘Sh’chita Ubdika’’ several years, I feel I have some knowledge — as well as questions — in this matter and would like to express my opinion.

An animal slaughtered kosher requires “B’dikas Hore’oh” — inspection of the lungs. If this inspection turns up a “sircha’ — an adhesion — the entire animal is taref. The Ra’moh, whose decisions we usually accept in matters of Halacha, is lenient in this case. He permits the practice of “Mi’uch U’mishmush” — rubbing gently the ‘sircha’ between the ringers of the “bodek” and if this process removes the “sircha” the animal is kosher (Ramoh, Yore Deah, 39:13). Those who refuse to accept this lenient view of the Ramoh or question whether the ‘bodek’’ was gentle enough in the handling of the ‘‘sircha” insist that their meat be from an animal with “glatt’’ — (smooth, in Yiddish) lungs with no “sircha” at all  and are willing to pay the price. So much for the basic halacha:

 May I now ask several questions. based upon practical experience:

1) Beef cattle without a “sircha’ is very rare. At times, as little as 0- 5% are really ‘‘glatt. ‘Where does all the beef sold in New York as “Glatt-Kosher’ come from?

2) The Ramoh (ibid) specifically excludes calves and lambs from his lenient decision concerning ‘‘Mi’uch U’mishmush,’’ Consequently, a calf or a lamb which has a ‘sircha” is treif even according to the Ramoh. What, then, is ‘‘Glatt-Kosher” veal or lamb?

3) Poultry requires no inspection of the lungs. In fact! the lungs of all poultry is adherent to the ribs. What, then! is “Glatt­ Kosher” chicken or duck?

                 I have been asking these and similar questions for the last 45 years and, to date, heard no satisfactory answer. Isn’t it time that the authorities in charge of Kashruth listen to them seriously and begin mending fences?

 Most respectfully,

Rabbi Joseph Goldberg      Brooklyn. N.Y

The whole matter of death in this world came about because of the sin of eating something that was forbidden, the fruit of the Tree of Knowledge As it is written (Bereshit 2:17): “But of the tree of the knowledge of good and evil, you shall not eat of it; for in the day that you eat of it you shall surely die”. As a direct result of it, death was brought onto the world to all men for all generations. The Ramban

 

There is no sin so severe as forbidden foods, since entire Jewish communities were lost and turned to evil ways because of eating treifos and neveilos. (Divrei Chayim‑Yoreh Deah)

 

THE EREV RAV ASKED FOR MEAT AND IT WAS GIVEN TO THEM [AND NOWADAYS THEY STILL CONTROL THE MEAT]

And the EREV RAV asked for meat and it was given to them. And what is written? “And the meat was still between their teeth before being torn and the fury of G-d” (Bamidbar 11,33)…And the secret of this meat is “For he is also flesh” [SHAGAM HU BASSAR] (Bereshit 6:3). And this secret was left in the hands of the wise of heart…And this BASSAR [meat] in reverse is SHEBER [Broken] And on this it is written: “SHEVER RAAVON BATECHEM” [The broken famine of your houses] (Bereshit 42:19). If they are deserving then the meat is holy as it is written “MI BESSARI ECHEZE ELOKA” But if they don’t guard that BASSAR [meat] the sign of the Brit, then it will change for them to SHEBER. Tikkune Zohar Tikkun 19

 

THE EREV RAV MADE THE GOLDEN CALF AND THEIR FLESH
IS THE FLESH OF DONKEYS

When they did the golden calf, Moshe thought that it was the Jews who had done it… Then Hashem told him “Go down for your people have corrupted” Immediately he descended and saw the calf who had the image of a donkey and a bull. And he asked the donkey: Who made you? And it said the EREV RAV made me, for their flesh is the flesh of donkeys. The bull said the same thing… Tikkune Zohar, 142a

 

THE SERPENT IS THE FORBIDDEN FAT WHICH IS FORBIDDEN TO THE JEWS

The thin intestine this is the healthy serpent, the serpent AKALATON, that the Tzaddikim are destined to eat. And there is an impure fat [Chelev], which is the serpent and which is forbidden to eat the holy Jews, for about it, it is written (Bereshit 3: 14): “Cursed are you more than all cattle”  Tikkune Zohar, 140b

Unfortunately, now the breach in the observance of kashruth has become much more widespread than in years gone by. In years gone by, every Jew, even the unlearned ones, kept a very close watch over the food that entered their homes, since all foods were prepared at home. No one would dare purchase commercially prepared foods and rely on hechsherim and lenient rulings of all sorts. Ask your parents or grandparents who lived in Europe before the Holocaust, and they will tell you how scrupulous they were with the sanctity of foods in the European communities that have since been destroyed, that no one, not even the most unlearned, would eat or give his family to eat foods prepared outside his home, without his supervision over their preparation from beginning to end. Now, however, there are many who permit all kinds of products according to the most lenient rulings in halachah, and the most observant purchase all sorts of commercially produced foods, even those manufactured by non‑Jews, as long as there is some kind of hechsher stamped on the container. It is irrelevant whose hechsher it is, as long as it says, "kosher" in Hebrew letters. As will be explained in this book, many of the hechsherim are given by rabbis who have no idea of the intricacies of food manufacturing. Consequently, they inadvertently permit many products containing non‑kosher ingredients. People should, therefore, avoid using all kinds of commercial products.
The saintly Chofetz Chaim writes in his book, Machaneh Israel, that a Jewish soldier once asked him what he should choose. He was given the choice to be in a division under a fine commander, who allows the soldiers to slaughter and eat kosher meat, but there he would have to work on the Shabbat, or to be in another division where he would not be able to eat kosher food, but he would not be coerced to work on the Shabbat. He asked what he should do. The Chofetz Chaim told him to go to the division where he would be forced to work on the Shabbat and added the following reason: Even though Shabbat is a capital offense, when he comes home, he would be able to observe many Shabbossim. If he eats neveilos and trefos, however, "the damage to his soul will remain permanently," [..And he will end up not eating Kosher and not observing Shabbat]
Prohibited Foods Contaminate a Person’s Soul

The prohibition of the foods that the Torah prohibited is not due to the harm they cause one’s health, for the nations eat all those things deemed disgusting for us, and they are, nevertheless, strong and untiring. The G-dly Torah did not come to cure the bodies of men and to seek their health but to seek the health of the soul and to cure its illnesses. The Torah prohibited certain foods because they contaminate and sully the pure soul and create in the person’s nature an obstruction and deterioration of his desires, whence they create an evil nature in a person, from which the spirit of contamination originates, the spirit that contaminates the thoughts and deeds and drives out the spirit of purity and sanctity. concerning this spirit, King David begged, “And Your Holy Spirit remove not from me (Ps. 51).” And he said, “A pure heart create in me, O L-rd, and a proper spirit renew in my midst.” Therefore, G-d said, “Do not contaminate your souls..,and do not become unclean through them.” For this was the matter of the obstruction and the uncleanness. The reason for its prohibition is that nature of the body be balanced and that from its foods will eminate pure blood, not contaminated thick and coarse blood. (Rabbi Don Isaac Abarbanel, Shemini).

THE PERSON SUFFERS WHETHER HE
EATS KNOWINGLY OR WITHOUT KNOWING

The  Zohar Ha Kaddosh (Shemini 41b) states: Come and see. Everyone who eats of those forbidden foods, cleaves to the forces of evil and thereby contaminates himself and his soul, resulting, an unclean spirit to rest upon him, displaying, thereby he has no part in the Most High G­-d … and if he departs from this world in that condition, all those that adhere to the forces of uncleanness cling to him, contaminate, and judge him as a person who despised his Master, he is despised in this world and despised in the World to Come … Woe is to them! Woe is to their souls for they will not cling to the bundle of eternal life, for they have become contaminated … All of a person's toil is for his mouth. All judgment, all one suffers and all vengeance wrought upon him, is all on account of his mouth, because he did not watch it and thereby, contaminated himself.

A person should quake when he reads the words of the Zohar concerning the immeasurable damage a person wreaks upon his soul by eating forbidden foods. For in doing so, he grasps and clings to the evil forces resulting in unclean spirits to cleave unto him, thereby demonstrating he has no part in the G‑d of Israel, G‑d forbid! Therefore, one must be particularly suspect from eating foods of dubious kashrus, surely not definitely non‑kosher foods.

In this matter, the Zohar Ha Kaddosh continues (42a): Rabbi Yitzchak said: Whoever becomes contaminated through these foods is like one practicing idolatry, which is an abomination to the L‑rd, as the Torah writes: You shall not eat any abomination. Whosoever practices idolatry departs from the side of life, departs from the Holy domain, and enters the evil one; as does also one who contaminates himself with these foods depart from the side of life, depart from the Holy domain, and enter an evil one, and not only that, but he becomes contaminated both in this world and in the World to Come.

In the holy book, M'lo Haomer (Shemini) we read that if one eats unclean species or forbidden foods, not only does he not raise up the "sparks" but he contaminates himself with them since they are from the "evil side," and his soul descends to the "husks." Therefore, Scripture states: It is unclean to you. Not only are they not capable of rising, but also he will contaminate himself with them.

Also, in Tefillah LeMoshe (ch. 68): Whoever eats forbidden foods is bound to the uncleanness, and he cannot ascend to the holiness. It is impossible for him to separate himself from the loathsomeness of the uncleanness except through fasts and penitence or through chibut hakever known otherwise as beating in the grave. Who needs it.

Also, in Or Tzaddikim, ch. 19: Be thou advised… Whoever was not exact in his observance of dietary laws in this world and was not careful to differentiate between that prohibited and that permitted, even if it was not prohibited by the Torah but by the Rabbis, his punishment is, that after his death, the angel in charge of the beating of the grave comes and hits him on his stomach with his bar of iron and fire, until his stomach splits and the ordure spills out. They then turn him over his face to strike him.. They say to him, "Swallow what you gave out” May G‑d guard and save us from this harsh judgment or the like! And especially is this true of the sin of mingling meat and milk, which is a serious offense, and the Zohar states: Whoever eats that food which is joined together at one time or at one meal, for forty days a roasted kid in its skin appears … and if he begets a son in these forty days, they give him a soul from the 'evil side,' that we do not need.

THE MOST UPRIGHT BUTCHER IS A PARTNER
OF AMALEK  Kiddushin (82a)

"The most upright butcher is a partner of Amalek." Rashi explains that many cases of questionable kashrut come to his hand, and in trying to save money, declares them kosher, andsell them as such. We can see to what extent the Rabbis evaluate the pitfalls resulting from the butchers, that they did not hesitate to use the sharpest epithet when referring to them. The expression, "partner of Amalek," is, by far, the sharpest epithet used in the Talmud. One's hair can stand on end when one thinks about how far this matter extends. For a question of doubtful kashrut the Rabbis called him such a name, and not only a usual butcher, but "the most upright butcher " so that no one can be confident in himself and say that since he appointed a reliable butcher, no pitfalls can result from him, and it is accepted that a Torah scholar does not allow any pitfall to result from his doings, especially if the butcher is really learned, since the Rabbis say that a Torah scholar will commit a minor infraction in order to prevent an ignorant person from committing a major infraction.

READ ALL ABOUT THE BIGGEST MEAT SLAUGHTERER IN THE WORLD "RUBASHKIN"

PDF FILE

ENGLISH                                                         HEBREW

  REGARDING BET YOSEF MEAT

ATTENTION SEPHARDIC PEOPLE

An important note for all sephardic people: All meat that is not Beit Yosef is considered TAREF for Sefaradim, if a sephardic person eats regular Kosher meat, he is eating Taref, G-d forbid, If a sephardic person eats Glatt Kosher meat, he may be also eating TAREF because even if the meat is called Glatt Kosher, some adhesions in the lungs (UP TO 3 VERY SMALL ADHESIONS, SEE SIMLA CHADASHA IM PERUSH MATE ASHER PAGE 436) are allowed in a Glatt Kosher animal for Ashkenazim. And for Sephardim, not even one adhesion is allowed

BE CAREFUL WITH BET YOSEF MEAT FROM THE SEFARDIC BET DIN AS THIS MEAT IS SLAUGHTERED BY RUBASHKIN AND IT IS MOST LIKELY NOT BET YOSEF ANYWAY AND NOT KOSHER FOR SEFARADIM (AND PROBABLY NOT EVEN KOSHER FOR ASHKENAZIM EITHER)

NOTE VERY SIMILAR LOGOS

EATING FORBIDDEN FOODS IS WORSE THAN OTHER SINS

 

We learn in the holy book entitled Likutei Amarim, known popularly by the name, Tanya (chs. 6 and 7) and authored by the holy Rav Schneur Zalman of Liadi:

We learn in the holy Zohar at the end of parshas Shemini, that an unclean spirit rests on forbidden foods. Consequently, whoever eats them contaminates his soul and body, resulting in the unclean spirit to rest up on him. Moreover, he demonstrates that he has no part in the G‑d of Israel and the sanctity of Israel. He brings upon himself confusion of the mind. Additionally, it is known from Tosafos (Shabbos 12b, Chulin 5b) that eating forbidden foods is worse than infracting other prohibitions. This is what King Solomon refers in (Ecclesiastes 6:7): All of a person's toil is for his mouth. The Zohar explains this to mean that all the toil and punishments a person suffers after his death, in Gehinnom, are because he contaminated his soul during his lifetime by eating forbidden foods, such as dead animals not slaughtered properly, and trefos. Also the soul will not be fulfilled. Its punishment will never be completed. It is also written in Proverbs (21:23): Whoever watches his mouth and his tongue, watches his soul from troubles. Do not read, "From troubles (mitzaros)," but "From tzaraas." (ibid, Tazria; Tanchuma, Metzora). Now, if you ask, don't we see many people who stumble upon this sin and are not punished with Tzaraas, the Sefer Reishis Chochmah (Shaar Hakedushah ch. 13) answers that the Tzaraas is established in the soul, and when the soul ascends to heaven every night, all the holy creatures stay away from it and announce that it is unclean, as the Torah states: And he shall call, "Unclean, unclean!" This is true even after its departure from this world, if he did not repent. (Shaar Bath Rabbim).

RABBINICAL OPINION PERTAINING
TO JEWISH LAW

REGARDING WHITE VEAL

FROM RABBI MOSHE FEINSTEIN

….With regard to calf slaughter that has recommenced recently, the animals are fattened with very rich liquids that are not intended for animals, which is in opposition to what is stated in the Talmud, tractate Bechoros, p. 39. In addition, this makes the animals ill, causing them to need all types of medication. Highly-skilled ritual slaughterers have themselves only deemed some 16% of the animals as kosher. In general, most are thus not kosher. Although it appears that this is because of problems in the lungs of the animals examined by slaughterers according to laws pertaining to the lungs, it is also possible that animals are considered unkosher by virtue of their internal organs, which must also be checked because this is a very serious issue. Therefore, it is appropriate that this should be forbidden, and G-d-fearing persons should not eat this type of veal even if their internal organs are checked. Without examining the internal organs, these animals may not be deemed kosher at all. An examination of the imperforated internal organs, and of blisters that are perforated, and only a cursory examination of the internal organs and the blisters caused by weak organs, without an examination of the internal organs, may not be deemed kosher.  

signed  RABBI MOSHE FEINSTEIN

THE CITY OF CRAKOWFOR MANY YEARS JEWISH HOUSEHOLDS WERE SUPPLIED WITH NON KOSHER MEAT.  A TRAGIC STORY WHICH HAPPENED IN THE TIME OF THE TZADDIK RABBI NATTAN NOTA SHAPIRO ZTK'L AUTHOR OF THE MEGALE AMUKOT THIS STORY WAS PRINTED IN NEWSPAPERS AND BOOKS MORE THAN 300 YEARS AGO
CONTRACT WITH THE RABBI or STORE OWNER RESPONSIBLE FOR THE KASHRUT OF FOODS ESPECIALLY MEATS AND CHAMETZ FREE PRODUCTS DURING PASSOVER

Dear Rabbi ___________ OR Mr_______________:

–Being that the punishment for eating Non Kosher foods is very grave, especially the punishment for eating forbidden fats which carries the penalty of Karet, and also the consumption of Chametz in Passover which also carries the penalty of Karet

–Being that the Zohar ha Kaddosh Shemini 41b says:

Come and see: Everyone who eats of those forbidden foods, cleaves to the forces of evil and thereby contaminates himself and his soul, resulting in an unclean spirit to rest upon him, displaying, thereby he has no part in the Most High G­-d … and if he departs from this world in that condition, all those that adhere to the forces of uncleanness cling to him, contaminate, and judge him as a person who despised his Master, despised in this world and despised in the World to Come … Woe is to them! Woe is to their souls for they will not cling to the bundle of eternal life, for they have become contaminated … All of a person's toil is for his mouth. All judgment, all one suffers and all vengeance wrought upon him, is all on account of his mouth, because he did not watch it and thereby, contaminated himself…(Shemini 42a): Rabbi Yitzchak said: Whoever becomes contaminated through these foods is like one practicing idolatry, which is an abomination to the L‑rd, as the Torah writes: You shall not eat any abomination. Whosoever practices idolatry departs from the side of life, departs from the Holy domain, and enters the evil one; as does also one who contaminates himself with these foods depart from the side of life, depart from the Holy domain, and enter an evil one, and not only that, but he becomes contaminated both in this world and in the World to Come

–There is no sin so severe as forbidden foods, since entire Jewish communities were lost and turned to evil ways because of eating treifos and neveilos. (Divrei Chayim‑Yoreh Deah) See also: Chasam Sofer Parshas Shmini, Or Hachayim Shmini, Bris Mateh Moshe, Nidchai Israel chap. 29, Reishis Chochmo Shar Hakedusho chap. 17, (Kiddushin 82a), Tzafnath Paneach and Degel Machanay Ephraim (Parshath Ekev), Shne Luchot Ha Brit, Chullin 93b, Pele Yoetz, taref, Yoreh Deah, end of ch. 116, Pri Chadash to Yoreh Deah, ch. 81, MIDRASH VAYIKRA 1:1, BACH (Orach Chayim, Siman 670):

We therefore request from you that you take all responsibility for the possible punishments that we may incur in case the foods under your supervision are not Kosher. We are sure you are willing to take responsibility for the possible punishment from Hashem since you have signed the certificate that claims that the place we patronize or the products we are consuming specifically________________ are kosher. Therefore in case of meats or Chametz free products in Pesach, you assume responsibility for the punishment of Karet we may incur, G-d forbid if these products contain forbidden fats or if they claim they are Chametz free and nevertheless contain Chametz and are consumed during Pesach.

Regarding meats by signing this contract you accept responsibility for the fact that the animal was slaughtered and checked 100% in accordance with the laws of Shechitah which would make the animal Glatt Kosher as the stamp which you have signed claims.

We hope that Hashem gives you strength to continue your most difficult and demanding labor and that you will do your duty in a faithful manner in accordance to the Holy Torah and the Sages of Israel

Rabbi _________________

Date:

Witnesses: _________________    and _____________________________

 

ידוע שעל ידי שוחטים הקלים שהאכילו בשר פיגול, יצאו מן הדת לערך ג' וחצי מיליאן יהודים רח"ל, כמבואר בשאלות ותשובות דברי חיים (יו"ד חלק א' סי' ז') שאין עבירה כמאכלות אסורות שמטמטם הלב הישראלי, ובעוונותינו הרבים ראינו דעל ידי זה יצאו מן הדת כמה קהילות בארץ לוע"ז שאכלו ונתפטמו בנבילות וטריפות על ידי השובי"ם הקלים, וגברו עליהם דעות זרות עד שנאבדו מן הקהל. (עיי"ש דבריו החוצבים להבות אש)(

רבי חיים הלבערשטאם מצאנז זי"ע בעל "דברי חיים" שנת ה'תקנ"ג – ה'תרל"ב

כל כוחו של הרשע הגרמני ימ"שבא על ידי שאכלו מאכלות אסורות שהיו שוחטים קלים ומזה נולד עמלק הגרמני, והיה במדה כנגד מדה מפני שלא השחיזו הסכינים כדבעי השחיז את החרב של הבעל דבר שהוא שר של עמלק ועל ידי זה היה בכוחו לשחוט מיליוני יהודים רח"ל (ספר דרשות הגר"ש שווייצער שליט"א)

רבי אהרן רוקח מבעלזא זי"ע
ה'תר"מה'תשי"ז

 

אני יודע שכתיבתי הפעם לא תביא לי כבוד, אדרבה, אולי עוד יתנפלו עלי בזלזולים מכל הצדדים, אבל מה אני יכול לעשות, כאשר בוערת בעצמותי אש שאינה נותנת לעצמה להיחנק". "בנושא הכשרות כבר דשו בה בעיתונות היהודית בזמן האחרון, ובעיקר בכל הקשור לאותן הקצבים המוכרים בשר טריפה בשר בלי הכשר או בהכשרים מסולפים, אך התעלמו מן הצד השני של המטבע מענין הטריפות הנמכרות תחת השגחתם של הרבנים או ארגונים רבניים. – העיתונות שתקה בענין בשל כבוד הרבנים או בגלל טעמים אחרים, ובכל הקשור לכבוד התורה המושפל עד עפר, וכבוד האמת שעליו דורכים ברגלים, הרי שלנו הדברים יקרים יותר, ובמקום שיש חילול השם אין חולקים כבוד לרב, ולכן אני יוצא בקול מחאה גדולה".

"אני מאשים הרבה רבנים-מכשירים, שבידיעתם או בשל אי ידיעתם אך בשל התרשלותם מוכרים תחת "השגחתם" בשר נבילה וטריפה, בסיטונאות ובקמעונאות, והמוכר הינו נבל ברשות התורה.

אני מאשים אותם הרבנים המכשירים, שהרבה יהודים העירו להם והוכיחו להם בענין הטריפות, ואותם הרבנים התעלמו כליל מן הענין, אוותם החוטאים ממשיכים למכור כמה שהם רוצים.

אני מאשים הרבה רבנים, שבמקרים רבים הם אינם נוטלים חלק בעבודת ההכשרה, ובכל זאת הם יודעים מה שקורה, ובכל זאת שותקים בענין הנבילה, וכל זאת בשל ה"שמור לי ואשמור לך", או בגלל הרצון למנוע חילול ה', והם שוכחים שבמקום שיש חילול השם אין חולקין כבוד לרב.

אני מאשים את כל הרבנים הגדולים מנהלי ורועי ישראל שבגלל פירוד הלבבות ביניהם, המחלוקת אינה לשם שמים – כי שכאחד אומר אסור השני מתיר, וכשאחד אומר טמא, השני אומר טהור – ובמקום להנהיג השגחה חזקה, ובמיוחד בשוק העופות, יושבים ואין עושים דבר.

אני מאשים את האורטודוקסיה שהיא יושנת שינת חוני המעגל ואינה רואה דבר ממה שנעשה מסביב, היכן שהחומות החזקים ביותר שלנו נופלים ומתמוטטים על ידי שונאינו, דבר קדשינו נרמס ברגלינו, הירושה שירשנו זה שלשת אלפים שנה כמעט ואין לה עוד זכר, והאורטודוקסיה יושנת, אבל עד מתי?

האם אינכם יודעים שמכל חומת היהדות, ששמרה אותנו עד כה כמעט ולא נשאר זכר פרט לכשרות, שבת וימים טובים כמעט ואינם נשמרים, אפילו בבתים האורטודוקסים, ועתה נהרס גם חומת הכשרות ואתם יושנים, אבל עד מתי?"

"ואף אם התחלתם לבנות בשנים האחרונות ישיבות ותלמודי תורה בכדי לחנך את ילדיכם וכן להחדיר בהם מדות טובות, אז האם אינכם יודעים שגופות שהינן מפוטמות בנבילות וטריפות, אינן יכולות להיות יהודים עם מידות טובות? האם אינכם יודעים שנבילות וטריפות מטמטמים את הלב ומסממים את הדם היהודי, ואתם יושנים, אבל עד מתי?

האם אינכם יודעים שבכל יום שהינכם הולכים בבוקר למקוה לטהר את עצמכם, לא יעזרו לכם אפילו כל מימות שבעולם, כי הינכם טובלים ולא רק ששרץ בידכם, אלא שרץ בתוככם!, וכשהינכם מתפללים ערב ובוקר, או כשהנכם לומדים שיעור, האם אינכם יודעים שהבל היוצא מפיכם הוא הבל של חטא, כי הוא מפוטם בנבילות וטריפות, ואתם יושנים – אבל עד מתי?

רבותי! תעשו לעצמכם קצת חשבון הנפש וראו עד להיכן חרגתם, זכרו, שההורים שלנו הקריבו עצמם על קידוש השם, הם הרשו שישרפו ויצלו אותם, והעיקר לשמור על תורתנו הקדושה, מאחר ומכם אין תובעים קרבנות, רק בקומץ אתם יכולים להציל את הסיטיאוציה, והינכם יושנים, אבל עד מתי? – יהודים! האם אינכם פוחדים יותר מיום הדין הגדול והנורא, היכן שלא תוכלו יותר לתרץ תירוצים והתחמקויות ומשיכות בכתף? – ואני שואל אתכם, עד מתי? ואני אומר, עורו ישנים משנתכם"!

 

רבי שרגא פייוועל מענדלאוויטץ זצ"ל

מייסד ישיבה תורה ודעת לפני שבעים שנה

(ראה מלחמת הדת שחיטה)

 

רבי אליעזר זילבר, זצ"ל

אב בית דין סינסינעטי וראש בית דין אגודת הרבנים
לחם מלחמת ה' במסירות נפש ממש נגד מכשולי השחיטה החדשה שהיא השחיטה תלוי' שהנהיגו הבוטשער'ס בארצות הברית, וכתב מכתבי אזהרה לרבנים ובירחונים שיפסיקו להאכיל נבילות וטריפות על ידי השחיטה המודרנית החדשה שהיא שחיטה תלוי'. עד שהבוטשערס רצו להרגו רח"ל.

 

שאלה מעניינת!!

לחזור למעלה

האם יש נאמנות להעיד, שהבשר וכו' כשר?
 

רבנים ומשגיחים הנותנים הכשרים ומקבלים מאות ומליוני דולרים לשנה, וחלק מהם שותפים במסחר האם הם נאמנים על פי התורה?

תשובה!

[1
   *כל הנוטל שכר להעיד, עדותו בטל, כמו הנוטל שכר לדון, ואינן צריכים הכרזה [שעדותו בטלה], אלא הדין והעדות בטל מעצמו. (רמ"א חושן משפט סימן ל"ד סעיף י"ח).

[2 
*כל שעבר עבירה שחייבים עליה מלקות… לא שנה אם עבר לתיאבון … פסול לעדות. (שולחן ערוך חושן משפט סימן ל"ד סעיף ה').

[3
*היתה העבירה שעבר מדרבנן, פסול מדרבנן, הג"ה, ויש אומרים בדבר מדבריהם, בענין שעבר משום חימוד ממון. (שולחן ערוך ורמ"א שם סעיף ז').

[4
*כמו שעבר עבירה משום ממון, יעבור נמי להעיד שקר בשביל ממון, או הנאה שיהיה לו. (סמ"ע חושן משפט סימן ל"ד סעיף ו').

[5
*החשוד לדבר אחד, אינו חשוד לדברים אחרים, אבל כל מה שצריך לאותו דבר, חשוד גם עליו, כגון, מי שהיה חשוד למכור חלב במקום שומן, והיה מרגיל הנערים לבוא לקנות ממנו באגוזים שהיה נותן להם, קונסים אותו שלא ימכור אפילו אגוזים. (שולחן ערוך יורה דעה  הלכות מאכלי עכו"ם סימן קי"ט סעיף ד').

[6
*החשוד על הדבר, אינו נאמן עליו אפילו בשבועה. (שולחן ערוך יורה דעה הלכות מאכלי עכו"ם סימן קי"ט סעיף ד').

[7
*המוכר דברים האסורים, מעבירים אותו ומשמתים (מנדים) אותו. (שולחן ערוך יורה דעה סימן קי"ט סעיף ט"ו).

סיכום הדברים

לפי הנ"ל כמעט כל הרבנים היום מקבלים הון תועפות בעד ההכשר שנותנים ובפרט על הבשר,
ואין לך אפילו עד אחד כשר שיהיה נאמן ושתוכל לסמוך עליו,

ואיך הלומדים צועקים עד אחד נאמן באיסורין, ואין צריך לדרוש ולחקור אחריו, דע לך שאפילו הלכה זו מוטעת היא בידך, ואם למדת לא פרשו לך, דהלכה פסוקה (ברמ"א יורה דעה סימן קכ"ז סעיף ג'), דכל היכא דאתחזק איסורא כגון טבל, או חתיכת בשר שאינה מנוקרת, אין העד נאמן עליו להתירו, אלא אם כן בידו לתקנו,

ובשחיטות הגדולות לא רק שאין בידו של בעל המכשיר לתקנו, כי לא יניחוהו, אלא הוא שותף של בעל המסחר שחז"ל אמרו עליו הכשר שבטבחים שותפו של עמלק, ובין כך ובין כך ויצא העגל הזה. ובני ישראל הכשרים אוכלים ומתפטמים באיסורי נבילות וטריפות חלב ודם רח"ל על סמך של הרע-בנים שהם לא רק שותפם של עמלק אלא הם העמלקים לבד, [ראה המראה מקומות בהערות].

     והשם יתברך יזכנו להיות חלקי ממזכי הרבים, ואולי אבנה גם אנכי ממנה, ואליכם אישים אקרא להגות בהלכות אלו ולפרסמם בכל העולם כי הם יסודי הדת, ולא הוספתי משלי כלום, והם רק דברי השולחן ערוך הראשונים כמלאכים ותורה יבקשו מפיהם, ודברים היוצאים מלבות קדושים, יכנסו בלבות בני ישראל גזע תרשישים, אמן.

מסכת קידושין דף פב/א: טוב שברופאים לגיהנם והכשר שבטבחים שותפו של עמלק.

מסכת סופרים פרק חמשה עשר: טוב שברופאים לגיהנם והכשר שבטבחים שותפו של עמלק.

תלמוד ירושלמי מסכת קדושין דף מז/ב: טוב שברופאים לגיהנם כשר שבטבחים שותפו של עמלק.

תוספות יום טוב על מסכת קידושין פרק ד משנה יד: טוב שבטבחים. ספיקי טרפות באות לידו וחס על ממונו ומאכילן. עד כאן לשון רש"י.
ושותפו של עמלק לא ניחא. דמה ענין עמלק למאכיל טרפות. ולכן נראה לפרש טוב שבטבחים הוא אכזרי ומזגו רע. והוא שותפו של עמלק האכזרי שזינב כל הנחשלים. ולא היה אומה ולשון שנזדווגו בישראל אחר שיצאו ממצרים והנסים שנעשו להם. כי אם עמלק ראשונה. וזה מורה על אכזריות לבבו שלא שם אל לבו הנסים והנפלאות שנעשו לישראל והמכות של מצרים במצרים ועל הים אלא אכזריותו וזדונו הכריעו לכך כמו שכתוב (דברים כ"ה) ולא ירא אלקים.

           המאירי על מסכת קידושין דף פ/ב: טוב שברופאים לגיהינם מפני שכמה פעמים שופך דמים מפני היאוש ושאינו משתדל כראוי במלאכת רפואתו או שאינו יודע לפעמים סבת החולי ודרך רפואתו ועושה עצמו בקי. כשר שבטבחים שותפו של עמלק פירשו גדולי הרבנים שמאכילים ספק טריפות מצד חסותם על ממונם ואיני יודע מה דמיון מזו לעמלק?

אלא שמפרשים בדבריהם מאליפז שנטל כלממונו ליעקב ונמצא שכלם חומדי ממון, ועיקר הדברים לדעתי שהוא חשוד על הסירוס והוא מעשה המיוחד לעמלק כמו שאמרו בהגדה שהיה מסרס ומשליך ערלותיהם כלפי מעלה לבזות מצות מילה. וזהו ענין ויזנב בך, וזהו לדעתי אמרו הנחשלים אחריך מלשון ביעי חשילאתא, עכ"ל.

           תוספות הרא"ש על מסכת קידושין דף פב/א: שותפו של עמלק – במדרש דריש, עמלק עם לק שהיה להוט אחר ישראל ככלב אחר הנבילה להכי מדמי ליה לטבח שחס על בהמותיו להכשיר נבלות.

        תוספות יום טוב על מסכת קידושין פרק ד משנה יד: טוב שברופאים לגיהנם. אינו ירא מן החולי ומאכלו מאכל בריאים ואינו משבר לבו למקום ופעמים שהורג נפשות, ויש בידו לרפאות העני ואינו מרפא. טוב שבטבחים. ספיקי טרפות באות לידו וחס על ממונו ומאכילן. עד כאן לשון רש"י. ושותפו של עמלק לא ניחא. דמה ענין עמלק למאכיל טרפות. ולכן נראה לפרש טוב שבטבחים הוא אכזרי ומזגו רע. והוא שותפו של עמלק האכזרי שזינב כל הנחשלים. ולא היה אומה ולשון שנזדווגו בישראל אחר שיצאו ממצרים והנסים שנעשו להם. כי אם עמלק ראשונה. וזה מורה על אכזריות לבבו שלא שם אל לבו הנסים והנפלאות שנעשו לישראל והמכות של מצרים במצרים ועל הים אלא אכזריותו וזדונו הכריעו לכך כמ"ש (דברים כ"ה) ולא ירא אלקים. …………………………………..

 

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*