logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

ספר ציצית כהלכתן דיניו ומנהגיו – מפעל הזוהר העולמי

1

להורדת הספר ציצית כהלכתן דיניו ומנהגיו – מפעל הזוהר העולמי: בקובץ pdf: לחץ על הקישור הבא:

ספר   ספר ציצית דיניו ומנהגיו אינדי

 

ולא לחנם אמרו במסכת שבת 'כל הזהיר במצות ציצית זוכה ומשמשין לו ב' אלפים וח' מאות עבדים', [ועי' רא"ש מנחות דף מ"ד]. וכבר נשאלתי מאת משכיל אחד, הלא כמעט כל היהודים בערך עשרת מיליאן לובשים ציצית ומאין יהיו כל כך עבדים בעולם. אבל האמת הוא שצריך לבקש אחד בעיר ושנים במשפחה[1] אשר יהי' זהיר במצות ציצית שיקיים המצוה כראוי בכל פרטי' ודקדוקי'. ואנכי רוצה לזכות את הרבים בעצתי, וכל השומע לי יונעם לו".

[1] )    ועי' טעמי המנהגים דף תלח מש"כ מספה"ק קדושת לוי, ועיי"ע בדף לו שם.

בספר הקדוש קב הישר פרק ב'

וכן קבלה היא בידי מן אנשי מעשה, שאם היו יושבים בטלים מן המצוות היו ממשמשים בציצית והיו מסתכלין בהן כי ההסתכלות בציצית היא ענין גדול ותקומה אל השכינה בגלות, והיודעים סוד יחוד בקבלה מכוונין בשם א' גדול ונורא שהוא גימטריא עי"ן ובזה הם יוצאים אף בזמן הזה סוד מצות תכלת בציצית. והנה אגלה טפח ואכסה טפחיים בענין תכלת כי תכל"ת הוא גימטריא תת"ן, והבן אדם הוא מחוייב לראות בב' עינים את הציצית וב' פעמים עי"ן גימטריא ר"ס, ועם תיבות ציצית הוא גימטריא תת"ן כמנין תכל"ת.

קבלה היא בידי בשם הגאון ר' יעקב טעמרליש ז"ל מלובלין שבזה הוא מסיר החשך שאמר ירמיהו הנביא "אותי נהג חושך ולא אור". ובענין אור עיניו בציצית יכוין כן והוא מבטל אותו החשך שמפסיק בינו ובין השכינה.

ספר ציצית כהלכתו דיניו ומנהגיו

 

1 2 2png 3 5 6png 7png 8png 9png 10png 12 13 14png 15 16png 17png 18 19 20 21 22 23 24png 25png 26png

 

 

..אני לומד זוהר הקדוש

 

..

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*