logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

שאלות ותשובות בבית דין של מעלה- בענין פאה נוכרית

בית דין משפט דין תורה

שאלות ותשובות בבית דין של מעלה

חלק לב

שאלה: למה אני כותב על פאה נכרית???

תשובה: כדי שיהיה לי תשובה הגונה, לענות בבית דין של מעלה!!!

 

דין תורה בבית דין של מעלה
להאדמו"ר מהאלמין שליט"א

 

בית דין: שלום יהודה! למה לא עוררת על הצניעות?

האדמו"ר מהאלמין: עסקתי בכשרות ובזוהר. זה העיקר! אתם הרי יודעים מה שהולך בכשרות, שמאכילים את עם ישראל ממש נבילות וטריפות חלב ודם! חייבים לעצור את זה!!!

ואם לא ילמדו זוהר – הגאולה תבוא בדין וכו',

ואתם יודעים מה כתוב בתיקון ל' ותיקון מ"ג!!

 

בית דין: יפה מאד. אשריך! שכרך הרבה מאד!!

אבל למה לא עסקתם בצניעות, הרי זה מה שהקב"ה שונא – אלהיהם של אלו שונא זימה!!!

האדמו"ר מהאלמין: חשבתי שזה מהשטן, שאני אעשה הכל רק לא לעבוד על הכשרות והזוהר!!!

 

בית דין : השטן ירשה לדבר על הכל רק לא על הפאה. ככה זה אצל כל הרבנים.

אין שום סתירה לדבר על הפאה כאשר גם מדברים נגד הבשר.

 

זה דבר הגלוי לעיני הכל, ומחטיא מכשיל הרבים. בכל עיר חרדית הולכות המון נשים עם פאות. וכמעט אין קול נגד זה.

 

וזה מכשיל המון בחורים ואברכים וגם חילונים!!!

יש כאלו שמסתכלים דווקא על נשים עם פאות!

 

כי הבשר זה עם הכשר. לא כתוב על זה חותמת "טרף". למרות שזה באמת טרף!

ואולי כמה אחוזים – זה באמת כן כשר. לא יודעים.

 

אבל פה זה אסור ממש ובפרהסיא!!!

 

למרות ש"הרב" נתן "הכשר"!

 

זה גם יהרג ואל יעבור, כי זה עריות ועבודה זרה. ובשר אין בזה יהרגו ואל יעבור אפילו שזה גם כרת!

 

וזה גם חילול השם ברבים – אדיר.

 

שעושים עם התורה מה שרוצים. ועושים את זה בשם התורה!!!

 

וגם שנשים חרדיות שצריכות להיות הכי צנועות – הולכות בפריצות!

 

שניהם ממצות "קדושים תהיו". ורק מי שקדוש ישאר לימות המשיח, ותחיית המתים, ועולם הבא, כנזכר בנבואות ובזוהר הקדוש.

 

וחוץ מזה שנזכר בזוהר שמי שלא נזהר במאכלות אסורות – יש לו בעיה עם החלק לעולם הבא שלו….

 

וכי על הבשר זה קל לדבר?

הרי "מי יאכילנו בשר?" וזה תאווה גדולה מאד! לא דיינו שאסור האסור. אז גם את המותר – אוסרים???

ומי ששומע תוכחה על הבשר כבר ישמע תוכחה על הצניעות.

 

האדמו"ר מהאלמין: אבל הבשר והזוהר זה העיקר – זה מעכב את המשיח!!!

 

בית דין:  גם זה מעכב את המשיח, כידוע, חוץ מהבשר והזוהר.

 

האדמו"ר מהאלמין: אבל הבשר וזה שלא לומדים זוהר – זה עושה את כל הצרות והאסונות. פגימה אותיות מגיפה! וכידוע שאין כזה דבר פגימה בסכין היום. וידוע לכם מה כתוב בתיקון ל' ומ"ג!!!

 

בית דין: זה עושה הרבה צרות ומחלות ותאונות ומיתות, חוץ מהבשר והזוהר. כידוע מהחפץ חיים זי"ע.

 

והדבר הראשון שיעשה המשיח – לבער את המאכילי נבילות וטריפות ואת הפאה הנכרית מן העולם.

 

האדמו"ר מהאלמין: לכן אני עובד כל כך קשה נגד הערב רב- עשיתי כבר מ"ב חיבורים!!! כנגד שם מ"ב של אנא בכח – להכניע כל הערב רב בכח שם מ"ב!!!

 

בית דין: טוב מאד!

אבל – חוץ מהעבודה שלך על הערב רב כל הזמן –

 

צריך גם להדגיש – זה ששמעת לרב שלך – זה לא תירוץ. ולא פוטר אותך מהדין בעוה"ז או בעוה"ב!

 

כי דברי הרב ודבר התלמיד דברי מי שומעין???

 

הרב אמר – אסור ללמוד זוהר!

 

הקב"ה, משה רבינו, אליהו הנביא, ורשב"י ועוד גדולי ישראל אומרם – חייבים ללמוד-

 

דברי מי שומעין???

 

הקב"ה אומר – הבשר טרף!

 

הרב אומר – הכל כשר! אין שום בעיה!

 

דברי מי שומעין???

 

הרב אומר – מותר ללבוש פאה נכרית. זה בסדר. אל תפחדי מהאיומים וההפחדות שאומרים לכם בשם בית דין של מעלה!

 

הקב"ה ועוד 114 פוסקים אומרים – אסור – פריצות!

דברי מי שומעין???

 

נכון שהערב רב אמר לכם שהמותר – אסור. והאסור – מותר.

 

אבל למה לא היה לך שכל, להבדיל בין הטמא והטהור?

 

זה כמו שאחד יאמר – הרב שלי אמר לחלל שבת. הרב שלי אמר לי לעבוד עבודה זרה. הרב שלי אמר לי לרצוח.

 

זה מקובל???

 

הוא יאמר – אל תאשימו אותי! הרב אמר לי. הוא אשם!!!

 

זה לא יתקבל בבית דין של מעלה!!!

 

אז לכן חייבים להדגיש ולומר – נכון. הרבנים – ערב רב, עמלקים, שדין רוחין ולילין, צדוקים ומינים ואפיקורסים, נחשים ועקרבים, לבן הארמי, זמרי בן סלוא, ובלעם הרשע וכו',

אבל למה הקשבת להם???

 

אסור לך להקשיב להם!!!

 

אין שום דבר שיפטור אותך מן העונש!!!

 

צריך לעשות בית דין של מעלה לכל יחיד ויחיד!

 

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*