logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

ספר כח הזוהר- חלק ז'- מעלתו קדושתו, טהרתו, סגולתו

זוהר - לוגו מפעל הזוהר העולמי

ספר כח הזוהר-   חלק ז'-  מעלתו קדושתו, טהרתו, סגולתו

להורדה ספר כח הזהר: לחץ כאן:  כח הזוהר-208 עמודים חלק ז'

 

 

ספר כח הזוהר- חלק ז'

בו יבואר גודל החיוב ללמוד וללמד הזוהר הקדוש והתיקונים,

וחכמת האמת שחיבר התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זכותו

יגן עלינו אמן, שבו גילה סודות נפלאים אשר בתורתו ושמותיו

הקדושים בהם העולם קיים,

ועל ידי זה תמלא הארץ דעה את ה'

באמונה.

מעלתה – טהרתה – קדושתה – סגולתה

קובץ גדול מתלמוד בבלי ירושלמי, מדרשים, זוהר הקדוש, זוהר חדש,

תיקונים, רמב"ם, ראשונים ואחרונים, ספרי שו"ת, ספרי בעשטה"ק

ותלמידיו, ספרי מוסר, ספרי הערב רב והמסתעף י"ח חלקים, ועוד.

כללים יסודיים ועיקריים בענין לימוד הזוהר והתיקונים. ]ליקוט

מהעלונים והשאלות ותשובות שהדפסנו, עם הוספות חדשות עלונים

818- , ועוד[. אור הזוהר הדרכה לזיווגים : 763-4

דבריהם הקדושים חוצבים להבות אש, מלהיבים נפש האדם, דריך

ומורה דרך, להתמיד בלימוד הזוהר, ולסיים מידי שבוע בשבוע

כל פרשת הזוהר.

אוסף ענקי במקצוע זה עדיין לא ראה אור הדפוס עד היום, תקותי

כי דבריהם הקדושים יעשו רושם בלבות בני ישראל, וזה יהי' פרי

עמלי להביא הברכה לכל בית ישראל בכל מקום שהם יצא לאור

חודש אלול ה'תשע"ד

הספר נדפס לזכות את הרבים ונחלק בחנם לכל דורש ומבק

הורידו למחשב ולימדו ב"אוצר הזוהר הקדוש" בלחיצת כפתור

 ספר הזוהר הקדוש  |  פתח אליהו  |   תיקון מ"ח בראשית תמן   |    תיקון מ"ג   |   אוצר הזוהר

 ספרא  דצניעותא  |    תיקוני הזוהר |    אדרא רבא |    אדרא זוטא

 זוהר בחינם לקבלת כל ספרי הזהר זוהר- זיכוי הרבים דברי מרן עובדיה יוסף

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*