logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

מכתב על מסר רבי יוחנן באנון זצ"ל עם נפש החיים – נא להפיץ בכל העולם

אדמור מהאלמין -  רבי יהודה  שלום גרוס  שליט"אשלום יהודה גראס

אבדק"ק האָלמין

 להורדה (קובץ pdf:)  מכתב על מסר רבי יוחנן באנון עם נפש החיים 

בעהמח"ס: קובץ ספרי ארץ ישראל כ"ו חלקים, שמירת המצוות כהלכתן ח"ן חל', קובץ ספרי כשרות ג"ן חל', קובץ ספרי שחיטה כ"ו חל' קובץ ספרי ניקור ל"ג חל’, קובץ ספרי שמירת שבת ד"ח, קובץ ספרי מקוואות ח"ח, שמירת הברית י"ח, דברי תורה עה"ת ז"ח,
קובץ ספרי סת"ם כ"ב חל’, קובץ ספרי קדושת ביהכ"נ י"ז חל’, שכר ועונש ו"ח, שו"ת זבחו זבחי צדק ג"ח, אור הזוהר ה"ח, ועוד.
 
קהל עטרת ישעי' האלמין F רחוב נחל לכיש 24/8 F רמת בית שמש
 CONG, OF HOLMIN, NACHAL LACHISH 24/8 RAMAT BEIT SHEMESH,  99093 ISRAEL , TEL: 02-995-1191

ב"ה , יום י"ז אדר א' תשע"ד, –

לכל המתעניין

זכיתי להכיר את פועלו הגדול של הגה"צ המקובל רבי יוחנן באנון זצ"ל [תלמידו הגדול של הגה"צ המקובל רבי ניסים פרץ זצוקללה"ה] עוד בחייו, וראוי היה שכל איש/ה מישראל, יזכה ללמוד מסיפור חייו המופלא של רבי יוחנן, [מה שזכה על ידי קריאת ספר הזוהר כמה חודשים] כי אין שום יאוש בעולם כלל וכלל, ואיך שכל אחד מישראל, אפילו הרחוק שברחוקים, יכול להתעלות ולהתרומם לרמות קדושה נשגבות שאפילו אדמו"רים וצדיקים גדולים לא זוכים,  ביחס למה שרבי יוחנן זכה. ונווכח ונראה שלא ידח ממנו נידח, איך הקב"ה ברחמיו האינסופיים יכול להגדיל ולרומם כל איש מישראל שחשקה וחפצה מאד נפשו ללמוד תורה, וזוהר הקדוש, ולהתקרב אליו יתברך.

הסיפור הזה וכל החומר והעדויות והסרט בוידאו הנלווים אליו הם אמת לאמיתה. – הסיפור מגולל כיצד איש חילוני, קצין משטרה במחלקת סמים, חשקה נפשו להתקרב לה', נהיה בעל תשובה, והצטרף לישיבת הגה"צ רבי ניסים פרץ זצ"ל בבני ברק. – קצין המשטרה, חשקה וחפצה נפשו להתעלות בקדושה, ולכן פנה לקבל עצה מרבו מה לעשות, והלה הציע לו שיגרוס (יקרא ללא הבנה) הרבה זוהר הקדוש. – ר' יוחנן לקח את עצת רבו, וגרס זוהר יומם ולילה כמה חודשים, הוא סיפר שהוא בכה והתחנן רבות לפני הקב"ה, שיזכה להבין את הזוהר הקדוש, לאחר זמן קצר, התרחש נס מופלא, בלילה חלם שהוא נמצא בישיבה של מעלה של הרשב"י זיע"א, הרשב"י הקדוש שוחח איתו, ובמהלך החלום, יוחנן קיבל שתי מנות לאכול, יוחנן תיאר (יש לכך עדות מוקלטת) איך במהלך לעיסת המנות, הרגיש שהזהר הקדוש נטמע לתוך מעיו וקרביו, כאשר ר' יוחנן התעורר בבוקר, הרגיש שהוא יודע ומבין לעומקם של דברים, את כל כתבי הזהר הקדוש, כל כתבי האריז"ל ועוד, אני אישית הייתי עד לכך לשליטתו הגדולה בהבנה של הזהר הקדוש על בוריו, כמו כן ידע הזהר וכל כתבי האר"י בעל פה. – מאז אותה התגלות, רבי יוחנן התחיל להפיץ את הזהר הקדוש, הקים עמותה "חיים על פי הזהר", היתה לו תוכנית של הזהר הקדוש ברדיו 2000, לאט צבר הרבה תלמידים ונתן שיעורים במקומות רבים.

בשנה האחרונה, קיבל מסר משמים, [לאחר שעבר מוות קליני, עוד בהיותו בשיקום במיטת חוליו בבית חולים בית לוינשטיין], בו הוא מתאר את צער השכינה הגדול שיש בשמיים, ובשיחה עם רבנים מפיצי הזוהר, אמר רבי יוחנן זצ"ל: אלו הספרים [פתח אליהו ועוד] תתעסקו בהם, ובעקבות זאת תתעורר רוח חדשה בעם ישראל, נשים, גברים, ילדים וטף, כולם יתעוררו לאור הזהר הקדוש, לחבר אותו באחדות מושלמת, כי האחדות הזאת היא אחדות רק של עם ישראל! אין אף עם ולשון שיכולים להתחבר עם קדושת הזוהר ושמות הוי"ה הקדושים, כמו שעם ישראל[א] יכול להתחבר לקדושה ולזכות לאחדות עם השי"ת.

הרב יוחנן בכסלו שנת תשע"ג, חוה מות קליני וכבר הוציאו עליו שטר פטירה, ולאחר שחזר מהשמים סיפר: מה שעבר עליו ממתי שהגיע ל"טיפול נמרץ": [עליתי לשמים ו] נכנסתי בין שתי מנהרות. שתי המנהרות האלה היו קשורות זו בזו, נפגשתי –  במנהרה האחת היו שבעה זקנים חייכנים צוחקים, ושמחים. גם במנהרה השניה היו שבעה זקנים, אבל לא באותה מידה, שאלתי את השבעה זקנים: "מה אני צריך לעשות?" אז אמרו לי: "להמשיך את התפקיד שלך!" – אמרתי להם: "מה התפקיד שלי?" – אמרו לי: "התפקיד שלך – להפיץ את הזוהר, לא תוכל להפסיק לרגע, להפיץ את הזוהר! – אל תפסיק להפיץ את הזוהר בכלל! לרגע אחד! בכל מקום שאתה יכול, לאנשים נשים וילדים, לכל מקום שאתה יכול!

בהמשך מתאר את השיחות שהיו לו עם שבעה צדיקים קדושים [שהם כנגד הספירות הקדושות חג"ת נהי"םח'סד ג'בורה ת'פארת נ'צח ה'וד י'סוד מ'לכות], ומתאר את הצער בשמיים, על כך שעדיין לימוד הזהר לא התפשט בקרב כל ישראל, כי רק בזכות הזהר הקדוש, תבוא הגאולה ועם ישראל יצא מהגלות ברחמים. – "השבעה זקנים אמרו שאני עושה עבודה גדולה בהפצת הזוהר הקדוש, ואני צריך להמשיך ולהסביר את הזוהר, רק את הזוהר, לא להתעסק עם שום דבר אחר, חוץ מהזוהר, לא להתעסק עם כלום!

אמרו לי: גם בגן עדן, אנחנו עצובים, כי אנחנו כולנו בהמתנה לעולם הבא, אין אף אחד שהגיע לעולם הבא עדיין. אין עולם הבא, העולם הבא, זה רק שכל עם ישראל יחזור בתשובה, העולם הבא, זה רק שכל עם ישראל יחיה את התורה."

הרב יוחנן באנון, נפטר ביום י"א תמוז תשע"ג, מופלא לגלות שהרב יוחנן באנון זצ"ל היה בסך הכל בעל תשובה כעשר שנים, והגיע למה שהגיע, וזה צריך לחזק כל אחד מישראל, מכל המגזרים, חילוניים, וחרדים כי כולם צריכים להיות בעלי תשובה אמתיים ויכולים להגיע למדרגות נשגבות בקדושה על ידי תשובה מאהבה, וכל הדבקים בלימוד הזוהר הקדוש, זוכים לתשובה מאהבה, והכל בידי שמים, ואין שום טבע בעולם, והכל יכולים להגיע למדרגות רוחניות נשגבות, הכל בזכות רצון עז ותשוקה גדולה ללמוד תורה ולדבוק בה', "עץ חיים היא למחזיקים בה".

 חובה קדושה להפיץ את כל סיפור חייו. עתה, הדבר מתועד בספרים, [זוהר פרה אדומה – קונטרס מסר לדור אחרון] סרטים, דיסקים, לזיכוי עם ישראל, ע"י ארגון בחגווי הסלע, שנטל על עצמו הזכות להפיצו ברבים, כי רק בזכות הזוהר הקדוש, יצא עם ישראל מהגלות ברחמים, (זוהר נשא קכ"ד:-קכ"ו:). ובתשובה ואחדות ניגאל כדאיתא בזוהר חדש (נח דף ל'): אָמַר לוֹ רַבִּי אֱלִיעֶזְר, חַיֶּיךָ, דְּאִי יַחְזְרוּן בִּתְשׁוּבָה רֵישֵׁי כְּנִישְׁתָּא, אוֹ חָדָא כְּנִישְׁתָּא, בִּזְכוּתָם יִתְכְּנֵשׁ כָּל גָּלוּתָא, דְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא אִיסְתְּכֵי תְּדִירָא, אֵימָתַי יַחְזְרוּן, וְיַעֲבֵד לְהוֹן טָבָא, דִּכְתִיב (ישעיה ל) וְלָכֵן יְחַכֶּה ה' לַחֲנַנְכֶם. מְחַכֶּה תָּמִיד אֵימָתַי יַעֲשׂוּ תְּשׁוּבָה, עכ"ל.

האדמו"ר מהאלמין- שליט"א – נשיא מפעל הזוהר העולמי

הרב שלום יהודה גראס – אבדק"ק האלמין בית שמש

הגה"צ המקובל בנייהו יששכר שמואלי שליט"א – ראש ישיבת המקובלים "נהר שלום" רחוב שילה 6 ירושלים

הרב בנייהו יששכר שמואלי

 


[א]) ראה נפש החיים שער א' פרק ד' וז"ל: [ונאמר בקיצור מה שנוגע לעניינינו]: וזאת תורת האדם, כל איש ישראל, אל יאמר בלבו ח"ו. כי מה אני ומה כוחי לפעול במעשי השפלים שום ענין בעולם, אמנם יבין וידע ויקבע במחשבות לבו. שכל פרטי מעשיו ודבוריו ומחשבותיו כל עת ורגע. לא אתאבידו ח"ו. ומה רבו מעשיו ומאד גדלו וְרָמוּ. שכל אחת עולה כפי שורשה לפעול פעולתה בגבהי מרומים בעולמות וצחצחות האורות העליונים.(ראה מאמרים ב'*). – וקרוב לשמוע שגם זה בכלל כוונתם ז"ל באבות (פ"ב מ"א) "דע מה למעלה ממך". רוצה לומר, אם כי אינך רואה בעיניך העניינים הנוראים הנעשים ממעשיך. – אבל תדע נאמנה כי כל מה שנעשה למעלה בעולמות העליונים גבוהי גבוהים, הכל ממך הוא על פי מעשיך לאן נוטים, על פיהם יצאו ויבואו: ובאמת כי האיש החכם ויבן את זאת לאמיתו, לבו יחיל בקרבו בחיל ורעדה, בשומו על לבו על מעשיו אשר לא טובים ח"ו עד היכן המה מגיעים לקלקל ולהרוס בחטא קל חס ושלום, הרבה יותר ממה שהחריב נבוכדנאצר וטיטוס, כי הלא נבוכדנאצר וטיטוס לא עשו במעשיהם שום פגם וקלקול כלל למעלה, כי לא להם חלק ושורש בעולמות העליונים שיהיו יכולים לנגוע שם כלל במעשיהם. רק שבחטאינו נתמעט ותש כביכול כח גבורה של מעלה, את מקדש ה' טמאו כביכול המקדש העליון. ועל ידי כן היה להם כח לנבוכדנאצר וטיטוס להחריב המקדש של מטה, המכוון נגד המקדש של מעלה. כמו שארז"ל (איכה רבתי מא, א) קמחא טחינא טחינת. הרי כי עונותינו החריבו נוה מעלה עולמות עליונים הקדושים. והמה החריבו רק נוה מטה. וזהו שהתפלל דוד המלך עליו השלום (ה): "תהלים עד". ביקש שיחשב לו כאלו למעלה בשמי מרומים הרס, אבל באמת לא נגעו שם מעשיו כלל כנ"ל.גם על זאת, יחרד לב האדם מעם הקדש, שהוא כולל בתבניתו כל הכוחות והעולמות כולם, כמו שיתבאר אי"ה להלן בפרק ו' ובשער ב' פ"ה. שהן המה הקדש והמקדש העליון. והלב של האדם אמצעיתא דגופא הוא כללית הכל נגד הבית קודשי קדשים אמצע הישוב אבן שתיה. כולל כל שרשי מקור הקדושות כמוהו ורמזוהו ז"ל במשנה פרק תפלת השחר יכוין את לבו כנגד בית ק"הק. ובזוהר שלח קס"א סוף ע"א (קסא, א) ת"ח כד ברא קב"ה ב"נ בעלמא אתקין לי' כגוונא עלאה יקירא ויהב לי' חילי' ותוקפי' באמצעיתא דגופא דתמן שרי' לבא כו'. כג"ד אתקין קוב"ה עלמא ועביד ליה חד גופא כו' ולבא שארי באמצעיתא כו' דהוא תוקפא דכלא וכלא ביה תליין כו'. וההיכל לבית קה"ק דתמן שכינה וכפורת וכרובים וארון והכא הוא לבא דכל ארעא ועלמא ומהכא אתזנו כו' ע"ש באורך. א"כ בעת אשר יתור האדם לחשוב בלבבו מחשבה אשר לא טהורה בניאוף ר"ל. הרי הוא מכניס זונה סמל הקנאה בבית ק"הק העליון נורא בעולמות העליונים הקדושים ח"ו. ומגביר ר"ל כחות הטומאה והס"א בבית קה"ק העליון. הרבה יותר ויותר ממה שנגרם התגברות כח הטומאה ע"י טיטוס בהציעו זונה בבית ק"הק במקדש מטה. וכן כל חטא ועון אשר כל איש ישראל מכניס בלבו ח"ו אש זרה. בכעס או שארי תאוות רעות ר"ל: הלא הוא ממש כענין הכתוב (ישעיה, סד) בית קדשנו ותפארתנו אשר וגו' היה לשריפת אש. הרחמן ית"ש יצילנו. וז"ש השם ליחזקאל (מג) את מקום כסאי גו' אשר אשכן שם בתוך בני ישראל לעולם ולא יטמאו עוד בית ישראל שם קדשי גו' בזנותם גו'. עתה ירחקו את זנותם גו' ושכנתי בתוכם לעולם, עכדה"ק.

בזוה"ק תיקון ל דף ע"ג: בלשון הקודש: הַנָּתִיב הַשֵּׁנִי, וְרוּחַ אֱלֹהִי"ם מְרַחֶפֶת עַל פְּנֵי הַמָּיִם. מַה זֶּה וְרוּחַ? אֶלָּא בְּוַדַּאי בִּזְמַן שֶׁהַשְּׁכִינָה יוֹרֶדֶת לַגָּלוּת, הָרוּחַ הַזּוֹ נוֹשֶׁבֶת עַל אוֹתָם שֶׁמִּתְעַסְּקִים בַּתּוֹרָה, מִשּׁוּם שֶׁהַשְּׁכִינָה נִמְצֵאת בֵּינֵיהֶם, וְהָרוּחַ הַזּוֹ נַעֲשֵׂית קוֹל, וְתֹאמַר כָּךְ: אוֹתָם יְשֵׁנִים שֶׁשֵּׁנָה בִנְחִירֵיהֶם, סְתוּמֵי הָעֵינַיִם וַאֲטוּמֵי הַלֵּב, קוּמוּ וְהִתְעוֹרְרוּ אֶל הַשְּׁכִינָה, שֶׁיֵּשׁ לָכֶם לֵב בְּלִי הַשְׂכֵּל לָדַעַת אוֹתָהּ, וְהִיא בֵינֵיכֶם. – וְסוֹד הַדָּבָר – קוֹל אוֹמֵר קְרָא, כְּמוֹ קְרָא נָא הֲיֵשׁ עוֹנֶךְ וְאֶל מִי מִקְּדוֹשִׁים תִּפְנֶה, וְהִיא אוֹמֶרֶת מָה אֶקְרָא, כָּל הַבָּשָׂר חָצִיר, הַכֹּל הֵם כִּבְהֵמוֹת שֶׁאוֹכְלוֹת חָצִיר, וְכָל חַסְדּוֹ כְּצִיץ הַשָּׂדֶה, כָּל הַחֶסֶד שֶׁעוֹשִׂים, עוֹשִׂים לְעַצְמָם. וַאֲפִלּוּ כָּל אֵלּוּ שֶׁמִּשְׁתַּדְּלִים בַּתּוֹרָה, כָּל חֶסֶד שֶׁעוֹשִׂים – לְעַצְמָם עוֹשִׂים. בְּאוֹתוֹ זְמַן וַיִּזְכֹּר כִּי בָשָׂר הֵמָּה רוּחַ הוֹלֵךְ וְלֹא יָשׁוּב לְעוֹלָם, וְזוֹהִי רוּחוֹ שֶׁל מָשִׁיחַ, אוֹי לָהֶם מִי שֶׁגּוֹרְמִים שֶׁיֵּלֵךְ לוֹ מִן הָעוֹלָם וְלֹא יָשׁוּב לְעוֹלָם, שֶׁאֵלּוּ הֵם שֶׁעוֹשִׂים אֶת הַתּוֹרָה יַבָּשָׁה, וְלֹא רוֹצִים לְהִשְׁתַּדֵּל בְּחָכְמַת הַקַּבָּלָה, וְגוֹרְמִים שֶׁמִּסְתַּלֵּק מַעְיַן הַחָכְמָה, שֶׁהִיא י' מִמֶּנָּה, וְנִשְׁאֶרֶת ב' יְבֵשָׁה, אוֹי לָהֶם שֶׁגּוֹרְמִים עֲנִיּוּת וְחֶרֶב וּבִזָּה וְהֶרֶג וְאַבְדָן בָּעוֹלָם, וְהָרוּחַ הַזּוֹ שֶׁמִּסְתַּלֶּקֶת הִיא רוּחַ הַמָּשִׁיחַ, כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר, וְהִיא רוּחַ הַקֹּדֶשׁ, וְהִיא רוּחַ חָכְמָה וּבִינָה רוּחַ עֵצָה וּגְבוּרָה, רוּחַ דַּעַת וְיִרְאַת יהו"ה. עכ"ל. – ועתה החי יתן אל לבו.

 תמונת  הגה"צ המקובל  רבי יוחנן באנון זצ"ל

שזכה לשמוע תורה מפי רבי שמעון בר יוחאי ע"ה

 .הגה"צ המקובל  רבי יוחנן באנון זצ" ל שזכה לשמוע תורה מפי רבי שמעון בר יוחאי ע"ה

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*