logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

ספר השבת בישראל כהלכתה

קרני שמש

 .

.ספר השבת בישראל כהלכתה:  להורדה בקובץ  pdf ,  לחץ כאן:  ספר השבת_בישראל_1_       השבת בישראל מחדש

 

ספר

השבת בישראל

כהלכתה

ארבעה חלקים

ליקוט גדול ונפלא מאוד מש"ס בבלי וירושלמי,תו"כ, ספרי ספרא, מדרשים, ילקוט וזוה"ק, ראשונים

ואחרונים, רמב"ם, שו"ע ופוסקים, וספרי שו"ת, מפרשי התורה, ספרי יראים ומוסר חסידות ועוד.

הספר הזה יוצא לאור לראשונה, וכבושם הזה עדיין לא נראה, מאיר עינים, ומעט מן האור ידחה

הרבה מן החושך אשר יכסה ארץ, ובעזהי"ת יעורר את לבות בני ישראל מתרדמתם, ויביא תועלת

רבה לעם ישראל, יען כי רבתה בה ההזנחה, ובוודאי שהמעיין בספר לבו יתעורר להתחזק

ולהתאמץ ביתר שאת וביתר עז, לעורר את עצמו ואת הזולת ללמוד הלכות שבת בכל שבת  ושבת,

ויפעל בכל כוחו ואונו לזכות את הרבים.

יצא לאור על ידי וועד למען קדושת השבת העולמי שעל

ידי מפעל עולמי ללימוד שו"ע אורח חיים

שנת תשס"ה לפ"ק

ועתה יוצא לאור מחדש (ניסן תשע"ג)

ע"י מפעל הזוהר העולמי סניף בת ים, 052-7651911

בנשיאות כ"ק האדמו"ר מהאלמין שליט"א

להורדת ספר- השבת בישיראל כהלכתה – לחץ כאן:   ספר השבת_בישראל_1_

השבת בישראל מחדש

שבת קודש2

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*