logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

ספרים

ספר זוהר הש"ס +פנינים: שבועות , הוריות, סנהדרין, בבא בתרא, מכות, עבודה זרה, מפעל הזוהר העולמי

להורדה/הדפסה: זוהר_השס_שבועות__פנינים.pdf זוהר_השס_הוריות+_פנינים.pdf  זוהר_השס__סנהדרין__פנינים.pdf .זוהר_השס_בבא_בתרא__פנינים.pdf זוהר_השס_מכות__פנינים.pdf זוהר_השס_עבודה_זרה__פנינים.pdf ..   .  

להמשך קריאה

זוהר הפסוקים- פרשת ראה

זוהר הפסוקים- פרשת ראה להורדה:  (קובץ word) זוהר הפסוקים ראה מעומד      הקדמה הצה"ק מורנו הרב רבי משה גלאנטי הזקן בן הרה"ק מרדכי זיע"א, היה תלמיד מרן הבית יוסף, ...

להמשך קריאה

זוהר הפסוקים- פרשת שופטים

להורדה:  זוהר הפסוקים שופטים   (קובץ word) זוהר הפסוקים שופטים מעומד (קובץ pdf)             הקדמה הצה"ק מורנו הרב רבי משה גלאנטי הזקן בן הרה"ק מרדכי זיע"א, ...

להמשך קריאה