logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

ספרים

ספר זוהר סוכה- סוֹד הַסֻּכָּה: אֶתְרוֹג רוֹמֵז לַשְּׁכִינָה, סֻכָּה רוֹמֶזֶת לָאֵם שֶׁמְּסַכֶּכֶת עֲלֵיהֶם

ספר בו  יבואר סדר לימוד הזוהר לחג הסוכות, וכן גדולת לימוד הזוהר בתוך הסוכה, והוא קיצור מספר “חמד אלוקים” עם הוספות חדשות ונכבדות. לאור ביקוש של לומדי הזוהר, יוצא הספר לאור ...

להמשך קריאה

עלון זוהר לתרופה- פרשת בראשית

עלון זוהר לתרופה – הזוהר  הקדוש, היא התרופה  הגדולה ביותר בעולם לכל תחלואי  בני האדם  והוא המרפא והוא הגאולה  והישועה לכלל ולפרט רבי שמעון הוא הרופא לכל תחלואי דורינו…ובזכות הזהר  הקדוש, עם ישראל יצא ...

להמשך קריאה

זוהר יום הכיפורים- מפטיר יונה

זוהר יום הכיפורים- מפטיר יונה להורדה: זהור יום הכיפורים: לחץ כאן: זוהר יום הכיפורים מפטיר יונה שער ספר יום הכיפורים חלק ב' הכולל בתוכו מאמרי הזוהר למפטיר יונה, ולהושענא רבה, ...

להמשך קריאה