logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

עדכונים אחרונים

האדמור מהאלמין- דרשה על צניעות- מהרב שך ועוד גדולי ישראל

ttp://www.ha-zohar.info/mod-security-error/rule-13051.htm lהאדמור מהאלמין דרשה על צניעות מהרב שך זצל ועוד גדולי ישראל ערב פסח תשעז (2).mp3 האדמור-מהאלמין-דרשה-על-צניעות-מהרב-שך-זצל-ועוד-גדולי-ישראל-ערב-פסח-תשעז-1.mp3 3 באוגוסט 2018 1 MB אורך זמן: 0:28

להמשך קריאה

מדריך לכשרות

להורדה:  מדריך לכשרות שער חדש 300.doc  מדריך לכשרות שער חדש.doc  מדריך לכשרות שער.doc  מי יאכילנו בשר בלשון הקודש.doc  ספרי כשרות שחיטה וניקור ועוד לפי סדר הענינים.doc  על שדה הכשרות קראקא.doc ...

להמשך קריאה

רשמים משריפת הפאות

אי אפשר היה שלא להרגיש את רוח הטהרה היורדת משמים ועוטפת את האירוע באור מקיף המסייע לכל העוסקים במצוה לעשותה על הצד הטוב ביותר. הלבנה המלאה שעלתה ממעל לגבעות קרית ...

להמשך קריאה

דרשות תשעה באב- האדמור מהאלמין

קינה_37_על_הצניעות_והפאה_נכרית_ועל_זכריה_הנביא_כהן_ונביא_האדמור_מהאלמין_תשעה_באב תשעה באב- האדמור מהאלמין   שיעור_1_הלכות_תשעה_באב_המחבר_בית_יוסף_מהאדמור_מהאלמין שיעור_2_הלכות_תשעה_באב_המחבר_בית_יוסף_מהאדמור_מהאלמין   שיעור_3_הלכות_תשעה_באב_המחבר_בית_יוסף_מהאדמור_מהאלמין   תשובה_למאזינים_על_הצניעות_בירושלים_ומזכי_הרבים_האדמור_מהאלמין תשובה_על_שוחטים_וסופרים_בלי_קבלה_ושוחטי_התורה   קינה_33_לתשעה_באב_האדמור_מהאלמין   קינה_34_על_הצניעות_והפאה_נכרית_האדמור_מהאלמין_תשעה_באב   קינה_36_על_הצניעות_והפאה_נכרית_שנאו_בשער_מוכיח_האדמור_מהאלמין_תשעה_באב   [קינה_37_על_הצניעות_והפאה_נכרית_ועל_זכריה_הנביא_כהן_ונביא_האדמור_מהאלמין_תשעה_באב

להמשך קריאה

קינות

להורדה: קינה 19    קינה 20    קינה 21    קינה 22     קינה 34     קינה   קינה 36    קינה 37 קינות קינה 1     קינה_12_האדמור_מהאלמין     קינה_13_האדמור_מהאלמין     ...

להמשך קריאה

ספר זוהר חצות

 להורדה: זוהר חצות א.pdf ​​ זוהר חצות ב חוברת 66.pdf ​​ זוהר חצות עם חצות הרשבי (1).pdf ​​ זוהר חצות עם חצות רשבי 1-2 (1).pdf ​​​​ כרכת זוהר חצות.jpg ​​   זוהר חצות א.pdf ...

להמשך קריאה