logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

עדכונים אחרונים

"פתח אליהו" לקבלת התפילות

פתח אליהו הינו מאמר מתוך הזוהר הקדוש שנהוג לומר בכל בית ישראל לפני כל תפילה ובזכות זה יתקבלו התפלות. שכתב הצדיק הקדוש המלוב"ן רבי יעקוב אבוחצירא (בבגדי השרד על הגדה של ...

להמשך קריאה