logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

Author Archives: הרב שלום יהודה גראס

ספר אור השכינה – קול שופר עלי עין ג' חלקים :-ריכוז עלוני עלי עין מס' 1-163 , תיקון שמירת העיניים, תיקון ברית קודש, סיפורי זוהר, מעין עולם הבא, מפעל הזוהר העולמי

להורדה: כריכה עלי עין א    כריכה עלי עין ב    כריכה עלי עין ג …….   …….   ..להורדה העלונים: קול השופר – עלי עין – עלון 1 קול השופר ...

להמשך קריאה

תיקון מ"ג – התיקון שפועל ישועות גדולות ומגן מכל רע – תיקון ארבעים ושלושה – תיקון מג בלשון הקודש – סגולה להצלחה והצלה- מפעל הזוהר העולמי

: תיקוני הזוהר – התיקון שפועל ישועות גדולות ומגן מכל רע – תיקון ארבעים ושלושה – תיקון מ"ג בלשון הקודש –  היא סגולה להצלחה והצלה- מומלץ לקריאה בכל יום / ...

להמשך קריאה