logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

Author Archives: הרב שלום יהודה גראס

ספרים : בית הרשב"י- שמירה ותיקון הברית ,השכר והעונש בשמירת עיניים, מדריך לצניעות בישראל,קדושת ישראל- הלכות יחוד שלם

ספר בית הרשב"י- תיקון פגם הברית BRIT_BEIT_RASHBI.CV BRIT_BEIT_RASHBI_VOL2.CV  קדושת ישראל KEDUSHAT_ISRAEL_YICHUD-Y  מדריך לצניעות בישראל MADRICH-TZNIUT-Y  שכר ועונש בשמירת עיניים –SCHAR_ONESH_SHEMIRAT_ENAIM-H  תיקון   תיקון הבריתTIKKUN_HABRIT_BERESHIT-H  

להמשך קריאה

דרשות- אדמור מהאלמין

 אור הזוהר דף היומי סיפורי הזוהר 624 האדמור מהאל… ​​  ב תמוז תשעח רעידת אדמה בארץ ישראל ותפתח הארץ את… ​​  דף היומי זוהר הקדוש יוש שישי פרשת קרח האדמור ...

להמשך קריאה

דרשות האדמור מהאלמיו – צניעות- קבלתי על עצמי

  דף-היומי-שיעור-מספר-5-בספר-מדריך-לצניעות-בישראל-לעשות-תשובה-על-הפריצות-והפאה-הנכרית.mp3   שיעור ליום כז לחודש קבלתי על עצמי האדמור מהאלמין     שיעור ליום כח לחודש קבלתי על עצמי האדמור מהאלמין   שיעור-ליום-כט-לחודש-קבלתי-על-עצמי-האדמור-מהאלמין.mp3   שיעור ליום ל לחודש ...

להמשך קריאה