logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

Author Archives: ahron

ספר הזוהר

דף היומי בספר הזוהר הקדוש בשיתוף בית מדרש הסולם קח חלק במהפכה רוחנית בעם ישראל- דף היומי בזוהר עם פירוש הסולם. בית מדרש הסולם, בשיתוף מפעל  הזהר העולמי, שמחים לבשר ...

להמשך קריאה

דף היומי

קח חלק במהפכה רוחנית בעם ישראל- דף היומי בזוהר עם פירוש הסולם. בית מדרש הסולם, בשיתוף מפעל  הזהר העולמי, שמחים לבשר על פתיחת לימוד מסודר של הדף היומי בזוהר  הקדוש, עם ...

להמשך קריאה

ספר שמות- שכר ועונש

 פתח השער   שכר ועונש סדר שמות בו יבואר: מתאר את אור המצב הנורא שהכלל ישראל נמצאת בה כעת, והמאורעות השונות ומשונות אשר אין לך יום שאין קללתה מרובה מחברתה ...

להמשך קריאה

ספר זוהר השואה- מי רוצה להציל את עם ישראל מהשואה ?על רבני הערב רב שמונעים התפשטות לימוד הזהר הקדוש- נא להפיץ בכל העולם

ספר זוהר השואה דרשה מהאדמו"ר מהאלמין במירון מי רוצה להציל את עם ישראל מהשואה?   נא לשלוח את הקונטרס הזה לכל הרבנים וראשי ישיבות ולכל האדמורי"ם, ובזה תצילו את עם ישראל ...

להמשך קריאה