"ואמרו אמן" - קלטת/טעיפס/TAPES  
בכל דף שתלחץ, תגיע לדף מיוחד עם קסטה נפרד של עניית אמן וקדושת בית הכנסת

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255

לחץ כאן להורדת:
קסטה 1 TAPE
להלן בהדף יכולים לשמוע!

מגיד שיעור הדרשה
הרב הגאון מזכה הרבים וכו'
מוהר"ר...................................שליט"א
מקום הדרשה
מוסד..................
כיתה............... עיר...................
שם המלמד מוהר"ר......................שליט"א
שם הקהילה.......................................
שם רב הקהילה הגה"צ מוהר"ר...............................שליט"א
יום.....פרשת......יום..
...לחודש........שנת.........
תוכן הדרשה...........
.........................
כמה זמן לוקח הטעיפ..................

אידיש.......לשון הקודש......אנגלית........ספרדית........פורטגייז........

 

 


  "ואמרו אמן" - קלטת/טעיפס/TAPES  
לחץ על איזה מספר קסטה שאתה רוצה לשמוע - ותגיע לשער השמים

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255

 

 

 

להשיג הטעיפס וכן להזמין לומר דרשה בקהילה או מוסד שלכם בכל מקום בעולם:
נא להתקשר ל"ארגון ואמרו אמן", הרב מאיר מיכאל גרינוואלד שליט"א:

052-761-4146

מחוץ לארץ:

+972-54-761-4146

 

מכון עולמי "מקדש מעט"

להפצת קלטת/טעיפס/TAPES
שלח דואר אלקטרוני ל:

Send E-mail To:

[email protected]