logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

Tag Archives: תהילים

אימרות הבעל שם טוב הקדוש

אימרות הבעש"ט הקדוש      שלח ה' עיר וקדיש משמים הוא רבינו הקדוש ר' ישראל בעש"ט זי"ע ואמר בפה קדשו שגילו לו מן השמים, שהוא בא לעולם להורות לבני ישראל ...

להמשך קריאה

האדמו"ר מהאלמין בשיעור ספר זוהר תהילים המחולק דף היומי החדש שיצא לאור- דרושה תרומה להדפסת הספר לחלוקה לחיילי צה"ל

…….האדמו"ר מהאלמין בשיעור ספר זוהר תהילים המחולק דף היומי החדש שיצא לאור להורדה: ספר זוהר תהילים:  זוהר תהלים 1500 עם הקדמה     זוהר תהלים 13 כרכים כריכה https://www.youtube.com/watch?v=85A4U7tZFUs&feature=youtu.be   לאור הגזרות ...

להמשך קריאה

ספר זוהר תהילים השלם

סגולות ושמות המלאכים היוצאים מן הפסוקים בתהלים. על הספר הקדוש הזה הסכימו כבר כל גדולי עולם ובתוכם הרשב"א ז"ל בתשובה סימן קי"ג. הוספנו על זה מראה מקומות ובמקומות החסרים הוספנו ...

להמשך קריאה