logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

Tag Archives: קריאת דף זוהר ביום

להפיץ בכל העולם: לפני אמירת סליחות, כל מניין בבית כנסת,ישיבה אומרים ומסיימים יחד את כל ספר הזוהר הקדוש- יחד כל שבטי ישראל . עמוד אחד לכל משתתף – בדקה אחת כל לילה!

נא להפיץ לכל העולם – להורדה אדרא זוטא קדישא תקין אדרא רבא קדישא תקין מרן             "ואמר חזקיה אמר רבי ירמיה משום רבי שמעון בן יוחי:  ...

להמשך קריאה