logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

Tag Archives: קול השחיטה

אור הזהר 322-326 הכשרות בישראל-קונטרס- קול השחיטה

אור הזהר 322-326 ..אור_הזוהר_322_הכשרות_בישראל_4_קול_השחיטה_1 אור_הזוהר_323_הכשרות_בישראל_5_קול_השחיטה_2 אור_הזוהר_324_הכשרות_בישראל_6_קול_השחיטה_3 אור_הזוהר_325_הכשרות_בישראל_7_קול_השחיטה_4 אור_הזוהר_326_הכשרות_בישראל_8_קול_השחיטה_5 קול_השחיטה_מתוקן_ומכן_לדפוס_חסר_מפתח …       ..   ..

להמשך קריאה

קונטרס קול השחיטה

קונטרס קול השחיטה להורדה: קול השחיטה מתוקן ומכן לדפוס  עובדות ומספרים ממצב השחיטה במשחטות החרדיות בניו יורק וברחבי ארצות הברית וקנדה משנת תשכ"ז עד שנת תשל"ז מאתי הצעיר באלפי ישראל שלום ...

להמשך קריאה