logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

Tag Archives: נבלות וטרפות

קינה על חורבן היהדות בארצינו הקדושה- על גלות רבני הערב המתירים אכילת נבילות וטריפות חלב ודם ושוחטים בסכינים פגומים, סירכות, וְחֵלֶב ודם

קינה על גלות רבני הערב המתירים נבילות וטריפות חלב ודם/ שהם בחרם מכל גדולי הדורות / כל אחד ילבש שק ואפר ויגיד הקינה הזאת בבכיות עצומות   קינה על חורבן ...

להמשך קריאה

מכתב לאדמו"ר מהאלמין שליט"א

ערב ראש חודש אלול תשע"ה לכבוד כ"ק האדמו"ר נשיא מפעל הזוהר העולמי שליט"א אחדשה"ט באהבה רבה לכבוד התורה!   א. בלב מלא תודה שמעתי את הדרשה שדרש האדמו"ר אצל הצדיק ...

להמשך קריאה

זעקת הכשרות- האדמו"ר מהאלמין בדרשה חשיפה על השחיטה הטריפה בארץ בבית המדרש האר"י בצפת ה' אב

זעקת הכשרות/- נא להפיץ בכל העולם–האדמו"ר מהאלמין בדרשה חשיפה על השחיטה הטריפה בארץ בבית המדרש האר"י בצפת ה' אב כתובת חדשה לשמיעת הדרשות של היום מהאדמו"ר מהאלמין בבית המדרש של ...

להמשך קריאה

ספר שאלות ותשובות – "חותך החיים"- בענין השחיטה- במה אתם "חותכים" את חייכם ובמה אתם זוכים בחיים

ספר של שאלות ותשובות שיגרום לכם להבין בענין השחיטה במה אתם חותכים  את חייכם, ובמה אתם  זוכים לחיים להורדת הספר:ספר שאלות ותשובות חותך חיים 400 ספר שאלות ותשובות חותך חיים על יו"ד ...

להמשך קריאה

חשיפה על כשרות הבשר האדמור מהאלמין בדרשה בהר המנוחות בציון הרבנית טובא עליה השלום-מי אשם על 6 מיליון יהודים? מי הם האשמים על מלחמת העולם הראשונה?

חשיפה על כשרות הבשר האדמור מהאלמין בדרשה בהר המנוחות בציון הרבנית טובא ע"ה מי אשם על 6 מיליון יהודים? מי הם האשמים על מלחמת העולם הראשונה? מי הם אשמים על ...

להמשך קריאה

כשרות בית יוסף מאכיל טריפות ונבילות כך פסק הרב אפריים הכהן- ראש ישיבת משכנות התורה—ראש-ישיבה נוסף עזב חופה; הסיבה: כשרות "בית יוסף"

ראש-ישיבה נוסף עזב חופה; הסיבה: כשרות "בית יוסף" הרב אפרים כהן לא לבד: ראש-ישיבה נוסף עזב אתמול חתונה של תלמידו לאחר ששמע כי ההכשר באולם של "בית יוסף", בנשיאות מרן ...

להמשך קריאה

יהודי/ה ! עצור! דע מה אתה מכניס לפה- .כל הבשר בארץ טרף!! מאכילים אותנו נבלות וטרפות! לערך 160,000 איש צפו בסרטונים הרצ"ב על האמת על כשרות הבשר

יהודי/ה ! עצור! דע מה אתה מכניס לפה- .כל הבשר בארץ טרף!! שיפסיקו להאכיל אותנו נבלות וטרפות! לערך 160,000 איש צפו בסרטונים הללו על חשיפת האמת על כשרות הבשר חשיפה: ...

להמשך קריאה