logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

Tag Archives: מעלת הצניעות

דרשות האדמור מהאלמין- מעלת הצניעות, פאה נכרית, לשון הרע,שמירת עינים, זוהר

  דרשות שיעור_2_מעלת_הצניעות_האדמור_מהאלמין   שיעור_2_מספר_שופר_הזוהר_האדמור_מהאלמין   שיעור_2_מהחפץ_חיים_על_לשון_הרע_וכשרות_האדמור_מהאלמין   שיעור_2_זוהר_בן_דוד_האדמור_מהאלמין   שיעור_2_בלורית_לאור_ההלכה_האדמור_מהאלמין_-_עותק   שיעור_2_בלורית_לאור_ההלכה_האדמור_מהאלמין   שיעור_1_שמירת_עיניים_שכר_ועונש_האדמור_מהאלמין_א   שיעור_1_מעלת_הצניעות_האדמור_מהאלמין     קינה_מספר_11_על_הפאה_הנכרית_ובגדים_הפרוצות_האדמור_מהאלמין   פסק_דין_דין_תורה_בבית_דין_של_מעלה_יז_תמוז_על_ברכות_האדמור_מהאלמין   מכתב_לרבנים_על_הפאות_הנכריות_שיעור_2_האדמור_מהאלמין   מי_שעבר_על_עבודה_זרה_בשוגג_או_במזיד_חייב_סקילה_האדמור_מהאלמין     מי_האיש_החפץ_חיים_שיעור_1_איך_להוכיח_הרשעים_האדמור_מהאלמין_פאה_נכרית   ...

להמשך קריאה

מעלת הצניעות: כמה שווה דקה של צניעות? הידעת? אישה שהיא צנועה זוכה בכל שניה ל-17 מצוות, ובדקה 1020 מצוות , ואם בצער -102,000 מצוות בדקה, ואם בשמחה זוכה ל-102 מיליון מצוות בדקה!

הידעת? רוב השכר של האישה בשמיים הוא על צניעותה. בכל שניה  שאישה הולכת בצניעות היא מקיימת 9 מצוות עשה ו- 8 לא תעשה, וע"פ חז"ל כאשר יש לה צער מהמצווה שכרה מוכפל פי 100, ...

להמשך קריאה