logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

Tag Archives: כח הצניעות

מעלת הצניעות: כמה שווה דקה של צניעות? הידעת? אישה שהיא צנועה זוכה בכל שניה ל-17 מצוות, ובדקה 1020 מצוות , ואם בצער -102,000 מצוות בדקה, ואם בשמחה זוכה ל-102 מיליון מצוות בדקה!

הידעת? רוב השכר של האישה בשמיים הוא על צניעותה. בכל שניה  שאישה הולכת בצניעות היא מקיימת 9 מצוות עשה ו- 8 לא תעשה, וע"פ חז"ל כאשר יש לה צער מהמצווה שכרה מוכפל פי 100, ...

להמשך קריאה