logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

Tag Archives: י' טבת

י' בטבת- יום הדין של הגאולה -תפילה חשובה מאד מהמקובל רבי יעקב אבוחצירא זצוק"ל ,המהרח"ו , אור החיים הקדוש- תפילה על גלות השכינה ואורך הגלות- מצווה להפיץ ולשתף

לכבוד הרבנים החשובים וכל בית ישראל יצ"ו ידועים דברי ה"חתם סופר" זצ"ל שיום עשרה בטבת הוא "יום הדין" של הגאולה, כלומר היום שבו מחליטים בשמיים אם שנה זו תהיה סוף ...

להמשך קריאה