logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

Tag Archives: הלכות שבת

ספר השבת בתפארתה- על ל"ט מלאכות שבת- במלאכות: זורע, חורש, קוצר, מעמר, דש, זורה, בורר, טוחן, מרקד, לש ואופה – לפי פסקי משנה ברורה, הבן איש חי וכף החיים – הרב אברהם עדס- Shabbat

ספר  השבת בתפארתה- הרב אברהם עדס  על ל"ט מלאכות השבת במלאכות: זורע, חורש, קוצר, מעמר, דש,  זורה, בורר, טוחן, מרקד, לש ואופה להורדה:  בקובץ pdf – (לא לצרכי מסחר) : ספר השבת ...

להמשך קריאה