logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

Tag Archives: גאולה

ספרא דצניעותא -החל מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים אומרים בכל לילה במעמד הסליחות ספרא דצניעותא -אדרא רבא- אדרא זוטא- תיקוני הזוהר- עמוד אחד למשתתף

מעלת הזוהר ידועה. וכן ידוע שמעלת תיקוני הזוהר היא למעלה מהזוהר. כתב הגר"א: שדף אחד בתיקוני הזוהר שווה לעשרה דפים בזוהר. ואומר שמעלת ספרא דצניעותא ) שהוא חלק מספר הזוהר(  גדולה עוד ...

להמשך קריאה

סימני הגאולה

סימני הגאולה כל הסימנים מראים שאנחנו בגאולה דבעתה – אי אפשר לחלוק על זה!   ומה שהרב פיש עושים ואתר כי לה' המלוכה – דווקא מעורר ומעודד ומחזק!   כי ...

להמשך קריאה