logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

Tag Archives: ביטול גזרות

גוג ומגוג בפתח- יחד בלימוד הזוהר נבטל כל הגזירות

         הצטרפו אל הלימוד הגדול בעולם   לחצו כאן   אוצר הזוהר1 |   ספר הזוהר הקדוש  |  פתח אליהו  |   תיקון מ"ח בראשית תמן   |    תיקון מ"ג אוצר חכמת הזוהר 2  -104 ספרים |  ספרא  דצניעותא  |   תיקוני הזוהר|      אדרא רבא |    אדרא זוטא |  | הערב רב וכל המסתעף |   זוהר התיקון הכללי עלוני "אור הזוהר" |   זוהר "חוק לישראל" |      ספר " ...

להמשך קריאה

מעלת תוספת שבת – סגולות של הגר"ח הרב קנייבסקי שליט"א : סגולה לזיווג, סגולה לפרנסה, סגולה לרפואה, סגולה לזרע של קיימא, סגולה לשלום בית, סגולה לנחת מהילדים, סגולה לבנים ובנות, סגולה לביטול גזרות

מעלת  תוספת שבת – סגולות של הגר"ח  קנייבסקי שליט"א -סגולה לזווג, סגולה לפרנסה, סגולה לרפואה, סגולה לזרע של קיימא, סגולה לשלום בית, סגולה לנחת מהילדים, סגולה לבנים ובנות סגולה לזיווג מהגר"ח קנייבסקי: ...

להמשך קריאה