logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

Tag Archives: אדרא זוטא

אפליקציה קריאה בספרי זוהר : תיקוני הזוהר, אדרא רבא, אדרא זוטא, ספרא דצניעותא, זוהר חוק לישראל, תיקון מ"ג, תיקון מ"ח , אור הזוהר, שכר ועונש, ועוד- כולם קוראים ביחד

תיקוני הזוהר   הצטרפו עכשיו אל הלימוד הגדול בעולם אוצר הזוהר1 |   ספר הזוהר הקדוש  |  פתח אליהו  |   תיקון מ"ח בראשית תמן   |    תיקון מ"ג אוצר חכמת הזוהר 2  -104 ספרים |  ספרא  דצניעותא  |   תיקוני הזוהר|      אדרא רבא |    אדרא זוטא |  | הערב רב וכל המסתעף |   זוהר התיקון הכללי עלוני "אור הזוהר" |   זוהר "חוק לישראל" |    ...

להמשך קריאה

להפיץ בכל העולם: לפני אמירת סליחות, כל מניין בבית כנסת,ישיבה אומרים ומסיימים יחד את כל ספר הזוהר הקדוש- יחד כל שבטי ישראל . עמוד אחד לכל משתתף – בדקה אחת כל לילה!

נא להפיץ לכל העולם – להורדה אדרא זוטא קדישא תקין אדרא רבא קדישא תקין מרן             "ואמר חזקיה אמר רבי ירמיה משום רבי שמעון בן יוחי:  ...

להמשך קריאה

הרב יצחק כדורי זצוק"ל: סגולה לקבלת התפילה- קריאת אדרא רבא / אדרא זוטא על קבר הרשב"י -גורם לייחוד גדול בשמים, גורם לנענועים גדולים בעולמות העליונים-" ואז מה שתבקש יענו לך מן השמים"

אדרא רבא ואדרא זוטא- חשיבות וסגולה לקבלת התפילה- מאת מוה"ר- הרב יצחק כדורי זצוק"ל כולם קוראים ביחד:   אדרא רבא |    אדרא זוטא    מדברי מורינו ורבינו  ראש ישיבת המקובלים- נהר שלום. המקובל הרה"ג ...

להמשך קריאה

מפעל הזוהר העולמי : חנות אלבומי דיסקים לשמיעה: זוהר הקדוש, אדרא זוטא, שיר השירים, פלא יועץ, ערב רב , מוות קליני, ועוד- הרב אריה ברדה שליט"א

  דיסקים לשמיעה- של זוהר הקדוש ועוד- הרב אריה ברדה – מפעל הזוהר העולמי 4 פעמים הזוהר הקדוש 10 מיליון מילים 10,000 שיעורים 250 דיסקים הקדושים בעולם 3 דיסק שולחן ...

להמשך קריאה