logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

האדמור מהאלמין ערב שבת ויקרא תוכחה לאדמורים ורבנים וראשי ישיבות על הפאות של עבודה זרה – ויזעק זעקה גדולה

להורדה :תכנית חדשה לביעור עבודה זרה מארצינו

ערב-שבת-ויקרא-האדמור-מהאלמין-ויזעק-זעקה-גדולה.mp3
18 במרץ 2018
1 MB   אורך זמן: 4:46

 

תכנית חדשה לביעור עבודה זרה מארצנו

 

5 דרשנים ואני הקטן בתוכם יגידו ויצעקו על המכשולות הגדולות של הפאה והצניעות, וילכו עם רמקולים על יד הבתים שגרים הרבנים ושם יצעקו,

ואז הרבנים יתביישו ויבינו שזה לא צחוק שהם אשמים על הכל, כך יתחילו ויעשו מעיר לעיר.

האדמור מהאלמין צעקה # 1

ויזעק זעקה גדולה ומרה!!!

מורי ורבותי!

איפה אתם הרבנים? למה אתם שותקים על הפריצות של פאות של עבודה זרה, אנחנו רואים שבית המקדש נחרב רק בשביל נשים שהלכו בפריצות, ובגלל הרבנים שלא מחו, תזכרו שבזמן בית המקדש היה רק גילוי עריות לבד, ועכשיו הגילוי עריות לבד פי אלף יותר חמור מאז וגם עבודה זרה, וכל בית שיש הפאה הבית זה בית של עבודה זרה, איפה אתם? אנחנו לפני מלחמת עולם שלישית, ואם לא תמחו, אתם תהיו אשמים על כל מה שיקרא ח"ו. ורק בזכות נשים צדקניות ובזכות התוכחה יכולים להינצל, תזכרו איך שצעק מרן הרב ש"ך זצ"ל, לסגור הכוללים, כי לא שוה כל התורה שלהם, וכן צעק מרן פוסק הדור הרב וואזנער זצ"ל, וכן כל גדולי ישראל האמיתיים, ואם הולכים בפאה עם ג' עבירות החמורות, אז כל לימוד התורה והברכות הולכת לעבודה זרה, אז תתארו לכם היום, כל בית שהולכים עם פאות זה בית של שבתי צבי רח"ל, כן, זה בית של מיסיון שמגדלים ילדים וילדות לעבוד עבודה זרה, ולהכשיל את עם ישראל בג' עבירות, מחתנים את ילדיהם לעבודה זרה, רק החילוק שהיום זה עבודה זרה עם שטריימלעך גדולים כמעט כמו הפאה.

כל אחד ואחד מחויב בתוכחה – כל יהודי שלא מוכיח את חבירו יקבל את העונש וכו', כל אדמו"ר ורב גדול שלא מוכיח את חסידיו הוא יקבל את העונש של כולם גם הם יקבלו את העונש וכל אחד שיסחבו אותו לגיהנום ויצעק הרבי שלי לא אמר לי אם הוא היה אומר הייתי שומע בקולו תקחו אותו לגיהנום, ויפסקו בבית דין של מעלה, אתם תלכו לגיהנום ותסחבו את הרבי או הרב שלכם או הראש ישיבה שלכם,

אנחנו מבקשים מאדמורי"ם רבנים ודרשנים, אם הקב"ה נתן לכם כוח לדרוש תדרשו לענין לתקן את הדור, כי אם לא אתם תהיו חייבים על כל אחד שלא היצלתם אותו מללכת עם עבודה זרה, אתם תשלמו על זה בגלל שהיתם יכולים למחות ולא מחיתם, כמבואר בשבת נה, מי הרג את ה72 אלף איש סנהדרי גדולה בגלל שלא מיחו.

ובזכות התוכחה נזכה לגאולה שלמה בקרוב בב"א

 

מכתבי תגובה לדרשה

הרב דוד דרשה נגד פאה נכרית

ב' ניסן תשע"ח

שבוע טוב ומבורך

אני שמעתי את הדרשה החזקה הנפלאה והקדושה של כ"ק האדמו"ר מהאלמין שליט"א,

איך שצועק מנהמת לבו דיבורים של אמת נגד רבני השקר, שכתוב בזוהר הקדוש שהקב"ה לבד ימחק את רבני הערב רב שהטעו את עם ישראל לעבוד עבודה זרה ממש, וגילוי עריות בפרהסיה, ורציחה ולשפוך דמים של בחורים ואברכים וזקנים שסוחבים אותם לג' עבירות, עבודה זרה גילוי ושפיכות דמים, ולא מתביישים כלום, אם אנשים תמימים שואלים אותם מה הולך עם הפאה האם זה עבודה זרה כי כך שמעתי? אומרים הרבנים החסידים החרדים והליטאים וראשי ישבות, לא הכל בא מברזיל אין שום שאלה, אז אני רוצה לשאול את הרב הערב הזה, אני לא יודע באמת איך לקרוא לו טיפש, או טעמבעל, או רשע גמור!!! ורוצח נפשות ממש!!!

מורי ורבותי איך אתם יכולים לסמוך על שאלה בכשרות ובטהרת המשפחה על רב כזה, שכל יהודי פשוט כבר יודע שכל הפאות הם עבודה זרה, וכך פסקו כל גדולי הדור, והרשע המרושע הזה, לא מתבייש להגיד לאברך תמים שרוצה לקיים התורה ולהוציא את העבודה זרה מהבית, והרב הזה אומר לו שהכל בסדר!!! ולא צריך לחשוש כלום.

אני רוצה למחות בכל הרמ"ח אברים שלי כמו שכתוב על פנחס, ויקח רומח בידו ויהרוג את הצדיק הגדול זמרי בן סלו והצדיקת כזבי בת צור, אז לפי דעתי שערב רב הזה אומר לעבור על כל ג' עבירות אז הוא יותר גרוע פי אלף מזמרי, אז הוא באמת ערב רב גדול אם ולא יחזרו בתשובה, הקב"ה ימחוק אותם לבד, כמו שכתוב בזוהר הקדוש.

ועכשיו נדון אותם לכף זכות כי כתוב בפרשת השבוע ויקרא, אשר נשיא יחטא ויגיד שמותר לעבוד עבודה זרה, זאת אומרת שיש דבר כזה, והכף זכות שזה כתוב בתורה, רק אם הנשיא שכתוב דבר כזה והוא עושה תשובה כי הוא היה שוגג כמו שם שהיה בשגגה, והיה צריך להביא קרבן כדי לכפר על מעשיו,ובדור הזה שלנו אחרי שעשו תוכחה ויצאו רבנים גדולי הדור מאות שנים נגד הפאות הנכריות, וכמעט ואי אפשר להיות שוגג אז כרגע זה במזיד ועל זה חייבים מיתה כי קרבן לא עוזר על במזיד!!!

עוד לימוד זכות נלמד עליו שהאשה שלו כזבי בת צור הולכת עם פאה, אז בגלל זה שלא רוצה שיחשדו בו שהוא עובד עבודה זרה ולא יכול לפעול אצל אשתו להוציא העבודה זרה מהבית – בגלל זה הוא אומר לכולם שהכל בסדר!!!

בואו ונחשוב:

האשה שלי רוצה ללבוש עבודה זרה, אז אני צריך לזרוק את השמע ישראל, את מי אתה עובד את האשה או את הקב"ה, מי לה' אלי!!!

תגיד לאשה שלך אם היא לא רוצה ללכת עם מטפחת, אנחנו הולכים לבית דין להתגרש,

זה צריך לעשות ירא שמים!

כי גדולי ישראל כבר פסקו לפני יותר ממאה שנה שאז היה הפאה כמו זנב סוס, ואף על פי כן פסקו גדולי ישראל תצא בלא כתובה, וכך פסק מרן אליישיב זצ"ל, בכתב ובהקלטה, תצא בלא כתובה,

וכל אחד שלא עושה את זה הוא ממש עובד עבודה זרה ומתחבר לעבודה זרה ומשמש עבודה זרה, וכל הברכות והקידוש וליל הסדר שאומר הכל הולך ישר להמסגד בהודו.       

ואם הרב הגדול הזה, אומר לך לך עבוד עבודה זרה, אז אסור להתפלל אצלו, ולתת לו כסף ולשאול אותו שאלות, ואסור לעמוד בד' אמות שלו. כי הוא כומר גדול שותף של בית הכומרים בהודו, והוא הסמ"ך מ"ם לבד.

כן רבותי זה האמת,

ואני מדבר מקירות לבי, שאני נכשל כל פעם שאני על הרחוב, ואני צועק בלבי רבונו של עולם עד מתי תתן לפריצות האלו להכשיל את עם ישראל שהם יותר גרועות מהפריצות מתל אביב, כך אמר מרן פוסק הדור הרב ואזנר זצ"ל, וכך צעק מרן הרב ש"ך זצ"ל שלסגור את כל הכוללים אם נשיהם הולכות בפריצות כזאת.

ואני רוצה להזהיר את כל היהודים התמימים שלא יודעים מה לעשות, דבר ראשון לא לשבת לא בשבת ולא בליל הסדר, עם אשה אפילו אמה שלך או סבתא שלך או כל אחת מהמשפחה שהולכת עם פאה נכרית, כי כל עבודת הסדר ילך ישר למסגד בהודו.

ואני מבקש שכולנו נצא ביחד ללבוש שק ואפר ולמחות ולצעוק נגד רבני הערב רב שהם גלגולים של זמרי בן סלו שיפסיקו להכניס את היהודים הצדיקים למסיון השמד של המסגד בהודו.

ובזכות שנצא כולנו בשק ואפר במחאה גדולה בכותל המערבי, יעזור השי"ת שנזכה בחודש הזה להיגאל ברחמים, ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים בב"א.

 

הרב אילן

ב' ניסן תשע"ח

שבוע טוב ומבורך להצדיקים מקו אחרית הימים הרב אברהם זיאת והרב יובל עובדיה שליט"א

שמעתי את הדרשה החזקה חוצב להבות אש של כ"ק האדמו"ר מהאלמין שליט"א, וגם הדרשה החזקה של הצדיק אברהם זיאת שליט"א, בענין הפאה נכרית,

ומאוד התעוררתי מהדרשה  

איך שבוער בלבם קדושת הצניעות של עם ישראל וצועקים מנהמת לבם, ובפרט להאדמור מהאלמין שאומר דברי אמת בפנים נגד הרבנים השקרנים, רבני הערב רב שמטעים את אחינו בני ישראל לעבוד עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכת דמים של בחורים ואברכים שמפתים אותם לשלשה העבירות, הכי החמורת שהגמרא אומרת במסכת פסחים דף כד שצריכים למסור את הנפש על כל אחד מג' עבירות אלו עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים,

ושמעתי היום בבית המדרש איך ששאלו לרב אחד על הפאות ואמר שהכל בסדר, ולא מתביישים בכלום, והאברך אומר לרב ראיתי כל המודעות וספר שלם שמסביר שהכל בא מהודו!!!

והרב עונה לו, לא הכל בא מברזיל אין שום שאלה,

אז אני רוצה לשאול את הרב הזה, האם אתה באמת שייך להגדה לקטגוריית של הבן שאינו יודע לשאול?

אתה באמת שאינו יודע לשאול?

או הבן של רשע גמור!!! שכתוב הכהה את שיניו!!!

אני רוצה לשאול שאלה?

האם מותר לשמוע דרשה או שיעור בדף היומי או שאר שיעורים מאלו שנשותיהם הולכות עם פאות?

תשובה:

האם מותר לשמוע תורה מכומר שהולך עם שטריימעל?

האם מותר לשמוע מוסר מכומרת שהולכת עם שתי וערב?

הפאה זה גדול כמו 50 שתי וערב, אז אתה רוצה לשמוע תורה ממנה?

בואו ונלמד ממשה רבנו ע"ה מה הוא אמר ללוויים,

משה רבנו כותב (שמות פרק לב פסוק כז)

וַיַּֽעֲמֹד מֹשֶׁה בְּשַׁעַר הַֽמַּֽחֲנֶה וַיֹּאמֶר מִי לַֽיהוָֹה אֵלָי וַיֵּאָֽסְפוּ אֵלָיו כָּל בְּנֵי לֵוִֽי: וַיֹּאמֶר לָהֶם כֹּֽה אָמַר יְהוָֹה אֱלֹקי יִשְׂרָאֵל שִׂימוּ אִישׁ חַרְבּוֹ עַל יְרֵכוֹ עִבְרוּ וָשׁוּבוּ מִשַּׁעַר לָשַׁעַר בַּֽמַּֽחֲנֶה וְהִרְגוּ אִֽישׁ אֶת אָחִיו וְאִישׁ אֶת רֵעֵהוּ וְאִישׁ אֶת קְרֹבֽוֹ:
וַיַּֽעֲשׂוּ בְנֵֽי לֵוִי כִּדְבַר מֹשֶׁה וַיִּפֹּל מִן הָעָם בַּיּוֹם הַהוּא כִּשְׁלשֶׁת אַלְפֵי אִֽישׁ: {כט} וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה מִלְאוּ יֶדְכֶם הַיּוֹם לַהשם כִּי אִישׁ בִּבְנוֹ וּבְאָחִיו וְלָתֵת עֲלֵיכֶם הַיּוֹם בְּרָכָֽה: וַיִּגֹּף ה' אֶת הָעָם עַל אֲשֶׁר עָשׂוּ אֶת הָעֵגֶל אֲשֶׁר עָשָׂה אַֽהֲרֹֽן:

אז אנחנו לא מבקשים להרוג אף יהודי כי רק משה רבנו יכול להגיד את זה, אבל ללמוד ממשה רבנו מי לה' אלי ולא לגור ביחד עם עובדת עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכת דמים ביחד, זה בכלל לא שאלה – מה לשבת ביחד עם העבודה זרה בשולחן אחד או בבית אחד, זה לא שאלה, כל הסדר הזה עם פאה עם כל הברכות והקידוש ואכילת מצה הולכים ישר להודו – וכמאה אנשים חלמו כבר איך שהדעא"ש שוחטים את כולם שהולכות עם פאות וגם בעליהם וכל המשפחה –

טילפנתי לרבנים לשאול שאלה בהלכה אם מותר למכור חמץ לכומר שעובד עבודה זרה, ואמרו לי שאסור כי אני נהנה מהכומר שהוא עבודה זרה, ולא רק זה, אני עוד נותן לו כסף, ומחזק את ידי עובדי עבודה זרה.

עכשיו השאלה היא יותר חמורה, אם מותר לי למכור חמץ לרב שאשתו הולכם בפאה נכרית, בין אם הרב מסכים או לא מסכים אם תלך עם פאה, האם מותר לי למכור אצלו את החמץ כי בבית כזה עובדים עבודה זרה, ומכשילים את כל הציבור שלו בעבודה זרה, והוא חוטא ומחטיא את הרבים שאין לו חלק לעולם הבא, כך פוסק הרמב"ם,

כן, מה זה מחטיא את הרבים?

אדם שמסית את הרבים לעבירה, ומתעה אותם מן הדרך הישרה. "כל המחטיא את הרבים, אין מספיקין בידו לעשות תשובה", כלומר, שאין מסייעים לו מן השמים לעשות תשובה, כדי "שלא יהא הוא בגן עדן ותלמידיו בגיהנם" (יומא פז, א).

וכן מובא באבות דרבי נתן (פרק מ): "כל המחטיא את הרבים, אין מספיקין בידו לעשות תשובה, כדי שלא יהיו תלמידיו יורדים לשאול והוא נוחל העולם הבא, שנאמר (משלי כח, יז): "אדם עשוק בדם נפש, עד בור ינוס אל יתמכו בו", כלומר: מי שנתחייב בנפש שנאבדה על ידו, "אל יתמכו בו" שלא יפול, אלא מניחים אותו, ויפול בבור הגיהנם (רש"י יומא פז, א).

לדעת הרמב"ם "אין מספיקין בידו לעשות תשובה" פירושו, ששוללים ממנו את הבחירה החופשית, ומונעים אותו מלעשות תשובה, כדי שיקבל את עונשו הראוי לו.

יתר על כן, אדם שמחטיא את הרבים, הקב"ה מייחס אליו את כל החטאים שהרבים עשו מחמתו, כפי ששנינו (אבות, שם): "ירבעם חטא והחטיא את הרבים, חטא הרבים תלוי בו". ירבעם בן נבט עשה עגלי זהב, ואמר לבני ישראל: "רב לכם מעלות ירושלים, הנה אלהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים". בני ישראל שמעו בקולו והשתחוו לעגלים. מכיון שירבעם היה הגורם לכישלונם של בני ישראל בחטא עבודה זרה, משום כך "חטא הרבים תלוי בו", ומעלים עליו כאילו הוא עשה את כל החטאים שעשו בני ישראל. המקור לכך הוא, ממה שנאמר (מלכים א טו, ל): "על חטאות ירבעם אשר חטא ואשר החטיא את ישראל". לא נאמר "על חטאות ירבעם וישראל", אלא "על חטאות ירבעם אשר חטא ואשר החטיא", ללמדנו שהכל תלוי בירבעם.

ועכשיו הרב הצדיק הזה כמו ירבעם בן נבט שמחטיא את הרבים לעגלים של הפאה של עבודה זרה

אז איך אפשר למכור את החמץ לירבעם בן נבט?

וידוע שמומר לדבר אחד מומר לכל התורה כולה.

משומד לדבר אחד (בעקבות הצנזורה הנוצרית נקרא גם מומר לדבר אחד) הוא מונח הלכתי תלמודי, המתאר יהודי אשר הוחזק כמשומד, למצווה מסוימת.

מקור הדין: הסוגיה במסכת חולין, דנה האם אדם אשר הוחזק (אם על ידי עדים שראו אותו כמה פעמים, או בדרכים שונות) כמשומד על ידי כך שבקביעות הוא עובר על עבירה מסוימת, או אינו מקיים מצווה מסוימת (כדברי רש"י: "מבעט במצווה זו"), נחשב כמשומד לכל התורה, והוא בגדר של משומד לכל דבר (אשר לפי דעות מסוימות אינו תחת ההגדרה של יהודי), או שהוא בגדר של יהודי, רק שהוא משומד לדבר אחד, ומקבלין ממנו קרבן נדבה (על פי דברי הגמרא שם, מפני הסיבה שיחזור בתשובה). מסקנת הסוגיא היא, שאכן משומד לדבר אחר נחשב למשומד לכל התורה כולה.

עוד דנו חכמי התלמוד, רב אחא ורבינא, במסכת עבודה זרה, דף כ"ו, עמוד ב', באדם שעושה עבירה להכעיס את בוראו ולא רק לתיאבון, אם הוא נחשב גם אז למשומד בלבד, או שמא נחשב הוא ל"מין". ההלכה נפסקת כמו הדעה שלהכעיס נחשב למין, כן כך פוסק המשנה תורה לרמב"ם, הלכות רוצח ושמירת נפש, פרק ד', הלכה י', שולחן ערוך, חושן משפט, סימן תכ"ה, סעיף ה', שולחן ערוך, יורה דעה, סימן קנ"ח, סעיף א'..

הסך הכל רב שאשתו הולכת עם פאה הוא לא רק משומד לעבודה זרה אלא הוא גם מין וכופר

אחרי כל הבירורים האלו השאלה עוד יותר גדולה האם המכירה עצמה בר תוקף, או צריך לחפש רק רב שאשתו הולכת עם מטפחת?

ולצאת ידי חובה של מכירת חמץ!!!

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*