logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

חברת ההצלה הגדולה בעולם: קו חדש- תרופת הפלא לסרטן

חלומות- אדם על חוף ים יפהפה

המודעה הזאת לשלוח לכל העלונים ולכל העיתונים בכל העולם להצלת עם ישראל כולנו נכנסים
לחברת 
 ההצלה הכי הגדולה בעו

מהסיפורים האלו רואים איך שכל הצדיקים הבטיחו – ברגע שהאשה תוריד את הפאה – מחלת הסרטן – תעלם וכך היה! מהסיפורים האלו רואים איך שכל הצדיקים מדור הבא פעלו ישועות על ידי המטפחת וזה היה התנאי העיקרי שיכולו להוושע,

These see how all the righteous have promised – once the woman removes the wig – cancer – will disappear and so it was! From these stories we see how all the righteous of the next generation were saved by the handkerchief and this was the main condition that could be saved,

להורדה/הדפסה:

מודעה- קו החדש- תרופה פלא למחלה (4)

תרופת הפלא לדפוס

תרופת הפלא לסרטן

– הצלת חיים של כל עם ישראל – זאת הצלה גדולה כזו שהמלאך המות מוותר עליו בתוך דקה וניצל ממות לחיים ארוכים – 

תרופת הפלא למחלת הסרטן
ולכל המחלות ועוד בקו טלפון:

033-08-1718

sh

לפרטים [email protected]  ועד ההצלה להצלת ישראל ממחלת הסרטן

 

פיקוח נפש!!!!

(ראשי תיבות פאה נכרית שמביא את מחלת הסרטן כמו שאומר הרב כדורי זיע"א שהפאה גורמת סרטן וכאן תשמעו איך שכל הצדיקים אומרים לנשים להיפטר ממחלת הסרטן – רק מטפחת – וברגע נהיים בריאים!)

מי שרוצה להציל את עם ישראל ילך וידפיס וכל יציל את כל ישראל מסכנה,ונזכה לגאולה שלמה במהרה עוד השנה אמן!

גודל A4

מודעה (4)

תרופת ה פלא לדפוס גודל למבשר (2)

תרופת הפלא לדפוס

יכולים להדפיס את המודעה הזאת ולהדביק בכל לוח מודעות ובכל חדר מדרגות, ובכל בית כנסת, כי לצערנו כל יום יש 100 חולים חדשים במחלה הנוראה לא עלינו!

נא לשלוח המודעה הזאת לכל מידע ולכל העיתונים [יש גודל מתאים 2 אינטש על 2 אינטש לכל עיתון ושבועון ופרסומות]

גם אפשר להדפיס בA4 ולחתוך לחלקים – ולחלק לכל המקומות בבתי חולים לתת מודעה אחד לכל אחד – אפשר גם בשחור לבן או בצבע.

וצריך לדעת כי כתוב בשו"ע שלהציל נפש מישראל חייבים להפקיר כל ממונו – זה הלכה מפורשת בשו"ע – כמדומה לי בסימן האחרון בחושן משפט – וכתבתי על זה ספר שלם, וכאן מדברים מכסף קטן של כמה עשרות שקלים.

ולשלוח במיילים לכל מידע ולכל העיתונים ששמים בחינם עד 10 מילים.

וזה הניסיון האחרון לפני ביאת המשיח כמה שאנחנו אוהבים את ישראל ואת הקב"ה 

ולא ננוח ולא נשתוק עד אשר כל חולי עמו ישראל יתרפאו ממחלת הסרטן שהסיבה והגורם לזה הוא הפאה הנכרית! (כמו שאמרו גדולי ישראל הבית אהרן, והרב כדורי והרב יעקב יוסף זיע"א)

וכן הצדיקים מהדורות הקודמים הזהירו לפני השואה ואמרו שהשואה באה בגלל חוסר הצניעות כמו הפאה הנכרית וגילוי ראש בכלל, ובגדים קצרים (שרוולים קצרים, חצאית קצרה וכו') אנחנו לפני שואה נוספת, ומי יצילנו? רק הצניעות שלכן בנות ישראל הקדושות, כמה דם צריך שישפך עד שנבין??? כמה ילדים וילדות קטנים צריכים ללכת? כמה חטאים הגברים צריכים לעבור??? כל ראיה אסורה בוראה עד עין למלאך המוות (והיערות דבש והחיד"א ומבואר בכתבי האר"י והחתם סופר זיע"א) שמלאך המוות מלא עינים ומופיע לאדם שלא שמר את העינים בשעת המיתה ומיתתו ביסורין אבל אם שמר את העינים מיתתו קלה יותר ולא רואה את המלאך המוות (קרנות צדיק וראה באריכות 163 עלוני עלי עין), ומי גרם כל זה? אותה אשה שלא הלכה בצניעות! והלכה בפאה! ובשאר חוסר צניעות, אבל האשה הצדקת שבמסירות נפש לבושה בצניעות ובמטפחת ומכסה את גופה כהלכה בבגדים ארוכים ורחבים  וכו' היא מקיימת את העולם וכל הפיגועים שנמנעים – רק בגלל זה. וכמובן שתנצל מראית מלאך המות (יערות דבש).

http://www.israel613.com/

http://www.israel613.com/TZNIUT1.html

http://www.israel613.com/TZNIUT2.htm

http://www.israel613.com/TZNIUT3.htm

רפואה שלמה

מחלת הסרטן
ולכל המחלות ועוד בקו טלפון:

03-308-1718

הכנו את זה 8 עותקים בעמוד של A4 כדי שכל אחד יכול להדפיס  וללכת לבתי חולים ולחלק וכך נוכל תוך דקות ספורות לרפאות את כל חולי ישראל 

ישראל 613.קם

רדיו הזוהר 24 שעות

דף זוהר ש"ס.ארג

הזוהר.אינפו

דף זוהר יומי.קם

דעלי זוהר.קם

מפעל הזוהר ב-יוטויב

יניטי זוהר.קם

הרב אריה ברדה ב-יוטויב

קלף כשר.קם

זוהר הדקלים.קם

אלל זוהר.קם

ארץ ישראל.אינפו

גן עדן.אינפו

גאולה.אינפו

הצלה-1.אינפו

הזוהר.קם

הזוהר.נט

הזוהר.ארג

האלמין 613.קם

האלמין אינטרנשנל.קם

האלמין אינטרנשנל.אינפו

ישראל 613.ארג

ירושלים 613.קם

ירושלים 613.אינפו

כותל המערבי 613.אינפו

מזכי הרבים.קם

מזכי הרבים.נט

מזכי הרבים.ארג

מזכי הרבים.אינפו

מזכי הרבים.ביז

משיח 613.אינפו

מקוה 613.אינפו

עולם הבא.אינפו

ספר תורה בוקס.אינפו

ועד הכשרות.קם

ועד הרבנים.קם

ועד הרבנים.אינפו

זוהר 1800.קם

זוהר 613.קם

זוהר קבלה.קם

זוהר משיח.קם

זוהר שבת. קם

זוהר ויקיפדיה.קם

זוהר ויקיטקסט.קם

הרב אריה ברדה.קא.IL

זוהר לישראל.קם

הרב ארמוני טי-ווי.אינפו

הרב בניהו שמואלי.נט

אדמו"ר ברוך אשלג.ארג

זוהר אנגלית.קם

חיים על פי הזוהר.קם

הסולם.קא.IL

הסולם – הרב אדם סיני ביוטיוב

האלי זוהר בלוג.קא.IL

אתר "תהלים" העולמי

ניקור

דפי ניקור

שחיטה

דפי שחיטה

דפי ועד הכשרות העולמי

אוצר הספרים העולמי

מאגר השחיטה העולמי

ואמרו אמן קלטת טעיפס

מאגר אמן העולמי

ועד הכשרות העולמי

כל עניני כשרות לפי סדר א-ב

חברה מזכי הרבים העולמי

סגולה גדולה

דרוש בדחיפות

עירוב לונדון

ואמר כל העם אמן

אתר המפות

מאנסי-קראקא

מנהרות הבשר

קלף כשר

אכילה בכשרות

מזכי הרבים

בשר בהמה

ועד הכשרות

חדשות

ובכן צדיקים

שעטנז

מכתבים למערכת

ספרים ומחברים

כל הספרים

ארץ ישראל

ברסלב

ספרים חדשים

כל הטעיפס

בית המדרש

פסח

גאולה

צדקה

דין תורה

ציצית

דרך אמת

צניעות

הלכה

רפורם

זוהר הקדוש

שבת

שולחן ערוך

חק לישראל ותשובה

כסף

שידוכים

כשרות

שמירת הברית והעינים

מוסר

תוכחה

מילה

תולעים

מסירה

תפילין ומזוזות

מקוה

תנ"ך

תרי"ג מצות

עירוב

ערב רב

מרן הרב עובדיה יוסף

שמיטה

שחיטה

ניקור

דפי ועד הכשרות העולמי

שנת השמיטה וצויתי ברכתי

אתר המפות

זוהר הש"ס דף היומי

לימוד היומי

תרומות

מאגר הספרים

תמונות

ספר אור הזוהר המנוקד

עלונים אור הזוהר

עלונים אור הזוהר – סיפורי הזוהר

שיעורים
וידאו

ל"ג בעומר

רשב"י ומירון

מודעות

חלוקת הזוהר

חדשות היום יום

ערכה של שעה

עלון סיפורי הזוהר

זוהר 70 כרכים

פורום

 ספרים

מאמרים

הודעות

מכתבים

סיפורי צדיקים

תמונות חלוקה ההיסטורית 100.000 אלף ספרים בחנם

תמונות אב תש"ע 350 תמונות

תמונות הדפסת ספר מאורות הזוהר

תמונות לימוד הזוהר "זקנים עם נערים"

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*