logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

סגולה נפלאה ומנוסה: כך תיוושעו מכל צרה בזכות רבי שמעון בר יוחאי

%d7%a8%d7%91%d7%99-%d7%a9%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%9f-%d7%91%d7%a8-%d7%99%d7%95%d7%97%d7%90%d7%99

 

להורדה :זוהר המגן:  חוברת-זוהר-המגן.pdf  (לקריאה לישועה- במשך 40 יום)

סגולה נפלאה ומנוסה: כך תיוושעו מכל צרה בזכות רבי שמעון בר יוחאי

"במספר 'ארבעים יום' רצופים יש יסוד גדול" – 40 יום הוא סוד של שלמות שמביאה לעלית מדרגה, (לדוגמא: משה רבינו היה בהר סיני במשך 40 יום ולילה, בני ישראל הלכו במדבר במשך 40 שנה, העובר משלים צורתו ונהיה בעל ישות לאחר 40 יום – (ולכן אסור ע"פ ההלכה להפיל לאחר 40 יום מרגע העיבור) המבול היה במשך 40 יום, מקוה הוא בגודל של 40 סאה – סוד של רחם).

o     משה עולה להר סיני  לארבעים יום ולילה (שמות כד) "ויבא משה בתוך הענן, ויעל אל ההר; ויהי משה בהר ארבעים יום וארבעים לילה".

o     במבול (בראשית פרק ז) "ויהי הגשם על הארץ ארבעים יום וארבעים לילה".

o     בסיפור דוד וגלית (שמואל א פרק יז) "ויגש הפלשתי השכם והערב ויתיצב ארבעים יום".

o     משה הוביל את עם ישראל במדבר 40 שנה.

o     בתקופת השופטים כתוב שלוש פעמים "ותשקוט הארץ 40 שנה".

 

"וקיבלנו סגולה נפלאה ומנוסה מהאדמו"ר מהאלמין שליט"א – נשיא מפעל הזוהר העולמי, שמי שיש לו ח"ו צרה בפרנסה או בשידוכים או בבריאות וכדומה, יכנס ארבעים יום רצופים לבית הכנסת יום יום, ויאמר זוהר המגן, ומקדים ואומר לפני תפילתו על מה שמבקש, והוא מנדב לצדקה אפילו פרוטה, וכשגומר אמירת זוהר המגן יאמר עוד פעם את בקשתו, ויוסיף שבלי נדר כשיושיע לו הקב"ה, יאמר "נשמת כל חי", וסיפרו לי מכמה אנשים ונשים שנושעו על ידי זה".

להלן פרטי הסגולה על פי האדמור מהאלמין שליט"א:

  1. לפני תחילת ביצוע הסגולה, יש להקדים ולומר 'בלי נדר', כדי שאם לא יעלה בידו לסיימה, לא ייחשב לו הדבר כאילו הפר נדר חלילה.
  2. יש לקיים את הסגולה על בקשה אחת בלבד.
  3. את הבקשה יש לבקש לפני אמירת זוהר המגן, ולאחריה.
  4. לאחר אמירת זוהר המגן יש לתת צדקה, ואפילו סכום מועט מאוד, ולבקש שוב את הבקשה.
  5. כמו כן, ראוי להבטיח בעת נתינת הצדקה, כי כאשר ייטיב לו הקב"ה ויושיע אותו וימלא בקשתו, הוא יאמר את תפילת ההודיה "נשמת כל חי".
  6. לאחרונה, השיב האדמו"ר מהאלמין תשובה לאדם שפנה אליו בשאלה: "קיימתי את הסגולה, אמרתי זוהר המגן 40 יום ולא נושעתי". השיב האדמו"ר: "צריך לתת גם צדקה ולהבטיח שאם הקב"ה יושיע יאמר 'נשמת'. המשיך האדמו"ר ואמר דברים נוראיים: "ואם לא נענה – יחזור ויתפלל, שלפעמים הקב"ה מעכב את הישועה, ומחבב את התפילות שלך, ורוצה לשמוע ממך עוד תפילות").
  7. "והעיקר בעת צרה, רח"ל", מסיים האדמו"ר מהאלמין את דבריו, "הוא להתפלל לאבינו שבשמים, לשפוך לפניו שיחו וצרתו, והוא ברחמיו גוזר ומבטל".
  8. גם לומר תפילת הודיה לה' יתברך על כל הטוב שעשה לנו, (נדפס בחוברת זוהר המגן).
  9. לומר התפילות והבקשות שנדפס בזוהר המגן לפני אמירת התיקונים, והתפילות לאחרי לימוד הזוהר.

להורדה  זוהר המגן:  חוברת-זוהר-המגן.pdf

 

 

 


 

 

 

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*