logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

ספר זוהר הפסוקים לכל פרשיות התורה פרשת ואתחנן- חלק א , דברי תורה פרשת ואתחנן החדש-

תפילה תשובהעֶזְרִי מֵעִם הַשֵּׁם עוֹשֵׂה שָׁמַיִם וָאָרֶץ

להורדה: זוהר הפסוקים פרשת ואתחנן 

דברי תורה פרשת ואתחנן החדש

ספר

זוהר הפסוקים

לכל פרשיות התורה

פרשת ואתחנן – חלק א'

 

והוא מאמרי הזוהר מלוקט מכל ספרי הזוהר השייכים לאותו פסוק בפרשת השבוע, למען ילמדו בו אחרי לימוד שניים מקרא ואחד תרגום, ויעסקו בזוהר הקדוש בשבת קודש. וכן בכל ימות השבוע, ובכך ימשך על עצמו קדושת שבת קודש מהיכל התנא האלקי הרשב"י זיע"א. יסודו מהספר מפתחות הזוהר אשר ליקט הצה"ק רבי משה גאלנטי הזקן זי"ע, וציין שם על פסוקי התנ"ך היכן נמצאים בזוהר הקדוש, ובספר זה פתחנו והבאנו המקומות כל מאמרי הזוהר דבר דיבור על אופנו, מאמרים שלימים מספר הזוהר, ועוד הוספנו מאמרים מהזוהר הקדוש על הפסוקים, אשר לא הובאו אצל הרב המחבר, וכן הכל עם ניקוד מפוסק, ומבואר בלשון הקודש וכותרות המאמרים, למען ירוץ הקורא בו ויתן חשקו ויתלהב וישמח בלימוד הזוהר הקדוש.

יָצָא לָאוֹר עַל יְדֵי "מִפְעַל הַזֹּהַר הָעוֹלָמִי"

בעיה"ק בת ים תובב"א

הספר הזה יוצא לאור י"ד אב תשע"ו לפ"ק

בהשגחת מסובב כל הסיבות כמו החודש שיצא לפני 450 שנה.

הקדמה

הצה"ק מורנו הרב רבי משה גלאנטי הזקן בן הרה"ק מרדכי זיע"א, היה תלמיד מרן הבית יוסף, וחיבר שו"ת ונדפס חלק א', ובסימן קכ"ד כתב, שמרן נתן לו רשות בהיותו בן כ"ב שנה לעסוק בגיטין וקדושין, (מערכת הגדולים להחיד"א מערכת מ' אות קי"א), הוא בעל מחבר ספר מפתח הזוהר. וספר קהלת יעקב על ספר קהלת על פי הקבלה, וספר דרשות וחידושים.

וזה נוסח השער הישן:

מפתח הזוהר

מורה מקום מכל הפסוקים הנמצאים בספר הזוהר, והם תועלת גדול ודבר עיקרי למען יוכל כל איש ואיש למצוא את מבוקשו בחיפזון נמרץ להיות ספר הזוהר בלי שמפתחוה כגוף בלא נשמה רק שניהם כאחד טובים כי מה שחסר זה מלא זה

נדפס מחדש עם עיון נמרץ מזוקק שבעתיים בחודש תמוז ה' שכ"ו

[לפני 450 שנה בדיוק]

בוינציאה

———

 

הקדמת המחבר

הקדמה

אמר העבד הצעיר משה בן לאדוני אבי כבוד הרב מרדכי גאלנטי תנצב"ה, בראותי קדושת תהילת דברי אמרי הקדוש האלוהי רבי שמעון וחבריו ז"ל, ומאמריהם הנעימים מתוקים מדבש ונופת צופים, ואריח את ריח נרדי ודדי מאמריהם החשובים, ודרושיהם הנפלאים, מאבני שיש טהור חצובים, ובבא משה אל המשכן משכן העדות, לא ידע לעת מצוא איה מקום כבודם, הדרם והודם, בכל תושיה יתגלע, ונלאה למצוא הפתח, ולכן ראיתי ונתון אל לבי לפתח מפתחות מפותחות פתוחי חותם, תבנית באמת וישר עשויות תלויות כשרשרות ענקים לגרגרות, ונתתי אל לבי בתחילה להתנהל לרגל המלאכה הערוכה, כפי סדר כל פרשה ופרשה, ושמתים והיצגתים לפני כל יודע דת ודין, בראש כל ספר וספר ערוכה בכל ושמורה, ומצאת כי תדרשנו, אם ככסף תבקשנו וכמטמונים תחפשנו.

אחרי כן דיברתי אני אל לבי מה הבטחון הזה, אשר בטחת לבוא בגבורות ספורות כללי מהללי מאמרי הקדוש האלוהי הרשב"י וחבריו זצ"ל כי זה הים רחב ידיים, שם אניות יהלכון, כמצולות מבהילות, יעלו שמים ירדו תהומות, וסוף סוף המעיין חתום וסתום כחומה גבוה דלתיים ובריח, מבריח מן הקצה אל הקצה, ויענני לבי לעבור עליו לכוין ולחונן מפתחות, לפתוח שער שומרי גינת אגוז להיכנס בהם כל יוצא ובא לאכול מפריו ולשבוע מטובו, ופתח ואין סוגר, אז הבדיל משה עדר עדר לבדו, פסוקי תורה נביאים וכתובים ומאמריהם הקדושים על שנים עשר עמודים מוחלקים, זמן תורה לחוד, זמן תפילה לחוד, השארות הנפש והנשמה, קדושת שבת ויום טוב, עניני צדקה וגמילות חסדים, עניני חתן וכלה ומצות פריה ורביה, ענין חורבן הבית ובנינו, קדושת הארץ וזכות לשוכן וימות בה, עניני תשובה, וסיפורים ואגדות שאירעו לקדושים אשר בארץ המה, אלה הם שנים עשר עמודים אשר ראינו לייסד הבית עליהם, מסודרות על פי דברות אמרות משולבות על כתפי האפוד איש איש על דגלו באותות, וזה החלי בעזרת צור מחוללי, עכ"ל ההקדמה.

סיפור נפלא מהצה"ק המחבר והאריז"ל

כאשר התפרסם שמו של האר"י – רבי יצחק לוריא, מקובל מפורסם שהתגורר בצפת – כצדיק גדול שיודע להסתכל על אדם ולהציע לו תיקון לחטאיו, הגיע אליו רב ישיש בשם רבי משה גלנטי שהתגורר אף הוא בצפת. רבי משה ביקש מהאר"י שיביט עליו ויאמר לו כיצד עליו לתקן את דרכיו.

האר"י הביט בו ואמר: "אני רואה כי נכשלת בחטא של גזל".

"גזל?" לא הבין רבי משה. "הלא מעולם לא עסקתי במסחר. כל ימיי אני יושב בביתי ועוסק בתורה. את מי גזלתי וכיצד גזלתי?"

אך האר"י בשלו. "אינני יודע מה לומר לך, אך בשמיים יש עליך פגם של חטא גזל".

הלך רבי משה המודאג ושלח שליח שיכריז בכל רחבי העיר: לו יש איש או אישה שהוא חייב להם סכום כלשהו, אפילו הסכום הפעוט ביותר, יופיעו נא לפני רבי משה, והוא ימהר לשלם להם את חובו. למרות ההכרזות, איש לא הופיע.

חלפו כמה ימים, ואישה זקנה נקשה בדלת ביתו של רבי משה. "שמעתי שכבוד הרב מחפש נואשות אחר מישהו שהוא חייב לו סכום כסף וחשבתי לעצמי אולי אותי אתה מחפש. אמנם מדובר בסכום פעוט כל-כך, אבל בכל זאת…" אמרה האישה.

"אשמח מאוד אם תאמרי לי במה מדובר" השיב הרב גלנטי. "ובכן, לפרנסתי אני מתעסקת בעיבוד צמר. ישנם נשים רבות בעיר שעושות זאת, אך אני מומחית גדולה בתחום ולפיכך הסכום שאני נוטלת עבור עבודתי גבוה במעט. פעם הביאה לי זוגתך הרבנית צמר לעיבוד, ולאחר שסיימתי להכין את הצמר היא סירבה לתת לי את הסכום שביקשתי, ונתנה לי את הסכום המקובל בשוק. מעולם לא חשבתי לבוא ולתבוע את הכסף שכן מדובר בסכום פעוט".

ללא היסוס, ניגש רבי משה ושילם לה את הסכום המדובר. ובפעם הבאה כשראה אותו האר"י, אמר לו: "סר מעליך חטא הגזל שהיה על ראשך".


 

ספר

זוהר הפסוקים

חומש דברים

פרשת ואתחנן – חלק א'

(דברים ה) וַיְהִי כְּשָׁמְעֲכֶם אֶת הַקּוֹל מִתּוֹךְ הַחשֶׁךְ (דברים ד) וְהָהָר בּוֹעֵר בָּאֵשׁ עַד לֵב הַשָּׁמַיִם חשֶׁךְ וגו'.

בזוהר – הקדמת ספר הזוהר-דף יא ע"א

אוֹי אִם אֹמַר, וְאוֹי אִם לֹא אֹמַר

בָּכָה רִבִּי שִׁמְעוֹן וְאָמַר וַוי אִי אֵימָא וַוי אִי לָא אֵימָא. אִי אֵימָא יִנְדְּעוּן חַיָּיבִין הֵיךְ יִפְלְחוּן לְמָארֵיהוֹן. אִי לָא אֵימָא יֹאבְדוּן חַבְרַיָּיא מִלָּה דָא. בְּאֲתַר דְּיִרְאָה קַדִּישָׁא שָׁרֵי, מִלְּרַע אִית יִרְאָה רָעָה דְּלָקֵי וּמָחֵי וּמְקַטְרֵג וְאִיהִי רְצוּעָה לְאַלְקָאָה חַיָּיבַיָּא. וּמָאן דְּדָחִיל בְּגִין עוֹנֶשׁ דְּמַלְקְיוּתָא וְקִטְרוּגָא כְּמָה דְאִתְּמָר. לָא שַׁרְיָא עֲלֵיהּ הַהִיא יִרְאַת ה' דְּאִיקְרֵי יִרְאַת ה' לְחַיִּים. אֶלָּא מָאן שַׁרְיָא עֲלֵיהּ הַהִיא יִרְאָה רָעָה. וְאִשְׁתְּכַח דְּשַׁרְיָא עֲלֵיהּ הַהִיא רְצוּעָה יִרְאָה רָעָה וְלא יִרְאַת ה'.

בָּכָה רַבִּי שִׁמְעוֹן וְאָמַר, אוֹי אִם אֹמַר, וְאוֹי אִם לֹא אֹמַר. אִם אֹמַר – יֵדְעוּ הָרְשָׁעִים אֵיךְ יַעַבְדוּ אֶת רִבּוֹנָם. אִם לֹא אֹמַר – יְאַבְּדוּ הַחֲבֵרִים אֶת הַדָּבָר הַזֶּה. בְּמָקוֹם שֶׁשּׁוֹרָה יִרְאָה קְדוֹשָׁה, מִלְּפָנֶיהָ יֵשׁ יִרְאָה רָעָה שֶׁמַּלְקָה וּמַכָּה וּמְקַטְרֶגֶת, וְהִיא הָרְצוּעָה לְהַלְקוֹת אֶת הָרְשָׁעִים, וּמִי שֶׁפּוֹחֵד בִּגְלַל עֹנֶשׁ הַמַּלְקוֹת וְהַקִּטְרוּג כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר, לֹא שׁוֹרָה עָלָיו אוֹתָהּ יִרְאַת ה' שֶׁנִּקְרֵאת יִרְאַת ה' לְחַיִּים. אֶלָּא מִי שׁוֹרָה עָלָיו הַיִּרְאָה הָרָעָה הַהִיא. וְנִמְצָא שֶׁשּׁוֹרָה עָלָיו הָרְצוּעָה הַהִיא, יִרְאָה רָעָה וְלֹא יִרְאַת ה'.

מִי שֶׁשּׁוֹמֵר הַיִּרְאָה הַזּוֹ – שׁוֹמֵר הַכֹּל

וּבְגִין כַּךְ אֲתַר דְּאִקְרֵי יִרְאַת ה' רֵאשִׁית דַּעַת אִקְרֵי. וְעַל דָא אִתְכְּלִיל הָכָא פִּקּוּדָא דָּא. וְדָא עִקָּרָא וִיסוֹדָא לְכָל שְׁאָר פִּקּוּדִין דְּאוֹרַיְיתָא. מָאן דְּנָטִיר יִרְאָה (דא) נָטִיר כֹּלָּא. לָא נָטִיר יִרְאָה לָא נָטִיר פִּקּוּדֵי אוֹרַיְיתָא, דְּהָא דָא תַּרְעָא דְכֹלָּא. וּבְגִין כַּךְ כְּתִיב בְּרֵאשִׁית דְּאִיהִי יִרְאָה, בָּרָא אֱלהִים אֶת הַשָּׁמַיִם וְאֶת הָאָרֶץ. דְּמָאן דְּעֲבַר עַל דָּא עֲבַר עַל פִּקּוּדֵי דְאוֹרַיְיתָא. וְעוֹנְשָׁא דְּמָאן דְּעֲבַר עַל דָּא הַאי רְצוּעָה רָעָה אַלְקֵי לֵיהּ. וְהַיְינוּ וְהָאָרֶץ הָיְתָה תֹהוּ וָבֹהוּ וְחשֶׁךְ עַל פְּנֵי תְהוֹם וְרוּחַ אֱלֹהִים. הָא אִלֵּין אַרְבַּע עוֹנָשִׁין לְאַעֲנָשָׁא בְּהוֹן חַיָּיבַיָּא.

וּמִשּׁוּם כָּךְ הַמָּקוֹם שֶׁנִּקְרָא יִרְאַת ה' נִקְרָא רֵאשִׁית דַּעַת, וְעַל כֵּן נִכְלֶלֶת כָּאן הַמִּצְוָה הַזּוֹ, וְזֶה הָעִקָּר וְהַיְסוֹד לְכָל שְׁאָר הַמִּצְווֹת שֶׁל הַתּוֹרָה. מִי שֶׁשּׁוֹמֵר הַיִּרְאָה הַזּוֹ – שׁוֹמֵר הַכֹּל. לֹא שׁוֹמֵר יִרְאָה – לֹא שׁוֹמֵר אֶת מִצְווֹת הַתּוֹרָה, שֶׁהֲרֵי זֶה הַשַּׁעַר שֶׁל הַכֹּל. וּמִשּׁוּם כָּךְ כָּתוּב בְּרֵאשִׁית, שֶׁהִיא יִרְאָה, בָּרָא אֱלֹהִים אֵת הַשָּׁמַיִם וְאֵת הָאָרֶץ. שֶׁמִּי שֶׁעוֹבֵר עַל זֶה, עוֹבֵר עַל מִצְווֹת הַתּוֹרָה. וְעָנְשׁוֹ שֶׁל מִי שֶׁעוֹבֵר עַל זֶה – הָרְצוּעָה הָרָעָה הַזּוֹ מַלְקָה אוֹתוֹ, וְהַיְנוּ וְהָאָרֶץ הָיְתָה תֹהוּ וָבֹהוּ וְחֹשֶׁךְ עַל פְּנֵי תְהוֹם וְרוּחַ אֱלֹהִים. הִנֵּה אֵלּוּ אַרְבָּעָה עֳנָשִׁים לְהַעֲנִישׁ בָּהֶם אֶת הָרְשָׁעִים.

וְהָהָר בֹּעֵר בָּאֵשׁ עַד לֵב הַשָּׁמַיִם

תֹּהוּ דָּא חֶנֶק, דִּכְתִיב, (ישעיה לה) קַו תֹּהוּ (זכריה ב) חֶבֶל מִדָּה. בֹּהוּ דָּא סְקִילָה, אַבְנִין דִּמְשׁוּקָעִין גּוֹ תְּהוֹמָא רַבָּא לְעוֹנְשָׁא דְּחַיָּיבַיָּא. וְחשֶׁךְ דָּא שְׂרֵיפָה, דִּכְתִיב, (דברים ה) וַיְהִי כְּשָׁמְעֲכֶם אֶת הַקּוֹל מִתּוֹךְ הַחשֶׁךְ (דברים ד) וְהָהָר בּוֹעֵר בָּאֵשׁ עַד לֵב הַשָּׁמַיִם חשֶׁךְ כו'. וְדָא אֶשָּׁא תַּקִּיפָא דְּעַל רֵישֵׁיהוֹן דְּחַיָּיבַיָּא שָׁרֵי לְאוֹקְדָא לוֹן. וְרוּחַ דָּא הֶרֶג בְּסַיָּיף. רוּחַ סְעָרָה חַרְבָּא מְשַׁנְּנָא הִיא מְלַהֲטָא בֵּיהּ. כְּמָא דְאַתְּ אָמֵר, (בראשית ג) וְאֶת לַהַט הַחֶרֶב הַמִּתְהַפֶּכֶת וְאִקְרֵי רוּחַ. הַאי עוֹנָשָׁא לְמַאן דְּיַעֲבַר עַל פִּקּוּדֵי אוֹרַיְיתָא. וּכְתִיב לְבָתַר יִרְאָה, רֵאשִׁית, דְּאִיהִי כְּלָלָא דְּכֹלָּא. מִכָּאן וָהָלְאָה שְׁאָר פִּקּוּדִין דְּאוֹרַיְיתָא.

תֹּהוּ – זֶה חֶנֶק, שֶׁכָּתוּב (ישעיה לד) קַו תֹּהוּ, (זכריה ב) חֶבֶל מִדָּה. בֹּהוּ – זוֹ סְקִילָה, אֲבָנִים הַמְשֻׁקָּעוֹת בְּתוֹךְ הַתְּהוֹם הַגָּדוֹל לַעֲנֹשׁ אֶת הָרְשָׁעִים. וְחֹשֶׁךְ – זוֹ שְׂרֵפָה, שֶׁכָּתוּב (דברים ה) וַיְהִי כְּשָׁמְעֲכֶם אֶת הַקּוֹל מִתּוֹךְ הַחֹשֶׁךְ, (שם ד) וְהָהָר בֹּעֵר בָּאֵשׁ עַד לֵב הַשָּׁמַיִם חֹשֶׁךְ וְכוּ'. וְזוֹ הָאֵשׁ הַחֲזָקָה שֶׁעַל רָאשֵׁי הָרְשָׁעִים מַתְחִילָה לִשְׂרֹף אוֹתָם. וְרוּחַ – זֶה הֶרֶג בְּסַיִף. רוּחַ סְעָרָה, חֶרֶב שְׁנוּנָה מְלַהֶטֶת בּוֹ, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר (בראשית ג) וְאֶת לַהַט הַחֶרֶב הַמִּתְהַפֶּכֶת, וְנִקְרֵאת רוּחַ. הָעֹנֶשׁ הַזֶּה לְמִי שֶׁיַּעֲבֹר עַל מִצְווֹת הַתּוֹרָה. וְאַחַר כָּתוּב יִרְאָה רֵאשִׁית, שֶׁהִיא הַכְּלָל שֶׁל הַכֹּל. מִכָּאן וָהָלְאָה שְׁאָר מִצְווֹת הַתּוֹרָה.

בזוהר – ספר שמות-פרשת יתרו -דף פ"א ע"א

יְמִינְךְ ה' נֶאְדָּרִי בַּכֹּחַ

תָּנָא, ר' יְהוּדָה אוֹמֵר, בִּסְטַר גְּבוּרָה, אוֹרַיְיתָא אִתְיְיהִיבַת. אָמַר רַבִּי יוֹסֵי, אִי הָכִי בִּסְטַר שְׂמָאלָא הֲוִי. אָמַר לֵיהּ, אִתְהַדַּר לִימִינָא. דִּכְתִּיב, (דברים לג) מִימִינוֹ אֵשׁ דָּת לָמוֹ. וּכְתִיב (שמות טו) יְמִינְךָ יְיָ' נְאְדָּרִי בַּכֹּחַ וְגוֹ'. אַשְׁכְּחָן שְׂמָאלָא דְּאִתְחַזָּר לִימִינָא, וִימִינָא לִשְׂמָאלָא, הָא גְּבוּרָה לִשְׂמָאלָא (דבר אחר לימינא).

שָׁנִינוּ, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, בְּצַד הַגְּבוּרָה נִתְּנָה הַתּוֹרָה. אָמַר רַבִּי יוֹסֵי, אִם כָּךְ, הִיא הָיְתָה בְּצַד שְׂמֹאל? אָמַר לוֹ, הָחְזְרָה לְיָמִין, שֶׁכָּתוּב (דברים לג) מִימִינוֹ אֵשׁ דָּת לָמוֹ, וְכָתוּב יְמִינְךְ ה' נֶאְדָּרִי בַּכֹּחַ וְגוֹ'. מָצָאנוּ שְׂמֹאל שֶׁהָחְזַר לְיָמִין, וְיָמִין לִשְׂמֹאל. הֲרֵי גְּבוּרָה לִשְּׂמֹאל (לימין).

וְעָנָן כָּבֵד עַל הָהָר וְגוֹ', עֲנָנָא תַּקִּיף, דִּשְׁקִיעַ בְּאַתְרֵיהּ, דְּלָא נָטִיל. וְקֹל שֹׁפָר חָזָק מְאֹד, מִגּוֹ דַּעֲנָנָא תַּקִּיף הֲוָה, נָפִיק הַהוּא קָלָא, כְּמָה דְאַתְּ אָמֵר (דברים ה) וַיְהִי כְּשָׁמְעֲכֶם אֶת הַקּוֹל מִתּוֹךְ הַחֹשֶׁךְ.

וְעָנָן כָּבֵד עַל הָהָר וְגוֹ' – עָנָן חָזָק שֶׁשָּׁקוּעַ בִּמְקוֹמוֹ, שֶׁלֹּא לוֹקֵחַ. וְקֹל שֹׁפָר חָזָק מְאֹד – מִתּוֹךְ הֶעָנָן הֶחָזָק הָיָה יוֹצֵא אוֹתוֹ הַקּוֹל, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר (דבריםה) וַיְהִי כְּשָׁמְעֲכֶם אֶת הַקּוֹל מִתּוֹךְ הַחֹשֶׁךְ.

אָמַר רַבִּי יְהוּדָה, תְּלַת חֲשׁוֹכֵי הֲווֹ, דִּכְתִּיב חֹשֶׁךְ עָנָן וַעֲרָפֶל. וְהַהוּא קָלָא הֲוָה נָפִיק פְּנִימָאָה מִכֻּלְּהוּ. אָמַר רַבִּי יוֹסֵי, פְּנִימָאָה דְּכֹלָּא הֲוָה, דְּבֵיהּ כְּתִיב, קוֹל גָּדוֹל וְלֹא יָסָף.

אָמַר רַבִּי יְהוּדָה, שָׁלֹשׁ חֲשֵׁכִים הָיוּ, שֶׁכָּתוּב חֹשֶׁךְ עָנָן וַעֲרָפֶל. וְאוֹתוֹ קוֹל הָיָה יוֹצֵא פְּנִימִי מִכֻּלָּם. אָמַר רַבִּי יוֹסֵי, הַפְּנִימִי שֶׁל הַכֹּל הָיָה, שֶׁבּוֹ כָּתוּב קוֹל גָּדוֹל וְלֹא יָסָף.

בזוהר – הקדמת ספר הזוהר-דף יא ע"א

וּכְשֶׁיִּשְׂרָאֵל נִדְבָּקִים בַּתּוֹרָה וְהוֹלְכִים בְּדֶרֶךְ אֱמֶת, אָז מִתְמַלֵּאת, וְשָׁלוֹם מִתְחַבֵּר בָּהֶם

תָּא חֲזֵי הָאי קְרָא עַל כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל אִתְמַר כַּד אִיהִי בְּגָלוּתָא עִם בְּנָהָא בֵּין אוּמִין דְעַלְמָא אִקְרֵי זְעִירָא הֲדָא הוּא דִּכְתִיב (שם) אָחוֹת לָּנוּ קְטַנָּה וְעַד יִשְׂרָאֵל אִתְדַבָּרוּ בְּאוֹרַיְיתָא וְאַזְלִין בְּאֹרַח קְשׁוֹט כְּדֵין אִתְמָלְיָּיא וְשָׁלוֹם אִתְחַבָּר בְּהוּ. אֲתִיבַת אִיהִי וְאַמְרַת אֲנִי חוֹמָה וְשָׁדַי כַּמִּגְדָּלוֹת.

בֹּא רְאֵה, פָּסוּק זֶה עַל כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל נִתְבָּאֵר. כְּשֶׁהִיא בַּגָּלוּת עִם בָּנֶיהָ בֵּין אֻמּוֹת הָעוֹלָם נִקְרֵאת קְטַנָּה, זֶהוּ שֶׁכָּתוּב (שם) אָחוֹת לָנוּ קְטַנָּה. וּכְשֶׁיִּשְׂרָאֵל נִדְבָּקִים בַּתּוֹרָה וְהוֹלְכִים בְּדֶרֶךְ אֱמֶת, אָז מִתְמַלֵּאת, וְשָׁלוֹם מִתְחַבֵּר בָּהֶם. מְשִׁיבָה הִיא וְאוֹמֶרֶת, אֲנִי חוֹמָה וְשָׁדַי כַּמִּגְדָּלוֹת.

שְׁמַע יִשְׂרָאֵל ה' אֱלֹהֵינוּ ה' אֶחָד. לְקַשֵּׁר אֶת כָּל קִשְׁרֵי הָאֱמוּנָה

בְּהַהוּא זִמְנָא דְאִתְחַבַּר עִמִי אָ"ז וְשָׁלוֹ"ם. א' רָזָא דְעַתִּיקָא קַדִּישָׁא דְכֹלָא, ז' שֶׁבַע דַרְגִּין וְשָׁלוֹ"ם דְאִקְּרֵי צַדִּי"ק כֵּיוָן דְּהָנֵי דַרְגִּין מִתְחַבְּרָן כְּדֵין אָ"ז הֲיִיתִּי בְּעֵינָיו כְּמוֹצֵאת שָׁלוֹם. וּמָאן עַיְינִין. אִינוּן ז' דַרְגִּין דְּאִקְרוּן עֵינֵי יְיָ, פְּנֵי יְיָ, וּכְדֵין שְׁלָמָא לְעַלְמָא וְשַׁרְיָיא טִיבוּ דְעַתִּיקָא בַּאֲתַר דְּדַכָר וְנוּקְבָא וּבְגִין כָּךְ פַּקָּד מֹשֶׁה בְּאוֹרַיְיתָא וְאָמַר (דברים ו') שְׁמַע יִשְׂרָאֵל יְיָ אֱלהֵינוּ יְיָ אֶחָד. לְקַשְׁרָא כּוּלְהוּ קִשְׁרִין דִמְהֵימְנוּתָא.

בְּאוֹתוֹ זְמַן שֶׁהִתְחַבֵּר עִמִּי, אָז וְשָׁלוֹם. א' סוֹד הָעַתִּיק הַקָּדוֹשׁ שֶׁל הַכֹּל. ז' שֶׁבַע דְּרָגוֹת, וְשָׁלוֹם שֶׁנִּקְרָא צַדִּיק. כֵּיוָן שֶׁהַדְּרָגוֹת הַלָּלוּ מִתְחַבְּרוֹת, אָז הָיִיתִי בְעֵינָיו כְּמוֹצְאֵת שָׁלוֹם. וְאֵיזֶה עֵינַיִם אוֹתָן שֶׁבַע דְּרָגוֹת שֶׁנִּקְרָאוֹת עֵינֵי ה', פְּנֵי ה', וְאָז שָׁלוֹם לָעוֹלָם, וְשׁוֹרֶה הַטּוֹב שֶׁל הָעַתִּיק בְּמָקוֹם שֶׁל זָכָר וּנְקֵבָה, וְלָכֵן צִוָּה מֹשֶׁה בַּתּוֹרָה וְאָמַר (דברים יד) שְׁמַע יִשְׂרָאֵל ה' אֱלֹהֵינוּ ה' אֶחָד. לְקַשֵּׁר אֶת כָּל קִשְׁרֵי הָאֱמוּנָה.

כָּל הַמַּאֲרִיךְ בְּאֶחָד, מַאֲרִיכִין לוֹ יָמָיו וּשְׁנוֹתָיו

תָּא חֲזֵי, כָּל הַמַאֲרִיךְ בְּאֶחָד מָאֲרִיכִין לוֹ יָמָיו וּשְׁנוֹתָּיו. מַאי טַעְמָא בְּגִין דְאִיהוּ אֲתַר דְכָל יוֹמִין וּשְׁנִין דְעַלְמָא בֵּיה תַלְיָין בְּרָזָא דְּאִינּוּן דַרְגִּין דִּרְמִיזִין בְּאֶחָד וְאִינּוּן עֲשָׂרָה וְכֻלְּהוּ חַד וְאִתְעָרוּ בֵּיה חַבְרַיָּיא וְאָמְרוּ בדל"ת וְשַׁפִּיר. בְּגִין דְּהָאי אַתְרָא דְּדל"ת הִיא וְלֵית לָה נְהוֹרָא מִדִּילֵיהּ. וּבָעֵי בָּר נָשׁ לְאַרָכָא בָּהּ וּלְאַמְשָׁכָא לָה בִּרְכָאָן מֵאִינוּן שִׁית סִטְרִין שִׁית בְּנִין עִלָּאִין עַל יְדֵי דְצַדִיק וְאִינּוּן שִׁית סִטְרִין רְמִיזִין בח' בְּרָזָא דִּתְמָנְיָיא.

בֹּא רְאֵה, כָּל הַמַּאֲרִיךְ בְּאֶחָד, מַאֲרִיכִין לוֹ יָמָיו וּשְׁנוֹתָיו. מָה הַטַּעַם בִּגְלַל שֶׁהוּא מָקוֹם שֶׁכָּל יְמֵי וּשְׁנוֹת הָעוֹלָם בּוֹ תְּלוּיִים בְּסוֹד אוֹתָם הַדְּרָגוֹת שֶׁרְמוּזוֹת בְּאֶחָד, וְהֵם עֲשָׂרָה, וְכֻלָּם אֶחָד. וְהִתְעוֹרְרוּ בוֹ הַחֲבֵרִים וְאָמְרוּ, בְּדָלֶ"ת וְיָפֶה, בִּגְלַל שֶׁמָּקוֹם זֶה שֶׁל דָּלֶ"ת הוּא, וְאֵין לָהּ אוֹר מִשֶּׁלָּהּ, וְצָרִיךְ אָדָם לְהַאֲרִיךְ בָּהּ וְלִמְשֹׁךְ לָה בְּרָכוֹת מֵאוֹתָם שִׁשָּׁה צְדָדִים, שִׁשָּׁה בָנִים עֶלְיוֹנִים עַל יְדֵי הַצַּדִּיק, וְאוֹתָם שִׁשָּׁה צְדָדִים רְמוּזִים בְּח', בְּסוֹד שֶׁל שְׁמוֹנָה.

בזוהר – ספר בראשית-פרשת בראשית -דף יח ע"ב

סוֹד וְתֵרָאֶה הַיַּבָּשָׁה

עָלְמָא דְאִתְגַּלְיָיא אִתְיַיחַד אוּף הָכִי לְתַתָּא, וְעָלְמָא דְאִתְגַלְיָיא אִיהוּ עָלְמָא דְתַתָּאָ"ה. (ישעיה ו) וָאֶרְאֶה אֶת יְיָ (שמות כד) וַיִּרְאוּ אֶת אֱלהֵי יִשְׂרָאֵל (במדבר יד) וּכְבוֹד יְיָ נִרְאָה (במדבר יז) וַיֵּרָא כְבוֹד יְיָ (יחזקאל א) כְּמַרְאֶה הַקֶּשֶׁת וְגו' כֵּן מַרְאֶה הַנֹּגַהּ סָבִיב הוּא מַרְאֶה דְּמוּת כְּבוֹד יְיָ. וְדָא אִיהוּ רָזָא וְתֵרָאֶה הַיַּבָּשָׁה. (יחזקאל א) כְּמַרְאֵה הַקֶּשֶׁת זֶה חַי עָלְמִין. וְזֶהוּ אֶת קַשְׁתִּי נָתַתִּי בֶּעָנָן דָּא מַלְכוּת. נָתַתִּי מִן יוֹמָא דְאִתְבְּרֵי עָלְמָא. בְּיוֹמָא (דף יח ע"ב) דְּעִיבָּא דְּאִתְחַזֵּי קֶשֶׁת (דאתער שמאלא לאתתקפא). מַרְאֶה דְמוּת כְּבוֹד ה' אִתְעַר שְׂמָאלָא לְאִתְתַּקְּפָא. נָפְקַת רָחֵל וַתְּקַשׁ בְּלִדְתָּהּ. מִיכָאֵ"ל בְּסִטְרָא דָא, רְפָאֵ"ל בְּסִטְרָא דָא, גַּבְרִיאֵ"ל בְּסִטְרָא דָא. וְאִנּוּן גְּוָונִין דְּאִתְחַזְּיָין בְּהַהוּא דְמוּת חִיוַר וְסוּמָק וְיָרוֹק.

הָעוֹלָם הַנִּגְלֶה מִתְיַחֵד גַּם כֵּן לְמַטָּה, וְעוֹלָם הַנִּגְלֶה הוּא עוֹלָם הַתַּחְתּוֹן. (ישעיה ו) וָאֶרְאֶה אֶת ה', (שמות כד) וַיִּרְאוּ אֶת אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל, (במדבר יד) וּכְבוֹד ה' נִרְאָה, (שם יז) וַיֵּרָא כְבוֹד ה', (יחזקאל א) כְּמַרְאֵה הַקֶּשֶׁת וְגוֹ', כֵּן מַרְאֵה הַנֹּגַהּ סָבִיב הוּא מַרְאֵה דְּמוּת כְּבוֹד ה'. וְזֶהוּ סוֹד וְתֵרָאֶה הַיַּבָּשָׁה. (שם) כְּמַרְאֵה הַקֶּשֶׁת – זֶה חַי הָעוֹלָמִים. וְזֶהוּ אֶת קַשְׁתִּי נָתַתִּי בֶּעָנָן, זוֹ מַלְכוּת, נָתַתִּי מִיּוֹם שֶׁנִּבְרָא הָעוֹלָם. בְּיוֹם מְעֻנָּן כְּשֶׁנִּרְאֵית הַקֶּשֶׁת [כשמתעורר השמאל להתגבר], מַרְאֵה דְּמוּת כְּבוֹד ה' מִתְעוֹרֵר הַשְּׂמֹאל לְהִתְגַּבֵּר. יוֹצֵאת רָחֵל וַתְּקַשׁ בְּלִדְתָּהּ. מִיכָאֵ"ל בְּצַד זֶה, רְפָאֵ"ל בְּצַד זֶה, גַּבְרִיאֵ"ל בְּצַד זֶה, וְהֵם הַגְּוָנִים שֶׁנִּרְאִים בְּאוֹתָהּ דְּמוּת – לָבָן וְאָדם וְיָרֹק.

שְׁמַע יִשְׂרָאֵל יהו"ה אֱלֹהֵינוּ יהו"ה אֶחָד. זֶה כְּנֶגֶד זֶה

כֵּן מַרְאֶה הַנֹּגַהּ סָבִיב. נְהִירוּ דְאִתְכַּסְיָיא בְּגִלְגּוּלָא דְּחֵיזוּ דְעֵינָא. הוּא מַרְאֶה דְּמוּת כְּבוֹד יְיָ. גְּוָונִין דְּאִתְיַחֲדָא יִחוּדָא תַּתָּאָה לְפוּם יִחוּדָא דְּאִתְיַחַד יִחוּדָא דִלְעֵילָא. יְיָ אֱלהֵינוּ יְיָ. גְּוָונִין סְתִימִין דְּלָא אִתְחַזָן וְאִתְקַשְּׁרָן אֶל מָקוֹם אֶחָד יִחוּדָא חָדָא בְּעִלָּאָה. גְּוָונִין בַּקֶּשֶׁת לְתַתָּא לְאִתְיַחֲדָא בְּהוּ. חִוָּור סוֹמָק וְיָרוֹק כִּגְוָונִין סְתִימִין. וְאִנּוּן יִחוּדָא אָחֳרָא רָזָא וּשְׁמוֹ אֶחָד. בָּרוּךְ שֵׁם כְּבוֹד מַלְכוּתוֹ לְעוֹלָם וָעֶד יִחוּדָא דִלְתַתָּא. יִחוּדָא עִלָּאָה (דברים ו)  שְׁמַע יִשְׂרָאֵל יהו"ה אֱלֹהֵינוּ יהו"ה אֶחָד. דָּא לָקֳבֵיל דָּא. יִקָּווּ מְדִידוּ דְּקַו וּמִשְׁחָתָא. הָכָא שִׁית תֵּיבִין. וְהָכָא שִׁית תֵּיבִין.

כֵּן מַרְאֵה הַנֹּגַהּ סָבִיב, הָאוֹר שֶׁהִתְכַּסָּה בְּגִלְגּוּל מַרְאֵה הָעַיִן, הוּא מַרְאֵה דְּמוּת כְּבוֹד ה'. הַגְּוָנִים שֶׁהִתְיַחֲדוּ הַיִּחוּד הַתַּחְתּוֹן הֵם לְפִי יִחוּד שֶׁהִתְיַחֵד יִחוּד עֶלְיוֹן. ה' אֱלֹהֵינוּ ה'. גְּוָנִים נִסְתָּרִים שֶׁלֹּא נִרְאִים וּמִתְקַשְּׁרִים אֶל מָקוֹם אֶחָד יִחוּד אֶחָד בָּעֶלְיוֹן, הַגְּוָנִים בַּקֶּשֶׁת לְמַטָּה לְהִתְיַחֵד בָּהֶם. לָבָן אָדֹם וְיָרֹק כְּמוֹ גְוָנִים נִסְתָּרִים. וְהֵם יִחוּד אַחֵר, סוֹד וּשְׁמוֹ אֶחָד. בָּרוּךְ שֵׁם כְּבוֹד מַלְכוּתוֹ לְעוֹלָם וָעֶד – הַיִּחוּד שֶׁלְּמַטָּה. יִחוּד עֶלְיוֹן – (דברים ו) שְׁמַע יִשְׂרָאֵל יהו"ה אֱלֹהֵינוּ יהו"ה אֶחָד. זֶה כְּנֶגֶד זֶה. יִקָּווּ – מְדִידוּת שֶׁל קַו וּמִדָּה. כָּאן שֵׁשׁ תֵּבוֹת, וְכָאן שֵׁשׁ תֵּבוֹת.

סוֹד חֲקִיקַת שֵׁם הַיִּחוּד כוז"ו במוכס"ז כוז"ו

מִשְׁחָתָא בּוֹצִינָא דְקַרְדִינוּתָא דִּכְתִיב, (ישעיה מ) מִי מָדַד בְּשָׁעֳלוֹ מָיִם. וְדָא אִיהוּ יִקָּווּ הַמַּיִם. הָכָא שִׁעוּרָא דְיוֹצֵר עָלְמִין (בראשית כג ע"א) יוּ"ד ה"א וא"ו ה"א, קָדוֹ"שׁ קָדוֹ"שׁ קָדוֹ"שׁ דָּא אִיהוּ יִקָּווּ הַמַּיִם. יְיָ צְבָאוֹת. דָּא אִיהוּ אֶל מָקוֹם אֶחָד בְּרָזָא דִשְׁמָא דָא. מְלֹא כָל הָאָרֶץ כְּבוֹדוֹ. דָּא וְתֵרָאֶה הַיַּבָּשָׁה. רָזָא גְלִיפָא שְׁמָא דְיִחוּדָא כוז"ו במוכס"ז כוז"ו.

מְדִידַת הַנִּיצוֹץ הֶחָזָק, שֶׁכָּתוּב (ישעיה מ) מִי מָדַד בְּשָׁעֳלוֹ מָיִם. וְזֶהוּ יִקָּווּ הַמַּיִם. כָּאן שִׁעוּר שֶׁל יוֹצֵר הָעוֹלָמוֹת יוֹ"ד הֵ"א וָא"ו הֵ"א. קָדוֹ"שׁ קָדוֹ"שׁ קָדוֹ"שׁ – זֶהוּ יִקָּווּ הַמַּיִם. ה' צְבָאוֹת – זֶהוּ אֶל מָקוֹם אֶחָד בַּסּוֹד שֶׁל שֵׁם זֶה. מְלֹא כָל הָאָרֶץ כְּבוֹדוֹ – זֶה וְתֵרָאֶה הַיַּבָּשָׁה. סוֹד חֲקִיקַת שֵׁם הַיִּחוּד כוז"ו במוכס"ז כוז"ו.

בזוהר – ספר שמות-פרשת כי תשא -דף קפ"ט ע"א

אִם יַחְזְרוּ בִּתְשׁוּבָה, יֵחָשֵׁב עֲלֵיהֶם כְּאִלּוּ עָבְרוּ עֲלֵיהֶם כָּל אוֹתָם דְּבָרִים שֶׁכְּתוּבִים בַּתּוֹרָה

פָּתַח וְאָמַר, (ישעיה כו) כְּמוֹ הָרָה תַּקְרִיב לָלֶדֶת תָּחִיל תִּזְעַק בַּחֲבָלֶיהָ וְגוֹ'. מַאי כְּמוֹ הָרָה, אָרַח אִיהוּ לְעוּבַּרְתָּא, לְאַעְבְּרָא עָלָהּ תֵּשַׁע יַרְחִין שְׁלֵמִין. וְאִית בְּעָלְמָא כַּמָה וְכַמָּה, דְּלָא עָבַר עָלָהּ אֶלָּא יוֹמָא חַד אוֹ תְּרֵין יוֹמִין מִתְּשִׁיעָאָה, וְכָל צִירִין וַחֲבָלִין דְּעוּבַּרְתָּא בִּתְשִׁיעָאָה אִינּוּן. וְאַף עַל גַּב דְּלָא אַעְבַּר עָלָהּ אֶלָּא יוֹמָא חֲדָא, אִתְחֲשִׁיב עָלָהּ כְּאִילּוּ אִתְעֲבָרוּ כָּל תְּשִׁיעָאָה שְׁלִים. אוּף הָכִי יִשְׂרָאֵל, כֵּיוָן דְּאִטְעַמֵי טַעַם גָּלוּתָא, אִי יָהַדְרוּן בִּתְשׁוּבָה, יִתְחֲשָׁב עָלַיְיהוּ כְּאִלּוּ אַעְבְּרוּ עָלַיְיהוּ כָּל אִינּוּן מִלִּין דִּכְתִּיבִין בְּאוֹרַיְיתָא. כָּל שֶׁכֵּן וְכָּל שֶׁכֵּן דְּכַמָּה וְכַמָּה יִסּוּרִין אַעְבְּרוּ עָלַיְיהוּ מִן יוֹמָא דְּגָלוּתָא שָׁרֵי.

פָּתַח וְאָמַר, (ישעיה כו) כְּמוֹ הָרָה תַּקְרִיב לָלֶדֶת תָּחִיל תִּזְעַק בַּחֲבָלֶיהָ וְגוֹ'. מַה זֶּה כְּמוֹ הָרָה? דֶּרֶךְ הוּא לִמְעֻבֶּרֶת שֶׁיַּעַבְרוּ עָלֶיהָ תִּשְׁעָה חֳדָשִׁים שְׁלֵמִים. וְיֵשׁ בָּעוֹלָם כַּמָּה וְכַמָּה שֶׁלֹּא עוֹבֵר עָלֶיהָ אֶלָּא יוֹם אֶחָד אוֹ יוֹמַיִם מֵהַתְּשִׁיעִי, וְכָל הַצִּירִים וְהַחֲבָלִים שֶׁל הַמְעֻבֶּרֶת הֵם בַּתְּשִׁיעִי. וְאַף עַל גַּב שֶׁלֹּא עָבַר עָלֶיהָ אֶלָּא רַק יוֹם אֶחָד, נֶחְשָׁב עָלֶיהָ כְּאִלּוּ עָבְרוּ כָּל הַתְּשִׁיעִי שָׁלֵם. אַף כָּךְ יִשְׂרָאֵל, כֵּיוָן שֶׁטָּעֲמוּ טַעַם גָּלוּת – אִם יַחְזְרוּ בִּתְשׁוּבָה, יֵחָשֵׁב עֲלֵיהֶם כְּאִלּוּ עָבְרוּ עֲלֵיהֶם כָּל אוֹתָם דְּבָרִים שֶׁכְּתוּבִים בַּתּוֹרָה. כָּל שֶׁכֵּן וְכָל שֶׁכֵּן שֶׁכַּמָּה וְכַמָּה יִסּוּרִים עָבְרוּ עֲלֵיהֶם מִיּוֹם שֶׁהִתְחִילָה הַגָּלוּת.

כַּמָּה רַחֲמָנוּת רִחֵם הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא אֶת יִשְׂרָאֵל בַּדָּבָר הַזֶּה

אֲבָל מַאי דִּכְתִּיב, (דברים ד) בַּצַּר לְךָ וּמְצָאוּךָ כֹּל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה בְּאַחֲרִית הַיָּמִים. תָּא חֲזֵי, כַּמָּה רַחֲמָנוּתָא רָחִים קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא לְיִשְׂרָאֵל בְּמִלָּה דָּא. לְמַלְכָּא דְּהֲוָה לֵיהּ בְּרָא יְחִידָאָה, וְרָחִים לֵיהּ רְחִימוּ דְּנַפְשָׁא, וּמִגּוֹ רְחִימוּ דִּילֵיהּ, יָהַב לֵיהּ לְאִמֵּיהּ מַטְרוֹנִיתָא דִּתְרַבֵּי לֵיהּ, וְתוֹלִיף לֵיהּ אָרְחֵי מְתַתְקְנָן. זִמְנָא חֲדָא חָב לְגַבֵּי אֲבוּהָ, אָתָא אַבוֹהִי וְאַלְקֵי לֵיהּ, וּלְבָתַר אַעְבָּר עַל חוֹבֵיהּ. תָּב כְּמִלְּקַדְּמִין וְחָב לַאֲבוּהָ, וְאַפְקֵיהּ אֲבוּהָ מִבֵּיתֵיהּ, וְאַרְגִּיז עָלֵיהּ, נָפַק הַהוּא בְּרָא מִבֵּיתֵיהּ.

אֲבָל מַהוּ שֶׁכָּתוּב (דבריםד) בַּצַּר לְךְ וּמְצָאוּךְ כֹּל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה בְּאַחֲרִית הַיָּמִים – בֹּא וּרְאֵה כַּמָּה רַחֲמָנוּת רִחֵם הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא אֶת יִשְׂרָאֵל בַּדָּבָר הַזֶּה. לְמֶלֶךְ שֶׁהָיָה לוֹ בֵּן יְחִידִי וְאָהַב אוֹתוֹ אַהֲבַת נֶפֶשׁ, וּמִתּוֹךְ אַהֲבָתוֹ נָתַן אוֹתוֹ לְאִמּוֹ הַגְּבִירָה שֶׁתְּגַדֵּל אוֹתוֹ וּתְלַמֵּד אוֹתוֹ דְּרָכִים מְתֻקָּנוֹת. פַּעַם אַחַת חָטָא לְאָבִיו, בָּא אָבִיו וְהִלְקָה אוֹתוֹ, וְאַחַר כָּךְ עָבַר עַל חֶטְאוֹ. שָׁב כְּמִקֹּדֶם וְשׁוּב חָטָא לְאָבִיו, וְהוֹצִיא אוֹתוֹ אָבִיו מִבֵּיתוֹ וְרָגַז עָלָיו. יָצָא אוֹתוֹ בֵן מִבֵּיתוֹ.

וְאֵיךְ לֹא אֶבְכֶּה, שֶׁהֲרֵי בְּנֵנוּ מִחוּץ לְהֵיכַל הַמֶּלֶךְ?

וּבְאֲתָר דִּיְּהַךְ בְּאֹרַח קְשׁוֹט, וִיהֵא זַכָּאָה כְּדְקָא יֵאוֹת, בְּגִין דְּיִשְׁמַע מַלְכָּא אָבוּהָ, וִיהֵא תִּיאוּבְתֵּיהּ עָלֵיהּ. מָה עֲבַד. אָמַר הוֹאִיל וְנָפַקְנָא מֵהֵיכָלָא דְּאַבָּא, אַעְבִיד מִכָּאן וּלְהָלְאָה כָּל מָה דַּאֲנָא בָּעֵי. מָה עֲבַד. אָזַל וְאִתְחַבָּר בְּזוֹנוֹת, וְאִתְלַכְלָךְ בְּלִכְלוּכָא דְּטִנּוּפָא בַּהֲדַיְיהוּ, וְלָא הֲוָה מִשְׁתְּכַח אֶלָּא בַּהֲדַיְיהוּ, בְּחִבּוּרָא דִּלְהוֹן. דְּמַטְרוֹנִיתָא אִמֵּיהּ פַּקְדַת בְּכָל יוֹמָא עַל הַהוּא בְּרָא, וְיַדְעַת דִּבְרָהּ בַּהֲדֵי זוֹנוֹת אִתְחַבָּר, וְכָל חַבְרוּתָא דִּידֵיהּ בַּהֲדַיְיהוּ הֲוָות. שָׁרִיאַת לְמִבְכֵּי, וּלְאִתְמָרְרָא עַל בְּרָהּ.

וּבִמְקוֹם שֶׁיֵּלֵךְ בְּדֶרֶךְ אֱמֶת וְיִהְיֶה צַדִּיק כָּרָאוּי כְּדֵי שֶׁיִּשְׁמַע אָבִיו הַמֶּלֶךְ וְתִהְיֶה עָלָיו תְּשׁוּקָתוֹ – מֶה עָשָׂה? אָמַר, הוֹאִיל וְיָצָאתִי מֵהֵיכַל אָבִי, אֶעֱשֶׂה מִכָּאן וָהָלְאָה כָּל מַה שֶּׁאֲנִי רוֹצֶה. מֶה עָשָׂה? הָלַךְ לְהִתְחַבֵּר לְזוֹנוֹת, וְהִתְלַכְלֵךְ בְּלִכְלוּךְ וְטִנֹּפֶת עִמָּן, וְלֹא הָיָה נִמְצָא אֶלָּא עִמָּן בַּחִבּוּר שֶׁלָּהֶן. כְּשֶׁהַגְּבִירָה אִמּוֹ פּוֹקֶדֶת בְּכָל יוֹם עַל אוֹתוֹ הַבֵּן וְיוֹדַעַת שֶׁבְּנָהּ הִתְחַבֵּר עִם הַזּוֹנוֹת וְכָל חַבְרוּתוֹ הָיְתָה עִמָּהֶן, מַתְחִילָה לִבְכּוֹת וּלְמָרֵר עַל בְּנָהּ.

יוֹמָא חַד עָאל מַלְכָּא לְגַבָּהּ, חָמָא לָהּ דְּאִיהִי מְבַכָּה. שָׁאִיל לָהּ עַל מָה אַתְּ בָּכָאת. אָמְרָה וְלָא אֶבְכֶּה, דְּהָא בְּרָנָא לְבַר מְהֵיכָלָא דְּמַלְכָּא. וְלָא דַּי דְּהוּא לָא יָתִיב בְּהֵיכָלָא דְּמַלְכָּא, אֶלָּא דְּהוּא יָתִיב בַּהֲדֵי זוֹנוֹת. מַה יֵימְרוּן כָּל בְּנֵי עָלְמָא, בְּרֵיהּ דְּמַלְכָּא אִיהוּ דְּיָתִיב בְּבֵי זוֹנוֹת. שְׁרִיאַת לְמִבְכֵּי, וּלְאִתְחַנְּנָא לְמַלְכָּא.

יוֹם אֶחָד נִכְנָס אֵלֶיהָ הַמֶּלֶךְ וְרוֹאֶה אוֹתָהּ בּוֹכָה. שׁוֹאֵל אוֹתָהּ: עַל מָה אַתְּ בּוֹכָה? אָמְרָה: וְאֵיךְ לֹא אֶבְכֶּה, שֶׁהֲרֵי בְּנֵנוּ מִחוּץ לְהֵיכַל הַמֶּלֶךְ? וְלֹא דַי שֶׁאֵינוֹ יוֹשֵׁב בְּהֵיכַל הַמֶּלֶךְ, אֶלָּא שֶׁהוּא יוֹשֵׁב עִם הַזּוֹנוֹת! מַה יֹּאמְרוּ כָּל בְּנֵי הָעוֹלָם – שֶׁבֶּן הַמֶּלֶךְ יוֹשֵׁב בְּבֵית זוֹנוֹת?! הִתְחִילָה לִבְכּוֹת וּלְהִתְחַנֵּן לַמֶּלֶךְ.

אָמַר מַלְכָּא, בְּגִינָךְ אַהְדָּר לֵיהּ, וְאַנְתְּ עַרְבָא דִּילֵיהּ. אַמְרַת הָא וַדַּאי. אָמַר מַלְכָּא הוֹאִיל וְכַךְ הוּא, לָא אִצְטְרִיךְ לְאָהַדְּרָא לֵיהּ בִּימָמָא בְּאִתְגַּלְּיָא. דְּכִסּוּפָא דִּילָן אִיהוּ לְמֵהַךְ בְּגִינִיהּ לְבֵי זוֹנוֹת. וְאִי לָא הֲוֵי כְּגַוְונָא דָּא, דְּטִנֵף גַּרְמֵיהּ הָכִי וְחִלֵּל יְקָרִי. הֲוֵינָא אֲנָא, וְכָל חַיָּילִין דִּילִי, אַזְלִין בְּגִינֵיהּ בְּכַמָּה יְקָר, בְּכַמָּה בּוּקִינָס קָמֵיהּ, בְּכַמָּה מָאנֵי קְרָבָא, מִימִינֵיהּ וּמִשְׂמָאלֵיהּ, עַד דְּכָל בְּנִי עָלְמָא יִזְדַּעְזְעוּן, וְיִנְדְעוּן כֹּלָּא, דִּבְּרָא דְּמַלְכָּא אִיהוּ. הַשְּׁתָּא כֵּיוָן דְּאִיהוּ טִנֵף גַּרְמֵיהּ, וְחִלֵּל יְקָרִי, אִיהוּ יֶהְדַּר בִּטְמִירוּ, דְּלָא יִנְדְּעוּן בֵּיהּ. אַהְדָּר לְגַבֵּי מַלְכָּא, יָהֲבֵיהּ לְגַבֵּי אִמֵּיהּ.

בִּשְׁבִילֵךְ אַחֲזִיר אוֹתוֹ, וְאַתְּ הָעֲרֵבָה שֶׁלּוֹ. אָמְרָה: הֲרֵי וַדַּאי. אָמַר הַמֶּלֶךְ: הוֹאִיל וְכָךְ הוּא, לֹא צָרִיךְ לְהַחֲזִירוֹ בַּיּוֹם בְּגָלוּי, שֶׁבּוּשָׁה עֲבוּרֵנוּ לָלֶכֶת בִּשְׁבִילוֹ לְבֵית זוֹנוֹת. וְאִם לֹא הָיָה כְּמוֹ זֶה שֶׁטִּנֵּף אֶת עַצְמוֹ כָּךְ וְחִלֵּל כְּבוֹדִי, הָיִיתִי אֲנִי וְכָל הַחֲיָלוֹת שֶׁלִּי הוֹלְכִים בִּשְׁבִילוֹ בְּכַמָּה כָבוֹד וּבְכַמָּה חֲצוֹצְרוֹת לְפָנָיו, בְּכַמָּה כְּלֵי קְרָב מִימִינוֹ וּמִשְּׂמֹאלוֹ, עַד שֶׁכָּל בְּנֵי הָעוֹלָם יִזְדַּעְזְעוּ, וְיֵדְעוּ כֻלָּם שֶׁהוּא בֶּן הַמֶּלֶךְ. עַכְשָׁו כֵּיוָן שֶׁהוּא טִנֵּף אֶת עַצְמוֹ וְחִלֵּל אֶת כְּבוֹדִי, הוּא יַחֲזֹר בְּסֵתֶר שֶׁלֹּא יַכִּירוּ בוֹ. חָזַר לַמֶּלֶךְ, וְנָתַן אוֹתוֹ לְאִמּוֹ.

לְיוֹמִין סָרַח כְּמִלְּקַדְּמִין. מָה עֲבַד מַלְכָּא. אַפִּיק לֵיהּ וּלְאִמֵּיהּ בַּהֲדֵיהּ מִגּוֹ הֵיכָלָא, אָמַר תַּרְוַויְיכוּ תֵּהַכוּן, וְתַּרְוַויְיכוּ תִּסְבְּלוּן גָּלוּתָא, וּמַלְקִיוּתָא תַּמָּן. כֵּיוָן דְּתַרְוַויְיכוּ תִּסְבְּלוּן כַּחֲדָא, כְּדֵין יָדַעְנָא דִּבְרִי יְתוּב כַּדְקָא חֲזֵי.

לְיָמִים סָרַח כְּמִקֹּדֶם. מֶה עָשָׂה הַמֶּלֶךְ? הוֹצִיא אוֹתוֹ וְאֶת אִמּוֹ עִמּוֹ מִתּוֹךְ הַהֵיכָל וְאָמַר: תֵּלְכוּ שְׁנֵיכֶם, וּשְׁנֵיכֶם תִּסְבְּלוּ אֶת הַגָּלוּת וְהַמַּלְקוּת שָׁם. כֵּיוָן שֶׁשְּׁנֵיכֶם תִּסְבְּלוּ כְאֶחָד, אֲזַי אֵדַע שֶׁבְּנִי יָשׁוּב כָּרָאוּי.

בַּמָּה אֵדַע כִּי אִירָשֶׁנָּה

כַּךָ יִשְׂרָאֵל בְּנוֹי דְּמַלְכָּא קַדִּישָׁא אִינּוּן. אָחִית לוֹן לְמִצְרַיִם. וְאִי תֵּימָא בְּהַהוּא זִמְנָא לָא חָאבוּ, גְזֵרָה דְּגָזַר קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא בֵּין הַבְּתָרִים הֲוָה אִתְחָזֵי לְמֶהוֵי קַיָּים, וְקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא אַשְׁגַּח לִתְרֵין מִלִּין, חַד בְּגִין הַהוּא מִלָּה דְּאָמַר אַבְרָהָם, (בראשית טו) בַּמָה אֵדַע כִּי אִירָשֶׁנָּה, דָּא הוּא (דף קפ"ט ע"ב) סִבָּה וְעִילָה. אֲבָל עַד דְּנַפְקוּ מִמִּצְרַיִם, לָא הֲוֵי גּוֹי, וְלָא אִתְחָזוּ כַּדְקָא יֵאוּת.

כָּךָ יִשְׂרָאֵל, בְּנֵי הַמֶּלֶךְ הַקָּדוֹשׁ הֵם, הוֹרִיד אוֹתָם לְמִצְרַיִם. וְאִם תֹּאמַר שֶׁבְּאוֹתוֹ זְמַן לֹא חָטְאוּ – הַגְּזֵרָה שֶׁגָּזַר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא בִּבְרִית בֵּין הַבְּתָרִים הָיְתָה רְאוּיָה לְהִתְקַיֵּם, וְהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא הִשְׁגִּיחַ עַל שְׁנֵי דְבָרִים: אֶחָד עַל אוֹתוֹ דִבּוּר שֶׁאָמַר אַבְרָהָם (בראשית טז) בַּמָּה אֵדַע כִּי אִירָשֶׁנָּה, זוֹהִי סִבָּה וְעִלָּה. אֲבָל עַד שֶׁיָּצְאוּ מִמִּצְרַיִם לֹא הָיוּ גוֹי וְלֹא הָיוּ רְאוּיִים כָּרָאוּי.

זוהר נוסף על ידי המוציא לאור

בזוהר – ספר במדבר-פרשת נשא -דף קכ"ב ע"א

מִכָּאן שֶׁתְּשׁוּבָה מְעֻלָּה מֵהַכֹּל עַד שֶׁלֹּא יִשְׁרֶה הַדִּין בָּעוֹלָם

פָּתַח רִבִּי יִצְחָק (ס"א יהודה) אֲבַּתְרֵיהּ וְאָמַר, (דברים ד) בַּצַּר לְךָ וּמְצָאוּךָ כָּל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה וְגוֹ'. בַּצַּר לְךָ, מִכָּאן דִּתְשׁוּבָה מֵעַלְּיָא מִכֹּלָּא, עַד לָא יִשְׁרֵי דִּינָא בְּעָלְמָא. דְּבָתַר דִּשְׁרֵי דִּינָא תַּקִּיף חֵילֵיהּ מַאן יַעְבַּר לֵיהּ מֵעָלְמָא וִיסַלֵּק לֵיהּ. דְּהָא (דף קכ"ב ע"ב) כֵּיוָן דְּשָׁארִי דִּינָא, לָא אִסְתְּלִיק עַד דְּיִשְׁתְּלִים. בָּתַר דְּאִשְׁתְּלִים, וְעֲבַד תְּשׁוּבָה, אַתְקִין עָלְמִין כֻּלְּהוּ. מַשְׁמַע, דִּכְתִּיב וּמְצָאוּךָ כָּל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה בְּאַחֲרִית הַיָּמִים, וּכְתִיב וְשַׁבְתָּ עַד יְיָ אֱלֹהֶיךָ וְגוֹ'. כִּי אֵל רַחוּם יְיָ אֱלֹהֶיךָ וְגוֹ'.

פָּתַח רַבִּי יִצְחָק (יהודה) אַחֲרָיו וְאָמַר, (דברים ד) בַּצַּר לְךְ וּמְצָאוּךְ כֹּל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה וְגוֹ'. בַּצַּר לְךְ – מִכָּאן שֶׁתְּשׁוּבָה מְעֻלָּה מֵהַכֹּל עַד שֶׁלֹּא יִשְׁרֶה הַדִּין בָּעוֹלָם. שֶׁאַחַר שֶׁשּׁוֹרֶה הַדִּין מִתְחַזֵּק כֹּחוֹ, מִי יַעֲבִירוֹ מֵהָעוֹלָם וִיסַלְּקוֹ? שֶׁהֲרֵי כֵּיוָן שֶׁשּׁוֹרֶה הַדִּין, לֹא מִסְתַּלֵּק עַד שֶׁנִּשְׁלָם. אַחַר שֶׁנִּשְׁלַם וְעָשָׂה תְשׁוּבָה, מְתַקֵּן כָּל הָעוֹלָמוֹת. מַשְׁמָע שֶׁכָּתוּב וּמְצָאוּךְ כֹּל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה בְּאַחֲרִית הַיָּמִים, וְכָתוּב וְשַׁבְתָּ עַד ה' אֱלֹהֶיךְ וְגוֹ'. כִּי אֵל רַחוּם ה' אֱלֹהֶיךְ וְגוֹ'.

בְּאַחֲרִית הַיָּמִים, מַאי אִיכָּא הָכָא. אֶלָּא לְאַכְלְלָא כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל, דְּאִיהִי בְּגָלוּתָא, וְאִשְׁתְּכָחַת בְּעָאקוּ דִּלְהוֹן, וְלָא שַׁבְקָת לוֹן לְעָלְמִין. וּבְגִין כַּךְ קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא אַף עַל גַּב דְּאַשְׁרֵי דִּינָא בְּעָלְמָא, בָּעֵי דְּיָהַדְרוּן יִשְׂרָאֵל בִּתְשׁוּבָה, לְאוֹטָבָא לְהוּ בְּהַאי עָלְמָא, וּבְעָלְמָא דְּאָתֵי, וְלֵית לָךָ מַאן דְּקָאִים קַמֵּי תְּשׁוּבָה.

בְּאַחֲרִית הַיָּמִים, מַה יֵּשׁ כָּאן? אֶלָּא לְהַכְלִיל כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל, שֶׁהִיא בַּגָּלוּת וְנִמְצֵאת בְּצָרָתָם, וְלֹא עוֹזֶבֶת אוֹתָם לְעוֹלָמִים. וְלָכֵן הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, אַף עַל גַּב שֶׁמַּשְׁרֶה דִין בָּעוֹלָם, רוֹצֶה שֶׁיַּחְזְרוּ יִשְׂרָאֵל בִּתְשׁוּבָה לְהֵיטִיב לָהֶם בָּעוֹלם הַזֶּה וּבָעוֹלָם הַבָּא, וְאֵין לְךְ מִי שֶׁיַּעֲמֹד בִּפְנֵי הַתְּשׁוּבָה.

תָּא חֲזֵי, אֲפִילּוּ כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל, תְּשׁוּבָה אִקְרֵי. וְאִי תֵּימָא (תשובה) עִלָּאָה (ס"א מעליא) (נ"א ואת עלאה) מִכָּל אֲתָר לָא שְׁכִיחַ, אֶלָּא דָּא אִקְרֵי תְּשׁוּבָה, כַּד אַהְדָּר רַחֲמֵי לְקָבְלָהָא, וְהִיא תָּבַת עַל כָּל אִינּוּן אוֹכְלֹסִין וְיַנְקָא לוֹן. וּתְשׁוּבָה מֵעַלְיָא, כַּד אִתְמְסַר נַפְשָׁא לְגַבָּהּ, וְנָטִיל לָהּ בְּזִמְנָא דְּאִיהִי בִּתְשׁוּבָה, כְּדֵין כֹּלָּא אִתְתָּקַּן לְעֵילָּא וְתַתָּא, וְאִתְתָּקַּן הוּא, וְכָל עָלְמָא.

בֹּא רְאֵה, אֲפִלּוּ כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל נִקְרֵאת תְּשׁוּבָה. וְאִם תֹּאמַר, (תשובה) עֶלְיוֹנָה (מעלה) (ואות עליונה) מִכָּל מָקוֹם לֹא נִמְצֵאת – אֶלָּא זוֹ נִקְרֵאת תְּשׁוּבָה, כְּשֶׁחוֹזֵר רַחֲמִים לְמוּלָהּ, וְהִיא חוֹזֶרֶת עַל כָּל אוֹתָם אוּכְלוּסִים וּמֵינִיקָתָם. וּתְשׁוּבָה מְעֻלָּה – כְּשֶׁנִּמְסֶרֶת הַנֶּפֶשׁ אֵלֶיהָ וְלוֹקַחַת אוֹתָהּ בִּזְמַן שֶׁהִיא בִּתְשׁוּבָה, אָז הַכֹּל מִתְתַּקֵּן לְמַעְלָה וּלְמַטָּה, וּמִתְתַּקֵּן הוּא וְכָל הָעוֹלָם.

חַיָּיבָא חַד בְּעָלְמָא, קִלְקוּלָא דְּכַמָּה אַחֲרָנִין בְּגִינֵיהּ. וַוי לַחַיָּיבָא, וַוי לִשְׁבִיבֵיהּ. תָּא חֲזֵי, יוֹנָה, בְּגִין דְּלָא בָּעָא לְמֵהַךְ בִּשְׁלִיחוּתָא דְּמָארֵיהּ, כַּמָה בְּנֵי נָשָׁא הֲווֹ אִתְאֲבִידוּ בְּגִינֵיהּ בְּיַמָּא, עַד דְּכֻלְּהוּ אָהַדְרוּ עֲלוֹי, וְדָאִינוּ לֵיהּ בְּדִינָא בְּיַמָּא, וּכְדֵין אִשְׁתֵּזִיבוּ כֻּלְּהוּ, וְקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא חָס עָלֵיהּ לְבָתַר, וְשֵׁזִיב כַּמָה אוֹכְלֹסִין בְּעָלְמָא. אֵימָתַי. כַּד אַהְדָּר לְמָארֵיהּ מִגּוֹ עַקְתֵּיהּ. הֲדָא הוּא דִּכְתִּיב, (יונה ב) קָרָאתִי מִצָּרָה לִי אֶל יְיָ וַיַּעֲנֵנִי. וּכְתִיב, (תהלים קיח) מִן הַמֵּצַר קָרָאתִי יָהּ עָנָנִי בַמֶרְחָב יָהּ וְגוֹ'.

רָשָׁע אֶחָד בָּעוֹלָם – בִּגְלָלוֹ יֵשׁ קִלְקוּל לְכַמָּה אֲחֵרִים. אוֹי לָרָשָׁע, אוֹי לִשְׁכֵנוֹ! בּא רְאֵה, יוֹנָה, מִשּׁוּם שֶׁלֹּא רָצָה לָלֶכֶת בִּשְׁלִיחוּת רִבּוֹנוֹ, כַּמָּה אֲנָשִׁים הָיוּ אוֹבְדִים בִּגְלָלוֹ בַּיָּם, עַד שֶׁכֻּלָּם חָזְרוּ עָלָיו וְדָנוּ אוֹתוֹ בְּדִין בַּיָּם, וְאָז נִצְּלוּ כֻלָּם, וְאַחַר כָּךְ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא רִחֵם עָלָיו, וְהִצִּיל כַּמָּה אוּכְלוּסִים בָּעוֹלָם. מָתַי? כְּשֶׁחָזַר לְרִבּוֹנוֹ מִתּוֹךְ צָרָתוֹ. זֶהוּ שֶׁכָּתוּב (יונה ב) קָרָאתִי מִצָּרָה לִי אֶל ה' וַיַּעֲנֵנִי. וְכָתוּב (תהלים קיח) מִן הַמֵּצַר קָרָאתִי יָּהּ עָנָנִי בַמֶּרְחָב יָהּ וְגוֹ'.

בזוהר – ספר דברים-פרשת ואתחנן -דף ע"ר ע"א

בִּזְכוּת הַתּוֹרָה יֵצְאוּ יִשְׂרָאֵל מִן הַגָּלוּת

דָּבָר אַחֵר הֵן עוֹד הַיּוֹם גָּדוֹל, דָּא הוּא יוֹם דְּאִקְרֵי (ישעיה כב) יוֹם מְהוּמָה וּמְבוּסָה וּמְבוּכָה, דִּי בְּהַהוּא יוֹם אִתְחֲרִיב בֵּי מַקְדְּשָׁא, וְנָפְלוּ יִשְׂרָאֵל בְּגָלוּתָא. וּבְגִין עוֹבָדִין בִּישִׁין, הַהוּא יוֹמָא אִתְמְשַׁךְ וְאִתְרְבֵּי, הֲדָא הוּא דִכְתִיב הֵן עוֹד הַיּוֹם גָּדוֹל לֹא עֵת הֵאָסֵף הַמִּקְנֶה, בְּגִין דְּאִינּוּן מַשְׁכִין לֵיהּ לְהַהוּא יוֹמָא. הַשְׁקוּ הַצֹּאן, כְּמָה דְּאִתְּמַר בְּמִלֵּי דְּאוֹרַיְיתָא, דְּהָא בִּזְכוּתָא דְּאוֹרַיְיתָא יִפְּקוּן יִשְׂרָאֵל מִן גָּלוּתָא.

דָּבָר אַחֵר הֵן עוֹד הַיּוֹם גָּדוֹל – זֶהוּ הַיּוֹם שֶׁנִּקְרָא (ישעיה כב) יוֹם מְהוּמָה וּמְבוּסָה וּמְבוּכָה, שֶׁבְּאוֹתוֹ הַיּוֹם נֶחֱרַב בֵּית הַמִּקְדָּשׁ וְנָפְלוּ יִשְׂרָאֵל בַּגָּלוּת. וּמִשּׁוּם הַמַּעֲשִׂים הָרָעִים, הַיּוֹם הַהוּא נִמְשַׁךְ וְהִתְגַּדֵּל. זֶהוּ שֶׁכָּתוּב, הֵן עוֹד הַיּוֹם גָּדוֹל לֹא עֵת הֵאָסֵף הַמִּקְנֶה, מִשּׁוּם שֶׁהֵם מוֹשְׁכִים אֶת אוֹתוֹ הַיּוֹם. הַשְׁקוּ הַצֹּאן, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר בְּדִבְרֵי תוֹרָה, שֶׁהֲרֵי בִּזְכוּת הַתּוֹרָה יֵצְאוּ יִשְׂרָאֵל מִן הַגָּלוּת.

יִשְׂרָאֵל מַאי קָא אַמְרֵי. וַיֹּאמְרוּ לֹא נוּכַל עַד אֲשֶׁר יֵאָסְפוּ כָּל הָעֲדָרִים, עַד דְּיִתְכַּנְּשׁוּ כָּל שְׁאַר יוֹמִין עִלָּאִין. וְגָלְלוּ אֶת הָאֶבֶן, וְיִגַּנְדְּרוּן לְהַהוּא דִּינָא קַשְׁיָא דְּהַהוּא יוֹמָא דְּשַׁלְטָא עַל פִּי הַבְּאֵר, וְאִשְׁתְּכָחַת הַהִיא בְּאֵ"ר בְּגָלוּתָא עִמָּנָא. וְכַד אִתְגַּלְיָיא הַאי בְּאֵ"ר, וְהַהוּא אֶבֶן לָא שַׁלְטָא עָלָהּ, מִיַּד וְהִשְׁקִינוּ הַצֹּאן.

וּמַה יִּשְׂרָאֵל אוֹמְרִים? וַיֹּאמְרוּ לֹא נוּכַל עַד אֲשֶׁר יֵאָסְפוּ כָּל הָעֲדָרִים, עַד שֶׁיִּתְכַּנְּסוּ כָּל שְׁאָר הַיָּמִים הָעֶלְיוֹנִים, וְגָלֲלוּ אֶת הָאֶבֶן, וִיבַטְּלוּ אוֹתוֹ הַדִּין הַקָּשֶׁה שֶׁל אוֹתוֹ הַיּוֹם שֶׁשּׁוֹלֵט עַל פִּי הַבְּאֵר, וְנִמְצֵאת אוֹתָהּ הַבְּאֵר עִמָּנוּ בַּגָּלוּת. וּכְשֶׁמִּתְגַּלָּה הַבְּאֵר הַזּוֹ וְאוֹתָהּ הָאֶבֶן לֹא שׁוֹלֶטֶת עָלֶיהָ, מִיָּד וְהִשְׁקִינוּ הַצּאן.

וְהָיָה בְּאַחֲרִית הַיָּמִים נָכוֹן יִהְיֶה הַר בֵּית ה'

וְזַמִּין קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא בְּסוֹף יוֹמַיָּיא, לְאָהַדְרָא לְיִשְׂרָאֵל לְאַרְעָא קַדִּישָׁא, וּלְאַכְנְשָׁא לוֹן מִגָּלוּתָא. וּמַאן אִינּוּן סוֹף יוֹמַיָּיא, הַהוּא דְּהִיא אַחֲרִית הַיָּמִים. בְּהַאי אַחֲרִית הַיָּמִים, יִשְׂרָאֵל סַבְלוּ גָּלוּתָא. הֲדָא הוּא דִכְתִיב, (דברים ד) בַּצַּר לְךָ וּמְצָאוּךָ כֹּל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה בְּאַחֲרִית הַיָּמִים, וּכְתִיב (דברים לא) וְקָרָאת אֶתְכֶם הָרָעָה בְּאַחֲרִית הַיָּמִים. בְּאַחֲרִית הַיָּמִים דַּיְיקָא, וְדָא הִיא כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל בְּגָלוּתָא. וְעִם אַחֲרִית הַיָּמִים דָּא, קַבִּילוּ עוֹנְשָׁא בְּגָלוּתָא. וּבְדָא יַעְבִּיד קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא נוּקְמִין לְיִשְׂרָאֵל תְּדִירָא. הֲדָא הוּא דִכְתִיב, (במדבר כד) אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה הָעָם הַזֶּה לְעַמְּךָ בְּאַחֲרִית הַיָּמִים. וּבְכָל אֲתָר דָּא הִיא, וְקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא זַמִּין לְאָתָבָא לָהּ לְאַתְרָהָא, הֲדָא הוּא דִכְתִיב, (ישעיה ב) וְהָיָה בְּאַחֲרִית הַיָּמִים נָכוֹן יִהְיֶה הַר בֵּית יְיָ' וְגוֹ' וְדָא הוּא יוֹם.

וְעָתִיד הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא בְּסוֹף הַיָּמִים לְהַחֲזִיר אֶת יִשְׂרָאֵל לָאָרֶץ הַקְּדוֹשָׁה וּלְכַנֵּס אוֹתָם מִן הַגָּלוּת. וּמִי הֵם סוֹף הַיָּמִים? אוֹתָהּ שֶׁהִיא אַחֲרִית הַיָּמִים. בְּאַחֲרִית הַיָּמִים הַזּוֹ יִשְׂרָאֵל סָבְלוּ אֶת הַגָּלוּת. זֶהוּ שֶׁכָּתוּב, (דברים ד) בַּצַּר לְךְ וּמְצָאוּךְ כֹּל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה בְּאַחֲרִית הַיָּמִים, וְכָתוּב (שם לא) וְקָרָאת אֶתְכֶם הָרָעָה בְּאַחֲרִית הַיָּמִים. בְּאַחֲרִית הַיָּמִים דַּוְקָא, וְזוֹ הִיא כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל בַּגָּלוּת. וְעִם אַחֲרִית הַיָּמִים הַזּוֹ קִבְּלוּ עֹנֶשׁ בַּגָּלוּת, וּבָזוֹ יַעֲשֶׂה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא נְקָמוֹת לְיִשְׂרָאֵל תָּמִיד. זֶהוּ שֶׁכָּתוּב (במדבר כד) אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה הָעָם הַזֶּה לְעַמְּךְ בְּאַחֲרִית הַיָּמִים. וּבְכָל מָקוֹם זֹּאת הִיא, וְהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא עָתִיד לַהֲשִׁיבָהּ לִמְקוֹמָהּ. זֶהוּ שֶׁכָּתוּב (ישעיה ב) וְהָיָה בְּאַחֲרִית הַיָּמִים נָכוֹן יִהְיֶה הַר בֵּית ה' וְגוֹ', וְזֶהוּ יוֹם.

וּמִדְּשָׁארֵי צֵל לְמֶעְבַּד בְּשֵׁירוּתָא דְּיוֹמָא אָחֳרָא, כְּמָה בְּזִמְנָא דְּאִתְחֲרִיב מַקְדְּשָׁא הֲוָה, וְנָטָה צֵל לְמֵיעַל. הֲדָא הוּא דִכְתִיב, (ירמיה ו) אוֹי לָנוּ כִּי פָּנָה הַיּוֹם כִּי יִנָּטוּ צִלְלֵי עָרֶב. יוֹם וְצֵל, הוּא סוֹף גָּלוּתָא. וְשִׁיעוּרָא דְּהַאי צֵל, שִׁית קְמָצִין וּפַלְגָּא. וּבְגוּדָל דְּמִשְׁחָא דְּבַר נָשׁ, גְּבַר בֵּין גּוּבְרִין. וְדוּכְרָנָא דְּהַאי רָזָא דְּבֵין חַבְרַיָּיא, דִּכְתִּיב, (איוב ח) כִּי תְמוֹל אֲנַחְנוּ וְלֹא נֵדָע כִּי צֵל יָמֵינוּ עֲלֵי אָרֶץ. כִּי תְמוֹל אֲנַחְנוּ בְּגָלוּתָא, וְלָא הֲוֵינָא יַדְעֵי כִּי צֵל יָמֵינוּ עֲלֵי אָרֶץ, לְאַשְׁרָאָה לוֹן קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא עֲלֵי אָרֶץ.

וּמִשֶּׁהִתְחִיל הָצֵּל לְהֵעָשׂוֹת בְּרֵאשִׁית הַיּוֹם הָאַחֵר, הָיָה כְּמוֹ בִּזְמַן שֶׁנֶּחֱרַב בֵּית הַמִּקְדָּשׁ, וְנָטָה הַצֵּל לְהִכָּנֵס. זֶהוּ שֶׁכָּתוּב (ירמיה ו) אוֹי לָנוּ כִּי פָנָה הַיּוֹם כִּי יִנָּטוּ צִלְלֵי עָרֶב. יוֹם וָצֵל הוּא סוֹף הַגָּלוּת, וְהַשִּׁעוּר שֶׁל הַצֵּל הַזֶּה שִׁשָּׁה קְמָצִים וָחֵצִי, וְגוּדָל שֶׁל מִדָּה שֶׁל אָדָם, גֶּבֶר בֵּין גְּבָרִים. וְהַזִּכָּרוֹן שֶׁל הַסּוֹד הַזֶּה שֶׁבֵּין הַחֲבֵרִים, שֶׁכָּתוּב (איוב ח) כִּי תְמוֹל אֲנַחְנוּ וְלֹא נֵדָע כִּי צֵל יָמֵינוּ עֲלֵי אָרֶץ. כִּי תְמוֹל אֲנַחְנוּ – בַּגָּלוּת, וְלֹא הָיִינוּ יוֹדְעִים כִּי צֵל יָמֵינוּ עֲלֵי אָרֶץ, לְהַשְׁרוֹת אוֹתָם הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא עֲלֵי אָרֶץ.

זַכָּאָה חוּלָקֵיהּ מַאן דְּחָמֵי לֵיהּ, וְזַכָּאָה חוּלָקֵיהּ מַאן דְּלָא חָמֵי לֵיהּ. וַוי לְמַאן דְּיִזְדָּמַן כַּד יִתְבַּע אַרְיָא רַבְרְבָא, לְאִתְחַבְּרָא לְנוּקְבֵיהּ. כָּל שֶׁכֵּן בְּשַׁעֲתָא דְּיִזְדַּוְּוגֻן כַּחֲדָא, עַל הַהִיא שַׁעֲתָא כְּתִיב, (עמוס ג) אַרְיֵה שָׁאָג מִי לֹא יִירָא וְגוֹ'.

אַשְׁרֵי חֶלְקוֹ מִי שֶׁרוֹאֶה אוֹתוֹ, וְאַשְׁרֵי חֶלְקוֹ מִי שֶׁלֹּא רוֹאֶה אוֹתוֹ. אוֹי לְמִי שֶׁיִּזְדַּמֵּן כְּשֶׁיְּבַקֵּשׁ הָאַרְיֵה הַגָּדוֹל לְהִתְחַבֵּר עִם נְקֵבָתוֹ, כָּל שֶׁכֵּן כְּשֶׁיִּזְדַּוְּגוּ יַחַד. עַל אוֹתָהּ שָׁעָה כָּתוּב, (עמוס ג) אַרְיֵה שָׁאָג מִי לֹא יִירָא וְגוֹ'.

בזוהר – זוהר חדש-פרשת לך לך

שֶׁכְּשֶׁיָּבוֹאוּ צָרוֹת לְיִשְׂרָאֵל בְּסוֹף הַיָּמִים, שֶׁיַּעֲשׂוּ תְשׁוּבָה לְאַלְתַּר

רַבִּי הֲוָה יָתֵיב יוֹמָא חַד, וַהֲוָה מִסְתַּכֵּל בְּהָא מִילְּתָא, דִּכְתִיב (דברים ד) בַּצַּר לְךָ וּמְצָאוּךָ כֹּל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה בְּאַחֲרִית הַיָּמִים וְשַׁבְתָּ עַד ה' אֱלֹהֶיךָ וְשָׁמַעְתָּ בְּקֹלוֹ. אֲמַר, מַה דַּאֲמַר משֶׁה דִּיהֱוֵי בְּסוֹף יוֹמַיָא, כָּל אִינוּן עָקְתִין הָא אֲתָא, וּתְשׁוּבָה עַד כְּעָן לָא אִתְעֲבִידָא.

רַבִּי הָיָה יוֹשֵׁב יוֹם אֶחָד, וְהָיָה מִסְתַּכֵּל בַּדָּבָר הַזֶּה, שֶׁכָּתוּב (דברים ל, ד) בַּצַּר לְךְ וּמְצָאוּךְ כֹּל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה בְּאַחֲרִית הַיָּמִים וְשַׁבְתָּ עַד ה' אֱלֹהֶיךְ וְשָׁמַעְתָּ בְּקֹלוֹ. אָמַר, מַה שֶּׁאָמַר מֹשֶׁה שֶׁיִּהְיֶה בְּסוֹף הַיָּמִים, כָּל אוֹתָם הַצָּרוֹת הֲרֵי בָּאוּ, וּתְשׁוּבָה עַד עַתָּה טֶרֶם נֶעֶשְׂתָה.

עַד דְּהֲוָה יָתֵיב, אָתָא אֵלִיָּהוּ זָכוּר לָטוֹב, אָמַר לֵיהּ, רַבִּי בְּמַאי אִתְעַסַּקְתְּ. אָמַר לֵיהּ בְּהַאי דְּאָמְרָה תּוֹרָה, דְּכַד יֵיתוּן עָקְתִין לְיִשְׂרָאֵל בְּסוֹף יוֹמַיָא, דְּיַעַבְדוּן תְּשׁוּבָה לְאַלְתָּר, דִּכְתִיב בְּאַחֲרִית הַיָּמִים וְשַׁבְתָּ, וְעַד כְּעָן לָא תָבוּ בִּתְיוּבְתָּא.

בְּעוֹד שֶׁהָיָה יוֹשֵׁב, בָּא אֵלִיָּהוּ, זָכוּר לְטוֹב. אָמַר לוֹ: רַבִּי, בַּמָּה הִתְעַסַּקְתָּ? אָמַר לוֹ: בְּזֶה שֶׁאָמְרָה הַתּוֹרָה, שֶׁכְּשֶׁיָּבוֹאוּ צָרוֹת לְיִשְׂרָאֵל בְּסוֹף הַיָּמִים, שֶׁיַּעֲשׂוּ תְשׁוּבָה לְאַלְתַּר, שֶׁכָּתוּב בְּאַחֲרִית הַיָּמִים וְשַׁבְתָּ, וְעַד עַתָּה לֹא שָׁבוּ בִּתְשׁוּבָה.

אַתָּה הוּא שֶׁאָמַרְתָּ שֶׁתִּהְיֶה כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל תַּחַת שִׁלְטוֹן אֱדוֹם, עַד שֶׁיִּהְיוּ צַדִּיקִים לְפָנֶיךְ

אָמַר לֵיהּ חַיֶּיךָ רַבִּי, בְּהַאי מִילְּתָא אִתְעַסַּק קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא יוֹמָא דֵין, וַאֲתָא מִיכָאֵל אַפֹּטְרוֹפְּסָא רַבָּה דִילְהוֹן, וּבָעֵי דְּאֵימָתַי יִפְקוֹן בְּנוֹהִי רְחִימוֹהִי מִתְּחוֹת גָּלוּתָא דֶּאֱדוֹם. וַאֲמַר, אַתְּ כְּתַבְתְּ בְּאוֹרַיְיתָךְ, דְּכַד יִסְבְּלוּן אִינוּן עוֹנְשַׁיָיא עַל מַה דַּעֲבָדוּ, מַאי כְּתִיב. (שם) כִּי אֵל רַחוּם ה' אֱלֹהֶיךָ.

אָמַר לוֹ: חַיֶּיךְ רַבִּי, בַּדָּבָר הַזֶּה מִתְעַסֵּק הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא בַּיּוֹם הַזֶּה, וּבָא מִיכָאֵל, הָאַפּוֹטְרוֹפּוֹס הַגָּדוֹל שֶׁלָּהֶם, וּמְבַקֵּשׁ מָתַי יֵצְאוּ בָנָיו אֲהוּבָיו מִתַּחַת לְגָלוּת אֱדוֹם. וְאָמַר: אַתָּה כָּתַבְתָּ בְּתוֹרָתְךְ, שֶׁכְּשֶׁיִּסְבְּלוּ אוֹתָם הָעֳנָשִׁים עַל מַה שֶּׁעָשׂוּ, מַה כָּתוּב? (שם) כִּי אֵל רַחוּם ה' אֱלֹהֶיךְ.

אָמַר לֵיהּ, יֵיתֵי סמאל אַפּוֹטְרוֹפְּסָא דֶּאֱדוֹם וְיַטְעִין עִמֵּיהּ קַמָּאי. אֲתָא סמאל. וְטָעִין מִיכָאֵל מִלְּתָא דָא, כִּדְבְקַדְמֵייתָא. אֲמַר סמאל, מָארֵי דְעָלְמָא, אַתְּ הוּא דַאֲמַרְתְּ דִּתְהֱוֵי כְּנִישְׁתָּא דְיִשְׂרָאֵל תְּחוֹת שׁוּלְטָנָא דֶאֱדוֹם, עַד דְּיֶהֱוָן זַכָּאִין קַמָּךְ, וְהָא כָּלְהוֹן חַיָּיבִין עַד יוֹמָא דֵין.

אָמַר לוֹ: יָבוֹא סמאל, הָאַפּוֹטְרוֹפּוֹס שֶׁל אֱדוֹם, וְיִטְעֹן עִמּוֹ לְפָנַי. בָּא סמאל, וְטָעַן מִיכָאֵל דָּבָר זֶה כְּבָרִאשׁוֹנָה. אָמַר סמאל: רִבּוֹן הָעוֹלָם, אַתָּה הוּא שֶׁאָמַרְתָּ שֶׁתִּהְיֶה כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל תַּחַת שִׁלְטוֹן אֱדוֹם, עַד שֶׁיִּהְיוּ צַדִּיקִים לְפָנֶיךְ, וַהֲרֵי כֻּלָּם רְשָׁעִים עַד הַיּוֹם הַזֶּה.

בֵּיהּ שַׁעֲתָא אַנְזִיפֵיהּ קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, עַל דַּאֲמַר דֵּלָטוֹרָא עַל בְּנוֹהִי, וְעָרַק תְּלַת אַלְפֵי מִילִין. וַאֲמַר לְמִיכָאֵל, מִיכָאֵל הֲוָה לָךְ לְמֶהֱוֵי שְׁפִיל לְרֵישֵׁיהּ דִּקְרָא, דִּכְתִיב וְשַׁבְתָּ עַד ה' אֱלֹהֶיךָ וְשָׁמַעְתָּ בְקוֹלוֹ, וְאַחַר כַּךְ כְּתִיב כִּי אֵל רַחוּם ה' אֱלֹהֶיךָ.

בְּאוֹתָהּ שָׁעָה נָזַף בּוֹ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא עַל שֶׁאָמַר הַלְשָׁנָה עַל בָּנָיו, וּבָרַח שְׁלֹשֶׁת אַלְפֵי מִילִין, וְאָמַר לְמִיכָאֵל: מִיכָאֵל, הָיָה לְךְ לִהְיוֹת יוֹרֵד לְרֹאשׁ הַכָּתוּב, שֶׁכָּתוּב וְשַׁבְתָּ עַד ה' אֱלֹהֶיךְ וְשָׁמַעְתָּ בְקֹלוֹ, וְאַחַר כָּךְ כָּתוּב כִּי אֵל רַחוּם ה' אֱלֹהֶיךְ.

אֲמַר מִיכָאֵל, מָארֵי דְעָלְמָא, הֲוָה לָךְ לְרַחֲמָא עֲלַיְיהוּ, אַתְּ רַחוּם, וְכָךְ אִתְקְרִיאַת. אָמַר לֵיהּ אוֹמָאָה אוֹמֵיתִי בְּיוֹמָא דְאִתְגַּזְרָא דִינָא קֳדָמָאי, עַד דִּי יְתוּבוּן. וְאִי כְּנִישְׁתָּא דְיִשְׂרָאֵל, אַפְתְּחַת תְּשׁוּבָה כְּעֵינָא דְּמַחֲטָא, אֲנָא אֶפְתַּח לָהּ תַּרְעִין רַבְרְבִין.

אָמַר מִיכָאֵל: רִבּוֹן הָעוֹלָם, הָיָה לְךְ לְרַחֵם עֲלֵיהֶם, אַתָּה רַחוּם, וְכָךְ נִקְרֵאתָ. אָמַר לוֹ: שְׁבוּעָה נִשְׁבַּעְתִּי בַּיּוֹם שֶׁנִּגְזַר הַדִּין לְפָנַי עַד שֶׁיָּשׁוּבוּ, וְאִם כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל פּוֹתַחַת בִּתְשׁוּבָה כְּמוֹ עַיִן שֶׁל מַחַט, אֲנִי אֶפְתַּח לָהּ שְׁעָרִים גְּדוֹלִים.

בזוהר – זוהר חדש-פרשת חקת

וּבָא לְצִיּוֹן גּוֹאֵ"ל, זֶה הַמֶּלֶךְ שֶׁבָּא לְבֵית הַגְּבִירָה. מִשּׁוּם שֶׁבֵּיתָהּ כֻּלָּם שְׁלֵמִים לְפָנֶיהָ, בָּא לַהֲקִימָהּ מֵהֶעָפָר

כְהֵין, יִשְׂרָאֵל יְהַדְּרוּן בִּתְיוּבְתָּא שְׁלֵימָתָא קַמֵי קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, דְּאִתְחֲזֵי בְּאִינוּן עָקְתִין סַגִּיאִין דְּאַתְיָין עֲלַיְיהוּ, כְּמַאן דְּאִשְׁתַּכַּח דּוּכְרָנֵיהוֹן לְעֵילָא. וְכַד אִינוּן הַדְּרָן בִּתְיוּבְתָּא בְּלִבָּא שְׁלֵימָא, כְּגַוְונָא דִּכְתִיב (דברים ד) בַּצַּר לְךָ וּמְצָאוּךָ וְגו', וְשַׁבְתָּ עַד ה' אֱלֹהֶיךָ. וְיָשׁוּב מַלְכָּא לְבֵי מַטְרוֹנִיתָא לְפַיְיסָא לָהּ. וְעַל דָּא י (ישעיה נט) וּבָא לְצִיּוֹן גּוֹאֵ"ל, דָּא מַלְכָּא דְּאָתֵי לְבֵי מַטְרוֹנִיתָא. בְּגִין דְּבֵיתָהּ כָּלְהוֹ שְׁלֵמִין קַמָּהּ, אָתֵי לְאַקְמָא לָהּ מֵעַפְרָא.

אָז יִשְׂרָאֵל יַחְזְרוּ בִּתְשׁוּבָה שְׁלֵמָה לִפְנֵי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, שֶׁנִּרְאָה בְּאוֹתָם צָרוֹת רַבּוֹת שֶׁבָּאוֹת עֲלֵיהֶם כְּמִי שֶׁנִשְׁכַּח זִכְרוֹנָם לְמַעְלָה. וּכְשֵׁם חוֹזְרִים בִּתְשׁוּבָה בְּלֵב שָׁלֵם, כַּכָּתוּב (דברים ד) בַּצַּר לְךְ וּמְצָאוּךְ וְגוֹ', וְשַׁבְתָּ עַד ה' אֱלֹהֶיךְ. וְיָשׁוּב הַמֶּלֶךְ לְבֵית הַגְּבִירָה לְפַיְּסָהּ. וְעַל זֶה (ישעיה נט) וּבָא לְצִיּוֹן גּוֹאֵ"ל, זֶה הַמֶּלֶךְ שֶׁבָּא לְבֵית הַגְּבִירָה. מִשּׁוּם שֶׁבֵּיתָהּ כֻּלָּם שְׁלֵמִים לְפָנֶיהָ, בָּא לַהֲקִימָהּ מֵהֶעָפָר.

עד כאן נוסף מהמו"ל

בזוהר – ספר במדבר-פרשת נשא -דף קמ"ג ע"א

זַכָּאִין אִינּוּן צַדִּיקַיָּיא, דְּכָל הָנֵי מִלִּין קַדִּישִׁין, דְּאִתְמָרוּ בְּרוּחַ קַדִּישָׁא עִלָּאָה

זַכָּאִין אִינּוּן צַדִּיקַיָּיא, (ס"א אתון חברייא) דְּכָל הָנֵי מִלִּין קַדִּישִׁין, דְּאִתְמָרוּ בְּרוּחַ קַדִּישָׁא עִלָּאָה, רוּחַ דְּכָל קַדִּישִׁין עִלָּאִין אִתְכַּלְּלָן בֵּיהּ, אִתְגַּלְיָין לְכוּ. מִלִּין דְּעִלָּאִין וְתַתָּאִין צַיְיתִין לְהוּ, זַכָּאִין אַתּוּן מָארֵיהוֹן דְּמָארִין, מְחַצְדֵּי חַקְלָא, דְּמִלִּין אִלֵּין תִּנְדְּעוּן וְתִסְתַּכְּלוּן בְּהוּ, וְתִנְדְּעוּן לְמָארֵיכוֹן אַפִּין בְּאַפִּין, עֵינָא בְּעֵינָא. וּבְהָנֵי מִלִּין תִּזְכּוּן לְעָלְמָא דְּאָתֵי, הֲדָא הוּא דִכְתִיב, (דברים ד)  וְיָדַעְתָּ הַיּוֹם וַהֲשֵׁבוֹתָ אֶל לְבָבֶךָ וְגוֹ'. יְיָ: עַתִּיק יוֹמִין הוּא הָאֱלֹהִים. וְכֹלָּא הוּא חַד, בְּרִיךְ שְׁמֵיהּ לְעָלַם וּלְעָלְמֵי עָלְמַיָּא.

זוהר נוסף על ידי המוציא לאור

בזוהר – הקדמת ספר הזוהר-דף יב ע"ב

סוֹד הַכָּתוּב יְהִי מְאֹרֹת בִּרְקִיעַ הַשָּׁמַיִם לְהָאִיר עַל הָאָרֶץ, שֶׁיִּהְיוּ שְׁנֵי הַשֵּׁמוֹת אֶחָד בְּלִי פֵרוּד כְּלָל

פִּקּוּדָא רְבִיעָאָה לְמִנְדַע דְה' הוּא הָאֱלהִים, כְּמָא דְאַתְּ אָמֵר, (דברים ד) וְיָדַעְתָּ הַיּוֹם וַהֲשֵׁבוֹתָ אֶל לְבָבֶךָ כִּי יְיָ הוּא הָאֱלֹהִים. וּלְאִתְכְּלָלָא שְׁמָא דֶּאֱלֹהִים בִּשְׁמָא דְּיְיָ. לְמִנְדַע דְּאִנּוּן חַד וְלֵית בְּהוּ פִּרוּדָא. וְהַיְנוּ רָזָא דִכְתִיב יְהִי מְאֹרֹת בִּרְקִיעַ הַשָּׁמָיִם לְהָאִיר עַל הָאָרֶץ. לְמֶהוֵי תְּרֵין שְׁמָהָן חַד בְּלָא פִּרוּדָא כְּלָל. לְאִתְכְּלָלָא מְאֹרֹת חָסֵר בִּשְׁמָא דְּשָׁמַיִם (נ"א דרשים) דְּאִנּוּן חַד וְלֵית בְּהוּ פִּרוּדָא. נְהוֹרָא אוּכְמָא בִּנְהוֹרָא חִיוְורָא לֵית בְּהוּ פִּרוּדָא וְכֹלָא חַד. (דף יב ע"ב) וְדָא הוּא עֲנָנָא חִיוְורָא דִימָמָא וְעֲנָנָא דְאֶשְׁתָּא בְּלֵילְיָא. (כמה דאמרו חברייא) מִדַּת יוֹם וּמִדַת לַיְלָה. וּלְאִתְתַּקַּן דָּא בְּדָא לְאַנְהָרָא כְּמָה דְאִתְּמָר לְהָאִיר עַל הָאָרֶץ.

מִצְוָה רְבִיעִית – לָדַעַת שֶׁה' הוּא הָאֱלֹהִים, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר (דברים ד) וְיָדַעְתָּ הַיּוֹם וַהֲשֵׁבֹתָ אֶל לְבָבֶךְ כִּי ה' הוּא הָאֱלֹהִים. וְשֶׁיִּכָּלֵל הַשֵּׁם שֶׁל אֱלֹהִים בַּשֵּׁם שֶׁל יי', לָדַעַת שֶׁהֵם אֶחָד וְאֵין בָּהֶם פֵּרוּד. וְהַיְנוּ סוֹד הַכָּתוּב יְהִי מְאֹרֹת בִּרְקִיעַ הַשָּׁמַיִם לְהָאִיר עַל הָאָרֶץ, שֶׁיִּהְיוּ שְׁנֵי הַשֵּׁמוֹת אֶחָד בְּלִי פֵרוּד כְּלָל, שֶׁיִּכָּלֵל מְאֹרֹת חָסֵר בַּשֵּׁם שֶׁל שָׁמַיִם [נ"א: שרשום] שֶׁהֵם אֶחָד וְאֵין בָּהֶם פֵּרוּד. אוֹר שָׁחֹר בְּאוֹר לָבָן אֵין בָּהֶם פֵּרוּד, וְהַכֹּל [דבר] אֶחָד. וְזֶה הוּא עָנָן הַלָּבָן שֶׁל הַיּוֹם וְעָנָן שֶׁל אֵשׁ בַּלַּיְלָה, מִדַּת יוֹם וּמִדַּת לַיְלָה, וְיִתְתַּקְנוּ זֶה עִם זֶה לְהָאִיר, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר לְהָאִיר עַל הָאָרֶץ.

בזוהר – ספר בראשית-פרשת לך לך -דף צא ע"א

וְיָדַעְתָּ הַיּוֹם וַהֲשֵׁבתָ אֶל לְבָבֶךְ כִּי ה' הוּא הָאֱלֹהִים

דָּבָר אַחֵר כִּי מִי אֱלוֹהַּ, דָּא רָזָא דְמִלָּה דְּהָא אֵל כְּלָלָא הוּא דְּאִתְכְּלִיל מִכֻּלְהוּ דַּרְגִּין, וְאִי תֵימָא דְּהָא אֵל אִיהוּ דַּרְגָּא אָחֳרָא בְּגִין דִּכְתִיב (תהלים ז) אֵל זוֹעֵם בְּכָל יוֹם. תָּא חֲזֵי, דְּהָא לֵית אֵל מִבַּלְעֲדֵי יְיָ דְּלָאו אִיהוּ בִּלְחוֹדוֹי וְלָא אִתְפְּרַשׁ לְעָלְמִין. וְעַל דָּא כְּתִיב, (שמואל ב כב) כִּי מִי אֵל מִבַּלְעֲדֵי יְיָ וְגו', וּמִי צוּר וְגו' דְּהָא צוּר לָאו אִיהוּ בִּלְחוֹדוֹי אֶלָּא כֹּלָּא חַד כְּדִכְתִיב, (דברים ד) וְיָדַעְתָּ הַיּוֹם וַהֲשֵׁבוֹתָ אֶל לְבָבֶךָ כִּי יְיָ הוּא הָאֱלהִים וְגו'.

דָּבָר אַחֵר כִּי מִי אֱלוֹהַּ – זֶה סוֹד הַדָּבָר, שֶׁהֲרֵי אֵל הוּא כְּלָל שֶׁנִּכְלָל מִכָּל הַדְּרָגוֹת. וְאִם תֹּאמַר שֶׁאֵל הַזֶּה הִיא דַּרְגָּה אַחֶרֶת, מִשּׁוּם שֶׁכָּתוּב (שם ז) וְאֵל זעֵם בְּכָל יוֹם? בֹּא רְאֵה, שֶׁהֲרֵי אֵין אֵל מִבַּלְעֲדֵי ה' שֶׁאֵינוֹ לְבַדּוֹ, וְלֹא נִפְרָד לְעוֹלָמִים, וְעַל כֵּן כָּתוּב (שמואל ב כב) כִּי מִי אֵל מִבַּלְעֲדֵי ה' וְגוֹ'. וּמִי צוּר וְגוֹ', שֶׁהֲרֵי צוּר אֵינוֹ לְבַדּוֹ, אֶלָּא הַכֹּל אֶחָד, כַּכָּתוּב (דברים ד) וְיָדַעְתָּ הַיּוֹם וַהֲשֵׁבתָ אֶל לְבָבֶךְ כִּי ה' הוּא הָאֱלֹהִים וְגוֹ'.

תָּא חֲזֵי, עַד לָא אִתְגְּזַר אַבְרָהָם הֲוָה מְמַלֵּיל עִמֵּיהּ מִגּוֹ מַחֲזֶה בִּלְחוֹדוֹי כְּמָה דְּאִתְּמָר דִּכְתִיב הָיָה דְּבַר יְיָ אֶל אַבְרָם בַּמַּחֲזֶה וְגו'. בַּמַּחֲזֶה. בְּהַהוּא חֵיזוּ דַּרְגָּא דְּכָל דִּיוּקְנִין אִתְחַזְיָין בֵּיהּ, כְּמָה דְּאִתְּמָר. וְהַאי מַחֲזֶה אִיהוּ רָזָא דִּבְרִית.

בֹּא רְאֵה, שֶׁטֶּרֶם שֶׁנִּמּוֹל אַבְרָהָם, הָיָה מְדַבֵּר עִמּוֹ מִתּוֹךְ מַחֲזֶה לְבַדּוֹ, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר, שֶׁכָּתוּב הָיָה דְבַר ה' אֶל אַבְרָם בַּמַּחֲזֶה וְגוֹ'. בַּמַּחֲזֶה – בְּאוֹתוֹ הַמַּרְאֶה, הַדַּרְגָּה שֶׁכָּל הַדְּמֻיּוֹת נִרְאוֹת בָּהּ, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר. וְהַמַּחֲזֶה הַזֶּה הוּא סוֹד הַבְּרִית.

בזוהר – ספר שמות-פרשת וארא -דף כ"ה ע"א

בְּדָבָר זֶה כַּמָּה סוֹדוֹת וּסְתָרִים יֵשׁ בּוֹ

כַּד נָפְקוּ יִשְׂרָאֵל מִמִּצְרַיִם, לָא הֲווֹ יַדְעֵי לֵיהּ לְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא כֵּיוָן דְּאָתָא מֹשֶׁה לְגַבַּיְיהוּ, פִּקּוּדָא קַדְמָאָה דָּא אוֹלִיף לוֹן, דִּכְתִּיב, וִידַעְתֶּם כִּי אֲנִי יְיָ' אֱלהֵיכֶם הַמּוֹצִיא אֶתְכֶם וְגוֹ'. וְאִלְמָלֵא פִּקּוּדָא דָּא, לָא הֲווֹ יִשְׂרָאֵל מֵהֵימְנִין, בְּכָל אִינּוּן נִיסִּין וּגְבוּרָן דְּעָבַד לוֹן בְּמִצְרַיִם. כֵּיוָן דְּיָדְעוּ פִּקּוּדָא דָּא בְּאוֹרַח כְּלָל, אִתְעָבִידוּ לְהוֹן נִסִּין וּגְבוּרָן.

כְּשֶׁיָּצְאוּ יִשְׂרָאֵל מִמִּצְרַיִם לֹא הָיוּ מַכִּירִים אֶת הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא. כֵּיוָן שֶׁבָּא מֹשֶׁה אֲלֵיהֶם, לִמֵּד אוֹתָם מִצְוָה רִאשׁוֹנָה זוֹ, שֶׁכָּתוּב וִידַעְתֶּם כִּי אֲנִי ה' אֱלֹקֵיכֶם הַמּוֹצִיא אֶתְכֶם וְגוֹ'. וְאִלְמָלֵא מִצְוָה זוֹ, לֹא הָיוּ יִשְׂרָאֵל מַאֲמִינִים בְּכָל אוֹתָם נִסִּים וּגְבוּרוֹת שֶׁעָשָׂה לָהֶם בְּמִצְרַיִם. כֵּיוָן שֶׁיָּדְעוּ מִצְוָה זוֹ בְּדֶרֶךְ כְּלָל, נַעֲשׂוּ לָהֶם נִסִּים וּגְבוּרוֹת.

וּלְסוֹף מ' שְׁנִין, דְּקָא אִשְׁתְּדָלוּ בְּכָל אִינּוּן פִּקּוּדִין דְּאוֹרַיְיתָא, דְּאוֹלִיף לוֹן מֹשֶׁה, בֵּין אִינּוּן דְּמִתְנָהֲגֵי בְּאַרְעָא בֵּין אִינּוּן דְּמִתְנָהֲגֵי לְבַר מֵאַרְעָא כְּדֵין, אוֹלִיף לוֹן בְּאוֹרַח פְּרָט, הֲדָא הוּא דִכְתִיב, (דבהם ד') וְיָדַעְתָּ הַיּוֹם וְהֲשֵׁבוֹתָ אֶל לְבָבֶךָ, הַיּוֹם דַּיְיקָא, מַה דְּלָא הֲוָה רְשׁוּ מִקַּדְמַת דְּנָא. כִּי יְיָ' הוּא הָאֱלהִים, דָּא בְּאוֹרַח פְּרָט, בְּמִלָּה דָּא, כַּמָּה רָזִין וְסִתְרִין אִית בָּהּ. וְדָא, וְהַהוּא דְּקַדְמֵיתָא, כֹּלָּא מִלָּה חֲדָא, דָּא בִּכְלָל, וְדָא בִּפְרָט.

וּלְסוֹף אַרְבָּעִים שָׁנָה, שֶׁכְּשֶׁהִשְׁתַּדְּלוּ בְּכָל אוֹתָן מִצְווֹת שֶׁל הַתּוֹרָה שֶׁלִּמֵּד אוֹתָם מֹשֶׁה, בֵּין אוֹתָן שֶׁנּוֹהֲגוֹת בָּאָרֶץ וּבֵין אוֹתָן שֶׁנּוֹהֲגוֹת בְּחוּץ לָאָרֶץ, אָז לִמֵּד אוֹתָם בְּדֶרֶךְ פְּרָט. זֶהוּ שֶׁכָּתוּב (דברים ד) וְיָדַעְתָּ הַיּוֹם וַהֲשֵׁבוֹתָ אֶל לְבָבֶךְ. הַיּוֹם דַּוְקָא, מַה שֶּׁלֹּא הָיָה רְשׁוּת מִקֹּדֶם לָכֵן. כִּי ה' הוּא הָאֱלֹהִים – זֶה בְּדֶרֶךְ פְּרָט. בְּדָבָר זֶה כַּמָּה סוֹדוֹת וּסְתָרִים יֵשׁ בּוֹ, וְזֶה וְאוֹתוֹ שֶׁבַּהַתְחָלָה הַכֹּל דָּבָר אֶחָד, זֶה בִּכְלָל וְזֶה בִּפְרָט.

יִרְאַת ה' רֵאשִׁית דָּעַת

וְאִי תֵּימָא, הָא כְּתִיב, (משלי א') יִרְאַת יְיָ' רֵאשִׁית דָּעַת. תִּירוּצָא, דָּא בְּאוֹרַח פְּרָט, לְמִנְדַּע מַאן אִיהוּ יִרְאַת יְיָ'. וְאַף עַל גַּב דְּאִית לֵיהּ לְבַר נָשׁ לְדַחֲלָא מִנֵּיהּ, עַד לָא יִנְדַּע, אֲבָל הָכָא כְּתִיב רֵאשִׁית דַּעַת, לְמִנְדַּע לֵיהּ דְּהָא אִיהוּ רֵאשִׁיתָא, לְמִנְדַּע לֵיהּ בְּאוֹרַח פְּרָט.

וְאִם תֹּאמַר, הֲרֵי כָּתוּב (משלי א) יִרְאַת ה' רֵאשִׁית דָּעַת – הַתֵּרוּץ, זֶה בְּדֶרֶךְ פְּרָט לָדַעַת מִי הִיא יִרְאַת ה'. וְאַף עַל גַּב שֶׁיֵּשׁ לָאָדָם לִירָא מִמֶּנּוּ עַד שֶׁלֹּא יֵדַע, אֲבָל כָּאן כָּתוּב רֵאשִׁית דַּעַת, לָדַעַת אוֹתוֹ שֶׁהֲרֵי הוּא רֵאשִׁית, לָדַעַת אוֹתוֹ בְּדֶרֶךְ פְּרָט.

מִצְוָה רִאשׁוֹנָה לְהַכִּיר אֶת הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא בִּכְלָל וּפְרָט

בְּגִין כַּךְ, פִּקּוּדָא קַדְמָאָה לְמִנְדַּע לֵיהּ לְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא בִּכְלָל וּפְרָט, בְּרֵישָׁא וּבְסוֹפָא. וְרָזָא דָּא (ישעיה מ"ד) אֲנִי רִאשׁוֹן וַאֲנִי אַחֲרוֹן. אֲנִי רִאשׁוֹן בִּכְלָל, וַאֲנִי אַחֲרוֹן בִּפְרָט. וְכֹלָּא בִּכְלָלָא חֲדָא, וְרָזָא חֲדָא. כֵּיוָן דְּיִנְדַּע דָּא בִּכְלָל, יַשְׁלִים כָּל שַׁיְיפוֹי. וּמַאן אִינּוּן. רמ"ח פִּקּוּדִין, דְּאִינּוּן רמ"ח שַׁיְיפִין דְּבַר נָשׁ. כֵּיוָן דְּאִשְׁתְּלִים בְּהוּ עַל הַאי בִּכְלָל, כְּדֵין יִנְדַּע בְּאוֹרַח פְּרָט, דְּדָא אִיהוּ אַסְוָותָא לְכֻלְּהוּ, וְיִנְדַּע כָּל יוֹמֵי שַׁתָּא, דְּמִתְחַבְּרָן לְמֵיהַב אַסְוָותָא לְכָל שַׁיְיפִין.

לָכֵן מִצְוָה רִאשׁוֹנָה לְהַכִּיר אֶת הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא בִּכְלָל וּפְרָט, בַּהַתְחָלָה וּבַסּוֹף, וְסוֹד זֶה – (ישעיה מד) אֲנִי רִאשׁוֹן וַאֲנִי אַחֲרוֹן. אֲנִי רִאשׁוֹן בִּכְלָל, וַאֲנִי אַחֲרוֹן בִּפְרָט. וְהַכֹּל בִּכְלָל אֶחָד וְסוֹד אֶחָד. כֵּיוָן שֶׁיֵּדַע אֶת זֶה בִּכְלָל, יַשְׁלִים אֶת כָּל אֵיבָרָיו, וּמִי הֵם? מָאתַיִם אַרְבָּעִים וּשְׁמוֹנֶה מִצְווֹת, שֶׁהֵם מָאתַיִם אַרְבָּעִים וּשְׁמוֹנָה אֵיבְרֵי הָאָדָם. כֵּיוָן שֶׁהִשְׁתַּלֵּם בָּהֶם עַל זֶה בִּכְלָל, אָז יֵדַע בְּדֶרֶךְ פְּרָט, שֶׁזֶּה הוּא רְפוּאָה לְכֻלָּם, וְיֵדַע אֶת כָּל יְמוֹת הַשָּׁנָה שֶׁמִּתְחַבְּרִים לָתֵת רְפוּאָה לְכָל הָאֵיבָרִים.

וְאִי תֵּימָא, כָּל יוֹמֵי שַׁתָּא, הֵיךְ יַהֲבִין אַסְוָותָא לְכָל שַׁיְיפִין. וַדַּאי הָכִי הוּא עֵילָּא וְתַתָּא, שַׁתָּא וְיוֹמֵי דִּילֵיהּ, יַהֲבִין אַסְוָותָא לְכָל שַׁיְיפִין עֵילָּא וְתַתָּא, (בזמנא) דְּשַׁיְיפִין אֲרִיקוּ בִּרְכָּאן לְיוֹמֵי שַׁתָּא כְּדֵין אַסְוָותָא וְחַיִּין תַּלְיָין עֲלָן מִלְּעֵילָּא, וְאִתְמַלְיָין מִכֹּלָּא. מַאן גָּרִים לוֹן. יוֹמֵי שַׁתָּא.

וְאִם תֹּאמַר, כָּל יְמוֹת הַשָּׁנָה אֵיךְ נוֹתְנִים רְפוּאָה לְכָל הָאֵיבָרִים? וַדַּאי כָּךְ הוּא לְמַעְלָה וּלְמַטָּה. הַשָּׁנָה וְהַיָּמִים שֶׁלָּהּ נוֹתְנִים רְפוּאָה לְכָל הָאֵיבָרִים, לְמַעְלָה וּלְמַטָּה, [בזמן] שֶׁהָאֵיבָרִים מְרִיקִים בְּרָכוֹת לִימוֹת הַשָּׁנָה, וְאָז רְפוּאָה וְחַיִּים תְּלוּיִים עָלֵינוּ מִלְמַעְלָה וּמִתְמַלְּאִים מֵהַכֹּל. מִי גָרַם לָהֶם? יְמוֹת הַשָּׁנָה.

בזוהר – ספר שמות-פרשת וארא -דף כ"ו ע"ב

אִם אַתָּה רוֹצֶה לַעֲמֹד עַל זֶה וְלָדַעת כִּי ה' הוּא הָאֱלֹהִים – וַהֲשֵׁבֹתָ אֶל לְבָבֶךְ, וְאָז תֵּדַע אוֹתוֹ

רִבִּי אֶלְעָזָר וְרִבִּי אַבָּא, הֲווֹ שְׁכִיחֵי לֵילְיָא חַד בְּבֵי אוֹשְׁפִּיזַיְיהוּ בְּלוּד, קָמוּ לְאִשְׁתַּדְּלָא בְּאוֹרַיְיתָא. פָּתַח רִבִּי אֶלְעָזָר וְאָמַר, (דברים ד') וְיָדַעְתָּ הַיּוֹם וְהֲשֵׁבוֹתָ אֶל לְבָבֶךָ כִּי ה' הוּא הָאֱלֹהִים. הַאי קְרָא הָכִי מִבָּעֵי לֵיהּ. וְיָדַעְתָּ הַיּוֹם כִּי ה' הוּא הָאֱלהִים וְהֲשֵׁבוֹתָ אֶל לְבָבֶךָ. (אלא זכאה הוא מאן דאשתדל באורייתא) תּוּ, (תא חזי) וְהֲשֵׁבוֹתָ אֶל לִבֶּךָ מִבָּעֵי לֵיהּ.

רַבִּי אֶלְעָזָר וְרַבִּי אַבָּא הָיוּ מְצוּיִים לַיְלָה אֶחָד בְּבֵית מְלוֹנָם בְּלוֹד. קָמוּ לְהִתְעַסֵּק בַּתּוֹרָה. פָּתַח רַבִּי אֶלְעָזָר וְאָמַר, וְיָדַעְתָּ הַיּוֹם וַהֲשֵׁבֹתָ אֶת לְבָבֶךְ כִּי ה' הוּא הָאֱלֹהִים. פָּסוּק זֶה כָּךְ צָרִיךְ (לכתב): וְיָדַעְתָּ הַיּוֹם כִּי ה' הוּא הָאֱלֹהִים וַהֲשֵׁבתָ אֶל לְבָבֶךְ. [אלא אשריו מי שמשתדל בתורה.] עוֹד, [בא ראה] וַהֲשֵׁבֹתָ אֶל לִבֶּךְ הָיָה צָרִיךְ (לכתב) !

אֶלָּא, אָמַר מֹשֶׁה, אִי אַתְּ בָּעֵי לְמֵיקָם עַל דָּא, וּלְמִנְדַּע כִּי ה' הוּא הָאֱלהִים, וְהֲשֵׁבוֹתָ אֶל לְבָבֶךָ וּכְדֵין תִּנְדַּע לֵיהּ. לְבָבֶךָ: יֵצֶר טוֹב וְיֵצֶר רָע, דְּאִתְכְּלִיל דָּא בְּדָא, וְאִיהוּ חַד, כְּדֵין תִּשְׁכַּח כִּי ה' הוּא הָאֱלהִים, דְּהָא אִתְכְּלִיל דָּא בְּדָא, וְאִיהוּ חַד. וְעַל דָּא וְהֲשֵׁבוֹתָ אֶל לְבָבֶךָ, לְמִנְדַּע מִלָּה.

אֶלָּא, אָמַר מֹשֶׁה, אִם אַתָּה רוֹצֶה לַעֲמֹד עַל זֶה וְלָדַעת כִּי ה' הוּא הָאֱלֹהִים – וַהֲשֵׁבֹתָ אֶל לְבָבֶךְ, וְאָז תֵּדַע אוֹתוֹ. לְבָבְךְ זֶה יֵצֶר טוֹב וְיֵצֶר רַע, שֶׁנִּכְלָל זֶה בָּזֶה, וְהוּא אֶחָד. אָז תִּמְצָא כִּי ה' הוּא הָאֱלֹהִים, שֶׁהֲרֵי נִכְלָל זֶה בָּזֶה וְהוּא אֶחָד, וְעַל זֶה וַהֲשֵׁבֹתָ אֶל לְבָבֶךְ לָדַעַת הַדָּבָר.

בזוהר – ספר שמות-פרשת תרומה -דף קס"א ע"א

אַתָּה הָרְאֵתָ לָדַעַת

רַבִּי חִיָּיא פָּתַח אֲבַתְרֵיהּ וְאָמַר, (דברים ד) אַתָּה הָרְאֵתָ לָדַעַת כִּי יְיָ' הוּא הָאֱלהִים וְגוֹ', הַאי קְרָא אִית לְאִסְתַּכְּלָא בֵּיהּ, אַתָּה הָרְאֵתָ, מַאי הָרְאֵתָ. אֶלָּא כַּד נָפְקוּ יִשְׂרָאֵל מִמִּצְרַיִם, לָא הֲווֹ יַדְעֵי בְּרָזָא דִּמְהֵימְנוּתָא דְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא כְּלוּם, בְּגִין דְּכֻלְּהוּ הֲווֹ פַּלְחֵי פּוּלְחָנָא נוּכְרָאָה בְּגָלוּתָא, וְאַנְשׁוּ כָּל עִקָּרָא דִּמְהֵימְנוּתָא דְּהֲוָה בְּהוּ בְּקַדְמִיתָא, דְּיָרִיתוּ כָּל אִינּוּן תְּרֵיסַר שְׁבָטִין מֵאֲבוּהוֹן יַעֲקֹב.

רַבִּי חִיָּיא פָּתַח אַחֲרָיו וְאָמַר, (דברים ד) אַתָּה הָרְאֵתָ לָדַעַת כִּי ה' הוּא הָאֱלֹהִים וְגוֹ'. בְּפָסוּק זֶה יֵשׁ לְהִתְבּוֹנֵן, אַתָּה הָרְאֵתָ – מַה הָרְאֵתָ? אֶלָּא כְּשֶׁיָּצְאוּ יִשְׂרָאֵל מִמִּצְרַיִם, לֹא הָיוּ מַכִּירִים אֶת סוֹד הָאֱמוּנָה שֶׁל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא כְּלוּם, מִשּׁוּם שֶׁכֻּלָּם הָיוּ עוֹבְדִים עֲבוֹדָה זָרָה בַּגָּלוּת, וְשָׁכְחוּ אֶת כָּל עִקַּר הָאֱמוּנָה שֶׁהָיָה בָּהֶם בָּרִאשׁוֹנָה, שֶׁיָּרְשׁוּ כָּל אוֹתָם שְׁנֵים עָשָׂר שְׁבָטִים מֵאֲבִיהֶם יַעֲקֹב.

וְכַד אָתָא מֹשֶׁה, אוֹלִיף לוֹן דְּאִית אֱלוֹהַּ עִלָּאָה בְּעָלְמָא, כְּמָה דְּאוּקְמוּהָ. לְבָתַר חָמוּ כָּל אִינּוּן נִסִּין וּגְבוּרָן דְּעַל יַמָא, וְכָל נִסִּין וּגְבוּרָן דְּעָבַד לְהוּ בְּמִצְרַיִם. לְבָתַר חָמוּ כַּמָה גְּבוּרָן, בְּמָנָא וּבְמַיָא וְאִתְיְהִיבַת לוֹן אוֹרַיְיתָא, וְאוֹלִיפוּ אָרְחֵי דְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, עַד דְּמָטֵי לְעִדָּנָא דָּא.

וּכְשֶׁבָּא מֹשֶׁה וְלִמֵּד אוֹתָם שֶׁיֵּשׁ אֱלוֹהַּ עֶלְיוֹן בָּעוֹלָם, כְּמוֹ שֶׁבֵּאֲרוּהָ, וְאַחַר כָּךְ רָאוּ כָּל אוֹתָם נִסִּים וּגְבוּרוֹת עַל הַיָּם וְכָל הַנִּסִּים וְהַגְּבוּרוֹת שֶׁעָשָׂה לָהֶם בְּמִצְרַיִם, וְאַחַר כָּךְ רָאוּ כַּמָּה גְבוּרוֹת בַּמָּן וּבַמַּיִם, וְנִתְּנָה לָהֶם תּוֹרָה, וְלָמְדוּ אֶת דַּרְכֵי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, עַד שֶׁהִגִּיעוּ לַזְּמַן הַזֶּה.

כָּאן תָּלוּי כָּל סוֹד הָאֱמוּנָה לָדַעַת מִתּוֹךְ זֶה סוֹד כָּל הַסּוֹדוֹת

אָמַר לוֹן מֹשֶׁה, עַד הַשְׁתָּא אִצְטְרִיכְנָא לְמֵילַף לְכוּ, כְּמָה דְּיַלְפִין לְרַבְיָּא. (מכאן ולהלאה) וְדָא הוּא אַתָּה הָרְאֵתָ לָדַעַת, וְאוֹלִיפַת עַד הָכָא, לָדַעַת לְמִנְדַּע וּלְאִסְתַּכְּלָא וּלְמֵיעַל בְּרָזָא דִּמְהֵימְנוּתָא. וּמַאי אִיהִי. כִּי יְיָ' הוּא הָאֱלהִים.

אמר להם משה: עַד כָּאן הִצְטָרַכְתִּי לְלַמֶּדְכֶם כְּמוֹ שֶׁמְּלַמְּדִים תִּינוֹק. (מכאן ולהלאה) וְזֶהוּ אַתָּה הָרְאֵתָ לָדַעַת, וְלָמַדְתָּ עַד כָּאן לָדַעַת וּלְהִתְבּוֹנֵן וּלְהִכָּנֵס לְסוֹד הָאֱמוּנָה, וּמַהִי? כִּי ה' הוּא הָאֱלֹהִים.

אִי תֵּימָא מִלָּה זְעִירָא הִיא לְמִנְדַּע, הָא כְּתִיב וְיָדַעְתָּ הַיּוֹם וַהֲשֵׁבוֹתָ אֶל לְבָבֶךָ כִּי יְיָ' הוּא הָאֱלֹהִים בַּשָׁמַיִם מִמַּעַל וְעַל הָאָרֶץ מִתָּחַת אֵין עוֹד. הָכָא תַּלְיָא כָּל רָזָא דִּמְהֵימְנוּתָא, לְמִנְדַּע מִגּוֹ דָּא, רָזָא דְּכָל רָזִין, לְמִנְדַּע סְתִימוּ (נ"א רזא דכלוכו') דְּכָל סְתִימִין, יְהוָֹ"ה אֱלהִים שֵׁם מָלֵּא, וְכֹלָּא חַד. אַתָּה הָרְאֵתָ לָדַעַת, הָכָא רָזָא דְּרָזִין לְאִינּוּן יַדְעֵי מִדִּין.

אִם תֹּאמַר, דָּבָר קָטָן הוּא לָדַעַת – הֲרֵי כָּתוּב, וְיָדַעְתָּ הַיּוֹם וַהֲשֵׁבֹתָ אֶל לְבָבֶךְ כִּי ה' הוּא הָאֱלֹהִים בַּשָּׁמַיִם מִמַּעַל וְעַל הָאָרֶץ מִתַּחַת אֵין עוֹד. כָּאן תָּלוּי כָּל סוֹד הָאֱמוּנָה לָדַעַת מִתּוֹךְ זֶה סוֹד כָּל הַסּוֹדוֹת, לָדַעַת סֵתֶר (סוד של כל) כָּל הַנִּסְתָּרִים, יְהֹוָ"ה אֱלֹהִים שֵׁם מָלֵא, וְהַכֹּל אֶחָד. אַתָּה הָרְאֵתָ לָדַעַת – כָּאן סוֹד הַסּוֹדוֹת לְיוֹדְעֵי מִדִּין.

זַכָּאִין אִינּוּן כָּל אִינּוּן דְּמִשְׁתַּדְּלֵי בְּאוֹרַיְיתָא. וּבְגִין דְּכַד בָּרָא קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא עָלְמָא, אִסְתָּכַּל בָּהּ בְּאוֹרַיְיתָא, וּבָרָא עָלְמָא, וּבְאוֹרַיְיתָא אִתְבְּרֵי עָלְמָא, כְּמָה דְּאוּקְמוּהָ, דִּכְתִּיב, (משלי ט) וָאֶהְיֶה אֶצְלוֹ אָמוֹן, אַל תִּקְרֵי אָמוֹן אֶלָּא אוּמָן.

אַשְׁרֵיהֶם כָּל אֵלּוּ שֶׁמִּשְׁתַּדְּלִים בַּתּוֹרָה, וּבִגְלַל שֶׁכְּשֶׁבָּרָא הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא אֶת הָעוֹלָם, הִתְבּוֹנֵן בַּתּוֹרָה וּבָרָא אֶת הָעוֹלָם, וּבַתּוֹרָה נִבְרָא הָעוֹלָם, כְּמוֹ שֶׁבֵּאֲרוּהָ, שֶׁכָּתוּב (משלי ח) וָאֶהְיֶה אֶצְלוֹ אָמוֹן. אַל תִּקְרֵי אָמוֹן אֶלָּא אֻמָּן.

וְכִי אוֹרַיְיתָא אוּמָנָא הֲוָה. אִין. לְמַלְכָּא דְּבָעֵי לְמֶעְבַּד פְלַטְרִין, אִי לָא שַׁוִּי לְגַבֵּיהּ אוּמָנָא, לָא יָכִיל לְמֶעְבַּד פְּלַטְרִין. כֵּיוָן דִּפְלַטְרִין אִתְעָבִידוּ, לָא סָלִיק שְׁמָא, אֶלָּא דְּמַלְכָּא. אִלֵּין פְּלַטְרִין דְּעָבַד מַלְכָּא, מַלְכָּא שַׁוִּי בְּאִינּוּן פְּלַטְרִין מַחֲשָׁבָה.

וְכִי הַתּוֹרָה הָיְתָה אֻמָּן? כֵּן. לְמֶלֶךְ שֶׁרָצָה לַעֲשׂוֹת פַּלְטֵרִין. אִם לֹא שָׂם אֵלָיו אֻמָּן, לֹא יָכוֹל לַעֲשׂוֹת הַפַּלְטֵרִין. כֵּיוָן שֶׁנַּעֲשָׂה הָאַרְמוֹן, לֹא עוֹלֶה אֶלָּא בִשְׁמוֹ שֶׁל הַמֶּלֶךְ. בְּאוֹתָם אַרְמוֹנוֹת שֶׁעָשָׂה הַמֶּלֶךְ, מַשְׁקִיעַ הַמֶּלֶךְ מַחֲשָׁבָה בְּאוֹתָם אַרְמוֹנוֹת.

 

כָּל הַדְּבָרִים וְהַמַּעֲשִׂים שֶׁל כָּל הָעוֹלָמוֹת הֵם בַּתּוֹרָה

כַּךָ קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, בָּעֵי לְמִבְרֵי עָלְמָא, אִסְתָּכַּל בְּאוּמָנָא, וְאַף עַל גַּב דְּאוּמָנָא עֲבַד פְּלַטְרִין, לָא סָלִיק שְׁמָא אֶלָּא דְּמַלְכָּא, אִלֵּין פְּלַטְרִין דַּעֲבַד מַלְכָּא, וַדַּאי מַלְכָּא בָּנָה פְּלַטְרִין. אוֹרַיְיתָא צווַֹחַת וָאֶהְיֶה אֶצְלוֹ אָמוֹן, בִּי בָּרָא קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא עָלְמָא, דְּעַד (נ"א אלא עד) (ס"א לא אתברי) אִתְבְּרֵי עָלְמָא, אַקְדִּימַת אוֹרַיְיתָא תְּרֵין אַלְפֵי שְׁנִין לְעָלְמָא, וְכַד בָּעָא קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא לְמִבְרֵי עָלְמָא, הֲוָה מִסְתַּכָּל בָּהּ בְּאוֹרַיְיתָא, בְּכָל מִלָּה וּמִלָּה, וְעָבִיד לָקֳבְלָהּ אוּמָנוּתָא דְּעָלְמָא. בְּגִין דְּכָל מִלִּין וְעוֹבָדִין דְּכָל עָלְמִין, בְּאוֹרַיְיתָא אִינּוּן. וְעַל דָּא קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא הֲוָה מִסְתָּכַּל בָּהּ, וּבָרָא עָלְמָא.

כָּךְ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא רָצָה לִבְרֹא אֶת הָעוֹלָם, הִסְתַּכֵּל בָּאֻמָּן. וְאַף עָל גַּב שֶׁהָאֻמָּן עָשָׂה אֶת הָאַרְמוֹן, לֹא עוֹלֶה אֶלָּא בִשְׁמוֹ שֶׁל הַמֶּלֶךְ: אֵלּוּ הָאַרְמוֹנוֹת שֶׁעָשָׂה הַמֶּלֶךְ; וַדַּאי הַמֶּלֶךְ בָּנָה הָאַרְמוֹנוֹת. הַתּוֹרָה צוֹוַחַת: וָאֶהְיֶה אֶצְלוֹ אָמוֹן, בִּי בָּרָא הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא אֶת הָעוֹלָם! שֶׁטֶּרֶם (אלא עד) (לא נברא) נִבְרָא הָעוֹלָם הִקְדִּימַתּוּ הַתּוֹרָה אַלְפַּיִם שָׁנִים לָעוֹלָם, וּכְשֶׁרָצָה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לִבְרֹא אֶת הָעוֹלָם, הָיָה מִתְבּוֹנֵן בַּתּוֹרָה בְּכָל דָּבָר וְדָבָר, וְעָשָׂה כְנֶגְדָּהּ אֻמָּנוּתוֹ שֶׁל עוֹלָם, מִשּׁוּם שֶׁכָּל הַדְּבָרִים וְהַמַּעֲשִׂים שֶׁל כָּל הָעוֹלָמוֹת הֵם בַּתּוֹרָה, וְלָכֵן הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא הָיָה מִתְבּוֹנֵן בָּהּ וּבוֹרֵא אֶת הָעוֹלָם.

בזוהר – ספר ויקרא-פרשת אחרי מות -דף ס"ה ע"א

בְּמָקוֹם שֶׁיֵּשׁ דִּין יֵשׁ רַחֲמִים, וְלִפְעָמִים בְּמָקוֹם שֶׁיֵּשׁ רַחֲמִים יֵשׁ דִּין

רִבִּי אֶלְעָזָר הֲוָה יָתִיב קָמֵיהּ דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן אֲבוֹי, אָמַר לֵיהּ, הָא תָּנֵינָן אֱלֹהִים בְּכָל אֲתַר דִּינָא הוּא. יוֹ"ד הֵ"א וָא"ו הֵ"א. אִית אֲתַר דְּאִקְרֵי אֱלֹהִים, כְּגוֹן (בראשית טו ) אֲדֹנָ"י יִהוְֹ"ה. אֲמַאי אִקְרֵי אֱלֹהִים, וְהָא אַתְוָון רַחֲמֵי אִינּוּן בְּכָל אֲתַר.

רַבִּי אֶלְעָזָר הָיָה יוֹשֵׁב לִפְנֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן אָבִיו. אָמַר לוֹ, הֲרֵי שָׁנִינוּ אֱלֹהִים בְּכָל מָקוֹם הוּא דִּין. יוֹ"ד הֵ"א וָא"ו הֵ"א. יֵשׁ מָקוֹם שֶׁנִּקְרָא אֱלֹהִים, כְּמוֹ אֲדֹנָ"י יְהֹוְ"ה. לָמָּה נִקְרָא אֱלֹהִים, וַהֲרֵי אוֹתִיּוֹת הָרַחֲמִים הֵן בְּכָל מָקוֹם?

אָמַר לֵיהּ, הָכִי הוּא כְּתִיב בַּקְּרָא, דִּכְתִּיב, (דברים ד) וְיָדַעְתָּ הַיּוֹם וְהֲשֵׁבוֹתָ אֶל לְבָבֶךָ כִּי יְיָ' הוּא הָאֱלֹהִים, וּכְתִיב (מלכים א יח) יְיָ' הוּא הָאֱלֹהִים. אָמַר לֵיהּ מִלָּה דָּא יְדַעְנָא, דְּבַאֲתַר דְּאִית דִּינָא, אִית רַחֲמֵי. וּלְזִמְנָא, בַּאֲתַר דְּאִית רַחֲמֵי, אִית דִּינָא, אָמַר לֵיהּ תָּא חַזֵי דְּהָכִי הוּא, יְדוָֹ"ד בְּכָל אֲתַר רַחֲמֵי. וּבְשַׁעֲתָא דִּמְהַפְּכֵי חַיָּיבַיָּא רַחֲמֵי לְדִינָא, כְּדֵין כְּתִיב יִהוְֹ"ה, וְקָרֵינָן לֵיהּ אֱלֹהִים.

אָמַר לוֹ, כָּךְ זֶה כָּתוּב בַּמִּקְרָא, שֶׁכָּתוּב (דברים ד) וְיָדַעְתָּ הַיּוֹם וַהֲשֵׁבוֹתָ אֶל לְבָבֶךְ כִּי ה' הוּא הָאֱלֹהִים, וְכָתוּב (מלכים א יח) ה' הוּא הָאֱלֹהִים. אָמַר לוֹ, דָּבָר זֶה יָדַעְתִּי, שֶׁבְּמָקוֹם שֶׁיֵּשׁ דִּין יֵשׁ רַחֲמִים, וְלִפְעָמִים בְּמָקוֹם שֶׁיֵּשׁ רַחֲמִים יֵשׁ דִּין. אָמַר לוֹ, בֹּא וּרְאֵה שֶׁכָּכָה זֶה, יְהֹוָ"ה בְּכָל מָקוֹם רַחֲמִים. וּבְשָׁעָה שֶׁמְּהַפְּכִים הָרְשָׁעִים רַחֲמִים לְדִין, אָז כָּתוּב יִהֹוְ"ה, וְקוֹרְאִים אוֹתוֹ אֱלֹהִים.

אֲבָל תָּא חֲזֵי רָזָא דְּמִלָּה, ג' דַּרְגִּין אִינּוּן, וְכָל דַּרְגָּא וְדַרְגָּא בִּלְחוֹדוֹי, וְאַף עַל גַּב דְּכֹלָּא חַד, וּמִתְקַשְּׁרֵי בְּחַד, וְלָא מִתְפָּרְשֵׁי דָּא מִן דָּא. תָּא חֲזֵי, כֻּלְּהוּ נְטִיעָן, וְכָל אִינּוּן בּוּצִינִין דְּמִתְלַהֲטִין כֻּלְּהוּ נְהִירִין וּמִתְלַהֲטָן וּמִשְׁתַקְיָין וּמִתְבָּרְכָאן, מֵהַהוּא נַהֲרָא דְּנָגִיד וְנָפִיק, דְּכֹלָּא כָּלִיל בֵּיהּ, (תרי נוסחי) וּכְלָלָא דְּכֹלָּא בֵּיהּ.

אֲבָל בֹּא רְאֵה סוֹד הַדָּבָר, שָׁלֹשׁ דְּרָגוֹת הֵן, וְכָל דַּרְגָּה וְדַרְגָּה לְבַדָּהּ, וְאַף עַל גַּב שֶׁהַכֹּל אֶחָד וּמְקֻשָּׁרִים בְּאֶחָד, וְלֹא נִפְרָדִים זֶה מִזֶּה. בֹּא רְאֵה, כָּל הַנְּטִיעוֹת וְכָל הַמְּאוֹרוֹת (שמתלהטים) כֻּלָּם מְאִירִים וּמִתְלַהֲטִים וְנִשְׁקִים וּמִתְבָּרְכִים מֵאוֹתוֹ נָהָר שֶׁשּׁוֹפֵעַ וְיוֹצֵא שֶׁהַכֹּל כָּלוּל בּוֹ, וּבוֹ כְּלַל הַכֹּל.

וְהַאי נַהֲרָא אִתְקְרֵי אֵ"ם לְגִנְתָּא, וְעֵילָּא מִגִּנְתָּא, בְּגִין דְּעֵדֶן מִשְׁתַּתֵּף בַּהֲדָהּ, וְלָא פָּרִישׁ (ס"א ע"ב) מִנָּהּ. וּבְגִין כַּךְ, כָּל מַבּוּעִין נָפְקִין וְנַגְדִּין וְאִשְׁתַקְיָין לְכָל עִיבָר. וּפַתְחִין בָּהּ פְּתִיחָן, וְעַל דָּא רַחֲמֵי מִנָּהּ מִשְׁתַּכְּחִין, וְרַחֲמִין פְּתִיחִין בָּהּ.

וְהַנָּהָר הַזֶּה נִקְרָא אֵ"ם לַגָּן וּמֵעַל לַגָּן, מִשּׁוּם שֶׁעֵדֶן מִשְׁתַּתֵּף עִמָּהּ וְלֹא נִפְרָד מִמֶּנָּה. וּמִשּׁוּם כָּךְ כָּל הַמַּעְיָנוֹת יוֹצְאִים וְשׁוֹפְעִים וְנִשְׁקִים לְכָל עֵבֶר וּפוֹתְחִים בָּהּ פְּתָחִים, וְעַל כֵּן רַחֲמִים נִמְצָאִים מִמֶּנָּה, וְרַחֲמִים פְּתוּחִים בָּהּ.

וּבְגִין דְּקָרֵינָן לָהּ אֵם, נוּקְבָּא גְּבוּרָה, וְדִינָא מִנָּהּ נָפִיק. אִקְרֵי רַחֲמֵי בִּלְחוֹדָהָא, הָא מִסִּטְרָהָא דִּינִין מִתְעָרִין. וּבְגִין כַּךְ כְּתִיב בְּרַחֲמֵי, וְנָקוּד בְּדִינָא. אַתְוָון בְּרַחֲמֵי, וְאִתְנְגִיד דִּינָא מִסִּטְרָהָא, כְּגַוְונָא דָּא יְהֶ"וִֹה, הַאי דַּרְגָּא חַד.

וּמִשּׁוּם שֶׁקּוֹרְאִים לָהּ אֵם, נְקֵבָה גְּבוּרָה, וְדִין יוֹצֵא מִמֶּנָּה. נִקְרֵאת רַחֲמִים לְבַדָּהּ, הֲרֵי מִצִּדֶּיהָ מִתְעוֹרְרִים דִּינִים, וּמִשּׁוּם כָּךְ כָּתוּב בְּרַחֲמִים וְנָקוּד בְּדִין. הָאוֹתִיּוֹת בְּרַחֲמִים, וְנִשְׁפָּע דִּין מִצִּדָּהּ, כְּמוֹ כֵן יְהֶוִֹ"ה, הִנֵּה דַּרְגָּה אַחַת.

בזוהר – זוהר חדש-שיר השירים

בִּזְמַן שֶׁאֶהְיֶה עִמָּךְ – שַׁלָּמָה אֶהְיֶה, בְּשָׁלוֹם אֶהְיֶה

הַגִּידָה לִי שֶׁאָהֲבָה נַפְשִׁי, אַתְּ רְחִימָא דְנַפְשָׁאי, הַגִּידָה לִי בְּרָזָא דְחָכְמְתָא, אֵיכָה תִרְעֶה, אִי כְּדֵין תִּרְעִי אַנְתְּ לְקִבְלִי, לְמֶהֱוֵי אֲנָא גַבָּךְ בְּחֶדְוָה, וּלְמֶהֱוֵי עִמָּךְ. דְּהָא בְּזִמְנָא דֶּאֱהֵא עִמָּךְ, שַׁלָּמָה אֶהְיֶה, בִּשְׁלָם אֱהֵא, כְּמוֹחָא דֶּאֱגוֹזָא, דְּאִיהִי מִתְעַטְפָא עַל כָּל אִינוּן הֵיכָלִין דִּבְגַוָּוהּ, דִּכְתִיב, (דברים ד) וְיָדַעְתָּ הַיּוֹם וַהֲשֵׁבוֹתָ אֶל לְבָבֶךָ כִּי ה' הוּא הָאֱלֹהִים בַּשָּׁמַיִם מִמַּעַל וְעַל הָאָרֶץ מִתָּחַת אֵין עוֹד.

הַגִּידָה לִּי שֶׁאָהֲבָה נַפְשִׁי – אַתְּ אֲהוּבַת נַפְשִׁי, הַגִּידָה לִּי בְּסוֹד הַחָכְמָה אֵיכָה תִרְעֶה, אִם אָז אַתְּ תִּרְעִי כְּנֶגְדִּי, לִהְיוֹת אֲנִי אֵלַיִךְ בְּשִׂמְחָה, וְלִהְיוֹת עִמָּךְ. שֶׁהֲרֵי בִּזְמַן שֶׁאֶהְיֶה עִמָּךְ – שַׁלָּמָה אֶהְיֶה, בְּשָׁלוֹם אֶהְיֶה, כְּמוֹ מֹחַ הָאֱגוֹז, שֶׁהִיא מִתְעַטֶּפֶת עַל כָּל אוֹתָם הַהֵיכָלוֹת שֶׁבְּתוֹכָהּ, שֶׁכָּתוּב (דברים ד) וְיָדַעְתָּ הַיּוֹם וַהֲשֵׁבוֹתָ אֶל לְבָבֶךְ כִּי ה' הוּא הָאֱלֹהִים בַּשָּׁמַיִם מִמַּעַל וְעַל הָאָרֶץ מִתָּחַת אֵין עוֹד.

זַכָאִין כָּל אִינוּן דְּמִשְׁתַּדְּלֵי בְּאוֹרַיְיתָא, לְמִנְדַע בְּחָכְמְתָא דְמָארֵיהוֹן, וְאִינוּן יָדְעֵי וּמִסְתַּכְּלִין בְּרָזִין עִילָּאִין. בְּגִין דְּכַד בַּר נָשׁ נָפֵיק מֵהַאי עָלְמָא, בְּהָא אִסְתַּלְּקוּ מִנֵּיהּ כָּל דִּינִין דְּעָלְמָא. וְלָא עוֹד, אֶלָּא דְּפָתְחִין לֵיהּ תְּלֵיסַר תַּרְעֵי דְרָזֵי דַּאֲפַרְסְמוֹנָא דַכְיָא, דְּחָכְמְתָא עִילָּאָה תַּלְיָיא בְּהוּ.

אַשְׁרֵיהֶם כָּל אֵלּוּ שֶׁמִּשְׁתַּדְּלִים בַּתּוֹרָה, לָדַעַת אֶת חָכְמַת רִבּוֹנָם, וְהֵם יוֹדְעִים וּמִסְתַּכְּלִים בַּסּוֹדוֹת הָעֶלְיוֹנִים. מִשּׁוּם שֶׁכְּשֶׁאָדָם יוֹצֵא מִן הָעוֹלָם הַזֶּה, בָּזֶה מִסְתַּלְּקִים מִמֶּנּוּ כָּל דִּינֵי הָעוֹלָם. וְלֹא עוֹד, אֶלָּא שֶׁפּוֹתְחִים לוֹ שְׁלֹשָׁה עָשָׂר שְׁעָרִים שֶׁל סוֹדוֹת אֲפַרְסְמוֹן זַךְ, שֶׁהַחָכְמָה הָעֶלְיוֹנָה תְּלוּיָה בָהֶם.

וְלָא עוֹד, אֶלָּא דְקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא חָקוּק לֵיהּ בְּהַהוּא פּוּרְפִּירָא, דְּכָל דְּיוֹקְנִין גְּלִיפִין תַּמָּן. וְקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא אִשְׁתַּעְשְׁעָא בֵּיהּ בַּגַּן עֵדֶן, וְאַחְסֵין תְּרֵין עָלְמִין, עַלְמָא דָא וְעַלְמָא דְאָתֵי.

וְלֹא עוֹד, אֶלָּא שֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא חוֹקֵק אוֹתוֹ בְּאוֹתוֹ לְבוּשׁ מַלְכוּת, שֶׁכָּל הַדְּיוֹקְנָאוֹת חֲקוּקִים שָׁם. וְהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מִשְׁתַּעֲשֵׁעַ עִמּוֹ בְּגַן עֵדֶן, וְיוֹרֵשׁ שְׁנֵי עוֹלָמוֹת – הָעוֹלָם הַזֶּה וְהָעוֹלָם הַבָּא.

עד כאן נוסף מהמו"ל

בזוהר – ספר בראשית-פרשת בראשית -דף כה ע"ב

וַיִּרְאוּ בְנֵי הָאֱלֹהִים אֶת בְּנוֹת הָאָדָם, חָשְׁקוּ בָהֶם, וְהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא הִפִּילָם לְמַטָּה בְּשַׁלְשְׁלָאוֹת

נְפִילִים עֲלַיְיהוּ אִתְּמָר (בראשית ו) וַיִּרְאוּ בְּנֵי הָאֱלֹהִים אֶת בְּנוֹת הָאָדָם כִּי טוֹבוֹת הֵנָּה. וְאִלֵּין אִנּוּן מִינָא תִּנְיָינָא מֵאִלֵּין נְפִילִים מִלְּעֵילָא. דְּכַד בָּעָא קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא לְמֶעְבַּד אָדָם דְּאָמַר נַעֲשֶׂה אָדָם בְּצַלְמֵנוּ וְגו'. בָּעָא לְמֶעְבַּד לֵיהּ רֵישָׁא עַל עִלָּאִין לְמֶהֱוֵי אִיהוּ פָּקִיד עַל כֻּלְהוּ. וּלְמֶהֱוֵי אִנּוּן פְּקִידִין עַל יְדוֹי. כְּגַוְונָא דְּיוֹסֵף דְּאִתְּמָר בֵּיהּ (בראשית מא) וְיַפְקֵד פְּקִידִים עַל הָאָרֶץ. אִנּוּן (לעיל כ"ג א) בָּעוּ לְקַטְרְגָא לֵיהּ וְאָמְרוּ (תהלים ה) מָה אֱנוֹשׁ כִּי תִזְכְּרֶנּוּ וְגו' דְּעֲתִיד לְמֶחְטֵי קַמָּךְ. אָמַר לוֹן קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא אִי אַתּוּן הֲוִיתוּן לְתַתָּא כַּוָּותֵיהּ, יַתִּיר הֲוִיתוּן חָבִין מִנֵּיהּ. מִיָּד וַיִּרְאוּ בְּנִי הָאֱלהִים אֶת בְּנוֹת הָאָדָם וְגו' חָשְׁקוּ בְּהוֹן וְקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא אַפִּיל לוֹן לְתַתָּא בְּשַׁלְשְׁלָאן.

הַנְּפִילִים, עֲלֵיהֶם נֶאֱמַר (שם) וַיִּרְאוּ בְנֵי הָאֱלֹהִים אֶת בְּנוֹת הָאָדָם כִּי טֹבוֹת הֵנָּה. וְאֵלֶּה הֵם מִין שֵׁנִי מֵהַנְּפִילִים הָאֵלֶּה מִלְמַעְלָה. שֶׁכְּשֶׁרָצָה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לַעֲשׂוֹת אָדָם, שֶׁאָמַר נַעֲשֶׂה אָדָם בְּצַלְמֵנוּ וְגוֹ', רָצָה לַעֲשׂוֹת אוֹתוֹ רֹאשׁ לְכָל הָעֶלְיוֹנִים לִהְיוֹת מְמֻנֶּה עַל כֻּלָּם וְשֶׁיִּהְיוּ מִתְמַנִּים עַל יָדוֹ, כְּמוֹ שֶׁיּוֹסֵף שֶׁנֶּאֱמַר בּוֹ (שם מא) וְיַפְקֵד פְּקִדִים עַל הָאָרֶץ, הֵם רָצוּ לְקַטְרְגוֹ וְאָמְרוּ (תהלים ה) מָה אֱנוֹשׁ כִּי תִזְכְּרֶנּוּ וְגוֹ', שֶׁעָתִיד לַחֲטֹא לְפָנֶיךְ. אָמַר לָהֶם הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא: אִם אַתֶּם הֱיִיתֶם לְמַטָּה כְּמוֹתוֹ, הֱיִיתֶם חוֹטְאִים יוֹתֵר מִמֶּנּוּ. מִיָּד – וַיִּרְאוּ בְנֵי הָאֱלֹהִים אֶת בְּנוֹת הָאָדָם וְגוֹ', חָשְׁקוּ בָהֶם, וְהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא הִפִּילָם לְמַטָּה בְּשַׁלְשְׁלָאוֹת.

עֲזָ"א וַעֲזָאֵ"ל, שֶׁמֵּהֶם הַנְּשָׁמוֹת שֶׁל הָעֵרֶב רַב, שֶׁהֵם הַנְּפִילִים, שֶׁהִפִּילוּ עַצְמָם לִזְנוֹת אַחַר נָשִׁים שֶׁהֵן טוֹבוֹת

וְאִנּוּן (דף כה ע"ב) עַזָּ"א וַעֲזָאֵ"ל דְּמִנַּיְיהוּ נִשְׁמַתְהוֹן דְּעֶרֶב רַב דְּאִנּוּן נְפִילִים דְּאַפִּילוּ גַּרְמַיְיהוּ לִזְנוֹת בָּתַר נְשַׁיָא דְּאִנּוּן טָבָאן. וּבְגִין דָּא אַפִּיל לוֹן קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא מֵעָלְמָא דְּאֲתֵי דְּלָא יְהֵא לוֹן חוּלָקָא תַּמָּן וְיָהִיב לוֹן אַגְרַיְיהוּ בְּהַאי עָלְמָא כְּמָא דְאַתְּ אָמֵר, (דברים ז) וּמְשַׁלֵּם לְשׂוֹנְאָיו אֶל פָּנָיו לְהַאֲבִידוֹ וְגו'.

וְהֵם עֲזָ"א וַעֲזָאֵ"ל, שֶׁמֵּהֶם הַנְּשָׁמוֹת שֶׁל הָעֵרֶב רַב, שֶׁהֵם הַנְּפִילִים, שֶׁהִפִּילוּ עַצְמָם לִזְנוֹת אַחַר נָשִׁים שֶׁהֵן טוֹבוֹת, וְלָכֵן הִפִּילָם הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מֵהָעוֹלָם הַבָּא שֶׁלֹּא יִהְיֶה לָהֶם חֵלֶק שָׁם, וְנָתַן לָהֶם שְׂכָרָם בָּעוֹלָם הַזֶּה, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר (דברים ז) וּמְשַׁלֵּם לְשּׁנְאָיו אֶל פָּנָיו לְהַאֲבִידוֹ וְגוֹ'.

בזוהר – ספר בראשית-פרשת וישב -דף קפ ע"ב

עַל הָרַחֲמִים מִתְנַהֵג הָעוֹלָם וּמִתְקַיֵּם בִּשְׁבִילָם

רִבִּי חִיָּיא פָּתַח וְאָמַר, (איוב לה) לָכֵן אַנְשֵׁי לֵבָב שִׁמְעוּ לִי חָלִלָה לָאֵל מֵרְשַׁע וְשַׁדַּי מֵעָוֶל. כִּי פֹעַל (דף קפ ע"ב) אָדָם יְשַׁלֶּם לוֹ וּכְאֹרַח אִישׁ יַמְצִאֶנּוּ. תָּא חֲזֵי, כַּד בָּרָא קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא עַלְמָא, עֲבַד לֵיהּ עַל דִּינָא, וְעַל דִּינָא אִתְקַיַּים. וְכָל עוֹבָדִין דְּעַלְמָא אִינוּן קָיְימִין בְּדִינָא. בַּר דְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא בְּגִין לְקַיְימָא עַלְמָא וְלָא יִתְאֲבִיד, פָּרִישׂ עֲלֵיהּ רַחֲמֵי, וְאִינוּן רַחֲמֵי מְעַכְּבֵי לְדִינָא דְּלָא יִשְׁתְּצֵי עַלְמָא, וְעַל רַחֲמֵי אִתְנַהִיג עַלְמָא וְאִתְקְיַּים בְּגִינִיהּ.

רַבִּי חִיָּיא פָּתַח וְאָמַר, (איוב לד) לָכֵן אַנְשֵׁי לֵבָב שִׁמְעוּ לִי חָלִלָה לָאֵל מֵרֶשַׁע וְשַׁדַּי מֵעָוֶל, כִּי פֹעַל אָדָם יְשַׁלֶּם לוֹ וּכְאֹרַח אִישׁ יַמְצִאֶנּוּ. בּא רְאֵה, כְּשֶׁבָּרָא הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא אֶת הָעוֹלָם, עָשָׂה אוֹתוֹ עַל הַדִּין, וְעַל הַדִּין הִתְקַיֵּם, וְכָל הַמַּעֲשִׂים שֶׁל הָעוֹלָם הֵם עוֹמְדִים בַּדִּין חוּץ מִשֶּׁל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, כְּדֵי לְקַיֵּם אֶת הָעוֹלָם שֶׁלֹּא יֹאבַד. פָּרַשׂ עָלָיו רַחֲמִים, וְאוֹתָם הָרַחֲמִים מְעַכְּבִים אֶת הַדִּין שֶׁלֹּא יְכַלֶּה אֶת הָעוֹלָם, וְעַל הָרַחֲמִים מִתְנַהֵג הָעוֹלָם וּמִתְקַיֵּם בִּשְׁבִילָם.

וְאִי תֵימָא דְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא עָבִיד דִּינָא בְּבַר נָשׁ בְּלָא דִינָא. הָא אִתְּמָר, דְּכַד דִּינָא שַׁרְיָא עֲלֵיהּ דְּבַר נָשׁ כַּד אִיהוּ זַכָּאָה. בְּגִין רְחִימוּתָא דְקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא בֵּיהּ אִיהִי, כְּמָה דְאִתְּמָר. דְּהָא קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא רָחִים עֲלֵיהּ בִּרְחִימוּ לְקָרְבָא לֵיהּ לְגַבֵּיהּ, מְתַבַּר גּוּפָא בְּגִין לְשַׁלְטָאָה נִשְׁמָתָא, וּכְדֵין אִתְקְרִיב בַּר נָשׁ לְגַבֵּיהּ בִּרְחִימוּ כְּדְקָא יְאוּת. וְנִשְׁמָתָא שָׁלְטָא וְגוּפָא אִתְחַלָּשׁ. וּבַעְיָא גּוּפָא חוּלְשָׁא וְנַפְשָׁא תַּקִּיפָא דְּאִתְתַּקַּף בִּתְקִיפוּ, וּכְדֵין אִיהוּ רְחִימָא דְקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא. כְּמָה דַאֲמְרוּ חַבְרַיָיא, יָהַב קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא לַצַּדִּיק צַעֲרָא בְּעַלְמָא דֵין, בְּגִין לְמִזְכֵּי לֵיהּ לְעַלְמָא דְאָתֵי.

וְאִם תֹּאמַר שֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא עוֹשֶׂה דִין בָּאָדָם בְּלִי דִין, הֲרֵי נֶאֱמַר, שֶׁכַּאֲשֶׁר הַדִּין שׁוֹרֶה עַל הָאָדָם כְּשֶׁהוּא צַדִּיק, מִשּׁוּם אַהֲבָתוֹ שֶׁל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא אֵלָיו הִיא, כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר, שֶׁהֲרֵי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מְרַחֵם עָלָיו בְּאַהֲבָה לְקָרֵב אוֹתוֹ אֵלָיו, מְשַׁבֵּר אֶת הַגּוּף כְּדֵי לְהַשְׁלִיט אֶת הַנְּשָׁמָה, וְאָז מִתְקָרֵב הָאָדָם אֵלָיו בְּאַהֲבָה כָּרָאוּי, וְהַנְּשָׁמָה שׁוֹלֶטֶת וְהַגּוּף נֶחֱלָשׁ. וְצָרִיךְ גּוּף חַלָּשׁ וְנֶפֶשׁ חֲזָקָה שֶׁמִּתְגַּבֶּרֶת בְּחֹזֶק, וְאָז הוּא אָהוּב שֶׁל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ הַחֲבֵרִים, נוֹתֵן הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לַצַּדִּיק צַעַר בָּעוֹלָם הַזֶּה כְּדֵי לְזַכּוֹת אוֹתוֹ לָעוֹלָם הַבָּא.

צַדִּיק שֶׁנִּשְׁבָּר תָּמִיד הוּא אָהוּב שֶׁל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא

וְכַד נִשְׁמָתָא חָלְשָׁא וְגוּפָא תַקִיפָא, אִיהוּ שָׂנְאֵיהּ דְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא דְּלָא אִתְרָעֵי בֵּיהּ, לָא יָהִיב לֵיהּ צַעֲרָא בְּהַאי עַלְמָא אֶלָּא אוֹרְחוֹי מִתְתַּקְנָן וְהוּא בִּשְׁלִימוּ יַתִּיר. בְּגִין דְּאִי עָבַד צְדָקָה אוֹ טִיבוּ קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא מְשַׁלֵּם לֵיהּ אַגְרֵיהּ בְּהַאי עַלְמָא וְלָא יֶהֱוֵי לֵיהּ חוּלַק בְּהַהוּא עַלְמָא. וְדָא הוּא דְּתִרְגֵּם אוּנְקְלוּס (דברים ז) וּמְשַׁלֵּם לְשׂוֹנְאָיו וְגו', וּמְשַׁלֵּם לְשַׂנְאוֹהִי טַבְוָון דְּאִינוּן וְגו' (איהו). וּבְגִין כָּךְ הַהוּא זַכָּאָה דְּאִתְבַּר תָּדִיר אִיהוּ רְחִימָא דְקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, וְהַנֵּי מִילֵי כַּד בָּדַק וְלָא אַשְׁכַּח חוֹבָא בִּידֵיהּ דְּאִתְעַנַּשׁ עֲלֵיהּ.

וְכַאֲשֶׁר הַנְּשָׁמָה חַלָּשָׁה וְגוּף חָזָק, הוּא שׂוֹנְאוֹ שֶׁל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, שֶׁאֵינוֹ מְרֻצֶּה בּוֹ, לֹא נוֹתֵן לוֹ צַעַר בָּעוֹלָם הַזֶּה, אֶלָּא דְּרָכָיו מְתֻקָּנוֹת וְהוּא בִּשְׁלֵמוּת יְתֵרָה, מִשּׁוּם שֶׁאִם עוֹשֶׂה צְדָקָה אוֹ חֶסֶד, הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מְשַׁלֵּם לוֹ אֶת שְׂכָרוֹ בָּעוֹלָם הַזֶּה, וְלֹא יִהְיֶה לוֹ חֵלֶק בָּעוֹלָם הַהוּא. וְזֶהוּ שֶׁתִּרְגֵּם אוּנְקְלוּס (דברים ז) וּמְשַׁלֵּם לְשׂוֹנְאָיו וְגוֹ' – מְשַׁלֵּם לְשׂוֹנְאָיו טוֹבוֹת שֶׁהֵם עוֹשִׂים [הוא], וּמִשּׁוּם כָּךְ אוֹתוֹ צַדִּיק שֶׁנִּשְׁבָּר תָּמִיד הוּא אָהוּב שֶׁל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא. וְהַדְּבָרִים הַלָּלוּ כְּשֶׁבָּדַק, וְלֹא מָצָא חֵטְא בְּיָדוֹ שֶׁנֶּעֱנַשׁ עָלָיו.

הָכָא אִית לְאִסְתַּכָּלָא בְּכַמָּה סִטְרִין. חַד, דְּהָא חָמִינָן דִּשְׁכִינְתָּא לָא שַׁרְיָא בְּאֲתַר עֲצִיבוּ אֶלָּא בְּאֲתַר דְּאִית בֵּיהּ חֶדְוָה. אִי חֶדְוָה לֵית בֵּיהּ, לָא שַׁרְיָא שְׁכִינְתָּא בְּהַהוּא אֲתַר. כְּמָה דְאַתְּ אָמֵר, (מלכים ב ג) וְעַתָּה קְחוּ לִי מְנַגֵּן וְהָיָה כְנַגֵּן הַמְנַגֵּן וַתְּהִי עָלָיו (יד יי) רוּחַ אֱלהִים, דְּהָא שְׁכִינְתָּא וַדַּאי לָא שַׁרְיָא בְּאֲתַר עֲצִיבוּ. מְנָלָן מִיַּעֲקֹב. דִּבְגִין דְּהֲוָה עָצִיב עֲלֵיהּ דְּיוֹסֵף אִסְתַּלְקַת שְׁכִינְתָּא מִנֵּיהּ, כֵּיוָן דְּאָתָא לֵיהּ חֶדְוָה דִּבְשׂוֹרָה דְיוֹסֵף מִיָּד וַתְּחִי רוּחַ יַעֲקֹב אֲבִיהֶם. הָכָא בְּהַאי זַכָּאָה דְּאִתָּבַר כֵּיוָן דְּאִיהוּ חֲלָשָׁא וְאִתָּבַר בְּמַכְאוֹבִין, אָן הוּא חֶדְוָה דְּהָא אִיהוּ בַּעֲצִיבוּ וְלֵית עִמֵּיהּ חֶדְוָה כְּלָל.

כָּאן יֵשׁ לְהִסְתַּכֵּל בְּכַמָּה צְדָדִים, אֶחָד – שֶׁהִנֵּה רָאִינוּ שֶׁאֵין הַשְּׁכִינָה שׁוֹרָה בְּמָקוֹם עָצוּב, אֶלָּא בְּמָקוֹם שֶׁיֵּשׁ בּוֹ שִׂמְחָה. אִם אֵין בּוֹ שִׂמְחָה, אֵין שְׁכִינָה שׁוֹרָה בְּאוֹתוֹ מָקוֹם, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר (מלכים ב ג) וְעַתָּה קְחוּ לִי מְנַגֵּן וְהָיָה כְּנַגֵּן הַמְנַגֵּן וַתְּהִי עָלָיו יַד ה'. שֶׁהֲרֵי וַדַּאי שֶׁשְּׁכִינָה לֹא שׁוֹרָה בְּמָקוֹם עָצוּב. מִנַּיִן לָנוּ? מִיַּעֲקֹב, שֶׁמִּשּׁוּם שֶׁהָיָה עָצוּב עַל יוֹסֵף הִסְתַּלְּקָה מִמֶּנּוּ שְׁכִינָה. כֵּיוָן שֶׁבָּאָה לוֹ הַשִּׂמְחָה עַל בְּשׂוֹרַת יוֹסֵף, מִיָּד וַתְּחִי רוּחַ יַעֲקֹב אֲבִיהֶם. כָּאן בַּצַּדִּיק הַזֶּה שֶׁנִּשְׁבָּר, כֵּיוָן שֶׁהוּא חַלָּשׁ וְנִשְׁבָּר בְּמַכְאוֹבִים, אֵיפֹה הַשִּׂמְחָה? שֶׁהֲרֵי הוּא בְּעֶצֶב וְאֵין עִמּוֹ כְּלָל שִׂמְחָה.

כַּמָּה אֲהוּבִים הָיוּ צַדִּיקִים לִפְנֵי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא

וְחַד דְּהָא חָמִינָן כַּמָּה רְחִימִין הֲווּ צַדִּיקַיָא קַמֵי קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא וְלָא אִתָּבְרוּ בְּמַרְעִין וְלָא בְּמַכְאוֹבִין וְלָא אִתְחַלַּשׁ גּוּפָא דִלְהוֹן לְעָלְמִין. אַמַּאי לָאו אִלֵּין כְּאִלֵּין, דְּאִלֵּין אִתָּבְרוּ וְאִלֵּין קָיְימֵי בְּגוּפַיְיהוּ כְּדְקָא יְאוּת.

וְאֶחָד – שֶׁהִנֵּה רָאִינוּ כַּמָּה אֲהוּבִים הָיוּ צַדִּיקִים לִפְנֵי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא וְלֹא נִשְׁבְּרוּ בָּחֳלָאִים וְלֹא בְּמַכְאוֹבִים, וְלֹא נֶחֱלַשׁ גּוּפָם לְעוֹלָמִים, לָמָּה לֹא אֵלֶּה כְּאֵלֶּה – שֶׁאֵלֶּה נִשְׁבְּרוּ, וְאֵלֶּה עוֹמְדִים בְּגוּפָם כָּרָאוּי?

וְאִם תֹּאמַר דְּהָא אִלֵּין דְּקָיְימוּ בְּקִיּוּמָא כְּדְקָא יְאוּת, בְּגִין דְּאִינוּן צַדִּיקֵי בְּנֵי צַדִּיקֵי אִינְהוּ, כְּמָה דְאוּקְמוּהָ. וְאִלֵּין אָחֳרָנִין צַדִּיקֵי וְלָאו בְּנִי צַדִּיקֵי, הָא קָא חָמֵינָן צַדִּיקֵי בְּנֵי צַדִּיקֵי, דְּהָא אֲבוֹי דְּדֵין זַכָּאָה בַּר זַכָּאָה, וְאִיהוּ זַכָּאָה. אַמַּאי אִתָּבַר גּוּפֵיהּ בְּמַכְאוֹבִין וְכָל יוֹמוֹי בְּצַעֲרָא.

וְאִם תֹּאמַר שֶׁהִנֵּה אֵלֶּה שֶׁעָמְדוּ בְּקִיּוּם כָּרָאוּי מִשּׁוּם שֶׁהֵם צַדִּיקִים בְּנֵי צַדִּיקִים הֵם, כְּמוֹ שֶׁבֵּאֲרוּהוּ, וְאֵלּוּ הָאֲחֵרִים צַדִּיקִים וְלֹא בְּנֵי צַדִּיקִים – הִנֵּה רָאִינוּ צַדִּיקִים בְּנֵי צַדִּיקִים, שֶׁהִנֵּה אָבִיו שֶׁל זֶה צַדִּיק בֶּן צַדִּיק, וְהוּא צַדִּיק, לָמָּה נִשְׁבָּר גּוּפוֹ בְּמַכְאוֹבִים וְכָל יָמָיו בְּצַעַר?

כִּי פֹעַל אָדָם יְשַׁלֶּם לוֹ וּכְאֹרַח אִישׁ יַמְצִאֶנּוּ, סוֹד אֶחָד, וְאֶצְלוֹ סוֹד אַחֵר אֶחָד שֶׁהוּא שְׁנַיִם

אֶלָּא הָכָא רָזָא אִיהוּ, דְּהָא כָּל עוֹבָדוֹי דְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא בִּקְשׁוֹט וּזְכוּ (איוב לה) כִּי פֹעַל אָדָם יְשַׁלֶּם לוֹ וּכְאֹרַח אִישׁ יַמְצִיאֶנּוּ. אַשְׁכַּחְנָא בְּסִפְרֵי קַדְמָאֵי רָזָא חָדָא, וּלְגַבֵּיהּ רָזָא אָחֳרָא חַד דְּאִיהוּ תְּרֵין, דְּהָא אִית זִמְנִין דְּסִיהֲרָא אִיהִי בִּפְגִימוּ וְשַׁרְיָא בְּדִינָא וְשִׁמְשָׁא לָא אִשְׁתַּכַּח גַּבָּה. וּבְכָל זִמְנָא וּבְכָל שַׁעְתָּא אִית לָהּ לְאֲפָקָא נִשְׁמָתִין בִּבְנֵי נָשָׁא כְּמָה דְלָקְטָא בְּקַדְמִיתָא, וַאֲפִיקַת לוֹן הַשְׁתָּא בְּזִמְנָא דְאִיהִי קָיְימָא בְּדִינָא. הַאי מַאן דְּנָקִיט לָהּ בְּהַהוּא זִמְנָא לֶיהֱוֵי תָּדִיר בִּגְרִיעוּתָא, וּמִסְכֵּנוּתָא אָזְלָא לְגַבֵּיהּ, וְאִתָּבַר תָּדִיר בְּדִינָא כָּל יוֹמוֹי דְבַר נָשׁ בֵּין חַיָּיבָא בֵּין זַכָּאָה. בַּר דִּצְלוֹתָא בָּטִיל כָּל גִּזְרֵי דִינִין וְיָכִיל לְסַלְקָא בִּצְלוֹתָא.

אֶלָּא כָּאן הוּא סוֹד, שֶׁהִנֵּה כָּל מַעֲשֵׂי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא בֶּאֱמֶת וָצֶדֶק, (איוב לד) כִּי פֹעַל אָדָם יְשַׁלֶּם לוֹ וּכְאֹרַח אִישׁ יַמְצִאֶנּוּ. מָצָאנוּ בְּסִפְרֵי הָרִאשׁוֹנִים סוֹד אֶחָד, וְאֶצְלוֹ סוֹד אַחֵר אֶחָד שֶׁהוּא שְׁנַיִם, שֶׁהֲרֵי יֵשׁ לִפְעָמִים שֶׁהַלְּבָנָה בְּחִסָּרוֹן וְשׁוֹרָה בְדִין וְאֵין הַשֶּׁמֶשׁ נִמְצָא אֶצְלָהּ, וּבְכָל זְמַן וּבְכָל שָׁעָה יֵשׁ לָהּ לְהוֹצִיא נְשָׁמוֹת לִבְנֵי אָדָם כְּמוֹ שֶׁלָּקְטָה בָּרִאשׁוֹנָה, וּמוֹצִיאָה אוֹתָם כָּעֵת בִּזְמַן שֶׁהִיא עוֹמֶדֶת בְּדִין, וּמִי שֶׁלּוֹקֵחַ אוֹתָהּ בְּאוֹתוֹ זְמַן, יִהְיֶה תָמִיד בְּחִסָּרוֹן וְהָעֹנִי הוֹלֵךְ אֵלָיו, וְנִשְׁבָּר תָּמִיד בְּדִין כָּל יְמֵי הָאָדָם, בֵּין חַיָּב בֵּין זַכַּאי, רַק שֶׁתְּפִלָּה מְבַטֶּלֶת אֶת כָּל גִּזְרֵי הַדִּינִים וְיָכוֹל לְסַלְּקָם בִּתְפִלָּה.

זוהר נוסף על ידי המוציא לאור

בזוהר – ספר דברים-פרשת כי תצא -דף רע"ז ע"ב

וּכֶּשֶׁיֶשׁ בָּעוֹלָם עֵרֶב רַב, הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא יַעֲבִירֵם מֵהָעוֹלָם

וְכַד אִית בְּעָלְמָא עֵרֶב רַב, נַחְתִּין לְאִתְגַּשְּׁמָא בְּהוֹן, וְקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא יַעְבַּר לוֹן מִן עָלְמָא, הֲדָא הוּא דִכְתִיב, (זכריה יג) וְאֶת רוּחַ הַטּוּמְאָה אַעֲבִיר מִן הָאָרֶץ. וְאִי תֵּימְרוּן, בְּזִמְנָא דְּגָלוּתָא בַּתְרָאָה, לֵית עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים וּמַזָּלוֹת, בְּגִין דְּלָא יַדְעִין בְּנֵי עָלְמָא בְּהוֹן. וְאִינּוּן דְּיַדְעִין בְּעֵרֶב רַב תַּמָּן, אִשְׁתְּכַח לוֹן דְּמַכְעִיסִין לְקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא וּשְׁכִינְתֵּיהּ, וְיִשְׂרָאֵל בֵּינַיְיהוּ, וְעֵרֶב רַב מַצְלִיחִין בְּהוֹן, לְקַיֵּים מַאי דִּכְתִּיב, (דברים ז) וּמְשַׁלֵּם לְשׂוֹנְאָיו אֶל פָּנָיו לְהַאֲבִידוֹ.

וּכֶּשֶׁיֶשׁ בָּעוֹלָם עֵרֶב רַב, יוֹרְדִים לְהִתְגַּשֵּׁם בָּהֶם, וְהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא יַעֲבִירֵם מֵהָעוֹלָם. זֶהוּ שֶׁכָּתוּב (זכריה יג) וְאֶת רוּחַ הַטֻּמְאָה אַעֲבִיר מִן הָאָרֶץ. וְאִם תֹּאמְרוּ, בִּזְמַן שֶׁל הַגָּלוּת הָאַחֲרוֹנָה אֵין עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים וּמַזָּלוֹת – מִשּׁוּם שֶׁבְּנֵי הָעוֹלָם לֹא יוֹדְעִים בָּהֶם. וְאֵלּוּ שֶׁיּוֹדְעִים בְּעֵרֶב רַב שָׁם, נִמְצָא לָהֶם שֶׁמַּכְעִיסִים אֶת הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא וּשְׁכִינָתוֹ, וְיִשְׂרָאֵל בֵּינֵיהֶם, וְעֵרֶב רַב מַצְלִיחִים בָּהֶם, לְקַיֵּם מַה שֶּׁכָּתוּב (דברים ז) וּמְשַׁלֵּם לְשּנְאָיו אֶל פָּנָיו לְהַאֲבִידוֹ.

קָמוּ כֻּלְּהוּ תַּנָאִין וַאֲמוֹרָאִין וּבָרִיכוּ לְרַעְיָא מְהֵימָנָא, וְאָמְרוּ לֵיהּ סִינַי סִינַי, מַאן יָכִיל לְמַלְּלָא קֳדָמָךְ, דְּאַנְתְּ בְּדִיּוּקְנָא דְּמָארָךְ, דִּבְזִמְנָא דְּמַלִּיל בְּטוּרָא דְּסִינַי, כָּל חֵיוָן דְּמַלְאָכִין, וְחֵיוָן דְּכֻרְסְיָיא, וְעִלָּאִין וְתַתָּאִין, שַׁתְקוּ, וְלָא אִשְׁתְּכַח דִּבּוּר אָחֳרָא אֶלָּא דִּילֵיהּ. וּבְגִין דְּאַתְּ בְּרֵיהּ בְּדִיּוּקְנָא דִּילֵיהּ, צָרִיךְ לְמִשְׁמַע כֻּלְּהוּ מָארֵי מְתִיבְתָּא מִלִּין מִפּוּמָךְ, אַל תִתֵּן שְׁתִיקָה לְמִלּוּלָךְ. (קרח קע"ח ע"ב כל פטר רחם)

קָמוּ כָּל הַתַּנָּאִים וְהָאָמוֹרָאִים וּבֵרְכוּ אֶת הָרוֹעֶה הַנֶּאֱמָן וְאָמְרוּ לוֹ, סִינַי סִינַי, מִי יָכוֹל לְדַבֵּר לְפָנֶיךְ, שֶׁאַתָּה בִּדְמוּת רִבּוֹנְךְ. שֶׁבִּזְמַן שֶׁדִּבֵּר בְּהַר סִינַי, כָּל חַיּוֹת הַמַּלְאָכִים, וְחַיּוֹת הַכִּסֵּא, וְעֶלְיוֹנִים וְתַחְתּוֹנִים שָׁתְקוּ, וְלֹא נִמְצָא דִבּוּר אַחֵר, אֶלָּא שֶׁלּוֹ. וּבִשְׁבִיל שֶׁאַתָּה בְּנוֹ בִּדְמוּתוֹ, צְרִיכִים כָּל בַּעֲלֵי הַיְשִׁיבָה לִשְׁמֹעַ דְּבָרִים מִפִּיךְ, אַל תִּתֵּן שְׁתִיקָה לִדְבָרֶיךְ.

בזוהר – זוהר חדש-פרשת כי תצא

וּבָא גֹאֲלוֹ הַקָּרֹב אֵלָיו וְגָאַל אֵת מִמְכַּר אָחִיו

רַבִּי שִׁמְעוֹן אֲמַר, הַאי מַאן דְּלָא אִשְׁתָּאַר בַּתְרֵיהּ גִּזְעִין לְשָׁרְשָׁא, נִשְׁמָתֵיהּ אִשְׁתֵּיצֵי מִן הַהוּא דִמְיוֹנָא דְּכָלֵיל כָּל דִּמְיוֹנִין, עַד דְּמִתְגַּלְגְּלָא, וְאִיתּוֹרָקַת מִמָּאנָא לְמָאנָא. כְּמָה דְאַתְּ אָמֵר, (שם מה) וְלֹא הוּרַק מִכְּלִי אֶל כֶּלִי. מַאי תַּקְנְתֵּיהּ. כְּתִיב, (ויקרא כה) וּבָא גֹאֲלוֹ הַקָּרֹב אֵלָיו וְגָאַל אֵת מִמְכַּר אָחִיו.

רַבִּי שִׁמְעוֹן אָמַר, מִי שֶׁלֹּא הִשְׁאִיר אַחֲרָיו גְּזָעִים לַשֹּׁרֶשׁ, נִשְׁמָתוֹ כָּלָה מִן אוֹתוֹ הַדִּמְיוֹן שֶׁכּוֹלֵל כָּל הַדִּמְיוֹנוֹת, עַד שֶׁמִּתְגַּלְגֶּלֶת וּמוּרֶקֶת מִכְּלִי לִכְלִי, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר (שם ח) וְלֹא הוּרַק מִכְּלִי אֶל כֶּלִי. מַה תַּקָּנָתוֹ? כָּתוּב (ויקרא כה) וּבָא גֹאֲלוֹ הַקָּרֹב אֵלָיו וְגָאַל אֵת מִמְכַּר אָחִיו.

רַבִּי יְהוּדָה אֲמַר, מִתְגַּלְגֶּלֶת עַד דִּי תִשְׁכַּח מָאנָא דְּכַשְׁרָא לְאִתְתַּקָּנָא. וְאִי הַהוּא פָּרוֹקָא לָא הֲוֵי, קוּזְטִיפָא דְּבוּדִיטָא אִתְּבַר. וְעַל הַאי אִתְקְרֵי, (דברים ז) וּמְשַׁלֵּם לְשׂוֹנְאָיו אֶל פָּנָיו לְהַאֲבִידוֹ. וּכְתִיב (שם ה) וְעֹשֶׂה חֶסֶד לַאֲלָפִים לְאֹהֲבַי וּלְשֹׁמְרֵי מִצְוֹתָי.

רַבִּי יְהוּדָה אָמַר, מִתְגַּלְגֶּלֶת עַד שֶׁתִּמְצָא כְּלִי כָּשֵׁר לְהִתְתַּקֵּן. וְאִם אוֹתוֹ הַגּוֹאֵל אֵינֶנּוּ, נִשְׁבָּר הַכְּלִי הַיָּקָר, וְעַל זֶה נִקְרָא (דברים ז) וּמְשַׁלֵּם לְשּׁנְאָיו אֶל פָּנָיו לְהַאֲבִידוֹ. וְכָתוּב (שם ה) וְעֹשֶׂה חֶסֶד לַאֲלָפִים לְאֹהֲבַי וּלְשֹׁמְרֵי מִצְותָי.

הִילְכָךָ אָמַר רִבִּי אַבָּא, כְּתִיב (בראשית ט) בְּצֶלֶם אֱלֹהִים עָשָׂה אֶת הָאָדָם. מַה שְּׁמָא דָא אַפֵּיק זִינִין לְזִינֵיהּ. כָּךְ בָּעֵי בַּר נָשׁ לַאֲפָקָא זִינִין לְזִינֵיהּ.

לָכֵן אָמַר רַבִּי אַבָּא, כָּתוּב (בראשית ט) בְּצֶלֶם אֱלֹהִים עָשָׂה אֶת הָאָדָם. מַה שֵּׁם זֶה הוֹצִיא מִינִים לְמִינוֹ, כָּךְ צָרִיךְ אָדָם לְהוֹצִיא מִינִים לְמִינוֹ.

עד כאן נוסף מהמו"ל

בזוהר – ספר בראשית-פרשת בראשית -דף לא ע"ב

אֲשֶׁר לוֹ אֱלֹהִים קְרֹבִים אֵלָיו

רִבִּי יְהוּדָה אָמַר עַל דָּא כְּתִיב, (ישעיה י) הֲיִתְפָּאֵר הַגַּרְזֶן עַל הַחוֹצֵב בּוֹ. שְׁבָחָא דְּמַאן, לָאו דְּאוּמָנָא הוּא. כָּךְ בְּהַאי רֵאשִׁית בָּרָא אֱלהִים עִלָּאָה אֶת הַשָּׁמַיִם. שְׁבָחָא דְּמַאן דְּאֱלהִים הוּא. אָמַר רִבִּי יוֹסֵי הַאי דִכְתִיב, (דברים ד) אֲשֶׁר לוֹ אֱלֹהִים קְרוֹבִים אֵלָיו. קְרוֹבִים. קָרוֹב מִבָּעֵי לֵיהּ. אֶלָּא אֱלֹהִים עִלָּאָה. אֱלֹהִים דְּפַחַד יִצְחָק. אֱלהִים בַּתְרָאָה. וּבְגִינֵי כָּךְ קְרוֹבִים (לקמן קלה א) וּגְבוּרוֹת סַגִּיאִין אִנּוּן דְּנָפְקִין מֵחַד וְכֻלְהוּ חַד.

רַבִּי יְהוּדָה אָמַר, עַל זֶה כָּתוּב (ישעיה י) הֲיִתְפָּאֵר הַגַּרְזֶן עַל הַחֹצֵב בּוֹ. הַשֶּׁבַח שֶׁל מִי – לֹא שֶׁל הָאֻמָּן הוּא? כָּךְ בְּרֵאשִׁית הֲזֹאת בָּרָא אֱלֹהִים עֶלְיוֹן אֶת הַשָּׁמַיִם – הַשֶּׁבַח שֶׁל מִי? שֶׁל אֱלֹהִים הוּא! אָמַר רַבִּי יוֹסֵי, זֶה שֶׁכָּתוּב (דברים ד) אֲשֶׁר לוֹ אֱלֹהִים קְרֹבִים אֵלָיו. קְרֹבִים? קָרוֹב צָרִיךְ לִהְיוֹת! אֶלָּא אֱלֹהִים עֶלְיוֹן. אֱלֹהִים שֶׁל פַּחַד יִצְחָק. אֱלֹהִים אַחֲרוֹן. וּמִשּׁוּם כָּךְ כָּתוּב קְרֹבִים, וּגְבוּרוֹת רַבּוֹת הֵם שֶׁיּוֹצְאִים מֵאֶחָד וְהַכֹּל אֶחָד.

זוהר נוסף על ידי המוציא לאור

בזוהר – ספר בראשית-פרשת וישלח -דף קעג ע"ב

כַּמָּה הֵם חֲבִיבִים יִשְׂרָאֵל לִפְנֵי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא

פָּתַח וְאָמַר, (דברים ד) כִּי מִי גּוֹי גָדוֹל אֲשֶׁר לוֹ אֱלֹהִים קְרוֹבִים אֵלָיו כַּיְיָ אֱלֹהֵינוּ בְּכָל קָרְאֵנוּ אֵלָיו. תָּא חֲזֵי, כַּמָּה אִינוּן חֲבִיבִין יִשְׂרָאֵל קַמֵּי קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, דְּלֵית לָךְ עַם וְלִישָׁן בְּכָל עַמִּין עוֹבְדֵי עֲבוֹדָה זָרָה דְּעַלְמָא דְּאִית לֵיהּ אֱלָהָא דְּיִשְׁמַע לוֹן, כְּמָה דְקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא זַמִּין לְקַבְּלָא צְלוֹתְהוֹן וּבָעוּתְהוֹן דְּיִשְׂרָאֵל בְּכָל שַׁעְתָּא דְאִצְטְרִיךְ לוֹן לְמִשְׁמַע צְלוֹתָא דְאִינוּן בָּעָאן, בְּגִין הַהוּא דַרְגָּא דִלְּהוֹן.

פָּתַח וְאָמַר, (דברים ד) כִּי מִי גוֹי גָּדוֹל אֲשֶׁר לוֹ אֱלֹהִים קְרֹבִים אֵלָיו בְּכָל קָרְאֵנוּ. אֵלָיו בֹּא רְאֵה כַּמָּה הֵם חֲבִיבִים יִשְׂרָאֵל לִפְנֵי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, שֶׁאֵין לְךְ עַם וְלָשׁוֹן בְּכָל הָעַמִּים עוֹבְדֵי עֲבוֹדָה זָרָה שֶׁבָּעוֹלָם שֶׁיֵּשׁ לוֹ אֱלוֹהַּ שֶׁיִּשְׁמַע אוֹתָם כְּמוֹ שֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מְזֻמָּן לְקַבֵּל תְּפִלּוֹת וּבַקָּשׁוֹת שֶׁל יִשְׂרָאֵל בְּכָל שָׁעָה שֶׁהֵם צְרִיכִים לְהַשְׁמִיעַ תְּפִלָּה שֶׁהֵם רוֹצִים בִּשְׁבִיל אוֹתָהּ דַּרְגָּה שֶׁלָּהֶם.

בזוהר – ספר בראשית-פרשת ויחי -דף רלז ע"א

עָשָׂה יָרֵחַ לְמוֹעֲדִים וְגוֹ'. עָשָׂה יָרֵחַ, כְּדֵי לְקַדֵּשׁ בּוֹ רָאשֵׁי חֳדָשִׁים וְרָאשֵׁי שָׁנִים

יְהוּדָה אַתָּה יוֹדוּךָ אַחֶיךָ יָדְךָ בְּעֹרֶף אוֹיְבֶיךָ וְגו'. רִבִּי יוֹסֵי פָּתַח, (תהלים קד) עָשָׂה יָרֵחַ לְמוֹעֲדִים וְגו'. עָשָׂה יָרֵחַ בְּגִין לְקַדְּשָׁא בֵּיהּ רֵישׁ יַרְחִין, וְרֵישׁ שַׁתִּין. וּלְעָלְמִין סִיהֲרָא לָא נָהִיר אֶלָּא מִשִּׁמְשָׁא, וְכַד שִׁמְשָׁא שַׁלִּיט, סִיהֲרָא לָא שָׁלְטָא. כַּד אִתְכְּנִישׁ שִׁמְשָׁא, כְּדֵין סִיהֲרָא שָׁלְטָא, וְלֵית חוּשְׁבַּן לְסִיהֲרָא אֶלָּא כַּד אִתְכְּנִישׁ שִׁמְשָׁא.

יְהוּדָה אַתָּה יוֹדוּךְ אַחֶיךְ יָדְךְ בְּעֹרֶף אֹיְבֶיךְ וְגוֹ'. רַבִּי יוֹסֵי פָּתַח, (תהלים קד) עָשָׂה יָרֵחַ לְמוֹעֲדִים וְגוֹ'. עָשָׂה יָרֵחַ, כְּדֵי לְקַדֵּשׁ בּוֹ רָאשֵׁי חֳדָשִׁים וְרָאשֵׁי שָׁנִים. וּלְעוֹלָמִים הַלְּבָנָה מְאִירָה רַק מִן הַשֶּׁמֶשׁ, וּכְשֶׁשּׁוֹלֶטֶת הַשֶּׁמֶשׁ – לֹא שׁוֹלֶטֶת הַלְּבָנָה, וּכְשֶׁמִּתְכַּנֶּסֶת הַשֶּׁמֶשׁ, אָז שׁוֹלֶטֶת הַלְּבָנָה, וְאֵין חֶשְׁבּוֹן לַלְּבָנָה אֶלָּא רַק כְּשֶׁמִּתְכַּנֶּסֶת הַשֶּׁמֶשׁ.

וְתַרְוַויְיהוּ עֲבַד קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא לְאַנְהָרָא. הֲדָא הוּא דִכְתִיב, (בראשית א) וַיִּתֵּן אֹתָם אֱלהִים בִּרְקִיעַ הַשָּׁמָיִם לְהָאִיר עַל הָאָרֶץ וְגו'. וְהָיוּ לְאוֹתוֹת, אִלֵּין שַׁבָּתוֹת, דִּכְתִיב, (שמות לא) כִּי אוֹת הִיא. וּלְמוֹעֲדִים, אִינוּן יוֹמִין טָבִין. וּלְיָמִים, אִלֵּין רֵישֵׁי יַרְחִין. וּלְשָׁנִים, אִלֵּין רִישֵׁי שְׁנִין. דְּלֶהווֹן אוּמּוֹת הָעוֹלָם עָבְדִין חֻשְׁבַּן

לְשִׁמְשָׁא, וְיִשְׂרָאֵל לְסִיהֲרָא.

וּשְׁנֵיהֶם עָשָׂה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְהָאִיר, זֶהוּ שֶׁכָּתוּב (בראשית א) וַיִּתֵּן אֹתָם אֱלֹהִים בִּרְקִיעַ הַשָּׁמָיִם לְהָאִיר עַל הָאָרֶץ וְגוֹ'. וְהָיוּ לְאֹתֹת – אֵלּוּ שַׁבָּתוֹת, שֶׁכָּתוּב (שמות לא) כִּי אוֹת הִיא. וּלְמוֹעֲדִים – אֵלּוּ יָמִים טוֹבִים. וּלְיָמִים – אֵלּוּ רָאשֵׁי חֳדָשִׁים. וּלְשָׁנִים – אֵלּוּ רָאשֵׁי שָׁנִים. שֶׁיִּהְיוּ אֻמּוֹת הָעוֹלָם עוֹשִׂים חֶשְׁבּוֹן לַשֶּׁמֶשׁ, וְיִשְׂרָאֵל לַלְּבָנָה.

הִרְבִּיתָ הַגּוֹי – אֵלּוּ יִשְׂרָאֵל, שֶׁכָּתוּב בָּהֶם כִּי מִי גוֹי גָּדוֹל

וְאָזְלָא הָא, כִּי הָא דְּאָמַר רִבִּי אֶלְעָזָר, כְּתִיב, (ישעיה ט) הִרְבִּיתָ הַגּוֹי לוֹ הִגְדַּלְתָּ הַשִּׂמְחָה. הִרְבִּיתָ הַגּוֹי, אִלֵּין יִשְׂרָאֵל, דִּכְתִיב בְּהוּ (דברים ד) כִּי מִי גּוֹי גָדוֹל. וּכְתִיב, (דברי הימים א יז) גּוֹי אֶחָד בָּאָרֶץ. לוֹ, בְּגִינֵיהּ. הִגְדַּלְתָּ הַשִּׂמְחָה (ממש), דָּא סִיהֲרָא, דְּאִתְרְבִיאַת בִּנְהוֹרָא בְּגִינֵיהוֹן דְּיִשְׂרָאֵל. אוּמּוֹת הָעוֹלָם לְשִׁמְשָׁא, וְיִשְׂרָאֵל לְסִיהֲרָא, הֵי מִנַּיְיהוּ עָדִיף. וַדַּאי סִיהֲרָא (דף רלז ע"א) לְעֵילָא, וְשִׁמְשָׁא דְּאוּמּוֹת הָעוֹלָם, תְּחוֹת הַאי סִיהֲרָא הוּא, וְהַהוּא שִׁמְשָׁא מֵהַאי (ס"א סטרא) סִיהֲרָא נָהִיר.

וְזְהִ הוֹלֵךְ כְּמוֹ שֶׁאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר, כָּתוּב (ישעיה ט) הִרְבִּיתָ הַגּוֹי לוֹ הִגְדַּלְתָּ הַשִּׂמְחָה. הִרְבִּיתָ הַגּוֹי – אֵלּוּ יִשְׂרָאֵל, שֶׁכָּתוּב בָּהֶם (דברים ד) כִּי מִי גוֹי גָּדוֹל, וְכָתוּב גּוֹי אֶחָד בָּאָרֶץ. לוֹ – בִּשְׁבִילוֹ. הִגְדַּלְתָּ הַשִּׂמְחָה [ממש] – זוֹ הַלְּבָנָה שֶׁמִּתְגַּדֶּלֶת בָּאוֹר בִּשְׁבִיל יִשְׂרָאֵל. אֻמּוֹת הָעוֹלָם לַשֶּׁמֶשׁ, וְיִשְׂרָאֵל לַלְּבָנָה, אֵיזֶה מֵהֶם עָדִיף? וַדַּאי הַלְּבָנָה לְמַעְלָה, וְהַשֶּׁמֶשׁ שֶׁל אֻמּוֹת הָעוֹלָם תַּחַת הַלְּבָנָה הוּא, וְאוֹתוֹ הַשֶּׁמֶשׁ מִזּוֹ [הצד] הַלְּבָנָה מֵאִיר.

חָמֵי מַה בֵּין יִשְׂרָאֵל, לְהוּ. יִשְׂרָאֵל אֲחִידוּ בְּסִיהֲרָא, וְאִשְׁתַּלְּשְׁלוּ בְּשִׁמְשָׁא עִלָּאָה, וְאִתְאַחֲדוּ בְּאֲתַר (ביה) (ס"א דנהיר לשמשא) דִּנְהִירָא מְשַׁמְּשָׁא עִלָּאָה, וּמִתְדַּבְּקָן בֵּיהּ, דִּכְתִיב, (דברים ד) וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּיְיָ אֱלהֵיכֶם חַיִּים כֻּלְּכֶם הַיּוֹם.

רְאֵה מַה בֵּינָם לְבֵין יִשְׂרָאֵל. יִשְׂרָאֵל אֲחוּזִים בַּלְּבָנָה, וְהִשְׁתַּלְשְׁלוּ בַּשֶּׁמֶשׁ הָעֶלְיוֹנָה, וְנֶאֶחְזוּ בְּמָקוֹם [בו] [שמאיר לשמש] שֶׁמְּאִירָה מֵהַשֶּׁמֶשׁ הָעֶלְיוֹן וְנִדְבָּקִים בּוֹ, שֶׁכָּתוּב (דברים ד) וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּה' אֱלֹהֵיכֶם חַיִּים כֻּלְּכֶם הַיּוֹם.

 

בזוהר – ספר במדבר-פרשת פנחס -דף רנ"ח ע"א

תְּפִלִּין שֶׁל אֲדוֹן הָעוֹלָם – כֶּתֶר. וּמַהוּ הַכֶּתֶר שֶׁל אֲדוֹן הָעוֹלָם? שֵׁם יְהֹוָ"ה

תְּפִלִּין דְּמָארֵי עָלְמָא, כֶּתֶר. וּמַאי נִיהוּ כֶּתֶר דְּמָארֵי עָלְמָא. יְדוָֹ"ד. דְּאִיהוּ: י' חָכְמָה. ה' בִּינָה. ו' תִּפְאֶרֶת. כָּלִיל שִׁית סְפִירָין. ה' מַלְכוּת. וּבְגִין דָּא (שמואל ב ז) וּמִי כְעַמְּךָ כְּיִשְׂרָאֵל (דברים ד) כִּי מִי גּוֹי גָּדוֹל אֲשֶׁר לוֹ אֱלֹהִים קְרוֹבִים אֵלָיו, כַּיְיָ אֱלֹהֵינוּ בְּכָל קָרְאֵנוּ אֵלָיו. אַרְבַּע קְרָאֵי, כֻּלְּהוּ רְשִׁימִין בְּכ', רָזָא דְּאָת כ': י' י'. דְּאִיהִי י' י' מִן יְאֲהדוָֹנָהי, (במדבר ז) עַשָׂרָה עַשָׂרָה הַכַּף בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ, כּ' מִן כֶּתֶר, כְּלִילָא מֵעֶשֶׂר סְפִירָאן, כְּלִילָן מֵעֵילָּא לְתַתָּא, וּמֵעֶשֶׂר סְפִירָאן מִתַּתָּא לְעֵילָּא.

תְּפִלִּין שֶׁל אֲדוֹן הָעוֹלָם – כֶּתֶר. וּמַהוּ הַכֶּתֶר שֶׁל אֲדוֹן הָעוֹלָם? שֵׁם יְהֹוָ"ה, שֶׁהוּא: י' – חָכְמָה. ה' – בִּינָה. ו' – תִּפְאֶרֶת, כּוֹלֶלֶת שֵׁשׁ סְפִירוֹת. ה' – מַלְכוּת. וּמִפְּנֵי זֶה, (שמואל בז) וּמִי כְעַמְּךְ כְּיִשְׂרָאֵל. (דברים ד) כִּי מִי גוֹי גָּדוֹל אֲשֶׁר לוֹ אֱלֹהִים קְרֹבִים אֵלָיו כַּה' אֱלֹהֵינוּ בְּכָל קָרְאֵנוּ אֵלָיו. אַרְבָּעָה פְסוּקִים, כֻּלָּם רְשׁוּמִים בְּכ'. סוֹד הָאוֹת כ' – י' י'. שֶׁהוּא י' י' מִן יְאֲהדוָנָהי, (במדבר ז) עֲשָׂרָה עֲשָׂרָה הַכַּף בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ. כ' מִן כֶּתֶר, כְּלוּלָה מֵעֶשֶׂר סְפִירוֹת, כְּלוּלוֹת מִמַּעְלָה לְמַטָּה, וּמֵעֶשֶׂר סְפִירוֹת מִמַּטָּה לְמַעְלָה.

בזוהר – זוהר חדש-פרשת בראשית

יִירָאוּךְ עִם שָׁמֶשׁ, זוֹהִי תְפִלַּת הַבֹּקֶר

וְכֵן אָמַר רִבִּי אֶלְעָזָר, צְלוֹתָא וְתוּשְׁבַּחְתָּא דְּלֵילְיָא, מִשֶּׁשָּׁקְעָה הַחַמָּה, עַד לָא אִתְחֲזֵי סִיהֲרָא. דִּכְתִיב יִירָאוּךָ עִם שָׁמֶשׁ, דָּא הִיא צְלוֹתָא דְצַפְרָא. וְלִפְנֵי יָרֵחַ וְגו', דָּא הִיא צְלוֹתָא דְלֵילְיָא.

וְכֵן אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר, הַתְּפִלָּה וְהַתִּשְׁבַּחַת שֶׁל הַלַּיְלָה, מִשֶּׁשָּׁקְעָה הַחַמָּה טֶרֶם נִרְאֲתָה הַלְּבָנָה, שֶׁכָּתוּב (תהלים עב) יִירָאוּךְ עִם שָׁמֶשׁ, זוֹהִי תְפִלַּת הַבֹּקֶר. וְלִפְנֵי יָרֵחַ וְגוֹ', זוֹהִי תְּפִלַּת הַלַּיְלָה.

ר' יְהוּדָה אָמַר מֵהָכָא, (מלאכי א) כִּי מִמִּזְרַח שֶׁמֶשׁ וְעַד מְבוֹאוֹ גָּדוֹל שְׁמִי. וּבְאֵיזֶה מָקוֹם. בַּגּוֹיִם. בְּאִינוּן דִּכְתִיב בְּהוּ, כִּי מִי גּוֹי גָּדוֹל.

רַבִּי יְהוּדָה אָמַר מִכָּאן, (מלאכי א) כִּי מִמִּזְרַח שֶׁמֶשׁ וְעַד מְבוֹאוֹ גָּדוֹל שְׁמִי. וּבְאֵיזֶה מָקוֹם? בַּגּוֹיִם, בְּאוֹתָם שֶׁכָּתוּב בָּהֶם כִּי מִי גוֹי גָדוֹל.

מַאי טַעְמָא. דְּתָנִינָן, אָמַר רִבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי אָמַר רִבִּי יוֹחָנָן, עָשָׂה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מַלְאֲכֵי הַשָּׁרֵת לְמַעְלָה, לְקַלְסוֹ וּלְשַׁבְּחוֹ, וְאוֹמְרִים שִׁירָה וְרִנָּה לְפָנָיו, בְּכָל לַיְלָה וְלַיְלָה. וְעָשָׂה כְּנֶגְדָם יִשְׂרָאֵל לְמַטָה, לְקַלְּסוֹ וּלְשַׁבְּחוֹ, וְלוֹמַר שִׁיר וְשֶׁבַח לְפָנָיו בְּכָל יוֹם וָיוֹם.

מָה הַטַּעַם? שֶׁשָּׁנִינוּ, אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן, עָשָׂה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מַלְאֲכֵי הַשָּׁרֵת לְמַעְלָה לְקַלְּסוֹ וּלְשַׁבְּחוֹ, וְאוֹמְרִים שִׁירָה וְרִנָּה לְפָנָיו בְּכָל לַיְלָה וְלַיְלָה, וְעָשָׂה יִשְׂרָאֵל כְּנֶגְדָּם לְמַטָּה לְקַלְּסוֹ וּלְשַׁבְּחוֹ, וְלוֹמַר שִׁיר וָשֶׁבַח לְפָנָיו בְּכָל יוֹם וָיוֹם.

עד כאן נוסף מהמו"ל

בזוהר – ספר בראשית-פרשת בראשית -דף מז ע"ב

שׁוֹמֵר הַבְּרִית וְהַחֶסֶד. שׁוֹמֵר – זוֹ כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל. הַבְּרִית – זֶה יְסוֹד הָעוֹלָם

תּוּ פָּרִישׁ רַבִּי שִׁמְעוֹן מִלָּה וְאָמַר, כְּתִיב, (דברים ז) שׁוֹמֵר הַבְּרִית וְהַחֶסֶד. שׁוֹמֵר דָּא כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל. הַבְּרִית דָּא יְסוֹדָא דְעָלְמָא. וְהַחֶסֶד דָּא אַבְרָהָם, דִּכְנֶסֶת יִשְׂרָאֵל הִיא שׁוֹמֵר הַבְּרִית וְהַחֶסֶד, וְאִקְרֵי שׁוֹמֵר יִשְׂרָאֵל, דָּא הוּא נָטִיר פִּתְחָא דְכֹלָּא, בֵּיהּ תַּלְיָין כָּל עֲבִידָן דְּעָלְמָא וַדַּאי, אֲשֶׁר בָּרָא אֱלהִים לַעֲשׂוֹת, לְשַׁכְלְלָא לְאַתְקָנָא כֹּלָּא כָּל יוֹמָא וְיוֹמָא וּלְאַפָּקָא רוּחִין וְנִשְׁמָתִין (קדישין לעלמא), וְאֲפִילּוּ רוּחִין וְשֵׁדִין.

עוֹד פֵּרַשׁ רַבִּי שִׁמְעוֹן אֶת הַדָּבָר וְאָמַר, כָּתוּב (דברים ז) שׁוֹמֵר הַבְּרִית וְהַחֶסֶד. שׁוֹמֵר – זוֹ כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל. הַבְּרִית – זֶה יְסוֹד הָעוֹלָם. וְהַחֶסֶד – זֶה אַבְרָהָם, שֶׁכְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל הִיא שׁוֹמֵר הַבְּרִית וְהַחֶסֶד. וְנִקְרֵאת שׁוֹמֵר יִשְׂרָאֵל, זֶהוּ שׁוֹמֵר הַפֶּתַח שֶׁל הַכֹּל, בּוֹ תְּלוּיִים כָּל מַעֲשֵׂי הָעוֹלָם וַדַּאי. אֲשֶׁר בָּרָא אֱלֹהִים לַעֲשׂוֹת – לְשַׁכְלֵל לְהַתְקִין הַכֹּל כָּל יוֹם וָיוֹם וּלְהוֹצִיא רוּחוֹת וּנְשָׁמוֹת, וַאֲפִלּוּ רוּחוֹת וְשֵׁדִים.

וְאִי תֵימָא דְּלָאו אִנּוּן תִּקּוּנָא דְעָלְמָא. לָאו הָכִי. דְּהָא אִנּוּן לְתִקּוּנָא דְּעָלְמָא הֲווּ וּלְאַלְקָאָה בְּהוּ לְחַיָּיבֵי עָלְמָא דְּאִנּוּן אָזְלִין לְקִבְלַיְיהוּ לְאוֹכָחָא לְהוּ. וּמַאי דְּאֲזִיל לִשְׂמָאלָא אִתְאַחִיד בְּסִטְרָא שְׂמָאלָא לְקִבְלַיְיהוּ (ס"א לקי בהו) בְּגִינֵי כָךְ לְתִקּוּנָא הֲווּ.

וְאִם תֹּאמַר שֶׁאֵינָם תִּקּוּן הָעוֹלָם – לֹא כָּךְ! שֶׁהֲרֵי הֵם הָיוּ לְתִקּוּן הָעוֹלָם וּלְהַלְקוֹת בָּהֶם רִשְׁעֵי הָעוֹלָם, שֶׁהֵם הוֹלְכִים כְּנֶגְדָּם לְהוֹכִיחַ אוֹתָם. וּמִי שֶׁהוֹלֵךְ לִשְׂמֹאל, נֶאֱחָז בְּצַד הַשְּׂמֹאל כְּנֶגְדָּם [לוקה בהם], לָכֵן הֵם לְתִקּוּן.

זוהר נוסף על ידי המוציא לאור

 

בזוהר – ספר שמות-פרשת פקודי -דף רנ"ג ע"א

הַהֵיכָל עוֹמֵד לְהָאִיר לַתַּחְתּוֹנִים הַלָּלוּ, לְהָאִיר בְּסוֹד הָאֱמוּנָה

היכל אהבה חס"ד הֵיכָלָא חֲמִישָׁאָה, הֵיכָלָא דָּא קַיְּימָא לְאַנְהָרָא לְאִלֵּין תַּתָּאֵי. וְהַאי אִיהוּ הֵיכָלָא דְּקַיְּימָא לְאַנְהָרָא בְּרָזָא דִּמְהֵימְנוּתָא. פִּתְחָא חֲדָא קַיְּימָא בְּהַאי הֵיכָלָא, וְחַד מְמָנָא עָלֵיהּ, וְהַהוּא מְמָנָא אִקְרֵי סָנִיגוֹרְיָ"ה. הַאי מְמָנָא קַיְּימָא עַל פִּתְחָא דָּא, בְּגִין לְמֵילַף (ס"א סניגוריא עלייהו דישראל ובגין דא אקרי שמיה כך דהא איהו ממנא על כל אינון טבין דישראל למיעל) סַנֵּיגוֹרָא דִּלְהוֹן, קַמֵּיהּ דְּמָארֵיהוֹן. וְלָא יִשְׁלוֹט עָלַיְיהוּ סִטְרָא אַחֲרָא.

הַהֵיכָל הַחֲמִישִׁי. הַהֵיכָל הַזֶּה עוֹמֵד לְהָאִיר לַתַּחְתּוֹנִים הַלָּלוּ. וְזֶהוּ הַהֵיכָל שֶׁעוֹמֵד לְהָאִיר בְּסוֹד הָאֱמוּנָה. פֶּתַח אֶחָד עוֹמֵד בַּהֵיכָל הַזֶּה וּמְמֻנֶּה אֶחָד עָלָיו, וְאוֹתוֹ מְמֻנֶּה נִקְרָא סָנֵגוֹרְיָ"ה. הַמְמֻנֶּה הַזֶּה עוֹמֵד עַל הַפֶּתַח הַזֶּה כְּדֵי לְלַמֵּד (סנגוריה על ישראל, ובגלל זה נקרא שמוכך, שהריהואממגהעלכלאותןטובותשל ישראל להכניס סנגוריה וכו') סָנֵגוֹרְיָה שֶׁלָּהֶם לִפְנֵי רִבּוֹנָם, וְלֹא יִשְׁלֹט עֲלֵיהֶם הַצַּד הָאַחֵר.

בְּהֵיכָלָא דָּא, קַיְּימָא חַד רוּחָא, דְּכָלִיל בְּאַרְבַּע, דְּהָא רוּחָא דָּא כָּלִיל בְּאַרְבַּע גְּוָונִין, חִוָּור וְאוּכָם יָרוֹק וְסוּמָק. וְהַאי אִיהוּ רוּחָא דְּקַיְּימָא כָּלִיל בְּכֹלָּא, וְאִקְרֵי סוּרִיָּ"ה, רַב עַל כָּל אִינּוּן חַיָּילִין תַּתָּאִין. וְכֻלְּהוּ קַיְימִין תְּחוֹתֵיהּ, וּמְמָנָן תְּחוֹת יְדֵיהּ.

בַּהֵיכָל הַזֶּה עוֹמֶדֶת רוּחַ אַחַת שֶׁכְּלוּלָה בְּאַרְבַּע, שֶׁהֲרֵי רוּחַ זוֹ כְּלוּלָה בְּאַרְבָּעָה גְוָנִים: לָבָן, שָׁחֹר, יָרֹק וְאָדם. וְזוֹהִי רוּחַ שֶׁעוֹמֶדֶת כְּלוּלָה בַּכֹּל, וְנִקְרֵאת סוּרִיָּ"ה. גְּדוֹלָה עַל כָּל אוֹתָם חֲיָלוֹת תַּחְתּוֹנִים. וְכֻלָּם עוֹמְדִים תַּחְתֶּיהָ וּמְמֻנִּים תַּחַת יָדָהּ.

הַאי רוּחָא, דְּסָגִיר וּפָתַח. כָּל מַפְתְּחָאן עִלָּאִין כֻּלְּהוּ אִתְמַסְרָן בִּידֵיהּ. (תלת זמנין ביומא) כָּל חַיָּילִין תַּתָּאִין, כֻּלְּהוּ אִתְכְּלִילָן וְקַיְימָן תְּחוֹתֵיהּ, וּמִנֵּיהּ אִתְזָנוּ. הַאי קַיְּימָא בְּכָל רָזִין דְּמָארֵיהּ, כָּל גְּנִזִין עִלָּאִין כֻּלְּהוּ אִתְמַסְרָן בִּידֵיהּ.

הָרוּחַ הַזּוֹ שֶׁסּוֹגֶרֶת וּפוֹתַחַת. כָּל הַמַּפְתְּחוֹת הָעֶלְיוֹנִים כֻּלָּם מְסוּרִים בְּיָדָהּ. (שלש פעמים ביום) כָּל הַחֲיָלוֹת הַתַּחְתּוֹנִים כֻּלָּם נִכְלְלוּ וְעוֹמְדִים תַּחְתֶּיהָ וּמִמֶּנָּה נִזּוֹנִים. זֶה עוֹמֵד בְּכָל סוֹדוֹת רִבּוֹנוֹ, כָּל הַגְּנָזִים הָעֶלְיוֹנִים כֻּלָּם נִמְסְרוּ בְיָדָהּ.

הַאי רוּחָא אִקְרֵי אַהֲבָה. וּבְגִין דָּא, אִקְרֵי הֵיכָל דָּא, הֵיכָל אַהֲבָה. בְּגִין דְּהָכָא אִתְגְנִיזוּ כָּל רָזָא דְּרָזִין, לְמַאן דְּאִצְטְרִיךְ לְאִתְדַּבְּקָא בֵּיהּ. וְהָכָא הוּא רָזָא דִּכְתִיב, (שיר השירים ז) שָׁם אֶתֵּן אֶת דּוֹדִי לָךְ.

הָרוּחַ הַזּוֹ נִקְרֵאת אַהֲבָה, וּמִשּׁוּם כָּךְ נִקְרָא הַהֵיכָל הַזֶּה הֵיכָל אַהֲבָה. מִשּׁוּם שֶׁכָּאן נִגְנְזוּ כָּל סוֹד הַסּוֹדוֹת לְמִי שֶׁצָּרִיךְ לְהִדָּבֵק בּוֹ, וְכָאן הוּא סוֹד הַכָּתוּב, (שיר השירים ז) שָׁם אֶתֵּן אֶת דֹּדַי לָךְ.

רוּחָא דָּא, אִיהוּ נָטִיר כָּל נְטִירוּ דִּלְעֵילָּא, וְדָא אִקְרֵי (תהלים קכא) שׁוֹמֵר יִשְׂרָאֵל. (דברים ז) שׁוֹמֵר הַבְּרִית. בְּגִין דְּהָכָא אִיהוּ נְטִירוּ דְּכָל גִּנְזִין עִלָּאִין, וְעַל דָּא גְּנִיזִין דְּמָארֵיהּ גְּנִיזִין בֵּיהּ. מֵהַאי נַפְקֵי שְׁבִילִין וְאָרְחִין לְאִינּוּן דִּלְתַתָּא, בְּגִין לְאַתְעֲרָא בְּהוּ רוּחָא דִּרְחִימוּתָא.

הָרוּחַ הַזּוֹ הִיא הַשּׁוֹמֶרֶת אֶת כָּל הַשְּׁמִירָה שֶׁלְּמַעְלָה, וְזוֹ נִקְרֵאת (תהלים קכא) שׁוֹמֵר יִשְׂרָאֵל, (דברים ז) שׁוֹמֵר הַבְּרִית. מִשּׁוּם שֶׁכָּאן הִיא שְׁמִירַת כָּל הַגְּנָזִים הָעֶלְיוֹנִים, וְעַל כֵּן גִּנְזֵי רִבּוֹנוֹ גְּנוּזִים בָּהּ. מִזֶּה יוֹצְאִים שְׁבִילִים וּדְרָכִים לְאוֹתָם שֶׁלְּמַטָּה כְּדֵי לְעוֹרֵר בָּהֶם רוּחַ שֶׁל אַהֲבָה.

אִלֵּין ד' גְּוָונִין דְּבֵיהּ, אִתְּכְלִילָן דָּא בְּדָא. וְכַד בָּעָאן לְאַכְלְלָא, בָּטַשׁ דָּא בְּדָא, וְנָפַק מִכֻּלְּהוּ חַד חֵיוָתָא קַדִישָׁא, דְּאִקְרֵי זֹהַר. וְהַאי חֵיוָתָא עַל דָּא כְּתִיב, (יחזקאל י) הִיא הַחַיָּה אֲשֶׁר רָאִיתִי עַל נְהַר כְּבָר.

אַרְבַּעַת הַגְּוָנִים הַלָּלוּ שֶׁבָּהּ נִכְלְלוּ זֶה בָּזֶה. וּכְשֶׁרוֹצִים לְהִכָּלֵל, מַכֶּה זֶה בָּזֶה, וְיוֹצֵאת מִכֻּלָּם חַיָּה קְדוֹשָׁה אַחַת שֶׁנִּקְרֵאת זֹהַר. וְהַחַיָּה הַזּוֹ עָלֶיהָ כָּתוּב, (יחזקאל א) הִיא הַחַיָּה אֲשֶׁר רָאִיתִי עַל נְהַר כְּבָר.

עד כאן נוסף מהמו"ל

בזוהר – ספר בראשית-פרשת בראשית -דף מח ע"ב

אַשְׁרֵיהֶם יִשְׂרָאֵל חֶלְקוֹ שֶׁל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, גּוֹרָלוֹ וִירֻשָּׁתוֹ

תָּא חֲזֵי, שַׁבָּת לֵילְיָא וְיוֹמָא זָכוֹר וְשָׁמוֹר אִיהוּ כְּחֲדָא, וְעַל דָּא כְּתִיב זָכוֹר אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת לְקַדְשׁוֹ וּכְתִיב שָׁמוֹר אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת, זָכוֹר לִדְכוּרָא שָׁמוֹר לְנוּקְבָא וְכֹלָּא חַד. זַכָּאִין אִנּוּן יִשְׂרָאֵל חוּלָקֵיהּ דְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא עַדְבֵיהּ וְאַחֲסַנְתֵּיהּ עֲלַיְיהוּ כְּתִיב, (תהלים קמד) אַשְׁרֵי הָעָם שֶׁכָּכָה לוֹ אַשְׁרֵי הָעָם שֶׁיְיָ אֱלקָיו.

בֹּא רְאֵה, שַׁבָּת לַיְלָה וָיוֹם, זָכוֹר וְשָׁמוֹר הוּא כְּאֶחָד, וְעַל זֶה כָּתוּב זָכוֹר אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת לְקַדְּשׁוֹ, וְכָתוּב שָׁמוֹר אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת. זָכוֹר לְזָכָר, שָׁמוֹר לִנְקֵבָה, וְהַכֹּל אֶחָד. אַשְׁרֵיהֶם יִשְׂרָאֵל חֶלְקוֹ שֶׁל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, גּוֹרָלוֹ וִירֻשָּׁתוֹ, עֲלֵיהֶם כָּתוּב (תהלים קמד) אַשְׁרֵי הָעָם שֶׁכָּכָה לּוֹ אַשְׁרֵי הָעָם שֶׁה' אֱלֹהָיו.

 

זוהר נוסף על ידי המוציא לאור

בזוהר – ספר ויקרא-פרשת קדושים -דף פ"ב ע"א

מַה זּוֹ מִדָּה שְׁבִיעִית? זוֹ מִדַּת טוּבוֹ שֶׁל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא

שָׁמוֹר אֶת יוֹם הַשַׁבָּת, הַהוּא בְּמִדָּה שְׁבִיעִית נֶאֱמַר דִּכְתִיב, אֶת שַׁבְּתוֹתַי תִּשְׁמוֹרוּ וּמִקְדָשִׁי תִּירָאוּ, מַאי נִיהוּ מִדָּה שְׁבִיעִית הֱוִי אוֹמֵר זֶה מִדַּת טוּבוֹ שֶׁל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא. וּמַאי טַעְמָא אָמַר שַׁבְּתוֹתַי וְלֹא אָמַר שַׁבְּתַי.

שָׁמוֹר אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת, הַהוּא בְּמִדָּה שְׁבִיעִית נֶאֱמַר, שֶׁכָּתוּב אֶת שַׁבְּתֹתַי תִּשְׁמֹרוּ וּמִקְדָּשִׁי תִירָאוּ. מַה זּוֹ מִדָּה שְׁבִיעִית? הֱוֵה אוֹמֵר, זוֹ מִדַּת טוּבוֹ שֶׁל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא. וּמָה הַטַּעַם אָמַר שַׁבְּתֹתַי וְלֹא אָמַר שַׁבַּתִּי?

מָשָׁל לְמָה הַדָּבָר דּוֹמֶה, לְמֶלֶךְ שֶׁהָיָה לוֹ אִשָּׁה נָאָה, וְכָל שָׁבוּעַ וְשָׁבוּעַ מַזְמִינָה יוֹם אֶחָד לִהְיוֹת עִמּוֹ. וְהַמֶּלֶךְ יֵשׁ לוֹ בָּנִים נָאִים וְאוֹהַבָם, וְאָמַר לָהֶם הוֹאִיל וְכֵן הוּא, שִׂמְחוּ גַּם אַתֶּם בְּיוֹם שִׂמְחָתִי, כִּי אֲנִי בְּשֶׁלָכֶם אֲנִי מִשְׁתַּדֵּל, וְגַם אַתֶּם הֲדְרוּ אוֹתִי. וּמַאי טַעְמָא זָכוֹר וְשָׁמוֹר. זָכוֹר לַזָּכָר וְשָׁמוֹר לַכַלָּה. וּמַאי טַעְמָא וּמִקְדָשִׁי תִּירָאוּ, שִׁמְרוּ עַצְמְכֶם מִן הַהִרְהוּר, כִּי מִקְדָשִׁי קָדוֹשׁ הוּא. לָמָה, כִּי אֲנִי יְיָ בְּכָל צָד. (עד כאן מההשמטות)

מָשָׁל לְמָה הַדָּבָר דּוֹמֶה? לְמֶלֶךְ שֶׁהָיְתָה לוֹ אִשָּׁה נָאָה, וְכָל שָׁבוּעַ וְשָׁבוּעַ מַזְמִינָהּ יוֹם אֶחָד לִהְיוֹת עִמּוֹ, וְהַמֶּלֶךְ יֵשׁ לוֹ בָּנִים נָאִים וְאוֹהֲבָם, וְאָמַר לָהֶם: הוֹאִיל וְכֵן הוּא, שִׂמְחוּ גַּם אַתֶּם בְּיוֹם שִׂמְחָתִי, כִּי אֲנִי בְּשֶׁלָּכֶם אֲנִי מִשְׁתַּדֵּל, וְגַם אַתֶּם הַדְּרוּ אוֹתִי. וּמָה הַטַּעַם זָכוֹר וְשָׁמוֹר? זָכוֹר לַזָּכָר, וְשָׁמוֹר לַכַּלָּה. וּמָה הַטַּעַם וּמִקְדָּשִׁי תִירָאוּ? שִׁמְרוּ עַצְמְכֶם מִן הַהִרְהוּר, כִּי מִקְדָּשִׁי קָדוֹשׁ הוּא, לָמָּה? כִּי אֲנִי ה' בְּכָל צַד: (ע"כ מההשמטות).

דָּא שַׁבָּת עִלָּאָה וְשַׁבָּת תַּתָּאָה, דְּאִינּוּן מְזַמְּנֵי לְנַפְשָׁא בְּהַהוּא גּוּפָא, מֵהַהוּא זִוּוּגָא עִלָּאָה. וְעַל דָּא וְאֶת שַׁבְּתוֹתַי תִּשְׁמֹרוּ, תְּרֵי וְכֹלָּא אִתְדְּבַק דָּא בְּדָא, זַכָּאָה חוּלָקֵיהוֹן דְּיִשְׂרָאֵל.

וְאֶת שַׁבְּתוֹתַי תִּשְׁמֹרוּ – זוֹ שַׁבָּת הָעֶלְיוֹנָה וְשַׁבָּת הַתַּחְתּוֹנָה, שֶׁהֵן מְזַמְּנוֹת אֶת הַנֶּפֶשׁ לְאוֹתוֹ הַגּוּף מֵאוֹתוֹ הַזִּוּוּג הָעֶלְיוֹן. וְעַל כֵּן, וְאֶת שַׁבְּתוֹתַי תִּשְׁמֹרוּ – שְׁנַיִם, וְהַכֹּל נִדְבָּק זֶה עִם זֶה. אַשְׁרֵי חֶלְקָם שֶׁל יִשְׂרָאֵל.

בזוהר – זוהר חדש-פרשת וישב

יֵשׁ לִי מַתָּנָה טוֹבָה וְשַׁבָּת שְׁמָהּ, וּכְשֶׁהֵם שׁוֹמְרִים אוֹתָהּ, הִיא עוֹמֶדֶת בְּאוֹתוֹ מָקוֹם לִסְגֹּר אוֹתָהּ הַפִּרְצָה שֶׁפָּרְצוּ

כֵיוָן דְּמָטוֹי לְמָרָה, קָמַת מִדַּת דִּינָא קַמֵּי קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, וַאֲמַר, וְאֵיךְ יִפְקוּן יִשְׂרָאֵל מִגָּלוּתָא, וְהָא כְתִיב בְּאוֹרַיְיתָא דִּטְמִירָא תְּרֵי אַלְפֵי שְׁנִין מִקַּמֵּי דְּאִתְבְּרֵי עָלְמָא, דְּעַל חַד שִׁבְעָה עַל חוֹבֵיהוֹן אִית לְהוֹן לִיסְבַּל, בְּגִין הַהוּא פִּרְצָה רַבָּתָא דְּפָרְצוּ וְחָבוּ בְּהַהוּא זַכָּאָה קַדִּישָׁא.

כֵּיוָן שֶׁהִגִּיעוּ לְמָרָה, עָמְדָה מִדַּת הַדִּין לִפְנֵי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא וְאָמְרָה: וְאֵיךְ יֵצְאוּ יִשְׂרָאֵל מִן הַגָּלוּת, וַהֲרֵי כָּתוּב בַּתּוֹרָה שֶׁהָיְתָה נִסְתֶּרֶת אַלְפַּיִם שָׁנָה לִפְנֵי שֶׁנִּבְרָא הָעוֹלָם, שֶׁעַל אֶחָד פִּי שִׁבְעָה עַל חֶטְאָם יֵשׁ לָהֶם לִסְבֹּל, מִשּׁוּם אוֹתָהּ הַפִּרְצָה הַגְּדוֹלָה שֶׁפָּרְצוּ וְחָטְאוּ בְּאוֹתוֹ צַדִּיק קָדוֹשׁ.

אָמַר לֵיהּ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא הָכֵי הוּא דִינָא, מִיהוּ בְּאוֹרַיְיתָא קַדִּישְׁתָּא, אִית לִי מַתָּנָה טוֹבָה, וְשַׁבָּת שְׁמָהּ, וְכַד אִינוּן נָטְרִין לָהּ, אִיהוּ קָיְימָא בְּהַהוּא אֲתַר, לְסָגְרָא הַהִיא פִּרְצָה דְּפָרְצוּ. דְּהַהוּא צַדִּיקָא שְׁבִיעָאָה בָּהּ אָחֵיד, וּכְדַאי הִיא לְכַפָּרָא עַל הַהוּא חוֹבָא.

אָמַר לָהּ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא: כָּךְ הוּא הַדִּין! אֲבָל בַּתּוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה יֵשׁ לִי מַתָּנָה טוֹבָה וְשַׁבָּת שְׁמָהּ, וּכְשֶׁהֵם שׁוֹמְרִים אוֹתָהּ, הִיא עוֹמֶדֶת בְּאוֹתוֹ מָקוֹם לִסְגֹּר אוֹתָהּ הַפִּרְצָה שֶׁפָּרְצוּ, שֶׁאוֹתוֹ הַצַּדִּיק הַשְּׁבִיעִי אָחוּז בָּהּ, וּכְדַאי הוּא לְכַפֵּר עַל אוֹתוֹ הַחֵטְא.

אִם אַתֶּם שׁוֹמְרִים אֶת הַשְּׁבִיעִי הָעֶלְיוֹן הַזֶּה, אֵין רְשׁוּת לְמִדַּת הַדִּין לְקַטְרֵג עֲלֵיכֶם

הֲדָא הוּא דִכְתִיב, (שמות טו) וַיִּצְעַק אֶל ה'. מַאן וַיִּצְעַק, דָּא מִדַּת דִּינָא, דְּקָיְימָא וְצָוְוחָא קַמֵּיהּ. וַיּוֹרֵהוּ ה' עֵץ, דָּא אוֹרַיְיתָא, הֲדָא הוּא דִכְתִיב, (משלי ג) עֵץ חַיִּים הִיא לַמַּחֲזִיקִים בָּהּ. וַיַּשְׁלֵךְ אֶל הַמָּיִם, מַאן אִינוּן מָיִם, מַיִם הַזֵּדוֹנִים דְּקָמוֹ לְאִתְפְּרָעָא מִינַיְיהוּ, וּכְדֵין וַיִּמְתְּקוּ הַמָּיִם, אַבְסִימוּ וַדַּאי, דְּהָא חָזוֹ אַסְוָותָא רַבָּתָא לְהַהוּא חוֹבָא.

זֶהוּ שֶׁכָּתוּב (שמות טו) וַיִּצְעַק אֶל ה'. מִי וַיִּצְעַק? זוֹ מִדַּת הַדִּין שֶׁעָמְדָה וְצָרְחָה לְפָנָיו. וַיּוֹרֵהוּ ה' עֵץ – זוֹ הַתּוֹרָה. זֶהוּ שֶׁכָּתוּב (משלי ג) עֵץ חַיִּים הִיא לַמַּחֲזִיקִים בָּהּ. וַיַּשְׁלֵךְ אֶל הַמָּיִם – מִי הֵם הַמַּיִם? הַמַּיִם הַזֵּדוֹנִים שֶׁקָּמוּ לְהִפָּרַע מֵהֶם, וְאָז וַיִּמְתְּקוּ הַמָּיִם, שֶׁנִּמְתְּקוּ וַדַּאי, שֶׁהֲרֵי רָאוּ אֶת הָרְפוּאָה הַגְּדוֹלָה לְאוֹתוֹ הַחֵטְא.

וּמְנָא לָן דִּבְמָרָה אִתְפַּקָּדוֹ. דִּכְתִיב (דברים ה) שָׁמוֹר אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת לְקַדְשׁוֹ כַּאֲשֶׁר צִוְּךָ ה' אֱלֹהֶיךָ, וְאָמַר מָר, כַּאֲשֶׁר צִוְּךָ, בְּמָרָה. אָמַר לוֹן קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, אִי אַתּוּן נָטְרִין לְהַאי שְׁבִיעָאָה עִילָּאָה, לֵית רְשׁוּ לְמִדַּת דִּינָא לְקַטְרְגָא בְּכוֹ. הֲדָא הוּא דִכְתִיב, (שמות טו) שָׁם שָׂם לוֹ חֹק וּמִשְׁפָּט.

וּמִנַּיִן לָנוּ שֶׁבְּמָרָה נִצְטַוּוּ? שֶׁכָּתוּב (דברים ה) שָׁמוֹר אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת לְקַדְּשׁוֹ כַּאֲשֶׁר צִוְּךְ ה' אֱלֹהֶיךְ. וְאָמַר מַר, כַּאֲשֶׁר צִוְּךְ – בְּמָרָה. אָמַר לָהֶם הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא: אִם אַתֶּם שׁוֹמְרִים אֶת הַשְּׁבִיעִי הָעֶלְיוֹן הַזֶּה, אֵין רְשׁוּת לְמִדַּת הַדִּין לְקַטְרֵג עֲלֵיכֶם. זֶהוּ שֶׁכָּתוּב (שמות טו) שָׁם שָׂם לוֹ חֹק וּמִשְׁפָּט.

וְעַל דָּא תָּנִינָן, יְכוֹלָה הִיא שַׁבָּת שֶׁתְּרַחֵם עָלֵינוּ, וִיקַבְּצֵנוּ קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא מִן גָּלוּתֵינוּ, וְאִלְמָלֵי שָׁמְרוּ יִשְׂרָאֵל שְׁתֵּי שַׁבָּתוֹת כְּהִלְּכָתָן, מִיָּד נִגְאָלִים.

וְעַל כֵּן שָׁנִינוּ, יְכוֹלָה הִיא שַׁבָּת שֶׁתְּרַחֵם עָלֵינוּ וִיקַבְּצֵנוּ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מִגָּלוּתֵנוּ, וְאִלְמָלֵא שָׁמְרוּ יִשְׂרָאֵל שְׁתֵּי שַׁבָּתוֹת כְּהִלְכָתָן, מִיָּד נִגְאָלִים.

עד כאן נוסף מהמו"ל

 

בזוהר – ספר בראשית-פרשת בראשית -דף נ ע"ב

קוֹל גָּדוֹל וְלֹא יָסָף

אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן כְּגַוְונָא דָא אוֹרַיְיתָא קָאִים בֵּין תְּרֵי בָּתִּים, כְּמָה דִכְתִיב, (ישעיה ח) לִשְׁנֵי בָּתֵּי יִשְׂרָאֵל וְגו'. חַד סְתִימָא עִלָּאָה. וְחַד אִתְגַּלְיָא יַתִּיר. (סתימא) עִלָּאָה (דא) קוֹל גָּדוֹל דִּכְתִיב, (דברים ה) » קוֹל גָדוֹל וְלא יָסָף. וְהַאי קוֹל פְּנִימָאָה אִיהוּ דְּלָא אִשְׁתְּמַע וְלָא אִתְגַּלְּיָא. וְדָא הוּא כַּד נְבִיעַ בֵּי גָרוֹן אַפִּיק (ביה) ה' בְּחֲשַׁאי וּנְבִיעַ תָּדִיר וְלָא פָּסַק. וְאִיהוּ דַּקָּה פְּנִימָאָה דְּלָא אִשְׁתְּמַע לְעָלְמִין.

אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן, כְּמוֹ זֶה הַתּוֹרָה עוֹמֶדֶת בֵּין שְׁנֵי בָתִּים, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב (ישעיה ח) לִשְׁנֵי בָּתֵּי יִשְׂרָאֵל וְגוֹ'. אֶחָד נִסְתָּר עֶלְיוֹן, וְאֶחָד גָּלוּי יוֹתֵר. [הנסתר] הָעֶלְיוֹן [זה] קוֹל גָּדוֹל, שֶׁכָּתוּב (דברים ה) קוֹל גָּדוֹל וְלֹא יָסָף. וְהַקּוֹל הַפְּנִימִי הַזֶּה הוּא שֶׁלֹּא נִשְׁמָע וְלֹא מִתְגַּלֶּה. וְזֶהוּ כְּשֶׁנּוֹבֵעַ בֵּית הַגָּרוֹן, יוֹצֵאת [בו] ה' בַּחֲשַׁאי, וְתָמִיד נוֹבֵעַ וְלֹא פוֹסֵק. וְהוּא דַּק פְּנִימִי שֶׁלֹּא נִשְׁמַע לְעוֹלָמִים.

וּמֵהָכָא נָפְקָא אוֹרַיְיתָא דְּאִיהוּ קוֹל יַעֲקֹב. וְהַאי אִשְׁתְּמַע (ד"א דאשתמע) דְּנָפְקָא (ד"א נפקא) מֵהַהִיא דְּלָא אִשְׁתְּמַע. וּלְבָתַר אִתְאַחִיד דִּבּוּר בַּהֲדֵיהּ וְנָפַק לְבַר מֵחֵילֵיהּ וּמִתָּקְפֵּיהּ. וְקוֹל דְּיַעֲקֹב דְּאִיהוּ אוֹרַיְיתָא אָחִיד בֵּין תְּרֵי נִקְבֵי. אָחִיד בְּהַאי פְּנִימָאָה דְּלָא אִשְׁתְּמַע. וְאָחִיד בְּהַאי דִלְבַר דְּאִשְׁתְּמַע.

וּמִכָּאן יוֹצֵאת הַתּוֹרָה שֶׁהִיא קוֹל יַעֲקֹב. וְזֶה נִשְׁמָע [שנשמע] שֶׁיּוֹצֵא [יוצא] מֵאוֹתָהּ שֶׁלֹּא נִשְׁמַעַת, וְאַחַר כָּךְ הַדִּבּוּר נֶאֱחָז עִמּוֹ וְיוֹצֵא הַחוּצָה מִכֹּחוֹ וּמִתָּקְפּוֹ. וְקוֹל שֶׁל יַעֲקֹב שֶׁהוּא תּוֹרָה, אוֹחֵז בֵּין שְׁתֵּי נְקֵבוֹת. אוֹחֵז בַּפְּנִימִי הַזֶּה שֶׁלֹּא נִשְׁמָע, וְאוֹחֵז בָּזֶה שֶׁבַּחוּץ שֶׁנִּשְׁמָע.

זוהר נוסף על ידי המוציא לאור

בזוהר – ספר שמות-פרשת יתרו -דף פ"א ע"א

אָמַר רַבִּי יוֹסֵי, קֹלֹת חַד, וְאִיהוּ קָלָא רַבְרְבָא תַּקִּיפָא, דְּלָא פַּסְקַת לְעָלְמִין, הַהוּא דִּכְתִּיב בֵּיהּ (דברים ה) קוֹל גָּדוֹל וְלא יָסָף דְּהָא שְׁאַר קָלִין אִתְפַּסְּקָן, דְּתַנְיָא, בְּאַרְבָּעָה תְּקוּפִין בַּשַׁתָּא, קָלָא אִתְפַּסְּקַת, וּכְדֵין דִּינִין מִתְעָרִין בְּעָלְמָא. וְהַאי קָלָא דְּכָלִיל שְׁאַר קָלִין בֵּיהּ, לָא אִתְפְּסָק לְעָלְמִין, וְלָא אִתְעֲבָר מִקּיּוּמָא שְׁלִים וְתּוּקְפָּא דִּילֵיהּ. תָּאנָא, הַאי קָלָא, קָלָא דְּקַלִין, קָלָא דְּכָלִיל כָּל שְׁאַר קַלִין.

אָמַר רַבִּי יוֹסֵי, קֹלֹת אֶחָד, וְהוּא קוֹל גָּדוֹל חָזָק שֶׁאֵינוֹ פוֹסֵק לְעוֹלָמִים, הוּא שֶׁכָּתוּב בּוֹ קוֹל גָּדוֹל וְלֹא יָסָף, שֶׁהֲרֵי שְׁאָר הַקּוֹלוֹת פּוֹסְקִים, שֶׁשָּׁנִינוּ, בְּאַרְבַּע תְּקוּפוֹת בַּשָּׁנָה הַקּוֹל נִפְסָק, וְאָז הַדִּינִים מִתְעוֹרְרִים בָּעוֹלָם, וְקוֹל זֶה שֶׁכּוֹלֵל בּוֹ אֶת שְׁאָר הַקּוֹלוֹת, לֹא נִפְסָק לְעוֹלָמִים וְלֹא עוֹבֵר מִקִּיּוּם שָׁלֵם וְהַחֹזֶק שֶׁלּוֹ. שָׁנִינוּ, קוֹל זֶה קוֹל שֶׁל הַקּוֹלוֹת, קוֹל שֶׁכּוֹלֵל אֶת כָּל שְׁאָר הַקּוֹלוֹת.

בזוהר – ספר שמות-פרשת יתרו -דף פ"א ע"א

כִּי עַל כָּל מוֹצָא פִי ה' יִחְיֶה הָאָדָם. מַה זֶּה מוֹצָא פִּי ה'? זֶה קוֹל הַשּׁוֹפָר

רַבִּי שִׁמְעוֹן אָמַר, קוֹל הַשֹׁפָר, אַתְרָא דְּקָלָא נָפִיק מִנֵּיהּ, אִקְרֵי שׁוֹפָר. תּוּ אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן, תָּא חֲזֵי, קוֹל הַשׁוֹפָר: אַתְרָא דְּקָלָא, הַיְינוּ דִּכְתִּיב, (דברים ח) כִּי עַל כָּל מוֹצָא פִּי יְיָ' יִחְיֶה הָאָדָם. מַאי מוֹצָא פִּי יְיָ'. דָּא קוֹל (ס"א דנפיק משופר והאי קול) הַשׁוֹפָר, הוּא רַב מִכָּל שְׁאַר קַלֵי תַּתָּאֵי, וְתַקִּיפָא מִכֻּלְּהוּ, דִּכְתִּיב וְקוֹל שֹׁפָר חָזָק מְאֹד, וְעַל כָּל שְׁאַר קָלִין לָא אִתְּמַר חָזָק מְאֹד. (נ"א אמר רבי שמעון) בְּהַאי קוֹל הַשׁוֹפָר תַּלְיָא כֹּלָּא, וְדָא הוּא דְּאִקְרֵי קוֹל גָּדוֹל, דִּכְתִּיב קוֹל גָּדוֹל וְלא יָסָף. וְאִקְרֵי (מלכים א יט) קוֹל דְּמָמָה דַקָּה, נְהִירוּ דְּבוּצִינֵי, דְּהוּא זַךְ וְדָקִיק, וְזָכִיך וְנָהִיר לְכֹלָּא.

רַבִּי שִׁמְעוֹן אָמַר, קוֹל הַשֹּׁפָר – מָקוֹם שֶׁקּוֹל יוֹצֵא מִמֶּנּוּ נִקְרָא שׁוֹפָר. עוֹד אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן, בֹּא וּרְאֵה, קוֹל הַשֹּׁפָר – מָקוֹם שֶׁל קוֹל, הַיְנוּ שֶׁכָּתוּב (דברים ח) כִּי עַל כָּל מוֹצָא פִי ה' יִחְיֶה הָאָדָם. מַה זֶּה מוֹצָא פִּי ה'? זֶה קוֹל (ס"ר שיוצא משופר, וזה קול) הַשּׁוֹפָר, הוּא גָּדוֹל מִכָּל שְׁאָר הַקּוֹלוֹת הַתַּחְתּוֹנִים וְחָזָק מִכֻּלָּם, שֶׁכָּתוּב וְקֹל שֹׁפָר חָזָק מְאֹד, וְעַל כָּל שְׁאָר הַקּוֹלוֹת לֹא נֶאֱמַר חָזָק מְאֹד. (אמר רבי שמעון) בְּקוֹל הַשּׁוֹפָר הַזֶּה הַכֹּל תָּלוּי, וְזֶהוּ שֶׁנִּקְרָא קוֹל גָּדוֹל, שֶׁכָּתוּב » קוֹל גָּדוֹל וְלֹא יָסָף. וְנִקְרָא קוֹל דְּמָמָה דַקָּה, אוֹר הַמְּנוֹרוֹת, שֶׁהוּא זַךְ וְדַקִּיק וּמְזֻכָּךְ וּמֵאִיר לַכֹּל.

 

בזוהר – ספר שמות-פרשת פקודי -דף רכ"ו ע"ב

עַד שֶׁהַמֶּלֶךְ בִּמְסִבּוֹ נִרְדִּי נָתַן רֵיחוֹ

רִבִּי חִזְקִיָּה פָּתַח וְאָמַר, (שיר השירים א) עַד שֶׁהַמֶּלֶךְ בִּמְסִבּוֹ נִרְדִּי נָתַן רֵיחוֹ. הַאי קְרָא אִתְּמַר, אֲבָל עַד שֶׁהַמֶּלֶךְ בִּמְסִבּוֹ, דָּא קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, כַּד יָהַב אוֹרַיְיתָא לְיִשְׂרָאֵל, וְאָתָא לְסִינַי. וְכַמָּה רְתִיכִין הֲווֹ עִמֵּיהּ, כֻּלְּהוּ רְתִיכִין קַדִישִׁין, וְכָל קִדּוּשִׁין עִלָּאִין, דִּקְדוּשָּׁה דְּאוֹרַיְיתָא, כֻּלְּהוּ הֲווֹ תַּמָּן, וְאוֹרַיְיתָא אִתְיְיהִיבַת בְּלַהֲטֵי אֶשָּׁא, וְכֹלָּא בְּסִטְרָא דְּאֶשָּׁא, וּכְתִיבָא בְּאֶשָּׁא חִוָּורָא, עַל גַּבֵּי אֶשָּׁא אוּכָמָא. וְאַתְוָון הֲווֹ פַּרְחִין וְסַלְּקִין בַּאֲוִירָא.

רַבִּי חִזְקִיָּה פָּתַח וְאָמַר, (שיר א) עַד שֶׁהַמֶּלֶךְ בִּמְסִבּוֹ נִרְדִּי נָתַן רֵיחוֹ. הַפָּסוּק הַזֶּה נִתְבָּאֵר. אֲבָל עַד שֶׁהַמֶּלֶךְ בִּמְסִבּוֹ – זֶה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, כְּשֶׁנָּתַן תּוֹרָה לְיִשְׂרָאֵל וּבָא לְסִינַי, וְכַמָּה מֶרְכָּבוֹת הָיוּ עִמּוֹ, כֻּלָּם מֶרְכָּבוֹת קְדוֹשׁוֹת, וְכָל הַקְּדֻשּׁוֹת הָעֶלְיוֹנוֹת שֶׁל קְדֻשַּׁת הַתּוֹרָה כֻּלָּם הָיוּ שָׁם, וְתוֹרָה נִתְּנָה בְּלִהוּטִים שֶׁל אֵשׁ, וְהַכֹּל בְּצַד הָאֵשׁ, וּכְתוּבָה בְּאֵשׁ לְבָנָה עַל גַּבֵּי אֵשׁ שְׁחֹרָה, וְהָאוֹתִיּוֹת הָיוּ פוֹרְחוֹת וְעוֹלוֹת בָּאֲוִיר.

וְאָת קַדְמָאָה דְּאוֹרַיְיתָא, אִתְפְּלִיג לִשְׁבַע מֵאָה וְשִׁבְעִים וַחֲמִשָּׁה לְכָל סְטָר, וְכֻלְּהוּ אִתְחָזוּן בַּאֲוִירָא דִּרְקִיעָא בְּאָת ו', ו' לְסִטְרָא דָּא, ו' לְסִטְרָא דָּא. וְכֵן לְכָל סִטְרִין.

וְהָאוֹת הָרִאשׁוֹנָה שֶׁל הַתּוֹרָה נֶחְלְקָה לִשְׁבַע מֵאוֹת וְשִׁבְעִים וַחֲמִשָּׁה לְכָל צַד, וְכֻלָּם נִרְאוּ בַּאֲוִיר הָרָקִיעַ בָּאוֹת ו', ו' לְצַד זֶה, ו' לְצַד זֶה. וְכֵן לְכָל הַצְּדָדִים.

סוֹד הָאֱמוּנָה שֶׁל הַתּוֹרָה

וְאִלֵּין וָוִין הֲווֹ קַיְימִין עַל עַמּוּדִין, וְאִינּוּן עַמּוּדִין הֲווֹ קַיְימִין עַל נִיסָא, וְכֻלְּהוּ וָוִין עָלַיְיהוּ. בְּגִין דְּרָזָא דְּאוֹרַיְיתָא עַל וָ"ו קַיְּימָא. וְאִינּוּן וָוִין דְּאִינּוּן רָזָא (בראשית נ"ב) דִּמְהֵימְנוּתָא דְּאוֹרַיְיתָא, כֻּלְּהוּ עַל אִינּוּן עַמּוּדִים קַיְימִין, דְּאִינּוּן רָזִין דְּנָפְקִין בְּהוּ נְבִיאִים, רָזָא דִּלְהוֹן בְּכָל סְטָר. וְעַל אִינּוּן קַיְימִין, קַיְימָן אִינּוּן וָוִין.

וְאֵלּוּ הַוָּוִין הָיוּ עוֹמְדִים עַל עַמּוּדִים, וְאוֹתָם הָעַמּוּדִים הָיוּ עוֹמְדִים עַל נֵס, וְכָל הַוָּוִים עֲלֵיהֶם. מִשּׁוּם שֶׁסּוֹד הַתּוֹרָה עוֹמֵד עַל וָ"ו. וְאוֹתָן וָוִי"ם שֶׁהֵם סוֹד הָאֱמוּנָה שֶׁל הַתּוֹרָה, כֻּלָּם עוֹמְדִים עַל עַמּוּדִים, שֶׁהֵם סוֹדוֹת שֶׁיּוֹצְאִים בָּהֶם נְבִיאִים, הַסּוֹד שֶׁלָּהֶם בְּכָל צַד. וְעַל אוֹתָם עַמּוּדִים עוֹמְדִים אוֹתָם הַוָּוִי"ם.

ו' עִלָּאָה, אִיהוּ רָזָא דְּקוֹל דְּאִשְׁתְּמַע, וְאִיהוּ רָזָא דְּקַיְּימָא בֵּיהּ אוֹרַיְיתָא, בְּגִין דְּאוֹרַיְיתָא נָפְקָא מֵהַהוּא קָלָא פְּנִימָאָה, דְּאִקְרֵי קוֹל גָּדוֹל. וְדָא קוֹל גָּדוֹל אִיהוּ רָזָא דְּאוֹרַיְיתָא. וְעַל דָּא כְּתִיב (דברים ה) קוֹל גָּדוֹל וְלֹא יָסָף.

ו' עֶלְיוֹנָה הִיא סוֹד הַקּוֹל שֶׁנִּשְׁמַע, וְהוּא הַסּוֹד שֶׁעוֹמֶדֶת בּוֹ הַתּוֹרָה, מִשּׁוּם שֶׁתּוֹרָה יוֹצֵאת מֵאוֹתוֹ קוֹל פְּנִימִי, שֶׁנִּקְרָא קוֹל גָּדוֹל. וְהַקּוֹל הַגָּדוֹל הַזֶּה הוּא סוֹד הַתּוֹרָה, וְעַל זֶה כָּתוּב, (דברים ה)  קוֹל גָּדוֹל וְלֹא יָסָף.

תָּא חֲזֵי, הַאי קוֹל גָּדוֹל, אִיהוּ עִקָּרָא דְּכֹלָּא, וְרָזָא דִּשְׁמָא קַדִּישָׁא עִלָּאָה, וְעַל דָּא אוּקְמוּהָ, דְּאָסִיר לֵיהּ לְבַר נָשׁ לְאַקְדְּמָא שְׁלָמָא לְחַבְרֵיהּ, עַד לָא יִצְלֵי צְלוֹתֵיהּ. וְרָזָא דָּא אוּקְמוּהָ, דִּכְתִּיב, (משלי כז) מְבָרֵךְ (קפ"ב ע"א) רֵעֵהוּ בְּקוֹל גָּדוֹל בַּבֹּקֶר הַשְׁכֵּם קְלָלָה תֵּחָשֶׁב לוֹ. וְלָאו אִיהוּ אָסוּר, עַד דִּמְבָרֵךְ לֵיהּ בְּרָזָא דְּקוֹל גָּדוֹל, דְּאִיהוּ עִקָרָא דִּשְׁמָא קַדִּישָׁא.

בֹּא וּרְאֵה, הַקּוֹל הַגָּדוֹל הַזֶּה הוּא עִקַּר הַכֹּל וְסוֹד הַשֵּׁם הַקָּדוֹשׁ הָעֶלְיוֹן, וְעַל זֶה פֵּרְשׁוּהָ שֶׁאָסוּר לְאָדָם לְהַקְדִּים שָׁלוֹם לַחֲבֵרוֹ טֶרֶם שֶׁיִּתְפַּלֵּל תְּפִלָּתוֹ, וְסוֹד זֶה פֵּרְשׁוּהוּ, שֶׁכָּתוּב (משלי כז) מְבָרֵךְ רֵעֵהוּ בְּקוֹל גָּדוֹל בַּבֹּקֶר הַשְׁכֵּם קְלָלָה תֵּחָשֶׁב לוֹ. וְאֵינוֹ אָסוּר, עַד שֶׁמְּבָרֵךְ אוֹתוֹ בְּקוֹל גָּדוֹל, שֶׁהוּא עִקַּר הַשֵּׁם הַקָּדוֹשׁ.

בזוהר – ספר ויקרא-פרשת ויקרא -דף ו' ע"ב

יִתָּקַע בְּשׁוֹפָר גָּדוֹל, וְזֶהוּ שׁוֹפָר גָּדוֹל שֶׁבּוֹ יוֹצְאִים הָעֲבָדִים לְחֵרוּת עוֹלָמִים

פָּתַח ואָמַר, (שמות יט) וַיְהִי קוֹל הַשּׁוֹפָר הוֹלֵךְ וְחָזֵק מְאֹד וְגוֹ'. ויְהִי קוֹל הַשּׁוֹפָר, הָכָא אַפְלִיגוּ סִפְרֵי קַדְמָאֵי, וְכֻלְּהוּ בְּחַד מִלָּה אִתְתְּקָעוּ. אִית מַאן דְּאָמַר, קוֹל הַשּׁוֹפָר תְּרֵי, קוֹל חַד, הַשּׁוֹפָר תְּרֵי. וְדָיִיק לָהּ, מִדְּלָא כְּתִיב וַיְהִי הַשּׁוֹפָר הוֹלֵךְ וְחָזֵק, אֶלָּא קוֹל הַשּׁוֹפָר, קוֹל דְּנָפִיק מִשּׁוֹפָר, דְּודַּאי שׁוֹפָר אִקְרֵי, כְּמָה דְאַתְּ אָמֵר (ישעיה כז) יִתָּקַע בְּשׁוֹפָר גָּדוֹל, וְהַאי אִיהוּ שׁוֹפָר גָּדוֹל, דְּבֵיהּ נָפְקִין עַבְדִּין לְחֵירוּת עָלְמִין. וְהָא אוּקְמוּהָ.

פָּתַח וְאָמַר, (שמות יט) וַיְהִי קוֹל הַשֹּׁפָר הוֹלֵךְ וְחָזֵק מְאֹד וְגוֹ'. וַיְהִי קוֹל הַשּׁפָר, כָּאן נֶחְלְקוּ סִפְרֵי הָרִאשׁוֹנִים, וְכֻלָּם בְּדָבָר אֶחָד נִתְקְעוּ. יֵשׁ מִי שֶׁאוֹמֵר, קוֹל הַשֹּׁפָר – שְׁנַיִם. קוֹל – אֶחָד. הַשֹּׁפָר – שְׁנַיִם. וְדִיֵּק זֶה מִשֶּׁלֹּא כָתוּב וַיְהִי הַשּׁוֹפָר הוֹלֵךְ וְחָזֵק, אֶלָּא קוֹל הַשּׁפָר, קוֹל שֶׁיּוֹצֵא מֵהַשּׁוֹפָר, שֶׁוַּדַּאי נִקְרָא שׁוֹפָר, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר (ישעיה כז) יִתָּקַע בְּשׁוֹפָר גָּדוֹל, וְזֶהוּ שׁוֹפָר גָּדוֹל שֶׁבּוֹ יוֹצְאִים הָעֲבָדִים לְחֵרוּת עוֹלָמִים, וַהֲרֵי פֵּרְשׁוּהָ.

ואִית מַאן דְּתָנֵי וְדָיִיק דְּכֹלָּא חַד, בְּגִין דִּכְתִּיב קוֹל הַשּׁוֹפָר, קוֹל דְּאִקְרֵי שׁוֹפָר. ומְנָא לָן דְּאִקְרֵי קוֹל. מִמַּה דִּכְתִּיב, (דברים ה) קוֹל גָּדוֹל וְלֹא יָסָף, וְהַאי קוֹל גָּדוֹל אִקְרֵי שׁוֹפָר. וְעַל דָּא קוֹל הַשּׁוֹפָר הוֹלֵךְ כְּתִיב. לְאָן הוֹלֵךְ. אִי תֵּימָא לְהַר סִינַי, אוֹ לְיִשְׂרָאֵל. יוֹרֵד מִבָּעֵי לֵיהּ. אֶלָּא אוֹרַיְיתָא מֵהָכָא נָפְקָא. וּמֵאֲתָר דָּא, דְּאִיהוּ כְּלָלָא דְּכָל שְׁאָר קָלִין אִתְיְיהִיבַת, וכַד יִסְתַּכְּלוּן מִלֵּי כֹּלָּא חַד.

וְיִשִׁ מִי שֶׁשּׁוֹנֶה וּמְדַיֵּק שֶׁהַכֹּל אֶחָד, מִשּׁוּם שֶׁכָּתוּב קוֹל הַשֹּׁפָר, הַקּוֹל שֶׁנִּקְרָא שׁוֹפָר. וּמִנַּיִן לָנוּ שֶׁנִּקְרָא קוֹל? מִמַּה שֶּׁכָּתוּב (דברים ה) קוֹל גָּדוֹל וְלֹא יָסָף, וְהַקּוֹל הַגָּדוֹל הַזֶּה נִקְרָא שׁוֹפָר. וְעַל כֵּן, קוֹל הַשֹּׁפָר הוֹלֵךְ כָּתוּב. לְאָן הוֹלֵךְ? אִם תֹּאמַר לְהַר סִינַי אוֹ לְיִשְׂרָאֵל, אָז יוֹרֵד הָיָה צָרִיךְ לִהְיוֹת! אֶלָּא הַתּוֹרָה יָצְאָה מִכָּאן. וּמֵהַמָּקוֹם הַזֶּה, שֶׁהוּא הַכְּלָל שֶׁל כָּל שְׁאָר הַקּוֹלוֹת, נִתְּנָה, וּכְשֶׁיִּסְתַּכְּלוּ בַדְּבָרִים, הַכֹּל אֶחָד.

ועַל דָּא, לוּחֵי קַדְמָאֵי רְשִׁימִין מֵהַאי אֲתַר הֲווֹ, וְדָא הוּא רָזָא דְּמִלָּה דִּכְתִּיב, (שמות לב) חָרוּת עַל הַלּוּחוֹת, אַל תִּקְרֵי חָרוּת, אֶלָּא חֵירוּת, חֵירוּת מַמָּשׁ, אֲתַר דְּכָל חֵירוּ בֵּיהּ תַּלְיָא. וְתָּא חֲזִי, לֵית לָךְ מִלָּה בְּאוֹרַיְיתָא, דְּאַמְרִין כֻּלְּהוּ חַבְרַיָּיא דָּא הָכִי וְדָא הָכִי, דְּלָא אָזִיל כֹּלָּא לַאֲתַר חַד, וּלְמַבּוּעָא חַד אִתְכְּנַשׁ.

וְלָכֵן הַלּוּחוֹת הָרִאשׁוֹנִים הָיוּ רְשׁוּמִים מֵהַמָּקוֹם הַזֶּה, וְזֶהוּ סוֹד הַדָּבָר, שֶׁכָּתוּב (שמות לב) חָרוּת עַל הַלֻּחֹת. אַל תִּקְרֵי חָרוּת אֶלָּא חֵרוּת, חֵרוּת מַמָּשׁ, מָקוֹם שֶׁכָּל הַחֵרוּת תְּלוּיָה בּוֹ. וּבֹא רְאֵה, אֵין לְךְ דָּבָר בַּתּוֹרָה שֶׁאוֹמְרִים כָּל הַחֲבֵרִים זֶה כָּךְ וְזֶה כָּךְ, שֶׁלֹּא הוֹלֵךְ הַכֹּל לְמָקוֹם אֶחָד וּמִתְכַּנֵּס לְמַעְיָן אֶחָד.

בזוהר – ספר דברים-פרשת ואתחנן -דף רס"א ע"א

אֶת יִשְׂרָאֵל אָחַז הַקָּדוֹשׁ-בָּרוּךְ-הוּא לְגוֹרָלוֹ וּלְחֶלְקוֹ, לְהֵאָחֵז בּוֹ מַמָּשׁ

תָּא חֲזֵי, כָּל שְׁאַר עַמִּין דְּעָלְמָא, יָהַב לוֹן קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא לְרַבְרְבֵי מְמָנָן, דְּשַׁלְטִין עָלַיְיהוּ. וְיִשְׂרָאֵל אָחִיד לוֹן קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא לְעַדְבֵיהּ, לְחוּלָקֵיהּ, לְאִתְאַחֲדָא בֵּיהּ מַמָּשׁ. וְיָהִיב לוֹן אוֹרַיְיתָא קַדִּישָׁא, בְּגִין לְאִתְאַחֲדָא בִּשְׁמֵיהּ, (דף רס"א ע"א) וְעַל דָּא וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּיְיָ', וְלָא בִּמְמָנָא אַחֲרָא כִּשְׁאַר עַמִּין, וְהָא אוֹקְמוּהָ בְּכַמָּה אֲתָר. (דברים ד') וַיְדַבֵּר יְיָ' אֲלֵיכֶם מִתּוֹךְ הָאֵשׁ קוֹל דְּבָרִים אַתֶּם שׁוֹמְעִים וְגוֹ'. אָמַר רִבִּי אֶלְעָזָר, הַאי קְרָא אִית לְאִסְתַּכְּלָא בֵּיהּ, קוֹל דְּבָרִים, מַאי קוֹל דְּבָרִים. אֶלָּא קוֹל דְּאִקְרֵי דִּבּוּר, דְּכָל דִּבּוּרָא בֵּיהּ תַּלְיָא. וְעַל דָּא כְּתִיב, וַיְדַבֵּר ה' אֲלֵיכֶם, דְּהָא דִּבּוּר בַּאֲתָר דָּא תַּלְיָא, לְהַאי אִקְרֵי קוֹל דְּבָרִים.

בֹּא וּרְאֵה, אֶת כָּל שְׁאָר עַמֵּי הָעוֹלָם נָתַן הַקָּדוֹשׁ-בָּרוּךְ-הוּא לִמְמֻנִּים גְּדוֹלִים שֶׁשּׁוֹלְטִים עֲלֵיהֶם, וְאֶת יִשְׂרָאֵל אָחַז הַקָּדוֹשׁ-בָּרוּךְ-הוּא לְגוֹרָלוֹ וּלְחֶלְקוֹ, לְהֵאָחֵז בּוֹ מַמָּשׁ. וְנָתַן לָהֶם תּוֹרָה קְדוֹשָׁה כְּדֵי לְהֵאָחֵז בִּשְׁמוֹ, וְעַל זֶה וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּה', וְלֹא בִמְמֻנֶּה אַחֵר כִּשְׁאָר הָעַמִּים, וַהֲרֵי פֵּרְשׁוּהָ בְּכַמָּה מְקוֹמוֹת. וַיְדַבֵּר ה' אֲלֵיכֶם מִתּוֹךְ הָאֵשׁ קוֹל דְּבָרִים אַתֶּם שּמְעִים וְגוֹ' (דברים ד). אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר, בְּפָסוּק זֶה יֵשׁ לְהִסְתַּכֵּל. קוֹל דְּבָרִים, מַה זֶּה קוֹל דְּבָרִים? אֶלָּא קוֹל שֶׁנִּקְרָא דִבּוּר, שֶׁכָּל דִּבּוּר תָּלוּי בּוֹ. וְעַל זֶה כָּתוּב וַיְדַבֵּר ה' אֲלֵיכֶם, שֶׁהֲרֵי דִּבּוּר בְּמָקוֹם זֶה תָּלוּי, לָזֶה נִקְרָא קוֹל דְּבָרִים. אַתֶּם שּמְעִים, שֶׁשְּׁמִיעָה לֹא תְלוּיָה אֶלָּא בָּזֶה, מִשּׁוּם שֶׁשְּׁמִיעָה תְּלוּיָה בַּדִּבּוּר, וּמִשּׁוּם כָּךְ

אַתֶּם שׁוֹמְעִים, דִּשְׁמִיעָה לָא תַּלְיָא אֶלָּא בְּהַאי. בְּגִין דִּשְׁמִיעָה בְּדִבּוּר תַּלְיָא. וּבְּגִין כָּךְ אַתֶּם שׁוֹמְעִים. (ס"א אתם שומעים, ושמיעה בדבור תליא) וְהָא אוֹקְמוּהָ, (שמות כא) וְרָצַע אֲדוֹנָיו אֶת אָזְנוֹ בַּמַּרְצֵעַ, בְּגִין דְּפָגִים אַתְרָא דְּאִקְרֵי שְׁמִיעָה, וְהוּא דִּבּוּר וְהוּא שְׁמִיעָה.

אַתֶּם שׁוֹמְעִים. ששמיעה לא תלויה אלא בזה, בגלל ששמיעה בדיבור תלויה, ובגלל זה אתם שומעים. (אתם שומעים, ושמיעה תלויה בדיבור) וַהֲרֵי פֵּרְשׁוּהָ, (שמות כא) וְרָצַע אֲדנָיו אֶת אָזְנוֹ בַּמַּרְצֵעַ, מִשּׁוּם שֶׁפָּגַם מָקוֹם שֶׁנִּקְרָא שְׁמִיעָה, וְהוּא דִּבּוּר וְהוּא שְׁמִיעָה.

קוֹל דְּבָרִים אַתֶּם שׁוֹמְעִים וּתְמוּנָה אֵינְכֶם רוֹאִים. מַאי וּתְמוּנָה. כְּמָה דְאַתְּ אָמֵר (במדבר יב) וּתְמוּנַת יְיָ' יַבִּיט. דָּבָר אַחֵר וּתְמוּנָה, דָּא קוֹל פְּנִימָאָה, דְּלָא הֲוָה מִתְחֲזֵי כְּלַל. זוּלָתִי קוֹל, דָּא קוֹל אַחֲרָא דְּקָאַמְרָן. וּתְמוּנָה, אֲמַאי אִקְרֵי הָכִי. בְּגִין דְּכָל תִּקּוּנָא דְּגוּפָא מִינֵּיהּ נָפְקָא.

קוֹל דְּבָרִים אַתֶּם שׁוֹמְעִים וּתְמוּנָה אֵינְכֶם רֹאִים. מַה זֶּה וּתְמוּנָה? כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר (במדבר יב) וּתְמוּנַת ה' יַבִּיט. דָּבָר אַחֵר וּתְמוּנָה – זֶה קוֹל פְּנִימִי שֶׁלֹּא הָיָה נִרְאֶה כְּלָל. זוּלָתִי קוֹל, זֶה קוֹל אַחֵר שֶׁאָמַרְנוּ. וּתְמוּנָה, לָמָּה נִקְרָא כָּךְ? מִשּׁוּם שֶׁכָּל תִּקּוּן הַגּוּף יוֹצֵא מִמֶּנָּה.

וְאִי תֵּימָא אַחֲרָא אִקְרֵי הָכִי נָמֵי. אִין. דְּהַאי אַחֲרָא תִּקּוּנָא דִּלְתַתָּא מִינֵּיהּ נָפְקָא, וּבְּגִין כָּךְ, ה' עִלָּאָה ה' תַּתָּאָה, ה' עִלָּאָה, קוֹל גָּדוֹל וְלָא יָסָף, דְּלָא פַּסְקֵי מַבּוּעֵי לְעָלְמִין, וְכָל אִינּוּן קוֹלוֹת תַּמָּן אִשְׁתְּכָחוּ כַּד אִתְיְיהִיבַת אוֹרַיְיתָא לְיִשְׂרָאֵל. וְכֹלָּא נָפְקָא מֵהַהוּא קוֹל פְּנִימָאָה דְּכֹלָּא, בְּגִין דְּבֵיהּ תַּלְיָא מִלְּתָא.

וְאִם תֹּאמַר, אַחֵר נִקְרָא גַּם כָּךְ – כֵּן. שֶׁזֶּה הָאַחֵר הַתִּקּוּן שֶׁלְּמַטָּה מִמֶּנּוּ יוֹצֵא. וּמִשּׁוּם זֶה ה' עֶלְיוֹנָה ה' תַּחְתּוֹנָה. ה' עֶלְיוֹנָה – קוֹל גָּדוֹל וְלֹא יָסָף (דברים ה), שֶׁלֹּא פוֹסְקִים הַמַּבּוּעִים לְעוֹלָמִים, וְכָל אוֹתָם קוֹלוֹת נִמְצָאִים שָׁם כְּשֶׁנִּתְּנָה תוֹרָה לְיִשְׂרָאֵל, וְהַכֹּל יוֹצֵא מֵאוֹתוֹ קוֹל פְּנִימִי שֶׁל הַכֹּל, מִשּׁוּם שֶׁבּוֹ תָּלוּי הַדָּבָר.

 

עד כאן נוסף מהמו"ל

בזוהר – ספר בראשית-פרשת לך לך -דף פב ע"א

אוֹי לְאוֹתָם רִשְׁעֵי הָעוֹלָם שֶׁלֹּא יוֹדְעִים וְלֹא מַשְׁגִּיחִים בְּמַעֲשֵׂי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא

אָמַר רַבִּי יִצְחָק. וַוי לְאִנּוּן חַיָּיבַיָא דְעָלְמָא דְּלָא יָדְעִין וְלָא מַשְׁגִּיחִין בַּעֲבִידְתֵּיהּ דְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, וְאִנּוּן לָא מִסְתַּכְּלֵי (בכלא) דְּכָל מַה דְּהֲוֵי בְּעָלְמָא מֵעִם קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא אִיהוּ, דְּאִיהוּ יָדַע בְּקַדְמִיתָא מַה דִּלְהוֵי בְּסוֹפָא דִּכְתִיב, (ישעיה מו) מַגִּיד מֵרִאשִׁית אַחֲרִית. וְאִיהוּ אִסְתָּכֵי וְעֲבִיד עֲבִידָן בְּקַדְמִיתָא בְּגִין לְסָלְקָא לוֹן לְבָתַר יוֹמִין.

אָמַר רַבִּי יִצְחָק, אוֹי לְאוֹתָם רִשְׁעֵי הָעוֹלָם שֶׁלֹּא יוֹדְעִים וְלֹא מַשְׁגִּיחִים בְּמַעֲשֵׂי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, וְהֵם לֹא מִסְתַּכְּלִים [בכל] שֶׁכָּל מַה שֶּׁיֵּשׁ בָּעוֹלָם הוּא מֵעִם הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, שֶׁהוּא יוֹדֵעַ בַּתְּחִלָּה מַה שֶּׁיִּהְיֶה בַּסּוֹף, שֶׁכָּתוּב (ישעיה מו) מַגִּיד מֵרֵאשִׁית אַחֲרִית. וְהוּא צוֹפֶה וְעוֹשֶׂה מַעֲשִׂים בָּרִאשׁוֹנָה כְּדֵי לְהַעֲלוֹתָם לְאַחַר יָמִים.

תָּא חֲזֵי אִלְמָלֵא דְּאִנְסִיבַת שָׂרַי לְגַבֵּי פַּרְעֹה, לָא אַלְקֵי הוּא, וְאַלְקָאוּתָא דָּא גָּרִים אַלְקָאוּתָא לְבָתַר כֵּן דְּיִלְקוּן מִצְרַיִם בִּנְגָעִים גְּדוֹלִים, כְּתִיב הָכָא נְגָעִים גְּדוֹלִים וּכְתִיב הָתָם (דברים ו) וַיִּתֵּן יְיָ  אוֹתוֹת וּמוֹפְתִים גְּדוֹלִים וְרָעִים בְּמִצְרַיִם. מַה לְּהַלָּן עֶשֶׂר מַכּוֹת אַף כָּאן עֶשֶׂר מַכּוֹת. כְּמָה דְּעֲבִיד קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא נִסִּין וּגְבוּרָן לְיִשְׂרָאֵל לֵילְיָא, אוּף הָכָא עֲבַד לָהּ קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא לְשָׂרָה נִסִּין וּגְבוּרָאן לֵילְיָא.

בֹּא רְאֵה, אִלְמָלֵא שֶׁנִּטְּלָה שָׂרַי לְפַרְעֹה, הוּא לֹא הָיָה מֻלְקֶה. וְהַהַלְקָאָה הַזּוֹ גָּרְמָה הַלְקָאָה לְאַחַר מִכֵּן שֶׁיִּלְקוּ מִצְרַיִם בִּנְגָעִים גְּדוֹלִים. כָּתוּב כָּאן נְגָעִים גְּדלִים, וְכָתוּב שָׁם (דברים ו) וַיִּתֵּן ה' אוֹתֹת וּמֹפְתִים גְּדלִים וְרָעִים בְּמִצְרַיִם. מַה לְּהַלָּן עֶשֶׂר מַכּוֹת – אַף כָּאן עֶשֶׂר מַכּוֹת. כְּמוֹ שֶׁעָשָׂה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא נִסִּים וּגְבוּרוֹת לְיִשְׂרָאֵל בַּלַּיְלָה – אַף כָּאן עָשָׂה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְשָׂרָה נִסִּים וּגְבוּרוֹת בַּלַּיְלָה.

בזוהר – ספר בראשית-פרשת לך לך -דף פז ע"ב

אָנֹכִי אָנֹכִי הוּא מֹחֶה פְשָׁעֶיךְ לְמַעֲנִי וְחַטֹּאתֶיךְ לֹא אֶזְכֹּר

אָמַר לֵיהּ רַבִּי אֶלְעָזָר לְהַהוּא יוּדָאי מַה שְּׁמָךְ, אָמַר לֵיהּ יוֹעֶזְרִ. אָמַר לֵיהּ יוֹעֶזֶר וְאֶלְעָזָר (מלה חדא) יְתִיבָן כְּחֲדָא, יָתְבוּ גַּבֵּי חַד טִנָּרָא (דף פז ע"ב) בְּהַהוּא חֲקַל. פָּתַח הַהוּא יוּדַאי וְאָמַר (ישעיה מג) אָנֹכִי אָנֹכִי הוּא מוֹחֶה פְשָׁעֶיךָ לְמַעֲנִי וְחַטֹּאתֶיךָ לֹא אֶזְכּוֹר. מַאי טַעְמָא תְּרֵי זִמְנֵי אָנֹכִי אָנֹכִי.

אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר לַיְּהוּדִי הַהוּא, מַה שְּׁמֶךְ? אָמַר לוֹ, יוֹעֵזֶר. אָמַר לוֹ, יוֹעֵזֶר וְאֶלְעָזָר [דבר אחד] יוֹשְׁבִים יַחַד. יָשְׁבוּ עַל סֶלַע אֶחָד בַּשָּׂדֶה הַהוּא. פָּתַח אוֹתוֹ הַיְּהוּדִי וְאָמַר, (ישעיה מג) אָנֹכִי אָנֹכִי הוּא מֹחֶה פְשָׁעֶיךְ לְמַעֲנִי וְחַטֹּאתֶיךְ לֹא אֶזְכֹּר. מָה הַטַּעַם פַּעֲמַיִם אָנֹכִי אָנֹכִי?.

אֶלָּא חַד בְּסִינַי וְחַד בְּשַׁעֲתָא דְּבָרָא עָלְמָא, דִּכְתִיב (שמות כ) אָנֹכִי יְיָ אֱלֹהֶיךָ דָּא הוּא בְּסִינַי. וְחַד כַּד בְּרָא עָלְמָא דִּכְתִיב, (ישעיה מה) אָנֹכִי עָשִׂיתִי אֶרֶץ וְאָדָם עָלֶיהָ בָּרָאתִי. הוּא, בְּגִין לְאַחֲזָאָה דְּלָא הֲוֵי פִּירוּדָא בֵּין עֵילָא וְתַתָּא.

אֶלָּא אֶחָד בְּסִינַי, וְאֶחָד בְּשָׁעָה שֶׁבָּרָא אֶת הָעוֹלָם, שֶׁכָּתוּב (שמות כ) אָנֹכִי ה' אֱלֹהֶיךְ. זֶה הוּא בְּסִינַי. וְאֶחָד כְּשֶׁבָּרָא אֶת הָעוֹלָם, שֶׁכָּתוּב (ישעיה מה) אָנֹכִי עָשִׂיתִי אֶרֶץ וְאָדָם עָלֶיהָ בָרָאתִי. הוּא כְּדֵי לְהַרְאוֹת שֶׁאֵין פֵּרוּד בֵּין מַעְלָה וּמַטָּה.

מוֹחֶה פְשָׁעֶיךָ. מַעֲבִיר פְּשָׁעֶיךָ לָא כְּתִיב, אֶלָּא מוֹחֶה. בְּגִין דְּלָא יִתְחַזּוּן לְעָלְמִין. לְמַעֲנִי. מַאי לְמַעֲנִי, בְּגִין אִנּוּן רַחֲמִין דְּתַלְיָין בִּי דִּכְתִיב, (דברים ד) כִּי אֵל רַחוּם יְיָ אֱלהֶיךָ וְגו'.

מֹחֶה פְשָׁעֶיךְ, לֹא כָתוּב מַעֲבִיר פְּשָׁעֶיךְ אֶלָּא מוֹחֶה, כְּדֵי שֶׁלֹּא יִתְרָאוּ לְעוֹלָמִים. לְמַעֲנִי, מַה זֶּה לְמַעֲנִי? מִשּׁוּם אוֹתָם הָרַחֲמִים שֶׁתְּלוּיִים בִּי, שֶׁכָּתוּב (דברים ד) כִּי אֵל רַחוּם ה' אֱלֹהֶיךְ וְגוֹ'.

זוהר נוסף על ידי המוציא לאור

בזוהר – ספר במדבר-פרשת נשא -דף קכ"ב ע"א

וְשַׁבְתָּ עַד ה' אֱלֹהֶיךְ וְגוֹ'. כִּי אֵל רַחוּם ה' אֱלֹהֶיךְ

פָּתַח רִבִּי יִצְחָק (ס"א יהודה) אֲבַּתְרֵיהּ וְאָמַר, (דברים ד) בַּצַּר לְךָ וּמְצָאוּךָ כָּל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה וְגוֹ'. בַּצַּר לְךָ, מִכָּאן דִּתְשׁוּבָה מֵעַלְּיָא מִכֹּלָּא, עַד לָא יִשְׁרֵי דִּינָא בְּעָלְמָא. דְּבָתַר דִּשְׁרֵי דִּינָא תַּקִּיף חֵילֵיהּ מַאן יַעְבַּר לֵיהּ מֵעָלְמָא וִיסַלֵּק לֵיהּ. דְּהָא (דף קכ"ב ע"ב) כֵּיוָן דְּשָׁארִי דִּינָא, לָא אִסְתְּלִיק עַד דְּיִשְׁתְּלִים. בָּתַר דְּאִשְׁתְּלִים, וְעֲבַד תְּשׁוּבָה, אַתְקִין עָלְמִין כֻּלְּהוּ. מַשְׁמַע, דִּכְתִּיב וּמְצָאוּךָ כָּל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה בְּאַחֲרִית הַיָּמִים, וּכְתִיב וְשַׁבְתָּ עַד יְיָ אֱלֹהֶיךָ וְגוֹ'. כִּי אֵל רַחוּם יְיָ אֱלֹהֶיךָ וְגוֹ'.

פָּתַח רַבִּי יִצְחָק (יהודה) אַחֲרָיו וְאָמַר, (דברים ד) בַּצַּר לְךְ וּמְצָאוּךְ כֹּל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה וְגוֹ'. בַּצַּר לְךְ – מִכָּאן שֶׁתְּשׁוּבָה מְעֻלָּה מֵהַכֹּל עַד שֶׁלֹּא יִשְׁרֶה הַדִּין בָּעוֹלָם. שֶׁאַחַר שֶׁשּׁוֹרֶה הַדִּין מִתְחַזֵּק כֹּחוֹ, מִי יַעֲבִירוֹ מֵהָעוֹלָם וִיסַלְּקוֹ? שֶׁהֲרֵי כֵּיוָן שֶׁשּׁוֹרֶה הַדִּין, לֹא מִסְתַּלֵּק עַד שֶׁנִּשְׁלָם. אַחַר שֶׁנִּשְׁלַם וְעָשָׂה תְשׁוּבָה, מְתַקֵּן כָּל הָעוֹלָמוֹת. מַשְׁמָע שֶׁכָּתוּב וּמְצָאוּךְ כֹּל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה בְּאַחֲרִית הַיָּמִים, וְכָתוּב וְשַׁבְתָּ עַד ה' אֱלֹהֶיךְ וְגוֹ'. כִּי אֵל רַחוּם ה' אֱלֹהֶיךְ וְגוֹ'.

בזוהר – זוהר חדש-פרשת לך לך

בַּצַּר לְךְ וּמְצָאוּךְ כֹּל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה בְּאַחֲרִית הַיָּמִים וְשַׁבְתָּ עַד ה' אֱלֹהֶיךְ וְשָׁמַעְתָּ בְּקֹלוֹ

רַבִּי הֲוָה יָתֵיב יוֹמָא חַד, וַהֲוָה מִסְתַּכֵּל בְּהָא מִילְּתָא, דִּכְתִיב (דברים ד) בַּצַּר לְךָ וּמְצָאוּךָ כֹּל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה בְּאַחֲרִית הַיָּמִים וְשַׁבְתָּ עַד ה' אֱלֹהֶיךָ וְשָׁמַעְתָּ בְּקֹלוֹ. אֲמַר, מַה דַּאֲמַר משֶׁה דִּיהֱוֵי בְּסוֹף יוֹמַיָא, כָּל אִינוּן עָקְתִין הָא אֲתָא, וּתְשׁוּבָה עַד כְּעָן לָא אִתְעֲבִידָא.

רַבִּי הָיָה יוֹשֵׁב יוֹם אֶחָד, וְהָיָה מִסְתַּכֵּל בַּדָּבָר הַזֶּה, שֶׁכָּתוּב (דברים ל, ד) בַּצַּר לְךְ וּמְצָאוּךְ כֹּל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה בְּאַחֲרִית הַיָּמִים וְשַׁבְתָּ עַד ה' אֱלֹהֶיךְ וְשָׁמַעְתָּ בְּקֹלוֹ. אָמַר, מַה שֶּׁאָמַר מֹשֶׁה שֶׁיִּהְיֶה בְּסוֹף הַיָּמִים, כָּל אוֹתָם הַצָּרוֹת הֲרֵי בָּאוּ, וּתְשׁוּבָה עַד עַתָּה טֶרֶם נֶעֶשְׂתָה.

עַד דְּהֲוָה יָתֵיב, אָתָא אֵלִיָּהוּ זָכוּר לָטוֹב, אָמַר לֵיהּ, רַבִּי בְּמַאי אִתְעַסַּקְתְּ. אָמַר לֵיהּ בְּהַאי דְּאָמְרָה תּוֹרָה, דְּכַד יֵיתוּן עָקְתִין לְיִשְׂרָאֵל בְּסוֹף יוֹמַיָא, דְּיַעַבְדוּן תְּשׁוּבָה לְאַלְתָּר, דִּכְתִיב בְּאַחֲרִית הַיָּמִים וְשַׁבְתָּ, וְעַד כְּעָן לָא תָבוּ בִּתְיוּבְתָּא.

בְּעוֹד שֶׁהָיָה יוֹשֵׁב, בָּא אֵלִיָּהוּ, זָכוּר לְטוֹב. אָמַר לוֹ: רַבִּי, בַּמָּה הִתְעַסַּקְתָּ? אָמַר לוֹ: בְּזֶה שֶׁאָמְרָה הַתּוֹרָה, שֶׁכְּשֶׁיָּבוֹאוּ צָרוֹת לְיִשְׂרָאֵל בְּסוֹף הַיָּמִים, שֶׁיַּעֲשׂוּ תְשׁוּבָה לְאַלְתַּר, שֶׁכָּתוּב בְּאַחֲרִית הַיָּמִים וְשַׁבְתָּ, וְעַד עַתָּה לֹא שָׁבוּ בִּתְשׁוּבָה.

אָמַר לֵיהּ חַיֶּיךָ רַבִּי, בְּהַאי מִילְּתָא אִתְעַסַּק קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא יוֹמָא דֵין, וַאֲתָא מִיכָאֵל אַפֹּטְרוֹפְּסָא רַבָּה דִילְהוֹן, וּבָעֵי דְּאֵימָתַי יִפְקוֹן בְּנוֹהִי רְחִימוֹהִי מִתְּחוֹת גָּלוּתָא דֶּאֱדוֹם. וַאֲמַר, אַתְּ כְּתַבְתְּ בְּאוֹרַיְיתָךְ, דְּכַד יִסְבְּלוּן אִינוּן עוֹנְשַׁיָיא עַל מַה דַּעֲבָדוּ, מַאי כְּתִיב. (שם) כִּי אֵל רַחוּם ה' אֱלֹהֶיךָ.

אָמַר לוֹ: חַיֶּיךְ רַבִּי, בַּדָּבָר הַזֶּה מִתְעַסֵּק הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא בַּיּוֹם הַזֶּה, וּבָא מִיכָאֵל, הָאַפּוֹטְרוֹפּוֹס הַגָּדוֹל שֶׁלָּהֶם, וּמְבַקֵּשׁ מָתַי יֵצְאוּ בָנָיו אֲהוּבָיו מִתַּחַת לְגָלוּת אֱדוֹם. וְאָמַר: אַתָּה כָּתַבְתָּ בְּתוֹרָתְךְ, שֶׁכְּשֶׁיִּסְבְּלוּ אוֹתָם הָעֳנָשִׁים עַל מַה שֶּׁעָשׂוּ, מַה כָּתוּב? (שם) כִּי אֵל רַחוּם ה' אֱלֹהֶיךְ.

אָמַר לֵיהּ, יֵיתֵי סמאל אַפּוֹטְרוֹפְּסָא דֶּאֱדוֹם וְיַטְעִין עִמֵּיהּ קַמָּאי. אֲתָא סמאל. וְטָעִין מִיכָאֵל מִלְּתָא דָא, כִּדְבְקַדְמֵייתָא. אֲמַר סמאל, מָארֵי דְעָלְמָא, אַתְּ הוּא דַאֲמַרְתְּ דִּתְהֱוֵי כְּנִישְׁתָּא דְיִשְׂרָאֵל תְּחוֹת שׁוּלְטָנָא דֶאֱדוֹם, עַד דְּיֶהֱוָן זַכָּאִין קַמָּךְ, וְהָא כָּלְהוֹן חַיָּיבִין עַד יוֹמָא דֵין.

אָמַר לוֹ: יָבוֹא סמאל, הָאַפּוֹטְרוֹפּוֹס שֶׁל אֱדוֹם, וְיִטְעֹן עִמּוֹ לְפָנַי. בָּא סמאל, וְטָעַן מִיכָאֵל דָּבָר זֶה כְּבָרִאשׁוֹנָה. אָמַר סמאל: רִבּוֹן הָעוֹלָם, אַתָּה הוּא שֶׁאָמַרְתָּ שֶׁתִּהְיֶה כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל תַּחַת שִׁלְטוֹן אֱדוֹם, עַד שֶׁיִּהְיוּ צַדִּיקִים לְפָנֶיךְ, וַהֲרֵי כֻּלָּם רְשָׁעִים עַד הַיּוֹם הַזֶּה.

בֵּיהּ שַׁעֲתָא אַנְזִיפֵיהּ קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, עַל דַּאֲמַר דֵּלָטוֹרָא עַל בְּנוֹהִי, וְעָרַק תְּלַת אַלְפֵי מִילִין. וַאֲמַר לְמִיכָאֵל, מִיכָאֵל הֲוָה לָךְ לְמֶהֱוֵי שְׁפִיל לְרֵישֵׁיהּ דִּקְרָא, דִּכְתִיב וְשַׁבְתָּ עַד ה' אֱלֹהֶיךָ וְשָׁמַעְתָּ בְקוֹלוֹ, וְאַחַר כַּךְ כְּתִיב כִּי אֵל רַחוּם ה' אֱלֹהֶיךָ.

בְּאוֹתָהּ שָׁעָה נָזַף בּוֹ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא עַל שֶׁאָמַר הַלְשָׁנָה עַל בָּנָיו, וּבָרַח שְׁלֹשֶׁת אַלְפֵי מִילִין, וְאָמַר לְמִיכָאֵל: מִיכָאֵל, הָיָה לְךְ לִהְיוֹת יוֹרֵד לְרֹאשׁ הַכָּתוּב, שֶׁכָּתוּב וְשַׁבְתָּ עַד ה' אֱלֹהֶיךְ וְשָׁמַעְתָּ בְקֹלוֹ, וְאַחַר כָּךְ כָּתוּב כִּי אֵל רַחוּם ה' אֱלֹהֶיךְ.

אֲמַר מִיכָאֵל, מָארֵי דְעָלְמָא, הֲוָה לָךְ לְרַחֲמָא עֲלַיְיהוּ, אַתְּ רַחוּם, וְכָךְ אִתְקְרִיאַת. אָמַר לֵיהּ אוֹמָאָה אוֹמֵיתִי בְּיוֹמָא דְאִתְגַּזְרָא דִינָא קֳדָמָאי, עַד דִּי יְתוּבוּן. וְאִי כְּנִישְׁתָּא דְיִשְׂרָאֵל, אַפְתְּחַת תְּשׁוּבָה כְּעֵינָא דְּמַחֲטָא, אֲנָא אֶפְתַּח לָהּ תַּרְעִין רַבְרְבִין.

אָמַר מִיכָאֵל: רִבּוֹן הָעוֹלָם, הָיָה לְךְ לְרַחֵם עֲלֵיהֶם, אַתָּה רַחוּם, וְכָךְ נִקְרֵאתָ. אָמַר לוֹ: שְׁבוּעָה נִשְׁבַּעְתִּי בַּיּוֹם שֶׁנִּגְזַר הַדִּין לְפָנַי עַד שֶׁיָּשׁוּבוּ, וְאִם כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל פּוֹתַחַת בִּתְשׁוּבָה כְּמוֹ עַיִן שֶׁל מַחַט, אֲנִי אֶפְתַּח לָהּ שְׁעָרִים גְּדוֹלִים.

 

עד כאן נוסף מהמו"ל

בזוהר – ספר בראשית-פרשת לך לך -דף צא ע"א

כִּי מִי אֱלוֹהַּ – זֶה סוֹד הַדָּבָר

דָּבָר אַחֵר כִּי מִי אֱלוֹהַּ, דָּא רָזָא דְמִלָּה דְּהָא אֵל כְּלָלָא הוּא דְּאִתְכְּלִיל מִכֻּלְהוּ דַּרְגִּין, וְאִי תֵימָא דְּהָא אֵל אִיהוּ דַּרְגָּא אָחֳרָא בְּגִין דִּכְתִיב (תהלים ז) אֵל זוֹעֵם בְּכָל יוֹם. תָּא חֲזֵי, דְּהָא לֵית אֵל מִבַּלְעֲדֵי יְיָ דְּלָאו אִיהוּ בִּלְחוֹדוֹי וְלָא אִתְפְּרַשׁ לְעָלְמִין. וְעַל דָּא כְּתִיב, (שמואל ב כב) כִּי מִי אֵל מִבַּלְעֲדֵי יְיָ וְגו', וּמִי צוּר וְגו' דְּהָא צוּר לָאו אִיהוּ בִּלְחוֹדוֹי אֶלָּא כֹּלָּא חַד כְּדִכְתִיב, (דברים ד) וְיָדַעְתָּ הַיּוֹם וַהֲשֵׁבוֹתָ אֶל לְבָבֶךָ כִּי יְיָ הוּא הָאֱלהִים וְגו'.

דָּבָר אַחֵר כִּי מִי אֱלוֹהַּ – זֶה סוֹד הַדָּבָר, שֶׁהֲרֵי אֵל הוּא כְּלָל שֶׁנִּכְלָל מִכָּל הַדְּרָגוֹת. וְאִם תֹּאמַר שֶׁאֵל הַזֶּה הִיא דַּרְגָּה אַחֶרֶת, מִשּׁוּם שֶׁכָּתוּב (שם ז) וְאֵל זעֵם בְּכָל יוֹם? בֹּא רְאֵה, שֶׁהֲרֵי אֵין אֵל מִבַּלְעֲדֵי ה' שֶׁאֵינוֹ לְבַדּוֹ, וְלֹא נִפְרָד לְעוֹלָמִים, וְעַל כֵּן כָּתוּב (שמואל ב כב) כִּי מִי אֵל מִבַּלְעֲדֵי ה' וְגוֹ'. וּמִי צוּר וְגוֹ', שֶׁהֲרֵי צוּר אֵינוֹ לְבַדּוֹ, אֶלָּא הַכֹּל אֶחָד, כַּכָּתוּב (דברים ד) וְיָדַעְתָּ הַיּוֹם וַהֲשֵׁבתָ אֶל לְבָבֶךְ כִּי ה' הוּא הָאֱלֹהִים וְגוֹ'.

תָּא חֲזֵי, עַד לָא אִתְגְּזַר אַבְרָהָם הֲוָה מְמַלֵּיל עִמֵּיהּ מִגּוֹ מַחֲזֶה בִּלְחוֹדוֹי כְּמָה דְּאִתְּמָר דִּכְתִיב הָיָה דְּבַר יְיָ אֶל אַבְרָם בַּמַּחֲזֶה וְגו'. בַּמַּחֲזֶה. בְּהַהוּא חֵיזוּ דַּרְגָּא דְּכָל דִּיוּקְנִין אִתְחַזְיָין בֵּיהּ, כְּמָה דְּאִתְּמָר. וְהַאי מַחֲזֶה אִיהוּ רָזָא דִּבְרִית.

בֹּא רְאֵה, שֶׁטֶּרֶם שֶׁנִּמּוֹל אַבְרָהָם, הָיָה מְדַבֵּר עִמּוֹ מִתּוֹךְ מַחֲזֶה לְבַדּוֹ, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר, שֶׁכָּתוּב הָיָה דְבַר ה' אֶל אַבְרָם בַּמַּחֲזֶה וְגוֹ'. בַּמַּחֲזֶה – בְּאוֹתוֹ הַמַּרְאֶה, הַדַּרְגָּה שֶׁכָּל הַדְּמֻיּוֹת נִרְאוֹת בָּהּ, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר. וְהַמַּחֲזֶה הַזֶּה הוּא סוֹד הַבְּרִית.

וְאִי תֵימָא דִּבְגִין כָּךְ אִקְרֵי מַחֲזֶה בְּגִין דְּאִיהוּ דַּרְגָּא חֵיזוּ דְּכָל דִּיוּקְנִין אִתְחַזְיָין בֵּיהּ וּכְדֵין אִקְרֵי מַחֲזֶה, הָא אֲמַרְתְּ (פח ב) בְּקַדְמִיתָא דְּעַד לָא אִתְגְּזַר אַבְרָהָם לָא הֲוָה מְמַלֵּיל עִמֵּיהּ בַּר הַאי דַּרְגָּא דְּלָא שָׁרָאן עֲלוֹי דַּרְגִּין אָחֳרָנִין, וְהַשְׁתָּא אֲמַרְתְּ בַּמַּחֲזֶה חֵיזוּ דְּכָל דַּרְגִּין עִלָּאִין (איהו). וְהָא עַד לָא אִתְגְּזַר כְּתִיב הָיָה דְּבַר יְיָ אֶל אַבְרָם בַּמַּחֲזֶה.

וְאִם תֹּאמַר שֶׁמִּשּׁוּם כָּךְ נִקְרָא מַחֲזֶה, מִשּׁוּם שֶׁהִיא הַדַּרְגָּה הַמַּרְאֶה שֶׁכָּל הַדְּמֻיּוֹת נִרְאוֹת בָּהּ וְאָז נִקְרֵאת מַחֲזֶה – הֲרֵי אָמַרְתָּ בָּרִאשׁוֹנָה, שֶׁטֶּרֶם שֶׁנִּמּוֹל אַבְרָהָם, לֹא הָיָה מְדַבֵּר עִמּוֹ, רַק הַדַּרְגָּה הַזּוֹ שֶׁאֵין שׁוֹרִים עָלֶיהָ הַדְּרָגוֹת הָאֲחֵרוֹת, וְעַכְשָׁו אָמַרְתָּ בַּמַּחֲזֶה – הַמַּרְאֶה שֶׁל כָּל הַדְּרָגוֹת הָעֶלְיוֹנוֹת הוּא, וַהֲרֵי טֶרֶם שֶׁנִּמּוֹל כָּתוּב הָיָה דְבַר ה' אֶל אַבְרָם בַּמַּחֲזֶה?

אֶלָּא הַאי דַרְגָּא חֵיזוּ דְּכָל דַּרְגִּין עִלָּאִין אִיהוּ וּבְחֵיזוּ דְּדַרְגִּין עִלָּאִין אִתְתַּקַּן. וְאַף עַל גַּב דִּבְהַהוּא זִמְנָא דְּאַבְרָהָם לָא הֲוָה גָּזִיר הַאי דַּרְגָּא בְּחֵיזוּ דְּדַרְגִּין עִלָּאִין אִיהוּ וּבְכָל אִנּוּן גְּוָונִין אִיהוּ קָאִים. וְחֵיזוּ דְּאִנּוּן (קא א, וצז ב) גְּוָונִין קָיְימֵי תְּחוֹתֵיהּ חַד מִיָּמִינָא גַּוָּון חִוַּור. חַד מִשְּׂמָאלָא גַּוָּון סוּמָק. חַד דְּכָלִיל מִכָּל גְּוָונִין, וְאִיהוּ חֵיזוּ דְּכָל גְּוָונִין עִלָּאִין דְּקָיְימֵי עֲלֵיהּ. וְעַל דָּא בְּהַאי חֵיזוּ קָאִים עֲלֵיהּ דְּאַבְרָהָם וּמַלִּיל עִמֵּיהּ וְאַף עַל גַּב דְּלָא אִתְגְּזַר. כֵּיוָן דְּאִתְגְּזַר מַה כְּתִיב וַיֵּרָא יְיָ אֶל אַבְרָם.

אֶלָּא הַדַּרְגָּה הַזּוֹ הִיא הַמַּרְאֶה שֶׁל כָּל הַדְּרָגוֹת הָעֶלְיוֹנוֹת, וּבַמַּרְאֶה שֶׁל הַדְּרָגוֹת הָעֶלְיוֹנוֹת נִתְקְנָה. וְאַף עַל גַּב שֶׁבְּאוֹתוֹ הַזְּמַן אַבְרָהָם לֹא הָיָה מָהוּל – הַדַּרְגָּה הַזּוֹ בַּמַּרְאֶה שֶׁל הַדְּרָגוֹת הָעֶלְיוֹנוֹת הִיא, וּבְכָל אוֹתָם הַגְּוָנִים עוֹמֶדֶת, וְהַמַּרְאֶה שֶׁל אוֹתָם הַגְּוָנִים עוֹמֵד תַּחְתֶּיהָ. אֶחָד מִיָּמִין – גָּוֶן לָבָן, וְאֶחָד מִשְּׂמֹאל – גָּוֶן אָדם, אֶחָד שֶׁכָּלוּל מִכָּל הַגְּוָנִים. וְהוּא הַמַּרְאֶה שֶׁכָּל הַגְּוָנִים הָעֶלְיוֹנִים עוֹמְדִים עָלָיו. וְעַל זֶה בַּמַּרְאֶה הַזֶּה עָמַד עַל אַבְרָהָם וְדִבֵּר עִמּוֹ, וְאַף עַל גַּב שֶׁלֹּא נִמּוֹל. כֵּיוָן שֶׁנִּמּוֹל מַה כָּתוּב? וַיֵּרָא ה' אֶל אַבְרָם.

זוהר נוסף על ידי המוציא לאור

בזוהר – הקדמת ספר הזוהר-דף יב ע"ב

מִצְוָה רְבִיעִית – לָדַעַת שֶׁה' הוּא הָאֱלֹהִים

פִּקּוּדָא רְבִיעָאָה לְמִנְדַע דְה' הוּא הָאֱלהִים, כְּמָא דְאַתְּ אָמֵר, (דברים ד)  וְיָדַעְתָּ הַיּוֹם וַהֲשֵׁבוֹתָ אֶל לְבָבֶךָ כִּי יְיָ הוּא הָאֱלֹהִים. וּלְאִתְכְּלָלָא שְׁמָא דֶּאֱלֹהִים בִּשְׁמָא דְּיְיָ. לְמִנְדַע דְּאִנּוּן חַד וְלֵית בְּהוּ פִּרוּדָא. וְהַיְנוּ רָזָא דִכְתִיב יְהִי מְאֹרֹת בִּרְקִיעַ הַשָּׁמָיִם לְהָאִיר עַל הָאָרֶץ. לְמֶהוֵי תְּרֵין שְׁמָהָן חַד בְּלָא פִּרוּדָא כְּלָל. לְאִתְכְּלָלָא מְאֹרֹת חָסֵר בִּשְׁמָא דְּשָׁמַיִם (נ"א דרשים) דְּאִנּוּן חַד וְלֵית בְּהוּ פִּרוּדָא. נְהוֹרָא אוּכְמָא בִּנְהוֹרָא חִיוְורָא לֵית בְּהוּ פִּרוּדָא וְכֹלָא חַד. (דף יב ע"ב) וְדָא הוּא עֲנָנָא חִיוְורָא דִימָמָא וְעֲנָנָא דְאֶשְׁתָּא בְּלֵילְיָא. (כמה דאמרו חברייא) מִדַּת יוֹם וּמִדַת לַיְלָה. וּלְאִתְתַּקַּן דָּא בְּדָא לְאַנְהָרָא כְּמָה דְאִתְּמָר לְהָאִיר עַל הָאָרֶץ.

מִצְוָה רְבִיעִית – לָדַעַת שֶׁה' הוּא הָאֱלֹהִים, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר (דברים ד) וְיָדַעְתָּ הַיּוֹם וַהֲשֵׁבֹתָ אֶל לְבָבֶךְ כִּי ה' הוּא הָאֱלֹהִים. וְשֶׁיִּכָּלֵל הַשֵּׁם שֶׁל אֱלֹהִים בַּשֵּׁם שֶׁל יי', לָדַעַת שֶׁהֵם אֶחָד וְאֵין בָּהֶם פֵּרוּד. וְהַיְנוּ סוֹד הַכָּתוּב יְהִי מְאֹרֹת בִּרְקִיעַ הַשָּׁמַיִם לְהָאִיר עַל הָאָרֶץ, שֶׁיִּהְיוּ שְׁנֵי הַשֵּׁמוֹת אֶחָד בְּלִי פֵרוּד כְּלָל, שֶׁיִּכָּלֵל מְאֹרֹת חָסֵר בַּשֵּׁם שֶׁל שָׁמַיִם [נ"א: שרשום] שֶׁהֵם אֶחָד וְאֵין בָּהֶם פֵּרוּד. אוֹר שָׁחֹר בְּאוֹר לָבָן אֵין בָּהֶם פֵּרוּד, וְהַכֹּל [דבר] אֶחָד. וְזֶה הוּא עָנָן הַלָּבָן שֶׁל הַיּוֹם וְעָנָן שֶׁל אֵשׁ בַּלַּיְלָה, מִדַּת יוֹם וּמִדַּת לַיְלָה, וְיִתְתַּקְנוּ זֶה עִם זֶה לְהָאִיר, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר לְהָאִיר עַל הָאָרֶץ.

וְדָא חוֹבָה דְהַהוּא נָחָשׁ קַדְמָאָה חִבַּר לְתַתָּא וְאִתְפְּרַשׁ לְעֵילָא. וּבְגִין כָּךְ גָּרַם מַה דְּגָרַם לְעָלְמָא. בְּגִין דְּאִצְטְרִיךְ לְאַפְרָשָׁא לְתַתָּא וּלְחַבְּרָא לְעֵילָא. וּנְהוֹרָא אוּכְמָא אִצְטְרִיךְ לְאִתְאַחֲדָא לְעֵילָא בְּחִבּוּרָא חֲדָא. וּלְאִתְאַחֲדָא לְבָתַר בְּאֻכְלוּסָהָא בְּיִחוּדָהָא וּלְאַפְרָשָׁא לָהּ מִסִּטְרָא בִּישָׁא. וְעִם כָּל דָּא אִצְטְרִיךְ לְמִנְדַע דֶּאֱלהִים יְיָ כֹּלָא חַד בְּלָא פִּירוּדָא. ה' הוּא הָאֱלהִים. וְכַד יִנְדַע בַּר נָשׁ דְּכֹלָּא חַד וְלָא יַשְׁוֵי פִּירוּדָא, אֲפִילּוּ הַהִיא סִטְרָא אָחֳרָא יִסְתְּלַק מֵעַל עָלְמָא וְלָא אִתְמְשַׁךְ לְתַתָּא.

וְזְהִוּ הַחֵטְא שֶׁל הַנָּחָשׁ הַקַּדְמוֹנִי הַהוּא – חִבֵּר לְמַטָּה וְהִפְרִיד לְמַעְלָה, וּמִשּׁוּם כָּךְ גָּרַם מַה שֶּׁגָּרַם לָעוֹלָם, מִשּׁוּם שֶׁצָּרִיךְ לְהַפְרִיד לְמַטָּה וּלְחַבֵּר לְמַעְלָה. וְאוֹר שָׁחֹר צָרִיךְ לְהֵאָחֵז לְמַעְלָה בְּחִבּוּר אֶחָד, וּלְהֵאָחֵז אַחַר כָּךְ בְּאוּכְלוּסֶיהָ בְּיִחוּדָהּ וּלְהַפְרִיד אוֹתָהּ מִן הַצַּד הָרָע. וְעִם כָּל זֶה צָרִיךְ לָדַעַת שֶׁאֱלֹהִים ה' הַכֹּל אֶחָד בְּלִי פֵרוּד. ה' הוּא הָאֱלֹהִים. וּכְשֶׁיֵּדַע אָדָם שֶׁהַכֹּל אֶחָד וְלֹא יָשִׂים פֵּרוּד, אֲפִלּוּ אוֹתוֹ הַצַּד הָאַחֵר יִסְתַּלֵּק מִן הָעוֹלָם וְלֹא יִמָּשֵׁךְ לְמַטָּה.

סוֹד הַכָּתוּב וְהָיוּ לִמְאֹרוֹת

וְהַיְינוּ רָזָא דִכְתִיב וְהָיוּ לִמְאוֹרוֹת. הָא קְלִיפָּה בָּתַר מוֹחָא סַלְקָא. מוֹחָא אוֹר. סִטְרָא אָחֳרָא מָוֶת. אוֹר בְּחִבּוּר דְּאַתְוָון. מָוֶת בְּפִּירוּדָא. וְכַד הַאי אוֹר אִסְתַּלַּק מִתַּמָּן, מִתְחַבָּרָא בְאַתְוָון מָוֶת דְּפִּירוּדָא. מֵאִלֵּין אַתְוָון שָׁרִיאַת חַוָה וְגָרְמַת בִּישָׁא עַל עָלְמָא. כְּמָה דִכְתִיב, (בראשית ג) וַתֵּרֶא הָאִשָּׁה כִּי טוֹב אֲהַדְּרַת אַתְוָון לְמַפְרֵעַ אִשְׁתָּאַר מ"ו וְאִנּוּן אֲזְלוּ וּנְטָלוּ אוֹת תי"ו בַּהֲדַיְיהוּ וְגָרְמַת מוֹתָא עַל עָלְמָא כְּמָה דִכְתִיב וַתֵּרֶא. אָמַר רִבִּי אֶלְעָזָר, אַבָּא, הָא אוֹלִיפְנָא מ"ם אִשְׁתָּאָרַת יְחִידָאָה, וָא"ו דְּאִיהוּ חַיִּין תָּדִיר אִתְהַפָּכַת וְאֲזָלַת (פנחס רל"ו ע"א) וּנְטָלַת תי"ו דִּכְתִיב וַתִּקַּח וַתִּתֵּן וְאִשְׁתְּלִים תֵּיבָה דָא וְאִתְחַבְּרוּ אַתְוָון. אָמַר לֵיהּ בְּרִיךְ אַנְתְּ בְּרִי וְהָא אוֹקִימְנָא מִלָּה דָא.

וְהַיְנוּ סוֹד הַכָּתוּב וְהָיוּ לִמְאֹרוֹת. שֶׁהִנֵּה הַקְּלִפָּה עוֹלָה אַחַר הַמֹּחַ. הַמֹּחַ אוֹר. הַצַּד הָאַחֵר מָוֶת. אוֹר בְּחִבּוּר שֶׁל אוֹתִיּוֹת. מָוֶת בְּפֵרוּד. וּכְשֶׁהָאוֹר הַזֶּה מִסְתַּלֵּק מִשָּׁם, מִתְחַבֵּר בְּאוֹתִיּוֹת מָוֶת שֶׁל פֵּרוּד. מֵהָאוֹתִיּוֹת הַלָּלוּ הִתְחִילָה חַוָּה וְגָרְמָה רַע עַל הָעוֹלָם, כַּכָּתוּב (בראשית ג) וַתֵּרֶא הָאִשָּׁה כִּי טוֹב. הֶחֱזִירָה הָאוֹתִיּוֹת לְמַפְרֵעַ וְנִשְׁאַר מ"ו, וְהֵם הָלְכוּ וְנָטְלוּ הָאוֹת תָּי"ו עִמָּם, וְגָרְמָה מָוֶת עַל הָעוֹלָם, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב וַתֵּרֶא. אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר, אַבָּא, הֲרֵי לָמַדְנוּ מֵ"ם נִשְׁאֲרָה יְחִידָה. וָא"ו שֶׁהִיא חַיִּים, תָּמִיד מִתְהַפֶּכֶת וְהוֹלֶכֶת וְנוֹטֶלֶת תָּי"ו, שֶׁכָּתוּב וַתִּקַּח וַתִּתֵּן. וְנִשְׁלְמָה הַתֵּבָה הַזּוֹ וְהִתְחַבְּרוּ הָאוֹתִיּוֹת. אָמַר לוֹ, בָּרוּךְ אַתָּה בְּנִי, וַהֲרֵי בֵּאַרְנוּ הַדָּבָר הַזֶּה.

בזוהר – ספר שמות-פרשת וארא -דף כ"ו ע"ב

אִם אַתָּה רוֹצֶה לָדַעת כִּי ה' הוּא הָאֱלֹהִים – וַהֲשֵׁבֹתָ אֶל לְבָבֶךְ, וְאָז תֵּדַע אוֹתוֹ

רִבִּי אֶלְעָזָר וְרִבִּי אַבָּא, הֲווֹ שְׁכִיחֵי לֵילְיָא חַד בְּבֵי אוֹשְׁפִּיזַיְיהוּ בְּלוּד, קָמוּ לְאִשְׁתַּדְּלָא בְּאוֹרַיְיתָא. פָּתַח רִבִּי אֶלְעָזָר וְאָמַר, (דברים ד') וְיָדַעְתָּ הַיּוֹם וְהֲשֵׁבוֹתָ אֶל לְבָבֶךָ כִּי ה' הוּא הָאֱלֹהִים. הַאי קְרָא הָכִי מִבָּעֵי לֵיהּ. וְיָדַעְתָּ הַיּוֹם כִּי ה' הוּא הָאֱלהִים וְהֲשֵׁבוֹתָ אֶל לְבָבֶךָ. (אלא זכאה הוא מאן דאשתדל באורייתא) תּוּ, (תא חזי) וְהֲשֵׁבוֹתָ אֶל לִבֶּךָ מִבָּעֵי לֵיהּ.

רַבִּי אֶלְעָזָר וְרַבִּי אַבָּא הָיוּ מְצוּיִים לַיְלָה אֶחָד בְּבֵית מְלוֹנָם בְּלוֹד. קָמוּ לְהִתְעַסֵּק בַּתּוֹרָה. פָּתַח רַבִּי אֶלְעָזָר וְאָמַר, וְיָדַעְתָּ הַיּוֹם וַהֲשֵׁבֹתָ אֶת לְבָבֶךְ כִּי ה' הוּא הָאֱלֹהִים. פָּסוּק זֶה כָּךְ צָרִיךְ (לכתב): וְיָדַעְתָּ הַיּוֹם כִּי ה' הוּא הָאֱלֹהִים וַהֲשֵׁבתָ אֶל לְבָבֶךְ. [אלא אשריו מי שמשתדל בתורה.] עוֹד, [בא ראה] וַהֲשֵׁבֹתָ אֶל לִבֶּךְ הָיָה צָרִיךְ (לכתב) !

אֶלָּא, אָמַר מֹשֶׁה, אִי אַתְּ בָּעֵי לְמֵיקָם עַל דָּא, וּלְמִנְדַּע כִּי ה' הוּא הָאֱלהִים, וְהֲשֵׁבוֹתָ אֶל לְבָבֶךָ וּכְדֵין תִּנְדַּע לֵיהּ. לְבָבֶךָ: יֵצֶר טוֹב וְיֵצֶר רָע, דְּאִתְכְּלִיל דָּא בְּדָא, וְאִיהוּ חַד, כְּדֵין תִּשְׁכַּח כִּי ה' הוּא הָאֱלהִים, דְּהָא אִתְכְּלִיל דָּא בְּדָא, וְאִיהוּ חַד. וְעַל דָּא וְהֲשֵׁבוֹתָ אֶל לְבָבֶךָ, לְמִנְדַּע מִלָּה.

אֶלָּא, אָמַר מֹשֶׁה, אִם אַתָּה רוֹצֶה לַעֲמֹד עַל זֶה וְלָדַעת כִּי ה' הוּא הָאֱלֹהִים – וַהֲשֵׁבֹתָ אֶל לְבָבֶךְ, וְאָז תֵּדַע אוֹתוֹ. לְבָבְךְ זֶה יֵצֶר טוֹב וְיֵצֶר רַע, שֶׁנִּכְלָל זֶה בָּזֶה, וְהוּא אֶחָד. אָז תִּמְצָא כִּי ה' הוּא הָאֱלֹהִים, שֶׁהֲרֵי נִכְלָל זֶה בָּזֶה וְהוּא אֶחָד, וְעַל זֶה וַהֲשֵׁבֹתָ אֶל לְבָבֶךְ לָדַעַת הַדָּבָר.

בזוהר – ספר שמות-פרשת תרומה -דף קס"א ע"א

אַתָּה הָרְאֵתָ לָדַעַת כִּי ה' הוּא הָאֱלֹהִים

רַבִּי חִיָּיא פָּתַח אֲבַתְרֵיהּ וְאָמַר, (דברים ד) אַתָּה הָרְאֵתָ לָדַעַת כִּי יְיָ' הוּא הָאֱלהִים וְגוֹ', הַאי קְרָא אִית לְאִסְתַּכְּלָא בֵּיהּ, אַתָּה הָרְאֵתָ, מַאי הָרְאֵתָ. אֶלָּא כַּד נָפְקוּ יִשְׂרָאֵל מִמִּצְרַיִם, לָא הֲווֹ יַדְעֵי בְּרָזָא דִּמְהֵימְנוּתָא דְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא כְּלוּם, בְּגִין דְּכֻלְּהוּ הֲווֹ פַּלְחֵי פּוּלְחָנָא נוּכְרָאָה בְּגָלוּתָא, וְאַנְשׁוּ כָּל עִקָּרָא דִּמְהֵימְנוּתָא דְּהֲוָה בְּהוּ בְּקַדְמִיתָא, דְּיָרִיתוּ כָּל אִינּוּן תְּרֵיסַר שְׁבָטִין מֵאֲבוּהוֹן יַעֲקֹב.

רַבִּי חִיָּיא פָּתַח אַחֲרָיו וְאָמַר, (דברים ד) אַתָּה הָרְאֵתָ לָדַעַת כִּי ה' הוּא הָאֱלֹהִים וְגוֹ'. בְּפָסוּק זֶה יֵשׁ לְהִתְבּוֹנֵן, אַתָּה הָרְאֵתָ – מַה הָרְאֵתָ? אֶלָּא כְּשֶׁיָּצְאוּ יִשְׂרָאֵל מִמִּצְרַיִם, לֹא הָיוּ מַכִּירִים אֶת סוֹד הָאֱמוּנָה שֶׁל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא כְּלוּם, מִשּׁוּם שֶׁכֻּלָּם הָיוּ עוֹבְדִים עֲבוֹדָה זָרָה בַּגָּלוּת, וְשָׁכְחוּ אֶת כָּל עִקַּר הָאֱמוּנָה שֶׁהָיָה בָּהֶם בָּרִאשׁוֹנָה, שֶׁיָּרְשׁוּ כָּל אוֹתָם שְׁנֵים עָשָׂר שְׁבָטִים מֵאֲבִיהֶם יַעֲקֹב.

וְכַד אָתָא מֹשֶׁה, אוֹלִיף לוֹן דְּאִית אֱלוֹהַּ עִלָּאָה בְּעָלְמָא, כְּמָה דְּאוּקְמוּהָ. לְבָתַר חָמוּ כָּל אִינּוּן נִסִּין וּגְבוּרָן דְּעַל יַמָא, וְכָל נִסִּין וּגְבוּרָן דְּעָבַד לְהוּ בְּמִצְרַיִם. לְבָתַר חָמוּ כַּמָה גְּבוּרָן, בְּמָנָא וּבְמַיָא וְאִתְיְהִיבַת לוֹן אוֹרַיְיתָא, וְאוֹלִיפוּ אָרְחֵי דְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, עַד דְּמָטֵי לְעִדָּנָא דָּא.

וּכְשֶׁבָּא מֹשֶׁה וְלִמֵּד אוֹתָם שֶׁיֵּשׁ אֱלוֹהַּ עֶלְיוֹן בָּעוֹלָם, כְּמוֹ שֶׁבֵּאֲרוּהָ, וְאַחַר כָּךְ רָאוּ כָּל אוֹתָם נִסִּים וּגְבוּרוֹת עַל הַיָּם וְכָל הַנִּסִּים וְהַגְּבוּרוֹת שֶׁעָשָׂה לָהֶם בְּמִצְרַיִם, וְאַחַר כָּךְ רָאוּ כַּמָּה גְבוּרוֹת בַּמָּן וּבַמַּיִם, וְנִתְּנָה לָהֶם תּוֹרָה, וְלָמְדוּ אֶת דַּרְכֵי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, עַד שֶׁהִגִּיעוּ לַזְּמַן הַזֶּה.

אָמַר לוֹן מֹשֶׁה, עַד הַשְׁתָּא אִצְטְרִיכְנָא לְמֵילַף לְכוּ, כְּמָה דְּיַלְפִין לְרַבְיָּא. (מכאן ולהלאה) וְדָא הוּא אַתָּה הָרְאֵתָ לָדַעַת, וְאוֹלִיפַת עַד הָכָא, לָדַעַת לְמִנְדַּע וּלְאִסְתַּכְּלָא וּלְמֵיעַל בְּרָזָא דִּמְהֵימְנוּתָא. וּמַאי אִיהִי. כִּי יְיָ' הוּא הָאֱלהִי ם.

אמר להם משה: עַד כָּאן הִצְטָרַכְתִּי לְלַמֶּדְכֶם כְּמוֹ שֶׁמְּלַמְּדִים תִּינוֹק. (מכאן ולהלאה) וְזֶהוּ אַתָּה הָרְאֵתָ לָדַעַת, וְלָמַדְתָּ עַד כָּאן לָדַעַת וּלְהִתְבּוֹנֵן וּלְהִכָּנֵס לְסוֹד הָאֱמוּנָה, וּמַהִי? כִּי ה' הוּא הָאֱלֹהִים.

כָּאן תָּלוּי כָּל סוֹד הָאֱמוּנָה לָדַעַת מִתּוֹךְ זֶה סוֹד כָּל הַסּוֹדוֹת

אִי תֵּימָא מִלָּה זְעִירָא הִיא לְמִנְדַּע, הָא כְּתִיב וְיָדַעְתָּ הַיּוֹם וַהֲשֵׁבוֹתָ אֶל לְבָבֶךָ כִּי יְיָ' הוּא הָאֱלֹהִים בַּשָׁמַיִם מִמַּעַל וְעַל הָאָרֶץ מִתָּחַת אֵין עוֹד. הָכָא תַּלְיָא כָּל רָזָא דִּמְהֵימְנוּתָא, לְמִנְדַּע מִגּוֹ דָּא, רָזָא דְּכָל רָזִין, לְמִנְדַּע סְתִימוּ (נ"א רזא דכלוכו') דְּכָל סְתִימִין, יְהוָֹ"ה אֱלהִים שֵׁם מָלֵּא, וְכֹלָּא חַד. אַתָּה הָרְאֵתָ לָדַעַת, הָכָא רָזָא דְּרָזִין לְאִינּוּן יַדְעֵי מִדִּין.

אִם תֹּאמַר, דָּבָר קָטָן הוּא לָדַעַת – הֲרֵי כָּתוּב, וְיָדַעְתָּ הַיּוֹם וַהֲשֵׁבֹתָ אֶל לְבָבֶךְ כִּי ה' הוּא הָאֱלֹהִים בַּשָּׁמַיִם מִמַּעַל וְעַל הָאָרֶץ מִתַּחַת אֵין עוֹד. כָּאן תָּלוּי כָּל סוֹד הָאֱמוּנָה לָדַעַת מִתּוֹךְ זֶה סוֹד כָּל הַסּוֹדוֹת, לָדַעַת סֵתֶר (סוד של כל) כָּל הַנִּסְתָּרִים, יְהֹוָ"ה אֱלֹהִים שֵׁם מָלֵא, וְהַכֹּל אֶחָד. אַתָּה הָרְאֵתָ לָדַעַת – כָּאן סוֹד הַסּוֹדוֹת לְיוֹדְעֵי מִדִּין.

זַכָּאִין אִינּוּן כָּל אִינּוּן דְּמִשְׁתַּדְּלֵי בְּאוֹרַיְיתָא. וּבְגִין דְּכַד בָּרָא קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא עָלְמָא, אִסְתָּכַּל בָּהּ בְּאוֹרַיְיתָא, וּבָרָא עָלְמָא, וּבְאוֹרַיְיתָא אִתְבְּרֵי עָלְמָא, כְּמָה דְּאוּקְמוּהָ, דִּכְתִּיב, (משלי ט) וָאֶהְיֶה אֶצְלוֹ אָמוֹן, אַל תִּקְרֵי אָמוֹן אֶלָּא אוּמָן.

אַשְׁרֵיהֶם כָּל אֵלּוּ שֶׁמִּשְׁתַּדְּלִים בַּתּוֹרָה, וּבִגְלַל שֶׁכְּשֶׁבָּרָא הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא אֶת הָעוֹלָם, הִתְבּוֹנֵן בַּתּוֹרָה וּבָרָא אֶת הָעוֹלָם, וּבַתּוֹרָה נִבְרָא הָעוֹלָם, כְּמוֹ שֶׁבֵּאֲרוּהָ, שֶׁכָּתוּב (משלי ח) וָאֶהְיֶה אֶצְלוֹ אָמוֹן. אַל תִּקְרֵי אָמוֹן אֶלָּא אֻמָּן.

בזוהר – ספר ויקרא-פרשת אחרי מות -דף ס"ה ע"א

בְּמָקוֹם שֶׁיֵּשׁ דִּין יֵשׁ רַחֲמִים, וְלִפְעָמִים בְּמָקוֹם שֶׁיֵּשׁ רַחֲמִים יֵשׁ דִּין

רִבִּי אֶלְעָזָר הֲוָה יָתִיב קָמֵיהּ דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן אֲבוֹי, אָמַר לֵיהּ, הָא תָּנֵינָן אֱלֹהִים בְּכָל אֲתַר דִּינָא הוּא. יוֹ"ד הֵ"א וָא"ו הֵ"א. אִית אֲתַר דְּאִקְרֵי אֱלֹהִים, כְּגוֹן (בראשית טו ) אֲדֹנָ"י יִהוְֹ"ה. אֲמַאי אִקְרֵי אֱלֹהִים, וְהָא אַתְוָון רַחֲמֵי אִינּוּן בְּכָל אֲתַר.

רַבִּי אֶלְעָזָר הָיָה יוֹשֵׁב לִפְנֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן אָבִיו. אָמַר לוֹ, הֲרֵי שָׁנִינוּ אֱלֹהִים בְּכָל מָקוֹם הוּא דִּין. יוֹ"ד הֵ"א וָא"ו הֵ"א. יֵשׁ מָקוֹם שֶׁנִּקְרָא אֱלֹהִים, כְּמוֹ אֲדֹנָ"י יְהֹוְ"ה. לָמָּה נִקְרָא אֱלֹהִים, וַהֲרֵי אוֹתִיּוֹת הָרַחֲמִים הֵן בְּכָל מָקוֹם?

אָמַר לֵיהּ, הָכִי הוּא כְּתִיב בַּקְּרָא, דִּכְתִּיב, (דברים ד) וְיָדַעְתָּ הַיּוֹם וְהֲשֵׁבוֹתָ אֶל לְבָבֶךָ כִּי יְיָ' הוּא הָאֱלֹהִים, וּכְתִיב (מלכים א יח) יְיָ' הוּא הָאֱלֹהִים. אָמַר לֵיהּ מִלָּה דָּא יְדַעְנָא, דְּבַאֲתַר דְּאִית דִּינָא, אִית רַחֲמֵי. וּלְזִמְנָא, בַּאֲתַר דְּאִית רַחֲמֵי, אִית דִּינָא, אָמַר לֵיהּ תָּא חַזֵי דְּהָכִי הוּא, יְדוָֹ"ד בְּכָל אֲתַר רַחֲמֵי. וּבְשַׁעֲתָא דִּמְהַפְּכֵי חַיָּיבַיָּא רַחֲמֵי לְדִינָא, כְּדֵין כְּתִיב יִהוְֹ"ה, וְקָרֵינָן לֵיהּ אֱלֹהִים.

אָמַר לוֹ, כָּךְ זֶה כָּתוּב בַּמִּקְרָא, שֶׁכָּתוּב (דברים ד) וְיָדַעְתָּ הַיּוֹם וַהֲשֵׁבוֹתָ אֶל לְבָבֶךְ כִּי ה' הוּא הָאֱלֹהִים, וְכָתוּב (מלכים א יח) ה' הוּא הָאֱלֹהִים. אָמַר לוֹ, דָּבָר זֶה יָדַעְתִּי, שֶׁבְּמָקוֹם שֶׁיֵּשׁ דִּין יֵשׁ רַחֲמִים, וְלִפְעָמִים בְּמָקוֹם שֶׁיֵּשׁ רַחֲמִים יֵשׁ דִּין. אָמַר לוֹ, בֹּא וּרְאֵה שֶׁכָּכָה זֶה, יְהֹוָ"ה בְּכָל מָקוֹם רַחֲמִים. וּבְשָׁעָה שֶׁמְּהַפְּכִים הָרְשָׁעִים רַחֲמִים לְדִין, אָז כָּתוּב יִהֹוְ"ה, וְקוֹרְאִים אוֹתוֹ אֱלֹהִים.

בזוהר – ספר במדבר-פרשת נשא -דף קמ"ג ע"א

וְיָדַעְתָּ הַיּוֹם וַהֲשֵׁבוֹתָ אֶל לְבָבֶךָ וְגוֹ'. יְיָ: עַתִּיק יוֹמִין הוּא הָאֱלֹהִים. וְכֹלָּא הוּא חַד

זַכָּאִין אִינּוּן צַדִּיקַיָּיא, (ס"א אתון חברייא) דְּכָל הָנֵי מִלִּין קַדִּישִׁין, דְּאִתְמָרוּ בְּרוּחַ קַדִּישָׁא עִלָּאָה, רוּחַ דְּכָל קַדִּישִׁין עִלָּאִין אִתְכַּלְּלָן בֵּיהּ, אִתְגַּלְיָין לְכוּ. מִלִּין דְּעִלָּאִין וְתַתָּאִין צַיְיתִין לְהוּ, זַכָּאִין אַתּוּן מָארֵיהוֹן דְּמָארִין, מְחַצְדֵּי חַקְלָא, דְּמִלִּין אִלֵּין תִּנְדְּעוּן וְתִסְתַּכְּלוּן בְּהוּ, וְתִנְדְּעוּן לְמָארֵיכוֹן אַפִּין בְּאַפִּין, עֵינָא בְּעֵינָא. וּבְהָנֵי מִלִּין תִּזְכּוּן לְעָלְמָא דְּאָתֵי, הֲדָא הוּא דִכְתִיב, (דברים ד) וְיָדַעְתָּ הַיּוֹם וַהֲשֵׁבוֹתָ אֶל לְבָבֶךָ וְגוֹ'. יְיָ: עַתִּיק יוֹמִין הוּא הָאֱלֹהִים. וְכֹלָּא הוּא חַד, בְּרִיךְ שְׁמֵיהּ לְעָלַם וּלְעָלְמֵי עָלְמַיָּא.

בזוהר – זוהר חדש-שיר השירים

הַגִּידָה לִּי בְּסוֹד הַחָכְמָה אֵיכָה תִרְעֶה, לִהְיוֹת אֲנִי אֵלַיִךְ בְּשִׂמְחָה

הַגִּידָה לִי שֶׁאָהֲבָה נַפְשִׁי, אַתְּ רְחִימָא דְנַפְשָׁאי, הַגִּידָה לִי בְּרָזָא דְחָכְמְתָא, אֵיכָה תִרְעֶה, אִי כְּדֵין תִּרְעִי אַנְתְּ לְקִבְלִי, לְמֶהֱוֵי אֲנָא גַבָּךְ בְּחֶדְוָה, וּלְמֶהֱוֵי עִמָּךְ. דְּהָא בְּזִמְנָא דֶּאֱהֵא עִמָּךְ, שַׁלָּמָה אֶהְיֶה, בִּשְׁלָם אֱהֵא, כְּמוֹחָא דֶּאֱגוֹזָא, דְּאִיהִי מִתְעַטְפָא עַל כָּל אִינוּן הֵיכָלִין דִּבְגַוָּוהּ, דִּכְתִיב, (דברים ד) וְיָדַעְתָּ הַיּוֹם וַהֲשֵׁבוֹתָ אֶל לְבָבֶךָ כִּי ה' הוּא הָאֱלֹהִים בַּשָּׁמַיִם מִמַּעַל וְעַל הָאָרֶץ מִתָּחַת אֵין עוֹד.

הַגִּידָה לִּי שֶׁאָהֲבָה נַפְשִׁי – אַתְּ אֲהוּבַת נַפְשִׁי, הַגִּידָה לִּי בְּסוֹד הַחָכְמָה אֵיכָה תִרְעֶה, אִם אָז אַתְּ תִּרְעִי כְּנֶגְדִּי, לִהְיוֹת אֲנִי אֵלַיִךְ בְּשִׂמְחָה, וְלִהְיוֹת עִמָּךְ. שֶׁהֲרֵי בִּזְמַן שֶׁאֶהְיֶה עִמָּךְ – שַׁלָּמָה אֶהְיֶה, בְּשָׁלוֹם אֶהְיֶה, כְּמוֹ מֹחַ הָאֱגוֹז, שֶׁהִיא מִתְעַטֶּפֶת עַל כָּל אוֹתָם הַהֵיכָלוֹת שֶׁבְּתוֹכָהּ, שֶׁכָּתוּב (דברים ד) וְיָדַעְתָּ הַיּוֹם וַהֲשֵׁבוֹתָ אֶל לְבָבֶךְ כִּי ה' הוּא הָאֱלֹהִים בַּשָּׁמַיִם מִמַּעַל וְעַל הָאָרֶץ מִתָּחַת אֵין עוֹד.

עד כאן נוסף מהמו"ל

בזוהר – ספר בראשית-פרשת ויצא -דף קמח ע"א

שְׁמַע יִשְׂרָאֵל ה' אֱלֹהֵינוּ ה' אֶחָד, זוֹהִי הַשְּׁלֵמוּת הָעֶלְיוֹנָה לְהִתְיַחֵד בְּיִחוּד אֶחָד

רִבִּי יִצְחָק הֲוָה יָתִיב יוֹמָא חַד קַמֵּי מְעַרְתָּא דְּאֲפִיקוּתָא, אַעֲבַר חַד בַּר נָשׁ וּתְרֵין בְּנִין עִמֵּיהּ. וְהֲוָה אָמַר חַד לְחַד, דָּא תּוּקְפָא דְּשִׁמְשָׁא, מִסִּטְרָא דְּדָרוֹם אִיהוּ. וְעַלְמָא לָא אִתְקְיַּים אֶלָּא עַל רוּחַ, בְּגִין דְּרוּחַ אִיהוּ קִיּוּמָא שְׁלִימוּ דְּכָל סִטְרִין, וְאִלְמָלֵא דְּאִיהוּ קָיְימָא בִּשְׁלִימוּ, לָא יָכִיל עַלְמָא לְאִתְקַיָּימָא.

רַבִּי יִצְחָק הָיָה יוֹשֵׁב יוֹם אֶחָד לִפְנֵי מְעָרַת אֲפִיקוּתָא. עָבַר אִישׁ אֶחָד וּשְׁנֵי בָנִים עִמּוֹ, וְהָיָה אֶחָד לְאֶחָד אוֹמֵר, חֹזֶק הַשֶּׁמֶשׁ הַזֶּה הוּא מִצַּד הַדָּרוֹם, וְאֵין הָעוֹלָם מִתְקַיֵּם אֶלָּא עַל הָרוּחַ, מִשּׁוּם שֶׁהָרוּחַ הִיא קִיּוּם הַשְּׁלֵמוּת שֶׁל כָּל הַצְּדָדִים, וְאִלְמָלֵא שֶׁהוּא עוֹמֵד בִּשְׁלֵמוּת, אֵין הָעוֹלָם יָכוֹל לְהִתְקַיֵּם.

אָמַר לֵיהּ אֲחוּהָ זְעֵירָא, אִלְמָלֵא יַעֲקֹב, לָא אִתְקְיַּים עַלְמָא. תָּא חֲזֵי, בְּשַׁעְתָּא דְּיִיחֲדוּ בְּנוֹי יִחוּדָא דִלְעֵילָא, וְאָמְרוּ (דברים ו) שְׁמַע יִשְׂרָאֵל יְיָ אלֹהֵינוּ יְיָ אֶחָד, דָּא הוּא שְׁלִימוּ עִלָּאָה, לְאִתְיַחֲדָא בְּיִחוּדָא חַד. כְּדֵין אִתְחַבַּר יַעֲקֹב אֲבוּהוֹן וְנָטִיל בֵּיתֵיהּ, וְיָתִיב בֵּיהּ בְּחִבּוּרָא חָדָא עִם אֲבָהָן, לְאִתְחַבְּרָא דְּכַר וְנוּקְבָא כְּחֲדָא.

אָמַר לוֹ אָחִיו הַקָּטָן, אִלְמָלֵא יַעֲקֹב, לֹא הִתְקַיֵּם הָעוֹלָם. בֹּא רְאֵה, בְּשָׁעָה שֶׁיִּחֲדוּ בָנָיו אֶת הַיִּחוּד שֶׁלְּמַעְלָה וְאָמְרוּ (דברים ו) שְׁמַע יִשְׂרָאֵל ה' אֱלֹהֵינוּ ה' אֶחָד, זוֹהִי הַשְּׁלֵמוּת הָעֶלְיוֹנָה לְהִתְיַחֵד בְּיִחוּד אֶחָד, אֲזַי הִתְחַבֵּר יַעֲקֹב אֲבִיהֶם, וְנָטַל אֶת בֵּיתוֹ, וְיָשַׁב בּוֹ בְּחִבּוּר אֶחָד עִם הָאָבוֹת, לְהִתְחַבֵּר זָכָר וּנְקֵבָה יַחַד.

זוהר נוסף על ידי המוציא לאור

בזוהר – ספר בראשית-פרשת ויצא -דף קנ ע"א

שְׁמַע יִשְׂרָאֵל שֶׁל הַיִּחוּד כּוֹלֵל בָּרְכוּ וּקְדֻשָּׁה, שֶׁהוּא קָדוֹשׁ קָדוֹשׁ קָדוֹשׁ

שְׁמַע יִשְׂרָאֵל דְּיִחוּדָא כָּלִיל בָּרְכוּ וּקְדוּשָׁה. דְּאִיהוּ קָדוֹשׁ. קָדוֹשׁ. קָדוֹשׁ. וּבְרָכָה מִסִּטְרָא דִיְמִינָא הֲדָא הוּא דִכְתִיב (במדבר ו') דַּבֵּר אֶל אַהֲרֹן וְאֶל בָּנָיו לֵאמֹר כֹּה תְבָרְכוּ אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל. וּקְדוּשָׁה מִסִּטְרָא דִלְוִיִּם עַמּוּדָא דְאֶמְצָּעִיתָא קִשׁוּרָא דִיְמִינָא וּשְׂמָאלָא וְאִיהוּ קִשׁוּרָא דִתְפִלִּין דְּרֵישָׁא דְּאִיהוּ אִימָא עִלָּאָה.

שְׁמַע יִשְׂרָאֵל שֶׁל הַיִּחוּד כּוֹלֵל בָּרְכוּ וּקְדֻשָּׁה, שֶׁהוּא קָדוֹשׁ קָדוֹשׁ קָדוֹשׁ, וּבְרָכָה מִצַּד הַיָּמִין, זֶהוּ שֶׁכָּתוּב (במדבר ו) דַּבֵּר אֶל אַהֲרֹן וְאֶל בָּנָיו לֵאמֹר כֹּה תְבָרֲכוּ אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל. וּקְדֻשָּׁה מִצַּד הַלְוִיִּם עַמּוּד הָאֶמְצָעִי, הַקֶּשֶׁר שֶׁל יָמִין וּשְׂמֹאל, וְהוּא קֶשֶׁר שֶׁל תְּפִלִּין שֶׁל רֹאשׁ, שֶׁהוּא הָאֵם הָעֶלְיוֹנָה.

תְּפִילִין עַל רֵישֵׁיהּ, כְּמָה דְּאוּקְמוּהַ מָארֵי מַתְנִיתִין. תְפִלִּין דְמָארֵי עָלְמָא, מָה כְּתִיב בְּהוּ. וְאִיהוּ קִשׁוּרָא דִתְפִלִּין דְיַד, דְּאִיהִי שְׁכִינְתָּא תַתָּאָה. וְהַאי אִיהוּ דְּאוּקְמוּהַ מָארֵי מַתְנִיתִין הֵרְאָהוּ לְמֹשֶׁה קֶשֶׁר שֶׁל תְפִלִּין ש דִּילָךְ מֹשֶׁה כָלִיל תְלָת אַנְפֵּי אֲבָהָן לְעֵילָא דְּתַקִּינוּ ג' צְּלוֹתִין דְּאִיהוּ סִימָנָם שַׁחֲרִית מִנְחָה עַרְבִית. מִשׁוּם הֲכִי דִּידָךְ צְּלוֹתָא דְּשַׁבָּת דְאִתְמָר בֵּיהּ (בה) (בראשית א') וּרְדוּ בִּדְגַת הַיָּם וּבְעוֹף הַשָׁמַיִם וּבַבְּהֵמָה וּבְכָל הָאָרֶץ וְאִתְכְּלִיל מֵרְכָּבְתָא תַתָּאָה דְאֲהַרֹן דָוד וּשְׁלֹמֹה ואָדָם קַדְמָאָה לְעֵילָא וּבַת זוּגִיהּ לְתַתָּא אֵם כָּל חָי דְּאִיהוּ צַּדִּיק חָ"י עָלְמִין.

תְּפִלִּין עַל רֹאשׁוֹ כְּמוֹ שֶׁבֵּאֲרוּהוּ בַּעֲלֵי הַמִּשְׁנָה, תְּפִלִּין שֶׁל רִבּוֹן הָעוֹלָם מַה כָּתוּב בָּהֶן? וְהוּא קֶשֶׁר שֶׁל תְּפִלִּין שֶׁל יָד, שְׁכִינָה תַּחְתּוֹנָה. וְזֶה שֶׁבֵּאֲרוּ בַּעֲלֵי הַמִּשְׁנָה, הֶרְאָהוּ לְמֹשֶׁה קֶשֶׁר שֶׁל תְּפִלִּין. שׁ' שֶׁלְּךְ מֹשֶׁה, כּוֹלֵל שְׁלֹשׁ פְּנֵי הָאָבוֹת לְמַעְלָה שֶׁתִּקְּנוּ שָׁלֹשׁ תְּפִלּוֹת, שֶׁסִּימָנָם: "שַׁחֲרִית "מִנְחָה "עַרְבִית. מ"ה שֶׁלְּךְ תְּפִלַּת הַשַּׁבָּת, שֶׁנֶּאֱמַר בָּהּ (בראשית א) וּרְדוּ בִּדְגַת הַיָּם וּבְעוֹף הַשָּׁמַיִם וּבַבְּהֵמָה וּבְכָל הָאָרֶץ, וְנִכְלְלָה מֶרְכָּבָה הַתַּחְתּוֹנָה שֶׁל אַהֲרֹן דָּוִד וּשְׁלֹמֹה, וְאָדָם הָרִאשׁוֹן לְמַעְלָה, וּבַת זוּגוֹ לְמַטָּה, אֵם כָּל חַי, שֵׁהוּא צַדִּיק חַי הָעוֹלָמִים.

וּבְגִין דָא אַהֲרֹן אַף עַל גַּב דְּאִיהוּ יְמִינָא אוּקְמוּהָ רָבַּנָן בֵּיהּ, אַהֲרֹן שׁוּשְׁבִינָא דְּמַטְרוֹנִיתָא הֲוָה. רַעְיָא מְהֵימְנָא, יַעֲקֹב אִיהוּ כָּלִיל תְלָת אֲבָהָן דְבֵּיהּ רָכִיב אָדָם קַדְמָאָה וְלָאו לְמַגָּנָא אוּקְמוּהָ מָארֵי מַתְנִיתִין שׁוּפְרֵיהּ דְּיַעֲקֹב כְּשׁוּפְרָא דְּאָדָם קַדְמָאָה. אָמַר בּוֹצִּינָא קַדִּישָׁא רַעְיָא מְהֵימְנָא חָזֵינָא דְּכַּפָל קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא שְׁמָךְ וְאָמַר מֹשֶׁה מֹשֶׁה לְאַכְלָלָא לָךְ בְּמֶרְכַּבְתָּא עִלָּאָה תַתָּאָה. וּבְּמֶרְכַּבְתָּא לְאַכְלָלָא בָּךְ אָדָם קַדְמָאָה מִסִּטְרָא דְּאַבְרָהָם וּלְאַכְלָלָא בָּךְ חַוָּה מִסִּטְרָא דְאֲהַרֹן דָוִד וּשְׁלֹמֹה.

יָפְיוֹ שֶׁל יַעֲקֹב כְּיָפְיוֹ שֶׁל אָדָם הָרִאשׁוֹן.

וְלָכֵןֹ, אַהֲרֹן אַף עַל גַּב שֶׁהוּא יָמִין, בֵּאֲרוּהוּ רַבּוֹתֵינוּ, אַהֲרֹן שׁוֹשְׁבִין הַגְּבִירָה הָיָה. רוֹעֶה הַנֶּאֱמָן, יַעֲקֹב הוּא הַכּוֹלֵל שְׁלֹשֶׁת הָאָבוֹת, שֶׁבּוֹ רוֹכֵב אָדָם הָרִאשׁוֹן, וְלֹא לְחִנָּם הֵקִימוּ בַּעֲלֵי הַמִּשְׁנָה, יָפְיוֹ שֶׁל יַעֲקֹב כְּיָפְיוֹ שֶׁל אָדָם הָרִאשׁוֹן. אָמַר הַמְּנוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה, רוֹעֶה הַנֶּאֱמָן, רָאִינוּ שֶׁכָּפַל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שִׁמְךְ וְאָמַר מֹשֶׁה מֹשֶׁה, לִכְלֹל אוֹתְךְ בַּמֶּרְכָּבָה הָעֶלְיוֹנָה וּבַמֶּרְכָּבָה הַתַּחְתּוֹנָה, לְהַכְלִיל בְּךְ אָדָם הָרִאשׁוֹן מִצִּדּוֹ שֶׁל אַבְרָהָם, וּלְהַכְלִיל בְּךְ חַוָּה מִצַּד שֶׁל אַהֲרֹן דָּוִד וּשְׁלֹמֹה.

 

בזוהר – ספר בראשית-פרשת ויחי -דף רלד ע"ב

בְּשָׁעָה שֶׁיַּעֲקֹב הָיָה קוֹרֵא לְבָנָיו, הִזְדַּמְּנוּ לְשָׁם אַבְרָהָם וְיִצְחָק, וּשְׁכִינָה עַל גַּבֵּיהֶם

בְּהַאי שַׁעְתָּא דְּיַעֲקֹב קָרָא לוֹן, אִסְתַּלַּק מִנֵּיהּ שְׁכִינְתָּא, וְהָא אוּקְמוּהָ. וְתָּא חֲזֵי, בְּשַׁעְתָּא דְּיַעֲקֹב הֲוָה קָארֵי לִבְנוֹי, אִזְדַּמְּנוּ אַבְרָהָם וְיִצְחָק תַּמָּן, וּשְׁכִינְתָּא עַל גַּבַּיְיהוּ. וּשְׁכִינְתָּא הֲוָה חָדֵי בֵּיהּ בְּיַעֲקֹב, לְאִתְחַבְּרָא בַּאֲבָהָן, (דף רלד ע"ב) לְאִתְקַשְּׁרָא עִם נַפְשַׁיְיהוּ כְּחַד, לְמֶהוֵי רְתִיכָא.

בְּשָׁעָה זוֹ שֶׁקָּרָא לָהֶם יַעֲקֹב, הִסְתַּלְּקָה מִמֶּנּוּ שְׁכִינָה, וַהֲרֵי פֵּרְשׁוּהָ. וּבא וּרְאֵה, בְּשָׁעָה שֶׁיַּעֲקֹב הָיָה קוֹרֵא לְבָנָיו, הִזְדַּמְּנוּ לְשָׁם אַבְרָהָם וְיִצְחָק, וּשְׁכִינָה עַל גַּבֵּיהֶם. וְהַשְּׁכִינָה הָיְתָה שְׂמֵחָה בְּיַעֲקֹב לְהִתְחַבֵּר בָּאָבוֹת, לְהִתְקַשֵּׁר עִם נַפְשׁוֹתֵיהֶם כְּאֶחָד, לִהְיוֹת מֶרְכָּבָה.

בְּשַׁעְתָּא דְּפָתַח יַעֲקֹב, וְאָמַר הֵאָסְפוּ וְאַגִּידָה לָכֶם אֵת אֲשֶׁר יִקְרָא אֶתְכֶם בְּאַחֲרִית הַיָּמִים. בְּאַחֲרִית, דָּא שְׁכִינְתָּא, כִּבְיָכוֹל יָהַב עֲצִיבוּ בֵּיהּ, וְאִסְתַּלַּק. וּלְבָתַר אַהֲדָרוּ לָהּ בְּנוֹי, בְּיִחוּדֵי דְמִילַיְיהוּ, וּפָתְחוּ וְאָמְרוּ, (דברים ו) שְׁמַע יִשְׂרָאֵל וְגו'. בְּהַהִיא שַׁעְתָּא קָאִים לָהּ יַעֲקֹב, וְאָמַר בָּרוּךְ שֵׁם כְּבוֹד מַלְכוּתוֹ לְעוֹלָם וָעֶד, וְאִתְיַישְׁבַת שְׁכִינְתָּא בְּדוּכְתָּהּ. וַיִּקְרָא יַעֲקֹב, מַאי קְרִיאָה הָכָא. אֶלָּא קְרִיאָה, לְקַיְימָא דוּכְתַּיְיהוּ, לְקַיְימָא לוֹן לְעֵילָא וְתַתָּא.

בְּשָׁעָה שֶׁפָּתַח יַעֲקֹב וְאָמַר, הֵאָסְפוּ וְהַגִּידָה לָכֶם אֵת אֲשֶׁר יִקְרָא אֶתְכֶם בְּאַחֲרִית הַיָּמִים, בְּאַחֲרִית – זוֹ הַשְּׁכִינָה, כִּבְיָכוֹל נָתַן בּוֹ עַצְבוּת, וְהִסְתַּלֵּק. וְאַחַר כָּךְ הֶחֱזִירוּ אוֹתָהּ בָּנָיו בְּיִחוּד הַדְּבָרִים שֶׁלָּהֶם, וּפָתְחוּ וְאָמְרוּ (דברים ו) שְׁמַע יִשְׂרָאֵל וְגוֹ'. בְּאוֹתָהּ שָׁעָה הֶעֱמִידָהּ יַעֲקֹב, וְאָמַר בָּרוּךְ שֵׁם כְּבוֹד מַלְכוּתוֹ לְעוֹלָם וָעֶד, וְהִתְיַשְּׁבָה הַשְּׁכִינָה בִּמְקוֹמָהּ. וַיִּקְרָא יַעֲקֹב, מַה קְּרִיאָה כָּאן? אֶלָּא קְרִיאָה, לְקַיֵּם מְקוֹמָם, לְקַיֵּם אוֹתָם לְמַעְלָה וּמַטָּה.

 

בזוהר – ספר שמות-פרשת שמות -דף י"ב ע"ב

בִּזְכוּת בְּכִי שֶׁל אֵם הַיֶּלֶד, שֶׁהִיא רָחֵל, יָבוֹאוּ וְיִתְכַּנְּסוּ מֵהַגָּלוּת

אָמַר רִבִּי יְהוּדָה, לְזִמְנָא דְּאָתֵי מַה כְּתִיב, (ירמיה ל"א) בִּבְכִי יָבוֹאוּ וּבְתַחֲנוּנִים וְגוֹ'. מַהוּ בִּבְכִי יָבוֹאוּ. בִּזְכוּת בְּכִי דְּאֵם הַיֶּלֶד, שֶׁהִיא רָחֵל, יָבוֹאוּ וְיִתְכַּנְשׁוּן מִן גָּלוּתָא. וְאָמַר רִבִּי יִצְחָק, פּוּרְקָנָא דְּיִשְׂרָאֵל לָא תַּלְיָא אֶלָּא בִּבְכִי, כַּד יִשְׁתַּלְּמוּן וְיִכְלוּן, בְּכִי דְּמָעוֹת דְּבָכָה עֵשָׂו קָמֵי אָבִיו, דִּכְתִּיב, (בראשית כ"ז) וְיִשָּׂא עֵשָׂו קוֹלוֹ וַיֵּבְךְ. (אמר רבי יוסי אותו בכי דבכה עשו) וְאִינּוּן דִּמְעִין, אֲחִיתוּ לְיִשְׂרָאֵל בְּגָלוּתֵיהּ. כֵּיוָן דְּיִכְלוּן אִינּוּן דִּמְעִין בְּבִכְיָה דְּיִשְׂרָאֵל, יִפְקוּן מִגָּלוּתֵיהּ, הֲדָא הוּא (ירמיה ל"א) דִכְתִיב בִּבְכִי יָבוֹאוּ וּבְתַחֲנוּנִים אוֹבִילֵם. (שמות ב') וַיִּפֶן כֹּה וָכֹה. חָמָא בְּאִלֵּין נ' אַתְוָון, דִּמְיַחֲדִין לֵיהּ יִשְׂרָאֵל בְּכָל יוֹמָא, שְׁמַע יִשְׂרָאֵל פַּעֲמַיִם, דְּאִית בְּהוֹן כ"ה כ"ה תְּרֵי זִמְנֵי, וְלָא חָמָא בֵּיהּ. וַיִּפֶן כֹּה וָכֹה וְגוֹ'. כֹּה וָכֹה, אָמַר רִבִּי אַבָּא, כֹּה חָמָא, אִי הֲווֹ בֵּיהּ עוֹבָדִין דְּכַשְׁרָן. וָכֹה אִי זַמִין לְנָפְקָא מִנֵּיהּ בְּרָא מְעַלְיָא, מִיָּד וַיַּרְא כִּי אֵין אִישׁ. חָמָא בְּרוּחַ קוּדְשָׁא, דְּלָא זַמִין לְנָפְקָא מִנֵּיהּ בְּרָא מְעַלְיָא.

אָמַר רַבִּי יְהוּדָה, לֶעָתִיד לָבֹא מַה כָּתוּב? בִּבְכִי יָבאוּ וּבְתַחֲנוּנִים וְגוֹ'. מַהוּ בִּבְכִי יָבֹאוּ? בִּזְכוּת בְּכִי שֶׁל אֵם הַיֶּלֶד, שֶׁהִיא רָחֵל, יָבוֹאוּ וְיִתְכַּנְּסוּ מֵהַגָּלוּת. וְאָמַר רַבִּי יִצְחָק, הַגְּאֻלָּה שֶׁל יִשְׂרָאֵל לֹא תְלוּיָה אֶלָּא רַק בִּבְכִי, כְּשֶׁיֻּשְׁלְמוּ וְיִכְלוּ בְּכִי הַדְּמָעוֹת שֶׁבָּכָה עֵשָׂו לִפְנֵי אָבִיו, שֶׁכָּתוּב (בראשית כז) וַיִּשָּׂא עֵשָׂו קֹלוֹ וַיֵּבְךָּ. [אמר רבי יוסי, אותו בכי שבכה עשו] וְאוֹתָן דְּמָעוֹת הוֹרִידוּ אֶת יִשְׂרָאֵל לַגָּלוּת. כֵּיוָן שֶׁיִּכְלוּ אוֹתָן דְּמָעוֹת בַּבְּכִיָּה שֶׁל יִשְׂרָאֵל, יֵצְאוּ מִגָּלוּתוֹ, זֶהוּ שֶׁכָּתוּב (ירמיה לא) בִּבְכִי יָבֹאוּ וּבְתַחֲנוּנִים אוֹבִילֵם. וַיִּפֶן כֹּה וָכֹה, רָאָה בְּאוֹתָן חֲמִשִּׁים אוֹתִיּוֹת שֶׁמְּיַחֲדִים אוֹתוֹ יִשְׂרָאֵל בְּכָל יוֹם שְׁמַע יִשְׂרָאֵל פַּעֲמַיִם, שֶׁיֵּשׁ בָּהֶם כ"ה כ"ה פַּעֲמַיִם, וְלֹא רָאָה אוֹתָם בּוֹ. וַיִּפֶן כֹּה וָכֹה וְגוֹ'. כֹּה וָכֹה, אָמַר רַבִּי אַבָּא, כֹּה – רָאָה אִם הָיוּ בוֹ מַעֲשִׂים כְּשֵׁרִים. וָכֹה – אִם עָתִיד לָצֵאת מִמֶּנּוּ בֵּן מְעֻלֶּה. מִיָּד – וַיַּרְא כִּי אֵין אִישׁ. רָאָה בְּרוּחַ הַקֹּדֶשׁ שֶׁלֹּא עָתִיד לָצֵאת מִמֶּנּוּ בֵּן מְעֻלֶּה.

דְּאָמַר רִבִּי אַבָּא, כַּמָּה חַיָּיבִין אִינּוּן בְּעָלְמָא, דְּמָפְקֵי בְּנִי מְעַלְיָא, יַתִּיר מֵאִינוּן זַכָּאִין. וְהַהוּא בְּרָא מְעַלְיָא דְּנָפַק מִן חַיָּיבָא, אִיהוּ מְעַלְיָא יַתִּיר, לְמֶהֱוֵי טָהוֹר מִטָּמֵא. נְהוֹרָא מִגּוֹ חֲשׁוֹכָא. חָכְמְתָא מִגּוֹ טִפְּשׁוּתָא. וְדָא אִיהוּ מְעַלְיָא מִכֹּלָּא.

שֶׁאָמַר רַבִּי אַבָּא, כַּמָּה רְשָׁעִים הֵם בָּעוֹלָם שֶׁמּוֹצִיאִים בָּנִים מְעֻלִּים יוֹתֵר מֵאוֹתָם צַדִּיקִים, וְאוֹתוֹ בֵּן מְעֻלֶּה שֶׁיּוֹצֵא מִן הָרָשָׁע הוּא מְעֻלֶּה יוֹתֵר, לִהְיוֹת טָהוֹר מִטָּמֵא, אוֹר מִתּוֹךְ חֲשֵׁכָה, חָכְמָה מִתּוֹךְ טִפְּשׁוּת, וְזֶהוּ הַמְעֻלֶּה מֵהַכֹּל.

בזוהר – ספר שמות-פרשת בא -דף מ"ג ע"א

יוֹסֵף עָלָה וְהִתְעַטֵּר בִּשְׁנֵי גְוָנִים – בַּתְּחִלָּה נַעַ"ר, וּבַסּוֹף צַדִּי"ק

… וּכְתִיב (הושע יא) כִּי נַעַר יִשְׂרָאֵל וָאֹהֲבֵהוּ, יִשְׂרָאֵל זוּטָא. שְׁמַע יִשְׂרָאֵל, יִשְׂרָאֵל סָבָא, שַׁפִּירוּ דִּגְוָונִין, עֵילָּא וְתַתָּא. יוֹסֵף סָלִיק וְאִתְעַטָּר בִּתְרֵין גַּוְונִין (נ"א דרגין) בְּקַדְמִיתָא נַעַ"ר, וּבְסוֹפָא צַדִּי"ק. כַּמָּה יָאַן בֵּיהּ גַּוְונִין לְמֵחזֵי, וְרָזָא דָּא (בראשית לט) וַיְהִי יוֹסֵף יְפֵה תֹאַר וִיפֵה מַרְאֶה. שַׁפִּירָא בִּתְרֵין סִטְרִין, בִּתְרֵין דַּרְגִּין, בִּתְרֵין גַּוְונִין, עֵילָּא וְתַתָּא.

… וְכָתוּב כִּי נַעַר יִשְׂרָאֵל וָאֹהֲבֵהוּ, יִשְׂרָאֵל הַקָּטָן, שְׁמַע יִשְׂרָאֵל, יִשְׂרָאֵל סָבָא, הַיֹּפִי שֶׁל הַגְּוָנִים, לְמַעְלָה וּלְמַטָּה. יוֹסֵף עָלָה וְהִתְעַטֵּר בִּשְׁנֵי גְוָנִים (דרגות) – בַּתְּחִלָּה נַעַ"ר, וּבַסּוֹף צַדִּי"ק. כַּמָּה נָאִים לוֹ הַגְּוָנִים לְמַרְאֶה, וְסוֹד זֶה (בראשית לט) וַיְהִי יוֹסֵף יְפֵה תֹאַר וִיפֵה מַרְאֶה. יָפֶה בִּשְׁנֵי צְדָדִים בִּשְׁתֵּי דְרָגוֹת וּבִשְׁנֵי גְוָנִים, עֶלְיוֹן וְתַחְתּוֹן.

בזוהר – ספר שמות-פרשת משפטים -דף קט"ו ע"א

לֹא כֵן עַבְדִּי מֹשֶׁה בְּכָל בֵּיתִי נֶאֱמָן הוּא

דְּקֹדֶם דְּחָזַרְתְּ בְּתִיוּבְתָּא (דף קט"ו ע"א) לָא הֲוֵית, אֶלָּא בְּאִילָנָא דְּטוֹב וָרָע, עֶבֶד וְנַעַר הֲוָה שְׁמָךְ בְּקַדְמִיתָא, (שמות ב) וְהִנֵּה נַעַר בּוֹכֶה, עֶבֶד נֶאֱמָן, הֲדָא הוּא דִכְתִיב, (במדבר יב) לֹא כֵן עַבְדִּי מֹשֶׁה בְּכָל בֵּיתִי נֶאֱמָן הוּא. וְהַהוּא רַע, שׁוּתָּפָא דְּעֶבֶד, גָּרַם לָךְ לְמֶחטֵי בַּסֶּלַע, בְּגִין דְּמַטֶּה דְּאִתְּמְסַר לָךְ, (נ"א בידך) הֲוָה דְּאִילָנָא דְּטוֹב וָרָע, (תיקונין צ' ע"ב) מְטַטְרוֹ"ן טוֹב. סָמָאֵ"ל רָע.

שֶׁקֹּדֶם שֶׁחָזַרְתָּ בִּתְשׁוּבָה לֹא הָיִיתָ אֶלָּא בָּעֵץ שֶׁל טוֹב וְרַע. עֶבֶד וְנַעַר הָיָה שִׁמְךְ בַּתְּחִלָּה, וְהִנֵּה נַעַר בֹּכֶה, עֶבֶד נֶאֱמָן. זֶהוּ שֶׁכָּתוּב (במדבר יב) לֹא כֵן עַבְדִּי מֹשֶׁה בְּכָל בֵּיתִי נֶאֱמָן הוּא. וְאוֹתוֹ הָרָע, הַשֻּׁתָּף שֶׁל הָעֶבֶד, גָּרַם לְךְ לַחֲטֹא בַּסֶּלַע, מִשּׁוּם שֶׁהַמַּטֶּה שֶׁנִּמְסַר לְךְ (בידך) הָיָה שֶׁל הָעֵץ טוֹב וָרָע. מטטרו"ן טוֹב, סמא"ל רַע.

וּכְעָן, דְּחָזַרְתְּ בְּתִיוּבְתָּא, וְאִתְדַּבְּקַת בְּאִילָנָא דְּחַיֵּי, הָא נַפְקַת מֵעֶבֶד, וְאִתְהָדַרְתְּ בֶּן לְקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא. וּמַטֶּה דְּאִתְמְסָר בִּידָךְ, יְהֵא עֵץ חַיִּים, ו', דְּאִיהוּ בֶּן יָ"הּ, וְתֵיעוּל (ד"א ותיעול) בְּמ"ט אַנְפִּין דִּילָךְ בְּאוֹרַיְיתָא, וְיִתְעֲבֵד מוֹט. וְיִתְקְיָים בָּךְ, (תהלים נה) לא יִתֵּן לְעוֹלָם מוֹט לַצַּדִּיק. מ"ט אַנְפִּין, מ"ט אַתְוָון  דִּשְׁמַע יִשְׂרָאֵל, וּבָרוּךְ שֵׁם, שִׁית תֵּיבִין דְּיִחוּדָא עִלָּאָה, ו' עִלָּאָה תִּפְאֶרֶת. שִׁית תֵּיבִין תִּנְיָינִין, דְּבָרוּךְ שֵׁם, ו' תִּנְיָינָא צַדִּיק. מ"ט. בְּאֶמְצָעִיתָא א. וַיִּשָּׂאוּהוּ בַמּוֹט בִּשְׁנָיִם.

וּכְשֵׁם שֶׁחָזַרְתָּ בִּתְשׁוּבָה וְנִדְבַּקְתָּ בְּעֵץ הַחַיִּים, הֲרֵי יָצָאתָ מֵעֶבֶד, וְהָפַכְתָּ לִהְיוֹת בֵּן לַקָּדוֹשׁ-בָּרוּךְ- הוּא. וְהַמַּטֶּה שֶׁנִּמְסַר בְּיָדְךְ יִהְיֶה עֵץ הַחַיִּים, ו', שֶׁהוּא בֶּן יָ"הּ, וְתִכָּנֵס בְּאַרְבָּעִים וְתֵשַׁע הַפָּנִים שֶׁלְּךְ בַּתּוֹרָה, וְיֵעָשֶׂה מוֹט, וְיִתְקַיֵּם בְּךְ (תהלים נה) לֹא יִתֵּן לְעוֹלָם מוֹט לַצַּדִּיק. אַרְבָּעִים וְתֵשַׁע פָּנִים, אַרְבָּעִים וְתֵשַׁע אוֹתִיּוֹת שֶׁל שְׁמַע יִשְׂרָאֵל וּבָרוּךְ שֵׁם, שֵׁשׁ תֵּבוֹת הַתֵּבוֹת שֶׁל הַיִּחוּד הָעֶלְיוֹן, ו' עֶלְיוֹנָה תִּפְאֶרֶת. שֵׁשׁ תֵּבוֹת שְׁנִיּוֹת שֶׁל בָּרוּךְ שֵׁם, ו' שֵׁנִי צַדִּיק. מ"ט. בָּאֶמְצַע ו. וַיִּשָּׂאוּהוּ בַמּוֹט בִּשְׁנָיִם.

וּבְרַחֲמִים גְּדלִים אֲקַבְּצֵךְ, מִשָּׁם וְאֵילָךְ יִתְקַיֵּם בְּךְ, לֹא יִתֵּן לְעוֹלָם מוֹט לַצַּדִּיק

בְּלֹא וָא"ו בְּאֶמְצָעִיתָא, אִיהוּ מ"ט. (נ"א בלא א' דאמצעיתא דו"ו) וְצַדִיק מ"ט לִפְנִי רָשָׁע. וּמַאן גָּרַע דָּא. א'. אֶחָד מֵחֲמִשִּׁים. דְּחַמְשִׁין תַּרְעִין אִתְיְהִיבוּ לָךְ, חָסֵר חַד, כְּמָה דְּאוּקְמוּהָ מָארֵי מַתְנִיתִין, חַמְשִׁים שַׁעֲרֵי בִּינָה נִמְסְרוּ לְמֹשֶׁה, חוּץ מְאֶחָד. וְהַאי אִיהוּ א', דְּחָסֵר מֵחַמְשִׁין, וְאִשְׁתְּאַר מ"ט, וְדָא גָּרִים לָךְ צַדִּיק מ"ט לִפְנֵי רָשָׁע. מַאי רָשָׁע. דָּא סָמָאֵ"ל.

בְּלֹא וָא"ו בָּאֶמְצַע, הוּא מ"ט. (בלא א' האמצעית של ו"ו) וְצַדִּיק מָ"ט לִפְנֵי רָשָׁע, וּמִי גָרַע אֶת זֶה? א'. אֶחָד מֵחֲמִשִּׁים, שֶׁחֲמִשִּׁים שְׁעָרִים נִתְּנוּ לְךְ חָסֵר אֶחָד, כְּמוֹ שֶׁבֵּאֲרוּ בַּעֲלֵי הַמִּשְׁנָה, חֲמִשִּׁים שַׁעֲרֵי בִינָה נִמְסְרוּ לְמֹשֶׁה חוּץ מֵאֶחָד. וְזֶהוּ א' שֶׁחָסֵר מֵחֲמִשִּׁים, וְנִשְׁאֲרוּ מ"ט, וְזֶה גָּרַם לְךְ צַדִּיק מָ"ט לִפְנֵי רָשָׁע. מִי הָרָשָׁע? זֶה סמא"ל.

וְהַאי אִיהוּ מ"ט, מִן מַטֶּה דִּילָךְ, דְּאִתְּמַר בֵּיהּ (שמות יז) וּמַטֵּה הָאֱלהִים בְּיָדִי. (דמטה אחרא אית לך) מַטֵּה דִּילָךְ הוּא מַטֶּה דְּמֹשֶׁה, וּבְגִין דָּא א, דְּאִיהִי בִּינָה, חוֹזְרַת לָךְ, כְּמָה דְּאוּקְמוּהָ בְּמַתְנִיתִין, אָלֶף בִּינָה. דְּחָזְרַת לָךְ בְּתִיוּבְתָּא, וְתֵיעוּל בֵּין וָ"ו, וְאִתְעָבִיד וָא"ו, לְקַיֵּים בָּךְ לְיִשְׂרָאֵל, (ישעיה נד) וּבְרַחֲמִים גְּדוֹלִים אֲקַבְּצֵךְ. (ירמיה ל"א) (ובתחנונים אובילם) מִתַּמָּן וְאֵילָךְ יִתְקַיֵּים בָּךְ, לא יִתֵּן לְעוֹלָם מוֹט לַצַּדִּיק.

וְזְהִוּ מ"ט, מֵהַמַּטֶּה שֶׁלְּךְ, שֶׁנֶּאֱמַר בּוֹ (שמות יז) וּמַטֵּה הָאֱלֹהִים בְּיָדִי. הַמַּטֶּה שֶׁלְּךְ הוּא הַמַּטֶּה שֶׁל מֹשֶׁה, וּמִשּׁוּם זֶה א, שֶׁהִיא בִּינָה, חוֹזֶרֶת לְךְ, כְּמוֹ שֶׁבֵּאֲרוּהָ בַּמִּשְׁנָה, אָלֶף בִּינָה. שֶׁהִיא חוֹזֶרֶת לְךְ בִּתְשׁוּבָה וְתִכָּנֵס בֵּין וָ"ו, וְתֵעָשֶׂה וָא"ו, לְקַיֵּם בְּךְ לְיִשְׂרָאֵל, (ישעיה נד) וּבְרַחֲמִים גְּדלִים אֲקַבְּצֵךְ (ירמיה לא) (ובתחנונים אובילם). מִשָּׁם וְאֵילָךְ יִתְקַיֵּם בְּךְ, לֹא יִתֵּן לְעוֹלָם מוֹט לַצַּדִּיק.

בזוהר – ספר שמות-פרשת תרומה -דף קל"ג ע"ב

אַשְׁרֵי הָאִישׁ שֶׁאֶת זֶה שָׂם בִּרְצוֹנוֹ לְהַשְׁלִים לְרִבּוֹנוֹ בְּכָל יוֹם

זַכָּאָה אִיהוּ בַּר נָשׁ, דְּדָא שַׁוֵּי בִּרְעוּתֵיהּ, לְאַשְׁלָמָא לְגַבֵּי מָארֵיהּ בְּכָל יוֹמָא, וּלְאַתְקְנָא הַאי עֲלִיַּת קִיר קְטַנָּה, לְגַבֵּי מָארֵיהּ בְּהָנֵי תִּקּוּנִין. כְּדֵין וַדַּאי קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא יְהֵא אוּשְׁפִּיזֵיהּ בְּכָל יוֹמָא. זַכָּאָה אִיהוּ בְּהַאי עָלְמָא, וְזַכָּאָה אִיהוּ בְּעָלְמָא דְּאָתֵי. בְּגִין דְּאִלֵּין אַרְבַּע, אִינּוּן תִּקּוּנֵי דִּשְׁכִינְתָּא, לְאִתְתַּקְנָא לְגַבֵּי בַּעְלָהּ. בְּאַרְבַּע תִּקּוּנִין אִלֵּין, אִתְתַּקְנָת בִּשְׁפִירָהָא, בְּחֶדְוָוהָא, בְּחֶזְוָוהָא, עַל יְדֵי דְּעַמָּא קַדִּישָׁא בְּכָל יוֹמָא.

אַשְׁרֵי הָאִישׁ שֶׁאֶת זֶה שָׂם בִּרְצוֹנוֹ לְהַשְׁלִים לְרִבּוֹנוֹ בְּכָל יוֹם וּלְתַקֵּן עֲלִיַּת קִיר קְטַנָּה זוֹ לְרִבּוֹנוֹ בַּתִּקּוּנִים הַלָּלוּ, אָז וַדַּאי שֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא יִהְיֶה אוֹרְחוֹ בְּכָל יוֹם. אַשְׁרָיו בָּעוֹלָם הַזֶּה, וְאַשְׁרָיו בָּעוֹלָם הַבָּא. מִשּׁוּם שֶׁאֵלּוּ הָאַרְבָּעָה הֵם תִּקּוּנֵי הַשְּׁכִינָה לְהִתְתַּקֵּן לְבַעְלָהּ. בְּאַרְבָּעָה הַתִּקּוּנִים הַלָּלוּ הִיא מִתְתַּקֶּנֶת בְּיָפְיָהּ בְּשִׂמְחוֹתֶיהָ, בְּמַרְאֶיהָ, עַל יְדֵי הָעָם הַקָּדוֹשׁ כָּל יוֹם.

בְּשָׁעָה שֶׁיִּשְׂרָאֵל מְיַחֲדִים אֶת הַיִּחוּד שֶׁל סוֹד שְׁמַע יִשְׂרָאֵל בְּרָצוֹן שָׁלֵם, אָז יוֹצֵא אוֹר אֶחָד

מִטָּה אִתְיְהִיבַת לֵיהּ לְיַעֲקֹב לְאִתְתַּקְּנָא, וְעַל דָּא יַעֲקֹב אַתְקִין צְלוֹתָא דְּעַרְבִית. שֻׁלְחָן אַתְקִין דָּוִד מַלְכָּא, בְּאִינוּן שִׁירִין וְתוּשְׁבְּחָן דְּאִיהוּ אַתְקִין, כְּמָה דְאַתְּ אָמֵר (תהלים כג) תַּעֲרֹךְ לְפָנַי שֻׁלְחָן נְגֶד צוֹרְרָי. כִּסֵּא אַתְקִין אַבְרָהָם, בְּאִתְקַשְּׁרוּתָא דִּילֵיהּ, דְּעָבִיד טִיבוּ וּשְׁלִימוּ דְּנִשְׁמָתִין לְכָל בְּנֵי עָלְמָא, וְלֵית תִּקּוּנָא דְּכִסֵּא, אֶלָּא בְּחֶסֶד דְּאַבְרָהָם, כְּמָה דְאַתְּ אָמֵר (ישעיה טז) וְהוּכַן בַּחֶסֶד כִּסֵּא. מְנוֹרָה (דף קל"ג ע"ב) אַתְקִין יִצְחָק, דְּאַקְדִּישׁ שְׁמָא דְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא לְעֵינֵיהוֹן דְּכָל עָלְמָא, וְנָהִיר נְהִירוּ דְּבוּצִינָא עִלָּאָה בְּהַהִיא קְדוּשָׁה. בְּגִינֵי כַּךְ, צְרִיכִין עַמָּא קַדִּישָׁא, לוֹמַר תָּדִיר וּלְשַׁוָּאָה רְעוּתְהוֹן, לְסַדְּרָא לְגַבֵּי עָלְמָא עִלָּאָה, דְּאִיהוּ מָארֵיהּ דְּבֵיתָא, אִישׁ הָאֱלֹהִים, מִטָּה וְשֻׁלְחָן וְכִסֵּא וּמְנוֹרָה, לְמֶהֱוֵי שְׁלִימוּ בְּכָל יוֹמָא, עֵילָּא וְתַתָּא. (ד"א כאן חסר) בְּשַׁעֲתָא דְּקָא מְיַחֲדֵי יִשְׂרָאֵל, יִחוּדָא דְרָזָא דִּשְׁמַע יִשְׂרָאֵל, בִּרְעוּתָא שְׁלִים, כְּדֵין נַפְקֵי מִגּוֹ סְתִימוּ דְּעָלְמָא עִלָּאָה, חַד נְהִירוּ, וְהַהוּא נְהִירוּ בָּטַשׁ גּוֹ בּוּצִינָא דְּקַרְדִּינוּתָא, וְאִתְפְּלַג לְע' נְהוֹרִין, וְאִינּוּן ע' נְהוֹרִין, בְּע' עַנְפִין דְּאִילָנָא דְּחַיֵּי.

הַמִּטָה נִתְּנָה לְיַעֲקֹב לְהִתְתַּקֵּן, וְלָכֵן יַעֲקֹב תִּקֵּן תְּפִלַּת עַרְבִית. שֻׁלְחָן תִּקֵּן דָּוִד הַמֶּלֶךְ בְּאוֹתָם שִׁירוֹת וְתִשְׁבָּחוֹת שֶׁתִּקֵּן, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר (תהלים כג) תַּעֲרֹךְ לְפָנַי שֻׁלְחָן נֶגֶד צֹרְרָי. כִּסֵּא תִּקֵּן אַבְרָהָם בְּהִתְקַשְּׁרוּתוֹ, שֶׁעָשָׂה טוֹב וּשְׁלֵמוּת הַנְּשָׁמוֹת לְכָל בְּנֵי הָעוֹלָם, וְאֵין תִּקּוּן הַכִּסֵּא אֶלָּא בַּחֶסֶד שֶׁל אַבְרָהָם, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר (ישעיה טז) וְהוּכַן בְּחֶסֶד כִּסֵּא. הַמְּנוֹרָה תִּקֵּן יִצְחָק, שֶׁקִּדֵּשׁ שֵׁם הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְעֵינֵי כָּל הָעוֹלָם, וְהֵאִיר אֶת אוֹר הַמְּנוֹרָה הָעֶלְיוֹנָה בְּאוֹתָהּ קְדֻשָּׁה. לָכֵן צְרִיכִים הָעָם הַקָּדוֹשׁ לוֹמַר תָּמִיד וְלָשִׂים רְצוֹנָם לְסַדֵּר לָעוֹלָם הָעֶלְיוֹן, שֶׁהוּא בַּעַל הַבַּיִת, אִישׁ הָאֱלֹהִים, מִטָּה וְשֻׁלְחָן וְכִסֵּא וּמְנוֹרָה, לִהְיוֹת שְׁלֵמוּת בְּכָל יוֹם מַעְלָה וּמַטָּה. בְּשָׁעָה שֶׁיִּשְׂרָאֵל מְיַחֲדִים אֶת הַיִּחוּד שֶׁל סוֹד שְׁמַע יִשְׂרָאֵל בְּרָצוֹן שָׁלֵם, אָז יוֹצֵא מִתּוֹךְ סֵתֶר שֶׁל הָעוֹלָם הָעֶלְיוֹן אוֹר אֶחָד, וְאוֹתוֹ אוֹר מַכֶּה לְתוֹךְ הַנִּיצוֹץ הַקָּשֶׁה וּמִתְחַלֵּק לְשִׁבְעִים אוֹרוֹת, וְאוֹתָם שִׁבְעִים אוֹרוֹת בְּשִׁבְעִים עַנְפֵי עֵץ הַחַיִּים.

כְּדֵין, הַהוּא אִילָנָא סָלִיק רֵיחִין וּבוּסְמִין, וְכָל אִילָנִי דְּגִנְתָּא דְּעֵדֶן, כֻּלְּהוּ סַלְּקִין רֵיחִין, וּמְשַׁבְּחָן לְמָארֵיהוֹן, דְּהָא כְּדֵין אִתְתַּקְּנַת מַטְרוֹנִיתָא, לְאַעֲלָא לַחוּפָּה בַּהֲדֵי בַּעְלָהּ, כָל אִינּוּן שַׁיְיפִין עִלָּאִין, כֻּלְּהוּ מִתְחַבְּרָן בְּתִיאוּבְתָּא חֲדָא, וּבִרְעוּתָא חֲדָא, לְמֶהֱוֵי חַד בְּלָא פִּרוּדָא כְּלָל. וּכְדֵין בַּעְלָהּ אִתְתָּקַּן לְגַבָּהָא לְאַעֲלָא לַחוּפָּה בְּיִחוּדָא חַד, לְאִתְיַיחֲדָא בְּמַטְרוֹנִיתָא.

אָז אוֹתוֹ אִילָן מַעֲלֶה רֵיחוֹת וּבְשָׂמִים, וְכָל אִילָנוֹת גַּן עֵדֶן, כֻּלָּם מַעֲלִים רֵיחוֹת וּמְשַׁבְּחִים אֶת רִבּוֹנָם, שֶׁהֲרֵי אָז מְתֻקֶּנֶת הַגְּבִירָה לְהִכָּנֵס לַחֻפָּה עִם בַּעְלָהּ. כָּל אוֹתָם אֵיבָרִים עֶלְיוֹנִים, כֻּלָּם מִתְחַבְּרִים בִּתְשׁוּקָה אַחַת וּבְרָצוֹן אֶחָד לִהְיוֹת אֶחָד בְּלִי פֵרוּד כְּלָל. וְאָז בַּעְלָהּ מִתְתַּקֵּן אֵלֶיהָ לְהַכְנִיסָהּ לַחֻפָּה בְּיִחוּד אֶחָד לְהִתְיַחֵד עִם הַגְּבִירָה.

וְעַל דָּא אֲנָן מִתְּעַרֵי לֵיהּ, וְאַמְרִינָן (דברים ו) שְׁמַע יִשְׂרָאֵל, אַתְקִין גַּרְמָךְ, הָא בַּעְלִיךְ יֵיתֵי לְגַבִּיךְ בְּתִקּוּנוֹי, זַמִּין לָקֳבְלָךְ. יְיָ' אֱלֹהֵינוּ יְיָ' אֶחָד, בְּיִחוּדָא חֲדָא, בִּרְעוּתָא חֲדָא, בְּלֹא פִּרוּדָא, דְּכָל אִינּוּן שַׁיְיפִין כֻּלְּהוּ אִתְעָבִידוּ חַד, וְעַיְילִין בְּחַד תִּיאוּבְתָּא.

וְלָכֵן אָנוּ מְעוֹרְרִים אוֹתוֹ וְאוֹמְרִים (דבריםי) שְׁמַע יִשְׂרָאֵל. תַּקְּנִי עַצְמֵךְ, הֲרֵי בַּעְלֵךְ יָבא אֵלַיִךְ בְּתִקּוּנָיו מְזֻמָּן כְּנֶגְדֵּךְ. ה' אֱלֹהֵינוּ ה' אֶחָד, בְּיִחוּד אֶחָד, בְּרָצוֹן אֶחָד, בְּלִי פֵרוּד, שֶׁכָּל אוֹתָם הָאֵיבָרִים נַעֲשִׂים אֶחָד, וְנִכְנָסִים בְּאֶחָד בִּתְשׁוּקָה.

כֵּיוָן דְּאַמְרֵי יִשְׂרָאֵל יְיָ' אֶחָד בְּאִתְעָרוּתָא דְּשִׁית סִטְרִין, כְּדֵין כָּל אִינּוּן שִׁית סִטְרִין, אִתְעָבִידוּ חַד וְעָאלִין בְּחַד תִּיאוּבְתָּא, וְרָזָא דָּא ו' חַד פְּשִׁיטוּ בִּלְחוֹדוֹי, בְּלֹא דְּבֵקוּתָא אַחֲרָא לְגַבֵּיהּ, אֶלָּא אִיהוּ בִּלְחוֹדוֹי פָּשִׁיט מִכֹּלָּא, וְאִיהוּ חַד.

כֵּיוָן שֶׁאוֹמְרִים יִשְׂרָאֵל "ה' אֶחָד" בְּהִתְעוֹרְרוּת שִׁשָּׁה צְדָדִים, אָז כָּל אוֹתָם שֵׁשֶׁת הַצְּדָדִים נַעֲשִׂים אֶחָד וְנִכְנָסִים בִּתְשׁוּקָה אַחַת, וְסוֹד זֶה ו' אֶחָד, פְּשִׁיטוּת בִּלְבַדּוֹ בְּלִי דְבְקוּת אַחֶרֶת אֵלָיו, אֶלָּא הוּא לְבַדּוֹ פָּשׁוּט מִכֹּל, וְהוּא אֶחָד.

אַשְׁרֵי הָעָם שֶׁיּוֹדְעִים אֶת זֶה וּמְסַדְּרִים סִדּוּר עֶלְיוֹן שֶׁל הָאֱמוּנָה

בְּהַהִיא שַׁעֲתָא, מַטְרוֹנִיתָא מִתְתַּקְּנָא וּמִתְקַשְּׁטָא, וְעַיְילִין לָהּ שַׁמָּשָׁהָא בִּלְחִישׁוּ סַגִּי, לְגַבֵּי בַּעְלָהּ, וְאַמְרֵי בָּרוּךְ שֵׁם כְּבוֹד מַלְכוּתוֹ לְעוֹלָם וָעֶד. דָּא אִיהוּ בִּלְחִישׁוּ, דְּהָכִי אִצְטְרִיךְ לְאַעֲלָא לָהּ לְגַבֵּי בַּעְלָהּ. זַכָּאָה עַמָּא דְּיַדְעֵי דָּא, וּמְסַדְּרֵי סִדּוּרָא עִלָּאָה דִּמְהֵימְנוּתָא.

בְּאוֹתָהּ שָׁעָה הַגְּבִירָה מִתְתַּקֶּנֶת וּמִתְקַשֶּׁטֶת, וְשַׁמָּשֶׁיהָ מַכְנִיסִים אוֹתָהּ בְּלַחַשׁ רַב אֶל בַּעְלָהּ, וְאוֹמְרִים: בָּרוּךְ שֵׁם כְּבוֹד מַלְכוּתוֹ לְעוֹלָם וָעֶד. זֶהוּ בְּלַחַשׁ, שֶׁכָּךְ צָרִיךְ לְהַכְנִיסָהּ לְבַעְלָהּ. אַשְׁרֵי הָעָם שֶׁיּוֹדְעִים אֶת זֶה וּמְסַדְּרִים סִדּוּר עֶלְיוֹן שֶׁל הָאֱמוּנָה.

בזוהר – ספר שמות-פרשת תרומה -דף קל"ד ע"א

שְׁמַע יִשְׂרָאֵל ה' אֱלֹהֵינוּ ה' אֶחָד. הֲרֵי שֵׁשׁ תֵּבוֹת כְּנֶגֶד שִׁשָּׁה צְדָדִים

כֵּיוָן דְּאִיהוּ אִתְיָחַד לְעֵילָּא בְּשִׁית סִטְרִין. אוּף הָכִי אִיהִי אִתְיַחֲדַת לְתַתָּא בְּשִׁית סִטְרִין אָחֲרָנִין. בְּגִין לְמֶהוֵי (דף קל"ד ע"א) אֶחָד לְעֵילָּא, וְאֶחָד לְתַתָּא, כְּמָה דְאַתְּ אָמֵר (זכריה יד) יִהְיֶה יְיָ' אֶחָד וּשְׁמוֹ אֶחָד. אֶחָד לְעֵילָּא בְּשִׁית סִטְרִין, דִּכְתִּיב, (דברים ו) שְׁמַע יִשְׂרָאֵל יְיָ' אֱלהֵינוּ יְיָ' אֶחָד. הָא שִׁית תֵּיבִין, לָקֳבֵל שִׁית סִטְרִין. אֶחָד לְתַתָּא בְּשִׁית סִטְרִין, (הדא הוא דכתיב) בָּרוּךְ שֵׁם כְּבוֹד מַלְכוּתוֹ לְעוֹלָם וָעֶד, הָא שִׁית סִטְרִין אָחֲרָנִין בְּשִׁית תֵּיבִין. יְיָ' אֶחָד לְעֵילָּא, וּשְׁמוֹ אֶחָד לְתַתָּא.

כֵּיוָן שֶׁהוּא מִתְיַחֵד לְמַעְלָה בְּשִׁשָּׁה צְדָדִים, אַף כָּךְ הִיא מִתְיַחֶדֶת לְמַטָּה בְּשִׁשָּׁה צְדָדִים אֲחֵרִים, כְּדֵי לִהְיוֹת אֶחָד לְמַעְלָה וְאֶחָד לְמַטָּה, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר (זכריה ד) יִהְיֶה ה' אֶחָד וּשְׁמוֹ אֶחָד. אֶחָד לְמַעְלָה בְּשִׁשָּׁה צְדָדִים – שֶׁכָּתוּב (דברים ו) שְׁמַע יִשְׂרָאֵל ה' אֱלֹהֵינוּ ה' אֶחָד. הֲרֵי שֵׁשׁ תֵּבוֹת כְּנֶגֶד שִׁשָּׁה צְדָדִים. אֶחָד לְמַטָּה בְּשִׁשָּׁה צְדָדִים – (זהו שכתוב) בָּרוּךְ שֵׁם כְּבוֹד מַלְכוּתוֹ לְעוֹלָם וָעֶד. הֲרֵי שִׁשָּׁה צְדָדִים אֲחֵרִים בְּשֵׁשׁ תֵּבוֹת. ה' אֶחָד – לְמַעְלָה. וּשְׁמוֹ אֶחָד – לְמַטָּה.

וְאִי תֵּימָא, הָא כְּתִיב אֶחָד לְעֵילָּא, וּלְתַתָּא לָא כְּתִיב אֶחָד. וָעֶד הוּא אֶחָד, בְּחִלּוּפֵי אַתְוָון. אַתְוָון דִּדְכוּרָא לָא מִתְחַלְּפֵי, אַתְוָון דְּנוּקְבָּא מִתְחַלְּפֵי, דְּהָא שְׁבָחָא דִּדְכוּרָא עַל נוּקְבָּא. וּבְגִין דְּלָא תִּשְׁלוֹט עַיִן הָרָע, אֲנָן מְחַלְּפֵי אַתְוָון, דְּלָא אַמְרֵינָן אֶחָד בְּאִתְגַּלְיָיא. וּבְזִמְנָא דְּאָתֵי, דְּיִתְעֲבָר עַיִן הָרָע מֵעָלְמָא, וְלָא תִּשְׁלוֹט, (בהדה) כְּדֵין יִתְקְרֵי אֶחָד בְּאִתְגַּלְיָיא. בְּגִין דְּהַשְׁתָּא דְּהַהוּא סִטְרָא אַחֲרָא אִתְדָּבַּק בַּהֲדָהּ, לָאו אִיהִי אֶחָד, אֶלָּא דַּאֲנָן מְיַחֲדִין לָהּ בִּלְחִישׁוּ, בְּרָזָא דְּאַתְוָון אָחֲרָנִין, וְאַמְרִי וָעֶד.

וְאִם תֹּאמַר, הֲרֵי כָּתוּב אֶחָד לְמַעְלָה, וּלְמַטָּה לֹא כָתוּב אֶחָד. וָעֶד הוּא אֶחָד בְּחִלּוּפֵי אוֹתִיּוֹת. אוֹתִיּוֹת הַזָּכָר לֹא מִתְחַלְּפוֹת, אוֹתִיּוֹת הַנְּקֵבָה מִתְחַלְּפוֹת, שֶׁהֲרֵי שֶׁבַח הַזָּכָר עַל הַנְּקֵבָה. וּכְדֵי שֶׁלֹּא תִשְׁלֹט עַיִן הָרָע אָנוּ מַחֲלִיפִים אוֹתִיּוֹת שֶׁלֹּא אוֹמְרִים אֶחָד בְּגָלוּי, וְלֶעָתִיד לָבֹא כְּשֶׁתַּעֲבֹר עַיִן הָרָע מִן הָעוֹלָם וְלֹא תִשְׁלֹט (אצלה), אָז יִקָּרֵא אֶחָד בְּגָלוּי. מִשּׁוּם שֶׁעַכְשָׁו, כְּשֶׁאוֹתוֹ הַצַּד הָאַחֵר נִדְבָּק עִמָּהּ, אֵינָהּ אֶחָד, אֶלָּא שֶׁאָנוּ מְיַחֲדִים אוֹתָהּ בְּלַחַשׁ בְּסוֹד הָאוֹתִיּוֹת הָאֲחֵרוֹת, וְאוֹמְרִים וָעֶד.

אֲבָל בְּזִמְנָא דְּאָתֵי, דְּיִתְפְּרַשׁ הַהוּא סִטְרָא מִינָהּ, וְיִתְעֲבָר מֵעָלְמָא, כְּדֵין יִתְקְרֵי אֶחָד וַדַּאי, דְּלָא יְהֵא בַּהֲדָהּ שׁוּתָּפוּ וּדְבִיקוּ אַחֲרָא, כְּמָה דְאַתְּ אָמֵר (זכריה יד) בַּיּוֹם הַהוּא יִהְיֶה יְיָ' אֶחָד וּשְׁמוֹ אֶחָד, בְּאִתְגַּלְיָא בְּהֶדְיָא, וְלָא בִּלְחִישׁוּ, וְלָא בְּרָזָא.

אֲבָל לֶעָתִיד לָבֹא שֶׁיִּפָּרֵד אוֹתוֹ הַצַּד מִמֶּנָּה וְיָעֳבַר מֵהָעוֹלָם, אָז יִקָּרֵא אֶחָד וַדַּאי, שֶׁלֹּא יִהְיֶה עִמָּהּ שֻׁתָּפוּת וּדְבֵקוּת אַחֶרֶת, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר (זכריה יד) בַּיּוֹם הַהוּא יִהְיֶה ה' אֶחָד וּשְׁמוֹ אֶחָד, בְּגָלוּי בְּפֵרוּשׁ, וְלֹא בְּלַחַשׁ וְלֹא בְּסוֹד.

וְעַל דָּא, אֲנָן מְיַחֲדִין לָהּ מֵהַהוּא סִטְרָא אַחֲרָא, כְּמַאן דְּזַמִּין לְאַחֲרָא לְמֶיהֱוֵי סָהִיד דִּילֵיהּ. בְּגִין דְּדָא אִיהוּ סָהִיד דִּילָן, וְסִטְרָא אַחֲרָא לָאו אִיהוּ סָהֲדָא לְגַבָּן. וּכְדֵין אִיהִי אִתְפְּרִישַׁת מֵהַהוּא סִטְרָא. כֵּיוָן דְּאָתַת, אֲנָן מַעֲלִין לָהּ לַחוּפָּה לְגַבֵּי בַּעְלָהּ, מַלְכָּא עִלָּאָה, בְּכָל רְעוּתָא וְכַוָּונָא דְּלִבָּא, וְעַל דָּא אִיהוּ אֶחָד.

וְלָכֵן אָנוּ מְיַחֲדִים אוֹתָהּ מֵאוֹתוֹ הַצַּד הָאַחֵר, כְּמִי שֶׁמַּזְמִין אַחֵר לִהְיוֹת עֵד שֶׁלּוֹ, מִשּׁוּם שֶׁזֶּהוּ הָעֵד שֶׁלָּנוּ, וְהַצַּד הָאַחֵר אֵינוֹ עֵד אֵלֵינוּ. וְאָז הִיא נִפְרֶדֶת מֵאוֹתוֹ הַצַּד. כֵּיוָן שֶׁבָּאָה, אָנוּ מַכְנִיסִים אוֹתָהּ לַחֻפָּה אֶל בַּעְלָהּ, הַמֶּלֶךְ הָעֶלְיוֹן, בְּכָל רָצוֹן וִכַוָּנַת הַלֵּב, וְלָכֵן הוּא אֶחָד.

עד כאן נוסף מהמו"ל

בזוהר – ספר שמות-פרשת תרומה -דף קל"ט ע"ב

סּוֹד הָעֶלְיוֹן שֶׁל הַיִּחוּד

תְּלֵיסַר זִינִין אִינּוּן, בַּר י"ב אַבְנִין יַקִּירִין אִלֵּין, וְכֻלְּהוּ סַלְּקִין לְכ"ה אַתְוָון, (דף קל"ט ע"ב) בְּרָזָא עִלָּאָה דְּיִחוּדָא. וְלָקֳבֵל אִלֵּין, גָּלִיף וְאַתְקִין מֹשֶׁה, כ"ה אַתְוָון בְּרָזָא דִּפְסוּקָא דְּיִחוּדָא, דִּכְתִּיב, (דברים ו) שְׁמַע יִשְׂרָאֵל יְדוָֹד אֱלֹהֵינוּ יְדוָֹד אֶחָד. וְאִינּוּן כ"ה אַתְוָון, גְּלִיפָן מְחַקְּקָן בְּרָזָא דִּלְעֵילָּא.

שְׁלשָה עָשָׂר מִינִים הֵם, פְּרָט לִשְׁתֵּים עֶשְׂרֵה הָאֲבָנִים הַיְקָרוֹת הַלָּלוּ, וְכֻלָּם עוֹלִים לְעֶשְׂרִים וְחָמֵשׁ אוֹתִיּוֹת בַּסּוֹד הָעֶלְיוֹן שֶׁל הַיִּחוּד. וּכְנֶגֶד אֵלֶּה חָקַק וְתִקֵּן מֹשֶׁה עֶשְׂרִים וְחָמֵשׁ אוֹתִיּוֹת בְּסוֹד הַפָּסוּק שֶׁל הַיִּחוּד, שֶׁכָּתוּב (דברים ו) שְׁמַע יִשְׂרָאֵל יְהֹוָה אֱלֹהֵינוּ יְהֹוָה אֶחָד. וְהֵם עֶשְׂרִים וְחָמֵשׁ אוֹתִיּוֹת, גִּלּוּפִים חֲקוּקִים בַּסּוֹד שֶׁלְּמַעְלָה.

יַעֲקֹב בָּעָא לְאַתְקְנָא לְתַתָּא, בְּרָזָא דְּיִחוּדָא, וְאַתְקִין בְּכ"ד אַתְוָון, וְאִינּוּן בָּרוּךְ שֵׁם כְּבוֹד מַלְכוּתוֹ לְעוֹלָם וָעֶד. וְלָא אַשְׁלִים לְכ"ה אַתְוָון, בְּגִין דְּעַד לָא אִתְתָּקַּן מַשְׁכְּנָא. כֵּיוָן דְּאִתְתָּקַּן מַשְׁכְּנָא, וְאִשְׁתְּלִים, מִלָּה קַדְמָאָה דְּהֲוָה נָפִיק מִנֵּיה, כַּד אִשְׁתְּלִים, לָא מַלִּיל אֶלָּא בְּכ"ה אַתְוָון, לְאַחֲזָאָה דְּהָא אִשְׁתְּלִים דָּא כְּגַוְונָא דִּלְעֵילָּא, דִּכְתִּיב, (ויקרא א) וַיְדַבֵּר יְיָ' אֵלָיו מֵאֹהֶל מוֹעֵד לֵאמֹר. הָא כ"ה אַתְוָון.

יַעָקֹב רָצָה לְתַקֵּן לְמַטָּה בְּסוֹד הַיִּחוּד, וְתִקֵּן בְּעֶשְׂרִים וְאַרְבַּע אוֹתִיּוֹת, וְהֵן: בָּרוּךְ שֵׁם כְּבוֹד מַלְכוּתוֹ לְעוֹלָם וָעֶד. וְלֹא הִשְׁלִים לְעֶשְׂרִים וְחָמֵשׁ אוֹתִיּוֹת, מִשּׁוּם שֶׁעֲדַיִן לֹא הִתְתַּקֵּן הַמִּשְׁכָּן. כֵּיוָן שֶׁהִתְתַּקֵּן הַמִּשְׁכָּן וְנִשְׁלַם, הַדָּבָר הָרִאשׁוֹן שֶׁהָיָה יוֹצֵא מִמֶּנּוּ כְּשֶׁהִשְׁתַּלֵּם – לֹא דִבֵּר אֶלָּא בְּעֶשְׂרִים וְחָמֵשׁ אוֹתִיּוֹת, לְהַרְאוֹת שֶׁהֲרֵי נִשְׁלָם זֶה כְּמוֹ שֶׁלְּמַעְלָה, שֶׁכָּתוּב (ויקרא א) וַיְדַבֵּר ה' אֵלָיו מֵאֹהֶל מוֹעֵד לֵאמֹר. הֲרֵי עֶשְׂרִים וְחָמֵשׁ אוֹתִיּוֹת.

וְעַל דָּא כ"ה זִינִין לְאַשְׁלְמָא תִּקּוּנָא דְמִקְדָשָׁא (ס"א דמשכנא) וְכָל הָנֵי אַתְוָון, אוֹקִימְנָא בְּאִינּוּן אַתְוָון גְּלִיפָן, דְּאוֹלִיפְנָא מִמַּר. וּבְגִין דְּמַשְׁכְּנָא אִשְׁתְּלִים בְּרָזִין אִלֵּין, אִקְרֵי כ"ה, בְּיִחוּדָא דִּשְׁלִימוּ דְּמַשְׁכְּנָא, וְעַל דָּא (תהלים קמה) וַחֲסִידֶיךָ יְבָרְכוּכָה כְּתִיב, רָזָא דִּשְׁלִימוּ דְּכָל מַשְׁכְּנָא וְתִקּוּנָא דִּילֵיהּ. כ"ה, לָקֳבֵל כ"ב אַתְוָון, וְאוֹרַיְיתָא וּנְבִיאִים וּכְתוּבִים, דְּאִינּוּן כְּלָלָא חֲדָא, וְרָזָא חֲדָא.

וְלָכֵן עֶשְׂרִים וַחֲמִשָּׁה מִינִים לְהַשְׁלִים תִּקּוּן הַמִּקְדָּשׁ (המשכן) וְכָל אֵלּוּ הָאוֹתִיּוֹת בֵּאַרְנוּ בְּאוֹתָן אוֹתִיּוֹת חֲקוּקוֹת שֶׁלָּמַדְנוּ מִמּוֹרֵנוּ. וּמִשּׁוּם שֶׁהַמִּשְׁכָּן נִשְׁלָם בַּסּוֹדוֹת הַלָּלוּ, נִקְרָא כ"ה, בַּיִּחוּד שֶׁל שְׁלֵמוּת הַמִּשְׁכָּן, וְלָכֵן (תהלים קמד) וַחֲסִידֶיךְ יְבָרְכוּכָה כָּתוּב, סוֹד שֶׁל שְׁלֵמוּת שֶׁל כָּל הַמִּשְׁכָּן וְתִקּוּנוֹ. כ"ה כְּנֶגֶד עֶשְׂרִים וּשְׁתַּיִם אוֹתִיּוֹת, וְתוֹרָה וּנְבִיאִים וּכְתוּבִים, שֶׁהֵם כְּלָל אֶחָד וְסוֹד אֶחָד.

אַשְׁרֵי חֶלְקוֹ שֶׁל מִי שֶׁיִּתְכַּוֵּן בָּהֶם

בְּשַׁעֲתָא דְּיִשְׂרָאֵל קָא מְיַחְדֵי יִחוּדָא בְּהַאי קְרָא, בְּרָזָא דְּכ"ה אַתְוָון, דְּאִינּוּן שְׁמַע יִשְׂרָאֵל יְיָ' אֱלֹהֵינוּ יְיָ' אֶחָד, וּבָּרוּךְ שֵׁם כְּבוֹד מַלְכוּתוֹ לְעוֹלָם וָעֶד, דְּאִינּוּן כ"ד אַתְוָון, וִיכַוֵּון כָּל חַד בְּהוּ, כֻּלְּהוּ אַתְוָון מִתְחַבְּרָן כַּחֲדָא, וְסַלְּקִין בְּחִבּוּרָא חַד (ס"א כדין אתפתחו) מ"ט תַּרְעִין, בְּרָזָא דְּיוֹבְלָא. וּכְדֵין אִצְטְרִיךְ לְסַלְּקָא עַד וְלָא יַתִּיר. וּכְדֵין אִתְפַּתָּחוּ תַּרְעִין, וְחָשִׁיב קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא לְהַהוּא בַּר נָשׁ, כְּאִילּוּ קִיֵּים אוֹרַיְיתָא כֻּלָהּ, דְּאִיהִי אַתְיָא בְּמ"ט פָּנִים. (בכלא) וְעַל דָּא אִצְטְרִיךְ לְכַוְּונָא לִבָּא וּרְעוּתָא בְּכ"ה וּבְכ"ד, וּלְסַלְּקָא לוֹן בִּרְעוּתָא דְּלִבָּא, לְמ"ט תַּרְעִין דְּקַאמְרָן. כֵּיוָן דְּאִתְכָּוַּון בְּהַאי, יִתְכַּוָּון בְּהַהוּא יִחוּדָא דְּאָמַר מַר, שְׁמַע יִשְׂרָאֵל וּבָּרוּךְ שֵׁם כְּבוֹד מַלְכוּתוֹ לְעוֹלָם וָעֶד כְּלָלָא דְּכָל אוֹרַיְיתָא כֻּלָּהּ. זַכָּאָה חוּלָקֵיהּ מַאן דְּיִתְכַּוָּון בְּהוּ, דְּוַדַּאי כְּלָלָא אִיהוּ דְּכָל אוֹרַיְיתָא דְּעֵילָּא וְתַתָּא. וְדָא אִיהוּ רָזָא דְּאָדָם שְׁלֵימָא, דִּדְכַר וְנוּקְבָּא, וְרָזָא דְּכָל מְהֵימְנוּתָא.

בְּשָׁעָה שֶׁיִּשְׂרָאֵל מְיַחֲדִים יִחוּד בַּפָּסוּק הַזֶּה בְּסוֹד שֶׁל עֶשְׂרִים וְחָמֵשׁ אוֹתִיּוֹת, שֶׁהֵן: שְׁמַע יִשְׂרָאֵל יְיָ אֱלֹהֵינוּ יְיָ אֶחָד, וּבָרוּךְ שֵׁם כְּבוֹד מַלְכוּתוֹ לְעוֹלָם וָעֶד, שֶׁהֵם עֶשְׂרִים וְאַרְבַּע אוֹתִיּוֹת, וִיכַוֵּן כָּל אֶחָד בָּהֶן – כָּל הָאוֹתִיּוֹת מִתְחַבְּרוֹת כְּאַחַת, וְעוֹלוֹת בְּחִבּוּר אֶחָד (אז נפתחו) אַרְבָּעִים וְתִשְׁעָה שְׁעָרִים בְּסוֹד הַיּוֹבֵל, וְאָז צָרִיךְ לַעֲלוֹת עַד וְלֹא יוֹתֵר. וְאָז נִפְתָּחִים הַשְּׁעָרִים, וּמַחֲשִׁיב הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא אֶת אוֹתוֹ הָאָדָם כְּאִלּוּ קִיֵּם אֶת כָּל הַתּוֹרָה שֶׁבָּא בְּאַרְבָּעִים וְתֵשַׁע פָּנִים. וְלָכֵן צָרִיךְ לְכַוֵּן לֵב וְרָצוֹן בְּעֶשְׂרִים וְחָמֵשׁ וּבְעֶשְׂרִים וְאַרְבַּע וּלְהַעֲלוֹתָם בִּרְצוֹן הַלֵּב לְאַרְבָּעִים וְתִשְׁעָה שְׁעָרִים שֶׁאָמַרְנוּ. כֵּיוָן שֶׁהִתְכַּוֵּן בָּזֶה, יִתְכַּוֵּן בְּאוֹתוֹ יִחוּד שֶׁאָמַר מוֹרֵנוּ – שְׁמַע יִשְׂרָאֵל וּבָרוּךְ שֵׁם כְּבוֹד מַלְכוּתוֹ לְעוֹלָם וָעֶד, כְּלָל שֶׁל כָּל הַתּוֹרָה כֻּלָּהּ. אַשְׁרֵי חֶלְקוֹ שֶׁל מִי שֶׁיִּתְכַּוֵּן בָּהֶם, שֶׁוַּדַּאי כְּלָל הוּא שֶׁל כָּל הַתּוֹרָה, שֶׁלְּמַעְלָה וּמַטָּה. וְזֶהוּ סוֹד שֶׁל אָדָם שָׁלֵם, שֶׁל זָכָר וּנְקֵבָה, וְסוֹד שֶׁל כָּל הָאֱמוּנָה.

מַחֲלוֹקֶת דְּשַׁמַּאי וְהִלֵּל בְּקִימָה וּבִשְׁכִיבָה, דִּכְתִּיב, (דברים ו) בְשָׁכְבְּךָ וּבְקוּמֶךָ, דְּשַׁמַּאי סָבַר בָּעֶרֶב דְּקָא כְּלִילָא נוּקְבָּא בְּשֻׁלְטָנָהָא, אִצְטְרִיךְ לְגַבֵּי נוּקְבָּא דְּקָא יַטּוּ וְיִקְרְאוּ. וּבַבֹּקֶר, דְּקָא שָׁלְטָא דְּכוּרָא בְּשׁוּלְטָנוּתָא דְּעָלְמָא עִלָּאָה, אִצְטְרִיךְ לְמֵיקָם קָמֵיהּ דִּדְכוּרָא, כְּמָה דְּאִצְטְרִיךְ בִּתְפִלָּה מְעוּמָד, וּבְכָל אֲתָר דִּדְכוּרָא אַתְיָא.

מַחֲלֹקֶת שֶׁל שַׁמַּאי וְהִלֵּל בְּקִימָה וּבִשְׁכִיבָה, שֶׁכָּתוּב (דבריםי) בְּשָׁכְבְּךְ וּבְקוּמֶךְ. שֶׁשַּׁמַּאי סוֹבֵר, בָּעֶרֶב, שֶׁכְּלוּלָה הַנְּקֵבָה בְּשִׁלְטוֹנָהּ, צָרִיךְ לַנְּקֵבָה שֶׁיַּטּוּ וְיִקְרְאוּ. וּבַבֹּקֶר כְּשֶׁשּׁוֹלֵט הַזָּכָר בְּשִׁלְטוֹן הָעוֹלָם הָעֶלְיוֹן, צָרִיךְ לַעֲמֹד לִפְנֵי הַזָּכָר כְּמוֹ שֶׁצָּרִיךְ בִּתְפִלַּת מְעֻמָּד, וּבְכָל מָקוֹם שֶׁהַזָּכָר בָּא.

וּבֵית הִלֵּל סָבַר, אִלְמָלֵא אִשְׁתְּכַח דָּא לְחוֹד וְדָא לְחוֹד, הָכִי אִצְטְרִיךְ. אֲבָל כֵּיוָן דַּאֲנָן מְחַבְּרָן לוֹן כַּחֲדָא, בְּחִבּוּרָא בְּמ"ט פָּנִים, וּמ"ט תַּרְעִין, לָא אִצְטְרִיכְנָא לְאַפְרְשָׁא דָּא לְחוֹד וְדָא לְחוֹד, אֶלָּא לְאַשְׁגְּחָא דְּכֹלָּא אִיהוּ חַד, בְּלָא פִּרוּדָא. וּכְמָה דְּאִזְדָּמַּן לֵיהּ לְבַר נָשׁ, הָכִי יֵימָא, דְּהָא תַּרְוַויְיהוּ בְּחִבּוּרָא חֲדָא, כְּמָה דְּנַיְחָא לוֹן, וְהָכִי אִצְטְרִיךְ לְאִתְחֲזָאָה.

וּבֵית הִלֵּל סוֹבֵר, שֶׁאִלְמָלֵא שֶׁנִּמְצָא זֶה לְחוּד וְזֶה לְחוּד – כָּךְ צָרִיךְ. אֲבָל כֵּיוָן שֶׁאָנוּ מְחַבְּרִים אוֹתָם כְּאֶחָד בְּחִבּוּר בְּאַרְבָּעִים וְתֵשַׁע פָּנִים וְאַרְבָּעִים וְתִשְׁעָה שְׁעָרִים, לֹא צְרִיכִים אָנוּ לְהַפְרִיד זֶה לְחוּד וְזֶה לְחוּד, אֶלָּא לְהַשְׁגִּיחַ שֶׁהַכֹּל אֶחָד בְּלִי פֵרוּד, וּכְמוֹ שֶׁמִּזְדַּמֵּן לָאָדָם – כָּךְ יֹאמַר, שֶׁהֲרֵי שְׁנֵיהֶם בְּחִבּוּר אֶחָד כְּמוֹ שֶׁנּוֹחַ לָהֶם, וְכָךְ צָרִיךְ לְהֵרָאוֹת.

וְעַל דָּא דְּכוּרָא, בְּשִׁית סִטְרִין, בַּקְּרָא דִּשְׁמַע יִשְׂרָאֵל, דְּאִינּוּן שִׁית תֵּיבִין. וְנוּקְבָּא בְּשִׁית סִטְרִין בָּרוּךְ שֵׁם כְּבוֹד מַלְכוּתוֹ לְעוֹלָם וָעֶד. דְּאִינּוּן שִׁית תֵּיבִין אַחֲרָנִין, וְסַלְּקִין בְּחִבּוּרָא חֲדָא, בְּרָזָא דְּמ"ט תַּרְעִין, וַהֲלָכָה כְּבֵית הִלֵּל בְּכָל אֲתָר.

וְלָכֵן הַזָּכָר בְּשִׁשָּׁה צְדָדִים, בַּפָּסוּק שֶׁל שְׁמַע יִשְׂרָאֵל, שֶׁהֵם שֵׁשׁ תֵּבוֹת, וְהַנְּקֵבָה בְּשִׁשָּׁה צְדָדִים – בָּרוּךְ שֵׁם כְּבוֹד מַלְכוּתוֹ לְעוֹלָם וָעֶד, שֶׁהֵם שֵׁשׁ תֵּבוֹת אֲחֵרוֹת, וְעוֹלִים בְּחִבּוּר אֶחָד, בְּסוֹד שֶׁל אַרְבָּעִים וְתִשְׁעָה שְׁעָרִים, וַהֲלָכָה כְּמוֹ בֵּית הִלֵּל בְּכָל מָקוֹם.

בזוהר – ספר שמות-פרשת תרומה -דף ק"ס ע"ב

שְׁמַע – ע' הִיא מֵהָאוֹתִיּוֹת הַגְּדוֹלוֹת, לָמָּה?

רַבִּי חִיָּיא וְרַבִּי יוֹסִי הֲווֹ אַזְלֵי בְּאָרְחָא, עַד דַּהֲווֹ אַזְלֵי אָמַר רִבִּי יוֹסִי, נִפְתַּח בְּעִידּוּנִין, (נ"א בעירין ובעידנין) וְנֵימָא מִלֵּי דְּאוֹרַיְיתָא. פָּתַח רִבִּי יוֹסִי בְּמִלֵּי דִּקְרִיאַת שְׁמַע וְאָמַר, כְּתִיב (דברים ו) שְׁמַע יִשְׂרָאֵל יְיָ' אֱלהֵינוּ יְיָ' אֶחָד. וּכְתִיב (דברים כז) שְׁמַע יִשְׂרָאֵל הַיּוֹם הַזֶּה נִהְיִיִתָ לְעָם. וּכְתִיב (דברים ט) שְׁמַע יִשְׂרָאֵל אַתָּה עוֹבֵר הַיּוֹם אֶת הַיַּרְדֵּן. כָּל הָנִי שְׁמַע שְׁמַע דְּקָאָמַר מֹשֶׁה אֲמַאי. דְּהָא שְׁמַע יִשְׂרָאֵל דְּיִחוּדָא יֵאוֹת. (דהאי לדרשא קאתי) הָנֵי אַחֲרָנִין אֲמַאי.

רַבִּי חִיָּיא וְרַבִּי יוֹסֵי הָיוּ הוֹלְכִים בַּדֶּרֶךְ. עַד שֶׁהָיוּ הוֹלְכִים, אָמַר רַבִּי יוֹסֵי, נִפְתַּח בְּעִדּוּנִים (במלאכים ובזמנים) וְנֹאמַר דִּבְרֵי תוֹרָה. פָּתַח רַבִּי יוֹסֵי בְּדִבְרֵי קְרִיאַת שְׁמַע וְאָמַר, כָּתוּב (דברים ו) שְׁמַע יִשְׂרָאֵל ה' אֱלֹהֵינוּ ה' אֶחָד. וְכָתוּב (שם כז) שְׁמַע יִשְׂרָאֵל הַיּוֹם הַזֶּה נִהְיֵיתָ לְעָם. וְכָתוּב (שם ט) שְׁמַע יִשְׂרָאֵל אַתָּה עֹבֵר הַיּוֹם אֶת הַיַּרְדֵּן. כָּל הַשְּׁמַע שְׁמַע הַלָּלוּ שֶׁאָמַר מֹשֶׁה לְשֵׁם מָה, שֶׁהֲרֵי שְׁמַע יִשְׂרָאֵל שֶׁל הַיִּחוּד הוּא נָאֶה, (שהרילדרשההואבא) וְהָאֲחֵרִים הַלָּלוּ לָמָּה?

אֶלָּא כֻּלְּהוּ לִדְּרָשָׁא קָאֲתוּ, שְׁמַע יִשְׂרָאֵל דְּיִחוּדָא וַדַּאי הַאי לִדְּרָשָׁא קָא אַתְיָא, וְהָכָא רָמִיז וְאִתְחַזֵּי יִחוּדָא דְּחָכְמְתָא עִלָּאָה. שְׁמַע, ע' מֵאַתְוָון רַבְרְבָן אִיהִי, אֲמַאי. אֶלָּא רֶמֶז קָא רָמִיז בִּכְלָלָא חֲדָא, לְאַכְלְלָא עֵילָּא וְתַתָּא כַּחֲדָא בְּיִחוּדָא חֲדָא, (רט"ז ע"א) שְׁמַע: שֵׁם ע'. הָכָא אִתְכְּלִיל הַאי שֵׁם בְּאִינּוּן ע' (ק"ח ע"א) שְׁמָהָן עִלָּאִין, לְאַכְלְלָא לוֹן, דְּהָא שֵׁם אִתְבָּרְכָא מִנַּיְיהוּ, וְאִתְכְּלִיל בְּהוּ. וְאִצְטְרִיךְ לְאַכְלְלָא לוֹן כַּחֲדָא בְּיִחוּדָא חַד, וּלְשַׁוָּאָה רְעוּתֵיהּ בְּהוּ.

אֶלָּא כֻּלָּם בָּאִים לִדְרָשָׁה. שְׁמַע יִשְׂרָאֵל שֶׁל הַיִּחוּד וַדַּאי שֶׁזֶּה בָּא לִדָּרֵשׁ, וְכָאן רָמוּז וְנִרְאֶה הַיִּחוּד שֶׁל הַחָכְמָה הָעֶלְיוֹנָה. שְׁמַע – ע' הִיא מֵהָאוֹתִיּוֹת הַגְּדוֹלוֹת, לָמָּה? אֶלָּא רֶמֶז הוּא רוֹמֵז בִּכְלָל אֶחָד, לִכְלֹל מַעְלָה וּמַטָּה כְּאֶחָד בְּיִחוּד אֶחָד. שְׁמַע – שֵׁם ע'. כָּאן נִכְלָל הַשֵּׁם הַזֶּה בְּאוֹתָם שִׁבְעִים שֵׁמוֹת עֶלְיוֹנִים לְהַכְלִילָם, שֶׁהֲרֵי הַשֵּׁם מִתְבָּרֵךְ מֵהֶם וְנִכְלָל בָּהֶם, וְצָרִיךְ לְהַכְלִילָם כְּאֶחָד בְּיִחוּד אֶחָד, וְלָשִׂים רְצוֹנוֹ בָהֶם.

דְּהָא וַדַּאי ע' שְׁמָהָן אִינּוּן בְּרָזָא דִּרְתִּיכָא עִלָּאָה, וּמֵהַאי רְתִיכָא עִלָּאָה, אִתְבָּרְכָא הַאי שֵׁם, וְאִתְכְּלִיל בְּגַוַויְיהוּ, וּלְבָתַר יִשְׂרָאֵל בִּכְלָל. אֲבָל הָא תָּנֵינָן, דָּא יִשְׂרָאֵל סָבָא, לְמֶהֱוֵי יִשְׂרָאֵל בִּכְלָלָא חֲדָא, הַהוּא אֲתָר דְּבֵקוּתָא דְּכֹלָּא. וְעַל דָּא שְׁמַע יִשְׂרָאֵל, הַשְׁתָּא אִתְדָּבָקַת אִתְּתָא בְּבַעְלָהּ, וַהֲוֵי כֹּלָּא בִּכְלָלָא חֲדָא, וְדָא שְׁמַע יִשְׂרָאֵל דְּיִחוּדָא. (ישראל) לְבָתַר קָא מְיַחֵד תְּלַת סִטְרִין, יְיָ' אֱלהֵינוּ יְיָ' אֶחָד, לְמֶהֱוֵי כֹּלָּא חַד.

שֶׁהֲרֵי וַדַּאי שִׁבְעִים שֵׁמוֹת הֵם בְּסוֹד הַמֶּרְכָּבָה הָעֶלְיוֹנָה, וּמֵהַמֶּרְכָּבָה הָעֶלְיוֹנָה הַזּוֹ מִתְבָּרֵךְ הַשֵּׁם הַזֶּה וְנִכְלָל בְּתוֹכָם, וְאַחַר כָּךְ יִשְׂרָאֵל בִּכְלָל. אֲבָל הֲרֵי שָׁנִינוּ, זֶה יִשְׂרָאֵל סָבָא, לִהְיוֹת יִשְׂרָאֵל בִּכְלָל אֶחָד, אוֹתוֹ מָקוֹם שֶׁל דְּבֵקוּת הַכֹּל. וְעַל זֶה שְׁמַע יִשְׂרָאֵל. עַכְשָׁו נִדְבְּקָה הָאִשָּׁה בְּבַעְלָהּ, וְנִהְיָה הַכֹּל בִּכְלָל אֶחָד, וְזֶה שְׁמַע יִשְׂרָאֵל שֶׁל הַיִּחוּד. (ישראל) אַחַר כָּךְ מְיַחֵד שְׁלֹשָׁה צְדָדִים, ה' אֱלֹהֵינוּ ה' אֶחָד, לִהְיוֹת הַכֹּל אֶחָד.

שְׁמַע יִשְׂרָאֵל דְּכֻלְּהוּ שְׁאַר, לָאו אִינּוּן כְּהַאי גַּוְונָא, אֲבָל כֻּלְּהוּ אַחֲרָנִין לִדְּרָשָׁא קָאֲתוּ, וְכֻלְּהוּ בְּאֲתָר אַחֲרָא אִתְדָּבָקוּ, שְׁמַע יִשְׂרָאֵל אַתָּה עֹבֵר הַיּוֹם. שְׁמַע יִשְׂרָאֵל הַיּוֹם הַזֶּה נִהְיֵיתָ לְעָם. וְכֻלְּהוּ בְּדַרְגָּא תַּתָּאָה אִתְדָּבָקוּ.

שְׁמַע יִשְׂרָאֵל שֶׁל כָּל הַשְּׁאָר אֵינָם כְּמוֹ זֶה, אֲבָל כָּל הָאֲחֵרִים בָּאוּ לִדְרָשׁ, וְכֻלָּם בְּמָקוֹם אַחֵר נִדְבְּקוּ. שְׁמַע יִשְׂרָאֵל אַתָּה עֹבֵר הַיּוֹם. שְׁמַע יִשְׂרָאֵל הַיּוֹם הַזֶּה נִהְיֵיתָ לְעָם. וְכֻלָּם בְּדַרְגָּה תַּחְתּוֹנָה נִדְבְּקוּ.

סוֹד שֶׁל מַעְלָה וּמַטָּה, וְהוּא סוֹד לְקַבֵּל עֲלֵיהֶם עֹל מַלְכוּת שָׁמַיִם בְּכָל צַד

שְׁמַע יִשְׂרָאֵל הַיּוֹם הַזֶּה נִהְיֵיתָ לְעָם, שְׁמַע יִשְׂרָאֵל יֵאוֹת. הַיּוֹם הַזֶּה נִהְיֵיתָ לְעָם מַהוּ. הָיִיתָ מִבָּעֵי לֵיהּ, מַאי נִהְיֵיתָ. אֶלָּא בְּכָל אֲתָר עָם, כַּד אִתְבָּרוּ לִבַּיְיהוּ לְפֻלְחָנָא, כְּמָה דְאַתְּ אָמֵר (דניאל ח) נִהְיֵיתִי וְנֶחלֵתִי. וְדָא הוּא דִּכְתִּיב, (דברי הימים א כח) שְׁמָעוּנִי אַחַי וְעַמִּי. אִי אַחַי, לָמָּה עַמִּי, וְאִי עַמִּי, לָמָּה אַחַי. אֶלָּא אָמַר דָּוִד, אִי בִּרְעוּתָא אַתּוּן אַחַי, וְאִי לָאו אַתּוּן עַמִּי, לְתַּבְרָא לִבַּיְיכוּ לְפוּלְחָנִי. כַּךְ הַיּוֹם הַזֶּה נִהְיֵיתָ לְעַם, תָּבַרְתְּ לִבְּךָ לְפֻלְחָנָא דְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא.

שְׁמַע יִשְׂרָאֵל הַיּוֹם הַזֶּה נִהְיֵיתָ לְעָם – שְׁמַע יִשְׂרָאֵל נָאֶה הוּא, אֲבָל הַיּוֹם הַזֶּה נִהְיֵיתָ לְעָם מַהוּ? הָיָה צָרִיךְ לִהְיוֹת הָיִיתָ! מַה זֶּה נִהְיֵיתָ? אֶלָּא בְּכָל מָקוֹם עַם, כְּשֶׁנִּשְׁבְּרוּ לִבּוֹתֵיהֶם לָעֲבוֹדָה, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר (דניאל ח) נִהְיֵיתִי וְנֶחֱלֵיתִי. וְזֶהוּ שֶׁכָּתוּב שְׁמָעוּנִי אַחַי וְעַמִּי. אִם אַחַי, לָמָּה עַמִּי? וְאִם עַמִּי, לָמָּה אַחַי? אֶלָּא, אָמַר דָּוִד, אִם בְּרָצוֹן – אַתֶּם אַחַי. וְאִם לֹא – אַתֶּם עַמִּי, לִשְׁבֹּר לִבְּכֶם לַעֲבוֹדָתִי. כָּךְ הַיּוֹם הַזֶּה נִהְיֵיתָ לְעָם – שָׁבַרְתָּ לִבְּךְ לַעֲבוֹדַת הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא.

שְׁמַע יִשְׂרָאֵל אַתָּה עוֹבֵר הַיּוֹם אֶת הַיַּרְדֵּן, כֹּלָּא בְּדַרְגָּא תַּתָּאָה, אִיהוּ, וְשָׁמַע יִשְׂרָאֵל דְּיִחוּדָא הוּא דַּרְגָּא עִלָּאָה. מַה בֵּין הַאי לְהַאי. אֶלָּא הַהוּא שְׁמַע יִשְׂרָאֵל דְּיִחוּדָא, לָא הֲוֵי בְּכֻלְּהוּ כְּהַאי גַּוְונָא, דְּהָא אִיהוּ הֲוֵי רָזָא דְּעֵילָּא וְתַתָּא. (כדקא יאות) (נ"א ובכל אתר רזא לקבל וכו') וְאִיהוּ רָזָא לְקַבְּלָא עָלַיְיהוּ עוֹל מַלְכוּת שָׁמַיִם, בְּכָל סִטְרָא, בְּגִין דְּיִצְטְרִיךְ לֵיהּ לְבַר נָשׁ, לְמֶהֱוֵי זַמִּין (בההוא שמא) בְּהַהִיא שַׁעֲתָא, לְיַחֲדָא שְׁמָא דְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, וּלְקַבְּלָא עָלֵיהּ עוֹל מַלְכוּת שָׁמַיִם.

שְׁמַע יִשְׂרָאֵל אַתָּה עֹבֵר הַיּוֹם אֶת הַיַּרְדֵּן, הַכֹּל הוּא בְּדַרְגָּה תַחְתּוֹנָה, וּשְׁמַע יִשְׂרָאֵל שֶׁל הַיִּחוּד הוּא בְּדַרְגָּה עֶלְיוֹנָה. מַה בֵּין זֶה לָזֶה? אֶלָּא אוֹתוֹ שְׁמַע יִשְׂרָאֵל שֶׁל הַיִּחוּד לֹא הָיָה בְּכֻלָּם כְּמוֹ זֶה, שֶׁהֲרֵי הוּא הָיָה סוֹד שֶׁל מַעְלָה וּמַטָּה (כראוי), (ובכל מקום הסוד לקבל) וְהוּא סוֹד לְקַבֵּל עֲלֵיהֶם עֹל מַלְכוּת שָׁמַיִם בְּכָל צַד, כְּדֵי שֶׁיִּצְטָרֵךְ לָאָדָם לִהְיוֹת מְזֻמָּן (באותו שם) בְּאוֹתָהּ שָׁעָה לְיַחֵד אֶת שֵׁם הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא וּלְקַבֵּל עָלָיו עֹל מַלְכוּת שָׁמַיִם.

וּבְשַׁעֲתָא דְּאָתֵי בַּר נָשׁ לְקַבְּלָא עָלֵיהּ עוֹל מַלְכוּת שָׁמַיִם, כְּדֵין שְׁכִינְתָּא אַתְיָא וְשַׁרְיָא עַל רֵישֵׁיהּ, וְקָאִים עָלֵיהּ כְּסָהִיד, לְסָהֲדָא סַהֲדוּתָא קָמֵי מַלְכָּא קַדִּישָׁא, דְּהַאי אִיהוּ דְּקָא מְיַחָד שְׁמֵיהּ תְּרֵי זִמְנִי בְּיוֹמָא, וּשְׁמֵיהּ אִתְּיֵיחַד עֵילָּא וְתַתָּא כְּדְקָא יֵאוֹת. וְעַל דָּא ע' מִשְׁמַע יִשְׂרָאֵל מֵאַתְוָון רַבְרְבָן, וְד' נָמֵי מֵאַתְוָון רַבְרְבָן, לְמֶהֱוֵי עֵד קָמֵי מַלְכָּא קַדִּישָׁא. וְהָא אוּקְמוּהָ, יְדוָֹ"ד אֱלֹהֵינוּ יְדוָֹ"ד, וְדָא הוּא רָזָא דְּיִחוּדָא בִּתְלַת סִטְרִין, כְּמָה דְּאוֹקְמֵיהּ בּוּצִינָא קַדִּישָׁא, וְאִתְּעַר בֵּיהּ בְּכַמָּה דּוּכְתֵּי, וְלֵית לָן רְשׁוּ לְאַתְעֲרָא בֵּיהּ יַתִּיר.

וּבְשָׁעָה שֶׁבָּא אָדָם לְקַבֵּל עָלָיו עֹל מַלְכוּת שָׁמַיִם, אָז הַשְּׁכִינָה בָּאָה וְשׁוֹרָה עַל רֹאשׁוֹ, וְעוֹמֶדֶת עָלָיו כְּעֵד לְהָעִיד עֵדוּת לִפְנֵי הַמֶּלֶךְ הַקָּדוֹשׁ, שֶׁזֶּהוּ מִי שֶׁמְּיַחֵד שְׁמוֹ פַּעֲמַיִם בְּיוֹם, וּשְׁמוֹ מִתְיַחֵד מַעְלָה וּמַטָּה כָּרָאוּי. וְלָכֵן ע' מִשְּׁמַע יִשְׂרָאֵל הִיא מֵהָאוֹתִיּוֹת הַגְּדוֹלוֹת, וְגַם ד' מֵהָאוֹתִיּוֹת הַגְּדוֹלוֹת, לִהְיוֹת עֵד לִפְנֵי הַמֶּלֶךְ הַקָּדוֹשׁ. וַהֲרֵי פֵּרְשׁוּהָ, יְהֹוָ"ה אֱלֹהֵינ"וּ יְהֹוָ"ה, וְזֶהוּ סוֹד הַיִּחוּד בִּשְׁלֹשָׁה צְדָדִים, כְּמוֹ שֶׁבֵּאֲרוֹ הַמְּנוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה וְהִתְעוֹרֵר בּוֹ בְּכַמָּה מְקוֹמוֹת, וְאֵין לָנוּ רְשׁוּת לְהָעִיר בּוֹ יוֹתֵר.

בזוהר – ספר ויקרא-פרשת ויקרא -דף ז' ע"ב

מַהוּ אֶחָד? זוֹ כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל שֶׁאֲחוּזָה בַּקָּדוֹשׁ- בָּרוּךְ-הוּא

וְתָנִינָן בְּפַרְשְׁתָּא דִּשְׁמַע יִשְׂרָאֵל יְיָ' אֱלֹהֵינוּ יְיָ' אֶחָד, מַהוּ אֶחָד. דָּא כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל דְּאָחִיד בֵּיהּ בְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא. דְּאָמַר רִבִּי שִׁמְעוֹן, זִוּוּגָא דִּדְכַר וְנוּקְבָּא אִקְרֵי אֶחָד. בַּאֲתַר דְּנוּקְבָּא שַׁרְיָא, אֶחָד אִקְרֵי. מַאי טַעֲמָא. בְּגִין דִּדְכַר בְּלָא נוּקְבָּא פְּלַג גּוּפָא אִקְרֵי, וּפְלַּג לָאו הוּא חַד. וְכַד מִתְחַבְּרָן כַּחֲדָא תְּרֵי פַּלְגֵּי גּוּפָא, אִתְעָבִידוּ חַד גּוּפָא, וּכְדֵין אִקְרֵי אֶחָד.

וְשָׁנִינוּ בְּפָרָשַׁת שְׁמַע יִשְׂרָאֵל ה' אֱלֹהֵינוּ ה' אֶחָד, מַהוּ אֶחָד? זוֹ כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל שֶׁאֲחוּזָה בַּקָּדוֹשׁ- בָּרוּךְ-הוּא. שֶׁאָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן, זִוּוּג שֶׁל זָכָר וּנְקֵבָה נִקְרָא אֶחָד. בְּמָקוֹם שֶׁהַנְּקֵבָה שׁוֹרָה, אֶחָד נִקְרָא. מָה הַטַּעַם? בִּגְלַל שֶׁזָּכָר בְּלִי נְקֵבָה נִקְרָא חֲצִי גוּף, וַחֲצִי אֵינוֹ אֶחָד. וּכְשֶׁמִּתְחַבְּרִים כְּאֶחָד שְׁנֵי חֲצָאֵי גוּף, נַעֲשִׂים גּוּף אֶחָד, וְאָז נִקְרָא אֶחָד.

והַשְׁתָּא קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא לָא אִקְרֵי אֶחָד. וְרָזָא דְּמִלָּה, כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל בְּגָלוּתָא, וְקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא סָלִיק לְעֵילָּא לְעֵילָּא, וְזִוּוּגָא אִתְפְּרַשׁ, וּשְׁמָא קַדִּישָׁא לָא אִשְׁתְּכַח שְׁלִים, וְאֶחָד לָא אִקְרֵי. וְאֵימָתַי יִתְקְרֵי אֶחָד, בְּשַׁעֲתָא דְּמַטְרוֹנִיתָא תִּשְׁתְּכַח בֵּיהּ בְּמַלְכָּא, וְיִזְדַּוְּוגוּן כַּחֲדָא. הֲדָא הוּא דִכְתִיב, (עובדיה א) וְהָיְתָה לַיְיָ' הַמְּלוּכָה. מַאן מְלוּכָה. דָּא כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל, דְּמַלְכוּ בָּהּ אִתְקְשַׁר, כְּדֵין (זכריה יד) בַּיּוֹם הַהוּא יִהְיֶה יְיָ' אֶחָד וּשְׁמוֹ אֶחָד. וְעַל דָּא, הִנֵּה מַה טוֹב וּמַה נָעִים שֶׁבֶת אַחִים גַּם יָחַד. (תהלים קלג) כַּשֶּׁמֶן הַטּוֹב עַל הָרֹאשׁ. מַאן שֶׁמֶן הַטּוֹב. דָּא מְשַׁח רְבוּת קוּדְשָׁא, דְּנָגִיד וְנָפִיק מֵעַתִּיקָא קַדִּישָׁא, דְּאִשְׁתְּכַח בְּהַהוּא נָהָר עִלָּאָה, דְּיָנְקָא לִבְנִין, לְאַדְלְקָא בּוּצִינִין, וְהַהוּא מְשַׁח נָגִיד בְּרֵישָׁא דְּמַלְכָּא, וּמֵרֵישֵׁיהּ לִיקִירוּ דְּדִיקְנָא קַדִּישָׁא, וּמִתַּמָּן נָגִיד לְכָל אִינּוּן לְבוּשֵׁי יְקָר דְּמַלְכָּא אִתְלָבַּשׁ בְּהוּ. הֲדָא הוּא דִכְתִיב שֶׁיּוֹרֵד עַל פִּי מִדּוֹתָיו. עַל פִּי מִדּוֹתָיו מַמָּשׁ, וְאִלֵּין אִינּוּן כִּתְרִי מַלְכָּא דִּשְׁמֵיהּ קַדִּישָׁא אִשְׁתְּכַח בְּהוּ.

וְעַכְשָׁו הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לֹא נִקְרָא אֶחָד. וְסוֹד הַדָּבָר – כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל בַּגָּלוּת, וְהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא עָלָה לְמַעְלָה לְמַעְלָה, וְהַזִּוּוּג נִפְרד, וְהַשֵּׁם הַקָּדוֹשׁ לֹא נִמְצָא שָׁלֵם וְלֹא נִקְרָא אֶחָד. וּמָתַי יִקָּרֵא אֶחָד? בְּשָׁעָה שֶׁהַגְּבִירָה תִּמָּצֵא עִם הַמֶּלֶךְ וְיִזְדַּוְּגוּ כְאֶחָד. זֶהוּ שֶׁכָּתוּב (עובדיה א) וְהָיְתָה לַה' הַמְּלוּכָה. מִי הַמְּלוּכָה? זוֹ כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל שֶׁהַמַּלְכוּת קְשׁוּרָה בָּהּ, אָז (זכריה יד) בַּיּוֹם הַהוּא יִהְיֶה ה' אֶחָד וּשְׁמוֹ אֶחָד. וְעַל זֶה, הִנֵּה מַה טּוֹב וּמַה נָּעִים שֶׁבֶת אַחִים גַּם יָחַד. כַּשֶּׁמֶן הַטּוֹב עַל הָרֹאשׁ. מִי שֶׁמֶן הַטּוֹב? זֶה שֶׁמֶן מִשְׁחַת קֹדֶשׁ שֶׁשּׁוֹפֵעַ וְיוֹצֵא מֵהָעַתִּיק הַקָּדוֹשׁ שֶׁנִּמְצָא בְּאוֹתוֹ נָהָר עֶלְיוֹן, שֶׁמֵּינִיק אֶת הַבָּנִים לְהַדְלִיק מְנוֹרוֹת, וְאוֹתוֹ שֶׁמֶן שׁוֹפֵעַ עַל רֹאשׁ הַמֶּלֶךְ, וּמֵרֹאשׁוֹ לַכָּבוֹד שֶׁל הַזָּקָן הַקָּדוֹשׁ, וּמִשָּׁם שׁוֹפֵעַ לְכָל אוֹתָם לְבוּשֵׁי כָבוֹד שֶׁהַמֶּלֶךְ מִתְלַבֵּשׁ בָּהֶם. זֶהוּ שֶׁכָּתוּב שֶׁיּוֹרֵד עַל פִּי מִדּוֹתָיו. עַל פִּי מִדּוֹתָיו מַמָּשׁ, וְאֵלּוּ הֵם כִּתְרֵי הַמֶּלֶךְ שֶׁהַשֵּׁם הַקָּדוֹשׁ נִמְצָא בָהֶם.

זוהר נוסף על ידי המוציא לאור

בזוהר – ספר שמות-פרשת תרומה -דף קס"א ע"ב

לָדַעַת כִּי ה' הוּא הָאֱלֹהִים. זֶהוּ הַכְּלָל שֶׁל כָּל סוֹד הָאֱמוּנָה, שֶׁל כָּל הַתּוֹרָה

לָדַעַת כִּי יְיָ' הוּא הָאֱלהִים. דָּא אִיהוּ כְּלָלָא דְּכָל רָזָא דִּמְהֵימְנוּתָא, (נ"א כללא) דְּכָל אוֹרַיְיתָא, כְּלָלָא דְּעֵילָּא וְתַתָּא, וְרָזָא דָּא אִיהוּ כְּלָלָא דְּכָל רָזָא דִּמְהֵימְנוּתָא, וְהָכִי הוּא וַדַּאי. כְּלָלָא דְּכָל אוֹרַיְיתָא, דָּא אִיהוּ רָזָא דְּתוֹרָה שֶׁבִּכְתָּב, וְדָא אִיהוּ רָזָא דְּתוֹרָה שֶׁבְּעַל פֶּה, וְכֹלָּא חַד, כְּלָלָא דְּרָזָא דִּמְהֵימְנוּתָא, בְּגִין דְּאִיהוּ שֵׁם מָלֵּא, דְּאִיהוּ רָזָא דִּמְהֵימְנוּתָא, וּמַאן אִיהוּ. ה' אֶחָד וּשְׁמוֹ אֶחָד, יְיָ' אֶחָד שְׁמַע יִשְׂרָאֵל יְיָ' אֱלֹהֵינוּ יְיָ' אֶחָד. דָּא אִיהוּ יִחוּדָא חַד. וּשְׁמוֹ אֶחָד, בָּרוּךְ שֵׁם כְּבוֹד מַלְכוּתוֹ לְעוֹלָם וָעֶד, הָא יִחוּדָא אַחֲרָא לְמֶהֱוֵי שְׁמֵיהּ חַד. וְרָזָא דָּא (מלכים א יח) יְיָ' הוּא הָאֱלהִים, דָּא כְּתִיב, כַּד אִינּוּן בְּיִחוּדָא חֲדָא.

לָדַעַת כִּי ה' הוּא הָאֱלֹהִים. זֶהוּ הַכְּלָל שֶׁל כָּל סוֹד הָאֱמוּנָה, (כלל) שֶׁל כָּל הַתּוֹרָה, כְּלָל שֶׁלְּמַעְלָה וּמַטָּה. וְסוֹד זֶה הוּא הַכְּלָל שֶׁל כָּל סוֹד הָאֱמוּנָה, וְכָךְ זֶה וַדַּאי. הַכְּלָל שֶׁל כָּל הַתּוֹרָה זֶהוּ סוֹד הַתּוֹרָה שֶׁבִּכְתָב, וְזֶהוּ סוֹד הַתּוֹרָה שֶׁבְּעַל פֶּה, וְהַכֹּל אֶחָד, הַכְּלָל שֶׁל סוֹד הָאֱמוּנָה, בִּשְׁבִיל שֶׁהוּא שֵׁם מָלֵא, שֶׁהוּא סוֹד הָאֱמוּנָה, וּמִיהוּ? ה' אֶחָד וּשְׁמוֹ אֶחָד. ה' אֶחָד – שְׁמַע יִשְׂרָאֵל ה' אֱלֹהֵינוּ ה' אֶחָד. זֶהוּ יִחוּד אֶחָד. וּשְׁמוֹ אֶחָד, בָּרוּךְ שֵׁם כְּבוֹד מַלְכוּתוֹ לְעוֹלָם וָעֶד – הֲרֵי יִחוּד אַחֵר לִהְיוֹת שְׁמוֹ אֶחָד. וְסוֹד זֶה – ה' הוּא הָאֱלֹהִים, זֶה כָּתוּב כְּשֶׁהֵם בְּיִחוּד אֶחָד.

וְאִי תֵּימָא, אִי הָכִי, כְּגַוְונָא דִּכְתִּיב, (זכריה י"ד) יְיָ' אֶחָד וּשְׁמוֹ אֶחָד, לָאו אִיהוּ יְיָ' הוּא הָאֱלֹהִים, דְּאִי כְּתִיב (נ"א יי' הוא ושמו אחד) יְיָ' אֶחָד וּשְׁמוֹ הוּא אֶחָד, הֲוָה אֲמֵינָא הָכִי. אֲבָל לָא כְּתִיב, אֶלָּא יְיָ' אֶחָד, וּשְׁמוֹ אֶחָד, וְאִצְטְרִיךְ לְמֵימַר כְּגַוְונָא דָּא יְיָ' הוּא, הָאֱלֹהִים הוּא, וְאִתְחַזֵּי יְיָ' אֶחָד וּשְׁמוֹ אֶחָד.

וְאִם תֹּאמַר, אִם כֵּן, כְּדֻגְמַת מַה שֶּׁכָּתוּב (זכריה יד) ה' אֶחָד וּשְׁמוֹ אֶחָד, לֹא הוּא ה' הוּא הָאֱלֹהִים, שֶׁאִם הָיָה כָתוּב (ה' הוא ושמו אחד) ה' אֶחָד וּשְׁמוֹ הוּא אֶחָד, הָיִיתִי אוֹמֵר כָּךְ. אֲבָל לֹא כָתוּב אֶלָּא ה' אֶחָד וּשְׁמוֹ אֶחָד, וְצָרִיךְ לוֹמַר, כְּדֻגְמַת זֶה ה' הוּא הָאֱלֹהִים הוּא, וְנִרְאֶה ה' אֶחָד וּשְׁמוֹ אֶחָד.

אֶלָּא כֹּלָּא חַד, דְּכַד מִתְיַיחֲדָּן תְּרֵין שְׁמָהָן אִלֵּין, דָּא בְּיִחוּדָא חַד, וְדָא בְּיִחוּדָא חַד, כְּדֵין תְּרֵין שְׁמָהָן אִלֵּין אִתְעָבִידוּ חַד, וְאִתְכְּלִילוּ דָּא בְּדָא, וַהֲוִי כֹּלָּא שְׁמָא שְׁלִים, בְּיִחוּדָא חֲדָא, וּבְכֵן יְיָ' הוּא הָאֱלֹהִים, דְּהָא כְּדֵין אִתְכְּלִיל כֹּלָּא דָּא בְּדָא, לְמֶהֱוֵי חַד. וְעַד דְּאִתְיַחֲדוּ כָּל חַד, דָּא בִּלְחוֹדוֹי, וְדָא בִּלְחוֹדוֹי, לָא אִתְכְּלִילוּ דָּא בְּדָא, לְמֶהֱוֵי כֹּלָּא חַד.

אֶלָּא הַכֹּל אֶחָד. שֶׁכְּשֶׁמִּתְיַחֲדִים שְׁנֵי הַשֵּׁמוֹת הַלָּלוּ, זֶה בְּיִחוּד אֶחָד וְזֶה בְּיִחוּד אֶחָד, אָז שְׁנֵי הַשֵּׁמוֹת הַלָּלוּ נַעֲשִׂים אֶחָד וְנִכְלָלִים זֶה בָּזֶה, וְנִהְיָה הַכֹּל שֵׁם שָׁלֵם בְּיִחוּד אֶחָד, וּבְכֵן ה' הוּא הָאֱלֹהִים, שֶׁהֲרֵי אָז הַכֹּל נִכְלָל זֶה בָּזֶה לִהְיוֹת אֶחָד. וְטֶרֶם שֶׁמִּתְיַחֲדִים כָּל אֶחָד, זֶה בִּלְבַדּוֹ וְזֶה בִּלְבַדּוֹ, לֹא נִכְלָלִים זֶה בָּזֶה לִהְיוֹת הַכֹּל אֶחָד.

כְּלָלָא דְּכָל אוֹרַיְיתָא הָכִי אִיהוּ וַדַּאי, דְּהָא אוֹרַיְיתָא אִיהִי תּוֹרָה שֶׁבִּכְתָּב, וְאִיהוּ תּוֹרָה שֶׁבְּעַל פֶּה. תּוֹרָה שֶׁבִּכְתָּב, דָּא אִיהוּ דִּכְתִּיב יְיָ'. תּוֹרָה דְבְּעַל פֶּה, דָּא הוּא דִּכְתִּיב הָאֱלהִים. וּבְגִין דְּאוֹרַיְיתָא אִיהוּ רָזָא דִּשְׁמָא קַדִּישָׁא, אִקְרֵי הָכִי תּוֹרָה שֶׁבִּכְתָב וְתוֹרָה דְבְּעַל פֶּה, דָּא כְּלָל, וְדָא פְּרָט. כְּלָל אִצְטְרִיךְ לִפְרָט, וּפְרָט אִצְטְרִיךְ לִכְּלָל, וְאִתְיַיחֲדוּ דָּא בְּדָא, לְמֶהֱוֵי כֹּלָּא חַד.

הַכְּלָל שֶׁל כָּל הַתּוֹרָה כָּךְ הוּא וַדַּאי. שֶׁהֲרֵי הַתּוֹרָה הִיא תּוֹרָה שֶׁבִּכְתָב וְהוּא תּוֹרָה שֶׁבְּעַל פֶּה. תּוֹרָה שֶׁבִּכְתָב, זֶהוּ שֶׁכָּתוּב ה'. תּוֹרָה שֶׁבְּעַל פֶּה, זֶהוּ שֶׁכָּתוּב הָאֱלֹהִים. וּמִשּׁוּם שֶׁהַתּוֹרָה הִיא סוֹד שֶׁל הַשֵּׁם הַקָּדוֹשׁ, נִקְרֵאת כָּךְ – תּוֹרָה שֶׁבִּכְתָב וְתוֹרָה שֶׁבְּעַל פֶּה, זֶה כְּלָל וְזֶה פְּרָט. הַכְּלָל צָרִיךְ אֶת הַפְּרָט, וְהַפְּרָט צָרִיךְ אֶת הַכְּלָל, וּמִתְיַחֲדִים זֶה עִם זֶה לִהְיוֹת הַכֹּל אֶחָד.

בזוהר – ספר שמות-פרשת תרומה -דף קס"ב ע"א

וְאָהַבְתָּ אֵת ה' אֱלֹהֶיךְ בְּכָל לְבָבְךְ וּבְכָל נַפְשְׁךְ

כְּתִיב (דברים ו) וְאָהַבְתָּ אֶת יְיָ' אֱלֹהֶיךָ בְּכָל לְבָבְךָ וּבְכָל נַפְשְׁךָ וְגוֹ', הַאי קְרָא אוֹקִימְנָא לֵיהּ, וְאוּקְמוּהָ חַבְרַיָּיא. אֲבָל אִית לְשָׁאֲלָא, אִי בְּהַאי יִחוּדָא דִּשְׁמַע יִשְׂרָאֵל, אִתְכְּלִיל כֹּלָּא, יְמִינָא וּשְׂמָאלָא, אֲמַאי (כתיב) לְבָתַר וְאָהַבְתָּ (דברים יא) וְהָיָה אִם שָׁמוֹעַ, דְּהָא בְּיִחוּדָא אִתְכְּלִילוּ. אֲבָל הָתָם בִּכְלָל, וְהָכָא בִּפְרַט, וְהָכִי אִצְטְרִיךְ.

כָּתוּב, (דברים ו) וְאָהַבְתָּ אֵת ה' אֱלֹהֶיךְ בְּכָל לְבָבְךְ וּבְכָל נַפְשְׁךְ וְגוֹ'. פָּסוּק זֶה בֵּאַרְנוּהוּ וּפֵרְשׁוּהוּ הַחֲבֵרִים, אֲבָל יֵשׁ לִשְׁאֹל, אִם בַּיִּחוּד הַזֶּה שֶׁל שְׁמַע יִשְׂרָאֵל נִכְלָל הַכֹּל – יָמִין וּשְׂמֹאל, לָמָּה (כתוב) אַחַר כָּךְ וְאָהַבְתָּ, (שם יא) וְהָיָה אִם שָׁמוֹעַ, שֶׁהֲרֵי בַּיִּחוּד נִכְלְלוּ? אֲבָל שָׁם בִּכְלָל, וְכָאן בִּפְרָט, וְכָךְ צָרִיךְ.

בזוהר – ספר שמות-פרשת ויקהל -דף ר"ב ע"ב

סוֹד שֶׁל אַהֲבַת הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא

כֵּיוָן דְּמָטֵי בַּר נָשׁ לְיִשְׁתַּבַּח, יְשַׁוֵּי רְעוּתֵיהּ לְבָרְכָא לֵיהּ לְקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, כְּגוֹן יוֹצֵר אוֹר, יוֹצֵר הַמְּאוֹרוֹת. לְאַהֲבָה אוֹתוֹ, כַּד מָטֵי לְאַהֲבַת עוֹלָם, (דברים ו) וְאָהַבְתָּ אֶת יְיָ' אֱלֹהֶיךָ, דְּדָא אִיהוּ רָזָא דִּרְחִימוּ דְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, וְהָא אוּקְמוּהָ. לְיַחֲדָא לֵיהּ, שְׁמַע יִשְׂרָאֵל יְיָ' אֱלהֵינוּ יְיָ' אֶחָד, דְּהָכָא קַיְּימָא רָזָא דְּיִחוּדָא דְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, לְיַחֲדָא שְׁמֵיהּ בִּרְעוּתָא דְּלִבָּא כַּדְקָא חֲזֵי. וּמִתַּמָּן וּלְהָלְאָה אַדְכָּרוּתָא דִּיצִיאַת מִצְרַיִם, דְּאִיהוּ פִּקּוּדָא לְאַדְכְּרָא יְצִיאַת מִצְרַיִם דִּכְתִּיב, (דברים ה) וְזָכַרְתָּ כִּי עֶבֶד הָיִיתָ בְּאֶרֶץ מִצְרָיִם.

כֵּיוָן שֶׁמַּגִּיעַ אָדָם לְיִשְׁתַּבַּח, יָשִׂים רְצוֹנוֹ לְבָרֵךְ אֶת הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, כְּמוֹ יוֹצֵר אוֹר, יוֹצֵר הַמְּאוֹרוֹת, לְאַהֲבָה אוֹתוֹ, כְּשֶׁמַּגִּיעַ לְאַהֲבַת עוֹלָם, וְאָהַבְתָּ אֵת ה' אֱלֹהֶיךְ (דברים ו), שֶׁזֶּהוּ סוֹד שֶׁל אַהֲבַת הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, וַהֲרֵי פֵּרְשׁוּהָ. לְיַחֲדוֹ – שְׁמַע יִשְׂרָאֵל ה' אֱלֹהֵינוּ ה' אֶחָד, שֶׁכָּאן עוֹמֵד סוֹד הַיִּחוּד שֶׁל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, לְיַחֵד אֶת שְׁמוֹ בִּרְצוֹן הַלֵּב כָּרָאוּי, וּמִשָּׁם וָהָלְאָה אַזְכָּרַת יְצִיאַת מִצְרַיִם, שֶׁהִיא מִצְוָה לְהַזְכִּיר אֶת יְצִיאַת מִצְרַיִם, שֶׁכָּתוּב (שם כד) וְזָכַרְתָּ כִּי עֶבֶד הָיִיתָ בְּאֶרֶץ מִצְרָיִם.

בזוהר – ספר שמות-פרשת ויקהל -דף רט"ז ע"א

סוֹד הַיִּחוּד שֶׁצָּרִיךְ לְאוֹתוֹ שֶׁרָאוּי לָעוֹלָם הַבָּא, לְיַחֵד אֶת שְׁמוֹ שֶׁל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא

רָזָא דְּיִחוּדָא דְּאִצְטְרִיךְ לֵיהּ לְהַהוּא דְּאִתְחָזֵי לְעָלְמָא דְּאָתֵי, לְיַחֲדָא שְׁמָא דְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, וּלְיַיחֲדָא שַׁיְיפִין וְדַרְגִּין עִלָּאִין וְתַתָּאִין, לְאַכְלְלָא כֻּלְּהוּ, וּלְאַעְלָאָה בַּאֲתָר דְּאִצְטְרִיךְ לְקַשְּׁרָא קִשְׁרָא. וְדָא אִיהוּ רָזָא דִּכְתִיב, (דברים ו) שְׁמַע יִשְׂרָאֵל יְיָ' אֱלהֵינוּ יְיָ' אֶחָד.

סוֹד הַיִּחוּד שֶׁצָּרִיךְ לְאוֹתוֹ שֶׁרָאוּי לָעוֹלָם הַבָּא, לְיַחֵד אֶת שְׁמוֹ שֶׁל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא וּלְיַחֵד הָאֵיבָרִים וְהַדְּרָגוֹת הָעֶלְיוֹנוֹת וְהַתַּחְתּוֹנוֹת, לְהַכְלִיל אֶת כֻּלָּם וּלְהַכְנִיסָם לְמָקוֹם שֶׁצָּרִיךְ לִקְשֹׁר קֶשֶׁר. וְזֶהוּ סוֹד הַכָּתוּב, (דברים ו) שְׁמַע יִשְׂרָאֵל ה' אֱלֹהֵינוּ ה' אֶחָד.

וְרָזָא (ק"ס ע"ב) דִּשְׁמַע, שֵׁם דְּסָלִיק לְע' שְׁמָהָן, וְדָא כְּלָלָא חֲדָא. יִשְׂרָאֵל: יִשְׂרָאֵל סָבָא, בְּגִין דְּאִית (מ"ג ע"א) זוּטָא, דִּכְתִּיב (הושע יא) נַעַר יִשְׂרָאֵל וָאֹהֲבֵהוּ. וְדָא אִיהוּ יִשְׂרָאֵל סָבָא, רָזָא חֲדָא בִּכְלָלָא חֲדָא. שְׁמַע יִשְׂרָאֵל, הָכָא אִתְכְּלִילַת אִתְּתָא בְּבַעְלָהּ.

וְסוֹד שֶׁל שְׁמַע – שֵׁם שֶׁעוֹלֶה לְשִׁבְעִים שֵׁמוֹת, וְזֶה כְּלָל אֶחָד. יִשְׂרָאֵל – יִשְׂרָאֵל סָבָא, מִשּׁוּם שֶׁיֵּשׁ קָטָן, שֶׁכָּתוּב (הושע יא) נַעַר יִשְׂרָאֵל וָאֹהֲבֵהוּ. וְזֶהוּ יִשְׂרָאֵל סָבָא, סוֹד אֶחָד בִּכְלָל אֶחָד. שְׁמַע יִשְׂרָאֵל – כָּאן נִכְלֶלֶת אִשָּׁה בְּבַעְלָהּ.

סוֹד זֶה יִהְיֶה, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר יִהְיֶה ה' אֶחָד, בְּסוֹד שֶׁל יִהְיֶה

וּלְבָתַר דְּאִתְכְּלִילוּ דָּא בְּדָא בִּכְלָלָא חֲדָא, כְּדֵין אִצְטְרִיכוּ לְיַיחֲדָא (דף רט"ז ע"ב) שַׁיְיפִין, וּלְחַבְרָא תְּרֵין מַשְׁכְּנִין כַּחֲדָא, בְּכֻלְּהוּ שַׁיְיפִין, בִּרְעוּ דְּלִבָּא, לְאִסְתַּלְּקָא בִּדְבֵקוּתָא דְּאֵין סוֹף, לְאִתְדַּבְּקָא כֹּלָּא תַּמָּן, לְמֶהֱוֵי רְעוּתָא חֲדָא עִלָּאֵי וְתַתָּאֵי.

וְאַחַר שֶׁנִּכְלְלוּ זֶה בָּזוֹ בִּכְלָל אֶחָד, אֲזַי צְרִיכִים לְיַחֵד אֶת הָאֵיבָרִים וּלְחַבֵּר שְׁנֵי מִשְׁכָּנוֹת כְּאֶחָד בְּכָל הָאֵיבָרִים בִּרְצוֹן הַלֵּב, לַעֲלוֹת בַּדְּבֵקוּת שֶׁל אֵין סוֹף, לְהִתְדַּבֵּק הַכֹּל שָׁם, לִהְיוֹת רָצוֹן אֶחָד שֶׁל עֶלְיוֹנִים וְתַחְתּוֹנִים.

וְרָזָא דָּא יִהְיֶה, כְּמָה דְאַתְּ אָמֵר (זכריה יד) יִהְיֶה יְיָ' אֶחָד, בְּרָזָא דְּיִהְיֶה. י', לְיַחֲדָא וּלְאִתְדַּבְּקָא בה', דְּאִיהוּ הֵיכָלָא פְּנִימָאָה, לְאֲתָר (נ"א אתר) גְּנִיזוּ דְּהַאי נְקוּדָה עִלָּאָה, דְּאִיהִי י'. וְדָא אִיהוּ רָזָא יְדוָֹ"ד אֱלהֵינוּ. אִלֵּין תְּרֵין אַתְוָון (נ"א שמהן) דְּאִינּוּן יָ"ה.

וְסוֹד זֶה יִהְיֶה, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר יִהְיֶה ה' אֶחָד, בְּסוֹד שֶׁל יִהְיֶה. י', לְיַחֵד וּלְהִדָּבֵק בְּה', שֶׁהוּא הֵיכָל הַפְּנִימִי, לִמְקוֹם (מקום) גְּנִיזַת הַנְּקֻדָּה הָעֶלְיוֹנָה הַזּוֹ שֶׁהִיא י'. וְזֶהוּ סוֹד יְהֹוָ"ה אֱלֹהֵינוּ. אֵלּוּ שְׁתֵּי אוֹתִיּוֹת (שמות) שֶׁהֵם יָ"הּ.

בזוהר – הקדמת ספר הזוהר-דף יב ע"א

מִצְוָה שְׁלִישִׁית – לָדַעַת שֶׁיֵּשׁ אֱלוֹהַּ גָּדוֹל וְשַׁלִּיט בָּעוֹלָם

פִּקּוּדָא תְּלִיתָאָה לְמִנְדַע דְּאִית אֱלָהָא רַבְרְבָא וְשַׁלִּיטָאָה בְּעָלְמָא. וּלְיַיחֲדָא לֵיהּ בְּכָל יוֹמָא יִחוּדָא כְּדְקָא יָאוֹת בְּאִנּוּן שִׁית סִטְרִין עִלָאִין. וּלְמֶעְבַּד לוֹן יִחוּדָא חֲדָא בְּשִׁית תֵּבִין דִּשְׁמַע יִשְׂרָאֵל וּלְכַוְּונָא רְעוּתָא לְעֵילָא בַּהֲדַיְיהוּ. וְעַל דָּא אֶחָד אִצְטְרִיךְ לְאַרְכָּא לֵיהּ (נ"א כשית) בְּשִׁית תֵּבִין. וְדָא הוּא דִכְתִיב יִקָּווּ הַמַּיִם מִתַּחַת הַשָּׁמַיִם אֶל מָקוֹם אֶחָד. יִתְכַּנְּשׁוּן דַּרְגִּין דִּתְחוֹת שְׁמַיָא לְאִתְאַחֲדָא בֵּיהּ (יראה) לְמֶהֱוֵי בִּשְׁלִימוּ לְשִׁית סִטְרִין כְּדְקָא יְאוּת. וְעִם כָּל דָּא בְּהַהוּא יִחוּדָא אִצְטְרִיךְ לְקַשְׁרָא בֵּיהּ יִרְאָה דְּאִצְטְרִיךְ לְאַרְכָּא בְּדָלֶ"ת דְּאֶחָד. דְּדָלֶ"ת דְּאֶחָד גְּדוֹלָה. וְהַיְינוּ דִּכְתִיב וְתֵרָאֶה הַיַּבָּשָׁה דְּתִתְחֲזֵי וְתִתְקַשֵּׁר דָלֶ"ת דְּאִיהוּ יַבָּשָׁה בְּהַהוּא יִחוּדָא.

מִצְוָה שְׁלִישִׁית – לָדַעַת שֶׁיֵּשׁ אֱלוֹהַּ גָּדוֹל וְשַׁלִּיט בָּעוֹלָם, וּלְיַחֵד אוֹתוֹ בְּכָל יוֹם יִחוּד כָּרָאוּי בְּאוֹתָם שֵׁשֶׁת הַצְּדָדִים הָעֶלְיוֹנִים, וְלַעֲשׂוֹת אוֹתָם יִחוּד אֶחָד בְּשֵׁשׁ הַתֵּבוֹת שֶׁל שְׁמַע יִשְׂרָאֵל וּלְכַוֵּן רָצוֹן לְמַעְלָה עִמָּהֶם. וְעַל כֵּן צָרִיךְ "אֶחָד" לְהַאֲרִיךְ אוֹתוֹ [נ"א: בשש] בְּשֵׁשׁ תֵּבוֹת, וְזֶהוּ שֶׁכָּתוּב יִקָּווּ הַמַּיִם מִתַּחַת הַשָּׁמַיִם אֶל מָקוֹם אֶחָד. יִתְכַּנְּסוּ הַדְּרָגוֹת שֶׁתַּחַת הַשָּׁמַיִם שֶׁתֵּאָחֵז בָּהֶן יִרְאָה לִהְיוֹת בִּשְׁלֵמוּת לְשִׁשָּׁה צְדָדִים כָּרָאוּי. וְעִם כָּל זֶה, בְּאוֹתוֹ הַיִּחוּד צָרִיךְ לִקְשֹׁר בּוֹ יִרְאָה, שֶׁצָּרִיךְ לְהַאֲרִיךְ בַּדָּלֶ"ת שֶׁל אֶחָד, שֶׁדָּלֶ"ת שֶׁל אֶחָד גְּדוֹלָה. וְהַיְנוּ שֶׁכָּתוּב וְתֵרָאֶה הַיַּבָּשָׁה, שֶׁתֵּרָאֶה וְתִתְקַשֵּׁר דָּלֶ"ת, שֶׁהִיא יַבָּשָׁה, בְּאוֹתוֹ הַיִּחוּד.

בזוהר – ספר ויקרא-פרשת צו -דף ל"ג ע"א

כְשֶׁיּוֹצֵאת נִשְׁמָתוֹ הוּא הָיָה מִתְכַּוֵּן לִגְמֹר אֶת הַשֵּׁם, שְׁמַע יִשְׂרָאֵל וּבָרוּךְ שֵׁם, לְהַקְרִיב אֶת נִשְׁמָתוֹ כְּלִי (קרבן) לְשֵׁם יְהֹוָ"ה

וְקֹדֶם דְּתִפּוּק נִשְׁמָתֵיהּ, מִתְוַודֶּה בְּכַמָּה וִדוּיִין, וְכַד נָפִיק נִשְׁמָתֵיהּ הוּא הֲוָה מִתְכַּוִון לִגְמוֹר אֶת הַשֵׁם,  שְׁמַע יִשְׂרָאֵל וּבָרוּךְ שֵׁם, לְקָרְבָא נִשְׁמָתֵיהּ מָאנָא (נ"א קרבנא) לְשֵׁם יְהוָֹ"ה, וְצָּרִיךְ לְמִתְוַדֶּה לְקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, לְקַבֵּלָא לְקָרְבָא ה' בִּשְׁמֵיהּ, דְּאָכִיל וְשֵׁצֵּי, וּלְאַחְזְרָה בְּתִיּוּבְתָּא לְגַבֵּי יה"ו, אֶהְיֶ"ה כְּחוּשְׁבָן מ"ב. דַּאֲדֹנָי קָרֵינָא לֵיהּ דִּינָא דְּמַלְכוּתָא דִּינָא.

וְלִפְנֵי שֶׁתֵּצֵא נִשְׁמָתוֹ מִתְוַדֶּה בְּכַמָּה וִדּוּיִים, וּכְשֶׁיּוֹצֵאת נִשְׁמָתוֹ הוּא הָיָה מִתְכַּוֵּן לִגְמֹר אֶת הַשֵּׁם, שְׁמַע יִשְׂרָאֵל וּבָרוּךְ שֵׁם, לְהַקְרִיב אֶת נִשְׁמָתוֹ כְּלִי (קרבן) לְשֵׁם יְהֹוָ"ה, וְצָרִיךְ לְהִתְוַדּוֹת אֶל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְקַבֵּל וּלְקָרֵב ה' שֶׁבִּשְׁמוֹ שֶׁאוֹכֶלֶת וּמְכַלָּה, וּלְהַחֲזִיר בִּתְשׁוּבָה לְיה"ו אֶהְיֶ"ה כְּחֶשְׁבּוֹן מ"ב. שֶׁל אֲדנָ"י קוֹרְאִים דִּין שֶׁל מַלְכוּת דִּין.

וִיכַוִּון בִּשְׁמָא מְפֹרָשׁ, דְּאִיהוּ יוֹ"ד הֵ"א וָא"ו הֵ"א, בְּלֵּב אֶחָד. וּבֵיהּ יִפּוֹק רוּחֵיהּ. בְּנֶפֶשׁ דִּילֵיהּ מְקַבֵּל עָלֵיהּ מִיתָה וְיִסוּרִין. וּבְנִשְׁמְתָא מוֹדֶה בְּכַמָּה וִדוּיִין וּמִתְחָרֵט. בְּנֶפֶשׁ מְקַבֵּל עָלֵיהּ מִיתָה שְׁחִיטָה שְׂרֵיפָה, וְאִי צָּרִיךְ ד' מִיתוֹת בֵּית דִּין, דְּאִינּוּן סְקִילָה שְׂרֵיפָה הֶרֶג וְחֶנֶק, מְקַבֵּל לֵיהּ מֵאֲדֹנָ"י בְּנֶפֶשׁ דִּילֵיהּ. וּבְנִשְׁמָתֵיהּ מוֹדֶה בְּכַמָּה וִידוּיִין, וְחוֹזִר בְּתִיּוּבְתָּא לְגַבֵּי אֶהְיֶ"ה, דְּאָחִיד בִּתְרֵין שְׁמָהָן, יְהוָֹ"ה יְהוָֹ"ה.

וִיכַוֵּן בַּשֵּׁם הַמְפֹרָשׁ, שֶׁהוּא יוֹ"ד הֵ"א וָא"ו הֵ"א, בְּלֵב אֶחָד, וּבוֹ תֵּצֵא רוּחוֹ. בַּנֶּפֶשׁ שֶׁלּוֹ מְקַבֵּל עָלָיו מִיתָה וְיִסּוּרִים, וּבַנְּשָׁמָה מוֹדֶה בְּכַמָּה וִדּוּיִים וּמִתְחָרֵט. בַּנֶּפֶשׁ מְקַבֵּל עָלָיו מִיתָה, שְׁחִיטָה, שְׂרֵפָה. וְאִם צָרִיךְ אַרְבַּע מִיתוֹת בֵּית דִּין, שֶׁהֵם סְקִילָה שְׂרֵפָה הֶרֶג וְחֶנֶק, מְקַבֵּל אוֹתָם מֵאֲדנָ"י בַּנֶּפֶשׁ שֶׁלּוֹ. וּבְנִשְׁמָתוֹ מוֹדֶה בְּכַמָּה וִדּוּיִים, וְחוֹזֵר בִּתְשׁוּבָה אֶל אֶהְיֶ"ה, שֶׁאָחוּז בִּשְׁנֵי שֵׁמוֹת – יְהֹוָ"ה יְהֹוָ"ה.

בְּמַחֲשַׁבְתֵיהּ יְכַוִין לְאַפָּקָא ודּוּי, וְקַבָּלַת מִיתָה עָלֵיהּ, בְּלֵּב א', דְּאִיהוּ שְׁמָא מְפֹרָשׁ, כְּגַוְונָא דָּא יוֹ"ד הֵ"א וָא"ו הֵ"א. (כבוד) בֵּיהּ כֹּהֲנִים כּוֹרְעִים וּמִשְׁתַּחֲוִים עַל פְּנֵיהֶם, וְאוֹמְרִים בָּרוּךְ שֵׁם כְּבוֹד מַלְכוּתוֹ לְעוֹלָם וָעֶד. כָּבוֹד, אִיהוּ ל"ב בְּחוּשְׁבָּן. וּבֵיהּ הָיָה מִתְכַּוִּין לִגְמוֹר אֶת הַשֵׁם. (וא"ו איהו א' בלב).

בְּמַחֲשַׁבְתּוֹ יְכַוֵּן לְהוֹצִיא וִדּוּי וְקַבָּלַת מִיתָה עָלָיו בְּלֵב אֶחָד, שֶׁהוּא שֵׁם הַמְפֹרָשׁ, כְּמוֹ זֶה: יוֹ"ד הֵ"א וָא"ו הֵ"א, (כבוד) שֶׁבּו הַכֹּהֲנִים כּורְעִים וּמִשְׁתַּחֲוִים עַל פְּנֵיהֶם וְאוֹמְרִים: בָּרוּךְ שֵׁם כְּבוֹד מַלְכוּתוֹ לְעוֹלָם וָעֶד. כָּבוֹד הוּא ל"ב בְּחֶשְׁבּוֹן, וּבוֹ הָיָה מִתְכַּוֵּן לִגְמֹר אֶת הַשֵּׁם. (וא"ו הוא אחד בלב).

וְתַנָאִין וְאָמוֹרָאִין, אִי תֵּימְרוּן וְכִי עַם הָאָרֶץ מְנָא יָדַע דָּא. אֶלָּא וַדַּאי עַם הָאָרֶץ אִיהוּ כְּשׁוֹר, אוֹ שֶׂה, אוֹ עֵז, אוֹ (פר) תּוֹר, אוֹ יוֹנָה. מַה בְּעִירָן לָא יַדְעֵי אוֹרַיְיתָא, דְּאִיהִי שֵׁם יְדוָֹ"ד. הָכִי עַם הָאָרֶץ, לָא יָדַע. אֶלָּא מִיכָאֵל כַּהֲנָא רַבָּא, אִיהוּ עָבִיד לֵיהּ עוֹלָה וְקָרְבְּנָא קֳדָם יְיָ', וְאִיהוּ מְכַוְּון בִּשְׁמָא מְפֹרָשׁ, בִּסְלִיקוּ דְּרוּחֵיהּ, דְּתִפוּק בְּלֵּב אֶחָד, כְּגַוְונָא דְּכַד נָפִיק רוּחָא דְּבַּר נָשׁ בְּכָל לֵילְיָא.

וְתַנָּאִים וְאָמוֹרָאִים, אִם תֹּאמְרוּ, וְכִי עַם הָאָרֶץ מִנַּיִן יוֹדֵעַ אֶת זֶה? אֶלָּא וַדַּאי עַם הָאָרֶץ הוּא כְּמוֹ שׁוֹר אוֹ שֶׂה אוֹ עֵז אוֹ (פר) תוֹר אוֹ יוֹנָה. מַה בְּהֵמוֹת אֵין יוֹדְעוֹת תּוֹרָה, שֶׁהִיא שֵׁם יְהֹוָ"ה, כָּךְ עַם הָאָרֶץ לֹא יוֹדֵעַ. אֶלָּא מִיכָאֵל כֹּהֵן גָּדוֹל הוּא עוֹשֶׂה אוֹתוֹ עוֹלָה וְקָרְבָּן לִפְנֵי ה', וְהוּא מְכַוֵּן בַּשֵּׁם הַמְפֹרָשׁ בַּעֲלִיַּת רוּחוֹ שֶׁתֵּצֵא בְּלֵב אֶחָד, כְּמוֹ שֶׁכְּשֶׁיּוֹצֵאת רוּחַ הָאָדָם בְּכָל לַיְלָה.

שׁוּב יוֹם אֶחָד לִפְנֵי מִיתָתְךְ. שֶׁבְּכָל יוֹם וָיוֹם צָרִיךְ אָדָם לַחֲזֹר בִּתְשׁוּבָה וְלִמְסֹר אֶת רוּחוֹ אֵלָיו שֶׁיֵּצֵא בְאֶחָד

וּבְגִין דָּא אוּקְמוּהָ רַבָּנָן, שׁוּב יוֹם א' לִפְנֵי מִיתָתָךְ, דִּבְכָל יוֹם וְיוֹם צָּרִיךְ בַּר נָשׁ לְאָהַדְרָא בְּתִיּוּבְתָא, וּלְמִמְסַר רוּחֵיהּ לְגַבֵּיהּ, דְּיִפוּק בְּאֶחָד, הֲדָא הוּא דִכְתִיב, (תהלים לא) בְּיָדְךָ אַפְקִיד רוּחִי.

וּמִשּׁוּם זֶה פֵּרְשׁוּהָ הַחֲכָמִים, שׁוּב יוֹם אֶחָד לִפְנֵי מִיתָתְךְ. שֶׁבְּכָל יוֹם וָיוֹם צָרִיךְ אָדָם לַחֲזֹר בִּתְשׁוּבָה וְלִמְסֹר אֶת רוּחוֹ אֵלָיו שֶׁיֵּצֵא בְאֶחָד. זֶהוּ שֶׁכָּתוּב (תהלים לא) בְּיָדְךְ אַפְקִיד רוּחִי.

בזוהר – ספר ויקרא-פרשת אחרי מות -דף נ"ז ע"א

חֲנַנְיָה אָמַר, ה' לִי לֹא אִירָא מַה יַּעֲשֶׂה לִי אָדָם ה' לִי בְּעֹזְרָי וַאֲנִי אֶרְאֶה בְשׂנְאָי טוֹב לַחֲסוֹת בַּה'

אֶלָּא הָכִי תָּנֵינָן. בְּהַאי שַׁעֲתָא דְּאִתְּכְפִיתוּ, לְמִנְפַּל בְּנוּרָא, כָּל חַד אָרִים קַלֵיהּ וְאָמַר, גַּבֵּי כָּל אִינּוּן עַמִּין וּמַלְכִין וְאָפַרְכַיָא, חֲנַנְיָה אָמַר, (תהלים קיח) יְיָ' לִי לֹא אִירָא מַה יַעֲשֶׂה לִי אָדָם יְיָ' לִי בְּעוֹזְרָי וַאֲנִי אֶרְאֶה בְּשוֹנְאָי טוֹב לַחֲסוֹת בַּיְיָ' וְגוֹ'. מִישָׁאֵל פָּתַח וְאָמַר, (ירמיה ל) וְאַתָּה אַל תִּירָא עַבְדִּי יַעֲקֹב נְאֻם יְיָ' וְגוֹ' כִּי אִתְּךָ אֲנִי נְאֻם יְיָ' לְהוֹשִׁיעֶךָ כִּי אֶעֱשֶׂה וְגוֹ'. בְּהַהִיא שַׁעֲתָא, דְּשַׁמְעוּ כֻּלְּהוּ שְׁמָא דְּיַעֲקֹב. תַּוְוהוּ וְחַיְיכוּ בְּלֵצָנוּתָא. עֲזַרְיָה פָּתַח וְאָמַר, (דברים ו) שְׁמַע יִשְׂרָאֵל יְיָ' אֱלֹהֵינוּ יְיָ' אֶחָד.

אֶלָּא כָּךְ שָׁנִינוּ, בְּשָׁעָה הַזּוֹ שֶׁנִּכְפְּתוּ לִפֹּל בָּאֵשׁ, כָּל אֶחָד הֵרִים קוֹלוֹ וְאָמַר אֶל כָּל אוֹתָם עַמִּים וּמְלָכִים וְשָׂרִים. חֲנַנְיָה אָמַר, (תהלים קיח) ה' לִי לֹא אִירָא מַה יַּעֲשֶׂה לִי אָדָם ה' לִי בְּעֹזְרָי וַאֲנִי אֶרְאֶה בְשׂנְאָי טוֹב לַחֲסוֹת בַּה' וְגוֹ'. מִישָׁאֵל פָּתַח וְאָמַר, (ירמיה ל) וְאַתָּה אַל תִּירָא עַבְדִּי יַעֲקֹב נְאֻם ה' וְגוֹ' כִּי אִתְּךְ אֲנִי נְאֻם ה' לְהוֹשִׁיעֶךְ כִּי אֶעֱשֶׂה וְגוֹ'. בְּאוֹתָהּ שָׁעָה שֶׁשָּׁמְעוּ כֻלָּם אֶת שֵׁם יַעֲקֹב, תָּמְהוּ וְצָחֲקוּ בְּלֵיצָנוּת. עֲזַרְיָה פָּתַח וְאָמַר, (דברים ו) שְׁמַע יִשְׂרָאֵל ה' אֱלֹהֵינוּ ה' אֶחָד.

הֲדָא הוּא דִכְתִיב, (ישעיה מד) זֶה יֹאמַר לַיְיָ' אָנִי וְגוֹ'. זֶה יֹאמַר לה' אָנִי, דָּא חֲנַנְיָה, וְזֶה יִקְרָא בְשֵׁם יַעֲקֹב, דָּא מִישָׁאֵל, וְזֶה יִכְתּוֹב יָדוֹ לַיְיָ' וּבְשֵׁם יִשְׂרָאֵל יְכַנֶּה, דָּא עֲזַרְיָה, בֵּיהּ שַׁעֲתָא כָּנַשׁ קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא פָּמַלְיָא דִּילֵיהּ, אָמַר לוֹן, בְּמַאן מִלָּה, מֵאִינּוּן מִלִּין דְּאָמְרוּ אִלֵּין תְּלָתָא, אַשְׁזִיב לוֹן. פָּתְחוּ וְאָמְרוּ, (תהלים פג) וְיֵדְעוּ כִּי אַתָּה שִׁמְךָ יְיָ' לְבַדֶּךָ עֶלְיוֹן עַל כָּל הָאָרֶץ.

זְהִוּ שֶׁכָּתוּב, (ישעיה מד) זֶה יֹאמַר לַה' אָנִי וְגוֹ'. זֶה יֹאמַר לַה' אָנִי – זֶה חֲנַנְיָה. וְזֶה יִקְרָא בְשֵׁם יַעֲקֹב – זֶה מִישָׁאֵל. וְזֶה יִכְתֹּב יָדוֹ לַה' וּבְשֵׁם יִשְׂרָאֵל יְכַנֶּה – זֶה עֲזַרְיָה. בְּאוֹתָהּ שָׁעָה כִּנֵּס הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא אֶת הַפָּמַלְיָא שֶׁלּוֹ, וְאָמַר לָהֶם: בְּאֵיזֶה דִבּוּר מֵאוֹתָם הַדִּבּוּרִים שֶׁאָמְרוּ אֵלֶּה הַשְּׁלֹשָׁה אַצִּיל אוֹתָם? פָּתְחוּ וְאָמְרוּ, (תהלים סג) וְיֵדְעוּ כִּי אַתָּה שִׁמְךְ ה' לְבַדֶּךְ עֶלְיוֹן עַל כָּל הָאָרֶץ.

בזוהר – ספר במדבר-פרשת שלח לך -דף קס"ב ע"א

מִי שֶׁקִּצֵּר אָמֵן וְלֹא מַאֲרִיךְ בּוֹ תּוֹךְ מְנוּחָה, יִתְקַצֵּר מֵחַיֵּי הָעוֹלָם הַזֶּה

וְהַהוּא יְנוֹקָא בְּרֵיהּ, קַיְּימָא בְּכָל יוֹמָא קָמֵּיהּ דִּבְצַלְאֵל, בְּשַׁעֲתָא דְּנָחִית מִמְּתִיבְתָא עִלָּאָה, וְאָמַר קָמֵּיהּ תְּלַת מִלִּין, עַד לָא יִפְתַּח בְּצַלְאֵל בְּרָזִין סְתִימִין דְּחָכְמְתָא, דְּכָל מִלּוֹי רָזִין סְתִימִין אִינּוּן, (ישעיה סד) דְּעַיִן לֹא רָאָתָה אֱלֹהִים זוּלָתְךָ. הַאי (מאן) דְּאָמַר, מַאן דְּפָסַק יִתְפְּסַק. מַאן דְּפָסַק מִלִּין דְּאוֹרַיְיתָא, עַל מִלִּין בְּטֵלִין, יִתְפַּסְקוּן חָיּוֹהִי מֵהַאי עָלְמָא, וְדִינֵיה קַיְּימָא בְּהַהוּא עָלְמָא. מַאן דְּקָצַר יִתְקַצָר, מַאן דְּקָצַר אָמֵן, וְלָא מַאֲרִיךְ בֵּיהּ גּוֹ נַיְיחָא, יִתְקְצַר מֵחַיִּין דְּהַאי עָלְמָא. מַאן דְּקָצַר יִתְאֲרָךְ, מַאן דְּאָמַר אֶחָד, אִצְטְרִיךְ לְחַטְּפָא אָלֶף, וּלְקַצְּרָא קְרִיאָה דִּילֵהּ, וְלָא יְעַכֵּב בְּהַאי אָת כְּלָל. וּמַאן דְּעָבִיד דָּא, יִתְאָרְכוּן חַיָיו.

וְאוֹתוֹ תִּינוֹק בְּנוֹ עוֹמֵד כָּל יוֹם לִפְנֵי בְצַלְאֵל בְּשָׁעָה שֶׁיּוֹרֵד מֵהַיְשִׁיבָה הָעֶלְיוֹנָה, וְאוֹמֵר לְפָנָיו שְׁלֹשָׁה דְבָרִים, עַד שֶׁלֹּא יִפְתַּח בְּצַלְאֵל בְּסוֹדוֹת סְתוּמִים שֶׁל הַחָכְמָה, שֶׁכָּל דְּבָרָיו סוֹדוֹת סְתוּמִים הֵם, (ישעיה סד) שֶׁעַיִן לֹא רָאָתָה אֱלֹהִים זוּלָתְךְ. (מי) זֶה שֶׁאָמַר מִי שֶׁפָּסַק יִפָּסֵק. מִי שֶׁפּוֹסֵק דִּבְרֵי תוֹרָה עַל דְּבָרִים בְּטֵלִים, יִפָּסְקוּ חַיָּיו מֵהָעוֹלָם הַזֶּה, וְדִינוֹ עוֹמֵד בְּאוֹתוֹ עוֹלָם. מִי שֶׁקִּצֵּר יִתְקַצֵּר – מִי שֶׁקִּצֵּר אָמֵן וְלֹא מַאֲרִיךְ בּוֹ תּוֹךְ מְנוּחָה, יִתְקַצֵּר מֵחַיֵּי הָעוֹלָם הַזֶּה. מִי שֶׁקִּצֵּר יִתְאָרֵךְ – מִי שֶׁאוֹמֵר אֶחָד, צָרִיךְ לַחְטֹף אָלֶ"ף וּלְקַצֵּר קְרִיאָתָהּ, וְלֹא יְעַכֵּב בָּאוֹת הַזֹּאת כְּלָל. מִי שֶׁעָשָׂה כֵּן, יִתְאָרְכוּ חַיָּיו.

אָמְרוּ לֵיהּ, תּוּ אָמַר, תְּרֵין אִינּוּן, וַחֲדָא אִשְׁתְּתַּף בְּהוּ, וְאִינּוּן תְּלָתָא. וְכַד הֲווֹ תְּלָתָא, אִינּוּן חַד. אָמַר לוֹן, אִלֵּין תְּרֵין שְׁמָהָן דִּשְׁמַע יִשְׂרָאֵל, דְּאִינּוּן יְיָ יְיָ. אֱלֹהֵינוּ אִשְׁתְּתַּף בְּהוּ, וְאִיהוּ חוֹתָמָא דְּגוּשְׁפַּנְקָא, אֱמֶת. וְכַד מִתְחַבְּרָן כַּחֲדָא אִינּוּן חַד בְּיִחוּדָא חֲדָא.

אָמְרוּ לוֹ, עוֹד אָמַר, שְׁנַיִם הֵם, וְאֶחָד הִשְׁתַּתֵּף בָּהֶם, וְהֵם שְׁלֹשָׁה. וּכְשֶׁהָיוּ שְׁלֹשָׁה, הֵם אֶחָד. אָמַר לָהֶם, אֵלֶּה שְׁנֵי שֵׁמוֹת שֶׁל שְׁמַע יִשְׂרָאֵל, שֶׁהֵם ה' ה'. אֱלֹהֵינוּ הִשְׁתַּתֵּף בָּהֶם, וְהוּא חוֹתַם הַטַּבַּעַת, אֱמֶת. וּכְשֶׁמִּתְחַבְּרִים כְּאֶחָד, הֵם אֶחָד בְּיִחוּד אֶחָד.

בזוהר – ספר במדבר-פרשת בלק -דף קצ"ה ע"ב

אָסוּר לוֹ לָאָדָם לְהָרִים יָדָיו לְמַעְלָה פְּרָט לִתְפִלָּה

אָמַר רִבִּי אֶלְעָזָר, אֲרֵימִית יְדַי בִּצְלּוֹ לְקַמֵּי מַלְכָּא קַדִּישָׁא. דְּהָא תָּנֵינָן, אָסוּר לֵיהּ לְבַר נָשׁ לְאַרְמָא יְדוֹי לְעֵילָּא, בַּר בְּצַלּוּ, וּבְבִרְכָּאן וְתַחֲנוּנִים לְמָרֵיהּ. דִּכְתִּיב, (בראשית יד) הֲרִימוֹתִי יָדִי אֶל יְיָ אֵל עֶלְיוֹן, וּמְתַּרְגְּמִינָן, אֲרֵימִית יְדַי בִּצְלּוֹ, דְּהָא אֶצְבְּעָאן דְּיָדִין מִלִּין עִלָּאִין אִית בְּהוּ. וְהַשְׁתָּא אֲנָא הָכִי עֲבִידְנָא. וַאֲמֵינָא דְּכָל מַאן דְּאִלֵּין אַרְבַּע יְסַדֵּר קַמֵּי מָארֵיהּ, וְעָבִיד גַּרְמֵיהּ בִּרְעוּתָא, בְּתִקּוּנָא דָּא כַּדְּקָא יָאוּת, בְּתִקּוּנָא דָּא לָא תֵּהָדַר צְלוֹתֵיהּ בְּרֵיקָנַיָּא.

אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר, הֵרַמְתִּי יָדִי בִּתְפִלָּה לִפְנֵי הַמֶּלֶךְ הַקָּדוֹשׁ. שֶׁהֲרֵי שָׁנִינוּ, אָסוּר לוֹ לָאָדָם לְהָרִים יָדָיו לְמַעְלָה פְּרָט לִתְפִלָּה, וּבִבְרָכוֹת וּבְתַחֲנוּנִים לַאֲדוֹנוֹ, שֶׁכָּתוּב (בראשית יד) הֲרִמֹתִי יָדִי אֶל ה' אֵל עֶלְיוֹן, וּמְתַרְגְּמִים: הֵרַמְתִּי יָדִי בִּתְפִלָּה. שֶׁהֲרֵי בְּאֶצְבְּעוֹת הַיָּדַיִם יֵשׁ דְּבָרִים עֶלְיוֹנִים. וְכָעֵת כָּךְ אֲנִי עוֹשֶׂה, וְאוֹמֵר שֶׁכָּל מִי שֶׁאַרְבָּעָה אֵלּוּ יְסַדֵּר לִפְנֵי אֲדוֹנוֹ וְעוֹשֶׂה עַצְמוֹ בְרָצוֹן בְּתִקּוּן זֶה כָּרָאוּי, בְּתִקּוּן זֶה לֹא תַחֲזֹר תְּפִלָּתוֹ רֵיקָם.

בְּקַדְמִיתָא עֶבֶד, לְסַדְּרָא שְׁבָחָא קַמֵּי מָארֵיהּ, וּלְזַמְּרָא קַמֵּיהּ. וְדָא בְּתוּשְׁבְּחָן דְּקַמֵּי צְלוֹתָא. וּלְבָתַר עֶבֶד, לְבָתַר דְּצַלֵּי צְלוֹתָא דַּעֲמִידָה, אִיהוּ עַבְדָּא דְּסִדֵּר צְלוֹתָא דְּמָארֵיהּ. וּלְבָתַר עֶבֶד, לְבָתַר דְּצַלֵּי כָּל צְלוֹתֵיהּ, וְאָזִיל לֵיהּ, וְעַל דָּא דָּוִד תְּלַת זִמְנִין עֲבַד גַּרְמֵיהּ בִּצְלוֹתָא דָּא עֶבֶד. דִּכְתִּיב הוֹשַׁע עַבְדְּךָ אַתָּה אֱלֹהַי. שַׂמֵּחַ נֶפֶשׁ עַבְדֶּךָ. וּכְתִיב (תהלים פו) תְּנָה עֻזְּךָ לְעַבְדֶּךָ. הָא תְּלַת זִמְנִין, אִצְטְרִיךְ לְשַׁוָּאָה גַּרְמֵיהּ עֶבֶד.

בַּתְּחִלָּה עֶבֶד – לְסַדֵּר שֶׁבַח לִפְנֵי אֲדוֹנוֹ וּלְזַמֵּר לְפָנָיו, וְזֶה בַּתִּשְׁבָּחוֹת שֶׁלִּפְנֵי הַתְּפִלָּה. אַחַר כָּךְ עֶבֶד לְאַחַר שֶׁהִתְפַּלֵּל תְּפִלַּת עֲמִידָה, הוּא עֶבֶד שֶׁסִּדֵּר תְּפִלַּת אֲדוֹנוֹ. אַחַר כָּךְ עֶבֶד אַחַר שֶׁהִתְפַּלֵּל כָּל תְּפִלָּתוֹ וְהָלַךְ לוֹ. וְעַל זֶה עָשָׂה עַצְמוֹ דָּוִד שָׁלֹשׁ פָּעָמִים בִּתְפִלָּה זוֹ עֶבֶד, שֶׁכָּתוּב הוֹשַׁע עַבְדְּךְ אַתָּה אֱלֹהַי. שַׂמֵּחַ נֶפֶשׁ עַבְדֶּךְ. וְכָתוּב (תהלים פו) תְּנָה עֻזְּךְ לְעַבְדֶּךְ. הֲרֵי שָׁלֹשׁ פְּעָמִים צָרִיךְ לָשִׂים עַצְמוֹ עֶבֶד.

לְבָתַר לְשַׁוָּאָה גַּרְמֵיהּ גּוֹ אִינּוּן דְּמַסְרֵי נַפְשַׁיְיהוּ עַל קְדוּשַׁת שְׁמֵיהּ, וְהַיְינוּ בְּיִחוּדָא דִּשְׁמַע יִשְׂרָאֵל, דְּכָל מַאן דְּשַׁוִּי הָכִי רְעוּתֵיהּ בְּהַאי קְרָא, אִתְחֲשִׁיב לֵיהּ כְּאִלּוּ מָסַר נַפְשֵׁיהּ עַל קְדוּשַּׁת שְׁמֵיהּ.

אַחַר כָּךְ לָשִׂים עַצְמוֹ תּוֹךְ אֵלּוּ שֶׁמָּסְרוּ נַפְשָׁם עַל קְדֻשַּׁת שְׁמוֹ, כְּלוֹמַר בַּיִּחוּד שֶׁל שְׁמַע יִשְׂרָאֵל. שֶׁכָּל מִי שֶׁשָּׂם כָּךְ רְצוֹנוֹ בְּזֶה הַפָּסוּק, נֶחְשָׁב לוֹ כְּאִלּוּ מָסַר עַצְמוֹ עַל קְדֻשַּׁת הַשֵּׁם.

לְבָתַר לְשַׁוָּאָה גַּרְמֵיהּ עָנִי, בְּזִמְנָא דְּעָאל וְדַפִיק דָּשִׁין דְּרוֹמֵי מְרוֹמִים, כַּד אָמַר אֱמֶת וְיַצִּיב, (וסמיך) גְּאוּלָה לִתְפִלָּה. לְמֶהֱוִי בִּצְלוֹתָא דַּעֲמִידָה, תָּבִיר לִבָּא, עַנְיָא וּמִסְכְּנָא. וּלְשַׁוָּאָה רְעוּתֵיהּ, לְאִתְכַּלְּלָא גּוֹ מִסְכְּנֵי, בִּתְבִירוּ דְּלִבָּא, בִּמְאִיכוּ דְּנַפְשָׁא.

לְאַחַר שֶׁשָּׂם עַצְמוֹ עָנִי, בִּזְמַן שֶׁנִּכְנָס וְדוֹפֵק עַל פְּתָחִים שֶׁל רוּמֵי מְרוֹמִים, כְּשֶׁאוֹמֵר אֱמֶת וְיַצִּיב (וסומך) גְּאֻלָּה לִתְפִלָּה, לִהְיוֹת בִּתְפִלַּת עֲמִידָה שְׁבוּר לֵב עָנִי וּמִסְכֵּן. וְלָשִׂים רְצוֹנוֹ לְהִכָּלֵל בְּתוֹךְ הָעֲנִיִּים בְּשִׁבְרוֹן לֵב בִּנְמִיכוּת נֶפֶשׁ.

בזוהר – ספר במדבר-פרשת בלק -דף רי"א ע"א

מִי עַם תַּקִּיף כְּמוֹ יִשְׂרָאֵל

הֶן עָם כְּלָבִיא יָקוּם וְגוֹ', מַאן עַמָּא תַּקִּיפָא כְּיִשְׂרָאֵל. בְּשַׁעֲתָא דְּאִתְנְהִיר צַפְרָא, קָם וּמִתְגַבָּר כְּאַרְיָא, לְפוּלְחָנָא דְּמָארֵיהוֹן, בְּכַמָּה שִׁירִין, בְּכַמָּה תּוּשְׁבְּחָן. מִשְׁתַּדְּלֵי בְּאוֹרַיְיתָא כָּל יוֹמָא, וּבַלַּיְלָה לֹא יִשְׁכַּב וְגוֹ'. כַּד בָּעֵי בַּר נָשׁ לְמִשְׁכַּב עַל עַרְסֵיהּ, מְקַדֵּשׁ שְׁמָא עִלָּאָה, אַמְלִיךְ לֵיהּ לְעֵילָּא וְתַתָּא. כַּמָה גַּרְדִּינֵי נִמוּסִין מִתְקַשְּׁרָן קַמַּיְיהוּ, בְּשַׁעֲתָא דְּפַתְחִין פּוּמְהוֹן עַל עַרְסַיְיהוּ, בִּשְׁמַע יִשְׂרָאֵל. וּבָעָאן רַחֲמֵי קַמֵּי מַלְכָּא קַדִּישָׁא, בְּכַמָּה קְרָאֵי דְּרַחֲמֵי.

הֶן עָם כְּלָבִיא יָקוּם וְגוֹ'. מִי עַם תַּקִּיף כְּמוֹ יִשְׂרָאֵל. בְּשָׁעָה שֶׁמֵּאִיר הַבֹּקֶר, קָם וּמִתְגַּבֵּר כַּאֲרִי לַעֲבוֹדַת רִבּוֹנָם בְּכַמָּה שִׁירִים, בְּכַמָּה תִשְׁבָּחוֹת. מִשְׁתַּדְּלִים בַּתּוֹרָה כָּל הַיּוֹם, וּבַלַּיְלָה לֹא יִשְׁכַּב וְגוֹ'. כְּשֶׁרוֹצֶה הָאָדָם לִשְׁכַּב עַל מִטָּתוֹ, מְקַדֵּשׁ אֶת הַשֵּׁם הָעֶלְיוֹן, מַמְלִיכוֹ לְמַעְלָה וּלְמַטָּה. כַּמָּה שׁוֹמְרֵי הַחֻקִּים מִתְקַשְּׁרִים לִפְנֵיהֶם בְּשָׁעָה שֶׁפּוֹתְחִים פִּיהֶם עַל מִטָּתָם בִּשְׁמַע יִשְׂרָאֵל, וּמְבַקְשִׁים רַחֲמִים לִפְנֵי הַמֶּלֶךְ הַקָּדוֹשׁ בְּכַמָּה פְּסוּקֵי רַחֲמִים.

בזוהר – ספר במדבר-פרשת פנחס -דף רכ"ו ע"ב

כָּל מִצְוָה הִיא יְהֹוָ"ה

כְּגַוְונָא דָּא, כָּל מִצְּוָה אִיהִי יְהוָֹ"ה. יָ"הּ עִם שְׁמִ"י שס"ה. ו"ה עִם זִכְרִי רמ"ח. וּבְגִין דָּא כָּל מִצְּוָה אִיהִי שְׁקִילָא לְתרי"ג. וְהָא אוּקְמוּהָ, שְׁמַע יִשְׂרָאֵל כָּלִיל תרי"ג, מִסִּטְרָא דְּצִּיצִּית. וְתרי"ג מִסִּטְרָא דִּתְפִלִּין אִיהוּ בְּכָל אֲתָר.

כְּגוֹן זֶה, כָּל מִצְוָה הִיא יְהֹוָ"ה. י"ה עִם שְׁמִ"י – שס"ה. ו"ה עִם זִכְרִי – רמ"ח. וּמִשּׁוּם זֶה כָּל מִצְוָה הִיא שְׁקוּלָה לְתרי"ג. וַהֲרֵי פֵּרְשׁוּהוּ, שְׁמַע יִשְׂרָאֵל – כָּלוּל תרי"ג מִצַּד שֶׁל צִיצִית. וְתרי"ג מִצַּד שֶׁל תְּפִלִּין הוּא בְּכָל מָקוֹם.

וְהָיוּ לְטוֹטָפוֹת, טֹטָפֹת: טט, ח"י עָלְמִין, צַּדִּיק, לְקָבְלֵיהּ מְטַטְרוֹן. פַּת, תִּפְאֶרֶת. מְטַטְרוֹן סוּס דְּתִפְאֶרֶת, דְּבֵיהּ כָּל סְפִירָאן מִתְלַבְּשִׁין. וְהָכִי אִיהוּ כְּגוּפָא לְנִשְׁמְתָא. וְכַד קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא אִסְתַּלָּק מִנֵּיהּ, אִשְׁתְּאַר אִלֵּם, לֵית לֵיהּ קוֹל וְלָא דִּבּוּר. אִשְׁתְּכַח, דְקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא וּשְׁכִינְתֵּיהּ אִיהוּ קוֹל וְדִבּוּר. דְּכָל מַלְאָךְ וּמַלְאָךְ. וּבְכָל קָלָא וְדִבּוּר דְּאוֹרַיְיתָא, וּבְכָל קָלָא דִּצְּלוֹתָא. וּבְכָל פִּקּוּדָא וּפִקּוּדָא. בְּכָל אֲתָר שׁוּלְטָנוּתֵיהּ בְּעִלָּאִין וְתַתָּאִין, אִיהוּ חַיִּים דְּכֹלָּא, אִיהוּ סָבִיל כֹּלָּא.

וְהָיוּ לְטוֹטָפֹת. טֹטָפֹת – ט"ט, חַ"י עוֹלָמִים, צַדִּיק, כְּנֶגְדּוֹ שֶׁל מְטַטְרוֹן. פַּ"ת, תִּפְאֶרֶת. מְטַטְרוֹן סוּס שֶׁל תִּפְאֶרֶת, שֶׁבּוֹ כָּל הַסְּפִירוֹת מִתְלַבְּשׁוֹת. וְכָךְ הוּא כְּגוּף לַנְּשָׁמָה. וְכַאֲשֶׁר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מִסְתַּלֵּק מִמֶּנּוּ, נִשְׁאָר אִלֵּם, אֵין לוֹ קוֹל וְלֹא דִבּוּר. נִמְצָא שֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא וְהַשְּׁכִינָה הֵם קוֹל וְדִבּוּר שֶׁל כָּל מַלְאָךְ וּמַלְאָךְ, וּבְכָל קוֹל וְדִבּוּר שֶׁל תּוֹרָה, וּבְכָל קוֹל שֶׁל תְּפִלָּה וּבְכָל מִצְוָה וּמִצְוָה. בְּכָל מָקוֹם שְׁלִיטָתוֹ בָּעֶלְיוֹנִים וּבַתַּחְתּוֹנִים, הוּא חַיִּים שֵׁל הַכֹּל וְהוּא סוֹבֵל הַכֹּל.

וְלֵית אֲדֹנָי בְּלָא יְדוָֹד, כְּגַוְונָא דְּלֵית דִּבּוּר בְּלָא קוֹל. וְלֵית קוֹל בְּלָא דִּבּוּר. וְהַאי אִיהוּ קְשׁוֹט, בְּעָלְמָא דַּאֲצִּילוּת. אֲבָל בְּעָלְמָא דְּפֵרוּדָא, אִית קוֹל בְּלָא דִּבּוּר. קֶשֶׁר שֶׁל תְּפִלִּין שַׁדַּי, אָחִיד בֵּיהּ עֵילָּא וְתַתָּא. וְדָא צַּדִּיק חַי עָלְמִין, אָחִיד (ס"א ביה) בֵּין קוֹל וְדִבּוּר.

וְאֵיןֹ אֲדנָי בְּלֹא יְהֹוָה, כְּמוֹ שֶׁאֵין דִּבּוּר בְּלֹא קוֹל. וְאֵין קוֹל בְּלֹא דִבּוּר. וְזֶהוּ אֱמֶת בְּעוֹלַם הָאֲצִילוּת. אֲבָל בְּעוֹלַם הַפֵּרוּד יֵשׁ קוֹל בְּלֹא דִבּוּר. קֶשֶׁר שֶׁל תְּפִלִּין שַׁדַּי, אָחוּז בּוֹ הָעֶלְיוֹן וְהַתַּחְתּוֹן. וְזֶה צַדִּיק חַי הָעוֹלָמִים, אָחוּז (בו) בֵּין קוֹל וְדִבּוּר.

אַדְּהָכִי, הָא רַעְיָא מְהֵימָנָא אִזְדְּמַן לְגַבֵּי סָבָא, וְאָמַר סָבָא סָבָא, תְּפִלִּין וְצִּיצִּית וּפָרָשַׁת מְזוּזָה, אִינּוּן ג' פִּקּוּדִין, כְּלִילָן בְּקְרִיאַת שְׁמַע. וְקְרִיאַת שְׁמַע פִּקּוּדָא רְבִיעָאָה. וְצִּיצִּית אַדְכַּר ג' זִמְנִין. וּבַתְּפִלִּין אַדְכַּר בְּהוּ תְּרֵין זִמְנִין אוֹת. וּבַצִּיצִּית ז' שֶׁל תִּזְכְּרוּ דְּצָּרִיךְ לְהַתִּיז בָּהּ. וּבְמְּזוּזָה, שַׁדַּי מִלְבַר, יְדוָֹ"ד מִלְּגוֹ.

בְּתוֹךָ כָּךְ הָרוֹעֶה הַנֶּאֱמָן נִזְדַּמֵּן אֵצֶל הַזָּקֵן וְאָמַר, זָקֵן זָקֵן, תְּפִלִּין וְצִיצִית וּפָרָשַׁת מְזוּזָה הֵן שָׁלֹשׁ מִצְווֹת כְּלוּלוֹת בַּקְּרִיאַת שְׁמַע, וּקְרִיאַת שְׁמַע הִיא מִצְוָה רְבִיעִית. וְצִיצִית מֻזְכֶּרֶת שָׁלֹשׁ פְּעָמִים. וּבַתְּפִלִּין נִזְכֶּרֶת בָּהֶן שְׁתֵּי פְעָמִים אוֹת. וּבַצִּיצִית, הָאוֹת ז' שֶׁל תִּזְכְּרוּ שֶׁצָּרִיךְ לְהַתִּיז בָּהּ. וּבַמְּזוּזָה, שַׁדַּ"י מִבַּחוּץ, יְהֹוָה מִבִּפְנִים.

עד כאן נוסף מהמו"ל

בזוהר – ספר במדבר-פרשת פנחס -דף רל"ג ע"ב

סוֹד שֶׁל שְׁלֹשׁ עֶשְׂרֵה בְּחֶשְׁבּוֹן, חוֹתַם הַמֶּלֶךְ

סַהֲדוּתָא לְיִחוּדָא. חֲמֵשׁ עָלִין תַּקִּיפִין, שָׁרְשָׁא וְיִחוּדָא, דַּאֲחִידָן בֵּיהּ תְּלֵיסַר עָלִין אִלֵּין. (דברים ו) שְׁמַע יִשְׂרָאֵל יְיָ אֱלֹהֵינוּ יְיָ, הָא חֲמֵשׁ עָלִין דְּשׁוֹשַׁנָּה. אֶחָד, דָּא הִיא עִיקָּרָא וְשָׁרְשָׁא דְּכֻלְּהוּ אֲחִידָן בֵּיהּ. רָזָא (ס"א סהדותא ליחודא. חמש תיבין שמע ישראל יי אלהינו יי, אינון חמש עלין תקיפין דשושנה. שרשא ויסודא אחידן ביה דא הוא אחד, ואיהו עיקרא ושרשא דכלהו אחידן ביה. תליסר עלין אלין רזא) דִּתְלֵיסַר בְּחוּשְׁבָּנָא, גּוּשְׁפַּנְקָא דְּמַלְכָּא.

עֵדוּת לַיִּחוּד. חֲמִשָּׁה עָלִים חֲזָקִים, הַשֹּׁרֶשׁ וְהַיִּחוּד שֶׁאֲחוּזִים בּוֹ שְׁלֹשָׁה עָשָׂר עָלִים אֵלּוּ. (דברים ו) שְׁמַע יִשְׂרָאֵל ה' אֱלֹהֵינוּ ה' – הֲרֵי חֲמִשָּׁה עָלִים שֶׁל הַשּׁוֹשַׁנָּה. אֶחָד – זֶהוּ הָעִקָּר וְהַשֹּׁרֶשׁ שֶׁהַכֹּל אָחוּז בּוֹ. סוֹד (עדות ליחוד. חמש תבות שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד, אלו חמשה עלים חזקים של השושנה. שרש ויסוד אחוזים בו. זהו אחד. והוא עקר ושרש שהכל אחוזים בו. שלשה עשר עלים אלו סוד) שֶׁל שְׁלֹשׁ עֶשְׂרֵה בְּחֶשְׁבּוֹן, חוֹתַם הַמֶּלֶךְ.

זוהר נוסף על ידי המוציא לאור

בזוהר – ספר במדבר-פרשת פנחס -דף רל"ו ע"ב

שְׁמַע יִשְׂרָאֵל ה' אֱלֹהֵינוּ ה' אֶחָד. אוֹת ע' גְּדוֹלָה, וְאוֹת ד' גַּם כֵּן. וְסִימָן זֶה – עֵד

פָּתַח רַבִּי שִׁמְעוֹן וְאָמַר, (דברים ו) שְׁמַע יִשְׂרָאֵל יְיָ אֱלֹהֵינוּ יְיָ אֶחָד. ע' רַבְרְבָא, ד' אוּף הָכִי. וְסִימָנָא דָּא עֵד. הַיְינוּ דִּכְתִּיב, (שמואל א יב) עֵד יְיָ בָּכֶם. אִשְׁתַּאֲרוּן אַתְוָון ש"מ, מ' פְּתוּחָה. מַאי טַעְמָא לָא סְתִימָא, בְּגִין דְּם' סְתִימָא, מַלְכָּא (ס"א עלמא) עִלָּאָה. מ' פְּתִיחָא, מַלְכָּא (ס"א עלמא) תַּתָּאָה. אַתְוָון אַחֲרָנִין, אִשְׁתָּאֲרוּ א"ח, (משלי כה) כְּבוֹד אֱלֹהִים הַסְתֵּר דָּבָר כְּתִיב.

פָּתַח רַבִּי שִׁמְעוֹן וְאָמַר, (דברים ו) שְׁמַע יִשְׂרָאֵל ה' אֱלֹהֵינוּ ה' אֶחָד. אוֹת ע' גְּדוֹלָה, וְאוֹת ד' גַּם כֵּן. וְסִימָן זֶה – עֵד. וְזֶהוּ שֶׁכָּתוּב (שמואל א יב) עֵד ה' בָּכֶם. נִשְׁאֲרוּ אוֹתִיּוֹת ש"מ. מ' פְּתוּחָה. מָה הַטַּעַם לֹא סְתוּמָה? מִשּׁוּם שֶׁם' סְתוּמָה הִיא מֶלֶךְ (עולם) עֶלְיוֹן. מ' פְּתוּחָה הִיא מֶלֶךְ (עולם) תַּחְתּוֹן. אוֹתִיּוֹת אֲחֵרוֹת נִשְׁאֲרוּ א' ח', עֲלֵיהֶן כָּתוּב (משלי כה) כְּבֹד אֱלֹהִים הַסְתֵּר דָּבָר.

בזוהר – ספר במדבר-פרשת פנחס -דף רמ"א ע"ב

עַל סוֹד זֶה אָסוּר לוֹ לְבֶן אָדָם לִטְעֹם כְּלוּם עַד שֶׁיֹּאכַל הַמֶּלֶךְ הָעֶלְיוֹן

אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן, עַל רָזָא דָּא, אָסִיר לֵיהּ לְבַּר נָשׁ לִטְעוֹם כְּלוּם, עַד דְּיֵיכוּל מַלְכָּא עִלָּאָה, וּמַה אִיהוּ. צְלוֹתָא. צְלוֹתָא דְּבַּר נָשׁ, כְּגַוְונָא דָּא, בְּקַדְמִיתָא, מְזַמְנִין לְדִיּוּקְנִין דְּחָקִיקִין בְּכוּרְסְיָיא, עַל אִינּוּן בִּרְיָין, דְּמִתְפַּשְּׁטֵי רוּחִין דִּלְהוֹן, עַל עוֹפֵי וּבְעִירֵי, לְקָרְבְּנָא בִּרְיָין דְּרוּחָא דִּלְהוֹן יְסוֹדָא בְּהַאי עָלְמָא מִנַּיְיהוּ, וְהַיְינוּ (תהלים קד) מָה רַבּוּ מַעֲשֶׂיךָ יְיָ, דְּהָא בִּרְיָין דְּאִתְחַזְיָין לְקָרְבְּנָא רוּחָא דִּילְהוֹן, מִתְפְּשַּׁט עָלַיְיהוּ אַרְבַּע דִּיוּקְנִין, מְזַמְּנָן עַל קָרְבְּנִין אִלֵּין. וְהַיְינוּ דְּקָאָמַרָן, וְהָאוֹפַנִּים וְחַיּוֹת הַקֹּדֶשׁ, וְכָל אִינּוּן חַיָּילִין אַחֲרָנִין דְּקָא מִתְפַּשְּׁטֵי מִנַּיְיהוּ.

אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן, עַל סוֹד זֶה אָסוּר לוֹ לְבֶן אָדָם לִטְעֹם כְּלוּם עַד שֶׁיֹּאכַל הַמֶּלֶךְ הָעֶלְיוֹן. וּמַה הוּא? תְּפִלָּה. תְּפִלָּה שֶׁל בֶּן אָדָם, כְּדֻגְמַת זֶה בַּתְּחִלָּה מְזַמְּנִים לַדְּמֻיּוֹת שֶׁחֲקוּקוֹת בַּכִּסֵּא עַל אוֹתָן הַבְּרִיּוֹת שֶׁמִּתְפַּשְּׁטוֹת רוּחוֹת שֶׁלָּהֶן עַל עוֹפוֹת וּבְהֵמוֹת לְקָרְבָּן, בְּרִיּוֹת שֶׁהָרוּחַ שֶׁלָּהֶן יְסוֹד בָּעוֹלָם הַזֶּה מֵהֶן, וְזֶהוּ (תהלים קד) מָה רַבּוּ מַעֲשֶׂיךְ ה', שֶׁהֲרֵי בְּרִיּוֹת שֶׁרְאוּיוֹת לְהַקְרִיב, רוּחַ שֶׁלָּהֶן מִתְפַּשֶּׁטֶת עֲלֵיהֶן, אַרְבַּע דְּמֻיּוֹת מְזֻמָּנוֹת עַל קָרְבָּנוֹת אֵלּוּ. וְזֶהוּ שֶׁאָנוּ אוֹמְרִים, וְהָאוֹפַנִּים וְחַיּוֹת הַקֹּדֶשׁ, וְכָל אוֹתָם חֲיָלוֹת אֲחֵרִים שֶׁמִּתְפַּשְּׁטִים מֵהֶם.

וּלְבָתַר כַּהֲנָא רַבָּא דְּקָא מְיַיחֵד שְׁמָא קַדִּישָׁא, הַיְינוּ אַהֲבַת עוֹלָם אַהֲבְתָּנוּ וְכוּ'. יִחוּדָא דְּקָא מְיַיחֵד, הַיְינוּ (דברים ו) שְׁמַע יִשְׂרָאֵל יְיָ אֱלֹהֵינוּ יְיָ אֶחָד. וּלְבָתַר לֵיוָאֵי, דְּקָא מִתְעָרֵי לְנִגּוּנָא, הַיְינוּ (דברים יא) וְהָיָה אִם שָׁמוֹעַ וְגוֹ', הִשָּׁמְרוּ לָכֶם פֶּן יִפְתֶּה וְגוֹ'. דָּא נִגּוּנָא דְּלֵיוָאֵי, בְּגִין לְאַסְתָרָא סִתְרָא (ס"א לאתערא סטרא) דָּא, בְּקוֹרְבָּנָא דָּא. וּלְבָתַר יִשְׂרָאֵל, דָּא אֱמֶת וְיַצִּיב וְנָכוֹן, יִשְׂרָאֵל סָבָא דְּקַיְּימָא עַל קָרְבְּנָא, (קרבנא עילאה הא דרגין) דְּאִיהִי י' דַּרְגִּין עִלָּאִין פְּנִימָאִין דְּכֹלָּא, קַיְּימָא עַל פָּתוֹרָא.

וּלְבַסּוֹף הַכֹּהֵן הַגָּדוֹל שֶׁהוּא מְיַחֵד אֶת הַשֵּׁם הַקָּדוֹשׁ, וְזֶהוּ שֶׁאוֹמְרִים אַהֲבַת עוֹלָם אֲהַבְתָּנוּ וְכוּ'. וְהַיִּחוּד שֶׁמְּיַחֵד, זֶהוּ (דברים ו) שְׁמַע יִשְׂרָאֵל ה' אֱלֹהֵינוּ ה' אֶחָד. וּלְבַסּוֹף הַלְוִיִּם שֶׁמִּתְעוֹרְרִים לְנִגּוּן, זֶהוּ (שם יא) וְהָיָה אִם שָׁמֹעַ וְגוֹ', הִשָּׁמְרוּ לָכֶם פֶּן יִפְתֶּה וְגוֹ'. זֶה נִגּוּן הַלְוִיִּם, כְּדֵי לְהַסְתִּיר סֵתֶר (לעורר צד) זֶה בְּקָרְבָּן זֶה. וְאַחַר כָּךְ יִשְׂרָאֵל, זֶה אֱמֶת וְיַצִּיב וְנָכוֹן, יִשְׂרָאֵל סָבָא שֶׁעוֹמֵד עַל הַקָּרְבָּן, (קרבן עליון אלו המדרגות) שֶׁהִיא עֶשֶׂר מַדְרֵגוֹת עֶלְיוֹנוֹת פְּנִימִיּוֹת שֶׁל הַכֹּל, עוֹמְדוֹת עַל הַשֻּׁלְחָן.

אֲבָל לֵית רְשׁוּ לְחַד מִנַּיְיהוּ לְמֵיכַל, וּלְאוֹשִׁיט יְדָא לְקָרְבְּנָא, עַד דְּמַלְכָּא עִלָּאָה אָכִיל. וְהַיְינוּ ג' רִאשׁוֹנוֹת, וְג' אַחֲרוֹנוֹת. כֵּיוָן דְּאִיהוּ אָכִיל, יָהִיב רְשׁוּ לְד' דִּיוּקְנִין, וּלְכָל אִינּוּן סִטְרִין דְּמִתְפָּרְשָׁן מִנַּיְיהוּ, לְמֵיכַל.

אֲבָל אֵין רְשׁוּת לְאֶחָד מֵהֶם לֶאֱכֹל וּלְהוֹשִׁיט יָדוֹ לַקָּרְבָּן עַד שֶׁהַמֶּלֶךְ הָעֶלְיוֹן אוֹכֵל. וְזֶהוּ ג' רִאשׁוֹנוֹת וְג' אַחֲרוֹנוֹת. כֵּיוָן שֶׁהוּא אָכַל, נָתַן רְשׁוּת לְאַרְבַּע דְּמֻיּוֹת, וּלְכָל אוֹתָם הַצְּדָדִים שֶׁנִּפְרָדִים מֵהֶן, לֶאֱכֹל.

כְּדֵין אָדָם, דְּאִיהוּ דִּיּוּקְנָא דְּכָלִיל כָּל שְׁאַר דִּיוּקְנִין, מָאִיךְ וְנָפִיל עַל אַנְפּוֹי, וּמָסִיר גַּרְמֵיהּ וְרוּחֵיהּ לְגַבֵּי אָדָם דִּלְעֵילָּא, דְּקַיְּימָא עַל אִינּוּן דִּיוּקְנִין, דְּכָלִיל כָּל דִּיוּקְנִין, לְאַתְּעָרָא לֵיהּ עָלֵיהּ כַּדְּקָא חֲזֵי, וְהַיְינוּ (תהלים כה) אֵלֶיךָ יְיָ נַפְשִׁי אֶשָּׂא, לְאַתְּעָרָא (תלת) דִּיוּקְנִין אַחֲרָנִין, וְכָל אִינּוּן דְּמִתְפַּשְּׁטֵי מִנַּיְיהוּ. (תהלה לדוד) וְהַיְינוּ (תהלים קמה) יַבִּיעוּ. יְרַנֵּנוּ. יֹאמֵרוּ. יְדַבֵּרוּ. וְכֻלְּהוּ אַכְלִין וְאִתְהַנְיָין כָּל חַד וְחַד כַּדְּקָא חֲזֵי לֵיהּ.

וְאָז אָדָם, שֶׁהוּא דְּמוּת שֶׁכּוֹלֶלֶת אֶת כָּל שְׁאָר הַדְּמֻיּוֹת, יוֹרֵד וְנוֹפֵל עַל פָּנָיו, וּמוֹסֵר עַצְמוֹ וְרוּחוֹ לְגַבֵּי הָאָדָם הָעֶלְיוֹן שֶׁעוֹמֵד עַל אוֹתָן הַדְּמֻיּוֹת, שֶׁכּוֹלֵל כָּל הַדְּמֻיּוֹת, לְעוֹרֵר אוֹתוֹ עָלָיו כְּמוֹ שֶׁרָאוּי, וְזֶהוּ שֶׁנֶּאֱמַר (תהלים כה) אֵלֶיךְ ה' נַפְשִׁי אֶשָּׂא, לְעוֹרֵר (שלש) דְּמֻיּוֹת אֲחֵרוֹת וְכָל אֵלּוּ שֶׁמִּתְפַּשְּׁטִים מֵהֶן. (תהלה לדוד) וְזֶהוּ שֶׁכָּתוּב (שם קמה) יַבִּיעוּ. יְרַנֵּנוּ. יֹאמֵרוּ. יְדַבֵּרוּ. וְכֻלָּם אוֹכְלִים וְנֶהֱנִים, כָּל אֶחָד וִאֶחָד כְּמוֹ שֶׁרָאוּי לוֹ.

יַעַנְךְ ה' בְּיוֹם צָרָה

מִכָּאן וּלְהָלְאָה לֵימָא בַּר נָשׁ עָאקוּ דִּילֵיהּ בֵּיהּ (ס"א דלביה), הֲדָא הוּא דִכְתִיב, (תהלים כ) יַעַנְךָ יְיָ בְּיוֹם צָרָה. (עאקו) כְּעוּבַּרְתָּא דְּיָתְבָא בְּעָאקוּ, לְאִתְהַפְּכָא כֻּלְּהוֹן סַנֵּיגוֹרִין עָלֵיהּ דְּבַּר נָשׁ. וְעַל דָּא כְּתִיב (תהלים קמד) אַשְׁרֵי הָעָם שֶׁכָּכָה לוֹ וְגוֹ'.

מִכָּאןֹ וּלְהָלְאָה יֹאמַר אָדָם צָרוֹת שֶׁלּוֹ בּוֹ (של לבו), זֶהוּ שֶׁכָּתוּב (שם כ) יַעַנְךְ ה' בְּיוֹם צָרָה. (צרה) כְּעֻבָּרָה שֶׁיּוֹשֶׁבֶת בְּצָרָה, כְּדֵי לְהַפֵּךְ אֶת כֻּלָּם לִהְיוֹת סָנֵגוֹרִים עַל הָאָדָם. וְעַל זֶה כָּתוּב (תהלים קמד) אַשְׁרֵי הָעָם שֶׁכָּכָה לּוֹ וְגוֹ'.

בזוהר – ספר במדבר-פרשת פנחס -דף רמ"ד ע"א

הַסּוֹד שֶׁנֶּאֱמַר כָּאן, דָּוִד אָמַר כָּאן, כֹּהֲנֶיךְ יִלְבְּשׁוּ צֶדֶק וַחֲסִידֶיךְ יְרַנֵּנוּ

פָּתַח וְאָמַר, (שיר השירים ה) בָּאתִי לְגַנִּי וְכוּ', עד חלבי חסר. נדפס בפרשת ויקרא דף ג' ע"ב. וּבְחִבּוּרָא קַדְמָאָה, (בדף רמ"א ע"א) אָרִיתִי מוֹרִי עִם בְּשָׂמִי, דְּרוֹעָא יְמִינָא בְּיַרְכָא שְׂמָאלָא. אָכַלְתִּי יַעְרִי עִם דִּבְשִׁי, יַעֲקֹב בְּרָחֵל. שָׁתִיתִי יֵינִי עִם חֲלָבִי, דְּרוֹעָא שְׂמָאלָא בְּיַרְכָא יְמִינָא. דְּרוֹעָא יְמִינָא בְּיַרְכָא שְׂמָאלָא, אִינּוּן חֶסֶד עִם הוֹד. יַעֲקֹב בְּרָחֵל, עַמּוּדָא דְּאֶמְצָעִיתָא בַּמַּלְכוּת. דְּרוֹעָא שְׂמָאלָא בְּיַרְכָא יְמִינָא גְּבוּרָה בְּנֶצַח.

וּבַחִבּוּר הַקַּדְמוֹן, אָרִיתִי מוֹרִי עִם בְּשָׂמִי – זְרוֹעַ יָמִין בְּיֶרֶךְ שְׂמֹאל. אָכַלְתִּי יַעְרִי עִם דִּבְשִׁי – יַעֲקֹב בְּרָחֵל. שָׁתִיתִי יֵינִי עִם חֲלָבִי – זְרוֹעַ שְׂמֹאל בְּיֶרֶךְ יָמִין. זְרוֹעַ יָמִין בְּיֶרֶךְ שְׂמֹאל, הֵם חֶסֶד עִם הוֹד. יַעֲקֹב בְּרָחֵל – הָעַמּוּד הָאֶמְצָעִי בְּמַלְכוּת. זְרוֹעַ שְׂמֹאל בְּיֶרֶךְ יָמִין – גְּבוּרָה בְּנֵצַח.

וַאֲמַאי שְׁנֵי מִדּוֹת דִּילֵיהּ הָכִי. אֶלָּא רָזָא דְּנֵימָא הָכָא, דָּוִד אָמַר הָכָא, (תהלים קלב) כֹּהֲנֶיךָ יִלְבְּשׁוּ צֶדֶק וַחֲסִידֶיךָ יְרַנֵּנוּ. וְאִתְּמַר הָתָם, וּלְוִיֶּיךָ מִבָּעֵי לֵיהּ לְמֵימַר. אָמַר קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא לָאו אֹרַח לְשַׁנּוֹת מִדּוֹתַי, אֶלָּא בָּתַר דְּזַמֵּינָת לִי, אִית לִי לְמֶעְבַּד רְעוּתָךְ. וּמֵהָכָא אוֹלִיפְנָא, דְּבַעַל הַבַיִת דִּמְזַמִּין אֲפִילּוּ לְמַלְכָּא, אִית לֵיהּ לְמֶעְבַּד רְעוּתֵיהּ. וּבְגִין דָּא אוֹקְמוּהָ, כָּל מַה שֶׁאוֹמֵר לָךְ בַּעַל הַבַּיִת עֲשֵׂה חוּץ מִצֵּא. וְעִם כָּל דָּא דְּרָזָא דָּא שַׁפִּיר אִיהוּ, הָא כְּתִיב (מלאכי ג) אֲנִי יְיָ לֹא שָׁנִיתִי, וּבְכָל קָרְבְּנִין לָא כְּתִיב בְּהוֹן אֶלָּא לַיְדוָֹד, אֵיךְ יָכִיל לְמֶהֱוִי דִּיְּשַׁנֵּי דַּרְגִין דִּשְׁמֵיהּ בְּקָרְבְּנָא.

וּמַדּוּעַ שְׁתֵּי מִדּוֹת שֶׁלּוֹ כָּךְ? אֶלָּא הַסּוֹד שֶׁנֶּאֱמַר כָּאן, דָּוִד אָמַר כָּאן, (תהלים קלב) כֹּהֲנֶיךְ יִלְבְּשׁוּ צֶדֶק וַחֲסִידֶיךְ יְרַנֵּנוּ. וְנֶאֱמַר שָׁם, וּלְוִיֶּיךְ צָרִיךְ הָיָה לוֹ לוֹמַר! אָמַר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, אֵין דֶּרֶךְ לְשַׁנּוֹת מִדּוֹתַי, אֶלָּא אַחַר שֶׁהִזְמַנְתִּי אוֹתִי, יֵשׁ לִי לַעֲשׂוֹת רְצוֹנְךְ. וּמִכָּאן לָמַדְנוּ, שֶׁבַּעַל הַבַּיִת שֶׁמַּזְמִין אֲפִלּוּ לְמֶלֶךְ, יֵשׁ לוֹ לַעֲשׂוֹת רְצוֹנוֹ. וּמִשּׁוּם זֶה בֵּאֲרוּהוּ, כָּל מַה שֶּׁאוֹמֵר לְךְ בַּעַל הַבַּיִת עֲשֵׂה, חוּץ מִצֵּא. וְעִם כָּל זֶה שֶׁסּוֹד זֶה יָפֶה הוּא, הֲרֵי כָּתוּב (מלאכי ג) אֲנִי ה' לֹא שָׁנִיתִי, וּבְכָל הַקָּרְבָּנוֹת לֹא כָתוּב בָּהֶם אֶלָּא לַיהֹוָה, וְאֵיךְ יָכוֹל לִהְיוֹת שֶׁיְּשַׁנֶּה מַדְרֵגוֹת שֶׁל שְׁמוֹ בַּקָּרְבָּנוֹת?

אֶלָּא, אָרִיתִי מוֹרִי: יוֹצֵר אוֹר. עִם בְּשָׂמִי: אַהֲבַת עוֹלָם. אָכַלְתִּי יַעְרִי: שְׁמַע יִשְׂרָאֵל. עִם דִּבְשִׁי: בָּרוּךְ שֵׁם כְּבוֹד מַלְכוּתוֹ לְעוֹלָם וָעֶד. שָׁתִיתִי יֵינִי: וְהָיָה אִם שָׁמוֹעַ, עַד וַיֹּאמֶר. עִם חֲלָבִי: מִן וַיֹּאמֶר, עַד אֱמֶת. אִכְלוּ רֵעִים: ג' רִאשׁוֹנוֹת, וְג' אַחֲרוֹנוֹת. שְׁתוּ וְשִׁכְרוּ דּוֹדִים: שְׁאַר בִּרְכָאן דִּצְלוֹתָא.

אֶלָּא, אָרִיתִי מוֹרִי – יוֹצֵר אוֹר. עִם בְּשָׂמִי – אַהֲבַת עוֹלָם. אָכַלְתִּי יַעְרִי – שְׁמַע יִשְׂרָאֵל. עִם דִּבְשִׁי – בָּרוּךְ שֵׁם כְּבוֹד מַלְכוּתוֹ לְעוֹלָם וָעֶד. שָׁתִיתִי יֵינִי – וְהָיָה אִם שָׁמֹעַ, עַד וַיֹּאמֶר. עִם חֲלָבִי – מִן וַיּאמֶר עַד אֱמֶת. אִכְלוּ רֵעִים – ג' רִאשׁוֹנוֹת, וְג' אַחֲרוֹנוֹת. שְׁתוּ וְשִׁכְרוּ דוֹדִים – שְׁאָר בִּרְכוֹת הַתְּפִלָּה.

בזוהר – ספר במדבר-פרשת פנחס -דף רמ"ו ע"ב

כֹּה תְבָרֲכוּ אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל

לְבָתַר שְׁמַע יִשְׂרָאֵל דְּיִחוּדָא, כַּלִיל בָּרְכוּ וּקְדוּשָׁה, אִיהוּ קָדוֹשׁ קָדוֹשׁ קָדוֹשׁ, וּבְרָכָה מִסִטְרָא דִּיְמִינָא. הֲדָא הוּא דִכְתִיב (במדבר ו) דַּבֵּר אֶל אַהֲרֹן וְאֶל בָּנָיו לֵאמֹר כֹּה תְבָרְכוּ אֵת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל.

אַחַר כָּךְ יִחוּד בְּפָסוּק שְׁמַע יִשְׂרָאֵל, וְכוֹלֵל בְּרָכָה וּקְדֻשָּׁה, שֶׁהוּא קָדוֹשׁ קָדוֹשׁ קָדוֹשׁ, וּבְרָכָה מִצַּד הַיָּמִין. זֶהוּ שֶׁכָּתוּב (במדבר ו) דַּבֵּר אֶל אַהֲרֹן וְאֶל בָּנָיו לֵאמֹר כֹּה תְבָרֲכוּ אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל.

בזוהר – ספר במדבר-פרשת פנחס -דף רמ"ז ע"א

וּבְרַחֲמִים גְּדלִים אֲקַבְּצֵךְ

פָּתַח וְאָמַר, (במדבר כג) לֹא הִבִּיט אָוְן בְּיַעֲקֹב וְלֹא רָאָה עָמָל בְּיִשְׂרָאֵל יְיָ אֱלֹהָיו עִמּוֹ וּתְרוּעַת מֶלֶךְ בּוֹ. וְכֹלָּא לְקַיְּימָא קְרָא, (ישעיה נד) וּבְרַחֲמִים גְּדוֹלִים אֲקַבְּצֵךְ. בְּהַהוּא זִמְנָא מְתַבְרִין קְלִיפּוֹת, דַּהֲווֹ מְסָחֲרִין לִשְׁכִינְתָּא. מִיַּד אִתְגַלְיָיא אַבְנָא חֲדָא מִתְּלַת אֲבָנִין, דְּאִינּוּן סְגוֹלְתָא. דְּעָלַיְיהוּ אִתְּמַר, (יחזקאל א) וַיְהִי בִּשְׁלֹשִׁים שָׁנָה, וְאִינּוּן ייְיָ בָּרְבִיעִי, אַבְנָא רְבִיעָאָה. (דף רמ"ז ע"א) בַּחֲמִשָּׁה לַחֹדֶשׁ, אַבְנָא חֲמִשָּׁאָה. לָקֳבְלַיְיהוּ, (שמואל א יז) וַיִּקַּח דָּוִד חֲמִשָּׁה חַלּוּקֵי אֲבָנִים מִן הַנַּחַל. וְאִינּוּן לָקֳבְלַיְיהוּ חָמֵשׁ תֵּיבִין, דְּאִינּוּן שְׁמַע יִשְׂרָאֵל יְדוָֹ"ד אֱלֹהֵינוּ יְדוָֹ"ד. (יחזקאל א) וַאֲנִי בְּתוֹךְ הַגּוֹלָה, דָּא שְׁכִינְתָּא, בָּהּ קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא אֶחָד. ו' בְּתוֹסֶפֶת וַאֲנִי, הוּא נָהָר, צַדִיק חַי עָלְמִין. (בראשית ב) וְנָהָר יוֹצֵא מֵעֵדֶן לְהַשְׁקוֹת אֶת הַגָּן, מַאי עֵדֶן. דָּא בִּינָה, נָהָר דְּנָפִיק מִנָּהּ, דָּא ו', בֶּן יָ"הּ, דַּרְגָּא דְּרַעְיָא מְהֵימָנָא, וְרַעְיָא מְהֵימְנָא, נָפִיק מֵאִימָּא עִלָּאָה, וְאִתְפָּשַּׁט בְּשִׁית סְפִירָאן עַד צַדִּיק, וּמִנֵּיהּ אַשְׁקֵי לְגִנְתָּא (דעדן), דְּאִיהִי שְׁכִינְתָּא.

פָּתַח וְאָמַר, (במדבר כג) לֹא הִבִּיט אָוֶן בְּיַעֲקֹב וְלֹא רָאָה עָמָל בְּיִשְׂרָאֵל ה' אֱלֹהָיו עִמּוֹ וּתְרוּעַת מֶלֶךְ בּוֹ. וְהַכֹּל לְקַיֵּם הַפָּסוּק (ישעיה נד) וּבְרַחֲמִים גְּדלִים אֲקַבְּצֵךְ. בְּאוֹתוֹ זְמַן נִשְׁבָּרוֹת הַקְּלִפּוֹת שֶׁהָיוּ מְסוֹבְבוֹת לַשְּׁכִינָה. מִיָּד מִתְגַּלֵּית אֶבֶן אַחַת מִשָּׁלֹשׁ אֲבָנִים, שֶׁהֵן סֶגוֹלְתָּא, שֶׁעֲלֵיהֶן נֶאֱמַר (יחזקאל א) וַיְהִי בִּשְׁלֹשִׁים שָׁנָה, וְהֵן ייי. בָּרְבִיעִי – אֶבֶן רְבִיעִית. בַּחֲמִשָּׁה לַחֹדֶשׁ – אֶבֶן חֲמִישִׁית. כְּנֶגְדָּן וַיִּקַּח דָּוִד (שמואל א יז) חֲמִשָּׁה חַלֻּקֵי אֲבָנִים מִן הַנַּחַל. וְאֵלּוּ לְעֻמָּתָם חָמֵשׁ תֵּבוֹת, שֶׁהֵן: שְׁמַע יִשְׂרָאֵל יְהֹוָ"ה אֱלֹהֵינוּ יְהֹוָ"ה. וַאֲנִי בְּתוֹךְ הַגּוֹלָה (יחזקאל א) – זוֹ שְׁכִינָה, בָּהּ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא אֶחָד. אוֹת ו' בְּתוֹסֶפֶת וַאֲנִי – הוּא נָהָר, צַדִּיק חַי הָעוֹלָמִים. (בראשית ב) וְנָהָר יֹצֵא מֵעֵדֶן לְהַשְׁקוֹת אֶת הַגָּן. מַהוּ עֵדֶן? זוֹ בִּינָה. נָהָר שֶׁיּוֹצֵא מִמֶּנָּה זוֹ ו', בֶּן יָ"הּ, דַּרְגָּה שֶׁל הָרוֹעֶה הַנֶּאֱמָן, וְהָרוֹעֶה הַנֶּאֱמָן יוֹצֵא מֵאִמָּא הָעֶלְיוֹנָה, וּמִתְפַּשֵּׁט בְּשֵׁשׁ סְפִירוֹת עַד צַדִּיק, וּמִמֶּנּוּ מַשְׁקֶה לַגָּן (של עדן), שֶׁהִיא הַשְּׁכִינָה.

בזוהר – ספר במדבר-פרשת פנחס -דף רנ"ב ע"א

תְּפִלָּה כֶּתֶר, כ' עַל רֹאשׁוֹ, אֵין קָדוֹשׁ כַּיהֹוָה, שֶׁסַּנְדַּלְפוֹן קוֹשֵׁר כָּל הַתְּפִלּוֹת וְעוֹשֶׂה מֵהֶן כֶּתֶר

אֶחָ"ד כָּבוֹ"ד, גִימַטְרִיָא מ"ה מִן חָכְמָה. דְּנָחִית לֵיהּ לְגַבֵּי אִמָּהּ, וּמִיַּד דְּנָחִית, קַשְׁרִין לֵיהּ עַמָּא בְּקִשּׁוּרָא דִּתְפִילִּין דְּרֵישָׁא. וּבְגִין דָּא בְּאַרְבַּע פָּרְשִׁיָין דִּתְפִילִּין, קַדֶּשׁ לִי, חָכְמָה. וְהָיָה כִּי יְבִיאֲךָ, בִּינָה. שְׁמַע יִשְׂרָאֵל תִּפְאֶרֶת, כָּלִיל ו' סְפִירָן, בְּשִׁית תֵּיבִין. וְהָיָה אִם שָׁמוֹעַ, מַלְכוּת, יַד כֵּהָה. צְּלוֹתָא כֶּתֶר כ' עַל רֵישֵׁיהּ, אֵין קָדוֹשׁ כַּידוָֹד, דְּסַנְדַּלְפוֹן קוֹשֵׁר כָּל צְּלוֹתִין, וְעָבִיד לוֹן כֶּתֶר.

אֶחָד וְכָבוֹד גִּימַטְרִיָּא מ"ה מֵחָכְמָה. שֶׁמּוֹרִיד אוֹתוֹ אֵצֶל אִמָּא, וּמִיָּד שֶׁיּוֹרֵד, קוֹשְׁרִים אוֹתוֹ עִמָּהּ בְּקֶשֶׁר שֶׁל תְּפִלִּין שֶׁל רֹאשׁ. וּמִשּׁוּם זֶה בְּאַרְבַּע פָּרָשִׁיּוֹת שֶׁל הַתְּפִלִּין, שֶׁהֵם: קַדֶּשׁ לִי – חָכְמָה. וְהָיָה כִּי יְבִיאֲךְ – בִּינָה. שְׁמַע יִשְׂרָאֵל – תִּפְאֶרֶת שֶׁכּוֹלֶלֶת שֵׁשׁ סְפִירוֹת בְּשֵׁשׁ תֵּבוֹת. וְהָיָה אִם שָׁמֹעַ – מַלְכוּת, יָד כֵּהָה. תְּפִלָּה כֶּתֶר, כ' עַל רֹאשׁוֹ, אֵין קָדוֹשׁ כַּיהֹוָה, שֶׁסַּנְדַּלְפוֹן קוֹשֵׁר כָּל הַתְּפִלּוֹת וְעוֹשֶׂה מֵהֶן כֶּתֶר.

בזוהר – ספר במדבר-פרשת פנחס -דף רנ"ו ע"ב

עֹלַת תָּמִיד – זוֹ הַשְּׁכִינָה

עוֹלַת תָּמִיד, דָּא שְׁכִינְתָּא, דִּסְלִיקַת לְעֵילָּא בְּהַהוּא דַּרְגָּא, דְּאִתְּמַר בָּהּ עֶרֶב וָבוֹקֶר בְּכָל יוֹם תָּמִיד, וְאוֹמְרִים פַּעֲמַיִם שְׁמַע יִשְׂרָאֵל. וְאִיהִי סְלִיקַת בְּעַמּוּדָא דְּאֶמְצָעִיתָא, דְּאִיהוּ תָּדִיר עִמָּהּ בְּלָא פִּרוּדָא כְּלָל.

עֹלַת תָּמִיד – זוֹ הַשְּׁכִינָה, שֶׁעוֹלָה לְמַעְלָה בְּאוֹתָהּ דַּרְגָּה, שֶׁנֶּאֱמַר בָּהּ עֶרֶב וָבֹקֶר בְּכָל יוֹם תָּמִיד אוֹמְרִים פַּעֲמַיִם שְׁמַע יִשְׂרָאֵל. וְהִיא עוֹלָה בָּעַמּוּד הָאֶמְצָעִי, שֶׁהוּא תָּדִיר עִמָּהּ בְּלִי פֵרוּד כְּלָל.

בזוהר – ספר במדבר-פרשת פנחס -דף רנ"ח ע"א

שְׁמַע יִשְׂרָאֵל – שֵׁם ע' רַבָּתִי, ד' מִן אֶחָ"ד רַבָּתִי, זֶהוּ עֵ"ד

 וְעוֹד, (דברים ו) שְׁמַע יִשְׂרָאֵל, שֵׁם ע' רַבָּתִי, ד' מִן אֶחָ"ד רַבָּתִי, הַיְינוּ עֵ"ד, בֵּין שֵׁ"ם מִן שְׁמַע, א"ח מִן אֶחָ"ד. (שמואל א יב) עֵד יְיָ בָּכֶם. וְעַל כָּל אֶחָד וְאֶחָד דִּמְיַחֵד אוֹתוֹ בָּעוֹלָם. וְעַל כֵּן אָמַר דָּוִד, (תהלים קד) אָנֹכִי אֶשְׂמַח בַּיְיָ, (עיין לעיל רל"ו ע"ב) ש"מ מִן שְׁמַע, א"ח מִן אֶחָ"ד, הֲרֵי אֶשְׂמַח.

וְעוֹד, (דברים ו) שְׁמַע יִשְׂרָאֵל – שֵׁם ע' רַבָּתִי, ד' מִן אֶחָ"ד רַבָּתִי, זֶהוּ עֵ"ד, בֵּין שֵׁ"ם מִן שְׁמַע, א"ח מִן אֶחָ"ד. (שמואל א יב) עֵד ה' בָּכֶם. וְעַל כָּל אֶחָד וְאֶחָד שֶׁמְּיַחֵד אוֹתוֹ בָּעוֹלָם. וְעַל כֵּן אָמַר דָּוִד, (תהלים קד) אָנֹכִי אֶשְׂמַח בַּייָ. ש"מ מִן שְׁמַע, א"ח מִן אֶחָ"ד, הֲרֵי אֶשְׂמַח.

וְעוֹד. ד' רַבָּתִי, ד' בָּתֵּי תְּפִילִּין, דְּמָנַח לְהוֹן א"ח, וְאִתְעֲטָּר בְּהוּ, וְאִינּוּן פְּאֵר עַל רֵישֵׁיהּ. וְאִינּוּן יהו"ה (ס"א יהה"ו), י' עֲטָרָא עַל ה', דְּאִיהִי בְּרַתָּא, וְהַיְינוּ (משלי ג) יְדוָֹ"ד בְּחָכְמָה יָסַד אָרֶץ, אַבָּא יָסַד בְּרַתָּא. ה', אִמָּא עִלָּאָה, עֲטָרָה עַל ו', דְּאִיהוּ בְּרָא, וְהַיְינוּ (משלי ג) כּוֹנֵן שָׁמַיִם בִּתְבוּנָה. בְּאִמָּא כּוֹנֵן בְּרָא. וְהַאי אִיהוּ דְּעוֹלָם הַבָּא אֵין בּוֹ לֹא אֲכִילָה וְלֹא שְׁתִיָּה, אֶלָּא צַדִּיקִים יוֹשְׁבִים וְעַטְרוֹתֵיהֶם בְּרָאשֵׁיהֶם.

וְעוֹד, ד' רַבָּתִי – אַרְבָּעָה בָּתֵּי תְפִלִּין, שֶׁמֵּנִיחַ אוֹתָם א"ח וּמִתְעַטֵּר בָּהֶם, וְהֵם פְּאֵר עַל רֹאשׁוֹ. וְהֵם יְהֹוָ"ה (יהה"ו), י' עֲטָרָה עַל ה', וְזוֹהִי בַּת, וְזֶהוּ (משלי ג) יְהֹוָ"ה בְּחָכְמָה יָסַד אָרֶץ. אַבָּא יָסַד בַּת. ה', אִמָּא עֶלְיוֹנָה, עֲטָרָה עַל ו', שֶׁהוּא בֵּן, וְזֶהוּ (משלי ג) כּוֹנֵן שָׁמַיִם בִּתְבוּנָה. בְּאִמָּא כּוֹנֵן בֵּן. וְזֶהוּ שֶׁעוֹלָם הַבָּא אֵין בּוֹ לֹא אֲכִילָה וְלֹא שְׁתִיָּה, אֶלָּא צַדִּיקִים יוֹשְׁבִים וְעַטְרוֹתֵיהֶם בְּרָאשֵׁיהֶם.

בזוהר – ספר דברים-פרשת ואתחנן -דף רס"ב ע"ב

וְאָהַבְתָּ אֵת ה' אֱלֹהֶיךְ. שָׁנָה רַבִּי שִׁמְעוֹן, זֶהוּ סוֹד עֶלְיוֹן שֶׁיִּשְׂרָאֵל הָעֶלְיוֹן הִתְעַטֵּר בְּצַד הָאַבָּא

תָּא חֲזֵי, מִסִּטְרָא דְּאַבָּא נָפִיק חֶסֶד. מִסִּטְרָא דְּאִמָּא נָפִיק גְּבוּרָה. וְכֹלָּא אָחִיד קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, וּמִתְעַטָּר בְּהוּ, אָת וָא"ו. (דף רס"ב ע"ב) בֵּיתָא תְּלִיתָאָה שְׁמַע יִשְׂרָאֵל, יִשְׂרָאֵל סָבָא. וְאָהַבְתָּ אֶת יְיָ' אֱלֹהֶיךָ. תָּאנָא רִבִּי שִׁמְעוֹן, דָּא הוּא רָזָא עִלָּאָה, דְּיִשְׂרָאֵל עִלָּאָה אִתְעֲטָּר בְּסִטְרָא דְּאַבָּא. וּמַאי אִיהוּ. אַבְרָהָם. וְאִתְעֲטָּר בְּסִטְרָא דְּאִימָּא. וּמַאי אִיהוּ. יִצְחָק.

בֹּא וּרְאֵה, מִצַּד אַבָּא יוֹצֵא חֶסֶד, מִצַּד אִמָּא יוֹצֵאת גְּבוּרָה, וְהַכֹּל אוֹחֵז הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא וּמִתְעַטֵּר בָּהֶם אוֹת וָא"ו. בַּיִת שְׁלִישִׁי – שְׁמַע יִשְׂרָאֵל, יִשְׂרָאֵל סָבָא. וְאָהַבְתָּ אֵת ה' אֱלֹהֶיךְ. שָׁנָה רַבִּי שִׁמְעוֹן, זֶהוּ סוֹד עֶלְיוֹן שֶׁיִּשְׂרָאֵל הָעֶלְיוֹן הִתְעַטֵּר בְּצַד הָאַבָּא, וּמַהוּ? אַבְרָהָם. וְהִתְעַטֵּר בְּצַד הָאִמָּא, וּמַהוּ? יִצְחָק.

תָּנֵינָן, וְאָהַבְתָּ מַאן דְּרָחִים לֵיהּ לְמַלְכָּא, עָבִיד יַתִּיר טִיבוּ חֶסֶד עִם כֹּלָּא. וְחֶסֶד יַתִּירָא, הַהוּא דְּאִקְרֵי חֶסֶד דֶּאֱמֶת, דְּלָא בָּעֵי אֲגָר עָלֵיהּ, אֶלָּא בְּגִין רְחִימוּתָא דְּמַלְכָּא, דְּרָחִים לֵיהּ יַתִּיר, וּבִרְחִימוּתָא דְּמַלְכָּא תַּלְיָא חֶסֶד. וְעַל דָּא אִקְרֵי (ישעיה מא) אַבְרָהָם אוֹהֲבִי. וּבְגִין דְּרָחִים לֵיהּ יַתִּיר, אַסְגֵּי חֶסֶד בְּעָלְמָא. וְעַל דָּא, הָכָא וְאָהַבְתָּ. וּבִרְחִימוּתָא תַּלְיָא חֶסֶד, וְדָא הִיא בֵּיתָא תְּלִיתָאָה.

שָׁנִינוּ, וְאָהַבְתָּ – מִי שֶׁאוֹהֵב אֶת הַמֶּלֶךְ, עוֹשֶׂה יוֹתֵר טוּב חֶסֶד עִם הַכֹּל. וְחֶסֶד יוֹתֵר, אוֹתוֹ שֶׁנִּקְרָא חֶסֶד שֶׁל אֱמֶת, שֶׁלֹּא רוֹצֶה עָלָיו שָׂכָר, אֶלָּא בִּשְׁבִיל אַהֲבַת הַמֶּלֶךְ שֶׁאוֹהֵב אוֹתוֹ יוֹתֵר, וּבְאַהֲבַת הַמֶּלֶךְ תָּלוּי הַחֶסֶד. וְעַל זֶה נִקְרָא (ישעיה מא) אַבְרָהָם אוֹהֲבִי. וּמִשּׁוּם שֶׁאוֹהֵב אוֹתוֹ יוֹתֵר, מַגְדִּיל חֶסֶד בָּעוֹלָם. וְעַל זֶה כָּאן וְאָהַבְתָּ. וּבָאַהֲבָה תָּלוּי הַחֶסֶד, וְזֶהוּ הַבַּיִת הַשְּׁלִישִׁי.

בזוהר – ספר דברים-פרשת ואתחנן -דף רס"ג ע"א

ע' גְּדוֹלָה, לִכְלֹל שִׁבְעִים שֵׁמוֹת, עֵדוּת הַכֹּל שְׁמַע יִשְׂרָאֵל

אָמַר רִבִּי חִיָּיא, אִי הָכִי הָא כְּתִיב (שמות לג) וְרָאִיתָ אֶת אֲחוֹרָי, וְתָנֵינָן דָּא קֶשֶׁר שֶׁל תְּפִלִּין. אָמַר לֵיהּ, הָא אוֹקְמוּהָ, וְשַׁפִּיר הוּא, וְכֹלָּא בְּרִירָא דְּמִלָּה. וְעַל דָּא מֵהַאי תַּלְיָיא רְצוּעָה חַד לְתַתָּא, דְּהָא מִנָהּ תַּלְיָין תַּתָּאֵי, וְאִתְּזָנוּ מִנָהּ. וְעַל דָּא אִיתְקְרֵי אוֹת. כְּמָה דְאַתְּ אָמֵר (בראשית ט) זֹאת אוֹת הַבְּרִית. וּכְתִיב (שמות יג) וְהָיָה לְאוֹת עַל יָדְכָה בְּה' וְהָא אוֹקְמוּהָ. (דברים ו') שְׁמַע יִשְׂרָאֵל. אָמַר רִבִּי יֵיסָא, יִשְׂרָאֵל סָבָא. רִבִּי יִצְחָק אָמַר ע' רַבְרְבָא, לְאַכְלְלָא שִׁבְעִין שְׁמָהָן, סַהֲדוּתָא דְּכֹלָּא שְׁמַע יִשְׂרָאֵל, כְּמָה דִּכְתִּיב, (ישעיה א) שִׁמְעוּ שָׁמַיִם. וּכְתִיב (דברים לב) הַאֲזִינוּ הַשָּׁמַיִם. אוּף הָכָא שְׁמַע יִשְׂרָאֵל. וְכֹלָּא חַד מִלָּה הוּא. יְדוָֹ"ד, רֵישָׁא דְּכֹלָּא, בִּנְהִירוּ דְּעַתִּיקָא קַדִּישָׁא. וְהַאי הוּא דְּאִקְרֵי אָ"ב. אֱלֹהֵינוּ, עֲמִיקְתָא דְּנַחֲלִין וּמַבּוּעִין, דְּנָפְקִין וְנַגְדִּין לְכֹלָּא.

אָמַר רַבִּי חִיָּיא, אִם כָּךְ, הֲרֵי כָּתוּב (שמות לג) וְרָאִיתָ אֶת אֲחֹרָי, וְשָׁנִינוּ, זֶה קֶשֶׁר שֶׁל תְּפִלִּין. אָמַר לוֹ, הֲרֵי פֵּרְשׁוּהָ, וְיָפֶה הוּא, וְהַכֹּל בֵּרוּר הַדָּבָר. וְעַל זֶה מִזֶּה תְּלוּיָה רְצוּעָה אַחַת לְמַטָּה, שֶׁהֲרֵי מִמֶּנָּה תְּלוּיִים הַתַּחְתּוֹנִים וְנִזּוֹנִים מִמֶּנָּה. וְעַל זֶה נִקְרָא אוֹת, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר (בראשית ט) זֹּאת אוֹת הַבְּרִית. וְכָתוּב וְהָיָה לְאוֹת עַל יָדְכָה, בְּהֵ"א, וַהֲרֵי פֵּרְשׁוּהָ. שְׁמַע יִשְׂרָאֵל. אָמַר רַבִּי יֵיסָא, יִשְׂרָאֵל סָבָא. רַבִּי יִצְחָק אָמַר, ע' גְּדוֹלָה, לִכְלֹל שִׁבְעִים שֵׁמוֹת, עֵדוּת הַכֹּל שְׁמַע יִשְׂרָאֵל, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב (ישעיה א) שִׁמְעוּ שָׁמַיִם. וְכָתוּב (דברים לב) הַאֲזִינוּ הַשָּׁמַיִם. גַּם כָּאן שְׁמַע יִשְׂרָאֵל. וְהַכֹּל דָּבָר אֶחָד הוּא. יְהֹוָ"ה – רֹאשׁ הַכֹּל בְּאוֹר הָעַתִּיק הַקָּדוֹשׁ, וְזֶהוּ שֶׁנִּקְרָא אָ"ב. אֱלֹהֵינוּ – עֹמֶק הַנְּחָלִים וְהַמַּבּוּעִים שֶׁיּוֹצְאִים וְשׁוֹפְעִים לַכֹּל.

יְדוָֹ"ד, גוּפָא דְּאִילָנָא שְׁלִימוּ דְּשָׁרָשִׁין. אֶחָד, כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל. וְכֹלָּא חַד שְׁלֵימוּתָא, וְאִתְקְשַׁר דָּא בְּדָא, וְלָא אִשְׁתְּכַח פִּרוּדָא, אֶלָּא כֹּלָּא חַד.

יְהֹוָ"ה – גּוּף הָאִילָן, שְׁלֵמוּת הַשָּׁרָשִׁים. אֶחָד – כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל. וְהַכֹּל שְׁלֵמוּת אַחַת, וְנִקְשָׁר זֶה בָּזֶה, וְלֹא נִמְצָא פֵרוּד, אֶלָּא הַכֹּל אֶחָד.

בזוהר – ספר דברים-פרשת ואתחנן -דף רס"ד ע"א

שְׁמַע יִשְׂרָאֵל ה' אֱלֹהֵינוּ ה' אֶחָד, זֶהוּ יִחוּד אֶחָד. בָּרוּךְ שֵׁם כְּבוֹד מַלְכוּתוֹ לְעוֹלָם וָעֶד, זֶהוּ יִחוּד אַחֵר, לִהְיוֹת שְׁמוֹ סוֹד אֶחָד

(דברים ו') שְׁמַע יִשְׂרָאֵל יְיָ' אֱלֹהֵינוּ יְיָ' אֶחָד, דָּא אִיהוּ יִחוּדָא חַד. בָּרוּךְ שֵׁם כְּבוֹד מַלְכוּתוֹ לְעוֹלָם וָעֶד, הָא יִחוּדָא אַחֲרָא, לְמֶהֱוִי שְׁמֵיהּ רָזָא חַד. וְרָזָא דָּא, (מלכים א יח) יְיָ' הוּא הָאֱלֹהִים, דָּא כְּתִיב, כַּד אִינּוּן בְּיִחוּדָא חַד.

שְׁמַע יִשְׂרָאֵל ה' אֱלֹהֵינוּ ה' אֶחָד, זֶהוּ יִחוּד אֶחָד. בָּרוּךְ שֵׁם כְּבוֹד מַלְכוּתוֹ לְעוֹלָם וָעֶד, זֶהוּ יִחוּד אַחֵר, לִהְיוֹת שְׁמוֹ סוֹד אֶחָד. וְסוֹד זֶה – ה' הוּא הָאֱלֹהִים, זֶה כָּתוּב כְּשֶׁהֵם בְּיִחוּד אֶחָד.

וְאִי תֵּימָא, אִי הָכִי כְּגַוְונָא דִּכְתִּיב, (זכריה יד) יְיָ' אֶחָד וּשְׁמוֹ אֶחָד, (נדפס בתרומה קע"א ע"ב) לָאו אִיהוּ יְיָ' הוּא הָאֱלֹהִים, דְּאִי כְּתִיב יְיָ' וּשְׁמוֹ הוּא אֶחָד, הֲוִינָא אַמְרֵי הָכִי, לָא כְּתִיב אֶלָּא יְיָ' אֶחָד וּשְׁמוֹ אֶחָד, וְאִצְּטְרִיךְ לוֹמַר בְּגַוְונָא דָּא, יְיָ' הוּא הָאֱלֹהִים הוּא, וְיִתְחֲזֵי יְיָ' אֶחָד וּשְׁמוֹ אֶחָד.

וְאִם תֹּאמַר, אִם כָּךְ כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב (זכריה יד) ה' אֶחָד וּשְׁמוֹ אֶחָד, לֹא הִיא ה' הוּא הָאֱלֹהִים. שֶׁאִם כָּתוּב ה' וּשְׁמוֹ הוּא אֶחָד, הָיִיתִי אוֹמֵר כָּךְ. לֹא כָתוּב אֶלָּא ה' אֶחָד וּשְׁמוֹ אֶחָד, וְצָרִיךְ לוֹמַר בְּגָוֶן זֶה, ה' הוּא הָאֱלֹהִים הוּא, וְיֵרָאֶה ה' אֶחָד וּשְׁמוֹ אֶחָד.

אֶלָּא כֹּלָּא חַד, דְּכַד אִתְאַחֲדָן תְּרֵין שְׁמָהָן אִלֵּין, דָּא בְּיִחוּדָא חַד, וְדָא בְּיִחוּדָא חַד, כְּדֵין תְּרֵין שְׁמָהָן אִלֵּין אִתְעָבִידוּ חַד, וְאִתְכְּלִילָן דָּא בְּדָא, וַהֲוִי כֹּלָּא שְׁמָא שְׁלִים בְּיִחוּדָא חֲדָא, וּכְדֵין יְיָ' הוּא הָאֱלֹהִים, דְּהָא כְּדֵין אִתְכְּלִיל כֹּלָּא דָּא בְּדָא לְמֶהֱוִי חַד, וְעַד דְּאִתְיַיחֲדוּ כָּל חַד דָּא בִּלְחוֹדוֹי וְדָא בִּלְחוֹדוֹי, לָא אִתְכְּלִילוּ דָּא בְּדָא, לְמֶהֱוִי כֹּלָּא חַד.

אֶלָּא הַכֹּל אֶחָד. שֶׁכְּשֶׁמִּתְאַחֲדִים שְׁנֵי הַשֵּׁמוֹת הַלָּלוּ, זֶה בְּיִחוּד זֶה, וְזֶה בְּיִחוּד אֶחָד, אָז שְׁנֵי הַשֵּׁמוֹת הָאֵלֶּה נַעֲשִׂים אֶחָד וְנִכְלָלִים זֶה בָּזֶה, וְנִהְיָה הַכֹּל שֵׁם שָׁלֵם בְּיִחוּד אֶחָד, וְאָז ה' הוּא הָאֱלֹהִים, שֶׁהֲרֵי אָז נִכְלָל הַכֹּל זֶה בָּזֶה לִהְיוֹת אֶחָד, וְעַד שֶׁהִתְיַחֲדוּ כָּל אֶחָד, זֶה בִּלְבַדּוֹ וְזֶה בִּלְבַדּוֹ, לֹא נִכְלְלוּ זֶה בָּזֶה לִהְיוֹת הַכֹּל אֶחָד.

כְּלָלָא דְּכָל אוֹרַיְיתָא, הָכִי הוּא וַדַּאי, דְּהָא אוֹרַיְיתָא אִיהִי תּוֹרָה שֶׁבִּכְתָּב, וְאִיהִי תּוֹרָה שֶׁבְּעַל פֶּה. תּוֹרָה שֶׁבִּכְתָּב, דָּא הוּא דִּכְתִּיב יְיָ'. תּוֹרָה שֶׁבְּעַל פֶּה, דִּכְתִּיב הָאֱלֹהִים. וּבְגִין דְּאוֹרַיְיתָא אִיהִי רָזָא דִּשְׁמָא קַדִּישָׁא, אִקְרֵי הָכִי.

כְּלַל כָּל הַתּוֹרָה כָּךְ הוּא וַדַּאי, שֶׁהֲרֵי הַתּוֹרָה הִיא תּוֹרָה שֶׁבִּכְתָב, וְהִיא תּוֹרָה שֶׁבְּעַל פֶּה. תּוֹרָה שֶׁבִּכְתָב זֶהוּ שֶׁכָּתוּב ה'. תּוֹרָה שֶׁבְּעַל פֶּה, שֶׁכָּתוּב הָאֱלֹהִים. וּמִשּׁוּם שֶׁהַתּוֹרָה הִיא סוֹד הַשֵּׁם הַקָּדוֹשׁ, נִקְרֵאת כָּךְ.

בזוהר – ספר דברים-פרשת ואתחנן -דף רס"ה ע"א

חָקַק וְהִתְקִין מֹשֶׁה כ"ה אוֹתִיּוֹת בְּסוֹד שֶׁל הַפָּסוּק שֶׁל הַיִּחוּד, שֶׁכָּתוּב שְׁמַע יִשְׂרָאֵל ה' אֱלֹהֵינוּ ה' אֶחָד

גָּלִיף וְאַתְקִין מֹשֶׁה, כ"ה אַתְוָון בְּרָזָא דִּפְסוּקָא דְּיִחוּדָא, דִּכְתִּיב שְׁמַע יִשְׂרָאֵל יְיָ' אֱלֹהֵינוּ יְיָ' אֶחָד. וְאִינּוּן כ"ה אַתְוָון גְּלִיפִין, מְחֻקָּקִין בְּרָזָא דִּלְעֵילָּא. יַעֲקֹב בָּעָא לְאַתְקְּנָא לְתַתָּא, בְּרָזָא דְּיִחוּדָא, וְאַתְקִין בְּכ"ד אַתְוָון, וְאִינּוּן בָּרוּךְ שֵׁם כְּבוֹד מַלְכוּתוֹ לְעוֹלָם וָעֶד. וְלָא אַשְׁלִים לְכ"ה אַתְוָון, בְּגִין דְּעַד לָא אִתְתְּקַּן מַשְׁכְּנָא. כֵּיוָן דְּאִתְתְּקַן מַשְׁכְּנָא, וְאִשְׁתְּלִים מִלָּה דְּהֲוָה נָפִיק מִנֵּיהּ, כַּד אִשְׁתְּלִים, לָא מַלִּיל אֶלָּא בְּכ"ה אַתְוָון, לְאַחֲזָאָה דְּהָא אִשְׁתְּלִים דָּא, כְּגַוְונָא דִּלְעֵילָּא, דִּכְתִּיב, (ויקרא א) וַיְדַבֵּר יְיָ' אֵלָיו מֵאֹהֶל מוֹעֵד לֵאמֹר, הָא כ"ה אַתְוָון.

חָקַק וְהִתְקִין מֹשֶׁה כ"ה אוֹתִיּוֹת בְּסוֹד שֶׁל הַפָּסוּק שֶׁל הַיִּחוּד, שֶׁכָּתוּב שְׁמַע יִשְׂרָאֵל ה' אֱלֹהֵינוּ ה' אֶחָד. וְהֵן כ"ה אוֹתִיּוֹת חֲקוּקוֹת מְחֻקָּקוֹת בְּסוֹד שֶׁלְּמַעְלָה. יַעֲקֹב רָצָה לְהַתְקִין לְמַטָּה בְּסוֹד הַיִּחוּד, וְהִתְקִין בְּכ"ד אוֹתִיּוֹת, וְהֵן: בָּרוּךְ שֵׁם כְּבוֹד מַלְכוּתוֹ לְעוֹלָם וָעֶד. וְלֹא הִשְׁלִים לְכ"ה אוֹתִיּוֹת, מִשּׁוּם שֶׁעֲדַיִן לֹא הִתְתַּקֵּן הַמִּשְׁכָּן. כֵּיוָן שֶׁנִּתְתַּקֵּן הַמִּשְׁכָּן וְהִשְׁתַּלֵּם דָּבָר שֶׁהָיָה יוֹצֵא מִמֶּנּוּ, כְּשֶׁהִשְׁתַּלֵּם לֹא דִבֵּר אֶלָּא בְּכ"ה אוֹתִיּוֹת, לְהַרְאוֹת שֶׁהֲרֵי זֶה הֻשְׁלַם כְּמוֹ שֶׁלְּמַעְלָה, שֶׁכָּתוּב (ויקרא א) וַיְדַבֵּר ה' אֵלָיו מֵאֹהֶל מוֹעֵד לֵאמֹר. הֲרֵי כ"ה אוֹתִיּוֹת.

וְעַל דָּא כ"ה זִינִין, לְאַשְׁלְמָא תִּקּוּנָא דְּמַקְדְּשָׁא, וְכָל הָנֵי אַתְוָון אוֹקִימְנָא בְּאִינּוּן אַתְוָון גְּלִיפִין דְּאוֹלִיפְנָא מִמַּר. וּבְגִין דְּמַשְׁכְּנָא אִשְׁתְּלִים בְּרָזִין אִלֵּין, אִקְרֵי כ"ה, בְּיִחוּדָא דִּשְׁלִימוּ דְּמַשְׁכְּנָא. וְעַל דָּא (תהלים קמה) וַחֲסִידֶיךָ יְבָרְכוּכָה כְּתִיב, רָזָא דִּשְׁלִימוּ דְּכָל מַשְׁכְּנָא, וְתִקּוּנָא דִּילֵיהּ.

וְעַל זֶה כ"ה מִינִים לְהַשְׁלִים תִּקּוּן הַמִּקְדָּשׁ, וְכָל הָאוֹתִיּוֹת הַלָּלוּ בֵּאַרְנוּ בְּאוֹתָן אוֹתִיּוֹת חֲקוּקוֹת שֶׁלָּמַדְנוּ מִמַּר. וּמִשּׁוּם שֶׁהַמִּשְׁכָּן הִשְׁתַּלֵּם בַּסּוֹדוֹת הַלָּלוּ, נִקְרָא כ"ה בַּיִּחוּד שֶׁל שְׁלֵמוּת הַמִּשְׁכָּן, וְעַל זֶה כָּתוּב (תהלים קמה) וַחֲסִידֶיךְ יְבָרְכוּכָה, סוֹד הַשְּׁלֵמוּת שֶׁל כָּל הַמִּשְׁכָּן וְתִקּוּנוֹ.

אַשְׁרֵי חֶלְקוֹ שֶׁל מִי שֶׁיִּתְכַּוֵּן בָּהֶן, וַדַּאי כְּלָל הוּא שֶׁל כָּל הַתּוֹרָה שֶׁלְּמַעְלָה וּמַטָּה. וְזֶהוּ סוֹד שֶׁל אָדָם

כ"ה: לָקֳבֵל כ"ב אַתְוָון, וְתוֹרָה וּנְבִיאִים וּכְתוּבִים, דְּאִינּוּן כְּלָלָא חֲדָא, רָזָא חֲדָא. בְּשַׁעֲתָא דְּיִשְׂרָאֵל קָא מְיַחֲדֵי יִחוּדָא בְּהַאי קְרָא, בְּרָזָא דְּכ"ה אַתְוָון, דְּאִינּוּן שְׁמַע יִשְׂרָאֵל יְיָ' אֱלֹהֵינוּ יְיָ' אֶחָד, וּבָּרוּךְ שֵׁם כְּבוֹד מַלְכוּתוֹ לְעוֹלָם וָעֶד, דְּאִינּוּן כ"ד אַתְוָון, וִיכַוֵּין כָּל חַד בְּהוּ, כֻּלְּהוּ אַתְוָון מִתְחַבְּרָן כַּחֲדָא, וְסַלְּקִין לְחִבּוּרָא חַד, תֵּשַׁע וְאַרְבָּעִים תַּרְעִין, בְּרָזָא דְּיוֹבְלָא. וּכְדֵין אִצְטְרִיךְ לְסַלְּקָא וָעֶד, לָא יַתִּיר. וּכְדֵין אִתְפְּתָחוּ תַּרְעִין, וְחָשִׁיב קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא לְהַהוּא בַּר נָשׁ, כְּאִילּוּ קִיֵּים אוֹרַיְיתָא כֻּלָהּ, דְּאִיהִי אַתְיָא בְּמ"ט פָּנִים בְּכֹלָּא.

כ"ה כְּנֶגֶד כ"ב אוֹתִיּוֹת הַתּוֹרָה, וְתוֹרָה וּנְבִיאִים וּכְתוּבִים, שֶׁהֵם כְּלָל אֶחָד, סוֹד אֶחָד. בְּשָׁעָה שֶׁיִּשְׂרָאֵל מְיַחֲדִים יִחוּד בְּפָסוּק זֶה בְּסוֹד כ"ה אוֹתִיּוֹת, שֶׁהֵם שְׁמַע יִשְׂרָאֵל ה' אֱלֹהֵינוּ ה' אֶחָד, וּבָרוּךְ שֵׁם כְּבוֹד כְּבוֹד מַלְכוּתוֹ לְעוֹלָם וָעֶד, שֶׁהֵם כ"ד אוֹתִיּוֹת, וִיכַוֵּן כָּל אֶחָד בָּהֶם, הָאוֹתִיּוֹת כֻּלָּן מִתְחַבְּרוֹת כְּאַחַת, וְעוֹלוֹת לְחִבּוּר אֶחָד, אַרְבָּעִים וְתִשְׁעָה שְׁעָרִים בְּסוֹד הַיּוֹבֵל. וְאָז צָרִיךְ לַעֲלוֹת וָעֶד, לֹא יוֹתֵר. וְאָז נִפְתָּחִים הַשְּׁעָרִים, וּמַחֲשִׁיב הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְאוֹתוֹ אָדָם כְּאִלּוּ קִיֵּם אֶת כָּל הַתּוֹרָה, שֶׁהִיא בָּאָה בְּמ"ט פָּנִים בַּכֹּל.

וְעַל דָּא אִצְטְרִיךְ לְכַוְּונָא רְעוּתָא בְּכ"ה וּבְאַרְבַּע וְעֶשְׂרִין, לְסַלְּקָא לוֹן בִּרְעוּתָא דְּלִבָּא, בְּתֵשַׁע וְאַרְבְּעִין תַּרְעִין דְּקַאמְרָן, כֵּיוָן דְּאִתְכָּוַּון בְּהַאי, יִתְכַּוָּון בְּהַהוּא יִחוּדָא דְּאָמַר מַר, שְׁמַע יִשְׂרָאֵל וְגוֹ' בָּרוּךְ שֵׁם כְּבוֹד מַלְכוּתוֹ לְעוֹלָם וָעֶד, כְּלָלָא דְּכָל אוֹרַיְיתָא כֹּלָּא. זַכָּאָה חוּלָקֵיהּ מַאן דְּיִתְכַּוֵּון בְּהוּ, וַדַּאי כְּלָלָא אִיהוּ דְּכָל אוֹרַיְיתָא דְּעֵילָּא וְתַתָּא. וְדָא אִיהוּ רָזָא דְּאָדָם, שְׁלִימוּ דִּדְכַר וְנוּקְבָּא, וְרָזָא דְּכָל מְהֵימְנוּתָא. עֲד כָּאן. (דף רס"ה ע"א) רִבִּי אַבָּא שָׁלַח לֵיהּ לְרִבִּי שִׁמְעוֹן וְאָמַר לֵיהּ, הַאי דְּאוּקְמֵיהּ מַר בַּתְּפִלִּין דְּמָארֵי עָלְמָא, ד' פָּרְשִׁיָּין אִינּוּן קוּדְשָׁא דְּקוּדְשִׁין, שַׁפִּיר. מִשְׁכָא דְּעַל תְּפִילִּין, וְאִינּוּן רְצוּעִין אִקְרוּ קְדוּשָּׁה, אַסְמַכְתָּא מְנָלָן. שָׁלַח לֵיהּ (בראשית ג) וַיַּעַשׂ יְיָ' אֱלֹהִים לְאָדָם וּלְאִשְׁתּוֹ וְגוֹ', דַּיְיקָא וְהָכִי אוּקְמֵיהּ רַב הַמְנוּנָא סָבָא. וְאִלֵּין אִינּוּן דְּרֵישָׁא, וּדְרוֹעָא יָדְכָה בְּהֵ"א, וְהָא אוֹקְמוּהָ.

וְעַל זֶה צָרִיךְ לְכַוֵּן רָצוֹן בְּעֶשְׂרִים וְחָמֵשׁ וּבְעֶשְׂרִים וְאַרְבַּע לְהַעֲלוֹתָן בִּרְצוֹן הַלֵּב בְּאַרְבָּעִים וְתִשְׁעָה שְׁעָרִים שֶׁאָמַרְנוּ. כֵּיוָן שֶׁהִתְכַּוֵּן בָּזֶה, יִתְכַּוֵּן בְּאוֹתוֹ יִחוּד שֶׁאָמַר מַר, שְׁמַע יִשְׂרָאֵל וְגוֹ' בָּרוּךְ שֵׁם כְּבוֹד מַלְכוּתוֹ לְעוֹלָם וָעֶד, כְּלָל שֶׁל כָּל הַתּוֹרָה כֻּלָּהּ. אַשְׁרֵי חֶלְקוֹ שֶׁל מִי שֶׁיִּתְכַּוֵּן בָּהֶן, וַדַּאי כְּלָל הוּא שֶׁל כָּל הַתּוֹרָה שֶׁלְּמַעְלָה וּמַטָּה. וְזֶהוּ סוֹד שֶׁל אָדָם, שְׁלֵמוּת שֶׁל זָכָר וּנְקֵבָה, וְסוֹד כָּל הָאֱמוּנָה. (עד כאן) רַבִּי אַבָּא שָׁלַח לוֹ לְרַבִּי שִׁמְעוֹן וְאָמַר לוֹ, זֶה שֶׁבֵּאֵר מַר, בַּתְּפִלִּין שֶׁל רִבּוֹן הָעוֹלָם אַרְבַּע פָּרָשִׁיּוֹת הֵן קֹדֶשׁ הַקְּדָשִׁים – יָפֶה. עוֹר שֶׁעַל הַתְּפִלִּין, וְאוֹתָן רְצוּעוֹת נִקְרָאוֹת קְדֻשָּׁה, אַסְמַכְתָּא מִנַּיִן לָנוּ? שָׁלַח לוֹ, (בראשית ג) וַיַּעַשׂ ה' אֱלֹהִים לְאָדָם וּלְאִשְׁתּוֹ וְגוֹ' דַּוְקָא, וְכָךְ בֵּאֲרוֹ רַב הַמְנוּנָא סָבָא. וְאֵלֶּה אוֹתָם שֶׁל רֹאשׁ, וּזְרוֹעַ יָדְכָה בְּהֵ"א, וַהֲרֵי פֵּרְשׁוּהָ.

אָמַר רִבִּי שִׁמְעוֹן, אִית מַאן דְּמַתְנֵי בְּהַאי גַּוְונָא, וְהָיָה דְּרוֹעָא שְׂמָאלָא דְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, וְאִקְרֵי גְּבוּרָה. אִי הָכִי לָא אִשְׁתַּאֲרָן בְּרֵישָׁא אֶלָּא תְּלַת. וְאִינּוּן אַרְבַּע. אֲבָל תְּרֵין רְתִיכִין קַדִּישִׁין אִינּוּן, דָּא אִתְקְשַׁר בְּלִבָּא, וְדָא אִתְקְשַׁר בְּמוֹחָא. וְלִבָּא וּמוֹחָא, אִתְקְשַׁר דָּא בְּדָא. וְזִוּוּגָא חַד לְהוּ, וְשַׁפִּיר קָאַמְרוּ חַבְרַיָּיא. וְהָיָה לְאוֹת עַל יָדְכָה, כְּמָה דְּאִתְּמַר, וְלָא אִקְרֵי אֶלָּא אוֹת.

אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן, יֵשׁ מִי שֶׁשּׁוֹנֶה בְּצוּרָה זוֹ: וְהָיָה – זְרוֹעַ שְׂמֹאל שֶׁל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, וְנִקְרֵאת גְּבוּרָה, אִם כָּךְ לֹא נִשְׁאֲרוּ בָּרֹאשׁ אֶלָּא שָׁלֹשׁ, וְהֵן אַרְבַּע. אֲבָל שְׁתֵּי מֶרְכָּבוֹת קְדוֹשׁוֹת הֵן, זֶה נִקְשָׁר בַּלֵּב וְזֶה נִקְשָׁר בַּמֹּחַ. וְהַלֵּב וְהַמֹּחַ נִקְשְׁרוּ זֶה בָזֶה, וְזִוּוּג אֶחָד לָהֶם, וְיָפֶה אָמְרוּ הַחֲבֵרִים. וְהָיָה לְאוֹת עַל יָדְכָה, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר, וְלֹא נִקְרָא אֶלָּא אוֹת.

אַרְבָּעָה מַלְאָכִים קְדוֹשִׁים מִזְדַּוְּגִים עִמּוֹ וְיוֹצְאִים עִמּוֹ מִשַּׁעַר בֵּיתוֹ וּמְלַוִּים אוֹתוֹ לְבֵית הַכְּנֶסֶת

אָמַר רִבִּי שִׁמְעוֹן, בְּשַׁעֲתָא דְּבַּר נָשׁ אַקְדִּים בְּפַלְגּוּת לֵילְיָא, וְקָם וְאִשְׁתָּדַּל בְּאוֹרַיְיתָא, עַד דְּנָהִיר צַפְרָא. בְּצַפְרָא אֲנָח תְּפִילִּין בְּרֵישֵׁיהּ, וּתְפִילִּין בִּרְשִׁימָא קַדִּישָׁא בִּדְרוֹעֵיהּ, וְאִתְעַטָּף בְּעִטּוּפָא דְּמִצְוָה, וְאָתֵי לְנָפְקָא מִתַּרְעָא דְּבֵיתֵיהּ. אִעְרַע בַּמְּזוּזָה, רְשִׁימָא דִּשְׁמָא קַדִּישָׁא בְּתַרְעָא דְּבֵיתֵיהּ. אַרְבַּע מַלְאָכִין קַדִּישִׁין מִזְדַוְּוגִין עִמֵּיהּ וְנָפְקִין עִמֵּיהּ מִתַּרְעָא דְּבֵיתֵיהּ, וְאוֹזְפֵי לֵיהּ לְבֵי כְּנִישְׁתָּא. וּמַכְרְזֵי קַמֵּיהּ, הָבוּ יְקָרָא לְדִיּוּקְנָא דְּמַלְכָּא קַדִּישָׁא, הָבוּ יְקָרָא לִבְרֵיהּ דְּמַלְכָּא, לְפַרְצוּפָא יְקָרָא דְּמַלְכָּא. רוּחָא קַדִּישָׁא שַׁרְיָא עָלֵיהּ, אַכְרִיז וְאָמַר (ישעיה מט) יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר בְּךָ אֶתְפָּאָר.

אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן, בְּשָׁעָה שֶׁהָאָדָם מַקְדִּים בַּחֲצוֹת הַלַּיְלָה וְקָם וּמִשְׁתַּדֵּל בַּתּוֹרָה עַד שֶׁמֵּאִיר הַבֹּקֶר, בַּבֹּקֶר מֵנִיחַ תְּפִלִּין בְּרֹאשׁוֹ וּתְפִלִּין בְּרֹשֶׁם קָדוֹשׁ בִּזְרוֹעוֹ וּמִתְעַטֵּף בְּעִטּוּף שֶׁל מִצְוָה וּבָא לָצֵאת מִשַּׁעַר בֵּיתוֹ, פּוֹגֵשׁ אֶת הַמְּזוּזָה, רֹשֶׁם הַקָּדוֹשׁ בְּשַׁעַר בֵּיתוֹ, אַרְבָּעָה מַלְאָכִים קְדוֹשִׁים מִזְדַּוְּגִים עִמּוֹ וְיוֹצְאִים עִמּוֹ מִשַּׁעַר בֵּיתוֹ וּמְלַוִּים אוֹתוֹ לְבֵית הַכְּנֶסֶת, וּמַכְרִיזִים לְפָנָיו: תְּנוּ כָבוֹד לִדְמוּת הַמֶּלֶךְ הַקָּדוֹשׁ! תְּנוּ כָבוֹד לְבֶן הַמֶּלֶךְ, לַפַּרְצוּף הַיָּקָר שֶׁל הַמֶּלֶךְ הַקָּדוֹשׁ! רוּחַ קְדוֹשָׁה שׁוֹרָה עָלָיו, מַכְרִיזָה וְאוֹמֶרֶת: (ישעיה מט) יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר בְּךְ אֶתְפָּאָר.

בזוהר – ספר דברים-פרשת ואתחנן -דף רס"ה ע"א

שְׁמַע יִשְׂרָאֵל וְגוֹ', כְּלָל שֶׁל כָּל הַתּוֹרָה כֻּלָּהּ. אַשְׁרֵי חֶלְקוֹ שֶׁל מִי שֶׁיִּתְכַּוֵּן בָּהֶן

וְעַל דָּא אִצְטְרִיךְ לְכַוְּונָא רְעוּתָא בְּכ"ה וּבְאַרְבַּע וְעֶשְׂרִין, לְסַלְּקָא לוֹן בִּרְעוּתָא דְּלִבָּא, בְּתֵשַׁע וְאַרְבְּעִין תַּרְעִין דְּקַאמְרָן, כֵּיוָן דְּאִתְכָּוַּון בְּהַאי, יִתְכַּוָּון בְּהַהוּא יִחוּדָא דְּאָמַר מַר, שְׁמַע יִשְׂרָאֵל וְגוֹ' בָּרוּךְ שֵׁם כְּבוֹד מַלְכוּתוֹ לְעוֹלָם וָעֶד, כְּלָלָא דְּכָל אוֹרַיְיתָא כֹּלָּא. זַכָּאָה חוּלָקֵיהּ מַאן דְּיִתְכַּוֵּון בְּהוּ, וַדַּאי כְּלָלָא אִיהוּ דְּכָל אוֹרַיְיתָא דְּעֵילָּא וְתַתָּא. וְדָא אִיהוּ רָזָא דְּאָדָם, שְׁלִימוּ דִּדְכַר וְנוּקְבָּא, וְרָזָא דְּכָל מְהֵימְנוּתָא. עֲד כָּאן. (דף רס"ה ע"א) רִבִּי אַבָּא שָׁלַח לֵיהּ לְרִבִּי שִׁמְעוֹן וְאָמַר לֵיהּ, הַאי דְּאוּקְמֵיהּ מַר בַּתְּפִלִּין דְּמָארֵי עָלְמָא, ד' פָּרְשִׁיָּין אִינּוּן קוּדְשָׁא דְּקוּדְשִׁין, שַׁפִּיר. מִשְׁכָא דְּעַל תְּפִילִּין, וְאִינּוּן רְצוּעִין אִקְרוּ קְדוּשָּׁה, אַסְמַכְתָּא מְנָלָן. שָׁלַח לֵיהּ (בראשית ג) וַיַּעַשׂ יְיָ' אֱלֹהִים לְאָדָם וּלְאִשְׁתּוֹ וְגוֹ', דַּיְיקָא וְהָכִי אוּקְמֵיהּ רַב הַמְנוּנָא סָבָא. וְאִלֵּין אִינּוּן דְּרֵישָׁא, וּדְרוֹעָא יָדְכָה בְּהֵ"א, וְהָא אוֹקְמוּהָ.

וְעַל זֶה צָרִיךְ לְכַוֵּן רָצוֹן בְּעֶשְׂרִים וְחָמֵשׁ וּבְעֶשְׂרִים וְאַרְבַּע לְהַעֲלוֹתָן בִּרְצוֹן הַלֵּב בְּאַרְבָּעִים וְתִשְׁעָה שְׁעָרִים שֶׁאָמַרְנוּ. כֵּיוָן שֶׁהִתְכַּוֵּן בָּזֶה, יִתְכַּוֵּן בְּאוֹתוֹ יִחוּד שֶׁאָמַר מַר, שְׁמַע יִשְׂרָאֵל וְגוֹ' בָּרוּךְ שֵׁם כְּבוֹד מַלְכוּתוֹ לְעוֹלָם וָעֶד, כְּלָל שֶׁל כָּל הַתּוֹרָה כֻּלָּהּ. אַשְׁרֵי חֶלְקוֹ שֶׁל מִי שֶׁיִּתְכַּוֵּן בָּהֶן, וַדַּאי כְּלָל הוּא שֶׁל כָּל הַתּוֹרָה שֶׁלְּמַעְלָה וּמַטָּה. וְזֶהוּ סוֹד שֶׁל אָדָם, שְׁלֵמוּת שֶׁל זָכָר וּנְקֵבָה, וְסוֹד כָּל הָאֱמוּנָה. (עד כאן) רַבִּי אַבָּא שָׁלַח לוֹ לְרַבִּי שִׁמְעוֹן וְאָמַר לוֹ, זֶה שֶׁבֵּאֵר מַר, בַּתְּפִלִּין שֶׁל רִבּוֹן הָעוֹלָם אַרְבַּע פָּרָשִׁיּוֹת הֵן קֹדֶשׁ הַקְּדָשִׁים – יָפֶה. עוֹר שֶׁעַל הַתְּפִלִּין, וְאוֹתָן רְצוּעוֹת נִקְרָאוֹת קְדֻשָּׁה, אַסְמַכְתָּא מִנַּיִן לָנוּ? שָׁלַח לוֹ, (בראשית ג) וַיַּעַשׂ ה' אֱלֹהִים לְאָדָם וּלְאִשְׁתּוֹ וְגוֹ' דַּוְקָא, וְכָךְ בֵּאֲרוֹ רַב הַמְנוּנָא סָבָא. וְאֵלֶּה אוֹתָם שֶׁל רֹאשׁ, וּזְרוֹעַ יָדְכָה בְּהֵ"א, וַהֲרֵי פֵּרְשׁוּהָ.

עד כאן נוסף מהמו"ל

בזוהר – ספר בראשית-פרשת וישלח -דף קעג ע"ב

בֹּא רְאֵה כַּמָּה הֵם חֲבִיבִים יִשְׂרָאֵל לִפְנֵי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא

פָּתַח וְאָמַר, (דברים ד) כִּי מִי גּוֹי גָדוֹל אֲשֶׁר לוֹ אֱלֹהִים קְרוֹבִים אֵלָיו כַּיְיָ אֱלֹהֵינוּ בְּכָל קָרְאֵנוּ אֵלָיו. תָּא חֲזֵי, כַּמָּה אִינוּן חֲבִיבִין יִשְׂרָאֵל קַמֵּי קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, דְּלֵית לָךְ עַם וְלִישָׁן בְּכָל עַמִּין עוֹבְדֵי עֲבוֹדָה זָרָה דְּעַלְמָא דְּאִית לֵיהּ אֱלָהָא דְּיִשְׁמַע לוֹן, כְּמָה דְקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא זַמִּין לְקַבְּלָא צְלוֹתְהוֹן וּבָעוּתְהוֹן דְּיִשְׂרָאֵל בְּכָל שַׁעְתָּא דְאִצְטְרִיךְ לוֹן לְמִשְׁמַע צְלוֹתָא דְאִינוּן בָּעָאן, בְּגִין הַהוּא דַרְגָּא דִלְּהוֹן.

פָּתַח וְאָמַר, (דברים ד) כִּי מִי גוֹי גָּדוֹל אֲשֶׁר לוֹ אֱלֹהִים קְרֹבִים אֵלָיו בְּכָל קָרְאֵנוּ. אֵלָיו בֹּא רְאֵה כַּמָּה הֵם חֲבִיבִים יִשְׂרָאֵל לִפְנֵי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, שֶׁאֵין לְךְ עַם וְלָשׁוֹן בְּכָל הָעַמִּים עוֹבְדֵי עֲבוֹדָה זָרָה שֶׁבָּעוֹלָם שֶׁיֵּשׁ לוֹ אֱלוֹהַּ שֶׁיִּשְׁמַע אוֹתָם כְּמוֹ שֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מְזֻמָּן לְקַבֵּל תְּפִלּוֹת וּבַקָּשׁוֹת שֶׁל יִשְׂרָאֵל בְּכָל שָׁעָה שֶׁהֵם צְרִיכִים לְהַשְׁמִיעַ תְּפִלָּה שֶׁהֵם רוֹצִים בִּשְׁבִיל אוֹתָהּ דַּרְגָּה שֶׁלָּהֶם.

זוהר נוסף על ידי המוציא לאור

בזוהר – ספר בראשית-פרשת ויחי -דף רלז ע"א

כִּי מִי גוֹי גָּדוֹל, וְכָתוּב גּוֹי אֶחָד בָּאָרֶץ. לוֹ – בִּשְׁבִילוֹ. הִגְדַּלְתָּ הַשִּׂמְחָה

וְאָזְלָא הָא, כִּי הָא דְּאָמַר רִבִּי אֶלְעָזָר, כְּתִיב, (ישעיה ט) הִרְבִּיתָ הַגּוֹי לוֹ הִגְדַּלְתָּ הַשִּׂמְחָה. הִרְבִּיתָ הַגּוֹי, אִלֵּין יִשְׂרָאֵל, דִּכְתִיב בְּהוּ (דברים ד) כִּי מִי גּוֹי גָדוֹל. וּכְתִיב, (דברי הימים א יז) גּוֹי אֶחָד בָּאָרֶץ. לוֹ, בְּגִינֵיהּ. הִגְדַּלְתָּ הַשִּׂמְחָה (ממש), דָּא סִיהֲרָא, דְּאִתְרְבִיאַת בִּנְהוֹרָא בְּגִינֵיהוֹן דְּיִשְׂרָאֵל. אוּמּוֹת הָעוֹלָם לְשִׁמְשָׁא, וְיִשְׂרָאֵל לְסִיהֲרָא, הֵי מִנַּיְיהוּ עָדִיף. וַדַּאי סִיהֲרָא (דף רלז ע"א) לְעֵילָא, וְשִׁמְשָׁא דְּאוּמּוֹת הָעוֹלָם, תְּחוֹת הַאי סִיהֲרָא הוּא, וְהַהוּא שִׁמְשָׁא מֵהַאי (ס"א סטרא) סִיהֲרָא נָהִיר.

וְזְהִ הוֹלֵךְ כְּמוֹ שֶׁאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר, כָּתוּב (ישעיה ט) הִרְבִּיתָ הַגּוֹי לוֹ הִגְדַּלְתָּ הַשִּׂמְחָה. הִרְבִּיתָ הַגּוֹי – אֵלּוּ יִשְׂרָאֵל, שֶׁכָּתוּב בָּהֶם (דברים ד) כִּי מִי גוֹי גָּדוֹל, וְכָתוּב גּוֹי אֶחָד בָּאָרֶץ. לוֹ – בִּשְׁבִילוֹ. הִגְדַּלְתָּ הַשִּׂמְחָה [ממש] – זוֹ הַלְּבָנָה שֶׁמִּתְגַּדֶּלֶת בָּאוֹר בִּשְׁבִיל יִשְׂרָאֵל. אֻמּוֹת הָעוֹלָם לַשֶּׁמֶשׁ, וְיִשְׂרָאֵל לַלְּבָנָה, אֵיזֶה מֵהֶם עָדִיף? וַדַּאי הַלְּבָנָה לְמַעְלָה, וְהַשֶּׁמֶשׁ שֶׁל אֻמּוֹת הָעוֹלָם תַּחַת הַלְּבָנָה הוּא, וְאוֹתוֹ הַשֶּׁמֶשׁ מִזּוֹ [הצד] הַלְּבָנָה מֵאִיר.

חָמֵי מַה בֵּין יִשְׂרָאֵל, לְהוּ. יִשְׂרָאֵל אֲחִידוּ בְּסִיהֲרָא, וְאִשְׁתַּלְּשְׁלוּ בְּשִׁמְשָׁא עִלָּאָה, וְאִתְאַחֲדוּ בְּאֲתַר (ביה) (ס"א דנהיר לשמשא) דִּנְהִירָא מְשַׁמְּשָׁא עִלָּאָה, וּמִתְדַּבְּקָן בֵּיהּ, דִּכְתִיב, (דברים ד) וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּיְיָ אֱלהֵיכֶם חַיִּים כֻּלְּכֶם הַיּוֹם.

רְאֵה מַה בֵּינָם לְבֵין יִשְׂרָאֵל. יִשְׂרָאֵל אֲחוּזִים בַּלְּבָנָה, וְהִשְׁתַּלְשְׁלוּ בַּשֶּׁמֶשׁ הָעֶלְיוֹנָה, וְנֶאֶחְזוּ בְּמָקוֹם [בו] [שמאיר לשמש] שֶׁמְּאִירָה מֵהַשֶּׁמֶשׁ הָעֶלְיוֹן וְנִדְבָּקִים בּוֹ, שֶׁכָּתוּב (דברים ד) וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּה' אֱלֹהֵיכֶם חַיִּים כֻּלְּכֶם הַיּוֹם.

בזוהר – ספר במדבר-פרשת פנחס -דף רנ"ח ע"א

תְּפִלִּין שֶׁל אֲדוֹן הָעוֹלָם – כֶּתֶר. וּמַהוּ הַכֶּתֶר שֶׁל אֲדוֹן הָעוֹלָם? שֵׁם יְהֹוָ"ה

תְּפִלִּין דְּמָארֵי עָלְמָא, כֶּתֶר. וּמַאי נִיהוּ כֶּתֶר דְּמָארֵי עָלְמָא. יְדוָֹ"ד. דְּאִיהוּ: י' חָכְמָה. ה' בִּינָה. ו' תִּפְאֶרֶת. כָּלִיל שִׁית סְפִירָין. ה' מַלְכוּת. וּבְגִין דָּא (שמואל ב ז) וּמִי כְעַמְּךָ כְּיִשְׂרָאֵל (דברים ד) כִּי מִי גּוֹי גָּדוֹל אֲשֶׁר לוֹ אֱלֹהִים קְרוֹבִים אֵלָיו, כַּיְיָ אֱלֹהֵינוּ בְּכָל קָרְאֵנוּ אֵלָיו. אַרְבַּע קְרָאֵי, כֻּלְּהוּ רְשִׁימִין בְּכ', רָזָא דְּאָת כ': י' י'. דְּאִיהִי י' י' מִן יְאֲהדוָֹנָהי, (במדבר ז) עַשָׂרָה עַשָׂרָה הַכַּף בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ, כּ' מִן כֶּתֶר, כְּלִילָא מֵעֶשֶׂר סְפִירָאן, כְּלִילָן מֵעֵילָּא לְתַתָּא, וּמֵעֶשֶׂר סְפִירָאן מִתַּתָּא לְעֵילָּא.

תְּפִלִּין שֶׁל אֲדוֹן הָעוֹלָם – כֶּתֶר. וּמַהוּ הַכֶּתֶר שֶׁל אֲדוֹן הָעוֹלָם? שֵׁם יְהֹוָ"ה, שֶׁהוּא: י' – חָכְמָה. ה' – בִּינָה. ו' – תִּפְאֶרֶת, כּוֹלֶלֶת שֵׁשׁ סְפִירוֹת. ה' – מַלְכוּת. וּמִפְּנֵי זֶה, (שמואל בז) וּמִי כְעַמְּךְ כְּיִשְׂרָאֵל. (דברים ד) כִּי מִי גוֹי גָּדוֹל אֲשֶׁר לוֹ אֱלֹהִים קְרֹבִים אֵלָיו כַּה' אֱלֹהֵינוּ בְּכָל קָרְאֵנוּ אֵלָיו. אַרְבָּעָה פְסוּקִים, כֻּלָּם רְשׁוּמִים בְּכ'. סוֹד הָאוֹת כ' – י' י'. שֶׁהוּא י' י' מִן יְאֲהדוָנָהי, (במדבר ז) עֲשָׂרָה עֲשָׂרָה הַכַּף בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ. כ' מִן כֶּתֶר, כְּלוּלָה מֵעֶשֶׂר סְפִירוֹת, כְּלוּלוֹת מִמַּעְלָה לְמַטָּה, וּמֵעֶשֶׂר סְפִירוֹת מִמַּטָּה לְמַעְלָה.

בזוהר – זוהר חדש-פרשת בראשית

עָשָׂה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מַלְאֲכֵי הַשָּׁרֵת לְמַעְלָה לְקַלְּסוֹ וּלְשַׁבְּחוֹ, וְעָשָׂה יִשְׂרָאֵל כְּנֶגְדָּם לְמַטָּה לְקַלְּסוֹ וּלְשַׁבְּחוֹ

ר' יְהוּדָה אָמַר מֵהָכָא, (מלאכי א) כִּי מִמִּזְרַח שֶׁמֶשׁ וְעַד מְבוֹאוֹ גָּדוֹל שְׁמִי. וּבְאֵיזֶה מָקוֹם. בַּגּוֹיִם. בְּאִינוּן דִּכְתִיב בְּהוּ, כִּי מִי גּוֹי גָּדוֹל.

רַבִּי יְהוּדָה אָמַר מִכָּאן, (מלאכי א) כִּי מִמִּזְרַח שֶׁמֶשׁ וְעַד מְבוֹאוֹ גָּדוֹל שְׁמִי. וּבְאֵיזֶה מָקוֹם? בַּגּוֹיִם, בְּאוֹתָם שֶׁכָּתוּב בָּהֶם כִּי מִי גוֹי גָדוֹל.

מַאי טַעְמָא. דְּתָנִינָן, אָמַר רִבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי אָמַר רִבִּי יוֹחָנָן, עָשָׂה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מַלְאֲכֵי הַשָּׁרֵת לְמַעְלָה, לְקַלְסוֹ וּלְשַׁבְּחוֹ, וְאוֹמְרִים שִׁירָה וְרִנָּה לְפָנָיו, בְּכָל לַיְלָה וְלַיְלָה. וְעָשָׂה כְּנֶגְדָם יִשְׂרָאֵל לְמַטָה, לְקַלְּסוֹ וּלְשַׁבְּחוֹ, וְלוֹמַר שִׁיר וְשֶׁבַח לְפָנָיו בְּכָל יוֹם וָיוֹם.

מָה הַטַּעַם? שֶׁשָּׁנִינוּ, אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן, עָשָׂה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מַלְאֲכֵי הַשָּׁרֵת לְמַעְלָה לְקַלְּסוֹ וּלְשַׁבְּחוֹ, וְאוֹמְרִים שִׁירָה וְרִנָּה לְפָנָיו בְּכָל לַיְלָה וְלַיְלָה, וְעָשָׂה יִשְׂרָאֵל כְּנֶגְדָּם לְמַטָּה לְקַלְּסוֹ וּלְשַׁבְּחוֹ, וְלוֹמַר שִׁיר וָשֶׁבַח לְפָנָיו בְּכָל יוֹם וָיוֹם.

וְתָאנָא, שָׁלשׁ מִשְׁמָרוֹת הֲוֵי הַלַּיְלָה, וּבְאֵלּוּ הַשָּׁלשׁ מִשְׁמָרוֹת, מִתְחַלְּקוֹת שָׁלשׁ כִּתּוֹת שֶׁל מַלְאֲכֵי הַשָּׁרֵת, לְשַׁבֵּחַ לְיוֹצְרָם, בְּכָל מִשְׁמָרָה וּמִשְׁמָרָה. וּכְנֶגְדָם יֵשׁ שָׁלשׁ תְּפִלּוֹת בַּיּוֹם, שֶׁמִּתְכַּנְּפִין יִשְׂרָאֵל לְשַׁבֵּחַ לְיוֹצְרָם, בְּכָל תְּפִלָּה בְּכָל יוֹם וָיוֹם.

וְלָמַדְנוּ שָׁלֹשׁ מִשְׁמָרוֹת הוּא הַלַּיְלָה, וּבִשְׁלֹשׁ הַמִּשְׁמָרוֹת הַלָּלוּ מִתְחַלְּקוֹת שָׁלֹשׁ כִּתּוֹת שֶׁל מַלְאֲכֵי הַשָּׁרֵת לְשַׁבֵּחַ לְיוֹצְרָם בְּכָל מִשְׁמָרָה וּמִשְׁמָרָה, וּכְנֶגְדָּם יֵשׁ שָׁלֹשׁ תְּפִלּוֹת בַּיּוֹם, כְּשֶׁמִּתְכַּנְּסִים יִשְׂרָאֵל לְשַׁבֵּחַ לְיוֹצְרָם בְּכָל תְּפִלָּה וּתְפִלָּה.

עד כאן נוסף מהמו"ל

בזוהר – ספר בראשית-פרשת בראשית -דף נא ע"ב

וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּה' אֱלֹהֵיכֶם חַיִּים כֻּלְּכֶם הַיּוֹם

וּכְדֵין וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּיְיָ אֱלהֵיכֶם חַיִּים כֻּלְּכֶם הַיּוֹם. וְאַתֶּם, אַתֶּם מִבָּעֵי לֵיהּ. אֶלָּא ו' לְאוֹסָפָא עַל תַּרְבִּין וְעִלַּוָּון דְּאִנּוּן מִתְדַּבְּקִין בֵּיהּ וְאָכְלִין וְשָׁצָאן. וְאַתּוּן מִתְדַּבְּקָן בֵּיהּ בְּהַהוּא נְהוֹרָא תִּכְלָא אוּכְמָא דְאָכְלָא וְאַתּוּן קַיָּמִין הֲדָא הוּא דִכְתִיב חַיִּים כֻּלְּכֶם הַיּוֹם. (ס"א ותכלת וארגמן), כָּל גְּוָונִין טָבִין לְחֶלְמָא, בַּר מִתִּכְלָא דְּאִיהוּ אָכִיל וְשָׁצֵי תָּדִיר. וְאִיהוּ אִילָנָא דְּבֵיהּ מוֹתָא וְשַׁרְיָא עַל עָלְמָא תַּתָּאָה. וּבְגִין דְכֹלָּא שָׁרְיָא תְּחוֹתֵיהּ אִיהוּ אָכִיל וְשָׁצֵי.

וְאָז וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּה' אֱלֹהֵיכֶם חַיִּים כֻּלְּכֶם הַיּוֹם. וְאַתֶּם? אַתֶּם צָרִיךְ לִכְתֹּב! אֶלָּא ו' – לְהוֹסִיף עַל חֲלָבִים וְעוֹלוֹת שֶׁהֵם נִדְבָּקִים בּוֹ וְאוֹכְלִים וּמַשְׁמִידִים, וְאַתֶּם מִתְדַּבְּקִים בּוֹ בְּאוֹתוֹ אוֹר תְּכֵלֶת שָׁחֹר שֶׁאוֹכֶלֶת וְאַתֶּם קַיָּמִים. זֶהוּ שֶׁכָּתוּב חַיִּים כֻּלְּכֶם הַיּוֹם. [ס"א ותכלת וארגמן] כָּל הַגְּוָנִים טוֹבִים לַחֲלוֹם, חוּץ מִתְּכֵלֶת שֶׁהוּא אוֹכֵל וּמַשְׁמִיד תָּמִיד, וְהוּא אִילָן שֶׁבּוֹ מָוֶת וְשׁוֹרֶה עַל הָעוֹלָם הַתַּחְתּוֹן. וּמִשּׁוּם שֶׁהַכֹּל שׁוֹרֶה תַחְתָּיו, הוּא אוֹכֵל וּמַשְׁמִיד.

וְאִי תֵימָא הָכִי נָמֵי שָׁרְיָא בִּשְׁמַיָא לְעֵילָא וְכַמָּה חַיָּלִין אִנּוּן לְעֵילָא וְכֻלְהוּ (שצי ואכיל) קָיְימֵי. תָּא חֲזֵי, כָּל אִנּוּן דִּלְעֵילָא בְּהַהוּא נְהוֹרָא תִּכְלָא אִתְכַּלְּלָן. אֲבָל תַּתָּאֵי לָאו הָכִי דְּאִנּוּן מִלָּה גַּסָּה עָלְמָא (נ"א אחרא לתתא על מה) דְּקָיְימָא וְשָׁרְיָא עֲלֵיהּ. וּבְגִין כָּךְ אָכִיל וְשָׁצֵי לוֹן. וְלֵית לָהּ מִלָּה אָחֳרָא לְתַתָּא בְּעָלְמָא דְּלָא אִשְׁתְּצֵי. בְּגִין דִּנְהוֹרָא תִּכְלָא שָׁצֵי לְכָל מַה דְּקָיְימָא עֲלֵיהּ.

וְאִם תֹּאמַר כָּךְ, גַּם שׁוֹרֶה בַּשָּׁמַיִם לְמַעְלָה, וְכַמָּה צְבָאוֹת הֵם לְמַעְלָה, וְכֻלָּם [משמידים ואוכלים] קַיָּמִים. בֹּא רְאֵה, כָּל אוֹתָם שֶׁלְּמַעְלָה בְּאוֹתוֹ אוֹר תְּכֵלֶת נִכְלָלִים, אֲבָל הַתַּחְתּוֹנִים לֹא כָּךְ, שֶׁהֵם דָּבָר גַּס, הָעוֹלָם [נ"א: אחר למטה על מה] שֶׁעוֹמֵד וְשׁוֹרֶה עָלָיו. וְלָכֵן אוֹכֵל וּמַשְׁמִיד אוֹתָם. וְאֵין לָהּ דָּבָר אַחֵר לְמַטָּה בָּעוֹלָם שֶׁלֹּא יֻשְׁמַד, מִשּׁוּם שֶׁאוֹר הַתְּכֵלֶת מַשְׁמִיד כָּל מַה שֶּׁעוֹמֵד עָלָיו.

בזוהר – ספר בראשית-פרשת מקץ -דף רד ע"ב

אַשְׁרֵיהֶם הַצַּדִּיקִים שֶׁיּוֹדְעִים אֶת דַּרְכֵי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא וְשׁוֹמְרִים אֶת מִצְווֹת הַתּוֹרָה לָלֶכֶת בָּהֶם

זַכָּאִין אִינוּן צַדִּיקַיָא, דְּיָדְעִין אוֹרְחוֹי דְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, וְנָטְרֵי פִּקּוּדֵי דְּאוֹרַיְיתָא לְמֵיהַךְ בְּהוּ. דִּכְתִיב, (הושע יד) כִּי יְשָׁרִים דַּרְכֵי יְיָ וְצַדִּיקִים יֵלְכוּ בָם וּפשְׁעִים יִכָּשְׁלוּ בָם. וּכְתִיב, (דברים ד) וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּיְיָ אֱלהֵיכֶם חַיִּים כֻּלְּכֶם הַיּוֹם. (ד"א ל"ג דכתיב והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני (יי). דהא, קודשא בריך הוא בעא לקדשא להו לישראל (דף רד ע"ב) בכלא ולא יהא לון בסטרא דמסאבא כלום) (תא חזי כד סטרא דא שלטא בעלמא לא אצטריך ליה לבר נש לאתחזאה בשוקא קמיה בגין דיכיל לנזקא ואתייהיב ליה רשותא לחבלא. ותא חזי ביעקב מה כתיב ויאמר יעקב לבניו למה תתראו, דלא בעי לאתחזאה קמיה).

אַשְׁרֵיהֶם הַצַּדִּיקִים שֶׁיּוֹדְעִים אֶת דַּרְכֵי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא וְשׁוֹמְרִים אֶת מִצְווֹת הַתּוֹרָה לָלֶכֶת בָּהֶם, שֶׁכָּתוּב (הושע יד) כִּי יְשָׁרִים דַּרְכֵי ה' וְצַדִּקִים יֵלְכוּ בָם וּפֹשְׁעִים יִכָּשְׁלוּ בָם. וְכָתוּב (דברים ד) וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּה' אֱלֹהֵיכֶם חַיִּים כֻּלְּכֶם הַיּוֹם. [ר"א ל"ג וכתוב (ויקרא כ) והתקדשתם והייתם קדשים כי קדוש אני [ה'], שהרי הקדוש ברוך הוא רצה לקדש את ישראל בכל, ולא יהיה להם כלום בצד הטמאה] [בא ראה, כשהצד הזה שולט בעולם, לא צריך לאדם להראות לפניו בשוק, משום שיכול להזיק ונתנה לו רשות להשחית, ובא וראה מה כתוב ביעקב, ויאמר יעקב לבניו למה תתראו, שלא רצה להראות לפניו].

וּבְגִין דָא, קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא אַזְהַר לְהוּ לְיִשְׂרָאֵל לְאִתְקַדָּשָׁא. (כמה דאת אמר) (ד"א דכתיב), וִהְיִיתֶם קְדוֹשִׁים כִּי קָדוֹשׁ אָנִי. מַאן אָנִי. דָּא קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, מַלְכוּת שָׁמַיִם קַדִּישָׁא. מַלְכוּתָא אַחֲרָא דְּעוֹבְדֵי עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים וּמַזָּלוֹת, אִקְרֵי אַחֵר. דִּכְתִיב, (שמות לה) כִּי לא תִשְׁתַּחֲוֶה לְאֵל אַחֵר כִּי יְיָ קַנָּא שְׁמוֹ.

וּמִשּׁוּם זֶה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא הִזְהִיר אֶת יִשְׂרָאֵל לְהִתְקַדֵּשׁ, שֶׁכָּתוּב וִהְיִיתֶם קְדשִׁים כִּי קָדוֹשׁ אָנִי. מִי זֶה אָנִי? זֶה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, מַלְכוּת הַשָּׁמַיִם הַקְּדוֹשָׁה. הַמַּלְכוּת הָאַחֶרֶת שֶׁל עוֹבְדֵי עֲבוֹדָה זָרָה נִקְרֵאת אַחֵר, שֶׁכָּתוּב (שמות לד) כִּי לֹא תִשְׁתַּחֲוֶה לְאֵל אַחֵר כִּי ה' קַנָּא שְׁמוֹ.

זוהר נוסף על ידי המוציא לאור

בזוהר – ספר בראשית-פרשת בראשית -דף מו ע"א

גִּימַטְרִיָּאוֹת וְחֶשְׁבּוֹן תְּקוּפוֹת וְעִבּוּרִים – הַכֹּל הוּא בַּלְּבָנָה

רַבִּי שִׁמְעוֹן אָמַר גִּימַטְרִיָּאוֹת וְחֶשְׁבּוֹן תְּקוּפוֹת וְעִבּוּרִין כֹּלָּא הוּא בְּסִיהֲרָא, דְּהָא לְעֵילָא לָאו אִיהוּ. אָמַר לֵיהּ רַבִּי אֶלְעָזָר וְלָא וְהָא כַּמָּה חוּשְׁבְּנִין וְשִׁיעוּרִין קָעָבְדֵי חַבְרַיָיא. אָמַר לֵיהּ לָאו הָכִי, אֶלָּא חוּשְׁבָּנָא קָיְימָא בְּסִיהֲרָא וּמִתַּמָּן יֵעוּל בַּר נָשׁ לְמִנְדַע לְעֵילָא. אָמַר לֵיהּ וְהָא כְּתִיב וְהָיוּ לְאוֹתוֹת וּלְמוֹעֲדִים. אָמַר לֵיהּ לְאֹתֹת כְּתִיב חָסֵר. אָמַר לֵיהּ הָא כְּתִיב וְהָיוּ, אָמַר לֵיהּ הַוְיָין כֻּלְהוֹן דִּיהָווֹן בֵּיהּ, כְּאִסְפּוּקָא דָּא דְּאִתְמַלְיָיא מִכֹּלָּא, אֲבָל חוּשְׁבְּנָא דְּכֹלָּא בְּסִיהֲרָא הוּא.

רַבִּי שִׁמְעוֹן אָמַר, גִּימַטְרִיָּאוֹת וְחֶשְׁבּוֹן תְּקוּפוֹת וְעִבּוּרִים – הַכֹּל הוּא בַּלְּבָנָה, שֶׁהֲרֵי לְמַעְלָה אֵינוֹ. אָמַר לוֹ רַבִּי אֶלְעָזָר, וָלֹא!? וַהֲרֵי כַּמָּה חֶשְׁבּוֹנוֹת וְשִׁעוּרִים עוֹשִׂים הַחֲבֵרִים? אָמַר לוֹ, לֹא כָּךְ! אֶלָּא הַחֶשְׁבּוֹן עוֹמֵד בַּלְּבָנָה, וּמִשָּׁם יִכָּנֵס הָאָדָם לָדַעַת לְמַעְלָה. אָמַר לוֹ, וַהֲרֵי כָּתוּב וְהָיוּ לְאֹתֹת וּלְמוֹעֲדִים? אָמַר לוֹ, לְאֹתֹת כָּתוּב חָסֵר. אָמַר לוֹ, הֲרֵי כָּתוּב וְהָיוּ? אָמַר לוֹ, הֲוָיוֹת כֻּלָּם שֶׁיִּהְיוּ בוֹ, כְּאוֹצָר זוֹ שֶׁמִּתְמַלֵּא מֵהַכֹּל. אֲבָל הַחֶשְׁבּוֹן שֶׁל הַכֹּל הוּא בַּלְּבָנָה.

תָּא חֲזֵי, נְקוּדָה חַד אִית וּמִתַּמָּן שֵׁירוּתָא לְמִמְנֵי, דְּהָא מַה דִּלְגוֹ דְּהַהִיא נְקוּדָה לָא אִתְיְדַע וְלָא אִתְיְיהַב לְמִמְנֵי, וְאִית נְקוּדָה לְעֵילָא סָתִים דְּלָא אִתְגַּלְיָא כְּלַל וְלָא אִתְיְדַע וּמִתַּמָּן שֵׁרוּתָא לְמִמְנִי כָּל סָתִים וְעוּמְקָא. הָכִי נָמֵי אִית נְקוּדָה לְתַתָּא דְּאִתְגַּלְיָא, וּמִתַּמָּן הוּא שֵׁירוּתָא לְכָל חוּשְׁבְּנָא וּלְכָל מִנְיָן, וְעַל דָּא הָכָא הוּא אֲתַר לְכָל תְּקוּפוֹת וְגִימַטְרִיָּאוֹת וְעִבּוּרִין וְזִמְנִין וְחַגֵּי וְשַׁבַּתֵּי. וְיִשְׂרָאֵל דְּדָבְקֵי בְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא עָבְדֵי חוּשְׁבַּן לְסִיהֲרָא וְאִנּוּן דָּבְקִין בֵּיהּ וְסָלְקִין לֵיהּ לְעֵילָא, דִּכְתִיב, (דברים ד) וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּיְיָ אֱלקֵיכֶם וְגו':

בֹּא רְאֵה, יֵשׁ נְקֻדָּה אַחַת וּמִשָּׁם הָרֵאשִׁית לִמְנוֹת, שֶׁהֲרֵי מַה שֶּׁלִּפְנִים שֶׁל אוֹתָהּ נְקֻדָּה לֹא נוֹדָע וְלֹא נִתָּן לִמְנוֹת, וְיֵשׁ נְקֻדָּה לְמַעְלָה נִסְתֶּרֶת שֶׁלֹּא הִתְגַּלְּתָה כְּלָל וְלֹא נוֹדְעָה, וּמִשָּׁם הָרֵאשִׁית לִמְנוֹת כָּל נִסְתָּר וְעֹמֶק. כָּךְ גַּם יֵשׁ נְקֻדָּה לְמַטָּה שֶׁהִתְגַּלְּתָה, וּמִשָּׁם הוּא רֵאשִׁית לְכָל חֶשְׁבּוֹן וּלְכָל מִנְיָן, וְעַל זֶה כָּאן הוּא הַמָּקוֹם לְכָל הַתְּקוּפוֹת וְהַגִּימַטְרִיָּאוֹת וְהָעִבּוּרִים וְהַזְּמַנִּים וְחַגִּים וְשַׁבָּתוֹת. וְיִשְׂרָאֵל שֶׁדְּבֵקִים בַּקָּדוֹשׁ-בָּרוּךְ-הוּא, עוֹשִׂים חֶשְׁבּוֹן לַלְּבָנָה, וְהֵם דְּבֵקִים בּוֹ וּמַעֲלִים אוֹתוֹ לְמַעְלָה, שֶׁכָּתוּב (דברים ד) וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּה' אֱלֹהֵיכֶם וְגוֹ'.

בזוהר – ספר בראשית-פרשת בראשית -דף נ ע"ב

אֵת הַשָּׁמַיִם – זוֹ שְׁכִינָה עֶלְיוֹנָה, וְאֵת הָאָרֶץ – זוֹ שְׁכִינָה שֶׁלְּמַטָּה

תָּא חֲזֵי, אֶת הַשָּׁמַיִם דָּא שְׁכִינְתָּא עִלָּאָה. וְאֶת הָאָרֶץ דָּא שְׁכִינְתָּא דִּלְתַתָּא בְּאִתְחַבְּרוּתָא דִּדְכַר וְנוּקְבָא כְּחֲדָא. וְהָא אִתְּמָר כְּמָה דְּאִתְעָרוּ בֵּיהּ חַבְרַיָיא עַד כְּעָן.

בֹּא רְאֵה, אֵת הַשָּׁמַיִם – זוֹ שְׁכִינָה עֶלְיוֹנָה (בינה). וְאֵת הָאָרֶץ – זוֹ שְׁכִינָה שֶׁלְּמַטָּה בְּהִתְחַבְּרוּת שֶׁל זָכָר וּנְקֵבָה כְּאֶחָד, וַהֲרֵי נֶאֱמַר כְּמוֹ שֶׁהֵעִירוּ בוֹ הַחֲבֵרִים עַד עַכְשָׁו.

בָּעוּ (ד"א בעא) לְמֵיזַל. קָמוּ. אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן מִלָּה הָכָא גַּבָּן. פָּתַח רַבִּי שִׁמְעוֹן וְאָמַר, תְּרֵי קְרָאֵי כְּתִיבֵי, (דברים ד) כִּי יְיָ אֱלֹהֶיךָ אֵשׁ אוֹכְלָה הוּא. וּכְתִיב הָתָם (דברים ד) וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּיְיָ אֱלֹהֵיכֶם חַיִּים כֻּלְּכֶם הַיּוֹם. הָנֵי קְרָאֵי אוֹקִימְנָא לְהוּ בְּכַמָּה אֲתַר וְאִתְעָרוּ בְּהוּ חַבְרַיָיא. תָּא חֲזֵי, כִּי יְיָ אֱלהֶיךָ אֵשׁ אוֹכְלָה הוּא, הָא אִתְּמָר מִלָּה דָא בְּגוֹ חַבְרַיָיא דְּאִית אֶשָׁא אָכְלָא אֶשָׁא (ואיתאשא) וְאָכִיל לָהּ וְשָׁצֵי לָהּ. בְּגִין דְּאִית אֶשָׁא תַּקִּיפָא מֵאֶשָׁא וְאוּקְמוּהָ.

רָצוּ [רצה] לָלֶכֶת. קָמוּ. אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן, דָּבָר כָּאן אֶצְלֵנוּ. פָּתַח רַבִּי שִׁמְעוֹן וְאָמַר, שְׁנֵי פְסוּקִים כְּתוּבִים, (דברים ד) כִּי ה' אֱלֹהֶיךְ אֵשׁ אֹכְלָה הוּא, וְכָתוּב שָׁם (שם) וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּה' אֱלֹהֵיכֶם חַיִּים כֻּלְּכֶם הַיּוֹם. אֶת הַפְּסוּקִים הַלָּלוּ בֵּאַרְנוּ אוֹתָם בְּכַמָּה מְקוֹמוֹת, וְהַחֲבֵרִים הֵעִירוּ בָהֶם. בּא תִרְאֶה, כִּי ה' אֱלֹהֶיךְ אֵשׁ אֹכְלָה הוּא, הֲרֵי נֶאֱמַר הַדָּבָר הַזֶּה בְּתוֹךְ הַחֲבֵרִים שֶׁיֵּשׁ אֵשׁ אוֹכֶלֶת אֵשׁ, [ויש אש] וְאוֹכֶלֶת אוֹתָהּ וּמַשְׁמִידָה אוֹתָהּ, הֱיוֹת שֶׁיֵּשׁ אֵשׁ חֲזָקָה מֵאֵשׁ, וּפֵרְשׁוּהָ.

תָּא חֲזֵי, לֵית לֵיהּ אִתְעֲרוּתָא לְאִתְדַּלְּקָא הַאי נְהוֹרָא תִּכְלָא לְאִתְאַחֲדָא בִּנְהוֹרָא חִוְּורָא, אֶלָּא עַל יְדֵי יִשְׂרָאֵל דְּאִנּוּן מִתְדַּבְּקָן בֵּיהּ תְּחוֹתוֹי.

בֹּא רְאֵה, אֵין לוֹ הִתְעוֹרְרוּת לְהִדָּלֵק הָאוֹר הַתְּכֵלֶת הַזֶּה לְהִתְאַחֵד בְּאוֹר לָבָן אֶלָּא עַל יְדֵי יִשְׂרָאֵל שֶׁהֵם נִדְבָּקִים בּוֹ תַּחְתָּיו.

וְתָּא חֲזֵי, אַף עַל גַּב דְּאָרְחֵיהּ דְּהַאי נְהוֹרָא תִּכְלָא אוּכְמָא לְשֵׁיצָאָה כָּל מַה דְּאִתְדָּבַּק בֵּיהּ תְּחוֹתוֹי. יִשְׂרָאֵל מִתְדַּבְּקָן בֵּיהּ תְּחוֹתוֹי וְקָיְימָן בְּקִיּוּמָא הֲדָא הוּא דִכְתִיב, (דברים ד) וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּיְיָ אֱלהֵיכֶם חַיִּים. בַּיְיָ אֱלהֵיכֶם וְלָא אֱלהֵינוּ (אלא ביי אלהיכם). בְּהַהוּא נְהוֹרָא תִּכְלָא אוּכְמָא דְּאָכִיל וְשָׁצֵי כָּל מַה דְּאִתְדָּבַּק בֵּיהּ תְּחוֹתֵיהּ. וְאַתּוּן מִתְדַּבְּקָן בֵּיהּ וְקָיְימֵי. דִּכְתִיב חַיִּים כֻּלְּכֶם הַיּוֹם.

וּבֹא וּרְאֵה, אַף עַל פִּי שֶׁדֶּרֶךְ שֶׁל הָאוֹר תְּכֵלֶת וְשָׁחֹר הַזֶּה לְהַשְׁמִיד כָּל מַה שֶּׁנִּדְבָּק בּוֹ תַּחְתָּיו, יִשְׂרָאֵל נִדְבָּקִים בּוֹ תַּחְתָּיו וְעוֹמְדִים בְּקִיּוּם. זֶהוּ שֶׁכָּתוּב (דברים ד) וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּה' אֱלֹהֵיכֶם חַיִּים. בַּה' אֱלֹהֵיכֶם וְלֹא אֱלֹהֵינוּ [אלא בה' אלהיכם], בְּאוֹתוֹ אוֹר תְּכֵלֶת שָׁחֹר שֶׁאוֹכֵל וּמַשְׁמִיד כָּל מַה שֶּׁנִּדְבָּק בּוֹ תַּחְתָּיו, וְאַתֶּם מִתְדַּבְּקִים בּוֹ וְקַיָּמִים, שֶׁכָּתוּב חַיִּים כֻּלְּכֶם הַיּוֹם.

בזוהר – ספר בראשית-פרשת לך לך -דף פד ע"ב

וַיִּסַּע לוֹט מִקֶּדֶם. מַהוּ מִקֶּדֶם? מִקַּדְמוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם

אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן תָּא חֲזֵי, מַה כְּתִיב וַיְהִי רִיב בֵּין רֹעֵי מִקְנֵה אַבְרָם, רִב כְּתִיב חָסֵר יוד, דְּבָעָא לוֹט לְמֶהדַר לְפוּלְחָנָא נוּכְרָאָה דְּפַלְחֵי יָתְבֵי אַרְעָא, וְסוֹפֵיהּ דִּקְרָא אוֹכַח דִּכְתִיב וְהַכְּנַעֲנִי וְהַפְּרִיזִי אָז יוֹשֵׁב בָּאָרֶץ. וּמְנָלָן דְּלוֹט אַהֲדַר לְסָרְחָנֵיהּ לְפוּלְחָנָא נוּכְרָאָה, דִּכְתִיב וַיִּסַּע לוֹט מִקֶּדֶם. מַאי (לעיל עד ב) מִקֶּדֶם, מִקַּדְמוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם. כְּתִיב הָכָא וַיִּסַּע לוֹט מִקֶּדֶם וּכְתִיב וַיְהִי בְּנָסְעָם מִקֶּדֶם מַה לְּהַלָּן נְטִילוּ מִקַּדְמוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם אוּף הָכָא כֵּן.

אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן, בּא רְאֵה מַה כָּתוּב. וַיְהִי רִיב בֵּין רֹעֵי מִקְנֵה אַבְרָם, רִב כָּתוּב חָסֵר יוֹ"ד. שֶׁרָצָה לוֹט לַחֲזֹר לַעֲבוֹדָה הַזָּרָה שֶׁעוֹבְדִים יוֹשְׁבֵי הָאָרֶץ, וְסוֹף הַכָּתוּב מוֹכִיחַ, שֶׁכָּתוּב וְהַכְּנַעֲנִי וְהַפְּרִזִּי אָז יֹשֵׁב בָּאָרֶץ. וּמִנַּיִן לָנוּ שֶׁלּוֹט חָזַר לְסוּרוֹ הָרָע לַעֲבוֹדָה זָרָה? שֶׁכָּתוּב וַיִּסַּע לוֹט מִקֶּדֶם. מַהוּ מִקֶּדֶם? מִקַּדְמוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם. כָּתוּב כָּאן וַיִּסַּע לוֹט מִקֶּדֶם, וְכָתוּב וַיְהִי בְּנָסְעָם מִקֶּדֶם. מַה לְּהַלָּן נְסִיעָה מִקַּדְמוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם – אַף כָּאן כֵּן.

שֶׁכָּל מִי שֶׁמִּתְחַבֵּר לָרָשָׁע, סוֹפוֹ לָלֶכֶת אַחֲרָיו וּלְהֵעָנֵשׁ בִּגְלָלוֹ.

כֵּיוָן דְּיָדַע אַבְרָהָם דְּלוֹט לְהָכִי נָטֵי לִבֵּיהּ. מִיָּד וַיֹּאמֶר אַבְרָם אֶל לוֹט וְגו' הִפָּרֶד נָא מֵעָלַי. לֵית אַנְתְּ כְּדַאי לְאִתְחַבְּרָא בַּהֲדָאי. כְּדֵין אִתְפְּרַשׁ אַבְרָהָם מִנֵּיהּ וְלָא בָּעָא לְמֵיהַךְ וּלְאִתְחַבָּרָא עִמֵּיהּ, דְּכָל מַאן דְּיִתְחַבַּר לְחַיָּיבָא סוֹפֵיהּ לְמֵיהַךְ אֲבַתְרֵיהּ וּלְאִתְעַנַּשׁ (דף פד ע"ב) בְּגִינֵיהּ.

כֵּיוָן שֶׁיָּדַע אַבְרָהָם שֶׁלְּכָךְ נָטָה לִבּוֹ שֶׁל לוֹט, מִיָּד – וַיֹּאמֶר אַבְרָם אֶל לוֹט וְגוֹ' הִפָּרֶד נָא מֵעָלָי. אֵינְךְ כְּדַאי לְהִתְחַבֵּר עִמִּי. אָז נִפְרַד מִמֶּנּוּ אַבְרָהָם וְלֹא רָצָה לָלֶכֶת וּלְהִתְחַבֵּר עִמּוֹ, שֶׁכָּל מִי שֶׁמִּתְחַבֵּר לָרָשָׁע, סוֹפוֹ לָלֶכֶת אַחֲרָיו וּלְהֵעָנֵשׁ בִּגְלָלוֹ.

מְנָלָן מִיהוֹשָׁפָט דְּאִתְחַבַּר עִם אַחְאָב וְאִלְמָלֵא זְכוּ דְּאֲבָהָן אִתְעַנַּשׁ תַּמָּן דִּכְתִיב, (דברי הימים ב יח) וַיִּזְעַק יְהוֹשָׁפָט. וּכְדֵין אִשְׁתְּזִיב דִּכְתִיב וַיְסִיתֵם אֱלהִים מִמֶּנּוּ. וְעַל דָּא לָא בָּעָא אַבְרָם לְמֵיהַךְ בַּהֲדֵיהּ דְּלוֹט. וְעִם כָּל דָּא לָא בָּעָא לוֹט לְמֶהדַר מִסּוּרְחָנֵיהּ אֶלָּא וַיִּבְחַר לוֹ לוֹט אֶת כָּל כִּכַּר הַיַּרְדֵּן. וַיִּסַּע לוֹט מִקֶּדֶם אִתְנְטִיל מִן קַדְמָאָה דְעָלְמָא וְלָא בָּעָא לְאִתְדַּבְּקָא בִּמְהֵימְנוּתָא שְׁלֵימָתָא כְּאַבְרָהָם. אַבְרָם יָשַׁב בְּאֶרֶץ כְּנָעַן. לְאִתְדַּבְּקָא בְּאַתְרָא דִּמְהֵימְנוּתָא וּלְמִנְדַע חָכְמְתָא לְאִתְדַּבְּקָא בְּמָארֵיהּ. וְלוֹט יָשַׁב בְּעָרֵי הַכִּכָּר וַיֶּאֱהַל עַד סְדוֹם. עִם אִנּוּן חַיָּיבִין דְּעָלְמָא דְּנַפְקוּ מִגּוֹ מְהֵימְנוּתָא דִּכְתִיב וְאַנְשֵׁי סְדוֹם רָעִים וְחַטָּאִים לַיְיָ מְאֹד. כָּל חַד אִתְפְּרַשׁ לְאָרְחֵיהּ כְּדְקָא יְאוּת. בְגִין כָּךְ זַכָּאִין אִנּוּן חַבְרַיָיא דְּמִשְׁתַּדְּלֵי בְּאוֹרַיְיתָא יְמָמָא וְלֵילְיָא, וְחַבְרוּתָא דִלְהוֹן בְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא. וְעֲלַיְיהוּ כְּתִיב, (דברים ד) וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּיְיָ אֱלֹהֵיכֶם חַיִּים כֻּלְּכֶם הַיּוֹם:

מִנַּיִן לָנוּ? מִיהוֹשָׁפָט שֶׁהִתְחַבֵּר עִם אַחְאָב, וְאִלְמָלֵא זְכוּת אָבוֹת נֶעֱנַשׁ שָׁם, שֶׁכָּתוּב (דברי הימים ב יח) וַיִּזְעַק יְהוֹשָׁפָט. וְאָז נִצַּל, שֶׁכָּתוּב וַיְסִיתֵם אֱלֹהִים מִמֶּנּוּ, וְעַל כֵּן לֹא רָצָה אַבְרָם לָלֶכֶת עִם לוֹט. וְעִם כָּל זֶה לֹא רָצָה לוֹט לַחֲזֹר מִסּוּרוֹ הָרָע, אֶלָּא וַיִּבְחַר לוֹ לוֹט אֵת כָּל כִּכַּר הַיַּרְדֵּן וַיִּסַּע לוֹט מִקֶּדֶם. נָסַע מִקַּדְמוֹנוֹ שֶׁל הָעוֹלָם, וְלֹא רָצָה לִדְבֹּק בָּאֱמוּנָה הַשְּׁלֵמָה כְּמוֹ אַבְרָהָם. אַבְרָם יָשַׁב בְּאֶרֶץ כְּנָעַן, לְהִדָּבֵק בִּמְקוֹם הָאֱמוּנָה וְלָדַעַת הַחָכְמָה לְהִדָּבֵק בְּרִבּוֹנוֹ. וְלוֹט יָשַׁב בְּעָרֵי הַכִּכָּר וַיֶּאֱהַל עַד סְדם, עִם אוֹתָם הָרְשָׁעִים שֶׁל הָעוֹלָם שֶׁיָּצְאוּ מִתּוֹךְ הָאֱמוּנָה, שֶׁכָּתוּב וְאַנְשֵׁי סְדם רָעִים וְחַטָּאִים לַה' מְאֹד. כָּל אֶחָד נִפְרַד לְדַרְכּוֹ כָּרָאוּי. מִשּׁוּם כָּךְ אַשְׁרֵיהֶם הַחֲבֵרִים שֶׁמִּשְׁתַּדְּלִים בַּתּוֹרָה יוֹמָם וָלַיְלָה, וְהַחֲבֵרוּת שֶׁלָּהֶם עִם הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, וַעֲלֵיהֶם כָּתוּב (דברים ד) וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּה' אֱלֹהֵיכֶם חַיִּים כֻּלְּכֶם הַיּוֹם.

בזוהר – ספר בראשית-פרשת לך לך -דף צד ע"א

אַשְׁרֵיהֶם יִשְׂרָאֵל קְדוֹשִׁים שֶׁאֲחוּזִים בַּקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, אַשְׁרֵיהֶם בָּעוֹלָם הַזֶּה וּבָעוֹלָם הַבָּא

תוּ תָּנִינָן אֱלוֹהַ הָכִי הוּא אָמַר לֵיהּ נְהִירוּ דְּחָכְמְתָא. ו' דְּכַר ה' נוּקְבָא. אִשְׁתַּתָּפוּ כְּחֲדָא אֱלוֹהַּ אִקְרֵי. וְנִשְׁמְתָא קַדִּישָׁא מֵהַאי אֲתַר אִתְאַחְדַת, וְכֹלָּא תַּלְיָא בְּהַאי אָת. וְעַל דָּא כְּתִיב וּמִבְּשָׂרִי אֶחֱזֶה אֱלוֹהַּ. דָּא שְׁלֵימוּתָא דְּכֹלָּא, מִבְּשָׂרִי מַמָּשׁ, מֵהַאי אָת מַמָּשׁ, וְעַל דָּא זַכָּאִין אִנּוּן יִשְׂרָאֵל קַדִּישִׁין דְּאֲחִידָן בֵּיהּ בְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, זַכָּאִין אִנּוּן בְּעָלְמָא דֵּין וּבְעָלְמָא דְאָתֵי, עֲלַיְיהוּ כְּתִיב, (דברים ד) וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּיְיָ וְגו', וּבְגִין כָּךְ חַיִּים כֻּלְּכֶם הַיּוֹם.

עוֹד שָׁנִינוּ, אֱלוֹהַּ כָּךְ הוּא. א"ל, אוֹר הַחָכְמָה. ו' זָכָר, ה' נְקֵבָה. כְּשֶׁמִּשְׁתַּתְּפִים יַחַד נִקְרָא אֱלוֹהַּ. וְהַנְּשָׁמָה הַקְּדוֹשָׁה מֵהַמָּקוֹם הַזֶּה נֶאֱחֶזֶת, וְהַכֹּל תָּלוּי בָּאוֹת הַזּוֹ, וְעַל כֵּן כָּתוּב וּמִבְּשָׂרִי אֶחֱזֶה אֱלוֹהַּ. זוֹ הִיא שְׁלֵמוּת הַכֹּל, מִבְּשָׂרִי מַמָּשׁ, מֵהָאוֹת הַזּוֹ מַמָּשׁ. וְעַל כֵּן אַשְׁרֵיהֶם יִשְׂרָאֵל קְדוֹשִׁים שֶׁאֲחוּזִים בַּקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, אַשְׁרֵיהֶם בָּעוֹלָם הַזֶּה וּבָעוֹלָם הַבָּא, עֲלֵיהֶם כָּתוּב (דברים ד) וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּה' וְגוֹ', וּמִשּׁוּם כָּךְ חַיִּים כֻּלְּכֶם הַיּוֹם.

בזוהר – ספר בראשית-פרשת לך לך -דף צה ע"ב

וְאַתֶּם צַדִּיקֵי הָאֱמֶת, אֵין יוֹנְקִים מִן הַצַּד הַזֶּה, אֶלָּא מֵאוֹתוֹ הַמָּקוֹם הַקָּדוֹשׁ שֶׁלְּמַעְלָה

אִי לָךְ אֶרֶץ שֶׁמַּלְכָּךְ נַעַר, הַאי אֶרֶץ דִּלְתַתָּא, דְּתַנְיָא כָּל שְׁאָר אַרְעֵי דִּשְׁאָר עַמִּין עוֹבְדֵי עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים וּמַזָּלוֹת אִתְיְהִיבוּ לְרַבְרְבִין תְּרֵיסִין דִּמְמַנָּן עֲלַיְיהוּ, וְעֵילָא מִכֻּלְהוּ הַהוּא דִּכְתִיב בֵּיהּ (תהלים לז) נַעַר הָיִיתִי גַּם זָקַנְתִּי. וְתָאנָא הַאי קְרָא שָׂרוֹ שֶׁל עוֹלָם אֲמָרוֹ. וְעַל דָּא כְּתִיב אִי לָךְ אֶרֶץ שֶׁמַּלְכֵּךְ נַעַר. וַוי לְעָלְמָא דְּמִסִּטְרָא דָא יָנְקָא, וְכַד יִשְׂרָאֵל בְּגָלוּתָא יַנְקִין כְּמַאן דְּיַנִּיק מֵרְשׁוּתָא אָחֳרָא.

אֵי לָךְ אֶרֶץ שֶׁמַּלְכֵּךְ נָעַר – זוֹ הָאָרֶץ שֶׁלְּמַטָּה. שֶׁלָּמַדְנוּ, כָּל שְׁאָר אַרְצוֹת שְׁאָר הָעַמִּים עוֹבְדֵי עֲבוֹדָה זָרָה, נִתְּנוּ לִגְדוֹלִים מָגִנִּים שֶׁמְּמֻנִּים עֲלֵיהֶם. וּמֵעַל לְכֻלָּם הַהוּא שֶׁכָּתוּב בּוֹ (תהלים לז) נַעַר הָיִיתִי גַּם זָקַנְתִּי. וְלָמַדְנוּ, הַפָּסוּק הַזֶּה אָמַר אוֹתוֹ שָׂרוֹ שֶׁל עוֹלָם, וְעַל כֵּן כָּתוּב אֵי לָךְ אֶרֶץ שֶׁמַּלְכֵּךְ נָעַר. אוֹי לָעוֹלָם שֶׁיּוֹנֵק מֵהַצַּד הַזֶּה. וּכְשֶׁיִּשְׂרָאֵל בַּגָּלוּת, יוֹנְקִים כְּמִי שֶׁיּוֹנֵק מֵרָשׁוּת אַחֶרֶת.

וְשָׂרַיִךָ בַּבֹּקֶר יֹאכֵלוּ וְלָא בְּכוּלֵי יוֹמָא. בַּבֹּקֶר וְלָא בְּזִמְנָא אָחֳרָא דְיוֹמָא. דְּתַנְיָא בְּשַׁעֲתָא דְּחַמָּה זוֹרַחַת וְאַתְיָין וְסָגְדִין לֵיהּ לְשִׁמְשָׁא רוּגְזָא תָּלֵי בְּעָלְמָא, בְּשַׁעֲתָא דְּמִנְחָה רוּגְזָא תַּלְיָיא בְּעָלְמָא. מַאן גָּרִים הַאי, מִשּׁוּם דְּמַלְכֵּךְ נַעַר הַהוּא דְּאִקְרֵי נַעַר. וְאַתּוּן זַכָּאֵי קְשׁוֹט קַדִּישֵׁי עֶלְיוֹנִין בְּנֵי מַלְכָּא קַדִּישָׁא לָא יָנְקִין מֵהַאי סִטְרָא, אֶלָּא מֵהַהוּא אֲתַר קַדִּישָׁא דִּלְעֵילָא. עֲלַיְיכוּ כְּתִיב, (דברים ד) וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּיְיָ אֱלהֵיכֶם חַיִּים כֻּלְּכֶם הַיּוֹם:

וְשָׂרַיִךָ בַּבֹּקֶר יֹאכֵלוּ – וְלֹא בְּכָל הַיּוֹם. בַּבֹּקֶר – וְלֹא בִּזְמַן אַחֵר שֶׁל הַיּוֹם. שֶׁשָּׁנִינוּ, בְּשָׁעָה שֶׁהַחַמָּה זוֹרַחַת וּבָאִים וְסוֹגְדִים לַשֶּׁמֶשׁ, הָרֹגֶז תָּלוּי בָּעוֹלָם. בִּשְׁעַת הַמִּנְחָה הָרֹגֶז תָּלוּי בָּעוֹלָם. מִי גָרַם אֶת זֶה? מִשּׁוּם שֶׁמַּלְכֵּךְ נָעַר, הַהוּא שֶׁנִּקְרָא נַעַר. וְאַתֶּם צַדִּיקֵי הָאֱמֶת, קְדוֹשִׁים עֶלְיוֹנִים, בְּנֵי הַמֶּלֶךְ הַקָּדוֹשׁ, אֵין יוֹנְקִים מִן הַצַּד הַזֶּה, אֶלָּא מֵאוֹתוֹ הַמָּקוֹם הַקָּדוֹשׁ שֶׁלְּמַעְלָה. עֲלֵיכֶם כָּתוּב (דברים ד) וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּה' אֱלֹהֵיכֶם חַיִּים כֻּלְּכֶם הַיּוֹם.

בזוהר – ספר בראשית-פרשת ויצא -דף קסג ע"ב

יַעֲקֹב הוּא הַמְשֻׁבָּח שֶׁל הָאָבוֹת

וְתָא חֲזֵי, יַעֲקֹב אִיהוּ תּוּשְׁבְּחָא דְּאֲבָהָן, וְאִיהוּ כְּלָלָא דְּכֻלְּהוּ, וּבְגִין דְּאִיהוּ כְּלָלָא דְּכֹלָּא, בְּגִין כָּךְ אִיהוּ קָאִים לְאַנְהָרָא לְסִיהֲרָא, דְּיַעֲקֹב אִיהוּ קָאִים לְאַתְקָנָא לִתְפִלַּת עַרְבִית.

וּבֹא וּרְאֵה, יַעֲקֹב הוּא הַמְשֻׁבָּח שֶׁל הָאָבוֹת וְהוּא הַכְּלָל שֶׁל כֻּלָּם, וּמִשּׁוּם שֶׁהוּא הַכְּלָל שֶׁל הַכֹּל, מִשּׁוּם כָּךְ הוּא עוֹמֵד לְהָאִיר לַלְּבָנָה, שֶׁיַּעֲקֹב הוּא עוֹמֵד לְתַקֵּן אֶת תְּפִלַּת עַרְבִית.

וְכָל הַהוּא תִּקּוּנָא, אִיהוּ כְּדְקָא חָזֵי לֵיהּ, (כדין) כָּל אִינוּן סִטְרִין קַדִּישִׁין כֻּלְּהוּ בְּתִקּוּנָא אַתְקִין בְּסִטְרוֹי, וְאַפְרִישׁ חוּלָקֵיהּ, מֵחוּלָקָא דִּשְׁאָר עַמִין. אִלֵּין סִטְרִין עִלָּאִין קַדִּישִׁין בִּקְדוּשָּׁה עִלָּאָה. וְאִלֵּין סִטְרִין מְסָאֲבִין, בִּמְסָאֲבָן דִּמְסָאֲבוּתָא.

וְכָל הַתִּקּוּן הַהוּא הוּא כָּרָאוּי לוֹ. כָּל אוֹתָם הַצְּדָדִים הַקְּדוֹשִׁים, כֻּלָּם בְּתִקּוּן הִתְקִין בְּצִדּוֹ, וְהִפְרִיד חֶלְקוֹ מֵחֶלְקָם שֶׁל שְׁאָר הָעַמִּים. אֵלּוּ הַצְּדָדִים הָעֶלְיוֹנִים הַקְּדוֹשִׁים בִּקְדֻשָּׁה עֶלְיוֹנָה, וְאֵלּוּ צְדָדִים טְמֵאִים בְּטֻמְאוֹת הַטֻּמְאָה.

וְהָא אוֹקִימְנָא, דִּכְתִיב וַיָּשֶׁת לוֹ עֲדָרִים לְבַדּוֹ. וַיָּשֶׁת לוֹ, דְּאַתְקִין (ליה) תִּקּוּנִין לִמְהֵימְנוּתָא. לְבַדּוֹ, כְּמָה דְאַתְּ אָמֵר, (שם) וּבְךָ בָחַר יְיָ לִהְיוֹת לוֹ לְעַם סְגֻלָּה מִכָּל הָעַמִּים. וְלֹא שָׁתָם עַל צֹאן לָבָן, דְּלָא שַׁוֵּי חוּלָקֵיהּ וְעַדְבֵיהּ עִמְּהוֹן.

וַהֲרֵי בֵּאַרְנוּ, שֶׁכָּתוּב וַיָּשֶׁת לוֹ עֲדָרִים לְבַדּוֹ. וַיָּשֶׁת לוֹ – שֶׁהִתְקִין תִּקּוּנִים לָאֱמוּנָה. לְבַדּוֹ – כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר וּבְךְ בָּחַר ה' לִהְיוֹת לוֹ לְעַם סְגֻלָּה מִכָּל הָעַמִּים. וְלֹא שָׁתָם עַל צֹאן לָבָן – שֶׁלֹּא שָׂם חֶלְקוֹ וְגוֹרָלוֹ עִמָּהֶם.

וְעַל דָּא יַעֲקֹב שְׁלִימוּ דְּאֲבָהָן, אַתְקִין רָזָא דִּמְהֵימְנוּתָא, וְאַפְרִישׁ חוּלָקֵיהּ וְעַדְבֵיהּ, מֵחוּלָקָא וְעַדְבָא דִּשְׁאָר עַמִּין. וְעַל דָּא כְּתִיב, (דבהם ד) וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּיְיָ אֱלֹהֵיכֶם חַיִּים כֻּלְּכֶם הַיּוֹם.

וְעַל כֵּן יַעֲקֹב, שְׁלֵמוּת הָאָבוֹת, הִתְקִין סוֹד הָאֱמוּנָה, וְהִפְרִיד חֶלְקוֹ וְגוֹרָלוֹ מֵהַחֵלֶק וְהַגּוֹרָל שֶׁל שְׁאָר הָעַמִּים. וְעַל זֶה כָּתוּב וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּה' אֱלֹהֵיכֶם חַיִּים כֻּלְּכֶם הַיּוֹם.

בזוהר – ספר בראשית-פרשת מקץ -דף רד ע"ב

אַשְׁרֵיהֶם הַצַּדִּיקִים שֶׁיּוֹדְעִים אֶת דַּרְכֵי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא וְשׁוֹמְרִים אֶת מִצְווֹת הַתּוֹרָה לָלֶכֶת בָּהֶם

זַכָּאִין אִינוּן צַדִּיקַיָא, דְּיָדְעִין אוֹרְחוֹי דְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, וְנָטְרֵי פִּקּוּדֵי דְּאוֹרַיְיתָא לְמֵיהַךְ בְּהוּ. דִּכְתִיב, (הושע יד) כִּי יְשָׁרִים דַּרְכֵי יְיָ וְצַדִּיקִים יֵלְכוּ בָם וּפשְׁעִים יִכָּשְׁלוּ בָם. וּכְתִיב, (דברים ד) וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּיְיָ אֱלהֵיכֶם חַיִּים כֻּלְּכֶם הַיּוֹם. (ד"א ל"ג דכתיב והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני (יי). דהא, קודשא בריך הוא בעא לקדשא להו לישראל (דף רד ע"ב) בכלא ולא יהא לון בסטרא דמסאבא כלום) (תא חזי כד סטרא דא שלטא בעלמא לא אצטריך ליה לבר נש לאתחזאה בשוקא קמיה בגין דיכיל לנזקא ואתייהיב ליה רשותא לחבלא. ותא חזי ביעקב מה כתיב ויאמר יעקב לבניו למה תתראו, דלא בעי לאתחזאה קמיה).

אַשְׁרֵיהֶם הַצַּדִּיקִים שֶׁיּוֹדְעִים אֶת דַּרְכֵי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא וְשׁוֹמְרִים אֶת מִצְווֹת הַתּוֹרָה לָלֶכֶת בָּהֶם, שֶׁכָּתוּב (הושע יד) כִּי יְשָׁרִים דַּרְכֵי ה' וְצַדִּקִים יֵלְכוּ בָם וּפֹשְׁעִים יִכָּשְׁלוּ בָם. וְכָתוּב (דברים ד) וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּה' אֱלֹהֵיכֶם חַיִּים כֻּלְּכֶם הַיּוֹם. [ר"א ל"ג וכתוב (ויקרא כ) והתקדשתם והייתם קדשים כי קדוש אני [ה'], שהרי הקדוש ברוך הוא רצה לקדש את ישראל בכל, ולא יהיה להם כלום בצד הטמאה] [בא ראה, כשהצד הזה שולט בעולם, לא צריך לאדם להראות לפניו בשוק, משום שיכול להזיק ונתנה לו רשות להשחית, ובא וראה מה כתוב ביעקב, ויאמר יעקב לבניו למה תתראו, שלא רצה להראות לפניו].

וּבְגִין דָא, קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא אַזְהַר לְהוּ לְיִשְׂרָאֵל לְאִתְקַדָּשָׁא. (כמה דאת אמר) (ד"א דכתיב), וִהְיִיתֶם קְדוֹשִׁים כִּי קָדוֹשׁ אָנִי. מַאן אָנִי. דָּא קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, מַלְכוּת שָׁמַיִם קַדִּישָׁא. מַלְכוּתָא אַחֲרָא דְּעוֹבְדֵי עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים וּמַזָּלוֹת, אִקְרֵי אַחֵר. דִּכְתִיב, (שמות לה) כִּי לא תִשְׁתַּחֲוֶה לְאֵל אַחֵר כִּי יְיָ קַנָּא שְׁמוֹ.

וּמִשּׁוּם זֶה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא הִזְהִיר אֶת יִשְׂרָאֵל לְהִתְקַדֵּשׁ, שֶׁכָּתוּב וִהְיִיתֶם קְדשִׁים כִּי קָדוֹשׁ אָנִי. מִי זֶה אָנִי? זֶה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, מַלְכוּת הַשָּׁמַיִם הַקְּדוֹשָׁה. הַמַּלְכוּת הָאַחֶרֶת שֶׁל עוֹבְדֵי עֲבוֹדָה זָרָה נִקְרֵאת אַחֵר, שֶׁכָּתוּב (שמות לד) כִּי לֹא תִשְׁתַּחֲוֶה לְאֵל אַחֵר כִּי ה' קַנָּא שְׁמוֹ.

בזוהר – ספר בראשית-פרשת ויגש אליו-דף רז ע"ב

מִי שֶׁמְּשַׁבֵּחַ אֶת רִבּוֹנוֹ בַּשֶּׁבַח שֶׁל הַתּוֹרָה, אָז מִתְחַזֵּק בְּחֹזֶק בַּיּוֹם בְּצַד הַיָּמִין

וְתָּא חֲזֵי, דְּהָא בְּלֵילְיָא, מַאן דִּמְשַׁבַּח לְמָארֵיהּ בְּתוּשְׁבַּחְתָּא דְאוֹרַיְיתָא, כְּדֵין אַתְקַף בִּתְקִיפוּ בִּיְמָמָא בְּסִטְרָא דִּימִינָא. דְּהָא חוּטָא חַד נַפְקָא מִסִּטְרָא דִּימִינָא, וּכְדֵין אִתְמָשַּׁךְ עֲלֵיהּ וְאִתְתַּקַּף בֵּיהּ. וְעַל דָּא אָמַר, ה' אֱלֹהֵי יְשׁוּעָתִי יוֹם צָעַקְתִּי וְגו'.

וּבֹא רְאֵה, שֶׁהֲרֵי בַּלַּיְלָה, מִי שֶׁמְּשַׁבֵּחַ אֶת רִבּוֹנוֹ בַּשֶּׁבַח שֶׁל הַתּוֹרָה, אָז מִתְחַזֵּק בְּחֹזֶק בַּיּוֹם בְּצַד הַיָּמִין, שֶׁהִנֵּה חוּט אֶחָד יוֹצֵא מִצַּד הַיָּמִין, וְאָז נִמְשָׁךְ עָלָיו וּמִתְגַּבֵּר בּוֹ, וְעַל כֵּן אָמַר ה' אֱלֹהֵי יְשׁוּעָתִי יוֹם צָעַקְתִּי וְגוֹ'.

וּבְגִין כָּךְ אָמַר, (תהלים קטו) לא הַמֵּתִים יְהַלְּלוּ יָהּ. לא הַמֵּתִים, בְּגִין דְּאִצְטְרִיךְ לְשַׁבְּחָא חַי לְחַי. וּמֵת לְחַי לָאו הָכִי, דִּכְתִיב לֹא הַמֵּתִים יְהַלְּלוּ יָהּ. וַאֲנַחְנוּ נְבָרֵךְ יָהּ, דְּהָא אֲנַן חַיִּין וְלֵית לָן חוּלָקָא בְּסִטְרָא דְמוֹתָא כְּלַל. חִזְקִיָּהוּ אָמַר, (ישעיה לח) חַי חַי הוּא יוֹדֶךָ כָּמוֹנִי, בְּגִין דְּחַי אִתְקְרַב לְחַי. דָּוִד מַלְכָּא אִיהוּ חַי, וְקוּרְבָא דִילֵיהּ לְחַי הָעוֹלָמִים. וּמַאן דְּאִתְקְרִיב לְגַבֵּיהּ, אִיהוּ חַי. דִּכְתִיב, (דברים ד) וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּה' אֱלֹהֵיכֶם חַיִּים כֻּלְּכֶם הַיּוֹם. וּכְתִיב, (שמואל ב כ"ג) וּבְנָיָהוּ בֶּן יְהוֹיָדָע בֶּן אִישׁ חַי רַב פְּעָלִים מִקַּבְצְאֵל.

וּמִשּׁוּם כָּךְ אָמַר לֹא הַמֵּתִים יְהַלְלוּ יָהּ. לֹא הַמֵּתִים, מִשּׁוּם שֶׁצָּרִיךְ לְשַׁבֵּחַ חַי לְחַי. וּמֵת לְחַי לֹא כֵן, שֶׁכָּתוּב לֹא הַמֵּתִים יְהַלְלוּ יָהּ, וַאֲנַחְנוּ נְבָרֵךְ יָהּ, שֶׁהֲרֵי אָנוּ חַיִּים, וְאֵין לָנוּ חֵלֶק בְּצַד הַמָּוֶת כְּלָל. חִזְקִיָּהוּ אָמַר, (ישעיה לח) חַי חַי הוּא יוֹדֶךְ כָּמוֹנִי, מִשּׁוּם שֶׁחַי מִתְקָרֵב לְחַי. דָּוִד הַמֶּלֶךְ הוּא חַי, וְהַקִּרְבָה שֶׁלּוֹ לְחַי הָעוֹלָמִים, וּמִי שֶׁנִּקְרָב אֵלָיו הוּא חַי, שֶׁכָּתוּב וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּה' אֱלֹהֵיכֶם חַיִּים כֻּלְּכֶם הַיּוֹם, וְכָתוּב וּבְנָיָהוּ בֶּן יְהוֹיָדָע בֶּן אִישׁ חַי רַב פְּעָלִים מִקַּבְצְאֵל.

בזוהר – ספר בראשית-פרשת ויחי -דף רטז ע"א

אַשְׁרֵיהֶם יִשְׂרָאֵל יוֹתֵר מִכָּל אֻמּוֹת עוֹבְדֵי עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים וּמַזָּלוֹת, שֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא קָרָא אותָם צַדִּיקִים

וַיְחִי יַעֲקֹב וְגו', רִבִּי חִיָּיא פָּתַח וְאָמַר, (ישעיה ס) וְעַמֵּךְ כֻּלָּם צַדִּיקִים לְעוֹלָם יִירְשׁוּ אָרֶץ וְגו', זַכָּאִין אִינוּן יִשְׂרָאֵל, יַתִּיר מִכָּל עַמִּין עוֹבְדֵי עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים וּמַזָּלוֹת, דְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא קָרָא לוֹן צַדִּיקִים. לְאַחְסִין לוֹן יְרוּתַת עַלְמִין בְּעַלְמָא דְאָתֵי, לְאִתְעֲנָגָא בְּהַהוּא עַלְמָא, כְּמָה דִכְתִיב, (ישעיה נח) אָז תִּתְעַנֵּג עַל ה'. מַאי טַעְמָא. בְּגִין דְּמִתְדַּבְּקִין בְּגוּפָא דְמַלְכָּא, דִּכְתִיב, (דברים ד) וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּה' אֱלהֵיכֶם חַיִּים כֻּלְּכֶם הַיּוֹם.

וַיְחִי יַעֲקֹב וְגוֹ'. רַבִּי חִיָּיא פָּתַח וְאָמַר, (ישעיה ס) וְעַמֵּךְ כֻּלָּם צַדִּיקִים לְעוֹלָם יִירְשׁוּ אָרֶץ וְגוֹ'. אַשְׁרֵיהֶם יִשְׂרָאֵל יוֹתֵר מִכָּל אֻמּוֹת עוֹבְדֵי עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים וּמַזָּלוֹת, שֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא קָרָא אותָם צַדִּיקִים לְהוֹרִישׁ לָהֶם יְרֻשַּׁת עוֹלָמִים בָּעוֹלָם הַבָּא, לְהִתְעַנֵּג בְּאותו עוֹלָם, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב (ישעיה נח) אָז תִּתְעַנַּג עַל ה'. מָה הַטַּעַם? בִּגְלַל שֶׁנִּדְבָּקִים בַּגּוּף שֶׁל הַמֶּלֶךְ, שֶׁכָּתוּב (דברים ד) וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּה' אֱלֹהֵיכֶם חַיִּים כֻּלְּכֶם הַיּוֹם.

בזוהר – ספר שמות-פרשת שמות -דף ו' ע"א

כָּל הַנֶּפֶשׁ לְבֵית יַעֲקֹב הַבָּאָה מִצְרַיְמָה שִׁבְעִים, כְּנֶגֶד שִׁבְעִים אֻמּוֹת שֶׁהֵם בָּעוֹלָם

ר' חִיָּיא הֲוָה יָתִיב קָמֵיהּ דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, אֲמַר לֵיהּ, מַה חָמָת אוֹרַיְיתָא לְמִמְנֵי בְּנוֹי דְּיַעֲקֹב, דְּאִינּוּן תְּרֵיסָר בְּקַדְמִיתָא, וּלְבָתַר כֵּן שִׁבְעִים דִּכְתִּיב, (בראשית מ"ו) כָּל הַנֶּפֶשׁ לְבֵית יַעֲקֹב הַבָּאָה מִצְרַיְמָה שִׁבְעִים. וּמַאי טַעְמָא שִׁבְעִים וְלַא יַתִּיר. אָמַר לֵיה, לְקָבֵּיל ע' אוּמִין, דְאִינוּן בְּעָלְמָא, וְאִינוּן הַווּ אוּמָה יְחִידָאָה לְקַבֵּל כֻּלְהוֹן. וְתּוּ אָמַר לֵיה, תָּא חָזֵי, קַלְדִיטִין דְנַהֲרִין (גוברין) עֲנַפִין יַתְבִין בְּמַטְלְנֵיהוֹן, (נ"א במטולהון) מְמַנָן עַל שִׁבְעִין עַמָמִין, נָפְקִין מִתְּרֵיסָר גְּלִיפִין קְטוּרִין דְּאִסְתַּחֲרָן בְּמַטַּלְנֵיהוֹן, לְמִתְקְלָן לְאַרְבַּע רוּחֵי עָלְמָא, הֲדָא הוּא דִכְתִיב, (דברים ל"ב) יַצֵּב גְּבוּלוֹת עַמִּים לְמִסְפַּר בְּנֵי יִשְׂרָאֵל. וְהַיְינוּ דִּכְתִּיב, (זכריה ב') כִּי כְּאַרְבַּע רוּחוֹת הַשָּׁמַיִם פֵּרַשְׂתִּי אֶתְכֶם, לְאַחֲזָאָה דְּאִינּוּן קַיְימִין בְּגִין יִשְׂרָאֵל. בְּאַרְבַּע לָא נְאֱמַר, אֶלָּא כְּאַרְבַּע. כְּמָה דְּאִי אֶפְשָׁר לְעָלְמָא בְּלא אַרְבַּע רוּחוֹת כַּךְ אִי אֶפְשָׁר לְעָלְמָא בְּלא יִשְׂרָאֵל. (שמות א') וַיָּקָם מֶלֶךְ חָדָשׁ. ר' אַבָּא פָּתַח (ישעיה ל"ב) אַשְׁרֵיכֶם זוֹרְעֵי עַל כָּל מָיִם מְשַׁלְּחֵי רֶגֶל הַשּׁוֹר וְהַחֲמוֹר, זַכָּאִין אִינּוּן יִשְׂרָאֵל, דְקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא אִתְרְעֵי בְּהוּ מִכָּל שְׁאַר עַמִּין, וְקָרִיב לוֹן לְגַבֵּיהּ, דִּכְתִּיב, (דברים י"ד) וּבְךָ בָּחַר יְיָ' לִהְיוֹת לוֹ לְעַם סְגוּלָה וְגוֹ', וּכְתִיב (דברים ל"ב) כִּי חֵלֶק יְיָ' עַמּוֹ יַעֲקֹב חֶבֶל נַחֲלָתוֹ, יִשְׂרָאֵל מִתְדַּבְּקִין בֵּיהּ בְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, דִּכְתִּיב, (דברים ד') וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּיְיָ' אֱלֹהֵיכֶם חַיִּים כּוּלְּכֶם (דף ו' ע"א) הַיּוֹם.

רַבִּי חִיָּיא הָיָה יוֹשֵׁב לִפְנֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן, אָמַר לוֹ, מָה רָאֲתָה הַתּוֹרָה לִמְנוֹת אֶת בְּנֵי יַעֲקֹב, שֶׁהֵם שְׁנֵים עָשָׂר בַּתְּחִלָּה, וְאַחַר כָּךְ שִׁבְעִים, שֶׁכָּתוּב כָּל הַנֶּפֶשׁ לְבֵית יַעֲקֹב הַבָּאָה מִצְרַיְמָה שִׁבְעִים. וּמָה הַטַּעַם שִׁבְעִים וְלֹא יוֹתֵר? אָמַר לוֹ, כְּנֶגֶד שִׁבְעִים אֻמּוֹת שֶׁהֵם בָּעוֹלָם, וְהֵם הָיוּ אֻמָּה יְחִידָה כְּנֶגֶד כֻּלָּם. וְעוֹד אָמַר לוֹ, בּא רְאֵה, מַפְתְּחוֹת שֶׁמְּאִירִים (שרים) עֲנָפִים יוֹשְׁבִים בְּמַסְעֵיהֶם (בצלם), מְמֻנִּים עַל שִׁבְעִים עַמִּים, יוֹצְאִים מִתְּרֵיסַר חֲקִיקוֹת וְקִשּׁוּרִים שֶׁמִּסְתּוֹבְבִים בְּמַסְעוֹתֵיהֶם בְּמִשְׁקָל לְאַרְבַּע רוּחוֹת הָעוֹלָם. זֶהוּ שֶׁכָּתוּב (דברים לב) יַצֵּב גְּבֻלֹת עַמִּים לְמִסְפַּר בְּנֵי יִשְׂרָאֵל. וְהַיְנוּ שֶׁכָּתוּב (זכריה ב) כִּי כְּאַרְבַּע רוּחוֹת הַשָּׁמַיִם פֵּרַשְׂתִּי אֶתְכֶם, לְהַרְאוֹת שֶׁהֵם עוֹמְדִים בִּשְׁבִיל יִשְׂרָאֵל. בְּאַרְבַּע לֹא נֶאֱמַר, אֶלָּא כְּאַרְבַּע. כְּמוֹ שֶׁאִי אֶפְשָׁר לָעוֹלָם בְּלִי אַרְבַּע רוּחוֹת, כָּךְ אִי אֶפְשָׁר לָעוֹלָם בְּלִי יִשְׂרָאֵל. וַיָּקָם מֶלֶךְ חָדָשׁ. רַבִּי אַבָּא פָּתַח, (ישעיה לב) אַשְׁרֵיכֶם זֹרְעֵי עַל כָּל מָיִם מְשַׁלְּחֵי רֶגֶל הַשּׁוֹר וְהַחֲמוֹר. אַשְׁרֵיהֶם יִשְׂרָאֵל שֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא הִתְרַצָּה בָהֶם מִכָּל שְׁאָר הָעַמִּים וְקֵרַב אוֹתָם אֵלָיו, שֶׁכָּתוּב (דברים יד) וּבְךְ בָּחַר ה' לִהְיוֹת לוֹ לְעַם סְגֻלָּה וְגוֹ', וְכָתוּב כִּי חֵלֶק ה' עַמּוֹ יַעֲקֹב חֶבֶל נַחֲלָתוֹ. יִשְׂרָאֵל נִדְבָּקִים בַּקָּדוֹשׁ- בָּרוּךְ- הוּא, שֶׁכָּתוּב וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּה' אֱלֹהֵיכֶם חַיִּים כֻּלְּכֶם הַיּוֹם.

וְעַל דָּא זַכָּאִין אִינּוּן קָמֵיהּ, בְּגִין דְּאִינּוּן זַרְעִין עַל כָּל מָיִם. מַאי עַל כָּל מָיִם. דְּזַרְעִין לִצְדָקָה. וּמַאן דְּזָרַע לִצְדָקָה, כְּתִיב בֵּיהּ (תהלים נ"ז) (הדא הוא דכתיב, (תהלים כ"ח) כי גדול עד שמים על כל מים) אִיהוּ הֲוֵי, וּמַאן אִיהוּ מֵעַל שָׁמַיִם. (ויקרא ט"ז ע"א ס"ד ב') דָּא עָלְמָא דְּאָתֵי. וְיִשְׂרָאֵל זַרְעֵי זַרְעָא עַל כָּל מַיִם.

וְלָכֵן זַכָּאִים הֵם לְפָנָיו, מִשּׁוּם שֶׁהֵם זוֹרְעִים עַל כָּל מַיִם. מַה זֶּה עַל כָּל מָיִם? שֶׁזּוֹרְעִים לִצְדָקָה, וּמִי שֶׁזּוֹרֵעַ לִצְדָקָה, כָּתוּב בּוֹ (תהלים נז) [זהו שכתוב כי גדל עד שמים. על כל מים, זהו שכתוב] (שם קח) כי גדול מעל שמים חסדך. מעל שמים, על כל מים הוא היה, ומי הוא מעל שמים? זה עולם הבא, וישראל זורעים על כל מים.

בזוהר – ספר שמות-פרשת בשלח -דף מ"ח ע"ב

אַשְׁרֵי חֶלְקָם שֶׁל יִשְׂרָאֵל שֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא הִתְרַצָּה בָהֶם לְהִדָּבֵק בָּהֶם וְלִהְיוֹת לָהֶם חֵלֶק

תָּא חֲזֵי דְּהָכִי הוּא, דְּלָא כְּתִיב וַיָּסַר אֵת אוֹפַנִּי מַרְכְּבוֹתָיו, אוֹ אוֹפַן מֶרְכַּבְתּוֹ, אֶלָּא וַיָּסַר אֵת אוֹפַן מַרְכְּבוֹתָיו. בְּגִין הַאי חֵילָא, דְּכֻלְּהוּ הֲווֹ מִתְדַבְּקָן בֵּיהּ. (הכי אקרון)

בֹּא וּרְאֶה שֶׁכָּךְ הוּא, שֶׁלֹּא כָתוּב וַיָּסַר אֵת אוֹפַנֵּי מַרְכְּבוֹתָיו, אוֹ אוֹפַן מֶרְכַּבְתּוֹ, אֶלָּא וַיָּסַר אֵת אֹפַן מַרְכְּבתָיו, מִשּׁוּם שֶׁכֹּחַ זֶה שֶׁכֻּלָּם הָיוּ נִדְבָּקִים בּוֹ.

וְתוּ, וַיָּסַר אֵת אוֹפַן מַרְכְּבוֹתָיו, תָּא חֲזֵי, (ויסר את אופן מרכבותיו) זַכָּאָה חוּלָקֵיהוֹן דְּיִשְׂרָאֵל, דְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא אִתְרָעֵי בְּהוּ, לְאִתְדַּבְּקָא בְּהוּ, וּלְמֶהֱוֵי לְהוּ חוּלָק, וּלְמֶהוֵי אִינּוּן חוּלָקֵיהּ. הֲדָא הוּא דִּכְתִּיב, (דברים יג) וּבוֹ תִדְבָּקוּן. וּכְתִיב (דברים ד) וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּיְיָ' אֱלֹהֵיכֶם, בַּיְיָ' מַמָּשׁ. וּכְתִיב (תהלים קלה) כִּי יַעֲקֹב בָּחַר לוֹ יָהּ. וּכְתִיב (דברים לב) כִּי חֵלֶק יְיָ' עַמּוֹ יַעֲקֹב חֶבֶל נַחֲלָתוֹ. דְּאַפִּיק לוֹן מִזַּרְעָא קַדִּישָׁא, לְמֶהֱוֵי חוּלָקֵיהּ, וְעַל דָּא יָהַב לוֹן אוֹרַיְיתָא קַדִּישָׁא עִלָּאָה, גְּנִיזָא תְּרֵי אַלְפִין שְׁנִין, עַד לָא יִתְבְּרֵי עָלְמָא, וְהָא אִתְּמַר. וּבְגִין רְחִימוּתָא דִּילֵיהּ יָהֲבָא לְיִשְׂרָאֵל, לְמֵהַךְ אֲבַתְרָהּ, וּלְאִתְדַּבְּקָא בָּהּ.

וְעוֹד וַיָּסַר אֵת אֹפַן מַרְכְּבתָיו – בֹּא רְאֵה, אַשְׁרֵי חֶלְקָם שֶׁל יִשְׂרָאֵל שֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא הִתְרַצָּה בָהֶם לְהִדָּבֵק בָּהֶם וְלִהְיוֹת לָהֶם חֵלֶק, וְשֶׁהֵם יִהְיוּ בְחֶלְקוֹ. זֶהוּ שֶׁכָּתוּב (דברים יג) וּבוֹ תִדְבָּקוּן. וְכָתוּב (שם ד) וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּה' אֱלֹהֵיכֶם. בַּה' מַמָּשׁ. וְכָתוּב (תהלים קלה) כִּי יַעֲקֹב בָּחַר לוֹ יָהּ. וְכָתוּב כִּי חֵלֶק ה' עַמּוֹ יַעֲקֹב חֶבֶל נַחֲלָתוֹ. שֶׁהוֹצִיא אוֹתָם מִזֶּרַע קָדוֹשׁ לִהְיוֹת חֶלְקוֹ, וְעַל זֶה נָתַן לָהֶם תּוֹרָה קְדוֹשָׁה עֶלְיוֹנָה גְּנוּזָה אַלְפַּיִם שָׁנִים עַד שֶׁלֹּא נִבְרָא הָעוֹלָם, וַהֲרֵי זֶה נֶאֱמַר. וּמִשּׁוּם אַהֲבָתוֹ נָתַן אוֹתָהּ לְיִשְׂרָאֵל לָלֶכֶת אַחֲרֶיהָ וְלִדְבּק בָּהּ.

בזוהר – ספר שמות-פרשת יתרו -דף פ"ו ע"א

וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּה' אֱלֹהֵיכֶם. אַתֶּם וְלֹא לִשְׁאָר עַמִּים

תָּאנֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן, זַכָּאִין אִינּוּן יִשְׂרָאֵל, דְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא קָרָא לוֹן אָדָם, דִּכְתִּיב, (יחזקאל לה) וְאַתֵּן צֹאנִי צֹאן מַרְעִיתִי אָדָם אַתֶּם, (ויקרא א) אָדָם כִּי יַקְרִיב מִכֶּם. מַאי טַעֲמָא קָרָא לוֹן אָדָם. מִשּׁוּם דִּכְתִּיב, (דברים ד) וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּיְיָ' אֱלהֵיכֶם. אַתֶּם וְלֹא שְׁאַר עַמִּין. וּבְּגִין כָּךְ אָדָם אַתֶּם, אַתֶּם קְרוּיִין אָדָם, וְאֵין עוֹבְדֵי כּוֹכָבִים וּמַזָּלוֹת קְרוּיִין אָדָם.

שָׁנָה רַבִּי שִׁמְעוֹן, אַשְׁרֵיהֶם יִשְׂרָאֵל שֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא קָרָא לָהֶם אָדָם, שֶׁכָּתוּב (יחזקאללד) וְאַתֵּן צֹאנִי צֹאן מַרְעִיתִי אָדָם אַתֶּם, (ויקרא א) אָדָם כִּי יַקְרִיב מִכֶּם. מָה הַטַּעַם קָרָא לָהֶם אָדָם? מִשּׁוּם שֶׁכָּתוּב (דברים ד) וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּה' אֱלֹהֵיכֶם. אַתֶּם וְלֹא לִשְׁאָר עַמִּים. וּמִשּׁוּם כָּךְ אָדָם אַתֶּם. אַתֶּם קְרוּיִים אָדָם, וְאֵין עוֹבְדֵי כוֹכָבִים וּמַזָּלוֹת קְרוּיִים אָדָם.

דְּתַנְיָא, אָמַר ר' שִׁמְעוֹן, כֵּיוָן דְּבַר נָשׁ יִשְׂרָאֵל אִתְגְּזַר, עָאל בִּבְרִית דְּגָזַר קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא בְּאַבְרָהָם, דִּכְתִּיב (בראשית כד) וַיְיָ' בֵּרַךְ אֶת אַבְרָהָם בַּכֹּל. וּכְתִיב (מיכה ז) חֶסֶד לְאַבְרָהָם. וְשָׁארֵי לְמֵיעָאל בְּהַאי אֲתָר. (נ"א אדם) כֵּיוָן דְּזָכָה לְקַיְּימָא פִּקּוּדֵי אוֹרַיְיתָא, עָאל בֵּיהּ בְּהַאי אָדָם, (נ"א אתר) וְאִתְדַּבַּק (ויחי רי"ו ע"א) בְּגוּפָא דְּמַלְכָּא, וּכְדֵין אִקְרֵי אָדָם.

שֶׁשָּׁנִינוּ, אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן, כֵּיוָן שֶׁאָדָם מִיִּשְׂרָאֵל נִמּוֹל, נִכְנָס לַבְּרִית שֶׁגָּזַר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא עִם אַבְרָהָם, שֶׁכָּתוּב (בראשיתכד) וַה' בֵּרַךְ אֶת אַבְרָהָם בַּכֹּל. וְכָתוּב (מיכה ז) חֶסֶד לְאַבְרָהָם. וְהִתְחִיל לְהִכָּנֵס לַמָּקוֹם הַזֶּה. (אדם) כֵּיוָן שֶׁזָּכָה לְקַיֵּם מִצְווֹת הַתּוֹרָה, נִכְנָס לָאָדָם (למקום) וְנִדְבָּק בְּגוּף הַמֶּלֶךְ, וְאָז נִקְרָא אָדָם.

בזוהר – ספר שמות-פרשת יתרו -דף פ"ז ע"ב

אָסוּר לְאָדָם לְבָרֵךְ עַל שֻׁלְחָן רֵיק, מִשּׁוּם שֶׁהַבְּרָכָה שֶׁלְּמַעְלָה לֹא שׁוֹרָה בְּמָקוֹם רֵיק

זַכָּאָה חוּלָקֵיהּ, דְּהַהוּא בַּר נָשׁ דְּיָרִית אַחֲסַנְתָּא דָּא, וְנָטִיר לָהּ. דִּבְהַהוּא אַחֲסָנָא קַדִּישָׁא אִתְדָּבַּק בַּר נָשׁ בְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, כָּל שֶׁכֵּן אִי זָכֵי בְּפִקּוּדֵי אוֹרַיְיתָא, דְּהָא פָּשִׁיט מַלְכָּא יְמִינֵיהּ לָקֳבְלֵיהּ, וְאִתְדְּבַק בְּגוּפָא קַדִּישָׁא. וְעַל דָּא כְּתִיב בְּהוּ בְּיִשְׂרָאֵל, (דברים ד) וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּיְיָ' אֱלֹהֵיכֶם. וּכְתִיב (דברים יד) בָּנִים אַתֶּם לַיְיָ'. בָּנִים אַתֶּם מַמָּשׁ. דִּכְתִּיב, (שמותד) בְּנִי בְכוֹרִי יִשְׂרָאֵל. וּכְתִיב (ישעיה מט) יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר בְּךָ אֶתְפָּאָר. (שמות כ) לא תִשָּׂא אֶת שֵׁם וְגוֹ'. ר' שִׁמְעוֹן פָּתַח, (מלכים ב ד) וַיֹּאמֶר אֵלֶיהָ אֱלִישָׁע מָה אֶעֱשֶׂה לָךְ הַגִּידִי לִי מַה יֵשׁ לָךְ בַּבָּיִת. אָמַר לָהּ אֱלִישָׁע, כְּלוּם אִית לָךְ עַל מַה דְּתִשְׁרֵי בִּרְכָתָא דְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, דְּתָנֵינָן אָסוּר לֵיהּ לְבַר נָשׁ, לְבָרְכָא עַל פָּתוֹרָא רֵיקָנַיָּא. מַאי טַעְמָא. מִשּׁוּם דְּבִרְכָּתָא דִּלְעֵילָּא, לָא שַׁרְיָא בַּאֲתָר רֵיקָנַיָּא.

אַשְׁרֵי חֶלְקוֹ שֶׁל אוֹתוֹ אָדָם שֶׁיּוֹרֵשׁ נַחֲלָה זוֹ וְשׁוֹמֵר אוֹתָהּ, שֶׁבְּאוֹתָהּ יְרֻשָּׁה קְדוֹשָׁה נִדְבָּק הָאָדָם בַּקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא. כָּל שֶׁכֵּן אִם זוֹכֶה לְמִצְווֹת הַתּוֹרָה, שֶׁהֲרֵי פּוֹשֵׁט הַמֶּלֶךְ יְמִינוֹ כְּנֶגְדּוֹ וְנִדְבָּק בַּגּוּף הַקָּדוֹשׁ. וְעַל זֶה כָּתוּב בָּהֶם בְּיִשְׂרָאֵל, (דברים ד) וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּה' אֱלֹהֵיכֶם, וְכָתוּב (שם יד) בָּנִים אַתֶּם לַה'. בָּנִים אַתֶּם מַמָּשׁ, שֶׁכָּתוּב (שמות ד) בְּנִי בְכֹרִי יִשְׂרָאֵל, וְכָתוּב (ישעיה מט) יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר בְּךְ אֶתְפָּאָר. לֹא תִשָּׂא אֶת שֵׁם וְגוֹ'. רַבִּי שִׁמְעוֹן פָּתַח, (מלכים ב ד) וַיֹּאמֶר אֵלֶיהָ אֱלִישָׁע מָה אֶעֱשֶׂה לָּךְ הַגִּידִי לִי מַה יֶּשׁ לָךְ בַּבָּיִת. אָמַר לָהּ אֱלִישָׁע, כְּלוּם יֵשׁ לָךְ עַל מַה שֶּׁתִּשְׁרֶה בִּרְכַּת הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא? שֶׁשָּׁנִינוּ, אָסוּר לְאָדָם לְבָרֵךְ עַל שֻׁלְחָן רֵיק, מָה הַטַּעַם? מִשּׁוּם שֶׁהַבְּרָכָה שֶׁלְּמַעְלָה לֹא שׁוֹרָה בְּמָקוֹם רֵיק.

וּבְגִינֵי כַּךְ, בָּעֵי בַּר נָשׁ לְסַדְּרָא עַל פָּתוֹרֵיהּ, חַד נַהֲמָא, אוֹ יַתִּיר, לְבָרְכָא עֲלוֹי. וְאִי לָא יָכִיל, בָּעֵי לְשַׁיְּירָא מֵהַהוּא מְזוֹנָא דְּאָכַל, עַל מַה דִּיבָרֵךְ. וְלָא יִשְׁתְּכַּח דִּיבָרֵךְ בְּרֵיקַנְיָּא.

וּמִשּׁוּם כָּךְ צָרִיךְ אָדָם לְסַדֵּר עַל שֻׁלְחָנוֹ לֶחֶם אֶחָד אוֹ יוֹתֵר לְבָרֵךְ עָלָיו. וְאִם לֹא יָכוֹל, צָרִיךְ לְהַשְׁאִיר מֵאוֹתוֹ מָזוֹן שֶׁאָכַל עַל מַה שֶּׁיְּבָרֵךְ, וְלֹא יִמָּצֵא שֶׁמְּבָרֵךְ בְּרֵיקָנוּת.

בזוהר – ספר שמות-פרשת יתרו -דף צ' ע"א

וְנָהָר יֹצֵא מֵעֵדֶן וְגוֹ'. וְנָהָר – זוֹ נְבִיעַת הַמַּעְיָן שֶׁיּוֹצֵא תָמִיד וְלֹא פוֹסֵק

תָּאנָא, כְּתִיב (שמות לא) כִּי שֵׁשֶׁת יָמִים עָשָׂה יְיָ' אֶת הַשָּׁמַיִם וְאֶת הָאָרֶץ. שֵׁשֶׁת יָמִים וַדַּאי, וְלָא בְּשֵׁשֶׁת. וְהָנֵי יוֹמִין קַדִּישִׁין עִלָּאִין, אִקְרוּן יוֹמֵי דִּשְׁמָא קַדִּישָׁא אִתְכְּלִיל בְּהוּ, וְאִינּוּן אִתְּכְּלִילָן בֵּיהּ. זַכָּאָה חוּלָקֵיהוֹן דְּיִשְׂרָאֵל מִכָּל עַמִּין עוֹבְדֵי עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים וּמַזָּלוֹת, עָלַיְיהוּ כְּתִיב, (דברים ד) וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּיְיָ' אֱלֹהֵיכֶם חַיִּים כּוּלְּכֶם הַיּוֹם. (דף צ' ע"א) (שמות כ) כַּבֵּד אֶת אָבִיךָ וְאֶת אִמֶּךָ. רַבִּי חִיָּיא פָּתַח, (בראשית ב) וְנָהָר יוֹצֵא מֵעֵדֶן וְגוֹ'. וְנָהָר, דָּא נְבִיעוּ דְּמַבּוּעָא, דְּנָפִיק תָּדִיר וְלָא פָּסַק. וּמִנַּהֲרָא דְּמַבּוּעָא דָּא, אִתְשָׁקְיָא כָּל גִּנְתָּא דְּעֵדֶן. וְהַהוּא נַהֲרָא דְּמַבּוּעָא קַדִּישָׁא, אִקְרֵי אָ"ב. מַאי טַעֲמָא. מִשּׁוּם דְּאִיהוּ נְבִיעָא לְאִתְּזָנָא לְגִנְתָּא.

שָׁנִינוּ, כִּי שֵׁשֶׁת יָמִים עָשָׂה ה' אֶת הַשָּׁמַיִם וְאֶת הָאָרֶץ. שֵׁשֶׁת יָמִים וַדַּאי, וְלֹא בְּשֵׁשֶׁת. וְהַיָּמִים הַקְּדוֹשִׁים הָעֶלְיוֹנִים הַלָּלוּ נִקְרָאִים יָמִים שֶׁהַשֵּׁם הַקָּדוֹשׁ נִכְלָל בָּהֶם, וְהֵם נִכְלָלִים בּוֹ. אַשְׁרֵי חֶלְקָם שֶׁל יִשְׂרָאֵל מִכָּל הָעַמִּים עוֹבְדֵי עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים וּמַזָּלוֹת, עֲלֵיהֶם כָּתוּב (דברים ד) וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּה' אֱלֹהֵיכֶם חַיִּים כֻּלְּכֶם הַיּוֹם. כַּבֵּד אֶת אָבִיךְ וְאֶת אִמֶּךְ. רַבִּי חִיָּיא פָּתַח, (בראשית ב) וְנָהָר יֹצֵא מֵעֵדֶן וְגוֹ'. וְנָהָר – זוֹ נְבִיעַת הַמַּעְיָן שֶׁיּוֹצֵא תָמִיד וְלֹא פוֹסֵק, וּמִנְּהַר הַמַּעְיָן הַזֶּה נִשְׁקָה כָּל גַּן הָעֵדֶן. וְאוֹתוֹ נָהָר שֶׁל הַמַּעְיָן הַקָּדוֹשׁ נִקְרָא אָ"ב. מָה הַטַּעַם? מִשּׁוּם שֶׁהוּא נוֹבֵעַ לָזוּן אֶת הַגָּן.

בזוהר – ספר שמות-פרשת יתרו -דף צ"ג ע"ב

אַשְׁרֵיהֶם יִשְׂרָאֵל שֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא נָתַן לָהֶם תּוֹרָה לְגַלּוֹת לָהֶם סוֹדוֹת עֶלְיוֹנִים

השלמה מההשמטות (סימן ט זְהִ נִמְצָא בְּסֵפֶר ישן)

גָרְסִינָן בְּזוֹהַר, מַאן דְאֲחִיד בְּאוֹרַיְיתָא, סַמְכָא לֵיהּ וּמֵחֲזְקָהּ לֵיהּ עַל יַרְכוֹי, דְּלָא יִסְטֵי לִיְמִינָא וְלִשְׂמָאלָא. זַכָּאִין אִינוּן יִשְׂרָאֵל דְקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא יָהַב לוֹן אוֹרַיְיתָא לְגַלָּאָה לוֹן רָזִין עִלָּאִין. עֲלַיְיהוּ כְּתִיב (דברים ד') וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּיְיָ' אֱלהֵיכֶם וְגוֹ'.

גּוֹרְסִים בַּזֹּהַר, מִי שֶׁאָחוּז בַּתּוֹרָה, סוֹמֶכֶת אוֹתוֹ וּמַחֲזִיקָה אוֹתוֹ עַל יְרֵכוֹ שֶׁלֹּא יִטֶּה לְיָמִין וְלִשְׂמֹאל. אַשְׁרֵיהֶם יִשְׂרָאֵל שֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא נָתַן לָהֶם תּוֹרָה לְגַלּוֹת לָהֶם סוֹדוֹת עֶלְיוֹנִים, עֲלֵיהֶם כָּתוּב (דברים ד) וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּה' אֱלֹהֵיכֶם וְגוֹ'.

בזוהר – ספר שמות-פרשת משפטים -דף צ"ו ע"א

וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּה', בְּשֵׁם זֶה מַמָּשׁ יוֹתֵר מִכָּל שְׁאָר הַשֵּׁמוֹת.

תָּא חֲזֵי, כָּל שְׁמָהָן, וְכָל כִּנּוּיָין דִּשְׁמָהָן, דְּאִית לֵיהּ לְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, כֻּלְּהוּ מִתְפַּשְּׁטָן לְאָרְחַיְיהוּ, וְכֻלְּהוּ מִתְלַבְּשִׁין אִלֵּין בְּאִלֵּין, וְכֻלְּהוּ מִתְפַּלְגִין לְאָרְחִין וּשְׁבִילִין יְדִיעָן. בַּר שְׁמָא יְחִידָאָה, בָּרִיר דְּכָל שְׁאַר שְׁמָהָן, דְּאַחֲסִין לְעַמָּא יְחִידָאָה, בָּרִיר מִכָּל שְׁאַר עַמִּין, וְאִיהוּ יוּ"ד הֵ"א וָא"ו הֵ"א, דִּכְתִּיב, (דברים לב) כִּי חֵלֶק יְיָ' עַמּוֹ. וּכְתִיב (דברים ד) » וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּיְיָ' בִּשְׁמָא דָּא מַמָּשׁ, יַתִּיר מִכָּל שְׁאַר שְׁמָהָן.

בֹּא וּרְאֵה, כָּל הַשֵּׁמוֹת וְכָל כִּנּוּיֵי הַשֵּׁמוֹת שֶׁיֵּשׁ לַקָּדוֹשׁ-בָּרוּךְ-הוּא, כֻּלָּם מִתְפַּשְּׁטִים לְדַרְכֵיהֶם, וְכֻלָּם מִתְלַבְּשִׁים אֵלֶּה בְּאֵלֶּה, וְכֻלָּם נֶחֱלָקִים לִדְרָכִים וּשְׁבִילִים יְדוּעִים, פְּרָט לַשֵּׁם הַיְחִידִי, הַנִּבְחָר שֶׁל כָּל שְׁאָר הַשֵּׁמוֹת, שֶׁהוֹרִישׁ לָעָם הַיָּחִיד הַנִּבְחָר מִכָּל הָעַמִּים, וְהוּא – יוֹ"ד הֵ"א וָא"ו הֵ"א, שֶׁכָּתוּב (דברים לב) כִּי חֵלֶק ה' עַמּוֹ. וְכָתוּב (שם) וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּה', בְּשֵׁם זֶה מַמָּשׁ יוֹתֵר מִכָּל שְׁאָר הַשֵּׁמוֹת.

בזוהר – ספר שמות-פרשת משפטים -דף קי"ט ע"ב

וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּה'. אַתֶּם, וְלֹא אֻמּוֹת עוֹבְדֵי כוֹכָבִים וּמַזָּלוֹת

רוּחַ יְיָ' אִתְּמַר בֵּיהּ, (יחזקאל לז) כֹּה אָמַר יְיָ' מֵאַרְבַּע רוּחוֹת בֹּאִי הָרוּחַ. וְאִינּוּן, (ישעיה יא) רוּחַ יְיָ', רוּחַ חָכְמָה וּבִינָה, רוּחַ עֵצָה וּגְבוּרָה וְגוֹ', (שלים) שָׁלוֹם בְּאַרְבַּע אַתְוָון, סָלִיק בְּמַחֲשָׁבָה, וְעִלַּת הָעִלּוֹת מְעַטֵּר לֵיהּ בְּכֶתֶר. בְּכָל הַאי יְקַר, רוּחָא דִּילָךְ, סָלִיק וְנָחִית בְּכָל לֵילְיָא. וְכָל מִלִּין דְּאִתְגַּלְּיָין (נ"א לך בחסד ועלייהו אתמר ואתם וכו') עָל כֶּתֶר (דברים ד) וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּיְיָ', אַתֶּם, וְלָא אוּמִין עוֹבְדֵי כּוֹכָבִים וּמַזָּלוֹת. וּבְגִין דָּא, (שמות כב) זֹבֵחַ לֵאֱלהִים יָחֳרַם, אֱלהִים אֲחֵרִים. בִּלְתִּי לַיְיָ' לְבַדּוֹ.

בְּרוּחַ ה' נֶאֱמַר, כֹּה אָמַר ה' מֵאַרְבַּע רוּחוֹת בּאִי הָרוּחַ. וְהֵם רוּחַ ה', רוּחַ חָכְמָה וּבִינָה, רוּחַ עֵצָה וּגְבוּרָה וְגוֹ'. שָׁלֵם בְּאַרְבַּע אוֹתִיּוֹת, עָלָה בְּמַחֲשָׁבָה, וְעִלַּת הָעִלּוֹת מְעַטְּרוֹ בְּכֶתֶר. בְּכָל הַכָּבוֹד הַזֶּה רוּחֲךְ עוֹלָה וְיוֹרֶדֶת כָּל לַיְלָה, וְכָל הַדְּבָרִים שֶׁהִתְגַּלּוּ (לך בחסד, ועליהם נאמר ואתם וכו') עַל כֶּתֶר (דברים ד) וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּה'. אַתֶּם, וְלֹא אֻמּוֹת עוֹבְדֵי כוֹכָבִים וּמַזָּלוֹת. וּמִשּׁוּם זֶה, (שמות כב) זבֵחַ לָאֱלֹהִים יָחֳרָם. אֱלֹהִים אֲחֵרִים. בִּלְתִּי לַה' לְבַדּוֹ.

בזוהר – ספר שמות-פרשת משפטים -דף קכ"ד ע"ב

כָּל זְמַן שֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא הוֹלֵךְ עִם יִשְׂרָאֵל, כִּבְיָכוֹל נִדְבֶּקֶת רוּחַ בְּרוּחַ

תָּנָא, כָּל זִמְנָא דְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא אָזִיל בְּיִשְׂרָאֵל, כִּבְיָכוֹל אִתְדָּבַּק רוּחָא בְּרוּחָא, וְעַל דָּא כְּתִיב, (דברים ד) וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּיְיָ', בְּכָל אִינּוּן גַּוְונֵי דְּבֵיקוּתָא, וְלָא מִתְפָּרְשָׁא דָּא מִן דָּא. בְּשַׁעֲתָא דְּאִתְּמַר הִנֵּה אָנֹכִי שֹׂלֵחַ מַלְאָךְ לְפָנֶיךָ, יָדַע מֹשֶׁה דִּפְרִישׁוּתָא הוּא. אָמַר (שמות לג) אִם אֵין פָּנֶיךָ הוֹלְכִים אַל תַּעֲלֵנוּ מִזֶּה.

שָׁנִינוּ, כָּל זְמַן שֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא הוֹלֵךְ עִם יִשְׂרָאֵל, כִּבְיָכוֹל נִדְבֶּקֶת רוּחַ בְּרוּחַ, וְעַל זֶה כָּתוּב (דברים ד) וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּה', בְּכָל אוֹתָם גּוֹנֵי הַדְּבֵקוּת, וְלֹא נִפְרָדִים זֶה מִזֶּה. בְּשָׁעָה שֶׁנֶּאֱמַר הִנֵּה אָנֹכִי שֹׁלֵחַ מַלְאָךְ לְפָנֶיךְ, יָדַע מֹשֶׁה שֶׁזּוֹ פְּרִישָׁה. אָמַר, (שמות לג) אִם אֵין פָּנֶיךְ הֹלְכִים אַל תַּעֲלֵנוּ מִזֶּה.

בזוהר – ספר שמות-פרשת תרומה -דף קל"ג ע"א

אַשְׁרֵי חֶלְקָם שֶׁל יִשְׂרָאֵל שֶׁמִּתְקַדְּשִׁים בִּקְדֻשּׁוֹת עֶלְיוֹנוֹת, מִשּׁוּם שֶׁהֵם דְּבֵקִים לְמַעְלָה

קְדוּשָּׁא דָּא, קְדוּשָׁתָא דְּאִתְקַדְּשַׁת שְׁכִינְתָּא, וְכָל אִינּוּן רְתִיכִין דִּילָהּ, לְאִתְתַקְּנָא לְגַבֵּי מַלְכָּא עִלָּאָה. וּבְגִין דְּאִיהִי קְדוּשַׁת עָלְמָא תַּתָּאָה, אִיהִי מְיוּשָׁב וְלָא בַּעֲמִידָה. (דף קל"ג ע"א) קְדוּשָׁה אַחֲרָא דְּאַהֲדוּרֵי צְלוֹתָא, אִיהִי קְדוּשָׁתָא דְּעָלְמָא עִלָּאָה, וּבְגִין כַּךְ אִיהִי בַּעֲמִידָה, בְּגִין לְאַמְשָׁכָא לָהּ לְתַתָּא, וְכָל מִלּוֹי דְּעָלְמָא עִלָּאָה, אִיהוּ בַּעֲמִידָה וְלָא מְיוּשָׁב.

הַקְּדֻשָּׁה הַזּוֹ – הַקְּדֻשָּׁה שֶׁהִתְקַדְּשָׁה הַשְּׁכִינָה, וְכָל אוֹתָן מַרְכְּבוֹתֶיהָ לְהִתְתַּקֵּן אֶל הַמֶּלֶךְ הָעֶלְיוֹן. וּמִשּׁוּם שֶׁהִיא קְדֻשַּׁת הָעוֹלָם הַתַּחְתּוֹן, הִיא מְיֻשָּׁב וְלֹא בַּעֲמִידָה. קְדֻשָּׁה אַחֶרֶת שֶׁל חֲזָרַת הַתְּפִלָּה הִיא קְדֻשָּׁה שֶׁל הָעוֹלָם הָעֶלְיוֹן, וְלָכֵן הִיא בַּעֲמִידָה, כְּדֵי לְהַמְשִׁיכָהּ לְמַטָּה, וְכָל דִּבְרֵי הָעוֹלָם הָעֶלְיוֹן הֵם בַּעֲמִידָה וְלֹא מְיֻשָּׁב.

וּבְכָל הָנֵי קְדוּשְׁתֵי, יִשְׂרָאֵל מִתְקַדְּשֵׁי בְּהוּ לְתַתָּא. וְעַל דָּא יִשְׂרָאֵל מִתְקַדְּשֵׁי בִּקְדוּשָׁה דִּרְתִיכָא תַּתָּאָה מְיוּשָׁב. וּבִקְדוּשָּׁה דִּרְתִּיכָא עִלָּאָה מְעוּמָד. קְדוּשָׁה אַחֲרָא, אִיהִי (רס"א ע"ב) תּוֹסֶפֶת קְדוּשָׁה, בְּגִינֵי כַּךְ אִיהִי בָּתַר צְלוֹתָא. וּבְגִין דְּאִיהִי תּוֹסֶפֶת קְדוּשָׁה, עַל קְדוּשָׁן אַחֲרָנִין, אִיהִי לְבָתַר צְלוֹתָא. וּבְגִין דְּכָל חַד וְחַד בָּעֵי לְאַמְשָׁכָא עָלֵיהּ מֵהַהוּא תּוֹסֶפֶת, אִתְתָּקַּן לְכָל יָחִיד וְיָחִיד קְדוּשַׁת תַּרְגּוּם. וְאִי תֵּימָא הָא אִית בָּהּ קְדוּשַׁת לָשׁוֹן הַקֹּדֶשׁ. הַהוּא לַצִּבּוּר, לְאִתְקַדְּשָׁא כֻּלְּהוּ בִּכְלָל, בְּהַהוּא תּוֹסֶפֶת קְדוּשָׁה. וּבְגִין דְּיָחִיד לֵית לֵיהּ רְשׁוּת, לְאוֹמְרָהּ בְּלָשׁוֹן הַקֹּדֶשׁ, וּלְאִתְקַדְּשָׁא יְחִידָאי, אַתְקִינוּ לָהּ בְּלָשׁוֹן תַּרְגּוּם, וְאִיהוּ בְּיָחִיד, לְאִתְקַדְּשָׁא כָּל חַד וְחַד בְּהַהוּא תּוֹסֶפֶת, לְאַמְשָׁכָא עָלֵיהּ קְדוּשָׁה יַתִּיר. זַכָּאָה חוּלָקֵיהוֹן דְּיִשְׂרָאֵל, דְּקָא מִתְקַדְּשֵׁי בְּקִדּוּשֵׁי עִלָּאֵי, בְּגִין דְּאִינּוּן דְּבֵקִין לְעֵילָּא, דִּכְתִּיב, (דברים ד) וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּיְיָ' אֱלהֵיכֶם חַיִּים כֻּלְכֶם הַיּוֹם.

וּבְכָל הַקְּדֻשּׁוֹת הַלָּלוּ יִשְׂרָאֵל מִתְקַדְּשִׁים בָּהֶם לְמַטָּה, וְלָכֵן יִשְׂרָאֵל מִתְקַדְּשִׁים בִּקְדֻשַּׁת הַמֶּרְכָּבָה הַתַּחְתּוֹנָה מְיֻשָּׁב, וּבִקְדֻשַּׁת הַמֶּרְכָּבָה הָעֶלְיוֹנָה מְעֻמָּד. קְדֻשָּׁה אַחֶרֶת הִיא תּוֹסֶפֶת קְדֻשָּׁה, וְלָכֵן הִיא אַחַר הַתְּפִלָּה. וּמִשּׁוּם שֶׁהִיא תּוֹסֶפֶת קְדֻשָּׁה עַל קְדֻשּׁוֹת אֲחֵרוֹת, הִיא אַחַר הַתְּפִלָּה. וּמִשּׁוּם שֶׁכָּל אֶחָד וְאֶחָד צָרִיךְ לִמְשֹׁךְ עָלָיו מֵאוֹתָהּ תּוֹסֶפֶת, נִתְקָן לְכָל יָחִיד וְיָחִיד קְדֻשַּׁת תַּרְגּוּם. וְאִם תֹּאמַר, הֲרֵי יֵשׁ בָּהּ קְדֻשַּׁת לְשׁוֹן הַקֹּדֶשׁ – אוֹתָהּ לְצִבּוּר, לְהִתְקַדֵּשׁ כֻּלָּם בִּכְלָל בְּאוֹתָהּ תּוֹסֶפֶת קְדֻשָּׁה. וּמִשּׁוּם שֶׁלְּיָחִיד אֵין רְשׁוּת לְאָמְרָהּ בִּלְשׁוֹן הַקֹּדֶשׁ וּלְהִתְקַדֵּשׁ יְחִידִי, הִתְקִינוּהָ בִּלְשׁוֹן תַּרְגּוּם, וְהִיא בְּיָחִיד, לְהִתְקַדֵּשׁ כָּל אֶחָד וְאֶחָד בְּאוֹתָהּ תּוֹסֶפֶת לְהַמְשִׁיךְ עָלָיו יֶתֶר קְדֻשָּׁה. אַשְׁרֵי חֶלְקָם שֶׁל יִשְׂרָאֵל שֶׁמִּתְקַדְּשִׁים בִּקְדֻשּׁוֹת עֶלְיוֹנוֹת, מִשּׁוּם שֶׁהֵם דְּבֵקִים לְמַעְלָה, שֶׁכָּתוּב (דברים ד) וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּה' אֱלֹהֵיכֶם חַיִּים כֻּלְּכֶם הַיּוֹם.

בזוהר – ספר שמות-פרשת תרומה -דף קל"ח ע"ב

אַשְׁרֵי הָעָם שֶׁכָּכָה לּוֹ אַשְׁרֵי הָעָם שֶׁה' אֱלֹהָיו

אֱיָלוּתִי, מָה אַיָּל וּצְבִי, בְּשַׁעֲתָא דְּאַזְלֵי וּמְרַחֲקֵי, מִיַּד אָהַדְרָן לְהַהוּא אֲתָר דְּשַׁבְקֵי, אוּף קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, אַף עַל גַּב דְּאִסְתַּלָּק לְעֵילָּא לְעֵילָּא בְּאֵין סוֹף, מִיַּד אַהְדָּר לְאַתְרֵיהּ. מַאי טַעְמָא. בְּגִין דְּיִשְׂרָאֵל לְתַתָּא אִתְאַחֲדָן בֵּיהּ, וְלָא שַׁבְקִין לֵיהּ לְאִתְנַשְּׁיָא, (מניה) וּלְאִתְרַחֲקָא מִנַּיְיהוּ. וְעַל דָּא, אֱיָלוּתִי לְעֶזְרָתִי חוּשָׁה.

אֱיָלוּתִי – מָה אַיָּל וּצְבִי, בְּשָׁעָה שֶׁהוֹלְכִים וּמִתְרַחֲקִים, מִיָּד חוֹזְרִים לְאוֹתוֹ מָקוֹם שֶׁעָזְבוּ – אַף הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, אַף עַל גַּב שֶׁהִתְעַלָּה לְמַעְלָה לְמַעְלָה בְּאֵין סוֹף, מִיָּד חוֹזֵר לִמְקוֹמוֹ. מָה הַטַּעַם? מִשּׁוּם שֶׁיִּשְׂרָאֵל לְמַטָּה אֲחוּזִים בּוֹ, וְלֹא עוֹזְבִים אוֹתוֹ לִהְיוֹת נִשְׁכָּח וּלְהִתְרַחֵק מֵהֶם. וְלָכֵן, אֱיָלוּתִי לְעֶזְרָתִי חוּשָׁה.

וּבְגִין כַּךְ בָּעֵינָן לְאִתְאַחֲדָא בֵּיהּ בְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, וּלְאַחֲדָא בֵּיהּ, כְּמַאן דְּאַמְשִׁיךְ מֵעֵילָּא לְתַתָּא, דְּלָא יִשְׁתְּבַק בַּר נָשׁ מִנֵּיהּ, אֲפִילּוּ שַׁעֲתָא חֲדָא. וְעַל דָּא כַּד סָמִיךְ גְּאוּלָה לִתְפִלָּה, בָּעֵי לְאַחֲדָא בֵּיהּ, וּלְאִשְׁתָּעֵי בַּהֲדֵיהּ בִּלְחִישׁוּ, בְּרָזָא, דְּלָא יִתְרְחַק מִינָן, וְלָא יִשְׁתְּבַּק מִינָן, וְעַל דָּא כְּתִיב (דברים ד) וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּיְיָ' אֱלֹהֵיכֶם חַיִּים כֻּלְכֶם הַיּוֹם. (תהלים קמד) אַשְׁרֵי הָעָם שֶׁכָּכָה לוֹ אַשְׁרֵי הָעָם שֶׁיְיָ' אֱלֹהָיו.

וּמִשּׁוּם כָּךְ צְרִיכִים לְהִתְאַחֵד עִם הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא וְלֶאֱחֹז בּוֹ כְּמִי שֶׁמַּמְשִׁיךְ מִלְּמַעְלָה לְמַטָּה, שֶׁלֹּא יִשָּׁאֵר אִישׁ עָזוּב מִמֶּנּוּ אֲפִלּוּ שָׁעָה אַחַת. וְלָכֵן כְּשֶׁסּוֹמֵךְ גְּאֻלָּה לִתְפִלָּה, צָרִיךְ לֶאֱחֹז בּוֹ וּלְדַבֵּר עִמּוֹ בְּלַחַשׁ, בְּסוֹד, שֶׁלֹּא יִתְרַחֵק מֵעִמָּנוּ וְלֹא יֵעָזֵב מֵעִמָּנוּ, וְלָכֵן כָּתוּב (דברים ד) וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּה' אֱלֹהֵיכֶם חַיִּים כֻּלְּכֶם הַיּוֹם. (תהלים קמד) אַשְׁרֵי הָעָם שֶׁכָּכָה לּוֹ אַשְׁרֵי הָעָם שֶׁה' אֱלֹהָיו.

בְּהַהִיא שַׁעֲתָא, קָם רַבִּי שִׁמְעוֹן וְחַבְרַיָּא אוּף הָכִי קָמוּ וְאָזְלוּ. אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר לְרַבִּי שִׁמְעוֹן אֲבוּי, אַבָּא, עַד הָכָא הֲוֵינָא יַתְבֵי בְּצִלָּא דְּאִילָנָא דְּחַיֵּי בְּגִנְתָּא דְּעֵדֶן. מִכָּאן וּלְהָלְאָה דְּאֲנָן אָזְלִין, אִצְטְרִיךְ לָן לְמֵיהַךְ בְּאָרְחוֹי דְּנַטְרָן אִילָנָא דָּא. אָמַר לֵיהּ, אַנְתְּ תִּשְׁרֵי בְּשֵׁירוּתָא לְמִפְתַּח בְּאָרְחָא.

בְּאוֹתָהּ שָׁעָה קָם רַבִּי שִׁמְעוֹן, וְהַחֲבֵרִים אַף כָּךְ קָמוּ וְהָלְכוּ. אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר לְרַבִּי שִׁמְעוֹן אָבִיו, אַבָּא, עַד כָּאן הָיִינוּ יוֹשְׁבִים בַּצֵּל שֶׁל עֵץ הַחַיִּים בְּגַן עֵדֶן. מִכָּאן וָהָלְאָה שֶׁאָנוּ הוֹלְכִים, צָרִיךְ לָנוּ לָלֶכֶת בְּדַרְכֵי הַשּׁוֹמְרִים אֶת הָעֵץ הַזֶּה. אַתָּה תַּתְחִיל בְּרֵאשִׁית לִפְתֹּחַ בַּדֶּרֶךְ.

בזוהר – ספר שמות-פרשת ואתה תצוה-דף קפ"א ע"ב

מִתּוֹךָ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל. לָמָּה מִתּוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל? אֶלָּא הַכֹּל לֹא נִקְרָא לִהְיוֹת אֶחָד כְּמוֹ שֶׁצָּרִיךְ, אֶלָּא מִתּוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל

מִתּוֹךָ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֲמַאי מִתּוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל. אֶלָּא כֹּלָּא לָא אִתְקְרֵי לְמֶהֱוֵי חַד כְּדְקָא יֵאוֹת, אֶלָּא מִתּוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל. דְּהָא בְּנֵי יִשְׂרָאֵל קַיְימֵי לְתַתָּא, לְאִתְפַּתְּחָא אָרְחִין, וּלְאַנְהָרָא שְׁבִילִין, וּלְאַדְלְקָא בּוּצִינִין, וּלְקָרְבָא כֹּלָּא מִתַּתָּא לְעֵילָּא, לְמֶהֱוֵי כֹּלָּא חַד, וּבְגִינֵי כַּךְ כְּתִיב (דברים ד) וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּיְיָ' וְגוֹ'.

מִתּוֹךָ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל. לָמָּה מִתּוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל? אֶלָּא הַכֹּל לֹא נִקְרָא לִהְיוֹת אֶחָד כְּמוֹ שֶׁצָּרִיךְ, אֶלָּא מִתּוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל. שֶׁהֲרֵי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל קַיָּמִים לְמַטָּה, לִפְתֹּחַ דְּרָכִים וּלְהָאִיר שְׁבִילִים וּלְהַדְלִיק נֵרוֹת, וּלְקָרֵב הַכֹּל מִמַּטָּה לְמַעְלָה לִהְיוֹת הַכֹּל אֶחָד, וּמִפְּנֵי כָּךְ כָּתוּב (דברים ד) וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּה' וְגוֹ'.

בזוהר – ספר ויקרא-פרשת ויקרא -דף ט' ע"ב

אַשְׁרֵי אוֹתָם שֶׁעוֹסְקִים בַּתּוֹרָה. שֶׁכָּל מִי שֶׁעוֹסֵק בַּתּוֹרָה כְּאִלּוּ אוֹחֵז בַּקָּדוֹשׁ-בָּרוּךְ-הוּא

דָּבָר אַחֵר בָּרוּךְ יְיָ' מִצִּיּוֹן. מֵאָן אֲתַר אִשְׁתְּמוֹדַע דְקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, הוּא בָּרוּךְ. הָדָר וְאָמַר מִצִּיּוֹן, מֵאֲתָר דְּצִיּוֹן אִשְׁתְּמוֹדַע דְּהוּא בָּרוּךְ. מַאי טַעֲמָא. בְּגִין דִּכְתִּיב, (תהלים קלג) כִּי שָׁם צִוָּה יְיָ' אֶת הַבְּרָכָה וְגוֹ'. אָמַר לֵיהּ רִבִּי יִיִסָא זַכָּאָה חוּלָקָךְ דְּזָכִית לְכוּלֵי הַאי. זַכָּאִין אִינּוּן דְּמִשְׁתַּדְּלִין בְּאוֹרַיְיתָא, דְּכָל מַאן דְּאִשְׁתְּדַל בְּאוֹרַיְיתָא, כְּאִלּוּ אָחִיד בְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, הֲדָא הוּא דִכְתִיב, (דברים ד) וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּיְיָ' אֱלהֵיכֶם חַיִּים כֻּלְכֶם הַיּוֹם.

דָּבָר אַחֵר בָּרוּךְ ה' מִצִּיּוֹן – מֵאֵיזֶה מָקוֹם נוֹדָע הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁהוּא בָּרוּךְ? חָזַר וְאָמַר מִצִּיּוֹן, מִמָּקוֹם שֶׁל צִיּוֹן נוֹדָע שֶׁהוּא בָּרוּךְ. מָה הַטַּעַם? מִשּׁוּם שֶׁכָּתוּב (תהלים קלד) כִּי שָׁם צִוָּה ה' אֶת הַבְּרָכָה וְגוֹ'. אָמַר לוֹ רַבִּי יֵיסָא, אַשְׁרֵי חֶלְקְךְ שֶׁזָּכִיתָ לְכָל זֶה. אַשְׁרֵי אוֹתָם שֶׁעוֹסְקִים בַּתּוֹרָה. שֶׁכָּל מִי שֶׁעוֹסֵק בַּתּוֹרָה כְּאִלּוּ אוֹחֵז בַּקָּדוֹשׁ-בָּרוּךְ-הוּא. זֶהוּ שֶׁכָּתוּב (דברים ד) וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּה' אֱלֹהֵיכֶם חַיִּים כֻּלְּכֶם הַיּוֹם.

בזוהר – ספר ויקרא-פרשת ויקרא -דף י"ד ע"ב

כְּשֶׁצַּדִּיקִים מִתְרַבִּים בָּעוֹלָם, הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שָׂמֵחַ וּמִשְׁתַּבֵּחַ בָּהֶם

דְּאָמַר רַב הַמְנוּנָא סָבָא, אוּמוֹת עוֹבְדֵי עֲבוֹדָה זָרָה, עַד לָא אִתְגְּזָרוּ שַׁרְיָין בְּכִתְרִין תַּתָּאִין דְּלָא קַדִּישִׁין, וְרוּחַ מִסְאֲבָא שַׁרְיָא עָלַיְיהוּ. כֵּיוָן דְּאִתְגְּיָירוּ וְאִתְגְּזָרוּ, שַׁרְיָין בְּכִתְרָא קַדִּישָׁא (של שכינתא) דְּשַׁרְיָא עַל שְׁאָר כִּתְרִין תַּתָּאִין, וְרוּחָא קַדִּישָׁא שַׁרְיָא עָלַיְיהוּ. אֲבָל יִשְׂרָאֵל, קַדִּישִׁין בְּנֵי קַדִּישִׁין, דְּגִזְעִין וְשָׁרָשִׁין, וְאִתְבְּסָמוּ בְּטוּרָא דְּסִינַי, וְעָאלוּ בִּמְהֵימְנוּתָא שְׁלֵימָתָא קַדִּישָׁא. בְּשַׁעֲתָא דְּאִתְגְּזַר שַׁרְיָא בְּכֹלָּא, דִּכְתִּיב, (דברים ד) וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּיְיָ' אֱלהֵיכֶם חַיִּים כֻּלְּכֶם הַיּוֹם. (ויקרא ה) וְהָיָה כִּי יֶחטָא וְאָשֵׁם וְהֵשִׁיב אֶת הַגְּזֵלָה וְגוֹ'. רִבִּי יוֹסֵי אָמַר, (ישעיה נד) כִּי מֵי נֹחַ זֹאת לִי אֲשֶׁר נִשְׁבַּעְתִּי מֵעֲבוֹר מֵי נֹחַ. הַאי קְרָא קַשְׁיָא, כְּתִיב (בראשיתז) וּמֵי הַמַּבּוּל הָיוּ עַל הָאָרֶץ. וּכְתִיב (בראשית ט) וְלא יִכָּרֵת כָּל בָּשָׂר עוֹד מִמֵּי הַמַּבּוּל. מֵי הַמַּבּוּל כְּתִיב, וְלָא מֵי נֹחַ, וְהָכָא כְּתִיב כִּי מֵי נֹחַ זֹאת לִי. זֹאת לִי, הֵם לִי מִבָּעֵי לֵיהּ.

שֶׁאָמַר רַב הַמְנוּנָא סָבָא, אֻמּוֹת עוֹבְדֵי עֲבוֹדָה זָרָה, טֶרֶם שֶׁנִּמּוֹלוּ שְׁרוּיִים הֵם בִּכְתָרִים תַּחְתּוֹנִים שֶׁאֵינָם קְדוֹשִׁים, וְרוּחַ טֻמְאָה שׁוֹרָה עֲלֵיהֶם. כֵּיוָן שֶׁהִתְגַּיְּרוּ וְנִמּוֹלוּ, הֵם שׁוֹרִים בַּכֶּתֶר הַקָּדוֹשׁ (של השכינה) שֶׁשּׁוֹרֶה עַל שְׁאָר הַכְּתָרִים הַתַּחְתּוֹנִים, וְרוּחַ קְדוֹשָׁה שׁוֹרָה עֲלֵיהֶם. אֲבָל יִשְׂרָאֵל, קְדוֹשִׁים בְּנֵי קְדוֹשִׁים שֶׁל גְּזָעִים וְשָׁרָשִׁים, וְהִתְבַּשְּׂמוּ בְּהַר סִינַי, וְנִכְנְסוּ לָאֱמוּנָה הַשְּׁלֵמָה הַקְּדוֹשָׁה בְּשָׁעָה שֶׁנִּמּוֹלִים, הֵם שׁוֹרִים בַּכֹּל, שֶׁכָּתוּב (דברים ד) וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּה' אֱלֹהֵיכֶם חַיִּים כֻּלְּכֶם הַיּוֹם. וְהָיָה כִּי יֶחֱטָא וְאָשֵׁם וְהֵשִׁיב אֶת הַגְּזֵלָה וְגוֹ'. רַבִּי יוֹסֵי אָמַר, (ישעיה נד) כי מי נח זאת לי אשר נשבעתי מעבר מי נח. הפסוק הזה קשה, כתוב (בראשית ז) ומי המבול היו על הארץ, וכתוב (שם ט) ולא יכרת כל בשר עוד ממי המבול. כתוב מי המבול, ולא מי נח, וכאן כָּתוּב כִּימֵי נֹחַ זֹּאת לִי. זֹּאת לִי?! הֵם לִי הָיָה צָרִיךְ לִהְיוֹת!

אֶלָּא הָכִי תָּאנָא, כַּד זַכָּאִין סְגִיאוּ בְּעָלְמָא, קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא חַדֵּי וּמִשְׁתְּבַּח בְּהוּ. דְּתָנֵינָן כַּד שָׁארֵי זַכָּאָה בְּעָלְמָא, וְאִשְׁתְּכַח בֵּיהּ, כִּבְיָכוֹל אַטִּיל שְׁלָמָא בְּעָלְמָא, וְכָל עָלְמָא מִתְבָּרְכָא בְּגִינֵיהּ, וְאַטִּיל שְׁלָמָא בְּפָמַלְיָא שֶׁל מַעֲלָה. מְנָא לָן. דִּכְתִּיב, (ישעיה כז) אוֹ יַחֲזֵק בְּמָעֻזִּי יַעֲשֶׂה שָׁלוֹם לִי שָׁלוֹם יַעֲשֶׂה לִּי. תְּרֵין שְׁלָמִין אֲמַאי הָכָא. אֶלָּא יַעֲשֶׂה שָׁלוֹם לִי, דְּאַשְׁרֵי דְּכַר וְנוּקְבָּא. שָׁלוֹם יַעֲשֶׂה לִּי, דְּמִתְבָּרְכָאן אֲבָהָן.

אֶלָּא כָּךְ שָׁנִינוּ, כְּשֶׁצַּדִּיקִים מִתְרַבִּים בָּעוֹלָם, הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שָׂמֵחַ וּמִשְׁתַּבֵּחַ בָּהֶם. שֶׁשָּׁנִינוּ, כְּשֶׁשָּׁרוּי צַדִּיק בָּעוֹלָם וְנִמְצָא בוֹ, כִּבְיָכוֹל הוּא מַטִּיל שָׁלוֹם בָּעוֹלָם, וְכָל הָעוֹלָם מִתְבָּרֵךְ בִּגְלָלוֹ, וּמַטִּיל שָׁלוֹם בְּפָמַלְיָא שֶׁל מַעְלָה. מִנַּיִן לָנוּ? שֶׁכָּתוּב (ישעיה כז) אוֹ יַחֲזֵק בְּמָעֻזִּי יַעֲשֶׂה שָׁלוֹם לִי שָׁלוֹם יַעֲשֶׂה לִּי. שְׁנֵי שְׁלוֹמוֹת כָּאן לָמָּה? אֶלָּא יַעֲשֶׂה שָׁלוֹם לִי – שֶׁמַּשְׁרֶה זָכָר וּנְקֵבָה. שָׁלוֹם יַעֲשֶׂה לִּי – שֶׁהָאָבוֹת מִתְבָּרְכִים.

מַאי אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ, אָמַר רִבִּי יוֹסֵי, כַּד מִתְבָּרְכָאן אֲבָהָן, שָׁלוֹם יַעֲשֶׂה לִּי, דְּאַקְדִּים שְׁלָמָא בְּכֹלָּא. וּבְגִין כַּךְ שָׁלוֹם קַדִים. יַעֲשֶׂה שָׁלוֹם לִי, מַאי טַעֲמָא לָא אַקְדִּים שָׁלוֹם הָכָא. אֶלָּא בְּגִין דְּיִתְעַבֵר חִוְיָא דְּשַׁרְיָא בְּנוּקְבָּא בְּקַדְמִיתָא, וְיֵיתֵי דְּכוּרָא לְמִשְׁרֵי בְּאַתְרֵיהּ, וּבְגִין כַּךְ יַעֲשֶׂה אַקְדִּים, וּלְבָתַר שָׁלוֹם. (ויקרא פ"א ע"ב ושם מתחילזה המאמר)

מַה יֵּשׁ בֵּינֵיהֶם? אָמַר רַבִּי יוֹסֵי, כְּשֶׁהָאָבוֹת מִתְבָּרְכִים, שָׁלוֹם יַעֲשֶׂה לִּי, שֶׁמַּקְדִּים שָׁלוֹם בַּכֹּל. וּמִשּׁוּם כָּךְ שָׁלוֹם קוֹדֵם. יַעֲשֶׂה שָׁלוֹם לִי, מָה הַטַּעַם לֹא הִקְדִּים כָּאן שָׁלוֹם? אֶלָּא כְּדֵי שֶׁיָּעֳבַר הַנָּחָשׁ שֶׁשָּׁרוּי בַּנְּקֵבָה בָּרִאשׁוֹנָה, וְיָבֹא הַזָּכָר לִשְׁרוֹת בִּמְקוֹמוֹ, וּמִשּׁוּם כָּךְ הִקְדִּים יַעֲשֶׂה, וְאַחַר כָּךְ שָׁלוֹם.

בזוהר – ספר ויקרא-פרשת צו -דף כ"ט ע"ב

צָרִיךָ אָדָם לְהַקְרִיב בְּכָל לַיְלָה קָרְבַּן נֶפֶשׁ וְרוּחַ וּנְשָׁמָה שֶׁל בְּהֵמוֹת לִפְנֵי ה', וְיִתְוַדֶּה בְּכַמָּה מִינֵי וִדּוּיִים

וְצָּרִיךְ בַּר נָשׁ, לְקָרְבָּא בְּכָל לֵילְיָא, קָרְבָּן נַפְשָׁא וְרוּחָא וְנִשְׁמְתָא דִּבְעִירָן, קֳדָם יְיָ'. וְיִתְוַדֶּה בְּכַמָּה מִינֵי וִדוּיִין, וְיִסְלַק לוֹן בְּמַחֲשַׁבְתֵיהּ, קָרְבְּנָא קֳדָם יְיָ'. לְאַפָּקָא לוֹן בְּקְרִיאַת שְׁמַע, (בלב אחד) לְקָמֵי קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, וְיַפִּיק רוּחֵיהּ דְּדָפִיק בְּעַרְקִין דְּלִבָּא. נֶפֶשׁ, יְכַוִּון בִּשְׂרֵפָתָהּ, וּבִשְׁחִיטָתָהּ, וּבִנְחִירָתָה, דַּהֲווֹ נְחִירִין כַּהֲנַיָיא, הֲדָא הוּא דִכְתִיב וּמָלַק אֶת רֹאשׁוֹ מִמוּל עָרְפּוֹ וְלֹא יַבְדִּיל. וְהַיְינוּ חֶנֶק. וּתְלָתָא מִיתוֹת אִלֵּין, הֲווֹ כְּמָרָה סוּמָקָא, יְרוֹקָא, אוּכָמָא. דְּאִינּוּן בַּכָּבֵד בַּמָרָה בַּטְחוֹל, וְאִינּוּן כִּתְלַת קְלִיפִּין דֶּאֱגוֹזָא.

וְצָרִיךָ אָדָם לְהַקְרִיב בְּכָל לַיְלָה קָרְבַּן נֶפֶשׁ וְרוּחַ וּנְשָׁמָה שֶׁל בְּהֵמוֹת לִפְנֵי ה', וְיִתְוַדֶּה בְּכַמָּה מִינֵי וִדּוּיִים, וְיַעֲלֶה אוֹתָם בְּמַחֲשַׁבְתּוֹ קָרְבָּן לִפְנֵי ה'. לְהוֹצִיא אוֹתָם בִּקְרִיאַת שְׁמַע (בלבאחד) לִפְנֵי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, וְיוֹצִיא אֶת רוּחוֹ שֶׁדּוֹפֵק בְּעוֹרְקֵי הַלֵּב. הַנֶּפֶשׁ, יְכַוֵּן בִּשְׂרֵפָתָהּ וּבִשְׁחִיטָתָהּ וּבִנְחִירָתָהּ, שֶׁהָיוּ הַכֹּהֲנִים נוֹחֲרִים, זֶהוּ שֶׁכָּתוּב וּמָלַק אֶת רֹאשׁוֹ מִמּוּל עָרְפּוֹ וְלֹא יַבְדִּיל. וְהַיְנוּ חֶנֶק. וּשְׁלֹשׁ הַמִּיתוֹת הַלָּלוּ הָיוּ כְּמוֹ מָרָה אֲדֻמָּה, יְרֻקָּה וּשְׁחֹרָה, שֶׁהֵם בַּכָּבֵד, בַּמָּרָה וּבַטְּחוֹל, וְהֵם כִּשְׁלֹשׁ קְלִפּוֹת הָאֱגוֹז.

וְקוֹדֶם דָּא, יְתַקֵּן מִזְבַּח אֲבָנִים, וִיכַוִּין לְמֶעְבְּדָהּ סְקִילָה, מִמָּרָה חִוָּורָא, דְּשַׁלְטַת בְּכַנְפֵי רֵיאָה, בְּאִינּוּן סִרְכוֹת דְּאִלֵּין בְּעִירָן תְּפוּסִין תַּמָּן. וּנְחִיתַת אֶשָּׁא תְּכֵלָא, וִישֵׁצֵּי לוֹן, וִיהוֹן חֵיוָון וּבְעִירָן וְעוֹפִין דַּכְיָין, לְקָרְבָא לַיְיָ', וּלְשַׁרְיָיא שְׁמֵיהּ עָלַיְיהוּ. בְּהַהוּא זִמְנָא יִתְקַיֵּים בְּהוּ, (דברים ד) וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּיְיָ' אֱלֹהֵיכֶם חַיִּים. ויהוֹן כְּסוּסְיָא דְּרָכִיב מָארֵיהּ עָלַיְיהוּ, הֲדָא הוּא דִכְתִיב, (חבקוק ג) כִּי תִרְכַב עַל סוּסֶיךָ מַרְכְּבוֹתֶיךָ יְשׁוּעָה, וּבְהַהוּא זִמְנָא (תהלים לו) אָדָם וּבְהֵמָה תּוֹשִׁיעַ יְיָ'.

וְקֹדֶם לָכֵן יְתַקֵּן מִזְבַּח אֲבָנִים, וִיכַוֵּן לַעֲשׂוֹת סְקִילָה מִמָּרָה הַלְּבָנָה שֶׁשּׁוֹלֶטֶת בְּכַנְפֵי רֵאָה בְּאוֹתָן סְרָכוֹת שֶׁאוֹתָן הַבְּהֵמוֹת תְּפוּסוֹת שָׁם. וְיוֹרֶדֶת אֵשׁ תְּכֵלֶת וּמְכַלָּה אוֹתָם, וְיִהְיוּ הַחַיּוֹת וְהַבְּהֵמוֹת וְהָעוֹפוֹת טְהוֹרִים לִקְרַב לַה' וּלְהַשְׁרוֹת שְׁמוֹ עֲלֵיהֶם. בְּאוֹתוֹ זְמַן יִתְקַיֵּם בָּהֶם, (דברים ד) וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּה' אֱלֹהֵיכֶם חַיִּים. וְיִהְיוּ כְּמוֹ סוּס שֶׁאֲדוֹנוֹ רוֹכֵב עָלָיו. זֶהוּ שֶׁכָּתוּב (חבקוק ג) כִּי תִרְכַּב עַל סוּסֶיךְ מַרְכְּבֹתֶיךְ יְשׁוּעָה. וּבְאוֹתוֹ זְמַן – אָדָם וּבְהֵמָה תּוֹשִׁיעַ ה'.

בזוהר – ספר ויקרא-פרשת תזריע -דף מה ע"ב

בֹּא רְאֵה, בְּשָׁעָה שֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא נִמְצָא עִם כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל, אָז מִתְמַלֵּאת מִצַּד הַיָּמִין

תָּא חֲזֵי, בְּשַׁעֲתָא דְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא אִשְׁתְּכַח בָּהּ בִּכְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל, בְּאִינּוּן זִמְנִין דְּאִשְׁתְּכַח עִמָּהּ, וְהִיא מַתְעָרַת רְעוּתָא לְגַבֵּיהּ בְּקַדְמִיתָא, וּמַשְׁכַאת לֵיהּ לְגַבָּהּ, בִּסְגִיאוּת חִבָּתָא וְתִיאוּבְתָּא, כְּדֵין אִתְמַלְּיָא מִסִּטְרָא דִּימִינָא, וְכַמָּה אוּכְלוּסִין מִשְׁתַּכְּחֵי בְּסִטְרָא דִּימִינָא, בְּכֻלְּהוּ עָלְמִין. וְכַד קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא אִתְּעַר חֲבִיבוּתָא וּרְעוּתָא בְּקַדְמִיתָא, וְהִיא (דף מה ע"ב) אִתְּעָרַת לְבָתַר, וְלָאו בְּזִמְנָא דְּאִיהוּ אִתְּעַר, כְּדֵין כֹּלָּא בְּסִטְרָא דְּנוּקְבָּא אִשְׁתְּכַח, וּשְׂמָאלָא אִתְּעַר, וְכַמָּה אוּכְלוּסִין קַיְימֵי וּמִתְעָרֵי בְּסִטְרָא דִּשְׂמָאלָא בְּכֻלְּהוּ עָלְמִין. כְּהַאי גַּוְונָא כְּתִיב, (נ"א הדא הוא דכתיב) אִשָּׁה כִּי תַזְרִיעַ וְיָלְדָה זָכָר וְגוֹ'. מַאי טַעְמָא. תָּנֵינָן, עָלְמָא תַּתָּאָה כְּגַוְונָא דְּעָלְמָא עִלָּאָה אִשְׁתְּכַח, וְדָא כְּדוּגְמָא דְּדָא.

בֹּא רְאֵה, בְּשָׁעָה שֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא נִמְצָא עִם כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל, בְּאוֹתָם הַזְּמַנִּים שֶׁנִּמְצָא עִמָּהּ, וְהִיא מְעוֹרֶרֶת רָצוֹן אֵלָיו בָּרִאשׁוֹנָה, וּמוֹשֶׁכֶת אוֹתוֹ אֵלֶיהָ בְּרֹב חִבָּה וּתְשׁוּקָה, אָז מִתְמַלֵּאת מִצַּד הַיָּמִין, וְכַמָּה אוּכְלוּסִים נִמְצָאִים בְּצַד הַיָּמִין בְּכָל הָעוֹלָמוֹת. וּכְשֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מֵעִיר חֲבִיבוּת וְרָצוֹן בָּרִאשׁוֹנָה, וְהִיא מְעִירָה אַחַר כָּךְ, וְלֹא בִּזְמַן שֶׁהוּא מֵעִיר, אָז הַכֹּל נִמְצָא בְּצַד הַנְּקֵבָה, וְהַשְּׂמֹאל מִתְעוֹרֵר, וְכַמָּה אוּכְלוּסִים עוֹמְדִים וּמִתְעוֹרְרִים בְּצַד הַשְּׂמֹאל בְּכָל הָעוֹלָמוֹת. כָּךְ גַּם כָּתוּב, (זהושכתוב) אִשָּׁה כִּי תַזְרִיעַ וְיָלְדָה זָכָר וְגוֹ'. מָה הַטַּעַם? שָׁנִינוּ, הָעוֹלָם הַתַּחְתּוֹן נִמְצָא כְּמוֹ הָעוֹלָם הָעֶלְיוֹן, וְזֶה כְּדֻגְמָא שֶׁל זֶה.

וְעַל דָּא, קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא גָּזַר דְּכַר אוֹ נוּקְבָּא, לְאִשְׁתַּכְּחָא רְעוּתָא בְּעָלְמָא. וּבְכֹלָּא בָּעֵי בַּר נָשׁ לְאִתְדַּבְּקָא רְעוּתָא לְעֵילָּא לְגַבֵּי קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, לְאִשְׁתַּכְּחָא רַעֲוָון בְּעָלְמָא. זַכָּאָה חוּלָקֵיהוֹן דְּצַדִּיקַיָּיא, דְּאִינּוּן יַדְעִין לְאַדְבְּקָא רְעוּתְהוֹן לְגַבֵּי מַלְכָּא קַדִּישָׁא, עָלַיְיהוּ כְּתִיב, (דברים ד) וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּיְיָ' אֱלֹהֵיכֶם חַיִּים כֻּלְּכֶם הַיּוֹם. (ויקרא יג) אָדָם כִּי יִהְיֶה בְעוֹר בְּשָׂרוֹ שְׂאֵת אוֹ סַפַּחַת אוֹ בַהֶרֶת וְגוֹ'. רִבִּי יְהוּדָה פָּתַח וְאָמַר, (שיר השירים א) אַל תִּרְאוּנִי שֶׁאֲנִי שְׁחַרְחוֹרֶת שֶׁשְּׁזָפַתְנִי הַשָּׁמֶשׁ, הַאי קְרָא אִתְּמַר, אֲבָל בְּשַׁעֲתָא דְּסִיהֲרָא אִתְכַּסְּיָא בְּגָלוּתָא, הִיא אָמְרָה, אַל תִּרְאוּנִי. לָאו דְּאִיהִי פְּקִידַת דְּלָא לְמֵחמֵי לָהּ, אֶלָּא בְּגִין דְּאִיהִי חָמָת תִּיאוּבְתָּא דְּיִשְׂרָאֵל לְגַבָּהּ, לְמֵחֱמֵי נְהוֹרָהָא, הִיא אַמְרַת אַל תִּרְאוּנִי, לָא תֵּיכְלוּן לְמֵחֱמֵי לִי. אַל תִּרְאוּנִי וַדַּאי. מַאי טַעְמָא. בְּגִין שֶׁאֲנִי שְׁחַרְחוֹרֶת, בְּגִין דַּאֲנָא בְּקַדְרוּתָא.

וְעַל זֶה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא גּוֹזֵר זָכָר אוֹ נְקֵבָה, שֶׁיִּמָּצֵא רָצוֹן בָּעוֹלָם. וּבַכֹּל צָרִיךְ אָדָם לְהַדְבִּיק רָצוֹן לְמַעְלָה אֶל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, שֶׁיִּמָּצְאוּ רְצוֹנוֹת בָּעוֹלָם. אַשְׁרֵי חֶלְקָם שֶׁל הַצַּדִּיקִים, שֶׁהֵם יוֹדְעִים לְהַדְבִּיק אֶת רְצוֹנָם אֶל הַמֶּלֶךְ הַקָּדוֹשׁ, עֲלֵיהֶם כָּתוּב, (דברים ד) וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּה' אֱלֹהֵיכֶם חַיִּים כֻּלְּכֶם הַיּוֹם. אָדָם כִּי יִהְיֶה בְעוֹר בְּשָׂרוֹ שְׂאֵת אוֹ סַפַּחַת אוֹ בַהֶרֶת וְגוֹ'. רַבִּי יְהוּדָה פָּתַח וְאָמַר, (שיר א) אַל תִּרְאֻנִי שֶׁאֲנִי שְׁחַרְחֹרֶת שֶׁשְּׁזָפַתְנִי הַשָּׁמֶשׁ. הַפָּסוּק הַזֶּה נִתְבָּאֵר, אֲבָל בְּשָׁעָה שֶׁהַלְּבָנָה מִתְכַּסֵּית בַּגָּלוּת, הִיא אוֹמֶרֶת, אַל תִּרְאֻנִי. לֹא שֶׁהִיא מְצַוָּה שֶׁלֹּא לִרְאוֹת אוֹתָהּ, אֶלָּא מִשּׁוּם שֶׁהִיא רוֹאָה אֶת תְּשׁוּקָתָם שֶׁל יִשְׂרָאֵל אֵלֶיהָ, לִרְאוֹת אֶת אוֹרָהּ, הִיא אוֹמֶרֶת אַל תִּרְאֻנִי, לֹא תוּכְלוּ לִרְאוֹת אוֹתִי. אַל תִּרְאֻנִי וַדַּאי. מָה הַטַּעַם? מִשּׁוּם שֶׁאֲנִי שְׁחַרְחֹרֶת, מִשּׁוּם שֶׁאֲנִי בְּקַדְרוּת.

מַאי שְׁחַרְחוֹרֶת, שְׁחוֹרָה מִבָּעֵי לֵיהּ. אֶלָּא, תְּרֵין קַדְרוּתֵי, חַד שֶׁשְּׁזָפַתְנִי הַשָּׁמֶשׁ, דְּאִסְתַּלָּק מִנִּי שִׁמְשָׁא, לְאַנְהֲרָא לִי, וּלְאִסְתַּכְּלָא בִּי. וְחַד דִּבְנֵי אִמִּי נִחֲרוּ בִי.

מַה זֶּה שְׁחַרְחֹרֶת? שְׁחֹרָה הָיָה צָרִיךְ לִהְיוֹת! אֶלָּא שְׁתֵּי קַדְרֻיּוֹת, אַחַת – שֶׁשְּׁזָפַתְנִי הַשָּׁמֶשׁ, שֶׁהִסְתַּלֵּק מִמֶּנִּי הַשֶּׁמֶשׁ לְהָאִיר לִי וּלְהִסְתַּכֵּל בִּי, וְאַחַת – שֶׁבְּנֵי אִמִּי נִחֲרוּ בִי.

בזוהר – ספר ויקרא-פרשת קדושים -דף פ' ע"ב

קְדֹשִׁים תִּהְיוּ כִּי קָדוֹשׁ אֲנִי ה'

וְהֵמָה רוֹעִים, מַאי (דף פ' ע"ב) רוֹעִים, אִלֵּין אִינּוּן מַדְבְּרֵי וּמַנְהִגֵי לְבַּר נָשׁ בַּגֵיהִנָּם. לֹא יָדְעוּ שָׂבְעָה, כְּמָה דְאַתְּ אָמֵר (משלי ל) לַעֲלוּקָה שְׁתֵּי בָנוֹת הַב הַב, בְּגִין כָּךְ דְּאִינּוּן הַב הַב, לָא יָדְעוּ שָׂבְעָה. כֻּלָּם לְדַרְכָּם פָּנוּ אִישׁ לְבִצְעוֹ מִקָּצֵהוּ. דְּהָא תַּיָּירֵי דְּגֵיהִנָּם אִינּוּן. וְכָל דָּא מַאן גָּרִים לְהוּ. בְּגִין דְּלָא אִתְקַדָּשׁוּ בְּהַהוּא זִוּוּגָא כְּמָה דְּאִצְטְרִיךְ. וְעַל דָּא כְּתִיב, קְדוֹשִׁים תִּהְיוּ כִּי קָדוֹשׁ אֲנִי יְיָ'. אָמַר קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, מִכָּל שְׁאָר עַמִּין לָא רַעְיָתִי לְאַדְבְּקָא בִּי, אֶלָּא יִשְׂרָאֵל, דִּכְתִּיב, (דברים ד) וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּיְיָ', אַתּוּן, וְלָא שְׁאָר עַמִּין. (ועל דא כתיב הכא קדוש) בְּגִין כָּךְ, (קדושים תהיו דייקא). (ויקרא יט) קְדוֹשִׁים תִּהְיוּ כִּי קָדוֹשׁ אֲנִי יְיָ'. רִבִּי יִצְחָק פָּתַח, (ישעיה יח) הוֹי אֶרֶץ צִלְצַל כְּנָפָיִם וְגוֹ'. וְכִי בְּגִין דְּהִיא אֶרֶץ צִלְצַל כְּנָפָיִם, קִנְטוּרָא בֵּיהּ אִשְׁתְּכַח, דִּכְתִּיב הוֹי אֶרֶץ. אֶלָּא אָמַר רִבִּי יִצְחָק, בְּשַׁעֲתָא דְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא בָּרָא עָלְמָא, וּבָעָא לְגַלָּאָה עֲמִיקְתָא מִגּוֹ מְסַתְּרָתָא, וּנְהוֹרָא מִגּוֹ חֲשׁוֹכָא, הֲווֹ כְּלִילָן דָּא בְּדָא, וּבְגִין כַּךְ, מִגּוֹ חֲשׁוֹכָא נָפַק נְהוֹרָא, וּמִגּוֹ מְסַתְּרָתָא, נָפַק וְאִתְגַּלְיָיא עֲמִיקָא, וְדָא נָפְקָא מִן דָּא. דְּמִגּוֹ טַב, נָפִיק בִּישׁ. וּמִגּוֹ רַחֲמֵי, נָפִיק דִּינָא. וְכֹלָּא אִתְכְּלִיל דָּא בְּדָא. יֵצֶר טוֹב וְיֵצֶר רָע, יְמִינָא וּשְׂמָאלָא, יִשְׂרָאֵל וּשְׁאָר עַמִּין, חִוָּור וְאוּכָם, וְכֹלָּא חַד בְּחַד תַּלְיָא.

וְהֵמָּה רֹעִים, מַה זֶּה רֹעִים? אֵלּוּ אוֹתָם הַמּוֹבִילִים וְהַמַּנְהִיגִים אֶת הָאָדָם לַגֵּיהִנֹּם. לֹא יָדְעוּ שָׂבְעָה, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר (משלי ל) לַעֲלוּקָה שְׁתֵּי בָנוֹת הַב הַב. מִשּׁוּם כָּךְ שֶׁהֵם הַב הַב, לֹא יָדְעוּ שָׂבְעָה. כֻּלָּם לְדַרְכָּם פָּנוּ אִישׁ לְבִצְעוֹ מִקָּצֵהוּ. שֶׁהֲרֵי הֵם תַּיָּרֵי הַגֵּיהִנֹּם. וְכָל זֶה מִי גָרַם לָהֶם? מִשּׁוּם שֶׁלֹּא הִתְקַדְּשׁוּ בְּאוֹתוֹ זִוּוּג כְּמוֹ שֶׁצָּרִיךְ. וְעַל זֶה כָּתוּב, קְדשִׁים תִּהְיוּ כִּי קָדוֹשׁ אֲנִי ה'. אָמַר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, מִכָּל שְׁאָר הָעַמִּים לֹא רָצִיתִי לְהַדְבִּיק בִּי אֶלָּא רַק יִשְׂרָאֵל, שֶׁכָּתוּב (דברים ד) וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּה'. אַתֶּם, וְלֹא שְׁאָר הָעַמִּים. (ועל כן כתוב כאן קדוש) מִשּׁוּם כָּךְ (קדשים תהיו דוקא). קְדֹשִׁים תִּהְיוּ כִּי קָדוֹשׁ אֲנִי ה'. רַבִּי יִצְחָק פָּתַח, (ישעיה יח) הוֹי אֶרֶץ צִלְצַל כְּנָפָיִם וְגוֹ'. וְכִי מִשּׁוּם שֶׁהִיא אֶרֶץ צִלְצַל כְּנָפָיִם נִמְצָא בָּהּ קִנְטוּר, שֶׁכָּתוּב הוֹי אֶרֶץ? אֶלָּא אָמַר רַבִּי יִצְחָק, בְּשָׁעָה שֶׁבָּרָא הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא אֶת הָעוֹלָם וְרָצָה לְגַלּוֹת עֲמֻקּוֹת מִתּוֹךְ הַהֶסְתֵּר, וְאוֹר מִתּוֹךְ הַחֲשֵׁכָה, הָיוּ כְלוּלִים זֶה עִם זֶה. וּמִשּׁוּם כָּךְ מִתּוֹךְ הַחֲשֵׁכָה יָצָא אוֹר, וּמִתּוֹךְ הַהֶסְתֵּר יָצָא וְהִתְגַּלָּה הֶעָמֹק, וְזֶה יָצָא מִזֶּה. שֶׁמִּתּוֹךְ הַטּוֹב יוֹצֵא הָרָע, וּמִתּוֹךְ הָרַחֲמִים יוֹצֵא דִין, וְהַכֹּל נִכְלָל זֶה בָּזֶה – יֵצֶר טוֹב וְיֵצֶר הָרָע, יָמִין וּשְׂמֹאל, יִשְׂרָאֵל וּשְׁאָר הָעַמִּים, לָבָן וְשָׁחֹר, וְהַכֹּל תָּלוּי הָאֶחָד בָּאֶחָד.

בזוהר – ספר ויקרא-פרשת אמור -דף צ"ב ע"א

וְהָיָה זַרְעֲךְ כַּעֲפַר הָאָרֶץ, וְכָתוּב וְהִרְבֵּיתִי אֶת זַרְעֲךְ כְּכוֹכְבֵי הַשָּׁמַיִם

וְתָּא חֲזֵי אִלֵּין סַלְּקִין לְעֵילָּא לְעֵילָּא, וְאִלֵּין נַחְתִּין לְתַתָּא לְתַתָּא, כְּמָה דְאַתְּ אָמֵר (עובדיה א) אִם תַּגְבִּיהַּ כַּנֶּשֶׁר וְאִם בֵּין כֹּכָבִים שִׂים קִנֶּךָ מִשָּׁם אוֹרִידְךָ נְאֻם יְיָ'. וְיִשְׂרָאֵל סַלְּקִין מִתַּתָּא לְעֵילָּא, דִּכְתִּיב, (בראשית כח) וְהָיָה זַרְעֲךָ כַּעֲפַר הָאָרֶץ, וּכְתִיב (בראשית כו) וְהִרְבֵּיתִי אֶת זַרְעֲךָ כְּכֹכְבֵי הַשָּׁמַיִם, וּלְבָתַר סַלְּקִין עַל כֹּלָּא, וּמִתְדַּבְּקָן בַּאֲתַר עִלָּאָה עַל כֹּלָּא, הֲדָא הוּא דִּכְתִּיב, (דברים ד) וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּה' אֱלֹהֵיכֶם וְגוֹ'. (ויקרא כב) וְשׁוֹר אוֹ שֶׂה אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ. אָמַר רִבִּי יוֹסֵי, כְּתַרְגּוּמוֹ לָהּ וְלִבְרָהּ. דְּעִקָרָא דְּאִימָּא לְמִנְדַּע בְּרָהּ, וְאָזִיל בַּתְרָהּ, וְלָא אָזִיל בָּתַר אֲבוּהָ, וַאֲנָן לָא יַדְעֵינָן מַאן הוּא. לֹא תִשְׁחֲטוּ בְּיוֹם אֶחָד.

וּבֹא רְאֵה, אֵלּוּ עוֹלִים לְמַעְלָה לְמַעְלָה, וְאֵלּוּ יוֹרְדִים לְמַטָּה לְמַטָּה, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר (עובדיה א) אִם תַּגְבִּיהַּ כַּנֶּשֶׁר וְאִם בֵּין כּוֹכָבִים שִׂים קִנֶּךְ מִשָּׁם אוֹרִידְךְ נְאֻם ה'. וְיִשְׂרָאֵל עוֹלִים מִמַּטָּה לְמַעְלָה, שֶׁכָּתוּב (בראשית כח) וְהָיָה זַרְעֲךְ כַּעֲפַר הָאָרֶץ, וְכָתוּב (שם כו) וְהִרְבֵּיתִי אֶת זַרְעֲךְ כְּכוֹכְבֵי הַשָּׁמַיִם. וְאַחַר כָּךְ עוֹלִים עַל הַכֹּל וְנִדְבָּקִים בְּמָקוֹם עֶלְיוֹן עַל הַכֹּל. זֶהוּ שֶׁכָּתוּב (דברים ד) וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּה' אֱלֹהֵיכֶם וְגוֹ'. וְשׁוֹר אוֹ שֶׂה אֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ. אָמַר רַבִּי יוֹסֵי, כְּתַרְגּוּמוֹ: אוֹתָהּ וְאֶת בְּנָהּ. שֶׁעִקַּר הָאֵם לָדַעַת אֶת בְּנָהּ, וְהוֹא הוֹלֵךְ אַחֲרֶיהָ, וְלֹא הוֹלֵךְ אַחַר אָבִיו, וְאָנוּ לֹא יוֹדְעִים מִי הוּא? לֹא תִשְׁחֲטוּ בְּיוֹם אֶחָד.

אָמַר רִבִּי יְהוּדָה, מַאי טַעְמָא. אִי תֵּימָא מִשּׁוּם עַגְמַת נֶפֶשׁ דִּבְעִירָא, נֵיכוּס לְהַאי בְּבֵיתָא חַד, וּלְהַאי בְּבֵיתָא אָחֳרָא. אוֹ לְהַאי הַשְׁתָּא, וּלְהַאי לְבָתַר. אָמַר לֵיהּ, אִית מַאן דְּשָׁרֵי, וְלָאו הָכֵי, אֶלָּא בְּיוֹם אֶחָד מַמָּשׁ.

אָמַר רַבִּי יְהוּדָה, מָה הַטַּעַם? אִם תֹּאמַר מִשּׁוּם עָגְמַת נֶפֶשׁ שֶׁל הַבְּהֵמָה, אָז נִשְׁחַט אֶת זֶה בְּבַיִת אֶחָד וְאֶת הַהוּא בְּבַיִת אַחֵר, אוֹ אֶת זֶה עַכְשָׁו וְאֶת זֶה אַחַר כָּךְ. אָמַר לוֹ, יֵשׁ מִי שֶׁמַּתִּיר, וְלֹא כָּךְ, אֶלָּא בְּיוֹם אֶחָד מַמָּשׁ.

בזוהר – ספר ויקרא-פרשת אמור -דף צ"ג ע"ב

וְאַנְשֵׁי קֹדֶשׁ תִּהְיוּן לִי

אֲשֶׁר תִּקְרְאוּ אוֹתָם בְּמוֹעֲדָם, תְּרֵין חוּלָקִין אִית לְיִשְׂרָאֵל בְּהוּ אִי מִסִּטְרָא דְּמַלְכָּא, חוּלָקָא עִלָּאָה אִית לְיִשְׂרָאֵל בֵּיהּ, דִּכְתִּיב, (דברים ד) וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּיְיָ' אֱלֹהֵיכֶם וְגוֹ', (דברים לב) כִּי חֵלֶק יְיָ' עַמּוֹ. וְאִי מִסִּטְרָא עִלָּאָה דְּקֹדֶשׁ, חוּלָקָא עִלָּאָה אִית לְיִשְׂרָאֵל בֵּיהּ, דִּכְתִיב וְאַנְשֵׁי קֹדֶשׁ תִּהְיוּן לִי, וּכְתִיב (ירמיה ב) קֹדֶשׁ יִשְׂרָאֵל לַיְיָ'. וְעַל דָּא לְכוּ אִתְחֲזֵי לְזַמְּנָא לְהוּ, וּלְתַקְּנָא קַמַּיְיהוּ חֶדְוָותָא וּסְעוּדָתָא וּלְמֵחדֵי בְּהוּ.

אֲשֶׁר תִּקְרְאוּ אֹתָם בְּמוֹעֲדָם, שְׁנֵי חֲלָקִים יֵשׁ לְיִשְׂרָאֵל בָּהֶם. אִם מִצַּד הַמֶּלֶךְ – יֵשׁ לְיִשְׂרָאֵל חֵלֶק עֶלְיוֹן בּוֹ, שֶׁכָּתוּב (דברים ד) וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּה' אֱלֹהֵיכֶם וְגוֹ', (שם לב) כִּי חֵלֶק ה' עַמּוֹ. וְאִם מִצַּד הָעֶלְיוֹן שֶׁל קֹדֶשׁ – יֵשׁ לְיִשְׂרָאֵל חֵלֶק עֶלְיוֹן בּוֹ, שֶׁכָּתוּב וְאַנְשֵׁי קֹדֶשׁ תִּהְיוּן לִי, וְכָתוּב (ירמיה ב) קֹדֶשׁ יִשְׂרָאֵל לַה'. וְעַל כֵּן רָאוּי לָכֶם לְזַמֵּן אוֹתָם וּלְתַקֵּן לַכֹּהֲנִים שִׂמְחָה וּסְעוּדָה וְלִשְׂמֹחַ בָּהֶם.

וּמַאן דִּמְזַמֵּן לְאָחֳרָא (ס"א לארחא), בָּעֵי לְאַחֲזָאָה לֵיהּ חֵידוּ, וְאַנְפִּין נְהִירִין לְעַטְּרָא (נ"א לנטרא) אוֹרְחֵיהּ דְּהַהוּא אוּשְׁפִּיזָא. לְמַלְכָּא דְּזַמִּין אוּשְׁפִּיזָא יַקִּירָא, אָמַר לִבְנֵי הֵיכָלֵיהּ, כָּל שְׁאָר יוֹמִין הֲוִיתוּן כָּל חַד וְחַד בְּבֵיתֵיהּ, דָּא עָבִיד עֲבִידְתֵיהּ, וְדָא אָזִיל בִּסְחוֹרָתֵיהּ, וְדָא אָזִיל בְּחַקְלֵיהּ. בַּר הַהוּא יוֹמָא דִּילִי, דְּכֻלְכוֹן מִתְעָרִין (ס"א מתעתדי) בְּחֶדְוָותָא דִּילִי, הַשְׁתָּא זְמִינִית אוּשְׁפִּיזָא עִלָּאָה וְיַקִּירָא, לָא בָּעֵינָא דְּתִשְׁתַּדְּלוּן בַּעֲבִידְתָא, וְלָא בִּסְחוֹרָתָא, וְלָא בְּמַדְבְּרֵי, אֶלָּא כֻּלְכוּ אִזְדְּמָנוּ, כְּגַוְונָא דְּהַהוּא יוֹמָא דִּילִי, וְאַתְקִינוּ גַּרְמַיְיכוּ לְקַבְּלָא לְהַהוּא אוּשְׁפִּיזָא, בְּאַנְפִּין נְהִירִין, בְּחֶדְוָותָא בְּתוּשְׁבַּחְתָּא. אַתְקִינוּ לֵיהּ סְעוּדָתָא יַקִּירָא, בְּגִין דִּיהֵא זְמִינִי דִּילִי בְּכָל סִטְרִין.

וּמִי שֶׁמְּזַמֵּן לְאַחֵר (לאורח), צָרִיךְ לְהַרְאוֹת לוֹ שִׂמְחָה וּפָנִים מְאִירוֹת לְעַטֵּר (לשמר) אֶת אוֹרְחוֹ שֶׁל אוֹתוֹ הָאוֹרֵחַ. לְמֶלֶךְ שֶׁהִזְמִין אוֹרֵחַ יָקָר, אָמַר לִבְנֵי הֵיכָלוֹ: כָּל שְׁאָר הַיָּמִים הֱיִיתֶם כָּל אֶחָד בְּבֵיתוֹ, זֶה עוֹשֶׂה עֲבוֹדָתוֹ, וְזֶה הוֹלֵךְ עִם סְחוֹרָתוֹ, וְזֶה הוֹלֵךְ בְּשָׂדֵהוּ. פְּרָט לְאוֹתוֹ יוֹם שֶׁלִּי, שֶׁכֻּלָּם מִתְעוֹרְרִים (מזמנים) לְשִׂמְחָתִי. עַכְשָׁו הִזְמַנְתִּי אוֹרֵחַ עֶלְיוֹן וְיָקָר, אֵינִי רוֹצֶה שֶׁתִּשְׁתַּדְּלוּ בַעֲבוֹדָה, וְלֹא בִסְחוֹרָה, וְלֹא בְמִדְבָּרִיּוֹת, אֶלָּא כֻּלָּם הִזְדַּמְּנוּ, כְּמוֹ שֶׁאוֹתוֹ יוֹם שֶׁלִּי, וְהַתְקִינוּ עַצְמְכֶם לְקַבֵּל אֶת אוֹתוֹ אוֹרֵחַ בְּפָנִים מְאִירוֹת, בְּשִׂמְחָה וּבְתִשְׁבַּחַת. הַתְקִינוּ לוֹ סְעוּדָה נִכְבָּדָה כְּדֵי שֶׁיִּהְיֶה מִזְדַּמֵּן אֵלַי בְּכָל הַצְּדָדִים.

בזוהר – ספר במדבר-פרשת במדבר -דף קכ"א ע"א

אַשְׁרֵי חֶלְקָם שֶׁל הַצַּדִּיקִים בָּעוֹלָם הַזֶּה וּבָעוֹלָם הַבָּא

זַכָּאָה חוּלָקֵיהוֹן דְּצַדִּיקַיָּא בְּעָלְמָא דֵּין וּבְעָלְמָא דְּאָתֵי, עָלַיְיהוּ כְּתִיב (ישעיה סו) וּבָאוּ וְרָאוּ אֶת כְבוֹדִי וְגוֹ'. וּכְתִיב, (תהלים קמ) אַךְ צַדִּיקִים יוֹדוּ לִשְׁמֶךָ וְגוֹ'. אָתָא רִבִּי אֶלְעָזָר וְנָשִׁיק יְדוֹי. אָמַר, אִלְמָלֵא לָא אֲתֵינָא לְעָלְמָא אֶלָּא לְמִשְׁמַע מִלִּין אִלֵּין דַּיָי. אָמַר רִבִּי יְהוּדָה, זַכָּאָה חוּלָקָנָא, וְזַכָּאָה חוּלָקֵיהוֹן דְּיִשְׂרָאֵל, דְּאִינּוּן מִתְדַּבְּקִין בְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, דִּכְתִּיב, (דברים ד) וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים וְגוֹ'. (ישעיה ס) וְעַמֵּךְ כֻּלָּם צַדִּיקִים וְגוֹ'. בָּרוּךְ יְיָ לְעוֹלָם אָמֵן וְאָמֵן. יִמְלוֹךְ יְיָ לְעוֹלָם אָמֵן וְאָמֵן

אַשְׁרֵי חֶלְקָם שֶׁל הַצַּדִּיקִים בָּעוֹלָם הַזֶּה וּבָעוֹלָם הַבָּא, עֲלֵיהֶם כָּתוּב (ישעיה סו) וּבָאוּ וְרָאוּ אֶת כְּבוֹדִי וְגוֹ'. וְכָתוּב (תהלים קמ) אַךְ צַדִּיקִים יוֹדוּ לִשְׁמֶךְ וְגוֹ'. בָּא רַבִּי אֶלְעָזָר וְנָשַׁק יָדוֹ וְאָמַר, אִלְמָלֵא לֹא בָאתִי לָעוֹלָם רַק לִשְׁמֹעַ דְּבָרִים אֵלּוּ – דַּי לִי. אָמַר רַבִּי יְהוּדָה, אַשְׁרֵי חֶלְקִי וְאַשְׁרֵי חֵלֶק יִשְׂרָאֵל, שֶׁנִּדְבָּקִים בַּקָּדוֹשׁ-בָּרוּךְ-הוּא, שֶׁכָּתוּב (דברים ד) וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים וְגוֹ'. (ישעיה ס) וְעַמֵּךְ כֻּלָּם צַדִּיקִים וְגוֹ'. בָּרוּךָ ה' לְעוֹלָם אָמֵן וְאָמֵן. יִמְלֹךְ ה' לְעוֹלָם אָמֵן וְאָמֵן

בזוהר – ספר במדבר-פרשת נשא -דף קל"ט ע"א

אשריך ישראל מי כמוך עם נושע ביי

פָּתַח רַבִּי שִׁמְעוֹן וְאָמַר, (דברים ד) וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּיְיָ אֱלֹהֵיכֶם וְגוֹ'. מַאן עַמָּא קַדִּישָׁא כְּיִשְׂרָאֵל, דִּכְתִּיב בֹּהוּ (דברים לג) אַשְׁרֶיךָ יִשְׂרָאֵל מִי כָמוֹךָ, דִּכְתִיב (שמות טו) מִי כָמֹכָה בָּאֵלִם יְיָ. מִשּׁוּם דְּאִתְדַּבְּקוּתָא דִּלְהוֹן הוּא בִּשְׁמָא קַדִּישָׁא בְּעָלְמָא דֵּין. וּבְעָלְמָא דְּאָתֵי יַתִּיר מֵהָכָא. (דף קל"ט ע"א) דְּהָתָם לָא מִתְפָּרְשָׁן מִנֵּיהּ, מֵהַהוּא צְרוֹרָא דִּצְרִירִין בֵּיהּ צַדִּיקַיָּא, הֲדָא הוּא דִכְתִיב וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּיְיָ, וְלָא כְּתִיב הַדְּבֵקִים לַיְיָ, אֶלָּא בַּיְיָ מַמָּשׁ.

תָּאנָא, כַּד נָחִית מִן דִּיקְנָא יַקִּירָא עִלָּאָה, דְּעַתִּיקָא קַדִּישָׁא, סָתִים וְטָמִיר מִכֹּלָּא, מִשְׁחָא דִּרְבוּת קַדִּישָׁא, לְדִיקְנָא דִּזְעֵיר אַפִּין. אִתְתָּקַּן דִּיקְנָא דִּילֵיהּ, בְּתִשְׁעָה תִּקּוּנִין. וּבְשַׁעֲתָא דְּנָהִיר דִּיקְנָא יַקִּירָא דְּעַתִּיקָא דְּעַתִּיקִין, בְּהַאי דִּיקְנָא דִּזְעֵיר אַפִּין, נַגְדִּין תְּלֵיסַר מַבּוּעִין דְּמִשְׁחָא עִלָּאָה, בְּהַאי דִּיקְנָא. וּמִשְׁתַּכְחִין בֵּיהּ, עֶשְׂרִין וּתְרֵין תִּקּוּנִין. וּמִנֵּיהּ נַגְדִּין, עֶשְׂרִין וּתְרֵין אַתְוָון (ס"א דאורייתא) דִּשְׁמָא קַדִּישָׁא. (מתחיל מסוף קל"ח ע"ב) (נ"א ובעלמא דאתי, משום דאתדבקותא דילהון הוא בשמא קדישא בעלמא דין ובעלמא דאתי יתיר מהכא דהתם לא מתפרשין מההוא צרורא דחיי דצרורין ביה צדיקייא הדא הוא דכתיב ואתם הדבקים ביי ביי ממש עלייכו כתיב אשריך ישראל מי כמוך עם נושע ביי וכתיב מי כמוך באלים יי השתא אתכוונו דעתא לאוקורי למלכא ולאוקיר יקרא דדיקנא קדישא דמלכא, תנא מתתקן דיקנא עלאה דיקנא קדישא בט' תקונין ודא איהו דיקנא דזעיר אנפין וכד נחית מן דיקנא יקירא עילאה דעתיקא קדישא בהאי דיקנא דזעיר אנפין נגדין י"ג מבועין דמשחא עילאה בהאי דיקנא ומשתכחין ביה כ"ב תקונין ומניה נגדין כ"ב אתוון דש"ק)

בזוהר – ספר במדבר-פרשת נשא -דף קמ"ד ע"ב

אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן שְׁמַע מִינָּהּ, דְּעָלְמָא מִתְבְּרָךְ בְּגִינָן. וַהֲווּ נַהֲרִין אַנְפּוֹי דְּכֻלְּהוּ, וְלָא הֲווֹ יַכְלִין בְּנֵי עָלְמָא לְאִסְתַּכְּלָא בְּהוּ

אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן, כַּמָה זַכָּאָה חוּלָקֵיהוֹן דְּהָנֵי תְּלָתָא, וְזַכָּאָה חוּלָקָנָא לְעָלְמָא דְּאָתֵי בְּגִין דָּא. נָפַק קָלָא תִּנְיָינוּת וְאָמַר, (דברים ד) וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּיְיָ אֱלֹהֵיכֶם חַיִּים כֻּלְכֶם הַיּוֹם. קָמוּ וְאַזְלוּ. בְּכָל אֲתָר דַּהֲווֹ מִסְתַּכְּלֵי סָלִיק רֵיחִין. אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן שְׁמַע מִינָּהּ, דְּעָלְמָא מִתְבְּרָךְ בְּגִינָן. וַהֲווּ נַהֲרִין אַנְפּוֹי דְּכֻלְּהוּ, וְלָא הֲווֹ יַכְלִין בְּנֵי עָלְמָא לְאִסְתַּכְּלָא בְּהוּ.

בזוהר – ספר במדבר-פרשת מטות

יִשְׂרָאֵל כְּנֶגֶד הָרַחֲמִים, וּשְׁאָר הָעַמִּים עוֹבְדֵי כוֹכָבִים וּמַזָּלוֹת כְּנֶגֶד הַדִּין

וְתָּא חֲזֵי אֲמַאי אֲסִירָן נְשֵׁי שְׁאַר עַמִּין עוֹבְדֵי כּוֹכָבִים וּמַזָּלוֹת, דְּיַדְעֵי מִשְׁכְּבֵי דְּכוּרָא. מִשּׁוּם דְּתָנֵינָן, אִית יְמִינָא, וְאִית שְׂמָאלָא. יִשְׂרָאֵל, וּשְׁאַר עַמִּין עוֹבְדֵי כּוֹכָבִים וּמַזָּלוֹת. וְגַּן עֵדֶן, וְגֵיהִנָם. עָלְמָא דָּא, וְעָלְמָא דְּאָתֵי. יִשְׂרָאֵל לָקָבְלֵי דְּרַחֲמֵי, וּשְׁאַר עַמִּין עוֹבְדֵי כּוֹכָבִים וּמַזָּלוֹת לָקֳבְלֵי דְּדִינָא. וּתְנָן, אִתְּתָא דְּאַטְעֲמָא טַעֲמָא דְּרַחֲמֵי, רַחֲמֵי נַצְחָא. אִתְּתָא דְּטַעֲמָא טַעֲמָא דְּדִינָא, דִּינָא בְּדִינָא אִתְדַּבְּקַת, וְעָלַיְיהוּ אִתְקְרֵי (ישעיה נו) וְהַכְּלָבִים עַזֵּי נֶפֶשׁ לֹא יָדְעוּ שָׂבְעָה.

וּבֹא וּרְאֵה, לָמָּה נְשׁוֹת שְׁאָר עַמִּים עוֹבְדֵי כוֹכָבִים וּמַזָּלוֹת שֶׁיָּדְעוּ מִשְׁכַּב זָכָר אֲסוּרוֹת? מִשּׁוּם שֶׁשָּׁנִינוּ, יֵשׁ יָמִין וְיֵשׁ שְׂמֹאל, יִשְׂרָאֵל וּשְׁאָר הָעַמִּים עוֹבְדֵי כוֹכָבִים וּמַזָּלוֹת, וְגַן עֵדֶן וְגֵיהִנֹּם, עוֹלָם הַזֶּה וְעוֹלָם הַבָּא. יִשְׂרָאֵל כְּנֶגֶד הָרַחֲמִים, וּשְׁאָר הָעַמִּים עוֹבְדֵי כוֹכָבִים וּמַזָּלוֹת כְּנֶגֶד הַדִּין. וְשָׁנִינוּ, אִשָּׁה שֶׁטָּעֲמָה טַעַם הָרַחֲמִים – הָרַחֲמִים מְנַצְּחִים. וְאִשָּׁה שֶׁטָּעֲמָה טַעַם הַדִּין – דִּין בְּדִין נִדְבָּק, וַעֲלֵיהֶם קָרְאוּ, (ישעיה נו) וְהַכְּלָבִים עַזֵּי נֶפֶשׁ לֹא יָדְעוּ שָׂבְעָה.

וְעַל דָּא תָּנֵינָן, הַנִּבְעֶלֶת לְעוֹבֵד כּוֹכָבִים וּמַזָּלוֹת קְשׁוּרָה בּוֹ כַּכֶּלֶב. מַה כַּלְבָּא תַּקִּיפָא בְּרוּחֵיהּ חֲצִיפָא. אוּף הָכָא דִּינָא בְּדִינָא, חֲצִיפָא בְּכֹלָּא. הַנִּבְעֶלֶת לְיִשְׂרָאֵל, תָּנֵינָן, כְּתִיב (דברים ד) וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּה' אֱלֹהֵיכֶם חַיִּים כֻּלְכֶם הַיּוֹם. מַאי טַעְמָא. מִשּׁוּם דְּנִשְׁמְתָא דְּיִשְׂרָאֵל, אַתְיָיא מֵרוּחָא דֶּאֱלֹהִים חַיִּים. דִּכְתִיב (ישעיה נז) כִּי רוּחַ מִלְּפָנַי יַעֲטוֹף, מַשְׁמַע דִּכְתִיב מִלְּפָנַי. וּבְגִין כָּךְ, אִתְתָא דְּהִיא בְּתוּלְתָא, וְלָא אִתְדְּבָקַת בְּדִינָא קַשְׁיָא דִּשְׁאַר עַמִּין, וְאִתְדְּבָקַת בְּיִשְׂרָאֵל, רַחֲמֵי נַצְחָא וְאִתְכְּשָׁרַת.

וְעַל זֶה לָמַדְנוּ, הַנִּבְעֶלֶת לְעוֹבְדֵי כוֹכָבִים וּמַזָּלוֹת קְשׁוּרָה בּוֹ כְּכֶלֶב. מָה הַכֶּלֶב תַּקִּיף בְּרוּחוֹ, חָצוּף – גַּם כָּאן דִּין בְּדִין, חֲצוּפָה בַּכֹּל. הַנִּבְעֶלֶת לְיִשְׂרָאֵל, שָׁנִינוּ, כָּתוּב (דברים ד) וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּה' אֱלֹהֵיכֶם חַיִּים כֻּלְּכֶם הַיּוֹם. מָה הַטַּעַם? מִשּׁוּם שֶׁנִּשְׁמַת יִשְׂרָאֵל בָּאָה מֵרוּחַ אֱלֹהִים חַיִּים, שֶׁכָּתוּב (ישעיה נז) כִּי רוּחַ מִלְּפָנַי יַעֲטוֹף. מַשְׁמָע שֶׁכָּתוּב מִלְּפָנַי. וּמִשּׁוּם זֶה, אִשָּׁה שֶׁהִיא בְּתוּלָה, וְלֹא נִדְבְּקָה בַּדִּין הַקָּשֶׁה שֶׁל שְׁאָר הָעַמִּים, וְנִדְבֶּקֶת בְּיִשְׂרָאֵל – הָרַחֲמִים מְנַצְּחִים, וְנִכְשֶׁרֶת.

בזוהר – ספר דברים-פרשת ואתחנן -דף ר"ס ע"ב

מִי שֶׁעוֹמֵד בַּתְּפִלָּה צָרִיךְ לְסַדֵּר שֶׁבַח רִבּוֹנוֹ בַּתְּחִלָּה

מַאן דְּקָאִים בִּצְלוֹתָא, בָּעֵי לְסַדְּרָא שְׁבָחָא דְּמָארֵיהּ בְּקַדְמִיתָא, וּלְבָתַר יִתְבַּע בָּעוּתֵיהּ. דְּהָא מֹשֶׁה הָכִי אָמַר בְּקַדְמִיתָא, אַתָּה הַחִלּוֹתָ וְגוֹ'. וּלְבַסּוֹף אֶעְבְּרָה וְגוֹ'. רִבִּי יְהוּדָה אָמַר, מַאי שְׁנָא הָכָא דִּכְתִּיב אֲדֹנָ"י בְּקַדְמִיתָא, בְּאָלֶ"ף דָּלֶ"ת נוּ"ן יוֹ"ד, וּלְבַסּוֹף ידו"ד, וְקָרֵינָן אֱלֹהִי"ם. אֶלָּא סִדּוּרָא הָכִי הוּא מִתַּתָּא לְעֵילָּא, וּלְאַכְלְלָא מִדַּת יוֹם בַּלַּיְלָה, וּמִדַּת לַיְלָה בַּיוֹם וּלְזַוְּוגָא כֹּלָּא כַּחֲדָא כַּדְּקָא יָאוּת. (דברים ג) אַתָּה הַחִלּוֹתָ לְהַרְאוֹת אֶת עַבְדְּךָ. מַאי שֵׁירוּתָא הָכָא. אֶלָּא וַדַּאי מֹשֶׁה שֵׁירוּתָא הֲוָה בְּעָלְמָא, לְמֶהֱוֵי שְׁלִים בְּכֹלָּא. וְאִי תֵּימָא יַעֲקֹב שְׁלִים הֲוָה, וְאִילָנָא אִשְׁתְּלִים לְתַתָּא כְּגַוְונָא דִּלְעֵילָּא. הָכִי הוּא וַדַּאי, אֲבָל מַה דְּהֲוָה לְמֹשֶׁה, לָא הֲוָה לְבַּר נָשׁ אַחֲרָא, דְּהָא אִתְעֲטָּר בִּשְׁלִימוּ יַתִּיר, בְּכַמָּה אֶלֶף וְרִבְּבָן מִיִּשְׂרָאֵל, בְּאוֹרַיְיתָא, בְּמַשְׁכְּנָא, בְּכֹהַנִין, בְּלֵיוָאֵי, בִּתְרֵיסַר שְׁבָטִין, רַבְרְבִין מְמָנָן עָלַיְיהוּ, בְּשִׁבְעִין סַנְהֶדְרִין. הוּא אִשְׁתְּלִים בְּגוּפָא שְׁלִים. אַהֲרֹן לִימִינָא, נַחְשׁוֹן לִשְׂמָאלָא, הוּא בֵּינַיְיהוּ.

מִי שֶׁעוֹמֵד בַּתְּפִלָּה צָרִיךְ לְסַדֵּר שֶׁבַח רִבּוֹנוֹ בַּתְּחִלָּה, וְאַחַר כָּךְ יְבַקֵּשׁ בַּקָּשָׁתוֹ. שֶׁהֲרֵי מֹשֶׁה כָּךְ אָמַר בַּתְּחִלָּה, אַתָּה הַחִלּוֹתָ וְגוֹ', וּלְבַסּוֹף אֶעְבְּרָה וְגוֹ'. רַבִּי יְהוּדָה אָמַר, מַה שּׁוֹנֶה כָּאן שֶׁכָּתוּב אֲדֹנָ"י בַּהַתְחָלָה, בְּאָלֶ"ף דָּלֶ"ת נוּ"ן יוֹ"ד, וּלְבַסּוֹף יֱהִֹוִ"ה, וְקוֹרְאִים אֱלֹהִי"ם? אֶלָּא הַסִּדּוּר כָּךְ הוּא – מִלְּמַטָּה לְמַעְלָה, וּלְהַכְלִיל מִדַּת יוֹם בַּלַּיְלָה וּמִדַּת לַיְלָה בַּיּוֹם, וּלְזַוֵּג הַכֹּל כְּאֶחָד כָּרָאוּי. אַתָּה הַחִלּוֹתָ לְהַרְאוֹת אֶת עַבְדְּךְ. מָה הָרֵאשִׁית כָּאן? אֶלָּא וַדַּאי מֹשֶׁה רֵאשִׁית הָיָה בָּעוֹלָם לִהְיוֹת שָׁלֵם בַּכֹּל. וְאִם תֹּאמַר, יַעֲקֹב הָיָה שָׁלֵם, וְהָאִילָן הִשְׁתַּלֵּם לְמַטָּה כְּמוֹ לְמַעְלָה – כָּךְ זֶה בְּוַדַּאי, אֲבָל מַה שֶּׁהָיָה לְמֹשֶׁה לֹא הָיָה לְאָדָם אַחֵר, שֶׁהֲרֵי הִתְעַטֵּר בִּשְׁלֵמוּת יְתֵרָה בְּכַמָּה אֲלָפִים וּרְבָבוֹת מִיִּשְׂרָאֵל, בַּתּוֹרָה, בַּמִּשְׁכָּן, בַּכֹּהֲנִים, בַּלְוִיִּם, בַּשְּׁנֵים עָשָׂר שְׁבָטִים, גְּדוֹלִים מְמֻנִּים עֲלֵיהֶם, בְּשִׁבְעִים סַנְהֶדְרִין. הוּא הִשְׁתַּלֵּם בְּגוּף שָׁלֵם. אַהֲרֹן לְיָמִין, נַחְשׁוֹן לִשְׂמֹאל, וְהוּא בֵּינֵיהֶם.

מֹשֶׁה הָיָה רֵאשִׁית בָּעוֹלָם. וְאִם תֹּאמַר, מִי הָיָה הַסִּיּוּם? הַסִּיּוּם הוּא מֶלֶךְ הַמָּשִׁיחַ

בְּגִין כַּךְ אֶת גָּדְלְךָ, מִימִינָא, דָּא אַהֲרֹן. וְאֶת יָדְךָ הַחֲזָקָה, מִשְּׂמָאלָא, דָּא נַחְשׁוֹן. וְהָא אִתְּמַר. בְּגִין כָּךְ מֹשֶׁה שֵׁירוּתָא בְּעָלְמָא הֲוָה. וְאִי תֵּימָא מַאן הֲוָה סִיּוּמָא (דהא משה שירותא הוה). סִיּוּמָא מַלְכָּא מְשִׁיחָא הוּא, דְּהָא כְּדֵין יִשְׁתְּכַּח שְׁלִימוּ בְּעָלְמָא, מַה דְּלָא הֲוָה כֵּן לְדָרֵי דָּרִין. בְּהַהוּא זִמְנָא יִשְׁתְּכַּח שְׁלִימוּ לְעֵילָּא וְתַתָּא, וְיֵהוֹן עָלְמִין כֻּלְּהוּ בְּזִוּוּגָא חַד, כְּדֵין כְּתִיב (זכריה יד) בַּיוֹם הַהוּא יִהְיֶה יְיָ' אֶחָד וּשְׁמוֹ אֶחָד. (דברים ד') וַיֹּאמֶר יְיָ' אֵלַי רַב לָךְ אַל תּוֹסֶף וְגוֹ'. אָמַר רִבִּי חִיָּיא, אָמַר לֵיהּ קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא לְמֹשֶׁה, מֹשֶׁה, רַב לָךְ דְּאִזְדַּוְּוגַת בִּשְׁכִינְתָּא, מִכָּאן וּלְהָלְאָה אַל תּוֹסֶף, רִבִּי יִצְחָק אָמַר, רַב לָךְ בִּנְהִירוּ דְּשִׁמְשָׁא דְּהֲוָה גַּבָּךְ, אַל תּוֹסֶף, דְּהָא זִמְנָא דְּסִיהֲרָא מָטָא, וְסִיהֲרָא לָא יָכִיל לְאַנְהָרָא, עַד דְּיִתְכְּנִישׁ שִׁמְשָׁא. אֲבָל וְצַו אֶת יְהוֹשֻׁעַ וְחַזְּקֵהוּ וְאַמְּצֵהוּ. אַנְתְּ דְּהוּא שִׁמְשָׁא, בָּעֵי לְאַנְהָרָא לְסִיהֲרָא, וְהָא אִתְּמַר. (דברים ד') וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּיְיָ' אֱלֹהֵיכֶם וְגוֹ'. רִבִּי יוֹסֵי אָמַר (תהלים קמד) אַשְׁרֵי הָעָם שֶׁכָּכָה לוֹ וְגוֹ'. זַכָּאָה עַמָּא, דְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא בָּחַר בְּהוּ מִכָּל עַמִּין עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים וּמַזָּלוֹת, וְסָלִיק לוֹן לְעַדְבֵיהּ, וּבָרִיךְ לוֹן בְּבִרְכָתָא דִּילֵיהּ בְּבִרְכָתָא דִּשְׁמֵיהּ, הֲדָא הוּא דִּכְתִּיב, (ישעיה סא) כִּי הֵם זֶרַע בֵּרַךְ יְיָ', בֵּרַךְ יְיָ' מַמָּשׁ.

מִשּׁוּם זֶה אֶת גָּדְלְךְ, מִיָּמִין, זֶה אַהֲרֹן. וְאֶת יָדְךְ הַחֲזָקָה, מִשְּׂמֹאל, זֶה נַחְשׁוֹן. וַהֲרֵי נִתְבָּאֵר. מִשּׁוּם כָּךְ מֹשֶׁה הָיָה רֵאשִׁית בָּעוֹלָם. וְאִם תֹּאמַר, מִי הָיָה הַסִּיּוּם (שהרי משה היה הראשית) ? הַסִּיּוּם הוּא מֶלֶךְ הַמָּשִׁיחַ, שֶׁהֲרֵי אָז תִּמָּצֵא שְׁלֵמוּת בָּעוֹלָם מַה שֶּׁלֹּא הָיָה כֵּן לְדוֹרֵי דוֹרוֹת. בְּאוֹתוֹ זְמַן תִּמָּצֵא שְׁלֵמוּת לְמַעְלָה וּלְמַטָּה, וְיִהְיוּ הָעוֹלָמוֹת כֻּלָּם בְּזִוּוּג אֶחָד, וְאָז כָּתוּב (זכריה יד) בַּיּוֹם הַהוּא יִהְיֶה ה' אֶחָד וּשְׁמוֹ אֶחָד. וַיֹּאמֶר ה' אֵלַי רַב לָךְ אַל תּוֹסֶף וְגוֹ'. אָמַר רַבִּי חִיָּיא, אָמַר לוֹ הַקָּדוֹשׁ-בָּרוּךְ- הוּא לְמֹשֶׁה, מֹשֶׁה, רַב לָךְ שֶׁהִזְדַּוַּגְתָּ בַּשְּׁכִינָה, מִכָּאן וְאֵילָךְ אַל תּוֹסֶף. רַבִּי יִצְחָק אָמַר, רַב לָךְ בְּאוֹר הַשֶּׁמֶשׁ שֶׁהָיָה לָךְ, אַל תּוֹסֶף, שֶׁהֲרֵי זְמַן הַלְּבָנָה הִגִּיעַ, וּלְבָנָה לֹא יְכוֹלָה לְהָאִיר עַד שֶׁיִּתְכַּנֵּס הַשֶּׁמֶשׁ. אֲבָל, וְצַו אֶת יְהוֹשֻׁעַ וְחַזְּקֵהוּ וְאַמְּצֵהוּ. אַתָּה, שֶׁהוּא הַשֶּׁמֶשׁ, צָרִיךְ לְהָאִיר לַלְּבָנָה, וַהֲרֵי נִתְבָּאֵר. וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּה' אֱלֹהֵיכֶם וְגוֹ'. רַבִּי יוֹסֵי אָמַר, (תהלים קמד) אַשְׁרֵי הָעָם שֶׁכָּכָה לּוֹ וְגוֹ'. אַשְׁרֵי הָעָם שֶׁהַקָּדוֹשׁ-בָּרוּךְ-הוּא בָּחַר בָּהֶם מִכָּל עַמִּים עוֹבְדֵי כוֹכָבִים וּמַזָּלוֹת, וְהֶעֱלָה אוֹתָם לְגוֹרָלוֹ וּבֵרְכָם בְּבִרְכָתוֹ, בְּבִרְכַּת שְׁמוֹ, זֶהוּ שֶׁכָּתוּב (ישעיה סא) כִּי הֵם זֶרַע בֵּרַךְ ה', בֵּרַךְ ה' מַמָּשׁ.

וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּה', וְלֹא בִמְמֻנֶּה אַחֵר כִּשְׁאָר הָעַמִּים

תָּא חֲזֵי, כָּל שְׁאַר עַמִּין דְּעָלְמָא, יָהַב לוֹן קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא לְרַבְרְבֵי מְמָנָן, דְּשַׁלְטִין עָלַיְיהוּ. וְיִשְׂרָאֵל אָחִיד לוֹן קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא לְעַדְבֵיהּ, לְחוּלָקֵיהּ, לְאִתְאַחֲדָא בֵּיהּ מַמָּשׁ. וְיָהִיב לוֹן אוֹרַיְיתָא קַדִּישָׁא, בְּגִין לְאִתְאַחֲדָא בִּשְׁמֵיהּ, (דף רס"א ע"א) וְעַל דָּא וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּיְיָ', וְלָא בִּמְמָנָא אַחֲרָא כִּשְׁאַר עַמִּין, וְהָא אוֹקְמוּהָ בְּכַמָּה אֲתָר. (דברים ד') וַיְדַבֵּר יְיָ' אֲלֵיכֶם מִתּוֹךְ הָאֵשׁ קוֹל דְּבָרִים אַתֶּם שׁוֹמְעִים וְגוֹ'. אָמַר רִבִּי אֶלְעָזָר, הַאי קְרָא אִית לְאִסְתַּכְּלָא בֵּיהּ, קוֹל דְּבָרִים, מַאי קוֹל דְּבָרִים. אֶלָּא קוֹל דְּאִקְרֵי דִּבּוּר, דְּכָל דִּבּוּרָא בֵּיהּ תַּלְיָא. וְעַל דָּא כְּתִיב, וַיְדַבֵּר ה' אֲלֵיכֶם, דְּהָא דִּבּוּר בַּאֲתָר דָּא תַּלְיָא, לְהַאי אִקְרֵי קוֹל דְּבָרִים.

בֹּא וּרְאֵה, אֶת כָּל שְׁאָר עַמֵּי הָעוֹלָם נָתַן הַקָּדוֹשׁ-בָּרוּךְ-הוּא לִמְמֻנִּים גְּדוֹלִים שֶׁשּׁוֹלְטִים עֲלֵיהֶם, וְאֶת יִשְׂרָאֵל אָחַז הַקָּדוֹשׁ-בָּרוּךְ-הוּא לְגוֹרָלוֹ וּלְחֶלְקוֹ, לְהֵאָחֵז בּוֹ מַמָּשׁ. וְנָתַן לָהֶם תּוֹרָה קְדוֹשָׁה כְּדֵי לְהֵאָחֵז בִּשְׁמוֹ, וְעַל זֶה וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּה', וְלֹא בִמְמֻנֶּה אַחֵר כִּשְׁאָר הָעַמִּים, וַהֲרֵי פֵּרְשׁוּהָ בְּכַמָּה מְקוֹמוֹת. וַיְדַבֵּר ה' אֲלֵיכֶם מִתּוֹךְ הָאֵשׁ קוֹל דְּבָרִים אַתֶּם שּמְעִים וְגוֹ' (דברים ד). אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר, בְּפָסוּק זֶה יֵשׁ לְהִסְתַּכֵּל. קוֹל דְּבָרִים, מַה זֶּה קוֹל דְּבָרִים? אֶלָּא קוֹל שֶׁנִּקְרָא דִבּוּר, שֶׁכָּל דִּבּוּר תָּלוּי בּוֹ. וְעַל זֶה כָּתוּב וַיְדַבֵּר ה' אֲלֵיכֶם, שֶׁהֲרֵי דִּבּוּר בְּמָקוֹם זֶה תָּלוּי, לָזֶה נִקְרָא קוֹל דְּבָרִים. אַתֶּם שּמְעִים, שֶׁשְּׁמִיעָה לֹא תְלוּיָה אֶלָּא בָּזֶה, מִשּׁוּם שֶׁשְּׁמִיעָה תְּלוּיָה בַּדִּבּוּר, וּמִשּׁוּם כָּךְ

אַתֶּם שׁוֹמְעִים, דִּשְׁמִיעָה לָא תַּלְיָא אֶלָּא בְּהַאי. בְּגִין דִּשְׁמִיעָה בְּדִבּוּר תַּלְיָא. וּבְּגִין כָּךְ אַתֶּם שׁוֹמְעִים. (ס"א אתם שומעים, ושמיעה בדבור תליא) וְהָא אוֹקְמוּהָ, (שמות כא) וְרָצַע אֲדוֹנָיו אֶת אָזְנוֹ בַּמַּרְצֵעַ, בְּגִין דְּפָגִים אַתְרָא דְּאִקְרֵי שְׁמִיעָה, וְהוּא דִּבּוּר וְהוּא שְׁמִיעָה.

אַתֶּם שׁוֹמְעִים. ששמיעה לא תלויה אלא בזה, בגלל ששמיעה בדיבור תלויה, ובגלל זה אתם שומעים. (אתם שומעים, ושמיעה תלויה בדיבור) וַהֲרֵי פֵּרְשׁוּהָ, (שמות כא) וְרָצַע אֲדנָיו אֶת אָזְנוֹ בַּמַּרְצֵעַ, מִשּׁוּם שֶׁפָּגַם מָקוֹם שֶׁנִּקְרָא שְׁמִיעָה, וְהוּא דִּבּוּר וְהוּא שְׁמִיעָה.

בזוהר – ספר דברים-פרשת כי תצא -דף רע"ח ע"ב

אֵין מִצְוָה שֶׁלֹּא נִכְלְלוּ שָׁם עֶשֶׂר סְפִירוֹת

לֵית פִּקּוּדָא, דְּלָא אִתְכְּלִילוּ תַּמָּן עֶשֶׂר סְפִירוֹת. בַּתֵּיבָה תַּחְתִּיִּים שְׁנִיִּים וּשְׁלִישִׁים תַּעֲשֶׂיהָ. לְאַכְלְלָא בָּהּ, כֹּהֲנִים לְוִיִּם וְיִשְׂרְאֵלִים. תֵּיבָה שְׁכִינָה עִמְּהוֹן, תּוֹרַת יְיָ', אִיהִי רְבִיעִית הַהִין, ה' רְבִיעָאָה. וּמְשׁוּלֶּשֶׁת בְּיה"ו, לְאַשְׁלְמָא בֵּיהּ ידוד. וְעַשְׂרָה דַּרְגִּין דְּאִתְכְּלִילוּ בֵּיהּ, דְּאִינּוּן יוֹ"ד הֵ"א וָא"ו הֵ"א. לְאִתְקַיְּימָא בְּהוּ בְּיִשְׂרָאֵל, (דברים ד) וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּיְיָ' אֱלֹהֵיכֶם וְגוֹ', (דברים יד) בָּנִים אַתֶּם לַיְיָ' אֱלֹהֵיכֶם. הַאי שְׁמָא שֻׁלְטָנוּתֵיהּ בְּצוּלְמָא דְּבַר נָשׁ, וְעַל כָּל אֵבֶר וְאֵבֶר דִּילֵיהּ.

אֵין מִצְוָה שֶׁלֹּא נִכְלְלוּ שָׁם עֶשֶׂר סְפִירוֹת. בַּתֵּבָה – (בראשית ו) תַּחְתִּיִּם שְׁנִיִּם וּשְׁלִישִׁים תַּעֲשֶׂהָ, לְהַכְלִיל בָּהּ כֹּהֲנִים לְוִיִּם וְיִשְׂרְאֵלִים. תֵּבָה שְׁכִינָה עִמָּהֶם, תּוֹרַת ה', הִיא רְבִיעִית הַהִין, ה' רְבִיעִית. וּמְשֻׁלֶּשֶׁת בְּיה"ו, לְהַשְׁלִים בּוֹ יֱהִֹוִ"ה. וְעֶשֶׂר דְּרָגוֹת שֶׁנִּכְלְלוּ בוֹ, שֶׁהֵן יוֹ"ד הֵ"א וָא"ו הֵ"א. לְהִתְקַיֵּם בָּהֶם בְּיִשְׂרָאֵל, (דברים ד) וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּה' אֱלֹהֵיכֶם וְגוֹ', (שם יד) בָּנִים אַתֶּם לַה' אֱלֹהֵיכֶם. שֵׁם זֶה שִׁלְטוֹנוֹ בְצֶלֶם הָאָדָם, וְעַל כָּל אֵיבָר וְאֵיבָר שֶׁלּוֹ.

בזוהר – ספר דברים-פרשת האזינו -דף רפ"ו ע"ב

מֹּשֶׁה הוֹכִיחַ לָהֶם לְיִשְׂרָאֵל, בְּאַהֲבָה הָיוּ כָּל דְּבָרָיו, שֶׁכָּתוּב וּבְךְ בָּחַר ה' אֱלֹהֶיךְ לִהְיוֹת לוֹ לְעַם

(דברים לב) הַאֲזִינוּ הַשָּׁמַיִם וַאֲדַבֵּרָה וְתִשְׁמַע הָאָרֶץ אִמְרֵי פִי, רִבִּי יְהוּדָה פָּתַח, (שיר השירים ה) פָּתַחְתִּי אֲנִי לְדוֹדִי וְדוֹדִי חָמַק עָבָר וְגוֹ', בִּקַּשְׁתִּיהוּ וְלֹא מְצָאתִיהוּ קְרָאתִיו וְלָא עָנָנִי. מַה כְּתִיב לְעֵילָּא. אֲנִי יְשֵׁנָה וְלִבִּי עֵר וְגוֹ'. אֲנִי יְשֵׁנָה, אָמְרָה כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל. אֲנִי יְשֵׁנָה, מִפִּקּוּדֵי אוֹרַיְיתָא, בְּזִמְנָא דַּאֲזִילְנָא בְּמַדְבְּרָא. וְלִבִּי עֵר, לְאַעֲלָא לְאַרְעָא, לְמֶעְבַּד לְהוּ (נימוסין) דְּהָא כָּל פִּקּוּדֵי אוֹרַיְיתָא בְּאַרְעָא מִשְׁתַּכְּחִין. קוֹל דּוֹדִי דוֹפֵק, דָּא מֹשֶׁה. דְּאוֹכַח לְהוּ לְיִשְׂרָאֵל בְּכַמָּה וִיכּוּחִין, (דף רפ"ו ע"ב) בְּכַמָּה קְטָטִין. דִּכְתִּיב, (דברים א) אֵלֶּה הַדְּבָרִים וְגוֹ', (דברים ט) מַמְרִים הֱיִיתֶם וְגוֹ'. (דברים ט) וּבְחוֹרֵב הִקְצַפְתֶּם וְגוֹ'. הֲדָא הוּא דִכְתִיב, (שיר השירים ה) דוֹפֵק.

הַאֲזִינוּ הַשָּׁמַיִם וַאֲדַבֵּרָה וְתִשְׁמַע הָאָרֶץ אִמְרֵי פִי (דברים לב). רַבִּי יְהוּדָה פָּתַח, (שיר השירים ה) פָּתַחְתִּי אֲנִי לְדוֹדִי וְדוֹדִי חָמַק עָבָר וְגוֹ', בִּקַּשְׁתִּיהוּ וְלֹא מְצָאתִיהוּ קְרָאתִיו וְלֹא עָנָנִי. מַה כָּתוּב לְמַעְלָה? אֲנִי יְשֵׁנָה וְלִבִּי עֵר וְגוֹ'. אֲנִי יְשֵׁנָה. אָמְרָה כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל, אֲנִי יְשֵׁנָה – מִמִּצְווֹת הַתּוֹרָה, בִּזְמַן שֶׁהָלַכְתִּי בַמִּדְבָּר. וְלִבִּי עֵר – לַעֲלוֹת לָאָרֶץ, לַעֲשׂוֹת אוֹתָם (חובות), שֶׁהֲרֵי כָּל מִצְווֹת הַתּוֹרָה נִמְצָאוֹת בָּאָרֶץ. קוֹל דּוֹדִי דוֹפֵק – זֶה מֹשֶׁה, שֶׁהוֹכִיחַ לָהֶם לְיִשְׂרָאֵל בְּכַמָּה וִכּוּחִים, בְּכַמָּה מְרִיבוֹת, שֶׁכָּתוּב (דברים א) אֵלֶּה הַדְּבָרִים וְגוֹ', (שם ט) מַמְרִים הֱיִיתֶם וְגוֹ', (שם) וּבְחֹרֵב הִקְצַפְתֶּם וְגוֹ'. זֶהוּ שֶׁכָּתוּב דּוֹפֵק.

וְעִם כָּל דָּא דְּמֹשֶׁה אוֹכַח לְהוּ לְיִשְׂרָאֵל, בִּרְחִימוּתָא הֲווֹ כָּל מִלּוֹי, דִּכְתִּיב, (דברים ז) כִּי עַם קָדוֹשׁ אַתָּה לַיְיָ' אֱלֹהֶיךָ. וּבְךָ בָּחַר יְיָ' אֱלֹהֶיךָ לִהְיוֹת לוֹ לְעָם וְגוֹ' (דברים יד) בָּנִים אַתֶּם לַיְיָ' אֱלֹהֵיכֶם (דברים ד) וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּיְיָ'. וְעַל דָּא (דברים כז) וְשָׁמַעְתָּ בְּקוֹל יְיָ' אֱלֹהֶיךָ. (דברים ז) כִּי מֵאַהֲבַת יְיָ' אֶתְכֶם. הֲדָא הוּא דִכְתִיב, (שיר השירים ה) פִּתְחִי לִי אֲחוֹתִי רַעְיָתִי.

וְעִם כָּל זֶה שֶׁמֹּשֶׁה הוֹכִיחַ לָהֶם לְיִשְׂרָאֵל, בְּאַהֲבָה הָיוּ כָּל דְּבָרָיו, שֶׁכָּתוּב (דברים ז) כִּי עַם קָדוֹשׁ אַתָּה לַה' אֱלֹהֶיךְ, (שם יד) וּבְךְ בָּחַר ה' אֱלֹהֶיךְ לִהְיוֹת לוֹ לְעַם וְגוֹ', בָּנִים אַתֶּם לַה' אֱלֹהֵיכֶם, (שם ד) וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּה'. וְעַל זֶה (שם כז) וְשָׁמַעְתָּ בְּקוֹל ה' אֱלֹהֶיךְ. (שם ז) כִּי מֵאַהֲבַת ה' אֶתְכֶם. זֶהוּ שֶׁכָּתוּב (שיר השירים ה) פִּתְחִי לִי אֲחֹתִי רַעְיָתִי.

מַה כְּתִיב. (שם) קַמְתִּי אֲנִי לִפְתּוֹחַ לְדוֹדִי, אָמְרוּ יִשְׂרָאֵל בְּעוֹד דַּהֲוֵינָן זְמִינִין לְמֵיעַל לְאַרְעָא, וּלְקַבְּלָא אִינּוּן פִּקּוּדֵי אוֹרַיְיתָא עַל יְדוֹי דְּמֹשֶׁה. מַה כְּתִיב, (שם) וְדוֹדִי חָמַק עָבָר. דִּכְתִּיב, (דברים לד) וַיָּמָת שָׁם מֹשֶׁה עֶבֶד יְיָ'. בִּקַּשְׁתִּיהוּ וְלֹא מְצָאתִיהוּ, דִּכְתִּיב וְלֹא קָם נָבִיא עוֹד בְּיִשְׂרָאֵל כְּמֹשֶׁה. קְרָאתִיו וְלֹא עָנָנִי, דְּלָא הֲוָה דָּרָא כְּדָרָא דְּמֹשֶׁה, דְקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא שָׁמַע לְקַלֵיהוֹן, וְעָבַד לְהוּ נִסִּין וְנִימוּסִין, כְּמָה דְּעָבַד עַל יְדוֹי.

מַה כָּתוּב? (שם) קַמְתִּי אֲנִי לִפְתֹּחַ לְדוֹדִי. אָמְרוּ יִשְׂרָאֵל, בְּעוֹד שֶׁהָיִינוּ מְזֻמָּנִים לַעֲלוֹת לָאָרֶץ וּלְקַבֵּל מִצְווֹת הַתּוֹרָה הָאֵלּוּ עַל יְדֵי מֹשֶׁה, מַה כָּתוּב? (שם) וְדוֹדִי חָמַק עָבָר, שֶׁכָּתוּב (דברים לד) וַיָּמָת שָׁם מֹשֶׁה עֶבֶד ה'. בִּקַּשְׁתִּיהוּ וְלֹא מְצָאתִיהוּ, שֶׁכָּתוּב וְלֹא קָם נָבִיא עוֹד בְּיִשְׂרָאֵל כְּמֹשֶׁה. קְרָאתִיו וְלֹא עָנָנִי, שֶׁלֹּא הָיָה דוֹר כְּדוֹרוֹ שֶׁל מֹשֶׁה, שֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שָׁמַע לְקוֹלָם וְעָשָׂה לָהֶם נִסִּים וְחֻקִּים, כְּמוֹ שֶׁעָשָׂה עַל יָדָיו.

בזוהר – תיקוני הזוהר-תקונא עשרין, וחד ועשרין -דף נד ע"ב

צַדִּיקִים גְּמוּרִים אֵלּוּ הֵם שֶׁשּׁוֹמְרִים חַ"י וְשַׁבָּתוֹת וְיָמִים טוֹבִים

צַדִּיקִים גְּמוּרִים אִלֵּין אִינוּן דְּנָטְרִין חַ"י וְשַׁבָּתוֹת וְיֹמִין טָבִין, עֲלַיְיהוּ אִתְּמַר וַתָּשָׁב אֵלָיו הַיּוֹנָה לְעִת עִִרֶב וְדָא עַרְבֵי שַׁבָּתוֹת וְיוֹמִין טָבִין, דִּשְׁכִינְתָּא קָא אַתְיָא לְשַׁרְיָא עֲלַיְיהוּ בְּגִין דְּאִינוּן קֹדֶשׁ, כְּמָה דְאַתְּ אָמַר (ירמיה ב ג) קֹדֶשׁ יִשְׂרָאֵל לַיהו"ה, וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּיהו"ה אלהיכ"ם חַיִּים כֻּלְּכֶם הַיּוֹם (דברים ד ד).

צַדִּיקִים גְּמוּרִים אֵלּוּ הֵם שֶׁשּׁוֹמְרִים חַ"י וְשַׁבָּתוֹת וְיָמִים טוֹבִים, עֲלֵיהֶם נֶאֱמַר וַתָּשָׁב אֵלָיו הַיּוֹנָה לְעֵת עֶרֶב, וְזֶה עַרְבֵי שַׁבָּתוֹת וְיָמִים טוֹבִים, שֶׁשְּׁכִינָה בָאָה לִשְׁרוֹת עֲלֵיהֶם מִשּׁוּם שֶׁהֵם קֹדֶשׁ, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר קֹדֶשׁ יִשְׂרָאֵל לַיהו"ה, וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּיהו"ה אֱלֹהֵיכֶ"ם חַיִּים כֻּלְּכֶם הַיּוֹם.

וְאִינוּן צַדִּיקִים גְּמוּרִים דְּנִכְתָּבִין וְנֶחתָמִין לְאַלְתַּר לְחַיִּים, וּכְתִיבִין בְּסִפְרָא דְחַיֵּי, כְּמָה דְאַתְּ אָמַר וּבְסֵפֶר חַיִּים בְּרָכָה וכו', בֵּינוּנִיִּים דִּכְּלִילָן מֵחוֹל וְקֹדֶשׁ תַּלְיָין עַד יוֹם הַכִּפּוּרִים דְּאִיהוּ כְּגַוְונָא דְתֵּיבַת נֹחַ, אִם תַּיְיבִין בִּתְיוּבְתָּא יְקַבֵּל לוֹן וְיִכָּתְבוּן לְחַיֵּי, וְאִם לַאו יִכָּתְבוּן לְמִיתָה עִם אָחֳרָנִין, דְּאִתְּמַר בְּהוֹן (בראשית ז כא) וַיִּגְוַע כָּל בָּשָׂר וכו', וּבֵינוּנִיִּים בְּגִין דְּאִית בְּהוֹן פִּקּוּדִין וְחוֹבִין, אִתְּמַר בְּהוֹן (שם ו יט) וּמִכָּל הָחַי מִכָּל בָּשָׂר וכו', מִכָּל הָחַי מִסִּטְרָא דְזַכְוָון, מִכָּל בָּשָׂר מִסִּטְרָא דְחוֹבִין. (ועוד דבזמנא דייתי משיחא כל אינון דנטרו אות ברית ישזיב יתהון ממותנא, דבההוא זמנא יתבטל מותנא, דהוו מתנבאין אינון נביאיא דאספקלריא דלא נהרא דלא ישתארון אלא חד מעיר ושנים ממשפחה, כגון ההוא דכתיב (שם ז ט) שנים שנים באו אל נח, ואית מאן דאמר שבעה שבעה מסטרא דבת שבע, ואלין אינון חד מעיר, נח דא שבת, דביה נייחא דירית לה צדיק, שנים שנים תרין יומין חד דראש השנה וחד דיום הדין, דתניינא איהו מספק ויומא חדא דיום הכפורים, ויומא חדא דשבועות, ושבעה שבעה אינון שבעה יומי דסכות ושבעה יומי דפסחא, דמאן דנטיר אינון יומין עתיד לאשתזבא בגלותא).

וְהֵם צַדִּיקִים גְּמוּרִים שֶׁנִּכְתָּבִים וְנֶחְתָּמִים לְאַלְתַּר לְחַיִּים, וּכְתוּבִים בְּסֵפֶר הַחַיִּים, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר וּבְסֵפֶר חַיִּים בְּרָכָה וְכוּ'. הַבֵּינוֹנִיִּים שֶׁכְּלוּלִים מֵחֹל וְקֹדֶשׁ, תְּלוּיִים עַד יוֹם הַכִּפּוּרִים, שֶׁהוּא כְמוֹ תֵּבַת נֹחַ, וְאִם שָׁבִים בִּתְשׁוּבָה, יְקַבֵּל אוֹתָם וְיִכָּתְבוּ לְחַיִּים, וְאִם לֹא, יִכָּתְבוּ לְמִיתָה עִם הָאֲחֵרִים, שֶׁנֶּאֱמַר בָּהֶם וַיִּגְוַע כָּל בָּשָׂר וְכוּ', וְהַבֵּינוֹנִיִּים, מִשּׁוּם שֶׁיֵּשׁ בָּהֶם מִצְווֹת וַעֲבֵרוֹת, נֶאֱמַר בָּהֶם וּמִכָּל הָחַי מִכָּל בָּשָׂר וְכוּ', מִכָּל הָחַי – מִצַּד שֶׁל הַזְּכֻיּוֹת, מִכָּל בָּשָׂר – מִצַּד הָעֲבֵרוֹת. [ועוד, שבזמן שיבא המשיח, כל אלו ששמרו אות הברית, יציל אותם ממגפה, שבאותו זמן תתבטל המגפה, שהיו מתנבאים אותם נביאים של האספקלריה שלא מאירה, שלא ישארו אלא אחד מעיר ושנים ממשפחה, כמו אותו שכתוב שנים שנים באו אל נח, ויש מי שאומר שבעה שבעה, מצד של בת שבע, ואלו הם אחד מעיר. נח זה שבת, שבו מנוחה שיורש אותה הצדיק, שנים שנים, שני ימים, אחד של ראש השנה ואחד של יום הדין, שהשני הוא מספק, ויום אחד של יום הכפורים, ויום אחד של שבועות, ושבעה שבעה הם שבעה ימי סכות ושבעת ימי פסח, שמי ששומר אותם ימים עתיד להנצל בגלות].

בזוהר – זוהר חדש-פרשת בראשית

יִשְׂרָאֵל שֶׁדָּבְקוּ בַּקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, עוֹשִׂים חֶשְׁבּוֹן לַלְּבָנָה, וְהֵם דְּבֵקִים בָּהּ וּמַעֲלִים אוֹתָהּ לְמַעְלָה

תָּא חֲזֵי, נְקוּדָה חָדָא שֵׁירוּתָא מִתַּמָּן לְמִימְנֵי, דְּהָא מַה דִּלְגוֹ מֵהַהוּא נְקוּדָה, לָא אִתְיְידַע, וְלָא אִתְיְיהֵיב לְמִימְנֵי. וְאִית נְקוּדָה לְעֵילָא, סָתִים וְלָא אִתְגַּלְּיָיא כְּלָל, וְלָא אִתְיְידָע, וּמִתַּמָּן שֵׁירוּתָא לְמִימְנֵי, כָּל סָתִים וַעֲמִיקָא. הָכֵי נָמֵי אִית נְקוּדָה לְתַתָּא דְאִתְגַּלְּיָיא, וּמִתַּמָּן הוּא שֵׁירוּתָא לְכָל חוּשְׁבְּנָא וּלְכָל מִנְיָן.

בֹּא וּרְאֵה, נְקֻדָּה אַחַת הָרֵאשִׁית לִמְנוֹת מִשָּׁם, שֶׁהֲרֵי מַה שֶּׁלִּפְנִים מֵאוֹתָהּ נְקֻדָּה, לֹא נוֹדָע וְלֹא נִתָּן לִמְנוֹת, וְיֵשׁ נְקֻדָּה לְמַעְלָה נִסְתֶּרֶת, וְלֹא הִתְגַּלְּתָה כְּלָל וְלֹא נוֹדְעָה, וּמִשָּׁם הָרֵאשִׁית לִמְנוֹת כָּל נִסְתָּר וְעָמֹק, כָּךְ גַּם יֵשׁ נְקֻדָּה לְמַטָּה שֶׁהִתְגַּלְּתָה, וּמִשָּׁם הוּא הָרֵאשִׁית לְכָל חֶשְׁבּוֹן וּלְכָל מִנְיָן.

וְעַל דָּא הָכָא הוּא אֲתַר, לְכָל תְּקוּפוֹת וְגִימַטְרִיָּאוֹת עִיבּוּרִין זְמַנִּין חַגֵּי וְשַׁבַּתֵּי. וְיִשְׂרָאֵל דְּדָבְקוּ בֵּיהּ בְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, עָבְדִין חוּשְׁבְּנָא לְסִיהֲרָא, וְאִינוּן דָּבְקִין בָּהּ, וְסָלְקִין לָהּ לְעֵילָא, דִּכְתִיב (דברים ד) וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּה' אֱלֹהֵיכֶם וְגו'.

וְעַל כֵּן כָּאן הוּא מָקוֹם לְכָל הַתְּקוּפוֹת וְגֵימַטְרִיָּאוֹת וְעִבּוּרִים וּזְמַנִּים וְחַגִּים וְשַׁבָּתוֹת, וְיִשְׂרָאֵל שֶׁדָּבְקוּ בַּקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, עוֹשִׂים חֶשְׁבּוֹן לַלְּבָנָה, וְהֵם דְּבֵקִים בָּהּ וּמַעֲלִים אוֹתָהּ לְמַעְלָה, שֶׁכָּתוּב (דברים ד ד) וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּה' אֱלֹהֵיכֶם וְגוֹ'.

בזוהר – זוהר חדש-פרשת ויצא

אַשְׁרֵיהֶם יִשְׂרָאֵל שֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא נָתַן לָהֶם תּוֹרָה לְגַלּוֹת לָהֶם סוֹדוֹת עֶלְיוֹנִים

זַכָאִין אִינוּן יִשְׂרָאֵל, דְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא יְהֵיב לְהוֹן אוֹרַיְיתָא, לְגַלָּאָה לוֹן רָזִין עִילָּאִין. מַאן דְּאָחֵיד בְּאוֹרַיְיתָא, סָמְכָא לֵיהּ, וּמַחְזְקָא לֵיהּ עַל יַרְכוֹי, דְּלָא יִסְטֵי לְיָמִינָא וְלִשְׂמָאלָא. זַכָּאִין אִינוּן יִשְׂרָאֵל דְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא יְהַב לוֹן אוֹרַיְיתָא, לְגַלָּאָה לוֹן רָזִין עִילָּאִין. עֲלַיְיהוּ כְּתִיב (דברים ד) וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּה' אֱלֹהֵיכֶם חַיִּים כֻּלְּכֶם הַיּוֹם.

אַשְׁרֵיהֶם יִשְׂרָאֵל שֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא נָתַן לָהֶם תּוֹרָה לְגַלּוֹת לָהֶם סוֹדוֹת עֶלְיוֹנִים, עֲלֵיהֶם כָּתוּב (דברים ד) וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּה' אֱלֹהֵיכֶם חַיִּים כֻּלְּכֶם הַיּוֹם.

בזוהר – זוהר חדש-פרשת מטות

נִּשְׁמַת יִשְׂרָאֵל בָּאָה מֵרוּחַ אֱלֹהִים חַיִים

הַנִּבְעֶלֶת לְיִשְׂרָאֵל, תָּנִינָן, כְּתִיב, (דברים ד) וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּה' אֱלֹהֵיכֶם חַיִּים כֻּלְּכֶם הַיּוֹם. מַאי טַעְמָא, מִשּׁוּם דְּנִשְׁמָתָא דְיִשְׂרָאֵל, אַתְיָיא מֵרוּחָא דֵאלֹהִים חַיִּים. דִּכְתִיב, (ישעיה נז) כִּי רוּחַ מִלְּפָנַי יַעֲטוֹף. מַשְׁמַע דִּכְתִיב מִלְּפָנַי. וּבְגִין כָּךְ אִתְּתָא דְּהִיא בְּתוּלְתָּא, דְּלָא אִתְדַּבְּקַת בְּדִינָא קַשְׁיָא דִשְׁאָר עַמִּין, וְאִתְדַּבְּקַת בְּיִשְׂרָאֵל, רַחֲמִין נָצְחָא וְאִתְכַּשְׁרַת.

בְּתוּלָה הַנִּבְעֶלֶת לְיִשְׂרָאֵל, שָׁנִינוּ, כָּתוּב (דברים ד) וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּה' אֱלֹהֵיכֶם חַיִּים כֻּלְּכֶם הַיּוֹם. מָה הַטַּעַם? מִשּׁוּם שֶׁנִּשְׁמַת יִשְׂרָאֵל בָּאָה מֵרוּחַ אֱלֹהִים חַיִים, שֶׁכָּתוּב (ישעיה נז) כִּי רוּחַ מִלְּפָנַי יַעֲטוֹף. מִמַּשְׁמָע שֶׁכָּתוּב מִלְּפָנַי. וּמִשּׁוּם כָּךְ, אִשָּׁה שֶׁהִיא בְתוּלָה, שֶׁלֹּא נִדְבְּקָה בַּדִּין הַקָּשֶׁה שֶׁל שְׁאָר הָעַמִּים, וְנִדְבְּקָה בְּיִשְׂרָאֵל – הָרַחֲמִים מְנַצְּחִים, וְהִיא כְשֵׁרָה.

בזוהר – זוהר חדש-שיר השירים

בֵּית הַמִּקְדָּשׁ הוּא יָתֵר בְּכַמָּה קִדּוּשִׁים וּבְכַמָּה עִלּוּיִים, בֵּית הַמִּקְדָּשׁ אֶחָד, וִירוּשָׁלַיִם אַחַת, וּבֵית קֹדֶשׁ הַקְּדָשִׁים לִפְנִים מֵהֶם, שֶׁהוּא הַפְּנִימִי מִכֻּלָּם

שְׁחוֹרָה אֲנִי, כַּד חָזֵינָא כַּמָּה חַיָּיבִין דְּמַרְגִּיזִין לְמָארֵי כוֹלָּא, וַאֲנָא זָן לוֹן בְּסִטְרָא דְהַהוּא כְּלִילוּ דִּלְתַתָּא דְּבִי. וְנָאוָה, מִסִּטְרָא דִלְעֵילָּא.

שְׁחוֹרָה אֲנִי – כְּשֶׁרָאִיתִי כַּמָּה רְשָׁעִים שֶׁמַּרְגִּיזִים אֶת רִבּוֹן הַכֹּל, וַאֲנִי זָן אוֹתָם בַּצַּד שֶׁל אוֹתָהּ הַהַכְלָלָה שֶׁלְּמַטָּה שֶׁבִּי, וְנָאוָה מֵהַצַּד שֶׁלְּמַעְלָה.

בְּנוֹת יְרוּשָׁלַיִם, אַף עַל גַּב דִּירוּשָׁלַיִם וּבֵי מַקְדְּשָׁא כּוֹלָּא חָדָא, בֵּי מַקְדְּשָׁא אִיהוּ יַתִּיר, בְּכַמָּה קִדּוּשִׁין, בְּכַמָּה עִילּוּיִין. בֵּי מַקְדְּשָׁא חַד, וִירוּשָׁלַיִם חַד, וּבֵית קֹדֶשׁ הַקֳּדָשִׁים לְגוֹ מִינַּיְיהוּ, דְּהוּא פְּנִימָאָה מִכּוּלְהוּ.

בְּנוֹת יְרוּשָׁלַיִם – אַף עַל גַּב שֶׁיְּרוּשָׁלַיִם וּבֵית הַמִּקְדָּשׁ הַכֹּל אֶחָד, בֵּית הַמִּקְדָּשׁ הוּא יָתֵר בְּכַמָּה קִדּוּשִׁים וּבְכַמָּה עִלּוּיִים. בֵּית הַמִּקְדָּשׁ אֶחָד, וִירוּשָׁלַיִם אַחַת, וּבֵית קֹדֶשׁ הַקְּדָשִׁים לִפְנִים מֵהֶם, שֶׁהוּא הַפְּנִימִי מִכֻּלָּם.

וְהַאי בְּשַׁעֲתָא דְּמַטְרוֹנִיתָא אִתְקַשְׁטַת, וּבַעְיָא לְאְתְקָרְבָא בְּבַעֲלָהּ, וְהִיא אִתְקַשְּׁטָא, אִיהִי אָמְרַת לְאוּכְלוּסֶיהָ, שְׁחוֹרָה אֲנִי, מִסִּטְרָא דִלְתַתָּא. וְנָאוָה, בִּכְלִילוּ דְּסִטְרָא דִּלְעֵילָא יַתִּיר, בְּגִין דִּכְתִיב, (דברים ד) וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּה' אֱלֹהֵיכֶם. יִשְׂרָאֵל דְּבֵקִים בַּה', בְּהַהִיא תִּיקּוּנָא יַתִּיר מִכּוֹלָּא.

וְזְהִ בְּשָׁעָה שֶׁהַגְּבִירָה הִתְקַשְּׁטָה וְרוֹצָה לְהִתְקָרֵב לְבַעְלָהּ, וּמִתְקַשֶּׁטֶת וְאוֹמֶרֶת לַהֲמוֹנֶיהָ, שְׁחוֹרָה אֲנִי – מֵהַצַּד שֶׁלְּמַטָּה, וְנָאוָה – בְּהַכְלָלָה, שֶׁל הַצַּד שֶׁלְּמַעְלָה יוֹתֵר, (ונאוה בצד ההכללה שלמטה תלויה) מִשּׁוּם שֶׁכָּתוּב (דברים ד) וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּה' אֱלֹהֵיכֶם. יִשְׂרָאֵל דְּבֵקִים בַּה' בְּאוֹתוֹ הַתִּקּוּן יוֹתֵר מֵהַכֹּל.

שְׁחוֹרָה אֲנִי וְנָאוָה, אָמַר לֵיהּ אֵלִיָּהוּ, ר', כָּל אִלֵּין מִלִּין אִינוּן רְשִׁימִין לְעֵילָא עַד לָא תֵיתֵי לְעַלְמָא מִן שְׁמָךְ. וְהַשְׁתָּא בְּחַדְתּוּתָא קָיְימֵי כּוּלְהוּ כְּמִלְקַדְּמִין. וּבְחוֹתָמָא דְגוּשְׁפַּנְקָא דְּמַלְכָּא כּוּלְהוּ סְתִימִין.

שְׁחוֹרָה אֲנִי וְנָאוָה, אָמַר לוֹ אֵלִיָּהוּ: רַבִּי, כָּל הַדְּבָרִים הַלָּלוּ רְשׁוּמִים לְמַעְלָה טֶרֶם שֶׁתָּבֹא לָעוֹלָם מִשִּׁמְךְ, וְכָעֵת כֻּלָּם עוֹמְדִים בְּהִתְחַדְּשׁוּת כְּמוֹ מִקֹּדֶם. וּבְחוֹתַם הַטַּבַּעַת שֶׁל הַמֶּלֶךְ כֻּלָּם נִסְתָּרִים.

בזוהר – זוהר חדש-מדרש רות

אַשְׁרֵיהֶם יִשְׂרָאֵל, שֶׁהֵם מְצֻיָּנִים תָּמִיד בְּמִצְווֹת, בְּשִׁבְתָּם וּבְלֶכְתָּם, בְּשָׁכְבָּם וּבְקוּמָם

פָּתַח רַבִּי יוּדָאי וְאָמַר, (דברים ו) וּכְתַבְתָּם עַל מְזְזוֹת בֵּיתֶךָ וּבִשְׁעָרֶיךָ. מְזוּזַת כְּתִיב, מַאי טַעְמָא. אֶלָּא אַשְׁרֵיהֶם יִשְׂרָאֵל, שֶׁהֵם מְצוּיָינִים תָּמִיד בְּמִצְוֹת. בְּשִׁבְתָּם, וּבְלֶכְתָּם, בְּשָׁכְבָם, וּבְקוּמָם. דִּכְתִיב, בְּשִׁבְתְּךָ בְּבֵיתֶךָ וּבְלֶכְתְּךָ בַדֶּרֶךְ וּבְשָׁכְבְּךָ וּבְקוּמֶךְ.

פָּתַח רַבִּי יוּדַאי וְאָמַר, (דברים ו) וּכְתַבְתָּם עַל מְזֻזוֹת בֵּיתֶךְ וּבִשְׁעָרֶיךְ. מְזֻזוֹת כָּתוּב, מָה הַטַּעַם? אֶלָּא אַשְׁרֵיהֶם יִשְׂרָאֵל, שֶׁהֵם מְצֻיָּנִים תָּמִיד בְּמִצְווֹת, בְּשִׁבְתָּם וּבְלֶכְתָּם, בְּשָׁכְבָּם וּבְקוּמָם, שֶׁכָּתוּב בְּשִׁבְתְּךְ בְּבֵיתֶךְ וּבְלֶכְתְּךְ בַדֶּרֶךְ וּבְשָׁכְבְּךְ וּבְקוּמֶךְ.

כָל הַדָּבֵק בְּקוֹנוֹ, אֵינוֹ נִזּוֹק לְעוֹלָם

וְשֶׁיִּהְיוּ יִשְׂרָאֵל מְעוּטָרִים בְּתוֹרָה וּבְמִצְוֹת, כְּדֵי שֶׁיִּדְבְּקוּ תָּמִיד בְּהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא. דִּכְתִיב, וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּה' אֱלֹהֵיכֶם חַיִּים כֻּלְּכֶם הַיּוֹם. וְכָל הַדָּבֵק בְּקוֹנוֹ, אֵינוֹ נִיזּוֹק לְעוֹלָם.

וְשֶׁיִּהְיוּ יִשְׂרָאֵל מְעֻטָּרִים בְּתוֹרָה וּבְמִצְווֹת, כְּדֵי שֶׁיִּדְבְּקוּ תָמִיד בַּקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, שֶׁכָּתוּב וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּה' אֱלֹהֵיכֶם חַיִּים כֻּלְּכֶם הַיּוֹם. וְכָל הַדָּבֵק בְּקוֹנוֹ, אֵינוֹ נִזּוֹק לְעוֹלָם.

וְלֹא עוֹד, אֶלָּא שֶׁשְּׁנֵי מַלְאֲכֵי הַשָּׁרֵת מְלַוִּין לוֹ לָאָדָם, אֶחָד בִּימִינוֹ, וְאֶחָד בִּשְׂמֹאלוֹ. דִּכְתִיב, (תהלים צא) כִּי מַלְאָכָיו יְצַוֶּה לָךְ לִשְׁמָרְךָ בְּכָל דְּרָכֶיךָ. וְלֹא עוֹד, אֶלָּא שֶׁאִם תָּמִיד מָצוּי בְּמִצְוָה, כִּבְיָכוֹל, שֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא נַעֲשָׂה לוֹ שׁוֹמֵר. שֶׁנֶּאֱמַר, (תהלים קכא) ה' שׁוֹמְרֶךָ.

וְלֹא עוֹד, אֶלָּא שֶׁשְּׁנֵי מַלְאֲכֵי הַשָּׁרֵת מְלַוִּין לוֹ לָאָדָם, אֶחָד בִּימִינוֹ וְאֶחָד בִּשְׂמֹאלוֹ, שֶׁכָּתוּב (תהלים צא) כִּי מַלְאָכָיו יְצַוֶּה לָּךְ לִשְׁמָרְךְ בְּכָל דְּרָכֶיךְ. וְלֹא עוֹד, אֶלָּא שֶׁאִם תָּמִיד מָצוּי בְּמִצְוָה, כִּבְיָכוֹל שֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא נַעֲשֶׂה לוֹ שׁוֹמֵר, שֶׁנֶּאֱמַר (שם קכא) ה' שֹׁמְרֶךְ.

מַה עוֹשֶׂה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא. נוֹטֵל מַלְאָךְ הַהוֹלֵךְ בִּימִינוֹ, וּמַעֲמִידוֹ לְפָנָיו. וְהוּא עוֹמֵד בִּמְקוֹמוֹ. שֶׁנֶּאֱמַר, ה' צִלְּךָ עַל יַד יְמִינֶךָ. וְאוֹתוֹ הַמַּלְאָךְ שֶׁהוּא מִשְׂמֹאלוֹ, מַעֲמִידוֹ אַחֲרֵי הָאָדָם. וְהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מִיָּמִין וּמִשְׂמֹאל. נִמְצָא הָאָדָם נִשְׁמָר מִכָּל צְדָדָיו, מִי יוּכַל לְהַזִּיק אוֹתוֹ.

מָה עוֹשֶׂה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא? נוֹטֵל מַלְאָךְ הַהוֹלֵךְ בִּימִינוֹ, וּמַעֲמִידוֹ לְפָנָיו, וְהוּא עוֹמֵד בִּמְקוֹמוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר ה' צִלְּךְ עַד יַד יְמִינֶךְ. וְאוֹתוֹ הַמַּלְאָךְ שֶׁהוּא מִשְּׂמֹאלוֹ, מַעֲמִידוֹ אַחֲרֵי הָאָדָם, וְהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מִיָּמִין וּמִשְּׂמֹאל. נִמְצָא הָאָדָם נִשְׁמָר מִכָּל צְדָדָיו, מִי יוּכַל לְהַזִּיק אוֹתוֹ.

וְעַל כֵּן, צָרִיךְ שֶׁלֹּא יְהֵא הָאָדָם מָצוּי בְּלֹא תוֹרָה וּבְלֹא מִצְוֹת, אֲפִילּוּ שָׁעָה אַחַת. בְּבֵיתוֹ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שׁוֹמְרוֹ מִבַּחוּץ, וְהָאָדָם מִבִּפְנִים.

וְעַל כֵּן צָרִיךְ שֶׁלֹּא יְהֵא הָאָדָם מָצוּי בְּלֹא תוֹרָה וּבְלֹא מִצְווֹת אֲפִלּוּ שָׁעָה אַחַת. בְּבֵיתוֹ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שׁוֹמְרוֹ מִבַּחוּץ, וְהָאָדָם מִבִּפְנִים.

בזוהר – זוהר חדש-תקונא קדמאה

סוֹד הַבְּרִית לָמָּה שָׂמִים עָרְלָה בִּכְלִי עָפָר?

בְּרֵאשִׁית בָּרָא אֱלֹהִים. בְּרִי"ת אֵ"שׁ. אָמַר רִבִּי אֶלְעָזָר אַבָּא רָזָא דִּבְרִית אַמַּאי שַׁוֵּי עָרְלָה בְּמָאנָא דעַפְרָא. אָמַר לוֹ בְּרִי יוֹמָא חֲדָא שָׂכִילְנָא לְאֵלִיָּהוּ שָׁאִילְנָא לֵהּ עָרְלָה אָמְרֵי תַּקִּינוּ לֵהּ מָאנָא בְּעַפְרָא. אָמַר לִי עָרְלָה וַדַּאי אִיהוּ בַּת זוּגֵהּ דְּנָחָשׁ הַקַּדְמוֹנִי, דְּגָרִים מִיתָא לָאָדָם וּלְכָל בִּרְיָן. וּבְגִינֵהּ מְתַקְּנִין מָאנָא דְּעַפְרָא, וְהַהוּא עַפְרָא מְזוֹנָא לְהַהוּא דְּאִתְּמַר בֵּהּ וְנָחָשׁ עָפָר לַחְמוֹ, וּבְדָא אִתְפְּרַשׁ מִבַּר נָשׁ. וְעָלֵהּ אִתְּמַר (שמות כ) לֹא תִנְאַף לָא תֵּיהַב לֵהּ אֲתַר דְּאִתְהֲנֵי מִנֵּהּ, אֶלָּא דְּיָהִיב לֵהּ מְזוֹנָא לְבַר. וּבְגִין דָּא פָּלִיג לֹא תֵּ'ן אַ'ף, לָא תֵּיהַב לֵהּ אַתְרָא פְּרִיעָה נוּקְבָא דְּסַמָּאֵל אוֹשִׁיד דָּמָא, עָלֵהּ אִתְּמַר לֹא תִרְצַח, כַּלְבָּא צָרִיךְ לְמֵיהַב לֵהּ דָּמָא לְדָא עַפְרָא וּלְדָא דָּמָא לְקַיְּמָא בְּהוֹן (משלי כה) אִם רָעֵב שֹׂנַאֲךָ הַאֲכִילֵהוּ לֶחֶם וְאִם צָמֵא הַשְׁקֵהוּ מַיִם. וְכֹלָּא לְבַר וּבְדָא שֵׁזִיב מִנְּהוֹן מִחִבּוּט הַקֶּבֶר וּמִחַרְבָּא דְּמַלְאָךְ הַמָּוֶת. הַאי אִיהוּ לְחַיָּבָא. אֲבָל לַבֵּינוֹנִיִּים הַאי דָּמָא אִתְחֲשִׁיב לֵהּ דָּמָא דְּקֻרְבְּנָא. וְהַאי עַפְרָא אִתְחֲשִׁיב

עֶזְרִי מֵעִם הַשֵּׁם עוֹשֵׂה שָׁמַיִם וָאָרֶץ

 

ספר

זוהר הפסוקים

לכל פרשיות התורה

פרשת ואתחנן – חלק א'

והוא מאמרי הזוהר מלוקט מכל ספרי הזוהר השייכים לאותו פסוק בפרשת השבוע, למען ילמדו בו אחרי לימוד שניים מקרא ואחד תרגום, ויעסקו בזוהר הקדוש בשבת קודש. וכן בכל ימות השבוע, ובכך ימשך על עצמו קדושת שבת קודש מהיכל התנא האלקי הרשב"י זיע"א. יסודו מהספר מפתחות הזוהר אשר ליקט הצה"ק רבי משה גאלנטי הזקן זי"ע, וציין שם על פסוקי התנ"ך היכן נמצאים בזוהר הקדוש, ובספר זה פתחנו והבאנו המקומות כל מאמרי הזוהר דבר דיבור על אופנו, מאמרים שלימים מספר הזוהר, ועוד הוספנו מאמרים מהזוהר הקדוש על הפסוקים, אשר לא הובאו אצל הרב המחבר, וכן הכל עם ניקוד מפוסק, ומבואר בלשון הקודש וכותרות המאמרים, למען ירוץ הקורא בו ויתן חשקו ויתלהב וישמח בלימוד הזוהר הקדוש.

יָצָא לָאוֹר עַל יְדֵי "מִפְעַל הַזֹּהַר הָעוֹלָמִי"

בעיה"ק בת ים תובב"א

הספר הזה יוצא לאור י"ד אב תשע"ו לפ"ק

בהשגחת מסובב כל הסיבות כמו החודש שיצא לפני 450 שנה.

הקדמה

הצה"ק מורנו הרב רבי משה גלאנטי הזקן בן הרה"ק מרדכי זיע"א, היה תלמיד מרן הבית יוסף, וחיבר שו"ת ונדפס חלק א', ובסימן קכ"ד כתב, שמרן נתן לו רשות בהיותו בן כ"ב שנה לעסוק בגיטין וקדושין, (מערכת הגדולים להחיד"א מערכת מ' אות קי"א), הוא בעל מחבר ספר מפתח הזוהר. וספר קהלת יעקב על ספר קהלת על פי הקבלה, וספר דרשות וחידושים.

וזה נוסח השער הישן:

מפתח הזוהר

מורה מקום מכל הפסוקים הנמצאים בספר הזוהר, והם תועלת גדול ודבר עיקרי למען יוכל כל איש ואיש למצוא את מבוקשו בחיפזון נמרץ להיות ספר הזוהר בלי שמפתחוה כגוף בלא נשמה רק שניהם כאחד טובים כי מה שחסר זה מלא זה

נדפס מחדש עם עיון נמרץ מזוקק שבעתיים בחודש תמוז ה' שכ"ו

[לפני 450 שנה בדיוק]

בוינציאה

———

 

הקדמת המחבר

הקדמה

אמר העבד הצעיר משה בן לאדוני אבי כבוד הרב מרדכי גאלנטי תנצב"ה, בראותי קדושת תהילת דברי אמרי הקדוש האלוהי רבי שמעון וחבריו ז"ל, ומאמריהם הנעימים מתוקים מדבש ונופת צופים, ואריח את ריח נרדי ודדי מאמריהם החשובים, ודרושיהם הנפלאים, מאבני שיש טהור חצובים, ובבא משה אל המשכן משכן העדות, לא ידע לעת מצוא איה מקום כבודם, הדרם והודם, בכל תושיה יתגלע, ונלאה למצוא הפתח, ולכן ראיתי ונתון אל לבי לפתח מפתחות מפותחות פתוחי חותם, תבנית באמת וישר עשויות תלויות כשרשרות ענקים לגרגרות, ונתתי אל לבי בתחילה להתנהל לרגל המלאכה הערוכה, כפי סדר כל פרשה ופרשה, ושמתים והיצגתים לפני כל יודע דת ודין, בראש כל ספר וספר ערוכה בכל ושמורה, ומצאת כי תדרשנו, אם ככסף תבקשנו וכמטמונים תחפשנו.

אחרי כן דיברתי אני אל לבי מה הבטחון הזה, אשר בטחת לבוא בגבורות ספורות כללי מהללי מאמרי הקדוש האלוהי הרשב"י וחבריו זצ"ל כי זה הים רחב ידיים, שם אניות יהלכון, כמצולות מבהילות, יעלו שמים ירדו תהומות, וסוף סוף המעיין חתום וסתום כחומה גבוה דלתיים ובריח, מבריח מן הקצה אל הקצה, ויענני לבי לעבור עליו לכוין ולחונן מפתחות, לפתוח שער שומרי גינת אגוז להיכנס בהם כל יוצא ובא לאכול מפריו ולשבוע מטובו, ופתח ואין סוגר, אז הבדיל משה עדר עדר לבדו, פסוקי תורה נביאים וכתובים ומאמריהם הקדושים על שנים עשר עמודים מוחלקים, זמן תורה לחוד, זמן תפילה לחוד, השארות הנפש והנשמה, קדושת שבת ויום טוב, עניני צדקה וגמילות חסדים, עניני חתן וכלה ומצות פריה ורביה, ענין חורבן הבית ובנינו, קדושת הארץ וזכות לשוכן וימות בה, עניני תשובה, וסיפורים ואגדות שאירעו לקדושים אשר בארץ המה, אלה הם שנים עשר עמודים אשר ראינו לייסד הבית עליהם, מסודרות על פי דברות אמרות משולבות על כתפי האפוד איש איש על דגלו באותות, וזה החלי בעזרת צור מחוללי, עכ"ל ההקדמה.

סיפור נפלא מהצה"ק המחבר והאריז"ל

כאשר התפרסם שמו של האר"י – רבי יצחק לוריא, מקובל מפורסם שהתגורר בצפת – כצדיק גדול שיודע להסתכל על אדם ולהציע לו תיקון לחטאיו, הגיע אליו רב ישיש בשם רבי משה גלנטי שהתגורר אף הוא בצפת. רבי משה ביקש מהאר"י שיביט עליו ויאמר לו כיצד עליו לתקן את דרכיו.

האר"י הביט בו ואמר: "אני רואה כי נכשלת בחטא של גזל".

"גזל?" לא הבין רבי משה. "הלא מעולם לא עסקתי במסחר. כל ימיי אני יושב בביתי ועוסק בתורה. את מי גזלתי וכיצד גזלתי?"

אך האר"י בשלו. "אינני יודע מה לומר לך, אך בשמיים יש עליך פגם של חטא גזל".

הלך רבי משה המודאג ושלח שליח שיכריז בכל רחבי העיר: לו יש איש או אישה שהוא חייב להם סכום כלשהו, אפילו הסכום הפעוט ביותר, יופיעו נא לפני רבי משה, והוא ימהר לשלם להם את חובו. למרות ההכרזות, איש לא הופיע.

חלפו כמה ימים, ואישה זקנה נקשה בדלת ביתו של רבי משה. "שמעתי שכבוד הרב מחפש נואשות אחר מישהו שהוא חייב לו סכום כסף וחשבתי לעצמי אולי אותי אתה מחפש. אמנם מדובר בסכום פעוט כל-כך, אבל בכל זאת…" אמרה האישה.

"אשמח מאוד אם תאמרי לי במה מדובר" השיב הרב גלנטי. "ובכן, לפרנסתי אני מתעסקת בעיבוד צמר. ישנם נשים רבות בעיר שעושות זאת, אך אני מומחית גדולה בתחום ולפיכך הסכום שאני נוטלת עבור עבודתי גבוה במעט. פעם הביאה לי זוגתך הרבנית צמר לעיבוד, ולאחר שסיימתי להכין את הצמר היא סירבה לתת לי את הסכום שביקשתי, ונתנה לי את הסכום המקובל בשוק. מעולם לא חשבתי לבוא ולתבוע את הכסף שכן מדובר בסכום פעוט".

ללא היסוס, ניגש רבי משה ושילם לה את הסכום המדובר. ובפעם הבאה כשראה אותו האר"י, אמר לו: "סר מעליך חטא הגזל שהיה על ראשך".


 

ספר

זוהר הפסוקים

חומש דברים

פרשת ואתחנן – חלק א'

(דברים ה) וַיְהִי כְּשָׁמְעֲכֶם אֶת הַקּוֹל מִתּוֹךְ הַחשֶׁךְ (דברים ד) וְהָהָר בּוֹעֵר בָּאֵשׁ עַד לֵב הַשָּׁמַיִם חשֶׁךְ וגו'.

בזוהר – הקדמת ספר הזוהר-דף יא ע"א

אוֹי אִם אֹמַר, וְאוֹי אִם לֹא אֹמַר

בָּכָה רִבִּי שִׁמְעוֹן וְאָמַר וַוי אִי אֵימָא וַוי אִי לָא אֵימָא. אִי אֵימָא יִנְדְּעוּן חַיָּיבִין הֵיךְ יִפְלְחוּן לְמָארֵיהוֹן. אִי לָא אֵימָא יֹאבְדוּן חַבְרַיָּיא מִלָּה דָא. בְּאֲתַר דְּיִרְאָה קַדִּישָׁא שָׁרֵי, מִלְּרַע אִית יִרְאָה רָעָה דְּלָקֵי וּמָחֵי וּמְקַטְרֵג וְאִיהִי רְצוּעָה לְאַלְקָאָה חַיָּיבַיָּא. וּמָאן דְּדָחִיל בְּגִין עוֹנֶשׁ דְּמַלְקְיוּתָא וְקִטְרוּגָא כְּמָה דְאִתְּמָר. לָא שַׁרְיָא עֲלֵיהּ הַהִיא יִרְאַת ה' דְּאִיקְרֵי יִרְאַת ה' לְחַיִּים. אֶלָּא מָאן שַׁרְיָא עֲלֵיהּ הַהִיא יִרְאָה רָעָה. וְאִשְׁתְּכַח דְּשַׁרְיָא עֲלֵיהּ הַהִיא רְצוּעָה יִרְאָה רָעָה וְלא יִרְאַת ה'.

בָּכָה רַבִּי שִׁמְעוֹן וְאָמַר, אוֹי אִם אֹמַר, וְאוֹי אִם לֹא אֹמַר. אִם אֹמַר – יֵדְעוּ הָרְשָׁעִים אֵיךְ יַעַבְדוּ אֶת רִבּוֹנָם. אִם לֹא אֹמַר – יְאַבְּדוּ הַחֲבֵרִים אֶת הַדָּבָר הַזֶּה. בְּמָקוֹם שֶׁשּׁוֹרָה יִרְאָה קְדוֹשָׁה, מִלְּפָנֶיהָ יֵשׁ יִרְאָה רָעָה שֶׁמַּלְקָה וּמַכָּה וּמְקַטְרֶגֶת, וְהִיא הָרְצוּעָה לְהַלְקוֹת אֶת הָרְשָׁעִים, וּמִי שֶׁפּוֹחֵד בִּגְלַל עֹנֶשׁ הַמַּלְקוֹת וְהַקִּטְרוּג כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר, לֹא שׁוֹרָה עָלָיו אוֹתָהּ יִרְאַת ה' שֶׁנִּקְרֵאת יִרְאַת ה' לְחַיִּים. אֶלָּא מִי שׁוֹרָה עָלָיו הַיִּרְאָה הָרָעָה הַהִיא. וְנִמְצָא שֶׁשּׁוֹרָה עָלָיו הָרְצוּעָה הַהִיא, יִרְאָה רָעָה וְלֹא יִרְאַת ה'.

מִי שֶׁשּׁוֹמֵר הַיִּרְאָה הַזּוֹ – שׁוֹמֵר הַכֹּל

וּבְגִין כַּךְ אֲתַר דְּאִקְרֵי יִרְאַת ה' רֵאשִׁית דַּעַת אִקְרֵי. וְעַל דָא אִתְכְּלִיל הָכָא פִּקּוּדָא דָּא. וְדָא עִקָּרָא וִיסוֹדָא לְכָל שְׁאָר פִּקּוּדִין דְּאוֹרַיְיתָא. מָאן דְּנָטִיר יִרְאָה (דא) נָטִיר כֹּלָּא. לָא נָטִיר יִרְאָה לָא נָטִיר פִּקּוּדֵי אוֹרַיְיתָא, דְּהָא דָא תַּרְעָא דְכֹלָּא. וּבְגִין כַּךְ כְּתִיב בְּרֵאשִׁית דְּאִיהִי יִרְאָה, בָּרָא אֱלהִים אֶת הַשָּׁמַיִם וְאֶת הָאָרֶץ. דְּמָאן דְּעֲבַר עַל דָּא עֲבַר עַל פִּקּוּדֵי דְאוֹרַיְיתָא. וְעוֹנְשָׁא דְּמָאן דְּעֲבַר עַל דָּא הַאי רְצוּעָה רָעָה אַלְקֵי לֵיהּ. וְהַיְינוּ וְהָאָרֶץ הָיְתָה תֹהוּ וָבֹהוּ וְחשֶׁךְ עַל פְּנֵי תְהוֹם וְרוּחַ אֱלֹהִים. הָא אִלֵּין אַרְבַּע עוֹנָשִׁין לְאַעֲנָשָׁא בְּהוֹן חַיָּיבַיָּא.

וּמִשּׁוּם כָּךְ הַמָּקוֹם שֶׁנִּקְרָא יִרְאַת ה' נִקְרָא רֵאשִׁית דַּעַת, וְעַל כֵּן נִכְלֶלֶת כָּאן הַמִּצְוָה הַזּוֹ, וְזֶה הָעִקָּר וְהַיְסוֹד לְכָל שְׁאָר הַמִּצְווֹת שֶׁל הַתּוֹרָה. מִי שֶׁשּׁוֹמֵר הַיִּרְאָה הַזּוֹ – שׁוֹמֵר הַכֹּל. לֹא שׁוֹמֵר יִרְאָה – לֹא שׁוֹמֵר אֶת מִצְווֹת הַתּוֹרָה, שֶׁהֲרֵי זֶה הַשַּׁעַר שֶׁל הַכֹּל. וּמִשּׁוּם כָּךְ כָּתוּב בְּרֵאשִׁית, שֶׁהִיא יִרְאָה, בָּרָא אֱלֹהִים אֵת הַשָּׁמַיִם וְאֵת הָאָרֶץ. שֶׁמִּי שֶׁעוֹבֵר עַל זֶה, עוֹבֵר עַל מִצְווֹת הַתּוֹרָה. וְעָנְשׁוֹ שֶׁל מִי שֶׁעוֹבֵר עַל זֶה – הָרְצוּעָה הָרָעָה הַזּוֹ מַלְקָה אוֹתוֹ, וְהַיְנוּ וְהָאָרֶץ הָיְתָה תֹהוּ וָבֹהוּ וְחֹשֶׁךְ עַל פְּנֵי תְהוֹם וְרוּחַ אֱלֹהִים. הִנֵּה אֵלּוּ אַרְבָּעָה עֳנָשִׁים לְהַעֲנִישׁ בָּהֶם אֶת הָרְשָׁעִים.

וְהָהָר בֹּעֵר בָּאֵשׁ עַד לֵב הַשָּׁמַיִם

תֹּהוּ דָּא חֶנֶק, דִּכְתִיב, (ישעיה לה) קַו תֹּהוּ (זכריה ב) חֶבֶל מִדָּה. בֹּהוּ דָּא סְקִילָה, אַבְנִין דִּמְשׁוּקָעִין גּוֹ תְּהוֹמָא רַבָּא לְעוֹנְשָׁא דְּחַיָּיבַיָּא. וְחשֶׁךְ דָּא שְׂרֵיפָה, דִּכְתִיב, (דברים ה) וַיְהִי כְּשָׁמְעֲכֶם אֶת הַקּוֹל מִתּוֹךְ הַחשֶׁךְ (דברים ד) וְהָהָר בּוֹעֵר בָּאֵשׁ עַד לֵב הַשָּׁמַיִם חשֶׁךְ כו'. וְדָא אֶשָּׁא תַּקִּיפָא דְּעַל רֵישֵׁיהוֹן דְּחַיָּיבַיָּא שָׁרֵי לְאוֹקְדָא לוֹן. וְרוּחַ דָּא הֶרֶג בְּסַיָּיף. רוּחַ סְעָרָה חַרְבָּא מְשַׁנְּנָא הִיא מְלַהֲטָא בֵּיהּ. כְּמָא דְאַתְּ אָמֵר, (בראשית ג) וְאֶת לַהַט הַחֶרֶב הַמִּתְהַפֶּכֶת וְאִקְרֵי רוּחַ. הַאי עוֹנָשָׁא לְמַאן דְּיַעֲבַר עַל פִּקּוּדֵי אוֹרַיְיתָא. וּכְתִיב לְבָתַר יִרְאָה, רֵאשִׁית, דְּאִיהִי כְּלָלָא דְּכֹלָּא. מִכָּאן וָהָלְאָה שְׁאָר פִּקּוּדִין דְּאוֹרַיְיתָא.

תֹּהוּ – זֶה חֶנֶק, שֶׁכָּתוּב (ישעיה לד) קַו תֹּהוּ, (זכריה ב) חֶבֶל מִדָּה. בֹּהוּ – זוֹ סְקִילָה, אֲבָנִים הַמְשֻׁקָּעוֹת בְּתוֹךְ הַתְּהוֹם הַגָּדוֹל לַעֲנֹשׁ אֶת הָרְשָׁעִים. וְחֹשֶׁךְ – זוֹ שְׂרֵפָה, שֶׁכָּתוּב (דברים ה) וַיְהִי כְּשָׁמְעֲכֶם אֶת הַקּוֹל מִתּוֹךְ הַחֹשֶׁךְ, (שם ד) וְהָהָר בֹּעֵר בָּאֵשׁ עַד לֵב הַשָּׁמַיִם חֹשֶׁךְ וְכוּ'. וְזוֹ הָאֵשׁ הַחֲזָקָה שֶׁעַל רָאשֵׁי הָרְשָׁעִים מַתְחִילָה לִשְׂרֹף אוֹתָם. וְרוּחַ – זֶה הֶרֶג בְּסַיִף. רוּחַ סְעָרָה, חֶרֶב שְׁנוּנָה מְלַהֶטֶת בּוֹ, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר (בראשית ג) וְאֶת לַהַט הַחֶרֶב הַמִּתְהַפֶּכֶת, וְנִקְרֵאת רוּחַ. הָעֹנֶשׁ הַזֶּה לְמִי שֶׁיַּעֲבֹר עַל מִצְווֹת הַתּוֹרָה. וְאַחַר כָּתוּב יִרְאָה רֵאשִׁית, שֶׁהִיא הַכְּלָל שֶׁל הַכֹּל. מִכָּאן וָהָלְאָה שְׁאָר מִצְווֹת הַתּוֹרָה.

בזוהר – ספר שמות-פרשת יתרו -דף פ"א ע"א

יְמִינְךְ ה' נֶאְדָּרִי בַּכֹּחַ

תָּנָא, ר' יְהוּדָה אוֹמֵר, בִּסְטַר גְּבוּרָה, אוֹרַיְיתָא אִתְיְיהִיבַת. אָמַר רַבִּי יוֹסֵי, אִי הָכִי בִּסְטַר שְׂמָאלָא הֲוִי. אָמַר לֵיהּ, אִתְהַדַּר לִימִינָא. דִּכְתִּיב, (דברים לג) מִימִינוֹ אֵשׁ דָּת לָמוֹ. וּכְתִיב (שמות טו) יְמִינְךָ יְיָ' נְאְדָּרִי בַּכֹּחַ וְגוֹ'. אַשְׁכְּחָן שְׂמָאלָא דְּאִתְחַזָּר לִימִינָא, וִימִינָא לִשְׂמָאלָא, הָא גְּבוּרָה לִשְׂמָאלָא (דבר אחר לימינא).

שָׁנִינוּ, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, בְּצַד הַגְּבוּרָה נִתְּנָה הַתּוֹרָה. אָמַר רַבִּי יוֹסֵי, אִם כָּךְ, הִיא הָיְתָה בְּצַד שְׂמֹאל? אָמַר לוֹ, הָחְזְרָה לְיָמִין, שֶׁכָּתוּב (דברים לג) מִימִינוֹ אֵשׁ דָּת לָמוֹ, וְכָתוּב יְמִינְךְ ה' נֶאְדָּרִי בַּכֹּחַ וְגוֹ'. מָצָאנוּ שְׂמֹאל שֶׁהָחְזַר לְיָמִין, וְיָמִין לִשְׂמֹאל. הֲרֵי גְּבוּרָה לִשְּׂמֹאל (לימין).

וְעָנָן כָּבֵד עַל הָהָר וְגוֹ', עֲנָנָא תַּקִּיף, דִּשְׁקִיעַ בְּאַתְרֵיהּ, דְּלָא נָטִיל. וְקֹל שֹׁפָר חָזָק מְאֹד, מִגּוֹ דַּעֲנָנָא תַּקִּיף הֲוָה, נָפִיק הַהוּא קָלָא, כְּמָה דְאַתְּ אָמֵר (דברים ה) וַיְהִי כְּשָׁמְעֲכֶם אֶת הַקּוֹל מִתּוֹךְ הַחֹשֶׁךְ.

וְעָנָן כָּבֵד עַל הָהָר וְגוֹ' – עָנָן חָזָק שֶׁשָּׁקוּעַ בִּמְקוֹמוֹ, שֶׁלֹּא לוֹקֵחַ. וְקֹל שֹׁפָר חָזָק מְאֹד – מִתּוֹךְ הֶעָנָן הֶחָזָק הָיָה יוֹצֵא אוֹתוֹ הַקּוֹל, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר (דבריםה) וַיְהִי כְּשָׁמְעֲכֶם אֶת הַקּוֹל מִתּוֹךְ הַחֹשֶׁךְ.

אָמַר רַבִּי יְהוּדָה, תְּלַת חֲשׁוֹכֵי הֲווֹ, דִּכְתִּיב חֹשֶׁךְ עָנָן וַעֲרָפֶל. וְהַהוּא קָלָא הֲוָה נָפִיק פְּנִימָאָה מִכֻּלְּהוּ. אָמַר רַבִּי יוֹסֵי, פְּנִימָאָה דְּכֹלָּא הֲוָה, דְּבֵיהּ כְּתִיב, קוֹל גָּדוֹל וְלֹא יָסָף.

אָמַר רַבִּי יְהוּדָה, שָׁלֹשׁ חֲשֵׁכִים הָיוּ, שֶׁכָּתוּב חֹשֶׁךְ עָנָן וַעֲרָפֶל. וְאוֹתוֹ קוֹל הָיָה יוֹצֵא פְּנִימִי מִכֻּלָּם. אָמַר רַבִּי יוֹסֵי, הַפְּנִימִי שֶׁל הַכֹּל הָיָה, שֶׁבּוֹ כָּתוּב קוֹל גָּדוֹל וְלֹא יָסָף.

בזוהר – הקדמת ספר הזוהר-דף יא ע"א

וּכְשֶׁיִּשְׂרָאֵל נִדְבָּקִים בַּתּוֹרָה וְהוֹלְכִים בְּדֶרֶךְ אֱמֶת, אָז מִתְמַלֵּאת, וְשָׁלוֹם מִתְחַבֵּר בָּהֶם

תָּא חֲזֵי הָאי קְרָא עַל כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל אִתְמַר כַּד אִיהִי בְּגָלוּתָא עִם בְּנָהָא בֵּין אוּמִין דְעַלְמָא אִקְרֵי זְעִירָא הֲדָא הוּא דִּכְתִיב (שם) אָחוֹת לָּנוּ קְטַנָּה וְעַד יִשְׂרָאֵל אִתְדַבָּרוּ בְּאוֹרַיְיתָא וְאַזְלִין בְּאֹרַח קְשׁוֹט כְּדֵין אִתְמָלְיָּיא וְשָׁלוֹם אִתְחַבָּר בְּהוּ. אֲתִיבַת אִיהִי וְאַמְרַת אֲנִי חוֹמָה וְשָׁדַי כַּמִּגְדָּלוֹת.

בֹּא רְאֵה, פָּסוּק זֶה עַל כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל נִתְבָּאֵר. כְּשֶׁהִיא בַּגָּלוּת עִם בָּנֶיהָ בֵּין אֻמּוֹת הָעוֹלָם נִקְרֵאת קְטַנָּה, זֶהוּ שֶׁכָּתוּב (שם) אָחוֹת לָנוּ קְטַנָּה. וּכְשֶׁיִּשְׂרָאֵל נִדְבָּקִים בַּתּוֹרָה וְהוֹלְכִים בְּדֶרֶךְ אֱמֶת, אָז מִתְמַלֵּאת, וְשָׁלוֹם מִתְחַבֵּר בָּהֶם. מְשִׁיבָה הִיא וְאוֹמֶרֶת, אֲנִי חוֹמָה וְשָׁדַי כַּמִּגְדָּלוֹת.

שְׁמַע יִשְׂרָאֵל ה' אֱלֹהֵינוּ ה' אֶחָד. לְקַשֵּׁר אֶת כָּל קִשְׁרֵי הָאֱמוּנָה

בְּהַהוּא זִמְנָא דְאִתְחַבַּר עִמִי אָ"ז וְשָׁלוֹ"ם. א' רָזָא דְעַתִּיקָא קַדִּישָׁא דְכֹלָא, ז' שֶׁבַע דַרְגִּין וְשָׁלוֹ"ם דְאִקְּרֵי צַדִּי"ק כֵּיוָן דְּהָנֵי דַרְגִּין מִתְחַבְּרָן כְּדֵין אָ"ז הֲיִיתִּי בְּעֵינָיו כְּמוֹצֵאת שָׁלוֹם. וּמָאן עַיְינִין. אִינוּן ז' דַרְגִּין דְּאִקְרוּן עֵינֵי יְיָ, פְּנֵי יְיָ, וּכְדֵין שְׁלָמָא לְעַלְמָא וְשַׁרְיָיא טִיבוּ דְעַתִּיקָא בַּאֲתַר דְּדַכָר וְנוּקְבָא וּבְגִין כָּךְ פַּקָּד מֹשֶׁה בְּאוֹרַיְיתָא וְאָמַר (דברים ו') שְׁמַע יִשְׂרָאֵל יְיָ אֱלהֵינוּ יְיָ אֶחָד. לְקַשְׁרָא כּוּלְהוּ קִשְׁרִין דִמְהֵימְנוּתָא.

בְּאוֹתוֹ זְמַן שֶׁהִתְחַבֵּר עִמִּי, אָז וְשָׁלוֹם. א' סוֹד הָעַתִּיק הַקָּדוֹשׁ שֶׁל הַכֹּל. ז' שֶׁבַע דְּרָגוֹת, וְשָׁלוֹם שֶׁנִּקְרָא צַדִּיק. כֵּיוָן שֶׁהַדְּרָגוֹת הַלָּלוּ מִתְחַבְּרוֹת, אָז הָיִיתִי בְעֵינָיו כְּמוֹצְאֵת שָׁלוֹם. וְאֵיזֶה עֵינַיִם אוֹתָן שֶׁבַע דְּרָגוֹת שֶׁנִּקְרָאוֹת עֵינֵי ה', פְּנֵי ה', וְאָז שָׁלוֹם לָעוֹלָם, וְשׁוֹרֶה הַטּוֹב שֶׁל הָעַתִּיק בְּמָקוֹם שֶׁל זָכָר וּנְקֵבָה, וְלָכֵן צִוָּה מֹשֶׁה בַּתּוֹרָה וְאָמַר (דברים יד) שְׁמַע יִשְׂרָאֵל ה' אֱלֹהֵינוּ ה' אֶחָד. לְקַשֵּׁר אֶת כָּל קִשְׁרֵי הָאֱמוּנָה.

כָּל הַמַּאֲרִיךְ בְּאֶחָד, מַאֲרִיכִין לוֹ יָמָיו וּשְׁנוֹתָיו

תָּא חֲזֵי, כָּל הַמַאֲרִיךְ בְּאֶחָד מָאֲרִיכִין לוֹ יָמָיו וּשְׁנוֹתָּיו. מַאי טַעְמָא בְּגִין דְאִיהוּ אֲתַר דְכָל יוֹמִין וּשְׁנִין דְעַלְמָא בֵּיה תַלְיָין בְּרָזָא דְּאִינּוּן דַרְגִּין דִּרְמִיזִין בְּאֶחָד וְאִינּוּן עֲשָׂרָה וְכֻלְּהוּ חַד וְאִתְעָרוּ בֵּיה חַבְרַיָּיא וְאָמְרוּ בדל"ת וְשַׁפִּיר. בְּגִין דְּהָאי אַתְרָא דְּדל"ת הִיא וְלֵית לָה נְהוֹרָא מִדִּילֵיהּ. וּבָעֵי בָּר נָשׁ לְאַרָכָא בָּהּ וּלְאַמְשָׁכָא לָה בִּרְכָאָן מֵאִינוּן שִׁית סִטְרִין שִׁית בְּנִין עִלָּאִין עַל יְדֵי דְצַדִיק וְאִינּוּן שִׁית סִטְרִין רְמִיזִין בח' בְּרָזָא דִּתְמָנְיָיא.

בֹּא רְאֵה, כָּל הַמַּאֲרִיךְ בְּאֶחָד, מַאֲרִיכִין לוֹ יָמָיו וּשְׁנוֹתָיו. מָה הַטַּעַם בִּגְלַל שֶׁהוּא מָקוֹם שֶׁכָּל יְמֵי וּשְׁנוֹת הָעוֹלָם בּוֹ תְּלוּיִים בְּסוֹד אוֹתָם הַדְּרָגוֹת שֶׁרְמוּזוֹת בְּאֶחָד, וְהֵם עֲשָׂרָה, וְכֻלָּם אֶחָד. וְהִתְעוֹרְרוּ בוֹ הַחֲבֵרִים וְאָמְרוּ, בְּדָלֶ"ת וְיָפֶה, בִּגְלַל שֶׁמָּקוֹם זֶה שֶׁל דָּלֶ"ת הוּא, וְאֵין לָהּ אוֹר מִשֶּׁלָּהּ, וְצָרִיךְ אָדָם לְהַאֲרִיךְ בָּהּ וְלִמְשֹׁךְ לָה בְּרָכוֹת מֵאוֹתָם שִׁשָּׁה צְדָדִים, שִׁשָּׁה בָנִים עֶלְיוֹנִים עַל יְדֵי הַצַּדִּיק, וְאוֹתָם שִׁשָּׁה צְדָדִים רְמוּזִים בְּח', בְּסוֹד שֶׁל שְׁמוֹנָה.

בזוהר – ספר בראשית-פרשת בראשית -דף יח ע"ב

סוֹד וְתֵרָאֶה הַיַּבָּשָׁה

עָלְמָא דְאִתְגַּלְיָיא אִתְיַיחַד אוּף הָכִי לְתַתָּא, וְעָלְמָא דְאִתְגַלְיָיא אִיהוּ עָלְמָא דְתַתָּאָ"ה. (ישעיה ו) וָאֶרְאֶה אֶת יְיָ (שמות כד) וַיִּרְאוּ אֶת אֱלהֵי יִשְׂרָאֵל (במדבר יד) וּכְבוֹד יְיָ נִרְאָה (במדבר יז) וַיֵּרָא כְבוֹד יְיָ (יחזקאל א) כְּמַרְאֶה הַקֶּשֶׁת וְגו' כֵּן מַרְאֶה הַנֹּגַהּ סָבִיב הוּא מַרְאֶה דְּמוּת כְּבוֹד יְיָ. וְדָא אִיהוּ רָזָא וְתֵרָאֶה הַיַּבָּשָׁה. (יחזקאל א) כְּמַרְאֵה הַקֶּשֶׁת זֶה חַי עָלְמִין. וְזֶהוּ אֶת קַשְׁתִּי נָתַתִּי בֶּעָנָן דָּא מַלְכוּת. נָתַתִּי מִן יוֹמָא דְאִתְבְּרֵי עָלְמָא. בְּיוֹמָא (דף יח ע"ב) דְּעִיבָּא דְּאִתְחַזֵּי קֶשֶׁת (דאתער שמאלא לאתתקפא). מַרְאֶה דְמוּת כְּבוֹד ה' אִתְעַר שְׂמָאלָא לְאִתְתַּקְּפָא. נָפְקַת רָחֵל וַתְּקַשׁ בְּלִדְתָּהּ. מִיכָאֵ"ל בְּסִטְרָא דָא, רְפָאֵ"ל בְּסִטְרָא דָא, גַּבְרִיאֵ"ל בְּסִטְרָא דָא. וְאִנּוּן גְּוָונִין דְּאִתְחַזְּיָין בְּהַהוּא דְמוּת חִיוַר וְסוּמָק וְיָרוֹק.

הָעוֹלָם הַנִּגְלֶה מִתְיַחֵד גַּם כֵּן לְמַטָּה, וְעוֹלָם הַנִּגְלֶה הוּא עוֹלָם הַתַּחְתּוֹן. (ישעיה ו) וָאֶרְאֶה אֶת ה', (שמות כד) וַיִּרְאוּ אֶת אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל, (במדבר יד) וּכְבוֹד ה' נִרְאָה, (שם יז) וַיֵּרָא כְבוֹד ה', (יחזקאל א) כְּמַרְאֵה הַקֶּשֶׁת וְגוֹ', כֵּן מַרְאֵה הַנֹּגַהּ סָבִיב הוּא מַרְאֵה דְּמוּת כְּבוֹד ה'. וְזֶהוּ סוֹד וְתֵרָאֶה הַיַּבָּשָׁה. (שם) כְּמַרְאֵה הַקֶּשֶׁת – זֶה חַי הָעוֹלָמִים. וְזֶהוּ אֶת קַשְׁתִּי נָתַתִּי בֶּעָנָן, זוֹ מַלְכוּת, נָתַתִּי מִיּוֹם שֶׁנִּבְרָא הָעוֹלָם. בְּיוֹם מְעֻנָּן כְּשֶׁנִּרְאֵית הַקֶּשֶׁת [כשמתעורר השמאל להתגבר], מַרְאֵה דְּמוּת כְּבוֹד ה' מִתְעוֹרֵר הַשְּׂמֹאל לְהִתְגַּבֵּר. יוֹצֵאת רָחֵל וַתְּקַשׁ בְּלִדְתָּהּ. מִיכָאֵ"ל בְּצַד זֶה, רְפָאֵ"ל בְּצַד זֶה, גַּבְרִיאֵ"ל בְּצַד זֶה, וְהֵם הַגְּוָנִים שֶׁנִּרְאִים בְּאוֹתָהּ דְּמוּת – לָבָן וְאָדם וְיָרֹק.

שְׁמַע יִשְׂרָאֵל יהו"ה אֱלֹהֵינוּ יהו"ה אֶחָד. זֶה כְּנֶגֶד זֶה

כֵּן מַרְאֶה הַנֹּגַהּ סָבִיב. נְהִירוּ דְאִתְכַּסְיָיא בְּגִלְגּוּלָא דְּחֵיזוּ דְעֵינָא. הוּא מַרְאֶה דְּמוּת כְּבוֹד יְיָ. גְּוָונִין דְּאִתְיַחֲדָא יִחוּדָא תַּתָּאָה לְפוּם יִחוּדָא דְּאִתְיַחַד יִחוּדָא דִלְעֵילָא. יְיָ אֱלהֵינוּ יְיָ. גְּוָונִין סְתִימִין דְּלָא אִתְחַזָן וְאִתְקַשְּׁרָן אֶל מָקוֹם אֶחָד יִחוּדָא חָדָא בְּעִלָּאָה. גְּוָונִין בַּקֶּשֶׁת לְתַתָּא לְאִתְיַחֲדָא בְּהוּ. חִוָּור סוֹמָק וְיָרוֹק כִּגְוָונִין סְתִימִין. וְאִנּוּן יִחוּדָא אָחֳרָא רָזָא וּשְׁמוֹ אֶחָד. בָּרוּךְ שֵׁם כְּבוֹד מַלְכוּתוֹ לְעוֹלָם וָעֶד יִחוּדָא דִלְתַתָּא. יִחוּדָא עִלָּאָה (דברים ו)  שְׁמַע יִשְׂרָאֵל יהו"ה אֱלֹהֵינוּ יהו"ה אֶחָד. דָּא לָקֳבֵיל דָּא. יִקָּווּ מְדִידוּ דְּקַו וּמִשְׁחָתָא. הָכָא שִׁית תֵּיבִין. וְהָכָא שִׁית תֵּיבִין.

כֵּן מַרְאֵה הַנֹּגַהּ סָבִיב, הָאוֹר שֶׁהִתְכַּסָּה בְּגִלְגּוּל מַרְאֵה הָעַיִן, הוּא מַרְאֵה דְּמוּת כְּבוֹד ה'. הַגְּוָנִים שֶׁהִתְיַחֲדוּ הַיִּחוּד הַתַּחְתּוֹן הֵם לְפִי יִחוּד שֶׁהִתְיַחֵד יִחוּד עֶלְיוֹן. ה' אֱלֹהֵינוּ ה'. גְּוָנִים נִסְתָּרִים שֶׁלֹּא נִרְאִים וּמִתְקַשְּׁרִים אֶל מָקוֹם אֶחָד יִחוּד אֶחָד בָּעֶלְיוֹן, הַגְּוָנִים בַּקֶּשֶׁת לְמַטָּה לְהִתְיַחֵד בָּהֶם. לָבָן אָדֹם וְיָרֹק כְּמוֹ גְוָנִים נִסְתָּרִים. וְהֵם יִחוּד אַחֵר, סוֹד וּשְׁמוֹ אֶחָד. בָּרוּךְ שֵׁם כְּבוֹד מַלְכוּתוֹ לְעוֹלָם וָעֶד – הַיִּחוּד שֶׁלְּמַטָּה. יִחוּד עֶלְיוֹן – (דברים ו) שְׁמַע יִשְׂרָאֵל יהו"ה אֱלֹהֵינוּ יהו"ה אֶחָד. זֶה כְּנֶגֶד זֶה. יִקָּווּ – מְדִידוּת שֶׁל קַו וּמִדָּה. כָּאן שֵׁשׁ תֵּבוֹת, וְכָאן שֵׁשׁ תֵּבוֹת.

סוֹד חֲקִיקַת שֵׁם הַיִּחוּד כוז"ו במוכס"ז כוז"ו

מִשְׁחָתָא בּוֹצִינָא דְקַרְדִינוּתָא דִּכְתִיב, (ישעיה מ) מִי מָדַד בְּשָׁעֳלוֹ מָיִם. וְדָא אִיהוּ יִקָּווּ הַמַּיִם. הָכָא שִׁעוּרָא דְיוֹצֵר עָלְמִין (בראשית כג ע"א) יוּ"ד ה"א וא"ו ה"א, קָדוֹ"שׁ קָדוֹ"שׁ קָדוֹ"שׁ דָּא אִיהוּ יִקָּווּ הַמַּיִם. יְיָ צְבָאוֹת. דָּא אִיהוּ אֶל מָקוֹם אֶחָד בְּרָזָא דִשְׁמָא דָא. מְלֹא כָל הָאָרֶץ כְּבוֹדוֹ. דָּא וְתֵרָאֶה הַיַּבָּשָׁה. רָזָא גְלִיפָא שְׁמָא דְיִחוּדָא כוז"ו במוכס"ז כוז"ו.

מְדִידַת הַנִּיצוֹץ הֶחָזָק, שֶׁכָּתוּב (ישעיה מ) מִי מָדַד בְּשָׁעֳלוֹ מָיִם. וְזֶהוּ יִקָּווּ הַמַּיִם. כָּאן שִׁעוּר שֶׁל יוֹצֵר הָעוֹלָמוֹת יוֹ"ד הֵ"א וָא"ו הֵ"א. קָדוֹ"שׁ קָדוֹ"שׁ קָדוֹ"שׁ – זֶהוּ יִקָּווּ הַמַּיִם. ה' צְבָאוֹת – זֶהוּ אֶל מָקוֹם אֶחָד בַּסּוֹד שֶׁל שֵׁם זֶה. מְלֹא כָל הָאָרֶץ כְּבוֹדוֹ – זֶה וְתֵרָאֶה הַיַּבָּשָׁה. סוֹד חֲקִיקַת שֵׁם הַיִּחוּד כוז"ו במוכס"ז כוז"ו.

בזוהר – ספר שמות-פרשת כי תשא -דף קפ"ט ע"א

אִם יַחְזְרוּ בִּתְשׁוּבָה, יֵחָשֵׁב עֲלֵיהֶם כְּאִלּוּ עָבְרוּ עֲלֵיהֶם כָּל אוֹתָם דְּבָרִים שֶׁכְּתוּבִים בַּתּוֹרָה

פָּתַח וְאָמַר, (ישעיה כו) כְּמוֹ הָרָה תַּקְרִיב לָלֶדֶת תָּחִיל תִּזְעַק בַּחֲבָלֶיהָ וְגוֹ'. מַאי כְּמוֹ הָרָה, אָרַח אִיהוּ לְעוּבַּרְתָּא, לְאַעְבְּרָא עָלָהּ תֵּשַׁע יַרְחִין שְׁלֵמִין. וְאִית בְּעָלְמָא כַּמָה וְכַמָּה, דְּלָא עָבַר עָלָהּ אֶלָּא יוֹמָא חַד אוֹ תְּרֵין יוֹמִין מִתְּשִׁיעָאָה, וְכָל צִירִין וַחֲבָלִין דְּעוּבַּרְתָּא בִּתְשִׁיעָאָה אִינּוּן. וְאַף עַל גַּב דְּלָא אַעְבַּר עָלָהּ אֶלָּא יוֹמָא חֲדָא, אִתְחֲשִׁיב עָלָהּ כְּאִילּוּ אִתְעֲבָרוּ כָּל תְּשִׁיעָאָה שְׁלִים. אוּף הָכִי יִשְׂרָאֵל, כֵּיוָן דְּאִטְעַמֵי טַעַם גָּלוּתָא, אִי יָהַדְרוּן בִּתְשׁוּבָה, יִתְחֲשָׁב עָלַיְיהוּ כְּאִלּוּ אַעְבְּרוּ עָלַיְיהוּ כָּל אִינּוּן מִלִּין דִּכְתִּיבִין בְּאוֹרַיְיתָא. כָּל שֶׁכֵּן וְכָּל שֶׁכֵּן דְּכַמָּה וְכַמָּה יִסּוּרִין אַעְבְּרוּ עָלַיְיהוּ מִן יוֹמָא דְּגָלוּתָא שָׁרֵי.

פָּתַח וְאָמַר, (ישעיה כו) כְּמוֹ הָרָה תַּקְרִיב לָלֶדֶת תָּחִיל תִּזְעַק בַּחֲבָלֶיהָ וְגוֹ'. מַה זֶּה כְּמוֹ הָרָה? דֶּרֶךְ הוּא לִמְעֻבֶּרֶת שֶׁיַּעַבְרוּ עָלֶיהָ תִּשְׁעָה חֳדָשִׁים שְׁלֵמִים. וְיֵשׁ בָּעוֹלָם כַּמָּה וְכַמָּה שֶׁלֹּא עוֹבֵר עָלֶיהָ אֶלָּא יוֹם אֶחָד אוֹ יוֹמַיִם מֵהַתְּשִׁיעִי, וְכָל הַצִּירִים וְהַחֲבָלִים שֶׁל הַמְעֻבֶּרֶת הֵם בַּתְּשִׁיעִי. וְאַף עַל גַּב שֶׁלֹּא עָבַר עָלֶיהָ אֶלָּא רַק יוֹם אֶחָד, נֶחְשָׁב עָלֶיהָ כְּאִלּוּ עָבְרוּ כָּל הַתְּשִׁיעִי שָׁלֵם. אַף כָּךְ יִשְׂרָאֵל, כֵּיוָן שֶׁטָּעֲמוּ טַעַם גָּלוּת – אִם יַחְזְרוּ בִּתְשׁוּבָה, יֵחָשֵׁב עֲלֵיהֶם כְּאִלּוּ עָבְרוּ עֲלֵיהֶם כָּל אוֹתָם דְּבָרִים שֶׁכְּתוּבִים בַּתּוֹרָה. כָּל שֶׁכֵּן וְכָל שֶׁכֵּן שֶׁכַּמָּה וְכַמָּה יִסּוּרִים עָבְרוּ עֲלֵיהֶם מִיּוֹם שֶׁהִתְחִילָה הַגָּלוּת.

כַּמָּה רַחֲמָנוּת רִחֵם הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא אֶת יִשְׂרָאֵל בַּדָּבָר הַזֶּה

אֲבָל מַאי דִּכְתִּיב, (דברים ד) בַּצַּר לְךָ וּמְצָאוּךָ כֹּל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה בְּאַחֲרִית הַיָּמִים. תָּא חֲזֵי, כַּמָּה רַחֲמָנוּתָא רָחִים קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא לְיִשְׂרָאֵל בְּמִלָּה דָּא. לְמַלְכָּא דְּהֲוָה לֵיהּ בְּרָא יְחִידָאָה, וְרָחִים לֵיהּ רְחִימוּ דְּנַפְשָׁא, וּמִגּוֹ רְחִימוּ דִּילֵיהּ, יָהַב לֵיהּ לְאִמֵּיהּ מַטְרוֹנִיתָא דִּתְרַבֵּי לֵיהּ, וְתוֹלִיף לֵיהּ אָרְחֵי מְתַתְקְנָן. זִמְנָא חֲדָא חָב לְגַבֵּי אֲבוּהָ, אָתָא אַבוֹהִי וְאַלְקֵי לֵיהּ, וּלְבָתַר אַעְבָּר עַל חוֹבֵיהּ. תָּב כְּמִלְּקַדְּמִין וְחָב לַאֲבוּהָ, וְאַפְקֵיהּ אֲבוּהָ מִבֵּיתֵיהּ, וְאַרְגִּיז עָלֵיהּ, נָפַק הַהוּא בְּרָא מִבֵּיתֵיהּ.

אֲבָל מַהוּ שֶׁכָּתוּב (דבריםד) בַּצַּר לְךְ וּמְצָאוּךְ כֹּל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה בְּאַחֲרִית הַיָּמִים – בֹּא וּרְאֵה כַּמָּה רַחֲמָנוּת רִחֵם הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא אֶת יִשְׂרָאֵל בַּדָּבָר הַזֶּה. לְמֶלֶךְ שֶׁהָיָה לוֹ בֵּן יְחִידִי וְאָהַב אוֹתוֹ אַהֲבַת נֶפֶשׁ, וּמִתּוֹךְ אַהֲבָתוֹ נָתַן אוֹתוֹ לְאִמּוֹ הַגְּבִירָה שֶׁתְּגַדֵּל אוֹתוֹ וּתְלַמֵּד אוֹתוֹ דְּרָכִים מְתֻקָּנוֹת. פַּעַם אַחַת חָטָא לְאָבִיו, בָּא אָבִיו וְהִלְקָה אוֹתוֹ, וְאַחַר כָּךְ עָבַר עַל חֶטְאוֹ. שָׁב כְּמִקֹּדֶם וְשׁוּב חָטָא לְאָבִיו, וְהוֹצִיא אוֹתוֹ אָבִיו מִבֵּיתוֹ וְרָגַז עָלָיו. יָצָא אוֹתוֹ בֵן מִבֵּיתוֹ.

וְאֵיךְ לֹא אֶבְכֶּה, שֶׁהֲרֵי בְּנֵנוּ מִחוּץ לְהֵיכַל הַמֶּלֶךְ?

וּבְאֲתָר דִּיְּהַךְ בְּאֹרַח קְשׁוֹט, וִיהֵא זַכָּאָה כְּדְקָא יֵאוֹת, בְּגִין דְּיִשְׁמַע מַלְכָּא אָבוּהָ, וִיהֵא תִּיאוּבְתֵּיהּ עָלֵיהּ. מָה עֲבַד. אָמַר הוֹאִיל וְנָפַקְנָא מֵהֵיכָלָא דְּאַבָּא, אַעְבִיד מִכָּאן וּלְהָלְאָה כָּל מָה דַּאֲנָא בָּעֵי. מָה עֲבַד. אָזַל וְאִתְחַבָּר בְּזוֹנוֹת, וְאִתְלַכְלָךְ בְּלִכְלוּכָא דְּטִנּוּפָא בַּהֲדַיְיהוּ, וְלָא הֲוָה מִשְׁתְּכַח אֶלָּא בַּהֲדַיְיהוּ, בְּחִבּוּרָא דִּלְהוֹן. דְּמַטְרוֹנִיתָא אִמֵּיהּ פַּקְדַת בְּכָל יוֹמָא עַל הַהוּא בְּרָא, וְיַדְעַת דִּבְרָהּ בַּהֲדֵי זוֹנוֹת אִתְחַבָּר, וְכָל חַבְרוּתָא דִּידֵיהּ בַּהֲדַיְיהוּ הֲוָות. שָׁרִיאַת לְמִבְכֵּי, וּלְאִתְמָרְרָא עַל בְּרָהּ.

וּבִמְקוֹם שֶׁיֵּלֵךְ בְּדֶרֶךְ אֱמֶת וְיִהְיֶה צַדִּיק כָּרָאוּי כְּדֵי שֶׁיִּשְׁמַע אָבִיו הַמֶּלֶךְ וְתִהְיֶה עָלָיו תְּשׁוּקָתוֹ – מֶה עָשָׂה? אָמַר, הוֹאִיל וְיָצָאתִי מֵהֵיכַל אָבִי, אֶעֱשֶׂה מִכָּאן וָהָלְאָה כָּל מַה שֶּׁאֲנִי רוֹצֶה. מֶה עָשָׂה? הָלַךְ לְהִתְחַבֵּר לְזוֹנוֹת, וְהִתְלַכְלֵךְ בְּלִכְלוּךְ וְטִנֹּפֶת עִמָּן, וְלֹא הָיָה נִמְצָא אֶלָּא עִמָּן בַּחִבּוּר שֶׁלָּהֶן. כְּשֶׁהַגְּבִירָה אִמּוֹ פּוֹקֶדֶת בְּכָל יוֹם עַל אוֹתוֹ הַבֵּן וְיוֹדַעַת שֶׁבְּנָהּ הִתְחַבֵּר עִם הַזּוֹנוֹת וְכָל חַבְרוּתוֹ הָיְתָה עִמָּהֶן, מַתְחִילָה לִבְכּוֹת וּלְמָרֵר עַל בְּנָהּ.

יוֹמָא חַד עָאל מַלְכָּא לְגַבָּהּ, חָמָא לָהּ דְּאִיהִי מְבַכָּה. שָׁאִיל לָהּ עַל מָה אַתְּ בָּכָאת. אָמְרָה וְלָא אֶבְכֶּה, דְּהָא בְּרָנָא לְבַר מְהֵיכָלָא דְּמַלְכָּא. וְלָא דַּי דְּהוּא לָא יָתִיב בְּהֵיכָלָא דְּמַלְכָּא, אֶלָּא דְּהוּא יָתִיב בַּהֲדֵי זוֹנוֹת. מַה יֵימְרוּן כָּל בְּנֵי עָלְמָא, בְּרֵיהּ דְּמַלְכָּא אִיהוּ דְּיָתִיב בְּבֵי זוֹנוֹת. שְׁרִיאַת לְמִבְכֵּי, וּלְאִתְחַנְּנָא לְמַלְכָּא.

יוֹם אֶחָד נִכְנָס אֵלֶיהָ הַמֶּלֶךְ וְרוֹאֶה אוֹתָהּ בּוֹכָה. שׁוֹאֵל אוֹתָהּ: עַל מָה אַתְּ בּוֹכָה? אָמְרָה: וְאֵיךְ לֹא אֶבְכֶּה, שֶׁהֲרֵי בְּנֵנוּ מִחוּץ לְהֵיכַל הַמֶּלֶךְ? וְלֹא דַי שֶׁאֵינוֹ יוֹשֵׁב בְּהֵיכַל הַמֶּלֶךְ, אֶלָּא שֶׁהוּא יוֹשֵׁב עִם הַזּוֹנוֹת! מַה יֹּאמְרוּ כָּל בְּנֵי הָעוֹלָם – שֶׁבֶּן הַמֶּלֶךְ יוֹשֵׁב בְּבֵית זוֹנוֹת?! הִתְחִילָה לִבְכּוֹת וּלְהִתְחַנֵּן לַמֶּלֶךְ.

אָמַר מַלְכָּא, בְּגִינָךְ אַהְדָּר לֵיהּ, וְאַנְתְּ עַרְבָא דִּילֵיהּ. אַמְרַת הָא וַדַּאי. אָמַר מַלְכָּא הוֹאִיל וְכַךְ הוּא, לָא אִצְטְרִיךְ לְאָהַדְּרָא לֵיהּ בִּימָמָא בְּאִתְגַּלְּיָא. דְּכִסּוּפָא דִּילָן אִיהוּ לְמֵהַךְ בְּגִינִיהּ לְבֵי זוֹנוֹת. וְאִי לָא הֲוֵי כְּגַוְונָא דָּא, דְּטִנֵף גַּרְמֵיהּ הָכִי וְחִלֵּל יְקָרִי. הֲוֵינָא אֲנָא, וְכָל חַיָּילִין דִּילִי, אַזְלִין בְּגִינֵיהּ בְּכַמָּה יְקָר, בְּכַמָּה בּוּקִינָס קָמֵיהּ, בְּכַמָּה מָאנֵי קְרָבָא, מִימִינֵיהּ וּמִשְׂמָאלֵיהּ, עַד דְּכָל בְּנִי עָלְמָא יִזְדַּעְזְעוּן, וְיִנְדְעוּן כֹּלָּא, דִּבְּרָא דְּמַלְכָּא אִיהוּ. הַשְּׁתָּא כֵּיוָן דְּאִיהוּ טִנֵף גַּרְמֵיהּ, וְחִלֵּל יְקָרִי, אִיהוּ יֶהְדַּר בִּטְמִירוּ, דְּלָא יִנְדְּעוּן בֵּיהּ. אַהְדָּר לְגַבֵּי מַלְכָּא, יָהֲבֵיהּ לְגַבֵּי אִמֵּיהּ.

בִּשְׁבִילֵךְ אַחֲזִיר אוֹתוֹ, וְאַתְּ הָעֲרֵבָה שֶׁלּוֹ. אָמְרָה: הֲרֵי וַדַּאי. אָמַר הַמֶּלֶךְ: הוֹאִיל וְכָךְ הוּא, לֹא צָרִיךְ לְהַחֲזִירוֹ בַּיּוֹם בְּגָלוּי, שֶׁבּוּשָׁה עֲבוּרֵנוּ לָלֶכֶת בִּשְׁבִילוֹ לְבֵית זוֹנוֹת. וְאִם לֹא הָיָה כְּמוֹ זֶה שֶׁטִּנֵּף אֶת עַצְמוֹ כָּךְ וְחִלֵּל כְּבוֹדִי, הָיִיתִי אֲנִי וְכָל הַחֲיָלוֹת שֶׁלִּי הוֹלְכִים בִּשְׁבִילוֹ בְּכַמָּה כָבוֹד וּבְכַמָּה חֲצוֹצְרוֹת לְפָנָיו, בְּכַמָּה כְּלֵי קְרָב מִימִינוֹ וּמִשְּׂמֹאלוֹ, עַד שֶׁכָּל בְּנֵי הָעוֹלָם יִזְדַּעְזְעוּ, וְיֵדְעוּ כֻלָּם שֶׁהוּא בֶּן הַמֶּלֶךְ. עַכְשָׁו כֵּיוָן שֶׁהוּא טִנֵּף אֶת עַצְמוֹ וְחִלֵּל אֶת כְּבוֹדִי, הוּא יַחֲזֹר בְּסֵתֶר שֶׁלֹּא יַכִּירוּ בוֹ. חָזַר לַמֶּלֶךְ, וְנָתַן אוֹתוֹ לְאִמּוֹ.

לְיוֹמִין סָרַח כְּמִלְּקַדְּמִין. מָה עֲבַד מַלְכָּא. אַפִּיק לֵיהּ וּלְאִמֵּיהּ בַּהֲדֵיהּ מִגּוֹ הֵיכָלָא, אָמַר תַּרְוַויְיכוּ תֵּהַכוּן, וְתַּרְוַויְיכוּ תִּסְבְּלוּן גָּלוּתָא, וּמַלְקִיוּתָא תַּמָּן. כֵּיוָן דְּתַרְוַויְיכוּ תִּסְבְּלוּן כַּחֲדָא, כְּדֵין יָדַעְנָא דִּבְרִי יְתוּב כַּדְקָא חֲזֵי.

לְיָמִים סָרַח כְּמִקֹּדֶם. מֶה עָשָׂה הַמֶּלֶךְ? הוֹצִיא אוֹתוֹ וְאֶת אִמּוֹ עִמּוֹ מִתּוֹךְ הַהֵיכָל וְאָמַר: תֵּלְכוּ שְׁנֵיכֶם, וּשְׁנֵיכֶם תִּסְבְּלוּ אֶת הַגָּלוּת וְהַמַּלְקוּת שָׁם. כֵּיוָן שֶׁשְּׁנֵיכֶם תִּסְבְּלוּ כְאֶחָד, אֲזַי אֵדַע שֶׁבְּנִי יָשׁוּב כָּרָאוּי.

בַּמָּה אֵדַע כִּי אִירָשֶׁנָּה

כַּךָ יִשְׂרָאֵל בְּנוֹי דְּמַלְכָּא קַדִּישָׁא אִינּוּן. אָחִית לוֹן לְמִצְרַיִם. וְאִי תֵּימָא בְּהַהוּא זִמְנָא לָא חָאבוּ, גְזֵרָה דְּגָזַר קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא בֵּין הַבְּתָרִים הֲוָה אִתְחָזֵי לְמֶהוֵי קַיָּים, וְקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא אַשְׁגַּח לִתְרֵין מִלִּין, חַד בְּגִין הַהוּא מִלָּה דְּאָמַר אַבְרָהָם, (בראשית טו) בַּמָה אֵדַע כִּי אִירָשֶׁנָּה, דָּא הוּא (דף קפ"ט ע"ב) סִבָּה וְעִילָה. אֲבָל עַד דְּנַפְקוּ מִמִּצְרַיִם, לָא הֲוֵי גּוֹי, וְלָא אִתְחָזוּ כַּדְקָא יֵאוּת.

כָּךָ יִשְׂרָאֵל, בְּנֵי הַמֶּלֶךְ הַקָּדוֹשׁ הֵם, הוֹרִיד אוֹתָם לְמִצְרַיִם. וְאִם תֹּאמַר שֶׁבְּאוֹתוֹ זְמַן לֹא חָטְאוּ – הַגְּזֵרָה שֶׁגָּזַר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא בִּבְרִית בֵּין הַבְּתָרִים הָיְתָה רְאוּיָה לְהִתְקַיֵּם, וְהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא הִשְׁגִּיחַ עַל שְׁנֵי דְבָרִים: אֶחָד עַל אוֹתוֹ דִבּוּר שֶׁאָמַר אַבְרָהָם (בראשית טז) בַּמָּה אֵדַע כִּי אִירָשֶׁנָּה, זוֹהִי סִבָּה וְעִלָּה. אֲבָל עַד שֶׁיָּצְאוּ מִמִּצְרַיִם לֹא הָיוּ גוֹי וְלֹא הָיוּ רְאוּיִים כָּרָאוּי.

זוהר נוסף על ידי המוציא לאור

בזוהר – ספר במדבר-פרשת נשא -דף קכ"ב ע"א

מִכָּאן שֶׁתְּשׁוּבָה מְעֻלָּה מֵהַכֹּל עַד שֶׁלֹּא יִשְׁרֶה הַדִּין בָּעוֹלָם

פָּתַח רִבִּי יִצְחָק (ס"א יהודה) אֲבַּתְרֵיהּ וְאָמַר, (דברים ד) בַּצַּר לְךָ וּמְצָאוּךָ כָּל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה וְגוֹ'. בַּצַּר לְךָ, מִכָּאן דִּתְשׁוּבָה מֵעַלְּיָא מִכֹּלָּא, עַד לָא יִשְׁרֵי דִּינָא בְּעָלְמָא. דְּבָתַר דִּשְׁרֵי דִּינָא תַּקִּיף חֵילֵיהּ מַאן יַעְבַּר לֵיהּ מֵעָלְמָא וִיסַלֵּק לֵיהּ. דְּהָא (דף קכ"ב ע"ב) כֵּיוָן דְּשָׁארִי דִּינָא, לָא אִסְתְּלִיק עַד דְּיִשְׁתְּלִים. בָּתַר דְּאִשְׁתְּלִים, וְעֲבַד תְּשׁוּבָה, אַתְקִין עָלְמִין כֻּלְּהוּ. מַשְׁמַע, דִּכְתִּיב וּמְצָאוּךָ כָּל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה בְּאַחֲרִית הַיָּמִים, וּכְתִיב וְשַׁבְתָּ עַד יְיָ אֱלֹהֶיךָ וְגוֹ'. כִּי אֵל רַחוּם יְיָ אֱלֹהֶיךָ וְגוֹ'.

פָּתַח רַבִּי יִצְחָק (יהודה) אַחֲרָיו וְאָמַר, (דברים ד) בַּצַּר לְךְ וּמְצָאוּךְ כֹּל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה וְגוֹ'. בַּצַּר לְךְ – מִכָּאן שֶׁתְּשׁוּבָה מְעֻלָּה מֵהַכֹּל עַד שֶׁלֹּא יִשְׁרֶה הַדִּין בָּעוֹלָם. שֶׁאַחַר שֶׁשּׁוֹרֶה הַדִּין מִתְחַזֵּק כֹּחוֹ, מִי יַעֲבִירוֹ מֵהָעוֹלָם וִיסַלְּקוֹ? שֶׁהֲרֵי כֵּיוָן שֶׁשּׁוֹרֶה הַדִּין, לֹא מִסְתַּלֵּק עַד שֶׁנִּשְׁלָם. אַחַר שֶׁנִּשְׁלַם וְעָשָׂה תְשׁוּבָה, מְתַקֵּן כָּל הָעוֹלָמוֹת. מַשְׁמָע שֶׁכָּתוּב וּמְצָאוּךְ כֹּל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה בְּאַחֲרִית הַיָּמִים, וְכָתוּב וְשַׁבְתָּ עַד ה' אֱלֹהֶיךְ וְגוֹ'. כִּי אֵל רַחוּם ה' אֱלֹהֶיךְ וְגוֹ'.

בְּאַחֲרִית הַיָּמִים, מַאי אִיכָּא הָכָא. אֶלָּא לְאַכְלְלָא כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל, דְּאִיהִי בְּגָלוּתָא, וְאִשְׁתְּכָחַת בְּעָאקוּ דִּלְהוֹן, וְלָא שַׁבְקָת לוֹן לְעָלְמִין. וּבְגִין כַּךְ קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא אַף עַל גַּב דְּאַשְׁרֵי דִּינָא בְּעָלְמָא, בָּעֵי דְּיָהַדְרוּן יִשְׂרָאֵל בִּתְשׁוּבָה, לְאוֹטָבָא לְהוּ בְּהַאי עָלְמָא, וּבְעָלְמָא דְּאָתֵי, וְלֵית לָךָ מַאן דְּקָאִים קַמֵּי תְּשׁוּבָה.

בְּאַחֲרִית הַיָּמִים, מַה יֵּשׁ כָּאן? אֶלָּא לְהַכְלִיל כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל, שֶׁהִיא בַּגָּלוּת וְנִמְצֵאת בְּצָרָתָם, וְלֹא עוֹזֶבֶת אוֹתָם לְעוֹלָמִים. וְלָכֵן הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, אַף עַל גַּב שֶׁמַּשְׁרֶה דִין בָּעוֹלָם, רוֹצֶה שֶׁיַּחְזְרוּ יִשְׂרָאֵל בִּתְשׁוּבָה לְהֵיטִיב לָהֶם בָּעוֹלם הַזֶּה וּבָעוֹלָם הַבָּא, וְאֵין לְךְ מִי שֶׁיַּעֲמֹד בִּפְנֵי הַתְּשׁוּבָה.

תָּא חֲזֵי, אֲפִילּוּ כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל, תְּשׁוּבָה אִקְרֵי. וְאִי תֵּימָא (תשובה) עִלָּאָה (ס"א מעליא) (נ"א ואת עלאה) מִכָּל אֲתָר לָא שְׁכִיחַ, אֶלָּא דָּא אִקְרֵי תְּשׁוּבָה, כַּד אַהְדָּר רַחֲמֵי לְקָבְלָהָא, וְהִיא תָּבַת עַל כָּל אִינּוּן אוֹכְלֹסִין וְיַנְקָא לוֹן. וּתְשׁוּבָה מֵעַלְיָא, כַּד אִתְמְסַר נַפְשָׁא לְגַבָּהּ, וְנָטִיל לָהּ בְּזִמְנָא דְּאִיהִי בִּתְשׁוּבָה, כְּדֵין כֹּלָּא אִתְתָּקַּן לְעֵילָּא וְתַתָּא, וְאִתְתָּקַּן הוּא, וְכָל עָלְמָא.

בֹּא רְאֵה, אֲפִלּוּ כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל נִקְרֵאת תְּשׁוּבָה. וְאִם תֹּאמַר, (תשובה) עֶלְיוֹנָה (מעלה) (ואות עליונה) מִכָּל מָקוֹם לֹא נִמְצֵאת – אֶלָּא זוֹ נִקְרֵאת תְּשׁוּבָה, כְּשֶׁחוֹזֵר רַחֲמִים לְמוּלָהּ, וְהִיא חוֹזֶרֶת עַל כָּל אוֹתָם אוּכְלוּסִים וּמֵינִיקָתָם. וּתְשׁוּבָה מְעֻלָּה – כְּשֶׁנִּמְסֶרֶת הַנֶּפֶשׁ אֵלֶיהָ וְלוֹקַחַת אוֹתָהּ בִּזְמַן שֶׁהִיא בִּתְשׁוּבָה, אָז הַכֹּל מִתְתַּקֵּן לְמַעְלָה וּלְמַטָּה, וּמִתְתַּקֵּן הוּא וְכָל הָעוֹלָם.

חַיָּיבָא חַד בְּעָלְמָא, קִלְקוּלָא דְּכַמָּה אַחֲרָנִין בְּגִינֵיהּ. וַוי לַחַיָּיבָא, וַוי לִשְׁבִיבֵיהּ. תָּא חֲזֵי, יוֹנָה, בְּגִין דְּלָא בָּעָא לְמֵהַךְ בִּשְׁלִיחוּתָא דְּמָארֵיהּ, כַּמָה בְּנֵי נָשָׁא הֲווֹ אִתְאֲבִידוּ בְּגִינֵיהּ בְּיַמָּא, עַד דְּכֻלְּהוּ אָהַדְרוּ עֲלוֹי, וְדָאִינוּ לֵיהּ בְּדִינָא בְּיַמָּא, וּכְדֵין אִשְׁתֵּזִיבוּ כֻּלְּהוּ, וְקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא חָס עָלֵיהּ לְבָתַר, וְשֵׁזִיב כַּמָה אוֹכְלֹסִין בְּעָלְמָא. אֵימָתַי. כַּד אַהְדָּר לְמָארֵיהּ מִגּוֹ עַקְתֵּיהּ. הֲדָא הוּא דִּכְתִּיב, (יונה ב) קָרָאתִי מִצָּרָה לִי אֶל יְיָ וַיַּעֲנֵנִי. וּכְתִיב, (תהלים קיח) מִן הַמֵּצַר קָרָאתִי יָהּ עָנָנִי בַמֶרְחָב יָהּ וְגוֹ'.

רָשָׁע אֶחָד בָּעוֹלָם – בִּגְלָלוֹ יֵשׁ קִלְקוּל לְכַמָּה אֲחֵרִים. אוֹי לָרָשָׁע, אוֹי לִשְׁכֵנוֹ! בּא רְאֵה, יוֹנָה, מִשּׁוּם שֶׁלֹּא רָצָה לָלֶכֶת בִּשְׁלִיחוּת רִבּוֹנוֹ, כַּמָּה אֲנָשִׁים הָיוּ אוֹבְדִים בִּגְלָלוֹ בַּיָּם, עַד שֶׁכֻּלָּם חָזְרוּ עָלָיו וְדָנוּ אוֹתוֹ בְּדִין בַּיָּם, וְאָז נִצְּלוּ כֻלָּם, וְאַחַר כָּךְ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא רִחֵם עָלָיו, וְהִצִּיל כַּמָּה אוּכְלוּסִים בָּעוֹלָם. מָתַי? כְּשֶׁחָזַר לְרִבּוֹנוֹ מִתּוֹךְ צָרָתוֹ. זֶהוּ שֶׁכָּתוּב (יונה ב) קָרָאתִי מִצָּרָה לִי אֶל ה' וַיַּעֲנֵנִי. וְכָתוּב (תהלים קיח) מִן הַמֵּצַר קָרָאתִי יָּהּ עָנָנִי בַמֶּרְחָב יָהּ וְגוֹ'.

בזוהר – ספר דברים-פרשת ואתחנן -דף ע"ר ע"א

בִּזְכוּת הַתּוֹרָה יֵצְאוּ יִשְׂרָאֵל מִן הַגָּלוּת

דָּבָר אַחֵר הֵן עוֹד הַיּוֹם גָּדוֹל, דָּא הוּא יוֹם דְּאִקְרֵי (ישעיה כב) יוֹם מְהוּמָה וּמְבוּסָה וּמְבוּכָה, דִּי בְּהַהוּא יוֹם אִתְחֲרִיב בֵּי מַקְדְּשָׁא, וְנָפְלוּ יִשְׂרָאֵל בְּגָלוּתָא. וּבְגִין עוֹבָדִין בִּישִׁין, הַהוּא יוֹמָא אִתְמְשַׁךְ וְאִתְרְבֵּי, הֲדָא הוּא דִכְתִיב הֵן עוֹד הַיּוֹם גָּדוֹל לֹא עֵת הֵאָסֵף הַמִּקְנֶה, בְּגִין דְּאִינּוּן מַשְׁכִין לֵיהּ לְהַהוּא יוֹמָא. הַשְׁקוּ הַצֹּאן, כְּמָה דְּאִתְּמַר בְּמִלֵּי דְּאוֹרַיְיתָא, דְּהָא בִּזְכוּתָא דְּאוֹרַיְיתָא יִפְּקוּן יִשְׂרָאֵל מִן גָּלוּתָא.

דָּבָר אַחֵר הֵן עוֹד הַיּוֹם גָּדוֹל – זֶהוּ הַיּוֹם שֶׁנִּקְרָא (ישעיה כב) יוֹם מְהוּמָה וּמְבוּסָה וּמְבוּכָה, שֶׁבְּאוֹתוֹ הַיּוֹם נֶחֱרַב בֵּית הַמִּקְדָּשׁ וְנָפְלוּ יִשְׂרָאֵל בַּגָּלוּת. וּמִשּׁוּם הַמַּעֲשִׂים הָרָעִים, הַיּוֹם הַהוּא נִמְשַׁךְ וְהִתְגַּדֵּל. זֶהוּ שֶׁכָּתוּב, הֵן עוֹד הַיּוֹם גָּדוֹל לֹא עֵת הֵאָסֵף הַמִּקְנֶה, מִשּׁוּם שֶׁהֵם מוֹשְׁכִים אֶת אוֹתוֹ הַיּוֹם. הַשְׁקוּ הַצֹּאן, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר בְּדִבְרֵי תוֹרָה, שֶׁהֲרֵי בִּזְכוּת הַתּוֹרָה יֵצְאוּ יִשְׂרָאֵל מִן הַגָּלוּת.

יִשְׂרָאֵל מַאי קָא אַמְרֵי. וַיֹּאמְרוּ לֹא נוּכַל עַד אֲשֶׁר יֵאָסְפוּ כָּל הָעֲדָרִים, עַד דְּיִתְכַּנְּשׁוּ כָּל שְׁאַר יוֹמִין עִלָּאִין. וְגָלְלוּ אֶת הָאֶבֶן, וְיִגַּנְדְּרוּן לְהַהוּא דִּינָא קַשְׁיָא דְּהַהוּא יוֹמָא דְּשַׁלְטָא עַל פִּי הַבְּאֵר, וְאִשְׁתְּכָחַת הַהִיא בְּאֵ"ר בְּגָלוּתָא עִמָּנָא. וְכַד אִתְגַּלְיָיא הַאי בְּאֵ"ר, וְהַהוּא אֶבֶן לָא שַׁלְטָא עָלָהּ, מִיַּד וְהִשְׁקִינוּ הַצֹּאן.

וּמַה יִּשְׂרָאֵל אוֹמְרִים? וַיֹּאמְרוּ לֹא נוּכַל עַד אֲשֶׁר יֵאָסְפוּ כָּל הָעֲדָרִים, עַד שֶׁיִּתְכַּנְּסוּ כָּל שְׁאָר הַיָּמִים הָעֶלְיוֹנִים, וְגָלֲלוּ אֶת הָאֶבֶן, וִיבַטְּלוּ אוֹתוֹ הַדִּין הַקָּשֶׁה שֶׁל אוֹתוֹ הַיּוֹם שֶׁשּׁוֹלֵט עַל פִּי הַבְּאֵר, וְנִמְצֵאת אוֹתָהּ הַבְּאֵר עִמָּנוּ בַּגָּלוּת. וּכְשֶׁמִּתְגַּלָּה הַבְּאֵר הַזּוֹ וְאוֹתָהּ הָאֶבֶן לֹא שׁוֹלֶטֶת עָלֶיהָ, מִיָּד וְהִשְׁקִינוּ הַצּאן.

וְהָיָה בְּאַחֲרִית הַיָּמִים נָכוֹן יִהְיֶה הַר בֵּית ה'

וְזַמִּין קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא בְּסוֹף יוֹמַיָּיא, לְאָהַדְרָא לְיִשְׂרָאֵל לְאַרְעָא קַדִּישָׁא, וּלְאַכְנְשָׁא לוֹן מִגָּלוּתָא. וּמַאן אִינּוּן סוֹף יוֹמַיָּיא, הַהוּא דְּהִיא אַחֲרִית הַיָּמִים. בְּהַאי אַחֲרִית הַיָּמִים, יִשְׂרָאֵל סַבְלוּ גָּלוּתָא. הֲדָא הוּא דִכְתִיב, (דברים ד) בַּצַּר לְךָ וּמְצָאוּךָ כֹּל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה בְּאַחֲרִית הַיָּמִים, וּכְתִיב (דברים לא) וְקָרָאת אֶתְכֶם הָרָעָה בְּאַחֲרִית הַיָּמִים. בְּאַחֲרִית הַיָּמִים דַּיְיקָא, וְדָא הִיא כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל בְּגָלוּתָא. וְעִם אַחֲרִית הַיָּמִים דָּא, קַבִּילוּ עוֹנְשָׁא בְּגָלוּתָא. וּבְדָא יַעְבִּיד קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא נוּקְמִין לְיִשְׂרָאֵל תְּדִירָא. הֲדָא הוּא דִכְתִיב, (במדבר כד) אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה הָעָם הַזֶּה לְעַמְּךָ בְּאַחֲרִית הַיָּמִים. וּבְכָל אֲתָר דָּא הִיא, וְקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא זַמִּין לְאָתָבָא לָהּ לְאַתְרָהָא, הֲדָא הוּא דִכְתִיב, (ישעיה ב) וְהָיָה בְּאַחֲרִית הַיָּמִים נָכוֹן יִהְיֶה הַר בֵּית יְיָ' וְגוֹ' וְדָא הוּא יוֹם.

וְעָתִיד הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא בְּסוֹף הַיָּמִים לְהַחֲזִיר אֶת יִשְׂרָאֵל לָאָרֶץ הַקְּדוֹשָׁה וּלְכַנֵּס אוֹתָם מִן הַגָּלוּת. וּמִי הֵם סוֹף הַיָּמִים? אוֹתָהּ שֶׁהִיא אַחֲרִית הַיָּמִים. בְּאַחֲרִית הַיָּמִים הַזּוֹ יִשְׂרָאֵל סָבְלוּ אֶת הַגָּלוּת. זֶהוּ שֶׁכָּתוּב, (דברים ד) בַּצַּר לְךְ וּמְצָאוּךְ כֹּל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה בְּאַחֲרִית הַיָּמִים, וְכָתוּב (שם לא) וְקָרָאת אֶתְכֶם הָרָעָה בְּאַחֲרִית הַיָּמִים. בְּאַחֲרִית הַיָּמִים דַּוְקָא, וְזוֹ הִיא כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל בַּגָּלוּת. וְעִם אַחֲרִית הַיָּמִים הַזּוֹ קִבְּלוּ עֹנֶשׁ בַּגָּלוּת, וּבָזוֹ יַעֲשֶׂה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא נְקָמוֹת לְיִשְׂרָאֵל תָּמִיד. זֶהוּ שֶׁכָּתוּב (במדבר כד) אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה הָעָם הַזֶּה לְעַמְּךְ בְּאַחֲרִית הַיָּמִים. וּבְכָל מָקוֹם זֹּאת הִיא, וְהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא עָתִיד לַהֲשִׁיבָהּ לִמְקוֹמָהּ. זֶהוּ שֶׁכָּתוּב (ישעיה ב) וְהָיָה בְּאַחֲרִית הַיָּמִים נָכוֹן יִהְיֶה הַר בֵּית ה' וְגוֹ', וְזֶהוּ יוֹם.

וּמִדְּשָׁארֵי צֵל לְמֶעְבַּד בְּשֵׁירוּתָא דְּיוֹמָא אָחֳרָא, כְּמָה בְּזִמְנָא דְּאִתְחֲרִיב מַקְדְּשָׁא הֲוָה, וְנָטָה צֵל לְמֵיעַל. הֲדָא הוּא דִכְתִיב, (ירמיה ו) אוֹי לָנוּ כִּי פָּנָה הַיּוֹם כִּי יִנָּטוּ צִלְלֵי עָרֶב. יוֹם וְצֵל, הוּא סוֹף גָּלוּתָא. וְשִׁיעוּרָא דְּהַאי צֵל, שִׁית קְמָצִין וּפַלְגָּא. וּבְגוּדָל דְּמִשְׁחָא דְּבַר נָשׁ, גְּבַר בֵּין גּוּבְרִין. וְדוּכְרָנָא דְּהַאי רָזָא דְּבֵין חַבְרַיָּיא, דִּכְתִּיב, (איוב ח) כִּי תְמוֹל אֲנַחְנוּ וְלֹא נֵדָע כִּי צֵל יָמֵינוּ עֲלֵי אָרֶץ. כִּי תְמוֹל אֲנַחְנוּ בְּגָלוּתָא, וְלָא הֲוֵינָא יַדְעֵי כִּי צֵל יָמֵינוּ עֲלֵי אָרֶץ, לְאַשְׁרָאָה לוֹן קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא עֲלֵי אָרֶץ.

וּמִשֶּׁהִתְחִיל הָצֵּל לְהֵעָשׂוֹת בְּרֵאשִׁית הַיּוֹם הָאַחֵר, הָיָה כְּמוֹ בִּזְמַן שֶׁנֶּחֱרַב בֵּית הַמִּקְדָּשׁ, וְנָטָה הַצֵּל לְהִכָּנֵס. זֶהוּ שֶׁכָּתוּב (ירמיה ו) אוֹי לָנוּ כִּי פָנָה הַיּוֹם כִּי יִנָּטוּ צִלְלֵי עָרֶב. יוֹם וָצֵל הוּא סוֹף הַגָּלוּת, וְהַשִּׁעוּר שֶׁל הַצֵּל הַזֶּה שִׁשָּׁה קְמָצִים וָחֵצִי, וְגוּדָל שֶׁל מִדָּה שֶׁל אָדָם, גֶּבֶר בֵּין גְּבָרִים. וְהַזִּכָּרוֹן שֶׁל הַסּוֹד הַזֶּה שֶׁבֵּין הַחֲבֵרִים, שֶׁכָּתוּב (איוב ח) כִּי תְמוֹל אֲנַחְנוּ וְלֹא נֵדָע כִּי צֵל יָמֵינוּ עֲלֵי אָרֶץ. כִּי תְמוֹל אֲנַחְנוּ – בַּגָּלוּת, וְלֹא הָיִינוּ יוֹדְעִים כִּי צֵל יָמֵינוּ עֲלֵי אָרֶץ, לְהַשְׁרוֹת אוֹתָם הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא עֲלֵי אָרֶץ.

זַכָּאָה חוּלָקֵיהּ מַאן דְּחָמֵי לֵיהּ, וְזַכָּאָה חוּלָקֵיהּ מַאן דְּלָא חָמֵי לֵיהּ. וַוי לְמַאן דְּיִזְדָּמַן כַּד יִתְבַּע אַרְיָא רַבְרְבָא, לְאִתְחַבְּרָא לְנוּקְבֵיהּ. כָּל שֶׁכֵּן בְּשַׁעֲתָא דְּיִזְדַּוְּוגֻן כַּחֲדָא, עַל הַהִיא שַׁעֲתָא כְּתִיב, (עמוס ג) אַרְיֵה שָׁאָג מִי לֹא יִירָא וְגוֹ'.

אַשְׁרֵי חֶלְקוֹ מִי שֶׁרוֹאֶה אוֹתוֹ, וְאַשְׁרֵי חֶלְקוֹ מִי שֶׁלֹּא רוֹאֶה אוֹתוֹ. אוֹי לְמִי שֶׁיִּזְדַּמֵּן כְּשֶׁיְּבַקֵּשׁ הָאַרְיֵה הַגָּדוֹל לְהִתְחַבֵּר עִם נְקֵבָתוֹ, כָּל שֶׁכֵּן כְּשֶׁיִּזְדַּוְּגוּ יַחַד. עַל אוֹתָהּ שָׁעָה כָּתוּב, (עמוס ג) אַרְיֵה שָׁאָג מִי לֹא יִירָא וְגוֹ'.

בזוהר – זוהר חדש-פרשת לך לך

שֶׁכְּשֶׁיָּבוֹאוּ צָרוֹת לְיִשְׂרָאֵל בְּסוֹף הַיָּמִים, שֶׁיַּעֲשׂוּ תְשׁוּבָה לְאַלְתַּר

רַבִּי הֲוָה יָתֵיב יוֹמָא חַד, וַהֲוָה מִסְתַּכֵּל בְּהָא מִילְּתָא, דִּכְתִיב (דברים ד) בַּצַּר לְךָ וּמְצָאוּךָ כֹּל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה בְּאַחֲרִית הַיָּמִים וְשַׁבְתָּ עַד ה' אֱלֹהֶיךָ וְשָׁמַעְתָּ בְּקֹלוֹ. אֲמַר, מַה דַּאֲמַר משֶׁה דִּיהֱוֵי בְּסוֹף יוֹמַיָא, כָּל אִינוּן עָקְתִין הָא אֲתָא, וּתְשׁוּבָה עַד כְּעָן לָא אִתְעֲבִידָא.

רַבִּי הָיָה יוֹשֵׁב יוֹם אֶחָד, וְהָיָה מִסְתַּכֵּל בַּדָּבָר הַזֶּה, שֶׁכָּתוּב (דברים ל, ד) בַּצַּר לְךְ וּמְצָאוּךְ כֹּל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה בְּאַחֲרִית הַיָּמִים וְשַׁבְתָּ עַד ה' אֱלֹהֶיךְ וְשָׁמַעְתָּ בְּקֹלוֹ. אָמַר, מַה שֶּׁאָמַר מֹשֶׁה שֶׁיִּהְיֶה בְּסוֹף הַיָּמִים, כָּל אוֹתָם הַצָּרוֹת הֲרֵי בָּאוּ, וּתְשׁוּבָה עַד עַתָּה טֶרֶם נֶעֶשְׂתָה.

עַד דְּהֲוָה יָתֵיב, אָתָא אֵלִיָּהוּ זָכוּר לָטוֹב, אָמַר לֵיהּ, רַבִּי בְּמַאי אִתְעַסַּקְתְּ. אָמַר לֵיהּ בְּהַאי דְּאָמְרָה תּוֹרָה, דְּכַד יֵיתוּן עָקְתִין לְיִשְׂרָאֵל בְּסוֹף יוֹמַיָא, דְּיַעַבְדוּן תְּשׁוּבָה לְאַלְתָּר, דִּכְתִיב בְּאַחֲרִית הַיָּמִים וְשַׁבְתָּ, וְעַד כְּעָן לָא תָבוּ בִּתְיוּבְתָּא.

בְּעוֹד שֶׁהָיָה יוֹשֵׁב, בָּא אֵלִיָּהוּ, זָכוּר לְטוֹב. אָמַר לוֹ: רַבִּי, בַּמָּה הִתְעַסַּקְתָּ? אָמַר לוֹ: בְּזֶה שֶׁאָמְרָה הַתּוֹרָה, שֶׁכְּשֶׁיָּבוֹאוּ צָרוֹת לְיִשְׂרָאֵל בְּסוֹף הַיָּמִים, שֶׁיַּעֲשׂוּ תְשׁוּבָה לְאַלְתַּר, שֶׁכָּתוּב בְּאַחֲרִית הַיָּמִים וְשַׁבְתָּ, וְעַד עַתָּה לֹא שָׁבוּ בִּתְשׁוּבָה.

אַתָּה הוּא שֶׁאָמַרְתָּ שֶׁתִּהְיֶה כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל תַּחַת שִׁלְטוֹן אֱדוֹם, עַד שֶׁיִּהְיוּ צַדִּיקִים לְפָנֶיךְ

אָמַר לֵיהּ חַיֶּיךָ רַבִּי, בְּהַאי מִילְּתָא אִתְעַסַּק קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא יוֹמָא דֵין, וַאֲתָא מִיכָאֵל אַפֹּטְרוֹפְּסָא רַבָּה דִילְהוֹן, וּבָעֵי דְּאֵימָתַי יִפְקוֹן בְּנוֹהִי רְחִימוֹהִי מִתְּחוֹת גָּלוּתָא דֶּאֱדוֹם. וַאֲמַר, אַתְּ כְּתַבְתְּ בְּאוֹרַיְיתָךְ, דְּכַד יִסְבְּלוּן אִינוּן עוֹנְשַׁיָיא עַל מַה דַּעֲבָדוּ, מַאי כְּתִיב. (שם) כִּי אֵל רַחוּם ה' אֱלֹהֶיךָ.

אָמַר לוֹ: חַיֶּיךְ רַבִּי, בַּדָּבָר הַזֶּה מִתְעַסֵּק הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא בַּיּוֹם הַזֶּה, וּבָא מִיכָאֵל, הָאַפּוֹטְרוֹפּוֹס הַגָּדוֹל שֶׁלָּהֶם, וּמְבַקֵּשׁ מָתַי יֵצְאוּ בָנָיו אֲהוּבָיו מִתַּחַת לְגָלוּת אֱדוֹם. וְאָמַר: אַתָּה כָּתַבְתָּ בְּתוֹרָתְךְ, שֶׁכְּשֶׁיִּסְבְּלוּ אוֹתָם הָעֳנָשִׁים עַל מַה שֶּׁעָשׂוּ, מַה כָּתוּב? (שם) כִּי אֵל רַחוּם ה' אֱלֹהֶיךְ.

אָמַר לֵיהּ, יֵיתֵי סמאל אַפּוֹטְרוֹפְּסָא דֶּאֱדוֹם וְיַטְעִין עִמֵּיהּ קַמָּאי. אֲתָא סמאל. וְטָעִין מִיכָאֵל מִלְּתָא דָא, כִּדְבְקַדְמֵייתָא. אֲמַר סמאל, מָארֵי דְעָלְמָא, אַתְּ הוּא דַאֲמַרְתְּ דִּתְהֱוֵי כְּנִישְׁתָּא דְיִשְׂרָאֵל תְּחוֹת שׁוּלְטָנָא דֶאֱדוֹם, עַד דְּיֶהֱוָן זַכָּאִין קַמָּךְ, וְהָא כָּלְהוֹן חַיָּיבִין עַד יוֹמָא דֵין.

אָמַר לוֹ: יָבוֹא סמאל, הָאַפּוֹטְרוֹפּוֹס שֶׁל אֱדוֹם, וְיִטְעֹן עִמּוֹ לְפָנַי. בָּא סמאל, וְטָעַן מִיכָאֵל דָּבָר זֶה כְּבָרִאשׁוֹנָה. אָמַר סמאל: רִבּוֹן הָעוֹלָם, אַתָּה הוּא שֶׁאָמַרְתָּ שֶׁתִּהְיֶה כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל תַּחַת שִׁלְטוֹן אֱדוֹם, עַד שֶׁיִּהְיוּ צַדִּיקִים לְפָנֶיךְ, וַהֲרֵי כֻּלָּם רְשָׁעִים עַד הַיּוֹם הַזֶּה.

בֵּיהּ שַׁעֲתָא אַנְזִיפֵיהּ קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, עַל דַּאֲמַר דֵּלָטוֹרָא עַל בְּנוֹהִי, וְעָרַק תְּלַת אַלְפֵי מִילִין. וַאֲמַר לְמִיכָאֵל, מִיכָאֵל הֲוָה לָךְ לְמֶהֱוֵי שְׁפִיל לְרֵישֵׁיהּ דִּקְרָא, דִּכְתִיב וְשַׁבְתָּ עַד ה' אֱלֹהֶיךָ וְשָׁמַעְתָּ בְקוֹלוֹ, וְאַחַר כַּךְ כְּתִיב כִּי אֵל רַחוּם ה' אֱלֹהֶיךָ.

בְּאוֹתָהּ שָׁעָה נָזַף בּוֹ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא עַל שֶׁאָמַר הַלְשָׁנָה עַל בָּנָיו, וּבָרַח שְׁלֹשֶׁת אַלְפֵי מִילִין, וְאָמַר לְמִיכָאֵל: מִיכָאֵל, הָיָה לְךְ לִהְיוֹת יוֹרֵד לְרֹאשׁ הַכָּתוּב, שֶׁכָּתוּב וְשַׁבְתָּ עַד ה' אֱלֹהֶיךְ וְשָׁמַעְתָּ בְקֹלוֹ, וְאַחַר כָּךְ כָּתוּב כִּי אֵל רַחוּם ה' אֱלֹהֶיךְ.

אֲמַר מִיכָאֵל, מָארֵי דְעָלְמָא, הֲוָה לָךְ לְרַחֲמָא עֲלַיְיהוּ, אַתְּ רַחוּם, וְכָךְ אִתְקְרִיאַת. אָמַר לֵיהּ אוֹמָאָה אוֹמֵיתִי בְּיוֹמָא דְאִתְגַּזְרָא דִינָא קֳדָמָאי, עַד דִּי יְתוּבוּן. וְאִי כְּנִישְׁתָּא דְיִשְׂרָאֵל, אַפְתְּחַת תְּשׁוּבָה כְּעֵינָא דְּמַחֲטָא, אֲנָא אֶפְתַּח לָהּ תַּרְעִין רַבְרְבִין.

אָמַר מִיכָאֵל: רִבּוֹן הָעוֹלָם, הָיָה לְךְ לְרַחֵם עֲלֵיהֶם, אַתָּה רַחוּם, וְכָךְ נִקְרֵאתָ. אָמַר לוֹ: שְׁבוּעָה נִשְׁבַּעְתִּי בַּיּוֹם שֶׁנִּגְזַר הַדִּין לְפָנַי עַד שֶׁיָּשׁוּבוּ, וְאִם כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל פּוֹתַחַת בִּתְשׁוּבָה כְּמוֹ עַיִן שֶׁל מַחַט, אֲנִי אֶפְתַּח לָהּ שְׁעָרִים גְּדוֹלִים.

בזוהר – זוהר חדש-פרשת חקת

וּבָא לְצִיּוֹן גּוֹאֵ"ל, זֶה הַמֶּלֶךְ שֶׁבָּא לְבֵית הַגְּבִירָה. מִשּׁוּם שֶׁבֵּיתָהּ כֻּלָּם שְׁלֵמִים לְפָנֶיהָ, בָּא לַהֲקִימָהּ מֵהֶעָפָר

כְהֵין, יִשְׂרָאֵל יְהַדְּרוּן בִּתְיוּבְתָּא שְׁלֵימָתָא קַמֵי קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, דְּאִתְחֲזֵי בְּאִינוּן עָקְתִין סַגִּיאִין דְּאַתְיָין עֲלַיְיהוּ, כְּמַאן דְּאִשְׁתַּכַּח דּוּכְרָנֵיהוֹן לְעֵילָא. וְכַד אִינוּן הַדְּרָן בִּתְיוּבְתָּא בְּלִבָּא שְׁלֵימָא, כְּגַוְונָא דִּכְתִיב (דברים ד) בַּצַּר לְךָ וּמְצָאוּךָ וְגו', וְשַׁבְתָּ עַד ה' אֱלֹהֶיךָ. וְיָשׁוּב מַלְכָּא לְבֵי מַטְרוֹנִיתָא לְפַיְיסָא לָהּ. וְעַל דָּא י (ישעיה נט) וּבָא לְצִיּוֹן גּוֹאֵ"ל, דָּא מַלְכָּא דְּאָתֵי לְבֵי מַטְרוֹנִיתָא. בְּגִין דְּבֵיתָהּ כָּלְהוֹ שְׁלֵמִין קַמָּהּ, אָתֵי לְאַקְמָא לָהּ מֵעַפְרָא.

אָז יִשְׂרָאֵל יַחְזְרוּ בִּתְשׁוּבָה שְׁלֵמָה לִפְנֵי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, שֶׁנִּרְאָה בְּאוֹתָם צָרוֹת רַבּוֹת שֶׁבָּאוֹת עֲלֵיהֶם כְּמִי שֶׁנִשְׁכַּח זִכְרוֹנָם לְמַעְלָה. וּכְשֵׁם חוֹזְרִים בִּתְשׁוּבָה בְּלֵב שָׁלֵם, כַּכָּתוּב (דברים ד) בַּצַּר לְךְ וּמְצָאוּךְ וְגוֹ', וְשַׁבְתָּ עַד ה' אֱלֹהֶיךְ. וְיָשׁוּב הַמֶּלֶךְ לְבֵית הַגְּבִירָה לְפַיְּסָהּ. וְעַל זֶה (ישעיה נט) וּבָא לְצִיּוֹן גּוֹאֵ"ל, זֶה הַמֶּלֶךְ שֶׁבָּא לְבֵית הַגְּבִירָה. מִשּׁוּם שֶׁבֵּיתָהּ כֻּלָּם שְׁלֵמִים לְפָנֶיהָ, בָּא לַהֲקִימָהּ מֵהֶעָפָר.

עד כאן נוסף מהמו"ל

בזוהר – ספר במדבר-פרשת נשא -דף קמ"ג ע"א

זַכָּאִין אִינּוּן צַדִּיקַיָּיא, דְּכָל הָנֵי מִלִּין קַדִּישִׁין, דְּאִתְמָרוּ בְּרוּחַ קַדִּישָׁא עִלָּאָה

זַכָּאִין אִינּוּן צַדִּיקַיָּיא, (ס"א אתון חברייא) דְּכָל הָנֵי מִלִּין קַדִּישִׁין, דְּאִתְמָרוּ בְּרוּחַ קַדִּישָׁא עִלָּאָה, רוּחַ דְּכָל קַדִּישִׁין עִלָּאִין אִתְכַּלְּלָן בֵּיהּ, אִתְגַּלְיָין לְכוּ. מִלִּין דְּעִלָּאִין וְתַתָּאִין צַיְיתִין לְהוּ, זַכָּאִין אַתּוּן מָארֵיהוֹן דְּמָארִין, מְחַצְדֵּי חַקְלָא, דְּמִלִּין אִלֵּין תִּנְדְּעוּן וְתִסְתַּכְּלוּן בְּהוּ, וְתִנְדְּעוּן לְמָארֵיכוֹן אַפִּין בְּאַפִּין, עֵינָא בְּעֵינָא. וּבְהָנֵי מִלִּין תִּזְכּוּן לְעָלְמָא דְּאָתֵי, הֲדָא הוּא דִכְתִיב, (דברים ד)  וְיָדַעְתָּ הַיּוֹם וַהֲשֵׁבוֹתָ אֶל לְבָבֶךָ וְגוֹ'. יְיָ: עַתִּיק יוֹמִין הוּא הָאֱלֹהִים. וְכֹלָּא הוּא חַד, בְּרִיךְ שְׁמֵיהּ לְעָלַם וּלְעָלְמֵי עָלְמַיָּא.

זוהר נוסף על ידי המוציא לאור

בזוהר – הקדמת ספר הזוהר-דף יב ע"ב

סוֹד הַכָּתוּב יְהִי מְאֹרֹת בִּרְקִיעַ הַשָּׁמַיִם לְהָאִיר עַל הָאָרֶץ, שֶׁיִּהְיוּ שְׁנֵי הַשֵּׁמוֹת אֶחָד בְּלִי פֵרוּד כְּלָל

פִּקּוּדָא רְבִיעָאָה לְמִנְדַע דְה' הוּא הָאֱלהִים, כְּמָא דְאַתְּ אָמֵר, (דברים ד) וְיָדַעְתָּ הַיּוֹם וַהֲשֵׁבוֹתָ אֶל לְבָבֶךָ כִּי יְיָ הוּא הָאֱלֹהִים. וּלְאִתְכְּלָלָא שְׁמָא דֶּאֱלֹהִים בִּשְׁמָא דְּיְיָ. לְמִנְדַע דְּאִנּוּן חַד וְלֵית בְּהוּ פִּרוּדָא. וְהַיְנוּ רָזָא דִכְתִיב יְהִי מְאֹרֹת בִּרְקִיעַ הַשָּׁמָיִם לְהָאִיר עַל הָאָרֶץ. לְמֶהוֵי תְּרֵין שְׁמָהָן חַד בְּלָא פִּרוּדָא כְּלָל. לְאִתְכְּלָלָא מְאֹרֹת חָסֵר בִּשְׁמָא דְּשָׁמַיִם (נ"א דרשים) דְּאִנּוּן חַד וְלֵית בְּהוּ פִּרוּדָא. נְהוֹרָא אוּכְמָא בִּנְהוֹרָא חִיוְורָא לֵית בְּהוּ פִּרוּדָא וְכֹלָא חַד. (דף יב ע"ב) וְדָא הוּא עֲנָנָא חִיוְורָא דִימָמָא וְעֲנָנָא דְאֶשְׁתָּא בְּלֵילְיָא. (כמה דאמרו חברייא) מִדַּת יוֹם וּמִדַת לַיְלָה. וּלְאִתְתַּקַּן דָּא בְּדָא לְאַנְהָרָא כְּמָה דְאִתְּמָר לְהָאִיר עַל הָאָרֶץ.

מִצְוָה רְבִיעִית – לָדַעַת שֶׁה' הוּא הָאֱלֹהִים, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר (דברים ד) וְיָדַעְתָּ הַיּוֹם וַהֲשֵׁבֹתָ אֶל לְבָבֶךְ כִּי ה' הוּא הָאֱלֹהִים. וְשֶׁיִּכָּלֵל הַשֵּׁם שֶׁל אֱלֹהִים בַּשֵּׁם שֶׁל יי', לָדַעַת שֶׁהֵם אֶחָד וְאֵין בָּהֶם פֵּרוּד. וְהַיְנוּ סוֹד הַכָּתוּב יְהִי מְאֹרֹת בִּרְקִיעַ הַשָּׁמַיִם לְהָאִיר עַל הָאָרֶץ, שֶׁיִּהְיוּ שְׁנֵי הַשֵּׁמוֹת אֶחָד בְּלִי פֵרוּד כְּלָל, שֶׁיִּכָּלֵל מְאֹרֹת חָסֵר בַּשֵּׁם שֶׁל שָׁמַיִם [נ"א: שרשום] שֶׁהֵם אֶחָד וְאֵין בָּהֶם פֵּרוּד. אוֹר שָׁחֹר בְּאוֹר לָבָן אֵין בָּהֶם פֵּרוּד, וְהַכֹּל [דבר] אֶחָד. וְזֶה הוּא עָנָן הַלָּבָן שֶׁל הַיּוֹם וְעָנָן שֶׁל אֵשׁ בַּלַּיְלָה, מִדַּת יוֹם וּמִדַּת לַיְלָה, וְיִתְתַּקְנוּ זֶה עִם זֶה לְהָאִיר, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר לְהָאִיר עַל הָאָרֶץ.

בזוהר – ספר בראשית-פרשת לך לך -דף צא ע"א

וְיָדַעְתָּ הַיּוֹם וַהֲשֵׁבתָ אֶל לְבָבֶךְ כִּי ה' הוּא הָאֱלֹהִים

דָּבָר אַחֵר כִּי מִי אֱלוֹהַּ, דָּא רָזָא דְמִלָּה דְּהָא אֵל כְּלָלָא הוּא דְּאִתְכְּלִיל מִכֻּלְהוּ דַּרְגִּין, וְאִי תֵימָא דְּהָא אֵל אִיהוּ דַּרְגָּא אָחֳרָא בְּגִין דִּכְתִיב (תהלים ז) אֵל זוֹעֵם בְּכָל יוֹם. תָּא חֲזֵי, דְּהָא לֵית אֵל מִבַּלְעֲדֵי יְיָ דְּלָאו אִיהוּ בִּלְחוֹדוֹי וְלָא אִתְפְּרַשׁ לְעָלְמִין. וְעַל דָּא כְּתִיב, (שמואל ב כב) כִּי מִי אֵל מִבַּלְעֲדֵי יְיָ וְגו', וּמִי צוּר וְגו' דְּהָא צוּר לָאו אִיהוּ בִּלְחוֹדוֹי אֶלָּא כֹּלָּא חַד כְּדִכְתִיב, (דברים ד) וְיָדַעְתָּ הַיּוֹם וַהֲשֵׁבוֹתָ אֶל לְבָבֶךָ כִּי יְיָ הוּא הָאֱלהִים וְגו'.

דָּבָר אַחֵר כִּי מִי אֱלוֹהַּ – זֶה סוֹד הַדָּבָר, שֶׁהֲרֵי אֵל הוּא כְּלָל שֶׁנִּכְלָל מִכָּל הַדְּרָגוֹת. וְאִם תֹּאמַר שֶׁאֵל הַזֶּה הִיא דַּרְגָּה אַחֶרֶת, מִשּׁוּם שֶׁכָּתוּב (שם ז) וְאֵל זעֵם בְּכָל יוֹם? בֹּא רְאֵה, שֶׁהֲרֵי אֵין אֵל מִבַּלְעֲדֵי ה' שֶׁאֵינוֹ לְבַדּוֹ, וְלֹא נִפְרָד לְעוֹלָמִים, וְעַל כֵּן כָּתוּב (שמואל ב כב) כִּי מִי אֵל מִבַּלְעֲדֵי ה' וְגוֹ'. וּמִי צוּר וְגוֹ', שֶׁהֲרֵי צוּר אֵינוֹ לְבַדּוֹ, אֶלָּא הַכֹּל אֶחָד, כַּכָּתוּב (דברים ד) וְיָדַעְתָּ הַיּוֹם וַהֲשֵׁבתָ אֶל לְבָבֶךְ כִּי ה' הוּא הָאֱלֹהִים וְגוֹ'.

תָּא חֲזֵי, עַד לָא אִתְגְּזַר אַבְרָהָם הֲוָה מְמַלֵּיל עִמֵּיהּ מִגּוֹ מַחֲזֶה בִּלְחוֹדוֹי כְּמָה דְּאִתְּמָר דִּכְתִיב הָיָה דְּבַר יְיָ אֶל אַבְרָם בַּמַּחֲזֶה וְגו'. בַּמַּחֲזֶה. בְּהַהוּא חֵיזוּ דַּרְגָּא דְּכָל דִּיוּקְנִין אִתְחַזְיָין בֵּיהּ, כְּמָה דְּאִתְּמָר. וְהַאי מַחֲזֶה אִיהוּ רָזָא דִּבְרִית.

בֹּא רְאֵה, שֶׁטֶּרֶם שֶׁנִּמּוֹל אַבְרָהָם, הָיָה מְדַבֵּר עִמּוֹ מִתּוֹךְ מַחֲזֶה לְבַדּוֹ, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר, שֶׁכָּתוּב הָיָה דְבַר ה' אֶל אַבְרָם בַּמַּחֲזֶה וְגוֹ'. בַּמַּחֲזֶה – בְּאוֹתוֹ הַמַּרְאֶה, הַדַּרְגָּה שֶׁכָּל הַדְּמֻיּוֹת נִרְאוֹת בָּהּ, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר. וְהַמַּחֲזֶה הַזֶּה הוּא סוֹד הַבְּרִית.

בזוהר – ספר שמות-פרשת וארא -דף כ"ה ע"א

בְּדָבָר זֶה כַּמָּה סוֹדוֹת וּסְתָרִים יֵשׁ בּוֹ

כַּד נָפְקוּ יִשְׂרָאֵל מִמִּצְרַיִם, לָא הֲווֹ יַדְעֵי לֵיהּ לְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא כֵּיוָן דְּאָתָא מֹשֶׁה לְגַבַּיְיהוּ, פִּקּוּדָא קַדְמָאָה דָּא אוֹלִיף לוֹן, דִּכְתִּיב, וִידַעְתֶּם כִּי אֲנִי יְיָ' אֱלהֵיכֶם הַמּוֹצִיא אֶתְכֶם וְגוֹ'. וְאִלְמָלֵא פִּקּוּדָא דָּא, לָא הֲווֹ יִשְׂרָאֵל מֵהֵימְנִין, בְּכָל אִינּוּן נִיסִּין וּגְבוּרָן דְּעָבַד לוֹן בְּמִצְרַיִם. כֵּיוָן דְּיָדְעוּ פִּקּוּדָא דָּא בְּאוֹרַח כְּלָל, אִתְעָבִידוּ לְהוֹן נִסִּין וּגְבוּרָן.

כְּשֶׁיָּצְאוּ יִשְׂרָאֵל מִמִּצְרַיִם לֹא הָיוּ מַכִּירִים אֶת הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא. כֵּיוָן שֶׁבָּא מֹשֶׁה אֲלֵיהֶם, לִמֵּד אוֹתָם מִצְוָה רִאשׁוֹנָה זוֹ, שֶׁכָּתוּב וִידַעְתֶּם כִּי אֲנִי ה' אֱלֹקֵיכֶם הַמּוֹצִיא אֶתְכֶם וְגוֹ'. וְאִלְמָלֵא מִצְוָה זוֹ, לֹא הָיוּ יִשְׂרָאֵל מַאֲמִינִים בְּכָל אוֹתָם נִסִּים וּגְבוּרוֹת שֶׁעָשָׂה לָהֶם בְּמִצְרַיִם. כֵּיוָן שֶׁיָּדְעוּ מִצְוָה זוֹ בְּדֶרֶךְ כְּלָל, נַעֲשׂוּ לָהֶם נִסִּים וּגְבוּרוֹת.

וּלְסוֹף מ' שְׁנִין, דְּקָא אִשְׁתְּדָלוּ בְּכָל אִינּוּן פִּקּוּדִין דְּאוֹרַיְיתָא, דְּאוֹלִיף לוֹן מֹשֶׁה, בֵּין אִינּוּן דְּמִתְנָהֲגֵי בְּאַרְעָא בֵּין אִינּוּן דְּמִתְנָהֲגֵי לְבַר מֵאַרְעָא כְּדֵין, אוֹלִיף לוֹן בְּאוֹרַח פְּרָט, הֲדָא הוּא דִכְתִיב, (דבהם ד') וְיָדַעְתָּ הַיּוֹם וְהֲשֵׁבוֹתָ אֶל לְבָבֶךָ, הַיּוֹם דַּיְיקָא, מַה דְּלָא הֲוָה רְשׁוּ מִקַּדְמַת דְּנָא. כִּי יְיָ' הוּא הָאֱלהִים, דָּא בְּאוֹרַח פְּרָט, בְּמִלָּה דָּא, כַּמָּה רָזִין וְסִתְרִין אִית בָּהּ. וְדָא, וְהַהוּא דְּקַדְמֵיתָא, כֹּלָּא מִלָּה חֲדָא, דָּא בִּכְלָל, וְדָא בִּפְרָט.

וּלְסוֹף אַרְבָּעִים שָׁנָה, שֶׁכְּשֶׁהִשְׁתַּדְּלוּ בְּכָל אוֹתָן מִצְווֹת שֶׁל הַתּוֹרָה שֶׁלִּמֵּד אוֹתָם מֹשֶׁה, בֵּין אוֹתָן שֶׁנּוֹהֲגוֹת בָּאָרֶץ וּבֵין אוֹתָן שֶׁנּוֹהֲגוֹת בְּחוּץ לָאָרֶץ, אָז לִמֵּד אוֹתָם בְּדֶרֶךְ פְּרָט. זֶהוּ שֶׁכָּתוּב (דברים ד) וְיָדַעְתָּ הַיּוֹם וַהֲשֵׁבוֹתָ אֶל לְבָבֶךְ. הַיּוֹם דַּוְקָא, מַה שֶּׁלֹּא הָיָה רְשׁוּת מִקֹּדֶם לָכֵן. כִּי ה' הוּא הָאֱלֹהִים – זֶה בְּדֶרֶךְ פְּרָט. בְּדָבָר זֶה כַּמָּה סוֹדוֹת וּסְתָרִים יֵשׁ בּוֹ, וְזֶה וְאוֹתוֹ שֶׁבַּהַתְחָלָה הַכֹּל דָּבָר אֶחָד, זֶה בִּכְלָל וְזֶה בִּפְרָט.

יִרְאַת ה' רֵאשִׁית דָּעַת

וְאִי תֵּימָא, הָא כְּתִיב, (משלי א') יִרְאַת יְיָ' רֵאשִׁית דָּעַת. תִּירוּצָא, דָּא בְּאוֹרַח פְּרָט, לְמִנְדַּע מַאן אִיהוּ יִרְאַת יְיָ'. וְאַף עַל גַּב דְּאִית לֵיהּ לְבַר נָשׁ לְדַחֲלָא מִנֵּיהּ, עַד לָא יִנְדַּע, אֲבָל הָכָא כְּתִיב רֵאשִׁית דַּעַת, לְמִנְדַּע לֵיהּ דְּהָא אִיהוּ רֵאשִׁיתָא, לְמִנְדַּע לֵיהּ בְּאוֹרַח פְּרָט.

וְאִם תֹּאמַר, הֲרֵי כָּתוּב (משלי א) יִרְאַת ה' רֵאשִׁית דָּעַת – הַתֵּרוּץ, זֶה בְּדֶרֶךְ פְּרָט לָדַעַת מִי הִיא יִרְאַת ה'. וְאַף עַל גַּב שֶׁיֵּשׁ לָאָדָם לִירָא מִמֶּנּוּ עַד שֶׁלֹּא יֵדַע, אֲבָל כָּאן כָּתוּב רֵאשִׁית דַּעַת, לָדַעַת אוֹתוֹ שֶׁהֲרֵי הוּא רֵאשִׁית, לָדַעַת אוֹתוֹ בְּדֶרֶךְ פְּרָט.

מִצְוָה רִאשׁוֹנָה לְהַכִּיר אֶת הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא בִּכְלָל וּפְרָט

בְּגִין כַּךְ, פִּקּוּדָא קַדְמָאָה לְמִנְדַּע לֵיהּ לְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא בִּכְלָל וּפְרָט, בְּרֵישָׁא וּבְסוֹפָא. וְרָזָא דָּא (ישעיה מ"ד) אֲנִי רִאשׁוֹן וַאֲנִי אַחֲרוֹן. אֲנִי רִאשׁוֹן בִּכְלָל, וַאֲנִי אַחֲרוֹן בִּפְרָט. וְכֹלָּא בִּכְלָלָא חֲדָא, וְרָזָא חֲדָא. כֵּיוָן דְּיִנְדַּע דָּא בִּכְלָל, יַשְׁלִים כָּל שַׁיְיפוֹי. וּמַאן אִינּוּן. רמ"ח פִּקּוּדִין, דְּאִינּוּן רמ"ח שַׁיְיפִין דְּבַר נָשׁ. כֵּיוָן דְּאִשְׁתְּלִים בְּהוּ עַל הַאי בִּכְלָל, כְּדֵין יִנְדַּע בְּאוֹרַח פְּרָט, דְּדָא אִיהוּ אַסְוָותָא לְכֻלְּהוּ, וְיִנְדַּע כָּל יוֹמֵי שַׁתָּא, דְּמִתְחַבְּרָן לְמֵיהַב אַסְוָותָא לְכָל שַׁיְיפִין.

לָכֵן מִצְוָה רִאשׁוֹנָה לְהַכִּיר אֶת הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא בִּכְלָל וּפְרָט, בַּהַתְחָלָה וּבַסּוֹף, וְסוֹד זֶה – (ישעיה מד) אֲנִי רִאשׁוֹן וַאֲנִי אַחֲרוֹן. אֲנִי רִאשׁוֹן בִּכְלָל, וַאֲנִי אַחֲרוֹן בִּפְרָט. וְהַכֹּל בִּכְלָל אֶחָד וְסוֹד אֶחָד. כֵּיוָן שֶׁיֵּדַע אֶת זֶה בִּכְלָל, יַשְׁלִים אֶת כָּל אֵיבָרָיו, וּמִי הֵם? מָאתַיִם אַרְבָּעִים וּשְׁמוֹנֶה מִצְווֹת, שֶׁהֵם מָאתַיִם אַרְבָּעִים וּשְׁמוֹנָה אֵיבְרֵי הָאָדָם. כֵּיוָן שֶׁהִשְׁתַּלֵּם בָּהֶם עַל זֶה בִּכְלָל, אָז יֵדַע בְּדֶרֶךְ פְּרָט, שֶׁזֶּה הוּא רְפוּאָה לְכֻלָּם, וְיֵדַע אֶת כָּל יְמוֹת הַשָּׁנָה שֶׁמִּתְחַבְּרִים לָתֵת רְפוּאָה לְכָל הָאֵיבָרִים.

וְאִי תֵּימָא, כָּל יוֹמֵי שַׁתָּא, הֵיךְ יַהֲבִין אַסְוָותָא לְכָל שַׁיְיפִין. וַדַּאי הָכִי הוּא עֵילָּא וְתַתָּא, שַׁתָּא וְיוֹמֵי דִּילֵיהּ, יַהֲבִין אַסְוָותָא לְכָל שַׁיְיפִין עֵילָּא וְתַתָּא, (בזמנא) דְּשַׁיְיפִין אֲרִיקוּ בִּרְכָּאן לְיוֹמֵי שַׁתָּא כְּדֵין אַסְוָותָא וְחַיִּין תַּלְיָין עֲלָן מִלְּעֵילָּא, וְאִתְמַלְיָין מִכֹּלָּא. מַאן גָּרִים לוֹן. יוֹמֵי שַׁתָּא.

וְאִם תֹּאמַר, כָּל יְמוֹת הַשָּׁנָה אֵיךְ נוֹתְנִים רְפוּאָה לְכָל הָאֵיבָרִים? וַדַּאי כָּךְ הוּא לְמַעְלָה וּלְמַטָּה. הַשָּׁנָה וְהַיָּמִים שֶׁלָּהּ נוֹתְנִים רְפוּאָה לְכָל הָאֵיבָרִים, לְמַעְלָה וּלְמַטָּה, [בזמן] שֶׁהָאֵיבָרִים מְרִיקִים בְּרָכוֹת לִימוֹת הַשָּׁנָה, וְאָז רְפוּאָה וְחַיִּים תְּלוּיִים עָלֵינוּ מִלְמַעְלָה וּמִתְמַלְּאִים מֵהַכֹּל. מִי גָרַם לָהֶם? יְמוֹת הַשָּׁנָה.

בזוהר – ספר שמות-פרשת וארא -דף כ"ו ע"ב

אִם אַתָּה רוֹצֶה לַעֲמֹד עַל זֶה וְלָדַעת כִּי ה' הוּא הָאֱלֹהִים – וַהֲשֵׁבֹתָ אֶל לְבָבֶךְ, וְאָז תֵּדַע אוֹתוֹ

רִבִּי אֶלְעָזָר וְרִבִּי אַבָּא, הֲווֹ שְׁכִיחֵי לֵילְיָא חַד בְּבֵי אוֹשְׁפִּיזַיְיהוּ בְּלוּד, קָמוּ לְאִשְׁתַּדְּלָא בְּאוֹרַיְיתָא. פָּתַח רִבִּי אֶלְעָזָר וְאָמַר, (דברים ד') וְיָדַעְתָּ הַיּוֹם וְהֲשֵׁבוֹתָ אֶל לְבָבֶךָ כִּי ה' הוּא הָאֱלֹהִים. הַאי קְרָא הָכִי מִבָּעֵי לֵיהּ. וְיָדַעְתָּ הַיּוֹם כִּי ה' הוּא הָאֱלהִים וְהֲשֵׁבוֹתָ אֶל לְבָבֶךָ. (אלא זכאה הוא מאן דאשתדל באורייתא) תּוּ, (תא חזי) וְהֲשֵׁבוֹתָ אֶל לִבֶּךָ מִבָּעֵי לֵיהּ.

רַבִּי אֶלְעָזָר וְרַבִּי אַבָּא הָיוּ מְצוּיִים לַיְלָה אֶחָד בְּבֵית מְלוֹנָם בְּלוֹד. קָמוּ לְהִתְעַסֵּק בַּתּוֹרָה. פָּתַח רַבִּי אֶלְעָזָר וְאָמַר, וְיָדַעְתָּ הַיּוֹם וַהֲשֵׁבֹתָ אֶת לְבָבֶךְ כִּי ה' הוּא הָאֱלֹהִים. פָּסוּק זֶה כָּךְ צָרִיךְ (לכתב): וְיָדַעְתָּ הַיּוֹם כִּי ה' הוּא הָאֱלֹהִים וַהֲשֵׁבתָ אֶל לְבָבֶךְ. [אלא אשריו מי שמשתדל בתורה.] עוֹד, [בא ראה] וַהֲשֵׁבֹתָ אֶל לִבֶּךְ הָיָה צָרִיךְ (לכתב) !

אֶלָּא, אָמַר מֹשֶׁה, אִי אַתְּ בָּעֵי לְמֵיקָם עַל דָּא, וּלְמִנְדַּע כִּי ה' הוּא הָאֱלהִים, וְהֲשֵׁבוֹתָ אֶל לְבָבֶךָ וּכְדֵין תִּנְדַּע לֵיהּ. לְבָבֶךָ: יֵצֶר טוֹב וְיֵצֶר רָע, דְּאִתְכְּלִיל דָּא בְּדָא, וְאִיהוּ חַד, כְּדֵין תִּשְׁכַּח כִּי ה' הוּא הָאֱלהִים, דְּהָא אִתְכְּלִיל דָּא בְּדָא, וְאִיהוּ חַד. וְעַל דָּא וְהֲשֵׁבוֹתָ אֶל לְבָבֶךָ, לְמִנְדַּע מִלָּה.

אֶלָּא, אָמַר מֹשֶׁה, אִם אַתָּה רוֹצֶה לַעֲמֹד עַל זֶה וְלָדַעת כִּי ה' הוּא הָאֱלֹהִים – וַהֲשֵׁבֹתָ אֶל לְבָבֶךְ, וְאָז תֵּדַע אוֹתוֹ. לְבָבְךְ זֶה יֵצֶר טוֹב וְיֵצֶר רַע, שֶׁנִּכְלָל זֶה בָּזֶה, וְהוּא אֶחָד. אָז תִּמְצָא כִּי ה' הוּא הָאֱלֹהִים, שֶׁהֲרֵי נִכְלָל זֶה בָּזֶה וְהוּא אֶחָד, וְעַל זֶה וַהֲשֵׁבֹתָ אֶל לְבָבֶךְ לָדַעַת הַדָּבָר.

בזוהר – ספר שמות-פרשת תרומה -דף קס"א ע"א

אַתָּה הָרְאֵתָ לָדַעַת

רַבִּי חִיָּיא פָּתַח אֲבַתְרֵיהּ וְאָמַר, (דברים ד) אַתָּה הָרְאֵתָ לָדַעַת כִּי יְיָ' הוּא הָאֱלהִים וְגוֹ', הַאי קְרָא אִית לְאִסְתַּכְּלָא בֵּיהּ, אַתָּה הָרְאֵתָ, מַאי הָרְאֵתָ. אֶלָּא כַּד נָפְקוּ יִשְׂרָאֵל מִמִּצְרַיִם, לָא הֲווֹ יַדְעֵי בְּרָזָא דִּמְהֵימְנוּתָא דְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא כְּלוּם, בְּגִין דְּכֻלְּהוּ הֲווֹ פַּלְחֵי פּוּלְחָנָא נוּכְרָאָה בְּגָלוּתָא, וְאַנְשׁוּ כָּל עִקָּרָא דִּמְהֵימְנוּתָא דְּהֲוָה בְּהוּ בְּקַדְמִיתָא, דְּיָרִיתוּ כָּל אִינּוּן תְּרֵיסַר שְׁבָטִין מֵאֲבוּהוֹן יַעֲקֹב.

רַבִּי חִיָּיא פָּתַח אַחֲרָיו וְאָמַר, (דברים ד) אַתָּה הָרְאֵתָ לָדַעַת כִּי ה' הוּא הָאֱלֹהִים וְגוֹ'. בְּפָסוּק זֶה יֵשׁ לְהִתְבּוֹנֵן, אַתָּה הָרְאֵתָ – מַה הָרְאֵתָ? אֶלָּא כְּשֶׁיָּצְאוּ יִשְׂרָאֵל מִמִּצְרַיִם, לֹא הָיוּ מַכִּירִים אֶת סוֹד הָאֱמוּנָה שֶׁל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא כְּלוּם, מִשּׁוּם שֶׁכֻּלָּם הָיוּ עוֹבְדִים עֲבוֹדָה זָרָה בַּגָּלוּת, וְשָׁכְחוּ אֶת כָּל עִקַּר הָאֱמוּנָה שֶׁהָיָה בָּהֶם בָּרִאשׁוֹנָה, שֶׁיָּרְשׁוּ כָּל אוֹתָם שְׁנֵים עָשָׂר שְׁבָטִים מֵאֲבִיהֶם יַעֲקֹב.

וְכַד אָתָא מֹשֶׁה, אוֹלִיף לוֹן דְּאִית אֱלוֹהַּ עִלָּאָה בְּעָלְמָא, כְּמָה דְּאוּקְמוּהָ. לְבָתַר חָמוּ כָּל אִינּוּן נִסִּין וּגְבוּרָן דְּעַל יַמָא, וְכָל נִסִּין וּגְבוּרָן דְּעָבַד לְהוּ בְּמִצְרַיִם. לְבָתַר חָמוּ כַּמָה גְּבוּרָן, בְּמָנָא וּבְמַיָא וְאִתְיְהִיבַת לוֹן אוֹרַיְיתָא, וְאוֹלִיפוּ אָרְחֵי דְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, עַד דְּמָטֵי לְעִדָּנָא דָּא.

וּכְשֶׁבָּא מֹשֶׁה וְלִמֵּד אוֹתָם שֶׁיֵּשׁ אֱלוֹהַּ עֶלְיוֹן בָּעוֹלָם, כְּמוֹ שֶׁבֵּאֲרוּהָ, וְאַחַר כָּךְ רָאוּ כָּל אוֹתָם נִסִּים וּגְבוּרוֹת עַל הַיָּם וְכָל הַנִּסִּים וְהַגְּבוּרוֹת שֶׁעָשָׂה לָהֶם בְּמִצְרַיִם, וְאַחַר כָּךְ רָאוּ כַּמָּה גְבוּרוֹת בַּמָּן וּבַמַּיִם, וְנִתְּנָה לָהֶם תּוֹרָה, וְלָמְדוּ אֶת דַּרְכֵי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, עַד שֶׁהִגִּיעוּ לַזְּמַן הַזֶּה.

כָּאן תָּלוּי כָּל סוֹד הָאֱמוּנָה לָדַעַת מִתּוֹךְ זֶה סוֹד כָּל הַסּוֹדוֹת

אָמַר לוֹן מֹשֶׁה, עַד הַשְׁתָּא אִצְטְרִיכְנָא לְמֵילַף לְכוּ, כְּמָה דְּיַלְפִין לְרַבְיָּא. (מכאן ולהלאה) וְדָא הוּא אַתָּה הָרְאֵתָ לָדַעַת, וְאוֹלִיפַת עַד הָכָא, לָדַעַת לְמִנְדַּע וּלְאִסְתַּכְּלָא וּלְמֵיעַל בְּרָזָא דִּמְהֵימְנוּתָא. וּמַאי אִיהִי. כִּי יְיָ' הוּא הָאֱלהִים.

אמר להם משה: עַד כָּאן הִצְטָרַכְתִּי לְלַמֶּדְכֶם כְּמוֹ שֶׁמְּלַמְּדִים תִּינוֹק. (מכאן ולהלאה) וְזֶהוּ אַתָּה הָרְאֵתָ לָדַעַת, וְלָמַדְתָּ עַד כָּאן לָדַעַת וּלְהִתְבּוֹנֵן וּלְהִכָּנֵס לְסוֹד הָאֱמוּנָה, וּמַהִי? כִּי ה' הוּא הָאֱלֹהִים.

אִי תֵּימָא מִלָּה זְעִירָא הִיא לְמִנְדַּע, הָא כְּתִיב וְיָדַעְתָּ הַיּוֹם וַהֲשֵׁבוֹתָ אֶל לְבָבֶךָ כִּי יְיָ' הוּא הָאֱלֹהִים בַּשָׁמַיִם מִמַּעַל וְעַל הָאָרֶץ מִתָּחַת אֵין עוֹד. הָכָא תַּלְיָא כָּל רָזָא דִּמְהֵימְנוּתָא, לְמִנְדַּע מִגּוֹ דָּא, רָזָא דְּכָל רָזִין, לְמִנְדַּע סְתִימוּ (נ"א רזא דכלוכו') דְּכָל סְתִימִין, יְהוָֹ"ה אֱלהִים שֵׁם מָלֵּא, וְכֹלָּא חַד. אַתָּה הָרְאֵתָ לָדַעַת, הָכָא רָזָא דְּרָזִין לְאִינּוּן יַדְעֵי מִדִּין.

אִם תֹּאמַר, דָּבָר קָטָן הוּא לָדַעַת – הֲרֵי כָּתוּב, וְיָדַעְתָּ הַיּוֹם וַהֲשֵׁבֹתָ אֶל לְבָבֶךְ כִּי ה' הוּא הָאֱלֹהִים בַּשָּׁמַיִם מִמַּעַל וְעַל הָאָרֶץ מִתַּחַת אֵין עוֹד. כָּאן תָּלוּי כָּל סוֹד הָאֱמוּנָה לָדַעַת מִתּוֹךְ זֶה סוֹד כָּל הַסּוֹדוֹת, לָדַעַת סֵתֶר (סוד של כל) כָּל הַנִּסְתָּרִים, יְהֹוָ"ה אֱלֹהִים שֵׁם מָלֵא, וְהַכֹּל אֶחָד. אַתָּה הָרְאֵתָ לָדַעַת – כָּאן סוֹד הַסּוֹדוֹת לְיוֹדְעֵי מִדִּין.

זַכָּאִין אִינּוּן כָּל אִינּוּן דְּמִשְׁתַּדְּלֵי בְּאוֹרַיְיתָא. וּבְגִין דְּכַד בָּרָא קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא עָלְמָא, אִסְתָּכַּל בָּהּ בְּאוֹרַיְיתָא, וּבָרָא עָלְמָא, וּבְאוֹרַיְיתָא אִתְבְּרֵי עָלְמָא, כְּמָה דְּאוּקְמוּהָ, דִּכְתִּיב, (משלי ט) וָאֶהְיֶה אֶצְלוֹ אָמוֹן, אַל תִּקְרֵי אָמוֹן אֶלָּא אוּמָן.

אַשְׁרֵיהֶם כָּל אֵלּוּ שֶׁמִּשְׁתַּדְּלִים בַּתּוֹרָה, וּבִגְלַל שֶׁכְּשֶׁבָּרָא הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא אֶת הָעוֹלָם, הִתְבּוֹנֵן בַּתּוֹרָה וּבָרָא אֶת הָעוֹלָם, וּבַתּוֹרָה נִבְרָא הָעוֹלָם, כְּמוֹ שֶׁבֵּאֲרוּהָ, שֶׁכָּתוּב (משלי ח) וָאֶהְיֶה אֶצְלוֹ אָמוֹן. אַל תִּקְרֵי אָמוֹן אֶלָּא אֻמָּן.

וְכִי אוֹרַיְיתָא אוּמָנָא הֲוָה. אִין. לְמַלְכָּא דְּבָעֵי לְמֶעְבַּד פְלַטְרִין, אִי לָא שַׁוִּי לְגַבֵּיהּ אוּמָנָא, לָא יָכִיל לְמֶעְבַּד פְּלַטְרִין. כֵּיוָן דִּפְלַטְרִין אִתְעָבִידוּ, לָא סָלִיק שְׁמָא, אֶלָּא דְּמַלְכָּא. אִלֵּין פְּלַטְרִין דְּעָבַד מַלְכָּא, מַלְכָּא שַׁוִּי בְּאִינּוּן פְּלַטְרִין מַחֲשָׁבָה.

וְכִי הַתּוֹרָה הָיְתָה אֻמָּן? כֵּן. לְמֶלֶךְ שֶׁרָצָה לַעֲשׂוֹת פַּלְטֵרִין. אִם לֹא שָׂם אֵלָיו אֻמָּן, לֹא יָכוֹל לַעֲשׂוֹת הַפַּלְטֵרִין. כֵּיוָן שֶׁנַּעֲשָׂה הָאַרְמוֹן, לֹא עוֹלֶה אֶלָּא בִשְׁמוֹ שֶׁל הַמֶּלֶךְ. בְּאוֹתָם אַרְמוֹנוֹת שֶׁעָשָׂה הַמֶּלֶךְ, מַשְׁקִיעַ הַמֶּלֶךְ מַחֲשָׁבָה בְּאוֹתָם אַרְמוֹנוֹת.

 

כָּל הַדְּבָרִים וְהַמַּעֲשִׂים שֶׁל כָּל הָעוֹלָמוֹת הֵם בַּתּוֹרָה

כַּךָ קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, בָּעֵי לְמִבְרֵי עָלְמָא, אִסְתָּכַּל בְּאוּמָנָא, וְאַף עַל גַּב דְּאוּמָנָא עֲבַד פְּלַטְרִין, לָא סָלִיק שְׁמָא אֶלָּא דְּמַלְכָּא, אִלֵּין פְּלַטְרִין דַּעֲבַד מַלְכָּא, וַדַּאי מַלְכָּא בָּנָה פְּלַטְרִין. אוֹרַיְיתָא צווַֹחַת וָאֶהְיֶה אֶצְלוֹ אָמוֹן, בִּי בָּרָא קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא עָלְמָא, דְּעַד (נ"א אלא עד) (ס"א לא אתברי) אִתְבְּרֵי עָלְמָא, אַקְדִּימַת אוֹרַיְיתָא תְּרֵין אַלְפֵי שְׁנִין לְעָלְמָא, וְכַד בָּעָא קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא לְמִבְרֵי עָלְמָא, הֲוָה מִסְתַּכָּל בָּהּ בְּאוֹרַיְיתָא, בְּכָל מִלָּה וּמִלָּה, וְעָבִיד לָקֳבְלָהּ אוּמָנוּתָא דְּעָלְמָא. בְּגִין דְּכָל מִלִּין וְעוֹבָדִין דְּכָל עָלְמִין, בְּאוֹרַיְיתָא אִינּוּן. וְעַל דָּא קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא הֲוָה מִסְתָּכַּל בָּהּ, וּבָרָא עָלְמָא.

כָּךְ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא רָצָה לִבְרֹא אֶת הָעוֹלָם, הִסְתַּכֵּל בָּאֻמָּן. וְאַף עָל גַּב שֶׁהָאֻמָּן עָשָׂה אֶת הָאַרְמוֹן, לֹא עוֹלֶה אֶלָּא בִשְׁמוֹ שֶׁל הַמֶּלֶךְ: אֵלּוּ הָאַרְמוֹנוֹת שֶׁעָשָׂה הַמֶּלֶךְ; וַדַּאי הַמֶּלֶךְ בָּנָה הָאַרְמוֹנוֹת. הַתּוֹרָה צוֹוַחַת: וָאֶהְיֶה אֶצְלוֹ אָמוֹן, בִּי בָּרָא הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא אֶת הָעוֹלָם! שֶׁטֶּרֶם (אלא עד) (לא נברא) נִבְרָא הָעוֹלָם הִקְדִּימַתּוּ הַתּוֹרָה אַלְפַּיִם שָׁנִים לָעוֹלָם, וּכְשֶׁרָצָה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לִבְרֹא אֶת הָעוֹלָם, הָיָה מִתְבּוֹנֵן בַּתּוֹרָה בְּכָל דָּבָר וְדָבָר, וְעָשָׂה כְנֶגְדָּהּ אֻמָּנוּתוֹ שֶׁל עוֹלָם, מִשּׁוּם שֶׁכָּל הַדְּבָרִים וְהַמַּעֲשִׂים שֶׁל כָּל הָעוֹלָמוֹת הֵם בַּתּוֹרָה, וְלָכֵן הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא הָיָה מִתְבּוֹנֵן בָּהּ וּבוֹרֵא אֶת הָעוֹלָם.

בזוהר – ספר ויקרא-פרשת אחרי מות -דף ס"ה ע"א

בְּמָקוֹם שֶׁיֵּשׁ דִּין יֵשׁ רַחֲמִים, וְלִפְעָמִים בְּמָקוֹם שֶׁיֵּשׁ רַחֲמִים יֵשׁ דִּין

רִבִּי אֶלְעָזָר הֲוָה יָתִיב קָמֵיהּ דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן אֲבוֹי, אָמַר לֵיהּ, הָא תָּנֵינָן אֱלֹהִים בְּכָל אֲתַר דִּינָא הוּא. יוֹ"ד הֵ"א וָא"ו הֵ"א. אִית אֲתַר דְּאִקְרֵי אֱלֹהִים, כְּגוֹן (בראשית טו ) אֲדֹנָ"י יִהוְֹ"ה. אֲמַאי אִקְרֵי אֱלֹהִים, וְהָא אַתְוָון רַחֲמֵי אִינּוּן בְּכָל אֲתַר.

רַבִּי אֶלְעָזָר הָיָה יוֹשֵׁב לִפְנֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן אָבִיו. אָמַר לוֹ, הֲרֵי שָׁנִינוּ אֱלֹהִים בְּכָל מָקוֹם הוּא דִּין. יוֹ"ד הֵ"א וָא"ו הֵ"א. יֵשׁ מָקוֹם שֶׁנִּקְרָא אֱלֹהִים, כְּמוֹ אֲדֹנָ"י יְהֹוְ"ה. לָמָּה נִקְרָא אֱלֹהִים, וַהֲרֵי אוֹתִיּוֹת הָרַחֲמִים הֵן בְּכָל מָקוֹם?

אָמַר לֵיהּ, הָכִי הוּא כְּתִיב בַּקְּרָא, דִּכְתִּיב, (דברים ד) וְיָדַעְתָּ הַיּוֹם וְהֲשֵׁבוֹתָ אֶל לְבָבֶךָ כִּי יְיָ' הוּא הָאֱלֹהִים, וּכְתִיב (מלכים א יח) יְיָ' הוּא הָאֱלֹהִים. אָמַר לֵיהּ מִלָּה דָּא יְדַעְנָא, דְּבַאֲתַר דְּאִית דִּינָא, אִית רַחֲמֵי. וּלְזִמְנָא, בַּאֲתַר דְּאִית רַחֲמֵי, אִית דִּינָא, אָמַר לֵיהּ תָּא חַזֵי דְּהָכִי הוּא, יְדוָֹ"ד בְּכָל אֲתַר רַחֲמֵי. וּבְשַׁעֲתָא דִּמְהַפְּכֵי חַיָּיבַיָּא רַחֲמֵי לְדִינָא, כְּדֵין כְּתִיב יִהוְֹ"ה, וְקָרֵינָן לֵיהּ אֱלֹהִים.

אָמַר לוֹ, כָּךְ זֶה כָּתוּב בַּמִּקְרָא, שֶׁכָּתוּב (דברים ד) וְיָדַעְתָּ הַיּוֹם וַהֲשֵׁבוֹתָ אֶל לְבָבֶךְ כִּי ה' הוּא הָאֱלֹהִים, וְכָתוּב (מלכים א יח) ה' הוּא הָאֱלֹהִים. אָמַר לוֹ, דָּבָר זֶה יָדַעְתִּי, שֶׁבְּמָקוֹם שֶׁיֵּשׁ דִּין יֵשׁ רַחֲמִים, וְלִפְעָמִים בְּמָקוֹם שֶׁיֵּשׁ רַחֲמִים יֵשׁ דִּין. אָמַר לוֹ, בֹּא וּרְאֵה שֶׁכָּכָה זֶה, יְהֹוָ"ה בְּכָל מָקוֹם רַחֲמִים. וּבְשָׁעָה שֶׁמְּהַפְּכִים הָרְשָׁעִים רַחֲמִים לְדִין, אָז כָּתוּב יִהֹוְ"ה, וְקוֹרְאִים אוֹתוֹ אֱלֹהִים.

אֲבָל תָּא חֲזֵי רָזָא דְּמִלָּה, ג' דַּרְגִּין אִינּוּן, וְכָל דַּרְגָּא וְדַרְגָּא בִּלְחוֹדוֹי, וְאַף עַל גַּב דְּכֹלָּא חַד, וּמִתְקַשְּׁרֵי בְּחַד, וְלָא מִתְפָּרְשֵׁי דָּא מִן דָּא. תָּא חֲזֵי, כֻּלְּהוּ נְטִיעָן, וְכָל אִינּוּן בּוּצִינִין דְּמִתְלַהֲטִין כֻּלְּהוּ נְהִירִין וּמִתְלַהֲטָן וּמִשְׁתַקְיָין וּמִתְבָּרְכָאן, מֵהַהוּא נַהֲרָא דְּנָגִיד וְנָפִיק, דְּכֹלָּא כָּלִיל בֵּיהּ, (תרי נוסחי) וּכְלָלָא דְּכֹלָּא בֵּיהּ.

אֲבָל בֹּא רְאֵה סוֹד הַדָּבָר, שָׁלֹשׁ דְּרָגוֹת הֵן, וְכָל דַּרְגָּה וְדַרְגָּה לְבַדָּהּ, וְאַף עַל גַּב שֶׁהַכֹּל אֶחָד וּמְקֻשָּׁרִים בְּאֶחָד, וְלֹא נִפְרָדִים זֶה מִזֶּה. בֹּא רְאֵה, כָּל הַנְּטִיעוֹת וְכָל הַמְּאוֹרוֹת (שמתלהטים) כֻּלָּם מְאִירִים וּמִתְלַהֲטִים וְנִשְׁקִים וּמִתְבָּרְכִים מֵאוֹתוֹ נָהָר שֶׁשּׁוֹפֵעַ וְיוֹצֵא שֶׁהַכֹּל כָּלוּל בּוֹ, וּבוֹ כְּלַל הַכֹּל.

וְהַאי נַהֲרָא אִתְקְרֵי אֵ"ם לְגִנְתָּא, וְעֵילָּא מִגִּנְתָּא, בְּגִין דְּעֵדֶן מִשְׁתַּתֵּף בַּהֲדָהּ, וְלָא פָּרִישׁ (ס"א ע"ב) מִנָּהּ. וּבְגִין כַּךְ, כָּל מַבּוּעִין נָפְקִין וְנַגְדִּין וְאִשְׁתַקְיָין לְכָל עִיבָר. וּפַתְחִין בָּהּ פְּתִיחָן, וְעַל דָּא רַחֲמֵי מִנָּהּ מִשְׁתַּכְּחִין, וְרַחֲמִין פְּתִיחִין בָּהּ.

וְהַנָּהָר הַזֶּה נִקְרָא אֵ"ם לַגָּן וּמֵעַל לַגָּן, מִשּׁוּם שֶׁעֵדֶן מִשְׁתַּתֵּף עִמָּהּ וְלֹא נִפְרָד מִמֶּנָּה. וּמִשּׁוּם כָּךְ כָּל הַמַּעְיָנוֹת יוֹצְאִים וְשׁוֹפְעִים וְנִשְׁקִים לְכָל עֵבֶר וּפוֹתְחִים בָּהּ פְּתָחִים, וְעַל כֵּן רַחֲמִים נִמְצָאִים מִמֶּנָּה, וְרַחֲמִים פְּתוּחִים בָּהּ.

וּבְגִין דְּקָרֵינָן לָהּ אֵם, נוּקְבָּא גְּבוּרָה, וְדִינָא מִנָּהּ נָפִיק. אִקְרֵי רַחֲמֵי בִּלְחוֹדָהָא, הָא מִסִּטְרָהָא דִּינִין מִתְעָרִין. וּבְגִין כַּךְ כְּתִיב בְּרַחֲמֵי, וְנָקוּד בְּדִינָא. אַתְוָון בְּרַחֲמֵי, וְאִתְנְגִיד דִּינָא מִסִּטְרָהָא, כְּגַוְונָא דָּא יְהֶ"וִֹה, הַאי דַּרְגָּא חַד.

וּמִשּׁוּם שֶׁקּוֹרְאִים לָהּ אֵם, נְקֵבָה גְּבוּרָה, וְדִין יוֹצֵא מִמֶּנָּה. נִקְרֵאת רַחֲמִים לְבַדָּהּ, הֲרֵי מִצִּדֶּיהָ מִתְעוֹרְרִים דִּינִים, וּמִשּׁוּם כָּךְ כָּתוּב בְּרַחֲמִים וְנָקוּד בְּדִין. הָאוֹתִיּוֹת בְּרַחֲמִים, וְנִשְׁפָּע דִּין מִצִּדָּהּ, כְּמוֹ כֵן יְהֶוִֹ"ה, הִנֵּה דַּרְגָּה אַחַת.

בזוהר – זוהר חדש-שיר השירים

בִּזְמַן שֶׁאֶהְיֶה עִמָּךְ – שַׁלָּמָה אֶהְיֶה, בְּשָׁלוֹם אֶהְיֶה

הַגִּידָה לִי שֶׁאָהֲבָה נַפְשִׁי, אַתְּ רְחִימָא דְנַפְשָׁאי, הַגִּידָה לִי בְּרָזָא דְחָכְמְתָא, אֵיכָה תִרְעֶה, אִי כְּדֵין תִּרְעִי אַנְתְּ לְקִבְלִי, לְמֶהֱוֵי אֲנָא גַבָּךְ בְּחֶדְוָה, וּלְמֶהֱוֵי עִמָּךְ. דְּהָא בְּזִמְנָא דֶּאֱהֵא עִמָּךְ, שַׁלָּמָה אֶהְיֶה, בִּשְׁלָם אֱהֵא, כְּמוֹחָא דֶּאֱגוֹזָא, דְּאִיהִי מִתְעַטְפָא עַל כָּל אִינוּן הֵיכָלִין דִּבְגַוָּוהּ, דִּכְתִיב, (דברים ד) וְיָדַעְתָּ הַיּוֹם וַהֲשֵׁבוֹתָ אֶל לְבָבֶךָ כִּי ה' הוּא הָאֱלֹהִים בַּשָּׁמַיִם מִמַּעַל וְעַל הָאָרֶץ מִתָּחַת אֵין עוֹד.

הַגִּידָה לִּי שֶׁאָהֲבָה נַפְשִׁי – אַתְּ אֲהוּבַת נַפְשִׁי, הַגִּידָה לִּי בְּסוֹד הַחָכְמָה אֵיכָה תִרְעֶה, אִם אָז אַתְּ תִּרְעִי כְּנֶגְדִּי, לִהְיוֹת אֲנִי אֵלַיִךְ בְּשִׂמְחָה, וְלִהְיוֹת עִמָּךְ. שֶׁהֲרֵי בִּזְמַן שֶׁאֶהְיֶה עִמָּךְ – שַׁלָּמָה אֶהְיֶה, בְּשָׁלוֹם אֶהְיֶה, כְּמוֹ מֹחַ הָאֱגוֹז, שֶׁהִיא מִתְעַטֶּפֶת עַל כָּל אוֹתָם הַהֵיכָלוֹת שֶׁבְּתוֹכָהּ, שֶׁכָּתוּב (דברים ד) וְיָדַעְתָּ הַיּוֹם וַהֲשֵׁבוֹתָ אֶל לְבָבֶךְ כִּי ה' הוּא הָאֱלֹהִים בַּשָּׁמַיִם מִמַּעַל וְעַל הָאָרֶץ מִתָּחַת אֵין עוֹד.

זַכָאִין כָּל אִינוּן דְּמִשְׁתַּדְּלֵי בְּאוֹרַיְיתָא, לְמִנְדַע בְּחָכְמְתָא דְמָארֵיהוֹן, וְאִינוּן יָדְעֵי וּמִסְתַּכְּלִין בְּרָזִין עִילָּאִין. בְּגִין דְּכַד בַּר נָשׁ נָפֵיק מֵהַאי עָלְמָא, בְּהָא אִסְתַּלְּקוּ מִנֵּיהּ כָּל דִּינִין דְּעָלְמָא. וְלָא עוֹד, אֶלָּא דְּפָתְחִין לֵיהּ תְּלֵיסַר תַּרְעֵי דְרָזֵי דַּאֲפַרְסְמוֹנָא דַכְיָא, דְּחָכְמְתָא עִילָּאָה תַּלְיָיא בְּהוּ.

אַשְׁרֵיהֶם כָּל אֵלּוּ שֶׁמִּשְׁתַּדְּלִים בַּתּוֹרָה, לָדַעַת אֶת חָכְמַת רִבּוֹנָם, וְהֵם יוֹדְעִים וּמִסְתַּכְּלִים בַּסּוֹדוֹת הָעֶלְיוֹנִים. מִשּׁוּם שֶׁכְּשֶׁאָדָם יוֹצֵא מִן הָעוֹלָם הַזֶּה, בָּזֶה מִסְתַּלְּקִים מִמֶּנּוּ כָּל דִּינֵי הָעוֹלָם. וְלֹא עוֹד, אֶלָּא שֶׁפּוֹתְחִים לוֹ שְׁלֹשָׁה עָשָׂר שְׁעָרִים שֶׁל סוֹדוֹת אֲפַרְסְמוֹן זַךְ, שֶׁהַחָכְמָה הָעֶלְיוֹנָה תְּלוּיָה בָהֶם.

וְלָא עוֹד, אֶלָּא דְקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא חָקוּק לֵיהּ בְּהַהוּא פּוּרְפִּירָא, דְּכָל דְּיוֹקְנִין גְּלִיפִין תַּמָּן. וְקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא אִשְׁתַּעְשְׁעָא בֵּיהּ בַּגַּן עֵדֶן, וְאַחְסֵין תְּרֵין עָלְמִין, עַלְמָא דָא וְעַלְמָא דְאָתֵי.

וְלֹא עוֹד, אֶלָּא שֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא חוֹקֵק אוֹתוֹ בְּאוֹתוֹ לְבוּשׁ מַלְכוּת, שֶׁכָּל הַדְּיוֹקְנָאוֹת חֲקוּקִים שָׁם. וְהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מִשְׁתַּעֲשֵׁעַ עִמּוֹ בְּגַן עֵדֶן, וְיוֹרֵשׁ שְׁנֵי עוֹלָמוֹת – הָעוֹלָם הַזֶּה וְהָעוֹלָם הַבָּא.

עד כאן נוסף מהמו"ל

בזוהר – ספר בראשית-פרשת בראשית -דף כה ע"ב

וַיִּרְאוּ בְנֵי הָאֱלֹהִים אֶת בְּנוֹת הָאָדָם, חָשְׁקוּ בָהֶם, וְהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא הִפִּילָם לְמַטָּה בְּשַׁלְשְׁלָאוֹת

נְפִילִים עֲלַיְיהוּ אִתְּמָר (בראשית ו) וַיִּרְאוּ בְּנֵי הָאֱלֹהִים אֶת בְּנוֹת הָאָדָם כִּי טוֹבוֹת הֵנָּה. וְאִלֵּין אִנּוּן מִינָא תִּנְיָינָא מֵאִלֵּין נְפִילִים מִלְּעֵילָא. דְּכַד בָּעָא קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא לְמֶעְבַּד אָדָם דְּאָמַר נַעֲשֶׂה אָדָם בְּצַלְמֵנוּ וְגו'. בָּעָא לְמֶעְבַּד לֵיהּ רֵישָׁא עַל עִלָּאִין לְמֶהֱוֵי אִיהוּ פָּקִיד עַל כֻּלְהוּ. וּלְמֶהֱוֵי אִנּוּן פְּקִידִין עַל יְדוֹי. כְּגַוְונָא דְּיוֹסֵף דְּאִתְּמָר בֵּיהּ (בראשית מא) וְיַפְקֵד פְּקִידִים עַל הָאָרֶץ. אִנּוּן (לעיל כ"ג א) בָּעוּ לְקַטְרְגָא לֵיהּ וְאָמְרוּ (תהלים ה) מָה אֱנוֹשׁ כִּי תִזְכְּרֶנּוּ וְגו' דְּעֲתִיד לְמֶחְטֵי קַמָּךְ. אָמַר לוֹן קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא אִי אַתּוּן הֲוִיתוּן לְתַתָּא כַּוָּותֵיהּ, יַתִּיר הֲוִיתוּן חָבִין מִנֵּיהּ. מִיָּד וַיִּרְאוּ בְּנִי הָאֱלהִים אֶת בְּנוֹת הָאָדָם וְגו' חָשְׁקוּ בְּהוֹן וְקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא אַפִּיל לוֹן לְתַתָּא בְּשַׁלְשְׁלָאן.

הַנְּפִילִים, עֲלֵיהֶם נֶאֱמַר (שם) וַיִּרְאוּ בְנֵי הָאֱלֹהִים אֶת בְּנוֹת הָאָדָם כִּי טֹבוֹת הֵנָּה. וְאֵלֶּה הֵם מִין שֵׁנִי מֵהַנְּפִילִים הָאֵלֶּה מִלְמַעְלָה. שֶׁכְּשֶׁרָצָה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לַעֲשׂוֹת אָדָם, שֶׁאָמַר נַעֲשֶׂה אָדָם בְּצַלְמֵנוּ וְגוֹ', רָצָה לַעֲשׂוֹת אוֹתוֹ רֹאשׁ לְכָל הָעֶלְיוֹנִים לִהְיוֹת מְמֻנֶּה עַל כֻּלָּם וְשֶׁיִּהְיוּ מִתְמַנִּים עַל יָדוֹ, כְּמוֹ שֶׁיּוֹסֵף שֶׁנֶּאֱמַר בּוֹ (שם מא) וְיַפְקֵד פְּקִדִים עַל הָאָרֶץ, הֵם רָצוּ לְקַטְרְגוֹ וְאָמְרוּ (תהלים ה) מָה אֱנוֹשׁ כִּי תִזְכְּרֶנּוּ וְגוֹ', שֶׁעָתִיד לַחֲטֹא לְפָנֶיךְ. אָמַר לָהֶם הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא: אִם אַתֶּם הֱיִיתֶם לְמַטָּה כְּמוֹתוֹ, הֱיִיתֶם חוֹטְאִים יוֹתֵר מִמֶּנּוּ. מִיָּד – וַיִּרְאוּ בְנֵי הָאֱלֹהִים אֶת בְּנוֹת הָאָדָם וְגוֹ', חָשְׁקוּ בָהֶם, וְהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא הִפִּילָם לְמַטָּה בְּשַׁלְשְׁלָאוֹת.

עֲזָ"א וַעֲזָאֵ"ל, שֶׁמֵּהֶם הַנְּשָׁמוֹת שֶׁל הָעֵרֶב רַב, שֶׁהֵם הַנְּפִילִים, שֶׁהִפִּילוּ עַצְמָם לִזְנוֹת אַחַר נָשִׁים שֶׁהֵן טוֹבוֹת

וְאִנּוּן (דף כה ע"ב) עַזָּ"א וַעֲזָאֵ"ל דְּמִנַּיְיהוּ נִשְׁמַתְהוֹן דְּעֶרֶב רַב דְּאִנּוּן נְפִילִים דְּאַפִּילוּ גַּרְמַיְיהוּ לִזְנוֹת בָּתַר נְשַׁיָא דְּאִנּוּן טָבָאן. וּבְגִין דָּא אַפִּיל לוֹן קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא מֵעָלְמָא דְּאֲתֵי דְּלָא יְהֵא לוֹן חוּלָקָא תַּמָּן וְיָהִיב לוֹן אַגְרַיְיהוּ בְּהַאי עָלְמָא כְּמָא דְאַתְּ אָמֵר, (דברים ז) וּמְשַׁלֵּם לְשׂוֹנְאָיו אֶל פָּנָיו לְהַאֲבִידוֹ וְגו'.

וְהֵם עֲזָ"א וַעֲזָאֵ"ל, שֶׁמֵּהֶם הַנְּשָׁמוֹת שֶׁל הָעֵרֶב רַב, שֶׁהֵם הַנְּפִילִים, שֶׁהִפִּילוּ עַצְמָם לִזְנוֹת אַחַר נָשִׁים שֶׁהֵן טוֹבוֹת, וְלָכֵן הִפִּילָם הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מֵהָעוֹלָם הַבָּא שֶׁלֹּא יִהְיֶה לָהֶם חֵלֶק שָׁם, וְנָתַן לָהֶם שְׂכָרָם בָּעוֹלָם הַזֶּה, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר (דברים ז) וּמְשַׁלֵּם לְשּׁנְאָיו אֶל פָּנָיו לְהַאֲבִידוֹ וְגוֹ'.

בזוהר – ספר בראשית-פרשת וישב -דף קפ ע"ב

עַל הָרַחֲמִים מִתְנַהֵג הָעוֹלָם וּמִתְקַיֵּם בִּשְׁבִילָם

רִבִּי חִיָּיא פָּתַח וְאָמַר, (איוב לה) לָכֵן אַנְשֵׁי לֵבָב שִׁמְעוּ לִי חָלִלָה לָאֵל מֵרְשַׁע וְשַׁדַּי מֵעָוֶל. כִּי פֹעַל (דף קפ ע"ב) אָדָם יְשַׁלֶּם לוֹ וּכְאֹרַח אִישׁ יַמְצִאֶנּוּ. תָּא חֲזֵי, כַּד בָּרָא קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא עַלְמָא, עֲבַד לֵיהּ עַל דִּינָא, וְעַל דִּינָא אִתְקַיַּים. וְכָל עוֹבָדִין דְּעַלְמָא אִינוּן קָיְימִין בְּדִינָא. בַּר דְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא בְּגִין לְקַיְימָא עַלְמָא וְלָא יִתְאֲבִיד, פָּרִישׂ עֲלֵיהּ רַחֲמֵי, וְאִינוּן רַחֲמֵי מְעַכְּבֵי לְדִינָא דְּלָא יִשְׁתְּצֵי עַלְמָא, וְעַל רַחֲמֵי אִתְנַהִיג עַלְמָא וְאִתְקְיַּים בְּגִינִיהּ.

רַבִּי חִיָּיא פָּתַח וְאָמַר, (איוב לד) לָכֵן אַנְשֵׁי לֵבָב שִׁמְעוּ לִי חָלִלָה לָאֵל מֵרֶשַׁע וְשַׁדַּי מֵעָוֶל, כִּי פֹעַל אָדָם יְשַׁלֶּם לוֹ וּכְאֹרַח אִישׁ יַמְצִאֶנּוּ. בּא רְאֵה, כְּשֶׁבָּרָא הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא אֶת הָעוֹלָם, עָשָׂה אוֹתוֹ עַל הַדִּין, וְעַל הַדִּין הִתְקַיֵּם, וְכָל הַמַּעֲשִׂים שֶׁל הָעוֹלָם הֵם עוֹמְדִים בַּדִּין חוּץ מִשֶּׁל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, כְּדֵי לְקַיֵּם אֶת הָעוֹלָם שֶׁלֹּא יֹאבַד. פָּרַשׂ עָלָיו רַחֲמִים, וְאוֹתָם הָרַחֲמִים מְעַכְּבִים אֶת הַדִּין שֶׁלֹּא יְכַלֶּה אֶת הָעוֹלָם, וְעַל הָרַחֲמִים מִתְנַהֵג הָעוֹלָם וּמִתְקַיֵּם בִּשְׁבִילָם.

וְאִי תֵימָא דְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא עָבִיד דִּינָא בְּבַר נָשׁ בְּלָא דִינָא. הָא אִתְּמָר, דְּכַד דִּינָא שַׁרְיָא עֲלֵיהּ דְּבַר נָשׁ כַּד אִיהוּ זַכָּאָה. בְּגִין רְחִימוּתָא דְקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא בֵּיהּ אִיהִי, כְּמָה דְאִתְּמָר. דְּהָא קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא רָחִים עֲלֵיהּ בִּרְחִימוּ לְקָרְבָא לֵיהּ לְגַבֵּיהּ, מְתַבַּר גּוּפָא בְּגִין לְשַׁלְטָאָה נִשְׁמָתָא, וּכְדֵין אִתְקְרִיב בַּר נָשׁ לְגַבֵּיהּ בִּרְחִימוּ כְּדְקָא יְאוּת. וְנִשְׁמָתָא שָׁלְטָא וְגוּפָא אִתְחַלָּשׁ. וּבַעְיָא גּוּפָא חוּלְשָׁא וְנַפְשָׁא תַּקִּיפָא דְּאִתְתַּקַּף בִּתְקִיפוּ, וּכְדֵין אִיהוּ רְחִימָא דְקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא. כְּמָה דַאֲמְרוּ חַבְרַיָיא, יָהַב קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא לַצַּדִּיק צַעֲרָא בְּעַלְמָא דֵין, בְּגִין לְמִזְכֵּי לֵיהּ לְעַלְמָא דְאָתֵי.

וְאִם תֹּאמַר שֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא עוֹשֶׂה דִין בָּאָדָם בְּלִי דִין, הֲרֵי נֶאֱמַר, שֶׁכַּאֲשֶׁר הַדִּין שׁוֹרֶה עַל הָאָדָם כְּשֶׁהוּא צַדִּיק, מִשּׁוּם אַהֲבָתוֹ שֶׁל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא אֵלָיו הִיא, כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר, שֶׁהֲרֵי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מְרַחֵם עָלָיו בְּאַהֲבָה לְקָרֵב אוֹתוֹ אֵלָיו, מְשַׁבֵּר אֶת הַגּוּף כְּדֵי לְהַשְׁלִיט אֶת הַנְּשָׁמָה, וְאָז מִתְקָרֵב הָאָדָם אֵלָיו בְּאַהֲבָה כָּרָאוּי, וְהַנְּשָׁמָה שׁוֹלֶטֶת וְהַגּוּף נֶחֱלָשׁ. וְצָרִיךְ גּוּף חַלָּשׁ וְנֶפֶשׁ חֲזָקָה שֶׁמִּתְגַּבֶּרֶת בְּחֹזֶק, וְאָז הוּא אָהוּב שֶׁל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ הַחֲבֵרִים, נוֹתֵן הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לַצַּדִּיק צַעַר בָּעוֹלָם הַזֶּה כְּדֵי לְזַכּוֹת אוֹתוֹ לָעוֹלָם הַבָּא.

צַדִּיק שֶׁנִּשְׁבָּר תָּמִיד הוּא אָהוּב שֶׁל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא

וְכַד נִשְׁמָתָא חָלְשָׁא וְגוּפָא תַקִיפָא, אִיהוּ שָׂנְאֵיהּ דְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא דְּלָא אִתְרָעֵי בֵּיהּ, לָא יָהִיב לֵיהּ צַעֲרָא בְּהַאי עַלְמָא אֶלָּא אוֹרְחוֹי מִתְתַּקְנָן וְהוּא בִּשְׁלִימוּ יַתִּיר. בְּגִין דְּאִי עָבַד צְדָקָה אוֹ טִיבוּ קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא מְשַׁלֵּם לֵיהּ אַגְרֵיהּ בְּהַאי עַלְמָא וְלָא יֶהֱוֵי לֵיהּ חוּלַק בְּהַהוּא עַלְמָא. וְדָא הוּא דְּתִרְגֵּם אוּנְקְלוּס (דברים ז) וּמְשַׁלֵּם לְשׂוֹנְאָיו וְגו', וּמְשַׁלֵּם לְשַׂנְאוֹהִי טַבְוָון דְּאִינוּן וְגו' (איהו). וּבְגִין כָּךְ הַהוּא זַכָּאָה דְּאִתְבַּר תָּדִיר אִיהוּ רְחִימָא דְקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, וְהַנֵּי מִילֵי כַּד בָּדַק וְלָא אַשְׁכַּח חוֹבָא בִּידֵיהּ דְּאִתְעַנַּשׁ עֲלֵיהּ.

וְכַאֲשֶׁר הַנְּשָׁמָה חַלָּשָׁה וְגוּף חָזָק, הוּא שׂוֹנְאוֹ שֶׁל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, שֶׁאֵינוֹ מְרֻצֶּה בּוֹ, לֹא נוֹתֵן לוֹ צַעַר בָּעוֹלָם הַזֶּה, אֶלָּא דְּרָכָיו מְתֻקָּנוֹת וְהוּא בִּשְׁלֵמוּת יְתֵרָה, מִשּׁוּם שֶׁאִם עוֹשֶׂה צְדָקָה אוֹ חֶסֶד, הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מְשַׁלֵּם לוֹ אֶת שְׂכָרוֹ בָּעוֹלָם הַזֶּה, וְלֹא יִהְיֶה לוֹ חֵלֶק בָּעוֹלָם הַהוּא. וְזֶהוּ שֶׁתִּרְגֵּם אוּנְקְלוּס (דברים ז) וּמְשַׁלֵּם לְשׂוֹנְאָיו וְגוֹ' – מְשַׁלֵּם לְשׂוֹנְאָיו טוֹבוֹת שֶׁהֵם עוֹשִׂים [הוא], וּמִשּׁוּם כָּךְ אוֹתוֹ צַדִּיק שֶׁנִּשְׁבָּר תָּמִיד הוּא אָהוּב שֶׁל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא. וְהַדְּבָרִים הַלָּלוּ כְּשֶׁבָּדַק, וְלֹא מָצָא חֵטְא בְּיָדוֹ שֶׁנֶּעֱנַשׁ עָלָיו.

הָכָא אִית לְאִסְתַּכָּלָא בְּכַמָּה סִטְרִין. חַד, דְּהָא חָמִינָן דִּשְׁכִינְתָּא לָא שַׁרְיָא בְּאֲתַר עֲצִיבוּ אֶלָּא בְּאֲתַר דְּאִית בֵּיהּ חֶדְוָה. אִי חֶדְוָה לֵית בֵּיהּ, לָא שַׁרְיָא שְׁכִינְתָּא בְּהַהוּא אֲתַר. כְּמָה דְאַתְּ אָמֵר, (מלכים ב ג) וְעַתָּה קְחוּ לִי מְנַגֵּן וְהָיָה כְנַגֵּן הַמְנַגֵּן וַתְּהִי עָלָיו (יד יי) רוּחַ אֱלהִים, דְּהָא שְׁכִינְתָּא וַדַּאי לָא שַׁרְיָא בְּאֲתַר עֲצִיבוּ. מְנָלָן מִיַּעֲקֹב. דִּבְגִין דְּהֲוָה עָצִיב עֲלֵיהּ דְּיוֹסֵף אִסְתַּלְקַת שְׁכִינְתָּא מִנֵּיהּ, כֵּיוָן דְּאָתָא לֵיהּ חֶדְוָה דִּבְשׂוֹרָה דְיוֹסֵף מִיָּד וַתְּחִי רוּחַ יַעֲקֹב אֲבִיהֶם. הָכָא בְּהַאי זַכָּאָה דְּאִתָּבַר כֵּיוָן דְּאִיהוּ חֲלָשָׁא וְאִתָּבַר בְּמַכְאוֹבִין, אָן הוּא חֶדְוָה דְּהָא אִיהוּ בַּעֲצִיבוּ וְלֵית עִמֵּיהּ חֶדְוָה כְּלָל.

כָּאן יֵשׁ לְהִסְתַּכֵּל בְּכַמָּה צְדָדִים, אֶחָד – שֶׁהִנֵּה רָאִינוּ שֶׁאֵין הַשְּׁכִינָה שׁוֹרָה בְּמָקוֹם עָצוּב, אֶלָּא בְּמָקוֹם שֶׁיֵּשׁ בּוֹ שִׂמְחָה. אִם אֵין בּוֹ שִׂמְחָה, אֵין שְׁכִינָה שׁוֹרָה בְּאוֹתוֹ מָקוֹם, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר (מלכים ב ג) וְעַתָּה קְחוּ לִי מְנַגֵּן וְהָיָה כְּנַגֵּן הַמְנַגֵּן וַתְּהִי עָלָיו יַד ה'. שֶׁהֲרֵי וַדַּאי שֶׁשְּׁכִינָה לֹא שׁוֹרָה בְּמָקוֹם עָצוּב. מִנַּיִן לָנוּ? מִיַּעֲקֹב, שֶׁמִּשּׁוּם שֶׁהָיָה עָצוּב עַל יוֹסֵף הִסְתַּלְּקָה מִמֶּנּוּ שְׁכִינָה. כֵּיוָן שֶׁבָּאָה לוֹ הַשִּׂמְחָה עַל בְּשׂוֹרַת יוֹסֵף, מִיָּד וַתְּחִי רוּחַ יַעֲקֹב אֲבִיהֶם. כָּאן בַּצַּדִּיק הַזֶּה שֶׁנִּשְׁבָּר, כֵּיוָן שֶׁהוּא חַלָּשׁ וְנִשְׁבָּר בְּמַכְאוֹבִים, אֵיפֹה הַשִּׂמְחָה? שֶׁהֲרֵי הוּא בְּעֶצֶב וְאֵין עִמּוֹ כְּלָל שִׂמְחָה.

כַּמָּה אֲהוּבִים הָיוּ צַדִּיקִים לִפְנֵי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא

וְחַד דְּהָא חָמִינָן כַּמָּה רְחִימִין הֲווּ צַדִּיקַיָא קַמֵי קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא וְלָא אִתָּבְרוּ בְּמַרְעִין וְלָא בְּמַכְאוֹבִין וְלָא אִתְחַלַּשׁ גּוּפָא דִלְהוֹן לְעָלְמִין. אַמַּאי לָאו אִלֵּין כְּאִלֵּין, דְּאִלֵּין אִתָּבְרוּ וְאִלֵּין קָיְימֵי בְּגוּפַיְיהוּ כְּדְקָא יְאוּת.

וְאֶחָד – שֶׁהִנֵּה רָאִינוּ כַּמָּה אֲהוּבִים הָיוּ צַדִּיקִים לִפְנֵי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא וְלֹא נִשְׁבְּרוּ בָּחֳלָאִים וְלֹא בְּמַכְאוֹבִים, וְלֹא נֶחֱלַשׁ גּוּפָם לְעוֹלָמִים, לָמָּה לֹא אֵלֶּה כְּאֵלֶּה – שֶׁאֵלֶּה נִשְׁבְּרוּ, וְאֵלֶּה עוֹמְדִים בְּגוּפָם כָּרָאוּי?

וְאִם תֹּאמַר דְּהָא אִלֵּין דְּקָיְימוּ בְּקִיּוּמָא כְּדְקָא יְאוּת, בְּגִין דְּאִינוּן צַדִּיקֵי בְּנֵי צַדִּיקֵי אִינְהוּ, כְּמָה דְאוּקְמוּהָ. וְאִלֵּין אָחֳרָנִין צַדִּיקֵי וְלָאו בְּנִי צַדִּיקֵי, הָא קָא חָמֵינָן צַדִּיקֵי בְּנֵי צַדִּיקֵי, דְּהָא אֲבוֹי דְּדֵין זַכָּאָה בַּר זַכָּאָה, וְאִיהוּ זַכָּאָה. אַמַּאי אִתָּבַר גּוּפֵיהּ בְּמַכְאוֹבִין וְכָל יוֹמוֹי בְּצַעֲרָא.

וְאִם תֹּאמַר שֶׁהִנֵּה אֵלֶּה שֶׁעָמְדוּ בְּקִיּוּם כָּרָאוּי מִשּׁוּם שֶׁהֵם צַדִּיקִים בְּנֵי צַדִּיקִים הֵם, כְּמוֹ שֶׁבֵּאֲרוּהוּ, וְאֵלּוּ הָאֲחֵרִים צַדִּיקִים וְלֹא בְּנֵי צַדִּיקִים – הִנֵּה רָאִינוּ צַדִּיקִים בְּנֵי צַדִּיקִים, שֶׁהִנֵּה אָבִיו שֶׁל זֶה צַדִּיק בֶּן צַדִּיק, וְהוּא צַדִּיק, לָמָּה נִשְׁבָּר גּוּפוֹ בְּמַכְאוֹבִים וְכָל יָמָיו בְּצַעַר?

כִּי פֹעַל אָדָם יְשַׁלֶּם לוֹ וּכְאֹרַח אִישׁ יַמְצִאֶנּוּ, סוֹד אֶחָד, וְאֶצְלוֹ סוֹד אַחֵר אֶחָד שֶׁהוּא שְׁנַיִם

אֶלָּא הָכָא רָזָא אִיהוּ, דְּהָא כָּל עוֹבָדוֹי דְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא בִּקְשׁוֹט וּזְכוּ (איוב לה) כִּי פֹעַל אָדָם יְשַׁלֶּם לוֹ וּכְאֹרַח אִישׁ יַמְצִיאֶנּוּ. אַשְׁכַּחְנָא בְּסִפְרֵי קַדְמָאֵי רָזָא חָדָא, וּלְגַבֵּיהּ רָזָא אָחֳרָא חַד דְּאִיהוּ תְּרֵין, דְּהָא אִית זִמְנִין דְּסִיהֲרָא אִיהִי בִּפְגִימוּ וְשַׁרְיָא בְּדִינָא וְשִׁמְשָׁא לָא אִשְׁתַּכַּח גַּבָּה. וּבְכָל זִמְנָא וּבְכָל שַׁעְתָּא אִית לָהּ לְאֲפָקָא נִשְׁמָתִין בִּבְנֵי נָשָׁא כְּמָה דְלָקְטָא בְּקַדְמִיתָא, וַאֲפִיקַת לוֹן הַשְׁתָּא בְּזִמְנָא דְאִיהִי קָיְימָא בְּדִינָא. הַאי מַאן דְּנָקִיט לָהּ בְּהַהוּא זִמְנָא לֶיהֱוֵי תָּדִיר בִּגְרִיעוּתָא, וּמִסְכֵּנוּתָא אָזְלָא לְגַבֵּיהּ, וְאִתָּבַר תָּדִיר בְּדִינָא כָּל יוֹמוֹי דְבַר נָשׁ בֵּין חַיָּיבָא בֵּין זַכָּאָה. בַּר דִּצְלוֹתָא בָּטִיל כָּל גִּזְרֵי דִינִין וְיָכִיל לְסַלְקָא בִּצְלוֹתָא.

אֶלָּא כָּאן הוּא סוֹד, שֶׁהִנֵּה כָּל מַעֲשֵׂי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא בֶּאֱמֶת וָצֶדֶק, (איוב לד) כִּי פֹעַל אָדָם יְשַׁלֶּם לוֹ וּכְאֹרַח אִישׁ יַמְצִאֶנּוּ. מָצָאנוּ בְּסִפְרֵי הָרִאשׁוֹנִים סוֹד אֶחָד, וְאֶצְלוֹ סוֹד אַחֵר אֶחָד שֶׁהוּא שְׁנַיִם, שֶׁהֲרֵי יֵשׁ לִפְעָמִים שֶׁהַלְּבָנָה בְּחִסָּרוֹן וְשׁוֹרָה בְדִין וְאֵין הַשֶּׁמֶשׁ נִמְצָא אֶצְלָהּ, וּבְכָל זְמַן וּבְכָל שָׁעָה יֵשׁ לָהּ לְהוֹצִיא נְשָׁמוֹת לִבְנֵי אָדָם כְּמוֹ שֶׁלָּקְטָה בָּרִאשׁוֹנָה, וּמוֹצִיאָה אוֹתָם כָּעֵת בִּזְמַן שֶׁהִיא עוֹמֶדֶת בְּדִין, וּמִי שֶׁלּוֹקֵחַ אוֹתָהּ בְּאוֹתוֹ זְמַן, יִהְיֶה תָמִיד בְּחִסָּרוֹן וְהָעֹנִי הוֹלֵךְ אֵלָיו, וְנִשְׁבָּר תָּמִיד בְּדִין כָּל יְמֵי הָאָדָם, בֵּין חַיָּב בֵּין זַכַּאי, רַק שֶׁתְּפִלָּה מְבַטֶּלֶת אֶת כָּל גִּזְרֵי הַדִּינִים וְיָכוֹל לְסַלְּקָם בִּתְפִלָּה.

זוהר נוסף על ידי המוציא לאור

בזוהר – ספר דברים-פרשת כי תצא -דף רע"ז ע"ב

וּכֶּשֶׁיֶשׁ בָּעוֹלָם עֵרֶב רַב, הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא יַעֲבִירֵם מֵהָעוֹלָם

וְכַד אִית בְּעָלְמָא עֵרֶב רַב, נַחְתִּין לְאִתְגַּשְּׁמָא בְּהוֹן, וְקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא יַעְבַּר לוֹן מִן עָלְמָא, הֲדָא הוּא דִכְתִיב, (זכריה יג) וְאֶת רוּחַ הַטּוּמְאָה אַעֲבִיר מִן הָאָרֶץ. וְאִי תֵּימְרוּן, בְּזִמְנָא דְּגָלוּתָא בַּתְרָאָה, לֵית עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים וּמַזָּלוֹת, בְּגִין דְּלָא יַדְעִין בְּנֵי עָלְמָא בְּהוֹן. וְאִינּוּן דְּיַדְעִין בְּעֵרֶב רַב תַּמָּן, אִשְׁתְּכַח לוֹן דְּמַכְעִיסִין לְקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא וּשְׁכִינְתֵּיהּ, וְיִשְׂרָאֵל בֵּינַיְיהוּ, וְעֵרֶב רַב מַצְלִיחִין בְּהוֹן, לְקַיֵּים מַאי דִּכְתִּיב, (דברים ז) וּמְשַׁלֵּם לְשׂוֹנְאָיו אֶל פָּנָיו לְהַאֲבִידוֹ.

וּכֶּשֶׁיֶשׁ בָּעוֹלָם עֵרֶב רַב, יוֹרְדִים לְהִתְגַּשֵּׁם בָּהֶם, וְהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא יַעֲבִירֵם מֵהָעוֹלָם. זֶהוּ שֶׁכָּתוּב (זכריה יג) וְאֶת רוּחַ הַטֻּמְאָה אַעֲבִיר מִן הָאָרֶץ. וְאִם תֹּאמְרוּ, בִּזְמַן שֶׁל הַגָּלוּת הָאַחֲרוֹנָה אֵין עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים וּמַזָּלוֹת – מִשּׁוּם שֶׁבְּנֵי הָעוֹלָם לֹא יוֹדְעִים בָּהֶם. וְאֵלּוּ שֶׁיּוֹדְעִים בְּעֵרֶב רַב שָׁם, נִמְצָא לָהֶם שֶׁמַּכְעִיסִים אֶת הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא וּשְׁכִינָתוֹ, וְיִשְׂרָאֵל בֵּינֵיהֶם, וְעֵרֶב רַב מַצְלִיחִים בָּהֶם, לְקַיֵּם מַה שֶּׁכָּתוּב (דברים ז) וּמְשַׁלֵּם לְשּנְאָיו אֶל פָּנָיו לְהַאֲבִידוֹ.

קָמוּ כֻּלְּהוּ תַּנָאִין וַאֲמוֹרָאִין וּבָרִיכוּ לְרַעְיָא מְהֵימָנָא, וְאָמְרוּ לֵיהּ סִינַי סִינַי, מַאן יָכִיל לְמַלְּלָא קֳדָמָךְ, דְּאַנְתְּ בְּדִיּוּקְנָא דְּמָארָךְ, דִּבְזִמְנָא דְּמַלִּיל בְּטוּרָא דְּסִינַי, כָּל חֵיוָן דְּמַלְאָכִין, וְחֵיוָן דְּכֻרְסְיָיא, וְעִלָּאִין וְתַתָּאִין, שַׁתְקוּ, וְלָא אִשְׁתְּכַח דִּבּוּר אָחֳרָא אֶלָּא דִּילֵיהּ. וּבְגִין דְּאַתְּ בְּרֵיהּ בְּדִיּוּקְנָא דִּילֵיהּ, צָרִיךְ לְמִשְׁמַע כֻּלְּהוּ מָארֵי מְתִיבְתָּא מִלִּין מִפּוּמָךְ, אַל תִתֵּן שְׁתִיקָה לְמִלּוּלָךְ. (קרח קע"ח ע"ב כל פטר רחם)

קָמוּ כָּל הַתַּנָּאִים וְהָאָמוֹרָאִים וּבֵרְכוּ אֶת הָרוֹעֶה הַנֶּאֱמָן וְאָמְרוּ לוֹ, סִינַי סִינַי, מִי יָכוֹל לְדַבֵּר לְפָנֶיךְ, שֶׁאַתָּה בִּדְמוּת רִבּוֹנְךְ. שֶׁבִּזְמַן שֶׁדִּבֵּר בְּהַר סִינַי, כָּל חַיּוֹת הַמַּלְאָכִים, וְחַיּוֹת הַכִּסֵּא, וְעֶלְיוֹנִים וְתַחְתּוֹנִים שָׁתְקוּ, וְלֹא נִמְצָא דִבּוּר אַחֵר, אֶלָּא שֶׁלּוֹ. וּבִשְׁבִיל שֶׁאַתָּה בְּנוֹ בִּדְמוּתוֹ, צְרִיכִים כָּל בַּעֲלֵי הַיְשִׁיבָה לִשְׁמֹעַ דְּבָרִים מִפִּיךְ, אַל תִּתֵּן שְׁתִיקָה לִדְבָרֶיךְ.

בזוהר – זוהר חדש-פרשת כי תצא

וּבָא גֹאֲלוֹ הַקָּרֹב אֵלָיו וְגָאַל אֵת מִמְכַּר אָחִיו

רַבִּי שִׁמְעוֹן אֲמַר, הַאי מַאן דְּלָא אִשְׁתָּאַר בַּתְרֵיהּ גִּזְעִין לְשָׁרְשָׁא, נִשְׁמָתֵיהּ אִשְׁתֵּיצֵי מִן הַהוּא דִמְיוֹנָא דְּכָלֵיל כָּל דִּמְיוֹנִין, עַד דְּמִתְגַּלְגְּלָא, וְאִיתּוֹרָקַת מִמָּאנָא לְמָאנָא. כְּמָה דְאַתְּ אָמֵר, (שם מה) וְלֹא הוּרַק מִכְּלִי אֶל כֶּלִי. מַאי תַּקְנְתֵּיהּ. כְּתִיב, (ויקרא כה) וּבָא גֹאֲלוֹ הַקָּרֹב אֵלָיו וְגָאַל אֵת מִמְכַּר אָחִיו.

רַבִּי שִׁמְעוֹן אָמַר, מִי שֶׁלֹּא הִשְׁאִיר אַחֲרָיו גְּזָעִים לַשֹּׁרֶשׁ, נִשְׁמָתוֹ כָּלָה מִן אוֹתוֹ הַדִּמְיוֹן שֶׁכּוֹלֵל כָּל הַדִּמְיוֹנוֹת, עַד שֶׁמִּתְגַּלְגֶּלֶת וּמוּרֶקֶת מִכְּלִי לִכְלִי, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר (שם ח) וְלֹא הוּרַק מִכְּלִי אֶל כֶּלִי. מַה תַּקָּנָתוֹ? כָּתוּב (ויקרא כה) וּבָא גֹאֲלוֹ הַקָּרֹב אֵלָיו וְגָאַל אֵת מִמְכַּר אָחִיו.

רַבִּי יְהוּדָה אֲמַר, מִתְגַּלְגֶּלֶת עַד דִּי תִשְׁכַּח מָאנָא דְּכַשְׁרָא לְאִתְתַּקָּנָא. וְאִי הַהוּא פָּרוֹקָא לָא הֲוֵי, קוּזְטִיפָא דְּבוּדִיטָא אִתְּבַר. וְעַל הַאי אִתְקְרֵי, (דברים ז) וּמְשַׁלֵּם לְשׂוֹנְאָיו אֶל פָּנָיו לְהַאֲבִידוֹ. וּכְתִיב (שם ה) וְעֹשֶׂה חֶסֶד לַאֲלָפִים לְאֹהֲבַי וּלְשֹׁמְרֵי מִצְוֹתָי.

רַבִּי יְהוּדָה אָמַר, מִתְגַּלְגֶּלֶת עַד שֶׁתִּמְצָא כְּלִי כָּשֵׁר לְהִתְתַּקֵּן. וְאִם אוֹתוֹ הַגּוֹאֵל אֵינֶנּוּ, נִשְׁבָּר הַכְּלִי הַיָּקָר, וְעַל זֶה נִקְרָא (דברים ז) וּמְשַׁלֵּם לְשּׁנְאָיו אֶל פָּנָיו לְהַאֲבִידוֹ. וְכָתוּב (שם ה) וְעֹשֶׂה חֶסֶד לַאֲלָפִים לְאֹהֲבַי וּלְשֹׁמְרֵי מִצְותָי.

הִילְכָךָ אָמַר רִבִּי אַבָּא, כְּתִיב (בראשית ט) בְּצֶלֶם אֱלֹהִים עָשָׂה אֶת הָאָדָם. מַה שְּׁמָא דָא אַפֵּיק זִינִין לְזִינֵיהּ. כָּךְ בָּעֵי בַּר נָשׁ לַאֲפָקָא זִינִין לְזִינֵיהּ.

לָכֵן אָמַר רַבִּי אַבָּא, כָּתוּב (בראשית ט) בְּצֶלֶם אֱלֹהִים עָשָׂה אֶת הָאָדָם. מַה שֵּׁם זֶה הוֹצִיא מִינִים לְמִינוֹ, כָּךְ צָרִיךְ אָדָם לְהוֹצִיא מִינִים לְמִינוֹ.

עד כאן נוסף מהמו"ל

בזוהר – ספר בראשית-פרשת בראשית -דף לא ע"ב

אֲשֶׁר לוֹ אֱלֹהִים קְרֹבִים אֵלָיו

רִבִּי יְהוּדָה אָמַר עַל דָּא כְּתִיב, (ישעיה י) הֲיִתְפָּאֵר הַגַּרְזֶן עַל הַחוֹצֵב בּוֹ. שְׁבָחָא דְּמַאן, לָאו דְּאוּמָנָא הוּא. כָּךְ בְּהַאי רֵאשִׁית בָּרָא אֱלהִים עִלָּאָה אֶת הַשָּׁמַיִם. שְׁבָחָא דְּמַאן דְּאֱלהִים הוּא. אָמַר רִבִּי יוֹסֵי הַאי דִכְתִיב, (דברים ד) אֲשֶׁר לוֹ אֱלֹהִים קְרוֹבִים אֵלָיו. קְרוֹבִים. קָרוֹב מִבָּעֵי לֵיהּ. אֶלָּא אֱלֹהִים עִלָּאָה. אֱלֹהִים דְּפַחַד יִצְחָק. אֱלהִים בַּתְרָאָה. וּבְגִינֵי כָּךְ קְרוֹבִים (לקמן קלה א) וּגְבוּרוֹת סַגִּיאִין אִנּוּן דְּנָפְקִין מֵחַד וְכֻלְהוּ חַד.

רַבִּי יְהוּדָה אָמַר, עַל זֶה כָּתוּב (ישעיה י) הֲיִתְפָּאֵר הַגַּרְזֶן עַל הַחֹצֵב בּוֹ. הַשֶּׁבַח שֶׁל מִי – לֹא שֶׁל הָאֻמָּן הוּא? כָּךְ בְּרֵאשִׁית הֲזֹאת בָּרָא אֱלֹהִים עֶלְיוֹן אֶת הַשָּׁמַיִם – הַשֶּׁבַח שֶׁל מִי? שֶׁל אֱלֹהִים הוּא! אָמַר רַבִּי יוֹסֵי, זֶה שֶׁכָּתוּב (דברים ד) אֲשֶׁר לוֹ אֱלֹהִים קְרֹבִים אֵלָיו. קְרֹבִים? קָרוֹב צָרִיךְ לִהְיוֹת! אֶלָּא אֱלֹהִים עֶלְיוֹן. אֱלֹהִים שֶׁל פַּחַד יִצְחָק. אֱלֹהִים אַחֲרוֹן. וּמִשּׁוּם כָּךְ כָּתוּב קְרֹבִים, וּגְבוּרוֹת רַבּוֹת הֵם שֶׁיּוֹצְאִים מֵאֶחָד וְהַכֹּל אֶחָד.

זוהר נוסף על ידי המוציא לאור

בזוהר – ספר בראשית-פרשת וישלח -דף קעג ע"ב

כַּמָּה הֵם חֲבִיבִים יִשְׂרָאֵל לִפְנֵי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא

פָּתַח וְאָמַר, (דברים ד) כִּי מִי גּוֹי גָדוֹל אֲשֶׁר לוֹ אֱלֹהִים קְרוֹבִים אֵלָיו כַּיְיָ אֱלֹהֵינוּ בְּכָל קָרְאֵנוּ אֵלָיו. תָּא חֲזֵי, כַּמָּה אִינוּן חֲבִיבִין יִשְׂרָאֵל קַמֵּי קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, דְּלֵית לָךְ עַם וְלִישָׁן בְּכָל עַמִּין עוֹבְדֵי עֲבוֹדָה זָרָה דְּעַלְמָא דְּאִית לֵיהּ אֱלָהָא דְּיִשְׁמַע לוֹן, כְּמָה דְקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא זַמִּין לְקַבְּלָא צְלוֹתְהוֹן וּבָעוּתְהוֹן דְּיִשְׂרָאֵל בְּכָל שַׁעְתָּא דְאִצְטְרִיךְ לוֹן לְמִשְׁמַע צְלוֹתָא דְאִינוּן בָּעָאן, בְּגִין הַהוּא דַרְגָּא דִלְּהוֹן.

פָּתַח וְאָמַר, (דברים ד) כִּי מִי גוֹי גָּדוֹל אֲשֶׁר לוֹ אֱלֹהִים קְרֹבִים אֵלָיו בְּכָל קָרְאֵנוּ. אֵלָיו בֹּא רְאֵה כַּמָּה הֵם חֲבִיבִים יִשְׂרָאֵל לִפְנֵי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, שֶׁאֵין לְךְ עַם וְלָשׁוֹן בְּכָל הָעַמִּים עוֹבְדֵי עֲבוֹדָה זָרָה שֶׁבָּעוֹלָם שֶׁיֵּשׁ לוֹ אֱלוֹהַּ שֶׁיִּשְׁמַע אוֹתָם כְּמוֹ שֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מְזֻמָּן לְקַבֵּל תְּפִלּוֹת וּבַקָּשׁוֹת שֶׁל יִשְׂרָאֵל בְּכָל שָׁעָה שֶׁהֵם צְרִיכִים לְהַשְׁמִיעַ תְּפִלָּה שֶׁהֵם רוֹצִים בִּשְׁבִיל אוֹתָהּ דַּרְגָּה שֶׁלָּהֶם.

בזוהר – ספר בראשית-פרשת ויחי -דף רלז ע"א

עָשָׂה יָרֵחַ לְמוֹעֲדִים וְגוֹ'. עָשָׂה יָרֵחַ, כְּדֵי לְקַדֵּשׁ בּוֹ רָאשֵׁי חֳדָשִׁים וְרָאשֵׁי שָׁנִים

יְהוּדָה אַתָּה יוֹדוּךָ אַחֶיךָ יָדְךָ בְּעֹרֶף אוֹיְבֶיךָ וְגו'. רִבִּי יוֹסֵי פָּתַח, (תהלים קד) עָשָׂה יָרֵחַ לְמוֹעֲדִים וְגו'. עָשָׂה יָרֵחַ בְּגִין לְקַדְּשָׁא בֵּיהּ רֵישׁ יַרְחִין, וְרֵישׁ שַׁתִּין. וּלְעָלְמִין סִיהֲרָא לָא נָהִיר אֶלָּא מִשִּׁמְשָׁא, וְכַד שִׁמְשָׁא שַׁלִּיט, סִיהֲרָא לָא שָׁלְטָא. כַּד אִתְכְּנִישׁ שִׁמְשָׁא, כְּדֵין סִיהֲרָא שָׁלְטָא, וְלֵית חוּשְׁבַּן לְסִיהֲרָא אֶלָּא כַּד אִתְכְּנִישׁ שִׁמְשָׁא.

יְהוּדָה אַתָּה יוֹדוּךְ אַחֶיךְ יָדְךְ בְּעֹרֶף אֹיְבֶיךְ וְגוֹ'. רַבִּי יוֹסֵי פָּתַח, (תהלים קד) עָשָׂה יָרֵחַ לְמוֹעֲדִים וְגוֹ'. עָשָׂה יָרֵחַ, כְּדֵי לְקַדֵּשׁ בּוֹ רָאשֵׁי חֳדָשִׁים וְרָאשֵׁי שָׁנִים. וּלְעוֹלָמִים הַלְּבָנָה מְאִירָה רַק מִן הַשֶּׁמֶשׁ, וּכְשֶׁשּׁוֹלֶטֶת הַשֶּׁמֶשׁ – לֹא שׁוֹלֶטֶת הַלְּבָנָה, וּכְשֶׁמִּתְכַּנֶּסֶת הַשֶּׁמֶשׁ, אָז שׁוֹלֶטֶת הַלְּבָנָה, וְאֵין חֶשְׁבּוֹן לַלְּבָנָה אֶלָּא רַק כְּשֶׁמִּתְכַּנֶּסֶת הַשֶּׁמֶשׁ.

וְתַרְוַויְיהוּ עֲבַד קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא לְאַנְהָרָא. הֲדָא הוּא דִכְתִיב, (בראשית א) וַיִּתֵּן אֹתָם אֱלהִים בִּרְקִיעַ הַשָּׁמָיִם לְהָאִיר עַל הָאָרֶץ וְגו'. וְהָיוּ לְאוֹתוֹת, אִלֵּין שַׁבָּתוֹת, דִּכְתִיב, (שמות לא) כִּי אוֹת הִיא. וּלְמוֹעֲדִים, אִינוּן יוֹמִין טָבִין. וּלְיָמִים, אִלֵּין רֵישֵׁי יַרְחִין. וּלְשָׁנִים, אִלֵּין רִישֵׁי שְׁנִין. דְּלֶהווֹן אוּמּוֹת הָעוֹלָם עָבְדִין חֻשְׁבַּן

לְשִׁמְשָׁא, וְיִשְׂרָאֵל לְסִיהֲרָא.

וּשְׁנֵיהֶם עָשָׂה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְהָאִיר, זֶהוּ שֶׁכָּתוּב (בראשית א) וַיִּתֵּן אֹתָם אֱלֹהִים בִּרְקִיעַ הַשָּׁמָיִם לְהָאִיר עַל הָאָרֶץ וְגוֹ'. וְהָיוּ לְאֹתֹת – אֵלּוּ שַׁבָּתוֹת, שֶׁכָּתוּב (שמות לא) כִּי אוֹת הִיא. וּלְמוֹעֲדִים – אֵלּוּ יָמִים טוֹבִים. וּלְיָמִים – אֵלּוּ רָאשֵׁי חֳדָשִׁים. וּלְשָׁנִים – אֵלּוּ רָאשֵׁי שָׁנִים. שֶׁיִּהְיוּ אֻמּוֹת הָעוֹלָם עוֹשִׂים חֶשְׁבּוֹן לַשֶּׁמֶשׁ, וְיִשְׂרָאֵל לַלְּבָנָה.

הִרְבִּיתָ הַגּוֹי – אֵלּוּ יִשְׂרָאֵל, שֶׁכָּתוּב בָּהֶם כִּי מִי גוֹי גָּדוֹל

וְאָזְלָא הָא, כִּי הָא דְּאָמַר רִבִּי אֶלְעָזָר, כְּתִיב, (ישעיה ט) הִרְבִּיתָ הַגּוֹי לוֹ הִגְדַּלְתָּ הַשִּׂמְחָה. הִרְבִּיתָ הַגּוֹי, אִלֵּין יִשְׂרָאֵל, דִּכְתִיב בְּהוּ (דברים ד) כִּי מִי גּוֹי גָדוֹל. וּכְתִיב, (דברי הימים א יז) גּוֹי אֶחָד בָּאָרֶץ. לוֹ, בְּגִינֵיהּ. הִגְדַּלְתָּ הַשִּׂמְחָה (ממש), דָּא סִיהֲרָא, דְּאִתְרְבִיאַת בִּנְהוֹרָא בְּגִינֵיהוֹן דְּיִשְׂרָאֵל. אוּמּוֹת הָעוֹלָם לְשִׁמְשָׁא, וְיִשְׂרָאֵל לְסִיהֲרָא, הֵי מִנַּיְיהוּ עָדִיף. וַדַּאי סִיהֲרָא (דף רלז ע"א) לְעֵילָא, וְשִׁמְשָׁא דְּאוּמּוֹת הָעוֹלָם, תְּחוֹת הַאי סִיהֲרָא הוּא, וְהַהוּא שִׁמְשָׁא מֵהַאי (ס"א סטרא) סִיהֲרָא נָהִיר.

וְזְהִ הוֹלֵךְ כְּמוֹ שֶׁאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר, כָּתוּב (ישעיה ט) הִרְבִּיתָ הַגּוֹי לוֹ הִגְדַּלְתָּ הַשִּׂמְחָה. הִרְבִּיתָ הַגּוֹי – אֵלּוּ יִשְׂרָאֵל, שֶׁכָּתוּב בָּהֶם (דברים ד) כִּי מִי גוֹי גָּדוֹל, וְכָתוּב גּוֹי אֶחָד בָּאָרֶץ. לוֹ – בִּשְׁבִילוֹ. הִגְדַּלְתָּ הַשִּׂמְחָה [ממש] – זוֹ הַלְּבָנָה שֶׁמִּתְגַּדֶּלֶת בָּאוֹר בִּשְׁבִיל יִשְׂרָאֵל. אֻמּוֹת הָעוֹלָם לַשֶּׁמֶשׁ, וְיִשְׂרָאֵל לַלְּבָנָה, אֵיזֶה מֵהֶם עָדִיף? וַדַּאי הַלְּבָנָה לְמַעְלָה, וְהַשֶּׁמֶשׁ שֶׁל אֻמּוֹת הָעוֹלָם תַּחַת הַלְּבָנָה הוּא, וְאוֹתוֹ הַשֶּׁמֶשׁ מִזּוֹ [הצד] הַלְּבָנָה מֵאִיר.

חָמֵי מַה בֵּין יִשְׂרָאֵל, לְהוּ. יִשְׂרָאֵל אֲחִידוּ בְּסִיהֲרָא, וְאִשְׁתַּלְּשְׁלוּ בְּשִׁמְשָׁא עִלָּאָה, וְאִתְאַחֲדוּ בְּאֲתַר (ביה) (ס"א דנהיר לשמשא) דִּנְהִירָא מְשַׁמְּשָׁא עִלָּאָה, וּמִתְדַּבְּקָן בֵּיהּ, דִּכְתִיב, (דברים ד) וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּיְיָ אֱלהֵיכֶם חַיִּים כֻּלְּכֶם הַיּוֹם.

רְאֵה מַה בֵּינָם לְבֵין יִשְׂרָאֵל. יִשְׂרָאֵל אֲחוּזִים בַּלְּבָנָה, וְהִשְׁתַּלְשְׁלוּ בַּשֶּׁמֶשׁ הָעֶלְיוֹנָה, וְנֶאֶחְזוּ בְּמָקוֹם [בו] [שמאיר לשמש] שֶׁמְּאִירָה מֵהַשֶּׁמֶשׁ הָעֶלְיוֹן וְנִדְבָּקִים בּוֹ, שֶׁכָּתוּב (דברים ד) וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּה' אֱלֹהֵיכֶם חַיִּים כֻּלְּכֶם הַיּוֹם.

 

בזוהר – ספר במדבר-פרשת פנחס -דף רנ"ח ע"א

תְּפִלִּין שֶׁל אֲדוֹן הָעוֹלָם – כֶּתֶר. וּמַהוּ הַכֶּתֶר שֶׁל אֲדוֹן הָעוֹלָם? שֵׁם יְהֹוָ"ה

תְּפִלִּין דְּמָארֵי עָלְמָא, כֶּתֶר. וּמַאי נִיהוּ כֶּתֶר דְּמָארֵי עָלְמָא. יְדוָֹ"ד. דְּאִיהוּ: י' חָכְמָה. ה' בִּינָה. ו' תִּפְאֶרֶת. כָּלִיל שִׁית סְפִירָין. ה' מַלְכוּת. וּבְגִין דָּא (שמואל ב ז) וּמִי כְעַמְּךָ כְּיִשְׂרָאֵל (דברים ד) כִּי מִי גּוֹי גָּדוֹל אֲשֶׁר לוֹ אֱלֹהִים קְרוֹבִים אֵלָיו, כַּיְיָ אֱלֹהֵינוּ בְּכָל קָרְאֵנוּ אֵלָיו. אַרְבַּע קְרָאֵי, כֻּלְּהוּ רְשִׁימִין בְּכ', רָזָא דְּאָת כ': י' י'. דְּאִיהִי י' י' מִן יְאֲהדוָֹנָהי, (במדבר ז) עַשָׂרָה עַשָׂרָה הַכַּף בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ, כּ' מִן כֶּתֶר, כְּלִילָא מֵעֶשֶׂר סְפִירָאן, כְּלִילָן מֵעֵילָּא לְתַתָּא, וּמֵעֶשֶׂר סְפִירָאן מִתַּתָּא לְעֵילָּא.

תְּפִלִּין שֶׁל אֲדוֹן הָעוֹלָם – כֶּתֶר. וּמַהוּ הַכֶּתֶר שֶׁל אֲדוֹן הָעוֹלָם? שֵׁם יְהֹוָ"ה, שֶׁהוּא: י' – חָכְמָה. ה' – בִּינָה. ו' – תִּפְאֶרֶת, כּוֹלֶלֶת שֵׁשׁ סְפִירוֹת. ה' – מַלְכוּת. וּמִפְּנֵי זֶה, (שמואל בז) וּמִי כְעַמְּךְ כְּיִשְׂרָאֵל. (דברים ד) כִּי מִי גוֹי גָּדוֹל אֲשֶׁר לוֹ אֱלֹהִים קְרֹבִים אֵלָיו כַּה' אֱלֹהֵינוּ בְּכָל קָרְאֵנוּ אֵלָיו. אַרְבָּעָה פְסוּקִים, כֻּלָּם רְשׁוּמִים בְּכ'. סוֹד הָאוֹת כ' – י' י'. שֶׁהוּא י' י' מִן יְאֲהדוָנָהי, (במדבר ז) עֲשָׂרָה עֲשָׂרָה הַכַּף בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ. כ' מִן כֶּתֶר, כְּלוּלָה מֵעֶשֶׂר סְפִירוֹת, כְּלוּלוֹת מִמַּעְלָה לְמַטָּה, וּמֵעֶשֶׂר סְפִירוֹת מִמַּטָּה לְמַעְלָה.

בזוהר – זוהר חדש-פרשת בראשית

יִירָאוּךְ עִם שָׁמֶשׁ, זוֹהִי תְפִלַּת הַבֹּקֶר

וְכֵן אָמַר רִבִּי אֶלְעָזָר, צְלוֹתָא וְתוּשְׁבַּחְתָּא דְּלֵילְיָא, מִשֶּׁשָּׁקְעָה הַחַמָּה, עַד לָא אִתְחֲזֵי סִיהֲרָא. דִּכְתִיב יִירָאוּךָ עִם שָׁמֶשׁ, דָּא הִיא צְלוֹתָא דְצַפְרָא. וְלִפְנֵי יָרֵחַ וְגו', דָּא הִיא צְלוֹתָא דְלֵילְיָא.

וְכֵן אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר, הַתְּפִלָּה וְהַתִּשְׁבַּחַת שֶׁל הַלַּיְלָה, מִשֶּׁשָּׁקְעָה הַחַמָּה טֶרֶם נִרְאֲתָה הַלְּבָנָה, שֶׁכָּתוּב (תהלים עב) יִירָאוּךְ עִם שָׁמֶשׁ, זוֹהִי תְפִלַּת הַבֹּקֶר. וְלִפְנֵי יָרֵחַ וְגוֹ', זוֹהִי תְּפִלַּת הַלַּיְלָה.

ר' יְהוּדָה אָמַר מֵהָכָא, (מלאכי א) כִּי מִמִּזְרַח שֶׁמֶשׁ וְעַד מְבוֹאוֹ גָּדוֹל שְׁמִי. וּבְאֵיזֶה מָקוֹם. בַּגּוֹיִם. בְּאִינוּן דִּכְתִיב בְּהוּ, כִּי מִי גּוֹי גָּדוֹל.

רַבִּי יְהוּדָה אָמַר מִכָּאן, (מלאכי א) כִּי מִמִּזְרַח שֶׁמֶשׁ וְעַד מְבוֹאוֹ גָּדוֹל שְׁמִי. וּבְאֵיזֶה מָקוֹם? בַּגּוֹיִם, בְּאוֹתָם שֶׁכָּתוּב בָּהֶם כִּי מִי גוֹי גָדוֹל.

מַאי טַעְמָא. דְּתָנִינָן, אָמַר רִבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי אָמַר רִבִּי יוֹחָנָן, עָשָׂה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מַלְאֲכֵי הַשָּׁרֵת לְמַעְלָה, לְקַלְסוֹ וּלְשַׁבְּחוֹ, וְאוֹמְרִים שִׁירָה וְרִנָּה לְפָנָיו, בְּכָל לַיְלָה וְלַיְלָה. וְעָשָׂה כְּנֶגְדָם יִשְׂרָאֵל לְמַטָה, לְקַלְּסוֹ וּלְשַׁבְּחוֹ, וְלוֹמַר שִׁיר וְשֶׁבַח לְפָנָיו בְּכָל יוֹם וָיוֹם.

מָה הַטַּעַם? שֶׁשָּׁנִינוּ, אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן, עָשָׂה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מַלְאֲכֵי הַשָּׁרֵת לְמַעְלָה לְקַלְּסוֹ וּלְשַׁבְּחוֹ, וְאוֹמְרִים שִׁירָה וְרִנָּה לְפָנָיו בְּכָל לַיְלָה וְלַיְלָה, וְעָשָׂה יִשְׂרָאֵל כְּנֶגְדָּם לְמַטָּה לְקַלְּסוֹ וּלְשַׁבְּחוֹ, וְלוֹמַר שִׁיר וָשֶׁבַח לְפָנָיו בְּכָל יוֹם וָיוֹם.

עד כאן נוסף מהמו"ל

בזוהר – ספר בראשית-פרשת בראשית -דף מז ע"ב

שׁוֹמֵר הַבְּרִית וְהַחֶסֶד. שׁוֹמֵר – זוֹ כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל. הַבְּרִית – זֶה יְסוֹד הָעוֹלָם

תּוּ פָּרִישׁ רַבִּי שִׁמְעוֹן מִלָּה וְאָמַר, כְּתִיב, (דברים ז) שׁוֹמֵר הַבְּרִית וְהַחֶסֶד. שׁוֹמֵר דָּא כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל. הַבְּרִית דָּא יְסוֹדָא דְעָלְמָא. וְהַחֶסֶד דָּא אַבְרָהָם, דִּכְנֶסֶת יִשְׂרָאֵל הִיא שׁוֹמֵר הַבְּרִית וְהַחֶסֶד, וְאִקְרֵי שׁוֹמֵר יִשְׂרָאֵל, דָּא הוּא נָטִיר פִּתְחָא דְכֹלָּא, בֵּיהּ תַּלְיָין כָּל עֲבִידָן דְּעָלְמָא וַדַּאי, אֲשֶׁר בָּרָא אֱלהִים לַעֲשׂוֹת, לְשַׁכְלְלָא לְאַתְקָנָא כֹּלָּא כָּל יוֹמָא וְיוֹמָא וּלְאַפָּקָא רוּחִין וְנִשְׁמָתִין (קדישין לעלמא), וְאֲפִילּוּ רוּחִין וְשֵׁדִין.

עוֹד פֵּרַשׁ רַבִּי שִׁמְעוֹן אֶת הַדָּבָר וְאָמַר, כָּתוּב (דברים ז) שׁוֹמֵר הַבְּרִית וְהַחֶסֶד. שׁוֹמֵר – זוֹ כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל. הַבְּרִית – זֶה יְסוֹד הָעוֹלָם. וְהַחֶסֶד – זֶה אַבְרָהָם, שֶׁכְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל הִיא שׁוֹמֵר הַבְּרִית וְהַחֶסֶד. וְנִקְרֵאת שׁוֹמֵר יִשְׂרָאֵל, זֶהוּ שׁוֹמֵר הַפֶּתַח שֶׁל הַכֹּל, בּוֹ תְּלוּיִים כָּל מַעֲשֵׂי הָעוֹלָם וַדַּאי. אֲשֶׁר בָּרָא אֱלֹהִים לַעֲשׂוֹת – לְשַׁכְלֵל לְהַתְקִין הַכֹּל כָּל יוֹם וָיוֹם וּלְהוֹצִיא רוּחוֹת וּנְשָׁמוֹת, וַאֲפִלּוּ רוּחוֹת וְשֵׁדִים.

וְאִי תֵימָא דְּלָאו אִנּוּן תִּקּוּנָא דְעָלְמָא. לָאו הָכִי. דְּהָא אִנּוּן לְתִקּוּנָא דְּעָלְמָא הֲווּ וּלְאַלְקָאָה בְּהוּ לְחַיָּיבֵי עָלְמָא דְּאִנּוּן אָזְלִין לְקִבְלַיְיהוּ לְאוֹכָחָא לְהוּ. וּמַאי דְּאֲזִיל לִשְׂמָאלָא אִתְאַחִיד בְּסִטְרָא שְׂמָאלָא לְקִבְלַיְיהוּ (ס"א לקי בהו) בְּגִינֵי כָךְ לְתִקּוּנָא הֲווּ.

וְאִם תֹּאמַר שֶׁאֵינָם תִּקּוּן הָעוֹלָם – לֹא כָּךְ! שֶׁהֲרֵי הֵם הָיוּ לְתִקּוּן הָעוֹלָם וּלְהַלְקוֹת בָּהֶם רִשְׁעֵי הָעוֹלָם, שֶׁהֵם הוֹלְכִים כְּנֶגְדָּם לְהוֹכִיחַ אוֹתָם. וּמִי שֶׁהוֹלֵךְ לִשְׂמֹאל, נֶאֱחָז בְּצַד הַשְּׂמֹאל כְּנֶגְדָּם [לוקה בהם], לָכֵן הֵם לְתִקּוּן.

זוהר נוסף על ידי המוציא לאור

 

בזוהר – ספר שמות-פרשת פקודי -דף רנ"ג ע"א

הַהֵיכָל עוֹמֵד לְהָאִיר לַתַּחְתּוֹנִים הַלָּלוּ, לְהָאִיר בְּסוֹד הָאֱמוּנָה

היכל אהבה חס"ד הֵיכָלָא חֲמִישָׁאָה, הֵיכָלָא דָּא קַיְּימָא לְאַנְהָרָא לְאִלֵּין תַּתָּאֵי. וְהַאי אִיהוּ הֵיכָלָא דְּקַיְּימָא לְאַנְהָרָא בְּרָזָא דִּמְהֵימְנוּתָא. פִּתְחָא חֲדָא קַיְּימָא בְּהַאי הֵיכָלָא, וְחַד מְמָנָא עָלֵיהּ, וְהַהוּא מְמָנָא אִקְרֵי סָנִיגוֹרְיָ"ה. הַאי מְמָנָא קַיְּימָא עַל פִּתְחָא דָּא, בְּגִין לְמֵילַף (ס"א סניגוריא עלייהו דישראל ובגין דא אקרי שמיה כך דהא איהו ממנא על כל אינון טבין דישראל למיעל) סַנֵּיגוֹרָא דִּלְהוֹן, קַמֵּיהּ דְּמָארֵיהוֹן. וְלָא יִשְׁלוֹט עָלַיְיהוּ סִטְרָא אַחֲרָא.

הַהֵיכָל הַחֲמִישִׁי. הַהֵיכָל הַזֶּה עוֹמֵד לְהָאִיר לַתַּחְתּוֹנִים הַלָּלוּ. וְזֶהוּ הַהֵיכָל שֶׁעוֹמֵד לְהָאִיר בְּסוֹד הָאֱמוּנָה. פֶּתַח אֶחָד עוֹמֵד בַּהֵיכָל הַזֶּה וּמְמֻנֶּה אֶחָד עָלָיו, וְאוֹתוֹ מְמֻנֶּה נִקְרָא סָנֵגוֹרְיָ"ה. הַמְמֻנֶּה הַזֶּה עוֹמֵד עַל הַפֶּתַח הַזֶּה כְּדֵי לְלַמֵּד (סנגוריה על ישראל, ובגלל זה נקרא שמוכך, שהריהואממגהעלכלאותןטובותשל ישראל להכניס סנגוריה וכו') סָנֵגוֹרְיָה שֶׁלָּהֶם לִפְנֵי רִבּוֹנָם, וְלֹא יִשְׁלֹט עֲלֵיהֶם הַצַּד הָאַחֵר.

בְּהֵיכָלָא דָּא, קַיְּימָא חַד רוּחָא, דְּכָלִיל בְּאַרְבַּע, דְּהָא רוּחָא דָּא כָּלִיל בְּאַרְבַּע גְּוָונִין, חִוָּור וְאוּכָם יָרוֹק וְסוּמָק. וְהַאי אִיהוּ רוּחָא דְּקַיְּימָא כָּלִיל בְּכֹלָּא, וְאִקְרֵי סוּרִיָּ"ה, רַב עַל כָּל אִינּוּן חַיָּילִין תַּתָּאִין. וְכֻלְּהוּ קַיְימִין תְּחוֹתֵיהּ, וּמְמָנָן תְּחוֹת יְדֵיהּ.

בַּהֵיכָל הַזֶּה עוֹמֶדֶת רוּחַ אַחַת שֶׁכְּלוּלָה בְּאַרְבַּע, שֶׁהֲרֵי רוּחַ זוֹ כְּלוּלָה בְּאַרְבָּעָה גְוָנִים: לָבָן, שָׁחֹר, יָרֹק וְאָדם. וְזוֹהִי רוּחַ שֶׁעוֹמֶדֶת כְּלוּלָה בַּכֹּל, וְנִקְרֵאת סוּרִיָּ"ה. גְּדוֹלָה עַל כָּל אוֹתָם חֲיָלוֹת תַּחְתּוֹנִים. וְכֻלָּם עוֹמְדִים תַּחְתֶּיהָ וּמְמֻנִּים תַּחַת יָדָהּ.

הַאי רוּחָא, דְּסָגִיר וּפָתַח. כָּל מַפְתְּחָאן עִלָּאִין כֻּלְּהוּ אִתְמַסְרָן בִּידֵיהּ. (תלת זמנין ביומא) כָּל חַיָּילִין תַּתָּאִין, כֻּלְּהוּ אִתְכְּלִילָן וְקַיְימָן תְּחוֹתֵיהּ, וּמִנֵּיהּ אִתְזָנוּ. הַאי קַיְּימָא בְּכָל רָזִין דְּמָארֵיהּ, כָּל גְּנִזִין עִלָּאִין כֻּלְּהוּ אִתְמַסְרָן בִּידֵיהּ.

הָרוּחַ הַזּוֹ שֶׁסּוֹגֶרֶת וּפוֹתַחַת. כָּל הַמַּפְתְּחוֹת הָעֶלְיוֹנִים כֻּלָּם מְסוּרִים בְּיָדָהּ. (שלש פעמים ביום) כָּל הַחֲיָלוֹת הַתַּחְתּוֹנִים כֻּלָּם נִכְלְלוּ וְעוֹמְדִים תַּחְתֶּיהָ וּמִמֶּנָּה נִזּוֹנִים. זֶה עוֹמֵד בְּכָל סוֹדוֹת רִבּוֹנוֹ, כָּל הַגְּנָזִים הָעֶלְיוֹנִים כֻּלָּם נִמְסְרוּ בְיָדָהּ.

הַאי רוּחָא אִקְרֵי אַהֲבָה. וּבְגִין דָּא, אִקְרֵי הֵיכָל דָּא, הֵיכָל אַהֲבָה. בְּגִין דְּהָכָא אִתְגְנִיזוּ כָּל רָזָא דְּרָזִין, לְמַאן דְּאִצְטְרִיךְ לְאִתְדַּבְּקָא בֵּיהּ. וְהָכָא הוּא רָזָא דִּכְתִיב, (שיר השירים ז) שָׁם אֶתֵּן אֶת דּוֹדִי לָךְ.

הָרוּחַ הַזּוֹ נִקְרֵאת אַהֲבָה, וּמִשּׁוּם כָּךְ נִקְרָא הַהֵיכָל הַזֶּה הֵיכָל אַהֲבָה. מִשּׁוּם שֶׁכָּאן נִגְנְזוּ כָּל סוֹד הַסּוֹדוֹת לְמִי שֶׁצָּרִיךְ לְהִדָּבֵק בּוֹ, וְכָאן הוּא סוֹד הַכָּתוּב, (שיר השירים ז) שָׁם אֶתֵּן אֶת דֹּדַי לָךְ.

רוּחָא דָּא, אִיהוּ נָטִיר כָּל נְטִירוּ דִּלְעֵילָּא, וְדָא אִקְרֵי (תהלים קכא) שׁוֹמֵר יִשְׂרָאֵל. (דברים ז) שׁוֹמֵר הַבְּרִית. בְּגִין דְּהָכָא אִיהוּ נְטִירוּ דְּכָל גִּנְזִין עִלָּאִין, וְעַל דָּא גְּנִיזִין דְּמָארֵיהּ גְּנִיזִין בֵּיהּ. מֵהַאי נַפְקֵי שְׁבִילִין וְאָרְחִין לְאִינּוּן דִּלְתַתָּא, בְּגִין לְאַתְעֲרָא בְּהוּ רוּחָא דִּרְחִימוּתָא.

הָרוּחַ הַזּוֹ הִיא הַשּׁוֹמֶרֶת אֶת כָּל הַשְּׁמִירָה שֶׁלְּמַעְלָה, וְזוֹ נִקְרֵאת (תהלים קכא) שׁוֹמֵר יִשְׂרָאֵל, (דברים ז) שׁוֹמֵר הַבְּרִית. מִשּׁוּם שֶׁכָּאן הִיא שְׁמִירַת כָּל הַגְּנָזִים הָעֶלְיוֹנִים, וְעַל כֵּן גִּנְזֵי רִבּוֹנוֹ גְּנוּזִים בָּהּ. מִזֶּה יוֹצְאִים שְׁבִילִים וּדְרָכִים לְאוֹתָם שֶׁלְּמַטָּה כְּדֵי לְעוֹרֵר בָּהֶם רוּחַ שֶׁל אַהֲבָה.

אִלֵּין ד' גְּוָונִין דְּבֵיהּ, אִתְּכְלִילָן דָּא בְּדָא. וְכַד בָּעָאן לְאַכְלְלָא, בָּטַשׁ דָּא בְּדָא, וְנָפַק מִכֻּלְּהוּ חַד חֵיוָתָא קַדִישָׁא, דְּאִקְרֵי זֹהַר. וְהַאי חֵיוָתָא עַל דָּא כְּתִיב, (יחזקאל י) הִיא הַחַיָּה אֲשֶׁר רָאִיתִי עַל נְהַר כְּבָר.

אַרְבַּעַת הַגְּוָנִים הַלָּלוּ שֶׁבָּהּ נִכְלְלוּ זֶה בָּזֶה. וּכְשֶׁרוֹצִים לְהִכָּלֵל, מַכֶּה זֶה בָּזֶה, וְיוֹצֵאת מִכֻּלָּם חַיָּה קְדוֹשָׁה אַחַת שֶׁנִּקְרֵאת זֹהַר. וְהַחַיָּה הַזּוֹ עָלֶיהָ כָּתוּב, (יחזקאל א) הִיא הַחַיָּה אֲשֶׁר רָאִיתִי עַל נְהַר כְּבָר.

עד כאן נוסף מהמו"ל

בזוהר – ספר בראשית-פרשת בראשית -דף מח ע"ב

אַשְׁרֵיהֶם יִשְׂרָאֵל חֶלְקוֹ שֶׁל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, גּוֹרָלוֹ וִירֻשָּׁתוֹ

תָּא חֲזֵי, שַׁבָּת לֵילְיָא וְיוֹמָא זָכוֹר וְשָׁמוֹר אִיהוּ כְּחֲדָא, וְעַל דָּא כְּתִיב זָכוֹר אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת לְקַדְשׁוֹ וּכְתִיב שָׁמוֹר אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת, זָכוֹר לִדְכוּרָא שָׁמוֹר לְנוּקְבָא וְכֹלָּא חַד. זַכָּאִין אִנּוּן יִשְׂרָאֵל חוּלָקֵיהּ דְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא עַדְבֵיהּ וְאַחֲסַנְתֵּיהּ עֲלַיְיהוּ כְּתִיב, (תהלים קמד) אַשְׁרֵי הָעָם שֶׁכָּכָה לוֹ אַשְׁרֵי הָעָם שֶׁיְיָ אֱלקָיו.

בֹּא רְאֵה, שַׁבָּת לַיְלָה וָיוֹם, זָכוֹר וְשָׁמוֹר הוּא כְּאֶחָד, וְעַל זֶה כָּתוּב זָכוֹר אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת לְקַדְּשׁוֹ, וְכָתוּב שָׁמוֹר אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת. זָכוֹר לְזָכָר, שָׁמוֹר לִנְקֵבָה, וְהַכֹּל אֶחָד. אַשְׁרֵיהֶם יִשְׂרָאֵל חֶלְקוֹ שֶׁל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, גּוֹרָלוֹ וִירֻשָּׁתוֹ, עֲלֵיהֶם כָּתוּב (תהלים קמד) אַשְׁרֵי הָעָם שֶׁכָּכָה לּוֹ אַשְׁרֵי הָעָם שֶׁה' אֱלֹהָיו.

 

זוהר נוסף על ידי המוציא לאור

בזוהר – ספר ויקרא-פרשת קדושים -דף פ"ב ע"א

מַה זּוֹ מִדָּה שְׁבִיעִית? זוֹ מִדַּת טוּבוֹ שֶׁל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא

שָׁמוֹר אֶת יוֹם הַשַׁבָּת, הַהוּא בְּמִדָּה שְׁבִיעִית נֶאֱמַר דִּכְתִיב, אֶת שַׁבְּתוֹתַי תִּשְׁמוֹרוּ וּמִקְדָשִׁי תִּירָאוּ, מַאי נִיהוּ מִדָּה שְׁבִיעִית הֱוִי אוֹמֵר זֶה מִדַּת טוּבוֹ שֶׁל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא. וּמַאי טַעְמָא אָמַר שַׁבְּתוֹתַי וְלֹא אָמַר שַׁבְּתַי.

שָׁמוֹר אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת, הַהוּא בְּמִדָּה שְׁבִיעִית נֶאֱמַר, שֶׁכָּתוּב אֶת שַׁבְּתֹתַי תִּשְׁמֹרוּ וּמִקְדָּשִׁי תִירָאוּ. מַה זּוֹ מִדָּה שְׁבִיעִית? הֱוֵה אוֹמֵר, זוֹ מִדַּת טוּבוֹ שֶׁל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא. וּמָה הַטַּעַם אָמַר שַׁבְּתֹתַי וְלֹא אָמַר שַׁבַּתִּי?

מָשָׁל לְמָה הַדָּבָר דּוֹמֶה, לְמֶלֶךְ שֶׁהָיָה לוֹ אִשָּׁה נָאָה, וְכָל שָׁבוּעַ וְשָׁבוּעַ מַזְמִינָה יוֹם אֶחָד לִהְיוֹת עִמּוֹ. וְהַמֶּלֶךְ יֵשׁ לוֹ בָּנִים נָאִים וְאוֹהַבָם, וְאָמַר לָהֶם הוֹאִיל וְכֵן הוּא, שִׂמְחוּ גַּם אַתֶּם בְּיוֹם שִׂמְחָתִי, כִּי אֲנִי בְּשֶׁלָכֶם אֲנִי מִשְׁתַּדֵּל, וְגַם אַתֶּם הֲדְרוּ אוֹתִי. וּמַאי טַעְמָא זָכוֹר וְשָׁמוֹר. זָכוֹר לַזָּכָר וְשָׁמוֹר לַכַלָּה. וּמַאי טַעְמָא וּמִקְדָשִׁי תִּירָאוּ, שִׁמְרוּ עַצְמְכֶם מִן הַהִרְהוּר, כִּי מִקְדָשִׁי קָדוֹשׁ הוּא. לָמָה, כִּי אֲנִי יְיָ בְּכָל צָד. (עד כאן מההשמטות)

מָשָׁל לְמָה הַדָּבָר דּוֹמֶה? לְמֶלֶךְ שֶׁהָיְתָה לוֹ אִשָּׁה נָאָה, וְכָל שָׁבוּעַ וְשָׁבוּעַ מַזְמִינָהּ יוֹם אֶחָד לִהְיוֹת עִמּוֹ, וְהַמֶּלֶךְ יֵשׁ לוֹ בָּנִים נָאִים וְאוֹהֲבָם, וְאָמַר לָהֶם: הוֹאִיל וְכֵן הוּא, שִׂמְחוּ גַּם אַתֶּם בְּיוֹם שִׂמְחָתִי, כִּי אֲנִי בְּשֶׁלָּכֶם אֲנִי מִשְׁתַּדֵּל, וְגַם אַתֶּם הַדְּרוּ אוֹתִי. וּמָה הַטַּעַם זָכוֹר וְשָׁמוֹר? זָכוֹר לַזָּכָר, וְשָׁמוֹר לַכַּלָּה. וּמָה הַטַּעַם וּמִקְדָּשִׁי תִירָאוּ? שִׁמְרוּ עַצְמְכֶם מִן הַהִרְהוּר, כִּי מִקְדָּשִׁי קָדוֹשׁ הוּא, לָמָּה? כִּי אֲנִי ה' בְּכָל צַד: (ע"כ מההשמטות).

דָּא שַׁבָּת עִלָּאָה וְשַׁבָּת תַּתָּאָה, דְּאִינּוּן מְזַמְּנֵי לְנַפְשָׁא בְּהַהוּא גּוּפָא, מֵהַהוּא זִוּוּגָא עִלָּאָה. וְעַל דָּא וְאֶת שַׁבְּתוֹתַי תִּשְׁמֹרוּ, תְּרֵי וְכֹלָּא אִתְדְּבַק דָּא בְּדָא, זַכָּאָה חוּלָקֵיהוֹן דְּיִשְׂרָאֵל.

וְאֶת שַׁבְּתוֹתַי תִּשְׁמֹרוּ – זוֹ שַׁבָּת הָעֶלְיוֹנָה וְשַׁבָּת הַתַּחְתּוֹנָה, שֶׁהֵן מְזַמְּנוֹת אֶת הַנֶּפֶשׁ לְאוֹתוֹ הַגּוּף מֵאוֹתוֹ הַזִּוּוּג הָעֶלְיוֹן. וְעַל כֵּן, וְאֶת שַׁבְּתוֹתַי תִּשְׁמֹרוּ – שְׁנַיִם, וְהַכֹּל נִדְבָּק זֶה עִם זֶה. אַשְׁרֵי חֶלְקָם שֶׁל יִשְׂרָאֵל.

בזוהר – זוהר חדש-פרשת וישב

יֵשׁ לִי מַתָּנָה טוֹבָה וְשַׁבָּת שְׁמָהּ, וּכְשֶׁהֵם שׁוֹמְרִים אוֹתָהּ, הִיא עוֹמֶדֶת בְּאוֹתוֹ מָקוֹם לִסְגֹּר אוֹתָהּ הַפִּרְצָה שֶׁפָּרְצוּ

כֵיוָן דְּמָטוֹי לְמָרָה, קָמַת מִדַּת דִּינָא קַמֵּי קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, וַאֲמַר, וְאֵיךְ יִפְקוּן יִשְׂרָאֵל מִגָּלוּתָא, וְהָא כְתִיב בְּאוֹרַיְיתָא דִּטְמִירָא תְּרֵי אַלְפֵי שְׁנִין מִקַּמֵּי דְּאִתְבְּרֵי עָלְמָא, דְּעַל חַד שִׁבְעָה עַל חוֹבֵיהוֹן אִית לְהוֹן לִיסְבַּל, בְּגִין הַהוּא פִּרְצָה רַבָּתָא דְּפָרְצוּ וְחָבוּ בְּהַהוּא זַכָּאָה קַדִּישָׁא.

כֵּיוָן שֶׁהִגִּיעוּ לְמָרָה, עָמְדָה מִדַּת הַדִּין לִפְנֵי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא וְאָמְרָה: וְאֵיךְ יֵצְאוּ יִשְׂרָאֵל מִן הַגָּלוּת, וַהֲרֵי כָּתוּב בַּתּוֹרָה שֶׁהָיְתָה נִסְתֶּרֶת אַלְפַּיִם שָׁנָה לִפְנֵי שֶׁנִּבְרָא הָעוֹלָם, שֶׁעַל אֶחָד פִּי שִׁבְעָה עַל חֶטְאָם יֵשׁ לָהֶם לִסְבֹּל, מִשּׁוּם אוֹתָהּ הַפִּרְצָה הַגְּדוֹלָה שֶׁפָּרְצוּ וְחָטְאוּ בְּאוֹתוֹ צַדִּיק קָדוֹשׁ.

אָמַר לֵיהּ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא הָכֵי הוּא דִינָא, מִיהוּ בְּאוֹרַיְיתָא קַדִּישְׁתָּא, אִית לִי מַתָּנָה טוֹבָה, וְשַׁבָּת שְׁמָהּ, וְכַד אִינוּן נָטְרִין לָהּ, אִיהוּ קָיְימָא בְּהַהוּא אֲתַר, לְסָגְרָא הַהִיא פִּרְצָה דְּפָרְצוּ. דְּהַהוּא צַדִּיקָא שְׁבִיעָאָה בָּהּ אָחֵיד, וּכְדַאי הִיא לְכַפָּרָא עַל הַהוּא חוֹבָא.

אָמַר לָהּ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא: כָּךְ הוּא הַדִּין! אֲבָל בַּתּוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה יֵשׁ לִי מַתָּנָה טוֹבָה וְשַׁבָּת שְׁמָהּ, וּכְשֶׁהֵם שׁוֹמְרִים אוֹתָהּ, הִיא עוֹמֶדֶת בְּאוֹתוֹ מָקוֹם לִסְגֹּר אוֹתָהּ הַפִּרְצָה שֶׁפָּרְצוּ, שֶׁאוֹתוֹ הַצַּדִּיק הַשְּׁבִיעִי אָחוּז בָּהּ, וּכְדַאי הוּא לְכַפֵּר עַל אוֹתוֹ הַחֵטְא.

אִם אַתֶּם שׁוֹמְרִים אֶת הַשְּׁבִיעִי הָעֶלְיוֹן הַזֶּה, אֵין רְשׁוּת לְמִדַּת הַדִּין לְקַטְרֵג עֲלֵיכֶם

הֲדָא הוּא דִכְתִיב, (שמות טו) וַיִּצְעַק אֶל ה'. מַאן וַיִּצְעַק, דָּא מִדַּת דִּינָא, דְּקָיְימָא וְצָוְוחָא קַמֵּיהּ. וַיּוֹרֵהוּ ה' עֵץ, דָּא אוֹרַיְיתָא, הֲדָא הוּא דִכְתִיב, (משלי ג) עֵץ חַיִּים הִיא לַמַּחֲזִיקִים בָּהּ. וַיַּשְׁלֵךְ אֶל הַמָּיִם, מַאן אִינוּן מָיִם, מַיִם הַזֵּדוֹנִים דְּקָמוֹ לְאִתְפְּרָעָא מִינַיְיהוּ, וּכְדֵין וַיִּמְתְּקוּ הַמָּיִם, אַבְסִימוּ וַדַּאי, דְּהָא חָזוֹ אַסְוָותָא רַבָּתָא לְהַהוּא חוֹבָא.

זֶהוּ שֶׁכָּתוּב (שמות טו) וַיִּצְעַק אֶל ה'. מִי וַיִּצְעַק? זוֹ מִדַּת הַדִּין שֶׁעָמְדָה וְצָרְחָה לְפָנָיו. וַיּוֹרֵהוּ ה' עֵץ – זוֹ הַתּוֹרָה. זֶהוּ שֶׁכָּתוּב (משלי ג) עֵץ חַיִּים הִיא לַמַּחֲזִיקִים בָּהּ. וַיַּשְׁלֵךְ אֶל הַמָּיִם – מִי הֵם הַמַּיִם? הַמַּיִם הַזֵּדוֹנִים שֶׁקָּמוּ לְהִפָּרַע מֵהֶם, וְאָז וַיִּמְתְּקוּ הַמָּיִם, שֶׁנִּמְתְּקוּ וַדַּאי, שֶׁהֲרֵי רָאוּ אֶת הָרְפוּאָה הַגְּדוֹלָה לְאוֹתוֹ הַחֵטְא.

וּמְנָא לָן דִּבְמָרָה אִתְפַּקָּדוֹ. דִּכְתִיב (דברים ה) שָׁמוֹר אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת לְקַדְשׁוֹ כַּאֲשֶׁר צִוְּךָ ה' אֱלֹהֶיךָ, וְאָמַר מָר, כַּאֲשֶׁר צִוְּךָ, בְּמָרָה. אָמַר לוֹן קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, אִי אַתּוּן נָטְרִין לְהַאי שְׁבִיעָאָה עִילָּאָה, לֵית רְשׁוּ לְמִדַּת דִּינָא לְקַטְרְגָא בְּכוֹ. הֲדָא הוּא דִכְתִיב, (שמות טו) שָׁם שָׂם לוֹ חֹק וּמִשְׁפָּט.

וּמִנַּיִן לָנוּ שֶׁבְּמָרָה נִצְטַוּוּ? שֶׁכָּתוּב (דברים ה) שָׁמוֹר אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת לְקַדְּשׁוֹ כַּאֲשֶׁר צִוְּךְ ה' אֱלֹהֶיךְ. וְאָמַר מַר, כַּאֲשֶׁר צִוְּךְ – בְּמָרָה. אָמַר לָהֶם הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא: אִם אַתֶּם שׁוֹמְרִים אֶת הַשְּׁבִיעִי הָעֶלְיוֹן הַזֶּה, אֵין רְשׁוּת לְמִדַּת הַדִּין לְקַטְרֵג עֲלֵיכֶם. זֶהוּ שֶׁכָּתוּב (שמות טו) שָׁם שָׂם לוֹ חֹק וּמִשְׁפָּט.

וְעַל דָּא תָּנִינָן, יְכוֹלָה הִיא שַׁבָּת שֶׁתְּרַחֵם עָלֵינוּ, וִיקַבְּצֵנוּ קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא מִן גָּלוּתֵינוּ, וְאִלְמָלֵי שָׁמְרוּ יִשְׂרָאֵל שְׁתֵּי שַׁבָּתוֹת כְּהִלְּכָתָן, מִיָּד נִגְאָלִים.

וְעַל כֵּן שָׁנִינוּ, יְכוֹלָה הִיא שַׁבָּת שֶׁתְּרַחֵם עָלֵינוּ וִיקַבְּצֵנוּ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מִגָּלוּתֵנוּ, וְאִלְמָלֵא שָׁמְרוּ יִשְׂרָאֵל שְׁתֵּי שַׁבָּתוֹת כְּהִלְכָתָן, מִיָּד נִגְאָלִים.

עד כאן נוסף מהמו"ל

 

בזוהר – ספר בראשית-פרשת בראשית -דף נ ע"ב

קוֹל גָּדוֹל וְלֹא יָסָף

אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן כְּגַוְונָא דָא אוֹרַיְיתָא קָאִים בֵּין תְּרֵי בָּתִּים, כְּמָה דִכְתִיב, (ישעיה ח) לִשְׁנֵי בָּתֵּי יִשְׂרָאֵל וְגו'. חַד סְתִימָא עִלָּאָה. וְחַד אִתְגַּלְיָא יַתִּיר. (סתימא) עִלָּאָה (דא) קוֹל גָּדוֹל דִּכְתִיב, (דברים ה) » קוֹל גָדוֹל וְלא יָסָף. וְהַאי קוֹל פְּנִימָאָה אִיהוּ דְּלָא אִשְׁתְּמַע וְלָא אִתְגַּלְּיָא. וְדָא הוּא כַּד נְבִיעַ בֵּי גָרוֹן אַפִּיק (ביה) ה' בְּחֲשַׁאי וּנְבִיעַ תָּדִיר וְלָא פָּסַק. וְאִיהוּ דַּקָּה פְּנִימָאָה דְּלָא אִשְׁתְּמַע לְעָלְמִין.

אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן, כְּמוֹ זֶה הַתּוֹרָה עוֹמֶדֶת בֵּין שְׁנֵי בָתִּים, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב (ישעיה ח) לִשְׁנֵי בָּתֵּי יִשְׂרָאֵל וְגוֹ'. אֶחָד נִסְתָּר עֶלְיוֹן, וְאֶחָד גָּלוּי יוֹתֵר. [הנסתר] הָעֶלְיוֹן [זה] קוֹל גָּדוֹל, שֶׁכָּתוּב (דברים ה) קוֹל גָּדוֹל וְלֹא יָסָף. וְהַקּוֹל הַפְּנִימִי הַזֶּה הוּא שֶׁלֹּא נִשְׁמָע וְלֹא מִתְגַּלֶּה. וְזֶהוּ כְּשֶׁנּוֹבֵעַ בֵּית הַגָּרוֹן, יוֹצֵאת [בו] ה' בַּחֲשַׁאי, וְתָמִיד נוֹבֵעַ וְלֹא פוֹסֵק. וְהוּא דַּק פְּנִימִי שֶׁלֹּא נִשְׁמַע לְעוֹלָמִים.

וּמֵהָכָא נָפְקָא אוֹרַיְיתָא דְּאִיהוּ קוֹל יַעֲקֹב. וְהַאי אִשְׁתְּמַע (ד"א דאשתמע) דְּנָפְקָא (ד"א נפקא) מֵהַהִיא דְּלָא אִשְׁתְּמַע. וּלְבָתַר אִתְאַחִיד דִּבּוּר בַּהֲדֵיהּ וְנָפַק לְבַר מֵחֵילֵיהּ וּמִתָּקְפֵּיהּ. וְקוֹל דְּיַעֲקֹב דְּאִיהוּ אוֹרַיְיתָא אָחִיד בֵּין תְּרֵי נִקְבֵי. אָחִיד בְּהַאי פְּנִימָאָה דְּלָא אִשְׁתְּמַע. וְאָחִיד בְּהַאי דִלְבַר דְּאִשְׁתְּמַע.

וּמִכָּאן יוֹצֵאת הַתּוֹרָה שֶׁהִיא קוֹל יַעֲקֹב. וְזֶה נִשְׁמָע [שנשמע] שֶׁיּוֹצֵא [יוצא] מֵאוֹתָהּ שֶׁלֹּא נִשְׁמַעַת, וְאַחַר כָּךְ הַדִּבּוּר נֶאֱחָז עִמּוֹ וְיוֹצֵא הַחוּצָה מִכֹּחוֹ וּמִתָּקְפּוֹ. וְקוֹל שֶׁל יַעֲקֹב שֶׁהוּא תּוֹרָה, אוֹחֵז בֵּין שְׁתֵּי נְקֵבוֹת. אוֹחֵז בַּפְּנִימִי הַזֶּה שֶׁלֹּא נִשְׁמָע, וְאוֹחֵז בָּזֶה שֶׁבַּחוּץ שֶׁנִּשְׁמָע.

זוהר נוסף על ידי המוציא לאור

בזוהר – ספר שמות-פרשת יתרו -דף פ"א ע"א

אָמַר רַבִּי יוֹסֵי, קֹלֹת חַד, וְאִיהוּ קָלָא רַבְרְבָא תַּקִּיפָא, דְּלָא פַּסְקַת לְעָלְמִין, הַהוּא דִּכְתִּיב בֵּיהּ (דברים ה) קוֹל גָּדוֹל וְלא יָסָף דְּהָא שְׁאַר קָלִין אִתְפַּסְּקָן, דְּתַנְיָא, בְּאַרְבָּעָה תְּקוּפִין בַּשַׁתָּא, קָלָא אִתְפַּסְּקַת, וּכְדֵין דִּינִין מִתְעָרִין בְּעָלְמָא. וְהַאי קָלָא דְּכָלִיל שְׁאַר קָלִין בֵּיהּ, לָא אִתְפְּסָק לְעָלְמִין, וְלָא אִתְעֲבָר מִקּיּוּמָא שְׁלִים וְתּוּקְפָּא דִּילֵיהּ. תָּאנָא, הַאי קָלָא, קָלָא דְּקַלִין, קָלָא דְּכָלִיל כָּל שְׁאַר קַלִין.

אָמַר רַבִּי יוֹסֵי, קֹלֹת אֶחָד, וְהוּא קוֹל גָּדוֹל חָזָק שֶׁאֵינוֹ פוֹסֵק לְעוֹלָמִים, הוּא שֶׁכָּתוּב בּוֹ קוֹל גָּדוֹל וְלֹא יָסָף, שֶׁהֲרֵי שְׁאָר הַקּוֹלוֹת פּוֹסְקִים, שֶׁשָּׁנִינוּ, בְּאַרְבַּע תְּקוּפוֹת בַּשָּׁנָה הַקּוֹל נִפְסָק, וְאָז הַדִּינִים מִתְעוֹרְרִים בָּעוֹלָם, וְקוֹל זֶה שֶׁכּוֹלֵל בּוֹ אֶת שְׁאָר הַקּוֹלוֹת, לֹא נִפְסָק לְעוֹלָמִים וְלֹא עוֹבֵר מִקִּיּוּם שָׁלֵם וְהַחֹזֶק שֶׁלּוֹ. שָׁנִינוּ, קוֹל זֶה קוֹל שֶׁל הַקּוֹלוֹת, קוֹל שֶׁכּוֹלֵל אֶת כָּל שְׁאָר הַקּוֹלוֹת.

בזוהר – ספר שמות-פרשת יתרו -דף פ"א ע"א

כִּי עַל כָּל מוֹצָא פִי ה' יִחְיֶה הָאָדָם. מַה זֶּה מוֹצָא פִּי ה'? זֶה קוֹל הַשּׁוֹפָר

רַבִּי שִׁמְעוֹן אָמַר, קוֹל הַשֹׁפָר, אַתְרָא דְּקָלָא נָפִיק מִנֵּיהּ, אִקְרֵי שׁוֹפָר. תּוּ אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן, תָּא חֲזֵי, קוֹל הַשׁוֹפָר: אַתְרָא דְּקָלָא, הַיְינוּ דִּכְתִּיב, (דברים ח) כִּי עַל כָּל מוֹצָא פִּי יְיָ' יִחְיֶה הָאָדָם. מַאי מוֹצָא פִּי יְיָ'. דָּא קוֹל (ס"א דנפיק משופר והאי קול) הַשׁוֹפָר, הוּא רַב מִכָּל שְׁאַר קַלֵי תַּתָּאֵי, וְתַקִּיפָא מִכֻּלְּהוּ, דִּכְתִּיב וְקוֹל שֹׁפָר חָזָק מְאֹד, וְעַל כָּל שְׁאַר קָלִין לָא אִתְּמַר חָזָק מְאֹד. (נ"א אמר רבי שמעון) בְּהַאי קוֹל הַשׁוֹפָר תַּלְיָא כֹּלָּא, וְדָא הוּא דְּאִקְרֵי קוֹל גָּדוֹל, דִּכְתִּיב קוֹל גָּדוֹל וְלא יָסָף. וְאִקְרֵי (מלכים א יט) קוֹל דְּמָמָה דַקָּה, נְהִירוּ דְּבוּצִינֵי, דְּהוּא זַךְ וְדָקִיק, וְזָכִיך וְנָהִיר לְכֹלָּא.

רַבִּי שִׁמְעוֹן אָמַר, קוֹל הַשֹּׁפָר – מָקוֹם שֶׁקּוֹל יוֹצֵא מִמֶּנּוּ נִקְרָא שׁוֹפָר. עוֹד אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן, בֹּא וּרְאֵה, קוֹל הַשֹּׁפָר – מָקוֹם שֶׁל קוֹל, הַיְנוּ שֶׁכָּתוּב (דברים ח) כִּי עַל כָּל מוֹצָא פִי ה' יִחְיֶה הָאָדָם. מַה זֶּה מוֹצָא פִּי ה'? זֶה קוֹל (ס"ר שיוצא משופר, וזה קול) הַשּׁוֹפָר, הוּא גָּדוֹל מִכָּל שְׁאָר הַקּוֹלוֹת הַתַּחְתּוֹנִים וְחָזָק מִכֻּלָּם, שֶׁכָּתוּב וְקֹל שֹׁפָר חָזָק מְאֹד, וְעַל כָּל שְׁאָר הַקּוֹלוֹת לֹא נֶאֱמַר חָזָק מְאֹד. (אמר רבי שמעון) בְּקוֹל הַשּׁוֹפָר הַזֶּה הַכֹּל תָּלוּי, וְזֶהוּ שֶׁנִּקְרָא קוֹל גָּדוֹל, שֶׁכָּתוּב » קוֹל גָּדוֹל וְלֹא יָסָף. וְנִקְרָא קוֹל דְּמָמָה דַקָּה, אוֹר הַמְּנוֹרוֹת, שֶׁהוּא זַךְ וְדַקִּיק וּמְזֻכָּךְ וּמֵאִיר לַכֹּל.

 

בזוהר – ספר שמות-פרשת פקודי -דף רכ"ו ע"ב

עַד שֶׁהַמֶּלֶךְ בִּמְסִבּוֹ נִרְדִּי נָתַן רֵיחוֹ

רִבִּי חִזְקִיָּה פָּתַח וְאָמַר, (שיר השירים א) עַד שֶׁהַמֶּלֶךְ בִּמְסִבּוֹ נִרְדִּי נָתַן רֵיחוֹ. הַאי קְרָא אִתְּמַר, אֲבָל עַד שֶׁהַמֶּלֶךְ בִּמְסִבּוֹ, דָּא קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, כַּד יָהַב אוֹרַיְיתָא לְיִשְׂרָאֵל, וְאָתָא לְסִינַי. וְכַמָּה רְתִיכִין הֲווֹ עִמֵּיהּ, כֻּלְּהוּ רְתִיכִין קַדִישִׁין, וְכָל קִדּוּשִׁין עִלָּאִין, דִּקְדוּשָּׁה דְּאוֹרַיְיתָא, כֻּלְּהוּ הֲווֹ תַּמָּן, וְאוֹרַיְיתָא אִתְיְיהִיבַת בְּלַהֲטֵי אֶשָּׁא, וְכֹלָּא בְּסִטְרָא דְּאֶשָּׁא, וּכְתִיבָא בְּאֶשָּׁא חִוָּורָא, עַל גַּבֵּי אֶשָּׁא אוּכָמָא. וְאַתְוָון הֲווֹ פַּרְחִין וְסַלְּקִין בַּאֲוִירָא.

רַבִּי חִזְקִיָּה פָּתַח וְאָמַר, (שיר א) עַד שֶׁהַמֶּלֶךְ בִּמְסִבּוֹ נִרְדִּי נָתַן רֵיחוֹ. הַפָּסוּק הַזֶּה נִתְבָּאֵר. אֲבָל עַד שֶׁהַמֶּלֶךְ בִּמְסִבּוֹ – זֶה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, כְּשֶׁנָּתַן תּוֹרָה לְיִשְׂרָאֵל וּבָא לְסִינַי, וְכַמָּה מֶרְכָּבוֹת הָיוּ עִמּוֹ, כֻּלָּם מֶרְכָּבוֹת קְדוֹשׁוֹת, וְכָל הַקְּדֻשּׁוֹת הָעֶלְיוֹנוֹת שֶׁל קְדֻשַּׁת הַתּוֹרָה כֻּלָּם הָיוּ שָׁם, וְתוֹרָה נִתְּנָה בְּלִהוּטִים שֶׁל אֵשׁ, וְהַכֹּל בְּצַד הָאֵשׁ, וּכְתוּבָה בְּאֵשׁ לְבָנָה עַל גַּבֵּי אֵשׁ שְׁחֹרָה, וְהָאוֹתִיּוֹת הָיוּ פוֹרְחוֹת וְעוֹלוֹת בָּאֲוִיר.

וְאָת קַדְמָאָה דְּאוֹרַיְיתָא, אִתְפְּלִיג לִשְׁבַע מֵאָה וְשִׁבְעִים וַחֲמִשָּׁה לְכָל סְטָר, וְכֻלְּהוּ אִתְחָזוּן בַּאֲוִירָא דִּרְקִיעָא בְּאָת ו', ו' לְסִטְרָא דָּא, ו' לְסִטְרָא דָּא. וְכֵן לְכָל סִטְרִין.

וְהָאוֹת הָרִאשׁוֹנָה שֶׁל הַתּוֹרָה נֶחְלְקָה לִשְׁבַע מֵאוֹת וְשִׁבְעִים וַחֲמִשָּׁה לְכָל צַד, וְכֻלָּם נִרְאוּ בַּאֲוִיר הָרָקִיעַ בָּאוֹת ו', ו' לְצַד זֶה, ו' לְצַד זֶה. וְכֵן לְכָל הַצְּדָדִים.

סוֹד הָאֱמוּנָה שֶׁל הַתּוֹרָה

וְאִלֵּין וָוִין הֲווֹ קַיְימִין עַל עַמּוּדִין, וְאִינּוּן עַמּוּדִין הֲווֹ קַיְימִין עַל נִיסָא, וְכֻלְּהוּ וָוִין עָלַיְיהוּ. בְּגִין דְּרָזָא דְּאוֹרַיְיתָא עַל וָ"ו קַיְּימָא. וְאִינּוּן וָוִין דְּאִינּוּן רָזָא (בראשית נ"ב) דִּמְהֵימְנוּתָא דְּאוֹרַיְיתָא, כֻּלְּהוּ עַל אִינּוּן עַמּוּדִים קַיְימִין, דְּאִינּוּן רָזִין דְּנָפְקִין בְּהוּ נְבִיאִים, רָזָא דִּלְהוֹן בְּכָל סְטָר. וְעַל אִינּוּן קַיְימִין, קַיְימָן אִינּוּן וָוִין.

וְאֵלּוּ הַוָּוִין הָיוּ עוֹמְדִים עַל עַמּוּדִים, וְאוֹתָם הָעַמּוּדִים הָיוּ עוֹמְדִים עַל נֵס, וְכָל הַוָּוִים עֲלֵיהֶם. מִשּׁוּם שֶׁסּוֹד הַתּוֹרָה עוֹמֵד עַל וָ"ו. וְאוֹתָן וָוִי"ם שֶׁהֵם סוֹד הָאֱמוּנָה שֶׁל הַתּוֹרָה, כֻּלָּם עוֹמְדִים עַל עַמּוּדִים, שֶׁהֵם סוֹדוֹת שֶׁיּוֹצְאִים בָּהֶם נְבִיאִים, הַסּוֹד שֶׁלָּהֶם בְּכָל צַד. וְעַל אוֹתָם עַמּוּדִים עוֹמְדִים אוֹתָם הַוָּוִי"ם.

ו' עִלָּאָה, אִיהוּ רָזָא דְּקוֹל דְּאִשְׁתְּמַע, וְאִיהוּ רָזָא דְּקַיְּימָא בֵּיהּ אוֹרַיְיתָא, בְּגִין דְּאוֹרַיְיתָא נָפְקָא מֵהַהוּא קָלָא פְּנִימָאָה, דְּאִקְרֵי קוֹל גָּדוֹל. וְדָא קוֹל גָּדוֹל אִיהוּ רָזָא דְּאוֹרַיְיתָא. וְעַל דָּא כְּתִיב (דברים ה) קוֹל גָּדוֹל וְלֹא יָסָף.

ו' עֶלְיוֹנָה הִיא סוֹד הַקּוֹל שֶׁנִּשְׁמַע, וְהוּא הַסּוֹד שֶׁעוֹמֶדֶת בּוֹ הַתּוֹרָה, מִשּׁוּם שֶׁתּוֹרָה יוֹצֵאת מֵאוֹתוֹ קוֹל פְּנִימִי, שֶׁנִּקְרָא קוֹל גָּדוֹל. וְהַקּוֹל הַגָּדוֹל הַזֶּה הוּא סוֹד הַתּוֹרָה, וְעַל זֶה כָּתוּב, (דברים ה)  קוֹל גָּדוֹל וְלֹא יָסָף.

תָּא חֲזֵי, הַאי קוֹל גָּדוֹל, אִיהוּ עִקָּרָא דְּכֹלָּא, וְרָזָא דִּשְׁמָא קַדִּישָׁא עִלָּאָה, וְעַל דָּא אוּקְמוּהָ, דְּאָסִיר לֵיהּ לְבַר נָשׁ לְאַקְדְּמָא שְׁלָמָא לְחַבְרֵיהּ, עַד לָא יִצְלֵי צְלוֹתֵיהּ. וְרָזָא דָּא אוּקְמוּהָ, דִּכְתִּיב, (משלי כז) מְבָרֵךְ (קפ"ב ע"א) רֵעֵהוּ בְּקוֹל גָּדוֹל בַּבֹּקֶר הַשְׁכֵּם קְלָלָה תֵּחָשֶׁב לוֹ. וְלָאו אִיהוּ אָסוּר, עַד דִּמְבָרֵךְ לֵיהּ בְּרָזָא דְּקוֹל גָּדוֹל, דְּאִיהוּ עִקָרָא דִּשְׁמָא קַדִּישָׁא.

בֹּא וּרְאֵה, הַקּוֹל הַגָּדוֹל הַזֶּה הוּא עִקַּר הַכֹּל וְסוֹד הַשֵּׁם הַקָּדוֹשׁ הָעֶלְיוֹן, וְעַל זֶה פֵּרְשׁוּהָ שֶׁאָסוּר לְאָדָם לְהַקְדִּים שָׁלוֹם לַחֲבֵרוֹ טֶרֶם שֶׁיִּתְפַּלֵּל תְּפִלָּתוֹ, וְסוֹד זֶה פֵּרְשׁוּהוּ, שֶׁכָּתוּב (משלי כז) מְבָרֵךְ רֵעֵהוּ בְּקוֹל גָּדוֹל בַּבֹּקֶר הַשְׁכֵּם קְלָלָה תֵּחָשֶׁב לוֹ. וְאֵינוֹ אָסוּר, עַד שֶׁמְּבָרֵךְ אוֹתוֹ בְּקוֹל גָּדוֹל, שֶׁהוּא עִקַּר הַשֵּׁם הַקָּדוֹשׁ.

בזוהר – ספר ויקרא-פרשת ויקרא -דף ו' ע"ב

יִתָּקַע בְּשׁוֹפָר גָּדוֹל, וְזֶהוּ שׁוֹפָר גָּדוֹל שֶׁבּוֹ יוֹצְאִים הָעֲבָדִים לְחֵרוּת עוֹלָמִים

פָּתַח ואָמַר, (שמות יט) וַיְהִי קוֹל הַשּׁוֹפָר הוֹלֵךְ וְחָזֵק מְאֹד וְגוֹ'. ויְהִי קוֹל הַשּׁוֹפָר, הָכָא אַפְלִיגוּ סִפְרֵי קַדְמָאֵי, וְכֻלְּהוּ בְּחַד מִלָּה אִתְתְּקָעוּ. אִית מַאן דְּאָמַר, קוֹל הַשּׁוֹפָר תְּרֵי, קוֹל חַד, הַשּׁוֹפָר תְּרֵי. וְדָיִיק לָהּ, מִדְּלָא כְּתִיב וַיְהִי הַשּׁוֹפָר הוֹלֵךְ וְחָזֵק, אֶלָּא קוֹל הַשּׁוֹפָר, קוֹל דְּנָפִיק מִשּׁוֹפָר, דְּודַּאי שׁוֹפָר אִקְרֵי, כְּמָה דְאַתְּ אָמֵר (ישעיה כז) יִתָּקַע בְּשׁוֹפָר גָּדוֹל, וְהַאי אִיהוּ שׁוֹפָר גָּדוֹל, דְּבֵיהּ נָפְקִין עַבְדִּין לְחֵירוּת עָלְמִין. וְהָא אוּקְמוּהָ.

פָּתַח וְאָמַר, (שמות יט) וַיְהִי קוֹל הַשֹּׁפָר הוֹלֵךְ וְחָזֵק מְאֹד וְגוֹ'. וַיְהִי קוֹל הַשּׁפָר, כָּאן נֶחְלְקוּ סִפְרֵי הָרִאשׁוֹנִים, וְכֻלָּם בְּדָבָר אֶחָד נִתְקְעוּ. יֵשׁ מִי שֶׁאוֹמֵר, קוֹל הַשֹּׁפָר – שְׁנַיִם. קוֹל – אֶחָד. הַשֹּׁפָר – שְׁנַיִם. וְדִיֵּק זֶה מִשֶּׁלֹּא כָתוּב וַיְהִי הַשּׁוֹפָר הוֹלֵךְ וְחָזֵק, אֶלָּא קוֹל הַשּׁפָר, קוֹל שֶׁיּוֹצֵא מֵהַשּׁוֹפָר, שֶׁוַּדַּאי נִקְרָא שׁוֹפָר, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר (ישעיה כז) יִתָּקַע בְּשׁוֹפָר גָּדוֹל, וְזֶהוּ שׁוֹפָר גָּדוֹל שֶׁבּוֹ יוֹצְאִים הָעֲבָדִים לְחֵרוּת עוֹלָמִים, וַהֲרֵי פֵּרְשׁוּהָ.

ואִית מַאן דְּתָנֵי וְדָיִיק דְּכֹלָּא חַד, בְּגִין דִּכְתִּיב קוֹל הַשּׁוֹפָר, קוֹל דְּאִקְרֵי שׁוֹפָר. ומְנָא לָן דְּאִקְרֵי קוֹל. מִמַּה דִּכְתִּיב, (דברים ה) קוֹל גָּדוֹל וְלֹא יָסָף, וְהַאי קוֹל גָּדוֹל אִקְרֵי שׁוֹפָר. וְעַל דָּא קוֹל הַשּׁוֹפָר הוֹלֵךְ כְּתִיב. לְאָן הוֹלֵךְ. אִי תֵּימָא לְהַר סִינַי, אוֹ לְיִשְׂרָאֵל. יוֹרֵד מִבָּעֵי לֵיהּ. אֶלָּא אוֹרַיְיתָא מֵהָכָא נָפְקָא. וּמֵאֲתָר דָּא, דְּאִיהוּ כְּלָלָא דְּכָל שְׁאָר קָלִין אִתְיְיהִיבַת, וכַד יִסְתַּכְּלוּן מִלֵּי כֹּלָּא חַד.

וְיִשִׁ מִי שֶׁשּׁוֹנֶה וּמְדַיֵּק שֶׁהַכֹּל אֶחָד, מִשּׁוּם שֶׁכָּתוּב קוֹל הַשֹּׁפָר, הַקּוֹל שֶׁנִּקְרָא שׁוֹפָר. וּמִנַּיִן לָנוּ שֶׁנִּקְרָא קוֹל? מִמַּה שֶּׁכָּתוּב (דברים ה) קוֹל גָּדוֹל וְלֹא יָסָף, וְהַקּוֹל הַגָּדוֹל הַזֶּה נִקְרָא שׁוֹפָר. וְעַל כֵּן, קוֹל הַשֹּׁפָר הוֹלֵךְ כָּתוּב. לְאָן הוֹלֵךְ? אִם תֹּאמַר לְהַר סִינַי אוֹ לְיִשְׂרָאֵל, אָז יוֹרֵד הָיָה צָרִיךְ לִהְיוֹת! אֶלָּא הַתּוֹרָה יָצְאָה מִכָּאן. וּמֵהַמָּקוֹם הַזֶּה, שֶׁהוּא הַכְּלָל שֶׁל כָּל שְׁאָר הַקּוֹלוֹת, נִתְּנָה, וּכְשֶׁיִּסְתַּכְּלוּ בַדְּבָרִים, הַכֹּל אֶחָד.

ועַל דָּא, לוּחֵי קַדְמָאֵי רְשִׁימִין מֵהַאי אֲתַר הֲווֹ, וְדָא הוּא רָזָא דְּמִלָּה דִּכְתִּיב, (שמות לב) חָרוּת עַל הַלּוּחוֹת, אַל תִּקְרֵי חָרוּת, אֶלָּא חֵירוּת, חֵירוּת מַמָּשׁ, אֲתַר דְּכָל חֵירוּ בֵּיהּ תַּלְיָא. וְתָּא חֲזִי, לֵית לָךְ מִלָּה בְּאוֹרַיְיתָא, דְּאַמְרִין כֻּלְּהוּ חַבְרַיָּיא דָּא הָכִי וְדָא הָכִי, דְּלָא אָזִיל כֹּלָּא לַאֲתַר חַד, וּלְמַבּוּעָא חַד אִתְכְּנַשׁ.

וְלָכֵן הַלּוּחוֹת הָרִאשׁוֹנִים הָיוּ רְשׁוּמִים מֵהַמָּקוֹם הַזֶּה, וְזֶהוּ סוֹד הַדָּבָר, שֶׁכָּתוּב (שמות לב) חָרוּת עַל הַלֻּחֹת. אַל תִּקְרֵי חָרוּת אֶלָּא חֵרוּת, חֵרוּת מַמָּשׁ, מָקוֹם שֶׁכָּל הַחֵרוּת תְּלוּיָה בּוֹ. וּבֹא רְאֵה, אֵין לְךְ דָּבָר בַּתּוֹרָה שֶׁאוֹמְרִים כָּל הַחֲבֵרִים זֶה כָּךְ וְזֶה כָּךְ, שֶׁלֹּא הוֹלֵךְ הַכֹּל לְמָקוֹם אֶחָד וּמִתְכַּנֵּס לְמַעְיָן אֶחָד.

בזוהר – ספר דברים-פרשת ואתחנן -דף רס"א ע"א

אֶת יִשְׂרָאֵל אָחַז הַקָּדוֹשׁ-בָּרוּךְ-הוּא לְגוֹרָלוֹ וּלְחֶלְקוֹ, לְהֵאָחֵז בּוֹ מַמָּשׁ

תָּא חֲזֵי, כָּל שְׁאַר עַמִּין דְּעָלְמָא, יָהַב לוֹן קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא לְרַבְרְבֵי מְמָנָן, דְּשַׁלְטִין עָלַיְיהוּ. וְיִשְׂרָאֵל אָחִיד לוֹן קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא לְעַדְבֵיהּ, לְחוּלָקֵיהּ, לְאִתְאַחֲדָא בֵּיהּ מַמָּשׁ. וְיָהִיב לוֹן אוֹרַיְיתָא קַדִּישָׁא, בְּגִין לְאִתְאַחֲדָא בִּשְׁמֵיהּ, (דף רס"א ע"א) וְעַל דָּא וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּיְיָ', וְלָא בִּמְמָנָא אַחֲרָא כִּשְׁאַר עַמִּין, וְהָא אוֹקְמוּהָ בְּכַמָּה אֲתָר. (דברים ד') וַיְדַבֵּר יְיָ' אֲלֵיכֶם מִתּוֹךְ הָאֵשׁ קוֹל דְּבָרִים אַתֶּם שׁוֹמְעִים וְגוֹ'. אָמַר רִבִּי אֶלְעָזָר, הַאי קְרָא אִית לְאִסְתַּכְּלָא בֵּיהּ, קוֹל דְּבָרִים, מַאי קוֹל דְּבָרִים. אֶלָּא קוֹל דְּאִקְרֵי דִּבּוּר, דְּכָל דִּבּוּרָא בֵּיהּ תַּלְיָא. וְעַל דָּא כְּתִיב, וַיְדַבֵּר ה' אֲלֵיכֶם, דְּהָא דִּבּוּר בַּאֲתָר דָּא תַּלְיָא, לְהַאי אִקְרֵי קוֹל דְּבָרִים.

בֹּא וּרְאֵה, אֶת כָּל שְׁאָר עַמֵּי הָעוֹלָם נָתַן הַקָּדוֹשׁ-בָּרוּךְ-הוּא לִמְמֻנִּים גְּדוֹלִים שֶׁשּׁוֹלְטִים עֲלֵיהֶם, וְאֶת יִשְׂרָאֵל אָחַז הַקָּדוֹשׁ-בָּרוּךְ-הוּא לְגוֹרָלוֹ וּלְחֶלְקוֹ, לְהֵאָחֵז בּוֹ מַמָּשׁ. וְנָתַן לָהֶם תּוֹרָה קְדוֹשָׁה כְּדֵי לְהֵאָחֵז בִּשְׁמוֹ, וְעַל זֶה וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּה', וְלֹא בִמְמֻנֶּה אַחֵר כִּשְׁאָר הָעַמִּים, וַהֲרֵי פֵּרְשׁוּהָ בְּכַמָּה מְקוֹמוֹת. וַיְדַבֵּר ה' אֲלֵיכֶם מִתּוֹךְ הָאֵשׁ קוֹל דְּבָרִים אַתֶּם שּמְעִים וְגוֹ' (דברים ד). אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר, בְּפָסוּק זֶה יֵשׁ לְהִסְתַּכֵּל. קוֹל דְּבָרִים, מַה זֶּה קוֹל דְּבָרִים? אֶלָּא קוֹל שֶׁנִּקְרָא דִבּוּר, שֶׁכָּל דִּבּוּר תָּלוּי בּוֹ. וְעַל זֶה כָּתוּב וַיְדַבֵּר ה' אֲלֵיכֶם, שֶׁהֲרֵי דִּבּוּר בְּמָקוֹם זֶה תָּלוּי, לָזֶה נִקְרָא קוֹל דְּבָרִים. אַתֶּם שּמְעִים, שֶׁשְּׁמִיעָה לֹא תְלוּיָה אֶלָּא בָּזֶה, מִשּׁוּם שֶׁשְּׁמִיעָה תְּלוּיָה בַּדִּבּוּר, וּמִשּׁוּם כָּךְ

אַתֶּם שׁוֹמְעִים, דִּשְׁמִיעָה לָא תַּלְיָא אֶלָּא בְּהַאי. בְּגִין דִּשְׁמִיעָה בְּדִבּוּר תַּלְיָא. וּבְּגִין כָּךְ אַתֶּם שׁוֹמְעִים. (ס"א אתם שומעים, ושמיעה בדבור תליא) וְהָא אוֹקְמוּהָ, (שמות כא) וְרָצַע אֲדוֹנָיו אֶת אָזְנוֹ בַּמַּרְצֵעַ, בְּגִין דְּפָגִים אַתְרָא דְּאִקְרֵי שְׁמִיעָה, וְהוּא דִּבּוּר וְהוּא שְׁמִיעָה.

אַתֶּם שׁוֹמְעִים. ששמיעה לא תלויה אלא בזה, בגלל ששמיעה בדיבור תלויה, ובגלל זה אתם שומעים. (אתם שומעים, ושמיעה תלויה בדיבור) וַהֲרֵי פֵּרְשׁוּהָ, (שמות כא) וְרָצַע אֲדנָיו אֶת אָזְנוֹ בַּמַּרְצֵעַ, מִשּׁוּם שֶׁפָּגַם מָקוֹם שֶׁנִּקְרָא שְׁמִיעָה, וְהוּא דִּבּוּר וְהוּא שְׁמִיעָה.

קוֹל דְּבָרִים אַתֶּם שׁוֹמְעִים וּתְמוּנָה אֵינְכֶם רוֹאִים. מַאי וּתְמוּנָה. כְּמָה דְאַתְּ אָמֵר (במדבר יב) וּתְמוּנַת יְיָ' יַבִּיט. דָּבָר אַחֵר וּתְמוּנָה, דָּא קוֹל פְּנִימָאָה, דְּלָא הֲוָה מִתְחֲזֵי כְּלַל. זוּלָתִי קוֹל, דָּא קוֹל אַחֲרָא דְּקָאַמְרָן. וּתְמוּנָה, אֲמַאי אִקְרֵי הָכִי. בְּגִין דְּכָל תִּקּוּנָא דְּגוּפָא מִינֵּיהּ נָפְקָא.

קוֹל דְּבָרִים אַתֶּם שׁוֹמְעִים וּתְמוּנָה אֵינְכֶם רֹאִים. מַה זֶּה וּתְמוּנָה? כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר (במדבר יב) וּתְמוּנַת ה' יַבִּיט. דָּבָר אַחֵר וּתְמוּנָה – זֶה קוֹל פְּנִימִי שֶׁלֹּא הָיָה נִרְאֶה כְּלָל. זוּלָתִי קוֹל, זֶה קוֹל אַחֵר שֶׁאָמַרְנוּ. וּתְמוּנָה, לָמָּה נִקְרָא כָּךְ? מִשּׁוּם שֶׁכָּל תִּקּוּן הַגּוּף יוֹצֵא מִמֶּנָּה.

וְאִי תֵּימָא אַחֲרָא אִקְרֵי הָכִי נָמֵי. אִין. דְּהַאי אַחֲרָא תִּקּוּנָא דִּלְתַתָּא מִינֵּיהּ נָפְקָא, וּבְּגִין כָּךְ, ה' עִלָּאָה ה' תַּתָּאָה, ה' עִלָּאָה, קוֹל גָּדוֹל וְלָא יָסָף, דְּלָא פַּסְקֵי מַבּוּעֵי לְעָלְמִין, וְכָל אִינּוּן קוֹלוֹת תַּמָּן אִשְׁתְּכָחוּ כַּד אִתְיְיהִיבַת אוֹרַיְיתָא לְיִשְׂרָאֵל. וְכֹלָּא נָפְקָא מֵהַהוּא קוֹל פְּנִימָאָה דְּכֹלָּא, בְּגִין דְּבֵיהּ תַּלְיָא מִלְּתָא.

וְאִם תֹּאמַר, אַחֵר נִקְרָא גַּם כָּךְ – כֵּן. שֶׁזֶּה הָאַחֵר הַתִּקּוּן שֶׁלְּמַטָּה מִמֶּנּוּ יוֹצֵא. וּמִשּׁוּם זֶה ה' עֶלְיוֹנָה ה' תַּחְתּוֹנָה. ה' עֶלְיוֹנָה – קוֹל גָּדוֹל וְלֹא יָסָף (דברים ה), שֶׁלֹּא פוֹסְקִים הַמַּבּוּעִים לְעוֹלָמִים, וְכָל אוֹתָם קוֹלוֹת נִמְצָאִים שָׁם כְּשֶׁנִּתְּנָה תוֹרָה לְיִשְׂרָאֵל, וְהַכֹּל יוֹצֵא מֵאוֹתוֹ קוֹל פְּנִימִי שֶׁל הַכֹּל, מִשּׁוּם שֶׁבּוֹ תָּלוּי הַדָּבָר.

 

עד כאן נוסף מהמו"ל

בזוהר – ספר בראשית-פרשת לך לך -דף פב ע"א

אוֹי לְאוֹתָם רִשְׁעֵי הָעוֹלָם שֶׁלֹּא יוֹדְעִים וְלֹא מַשְׁגִּיחִים בְּמַעֲשֵׂי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא

אָמַר רַבִּי יִצְחָק. וַוי לְאִנּוּן חַיָּיבַיָא דְעָלְמָא דְּלָא יָדְעִין וְלָא מַשְׁגִּיחִין בַּעֲבִידְתֵּיהּ דְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, וְאִנּוּן לָא מִסְתַּכְּלֵי (בכלא) דְּכָל מַה דְּהֲוֵי בְּעָלְמָא מֵעִם קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא אִיהוּ, דְּאִיהוּ יָדַע בְּקַדְמִיתָא מַה דִּלְהוֵי בְּסוֹפָא דִּכְתִיב, (ישעיה מו) מַגִּיד מֵרִאשִׁית אַחֲרִית. וְאִיהוּ אִסְתָּכֵי וְעֲבִיד עֲבִידָן בְּקַדְמִיתָא בְּגִין לְסָלְקָא לוֹן לְבָתַר יוֹמִין.

אָמַר רַבִּי יִצְחָק, אוֹי לְאוֹתָם רִשְׁעֵי הָעוֹלָם שֶׁלֹּא יוֹדְעִים וְלֹא מַשְׁגִּיחִים בְּמַעֲשֵׂי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, וְהֵם לֹא מִסְתַּכְּלִים [בכל] שֶׁכָּל מַה שֶּׁיֵּשׁ בָּעוֹלָם הוּא מֵעִם הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, שֶׁהוּא יוֹדֵעַ בַּתְּחִלָּה מַה שֶּׁיִּהְיֶה בַּסּוֹף, שֶׁכָּתוּב (ישעיה מו) מַגִּיד מֵרֵאשִׁית אַחֲרִית. וְהוּא צוֹפֶה וְעוֹשֶׂה מַעֲשִׂים בָּרִאשׁוֹנָה כְּדֵי לְהַעֲלוֹתָם לְאַחַר יָמִים.

תָּא חֲזֵי אִלְמָלֵא דְּאִנְסִיבַת שָׂרַי לְגַבֵּי פַּרְעֹה, לָא אַלְקֵי הוּא, וְאַלְקָאוּתָא דָּא גָּרִים אַלְקָאוּתָא לְבָתַר כֵּן דְּיִלְקוּן מִצְרַיִם בִּנְגָעִים גְּדוֹלִים, כְּתִיב הָכָא נְגָעִים גְּדוֹלִים וּכְתִיב הָתָם (דברים ו) וַיִּתֵּן יְיָ  אוֹתוֹת וּמוֹפְתִים גְּדוֹלִים וְרָעִים בְּמִצְרַיִם. מַה לְּהַלָּן עֶשֶׂר מַכּוֹת אַף כָּאן עֶשֶׂר מַכּוֹת. כְּמָה דְּעֲבִיד קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא נִסִּין וּגְבוּרָן לְיִשְׂרָאֵל לֵילְיָא, אוּף הָכָא עֲבַד לָהּ קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא לְשָׂרָה נִסִּין וּגְבוּרָאן לֵילְיָא.

בֹּא רְאֵה, אִלְמָלֵא שֶׁנִּטְּלָה שָׂרַי לְפַרְעֹה, הוּא לֹא הָיָה מֻלְקֶה. וְהַהַלְקָאָה הַזּוֹ גָּרְמָה הַלְקָאָה לְאַחַר מִכֵּן שֶׁיִּלְקוּ מִצְרַיִם בִּנְגָעִים גְּדוֹלִים. כָּתוּב כָּאן נְגָעִים גְּדלִים, וְכָתוּב שָׁם (דברים ו) וַיִּתֵּן ה' אוֹתֹת וּמֹפְתִים גְּדלִים וְרָעִים בְּמִצְרַיִם. מַה לְּהַלָּן עֶשֶׂר מַכּוֹת – אַף כָּאן עֶשֶׂר מַכּוֹת. כְּמוֹ שֶׁעָשָׂה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא נִסִּים וּגְבוּרוֹת לְיִשְׂרָאֵל בַּלַּיְלָה – אַף כָּאן עָשָׂה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְשָׂרָה נִסִּים וּגְבוּרוֹת בַּלַּיְלָה.

בזוהר – ספר בראשית-פרשת לך לך -דף פז ע"ב

אָנֹכִי אָנֹכִי הוּא מֹחֶה פְשָׁעֶיךְ לְמַעֲנִי וְחַטֹּאתֶיךְ לֹא אֶזְכֹּר

אָמַר לֵיהּ רַבִּי אֶלְעָזָר לְהַהוּא יוּדָאי מַה שְּׁמָךְ, אָמַר לֵיהּ יוֹעֶזְרִ. אָמַר לֵיהּ יוֹעֶזֶר וְאֶלְעָזָר (מלה חדא) יְתִיבָן כְּחֲדָא, יָתְבוּ גַּבֵּי חַד טִנָּרָא (דף פז ע"ב) בְּהַהוּא חֲקַל. פָּתַח הַהוּא יוּדַאי וְאָמַר (ישעיה מג) אָנֹכִי אָנֹכִי הוּא מוֹחֶה פְשָׁעֶיךָ לְמַעֲנִי וְחַטֹּאתֶיךָ לֹא אֶזְכּוֹר. מַאי טַעְמָא תְּרֵי זִמְנֵי אָנֹכִי אָנֹכִי.

אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר לַיְּהוּדִי הַהוּא, מַה שְּׁמֶךְ? אָמַר לוֹ, יוֹעֵזֶר. אָמַר לוֹ, יוֹעֵזֶר וְאֶלְעָזָר [דבר אחד] יוֹשְׁבִים יַחַד. יָשְׁבוּ עַל סֶלַע אֶחָד בַּשָּׂדֶה הַהוּא. פָּתַח אוֹתוֹ הַיְּהוּדִי וְאָמַר, (ישעיה מג) אָנֹכִי אָנֹכִי הוּא מֹחֶה פְשָׁעֶיךְ לְמַעֲנִי וְחַטֹּאתֶיךְ לֹא אֶזְכֹּר. מָה הַטַּעַם פַּעֲמַיִם אָנֹכִי אָנֹכִי?.

אֶלָּא חַד בְּסִינַי וְחַד בְּשַׁעֲתָא דְּבָרָא עָלְמָא, דִּכְתִיב (שמות כ) אָנֹכִי יְיָ אֱלֹהֶיךָ דָּא הוּא בְּסִינַי. וְחַד כַּד בְּרָא עָלְמָא דִּכְתִיב, (ישעיה מה) אָנֹכִי עָשִׂיתִי אֶרֶץ וְאָדָם עָלֶיהָ בָּרָאתִי. הוּא, בְּגִין לְאַחֲזָאָה דְּלָא הֲוֵי פִּירוּדָא בֵּין עֵילָא וְתַתָּא.

אֶלָּא אֶחָד בְּסִינַי, וְאֶחָד בְּשָׁעָה שֶׁבָּרָא אֶת הָעוֹלָם, שֶׁכָּתוּב (שמות כ) אָנֹכִי ה' אֱלֹהֶיךְ. זֶה הוּא בְּסִינַי. וְאֶחָד כְּשֶׁבָּרָא אֶת הָעוֹלָם, שֶׁכָּתוּב (ישעיה מה) אָנֹכִי עָשִׂיתִי אֶרֶץ וְאָדָם עָלֶיהָ בָרָאתִי. הוּא כְּדֵי לְהַרְאוֹת שֶׁאֵין פֵּרוּד בֵּין מַעְלָה וּמַטָּה.

מוֹחֶה פְשָׁעֶיךָ. מַעֲבִיר פְּשָׁעֶיךָ לָא כְּתִיב, אֶלָּא מוֹחֶה. בְּגִין דְּלָא יִתְחַזּוּן לְעָלְמִין. לְמַעֲנִי. מַאי לְמַעֲנִי, בְּגִין אִנּוּן רַחֲמִין דְּתַלְיָין בִּי דִּכְתִיב, (דברים ד) כִּי אֵל רַחוּם יְיָ אֱלהֶיךָ וְגו'.

מֹחֶה פְשָׁעֶיךְ, לֹא כָתוּב מַעֲבִיר פְּשָׁעֶיךְ אֶלָּא מוֹחֶה, כְּדֵי שֶׁלֹּא יִתְרָאוּ לְעוֹלָמִים. לְמַעֲנִי, מַה זֶּה לְמַעֲנִי? מִשּׁוּם אוֹתָם הָרַחֲמִים שֶׁתְּלוּיִים בִּי, שֶׁכָּתוּב (דברים ד) כִּי אֵל רַחוּם ה' אֱלֹהֶיךְ וְגוֹ'.

זוהר נוסף על ידי המוציא לאור

בזוהר – ספר במדבר-פרשת נשא -דף קכ"ב ע"א

וְשַׁבְתָּ עַד ה' אֱלֹהֶיךְ וְגוֹ'. כִּי אֵל רַחוּם ה' אֱלֹהֶיךְ

פָּתַח רִבִּי יִצְחָק (ס"א יהודה) אֲבַּתְרֵיהּ וְאָמַר, (דברים ד) בַּצַּר לְךָ וּמְצָאוּךָ כָּל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה וְגוֹ'. בַּצַּר לְךָ, מִכָּאן דִּתְשׁוּבָה מֵעַלְּיָא מִכֹּלָּא, עַד לָא יִשְׁרֵי דִּינָא בְּעָלְמָא. דְּבָתַר דִּשְׁרֵי דִּינָא תַּקִּיף חֵילֵיהּ מַאן יַעְבַּר לֵיהּ מֵעָלְמָא וִיסַלֵּק לֵיהּ. דְּהָא (דף קכ"ב ע"ב) כֵּיוָן דְּשָׁארִי דִּינָא, לָא אִסְתְּלִיק עַד דְּיִשְׁתְּלִים. בָּתַר דְּאִשְׁתְּלִים, וְעֲבַד תְּשׁוּבָה, אַתְקִין עָלְמִין כֻּלְּהוּ. מַשְׁמַע, דִּכְתִּיב וּמְצָאוּךָ כָּל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה בְּאַחֲרִית הַיָּמִים, וּכְתִיב וְשַׁבְתָּ עַד יְיָ אֱלֹהֶיךָ וְגוֹ'. כִּי אֵל רַחוּם יְיָ אֱלֹהֶיךָ וְגוֹ'.

פָּתַח רַבִּי יִצְחָק (יהודה) אַחֲרָיו וְאָמַר, (דברים ד) בַּצַּר לְךְ וּמְצָאוּךְ כֹּל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה וְגוֹ'. בַּצַּר לְךְ – מִכָּאן שֶׁתְּשׁוּבָה מְעֻלָּה מֵהַכֹּל עַד שֶׁלֹּא יִשְׁרֶה הַדִּין בָּעוֹלָם. שֶׁאַחַר שֶׁשּׁוֹרֶה הַדִּין מִתְחַזֵּק כֹּחוֹ, מִי יַעֲבִירוֹ מֵהָעוֹלָם וִיסַלְּקוֹ? שֶׁהֲרֵי כֵּיוָן שֶׁשּׁוֹרֶה הַדִּין, לֹא מִסְתַּלֵּק עַד שֶׁנִּשְׁלָם. אַחַר שֶׁנִּשְׁלַם וְעָשָׂה תְשׁוּבָה, מְתַקֵּן כָּל הָעוֹלָמוֹת. מַשְׁמָע שֶׁכָּתוּב וּמְצָאוּךְ כֹּל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה בְּאַחֲרִית הַיָּמִים, וְכָתוּב וְשַׁבְתָּ עַד ה' אֱלֹהֶיךְ וְגוֹ'. כִּי אֵל רַחוּם ה' אֱלֹהֶיךְ וְגוֹ'.

בזוהר – זוהר חדש-פרשת לך לך

בַּצַּר לְךְ וּמְצָאוּךְ כֹּל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה בְּאַחֲרִית הַיָּמִים וְשַׁבְתָּ עַד ה' אֱלֹהֶיךְ וְשָׁמַעְתָּ בְּקֹלוֹ

רַבִּי הֲוָה יָתֵיב יוֹמָא חַד, וַהֲוָה מִסְתַּכֵּל בְּהָא מִילְּתָא, דִּכְתִיב (דברים ד) בַּצַּר לְךָ וּמְצָאוּךָ כֹּל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה בְּאַחֲרִית הַיָּמִים וְשַׁבְתָּ עַד ה' אֱלֹהֶיךָ וְשָׁמַעְתָּ בְּקֹלוֹ. אֲמַר, מַה דַּאֲמַר משֶׁה דִּיהֱוֵי בְּסוֹף יוֹמַיָא, כָּל אִינוּן עָקְתִין הָא אֲתָא, וּתְשׁוּבָה עַד כְּעָן לָא אִתְעֲבִידָא.

רַבִּי הָיָה יוֹשֵׁב יוֹם אֶחָד, וְהָיָה מִסְתַּכֵּל בַּדָּבָר הַזֶּה, שֶׁכָּתוּב (דברים ל, ד) בַּצַּר לְךְ וּמְצָאוּךְ כֹּל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה בְּאַחֲרִית הַיָּמִים וְשַׁבְתָּ עַד ה' אֱלֹהֶיךְ וְשָׁמַעְתָּ בְּקֹלוֹ. אָמַר, מַה שֶּׁאָמַר מֹשֶׁה שֶׁיִּהְיֶה בְּסוֹף הַיָּמִים, כָּל אוֹתָם הַצָּרוֹת הֲרֵי בָּאוּ, וּתְשׁוּבָה עַד עַתָּה טֶרֶם נֶעֶשְׂתָה.

עַד דְּהֲוָה יָתֵיב, אָתָא אֵלִיָּהוּ זָכוּר לָטוֹב, אָמַר לֵיהּ, רַבִּי בְּמַאי אִתְעַסַּקְתְּ. אָמַר לֵיהּ בְּהַאי דְּאָמְרָה תּוֹרָה, דְּכַד יֵיתוּן עָקְתִין לְיִשְׂרָאֵל בְּסוֹף יוֹמַיָא, דְּיַעַבְדוּן תְּשׁוּבָה לְאַלְתָּר, דִּכְתִיב בְּאַחֲרִית הַיָּמִים וְשַׁבְתָּ, וְעַד כְּעָן לָא תָבוּ בִּתְיוּבְתָּא.

בְּעוֹד שֶׁהָיָה יוֹשֵׁב, בָּא אֵלִיָּהוּ, זָכוּר לְטוֹב. אָמַר לוֹ: רַבִּי, בַּמָּה הִתְעַסַּקְתָּ? אָמַר לוֹ: בְּזֶה שֶׁאָמְרָה הַתּוֹרָה, שֶׁכְּשֶׁיָּבוֹאוּ צָרוֹת לְיִשְׂרָאֵל בְּסוֹף הַיָּמִים, שֶׁיַּעֲשׂוּ תְשׁוּבָה לְאַלְתַּר, שֶׁכָּתוּב בְּאַחֲרִית הַיָּמִים וְשַׁבְתָּ, וְעַד עַתָּה לֹא שָׁבוּ בִּתְשׁוּבָה.

אָמַר לֵיהּ חַיֶּיךָ רַבִּי, בְּהַאי מִילְּתָא אִתְעַסַּק קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא יוֹמָא דֵין, וַאֲתָא מִיכָאֵל אַפֹּטְרוֹפְּסָא רַבָּה דִילְהוֹן, וּבָעֵי דְּאֵימָתַי יִפְקוֹן בְּנוֹהִי רְחִימוֹהִי מִתְּחוֹת גָּלוּתָא דֶּאֱדוֹם. וַאֲמַר, אַתְּ כְּתַבְתְּ בְּאוֹרַיְיתָךְ, דְּכַד יִסְבְּלוּן אִינוּן עוֹנְשַׁיָיא עַל מַה דַּעֲבָדוּ, מַאי כְּתִיב. (שם) כִּי אֵל רַחוּם ה' אֱלֹהֶיךָ.

אָמַר לוֹ: חַיֶּיךְ רַבִּי, בַּדָּבָר הַזֶּה מִתְעַסֵּק הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא בַּיּוֹם הַזֶּה, וּבָא מִיכָאֵל, הָאַפּוֹטְרוֹפּוֹס הַגָּדוֹל שֶׁלָּהֶם, וּמְבַקֵּשׁ מָתַי יֵצְאוּ בָנָיו אֲהוּבָיו מִתַּחַת לְגָלוּת אֱדוֹם. וְאָמַר: אַתָּה כָּתַבְתָּ בְּתוֹרָתְךְ, שֶׁכְּשֶׁיִּסְבְּלוּ אוֹתָם הָעֳנָשִׁים עַל מַה שֶּׁעָשׂוּ, מַה כָּתוּב? (שם) כִּי אֵל רַחוּם ה' אֱלֹהֶיךְ.

אָמַר לֵיהּ, יֵיתֵי סמאל אַפּוֹטְרוֹפְּסָא דֶּאֱדוֹם וְיַטְעִין עִמֵּיהּ קַמָּאי. אֲתָא סמאל. וְטָעִין מִיכָאֵל מִלְּתָא דָא, כִּדְבְקַדְמֵייתָא. אֲמַר סמאל, מָארֵי דְעָלְמָא, אַתְּ הוּא דַאֲמַרְתְּ דִּתְהֱוֵי כְּנִישְׁתָּא דְיִשְׂרָאֵל תְּחוֹת שׁוּלְטָנָא דֶאֱדוֹם, עַד דְּיֶהֱוָן זַכָּאִין קַמָּךְ, וְהָא כָּלְהוֹן חַיָּיבִין עַד יוֹמָא דֵין.

אָמַר לוֹ: יָבוֹא סמאל, הָאַפּוֹטְרוֹפּוֹס שֶׁל אֱדוֹם, וְיִטְעֹן עִמּוֹ לְפָנַי. בָּא סמאל, וְטָעַן מִיכָאֵל דָּבָר זֶה כְּבָרִאשׁוֹנָה. אָמַר סמאל: רִבּוֹן הָעוֹלָם, אַתָּה הוּא שֶׁאָמַרְתָּ שֶׁתִּהְיֶה כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל תַּחַת שִׁלְטוֹן אֱדוֹם, עַד שֶׁיִּהְיוּ צַדִּיקִים לְפָנֶיךְ, וַהֲרֵי כֻּלָּם רְשָׁעִים עַד הַיּוֹם הַזֶּה.

בֵּיהּ שַׁעֲתָא אַנְזִיפֵיהּ קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, עַל דַּאֲמַר דֵּלָטוֹרָא עַל בְּנוֹהִי, וְעָרַק תְּלַת אַלְפֵי מִילִין. וַאֲמַר לְמִיכָאֵל, מִיכָאֵל הֲוָה לָךְ לְמֶהֱוֵי שְׁפִיל לְרֵישֵׁיהּ דִּקְרָא, דִּכְתִיב וְשַׁבְתָּ עַד ה' אֱלֹהֶיךָ וְשָׁמַעְתָּ בְקוֹלוֹ, וְאַחַר כַּךְ כְּתִיב כִּי אֵל רַחוּם ה' אֱלֹהֶיךָ.

בְּאוֹתָהּ שָׁעָה נָזַף בּוֹ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא עַל שֶׁאָמַר הַלְשָׁנָה עַל בָּנָיו, וּבָרַח שְׁלֹשֶׁת אַלְפֵי מִילִין, וְאָמַר לְמִיכָאֵל: מִיכָאֵל, הָיָה לְךְ לִהְיוֹת יוֹרֵד לְרֹאשׁ הַכָּתוּב, שֶׁכָּתוּב וְשַׁבְתָּ עַד ה' אֱלֹהֶיךְ וְשָׁמַעְתָּ בְקֹלוֹ, וְאַחַר כָּךְ כָּתוּב כִּי אֵל רַחוּם ה' אֱלֹהֶיךְ.

אֲמַר מִיכָאֵל, מָארֵי דְעָלְמָא, הֲוָה לָךְ לְרַחֲמָא עֲלַיְיהוּ, אַתְּ רַחוּם, וְכָךְ אִתְקְרִיאַת. אָמַר לֵיהּ אוֹמָאָה אוֹמֵיתִי בְּיוֹמָא דְאִתְגַּזְרָא דִינָא קֳדָמָאי, עַד דִּי יְתוּבוּן. וְאִי כְּנִישְׁתָּא דְיִשְׂרָאֵל, אַפְתְּחַת תְּשׁוּבָה כְּעֵינָא דְּמַחֲטָא, אֲנָא אֶפְתַּח לָהּ תַּרְעִין רַבְרְבִין.

אָמַר מִיכָאֵל: רִבּוֹן הָעוֹלָם, הָיָה לְךְ לְרַחֵם עֲלֵיהֶם, אַתָּה רַחוּם, וְכָךְ נִקְרֵאתָ. אָמַר לוֹ: שְׁבוּעָה נִשְׁבַּעְתִּי בַּיּוֹם שֶׁנִּגְזַר הַדִּין לְפָנַי עַד שֶׁיָּשׁוּבוּ, וְאִם כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל פּוֹתַחַת בִּתְשׁוּבָה כְּמוֹ עַיִן שֶׁל מַחַט, אֲנִי אֶפְתַּח לָהּ שְׁעָרִים גְּדוֹלִים.

 

עד כאן נוסף מהמו"ל

בזוהר – ספר בראשית-פרשת לך לך -דף צא ע"א

כִּי מִי אֱלוֹהַּ – זֶה סוֹד הַדָּבָר

דָּבָר אַחֵר כִּי מִי אֱלוֹהַּ, דָּא רָזָא דְמִלָּה דְּהָא אֵל כְּלָלָא הוּא דְּאִתְכְּלִיל מִכֻּלְהוּ דַּרְגִּין, וְאִי תֵימָא דְּהָא אֵל אִיהוּ דַּרְגָּא אָחֳרָא בְּגִין דִּכְתִיב (תהלים ז) אֵל זוֹעֵם בְּכָל יוֹם. תָּא חֲזֵי, דְּהָא לֵית אֵל מִבַּלְעֲדֵי יְיָ דְּלָאו אִיהוּ בִּלְחוֹדוֹי וְלָא אִתְפְּרַשׁ לְעָלְמִין. וְעַל דָּא כְּתִיב, (שמואל ב כב) כִּי מִי אֵל מִבַּלְעֲדֵי יְיָ וְגו', וּמִי צוּר וְגו' דְּהָא צוּר לָאו אִיהוּ בִּלְחוֹדוֹי אֶלָּא כֹּלָּא חַד כְּדִכְתִיב, (דברים ד) וְיָדַעְתָּ הַיּוֹם וַהֲשֵׁבוֹתָ אֶל לְבָבֶךָ כִּי יְיָ הוּא הָאֱלהִים וְגו'.

דָּבָר אַחֵר כִּי מִי אֱלוֹהַּ – זֶה סוֹד הַדָּבָר, שֶׁהֲרֵי אֵל הוּא כְּלָל שֶׁנִּכְלָל מִכָּל הַדְּרָגוֹת. וְאִם תֹּאמַר שֶׁאֵל הַזֶּה הִיא דַּרְגָּה אַחֶרֶת, מִשּׁוּם שֶׁכָּתוּב (שם ז) וְאֵל זעֵם בְּכָל יוֹם? בֹּא רְאֵה, שֶׁהֲרֵי אֵין אֵל מִבַּלְעֲדֵי ה' שֶׁאֵינוֹ לְבַדּוֹ, וְלֹא נִפְרָד לְעוֹלָמִים, וְעַל כֵּן כָּתוּב (שמואל ב כב) כִּי מִי אֵל מִבַּלְעֲדֵי ה' וְגוֹ'. וּמִי צוּר וְגוֹ', שֶׁהֲרֵי צוּר אֵינוֹ לְבַדּוֹ, אֶלָּא הַכֹּל אֶחָד, כַּכָּתוּב (דברים ד) וְיָדַעְתָּ הַיּוֹם וַהֲשֵׁבתָ אֶל לְבָבֶךְ כִּי ה' הוּא הָאֱלֹהִים וְגוֹ'.

תָּא חֲזֵי, עַד לָא אִתְגְּזַר אַבְרָהָם הֲוָה מְמַלֵּיל עִמֵּיהּ מִגּוֹ מַחֲזֶה בִּלְחוֹדוֹי כְּמָה דְּאִתְּמָר דִּכְתִיב הָיָה דְּבַר יְיָ אֶל אַבְרָם בַּמַּחֲזֶה וְגו'. בַּמַּחֲזֶה. בְּהַהוּא חֵיזוּ דַּרְגָּא דְּכָל דִּיוּקְנִין אִתְחַזְיָין בֵּיהּ, כְּמָה דְּאִתְּמָר. וְהַאי מַחֲזֶה אִיהוּ רָזָא דִּבְרִית.

בֹּא רְאֵה, שֶׁטֶּרֶם שֶׁנִּמּוֹל אַבְרָהָם, הָיָה מְדַבֵּר עִמּוֹ מִתּוֹךְ מַחֲזֶה לְבַדּוֹ, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר, שֶׁכָּתוּב הָיָה דְבַר ה' אֶל אַבְרָם בַּמַּחֲזֶה וְגוֹ'. בַּמַּחֲזֶה – בְּאוֹתוֹ הַמַּרְאֶה, הַדַּרְגָּה שֶׁכָּל הַדְּמֻיּוֹת נִרְאוֹת בָּהּ, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר. וְהַמַּחֲזֶה הַזֶּה הוּא סוֹד הַבְּרִית.

וְאִי תֵימָא דִּבְגִין כָּךְ אִקְרֵי מַחֲזֶה בְּגִין דְּאִיהוּ דַּרְגָּא חֵיזוּ דְּכָל דִּיוּקְנִין אִתְחַזְיָין בֵּיהּ וּכְדֵין אִקְרֵי מַחֲזֶה, הָא אֲמַרְתְּ (פח ב) בְּקַדְמִיתָא דְּעַד לָא אִתְגְּזַר אַבְרָהָם לָא הֲוָה מְמַלֵּיל עִמֵּיהּ בַּר הַאי דַּרְגָּא דְּלָא שָׁרָאן עֲלוֹי דַּרְגִּין אָחֳרָנִין, וְהַשְׁתָּא אֲמַרְתְּ בַּמַּחֲזֶה חֵיזוּ דְּכָל דַּרְגִּין עִלָּאִין (איהו). וְהָא עַד לָא אִתְגְּזַר כְּתִיב הָיָה דְּבַר יְיָ אֶל אַבְרָם בַּמַּחֲזֶה.

וְאִם תֹּאמַר שֶׁמִּשּׁוּם כָּךְ נִקְרָא מַחֲזֶה, מִשּׁוּם שֶׁהִיא הַדַּרְגָּה הַמַּרְאֶה שֶׁכָּל הַדְּמֻיּוֹת נִרְאוֹת בָּהּ וְאָז נִקְרֵאת מַחֲזֶה – הֲרֵי אָמַרְתָּ בָּרִאשׁוֹנָה, שֶׁטֶּרֶם שֶׁנִּמּוֹל אַבְרָהָם, לֹא הָיָה מְדַבֵּר עִמּוֹ, רַק הַדַּרְגָּה הַזּוֹ שֶׁאֵין שׁוֹרִים עָלֶיהָ הַדְּרָגוֹת הָאֲחֵרוֹת, וְעַכְשָׁו אָמַרְתָּ בַּמַּחֲזֶה – הַמַּרְאֶה שֶׁל כָּל הַדְּרָגוֹת הָעֶלְיוֹנוֹת הוּא, וַהֲרֵי טֶרֶם שֶׁנִּמּוֹל כָּתוּב הָיָה דְבַר ה' אֶל אַבְרָם בַּמַּחֲזֶה?

אֶלָּא הַאי דַרְגָּא חֵיזוּ דְּכָל דַּרְגִּין עִלָּאִין אִיהוּ וּבְחֵיזוּ דְּדַרְגִּין עִלָּאִין אִתְתַּקַּן. וְאַף עַל גַּב דִּבְהַהוּא זִמְנָא דְּאַבְרָהָם לָא הֲוָה גָּזִיר הַאי דַּרְגָּא בְּחֵיזוּ דְּדַרְגִּין עִלָּאִין אִיהוּ וּבְכָל אִנּוּן גְּוָונִין אִיהוּ קָאִים. וְחֵיזוּ דְּאִנּוּן (קא א, וצז ב) גְּוָונִין קָיְימֵי תְּחוֹתֵיהּ חַד מִיָּמִינָא גַּוָּון חִוַּור. חַד מִשְּׂמָאלָא גַּוָּון סוּמָק. חַד דְּכָלִיל מִכָּל גְּוָונִין, וְאִיהוּ חֵיזוּ דְּכָל גְּוָונִין עִלָּאִין דְּקָיְימֵי עֲלֵיהּ. וְעַל דָּא בְּהַאי חֵיזוּ קָאִים עֲלֵיהּ דְּאַבְרָהָם וּמַלִּיל עִמֵּיהּ וְאַף עַל גַּב דְּלָא אִתְגְּזַר. כֵּיוָן דְּאִתְגְּזַר מַה כְּתִיב וַיֵּרָא יְיָ אֶל אַבְרָם.

אֶלָּא הַדַּרְגָּה הַזּוֹ הִיא הַמַּרְאֶה שֶׁל כָּל הַדְּרָגוֹת הָעֶלְיוֹנוֹת, וּבַמַּרְאֶה שֶׁל הַדְּרָגוֹת הָעֶלְיוֹנוֹת נִתְקְנָה. וְאַף עַל גַּב שֶׁבְּאוֹתוֹ הַזְּמַן אַבְרָהָם לֹא הָיָה מָהוּל – הַדַּרְגָּה הַזּוֹ בַּמַּרְאֶה שֶׁל הַדְּרָגוֹת הָעֶלְיוֹנוֹת הִיא, וּבְכָל אוֹתָם הַגְּוָנִים עוֹמֶדֶת, וְהַמַּרְאֶה שֶׁל אוֹתָם הַגְּוָנִים עוֹמֵד תַּחְתֶּיהָ. אֶחָד מִיָּמִין – גָּוֶן לָבָן, וְאֶחָד מִשְּׂמֹאל – גָּוֶן אָדם, אֶחָד שֶׁכָּלוּל מִכָּל הַגְּוָנִים. וְהוּא הַמַּרְאֶה שֶׁכָּל הַגְּוָנִים הָעֶלְיוֹנִים עוֹמְדִים עָלָיו. וְעַל זֶה בַּמַּרְאֶה הַזֶּה עָמַד עַל אַבְרָהָם וְדִבֵּר עִמּוֹ, וְאַף עַל גַּב שֶׁלֹּא נִמּוֹל. כֵּיוָן שֶׁנִּמּוֹל מַה כָּתוּב? וַיֵּרָא ה' אֶל אַבְרָם.

זוהר נוסף על ידי המוציא לאור

בזוהר – הקדמת ספר הזוהר-דף יב ע"ב

מִצְוָה רְבִיעִית – לָדַעַת שֶׁה' הוּא הָאֱלֹהִים

פִּקּוּדָא רְבִיעָאָה לְמִנְדַע דְה' הוּא הָאֱלהִים, כְּמָא דְאַתְּ אָמֵר, (דברים ד)  וְיָדַעְתָּ הַיּוֹם וַהֲשֵׁבוֹתָ אֶל לְבָבֶךָ כִּי יְיָ הוּא הָאֱלֹהִים. וּלְאִתְכְּלָלָא שְׁמָא דֶּאֱלֹהִים בִּשְׁמָא דְּיְיָ. לְמִנְדַע דְּאִנּוּן חַד וְלֵית בְּהוּ פִּרוּדָא. וְהַיְנוּ רָזָא דִכְתִיב יְהִי מְאֹרֹת בִּרְקִיעַ הַשָּׁמָיִם לְהָאִיר עַל הָאָרֶץ. לְמֶהוֵי תְּרֵין שְׁמָהָן חַד בְּלָא פִּרוּדָא כְּלָל. לְאִתְכְּלָלָא מְאֹרֹת חָסֵר בִּשְׁמָא דְּשָׁמַיִם (נ"א דרשים) דְּאִנּוּן חַד וְלֵית בְּהוּ פִּרוּדָא. נְהוֹרָא אוּכְמָא בִּנְהוֹרָא חִיוְורָא לֵית בְּהוּ פִּרוּדָא וְכֹלָא חַד. (דף יב ע"ב) וְדָא הוּא עֲנָנָא חִיוְורָא דִימָמָא וְעֲנָנָא דְאֶשְׁתָּא בְּלֵילְיָא. (כמה דאמרו חברייא) מִדַּת יוֹם וּמִדַת לַיְלָה. וּלְאִתְתַּקַּן דָּא בְּדָא לְאַנְהָרָא כְּמָה דְאִתְּמָר לְהָאִיר עַל הָאָרֶץ.

מִצְוָה רְבִיעִית – לָדַעַת שֶׁה' הוּא הָאֱלֹהִים, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר (דברים ד) וְיָדַעְתָּ הַיּוֹם וַהֲשֵׁבֹתָ אֶל לְבָבֶךְ כִּי ה' הוּא הָאֱלֹהִים. וְשֶׁיִּכָּלֵל הַשֵּׁם שֶׁל אֱלֹהִים בַּשֵּׁם שֶׁל יי', לָדַעַת שֶׁהֵם אֶחָד וְאֵין בָּהֶם פֵּרוּד. וְהַיְנוּ סוֹד הַכָּתוּב יְהִי מְאֹרֹת בִּרְקִיעַ הַשָּׁמַיִם לְהָאִיר עַל הָאָרֶץ, שֶׁיִּהְיוּ שְׁנֵי הַשֵּׁמוֹת אֶחָד בְּלִי פֵרוּד כְּלָל, שֶׁיִּכָּלֵל מְאֹרֹת חָסֵר בַּשֵּׁם שֶׁל שָׁמַיִם [נ"א: שרשום] שֶׁהֵם אֶחָד וְאֵין בָּהֶם פֵּרוּד. אוֹר שָׁחֹר בְּאוֹר לָבָן אֵין בָּהֶם פֵּרוּד, וְהַכֹּל [דבר] אֶחָד. וְזֶה הוּא עָנָן הַלָּבָן שֶׁל הַיּוֹם וְעָנָן שֶׁל אֵשׁ בַּלַּיְלָה, מִדַּת יוֹם וּמִדַּת לַיְלָה, וְיִתְתַּקְנוּ זֶה עִם זֶה לְהָאִיר, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר לְהָאִיר עַל הָאָרֶץ.

וְדָא חוֹבָה דְהַהוּא נָחָשׁ קַדְמָאָה חִבַּר לְתַתָּא וְאִתְפְּרַשׁ לְעֵילָא. וּבְגִין כָּךְ גָּרַם מַה דְּגָרַם לְעָלְמָא. בְּגִין דְּאִצְטְרִיךְ לְאַפְרָשָׁא לְתַתָּא וּלְחַבְּרָא לְעֵילָא. וּנְהוֹרָא אוּכְמָא אִצְטְרִיךְ לְאִתְאַחֲדָא לְעֵילָא בְּחִבּוּרָא חֲדָא. וּלְאִתְאַחֲדָא לְבָתַר בְּאֻכְלוּסָהָא בְּיִחוּדָהָא וּלְאַפְרָשָׁא לָהּ מִסִּטְרָא בִּישָׁא. וְעִם כָּל דָּא אִצְטְרִיךְ לְמִנְדַע דֶּאֱלהִים יְיָ כֹּלָא חַד בְּלָא פִּירוּדָא. ה' הוּא הָאֱלהִים. וְכַד יִנְדַע בַּר נָשׁ דְּכֹלָּא חַד וְלָא יַשְׁוֵי פִּירוּדָא, אֲפִילּוּ הַהִיא סִטְרָא אָחֳרָא יִסְתְּלַק מֵעַל עָלְמָא וְלָא אִתְמְשַׁךְ לְתַתָּא.

וְזְהִוּ הַחֵטְא שֶׁל הַנָּחָשׁ הַקַּדְמוֹנִי הַהוּא – חִבֵּר לְמַטָּה וְהִפְרִיד לְמַעְלָה, וּמִשּׁוּם כָּךְ גָּרַם מַה שֶּׁגָּרַם לָעוֹלָם, מִשּׁוּם שֶׁצָּרִיךְ לְהַפְרִיד לְמַטָּה וּלְחַבֵּר לְמַעְלָה. וְאוֹר שָׁחֹר צָרִיךְ לְהֵאָחֵז לְמַעְלָה בְּחִבּוּר אֶחָד, וּלְהֵאָחֵז אַחַר כָּךְ בְּאוּכְלוּסֶיהָ בְּיִחוּדָהּ וּלְהַפְרִיד אוֹתָהּ מִן הַצַּד הָרָע. וְעִם כָּל זֶה צָרִיךְ לָדַעַת שֶׁאֱלֹהִים ה' הַכֹּל אֶחָד בְּלִי פֵרוּד. ה' הוּא הָאֱלֹהִים. וּכְשֶׁיֵּדַע אָדָם שֶׁהַכֹּל אֶחָד וְלֹא יָשִׂים פֵּרוּד, אֲפִלּוּ אוֹתוֹ הַצַּד הָאַחֵר יִסְתַּלֵּק מִן הָעוֹלָם וְלֹא יִמָּשֵׁךְ לְמַטָּה.

סוֹד הַכָּתוּב וְהָיוּ לִמְאֹרוֹת

וְהַיְינוּ רָזָא דִכְתִיב וְהָיוּ לִמְאוֹרוֹת. הָא קְלִיפָּה בָּתַר מוֹחָא סַלְקָא. מוֹחָא אוֹר. סִטְרָא אָחֳרָא מָוֶת. אוֹר בְּחִבּוּר דְּאַתְוָון. מָוֶת בְּפִּירוּדָא. וְכַד הַאי אוֹר אִסְתַּלַּק מִתַּמָּן, מִתְחַבָּרָא בְאַתְוָון מָוֶת דְּפִּירוּדָא. מֵאִלֵּין אַתְוָון שָׁרִיאַת חַוָה וְגָרְמַת בִּישָׁא עַל עָלְמָא. כְּמָה דִכְתִיב, (בראשית ג) וַתֵּרֶא הָאִשָּׁה כִּי טוֹב אֲהַדְּרַת אַתְוָון לְמַפְרֵעַ אִשְׁתָּאַר מ"ו וְאִנּוּן אֲזְלוּ וּנְטָלוּ אוֹת תי"ו בַּהֲדַיְיהוּ וְגָרְמַת מוֹתָא עַל עָלְמָא כְּמָה דִכְתִיב וַתֵּרֶא. אָמַר רִבִּי אֶלְעָזָר, אַבָּא, הָא אוֹלִיפְנָא מ"ם אִשְׁתָּאָרַת יְחִידָאָה, וָא"ו דְּאִיהוּ חַיִּין תָּדִיר אִתְהַפָּכַת וְאֲזָלַת (פנחס רל"ו ע"א) וּנְטָלַת תי"ו דִּכְתִיב וַתִּקַּח וַתִּתֵּן וְאִשְׁתְּלִים תֵּיבָה דָא וְאִתְחַבְּרוּ אַתְוָון. אָמַר לֵיהּ בְּרִיךְ אַנְתְּ בְּרִי וְהָא אוֹקִימְנָא מִלָּה דָא.

וְהַיְנוּ סוֹד הַכָּתוּב וְהָיוּ לִמְאֹרוֹת. שֶׁהִנֵּה הַקְּלִפָּה עוֹלָה אַחַר הַמֹּחַ. הַמֹּחַ אוֹר. הַצַּד הָאַחֵר מָוֶת. אוֹר בְּחִבּוּר שֶׁל אוֹתִיּוֹת. מָוֶת בְּפֵרוּד. וּכְשֶׁהָאוֹר הַזֶּה מִסְתַּלֵּק מִשָּׁם, מִתְחַבֵּר בְּאוֹתִיּוֹת מָוֶת שֶׁל פֵּרוּד. מֵהָאוֹתִיּוֹת הַלָּלוּ הִתְחִילָה חַוָּה וְגָרְמָה רַע עַל הָעוֹלָם, כַּכָּתוּב (בראשית ג) וַתֵּרֶא הָאִשָּׁה כִּי טוֹב. הֶחֱזִירָה הָאוֹתִיּוֹת לְמַפְרֵעַ וְנִשְׁאַר מ"ו, וְהֵם הָלְכוּ וְנָטְלוּ הָאוֹת תָּי"ו עִמָּם, וְגָרְמָה מָוֶת עַל הָעוֹלָם, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב וַתֵּרֶא. אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר, אַבָּא, הֲרֵי לָמַדְנוּ מֵ"ם נִשְׁאֲרָה יְחִידָה. וָא"ו שֶׁהִיא חַיִּים, תָּמִיד מִתְהַפֶּכֶת וְהוֹלֶכֶת וְנוֹטֶלֶת תָּי"ו, שֶׁכָּתוּב וַתִּקַּח וַתִּתֵּן. וְנִשְׁלְמָה הַתֵּבָה הַזּוֹ וְהִתְחַבְּרוּ הָאוֹתִיּוֹת. אָמַר לוֹ, בָּרוּךְ אַתָּה בְּנִי, וַהֲרֵי בֵּאַרְנוּ הַדָּבָר הַזֶּה.

בזוהר – ספר שמות-פרשת וארא -דף כ"ו ע"ב

אִם אַתָּה רוֹצֶה לָדַעת כִּי ה' הוּא הָאֱלֹהִים – וַהֲשֵׁבֹתָ אֶל לְבָבֶךְ, וְאָז תֵּדַע אוֹתוֹ

רִבִּי אֶלְעָזָר וְרִבִּי אַבָּא, הֲווֹ שְׁכִיחֵי לֵילְיָא חַד בְּבֵי אוֹשְׁפִּיזַיְיהוּ בְּלוּד, קָמוּ לְאִשְׁתַּדְּלָא בְּאוֹרַיְיתָא. פָּתַח רִבִּי אֶלְעָזָר וְאָמַר, (דברים ד') וְיָדַעְתָּ הַיּוֹם וְהֲשֵׁבוֹתָ אֶל לְבָבֶךָ כִּי ה' הוּא הָאֱלֹהִים. הַאי קְרָא הָכִי מִבָּעֵי לֵיהּ. וְיָדַעְתָּ הַיּוֹם כִּי ה' הוּא הָאֱלהִים וְהֲשֵׁבוֹתָ אֶל לְבָבֶךָ. (אלא זכאה הוא מאן דאשתדל באורייתא) תּוּ, (תא חזי) וְהֲשֵׁבוֹתָ אֶל לִבֶּךָ מִבָּעֵי לֵיהּ.

רַבִּי אֶלְעָזָר וְרַבִּי אַבָּא הָיוּ מְצוּיִים לַיְלָה אֶחָד בְּבֵית מְלוֹנָם בְּלוֹד. קָמוּ לְהִתְעַסֵּק בַּתּוֹרָה. פָּתַח רַבִּי אֶלְעָזָר וְאָמַר, וְיָדַעְתָּ הַיּוֹם וַהֲשֵׁבֹתָ אֶת לְבָבֶךְ כִּי ה' הוּא הָאֱלֹהִים. פָּסוּק זֶה כָּךְ צָרִיךְ (לכתב): וְיָדַעְתָּ הַיּוֹם כִּי ה' הוּא הָאֱלֹהִים וַהֲשֵׁבתָ אֶל לְבָבֶךְ. [אלא אשריו מי שמשתדל בתורה.] עוֹד, [בא ראה] וַהֲשֵׁבֹתָ אֶל לִבֶּךְ הָיָה צָרִיךְ (לכתב) !

אֶלָּא, אָמַר מֹשֶׁה, אִי אַתְּ בָּעֵי לְמֵיקָם עַל דָּא, וּלְמִנְדַּע כִּי ה' הוּא הָאֱלהִים, וְהֲשֵׁבוֹתָ אֶל לְבָבֶךָ וּכְדֵין תִּנְדַּע לֵיהּ. לְבָבֶךָ: יֵצֶר טוֹב וְיֵצֶר רָע, דְּאִתְכְּלִיל דָּא בְּדָא, וְאִיהוּ חַד, כְּדֵין תִּשְׁכַּח כִּי ה' הוּא הָאֱלהִים, דְּהָא אִתְכְּלִיל דָּא בְּדָא, וְאִיהוּ חַד. וְעַל דָּא וְהֲשֵׁבוֹתָ אֶל לְבָבֶךָ, לְמִנְדַּע מִלָּה.

אֶלָּא, אָמַר מֹשֶׁה, אִם אַתָּה רוֹצֶה לַעֲמֹד עַל זֶה וְלָדַעת כִּי ה' הוּא הָאֱלֹהִים – וַהֲשֵׁבֹתָ אֶל לְבָבֶךְ, וְאָז תֵּדַע אוֹתוֹ. לְבָבְךְ זֶה יֵצֶר טוֹב וְיֵצֶר רַע, שֶׁנִּכְלָל זֶה בָּזֶה, וְהוּא אֶחָד. אָז תִּמְצָא כִּי ה' הוּא הָאֱלֹהִים, שֶׁהֲרֵי נִכְלָל זֶה בָּזֶה וְהוּא אֶחָד, וְעַל זֶה וַהֲשֵׁבֹתָ אֶל לְבָבֶךְ לָדַעַת הַדָּבָר.

בזוהר – ספר שמות-פרשת תרומה -דף קס"א ע"א

אַתָּה הָרְאֵתָ לָדַעַת כִּי ה' הוּא הָאֱלֹהִים

רַבִּי חִיָּיא פָּתַח אֲבַתְרֵיהּ וְאָמַר, (דברים ד) אַתָּה הָרְאֵתָ לָדַעַת כִּי יְיָ' הוּא הָאֱלהִים וְגוֹ', הַאי קְרָא אִית לְאִסְתַּכְּלָא בֵּיהּ, אַתָּה הָרְאֵתָ, מַאי הָרְאֵתָ. אֶלָּא כַּד נָפְקוּ יִשְׂרָאֵל מִמִּצְרַיִם, לָא הֲווֹ יַדְעֵי בְּרָזָא דִּמְהֵימְנוּתָא דְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא כְּלוּם, בְּגִין דְּכֻלְּהוּ הֲווֹ פַּלְחֵי פּוּלְחָנָא נוּכְרָאָה בְּגָלוּתָא, וְאַנְשׁוּ כָּל עִקָּרָא דִּמְהֵימְנוּתָא דְּהֲוָה בְּהוּ בְּקַדְמִיתָא, דְּיָרִיתוּ כָּל אִינּוּן תְּרֵיסַר שְׁבָטִין מֵאֲבוּהוֹן יַעֲקֹב.

רַבִּי חִיָּיא פָּתַח אַחֲרָיו וְאָמַר, (דברים ד) אַתָּה הָרְאֵתָ לָדַעַת כִּי ה' הוּא הָאֱלֹהִים וְגוֹ'. בְּפָסוּק זֶה יֵשׁ לְהִתְבּוֹנֵן, אַתָּה הָרְאֵתָ – מַה הָרְאֵתָ? אֶלָּא כְּשֶׁיָּצְאוּ יִשְׂרָאֵל מִמִּצְרַיִם, לֹא הָיוּ מַכִּירִים אֶת סוֹד הָאֱמוּנָה שֶׁל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא כְּלוּם, מִשּׁוּם שֶׁכֻּלָּם הָיוּ עוֹבְדִים עֲבוֹדָה זָרָה בַּגָּלוּת, וְשָׁכְחוּ אֶת כָּל עִקַּר הָאֱמוּנָה שֶׁהָיָה בָּהֶם בָּרִאשׁוֹנָה, שֶׁיָּרְשׁוּ כָּל אוֹתָם שְׁנֵים עָשָׂר שְׁבָטִים מֵאֲבִיהֶם יַעֲקֹב.

וְכַד אָתָא מֹשֶׁה, אוֹלִיף לוֹן דְּאִית אֱלוֹהַּ עִלָּאָה בְּעָלְמָא, כְּמָה דְּאוּקְמוּהָ. לְבָתַר חָמוּ כָּל אִינּוּן נִסִּין וּגְבוּרָן דְּעַל יַמָא, וְכָל נִסִּין וּגְבוּרָן דְּעָבַד לְהוּ בְּמִצְרַיִם. לְבָתַר חָמוּ כַּמָה גְּבוּרָן, בְּמָנָא וּבְמַיָא וְאִתְיְהִיבַת לוֹן אוֹרַיְיתָא, וְאוֹלִיפוּ אָרְחֵי דְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, עַד דְּמָטֵי לְעִדָּנָא דָּא.

וּכְשֶׁבָּא מֹשֶׁה וְלִמֵּד אוֹתָם שֶׁיֵּשׁ אֱלוֹהַּ עֶלְיוֹן בָּעוֹלָם, כְּמוֹ שֶׁבֵּאֲרוּהָ, וְאַחַר כָּךְ רָאוּ כָּל אוֹתָם נִסִּים וּגְבוּרוֹת עַל הַיָּם וְכָל הַנִּסִּים וְהַגְּבוּרוֹת שֶׁעָשָׂה לָהֶם בְּמִצְרַיִם, וְאַחַר כָּךְ רָאוּ כַּמָּה גְבוּרוֹת בַּמָּן וּבַמַּיִם, וְנִתְּנָה לָהֶם תּוֹרָה, וְלָמְדוּ אֶת דַּרְכֵי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, עַד שֶׁהִגִּיעוּ לַזְּמַן הַזֶּה.

אָמַר לוֹן מֹשֶׁה, עַד הַשְׁתָּא אִצְטְרִיכְנָא לְמֵילַף לְכוּ, כְּמָה דְּיַלְפִין לְרַבְיָּא. (מכאן ולהלאה) וְדָא הוּא אַתָּה הָרְאֵתָ לָדַעַת, וְאוֹלִיפַת עַד הָכָא, לָדַעַת לְמִנְדַּע וּלְאִסְתַּכְּלָא וּלְמֵיעַל בְּרָזָא דִּמְהֵימְנוּתָא. וּמַאי אִיהִי. כִּי יְיָ' הוּא הָאֱלהִי ם.

אמר להם משה: עַד כָּאן הִצְטָרַכְתִּי לְלַמֶּדְכֶם כְּמוֹ שֶׁמְּלַמְּדִים תִּינוֹק. (מכאן ולהלאה) וְזֶהוּ אַתָּה הָרְאֵתָ לָדַעַת, וְלָמַדְתָּ עַד כָּאן לָדַעַת וּלְהִתְבּוֹנֵן וּלְהִכָּנֵס לְסוֹד הָאֱמוּנָה, וּמַהִי? כִּי ה' הוּא הָאֱלֹהִים.

כָּאן תָּלוּי כָּל סוֹד הָאֱמוּנָה לָדַעַת מִתּוֹךְ זֶה סוֹד כָּל הַסּוֹדוֹת

אִי תֵּימָא מִלָּה זְעִירָא הִיא לְמִנְדַּע, הָא כְּתִיב וְיָדַעְתָּ הַיּוֹם וַהֲשֵׁבוֹתָ אֶל לְבָבֶךָ כִּי יְיָ' הוּא הָאֱלֹהִים בַּשָׁמַיִם מִמַּעַל וְעַל הָאָרֶץ מִתָּחַת אֵין עוֹד. הָכָא תַּלְיָא כָּל רָזָא דִּמְהֵימְנוּתָא, לְמִנְדַּע מִגּוֹ דָּא, רָזָא דְּכָל רָזִין, לְמִנְדַּע סְתִימוּ (נ"א רזא דכלוכו') דְּכָל סְתִימִין, יְהוָֹ"ה אֱלהִים שֵׁם מָלֵּא, וְכֹלָּא חַד. אַתָּה הָרְאֵתָ לָדַעַת, הָכָא רָזָא דְּרָזִין לְאִינּוּן יַדְעֵי מִדִּין.

אִם תֹּאמַר, דָּבָר קָטָן הוּא לָדַעַת – הֲרֵי כָּתוּב, וְיָדַעְתָּ הַיּוֹם וַהֲשֵׁבֹתָ אֶל לְבָבֶךְ כִּי ה' הוּא הָאֱלֹהִים בַּשָּׁמַיִם מִמַּעַל וְעַל הָאָרֶץ מִתַּחַת אֵין עוֹד. כָּאן תָּלוּי כָּל סוֹד הָאֱמוּנָה לָדַעַת מִתּוֹךְ זֶה סוֹד כָּל הַסּוֹדוֹת, לָדַעַת סֵתֶר (סוד של כל) כָּל הַנִּסְתָּרִים, יְהֹוָ"ה אֱלֹהִים שֵׁם מָלֵא, וְהַכֹּל אֶחָד. אַתָּה הָרְאֵתָ לָדַעַת – כָּאן סוֹד הַסּוֹדוֹת לְיוֹדְעֵי מִדִּין.

זַכָּאִין אִינּוּן כָּל אִינּוּן דְּמִשְׁתַּדְּלֵי בְּאוֹרַיְיתָא. וּבְגִין דְּכַד בָּרָא קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא עָלְמָא, אִסְתָּכַּל בָּהּ בְּאוֹרַיְיתָא, וּבָרָא עָלְמָא, וּבְאוֹרַיְיתָא אִתְבְּרֵי עָלְמָא, כְּמָה דְּאוּקְמוּהָ, דִּכְתִּיב, (משלי ט) וָאֶהְיֶה אֶצְלוֹ אָמוֹן, אַל תִּקְרֵי אָמוֹן אֶלָּא אוּמָן.

אַשְׁרֵיהֶם כָּל אֵלּוּ שֶׁמִּשְׁתַּדְּלִים בַּתּוֹרָה, וּבִגְלַל שֶׁכְּשֶׁבָּרָא הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא אֶת הָעוֹלָם, הִתְבּוֹנֵן בַּתּוֹרָה וּבָרָא אֶת הָעוֹלָם, וּבַתּוֹרָה נִבְרָא הָעוֹלָם, כְּמוֹ שֶׁבֵּאֲרוּהָ, שֶׁכָּתוּב (משלי ח) וָאֶהְיֶה אֶצְלוֹ אָמוֹן. אַל תִּקְרֵי אָמוֹן אֶלָּא אֻמָּן.

בזוהר – ספר ויקרא-פרשת אחרי מות -דף ס"ה ע"א

בְּמָקוֹם שֶׁיֵּשׁ דִּין יֵשׁ רַחֲמִים, וְלִפְעָמִים בְּמָקוֹם שֶׁיֵּשׁ רַחֲמִים יֵשׁ דִּין

רִבִּי אֶלְעָזָר הֲוָה יָתִיב קָמֵיהּ דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן אֲבוֹי, אָמַר לֵיהּ, הָא תָּנֵינָן אֱלֹהִים בְּכָל אֲתַר דִּינָא הוּא. יוֹ"ד הֵ"א וָא"ו הֵ"א. אִית אֲתַר דְּאִקְרֵי אֱלֹהִים, כְּגוֹן (בראשית טו ) אֲדֹנָ"י יִהוְֹ"ה. אֲמַאי אִקְרֵי אֱלֹהִים, וְהָא אַתְוָון רַחֲמֵי אִינּוּן בְּכָל אֲתַר.

רַבִּי אֶלְעָזָר הָיָה יוֹשֵׁב לִפְנֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן אָבִיו. אָמ