logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

ספר הבדצי"ם והסכינים, ספר הצלת נפשות בארגנטינה- כשרות, שחיטה כשרה

בכשרות-נוף-כללי-מחבד-201x300

בד"צ וסכינים- הצלת נפשות בארגנטינה

להורדה:

הבדצ"ים והסכינים

ספר הצלת נפשות ארגנטינא 20 עמודים

12 .

 

למה אין לעשירים זכות לתת צדקה צדקה תציל ממות-  מפעל הזהר העולמי

 

תוכן הענינים

יב. דרשת התעוררות בענין כשרות תפילין וציצית במעקסיקא        רט

יג. דרשת התעוררות בענין כשרות מזוזות וצניעות במעקסיקא      רט

יד. שאלות ותשובות בענין הצלת נפשות בארגאנטינא במאנאס איירעס    רט

 

 

ספר

הצלת נפשות

בבואנס איירס ארגנטינה

v

שאלות  ותשובות להצלת היהודים מאסימילאצייע בארגנטינא

*

מהרב שלום יהודה גראס

אבדק"ק האלמין שליט"א

a

יצא לאור על-ידי

חברה הצלת נפשות בארגנטינא

נדפס בארגאנטינא ר"ח ניסן

שנת תשנ"ז לפ"ק

 

תוכן

שאלות ותשובות בענין הצלת נפשות בארגאנטינא במאנאס איירעס


מ פ ת ח :

שאלות האלו שאלו את הרב הגאון רבי שלום יהודה גראס בארגאנטינא על הראדיא פראגראם של היהודים בארגאנטינא, ואלו הן השאלות ותשובות:

שאלה א – היות שבא בעל מחבר מיותר ממאה ועשרים ספרים. ברוך הבא – למה בא? 3

שאלה ב -רבי! איך אתה רואה את היהדות הדת          בארגנטינא?        3

שאלה ג – איך הרבי חושב שיכולים לחזק היהדות  בארגנטינא ובכל העולם?     4

שאלה ד – מה הרבי רוצה להשיג ולהגיע עם מיליוני הספרים שמחלק בחנם? עשית ספרים על  טהרת המשפחה?…………………………………………………………… 5

שאלה ה – 1. איך הרבי יכול ללמוד אותנו לעצור הסימילאציע?  ושיתחיל האסימילאציע לחזור אחורה בכל העולם. 2. אנחנו מבקשים מהרבי שהבנים והנכדים שלנו לא יתחתנו עם הגוים. 3. היות והרבי הוציא כל כך הרבה ספרים על כל הענינים  של היהדות, האם חשב הרבי פעם איך  שיכולים באופן מהיר לעצור את האסימילאציע. 4. איך הרבי יכול לעזור לנו כאן  בארגנטינא לעצוראת האסימיאציע!         7

שאלה ו – איך ומה הרבי חושב בענין השלום בארץ ישראל?…… 12

שאלה ז – כמו שאנחנו עושים קידוש והבדלה ומניחים תפילין, כמו כן אנחנו רוצים שזוגות הצעירים (יונגע פאָרפאָלק) ישלחו את הבנים לתלמוד תורה!…………………… 20

שאלה ח – במי תלוי האשמה שהעשירים הגדולים ירדו לחלוטין מנכסיהם? האשמה תלוי בגבאי צדקה שהעשירים לוקחים גבאי צדקה והגבאי צדקה עושה מזה פרנסה, אבל הוא שוחט את העשיר כמו שהי' במצב עם העשירים ששלחתי להם המכתבים, שהעשירים חלק מהם לא קבלו ולא קראו את המכתבים רק הגבאי צדקה זרק אותם לאשפה…………………………………. 25


הצלת נפשות

בארגנטינא

שאלות האלו שאלו את הרב הגאון רבי שלום יהודה גראס בארגאנטינא על הראדיא פראגראם של
היהודים בארגאנטינא, ואלו הן השאלות ותשובות:

-שאלה א-

היות שבא בעל מחבר מיותר ממאה ועשרים ספרים

ברוך הבא – למה בא?

-תשובה א-

באתי לחזק את העבודה שלי שאני עוסק להחזיר בתשובה את כל היהודים בכל העולם כולו.

 

 

– שאלה ב –

רבי! איך אתה רואה את היהדות הדת בארגנטינא?

– תשובה ב –

מבחינתי אני מסתכל על כל יהודי בבית הכנסת ואני רואה עליו לא רק טוב, רק טוב מאוד, וב"ה שיש כאן בתי כנסת מפוארים בפרט אצל הספרדים, ומתפללים מאוד יפה, אבל כואב לי מאוד למה שהבתי מדרשים האלו היו צריכים להיות מלאים עם אנשים, שלא יהי' מקום להכנס, לפי סכום היהודים שיש כאן, בארגנטינא. וכואב לי הדבר אשר כך הוא המצב לא רק בניו יארק, אלא בכל העולם כולו.

 

– שאלה ג –

איך הרבי חושב שיכולים לחזק היהדות בארגנטינא ובכל העולם?

– תשובה ג –

כל יהודי יחידי יעשה וישתדל לעשות פעולתו הנכונות וחזקות להחזיר בתשובה לכל הפחות 100 יהודים.

 

 

 

 

– שאלה ד –

מה הרבי רוצה להשיג ולהגיע עם מיליוני הספרים שמחלק בחנם? עשית ספרים על טהרת המשפחה?

– תשובה ד –

על ידי הספרים שאני מדפיס ושולח לכל בית מדרש וישיבה ובכל העולם ולומדים בזה, כך, שעל ידי הלימוד בזה חוזרים בתשובה.

למשל הדפסתי על ענין קדושת בית המדרש שמונה עשרי ספרים, ובתוכם ספר "מקדש מעט", והספר מקדש מעט לבד נדפס ביותר מחמישים מהדורות, ועלה לסכום של יותר מחצי מיליאן ספרים, וקיבלתי אלפים מכתבים מרבנים ואפילו הרבנים בצבא בישראל לומדים בזה ברבים. ולפי מה שהרבנים כותבים, על ידי ספרים אלו נעשו הרבה בעלי תשובה.

גם כדאי להזכיר כי חוץ מהספרים, הדפסתי לערך 150 מודעות קול קורא'ס על קדושת בית הכנסת.

כמו כן על קדושת השבת, תפילין, מזוזות, ציצית, טהרת המשפחה, שנדפסו לרבבות ועושים הפעולות הנחוצות.

צריכים לדעת כי בעל החיד"א כותב כי תוכחה על ידי ספרים בכתב נתקבל ביותר.

אני מחויב להזכיר לטובה את ר' יצחק אייזיק בן שרה שהוא לערך בן 91 שנה וזקוק לרפואה שלימה, שהוא האיש היחיד ששילם מכיסו יותר ממיליאן וחצי דאלער למען קדושת בית הכנסת שהוא לבד הדפיס כל הספרים והמודעות, והמודעות נדפסו לערך 10 מיליאן. השם ישלח לו רפואה שלימה בזכות הרבים הגדול הזה, שמיום בריאת העולם לא נדפסו כל כך הרבה ספרים על קדושת בית הכנסת כמו בעשרים שנים האחרונים.

בענין טהרת המשפחה נדפסו לערך 300,000 (שלוש מאות אלף) ספרים שנחלקו בחנם.

כדאי להזכיר לפני שלושים ושלוש שנה ראיתי שתשעים וחמש או 99 אחוז מהמזוזות בארצות הברית היו פסולות.

והתחלתי עם אלפי רבבות מודעות לעורר את הרבים, וגם כן הדפסתי רבבות ספרים על התעוררות בכשרות המזוזה והלכותי', וב"ה פעל על הרבה מישראל להתקין מזוזות כשרות.

וג"כ בהתעוררות שלי התארגן "וועד משמרת סת"ם" ומעוררים בכל העולם על ענין כשרות התפילין והמזוזות.

כמו כן הי' בארצות הברית הזנחה גדולה בתחום הכשרות וארגנתי ועד הכשרות והוצאתי לאור 39 חלקים מדריך לכשרות ועוד לערך יותר מ50- מיני ספרים על כשרות כמו הספר "נפש ישעי' על מאכלות אסורות", שהספר הזה לבד נדפס לערך 60 אלף טופסים.

כמו כן "המדריך לכשרות" שיצא על ידי, נדפס לערך 150,000 (מאה וחמישים אלף) עותקים, שהי' בארצות הברית הזנחה גדולה בענין השחיטה, שכל יהודי חרדי ירא שמים הפסיק לאכול בשר בהמה בגלל שאופן השחיטה שם לא כשרה ו40- רבנים יצאו נגד השחיטה שם.

וב"ה נזכיר כאן לטובה את כל הרבנים ומנהיגים כאן בארגנטינא שיש לכם כאן שחיטה שאופן השחיטה הוא כמו שכתוב בשולחן ערוך (וכמו שנהוג בארץ ישראל) שהופכים את הבהמה, ושוחטים ממעלה למטה כמו שצריך, ואשריכם הרבנים ומנהיגים שזכיתם שהבשר שלכם מביאים לישראל.

אני חושב ומקוה שיש לכם הכוח, היכולת והזכי' להחזיר בתשובה את כל ה200,000- יהודים בארגנטינא, רק אתם מצדכם צריכים לעשות את הפעולות הנחוצות לכך.

– שאלה ה –

  • איך הרבי יכול ללמוד אותנו לעצור הסימילאציע? ושיתחיל האסימילאציע לחזור אחורה בכל העולם.
  • אנחנו מבקשים מהרבי שהבנים והנכדים שלנו לא יתחתנו עם הגוים.
  • היות והרבי הוציא כל כך הרבה ספרים על כל    הענינים     של היהדות, האם חשב הרבי פעם איך      שיכולים באופן          מהיר לעצור את האסימילאציע.
  • איך הרבי יכול לעזור לנו כאן בארגנטינא לעצור את האסימילאציע?

– תשובה ה –

על שאלה זו שהיא השאלה הקשה ביותר, ולפי ראות עיני אין שום בן אדם בעולם שמצא תשובה על זה. אבל מהשם מצעדי גבר כוננו ודרכו יחפץ. פעם לפני 15 שנה הלכתי בשעה שלוש בלילה לזרוק בדואר דברים נחוצים, דברי התעוררות ששלחתי לכל הרבנים בארצות הברית, וכשהבאתי הביתה, עקב אותי המנהל (שהוא יליד ישראלי) של פארק הויז האטעל בבארא פארק שליד ביתי, ואומר לי יש לי לדבר אתך דבר שכואב לי מאוד, אולי אתה יכול לתת לי 5 דקות לשאול אותך השאלה הקשה. עניתי לו אני מוכן! כי בין כך אני עוד לא הולך לישון, נכנסתי איתו להאטעל, ומתחיל לשאול:

רבי! כמה אנשים הרג היטלער ימח שמו? עניתי לו, 6 מיליאן!

רבי! כמה אנשים הרגה מדינת ארצות הברית? (תמהתי על שאלה זו, כי לא הבנתי את כוונת השואל.)

ענה לי כי ארצות הברית הרגה 12 מיליאן אנשים.

איך?

ענה לי כך: כשבאו היהודים לארצות הברית אחרי מלחמת העולם הי' סכום מספר היהודים 6 מיליאן. כמה יהודים יש עכשיו בארצות הברית?

עניתי לו, 6 וחצי מיליון!

תשמע – הוא אומר לי – מה שאני אסביר לך:

אחרי מלחמת העולם כשבאו לכאן כל סוגי האנשים כמו איטלקים, שחורים, לבנים ועוד, לכל מחנה, מאז ועד עתה, הוכפל מספר האנשים, האט זיך געטאפעלט.

לדוגמא, האיטלקים היו אז 6 מיליון, עכשיו הם 18 מיליאן, והוא המצב עם האחרים, אולם היהודים היו אז 6 מיליאן ועכשיו הם 6 מיליאן, למרות שבדרך הטבע הי' מספרם של היהודים אמור להיות 18 מיליון. (ובהוספת העובדה שאצל היהודים ישנם הרבה משפחות ברוכות ילדים, הי' צריך המספר לעלות לכדי 40-50 מיליאן יהודים).

וכל אחד שותק ואף אחד לא אומר כלום!!!

אתה יודע רבי – ממשיך המנהל – שכל שעה 24 שעות ביום מתחתנים 6 יהודים עם גויות רח"ל, וכולם שותקים. אי אפשר לתאר גודל הכאב שצריך לכאוב לכל אחד, אם היו היהודים כפי המספר הנכון שהי' צריך להיות הי' לנו בישראל 40 מיליאן יהודים.

אני עונה לו, שצריכים לעשות פעולות גדולות ואסור לישן עד שנעצור את ההתבוללות הזאת.

ואמרתי אני יחשוב בלי נדר ונחשוב מה לעשות.

בלילה ההוא נדדה שנתי, ולא הייתי מסוגל לישון כלל, חשבתי וחשבתי עד שנכנס מחשבה בראשי: היות ואין לנו מספיק אנשים שיוכלו להחזיר בתשובה את כל האנשים, יש לנו רק עצה אחת והיא העצה של בעל החיד"א להדפיס בכתב את החיבורים על יסודי היהדות כמו שבת, תפילין, מזוזות, טהרת המשפחה ועוד, ולשלוח לכל יהודי בכל העולם, וכך ידעו כל עיקרי המצות עד שכולם יחזרו בתשובה ליהדות, כי אם אחד מקבל ספר ולומד בספר הזה ורואה השכר והעונש ונזכר איך שסבא שלו הניח תפילין והי' לו מזוזות ועשה סדר בפסח, הדבר יעורר אותו עד שעל ידי זה יחזור לשורשו.

והתחלתי תיכף ומיד לעשות החיבורים הנחוצים כמו על שמירת שבת, תפילין, מזוזות, ציצית ועוד. עשיתי את זה באידיש ולשון הקודש ואחר כך תרגמו את זה באנגלית.

כשגמרתי את כל הספרים הנחוצים באנגלית, והייתי מוכן לשלוח לכל המיליוני יהודים בארצות הברית (ואח"כ לכל העולם כולו), הלכתי לקאמפיוטער מעילינג קאמפאני גדול, וביררתי אם ישנה האפשרות להשיג בשבילי מכל ארצות הברית כל שם יהודי שם המשפחה או שם הראשון כמו גרינבערג, קליין, גרין וכדו'.

הסכימו, ואמרו שיכולים לסדר את כל הכתובות של היהודים בכל ארצות הברית.

ועתה הייתי כבר מוכן להדפיס ולשלוח לכל היהודים בכל ארצות הברית והעיכוב הוא רק הכסף, זאת אומרת היו צריכים 3 טשעקים:

1) טשעק אחד, לבעל המדפיס, שידפיס שני מיליון ספרים מכל ספרי.

2) טשעק שני למעילינג קאמפיוטער קאמפאני, שאמורה להכניס את הספרים במעטפה, להדביק את הכתובות ולשלוח בדואר.

3) טשעק שלישי למשרד הדואר.

על כן נסעתי לאחים העשירים הגדולים כשישבו שבעה רח"ל ל"ע אחרי פטירת אמם. לקחתי איתי את הרב שווייצער ממאנסי ושילמתי לו את כרטיס הטיסה, כשנסענו היו על המטוס 747 כל האנשים רק יהודים שנסעו אליו לנחם אותו, כי כולם קבלו ממנו כסף. אמרתי להרב שווייצער, הנה כל אלו האנשים נוסעים בעד כסף, ואנחנו נוסעים לומר לו תוכחה כדי להציל את כלל ישראל.

הגעתי לאחים העשירים ושוחחתי עם הגדול שבהם 20 דקות. אמרתי לו שאני עשיר מופלג יותר ממנו, והראתי לו חשבון שאני שלחתי יותר מ23- מיליארד מילים תוכחה בעולם, והסברתי לו כל הענין הנ"ל, והוספתי לו הסיפור מהרב מיכאל בער ווייסמאנדל שכתב ספר "מן המיצר", וכותב שעבד בגרמניא עם אדולף אייכמאן ימו"ז כדי להציל 40,000 יהודים, ואייכמאן ביקש דאלאר אחד לכל ראש יהודי, והרב ווייסמאנדל עבד קשה להשיג את הסכום הענקי הזה, וכתב שלש מכתבים לשלש רבנים, והמכתב השלישי כתב ביום כפור שחל בשבת, וכותב להרבנים אם אתם יכולים להשיג הסכום הזה נוכל בכדי להציל ה40,000- איש – טוב, ואם לא – דעו לכם שאתם חייבים על שהרגו אותם ולא הצילו אותם. סוף סוף הכסף הגיע אחרי זמן הקצוב שהי' צריך לתת לאייכמאן ימ"ש, וכבר לקחו את כל 40,000 האנשים לאושוויץ רח"ל.

ואמרתי לו שיעלה ההצלה הזאת דאלאר אחד לכל בן אדם להציל אותו, ואתה מחויב על פי ההלכה לעשות את זה. והוספתי לו שיעשה משרד מיוחד, והמעילינג קאמפאני יכניסו מעטפות בחבילות שאנשים ישלחו כסף למשרד שלו, ואולי ג"כ ירוויח מזה, והסכים. הוא הורה לי לשוחח על כך עם הגבאי צדקה שלו. דיברתי עם הגבאי צדקה שלו והסברתי לו כל הענין, והנ"ל הורה לי להתקשר אליו בעוד שבוע. עשיתי כבקשתו והתקשרתי אליו שבוע לאחר מכן, ואין עונה, ניסיתי להתקשר אליו יותר מ60- פעמים, עד שנוכחתי שאין בכוונתו לענות לבקשתי, ולא איכפת לו מכל הענין.

חשבתי בליבי הלא החיד"א אומר שצריכים להוכיח את חבירו בכתב, לכן כתבתי להאחים הנ"ל, ובמכתב הסברתי להם כל הענין, וכדי לקיים "הוכח תוכיח אפילו מאה פעמים" שלחתי אליהם 100 מכתבים, כל יום מכתב אחד, ולא ענו מאומה.

כעבור שנה בערך, התחיל הביליאנער הכי גדול בעולם לירד מטה מטה, עד שנשאר כמעט בעירום ובחוסר כל.

כמו כן שלחתי את אותם מאה המכתבים לעוד 15 מיליאנערים, וכולם, אחר שלא ענו אל המכתב, ירדו מנכסיהם רח"ל…

לכן יכולים לקחת מזה מוסר, שאם אנחנו רוצים שיהי' לנו הצלחה בכסף שלנו, אזי הדבר היחיד הוא שאנחנו צריכים לעשות אסיפה ולחשוב תחבולות איך להציל את היהודים, כל אחד מחויב וצריך לתקן קודם בעיר שלו, ואח"כ בכל העולם, כי כולנו ערבים אחד בעד השני – כל ישראל ערבים זה בזה.

אני מצידי מוכן לשתף ולהתייעץ אתכם, ויחדיו לעשות הפעולות הנחוצות והחזקות כדי להציל את כל היהודים כאן בארגנטינא.

– שאלה ו –

איך ומה הרבי חושב בענין השלום בארץ ישראל?

– תשובה ו –

אם נעסוק באמת להחזיר כל יהודי בתשובה, אז בוודאי שיהי' שלום, כמו שכתוב בתורה "הקול קול יעקב והידים ידי עשו", מפרשים הסה"ק כשהקול קול יעקב אז אין הידים ידי עשו, וממילא אם נחזיר את היהודים ליהדות וכולם יעבדו את השם, אז יהי' הקול קול יעקב ואין הידים ידי עשו שבני עשו לא יוכלו לשלוט על היהודים. ואז נזכה תיכף ומיד לגאולה האמיתית והשלימה, בב"א.

ואם תשאל למה אין שלום הלא ישנם הרבה יהודים וחברות שעוסקים בחזרה בתשובה, התירוץ הוא: א) שכל יהודי צריך לעסוק בזה ולא רק כמה חברות, ב) צריכים לדעת התכסיסי מלחמה איך ובאיזה אופן, כדי לעשות את זה באופן שיצליח, כי כמו במלחמה ישנם הרבה מיני תכסיסי מלחמה ויש ג"כ אויטאָמאַט  שעושה הכל באופן מהיר מאוד, כמו כן צריכים לעשות בענין הזה של החזרת היהודים בתשובה.

אנחנו צריכים לעשות כמו שעשה אברהם אבינו, שהי' מחזר אחרי בני אדם להכניסם תחת כנפי השכינה כמו שכתוב "ואת הנפש אשר עשו בחרן" ודרשו חז"ל שהי' אברהם מגייר אנשים ושרה מגיירת את הנשים.

בא וראה מה הרמב"ם כותב (הל' ע"ז פ"א ה"ג), וז"ל: כיון שהכיר [אברהם אבינו ע"ה את בוראו] . . התחיל לעמוד ולקרוא בקול גדול לכל העולם, ולהודיעם שיש שם אלוה אחד לכל העולם ולו ראוי לעבוד, והי' מהלך וקורא ומקבץ העם מעיר לעיר ומממלכה לממלכה עד שהגיע לארץ כנען והוא קורא, שנאמר ויקרא שם בשם ה' אל עולם, וכיון שהיו העם מתקבצין עליו ושואלין לו על דבריו, הי' מודיע לכל אחד ואחד כפי דעתו עד שיחזירהו לדרך האמת, עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות, והם אנשי בית אברהם, ושתל בלבם העיקר הגדול הזה, וחיבר בו ספרים, והודיעו ליצחק בנו, וישב יצחק מלמד ומזהיר, ויצחק הודיע ליעקב, ומינהו ללמד, וישב מלמד ומחזיק כל הנלוים עליו, ויעקב אבינו למד בניו כולם, והבדיל אחד ממונה כדי שלא תשכח הלימוד. והי' הדבר הולך ומתגבר בבני יעקב ובנלוים עליהם, ונעשית בעולם אומה שהיא יודעת את ה', עכ"ל.

ומובא במדרש ויקרא רבה פ"ה על פסוק שה פזורה ישראל, מה דרכו של שה לוקה באחד מאבריו וכולם מרגישים, ר"ל שדרכו של השה כל העדר מתחברים ביחד, וכשאחד לוקה ברגלו והיא עומדת יעמדו כולם, וכן ישראל, אם אחד חוטא כולם ערבים בעדו.

ואיתא במדרש שמות רבה (פ"ב, ב), וז"ל: אמרו רבותינו, כשהי' מרע"ה רועה צאנו של יתרו במדבר, ברח מנו גדי, ורץ אחריו עד שהגיע לחסית. כיון שהגיע לחסית נזדמנה לו בריכה של מים ועמד הגדי לשתות. כיון שהגיע משה אצלו, אמר, אני לא הייתי יודע שרץ היית מפני צמא, עיף אתה, הרכיבו על כתיפו והי' מהלך. אמר הקב"ה, יש לך רחמים לנהוג צאנו של בשר ודם כך, חייך אתה תרעה צאני ישראל. הוי ומשה הי' רועה. עכ"ל.

והחפץ חיים זצ"ל במכתבו על דבר מאכל כשר לחיילים, האריך בענין הערבות, ובסוף דבריו הביא מה דאיתא במד"ר ויקרא, משל לאחד שהי' מהלך בספינה ונטל מקדח וקדח בספינה, אמרו אנשי הספינה מה אתה עושה, אמר להם הלא תחתי אני קודח, אמרו לו, והלא אתה מציף עלינו את מי הים, אף כאן בענינינו, ישראל אחד חוטא וכולם נענשים.

עוד כתב שם החפץ חיים, וז"ל, ויתכן שלעתיד לבוא יתבעו לאחד על חֵלב ובשר חזיר, ויענה הלא נזהרתי בכשרות כל ימי ולא אכלתי משום חשש סירכא, ויענו לו הלא פלוני אכל והתביעה היא עליך ג"כ, שערבת בעדו בעת קבלת התורה. והלא אחז"ל באבל, עני שאין לו מה לאכול מותר לו לעשות מלאכה בצנעא לאחר ג' ימים לאבילתו, אבל אמרו חכמים, תבוא מאירה לשכניו שהצריכוהו לכך (והיינו שהי' להם לסייעו שלא יבוא לידי כך). והתם הוא רק איסור דרבנן, והכא הוא חיוב מלקות על כל כזית וכזית, ואיסור דאורייתא הוא אפילו על משהו.

עוד כותב שם: אנו אומרים באבינו מלכנו מחה והעבר פשעינו וחטאתינו מנגד עיניך, ואח"כ אנו אומרים אבינו מלכנו מחוק ברחמיך הרבים כל שטרי חובותינו, ואי' שטרי חוב חדשים, אלא הוא שטר חוב של ערבות, עיי"ש עוד באריכות. וכן כתב הצה"ק רבי הלל מקאלאמייע זי"ע בספרו משכיל אל דל.

ובפרשת קריאת שמע (ואתחנן ו, ה) כתיב ואהבת את ה' אלקיך וגו', ופי' חז"ל (יומא פו, א) שיהא שם שמים מתאהב על ידך (לחבירך, רש"י). והוא כמו אוהבו הנאמן של המלך, שמשתוקק לאַהב את המלך על כל בני המדינה, שיהיו הכל נאמנים בעבודתם למלך באהבה ובלב שלם.

ועי' בספר חרדים, תשב"ץ ורמב"ם, שמובא שם ג"כ בפירוש הכתוב ואהבת את ה' אלקיך, שידרוש לאחרים דברי כבושין עד שיאַהב אותו יתברך על בריותיו ויכניס בלבם אהבתו יתברך. וכמו איש נאמן האוהב את המלך, שהוא משתדל בכל כחו להכניע את האומות האחרות להכניסם תחת ממשלת מלכו.

ובספר הקדוש חובת הלבבות שער אהבת ה' פ"ו כתב, וכן מי שאינו מתקן אלא נפשו בלבד, תהי' זכותו מעוטה. ומי שמתקן נפשו ונפשות רבות, תכפל זכותו כפי זכיות כל מי שמתקן לאלוקים, כמו שאמרו חז"ל כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו, ואמרו משה זכה וזיכה את הרבים זכות הרבים תלוי בו שנאמר (דברים ל"ג) צדקת ה' עשה ומשפטיו עם ישראל, ואומר (משלי כ"ד) ולמוכיחים ינעם ועליהם תבוא ברכת טוב וכו', עיי"ש.

והחפץ חיים מסיים:

ולכן, אם לא נשים לב לקרב את אחינו בני ישראל בהנחת תפילין, שמירת שבת טהרת המשפחה וכיו"ב, הרי בודאי אשר מטעם ערבות הנה בבוא עת הפקודה יגיע לנו על זה עונש גדול ח"ו, כאילו אנו בעצמו לא הנחנו תפילין וחללנו את השבת ח"ו. ולפי זה, אף האדם השלם יכול להיות אשר לעתיד לבוא ידונו אותו על זה שלא הניח תפילין וכו', וכאשר ישאל בתמיה, מנין לי האיסורים הללו וחף אני מהפשעים האלה, ישיבו לו: האם לא ידעת כי כל ישראל חברים וערבים זה לזה, ואתה עמדת מרחוק ולא ראית להושיעם בהנחת תפילין, שמירת שבת, טהרת המשפחה וכיו"ב, וע"כ בוא וקבל דינך כיאתה לך.

מה שקרה בישראל לפני 40 שנה קורה עכשיו כאן בארגאנטינא ובכל העולם כולו.

אין חכם כבעל הנסיון. כשהייתי ילד קטן, בשנת תשי"ד-ט"ו, כשבאו לארצנו הקדושה אניות מלאות יהודים שומרי תורה ומצוה באמת, ילדים עם פיאות וכו', מאות משפחות ביחד על האניות "ציון" ו"שלום", והלכו כל הארגונים כמו "עלית הנוער", "מזרחי", הקיבוצים ואירגוני המיסיון והשמד למיניהם, שדרכם לחטוף ילדי ישראל ולהכניסם לבתי התיפלות שלהם, וחטפו את הילדים מאביהם ונתנו לאביהם מתנות יפות וכו', ואבי ז"ל תפס ג"כ הרבה ילדים וכך הציל אלפים מילדי ישראל משמד. והי' יכול להציל מאות אלפים ילדים, רק שלא הי' לו די ממון להחזיק את הילדים במטה, כסא שולחן וכו'. והלך לכל הרבנים ובתי-הדינים וביקש מהם שיתנו הוראה, שכל משפחה חרדית תכניס לביתה שנים או שלשה ילדים מהעולים. והרבנים אמרו אז, שהיות והאנשים באה"ק אין להם כעת מה לאכול, כי הי' אז שנים של רעב ואין די לאכול להילדים שלהם עצמם, ע"כ אי אפשר ליתן הוראה כזאת. ואבי ז"ל טען שיקצצו מהאוכל של הילדים שלהם קצת, כי הוא שעת השמד ר"ל כו'.

סוף דבר יצא מכל זה, שהלכו אז לשמד יותר ממיליון ילדי ישראל ר"ל, ואם היו מצילים אותם אז, הי' לנו כעת עוד הרבה מיליוני יהודים שומרי תורה ומצוות בלי גוזמא.

ואמרתי פעם לידידי – להבחל"ח – הגה"צ מוואידיסלאוו זצ"ל, אחר שאמר דרשה חריפה נגד הציונים כו', שהעבירו מיליון ילדי ישראל  לשמד (אז זיי האבן גע'שמד'ט א מיליאן אידישע קינדער) – אמרתי לו אז, שאינו נכון, דהן אמת שהם העבירו את הילדים על הדת, אבער מיר, די חרדישע אידן זענען שולדיג, מיר טראגן די גאנצע אחריות אויף דעם (אבל אנחנו היהודים החרדים אשמים בזה, ואנו נושאים את כל האחריות על זה). עס איז דעמאלט קיינעם נישט אנגעגאנגען מקרב צו זיין די דאזיקע אידן (לאף אחד לא הי' איכפת אז לקרב את ילדי ישראל הללו). קיינער האט זיי נישט געוואלט ארייננעמען (אף אחד לא רצה להכניסם אליו). אני ראיתי כל זה בעינים שלי, והרבה בארץ ישראל יכולים להעיד על זה. ועל זה צריכים אנו לומר "אבל אשמים אנחנו" על אחינו ילדי ישראל הנ"ל, אשר ראינו צרת נפשם של הורי הילדים הנ"ל בהתחננם אלינו בדמעות שליש על זה שאף אחד אינו עוזר להם להציל את ילדיהם ונפשם, וטענו שאם היו יודעים מה שקורה ב"ארץ הקודש", לא היו באים לשם כלל. ושאלו אותי: "הזאת היא ארצנו הקדושה, ארץ ישראל, אשר כל כך זמן השתוקקנו להגיע אליה"?!

עוד סיפרתי אז להגה"צ מוואידיסלאוו, אשר כ"ק אדמו"ר מסאטמאר זי"ע הי' אצלנו בבית כמה פעמים כשבא לבקר בארה"ק, ואבי זצ"ל סיפר לו, שאפשר להציל אלפי ילדי ישראל, ומה שנחוץ הם רק בנינים היכן להשכין את הילדים וליתן להם מזון ולבוש, כי הם ילדים חרדים אמיתיים, עם פיאות וכו' (עכט היימישע אידישע קינדער מיט פיאות וכו'). והאדמו"ר מסאטמאר עשה אז אסיפה עם כמה מהמנהלים שלו, וסיפר להם מה שאבי ז"ל סיפר לו, והחליטו לקנות ג' בנינים גדולים (שהיו אז באמצע הבני'), שעלו אז – בשנת תשט"ו – לסך מאה ושבעים אלף דולר, והבטיח האדמו"ר זצ"ל, שתיכף כשיחזור לארצות הברית, ישלח הכסף, וכך יוכלו להציל כמה אלפים ילדים. אבל כשהאדמו"ר מסאטמאר חזר לארה"ב, החליטה ההנהלה כי אין להם די כסף לנהל את המוסדות שלהם בארה"ב, ואיך יכולים הם לשלוח כסף כדי להקים מוסדות חדשים בארה"ק.

עבודת אבי זצ"ל היתה, שהלך בעצמו לכל מקום שהגיעו לשם היהודים העולים מרומניא ואונגארין (ליד חיפה), ודרש שם דרשות מלהיבות וקירב אותם והציע לההורים היכן לשלוח את הילדים שלהם, וחיזק אותם במצות שמירת שבת, והשיג עבורם כיסוי ראש, ציצית, תפילין, מזוזות ואירגן עבורם טהרת המשפחה וכו'.

זכורני היטב איך שאבי זצ"ל שלח אותי בין הזמנים, כשהייתי בן י"ג שנים, לילך מבית לבית ולעורר את היהודים לקיום המצוות ולראות מה הם עושים, והעולים האלו בכו ממש לפני, שגנבו מהם את ילדיהם ומסרו אותם לקיבוצים חילוניים ואין להם תלמוד-תורה, בית המדרש ומקוה וכו'.

וכמו כן הוא המצב כאן, בארגאנטינא, שאין איש שם על לב על זה שמאתיים אלף יהודים הולכים לטמיון ולמיסיון ר"ל, וד"ל.

ואספר לדוגמא, לפני עשרים שנה באו אלי בארצות הברית כמה מיהודי רוסיא, וטענו, שאין להם היכן לשלוח את הילדים שלהם, כי הישיבות שלנו מבקשים מהם 400$ לחודש עבור כל ילד. ואמרתי להם, שימסרו את הילדים שלהם להתחנך במוסדות ליובאוויטש. ודברתי אז עם כמה עשירים גדולים, ושאלתי אותם, למה לא בונים ישיבות ומוסדות עבור ילדי רוסיא שאלפים ורבבות מהם יוצאים לא-עלינו לתרבות רעה ח"ו, ואנחנו נצטרך ליתן על זה דין וחשבון כו'. והבטיחו לי לעשות דבר, אבל לעת עתה לא ראיתי שיעשו כמו שצריך על פי תורה, וסו"ס שנצטרך ליתן על זה.

– שאלה ז –

כמו שאנחנו עושים קידוש והבדלה ומניחים תפילין, כמו כן אנחנו רוצים שזוגות הצעירים (יונגע פאָרפאָלק) ישלחו את הבנים לתלמוד תורה!

 -תשובה ז-

כתוב בתורה בפרשת מקץ (מב, ו) ויוסף הוא השליט על הארץ הוא המשביר לכל עם הארץ, כל יהודי שומר ברית קודש הוא בבחינת יוסף שצריך לראות עם הכסף שלו יהי' שולט על הארץ שיחזרו בתשובה ויכניסו ילדי ישראל תחת כנפי השכינה.

מוכן לשתף פעולה

אני מצידי שאני גר בארצות הברית ואני חושב שאין עוד רב או בן אדם בעולם שיהי' כל כך מטופל כמו שאני מטופל עם צרכי הכלל במחשבה בדיבור ובמעשה, ואני גם כן ב"ה מטופל במשפחה גדולה, ואף על פי כן אני מוכן להתעכב כאן בארגנטינא אפילו לכמה חודשים בלי שום תשלום של שכר, רק כדי לעזור לכם (לנו) להציל את כל יהודי ארגנטינא מלרדת לטמיון ח"ו.

העצה

א. לעשות אסיפה של רבנים ועשירים ומנהיגי הקהילות להתייעץ איך לשתף פעולות מהירות על ההצלה הקדושה.

ב. גם אם אין לנו די כסף לעשירים לממן את ההצלה ג"כ נצליח בעזרת ה', כי בהצלת נפשות לא מסתכלים על עשירים בלבד. ועוד כי ישנם ב"ה יהודים תמימים זרע קודש ברך ה' שיעזרו, כמו שדוד המלך אומר בתהלים אל תבטחו בנדיבים בן אדם שאין לו תשועה, זאת אומרת  שאפילו בן אדם "שאין לו" ג"כ אפשר להיות תשועה על ידיו.

העצה לזה הוא כך: שכל קהילה יארגנו שכל אחד ששייך לקהילה יתן 18$ או 36$ לחודש בשביל הצלות נפשות, ולפי דעתי כל אחד מישראל שידע מה שאנחנו רוצים לעשות יתנו הרבה יותר, וכך אנחנו יכולים תיכף ומיד לעשות הפעולות הנחוצות עד שבעזרת השם נחזיר כל יהודי ארגנטינא בתשובה.

וכמובן כמו שיש להיצר הרע שבע שמות בכל ענין כמו כן יהי' להיצר הרע ג"כ כאן שבע שמות וזה אחד היסודות שאנחנו צריכים לדעת, שהיצר הרע יש לו 7 שמות, כמו שכתוב במסכת סוכה, ובכל מצוה שאנחנו רוצים לעשות יש לו שם חדש. ואקדים כמה משמותיו של היצר הרע שיהי' לו בענין של הצלת נפשות, כדי שכל אחד יבין בדיוק שהתירוץ הזה בא רק מיצר הרע.

התירוץ של היצר הרע של העשירים: א. אין לי כסף, המצב גרוע, ב. אין לי זמן אני עסוק כל היום, ג. בין כך ובין כך אני נותן יותר מדאי, ד. יש לנו היום כל כך הרבה שלוחים מישראל, ואין לנו מספיק כסף בשביל שלוחים. ה. אני צריך להחזיק את המוסדות שלנו ואין לי מספיק כסף לתת להמוסדות. ו. המלמדים לא קיבלו המשכורת שלהם זמן רב, ואיך אני יכול להתעסק בדברים חדשים, ז. אני עסוק כבר עם כל וועדי הקהילות, ואין לי זמן פנוי.

אלו שבע התירוצים של יצר הרע לעשירים. וכך היצר הרע יש לו די תירוצים מיוחדים לעסקנים, בני הכולל, מלמדים, פועלים ולאנשים פשוטים.

אבל צריכים לדעת כי הלכה ברורה בחושן המשפט בסימן האחרון (סימן תכ"ו) כתוב שכל אחד חייב להציל את חבירו אפילו בגופו וכל שכן בנפשו כמו שהאריכו בזה החיד"א, הבן איש חי, ורבינו חיים פלאג'י והחפץ חיים בספריהם, והמחבר הבית יוסף מסיים את הסימן הזה: והנזהר מהם תבא עליהם ברכת טוב.

ומי שמעוניין להביא לו כל המקורות מש"ס ופוסקים אני יכול לכתוב חיבור שלם על ענין הזה של הצלת נפשות.

אנחנו צריכים לדעת שיש חשבון בשמים על כל דבר, ואין דבר שלא משלמים על זה כמו שאנחנו רואים בפרשת השבוע (שמיני) שהילקוט מעם לועז כותב בשם המדרש בשעה ששלח הקב"ה את משה לילך לפרעה להוציא את בני ישראל ממצרים, הי' משה מסרהב ולא רצה לילך, והי' הקב"ה מפציר במשה שבע ימים בסנה, ובסוף שבעת ימים שהפציר בו השי"ת אמר:לא, כי אמר: שלח נא ביד תשלח, אז כעס הקב"ה על משה ואמר לו: יבא יום ואפרע ממך.

והנה עכשיו הגיע הזמן שנפרע ממנו, בשבעת ימי המילואים. שכבר ראינו בפרשה הקודמת שמשה הי' משמש בכהונה גדולה והי' מקריב הקרבנות שצוה הקב"ה להביא, בשבעת ימי המילואים, והי' משה סבור שהוא ישאר בכהונה הגדולה, וכשהגיע היום השמיני שהיו צריכים לחנך את המשכן שהי' יום ראש חודש, אז אמר לו הקב"ה: דע שאהרן ובניו הם שעתידים לשמש בכהונה, ואהרן יהי' הכהן הגדול ואתה תצא בחוץ כי אין לו חלק בכהונה. כשם שהקב"ה הפציר במשה שבע ימים ורק ביום השמיני יצא, אף המתין הקב"ה שבע ימים וביום השמיני הודיע לו שלא ישאר בכהונה גדולה.

נקח מזה מוסר השכל שהשם משלם מדה כנגד מדה, ואם אנחנו כל אחד מאתנו לא נקח על עצמנו לעשות פעולות חזקות תיכף ומיד, מי יודע מה שנשלם על זה.

ורבים השיב מעון – מי הוא היחסן הכי גדול בשמים?

המזכה את הרבים הוא ה"יחסן" הכי גדול בשמים

בספר "ישמח משה" על תנ"ך בהקדמה (קונטרס תהלה למשה דף י"א ע"ב), וזל"ק:

מבואר בזוהר תרומה דף קכ"ח ע"ב, ההוא זכאה בעי למרדף בתר חייבא וכו' בגין דיתחשב עלי' כאילו הוא ברא לי', ודאי איהו שבחא דיסתלק בי' יקרא דקוב"ה יתיר משבחא אחרא וכו', ועל דא כתיב באהרן ורבים השיב מעון, וכתיב בריתי היתה אתו החיים והשלום. ועיי"ש בדף קכ"ט ע"א כמה הפליגו שם כמה גדולים זכות הצדיקים שמחזירים רשעים בתשובה.

וכן שמעתי מאדמו"ח ז"ל, אשר סיפר לו מוזלל"ה, איך שפעם אחת נפגשו בעולם העליון רש"י ז"ל עם הרב הקדוש ר' איציקל מדראהאביטש, ושאל רש"י ז"ל [מאת] ר' איציקל, איזה זכות ומצוה יש לו לבנו הרב הקדוש ר' מיכל המגיד מישרים מזלאטשוב מה ששומע שמרעישין בכל העולמות עם בנו הרב הנ"ל. והשיב לו ר' איציקל הנ"ל, איך שלומד תורה לשמה. ולא נתקררה דעתו של רש"י ז"ל. ואמר לו עוד, שבנו הרבה לסגף את עצמו בתעניתים וסיגופים, וגם בזה לא נתקררה דעתו הקדושה. ואמר לו עוד, אשר הרבה בגמ"ח וצדקה ופיזר נתן לאביונים וכדומה, ועוד לא נתקררה דעתו. שוב אמר לו שרבים השיב מעון ועשה הרבה בעלי תשובה בעולם, ובזה נחה ושקטה דעתו של רש"י ז"ל, ונחה דעתו הקדושה מה שמרעישים אתו כל הפמליא של מעלה, ע"כ.

מובן, כי מעשה כזאת לא יוכל לספר אשר עיני בשר לו, ואך לאדם אשר עיניו משוטטות בעולמות עליונים שומע ורואה מה שלא ישמע לזולתו יוכל לספר כזאת. עכ"ל.

לא עליך המלאכה לגמור

באמת אנחנו לא צריכים לעשות רק פעולות ורצון טוב לשתף פעולה והשם יעזור כבר שנצליח, אם יש את הרצון הטוב ואהבת ישראל להציל כל אחד ואחד מישראל, אז בעזרת ה' נצליח, העיקר הוא שכל אחד צריך לקחת בחשבון שכל יהודי שלא שומר שבת ולא מניח תפילין ולא שומר טהרת המשפחה הכל על חשבונו, כנ"ל מהחפץ חיים, זה צריך לחשוב כל יום כשעושה בסוף היום את חשבון הנפש, ועל זה יצטרך לשלם. אבל עם הוא עוסק בענין ההצלה אז כבר לקח ממנו כל האחריות הגדול הזה, ולהיפוך הוא יקבל שכר כאילו הציל את כל העולם כולו, כי מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה.

ובזכות שנתחיל לשתף פעולות נחוצות להחזרת היהודים בתשובה, נזכה בקרוב ממש לגאולה האמיתית במהרה בימינו אמן.

-שאלה ח-

במי תלוי האשמה שהעשירים הגדולים ירדו לחלוטין מנכסיהם? האשמה תלוי בגבאי צדקה שהעשירים לוקחים גבאי צדקה והגבאי צדקה עושה מזה פרנסה, אבל הוא שוחט את העשיר כמו שהי' במצב עם העשירים ששלחתי להם המכתבים, שהעשירים חלק מהם לא קבלו ולא קראו את המכתבים רק הגבאי צדקה זרק אותם
לאשפה.

-תשובה ח-

אספר סיפור: דברתי עם עשיר אחד גדול (לא תלמיד חכם) שמחלק מאוד הרבה צדקה, לערך 50 מיליאן בשנה, וג"כ קנה הרבה תפילין ומזוזות לאנשים באמעריקא הלטינית ומחלק צדקה לכל אחד, והעשיר הזה הי' לו כמה בעיות, ואמרתי שאני רוצה לראות את המזוזות אם הם כשרות? הורידו כמה מזוזות ואמרתי לו שמזוזות האלו לא הייתי נותן אותם אפילו לעולי רוסיא, כי אינם שומרים כלום, וסיפרתי לו אח"כ סיפורים והלכות בענין מזוזה לערך שעה וחצי. ואמרתי לו שאני קניתי מזוזות חשובות לפני 22 שנה ואז שילמתי בשביל מזוזה אחת 90$, וכעת עולה מזוזה כזאת בערך 150-180$, וכשאני קניתי המזוזות האלו לקחתי מהאוכל שלי. תיכף ומיד ביקש ממני כתובת מסופר ירא שמים, ואמר שהולך לקנות מזוזות ותפילין חדשים (העשיר רצה לתת לי סכום גדול בשביל המבצעים להדפיס ספרים ולהחזיר יהודים בתשובה, רק אחד שהוא הבעל עצה שלו אמר לו מספיק בשבילו אלף דולאר.

מה קרא אח"כ? העשיר הזה דיבר עם גבאי צדקה שלו שהוא רב ונכד של אדמו"ר אחד, וסיפר לו מה שאמרתי לו בענין המזוזות והתפילין, והוא אמר לו, המזוזות האלו טובות, ואתה לא צריך חדשות. ופעל עליו שלא צריך כלום ונגמר הענין. וכל העבודה שלי עליו הי' לריק, רק בשביל רב אחד קל שבקלים ששכנע אותו שלא צריך מזוזות ותפילין כשרות, והכל בסדר.

פעם שנית כשנסעתי לשם רציתי ללכת אל העשיר עוד הפעם ולא רצה לקבל אותי, אבל נתן 200$, כפי שנראה לי שהרב הקל הזה אמר לו שלא יקבל אותי, שהוא פחד שאני יגיד לו מוסר.

סיפרתי כל זה, אך לפי האמת, אצלי זה לא חשוב אם הוא נותן או לא כי הכל מן השמים, השם ב"ה נתן לי כבר מיליוני דולרים להדפיס ספרים, ויעזור השם ממקום אחר כמו שכתוב במגילה, אבל מה שכואב לי הוא הקלות של המייעץ הזה שלא נתן לעשיר גדול כזה שקונה אלפי מזוזות לאנשים אחרים ולא אין הזכות שיהי' לו תפילין ומזוזות כשרות.

אצלי זה לא חידוש, כי כתוב בזוהר הקדוש ובאור החמה, כי לפני ביאת המשיח יהיו רב הרבנים ומנהיגי ישראל מהערב רב רח"ל.  (ולפי הזהר הזה אנו רואים בבירור לאיזה סוג הרב הקל הזה שייך).

והנה בפרשת בשלח כתבתי בביאור הכתוב מלחמה לה' בעמלק מדר דר, דהנה איתא בזוהר הקדוש על פסוק זה (דף ס"ז) מלחמה לה' בעמלק מדר דר, אמר ר' יהודה בכל דרא ודרא בכל דרין דאתיין לעלמא לית לך דר דלית בהו מההוא זרעא בישא וקב"ה אגח בהו קרבא, רבי יצחק אמר ועלייהו כתיב יתמו חטאים מן הארץ, עיי"ש.

עוד איתא בזוה"ק (ח"ב דף קכ:) דערב רב אינון יין דנתנסך לעכו"ם, ומנהון משומדים מינים ואפיקורסים משומדים לעבירות שבכל התורה כולה.

ובספה"ק אור החמה (פ' נשא בשם הרמ"ק) כתב וז"ל, הערב רב הם גויי הארץ נשמת החיצונים. ושם (על זוה"ק משפטים דף ק"כ ע"ב) וז"ל מלחמה לה' בעמלק שהם ערבוביא בישא שכולם נתערבו אלו באלו וזרע עמלק נתערב בהם ויש רשעי ישראל שהם נחשבים מכולם שהם פריצי ישראל מהרסיך ומחריביך ממך יצאו וכו'.

ובבני יששכר (מאמרי חודש אדר) כתב, כתות הערב רב אשר בקרבנו הם יושבים, מינים מוסרים אפיקורסים, הן המה משורש עמלק הדעת דסטרא אחרא ער"ב ר"ב גימטריא דע"ת כאשר תראה בדורות הללו אשר בעוה"ר נתרבה האפיקורסות, וגם אותן דקיימין כלי חמס על ישראל לפשוט את עורם מעליהם בעצות רעות בחוקים לא טובים וד"ל, ע"כ. ועיין בספה"ק תולדות יעקב יוסף פרשת נשא.

ובזוהר חי פרשת בראשית (דף קי"ג) כתב וז"ל, ועתה רוב הדור עם הראשים שלהם הם מערב רב, ע"כ.

ובספר דברי חיים בהשמטות לפרשת ויקהל כתב וז"ל, דלפני ביאת המשיח יהיו רוב הרבנים מהערב רב כו', וז"ל הדברי חיים שם: כי ישראל בעצמן קדושים אך הערב רב כל חסדים דעבדי לגרמייהו עבדו כנראה בעליל שהרבנים והחסידים והבעלי בתים שבדור המה בעוה"ר רובן מערב רב ורוצים לשרור על הציבור וכל מעשיהם רק לגרמייהו לקבל כבוד וממון ולכן אין להתחבר רק אם עובדים באמת שמוסרים נפשם לד' לא לקבל שום תועלת לעצמם, ע"כ עיי"ש עוד[I].

ונמצא מכל זה דברים נוראים, דרוב הרבנים ובעלי בתים הם של הערב רב, וצריכים ללחום נגדם במלחמה גדולה, ובעוה"ר לא די שאין נלחמים נגדם אלא הרבה אנשים יש להם קשר אתם ובונים להם בנינים ופלטרין גדולים, ונותנים להם ממון כסף רב, ויש להם שם כבוד ויקר וגדולה, והצדיקים האמיתיים המקושרים לה' יושבים בעניות ל"ע וא"א להם לפעול ולעשות לצרכי שמים כראוי, להרבות פעלים לתורה וליראת שמים.

ועל פי זה אפשר להבין מ"ש בספה"ק היכל הברכה (בפרשת ואתחנן הנ"ל על פסוק הטיבו וגו') וזה לשונו: "ואני תמהתי על בעלי בתים הכשרים למה ישנו כל הלילה ויבלו ימיהם בהבל, למה לא יעמדו באשמורת לומר תהלים וחצות כפי כחם ואחר כך ילכו להתפלל מלה במלה בכוונת הלב, כל חד כפום שיעור דיליה, ואם הוא בר הכי ללמוד על כל פנים משניות, למה ימנע עצמו מזה ולומר איזה דפין מן הזוהר הקדוש כי כל דיבורים אלו הם קישוטי הנפש חיים לנפשו, למה לא ילחם עם חלק הרע שבנפשו המונע אותו בחכמות זרות ואם ההתחלה יהיה לו קשה שלא יטעום אלא מרירות, סופו יהיה לו אור וחיות ומתיקות וחיים לנפשו בזה ובבא וכו'. ואם יסמוך בעל הבית הכשר שהוא מתומכי התורה בוודאי אין דבר גדול בעולם מן מי שהוא תומך התורה אבל זעירין אינון, ועוד שיש הרבה טועין ומטעין ואם אין לו זכות לא יזכה לזה אלא ידבק עצמו בשד יהודי שהוא תלמיד חכם, והרבה צריך בקשות ורחמים בבכיה שיזכה לדבק עצמו בתלמיד חכם אמת וצדיק, ולזה לא יזכה אלא על ידי זכיות הרבה ותפלות ותחנונים כי מן השמים אין נותנים שום דבר קדושה ומצוה אלא על ידי זכות הקדום וטורח ובקשות ותפלה" ע"כ.

והכוונה במ"ש ואם אין לו זכות לא יזכה לזה אלא ידבק עצמו בשד יהודי שהוא תלמיד חכם, י"ל ג"כ כנ"ל, דיכול להיות שהוא תלמיד חכם אבל עדיין יכול להשתייך ח"ו לכת הערב רב והסטרא אחרא רח"ל, וע"כ צריך לזה זכיות הרבה ותפלות ותחנונים שיזכה לדבק עצמו בתלמיד חכם אמת וצדיק, וד"ל.

וכמה נוראים הדברים שכתב בספה"ק תולדות יעקב יוסף (פרשת נשא, ד"ה העולה) וז"ל:

"העולה מזה דראוי העושר לילך אל החכם לקבל ממנו חכמה כמו שהחכם הולך אצל העושר לקבל ממנו חסד מעשרו כי זה תכלית הבריאה כמ"ש במדרש (שוחר טוב) (תנחומא משפטים ט') על פסוק ישב עולם לפני אלקים ר"ל שאל שיהיה כולם שוין בעושר וחכמה שלא יצטרכו לקבל זה מזה, והשיבו רוח הקדש אם כן חסד ואמת מן ינצרוהו, כי במה יזכה זה עם זה, משא"כ עכשיו החכם מקבל חסד מהעושר והעושר מקבל מן החכם תורה וחכמה הנקרא אמת, ובשכר שמשפיעים זה לזה בחכמה ובעושר כך מלמעלה יורד השפע וכמ"ש בש"ס ולמוכיחים יונעם ועליהם תבוא ברכת טוב, כל זמן שתוכחה בעולם ברכה בעולם וכו' (תמיד כ"י ע"א) ור"ל שגורם שפע כנ"ל, וכמ"ש בתיקונים (תיקון מ"ד) יעו"ש".

"ובזה יובן חסד ואמת נפגשו, ר"ל כשעושין להשפיע זה לזה החכמים מקבלין חסד מהעושר והעשירים שומעין חכמה ומוסר הנקרא אמת מהחכמים שהוא עיקר התכלית כמ"ש חסד ואמת מן ינצרוהו כנ"ל, אז גורמים לייחד ב' מדות הגורמין שפע וברכה בעולם, וזהו צדק ושלום נשקו" וכו'.

"ובזה יובן דברי נעים זמירות ישראל בפתח דבריו, למה רגשו גוים ולאומים יהגו ריק יתיצבו מלכי ארץ וגו' ור"ל שלא אמר זה דרך תרעומות להתרעם למה רגשו וכו' רק שאמר דרך מוסר לעמו ישראל בטוב טעם ודעת להבינם למה רגשו גוים ולאומים יהגו ריק להתעולל עלילות בריק והבל על בחירי אומה ישראל, כאשר באזנינו שמענו עלילות שונאינו בכמה מיני תחבולות אין מספר להעלותן אשר האומות מעלילין והם המוני האומות הנקראים גוים שרגשו וגם השרים של המדינה מאומות העולם הנקראים לאומים יהגו ריק, היאומן כי יסופר להאמין מחכמי אומות העולם על דברי הבל וריק כזה, אבל זה נמשך מצד כי יתיצבו מלכי ארץ מאן מלכי רבנן (גיטין ס"ב ע"א) שמעמידין על פי השר שארץ שלו, וזה שנצב לרב שנקרא מלך על פי מלכי ארץ שהארץ והעיר שלו אחר חורבן הבית [ותיבת מלכי משמש לכאן ולכאן] ויתיצבו מלכי ארץ ורוזנים שהם המנהיגים של הרב הנ"ל נוסדו יחד על ה' ועל משיחו, כי מיד יועצים עצות על ה' בענין מאכלות אסורות להעביר שוחטים טובים ולהעמיד רעים לפי רצונו וכיוצא בזה לפי מה שראתה עיני ועל משיחו שהם הלומדים העוסקים בתורה ועבודה איך לגרשם מהעיר ולבטל מנין שלו יעשו כעובדא דאחז המלך שאחז בתי כנסיות ובתי מדרשות ואמר אם אין חכמה אין הקב"ה משרה שכינתו בישראל שנאמר חתום תורה בלימודי וכו' (ישעיה ח'),  ננתקה את מוסרותימו ונשליכה ממנו עבותימו, ור"ל כי עצתם איך להשליך עבותות האהבה שבינם לבינו ית' ע"י שיש להם מקום מיוחד להתלמד ולהתפלל ולהסיר מוסרותימו שע"י תורה ומוסר כולם נכנעים לפניהם ולהסיר עול מעלינו זהו תוכן עצתם".

"והנה באלו יש ב' כתות כנ"ל שיש יראי השם לשם שמים וכנ"ל, ובזה אמר יושב בשמים ישחק ר"ל כי זה שהוא ברום המעלות בשמים שכבר נתקשר באהבה ית' גם עתה ישחק וישמח ולא יחוש כלל לעצתם, משא"כ אד' ילעג למו, כי כת ב' הנ"ל שהי' במדרגה תחתונה הנק' אד' כנודע שלא היה לשם שמים רק ליטול את השם שהוא מחסידי ארץ, וכעת שרואה שיועצים עליהם הרוזנים וכו' מיד הוא עצמו ילעג למו על היראים כדי שלא ימצא בו שום דבר מחסידים שלא ילכד בעצת רוזנים, וזה הוא השמירה של מעלה לבל יכנס פנימה כל מי שיהי' כי מי שאינו הגון אז ידבר אלימו באפו ובחרונו יבהלמו כדי שיהיו נרפים מהתורה והעבודה לכוונה הנ"ל, אבל ואני נסכתי מלכי על ציון  הר קדשי, ור"ל שדוד אמר על עצמו ואני שעמדתי בנסיון כל הבזיונות והשפלות וכעת אני נסכתי מלכי שאינו נצב ממלכי ארץ עפ"י השררה רק ואני נסכתי מלכי שהוא אלקי עולם ה' על ציון הלומדים המצויינים בהלכה שעיקר מלכותי ונסיכותי הוא על הלומדים העוסקים בתורת ה' ועבודתו כמ"ש חבר אני לכל אשר יראוך וכו' (תהלים קי"ט) ועל זה הוא סמוך לשון חיבור כמו ועליו מטה מנשה (במדבר ב') כי הם נטורי קרתא (פתיחתא דאיכ"ר א') וא"צ לומר שלא לגרשם מהעיר רק שהם עיקר ממשלתי. וגם על הר קדשי שהם ראשי קציני אלופי ישראל שהם נקראים הר והם גורמים קדושתו כמ"ש (דברים ב') ויהי כאשר תמו וידבר ה' אלי שאין קדושת שמו על נביאים כי אם בזכות ישראל ומה שהעמיד ית' אותי לנסיך ומלך הוא בזכות ישראל שהם נקראין קודש ישראל לה' ראשית תבואתו (ירמיה ב') וחס על כבודם שיהיה להם רועה נאמן לבל יגיס דעתו עליהן כמו שאמרו (יומא כ"ב ע"א) אין ממנין פרנס על הציבור אלא אם כן קופה של שרצים תלוין אחוריו", עכלה"ק הנוגע לענינינו.

רואים אנו ג"כ מדברי התולדות יעקב יוסף שהצדיקים ועובדי ה' יושבים בעניות ובדחקות משא"כ אותם שדורשים רק כבוד עצמם יושבים על מי מנוחות ולא חסר להם כלום וכנ"ל.

ולכן צריך באמת סייעתא דשמיא גדולה לזה, שתהי' הצדקה שנותן באופן ראוי והגון, שיתן לעני הגון ת"ח וירא שמים שאינו שייך לכת הערב רב רח"ל.

המכתב שכתבתי לרייכמאנים

וועד המרכזי העולמי לקיום היהדות

מכתב למוהר"ר משה רייכמאן ני"ו

בס"ד

החיים והשלום וכל טוב סלה אל כבוד ידידי היקר הנגיד הנכבד המפורסם בכל אפסים במעשי צדקה וחסד שלו, הטוב והמטיב לאחרים המו"מ בתוי"ר כש"ת מוהר"ר משה רייכמאן ני"ו.

נאמר בתורה "וכשלו איש באחיו" כתוב על כך הגמרא שילדי ישראל ערבים אחד לשני ועבור כל הכלל כולו, כך הוא ברוחניות וכך הוא בגשמיות. עוד כתוב בגמרא שעיקר הערבות נאמר בענין התוכחה, שכל יהודי נושא באחריות על כך שיכול למחות ואינו מוחה, הן על היחיד והוא הדין אם יכול למחות או לפעול אצל כלל ישראל הוא מחוייב בכך, ובאם אינו עושה כך, אזי כל האחריות והאשמה מוטלת עליו כאילו הוא עשה את העבירות שהיה באפשרותו למנוע או שהי' יכול לפעול שיעשו כמצות התורה (שבת נד., קי"ט:, חנוך מצוה רלט, יורה דעה שלד-מח, ילקוט שופטים סח, מדרש תנחומא משפטים, מדרש תנחומא חקת, אותיות דרבי עקיבא א, רש"י סוטה מא: אבות דרבי נתן פרק כ"ט, מערכי לב דרוש אות ע', דף קנ"ז, וספר יד ימין חלק ב, דף יג, ועיין באריכות בספר שאלות ותשובות מהר"ם שי"ק אורח חיים סימן שג והלאה), ובענין שכר המוכיח. עיין בזוהר הקדוש חלק א, כט:, ראשית חכמה שער הקדושה פרק יב בשם מהר"י אבוהב, תמיד כח., ויקרא רבה כה, ילקוט רות על הכתוב וימת אבימלך, אבות דרבי נתן פרק כט, חומת אנך פרשת נח, סנהדרין קא:) כו' כו'.

הנני פונה אליכם, ר' משה רייכמאן שליט"א, בבקשה גדולה לטובת הכלל!!!

כבודו ידוע כאחד שנושא עליו את עול הכלל, מוסדות התורה והחסד, ולכל אחד ואחד בלי שיעור; עשיר במצוות וזכיתם מן השמים לעזור לכלל ישראל, השם יתברך נתן לכבודו פקדון, וכבודו מבין איך להשתמש בפקדון זה, על כן הנני פונה אליכם בבקשה גדולה של הצלת נפשות ישראל, ובלי שום ספק בכוחכם להוציא זאת מן הכח אל הפועל.

1) יש לנו למעלה ממאה מתנדבים שעובדים זה שנים להציל את כלל ישראל, 7 מיליון יהודי אמריקה וכן גם יהודי ארץ ישראל ובכל העולם כולו. העבודה מתבצעת שנה בשנה תמידים כסדרם. כבר פעלנו בעזרת השם יתברך גדולות ונצונות, אבל האפשרויות מוגבלות, החובות תופחים מיום ליום ואין בכוחנו להמשיך.

ניסינו לעשות משהו בין אחינו בני ישראל, אבל העזרה שקבלנו קטנה לעומת ההוצאות המרובות הרובצים עלינו בהווה ומה שעלינו לעשות בעתיד כדי להציל מספר נפשות כמה שאפשר.

פונים אנו אל כבודו בבקשת עזרה, וזאת למודעי שאין בכוונתנו חלילה בבקשת עזרה כספית בשביל עצמנו כדי שנוכל להמשיך לעבוד, לא! לא ניקח מכבודו פרוטה אחת. כוונתנו כולו לשם שמים. לא צריך ואין בכוונתנו שיגיע פרוטה אחת אלינו ישירות, אלא שכל החשבונות של ההוצאה וההכנסה  של הפצת תורה ויהדות יגיעו ישירות אל כבודו, וכבודו ישלם עבור ההדפסה, כריכה, הוצאות דואר, חברות מחשבים לשלוח את כל הספרים המיועדים להחזיר בתשובה את כלל ישראל.

2) זכרו! בטוחים אנו בעזרת השם יתברך שביכולתנו להחזיר בתשובה חלק נכבד מכלל ישראל ממליוני יהודים. יש בידינו די הוכחות על כך, ומחוייבים אנו לפעול בזה על פי התורה כפי שכותב החפץ חיים בספרו "נדחי ישראל" וכזה כתבו גם כל גדולי ישראל באריכות וכו'.

3) ב"ה אני לא חי באשליות ודמיונות, כי בעזרת השם יתברך הדפסתי ספרים והוצאתי לאור מליון וחצי עותקים, והפצתי אותם בחנם בכל העולם כולו, ואלפי המכתבים שקבלנו יוכיחו. לאחר עבודה קשה ומפרכת של 18 שנה הוצאנו לאור קרוב ל-350 מיני ספרים לזכות הרבים, המקיפים את יסודות הדת. ההבדל הוא, שכל עבודתי שעבדתי במשך 18 שנה אתם יכולים לפעול עשר פעמים ככה ביום אחד, כי השם יתברך נתן בידכם היכולת, ומכם יתבעו באם לא תעשו זאת ח"ו, ויש קונה עולמו בשעה אחת. באמת הייתי צריך לנסוע לכבודו, ולשוחח על כל הענין בפרטיות בכובד ראש ובאחריות כפי שדורש ענין גדול כזה, אלא היות שכבודו על פי רוב לא נמצא בביתו וקשה להגיע אליו, על כן הנני כותב מכתב זה, כתבתי כבר בעבר הרבה מכתבים וכנראה שלא הגיעו לידי כבודו. על כן באתי לידי החלטה להסיר מעלי את האחריות שיתבעו ממני לאחר 120 שנה שיכלתי להציל רבים מתוך ה-7 מיליון יהודי אמריקה ומהעולם כולו ולא עשיתי זאת, ובאם אשאל איך ובמה? הרי אין לי אפילו פרנסה? והנני עוסק כל ימי לזכות הרבים? ישיבו לי מן השמים, מדוע לא דפקת בדלתות העשירים שקיבלו את ממונם מן השמים בתורת פקדון כדי להפיץ תורה ויהדות.

אשיב, העשירים אינם משוכנעים בכך, הם חושבים שהכסף שייך להם.

וגם שאינם מאמינים, כי מורגלים הם לכל מיני שקרנים, ואינם מאמינים אפילו כשאחד אומר אמת, ואינם מטריחים עצמם לבדוק את האמת.

ישאלו אותי, האם ניסית אצל העשירים בעלי לב טוב וחוש מפותח של צדקה וחסד בדוגמת רייכמאן?

אענה, כן.

ישאלו אותי, האם עשית ככל שביכלתך? כידוע לך שהעשירים עסוקים מאד וכשמזכירים להם פעם או פעמיים עדיין אינם זוכרים!

אי לכך, החלטתי לשלוח כמה מכתבים בכדי להסיר ממני את האחריות הגדולה הזאת הרובצת עלי, כל זמן שלא ניסיתי את הכל והשומע ישמע ועליו תבוא ברכת טוב, ואני את נפשי הצלתי!!!

על כן החלטתי לשלוח אליכם בעזרת השם יתברך 101 מכתבים כפי החיוב של תוכחה על פי תורה, ואקח אתי את כל המכתבים האלה לאחר 120 שנה, להראותם לפני בית דין של מעלה שפעלתי כסדר לעורר את כבודו ברחמים ובתחנונים בכל לשון של בקשה, בכדי להציל את שבע מליון היהודים ולא הי' מי שיעזור בידי ולכן לא עשיתי יותר ממה שעשיתי.

אספר לכבודו מעשה נורא שנדפס בספר "מן המיצר" (וגם בספר "קראתי ואין עונה" דף 64), שהגה"צ מורנו הרב ר' מיכאל בער ווייסמאנדעל זי"ע עשה בעת מלחמת העולם השניה להציל 50.000 יהודים מטשכוסלובקיה (חוץ מעוד 40.000 שכבר נשלחו אז לדאבוננו), לבל ישלחו אותם לתאי הגזים רחמנא ליצלן והיה צורך ב-50,000$ כדי להצילם, 25,000$ הוא השיג בעצמו על ידי עבודה קשה ומפרכת זמן רב והעביר את הכספים לראש הנאצים בטשכוסלובקיה (על ידי השליח של ראש הנאצים) בכדי לעצור את משלוחי היהודים לתאי הגזים, ובטוח היה שיעלה בידו להשיג את שאר הכסף של עוד 25,000$ שהיה אמור להגיע לידי הנאצים עד 7 שבועות. למעשה הוא עבד יומם ולילה בעזרתם של עוד כמה יהודים בעלי מסירות נפש, ולא עלה בידו להשיג את הסכום, ובינתיים דחה את הרשעים בתירוצים שונים.

לפועל לא השיג ר' מיכאל בער זצ"ל לאחר שלושת החדשים את הכסף, מאף ארגון באמריקה ובשווייץ (שהיו אמורים לעזור ליהודי אירופה), והנאצי ימח שמו אמר בפעם האחרונה כי יחכה רק עד יום כיפור ובאם לא מקבל את הכספים עד אז הוא שולח, רחמנא ליצלן, את 50,000 היהודים הנותרים לתאי הגזים.

ערב יום כיפור צורר היהודים עשה את אשר הבטיח ושלח משלוח של שלושת אלפי יהודים לפולין, כשראה הגה"צ ר' מיכאל בער את המצב הנורא וכסף עדיין אין, שלח מיד בליל יום כיפור (בזמן של כל נדרי) שלושה טלגרמות לשלושה רבנים חשובים, אחד הרבנים היה הרבי מסאטמאר זצ"ל (יתכן שעד אז לא נתנו לו את הדואר בענין זה) שהוא מוכרח מיד את הכסף, כי זה פיקוח נפשות של עשרות אלפי יהודים שמצפה להם יסורים נוראים ולאחר מכן המוות רחמנא ליצלן. המכתב נפתח במילים "על דעת המקום ועל דעת הקהל", בשמו של הרב מנייטרא הוא מזמין אותם למחרת ביום הקדוש לבית דין הגדול בגלל החיוב שלהם לעזור ליהודי סלובקיא שעומדים להישלח לתאי הגנזים חס ושלום ובגלל הכסף שאינו נשלח אי אפשר להצילם, והכל על אחריותם. הרבי מסטמר זצ"ל שלח מיד ביום הקדוש את הכסף וזה הגיע יום אחד לאחר יום הכפורים, אבל זה כבר בא מאוחר מדי כי המשלוח האחרון עם 3000 יהודים כי הם כבר היו בדרכם לתאי הגזים באושוויץ לא עלינו רחמנא ליצלן. והרשע לא רצה בשום אופן, לאחר כל הבקשות והבכיות, להחזירם, הוא אמר כי סובבתם אותי בכל מיני תירוצים שקריים וליצנות, מעתה ואילך אם תעמדו בהבטחתכם טוב ואם לאו גם אני לא אעמוד בהבטחתי. עד כאן הסיפור.

ר' משה היקר שליט"א, תובעים מן השמים משנינו ביחד שאנחנו חייבים להציל את מליוני היהודים באמריקה, אירופה וארץ ישראל כו' ושנינו יחדיו בכוחנו לפעול בעזרת השם יתברך. באם נעשה זאת אשרינו שזכינו לכך, ובאם חס וחלילה לא נעשה זאת אזי יבואו בטענות לשנינו בלבד ולא לאף אחד, כי רק אנו יכולים לפעול זאת, אני עם הצוות שלי שמוכן לעבוד כולו לשם שמים בלי שום תשלום, ואתם עם כספכם שהשם יתברך נתן לכם לפקדון.

זכור! לא יהיה לכם פתחון פה ותירוץ שלא ידעתם מכך או שלא היה לכם זמן לכך! כי במחצית השעה ביכולתכם לתקן הכל ולהציל את כל שבעה מליון היהודים, את כל השאר אקח אי"ה על כתפי הצרים, ואתם תבואו אל המוכן. עליכם רק לקצור את הפירות. אנא תארו לכם שאני בא בהצעה שתקנו את כל מנהטן בחמש ביליון דולר, כמה זמן הייתם נותנים בשביל דבר זה? ותוכנית זו שלנו היא גדולה מליון פעמים, כמה זמן צריכים לתת לכך.

זכור! אינני עובד על מנת לקבל שכר, אך ורק בגלל יראתי מהשם יתברך שיתבע אותי ביום הדין הגדול והנורא, מדוע לא הצלת את כל הנשמות הטועות שלא היה להם רועה ומחנך שידריך אותם אל הדרך הישרה, ואתה ידעת מכך ובידך היה להצילם ולא עשית מאומה, על כן עליך למסור דין וחשבון!

כפי השמועה, הציל אביך עיר שלמה של יהודים ועל ידי כך זכה לעשירות לדורות.

ועליכם להבין מה פירוש להציל יהודי וכל שכן מספר גדול כל כך של מליוני יהודים.

באם כבודו זקוק למקורות בהלכה שמחוייבים אנו לעשות זאת, אפשר להביא את כל הפוסקים ראשונים ואחרונים, אבל הנני מבין שכבודו תלמיד חכם ומבין מעצמו ש"מי שיש בידו למחות ולא מיחה, להחזיר את ישראל בתשובה ולא החזיר אז כל הדמים הנשפכים אינם אלא על ידו", כלשון חז"ל, ואי אפשר להתעלם מדברי האזהרה של חז"ל הקדושים.

אפשר להביא בכתב את כל אשר פעלנו בעבר, ותוכניותינו להבא בעזרת השם יתברך, ועזרתכם על ידי שתהיו שלוחו של הקב"ה יוכל להכפיל ולשלש את כל הפעולות, ואין ברצוננו לכתוב באם חס וחלילה לא, שאז אף עבודתינו שעד עתה נמצאת בסכנה, ועל מי האחריות?

תקותנו לשמוע מכבודו בקרוב, כי כל יום הוא פסידא דלא הדרא.

הכו"ח מתוך צער ושבירת הלב

וועד המרכזי העולמי לקיום היהדות

ה"ק שלום יהודה גראס

אבדק"ק האלמין יצ"ו, ברוקלין נוא יארק

 

[I]) ועיין ברעיא מהימנא פרשת נשא וז"ל, א"ל רעיא מהימנא באומאה עלך בשמא דיקו"ק לא תאחר בכל יכולתך דהא אנא בצערא סגי, ויפן כה וכה וירא כי אין איש עוזר לי לאפקא לי מהאי צערא בהאי גבורה דאתמר עלי ויתן את רשעים קברו, ולא אשתמדוען בי ואני חשיב בעינייהו בין רב רשיעייא ככלב מת דסרח בינייהו דחכמת סופרים תסרח בינייהו בכל קרתא וקרתא ובכל אתר דישראל מפוזרין בין מלכוון ואתהדרו אינון ערב רב רעיין על ישראל עאנא דקב"ה דאתמר בהו ואתן צאני צאן מרעיתי אדם אתם ולית לון יכולת למעבד טיבו עם ת"ח, ואנשי חיל ויראי חטא מסובבים מעיר לעיר ולא יחוננו, ומחרימין ערב רב בינייהו ולא יהבין לון באתרין סגיאין אלא דבר קצוב דלא יהא תקומה לנפילו דלהון ואפי' חיי שעה, וכל חכמים ואנשי חיל ויראי חטא בצערא בדוחקא ביגונא חשיבין ככלבים, בנים המסולאים בפז איכה נחשבו לנבלי חרש בראש כל חוצות, דלא אשכחו אכסניא בינייהו, ואינון ערב רב אינון עתירין בשלוה בחדווא בלא צערא בלא יגונא כלל, גזלנין מארי שוחד דאינון דיינין רישי עמא, כי מלאה הארץ חמס מפניהם, עלייהו אתמר היו צריה לראש, באומאה עלך זמנא תניינא, ע"כ.

 

 

 

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*