logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

Amazing real story- Rabbi Rami Levy & 15 year old boy who experienced clinical death describes what he saw in Heaven (Shamayim) and what's to be happened if we do not repent

סולם- ראשו מגיע השמימה סולם של תלמידי חכמים צילום- shutterstock

 Clinical Death – 15 year old boy describes what he saw in Heaven

https://www.youtube.com/watch?v=AJynlrKfsCE

 להורדה: תמלול עדות הנער -באנגלית

Gog and Magog – video – transcription -first 39 minutes

פצצה גרעינית שלא היה עוד בעולם חדש חדש חדש

https://www.youtube.com/watch?v=AJynlrKfsCE

חוקרת מארהב

Old Natan's Near Death Experience

The first 38 minutes translated of the amazing story that
at has shaken up Klal Israel. 15 year old Natan that claims he experienced clinical death for 15 minutes, tells his story and describes what he saw in Shamayim and what's to be in the coming days if we do not repent. Very powerful messages.

סולם- ראשו מגיע השמימה סולם של תלמידי חכמים צילום- shutterstock

כי לא ידח ממנו ידח_1

כי לא ידח ממנו ידח_2

כי לא ידח ממנו ידח_3

כי לא ידח ממנו ידח_4

כי לא ידח ממנו ידח_5

כי לא ידח ממנו ידח_6

לא ידח ממנו נידח- תמלול עדות הנער- חלק 7

ספר נבואות הילדים – חלק 8

הקדמה לספר כי לא ידח ממנו נידח

אור-הזוהר-205 הרב יוחנן באנון זצל

פצצת אטום3

עדות נער בן 15 על מוות קליני

**NOTE TO TRANSLATORS: The text highlighted in yellow is a sample introduction in English. You can use it or adapt it as you wish. The transcription of the video is below the introduction, beginning on page 3

 

For GOOGLE: 15 year old boy describes clinical death experience – visions of Gog and Magog – war and Redemption – with Rabbi Rami Levi

Chilling Testimony – Redemption

Summary: A 15 year old boy who experienced clinical death few days ago reveals we are in the course of Gog and Magog and the redemption.

The name of the boy is Nathan whom recently experienced clinical death. Nathan is a regular Israeli 15 year old teenager from a secular background and never learnt in Yeshiva.  He wasclueless about the most simple Jewish things such as Tzizit.  Nonetheless he describes from his experience exactly as is written by the prophets and in the holy books regarding the end of days.  After his near death experience, he went to a Rav and told him his frightening experience and asked him for a Kipa and Tzizit.

The young man was referred to  and was asked to describe what he experienced.  Nathan told the Rav he saw the entire process of the "Gog and Magog" war and the redemption.  The following are some of the things he said regarding the near redemption (he explained he saw it on a gigantic movie screen in heaven):

The beginning of Gog U'Magog began three days before the Rosh HaShana, September 11, 2015 or lunar calender 27 Elul 5775.

One of these days, there will be a security breach that will cause riots to erupt leading to severe civil unrest.  This will burst into a war and will be all over the news internationally. Everyone will know and understand it.  **

Israel will not yet be involved.

This will cause the world to unite against Israel and come fight us.

The war will begin by Gog …  and he will fight us.

After the first 2 days of war in Israel, Israel Defense Force (Tzahal) will be abolished and the nations of the world will enter Israel.

People will be killed as well as kidnapped.  It will be total chaos.

An atom bomb will be aimed at Israel and HKB'H will freeze it in midair.  After a few weeks, it will land in Tel Aviv and Haifa.

They will capture Israel and enter Jerusalem.

The entire war will take 2 weeks and  millions will perish.

To be saved we need to do Teshuva and learn Torah.  Only true servants of HaShem will remain alive.

The Moshiach is among us (living in Israel) and many know him, but did not know he is the Moshiach.  When he will be discovered everyone will be surprised.  He's a popular Baal Teshuva that does kiruv work.

After the war, building of the Temple will be built followed by resurrection

We will be able to see the patriarchs, Moshe Rabenu, and all the saints only from a distance because of their divine

Graves will open and the resurrected will come out of their grave wearing beautiful clothes

Mount of Olives will split into two and all who remained alive will see Moshiach.

It's a matter of months till the final redemption.

זכריה יד ד: ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזתים אשר על פני ירושלם מקדם ונבקע הר הזיתים

Zechariah 14: 4 On that day his feet will stand on the Mount of Olives, east of Jerusalem, and the Mount of Olives will be split in two

Moshiach will stand in the entrance of the Mount of Olives and thru smell, will decide who will enter the Mount of Olives.

ישעיהו יא ג: וַהֲרִיחוֹ בְּיִרְאַת יְהוָה וְלֹא לְמַרְאֵה עֵינָיו יִשְׁפּוֹט וְלֹא לְמִשְׁמַע אָזְנָיו יוֹכִיחַ.

Isaiah – Chapter 11:[3] And he shall be filled with the spirit of the fear of the Lord. He shall not judge according to the sight of the eyes, nor reprove according to the hearing of the ears.

Moshiach will fight Obama and will bury him in Eretz Israel.

Ezekiel – Chapter 39 11And it shall come to pass on that day that I will give Gog a place there as a grave in Israel

יחזקאל לט יאוְהָיָה בַיּוֹם הַהוּא אֶתֵּן לְגוֹג | מְקוֹם שָׁם קֶבֶר בְּיִשְׂרָאֵל

** ישעיהו יט ב: וְסִכְסַכְתִּי מִצְרַיִם בְּמִצְרַיִם וְנִלְחֲמוּ אִישׁ בְּאָחִיו וְאִישׁ בְּרֵעֵהוּ עִיר בְּעִיר מַמְלָכָה בְּמַמְלָכָה.

Isaiah 19 2: “I will stir up Egyptian against Egyptian  brother will fight against brother, neighbor against neighbor,  city against city, kingdom against kingdom.

HKB'H will be revealed dressed in a white robe with blood stains from the blood of the Jews who were prosecuted because of their religion.

Transcription of the Video

0:00

הרב רמי לוי: מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון.

Rabbi: Moadim l’simcha. Chagim u’zmanim l’sasson.

0:08

מורי ורבותי, כשהרב יהודה צלצל אלי וביקש שאני אגיע לפה כמו כל סוכות ופסח למסור פה שיעור –

Morai V’Rabotai, when Rabbi Yehuda called me and asked me to come here every Sukkot and Pesach to give a lesson

0:20

הכנתי משהו על המשיח. ולא ידעתי ש… ישתבח שמו בדרך שאדם רוצה ללכת בה מוליכין אותו –

I prepared something about the Mashiach. And I didn’t know that – blessed be His name, that on the path one wants to follow, he is lead –

0:29

שהקב"ה ישלח לי כזאת-היא סייעתא דשמיא.

the Kadosh Baruch Hu would send me such Siyata d’Shamaya.

0:34

המודעות כבר נדפסו, נדבקו. והנה הבחור שישוב פה לצד ימיני – שמו נתן. הוא לא ירושלמי,

The posters were printed, and hung, and here – the young man sitting on my right, his name is Natan, he is not from Jerusalem

0:44

אני יקדים הקדמה ויאמר…

I will begin with an introduction, and say,

0:49

הוא עבר חויה קשה מאד. הוא תיכף יספר פה מה הא ראה ואיזה מסרים יש.

He went through a very difficult experience, and in a moment he will relate here what he saw and what messages he received.

0:58

מה שקשה לציבור להבין… מה שקשה להבין פה זה ש..

What is difficult for the public to understand, what’s hard to understand here

1:06

הוא בסך הכל בן חמש עשרה. ושנשמה יוצאת מהגוף היא יכולה לקבל כמויות אדירות של אינפרומציה – בדקות!

is that he is only 15 years old. And when the soul leaves the body it can receive huge amounts of information in just minutes

1:15

זאת אומרת מה שלאדם פה בעולם הזה – לוקח שנים ללמוד,

That means that what takes years for a person here in this world to learn,

1:20

שם בעולם ההוא – אפשר לדעת ולהבין לבד, תוך דקות – הכל!

there, in that world, one can know and understand alone within a matter of minutes – everything.

1:27

אז יש לו הרבה מה לספר, קשה לו לספר את זה. אין לו גם את המילים המתאימות לתאר את מה שהוא חווה.

So he has a lot to tell, it’s hard for him to tell it, he also doesn’t have the exact words to describe what he experienced

1:35

כי זה לא דברים ששייכים בעולם הזה, בכלל. אבל אני מאתמול יושב איתו ומדובב אותו, ודולה ממנו, ולאט לאט אתה רואה שהוא יודע המון דברים.

Because they aren’t things related to this world at all. And since yesterday I have been sitting with him, and encouraging him, and gleaning information from him. And little by little you see that he knows a lot of things.

1:46

אז אני אקצר לו קצת את העבודה ואת הדיבור. ונקדים ונאמר ככה.

So I will cut short his work a little bit, and his speech, and begin by saying this:

1:52

הוא לא תושב ירושלים.  ביום שני – טו בתשרי, השבוע, חג ראשון של סוכות – הוא הלך להתארח עם אמא שלו אצל הדוד שלו במודיעין

He is not a resident of Jerusalem. On Monday, the 15th of Tishrei, this week, on the first day of Sukkot, he went with his mother to be guest of his uncle, in Modiin.

2:06

בשעות אחר הצהרים, הוא הרגיש שהוא רועד, הוא הרגיש קור בידים וברגלים, הוא חשב שהוא צריך לנוח.

In the afternoon, he felt himself begin to shiver. He felt cold in his legs and arms. He thought he needed to rest.

2:19

הוא נכנס לנוח – ואז – מה שקרה, מפה אנחנו נתן לו להמשיך. מה שקרה כי זה הוא.

He went to lay down and rest. And then, what happened after that – we will let him continue relating what happened, because it was him.

2:27

הוא הרגיש שהוא יוצא מתוך הגוף, הוא יוצא מתוך האף. ובהתחלה הוא מרחף מלמעלה, ולא מבין מי זה, מי זה ה"אני"?

He felt like he left his body, exited through his nose, and at first he floated above himself, and at first didn’t understand who he was. Where his “self” was.

2:35

ה"אני" זה ששוכב כאן על המיטה? או ה"אני" זה שמרחף כאן למעלה?

The self that is lying here on the bed, or the self that is floating here above.

2:43

רוצה להתחיל, נתן?

Shall we being, Natan?

2:48

נתן: כן. מה שקרה לי  זה ככה.  קודם כל הייתי מאד מאד חולה באותו יום..

Natan: Yes. So what happened is like this. First of all, I was very sick that day.

2:52

וגם יום לפני זה גם היה לי סחרוחות והכל. מה שקרה זה פשוט התעלפתי יום לפני.

And the day before that I also was dizzy and what all. What happened was that I simply fainted the day before.

2:59

עכשיו, ביום שני בצהרים אני לא הרגשתי טוב, וממש  כולי רעדתי והכל. פשוט הלכתי לנוח, עליתי למיטה, וכיסתי עצמי בשמיכה כי היה לי ממש קר. לא  יודע איך להסביר את זה , כולי רעדתי, וכאב לי מאד

Now, on Monday afternoon, I also didn’t feel well, and my whole body was shaking and all. I simply went to rest, I got in bed, I covered myself with a blanket because I was really cold. I don’t know how to explain it. My whole body was shivering and I was in a lot of pain.

3:16

פשוט הרגשתי כאילו פתאום  אני יוצא מהגוף שלי, ואז אני רואה את עצמי על המיטה. ואני פשוט שתי מטר מעל המיטה שלי. ואני לא מבין כאילו אם אני זה מי שאני פה או מי שעל המיטה כאילו. ואני לא מצליח להבין את זה.

I simply felt like I suddenly left my body, and then I saw myself in the bed. I was simply two meters above my bed. And I didn’t understand if that was me there, when who am I here – or, who is the one above my bed. And I wasn’t able to understand it.

3:28

ואז מה שקרה, אני מתחיל לרחף כאילו, יענו אני עולה באויר בלי מעלית כאילו, ואני עולה למעלה ויוצא מהחדר, ואני עולה  עוד ועוד ועוד

So what happened was, I started to float, like I am going up in the air without an elevator. And I rose up and left the room, and I went higher and higher and higher.

3:40

Natan: Should I keep telling the story?

Rabbi: Yes. Tell about how you saw planet earth.

3:44

ואז אני  ממשיך  ואני רואה את כדור הארץ מבחוץ.

ואני ממשיך לעולות ולעלות

Yes. And I kept going, and then I saw planet earth from above. And I kept going higher and higher.

3:48

ואז מה שקרה זה, אני לא יודע איך להסביר את זה. פתאום משום מקום, אני נכנס לתוך סוג של מנהרה כזאת ,  מאד גדולה ענקית., ואני רואה בקצה אור קטן קטן.

And then what happened was – I don’t know how to explain it. Suddenly out of nowhere, I entered a sort of tunnel, really huge, and I see at the end of the tunnel a very small light.

3:59

ואז כאילו במנהרה אני לא ידוע איך להסביר  את זה , יש כאלו עיגולים עיגולים ככה. ואז בפנים  אתה רואה מלא מלא נשמות

And it was like, I was in a tunnel. I don’t know how to explain it. There were like these circles, and more circles. And inside you see lots and lots of souls.

4:07

ואז פתאום אני מתחיל ללכת , והאור נהיה יותר  ויותר ויותר גדול, ובסוף אתה מגיע לאור הזה.

And then I simply started walking, and the light got bigger and bigger, and finally you reach that light.

4:13

והאור הזה – אני לא יודע איך להסביר את זה, אור  כאילו טוב  שאתה מרגיש, בטחון אהבה, אי אפשר להסביר את הדבר הזה.

And that light – I don’t know how to explain it – it was good. You feel safe, and love – it’s impossible to explain such a thing.

4:20

הרב רמי לוי:יש דוגמה בעולם הזה לאור, אתה יכול להשוות את האור הזה למשהו שיש פה בעולם הזה?

Rabbi: Is there any example in this world of a light like that? Can you compare the light you saw to anything that is in this world?

4:25

נתן: אי אפשר! אי אפשר להסביר את זה. זה לא יודע.

Natan: No. It’s impossible! You can’t explain it. You can’t explain it. I don’t know.

4:29

האור פשוט דיבר איתי, כאילו,  לא אמר את זה במילים, כאילו טלפטה. אתה מבין שהוא מדבר איתך, ושואל אותך שאלות.

And it was like, the light simply spoke with me. Like, it didn’t say words. It was like telepathy. You understand it’s talking to you, and asking you questions.

4:36

הוא שאל אותי אם אני רוצה למות. הבנתי שאם אני חוצה את הקו הזה של האור, אז אני לא יכול לחזור

It asked me if I wanted to die. If I want to…I understood that if I crossed the line of the light, then I wouldn’t be able to go back. I understood.

4:45

עניתי לו שאני לא יודע, אין לי מושג מה לעשות, אני לא יודע, לא יודע.

I answered that I didn’t know. I had no idea what to do. I don’t know, don’t know.

4:49

ואז מה שקרה, אני פשוט הלכתי משם. פתאום אני  מגיע לתוך עולם, אולם ענק, ענק, ענק, עצום, עצום, עצום, עצום.

And then what happened was, I simply walked away from there.

Suddenly I enter a hall. A huge ahll. Huge, huge, gigantic, gigantic. Gigantic.

4:56

ואני רואה שם מלא אנשים. כל האנשים הו לבושים יפה. היו ממש לבושים יפה מאד ואני  הייתי לבוש בגדים קרועים. עם דם והייתי ממש בבושה.

And see there lots and lots of people. All the people were dressed in nice clothes. They were dressed very well, and I saw myself. And I was wearing torn clothing, soiled with blood. I felt very ashamed.

5:08

וכל האנשים כאילו  באו בשבילי ושמח ומחאו לי כפיים והכל וזה.

And all the people were there for me, and they were happy, and they applauded me and everything.

5:14

וראיתי גם  את הרב עובדיה יוסף, והוא לחץ לי את היד, ראיתי אותו שמה.

And I enter the hall. I also saw Rabbi Ovadia Yosef, and he shook my hand. I saw him there.

5:21

וראיתי גם  את הרב עובדיה יוסף, והוא לחץ לי את היד, ראיתי אותו שמה. וראיתי עוד הרבה אנשים  שאני מכיר שמתו ועוד הרבה  הרבה אנשים, גם שלא הכרתי.

And I saw a lot of other people I know who died. Lots and lots of people. Also who I didn’t know.

5:27

פשט היית בתוך האלם הגדול הזה, ומה שקרה לי זה פשוט נכנסתי פנימה ,היה כזאת במה גבוה מאד.

So I was in that big hall. And what happened to me was, I simply went inside, and there was a very high stage.

5:34

ועל הבמה היה כזה שלוש אורות. היה אור אחד ממש ממש גבוה, שזה היה אמצעי. ומצד  ימין היה  אור קטן, גם מצד שמאל גם היה אור קטן.

And on the stage were these three lights. There was a very high light, and that was the middle one. And on the right side was a small light, and on the left side a small light.

5:43

הרב רמי לוי: מה זה האורות האלה?

נתן:זה כאילו מי שמעיד עליך . כאילו. האור הימני אומר לך את הדברים הרעים שעשית והאור השמאלי אומר לך את הדברים הטובים שעשית .

Rabbi: What were those lights?

Natan: They were like… somebody testifying about you. The light on the right relates the bad things you did, and the light on the left relates the good things you did.

5:54

הרב רמי לוי: ויש שם בית דין .

נתן: כן.

Rabbi: It was a court there?

Natan: Yes.

5:57

הרב רמי לוי ואתה יודע מי יושב בבית דין? בבית דין יש דיינים.

Rabbi: And do you know who was presiding over the court? If there were judges there….who were the judges.

6:02

נתן: כן. היה את הרב עובדיה יוסף שהוא היה ראש הבית דין.

הרב רמי לוי: אב בית דין?

נתן: כן. אב בית דין.

הרב רמי לוי: ומי היה איתו?  עוד איזה רב היה איתו?

נתן: הרב אליישיב אני חושב.

Natan: Yes. There was Rabbi Ovadia Yosef, who was the head of the judges…

Rabbi: The Av Beit Din?

Natan: Yes. The Av Beit Din.

Rabbi: And who was with him? Was there any other rabbi with him?

Natan: I think Rabbi Eliyashiv.

6:10

הרב רמי לוי: הרב אליישב היה איתו?

נתן: כן כן.

הרב רמי לוי:: ומי השלישי?

נתן: אני לא זוכר. זה אני לא זוכר באמת שאנ מנסה להזכר, אני לא זוכר.

Rabbi: Rabbi Eliyashiv was with him?

Natan: Yes. Yes.

Rabbi: And who was the third?

Natan: I don’t remember. That I don’t remember. I really don’t remember. When I try to remember, I can’t.

6:16

הרב רמי לוי: ויש את יצר הטוב ויש  יצר הרע.

נתן: כן יש שתי אורות קטנים. צד  ימין יש לך את יצר הרע. וצד שמאל יש לך היצר הטוב.

Rabbi: And then there was yetzer hatov and yetzer hara?

Natan: Yes. There were the two small lights. On the right side you have yetzer hara, and on the left side yetzer tov.

6:26

זה כאילו, אתה לא רואה משהו. אתה רואה סוג של אור כזה. תה יודע מה זה. אתה יודע מה זה הדבר הזה.

And, you don’t see something. You see this kind of light. And you know – you know what it is. You know what that light is.

6:31

הרב רמי לוי: אתה יודע לבד בלי שיסבירו לך.

נתן:כן, אני יודע מה זה הדבר הזה.

ואז  כאילו פתאום נהיה שקט. כל הרעש הזה שהיה באולם הזה . כל המאות אנשים וזה, פתאום נהיה שקט גמור.

Rabbi: You know on your own, without being told.

Natan: Yes. You know what it is. You know what that thing is. And then suddenly – suddenly it was quiet. Suddenly all the noise that was in that hall, all the hundreds of people – it was all suddenly totally silent.

6:42

ואז כאילו האור הרע הזה מתחיל להגיד כל דבר ודבר שעשיתי בחיים שלי. כאילו, ממש כל דבר, כל דבר. נגיד, שמעו.

הדבר הכי קטן שאתם עושים בחיים שלכם  – הכל מראים לכם שמה. הכל, הכל, הכל.

And then the bad light started to relate everything bad I had ever done in my life. Really, every single thing. They are strict there about every little thing. Every little thing you do you in your life – they show it all to you. Everything, everything, everything.

6:52

פשוט דיבר איתי על הכל ,כל דבר. כל שניה שהיתה לי בחיים שלי  – הוא דיבר איתי."למה פה ככה? ולמה עשית ככה? ולמה ככה?"

It simply talked to me about everything. Everything, it simply talked to me about every single second of my life. Why did you say such and such, and why did you do such and such, and why this, and why that?

7:00

הרב רמי לוי:העבירות.

נתן: כן. הכל.

הרב רמי לוי:וכשאומרים את זה  מה מרגישים?

נתן: מררגישים מבוכה.  זה כאילו בושה ענקית. אי אפשר להסביר .משהו ענק. בושה בושה, משהו מביך מאד.

Rabbi: Transgressions?

Natan: Yes.

Rabbi: And when that was said to you, how did you feel ?

Natan: You feel ashamed. It’s a huge embarrassment. Something that can’t be explained. It’s a huge embarrassment. Really, really embarrassing. I felt very ashamed.

7:09

כי כל האנשים מסתכלים עליך. מראים לך את החיים שלך. משהו מביך מאד.

Because all the people are looking at you, and they are showing you your life. It’s really very embarrassing.

7:15

והוא אומר לך את הדברים הרעים שעשית למה זה? ולמה זה?

הרב רמי לוי: עד איפה מראים?

נתן: עד הפרק שכאילו יצאת מהגוף שלך.

הרב רמי לוי:כל דבר

נתן:כל דבר.

רמי לוי: בחיים?

נתן:  כל שניה.

הרב רמי לוי:כל פעולה?

And he shows you that bad things you did. Why did you do this, why that?

Rabbi: Until where do they show you?

Natan: Until the time when you left your body.

Rabbi: Everything?

Natan: Everything.

Rabbi: In your whole life?

Natan: Every second.

Rabbi:  Every action?

7:23

נתן כל פעולה.

הרב רמי לוי: גם נטילת ידים? הכל?

נתן: לא רק מצוות או עבירות כל שניה ושניה שעברה בחיים שלך מראים לך…

הרב רמי לוי:  מה עשית עם זה.

נתן: כן. בדיוק.

Natan: Every action.

Rabbi: Even Netilat yadayim? Everything?

Natan: Not only them mitzvot and transgressions. They show you every single second of your life.

Rabbi: What you did with it?

Natan: Yes. Exactly.

7:31

ואז הוא אומר את הדברים הרעים שעשיתי והכל. ואז הוא גמר לדבר.

ואז הגיע הקול הטוב ואז הוא אמר את הדברים הטובים שעשיתי

And so, he tells me all the bad things I did, and everything. And then he finished speaking, and the good voice began. Relating all the good things I did.

7:41

כאילו. אתם לא מבינים איזה שכר אתם  מקבלים על הדבר הכי קטן שאתם עושים באמת.

ההרגשה הזאת של המבוכה והכל.מהרגע שהוא אמר משהו ממש קטן שעשיתי מצווה קטנה – זה כאילו….. הדבר הכי קטן שאתם עושים – נחשב שם ענק, ענק

And then – you don’t understand what – how much reward you receive for the smallest thing you do. Really. The feelings of shame, and everything, and then the moment he said something really really little that I did – a little mitzvah – the littlest thing that you do is considered there to be huge. Huge.

7:57

ושאמר את המצווה הקטנה שעשיתי – הרגשתי – וואי , איזה כיף, איזה כיף שלבשתי ציצית באותו יום. איזה כיף שעשיתי ככה.. איזה כיף, איזה כיף.

And when they said the littlest mitzva I did I felt like, “Wow. It’s so great that I wore tzitzit that day. It’s so great I did such and such. It’s so great. So great!”

8:05

הדברי הכי קטן שם למעלה – פשוט הופך עולמות שלמים.  אני לא יודע איך להסביר את זה.

The littlest thing there overturns entire worlds. I don’t know how to explain it. It’s like…

8:10

הרב רמי לוי: איך אתה יודע שיש שכר על זה?

נתן: אתה רואה, ברגע שיש שכר – אומרים לך "צדיק! צדיק! צדיק!" כל האנשים שמה צועקים לך "צדיק! צדיק!"

Rabbi: Reward? How do you know there is a reward for that?

Natan: You see that, the moment there is a reward, they say to you “Tzaddik, tzaddik!” All the people cheer for you, “Tzaddik, tzaddik!”.

8:21

ויש לך אור.  גם האור הזה שראיתי אותו בהתחלה –  ראיתי אותו שמה – ככל שהוא נהיה יותר ויותר גדול – אז אתה מבין שהשכר שלך יותר גדול. ככל שהוא נהיה יותר חזק.

And there is that light that I saw there in the beginning, that I saw there. The bigger the light is, you understand that the reward you have coming to you is bigger. The stronger the light gets.

8:27

הרב רמי לוי: ובעבירות איך זה?

נתן:אתה קודם כל, יש אנשים כאלה , שנקראים מלאכי חבלה, שראיתי שמה, הם נמוכים כאלה, יש להם זקנים, בתוך העינים שלהם  פשוט יש אש.

Rabbi: And regarding the transgressions, what happens?

Natan: First of all, there are people there, that are called “angels of destruction”, that I saw there. They are kind of short. They have beards. In their eyes, there is fire.

8:39

והם גם מראים לך את העבירות שעשית והכל.

פשוט כל פעם שעשית עבירה – אז מראים לך אש! וכולם צועקים עליך:"רשע! רשע! רשע!"

And they show you the transgressions you did, everything. Every time they mention a transgression, they show you fire. And everyone shouts at you, “Rasha, rasha, rasha!”

8:45

כמו שאתה עושה משהו טוב אומרים לך:"צדיק! צדיק!" אז ככה אומרים לך:"רשע! רשע!".

Just like when you did something good they shout, “Tzaddik, tzaddik”, so they shout “Rasha, rasha” about everything.

8:50

הכל. פשוט מבוכה. זה גם טוב וגם רע. לא יודע איך להסביר את זה.

Everything. It’s very embarrassing. It’s both good and bad. I don’t know how to explain it.

8:57

ואז כאילו מה שקרה, לקחו אותי שני אנשים עם כנפים כאלה, החזיקו אותי בשתי הידים, לא היה לי ממש ידים.

And then, what happened, is that two people took me. With wings. They simply took me, and held both of my arms.

9:05

לא היה לי ממש ידים.

ראיתי הכל. ראיתי מה שמקדימה ומאחורה.

They didn’t really have arms. I saw everything. I saw something in front and in back. I looked…

9:10

ראיתי הכל. ראיתי מה שמקדימה ומאחורה.

הרב רמי לוי:היית יכול לראות מקדימה ומאחורה?

נתן: גם בצדדים. הכל

הרב רמי לוי:באותו רגע אתה יכול  להסתכל כל מה שמסביבך.

נתן: ידעתי מה שקורה באותו רגע עם הגוף שלי. ידעתי מה שקורה בעולם. ידעתי כל מה שקורה בעולם. הכל ידעתי.

Rabbi: Can you see in front and in back? And also on the sides?

Natan: Also on the sides.

Rabbi: At that moment, you can see everything around.

Natan: Yes. I could sense everything happening to my body, at the moment, and what was happening in the world. I could sense everything that was happening in the world. I knew everything.

9:21

. אבל זב לא היה מעניין אותי. זה לא אכפת לי.

הרב רמי לוי:אפשר לדעת אבל זה לא מעניין

נתן: זה לא מעניין. כן.

But it didn’t interest me. I didn’t care.

Rabbi: It’s possible be know, but it’s not interesting?

Natan: It isn’t interesting.

9:28

ואז כאילו מה שקרה, שני האנשים האלה לקחו אותי ,פשוט, לא יודע איך להסביר את זה. פשוט הורידו אותי לאולם למטה.  כאילו הייתי בתוך איזה סוג של אולם כזה – הורידו אותי לתוך אולם למטה.

And what happened is that those people simply took me – I don’t know how to explain it. They took me to a lower hall. I was in a sort of hall, and they took me to a hall below it.

9:37

עכשיו באולם הזה שהייתי.,זה המקום שנקרא גן עדן תחתון. הביאו אותי לשמה. ואז פתאום  כאילו מראים לי כזה שער, ופתחו לי את השער שני האנשים האלה.

Now, in that hall where I was, it was a place called “Lower Gan Eden”. They took me there. And then they suddenly showed me a gate, and they opened the gate – those two people.

9:46

ראיתי אנשים לומדים תורה. ראיתי את האור הזה. אה! זה משהו ענק, ענק.

And I saw people learning Torah. And I saw the light there, and it was simply something really huge.

9:52

יפה! יפה! האור הזה. שראיתי אותו בהתחלה זה עוד כלום לעומת האור הזה. שום דבר!  וזה משהו טוב. וזה נקרא גן עדן תחתון. אז תחשבו מה זה יש דרגות יותר גבוהות.

Really beautiful. The light I saw in the beginning was nothing compared to that light. Nothing. Nothing at all. This was something good. That was the “Lower Gan Eden”. Just think – there were higher levels than that.

10:01

הרב רמי לוי:אתה יכול לתאר מה זה?

נתן:אי אשר לתאר מה זה. זה משהו טוב. משהו יפה. הרגשה שאתה רוצה רק להשאר שם ללמוד איתם תורה. ולהשאר במקום הזה. ולא לצאת משמה.

Rabbi: Can you describe what it was like?

Natan: It’s not possible. It’s something good, something beautiful, a feeling like you just want to stay there with them and learn Torah with them. Just to stay there in that place, and not leave it.

10:12

הרב רמי לוי:מה רואים? מה שומעים? מה מריחים?

נתן:מריחים ריח טוב. פשוט ריח טוב כזה. כמו שיש ריח טוב פה. אבל אי אפשר להסביר פה בעולם הזה מה זה הריח הטוב.

Rabbi: What do you see? What do you hear? What do you smell?

Natan: You smell a good smell, simply a good smell. Just like there are good smells here. Bu it just can’t be described in this world, what that good smell is that you smell.

10:21

שאתה מריח שם. ואתה רואה. את האור ואתה פשוט רוצה להשאר שם לתמיד, תמיד.

What you smell there… And you see the light, and you just want to stay there forever. For always.

10:28

אין לך דברים כמו פה, יענו, חומריים וכל דברים האלה. הכל רוחני. זה משהו טוב משהו יפה. כל הרגשה זו הרגשה טובה  מבפנים.

You don’t have things there like you have here, material things, and things like that. There, it's all spiritual.

10:33

זה משהו טוב משהו יפה. כל הרגשה זו הרגשה טובה  מבפנים.

And it’s something good, something beautiful. It's a feeling. Every feeling is a good and wonderful feeling.

10:38

.הרב רמי לוי:ואתה מבין שזה רק כניסה לגן עדן?

נתן: הרגשתי שזה גם רק הכניסה, כן. היה את הבפנים, והיה דרגות יותר גבוהות.

Rabbi: And you understand that’s only the entrance to Gan Eden.

Natan: I felt that it was only the entrance. Yes. There was also the inside. And there were also higher levels.

10:46

זו הדרגה הכי נמוכה, זה נקרא גן עדן תחתון.

That was the lowest level. It was called “Lower Gan Eden”.

10:51

הרב רמי לוי: עכשיו יש גם את הצ השני הראו לך.

נתן:יש גם את הצד השני. עכשיו מתי ש…

הרב רמי לוי: זה כנגד זה ברא ה'.

Rabbi: Now, there is also the other side that they showed you.

Natan: There is also the other side. Yes. Now, when…

Rabbi: Hashem created one opposite the other.

10:59

נתן:ואז לקחו אותי, שתי האנשים שאמרתי לכם. נכון אמרתי לכם, שיש מה שנקרא מלאכי חבלה. שיש להם את הזקנים האלה.

Natan: And then, they took me, those two people I told you about. Do you remember I told you there were these angels of destruction with those beards?

11:08

אני אסביר לכם בקצרה איך הם נראים.  קודם כל הם לבושים ככה בשחור. יש להם זקנים ארוכים, ארוכים ארוכים. יש להם בתוך העינים אש.

I’ll explain to you briefly how they look. First of all, they are dressed all in black. They have long, long, long beards. Inside their eyes – there is fire.

11:16

כאילו האנשים האלה עם הכנפים, רצו להכניס אותי למקום הזה, לגן עדן התחתון הזה. ואז כאילו פתאום שני האנשים, המלאכי חבלה, אמרו:"לא! לא כל כך מהר!  אתה לא, לא, כמו ש…. כמו שהגעת לפה אנחנו רוצים להראות לך גם מקום אחר".

Those people with the wings at first wanted to take me into that Lower Gan Eden. And then the two people, those “angels of destruction” said, “No! Not so fast. You can’t – just like you got here, we want to take you somewhere else.”

11:30

עכשיו שני האנשים האלה. פפשוט לקחו אותי ,המלאכי חבלה, לקחו אותי. ואז  הביאו אותי למקום של משקל,  כאלה מאזנים גדולות

Now, those to people simply took me. The angels of destruction took me. And they took me to a place with a scale. With huge weighing pans.

11:38

מראים את העבירות שלי, ואת המצוות שלי, כאילו, כל דבר ודבר. כמו שאמרתי לכם. המצוות הכי קטנות שמה – אתה הופך עולמות שלמים! ממש! אתה מקבל שכר ענק! ברכה שאתה מברך – זה משהו עצום, עצום, עצום, משהו באמת ענק.

They showed me my transgressions and my mitzvot. Every single thing. Like I told you before, the smallest mitzvot there overturn entire worlds. Really! You get a huge reward! When you make a blessing, it’s something really, really, really gigantic. Something really huge.

11:54

וגם עבירה – הדבר הכי קטן זה גם משהו גדול מאד! מאד! מאד! מאד! מאד! מאד!

הרב רמי לוי: לא כדאי.

נתן: לא כדאי בכלל לעשות עבירות.

And also a transgression. The smallest thing is also something really, really, really big.

Rabbi: It’s not worth it.

Natan: It’s not worth it at all to do transgressions.

12:02

הרב רמי לוי: קטנות.

נתן:כן!  קטנות. הכי קטנות שיש זה ממש לא טוב.

Rabbi: Little ones!

Natan: Yes, the littlest ones. The smallest that there are, are really not good.

12:06

ואז ,כאילו, שמו את המצוות שלי על המשקל, ככה. כאילו זה ענק!

And then, they put my mitzvot on the scale, like this. And it was huge!

12:12

פה את המצוות, פה את העבירות.  אתה ממש רואה את זה. פה את המצות ,פה את העבירות.

You see here the mitzvot and here the transgressions. They put them on the scale. And you actually see it. Here the mitzvot and here the transgressions.

12:17

ואז מראים לך מה יותר.

בהתחלה זה היה נראה שיש יותר עבירות אבל בסוף היה יותר מצוות, ראיתי. ממש שמחתי.

And then they show you what’s more. And at first it looked like more transgressions, but in the end I saw there were more mitzvot. I was really happy.

12:25

הרב רמי לוי:יש לך מזל, אתה פחות מגיל עשרים.

נתן: כן. ואז כאילו, אמרו לי גם אחרי זה גם שאם אתה למעלה יותר משלוש שעות – אתה לא יכול לחזור למטה. ואני הרגשתי שהייתי למעלה שנים! אבל אמרו לי שאני אפילו לא כמה דקות שמה.

Rabbi: You are lucky. Because you are less than twenty years old.

Natan: Yes. And afterwards they also told me, “If you are up here more than three hours, you can’t go back down.” And I felt like I had been up there for years, but they told me I had only been there for a few minutes.

12:43

ובעצם זה נכון.  אחרי שחזרתי למטה – זה היה רק רבע שעה הדבר הזה. ואמרו לי שם למעלה שאחרי שלוש שעות אתה כבר לא יכול לחזור למטה.

And that was actually right. After I went back down, the whole thing was only fifteen minutes. And they told me up there that after three hours you can’t go back down.

12:54

הרב רמי לוי: תספר לנו קצת על הגיהנם.

נתן: הגיהנם? אוקיי.

רב רמי לוי: לא הרבה, קצת

נתן:  בסדר.

Rabbi: Tell them a little bit about the Gehenom.

Natan: Gehnom? Ok.

12:57

רב רמי לוי: לא הרבה, קצת

נתן:  בסדר.

Rabbi: Not a lot. Just a little.

Natan: Ok.

13:00

עכשיו,  בהתחלה, מה שאמרתי לכם בהתחלה, עליתי עליתי עליתי, אז כל הזמן שהייתי שם בעולם הזה – ראיתי עוד אלפי דברים שאני לא יכול להסביר לכם, ראיתי מיליוני דברים, אני לא יכול להסביר,

Natan: Now, in the beginning, I told you, I went higher and higher and higher. And the whole time I was there in that world –  I saw thousands of other things that I can’t explain to you. I saw millions of things. I can’t explain it all.

13:10

אבל, מלא!.. עכשיו גם.שמעתי, שהייתי שם למעלה. משהו מפחיד מאד, מאד, מאד. ראיתי… כאילו,  גם שמעתי וגם ראיתי.

But, a lot! Now, when I was up there I also heard something very, very, very scary. I saw – that is, I heard, and I also saw – when I went up…

13:20

כשעליתי למעלה. אז ראיתי, פשוט, שמעתי צרחות!  צרחות איומות, פשוט, אתם לא יכולים לתאר. אתם לא יכולים. והעבירות שאתם עושים העבירות האלה –  זה מגיע לשמה, ואתם תעשו עבירות –  לא כדאי לכם. תאמינו לי.

I saw, simply – I heard screaming. Terrible screaming. You can’t imagine. You can’t. And the transgressions that you do, those transgressions end up there, and you’ll go there. Those transgressions – it isn’t worth it. Believe me.

13:34

אתם לא מתארים. אתם לא יכולים לתאר מה ראיתי שמה, איזה דברים.  אני שמעתי אנשים צועקים  "וואה!, וואה!" ככה, צועקים מלמטה.

You can’t imagine what I saw there. I saw…what things. I heard people screaming “Ahh, waahhh!” Like that. Just screaming from below.

13:41

צרחות  אדירות!

ומה שאתה,  כאילו, חושב, כאילו מה שהרגשת, באותו רגע בגיהנם. יש כמה מקומות.

Powerful screams. And what you think, what I felt at that moment, is that…in Gehenom, there are several places.

13:50

הבנתי שיש כמה מקומות. והבנתי גם מה מרגישים בכל מקום. בכל מקום ומקום – זו הרגשה יותר ויותר גרועה.

That’s what I understood. I understood there are a few places. I also understand what you feel in each place. In each place, the feeling is worse and worse.

13:57

עכשיו אתה מרגיש, מרגיש מה ההרגשה בכל מקום ומקום. וזה משהו מפחיד!

Now, you feel – you feel what it feels like in each and every place. And it’s very frightening. Because every place there is very scary.

14:06

ואתה מרגיש את המקום הזה. ואתה יודע איך מרגישים שמה.

הרב רמי לוי: אתה יודע איך קוראים למקומות האלה?

And you feel the place. You know what it feels like there.

Rabbi: Do you know what those places are called?

14:12

נתן: כן. אני זוכר חלק.

הרב רמי לוי: אתה זוכר משם?

נתן: כן אני זוכר משמה. כן. איך קראו…

הרב רמי לוי: אתה יכול להגיד לנו שמות?

Natan: Yes. I remember some of them.

Rabbi: Do you remember from there?

Natan: I remember from there – yes – what they were called.

Rabbi: Can you give us names?

14:19

נתן: אני זוכר מקום אחד שנקרא צלמוות. זה היה מקום לא טוב בכלל. אני זוכר מקום אחד שהיה נקרא בור.

Natan: I remember one place that was called “Tzalmavet”. That was a place that wasn’t good at all. I remember another place called “Bor”.

14:27

פשוט ראיתי כתות, כתות, כתות כאלה. מהכתות פשוט יצא אש!  צא  פשוט אש! לא יודע איך להסביר את זה! משהו מפחיד!

I just saw groups and groups, these factions. And from those groups, fire shot out. Fire simply shot out. I don’t know how to explain it. Something scary.

14:35

ואני, לא יודע איך להסביר את זה במילים. באמת שאני לא יודע.

הרב רמי לוי: מפחיד!

נתן: מפחיד מאד. כן.

I don’t know how to explain it in words. I don’t know.

Rabbi: Scary.

Natan: Very scary. Yes.

14:41

הרב רמי לוי: וכל השמות האלה אתה יודע מזה שהיית שם.

נתן: אני יודע מזה שהייתי שמה.

הרב רמי לוי: ואתה יודע לבד.

נתן: ואני יודע לבד. ואני גם ידעתי איזה אנשים יש שמה. ואני גם ידעתי כמה זמן הם שמה. ואני ידעתי מה ההרגשה של המקומות האלה.

Rabbi: And all those names, you know from when you were there?

Natan: I know that from when I was there.

Rabbi: I know it alone.

Natan: I know it alone, and I also knew which people were there, and I knew how much time there were there, and I knew what those places felt like.

14:54

ידעתי איך זה מרגיש להיות שמה. ידעתי את ההרגשה. זה לא נעים בכלל בכלל.

I knew what it felt like to be there. The feeling. And it wasn’t at all pleasant.

15:00

הרב רמי לוי: מה עוד היה שם.

נתן: מה עוד ראיתי?

ראיתי מקום, כאילו ראיתי את היקום. וראיתי מלא מלא נשמות מסתובבות ביקום.

Rabbi: What else was there?

Natan: What else did I see? I saw a place like – I simply saw the universe. And I saw lots and lots of souls wandering about the universe.

15:11

מלא! מלא נשמות מסתובבות ביקום.

Lots. Lots of souls wandering around the universe.

15:15

אחד מהקהל: מה זה  נשמה שראית, מה זה נשמה? ראית נשמה. מה זה?

נתן: אני לא יודע איך להסביר את זה. נשמה זה כמו סוג של רוח כזה. אין לך גוף, אין לך ידים, רגלים. אתה מסתכל על מישהו –  אין לו עיניים ופה וכל זה.

Man in audience: What’s a soul? What did you see? What do you mean you saw a soul?

Natan: I don’t really know how to explain it. A soul is, like a sort of wind. There are no arms or legs. You look at somebody – he doesn’t have eyes, a mouth, and all that.

15:29

יש לו קול – אתה יודע מי הבן אדם הזה.  אתה יכול לדבר איתו. אתה לא רואה גוף, בן אדם, פנים. אתה לא רואה את זה.

He has  a voice – you know who the person is, and you can talk to him. You don’t see a body, a person, a face. You don’t see that.

15:35

אבל  אתה יודע מי זה הבן אדם הזה. אתה יכול לדבר איתו. אתה יכול לשמוע את הקול שלו. ואתה יודע עליו הכל.

But you know who that person his. You know who he is, and you can talk to him, and you can hear his voice, and you know everything about him.

15:41

אחד מהקהל: שאלת למה הגעת לשם?

נתן: מה?

אחד מהקהל: שאלת למה הגעת לשם?

נתן: מה?

אחד מהקהל: שאלת למה הגעת לשם?

Man in audience: Did you ask why you went there?

Natan: What?

Man in audience: Did you ask why you went there?

Natan: What?

Man in audience: Did you ask why you went there?

15:48

נתן: כן. אמרו לי ש… קודם כל. כל דבר הכי קטן שאתה מקבל בחיים. המכה הכי קטנה, הפציעה הכי קטנה – זה כל משמים, הכל משמים  אמרו לי שגם זה, בגלל  שהייתי צריך להגיע לשם הגעתי לשם. הייתי צריך להגיע לשם.

Natan: Yes. They told me that…they told me first of all, that every little thing you get in life, every little bump, the smallest injury – it's all from Heaven. Everything is from Heaven. So they told me that also that – they told me because I had to go there, I went there. I had to go there.

16:09

הרב רמי לוי: אוקיי. בא נחזור לסיור הזה. בא נקרא לזה סיור.

אחרי שהראו לך שיש גן עדן, והראו לך שיש גיהנם. יש שכר עצום על המצוות,

נתן: שכר עצום על המצוות.

ויש עונש כבד מאד על העבירות, גם על עבירות קטנות.

נתן: גם על עבירות קטנות, כן.

הרב רמי לוי: עכשיו מה? מחזירים אותך לאן?

Rabbi: Ok. Let’s get back to that tour. Let’s call it a tour. After they showed you that there is Gan Eden, and after they showed you there is Gehenom, a huge reward for mitzvot…

Natan: A huge reward for mitzvot.

Rabbi: and a severe punishment for transgressions – even for the smallest transgressions…

Natan: …for small transgressions. Yes.

Rabbi:  Now what? They sent you back to where?

16:25

נתן: עכשיו, כאילו.

הרב רמי לוי: בקיצור, מלמדים אותך משהו כמו  – תבחר.

נתן: כן, תבחר.

הרב רמי לוי: ואתה בוחר.

נתן: אתה בוחר

Natan: Now…it's like…

Rabbi: In short, they were teaching you something like, “Choose.”

Natan: Yes. Choose.

Rabbi: And you choose?

Natan: You choose.

16:32

כן ברור שאתה תבחר בין רע לטוב וטוב לרע. ויש לך מקרים שאתה לא יכול לבחור. יש מקרים שעשית עבירות…. גמרו לך את ה…

Yes. It’s obvious you’ll choose between bad and good, and good and bad. And there are cases when you can’t choose. There are instances when you did transgressions. They finished all the…

16:45

הרב רמי לוי: אבל כל מי שפה בעולם הזה – הוא בעל בחירה.

נתן: יש לו את הבחירה.

הרב רמי לוי: הוא מגיע עם בחירה?

נתן: כן, אבל…

Rabbi: But everyone in this world…has a choice?

Natan: He has the choice.

Rabbi: He comes with a choice?

Natan: Yes. But…

16:48

הרב רמי לוי :אם הוא עשה מצווה –  יש לו שכר גדול מאד.

נתן: כן.

הרב רמי לוי: אם הוא עשה עבירה חלילה –  אז יש לזה עונש גדול.

נתן: כן.

Rabbi: If he did a mitvah? He gets a very big reward.

Natan: Yes. Yes.

Rabbi: If he did a transgression, heaven forbid, he gets a big punishment for that.

Natan: Yes.

16:54

הרב רמי לוי: וזה לפי בחירה של בן אדם.

נתן: אבל כשאתה למעלה אתה לא יכול כבר לבחור

הרב רמי לוי: אין בחירה.

נתן: אין לך בחירה.

Rabbi: And it’s according to a person’s choice.

Natan: But when you are up there, you can’t choose any more.

Rabbi: There's no choice.

Natan: You have no choice.

16:57

הרב רמי לוי: במתים חופשי. כיון שאדם מת נעשה חופשי מן המצוות.

נתן: מה שעשית כבר עשית ואתה לא יכול לתקן שום דבר.

Rabbi: In death we are free. “For once a man dies, he is free of the mitzvot.”

Natan: What you did, you did, and you can no longer fix anything.

17:06

ואז פשוט כאילו בא אני אסביר לכם, מה אני אחרי זה ראיתי. שאלו אותי אם אני רוצה להשאר שם או לא. אמרו לי שאחרי שלוש שעות אני כבר לאי יכול להשאר שם.

אחד מהקהל: לא שומעים.

נתן: כן סליחה. שומעים עכשיו?

אחד מהקהל: היתה לו חוויה נעימה.

נתן: כן. גם נעימה וגם לא כל כך נעימה.

הרב רמי לוי: הוא לא רוצה להזכר בדברים הלא טובים.

נתן: כן לא רוצה להזכר.

And then – let me explain to you what I saw after that. They asked me if I want to stay there or not.

I told them that after three hours I can't stay.

A man in the audience: We can't hear.

Natan: Yes, sorry. Can you hear now?

Man in the audience: He had a pleasant experience.

Natan: Yes, both pleasant and not so pleasant.

Rabbi: He doesn't want to remember the things that weren't so good.

Natan: Yes, I don't want to remember.

17:29

נתן: ואז…

הב רמי לוי: הוא החליט שם שהוא חוזר בתשובה. והוא יודע שאחרי מאה ועשרים  שנה שהוא יחזור – הוא ילך לגן עדן.

נתן: כן.

And then…

Rabbi: He decided that he is repenting – "making teshuva". And he knows that after 120 years, when he goes back, he will go to Gan Eden.

Natan: Yes.

17:37

הרב רמי לוי: ספר, ספר על הצעקות שחטפת.

נתן: על הצעקות שחטפתי?

הרב רמי לוי: כן.

נתן: איזה צעקות?

הרב רמי לוי: על הציצית.

Rabbi: Tell them, can you tell them a little about how you were shouted at!

Natan: When they shouted at me?

Rabbi: Yes.

Natan: What shouting?

Rabbi: About the tzitzit?

17:46

נתן: אה!  מה [?איזה ציצית?]

הרב רמי לוי:[? על אבא שלך?]?

נתן: אמרו לי , כאילו , שאני צריך לתקן  שיש דברים שאני צריך לתקן כמו למשל אני צריך ללבוש ציצית. זה משהו …אחת – אחת…

Natan: Ah! What – which tzitzit?

Rabbi: About your father?

Natan: Ah. They told me that I have to repair – that there are some things I need to repair. Like for example, I have to wear tzitzit. It's something….Testing. Testing.

17:58

ואז כאילו אמרו לי…. אמרו לי

And they told me…they told me

18:04

אמרו לי שיש דברים שאני צריך לתקן למשל ללבוש ציצית זה דבר ממש חשוב. גם שהייתי שמה הבנתי כמה זה חשוב. הבנתי כמה שציצית זה משהו ענק, וזה באמת שכר ענק.

And then they told me that there are things I need to repair, such as wearing tzitzit. It's something very important. When I was there I also understood how important that is. I understood how much tzitzit is something huge and it really brings a huge reward.

18:16

אני אומר לכם: הברכה שאתם מברכים זה  שכר ענק,עצום! אתם הופכים עולמות שלמים שמה. אז ציצית זה וואו!!! כאילו, ענק.

I am telling you: the blessing you make is a huge reward. Gigantic! You turn worlds over there. So tzitzit is Wow!!! Like, huge.

18:27

ואחרי זה  נכון אמרתי לכם. שאמרו לי שאני יכול להשאר שם עד שלוש שעות הכי הרבה.

And after that they told me – remember I told you that they said that I could stay there for up to three hours at the most?

18:34

ואז בהתחלה –  ברגע שראיתי את הגן עדן אמרתי שאני  רוצה להש פה, אני רוצה להשאר פה. אבל אחרי זה הראו לי גם את הצד השני והכל.

So in the beginning – the moment I saw Gan Eden I said, "I want to stay here. I want to stay here." But after that they showed me the other side, and all that.

18:42

שאלו אותי אם אני רוצה להשאר. אמרתי  אני מעדיף לחזור למטה. למה? כי הרגשתי שאני יכול… אם אני חוזר למטה אז אני יכול לעשות עוד מצוות = עוד שכר, עוד הכל.

They asked me if I wanted to stay. I said I would prefer to go back down. Why? Because I felt that I could…that if I went back down I could do more transgressions – ah – more mitzvot, earn more reward, more of everything.

18:52

כאילו. שכר יותר גבוה. ולעשות יותר מצוות. להגיע לדרגה יותר גבוהה, אפילו .למה שאני להשאר פה ולא לעשות כלום.  אז אמרתי שאני מעדיף לרדת למטה כאילו. והחזירו אותי למטה.

I could, like, earn a greater reward. And do more mitzvot. And reach an even higher level. So, why would I want to stay there and not do that? So I said that I would rather go back down, and they sent me back down.

19:02

אחד מהקהל:אמרו לך למה הגעת למעלה, יש לך זכות כל שהיא?  מה ?

נתן: אמרו לי שיש לי זכות שאני למעלה. כן, אמרו לי את זה.

Man from the audience: Did they tell you why you went up there? Did you have some merit? What?

Natan: They told me had a merit that I was up there. Yes, they told me that.

19:12

אחד מהקהל: זכות של מי? של אבות?

נתן: מה?

אחד מהקהל: זכות אבות? של  אבא [?סבא?]?

נתן: כן.  זה מה שאמרו לי. אמרו לי שיש לי זכות. שהגעתי כאילו. ולא סתם שהגעתי. זה מה שאמרו לי.

Man from the audience: Whose merit? Of your ancestors?

Natan: What?

Man from the audience: A merit of your ancestors? Your father? Grandfather?

Natan: Yes. Yes. That's what they told me. They said I had a merit. That I got there, that I didn't get there randomly. That's what they told me.

19:23

אחד מהקהל: לבשת ציצית?

נתן:אה?

אחד מהקהל: לבשת ציצית?

נתן: לפני זה לא לבשתי כל כך.

אחד מהקהל: ועכשיו?

נתן: עכשיו אני לובש, כן.

הרב רמי לוי: עכשיו יש לו ציציות, ישתבח שמו!!!

הקהל מוחא כפיים.

Man from the audience: Were you wearing tzitzit?

Natan: What?

Man from the audience: Were you wearing tzitzit?

Natan: Before that I barely wore it.

Man from the audience: And now?

Natan: Now I'm wearing it, yes.

Rabbi: Now he has tzitzit, praised be Hashem's name!!!

[Audience applauds]

19:40

ואז אחרי זה  – כשהחלטתי שאני רוצה לרדת. ראיתי משהו  עוד יותר מפחיד פי מיליון עוד יותר מכל הדברים שראיתי, הכל!

Natan: So, are you listening? So after that – when I decided I want to go down, I saw something a million times more frightening than everything else I had seen. Everything!

19:51

מה שאני ראיתי, כשהחלטתי לרדת למטה – אמרו לי "אין בעיה אתה יורד."

הרב רמי לוי:תגיד מה היה הסדר. אני לא הייתי שמה.

What I saw, when I decided to go down – they said, "No problem, you're going down."

Rabbi: Tell us what the process was. I wasn't there.

19:58

נתן: ואז פשוט מה שאני ראיתי זה – בהתחלה לא הבנתי מי זה, לא הבנתי מה זה הדבר הזה. אני ראיתי בן אדם. בן אדם רגיל,  ממש יש לו ידים רגלים וראש  והכל, אבל הוא בגובה ענק, ענק, ענק!!! כאילו לא נגמר, אתה מסתכל ככה [מפנה את הראש כלפי מעלה] אתה לא רואה את הסוף.

Natan: Ok. So, simply, what I saw – at first I didn't understand who he was, I didn't understand what that thing was. I saw a person. A regular person, really regular. He actually had arms and legs and a head and everything. But he was really tall, gigantic, gigantic, gigantic!!! Like he never ended. You look up like this [tilts his head upwards] and you can't see the end of him.

20:18

הרב רמי לוי: איך הוא נראה?

נתן: כולו עיניים, כולו עיניים.

הרב רמי לוי: כולו עיניים?

Rabbi: What did he look like?

Natan: He was all eyes. All eyes.

Rabbi: All eyes?

20:24

ומהעיניים שלו יוצא אש! זה משהו מפחיד, מפחיד! ואתה מרגיש כאילו שאתה לא יכול לברוח ממנו, ממנו אתה לא יכול לברוח לא משנה מה. אתה לא יכול הוא איתך בכל מקום, לא עוזב אותך. כאילו ממש.

Natan: And fire came out of his eyes! It was really scary – scary! And you feel like you can't run away from him. You can't escape from him no matter what. You can't. He's with you everywhere. He doesn't leave you. Seriously.

20:36

הרב רמי לוי מי זה המלאך הזה?

נתן:  זה מלאך המוות. לפי מה שראיתי שם והבנתי שם.

הרב רמי לוי: הבנת שזה מלאך המוות?

נתן: הבנתי שזה מלאך המוות:

הרב רמי לוי: הוא דיבר איתך?

Rabbi: Who was that angel?

Natan: It was the Angel of Death. Based on what I saw there and what I understood there.

Rabbi: You understood it was the Angel of Death?

Natan: I understood it was the Angel of Death.

Rabbi: Did he speak with you?

20:46

נתן: כן. הוא החזיק אותי,  היה לו סוד של קילשון כזה בתוך היד. והוא החזיק אותי ככה.

הרב רמי לוי: כמה שינים יש לזה?

נתן: מה? הרבה.

Natan: Yes, he held me. He had a sort of pitchfork in his hand. And he held me like this.

Rabbi: How many teeth did he have?

Natan: What? A lot.

20:54

הרב רמי לוי: לא עיניים, שיניים.

נתן: היה לזה שיניים.

הרב רמי לוי: לקילשון?

נתן: כן  היה לו שלוש שיניים..

רב רמי לוי: שלוש?.

נתן: כן שלוש.

Rabbi: Not eyes. Teeth.

Natan: Teeth? It had teeth.

Rabbi: The pitchfork?

Natan: What?

Rabbi: The pitchfork?

Natan: Yes. It had three teeth [prongs].

Rabbi: Three?

Natan: Yes. Three.

21:02

. ואז מה שאני ראיתי, אחרי זה,   בא אלי ככה, משהו מפחיד אני לא יכול לתאר מה זה הדבר הזה.

And then, and then what I saw after that, he came to me like this. It was something so scary I can't even describe what it was. What that person was. What that thing was.

21:15

זה היה ממש מפחיד מאד, ואז הוא כאילו  הוא פשוט החזיק אותי ככה  [בחזה] עם החרב שלו, עם הקלשון הזה, הוא החזיק אותי כאן בחזה. משהו פחד איום ונורא, הוא החזיק ואתי כאן בחזה.  לפי מה שאמרתי לפני זה,  זה משנה איפה מחזיקים  אותך, נכון?

It was really scary, and it like he simple held me like this [on my chest] with his sword, with that pitchfork. Something scary, terrifying, and terrible. He held onto me here on my chest. According to what I said before, there is significance to where they hold you. Right?

23:31

הרב רמי לוי: ואותך איפה הוא החזיק?

נתן:בחזה הוא החזיק אותי כאן.

הרב רמי לוי: ומה הוא אמר לך?

Rabbi: And where did he hold you?

Natan: He held me on my chest. Here.

Rabbi: And what did he say to you?

21:35

נתן: הוא אמר לי תעשה הרבה מצוות, למה? בסוף אתה תשלם. אם אתה לא תעשה – אז בסוף את תשלם. הוא אמר לי שמה שראיתי שמה זה עוד כלום. בקול מפחיד.

Natan: He said to me, "Do a lot of mitzvot. Why? In the end you pay. Even if you don't do anything, you will pay in the end." He told me that what I had seen there was nothing. And he spoke to me in a frightening voice.

21:44

הרב רמי לוי: איזה קול יש לו, קול נעים? מפחיד?

נתן: לא, לא, לא נעים בכלל.

הרב רמי לוי: איזה קול יש לו?

נתן: חזק משהו כמו אווההההאאא!!!!!

הקהל צוחק.

Rabbi: What voice does he have? A pleasant voice? Frightening?

Natan: No, no, no. Not pleasant at all.

Rabbi: What voice did he have?

Natan: Really loud. Something like…

Man in audience: uuowwwwaaa!!!!

Natan: Yes.

[audience laughs]

21:56

נתן: זה רציני , זה לא צחוק. אבל זה מפחיד. אני אומר לכם את זה כאילו, כאילו סבבה כזה,  זה ממש משהו מפחיד.

Natan: No, really. This is serious. This isn't a joke. But something scary. I am telling you this, as though it was all terrific and everything. But it was really scary.

22:06

הרב רמי לוי: הוא מנסה לעשות מזה..

Rabbi: He's trying to make out of this….

22:08

אחד מהקהל:: עכשיו אתה יכול להגיד לי כמה זמן היית שם למעלה,  כמה ימים? לילות?

נתן:רבע שעה.

אחד מהקהל: כמה

נתן:רבע שעה.

אחד מהקהל: רבע שעה כל הסיפורים האלה?

נתן: רבע שעה.

Man in audience: Now can you tell me how much time you were up there? How many days? Nights?

Natan: Fifteen minutes.

Man in audience: How long?

Natan: Fifteen minutes.

Man in audience: Fifteen minutes – all those stories?

Natan: Fifteen minutes.

22:16

הרב רמי לוי: כן רבותי, זה מה שאמרתי בהתחלה, זה קשה להבין את זה. אבל. מה שאנחנו יכולם לקנות בשנים של לימוד – שם בדקה אפשר להבין הכל.

Rabbi: Yes Gentleman. That is what I said at the beginning. It’s hard to understand. But, what we can acquire in years of learning – there you can understand everything in one minute.

22:26

שים לב שמה שהוא מדבר הוא אומר "אני מבין לבדאני רואה לבד" וכל מי ש… הוא לא הראשון שהיה שם וחזר. אני אישית מכיר עד הרבה הרבה כאלה – כולם מספרים את אותו הדבר. כמות אדירה של מידע, אינפרומציה, בשניה.

Take note of what he is saying. He says, “I understand alone. See alone” And everyone who…he isn’t the first who was there and came back. I personally know many, many more like him – they all relate the same thing. A huge amount of information, in a second.

22:40

זאת אומרת האדם יכול להיות באותו מקום שהוא נמצא, ולדעת איפה אבא ואיפה אמא,  מה קורה איתו.

נתן: ידעתי הכל.

הרב רמי לוי: כל מהלך חייו רץ לו מול העיניים,

That means that a person can be in one place, and know where his father is and where is mother is. What is happening with them.

Natan: I knew everything.

Rabbi: Every event of his life pass before his eyes.

22:48

ופשוט – זה פשוט עולם האמת. בעולם האמת הכל גלוי, אין דבר שהוא נסתר.  הנשמה יכולה לקבל… אין מגבלה בלקבל. אנחנו פה בעולם הזה אנחנו מוגבלים בלקבל.  אבל שם – אין מגבלה, הנשמה היא לא מוגבלת.

And simply – it’s simply the world of truth. In the world of truth everything is revealed. There is nothing hidden. The soul can receive…there is no limit to what it can receive. We are here in this world, and we are limited in what we can receive. But there – there are no limits. The soul is not limited.

23:06

לכן אדם יכול בדקות לתפוס חומר ומידע, וכל מה שקורה שמה – בדקה שתים. רבע שעה זה המון זמן.

Therefore, a person can in just minutes acquire matter and information, and everything that happens there – all in just one or two minutes. Fifteen minutes is a long time.

23:17

נתן: כן. זה המון זמן

רב: במושגים של למעלה – רבע שעה זה המון המון זמן.

Natan: Yes. It’s a lot of time.

Rabbi: In terms of Above – fifteen minutes is a lot, a lot of time.

23:22

אנחנו גם ידועים שהאר"י הקדוש זיע"א מספרים שבסעודה שלישית הוא היה תופס תמונה של דקה שתיים.  אתה שואל אותו:"רבינו איפה היית?" הוא אומר :"הייתי למעלה, ושמעתי חידושים",  "בא נשמע מהחידושים", אז הוא אומר: "אלא אם כן יש לך שבעים שנה להסביר ת שתי הדקות האלה".

We also know that it is told of the Holy Ari, may his memory protect us, that during the Third Meal he would doze for a minute or two. He was asked, “Our rabbi, where were you?” He said, “I was Above. I heard new interpretations on the Torah.” “So tell us some of the interpretations.” And then he would say, “Only if you have seventy years to spend for me to explain those two minutes.”

23:42

נתן: כן ראיתי מלא, מלא דברים.

הרב רמי לוי: זאת אומרת ששמה אין איזה שהוא הסבר,  אין שמה… יושבים בכיתה ובא מישהו ומלמד אותך,  ועושה לך מבחן, לא הבנת, מבחן חוזר. אין.

Natan: Yes. I saw a lot. A lot of things.

Rabbi: That means that there, there is no explanation. There is no…. sitting in classes, and somebody comes and teaches you, and gives you a test. And if you don’t understand, you take a retest. But that doesn’t happen there.

23:54

זה פשוט… מגיעים לשמה ויודעים את האמת לבד במקום.

אחד מהקהל:  יש  שמה זמן? או אין זמן?

הרב רמי לוי: אין זמן. זה מימד מעל הזמן. כשהוא אומר רבע שעה – זה במושגים שלנו. שם – זה עולם של נצח.

It’s simply…you get there and you know the truth alone, right away.

Man in audience: Is there time there? Or is there no time?

Rabbi: There is no time. It is a dimension beyond time. When he says fifteen minutes – that is in his concept. There, it’s a world of eternity.

24:10

אחד מהקהל: הוא אמר שזה משנה איפה תפסו אותו?

נתן: מה?

אחד מהקהל: אמרת שזה משנה איפה שתופסים איפה הוא תופס אותך? הוא תפס אותך מהחזה. אמרת שלא כולם תופסין אותם מהחזה, אז למה הוא תפס אותך מהחזה?

נתן: זה לא טוב.

אחד מהקהל: אה, מהחזה זה לא טוב?

Man in the audience: He said that it makes a difference where they grabbed him?

Natan: What?

Man in the audience: You said it makes a difference where they hold – where he holds you? He held your chest. Why did he hold you by the chest?

Natan: It’s not good.

Man in the audience: Ah. In the chest is not good?

24:24

אחד מהקהל: בשורה האחרונה, היית רוצה לעבור עוד ביקור שם למעלה?

נתן: תלוי באיזה מקומות.

אחד מהקהל: אבל בחלק מהמקומות כן?

הרב רמי לוי: אותו סיבוב היית מוכן לעשות עוד פעם, אותו דבר?

Man in the audience: What’s the bottom line? Would you want to go back up for another visit?

Natan: It depends to which places.

Man in the audience: But to some of the places, yes?

Rabbi: Would you want to make the same rounds, would you want to do the same thing again?

24:37

נתן: אה…

הרב רמי לוי: הוא רוצה רק את הדברים הטובים. בדברים הרעים הוא לא רוצה להזכר.

Natan: Ah…

Rabbi: He only wants the good things. He doesn’t want to remember the bad things.

24:43

אחד מהקהל: אם ככה אתה לא ממליץ לאף אחד לעשות ביקור למעלה?

נתן: לא ממליץ לאף אחד. ממליץ אבל רק את הדברים הטובים.

Man in the audience: So you wouldn’t advice anyone to visit up there?

Natan: I wouldn’t advise anybody. I would advise it, but only the good things.

24:49

הרב רמי לוי: הוא ממליץ לנו  לעשות… ללמוד תורה, לקייים מצוות. השכר גדול. וככה האדם לא יסבול שם למעלה. ויקבל  שכר גדול. והוא עוד פעם אומר, חוזר, ומדגיש שמה שהראו לו שם שערי גן עדן – זה רק…

Rabbi: He advises us to…learn Torah, fulfill mitzvot. The reward is great. And in that way man won’t suffer there, above. And he will receive a great reward. And he will say again, repeat, and emphasize that what they showed him there at the gates of Gan Eden – that was only…

25:07

נתן: ההתחלה.

הרב רמי לוי: רק הההתחלה, והדרגה הכי הכי נמוכה.

Natan: The beginning.

Rabbi: Only the beginning. The lowest, lowest level.

25:11

עכשיו אתה אומר שאתה נשמה שמה. בתור נשמה שמה, אתה מבין דברים לבד.

נתן: מבין דברים לבד. אני יודע מה יקרה בעתיד.

הרב רמי לוי: אין לך שאלות  הכל ברור לך ואתה יודע. אתה פשוט מגיע למקום אתה כבר יודע מה זה ומי. אתה רואה נשמה אתה יודע מי הוא היה בחייים., אתה רואה נשמה בגיהנם אתה יודע  מה הוא עשה איך הוא מרגיש  לא צריך לשאול הכל יודעים לבד.

Now you say that you are a soul there. In the form of a soul there, you understand things alone.

Natan: Understand things alone. I know what will happen in the future.

Rabbi: You have no questions. Everything is clear to you, and you know. You simply arrive at a place and you already know what and who. You see a soul and you know who it was in life. You see a soul in Gehenom and you know what he did and how he feels. You don’t need to ask. You know everything alone.

25:34

נתן: אני יודע גם מה יהיה בעתיד.

איש בקהל: אתה יודע מה יהיה בעתיד?

הרב רמי לוי: עכשיו בא נלך לשעה הזאת כשפתחו שערי גן עדן,

איש בקהל: מה אתה יודע?

הרב רמי לוי: כשפתחו שערי גן עדן, אז מה אתה מבין?

Natan: I also know what will happen in the future.

Man in the audience: You know what will be in the future?

Rabbi: Let’s go to that hour when they opened Gan Eden…

Man in the audience: What do you know?

Rabbi: When they opened Gan Eden, what did you understand?

25:39

הרב רמי לוי: סליחה סליחה רגע. שאלות בסוף. בסדר? לא לא. אל תענה. אל תענה.

Rabbi: Excuse me. Excuse me for a moment. Questions at the end. Ok? No. No. Don’t answer. Don’t answer.

25:44

שפתחו שערי גן עדן אזהוא מסביר לנו שזה ה-Level  הכי נמוך, הדרגה הכי הכי נמוכה. ואתה ראית אנשים שמה שיושבים ולומדים תורה.

נתן: כן

When the opened Gan Eden, so he explained to us that it was the lowest level, the lowest of all levels. And you saw people there sitting and learning Torah.

Natan: Yes.

25:54

הרב רמי לוי: אתה יכול להגיד לנו מי האנשים האלה?

נתן: אני ראיתי אנשים.

הרב רמי לוי: לא שמות ואיפה הם גרו, אלא איזה סוג של אנשים.

Rabbi: Can you tell us who those people were?

Natan: I saw people.

Rabbi: Not names and where they lived, but what type of people they were.

26:01

נתן: איזה סוג של אנשים הם היו? הם לא היו אברכים ודברים כאלה. הם היו פשוט אנשים שקבע עיתים לתורה שלהם.

הרב רמי לוי: קבעו עיתים לתורה?

נתן: כן.

Natan: What kind of people they were? They weren’t avrechim or anything like that. They were simply people who set aside times for their Torah.

Rabbi: They set aside times for Torah study?

Natan: Yes.

26:10

הרב רמי לוי: ואתה מבין שיש יותר מזה.

נתן: הבנתי שיש יותר הרבה יותר מזה!!!

הרב רמי לוי: אז אברכים הם יותר.

נתן: אברכים הם יותר.

Rabbi: And you understand that there is more than that.

Natan: I understood that there was a more, a lot more than that!!!

Rabbi: So avrechim are more?

Natan: Avrechim are more.

26:16

הרב רמי לוי: יש דרגות יותר גבוהות.

נתן: יותר גבוהות כן.

הרב רמי לוי: ומה הדרגה הכי גבוה שאתה חושב שיש?

Rabbi: There are higher levels?

Natan: Higher. Yes.

Rabbi: And what do you think the highest level is?

26:26

נתן: כסא הכבוד.

הרב רמי לוי: ומי מגיע לשם?

נתן: מי שחזר בתשובה.

הרב רמי לוי: מי שחזר בתשובה?

Natan: The throne of glory.

Rabbi: And who reaches that level?

Natan: Anyone who repents.

Rabbi: Anyone who repents?

26:32

נתן: כן. אבל לא מיראת עונש. [אלא] מיראת חטא מיראת שמים. כפי מה שהבנתי

אחד מהקהל: זו הרמה הכי גבוהה?

Natan: Yes. But not from fear of punishment. But from fear of transgressing, from fear of Heaven. That is how I understood it.

Man from audience: That is the highest level?

26:40

נתן: הכי הכי גבוהה. כל מה שאתה עולה דרגה – נכון האור הזה שאמרתי לכם [בהתחלה], האור שם הוא יותר גדול.

הרב רמי לוי: מי שמלמד לאחרים?

Natan: The very, very highest. The higher level you go – you remember the light I told you about? That light there is bigger.

Rabbi: Who teaches the others?

26:51

נתן:וואוי ווואי!!! ברכה אני אומר לכם, ברכה זה ענק!  אז וואו!

הרב רמי לוי: זה ברכה, מדרבנן, זה דבר ענק שם.

נתן: עצום!

Natan: Wow, wow!!!! I am telling you that a blessing, a blessing is huge. Oh wow!!

Rabbi: Just a blessing, m’drabanan, that is something huge there.

Natan: Gigantic!

27:01

הרב רמי לוי: השיעור תורה זה עצום שבעצום, ואם אתה מלמד אחרים –

נתן: וואהי!!!

הרב רמי לוי:  זה…טוב. יפה.

Rabbi: So a Torah lesson is bigger than the biggest, and if you teach others –

Natan: Wow!!!!

Rabbi: That’s…good, wonderful.

27:07

עכשיו רגע רגע. רק שניה. רק שניה –  אני רוצה לחזור… אנחנו רוצים לחזור לנקודה הזאת-היא, רוצה לחזור לנקודה הזאת-. לפני שנאבד פה כיוון – רוצה לחזור לנקודה הזאתי שאתה שמה, ואתה מבין לבד הכל.

נתן: כן.

Now wait. Wait a second. Just a second – I want to go back…we want to go back to that point – we want to go back to that point. Before we lost direction here – I want to go back to that point where you are there, and you understand everything yourself.

Natan: Yes.

27:20

רב רמי לוי: אז הראו לך שני דרכים שיש פה ויש שם. אבל פה הציבור שיושב הוא פחות או יותר יודע את זה. שיש ויש. רק אתה  עכשיו בא ומחזק לנו את מה  שאנחנו קוראים מתוך הספרים ולומדים.

Rabbi: So they showed you the two ways, that there is here and there. But the audience sitting here more or less knows all of that. That there is this and that. You are just coming now and strengthening for us what we read in the books and learn.

27:34

עכשיו מה שיותר מעניין אותנו – אני רוצה לשאול אותך שאלות על המשיח.

נתן:OK סבבה.

Now, what is more interesting for us – I want to ask you questions about the Mashiach.

Natan: Ok. Great.

27:41

היית יכול לדעת מי זה המשיח?

נתן: לא הייתי יכול לדעת. הייתי יכול לדעת מה התכונות שלו. מה צריך להיות בשביל להיות המשיח.

Could you know who the Mashiach was?

Natan: I couldn’t know. I could only know what his traits were. What he needs to be in order to be Mashiach.

27:51

הרב רמי לוי: ואתה יכול להגיד לנו אם הוא פה או שם?

נתן: הוא פה. הוא חייב להיות פה. לא יכול להיות שהמשיח הוא מישהו שמת. לא יכול להיות.

Rabbi: And can you tell us if he is here or there?

Natan: He’s here. He must be here. It can’t be that the Mashiach is somebody dead. That can’t be.

27:58

הרב רמי לוי: לא יכול להיות.

נתן: זה חייב להיות מישהו שפה, שאנשים מכירים אותו, אבל, מתי שהוא יהיה המשיח – כולם יהיו מופתעים.

Rabbi: That can’t be?

Natan: It has to be somebody who is here, who people know. But, when he becomes the Mashiach, everybody will be surprised.

28:05

הרב רמי לוי: זאת אומרת כשהמשיח בעזרת השם יתגלה –  אז יהיה הפתעה.

נתן: הפתעה ענקית!

הרב רמי לוי:  ויאמרו "אה זה המשיח".

נתן: כאילו, ווואו!!! זה המשיח? ככה.

Rabbi: That means that when the Mashiach with Hashem’s help is revealed – it will be a surprise?

Natan: A huge surprise!

Rabbi: And people will say, “Ah! That’s the Mashiach.”

Natan: It will be like, “Wow!!!! That’s the Mashiach?” Like that.

28:18

הרב רמי לוי: טוב, עכשיו אני רוצה לחזור לדבר אחר,  אתה אומר שהיית יכול לדעת מה הולך להיות בעולם, כשהיית שמה מה הבנת שהולך להיות?

Rabbi: Good. Now I want to go back to something else. You say that you could know what was going to happen in the world. When you were there, what did you understand was going to happen?

28:32

נתן: הבנתי… לפי מה שהבנתי שמה. בוודאות אני יודע את זה. כשהיית למעלה הבנתי מה הולך להיות בעולם.  ולפי מה שהבנתי מה שאמרתי לכם על המשיח והכל. הבנתי גם שהגאולה וההתגלות של המשיח –  זה ממש קרוב.

Natan: I understood…according to what I understood there. I am certain that I know it. When I was up there I understood what was going to happen in the world. And according to what I understood, what I told you about Mashiach and everything – I also understood that the Geula and the revelation of Mashiach is going to happen very soon.

28:50

כאילו זה  עומד לקרות בזמנים הקרובים מאד. זה אוטוטו, כאילו אוטוטו. מגיע הגאולה ממש.

הרב רמי לוי: עכשיו תגיד לי, כשאתה שמה אין מושג של זמן,  איך אתה יכול להעריך שמה מושגים של זמןמה זה אוטוטו? זה עשרים שנה? שנתיים? חודש?

נתן: אוטוטו זה ממש, כאילו, בחודשים הקרובים.

It’s like, it going to happen in the very near future. It’s imminent. It’s like, imminent. The Geula is really coming.

Rabbi: Now, tell me, when you were there, there was no concept of time. How can you estimate there the concept time. What is “imminent”? Is it twenty year? Two years? A month?

Natan: Imminent is right away. Like, in the coming months.

29:10

הרב רמי לוי: בחודשים הקרובים. אוקיי. ועכשיו את גם יודע מה הולך להיות?

נתן: כן. אני יודע מה הולך להיות. כן.

הרב רמי לוי: ואתה יודע את זה משם?

נתן: משם, כן. רק משם הכל אני יודע רק משם.

Rabbi: In the coming months. Ok. Now do you also know what will happen?

Natan: Yes. I now what is going to happen. Yes.

Rabbi: And you know that from there?

Natan: Yes. Only from there. Everything I know is only from there.

29:26

הרב רמי לוי: ומה אנחנו נמצאים עכשיו?

נתן: ומה אנחנו נמצאים עכשיו? בתקופה. לא טובה בכלל.בכלל. כאילו  אני יכול להגיד שהגאולה ממש קרובה לפה.

Rabbi: And where are we holding right now?

Natan: Where are we holding now? In a period. Not a good one at all. At all. Like, I can tell you that the Redemption is very close to here.

29:35

הרב רמי לוי:ומה יקרה בגאולה הזאת?

נתן: הולך לקרות דברים ממש רעים. תלוי למי? לפי מה שהבנתי.

Rabbi: And what will happen during that Redemption?
Natan: Very bad things are going to happen. But it depends on who. As far as I understood.

29:40

אחד מהקהל: זה בטוח יקרה הגאולה בחודשים הקרובים?

נתן: בטוח יקרה בחודשים הקרובים.

אחד המקהל: אין איזה צד שאולי לא.

נתן:  יש צד אם כולנו לחזור בתשובה זה לא יקרה.

Man from the audience: Is it certain that the Redemption will happen in the coming months?

Natan: It is certain it will occur in the coming months.

Man from audience: Is there, perhaps, the possibility that it won’t happen?

Natan: There is that possibility, if we all repent, that it won’t happen.

29:49

אחד מהקהל: זה לא יקרה?

הרב רמי לוי: לא יקרה הדברים הרעים שבגאולה.

נתן: הדברים הרעים.

רב רמי לוי: אבל הגאולה תבוא.

נתן: אבל הגאולה תבוא.

אחד מהקהל: בכל מקרה.

נתן: בכל מקרה.

אחד מהקהל: גם אם יעשו עבירות, גם אם יעשו מצוות.

נתן: כן. אבל אם יעשו עבירות  זה יבוא בדרך פחות נעימה.

Man in the audience: So it won’t happen?

Rabbi: The bad things in the Redemption won’t happen.

Natan: The bad things.

Rabbi: But the Redemption will arrive…

Natan: But the Redemption will arrive…

Man in the audience: In any case: Whether they commit transgressions, and also if they fulfill the mitzvot.

Natan: Yes. But if they commit transgressions, the Redemption will be less pleasant.

30:03

הרב רמי לוי: אם יעשו עבירות זה יבוא בדרך יותר קשה.

נתן: יותר קשה ופחות נעימה.

ואם כולם חוזרים בתשובה  אז זה יבוא בקלות

נתן: בקלות.

הרב רמי לוי: אבל זה בא.

נתן: זה בא בטוח לא משנה מה.

Rabbi: If they commit transgressions, it will come to pass in a much more difficult manner.

Natan: More difficult, and less pleasant. And if everybody repents, it will come to pass in an easy way.

Rabbi: But it’s going to happen.

Natan: It’s going to happen, no matter what.

30:13

הרב רמי לוי: עכשיו לפי מה שאתה יודע שם מה שראית שם – איך זה הולך להיות?

נתן: זה הולך… לפי מה שהבנתי כרגע המצב שלנו עכשיו זה בכלל לא טוב. כאילו בלא טוב.

הרב רמי לוי: מה הולך להיות?

Rabbi: Now, according to what you know there, what you saw there – how is it going to happen?

Natan: It’s going to…according to what I understood, right now our situation is not good at all. I mean, not good.

Rabbi: What’s going to happen?

30:23

הולך להיות משהו  שנקרא מלחמה מאד גדולה .וכולם – כל העולם הזה-  יהיה מעורב במלחמה הזאת-היא. לפי מה שהבנתי. כל העולם   הזה פשוט יהיה מעורב במלחמה הזאת-היא. כולם! כל הגויים, כל הערבים, כולם יבואו נגד עם ישראל וילחמו במלחמה הזאת-היא.

It’s going to be something that is called a very big war. And everybody – the whole world – will be involved in that war. According to what I understood. The whole world will simply be involved in that war. Everybody! All the goyim, all the Arabs, eveybody will come against the nation of Israel and will fight in that war.

30:40

הרב רמי לוי: ואיך זה יתחיל?

נתן: זה יתחיל, מי שיתחיל את המלחמה זה יהיה מישהו שנקרא גוג.

כפי מה שהבנתי למעלה. רק למעלה. אני הבנתי.

הרב רמי לוי: קוראים לו גוג.

נתן: כן

הרב רמי לוי: ואתה יודע מי  הגוג זה? למי אני מתכוון?

Rabbi: And how will it begin?

Natan: It will begin – the person who will start the war will be somebody named Gog. As far as I understood up there. Only up there, I understood.

Rabbi: He is called Gog?

Natan: Yes.

Rabbi: And do you know who this Gog is? Who am I referring to?

30:53

נתן: ואני בוואדות מי זה.

הרב רמי לוי: מי זה?

נתן: אובמה. הנשיא אובמה

Natan: I am certain of who it is.

Rabbi: Who is it?

Natan: Obama. President Obama.

30:59

הרב רמי לוי: הוא יתחיל בגוג ומגוג.

נתן: הוא יהיה זה שיתחיל את המלחמה הזאת-היא והוא יביא את כל הצבא שלו, הוא יתחיל פה את המלחמה.

הרב רמי לוי: והוא ילחם נגדנו?

נתן: הוא ילחם נגדנו.

Rabbi: He will start “Gog and Magog”?

Natan: He will be the one who starts that war. He will bring his whole army. He will start the war here.

Rabbi: And he’ll fight against us?

Natan: He’ll fight against us.

31:11

בהתחלה כל אחד פשוט ירצה את עם ישראל. את ירושלים את ישראל, כולם ירצו אותה

הרב רמי לוי: את ירושלים.

נתן: את ירושלים, כן. וכולם ירצו אותה כל העולם. לא יתייחסו אלינו, פשוט ירצו. כולם ילחמו אחד עם השני כי ירצו  אותנו.

At first everyone will simply want the nation of Israel. Jeruslame, Israel. Everyone will want it.

Rabbi: Jerusalem?

Natan: Jerusalem. Yes. Everyone will want it – the whole world. They won’t pay any attention to us. They will simply want it. Everyone will fight against each other because they want it.

31:28

אחד מהקהל: כמה זמן יקח?

נתן: מה? לא הרבה בכלל.

אחד מהקהל: כמה זמן יקח?

נתן: הזה. כל הדבר הזה. כל הדברים הרעים יקח שבועיים.

Man from audience: How long will it take:

Natan: Not long at all.

Man from audience: How long will it take?

Natan: That, all of that, all of the bad things will take two weeks.

31:35

הרב רמי לוי: כל הדברים הרעים יקח שבועיים. מה יקרה בשבועיים האלה? מה זה דבר רע?

נתן: בשבועיים האלה – מה זה דבר רע?  זה ימותו יותר מכמה מיליון אנשים, ימותו שם בקטע ה…

הדבר היחיד שמציל לפי מה שאני הבנתי. זה רק מי שחוזר בתשובה, כאילו לומד תורה ועושה גמילות חסדים. זה מה שמציל מהדבר הזה.

Rabbi: All the bad things will take two weeks. What will happen during those two weeks? What are the bad things?

Natan: In those two weeks – what is the bad thing? More than a few million people will die.  They will die like…the only thing that saves them, what I understood – is only if they repent. If a person learns Torah and performs acts of kindness. That’s what will save him from this thing.

31:53

רב רמי לוי: מה שהגמרא אומרת (סנהדרין ) ששאלו את רבי אליעזר הגדול "מה יעשה אדם וינצל מחבלו של משיח?" ענה רבי אליעזר הגדול: "יעסוק בתורה ובגמילות חסדים". זה מה זה שיציל אותו.

עכשיו תגיד לי,מה זה, זה? איזה מלחמה זה? מלחמה רוחנית?

נתן: לא. אל.

רב רמי לוי: מלחמה של חיילים בחיילים? מה זה?

Rabbi: It says in the Gemara [Sanhedrin], that when they asked Rabbi Eliezer Hagadol, “What can a person do save himself from the birthpangs of Mashiach?” Rabbi Eliezer Hagadol answered, “He should occupy himself with Torah and gemilut chassadim.” [acts of kindness] That’s what will save him. Now tell me, what is this? What kind of war is this? A spiritual war?

Natan: No, no.

Rabbi: A war of soldiers against soldiers? What is it?

32:12

נתן: חֵלֶק חֵלֶק. בהתחלה זה יהיה מלחמה של חיילים, פשוט כל העולם יבוא… פשוט בהתחלה כל הגויים ילחמו אחד עם השני, וירצו את ישראל. בסופו של דבר, מה שיקרה זה ככה: כולם יתאחדו וילחמו נגדנו נגד עם ישראל. ומעם ישראל ימותו הרבה מאד אנשים, כמה מיליונים של אנשים ימותו, מלא אנשים ימותו.

הרב רמי לוי: אלה שלא שמרו תורה ומצוות?

נתן: אלה ימותו.

הרב רמי לוי: ואלה ששמרו תורה ומצוות?

נתן: אלה ששמרו תורה ומצוות – תלוי.

Natan: Partially, partially. At first it will be a war between soldiers. The whole world will simply come…simply at first, all the goyim will battle each other, and will want Israel. In the end, what will happen is this: Everyone will unit and fight against us, fight against the nation of Israel. And many people from among Am Yisrael will die, several million people will die. A ton of people will die.

Rabbi: Those who didn’t keep Torah and mitzvot?

Natan: They will die.

Rabbi: And those who kept Torah and mitzvot?

Natan: Those who kept Torah and mitzvot – it depends.

32:36

תלוי אם עשו תורה וגמילות חסדים. יש כאלה שהם דתיים אבל לא היה כזה אכפת להם, חפיפניקים כאלה. אבל מי שבאמת מקפיד  – ולומד תורה וגמילות חסדים, אז הוא ינצל.

הרב רמי לוי: איך הוא ינצל?

נתן: מה? הוא ינצל.

It depends if they did Torah with gemilut chassadim. There are those who are observant but they don’t really care about it, they are casual about it. But is someone is really strict – and studies Torah and does acts of kindness, he will be saved.

Rabbi: How will he be saved?

Natan: He will be saved.

32:50

מה שיקרה זה דבר כזה, לפי מה שאני גם ראיתי למעלה…

הרב רמי לוי: מה זה ראית? אתה  רואה את זה בסרט קדימה?

נתן: כן אני רואה את זה בסרט קדימה. אני רואה את זה בסרט קדימה.

What will happen is like this, according to what I saw up there…

Rabbi: What do you mean you saw? Do you see it like a movie of the future?

Natan: Yes, I see it like a movie of the future. I see it in a movie of the future.

32:58

זה בשניות אתה רואה את זה, כאילו. זה מלא מלא זמן. כמו הסרט של החיים שלי שבהתחלה ראיתי. הראו לי את החיים שלי באלפית שניה, כאילו באלפית שניה הראו לי את זה. וראיתי כל שניה ושניה של החיים שלי כשהייתי תינוק, כשהייתי ילד, הכל ראיתי. ו…

You see it in mere seconds. But it’s lots and lots of time. Like the movie of my life that I saw at first. They showed me my life in a thousandth of a second, like in a thousandth of a second they showed it to me. And I saw every single second of my life, when I was a baby, when I was a little boy. I saw it all. And…

33:12

הרב רמי לוי: עכשיו בא נרוץ קדימה, ראית סרט.

נתן: ראיתי סרט.

הרב רמי לוי:בא נקרא לזה סרט, קדימה, זה מה שהולך להיות.

Rabbi: Now, let’s move forward. You saw a movie…

Natan: I saw a movie.

Rabbi: Let’s call it a movie, of the future, of what is going to be.

33:20

נתן: כן. אני ראיתי פשוט שכולם יבוא נגד עם ישראל, ויבואו נגדנו וילחמו נגדנו גם. אנחנו –  צה"ל כאילו – יצליח להדוף את ליומיים, לפי מה שאני ראיתי, ואז פשוט כולם יהרגו אותנו ולא יהיה לנו במי להעזר רק בהקב"ה. ואז מה שיקרה.. פתאום..

Natan: Yes. I simply saw that everyone was attacking Am Yisrael, and came against us and also fought against us. We – the IDF that is – will manage to keep them at bay for two days, according to what I saw. And them everyone will simply kill us and we won’t have anyone to rely on but the Holy One, blessed be He. And then what will happen is…suddenly…

33:38

הרב רמי לוי: רגע, רגע. במלחמה הזאת-היא – צה"ל מחזיק יומיים.

נתן: יומיים

הרב רמי לוי: ואחרי יומיים.

נתן:  גמרנו כבר.

הרב רמי לוי: אין צה"ל.

נתן: אין צה"ל.

Rabbi: Wait, wait. This war – the IDF will only hold out for two days?

Natan: Two days.

Rabbi: And after two days?

Natan: We’ll be finished by then.

Rabbi: No IDF?

Natan: No IDF.

33:45

הרב  רמי לוי: אז הכל פתוח.

נתן: הכל פתוח.

הרב רמי לוי: אז אתה אומר שגוג זה אובמה. ואובמה זה ארצות הברית. והוא יוביל את ..

נתן:  הוא יוביל את כל המלחמה.

הרב רמי לוי: ומי יצטרף אליו?

Rabbi: So everything is open?
Natan: Everything is open. [exposed/unprotected]

Rabbi: So you say that Gog is Obama. Obama is the United States. You say that he will lead the…

Natan: He will lead the whole war.

Rabbi: And who will join him?

33:56

נתן: מי יצטרף אליו? אירן תצטרף אליו. האו"ם כל האו"ם.

הרב רמי לוי: רוסיה?

נתן: כן, רוסיה, דרום קוריאה. כל האו"ם ממש כולם. כולם. כל … שבעים אומות יבואו נגדנו. שבעים.

הרב רמי לוי: איפה דאע"ש פה?

Natan: Who will join him? Iran will join him. The UN. The whole UN.

Rabbi: Russia?

Natan: Yes. Russia, South Korea. The whole UN. Really everyone. Everyone. All…seventy nations will rise against us. Seventy.

Rabbi: Where is ISIS in all this?

34:09

נתן: דאע"ש מה שהם יעשו, זה  מה שראיתי,יחטפו אנשים.  פשוט יחטפו אנשים.

הרב רמי לוי: יחטפו אנשים שלנו.

נתן: כן. כמו שעשו לגלעד שליט – גם ככה יעשו. יחטפו אנשים, ויענו אותם וכאלה דברים..

Natan: ISIS, what they will do is – this is what I saw – they will kidnap people. They will simply kidnap people.

Rabbi: They will kidnap our people?

Natan: Yes. Like they did to Gilad Shalit – they will also do that. They will kidnap people, and they will torture them, and things like that…

34:21

עכשיו, מה שראיתי גם – זה שהר הזיתים  ליד ירושלים, הוא…כאילו,מי שיזכה להנצל … אז ההר הזה יבקע לשתים. וברגע שההר הזה יבקע לשנים, בשניה הזאת-היא – המשיח יתגלה לעיני כל חי. כאילו לעיני כולם, לעיני כולם. פשוט כולם יראו שזה המשיח, יבינו שזה המשיח. הנה הוא התגלה לעיני כולם.

Now, what I also saw – is that Har Hazeitim next to Jeruslam, it…well, those who have the merit to be saves…so that mountain will split in two. And the moment that the mountain splits into tow, in that second – the Mashiach will be revealed to everyone. Meaning, before everyone, before everyone. Everyone will simply see that it’s the Mashiach, will understand it’s the Mashiach. Here he is, revealed to everyone.

34:42

והוא יעמוד בפתח שם של הר הזיתים. והוא יגיד מי זוכה להכנס ומי לא. מי שלא זוכה להכנס – נשאר בחוץ ומת. ומי שזוכה להכנס – ניצל. תבינו ממה הוא ניצל, עוד מעט אני אסביר לכם ממה הוא ניצל.. אז כאילו מי… אז פשוט נפתח ההר. וגם…

הרב רמי לוי: עכשיו איך זה נפתח?  זה נפתח…

And he will stand at the entrance there to Har Hazeitim. And he will say who can enter and who cannot. Anyone who doesn’t have the merit to enter – will stay outside and die. And anyone who has the merit to enter – will be saved. You have to understand what he will be saved from. In a minute I’ll explain to you what he will be saved from…so it’s like, whoever…so the mountain simply opens. And also…

Rabbi: Now it opens? It opens…

35:01

נתן: זה נפתח לשתים.

הרב רמי לוי: פתאום משהו כמו..

נתן: לא לא

הרב רמי לוי: רעידת אדמה?

נתן: לא. לא

הרב רמי לוי: אטום?

נתן: לא, לא.

הרב רמי לוי: מה?

נתן: לא. יעלו… בהר הזיתים יש קברות נכון? אז יעלו שתי מתים. פשוט  יקומו לחיים שתי מתים. אחד מפה ואחד מפה – וזה יבקע לשתיים.  ככה זה יקרה.

Natan: It splits in two.

Rabbi: Something like…

Natan: No, no.

Rabbi: An earthquake ?

Natan: No. No.

Rabbi : An atomic bomb?
Natan: No. No.

Rabbi: What?

Natan : No, they will rise up…you know how on Har Hazeitim there are graves, right? So two of the dead people will arise. Two dead people will come back to life. One from here, and one from here, and it will split in two. That's how it will happen.

35:17

ומה שאני ראיתי זה פשוט מי .. המשיח  זה קודם כל מישהו שלא יכול לעשות עבירות.  מישהו שחזר בתשובה. שלא עשה עבירות.

הרב רמי לוי: הוא חוזר בתשובה.

נתן: הוא חוזר בתשובה. כן. והוא לא עושה עבירות. הוא לא עשה עבירות. מאז שהוא חזר בתשובה הוא לא עשה אפילו עבירה אחת. לא יכול להיות שהמשיח הוא מישהו שעשה עבירה.

And what I saw was simply that…the Mashiach is first of all someone who can't sin. Someone who repented. Who didn't commit any transgressions.

Rabbi: He repented?

Natan: He repented. Yes. He didn't commit any transgressions. He didn't commit any transgressions. Since he repented, he didn't commit even one transgression. It can't be that the Mashiach is someone who committed transgressions.

35:34

עכשיו זה יכול להיות מישהו שגם  שממש מכירים אותו טוב מאד, מכירים אותו ממש טוב, הרבה הרבה אנשים מכירים אותו, לפי מה שהבנתי, אבל, כולם יהיו מאד מאד מופתעים, שדווקא הוא המשיח.

Now, it can be someone who we actually know very well, who we know very well. Lots and lots of people know him, according to what I understood. But, everyone will be very, very surprised, that he is of all people the Mashiach.

35:43

וגם –  עכשיו, המשיח הזה, כאילו המשיח – הוא ילחם נגד אובמה,  ולא רק זה – הוא יהרוג אותו ויקבור אותו בארץ ישראל. ואני ראית ש…

אחד מהקהל: הוא יקבר בארץ ישראל?

נתן: כן הוא יקבר בארץ ישראל..

Also, now, this Mashiach, I mean the Mashiach – he will fight against Obama. And not only that – he will kill him and bury him in the Land of Israel. And I saw that…

Man in audience: He will be buried in the Land of Israel?

Natan: Yes, he will be buried in the Land of Israel.

35:58

ואני ראיתי גם שברגע שהר הזיתים הזה יבקע לשניים, אז המשיח יעמוד בפתח, אבל הוא לא… הוא לא  יראה מי דתי, מי יש לו זקן, ומי זה.  מה שהוא יראה זה – הוא יראה לפי הקדושה שלו, הוא יריח את הבן אדם, הוא יריח אם יש לו קדושה, אם הוא טהור, אם הוא עושה מצוות,  אם הוא גומל חסדים, כאילו אם הוא באמת ירא שמיים אמיתי ולא ירא עונש, ודברים כאלה, הוא לא אומר: "הנה אתה יש לך כובע ויש לך כיפה – אז אתה כאילו, אתה, אתה נכנס." זה לא ככה. כאילו באמת, יהיה לו כח מסויים שהוא יוכל להרגיש את הפנימיות של הבן אדם באמת.

I also saw that the moment that Har Hazeitim splits into to, then the Mashiach will stand at the entrance, but he won't…he won't see who is religious, who has a beard, and who a person is. What he will see is – he sees according to a person's holiness, he will smell each person, he will smell is someone has holiness, if he is pure, if he did mitzvot, if he performed acts of kindness. To see if he really has true fear of Heaven, and not just fear of punishment, and things like that. He won't say: "Here you are, you have a hat and you have a kipa – so like that, you, you can go in." It's not like that. I mean, really, he will have a certain power that he will be able to feel what is truly inside every person.

36:31

הרב רמי לוי: נתן, אני שואל אותך שוב. כל זה אתה יודע משם?

נתן: כל זה אני יודע משם.

Rabbi: Natan, I ask you once again. You know all of this from there?

Natan: I know all of it from there.

36:35

הרב רמי לוי: זאת אומרת לפני שבוע לא ידעת.

נתן: לא ידעתי את הדברים האלה, לא ידעתי. לא היה לי מושג.

אחד מהקהל: לא קראת ספרים וזה? כלום?

נתן: שום דבר. שום דבר.

Rabbi: That means that a week ago you didn't know this.

Natan: I didn't know these things. I didn't know. I had no idea.

Man in audience: You didn't read books or something? Nothing?

Natan: Nothing. Nothing.

36:43

הרב רמי לוי: לא. הוא לא…

אחד מהקהל: איפה הוא למד?

הרב רמי לוי:הוא לא בחור בחור ישיבה.

אחד מהקהל:  הוא לא למד.

הרב רמי לוי: הוא לא, לא בחור ישיבה.

אחת מהקהל שואלת שאלה: ??? [בהמשך הרב אומר את השאלה]

הרב רמי לוי: רגע, שניה, שניה, אני רק רוצה להגיד פה משהו, תסתכלו מה שהוא מדבר ותראו. הוא אומר שגוג.. גוג זה אובמה.

Rabbi: No, he didn't…

Man in the audience: Where did he learn?

Rabbi: He is not a yeshiva student.

Man in the audience: He never learned.

Rabbi: He didn't. He is not a yeshiva student.

Woman in the audience: unclear

Rabbi: Wait, one second. One second. I just want to say something here. Look at what he is saying and look. He says that Gog…Gog is Obama.

36:57

וגוג… אה… אובמה יפול פה בארץ ישראל. וה' יתן לאובמה קבר פה בארץ ישראל.

נתן: פה בארץ ישראל.

הרב רמי לוי: אז יחזקאל הנביא אומר: "והיה ביום ההוא אתן לגוג מקום,  שם קבר בישראל".

נתן:  זה בדיוק  כמו מה שאמרו לי. בדיוק

הרב רמי לוי: יחזקאל!

נתן: אותו דבר בדיוק.

And that Gog…ah…Obama will fall here in the Land of Israel. And Hashem will give Obama a grave here in the Land of Israel.

Natan: Here in the Land of Israel.

Rabbi: So Yechezkel the Prophet says:  "On that day I will give Gog a burial place in Israel.

Natan: That's exactly what they said to me. Exactly!

Rabbi: Yechezkel!

Natan: Exactly the same thing.

37:12

הרב רמי לוי: ואתה אומר שהר הזיתים יתבקע.

נתן: הר הזיתים יבקע לשתים.

הרב רמי לוי: אז זכריה הנביא אומר ש… כן. "ויצא ה' ונלחם בגויים.. ועמדו רגליו ביום-ההוא על-הר הזיתים אשר על-פני ירושלים, מקדם, ונבקע הר הזיתים מחציו מזרחה וימה, גיא גדולה מאוד; ומש חצי ההר צפונה, וחציו-נגבה."

Rabbi: And you say that Har Hazeitim will split?

Natan: Har Hazeitim will split in two.

Rabbi: So Zacharia the Prophet says that…yes: " And the Lord shall go forth and wage war with those nations…And on that day His feet shall stand on the Mount of Olives, which is before Jerusalem from the east. And the Mount of Olives shall split in the midst thereof-toward the east and toward the west-a very great valley. And half the mountain shall move to the north, and half of it to the south.

37:31

נתן: באמת זה מה שכתוב?

הרב רמי לוי: כן. זכריה הנביא.

נתן: אז זה בדיוק מה שראיתי.

הרב רמי לוי:זכריה הנביא. הוא  היה מזמן.

נתן: זה בוודאות יקרה אם ימשיכו ככה. כאילו אם העולם ימשיך ככה – זה בוודאות מה שיקרה. בוואדות. כאילו.

Natan: Is that really what is written?

Rabbi: Yes. Zecharia the Prophet.

Natan: So that's exactly what I saw.

Rabbi: Zecharia the Prophet. He was a long time ago.

Natan: That is exactly what will happen if things continue as they are. Like, if the world keeps on like this – that is exactly what will happen. For certain.

37:42

הרב רמי לוי: עכשיו, עכשיו שאלה פה מישהי שאלה טובה ואני רוצה גם לשאול אותך. "איך אני אדע שזה מתחיל?"

Rabbi: Now…now a woman asked a good question, and I want to also ask you it. "How will I know when it begins?"

37:49

נתן: זה יבוא בבום. קודם כל זה כבר התחיל.

הרב רמי לוי: זה התחיל?

נתן: כמו שראיתי זה התחיל. בתאריך כ"ז באלול – זה התחיל כבר.

Natan: It will start with a boom. First of all, it has already started.

Rabbi: It has started?

Natan: As far as I could see, it has started. It started on the 27th of Elul – it has started already.

37:57

Rabbi: On the 27th of Elul last year, in 5775?

Natan: This year. I mean, yes. Last year.

Rabbi: We are in 5776. So it started last year. Three days before Rosh Hashana – Gog and Magog started.

Natan: Yes. That war has already started.

הרב רמי לוי: בתאריך כ"ז באלול שנה שעברה תשע"ה?

נתן: השנה הזאת. כאילו, כן. שנה שעברה.

הרב רמי לוי: אנחנו בתשע"ו. אז זה התחיל שנה שעברה. שלושה ימים לפני ראש השנה – התחיל גוג ומגוג.

נתן:  כן. התחילה המלחמה הזאת כבר.

38:06

הרב רמי לוי: למה אנחנו לא מרגישים כלום?

נתן: כי הקב"ה לא יביא את זה על ההתחלה. מה שיקרה – זה יהיה יום מסויים שפשוט זה יפרוץ.

Rabbi: So why don't we sense anything?

Natan: Because the Holy One, blessed be He, won't bring it in the beginning. What will happen – it will be on a certain day that it will simply erupt.

38:15

פשוט מה יקרה – יתחיל איזה משהו , שפשוט זה יפרוץ. כל החדשות, הכל – כולם יגידו – מלחמת עולם השלישית פרצה. פשוט כולם יבינו את זה. זהו, אין זמן. ואז אחר כך זה יתחיל, וכולם יבינו שה' אחראי למעשה הזה.

הרב רמי לוי: זאת אומרת, שיקרה איזה-שהוא אירוע ביטחוני.

נתן: כן.

הרב רמי לוי ומזה יצא מכלל שליטה.

נתן: כן.

Simply, what will happen – something will set it off, and it will simply erupt. All of the newscasters, everything – everyone will say: World War Three has broken out. Everyone will simply understand it. That's it, there's no time. And then it will start, and everyone will understand that Hashem is behind this event.

Rabbi: You mean that there will be some security incident?

Natan: Yes.

Rabbi: And due to that, everything will go out of control?

Natan: Yes.

38:32

הרב רמי לוי: כולם יתחילו להלחם אחד בשני?

נתן: כן. בדיוק.

הרב רמי לוי: ובהתחלה, הם ילחמו אחד בשני?

נתן: כן.

הרב רמי לוי: ואנחנו?

Rabbi: Everyone will start battling against one another?

Natan: Yes. Exactly.

Rabbi: And in the beginning, they will fight against each other?

Natan: Yes.

Rabbi: And us?

38:37

נתן: אנחנו נהיה מחוץ לזה. ואחרי זה כולם יתאחדו ויבואו נגדנו. יתאחדו ויבואו נגדנו.

אחד מהקהל: אתה רואה את המתחים בין ארצות הברית לרוסיה וסין.

הרב רמי לוי: אוקיי. בסדר, נראה. אוקיי.

Natan: We will be outside of it. And afterwards everyone will unite and come against us. They will unite and come against us.

Man in audience: Do you see the tensions between the United States, and Russia and China?

Rabbi: Ok. Fine, we'll see. Ok.

38:47

ספר

כי לא ידח ממנו נידח

חלק שביעי

 

דברי הנער בן 15 שעבר מוות קליני ומה שראה בעולם העליון

 

פרק א'

אנחנו מתמללים דברי הנער בן 15 עם המוות קליני מה שהעיד בפני הרב רמי לוי שליט"א

תמלול הסרט של הנער בן 15 על מלחמת גוג ומגוג

ב"ה

  1. נתן: כן. מה שקרה לי זה ככה. קודם כל הייתי מאד מאד חולה באותו יום..
  2. וגם יום לפני זה, גם היה לי סחרחורת והכל. מה שקרה, זה פשוט התעלפתי יום לפני.
  3. עכשיו, ביום שני בצהרים אני לא הרגשתי טוב, וממש כולי רעדתי והכל. פשוט הלכתי לנוח, עליתי למיטה, וכיסיתי עצמי בשמיכה כי היה לי ממש קר. לא יודע איך להסביר את זה , כולי רעדתי, וכאב לי מאד. פשוט הרגשתי כאילו פתאום אני יוצא מהגוף שלי, ואז אני רואה את עצמי על המיטה. ואני פשוט שתי מטר מעל המיטה שלי. ואני לא מבין, כאילו אם אני זה מי שאני פה, או מי שעל המיטה כאילו. ואני לא מצליח את זה.
  4. ואז מה שקרה, אני מתחיל לרחף כאילו, יענו אני עולה באויר בלי מעלית כאילו, ואני עולה למעלה ויוצא מהחדר, ואני עולה עוד ועוד ועוד. ואז אני ממשיך ואני רואה את כדור הארץ מבחוץ.
  5. ואני ממשיך ולעלות. ואז מה שקרה זה, אני לא יודע איך להסביר את זה. פתאום משום מקום, אני נכנס לתוך סוג של מנהרה כזאת, מאד גדולה ענקית. ואני רואה בקצה אור קטן קטן.
  6. ואז כאילו במנהרה אני לא יודע איך להסביר את זה, יש כאלו עיגולים עיגולים ככה. ואז בפנים אתה רואה מלא מלא נשמות, ואז פתאום אני מתחיל ללכת, והאור נהיה יותר ויותר ויותר גדול, ובסוף אתה מגיע לאור הזה.
  7. והאור הזה – אני לא יודע איך להסביר את זה, אור כאילו טוב, שאתה מרגיש, בטחון אהבה, אי אפשר להסביר את הדבר הזה.
  8. הרב רמי לוי: יש דוגמה בעולם הזה לאור? אתה יכול להשוות את האור הזה למשהו שיש פה בעולם הזה?
  9. נתן: אי אפשר! אי אפשר להסביר את זה. זה לא יודע.
  10. האור פשוט דיבר איתי, כאילו, לא אמר את זה במילים, כאילו טלפתיה. אתה מבין שהוא מדבר איתך, ושואל אותך שאלות. הוא שאל אותי אם אני רוצה למות. הבנתי שאם אני חוצה את הקו הזה של האור, אז אני לא יכול לחזור. עניתי לו, שאני לא יודע, אין לי מושג מה לעשות, אני לא יודע, לא יודע.
  11. ואז מה שקרה, אני פשוט הלכתי משם. פתאום אני מגיע לתוך עולם, אולם ענק, ענק, ענק, עצום, עצום, עצום, עצום. ואני רואה שם מלא אנשים. כל האנשים הו לבושים יפה. היו ממש לבושים יפה מאד ואני הייתי לבוש בגדים קרועים. עם דם והייתי ממש בבושה.
  12. וכל האנשים כאילו באו בשבילי ושמח ומחאו לי כפיים והכל וזה.
  13. ואני כאילו כך נכנס לתוך אולם. וראיתי גם את הרב עובדיה יוסף, והוא לחץ לי את היד, ראיתי אותו שמה. וראיתי עוד הרבה אנשים שאני מכיר שמתו ועוד הרבה הרבה אנשים, גם שלא הכרתי.
  14. פשט היית בתוך האלם הגדול הזה, ומה שקרה לי זה פשוט נכנסתי פנימה, היה כזאת במה גבוהה מאד. ועל הבמה היה כזה שלוש אורות. היה אור אחד ממש ממש גבוה, שזה היה אמצעי. ומצד ימין היה אור קטן, גם מצד שמאל גם היה אור קטן.
  15. הרב רמי לוי: מה זה האורות האלה?
  16. נתן:זה כאילו מי שמעיד עליך. כאילו. האור הימני אומר לך את הדברים הרעים שעשית והאור השמאלי אומר לך את הדברים הטובים שעשית.
  17. הרב רמי לוי: ויש שם בית דין.
  18. נתן: כן.
  19. הרב רמי לוי: ואתה יודע מי יושב בבית דין? בבית דין יש דיינים.
  20. נתן: כן. היה את הרב עובדיה יוסף שהוא היה ראש הבית דין.
  21. הרב רמי לוי: אב בית דין?
  22. נתן: כן. אב בית דין.
  23. הרב רמי לוי: ומי היה איתו? עוד איזה רב היה איתו?
  24. נתן: הרב אליישיב אני חושב.
  25. הרב רמי לוי: הרב אליישיב היה איתו?
  26. נתן: כן כן.
  27. הרב רמי לוי:: ומי השלישי?
 • נתן: אני לא זוכר. זה אני לא זוכר באמת שאני מנסה להזכר, אני לא זוכר.
 • הרב רמי לוי: ויש את יצר הטוב ויש יצר הרע.
  1. נתן: כן יש שתי אורות קטנים. צד ימין יש לך את יצר הרע. וצד שמאל יש לך היצר הטוב. זה כאילו, אתה לא רואה משהו. אתה רואה סוג של אור כזה. אתה יודע מה זה. אתה יודע מה זה הדבר הזה.
  2. הרב רמי לוי: אתה יודע לבד בלי שיסבירו לך.
  3. נתן:כן, אני יודע מה זה הדבר הזה.
  4. ואז כאילו פתאום נהיה שקט. כל הרעש הזה שהיה באולם הזה. כל המאות אנשים וזה, פתאום נהיה שקט גמור.
  5. ואז כאילו האור הרע הזה מתחיל להגיד כל דבר ודבר שעשיתי בחיים שלי. כאילו, ממש כל דבר, כל דבר. נגיד, שמעו.
  6. הדבר הכי קטן שאתם עושים בחיים שלכם – הכל מראים לכם שמה. הכל, הכל, הכל.
  7. פשוט דיבר איתי על הכל ,כל דבר. כל שניה שהיתה לי בחיים שלי – הוא דיבר איתי."למה פה ככה? ולמה עשית ככה? ולמה ככה?"
  8. הרב רמי לוי: העבירות?
  9. נתן: כן. הכל.
  10. הרב רמי לוי: וכשאומרים את זה מה מרגישים?
  11. נתן: מרגישים מבוכה. זה כאילו בושה ענקית. אי אפשר להסביר. משהו ענק. בושה בושה, משהו מביך מאד. כי כל האנשים מסתכלים עליך. מראים לך את החיים שלך. משהו מביך מאד.
  12. והוא אומר לך את הדברים הרעים שעשית למה זה? ולמה זה?
  13. הרב רמי לוי: עד איפה מראים?
  14. נתן: עד הפרק שכאילו יצאת מהגוף שלך.
  15. הרב רמי לוי: כל דבר
  16. נתן: כל דבר.
  17. רמי לוי: בחיים?
  18. נתן: כל שניה.
  19. הרב רמי לוי: כל פעולה?
  20. נתן כל פעולה.
  21. הרב רמי לוי: גם נטילת ידים? הכל?
  22. נתן: לא רק מצוות או עבירות כל שניה ושניה שעברה בחיים שלך מראים לך…
  23. הרב רמי לוי: מה עשית עם זה?
 • נתן: כן. ואז הוא אומר את הדברים הרעים שעשיתי והכל. ואז הוא גמר לדבר.
  1. ואז הגיע הקול הטוב ואז הוא אמר את הדברים הטובים שעשיתי, כאילו. אתם לא מבינים איזה שכר אתם מקבלים על הדבר הכי קטן שאתם עושים באמת.
  2. ההרגשה הזאת של המבוכה והכל.מהרגע שהוא אמר משהו ממש קטן שעשיתי מצווה קטנה – זה כאילו….. הדבר הכי קטן שאתם עושים – נחשב שם ענק, ענק. ושאמר את המצווה הקטנה שעשיתי – הרגשתי – וואי , איזה כיף, איזה כיף שלבשתי ציצית באותו יום. איזה כיף שעשיתי ככה.. איזה כיף, איזה כיף. הדבר הכי קטן שם למעלה – פשוט הופך עולמות שלמים. אני לא יודע איך להסביר את זה.
  3. הרב רמי לוי: איך אתה יודע שיש שכר על זה?
  4. נתן: אתה רואה, ברגע שיש שכר – אומרים לך "צדיק! צדיק! צדיק!" כל האנשים שמה צועקים לך "צדיק! צדיק!" ויש לך אור. גם האור הזה שראיתי אותו בהתחלה – ראיתי אותו שמה – ככל שהוא נהיה יותר ויותר גדול – אז אתה מבין שהשכר שלך יותר גדול. ככל שהוא נהיה יותר חזק.
  5. הרב רמי לוי: ובעבירות איך זה?
  6. נתן: אתה קודם כל, יש אנשים כאלה , שנקראים מלאכי חבלה, שראיתי שמה, הם נמוכים כאלה, יש להם זקנים, בתוך העיניים שלהם פשוט יש אש. והם גם מראים לך את העבירות שעשית והכל.
  7. פשוט כל פעם שעשית עבירה – אז מראים לך אש! וכולם צועקים עליך: "רשע! רשע! רשע!" כמו שאתה עושה משהו טוב אומרים לך: "צדיק! צדיק!" אז ככה אומרים לך:"רשע! רשע!".
  8. הכל. פשוט מבוכה. זה גם טוב וגם רע. לא יודע איך להסביר את זה.
  9. ———————————————————————————————————————
  10. ואז כאילו מה שקרה, לקחו אותי שני אנשים עם כנפים כאלה, החזיקו אותי בשתי הידיים, לא היה לי ממש ידיים.
  11. ראיתי הכל. ראיתי מה שמקדימה ומאחורה.
  12. הרב רמי לוי: היית יכול לראות מקדימה ומאחורה?
  13. נתן: גם בצדדים. הכל
  14. הרב רמי לוי: באותו רגע אתה יכול להסתכל כל מה שמסביבך.
  15. נתן: ידעתי מה שקורה באותו רגע עם הגוף שלי. ידעתי מה שקורה בעולם. ידעתי כל מה שקורה בעולם. הכל ידעתי. אבל זה לא היה מעניין אותי. זה לא אכפת לי.
  16. הרב רמי לוי: אפשר לדעת אבל זה לא מעניין
  17. נתן: זה לא מעניין. כן.
  18. ואז כאילו מה שקרה, שני האנשים האלה לקחו אותי ,פשוט, לא יודע איך להסביר את זה. פשוט הורידו אותי לאולם למטה. כאילו הייתי בתוך איזה סוג של אולם כזה – הורידו אותי לתוך אולם למטה.
  19. עכשיו באולם הזה שהייתי.,זה המקום שנקרא גן עדן תחתון. הביאו אותי לשמה. ואז פתאום כאילו מראים לי כזה שער, ופתחו לי את השער שני האנשים האלה.                ראיתי אנשים לומדים תורה. ראיתי את האור הזה. אה! זה משהו ענק, ענק. יפה! יפה! האור הזה. שראיתי אותו בהתחלה זה עוד כלום לעומת האור הזה. שום דבר! וזה משהו טוב. וזה נקרא גן עדן תחתון. אז תחשבו מה זה יש דרגות יותר גבוהות.
  20. הרב רמי לוי: אתה יכול לתאר מה זה?
 • נתן:אי אפשר לתאר מה זה. זה משהו טוב. משהו יפה. הרגשה שאתה רוצה רק להשאר שם ללמוד איתם תורה. ולהשאר במקום הזה. ולא לצאת משמה.
  1. הרב רמי לוי: מה רואים? מה שומעים? מה מריחים?
  2. נתן:מריחים ריח טוב. פשוט ריח טוב כזה. כמו שיש ריח טוב פה. אבל אי אפשר להסביר פה בעולם הזה מה זה הריח הטוב. שאתה מריח שם. ואתה רואה. את האור ואתה פשוט רוצה להשאר שם לתמיד, תמיד. אין לך דברים כמו פה, יענו, חומריים וכל דברים האלה. הכל רוחני. זה משהו טוב משהו יפה. כל הרגשה זו הרגשה טובה מבפנים.
  3. הרב רמי לוי: ואתה מבין שזה רק כניסה לגן עדן?
  4. נתן: הרגשתי שזה גם רק הכניסה, כן. היה את הבפנים, והיה דרגות יותר גבוהות. זו הדרגה הכי נמוכה, זה נקרא גן עדן תחתון.
  5. הרב רמי לוי: עכשיו יש גם את הצד השני הראו לך.
  6. נתן: יש גם את הצד השני. עכשיו מתי ש…
  7. הרב רמי לוי: זה כנגד זה ברא ה'.
  8. נתן: ואז לקחו אותי, שתי האנשים שאמרתי לכם. נכון אמרתי לכם, שיש מה שנקרא מלאכי חבלה.
  9. שיש להם את הזקנים האלה. אני אסביר לכם בקצרה איך הם נראים. קודם כל הם לבושים ככה בשחור. יש להם זקנים ארוכים, ארוכים ארוכים. יש להם בתוך העינים אש. כאילו האנשים האלה עם הכנפים, רצו להכניס אותי למקום הזה, לגן עדן התחתון הזה.
  10. ואז כאילו פתאום שני האנשים, המלאכי חבלה, אמרו:"לא! לא כל כך מהר! אתה לא, לא, כמו ש…. כמו שהגעת לפה אנחנו רוצים להראות לך גם מקום אחר".
  11. עכשיו שני האנשים האלה. פשוט לקחו אותי ,המלאכי חבלה, לקחו אותי. ואז הביאו אותי למקום של משקל, כאלה מאזנים גדולות, מראים את העבירות שלי, ואת המצוות שלי, כאילו, כל דבר ודבר.
  12. כמו שאמרתי לכם. המצוות הכי קטנות שמה – אתה הופך עולמות שלמים! ממש! אתה מקבל שכר ענק! ברכה שאתה מברך – זה משהו עצום, עצום, עצום, משהו באמת ענק.
  13. וגם עבירה – הדבר הכי קטן זה גם משהו גדול מאד! מאד! מאד! מאד! מאד! מאד!
  14. הרב רמי לוי: לא כדאי.
  15. נתן: לא כדאי בכלל לעשות עבירות.
  16. הרב רמי לוי: קטנות.
  17. נתן: כן! קטנות. הכי קטנות שיש זה ממש לא טוב.
  18. ואז ,כאילו, שמו את המצוות שלי על המשקל, ככה. כאילו זה ענק! פה את המצוות, פה את העבירות. אתה ממש רואה את זה. פה את המצות, פה את העבירות. ואז מראים לך מה יותר.
  19. בהתחלה זה היה נראה שיש יותר עבירות אבל בסוף היה יותר מצוות, ראיתי. ממש שמחתי.
  20. הרב רמי לוי: יש לך מזל, אתה פחות מגיל עשרים.
  21. נתן: כן. ואז כאילו, אמרו לי גם אחרי זה גם שאם אתה למעלה יותר משלוש שעות – אתה לא יכול לחזור למטה. ואני הרגשתי שהייתי למעלה שנים! אבל אמרו לי שאני אפילו לא כמה דקות שמה. ובעצם זה נכון. אחרי שחזרתי למטה – זה היה רק רבע שעה הדבר הזה. ואמרו לי שם למעלה שאחרי שלוש שעות אתה כבר לא יכול לחזור למטה.
  22. הרב רמי לוי: תספר לנו קצת על הגיהנום.
  23. נתן: הגיהנום? אוקיי.
  24. רב רמי לוי: לא הרבה, קצת
  25. נתן: בסדר.
  26. עכשיו, בהתחלה, מה שאמרתי לכם בהתחלה, עליתי עליתי עליתי, אז כל הזמן שהייתי שם בעולם הזה – ראיתי עוד אלפי דברים שאני לא יכול להסביר לכם, ראיתי מיליוני דברים, אני לא יכול להסביר, אבל, מלא!..
  27. עכשיו גם. שמעתי, שהייתי שם למעלה. משהו מפחיד מאד, מאד, מאד. ראיתי… כאילו, גם שמעתי וגם ראיתי. כשעליתי למעלה. אז ראיתי, פשוט, שמעתי צרחות! צרחות איומות, פשוט, אתם לא יכולים לתאר. אתם לא יכולים. והעבירות שאתם עושים העבירות האלה – זה מגיע לשמה, ותם תלכו לשמה ואתם תעשו עבירות – לא כדאי לכם. תאמינו לי. אתם לא מתארים. אתם לא יכולים לתאר מה ראיתי שמה, איזה דברים. אני שמעתי אנשים צועקים "וואה!, וואה!" ככה, צועקים מלמטה. צרחות אדירות!
  28. ומה שאתה, כאילו, חושב, כאילו מה שהרגשת, באותו רגע בגיהנום. יש כמה מקומות. הבנתי. הבנתי שיש כמה מקומות. והבנתי גם מה מרגישים בכל מקום. בכל מקום ומקום – זו הרגשה יותר ויותר גרועה. עכשיו אתה מרגיש, מרגיש מה ההרגשה בכל מקום ומקום. וזה משהו מפחיד! כי כל מקום שם זה מקום… משהו מפחיד מאד. ותה מרגיש את המקום הזה. ואתה יודע איך מרגישים שמה.
  29. הרב רמי לוי: אתה יודע איך קוראים למקומות האלה?
  30. נתן: כן. אני זוכר חלק.
  31. הרב רמי לוי: אתה זוכר משם?
  32. נתן: כן אני זוכר משמה. כן. איך קראו…
  33. הרב רמי לוי: אתה יכול להגיד לנו שמות?
  34. נתן: אני זוכר מקום אחד שנקרא צלמוות. זה היה מקום לא טוב בכלל. אני זוכר מקום אחד שהיה נקרא בור. פשוט ראיתי כתות, כתות, כתות כאלה. מהכתות פשוט יצא אש! יצא פשוט אש! לא יודע איך להסביר את זה! משהו מפחיד! ואווי, לא יודע איך להסביר את זה במילים. באמת שאני לא יודע.
  35. הרב רמי לוי: מפחיד!
  36. נתן: מפחיד מאד. כן.
  37. הרב רמי לוי: וכל השמות האלה אתה יודע מזה שהיית שם.
  38. נתן: אני יודע מזה שהייתי שמה.
  39. הרב רמי לוי: ואתה יודע לבד.
  40. נתן: ואני יודע לבד. ואני גם ידעתי איזה אנשים יש שמה. ואני גם ידעתי כמה זמן הם שמה. ואני ידעתי מה ההרגשה של המקומות האלה. ידעתי איך זה מרגיש להיות שמה. ידעתי את ההרגשה. זה לא נעים בכלל בכלל.
  41. הרב רמי לוי: מה עוד היה שם.
  42. נתן: מה עוד ראיתי?
  43. ראיתי מקום, כאילו ראיתי את היקום. וראיתי מלא מלא נשמות מסתובבות ביקום. מלא!
  44. אחד מהקהל: מה זה נשמה שראית, מה זה נשמה? ראית נשמה. מה זה?
  45. נתן: אני לא יודע איך להסביר את זה. נשמה זה כמו סוג של רוח כזה. אין לך גוף, אין לך ידיים, רגלים. אתה מסתכל על מישהו – אין לו עיניים ופה וכל זה. יש לו קול – אתה יודע מי הבן אדם הזה. אתה יכול לדבר איתו. אתה לא רואה גוף, בן אדם, פנים. אתה לא רואה את זה. אבל אתה יודע מי זה הבן אדם הזה. אתה יכול לדבר איתו. אתה יכול לשמוע את הקול שלו. ואתה יודע עליו הכל.
  46. אחד מהקהל: שאלת למה הגעת לשם?
  47. נתן: מה?
  48. אחד מהקהל: שאלת למה הגעת לשם?
  49. נתן: כן. אמרו לי ש… קודם כל. כל דבר הכי קטן שאתה מקבל בחיים. המכה הכי קטנה, הפציעה הכי קטנה – זה הכל משמים, הכל משמים אמרו לי שגם זה, בגלל שהייתי צריך להגיע לשם הגעתי לשם. הייתי צריך להגיע לשם.
  50. הרב רמי לוי: אוקיי. בא נחזור לסיור הזה. בוא נקרא לזה סיור.
  51. אחרי שהראו לך שיש גן עדן, והראו לך שיש גיהינום. יש שכר עצום על המצוות,
  52. נתן: שכר עצום על המצוות!
  53. ויש עונש כבד מאד על העבירות, גם על עבירות קטנות.
  54. נתן: גם על עבירות קטנות, כן.
  55. הרב רמי לוי: עכשיו מה? מחזירים אותך לאן?
  56. נתן: עכשיו, כאילו.
  57. הרב רמי לוי: בקיצור, מלמדים אותך משהו כמו – תבחר.
  58. נתן: כן, תבחר.
  59. הרב רמי לוי: ואתה בוחר.
  60. נתן: אתה בוחר, כן. ברור שאתה תבחר בין רע לטוב וטוב לרע. ויש לך מקרים שאתה לא יכול לבחור. יש מקרים שעשית עבירות…. גמרו לך את ה…
  61. הרב רמי לוי: אבל כל מי שפה בעולם הזה – הוא בעל בחירה.
  62. נתן: יש לו את הבחירה.
  63. הרב רמי לוי אם הוא עשה מצווה – יש לו שכר גדול מאד.
  64. נתן: כן.
  65. הרב רמי לוי: אם הוא עשה עבירה חלילה – אז יש לזה עונש גדול.
  66. וזה לפי בחירה של בן אדם.
  67. נתן: אבל כשאתה למעלה אתה לא יכול כבר לבחור
  68. הרב רמי לוי: אין בחירה.
  69. נתן: אין לך בחירה!
  70. הרב רמי לוי: במתים חופשי. כיון שאדם מת נעשה חופשי מן המצוות.
  71. נתן: מה שעשית, כבר עשית!, ואתה לא יכול לתקן שום דבר!
  72. ואז פשוט כאילו בוא אני אסביר לכם, מה אני אחרי זה ראיתי. שאלו אותי אם אני רוצה להישאר שם או לא. אמרו לי שאחרי שלוש שעות אני כבר לאי יכול להישאר שם.
  73. אחד מהקהל: לא שומעים.
  74. נתן: כן סליחה. שומעים עכשיו?
  75. אחד מהקהל: היתה לו חוויה נעימה.
  76. נתן: כן. גם נעימה וגם לא כל כך נעימה.
  77. הרב רמי לוי: הוא לא רוצה להיזכר בדברים הלא טובים.
  78. נתן: כן לא רוצה להיזכר.
  79. נתן: ואז…
  80. הרב רמי לוי: הוא החליט שם שהוא חוזר בתשובה. והוא יודע שאחרי מאה ועשרים שנה שהוא יחזור – הוא ילך לגן עדן.
 • נתן: כן.
  1. הרב רמי לוי: ספר, ספר על הצעקות שחטפת.
  2. נתן: על הצעקות שחטפתי?
  3. הרב רמי לוי: כן.
  4. נתן: איזה צעקות?
  5. הרב רמי לוי: על הציצית.
  6. נתן: אה! מה [איזה ציצית?]
  7. הרב רמי לוי: [על אבא שלך]?
  8. נתן: אמרו לי, כאילו שאני צריך לתקן, שיש דברים שאני צריך לתקן, כמו למשל אני צריך ללבוש ציצית. זה משהו כזה חתיכת בגד. ואז כאילו אמרו לי… אמרו לי שיש דברים שאני צריך לתקן למשל ללבוש ציצית זה דבר ממש חשוב. גם שהייתי שמה, הבנתי כמה זה חשוב. הבנתי כמה שציצית זה משהו ענק, וזה באמת שכר ענק.
  9. אני אומר לכם: הברכה שאתם מברכים זה שכר ענק, עצום! אתם הופכים עולמות שלמים שמה. אז ציצית זה וואו!!! כאילו, ענק.
  10. ואחרי זה נכון אמרתי לכם. שאמרו לי שאני יכול להישאר שם עד שלוש שעות הכי הרבה.
  11. ואז בהתחלה – ברגע שראיתי את הגן עדן אמרתי שאני רוצה להשאר פה, אני רוצה להשאר פה. אבל אחרי זה הראו לי גם את הצד השני והכל. שאלו אותי אם אני רוצה להשאר. אמרתי אני מעדיף לחזור למטה. למה? כי הרגשתי שאני יכול… אם אני חוזר למטה, אז אני יכול לעשות עוד מצוות = עוד שכר, עוד הכל, כאילו. שכר יותר גבוה. ולעשות יותר מצוות. להגיע לדרגה יותר גבוהה, אפילו. למה שאני להשאר פה? ולא לעשות כלום. אז אמרתי שאני מעדיף לרדת למטה כאילו. והחזירו אותי למטה.
  12. אחד מהקהל: אמרו לך למה הגעת למעלה? יש לך זכות כל שהיא? מה?
  13. נתן: אמרו לי שיש לי זכות שאני למעלה. כן, אמרו לי את זה.
  14. אחד מהקהל: זכות של מי? של אבות?
  15. נתן: מה?
  16. אחד מהקהל: זכות אבות? של אבא? [סבא?]
  17. נתן: כן. זה מה שאמרו לי. אמרו לי שיש לי זכות. שהגעתי כאילו. ולא סתם שהגעתי. זה מה שאמרו לי.
  18. אחד מהקהל: לבשת ציצית?
  19. נתן: אה?
  20. אחד מהקהל: לבשת ציצית?
  21. נתן: לפני זה לא לבשתי כל כך.
  22. אחד מהקהל: ועכשיו?
  23. נתן: עכשיו אני לובש, כן.
  24. הרב רמי לוי: עכשיו יש לו ציציות, ישתבח שמו!!!
  25. הקהל מוחא כפיים.
  26. נתן: ואז כאילו.. שומעים?..
  27. ואז אחרי זה – כשהחלטתי שאני רוצה לרדת. ראיתי משהו עוד יותר מפחיד פי מיליון עוד יותר מכל הדברים שראיתי, הכל!
  28. מה שאני ראיתי, כשהחלטתי לרדת למטה – אמרו לי "אין בעיה אתה יורד".
  29. הרב רמי לוי: תגיד מה היה הסדר. אני לא הייתי שמה.
  30. נתן: ואז פשוט מה שאני ראיתי זה – בהתחלה לא הבנתי מי זה, לא הבנתי מה זה הדבר הזה. אני ראיתי בן אדם. בן אדם רגיל, ממש יש לו ידיים רגלים וראש והכל, אבל הוא בגובה ענק, ענק, ענק!!! כאילו לא נגמר, אתה מסתכל ככה [מפנה את הראש כלפי מעלה] אתה לא רואה את הסוף.
  31. הרב רמי לוי: איך הוא נראה?
  32. נתן: כולו עיניים, כולו עיניים. ומהעיניים שלו יוצא אש! זה משהו מפחיד, מפחיד! ואתה מרגיש כאילו שאתה לא יכול לברוח ממנו, ממנו אתה לא יכול לברוח לא משנה מה. אתה לא יכול, הוא איתך בכל מקום, לא עוזב אותך. כאילו ממש.
  33. הרב רמי לוי מי זה המלאך הזה?
  34. נתן: זה מלאך המוות. לפי מה שראיתי שם והבנתי שם.
  35. הרב רמי לוי: הבנת שזה מלאך המוות?
  36. נתן: הבנתי שזה מלאך המוות.
  37. הרב רמי לוי: הוא דיבר איתך?
  38. נתן: כן. הוא החזיק אותי, היה לו סוד של קלשון כזה בתוך היד. והוא החזיק אותי ככה.
  39. הרב רמי לוי: כמה שינים יש לזה?
  40. נתן: מה? הרבה.
  41. הרב רמי לוי: לא עיניים, שיניים.
  42. נתן: היה לזה שיניים.
  43. הרב רמי לוי: לקלשון?
  44. נתן: כן היה לו שלוש שיניים..
  45. רב רמי לוי: שלוש?
  46. נתן: כן שלוש. ואז מה שאני ראיתי, אחרי זה, בא אלי ככה, משהו מפחיד אני לא יכול לתאר מה זה הדבר הזה. מה זה הבן אדם הזה. זה היה ממש מפחיד מאד, ואז הוא כאילו הוא פשוט החזיק אותי ככה [בחזה] עם החרב שלו, עם הקלשון הזה, הוא החזיק אותי כאן בחזה. משהו פחד איום ונורא, הוא החזיק ואתי כאן בחזה. לפי מה שאמרתי לפני זה, זה משנה איפה מחזיקים אותך.
  47. הרב רמי לוי: ואותך איפה הוא החזיק?
  48. נתן: בחזה הוא החזיק אותי כאן.
  49. הרב רמי לוי: ומה הוא אמר לך?
  50. נתן: הוא אמר לי תעשה הרבה מצוות! למה? בסוף אתה תשלם. אם אתה לא תעשה – אז בסוף אתה תשלם. הוא אמר לי שמה שראיתי שמה זה עוד כלום. בקול מפחיד.
  51. הרב רמי לוי: איזה קול יש לו, קול נעים? מפחיד?
  52. נתן: לא, לא, לא נעים בכלל.
  53. הרב רמי לוי: איזה קול יש לו?
  54. נתן: חזק משהו כמו אווההההאאא!!!!!
  55. הקהל צוחק.
  56. נתן: זה רציני , זה לא צחוק. אבל זה מפחיד. אני אומר לכם את זה כאילו, כאילו סבבה כזה, זה ממש משהו מפחיד.
  57. הרב רמי לוי: הוא מנסה לעשות מזה..
  58. אחד מהקהל: עכשיו אתה יכול להגיד לי כמה זמן היית שם למעלה, כמה ימים? לילות?
  59. נתן: רבע שעה.
  60. אחד מהקהל: רבע שעה כל הסיפורים האלה?
  61. נתן: רבע שעה.
  62. הרב רמי לוי: כן רבותי, מה שאמרתי בהתחלה, זה קשה להבין את זה. אבל מה שאמרתי בהתחלה. מה שאנחנו יכולים לקנות בשנים של לימוד – שם בדקה יכולים לקלוט הכל. שים לב, שמה שהוא מדבר הוא אומר "אני מבין לבד" וכל מי ש… הוא לא הראשון שהיה שם וחזר. אני אישית מכיר עד הרבה הרבה כאלה – כולם מספרים את אותו הדבר. כמות אדירה של מידע, אינפרומציה, בשניה.
  63. זאת אומרת, האדם יכול להיות באותו מקום שהוא נמצא, ולדעת איפה אבא ואיפה אמא, מה קורה איתו!
  64. נתן: ידעתי הכל.
  65. הרב רמי לוי: כל מהלך חייו רץ לו מול העיניים,
  66. וזה פשוט עולם האמת. בעולם האמת הכל גלוי, אין דבר שהוא נסתר. הנשמה יכולה לקבל… אין מגבלה בלקבל. אנחנו פה בעולם הזה אנחנו מוגבלים בלקבל. אבל שם – אין מגבלה, הנשמה היא לא מוגבלת. אתה יכול בדקות לתפוס חומר ומידע, וכל מה שקורה שמה – בדקה שתים. רבע שעה זה המון זמן. במושגים של למעלה – רבע שעה זה המון המון זמן.
  67. אנחנו ידועים שגם האר"י הקדוש זיע"א מספרים שבסעודה שלישית הוא היה תופס תנומה של דקה שתיים. אתה שואל אותו: "רבינו איפה היית?" הוא אומר:"הייתי למעלה, שמעתי חידושים", "בא נשמע מהחידושים", אז הוא אומר: "אלא אם כן יש לך שבעים שנה להסביר את השתי הדקות האלה".
  68. נתן: כן ראיתי מלא, מלא דברים.
  69. הרב רמי לוי: זאת אומרת, ששמה אין איזה שהוא הסבר, אין שמה… יושבים בכיתה ובא מישהו ומלמד אותך, ועושה לך מבחן, לא הבנת, עושים לך מבחן חוזר. אין! זה פשוט… מגיעים לשמה ויודעים את האמת לבד במקום.
  70. אחד מהקהל: יש שמה זמן?
  71. הרב רמי לוי: אין זמן. זה מימד מעל הזמן. כשהוא אומר רבע שעה – זה במושגים שלנו. שם – זה עולם של נצח.
  72. אחד מהקהל: הוא אמר שזה משנה איפה תפסו אותו?
  73. נתן: מה?
  74. אחד מהקהל: אמרת שזה משנה איפה שתופסים איפה הוא תופס אותך? הוא תפס אותך מהחזה. אמרת שלא כולם תופסים אותם מהחזה, אז למה הוא תפס אותך מהחזה?
  75. נתן: זה לא טוב.
  76. אחד מהקהל: אה, מהחזה זה לא טוב?
  77. אחד מהקהל: בשורה האחרונה, היית רוצה לעבור עוד ביקור שם למעלה?
  78. נתן: תלוי באיזה מקומות.
  79. אחד מהקהל: אבל בחלק מהמקומות כן?
  80. הרב רמי לוי: אותו סיבוב היית מוכן לעשות עוד פעם, אותו דבר?
  81. נתן: אה…
  82. הרב רמי לוי: הוא רוצה רק את הדברים הטובים. בדברים הרעים הוא לא רוצה להיזכר.
  83. אחד מהקהל: אם ככה אתה לא ממליץ לאף אחד לעשות ביקור למעלה?
  84. נתן: לאף אחד. ממליץ, אבל רק את הדברים הטובים.
  85. הרב רמי לוי: הוא ממליץ לנו לעשות… ללמוד תורה, לקיים מצוות. השכר גדול. וככה האדם לא יסבול שם למעלה. ויקבל שכר גדול. והוא עוד פעם, הוא חוזר ומדגיש, שמה שהראו לו שם, שערי גן עדן – זה רק…
  86. נתן: ההתחלה.
  87. הרב רמי לוי: רק ההתחלה, והדרגה הכי הכי נמוכה.
  88. עכשיו, אתה אומר, שאתה בתור נשמה שמה, אתה מבין דברים לבד.
  89. נתן: מבין דברים לבד. אני יודע מה יקרה בעתיד.
  90. הרב רמי לוי: אין לך שאלות, הכל ברור לך ואתה יודע. אתה פשוט מגיע למקום, אתה כבר יודע מה זה ומי. אתה רואה נשמה, אתה יודע מי הוא היה בחיים, אתה רואה נשמה בגיהנום אתה יודע מה הוא עשה, איך הוא מרגיש, לא צריך לשאול, הכל יודעים לבד.
  91. נתן: אני יודע, גם מה יהיה בעתיד. אתה יודע מה יהיה בעתיד.
  92. הרב רמי לוי: עכשיו בוא נלך לשעה הזאת כשפתחו שערי גן עדן, מה אתה מבין? כשפתחו שערי גן עדן, הוא מסביר לנו שזה ה-Level הכי נמוך, הדרגה הכי הכי נמוכה. ואתה ראית שמה אנשים שיושבים ולומדים תורה. אתה יכול להגיד לנו מי האנשים האלה?
  93. נתן: אני ראיתי אנשים.
  94. הרב רמי לוי: לא שמות ואיפה הם גרו, אלא איזה סוג של אנשים.
  95. נתן: איזה סוג של אנשים הם היו? הם לא היו אברכים ודברים כאלה. הם היו פשוט שקבעו עיתים לתורה שלהם.
  96. הרב רמי לוי: קבעו עיתים לתורה?
  97. נתן: כן.
  98. הרב רמי לוי: ואתה מבין שיש יותר מזה.
  99. נתן: הבנתי שיש יותר הרבה יותר מזה!!!
  100. הרב רמי לוי: אז אברכים הם יותר.
  101. נתן: אברכים הם יותר.
  102. הרב רמי לוי: יש דרגות יותר גבוהות?
  103. נתן יותר גבוהות, כן.
  104. הרב רמי לוי: ומה הדרגה הכי גבוהה שאתה חושב שיש?
  105. נתן: כסא הכבוד.
  106. הרב רמי לוי: ומי מגיע לשם?
  107. נתן: מי שחזר בתשובה.
  108. הרב רמי לוי: מי שחזר בתשובה?
  109. נתן: כן. אבל לא מיראת עונש. [אלא] מיראת חטא מיראת שמים. כפי מה שהבנתי
  110. אחד מהקהל: זו הרמה הכי גבוהה?
  111. נתן: הכי הכי גבוהה. כל מה שאתה עולה דרגה – נכון האור הזה שאמרתי לכם [בהתחלה], האור שם הוא יותר גדול.
  112. הרב רמי לוי: מי שמלמד לאחרים?
  113. נתן:וואוי ווואי!!! ברכה אני אומר לכם, ברכה זה ענק! אז וואו!
  114. הרב רמי לוי: זה ברכה, מדרבנן, זה דבר ענק שם.
  115. נתן: עצום!
  116. הרב רמי לוי: השיעור תורה, זה עצום שבעצום, ואם אתה מלמד אחרים –
  117. נתן: וואהי!!!
 • הרב רמי לוי: טוב. יפה.
  1. עכשיו לפני שנאבד פה כיוון – אני רוצה לחזור… אנחנו רוצים לחזור לנקודה הזאת-היא, רוצה לחזור לנקודה הזאת-היא של אתה שמה, ואתה מבין לבד הכל.
  2. נתן: כן.
  3. רב רמי לוי: אז הראו לך שני דרכים שיש פה ויש שם. אבל פה הציבור שיושב הוא פחות או יותר יודע את זה. שיש ויש. רק אתה בא ומחזק לנו את מה שאנחנו קוראים מתוך הספרים ולומדים.
  4. מה שיותר מעניין אותנו – אני רוצה לשאול אותך שאלות על המשיח.
  5. היית יכול לדעת מי זה המשיח?
  6. נתן: לא הייתי יכול לדעת. הייתי יכול לדעת מה התכונות שלו. מה צריך להיות בשביל להיות המשיח.
  7. הרב רמי לוי: ואתה יכול להגיד לנו, אם הוא פה או שם?
  8. נתן: הוא פה. הוא חייב להיות פה. לא יכול להיות שהמשיח הוא מישהו שמת. לא יכול להיות.
  9. הרב רמי לוי: לא יכול להיות.
  10. נתן: זה חייב להיות מישהו שפה, שאנשים מכירים אותו, אבל, מתי שהוא יהיה המשיח – כולם יהיו מופתעים.
  11. הרב רמי לוי: זאת אומרת, כשהמשיח בעזרת השם יתגלה – אז תהיה הפתעה?
  12. נתן: הפתעה ענקית!
  13. הרב רמי לוי: ויאמרו "אה זה המשיח".
  14. נתן: כאילו, ווואו!!! זה המשיח?
  15. הרב רמי לוי: טוב, עכשיו אני רוצה לחזור לדבר אחר, אתה אומר שהיית יכול לדעת מה הולך להיות בעולם, כשהיית שמה, מה הבנת שהולך להיות?
  16. נתן: הבנתי… לפי מה שהבנתי שמה. בוודאות אני יודע את זה. כשהיית למעלה הבנתי מה הולך להיות בעולם. ולפי מה שהבנתי, מה שאמרתי לכם על המשיח והכל. הבנתי גם שהגאולה וההתגלות של המשיח – זה ממש קרוב. כאילו זה עומד לקרות בזמנים הקרובים מאד. זה אוטוטו, כאילו אוטוטו. מגיע הגאולה ממש.
  17. הרב רמי לוי: עכשיו תגיד לי, כשאתה שמה, אין מושג של זמן, איך אתה יכול להעריך מושגים של זמן? איך אתה יכול שמה להעריך מושגים של זמן? מה זה אוטוטו? זה עשרים שנה? שנתיים? חודש?
  18. נתן: אוטוטו זה ממש, כאילו, בחודשים הקרובים.
  19. הרב רמי לוי: בחודשים הקרובים. אוקיי. ועכשיו את גם יודע מה הולך להיות?
  20. נתן: כן. אני יודע מה הולך להיות
  21. הרב רמי לוי: ואתה יודע את זה משם.
  22. נתן: משם, כן. רק משם, הכל- אני יודע רק משם.
  23. הרב רמי לוי: ומה אנחנו נמצאים עכשיו?
  24. נתן: ומה אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה. לא טובה בכלל. בוא נגיד שהגאולה ממש קרובה לפה.
  25. הרב רמי לוי: ומה יקרה בגאולה הזאת?
  26. נתן: הולך לקרות דברים ממש רעים. תלוי למי, לפי מה שהבנתי.
  27. אחד מהקהל: זה בטוח יקרה הגאולה בחודשים הקרובים?
  28. נתן: בטוח יקרה בחודשים הקרובים.
  29. אחד מהקהל: אין איזה צד, שאולי לא?
  30. נתן: יש צד, אם כולנו נחזור בתשובה, זה לא יקרה.
  31. אחד מהקהל: זה לא יקרה?
  32. הרב רמי לוי: לא יקרה הדברים הרעים שבגאולה.
  33. נתן: הדברים הרעים.
  34. רב רמי לוי: אבל הגאולה תבוא.
  35. נתן: אבל הגאולה תבוא!
  36. אחד מהקהל: בכל מקרה.
  37. נתן: בכל מקרה.
  38. אחד מהקהל: גם אם יעשו עבירות, גם אם יעשו מצוות.
  39. נתן: כן.
  40. אבל אם יעשו עבירות זה יבוא בדרך פחות נעימה.
  41. הרב רמי לוי: אם יעשו עבירות זה יבוא בדרך יותר קשה.
  42. נתן: יותר קשה ופחות נעימה.
  43. ואם כולם חוזרים בתשובה אז זה יבוא בקלות.
  44. נתן: בקלות.
  45. הרב רמי לוי: אבל זה בא.
  46. נתן: זה בא בטוח לא משנה מה.
  47. הרב רמי לוי: עכשיו, לפי מה שאתה יודע שם, מה שראית שם – איך זה הולך להיות?
  48. נתן: זה הולך… לפי מה שהבנתי, כרגע המצב שלנו, עכשיו זה בכלל לא טוב. כאילו בלא טוב.
  49. הרב רמי לוי: מה הולך להיות?
  50. הולך להיות משהו שנקרא מלחמה מאד גדולה. וכולם – כל העולם הזה- יהיה מעורב במלחמה הזאת-היא. לפי מה שהבנתי. כל העולם הזה פשוט יהיה מעורב במלחמה הזאת-היא. כולם! כל הגויים, כל הערבים, כולם יבואו נגד עם ישראל וילחמו במלחמה הזאת-היא.
  51. הרב רמי לוי: ואיך זה יתחיל?
  52. נתן: זה יתחיל, מי שיתחיל את המלחמה זה יהיה מישהו שנקרא גוג.
  53. כפי מה שהבנתי למעלה. רק למעלה. אני הבנתי.
  54. הרב רמי לוי: קוראים לו גוג. ואתה יודע מי זה?
  55. נתן: ואני בוודאות מי זה.
  56. הרב רמי לוי: מי זה?
  57. נתן: אובמה. הנשיא אובמה
  58. הרב רמי לוי: הוא יתחיל בגוג ומגוג.
  59. נתן: הוא יהיה זה שיתחיל את המלחמה הזאת-היא והוא יביא את כל הצבא שלו, הוא יתחיל פה את המלחמה.
  60. הרב רמי לוי: והוא ילחם נגדנו?
  61. נתן: הוא ילחם נגדנו.
  62.  נתן: בהתחלה, כל אחד פשוט ירצה את עם ישראל. את ירושלים את ישראל, כולם ירצו אותה
  63. הרב רמי לוי: את ירושלים.
  64. נתן: את ירושלים, כן. כולם ירצו אותה, כל העולם! לא יתייחסו אלינו, פשוט ירצו. כולם ילחמו אחד עם השני כי ירצו אותנו.
  65. אחד מהקהל: כמה זמן יקח?
  66. נתן: מה? לא הרבה בכלל.
  67. אחד מהקהל: כמה זמן יקח?
  68. נתן: הזה. כל הדבר הזה. כל הדברים הרעים יקחו שבועיים.
  69. הרב רמי לוי: כל הדברים הרעים יקחו שבועיים. מה יקרה בשבועיים האלה? מה זה דבר רע?
  70. נתן: בשבועיים האלה – מה זה דבר רע? זה ימותו יותר מכמה מיליון אנשים, ימותו שם בקטע ה…
  71. הדבר היחיד שמציל לפי מה שאני הבנתי. זה רק מי שחוזר בתשובה, כאילו לומד תורה ועושה גמילות חסדים. זה מה שמציל מהדבר הזה.
  72. הרב רמי לוי: מה שהגמרא אומרת (סנהדרין) ששאלו את רבי אליעזר הגדול "מה יעשה אדם וינצל מחבלו של משיח?" ענה רבי אליעזר הגדול: "יעסוק בתורה ובגמילות חסדים". זה מה זה שיציל אותו.
  73.  הרב רמי לוי: עכשיו תגיד לי, איזה מלחמה זה? מלחמה רוחנית? מלחמה של חיילים בחיילים? מה זה?
  74. נתן: חֵלֶק חֵלֶק. בהתחלה זה יהיה מלחמה של חיילים, פשוט כל העולם יבוא… פשוט, בהתחלה כל הגויים ילחמו אחד עם השני, וירצו את ישראל. בסופו של דבר, מה שיקרה זה ככה: כולם יתאחדו וילחמו נגדנו נגד עם ישראל. ומעם ישראל ימותו הרבה מאד אנשים, כמה מיליונים של אנשים ימותו, מלא אנשים ימותו.
  75. הרב רמי לוי: אלה שלא שמרו תורה ומצוות?
  76. נתן: אלה ימותו.
  77. הרב רמי לוי: ואלה ששמרו תורה ומצוות?
  78. נתן: אלה ששמרו תורה ומצוות – תלוי. תלוי אם עשו תורה וגמילות חסדים. יש כאלה שהם דתיים, אבל לא היה כזה אכפת להם, "חפיפניקים" כאלה. אבל מי שבאמת מקפיד – לומד תורה וגמילות חסדים, אז הוא ינצל.
  79. הרב רמי לוי: איך הוא ינצל?
 • נתן: מה? הוא ינצל.
  1. נתן: מה שיקרה זה דבר כזה, לפי מה שאני גם ראיתי למעלה…
  2. הרב רמי לוי: מה זה ראית? אתה רואה את זה בסרט קדימה?
  3. נתן: כן אני רואה את זה בסרט קדימה. אני רואה את זה בסרט קדימה. זה בשניות אתה רואה את זה, כאילו. זה מלא מלא זמן. כמו הסרט של החיים שלי שבהתחלה ראיתי. הראו לי את החיים שלי באלפית שניה, כאילו באלפית שניה הראו לי את זה. וראיתי כל שניה ושניה של החיים שלי כשהייתי תינוק, כשהייתי ילד, כל שניה ראיתי. ו…
  4. הרב רמי לוי: עכשיו בא נרוץ קדימה, ראית סרט.
  5. נתן: ראיתי סרט.
  6. הרב רמי לוי: בוא נקרא לזה סרט, קדימה, זה מה שהולך להיות.
  7. נתן: כן. אני ראיתי פשוט שכולם יבוא נגד עם ישראל, יבואו נגדנו וילחמו נגדנו, אנחנו, גם צה"ל כאילו יצליח להדוף אותם ליומיים, לפי מה שאני ראיתי, ואז פשוט כולם יהרגו אותנו, ולא יהיה לנו במי להיעזר, רק בהקב"ה! ואז מה שיקרה.. פתאום..
  8. הרב רמי לוי: במלחמה הזאת-היא – צה"ל מחזיק יומיים. ואחרי יומיים.
  9. נתן: גמרנו כבר.
  10. הרב רמי לוי: אין צה"ל.
  11. נתן: אין צה"ל.
  12. הרב רמי לוי: אז הכל פתוח.
  13. נתן: הכל פתוח.
  14. הרב רמי לוי: אז אתה אומר שגוג זה אובמה. ואובמה זה ארצות הברית. והוא יוביל את..
  15. נתן: הוא יוביל את כל המלחמה.
  16. הרב רמי לוי: ומי יצטרף אליו?
  17. נתן: מי יצטרף אליו? אירן תצטרף אליו. האו"ם כל האו"ם. רוסיה, דרום קוריאה. כל האו"ם ממש כולם. כולם. כל… שבעים אומות יבואו נגדנו.
  18. הרב רמי לוי: איפה דאע"ש פה?
  19. נתן: דאע"ש, מה שהם יעשו, זה יחטפו אנשים. מה שאני ראיתי זה שהם יחטפו אנשים.
  20. הרב רמי לוי: יחטפו אנשים שלנו.
  21. נתן: כן. כמו שעשו לגלעד שליט – גם ככה יעשו. יחטפו אנשים, ויענו אותם וכאלה דברים..
  22. עכשיו, מה שראיתי גם – זה שהר הזיתים ליד ירושלים יבקע לשתים, הוא פשוט… מי שיזכה להנצל… אז ההר הזה יבקע לשתים. וברגע הזה שההר יבקע לשנים, בשנייה הזאת-היא – משיח יתגלה כאילו לעיני כל חי. לעיני כולם, לעיני כולם. פשוט כולם יראו שזה המשיח, יבינו שזה המשיח. הנה הוא התגלה לעיני כולם.
  23. והוא יעמוד בפתח שם של הר הזיתים. והוא יגיד מי זוכה להיכנס ומי לא. מי שלא זוכה להיכנס – נשאר בחוץ ומת. ומי שזוכה להיכנס – ניצל. תבינו ממה הוא ניצל, עוד מעט אני אסביר לכם. אז כאילו מי… פשוט נפתח ההר.
  24. הרב רמי לוי: עכשיו איך זה נפתח?
  25. נתן: זה נפתח לשתיים.
  26. הרב רמי לוי: משהו כמו רעידת אדמה?
  27. נתן: לא.
  28. הרב רמי לוי: אטום?
  29. נתן: לא, לא, לא!
  30. הרב רמי לוי: מה?
  31. נתן: יעלו… בהר הזיתים יש קברות, נכון? אז יעלו שתי מתים. פשוט יקומו לחיים שתי מתים. אחד מפה ואחד מפה – וזה יבקע לשתיים. ככה זה יקרה.
  32. ומה שאני ראיתי זה פשוט מי.. המשיח זה קודם כל מישהו שלא יכול לעשות עבירות. מישהו שחזר בתשובה. שלא עשה עבירות.
  33. הרב רמי לוי: הוא חוזר בתשובה.
  34. נתן: הוא חוזר בתשובה. כן. והוא לא עושה עבירות. הוא לא עשה עבירות. מאז שהוא חזר בתשובה הוא לא עשה אפילו עבירה אחת. לא יכול להיות שהמשיח הוא מישהו שעשה עבירה.
  35. עכשיו, זה יכול להיות מישהו שגם שממש מכירים אותו טוב מאד, מכירים אותו ממש טוב, הרבה הרבה אנשים מכירים אותו, לפי מה שהבנתי, אבל, כולם יהיו מאד מאד מופתעים, שדווקא הוא המשיח.
  36. וגם – עכשיו, המשיח הזה, כאילו המשיח – הוא ילחם נגד אובמה, ולא רק זה – הוא יהרוג אותו ויקבור אותו בארץ ישראל. ואני ראית ש…
  37. אחד מהקהל: הוא יקבר בארץ ישראל?
  38. נתן: כן הוא יקבר בארץ ישראל..
  39. ואני ראיתי גם שברגע שהר הזיתים הזה יבקע לשניים, אז המשיח יעמוד בפתח, אבל הוא לא… הוא לא יראה מי דתי, מי יש לו זקן, ומי זה. מה שהוא יראה זה – הוא יראה לפי הקדושה שלו, הוא יריח את הבן אדם, הוא יריח אם יש לו קדושה, אם הוא טהור, אם הוא עושה מצוות, אם הוא גומל חסדים, כאילו, אם הוא באמת ירא שמיים אמיתי, ולא ירא עונש, ודברים כאלה, הוא לא אומר: "הנה אתה, יש לך כובע ויש לך כיפה – אז אתה כאילו, אתה, אתה נכנס." זה לא ככה. כאילו באמת, יהיה לו כח מסויים להרגיש את הפנימיות של הבן אדם באמת.
  40. הרב רמי לוי: נתן, אני שואל אותך שוב. כל זה אתה יודע משם?
  41. נתן: כל זה אני יודע משם.
  42. הרב רמי לוי: זאת אומרת, לפני שבוע לא ידעת?!
  43. נתן: לא ידעתי את הדברים האלה, לא ידעתי. לא היה לי מושג.
  44. אחד מהקהל: קראת ספרים וזה? כלום?
  45. אחד מהקהל או נתן: שום דבר.
  46. נתן: שום דבר.
  47. לא. הוא לא…
  48. אחד מהקהל: איפה הוא למד?
  49. הרב רמי לוי: הוא לא בחור ישיבה.
  50. אחד מהקהל: הוא לא למד.
  51. הרב רמי לוי: הוא לא, לא בחור ישיבה.
  52. אחת מהקהל שואלת שאלה:??? [בהמשך הרב אומר את השאלה]
  53. הרב רמי לוי: רגע, שניה, שניה, אני רק רוצה להגיד פה משהו, תסתכלו מה שהוא מדבר ותראו. הוא אומר שגוג.. גוג זה אובמה. וגוג… אה… אובמה יפול, פה בארץ ישראל. וה' יתן לאובמה קבר, פה בארץ ישראל.
  54. נתן: פה בארץ ישראל.
  55. הרב רמי לוי: אז יחזקאל הנביא אומר: "והיה ביום ההוא אתן לגוג מקום, שם, קבר בישראל".
  56. נתן: זה בדיוק, כמו מה שאמרו לי. בדיוק
  57. הרב רמי לוי: יחזקאל!
  58. נתן: אותו דבר בדיוק.
  59.  הרב רמי לוי: ואתה אומר שהר הזיתים יבקע.
  60. נתן: הר הזיתים יבקע לשתיים.
  61. הרב רמי לוי: אז, זכריה הנביא אומר ש… כן. "ויצא ה' ונלחם בגויים.. ועמדו רגליו ביום-ההוא על-הר הזיתים אשר על-פני ירושלים, מקדם, ונבקע הר הזיתים מחציו מזרחה וימה, גיא גדולה מאוד; ומש חצי ההר צפונה, וחציו-נגבה."
  62. נתן: באמת זה מה שכתוב?
  63. הרב רמי לוי: כן. זכריה הנביא.
  64. נתן: אז זה בדיוק מה שראיתי.
  65. הרב רמי לוי: זכריה הנביא. הוא היה מזמן.
 • נתן: וזה בוודאות יקרה אם ימשיכו ככה אם העולם ימשיך ככה – זה בוודאות מה שיקרה. בוודאות. כאילו.
 1. הרב רמי לוי: עכשיו, עכשיו שאלה פה מישהי שאלה טובה ואני רוצה גם לשאול אותך. "איך אני אדע שזה מתחיל?"
 2. נתן: זה יבוא בבום. קודם כל זה כבר התחיל.
 3. הרב רמי לוי: זה התחיל?
 4. נתן: זה התחיל. בתאריך כ"ז באלול – זה התחיל כבר.
 5. הרב רמי לוי: בתאריך כ"ז באלול שנה שעברה תשע"ה?
 6. נתן: השנה הזאת. כאילו, כן. שנה שעברה.
 7. הרב רמי לוי: אנחנו בתשע"ו. אז זה התחיל שנה שעברה. שלושה ימים לפני ראש השנה – התחיל גוג ומגוג.
 8. נתן: התחילה המלחמה הזאת כבר.
 9. הרב רמי לוי: למה אנחנו לא מרגישים כלום?
 10. נתן: כי הקב"ה לא יביא את זה על ההתחלה. מה שיקרה – זה יהיה יום מסויים שפשוט זה יפרוץ. פשוט מה יקרה – יתחיל איזה משהו , שפשוט זה יפרוץ. כל החדשות, הכל – כולם יגידו – מלחמת עולם השלישית פרצה. פשוט כולם יבינו את זה. זהו, אין זמן. ואז אחר כך זה יתחיל, וכולם יבינו שה' אחראי למעשה הזה.
 11. הרב רמי לוי: זאת אומרת, שיקרה איזה-שהוא אירוע ביטחוני.
 12. נתן: כן.
 13. הרב רמי לוי ומזה יצא מכלל שליטה.
 14. נתן: כן.
 15. הרב רמי לוי: כולם יתחילו להלחם אחד בשני?
 16. נתן: כן. בדיוק.
 17. הרב רמי לוי: ובהתחלה, הם ילחמו אחד בשני?
 18. נתן: כן.
 19. הרב רמי לוי: ואנחנו?
 20. נתן: אנחנו נהיה מחוץ לזה. ואחרי זה כולם יתאחדו ויבואו נגדנו. יתאחדו ויבואו נגדנו.
 21. אחד מהקהל: אתה רואה את המתחים בין ארצות הברית לרוסיה וסין.
 22. הרב רמי לוי: אוקיי. בסדר, נראה. אוקיי.
 23. 38: 49

ספר

כי לא ידח ממנו נידח

חלק שמיני

 ספר נבואות הילדים

דברי הנער בן 15 שעבר מוות קליני ומה שראה בעולם העליון

ליקוט גדול ונפלא מהזוהר הקדוש ש"ס ומדרשים וכתבי האריז"ל ותלמידי בעל שם טוב זי"ע קב הישר וספרי יראים ועוד, בכל הנוגע לנבואת הילדים שהוא ההכנה לביאת המשיח, הקרוב מאוד מאוד, אשר על ידיהם יתגלה שצריכים תיכף לחזור בתשובה, וכל מי שיחזור בתשובה ינצל מחבלו של משיח, ומה שיעשה יעשה המלך המשיח מהרה יגלה, אמן כן יהי רצון, ועוד מאמרים חוצבי להבות אש מדברי הזוהר הקדוש בעניני הגאולה והיכל קן ציפור, שנזכה בקרוב למלך המשיח.

ליקוט מקיף כזה עדיין לא ראה אור הדפוס עד היום הזה.

תוכן הספר ומהותו להנחיל דרך תורת אמת היא תורת הרשב"י זי"ע לכל ישראל הבא להינצל מחבלי של משיח שהוא על ידי לימוד תורת הסוד, אשר מימיו אנו שותים ולאורו אנו הולכים, ובו אנו נגאלים, כמו שכָּתַב הַמְקוּבָל הַקָּדוֹשׁ רַבִּי אַבְרָהָם אֲזוּלַאי זְיָעָ"אָ זְקֵנוֹ שֶׁל הַחִידָ"א בְּשֵׁם הַמְקוּבָל הָרַב אַבְרָהָם גְלאַנְטִי זְיָ"ע, בְּסִפְרוֹ "אוֹר הַחַמָּה" עַל הַ"אִדְּרָא דַּמַּשְׁכְּנָא" (שֶׁבְּפָרָשַׁת מִשְׁפָּטִים דַּף קכ"ג ע"ב), וְזֶה לְשׁוֹן קָדְשׁוֹ: אֲפִילוּ עוֹד הַיּוֹם אַחַר שֶׁנִּפְטַר רַשְׁבִּ"י מִבֵּינֵינוּ, כָּל זְמַן שֶׁאָנוּ עוֹסְקִים בְּדִבְרֵי הָאִדְּרָא, "אִתְעַטַר" בָּא רַבִּי שִׁמְעוֹן מְעֻטָּר כְּמֶלֶךְ בְּעַטְרוֹתָיו בְּרֹאשׁ, וְיּוֹשֵׁב בְּגַּוָון, עכל"ק. הַאִם יֵשׁ שִׂמְחָה גְּדוֹלָה מִזּוֹ, עַל כֵּן רָאוּי לַעֲשׂוֹת סְעוּדַת מִצְוָה. וּבְּוַודְאַי כַּאֲשֶׁר יְבַקֵּשׁ וְיִּתְפַּלֵּל בִּזְכוּת הָרַשְׁבִּ"י תִּתְקַבֵּל תְּפִלָּתוֹ וְתַּעֲשֶׂה בַּקָּשָׁתוֹ.

יצא לאור ע"י מפעל הזוהר העולמי

כ"ב חשון תשע"ו

בתוכן

ששה פרקים

פרק א. ונבאו בניכם ובנותיכם (יואל פ"ג)

פרק ב. ליקוט רחב מספר הזוהר הקדוש.

פרק ג. "נבואת הילד"

פרק ד. מספר קב הישר פרק ע"א.

פרק ה. האם יש נבואה בילדים.

פרק ו. המשך הספרים "כי לא ידח ממנו נידח" דברי הנער בן 15 שעבר מוות קליני ומה שראה בעולם העליון

 

 

פרק א. ונבאו בניכם ובנותיכם (יואל פ"ג)

הנביא יואל מתאר שלפני יום ה' הגדול והנורא אנשים ובחורים יקבלו חלומות וחזיונות לגבי ארועים ערב גילוי משיח:

(א) וְהָיָה אַחֲרֵי כֵן אֶשְׁפּוֹךְ אֶת רוּחִי עַל כָּל בָּשָׂר וְנִבְּאוּ בְּנֵיכֶם וּבְנוֹתֵיכֶם זִקְנֵיכֶם חֲלֹמוֹת יַחֲלֹמוּן בַּחוּרֵיכֶם חֶזְיֹנוֹת יִרְאוּ: (ב) וְגַם עַל הָעֲבָדִים וְעַל הַשְּׁפָחוֹת בַּיָּמִים הָהֵמָּה אֶשְׁפּוֹךְ אֶת רוּחִי: (ג) וְנָתַתִּי מוֹפְתִים בַּשָּׁמַיִם וּבָאָרֶץ דָּם וָאֵשׁ וְתִימֲרוֹת עָשָׁן:

שאלות ותשובות:

שאלה: כל יום באים ילדים חדשים שמספרים לנו זה וזה יקרה וכו', האם יש מקור לזה? ואם כן מה המקור?

תשובה: נביא מקורות מחז"ל על שנבואה נתנה לילדים.

חלומות וחזיונות מדהימים לפני גילוי המשיח

הנביא יואל מתאר שלפני יום ה' הגדול והנורא אנשים ובחורים יקבלו חלומות וחזיונות לגבי ארועים ערב גילוי משיח:

(א) וְהָיָה אַחֲרֵי כֵן אֶשְׁפּוֹךְ אֶת רוּחִי עַל כָּל בָּשָׂר וְנִבְּאוּ בְּנֵיכֶם וּבְנוֹתֵיכֶם זִקְנֵיכֶם חֲלֹמוֹת יַחֲלֹמוּן בַּחוּרֵיכֶם חֶזְיֹנוֹת יִרְאוּ:

(ב) וְגַם עַל הָעֲבָדִים וְעַל הַשְּׁפָחוֹת בַּיָּמִים הָהֵמָּה אֶשְׁפּוֹךְ אֶת רוּחִי:

(ג)וְנָתַתִּי מוֹפְתִים בַּשָּׁמַיִם וּבָאָרֶץ דָּם וָאֵשׁ וְתִימֲרוֹת עָשָׁן:

(ד) הַשֶּׁמֶשׁ יֵהָפֵךְ לְחֹשֶׁךְ וְהַיָּרֵחַ לְדָם לִפְנֵי בּוֹא יוֹם ה' הַגָּדוֹל וְהַנּוֹרָא:

(ה) וְהָיָה כֹּל אֲשֶׁר יִקְרָא בְּשֵׁם ה' יִמָּלֵט כִּי בְּהַר צִיּוֹן וּבִירוּשָׁלִַם תִּהְיֶה פְלֵיטָה כַּאֲשֶׁר אָמַר ה'

וּבַשְּׂרִידִים אֲשֶׁר ה' קֹרֵא:

(יואל פרק ג')

מצודת דוד: כל אשר יקרא בשם ה' ימלט. ר"ל הקוראים בשם ה' המה ימלטו מן הצרה הבאה על העכו"ם: כי בהר ציון. ר"ל כי הפליטה תהיה בהר ציון לבד כמו שהבטיח ה', וגם שם לא לכולם כי רק בהנשארים המבוררים שבהם אשר כל א' מהם קורא אל ה' וצועק אליו ומשים בו בטחונו.

הנבואה ניתנה לתינוקות

במסכת בבא בתרא (יב:) – א"ר יוחנן מיום שחרב בית המקדש ניטלה נבואה מן הנביאים וניתנה לשוטים ולתינוקות.

פרק ב. ליקוט רחב מספר הזוהר הקדוש.

הנבואה ניתנה בחלום

בזוהר הקדוש פרשת וישב (דף קפג:): וְאֵין לְךְ דָּבָר בָּעוֹלָם שֶׁטֶּרֶם יָבֹא לָעוֹלָם שֶׁאֵינוֹ תָלוּי בַּחֲלוֹם אוֹ עַל יְדֵי כָרוֹז, שֶׁהֲרֵי נֶאֱמַר שֶׁכָּל דָּבָר וְדָבָר בְּטֶרֶם יָבֹא לָעוֹלָם מַכְרִיזִים עָלָיו בָּרָקִיעַ, וּמִשָּׁם מִתְפַּשֵּׁט בָּעוֹלָם וְנִתָּן עַל יְדֵי הַכָּרוֹז, וְהַכֹּל מִשּׁוּם שֶׁכָּתוּב (עמוס ג) כִּי לֹא יַעֲשֶׂה ה' אֱלֹהִים דָּבָר כִּי אִם גָּלָה סוֹדוֹ אֶל עֲבָדָיו הַנְּבִיאִים, בִּזְמַן שֶׁנְּבִיאִים נִמְצָאִים בָּעוֹלָם, וְאִם לֹא – אַף עַל גַּב שֶׁנְּבוּאָה לֹא שׁוֹרָה, חֲכָמִים עֲדִיפִים מִנְּבִיאִים, וְאִם לֹא – נִתָּן בַּחֲלוֹם, וְאִם לֹא – הַדָּבָר נִמְצָא בְּצִפֳּרֵי הַשָּׁמַיִם, וַהֲרֵי בֵּאֲרוּהָ.

וְלִפְעָמִים שֶׁנִּמְסָר הַדָּבָר בְּפִי הַתִּינוֹקוֹת

בזוהר הקדוש פרשת שמות (דף ו): רַבִּי חִיָּיא אָמַר, שְׁלֹשִׁים יוֹם עַד שֶׁלֹּא יָבֹא תֹקֶף לָעָם בָּאָרֶץ, אוֹ עַד שֶׁלֹּא יָבֹא שֶׁבֶר לָעָם בָּאָרֶץ, מַכְרִיזִים בָּעוֹלָם עַל אוֹתוֹ הַדָּבָר, וְלִפְעָמִים שֶׁנִּמְסָר הַדָּבָר בְּפִי הַתִּינוֹקוֹת, וְלִפְעָמִים לְאוֹתָם בְּנֵי אָדָם חַסְרֵי דַעַת, וְלִפְעָמִים נִמְסָר אוֹתוֹ הַדָּבָר בְּפִי הָעוֹפוֹת, וּמַכְרִיזִים בָּעוֹלָם, וְאֵין מִי שֶׁיַּשְׁגִּיחַ בָּהֶם. כְּשֶׁהָעָם הֵם צַדִּיקִים, נִמְסָר אוֹתוֹ דָבָר לְאוֹתָם רָאשִׁים צַדִּיקִים שֶׁל הָעוֹלָם כְּדֵי שֶׁיּוֹדִיעוּ לָהֶם וְיָשׁוּבוּ לְרִבּוֹנָם, וּכְשֶׁאֵינָם צַדִּיקִים, זֶה כְּפִי שֶׁאָמַרְנוּ.

עוֹף עוֹף, אֱמֹר לִי שְׁלֹשָׁה שֶׁעוֹמְדִים מְמֻנִּים וְאֶחָד שֶׁהֶעֱבִירוּ שִׁלְטוֹנוֹ מִי הֵם

רַבִּי אֶלְעָזָר הָיָה יוֹשֵׁב יוֹם אֶחָד עַל שַׁעַר לוֹד, וְהָיָה יוֹשֵׁב עִמּוֹ רַבִּי אַבָּא וְרַבִּי יְהוּדָה וְרַבִּי יוֹסֵי. אָמַר רַבִּי יוֹסֵי, אֹמַר לָכֶם מַה שֶּׁרָאִיתִי הַיּוֹם הַזֶּה בַּבּקֶר קַמְתִּי בָּאוֹר, רָאִיתִי עוֹף אֶחָד שֶׁהָיָה טָס וְעוֹלֶה לְמַעְלָה שָׁלֹשׁ פְּעָמִים, וּמַנְמִיךְ פַּעַם אַחַת, וְהָיָה אוֹמֵר: עֶלְיוֹנִים עֶלְיוֹנִים, בְּיוֹם זֶה פוֹרְחִים [דקיקים] הָרְקִיעִים [לימין] שְׁלֹשָׁה מְמֻנִּים זְקוּפִים מוֹשְׁלִים עַל הָאָרֶץ, אֶחָד יוֹשֵׁב שֶׁלֹּא יוֹשֵׁב, הֶעֱבִירוּ אוֹתוֹ בְּאֵשׁ דּוֹלֶקֶת, מַעֲבִירִים אֶת קִיּוּמוֹ, מַעֲבִירִים אֶת שִׁלְטוֹנוֹ. שְׁלֹשָׁה תוֹמְכִים שַׁלִּיטִים עֵלְיוֹנִים עוֹמְדִים עַל הָעוֹלָם. זָרַקְֹתִּי לְאוֹתוֹ עוֹף רֶגֶב עָפָר, וְאָמַרְתִּי לוֹ: עוֹף עוֹף, אֱמֹר לִי שְׁלֹשָׁה שֶׁעוֹמְדִים מְמֻנִּים וְאֶחָד שֶׁהֶעֱבִירוּ שִׁלְטוֹנוֹ מִי הֵם. זָרַק לִי שְׁלֹשָׁה חִצִּים מִכְּנַף יְמִינוֹ, וְזֶה אֶחָד מִשְּׂמֹאל (ומכנף שמאל אחד),

וְלֹא יָדַעְתִּי לְמָה הוּא רוֹמֵז.

רבי אלעזר מגלה מה רמז לו העוף

לָקַח אוֹתָם רַבִּי אֶלְעָזָר, הוֹרִיד אוֹתָם לִנְחִירָיו, וְיָצָא דָם מִנְּחִירָיו. אָמַר, וַדַּאי שְׁלֹשָׁה שַׁלִּיטֵי עַמִּים עוֹמְדִים בְּרוֹמִי בָּאָרֶץ וַעֲתִידִים לַעֲשׂוֹת גְּזֵרוֹת רָעוֹת לְיִשְׂרָאֵל מִצַּד הָרוֹמָאִים. לָקַח אוֹתוֹ חֵץ מִכְּנַף שְׂמֹאל, הֵרִיחַ, וְיָצְאָה אֵשׁ שְׁחוֹרָה מִמֶּנּוּ. אָמַר, שִׁלְטוֹן הַמִּצְרִים הֶעֱבִירוּ, וְעָתִיד לַעֲבֹר מֶלֶךְ אֶחָד שֶׁל הָרוֹמָאִים בְּכָל הָאָרֶץ (מצרים), וּלְמַנּוֹת בְּמִצְרַיִם שָׂרֵי מִלְחָמָה גְּדוֹלִים, וְסוֹתֵר בִּנְיָן וּבוֹנֶה אֶת הַסְּתוּרִים. (ועתיד מלך אחד מאותם השלשה שאמרנו לשלט בה, וסותר בנינים ובונה בה בנינים) זָרַק אוֹתָם רַבִּי אֶלְעָזָר לָאָרֶץ. נָפְלוּ שְׁלֹשֶׁת אֵלֶּה עַל הָאֶחָד שֶׁמִּצַּד שְׂמֹאל.

הילדים מגלים סודות

עַד שֶׁהָיוּ יוֹשְׁבִים, עָבַר תִּינוֹק אֶחָד וְהָיָה קוֹרֵא, (ישעיה יט) מַשָּׂא מִצְרָיִם הִנֵּה ה' רֹכֵב עַל עָב קַל וּבָא מִצְרַיִם. עָבַר חֲבֵרוֹ הַשֵּׁנִי וְאָמַר, וְאֶרֶץ מִצְרַיִם תִּהְיֶה שְׁמָמָה. עָבַר חֲבֵרוֹ הַשְּׁלִישִׁי וְאָמַר, וְאָבְדָה חָכְמַת מִצְרַיִם. רָאוּ שֶׁאוֹתוֹ חֵץ שֶׁל כְּנַף שְׂמֹאל נִשְׂרָף, וּשְׁלֹשֶׁת הָאֲחֵרִים שֶׁהָיוּ עָלָיו לֹא נִשְׂרְפוּ.

מַה שֶּׁאָמַר הָעוֹף והַתִּינוֹקוֹת, הַכֹּל דָּבָר אֶחָד, וְהַכֹּל הוּא נְבוּאָה עֶלְיוֹנָה

אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר, מַה שֶּׁאָמַר הָעוֹף והַתִּינוֹקוֹת, הַכֹּל דָּבָר אֶחָד, וְהַכֹּל הוּא נְבוּאָה עֶלְיוֹנָה, (והכל הוא בסוד החכמה) וְרָצָה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְהַרְאוֹת לָנוּ נִסְתָּרוֹת עֶלְיוֹנוֹת שֶׁהוּא עוֹשֶׂה. זֶהוּ שֶׁכָּתוּב (עמוס ג) כִּי לֹא יַעֲשֶׂה ה' אֱלֹהִים דָּבָר כִּי אִם גָּלָה סוֹדוֹ אֶל עֲבָדָיו הַנְּבִיאִים.

הקב"ה מודיע לנשמה בחלום על דברים שעתידים לבוא על העולם

בזוהר בראשית, (דף קפ"ג): בַּחֲלוֹם אֲדַבֶּר בּוֹ, זֶהוּ אֶחָד מִשִּׁשִּׁים בִּנְבוּאָה, כְּמוֹ שֶׁבֵּאֲרוּהוּ, וְהִיא הַדַּרְגָּה הַשִּׁשִּׁית מֵאוֹתָהּ הַדַּרְגָּה שֶׁל נְבוּאָה, וְהִיא הַדַּרְגָּה שֶׁל גַּבְרִיאֵל שֶׁמְּמֻנֶּה עַל הַחֲלוֹם… מַה כָּתוּב? בַּחֲלוֹם חֶזְיוֹן לַיְלָה, כְּשֶׁבְּנֵי אָדָם שׁוֹכְבִים בְּמִטָּתָם יְשֵׁנִים וְהַנְּשָׁמָה יוֹצֵאת מֵהֶם. זֶהוּ שֶׁכָּתוּב בִּתְנוּמוֹת עֲלֵי מִשְׁכָּב אָז יִגְלֶה אֹזֶן אֲנָשִׁים. וְאָז הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מוֹדִיעַ לַנְּשָׁמָה, בְּאוֹתָהּ הַדַּרְגָּה שֶׁעוֹמֶדֶת עַל הַחֲלוֹם, אוֹתָם הַדְּבָרִים שֶׁעֲתִידִים לָבֹא עַל הָעוֹלָם, אוֹ אוֹתָם דְּבָרִים כְּפִי אוֹתָם הַהִרְהוּרִים שֶׁלּ לִבּוֹ, מִשּׁוּם שֶׁאָדָם נוֹטֵל דֶּרֶךְ שֶׁל תּוֹכְחוֹת הָעוֹלָם…

וְאֵין לְךְ דָּבָר בָּעוֹלָם שֶׁטֶּרֶם יָבֹא לָעוֹלָם שֶׁאֵינוֹ תָלוּי בַּחֲלוֹם אוֹ עַל יְדֵי כָרוֹז, שֶׁהֲרֵי נֶאֱמַר שֶׁכָּל דָּבָר וְדָבָר בְּטֶרֶם יָבֹא לָעוֹלָם מַכְרִיזִים עָלָיו בָּרָקִיעַ, וּמִשָּׁם מִתְפַּשֵּׁט בָּעוֹלָם וְנִתָּן עַל יְדֵי הַכָּרוֹז, וְהַכֹּל מִשּׁוּם שֶׁכָּתוּב (עמוס ג) כִּי לֹא יַעֲשֶׂה ה' אֱלֹהִים דָּבָר כִּי אִם גָּלָה סוֹדוֹ אֶל עֲבָדָיו הַנְּבִיאִים, בִּזְמַן שֶׁנְּבִיאִים נִמְצָאִים בָּעוֹלָם, וְאִם לֹא – אַף עַל גַּב שֶׁנְּבוּאָה לֹא שׁוֹרָה, חֲכָמִים עֲדִיפִים מִנְּבִיאִים, וְאִם לֹא – נִתָּן בַּחֲלוֹם, וְאִם לֹא – הַדָּבָר נִמְצָא בְּצִפֳּרֵי הַשָּׁמַיִם, וַהֲרֵי בֵּאֲרוּהָ.

בתיקוני הזוהר – הקדמת תקוני הזהר (דף א.): בלשון הקודש: וְעִלַּת עַל הַכֹּל נָתַן רְשׁוּת לְכָל הַשֵּׁמוֹת הַקְּדוֹשִׁים וּלְכָל הַהֲוָיוֹת וּלְכָל הַכִּנּוּיִים לְגַלּוֹת לָהֶם סוֹדוֹת טְמִירִים, כָּל שֵׁם בְּדַרְגָּתוֹ, וּרְשׁוּת נִתְּנָה לַעֲשֶׂרֶת הַסְּפִירוֹת לְגַלּוֹת לָהֶם סוֹדוֹת טְמִירִים שֶׁלֹּא נִתְּנָה רְשׁוּת לְגַלּוֹת לָהֶם עַד שֶׁיָּבֹא דוֹרוֹ שֶׁל מֶלֶךְ הַמָּשִׁיחַ.

קרוב לימות המשיח, אפילו נערים ידעו נסתרות

אמר לון רבי שמעון לית רעותא דקודשא בריך הוא בדא דיתגלי כל כך לעלמא וכד יהא קריב ליומי משיחא, אפילו רביי דעלמא זמינין לאשכחא טמירין דחכמתא ולמנדע ביה קצין וחושבינן, ובההוא זמנא אתגליא לכלא (זוה"ק פרשת וירא דף קיח ע"א).

תרגום ללשון הקודש

אמר להם רבי שמעון אין רצונו של הקב"ה בזה שיתגלה לעולם כל כך. וכשיהיה קרוב לימות המשיח אפילו נערים שבעולם עתידים למצוא נסתרות של החכמה ולדעת על ידו קצים וחשבונות, ובאותו הזמן יתגלה לכל.

קיימו וקבלו היהודים קהל עדת ישראל להחזיק בלימוד הקדוש של התיקונים והזוהר יחיד ורבים מנער ועד זקן

מזמן אשר הציץ וזרח אור יקרות של שני מאורות הגדולים ספר התיקונים וספר הזוהר קיימו וקבלו היהודים קהל עדת ישראל להחזיק בלימוד הקדוש של התיקונים והזוהר יחיד ורבים מנער ועד זקן, והגם דאין לאל ידם להשיג ולהבין סוד אמרות טהורות שבספרים הקדושים האלה אף על פי כן שותים בצמא את דבריהם ומתלהבין בקריאתן מאוד מאוד. (רבנו יוסף חיים, הבן איש חי, בהקדמת התיקונים בניהו).

הוספות מהזוהר הקדוש על הגאולה

שאלה: מה שאמר הנער שימותו מילונים האם יש מקור לזה?

תשובה: מה שאמר הנער שימותו מילונים כתוב מפורש בזוהר – וְרַבִּים מֵעַם יִשְׂרָאֵל יָמוּתוּ בְּאוֹתוֹ חֹשֶׁךְ

בזוהר פרשת שמות (דף ז'): וְאַחַר כָּךְ יִתְגַּלֶּה הַמָּשִׁיחַ, וְיִתְכַּנְּסוּ אֵלָיו עַמִּים רַבִּים, וִיעוֹרֵר קְרָבוֹת בְּכָל הָעוֹלָם. וּבְאוֹתוֹ זְמַן יְעוֹרֵר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא אֶת גְּבוּרָתוֹ לְכָל עַמֵּי הָעוֹלָם, וּמֶלֶךְ הַמָּשִׁיחַ יִוָּדַע בְּכָל הָעוֹלָם, וְכָל מַלְכֵי הָעוֹלָם יִתְעוֹרְרוּ לְהִתְחַבֵּר לַעֲרֹךְ בּוֹ קְרָב. וְכַמָּה [עמים] מִפָּרִיצֵי הַיְּהוּדִים יִתְהַפְּכוּ לַחֲזֹר אֲלֵיהֶם, וְיָבֹאוּ עִמָּהֶם לַעֲרֹךְ קְרָב עַל מֶלֶךְ הַמָּשִׁיחַ, וְאָז יֶחְשַׁךְ כָּל הָעוֹלָם חֲמִשָּׁה עָשָׂר יוֹם, וְרַבִּים מֵעַם יִשְׂרָאֵל יָמוּתוּ בְּאוֹתוֹ חֹשֶׁךְ. וְעַל זֶה כָּתוּב (ישעיה ס) כִּי הִנֵּה הַחֹשֶׁךְ יְכַסֶּה אֶרֶץ וַעֲרָפֶל לְאֻמִּים.

שימו לב במצרים היו רק שלושת ימי אפילה, ובגאולה יהיו חמשה עשר!!!

וכתוב שאלו שימותו בחמשה עשר יום של אפילה יהיו הערב רב!

כתב הגר"א מווילנא זיע"א שיהיו שלושת ימי אפילה ואז יתבררו מהם הערב רב. (אבן שלמה).

ונמסר מנאס"א שמג' כסלו יהיו 15 ימי חושך בעולם!

אם זה לא יהיה אז, אז זה יהיה אח"כ, ח"ו.

שאלה האם תהיה הגאולה בדין או ברחמים???

תשובה: בזוהר דברים, (פרשת כי תצא, רעיא מהימנא רע"ח:): וזה לשונו: וּכְשֶׁמַּקְדִּים תּוֹרָה לְמִצְוָה אוֹ חָכְמָה לְיִרְאָה, מִתְהַפֵּךְ שְׁמוֹ עָלָיו לִנְקֵבָה, מִדַּת הַדִּין, כְּמוֹ זֶה – הוה"י. שֶׁמִּתְהַפֵּךְ לוֹ הַכֹּל לְדִין, וְקָשִׁים מְזוֹנוֹתָיו בַּתּוֹרָה כְּמוֹ קְרִיעַת יַם סוּף. וּכְמוֹ זֶה הַגְּאֻלָּה, אִם זָכוּ – יֵצְאוּ בְרַחֲמִים, זֶהוּ שֶׁכָּתוּב (ישעיה סו) בְּטֶרֶם יָבוֹא חֵבֶל לָהּ וְהִמְלִיטָה זָכָר, וְיֵצְאוּ בְרַחֲמִים. וְאִם לֹא – מַקְדִּים הָרַחֲמִים, וְיֵצְאוּ בְצַעַר. וְיָפֶה שֶׁהִקְדִּים צַעַר וְדִין לְרַחֲמִים. וְלָכֵן פֵּרְשׁוּהָ רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה בַּעֲלֵי הַמִּשְׁנָה, לְפוּם צַעְרָא אַגְרָא. וִיצִיאַת הַנֶּפֶשׁ, מִקֹּדֶם שֶׁיּוֹצֵאת יֵשׁ לָהּ צַעַר, לְאַחַר שֶׁיּוֹצֵאת בְּרַחֲמִים.

וְסוֹד הַדָּבָר – (ירמיה לא) בִּבְכִי יָבאוּ, אַחַר כָּךְ – וּבְתַחֲנוּנִים אוֹבִילֵם. וְלָכֵן, (שם ל) וְעֵת צָרָה הִיא לְיַעֲקֹב וּמִמֶּנָּה יִוָּשֵׁעַ, וְיֵצְאוּ בְרַחֲמִים. וּכְמוֹ שֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שָׁלַח אֶת הַיּוֹנָה וְלֹא מָצְאָה מָקוֹם לִשְׁרוֹת, כָּךְ שָׁלַח אוֹתְךְ, רוֹעֶה הַנֶּאֱמָן, בַּהַתְחָלָה. וּמַה כָּתוּב בָּהֶם? (שמות ב) וַיִּפֶן כֹּה וָכֹה וַיַּרְא כִּי אֵין אִישׁ. שֶׁכֻּלָּם רְשָׁעִים, וְלֹא מָצָאתָ בָּהֶם אִישׁ זוֹכֶה לְהוֹצִיאָם מֵהַגָּלוּת. וְלָכֵן סֵרַבְתָּ לָלֶכֶת לְשָׁם, וְאָמַרְתָּ שְׁלַח נָא בְּיַד תִּשְׁלָח. וַהֲרֵי אַתָּה כְּמוֹ בְּאוֹתוֹ זְמַן, בְּךְ יִתְקַיֵּם עִם יִשְׂרָאֵל, (מיכה ז) כִּימֵי צֵאתְךְ מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם אַרְאֶנּוּ נִפְלָאוֹת. וּבַגָּלוּת הָאַחֲרוֹנָה יִשְׁלַח עִמְּךְ שְׁנֵי מְשִׁיחִים, כְּנֶגֶד שְׁתֵּי כַנְפֵי יוֹנָה. שֶׁאַתָּה כְּמוֹ גוּף בַּגָּלוּת הָרְבִיעִית, אֵין לְךְ כְּנָפַיִם. וְלֹא עוֹד, אֶלָּא בַּהַתְחָלָה הָיוּ יִשְׂרָאֵל כְּמוֹ גוּף, וְאַתָּה וְאַהֲרֹן כִּשְׁתֵּי כַנְפֵי יוֹנָה, וּבָהֶן פָּרְחוּ יִשְׂרָאֵל.

– חֲמִשָּׁה צַדִּיקִים – יִּהְיֶה חֻרְבָּן בְּבֵית כְּנֶסֶת בַּדָּרוֹם וְיָמוּתוּ חֲמִשָּׁה צַדִּיקִים

וְלֹא קָרוֹב – אֶלָּא בְּאוֹתוֹ הַבַּיִת הָאַחֲרוֹן. שֶׁבֵּין זֶה וּבֵין זֶה לֹא הָיָה נַחַת,

בְּזֹהַר חָדָשׁ פָּרָשַׁת בָּלָק: אֶרְאֶנּוּ וְלֹא עַתָּה – הָרְאִיָּה הַזּוֹ שֶׁאֲנִי רוֹאֶה, עָתִיד אֲנִי לִרְאוֹתוֹ וּלְהִתְקָרֵב יַחַד. וְלֹא עַתָּה – בְּגָלוּת בָּבֶל, בְּאוֹתוֹ הַבַּיִת שֶׁבָּנוּ עוֹלֵי גוֹלָה. אֲשׁוּרֶנּוּ – אֲנִי עָתִיד לְהִסְתַּכֵּל בּוֹ פָּנִים בְּפָנִים. וְלֹא קָרוֹב – אֶלָּא בְּאוֹתוֹ הַבַּיִת הָאַחֲרוֹן. שֶׁבֵּין זֶה וּבֵין זֶה לֹא הָיָה נַחַת, וְלֹא קִרְבָה וְאַחְדוּת כָּרָאוּי.

כַּמָּה צָרוֹת עַל צָרוֹת מְזֻמָּנִים לְשׂוֹנְאֵיהֶם שֶׁל יִשְׂרָאֵל בַּגָּלוּת,

אִי רַבִּי אִי רַבִּי, כַּמָּה קָשֶׁה הַדָּבָר, כַּמָּה אָרֹךְ הַזְּמַן, כַּמָּה צָרוֹת עַל צָרוֹת מְזֻמָּנִים לְשׂוֹנְאֵיהֶם שֶׁל יִשְׂרָאֵל בַּגָּלוּת, וְכַמָּה חַיּוֹת יִשְׁלְטוּ, וְכַמָּה יִשְׁאֲגוּ לִטְרֹף טֶרֶף שֶׁל יִשְׂרָאֵל בְּכָל זְמַן וּזְמַן עַד סוֹף הַיָּמִים.

עָתִיד קוֹל אֶחָד לְהִתְעוֹרֵר מֵרוּם רוּמֵי הָרְקִיעִים, קוֹל עָצוּב בִּמְרִירוּת,

לְסוֹף הַיָּמִים, כְּפִי שָׁעָה שֶׁל יוֹם, בִּזְמַן שֶׁזּוֹרֵחַ הַשֶּׁמֶשׁ, מֵהַיּוֹם הַשִּׁשִּׁי, בְּשָׁעָה שֶׁיִּזְדַּמְּנוּ לְפִי מִנְיַן הַשָּׁנִים שֶׁל יוֹבֵל וּשְׁמִטָּה יַחַד, שֶׁהוּא רע"ד מֵהַיּוֹם הַשִּׁשִּׁי. עָתִיד קוֹל אֶחָד לְהִתְעוֹרֵר מֵרוּם רוּמֵי הָרְקִיעִים, קוֹל עָצוּב בִּמְרִירוּת, מַה שֶּׁלֹּא הָיָה כָּךְ מִיּוֹם שֶׁנִּבְרְאוּ הָעוֹלָמוֹת.

איֶּלֶת אֲהָבִים הָיִית לִי מִיָּמִים הָרִאשׁוֹנִים וְנִשְׁכַּחַתְּ מִמֶּנִּי.

וְהַקּוֹל הַהוּא יִהְיֶה דַק, בַּחֲשַׁאי, בִּמְרִירוּת וְעַצְבוּת, יוֹרֵד וְעוֹלֶה, עוֹלֶה וְיוֹרֵד, וְכֵן אוֹמֵר: אַיֶּלֶת אֲהָבִים הָיִית לִי מִיָּמִים הָרִאשׁוֹנִים וְנִשְׁכַּחַתְּ מִמֶּנִּי. אֲהָבוֹת קַיָּמוֹת הָיוּ לִי עִמָּהּ. אֲנִי נִזְכָּר שֶׁחוֹתַם דְּיוֹקְנָהּ הָיָה חָתוּם עַל לִבִּי, וְהָיָה חָתוּם עַל זְרוֹעִי, וְהָיְתָה חֲזָקָה בְּתוֹכִי אַהֲבָתָהּ, וְרִשְׁפֵי שַׁלְהַבְתָּהּ בּוֹעֲרִים בְּתוֹכִי.

בְּאוֹתָהּ שָׁעָה צוֹעֵק שָׁלֹשׁ צְעָקוֹת זוֹ אַחַר זוֹ,

בְּאוֹתָהּ שָׁעָה צוֹעֵק שָׁלֹשׁ צְעָקוֹת זוֹ אַחַר זוֹ, וְיִזְדַּעְזְעוּ הָרְקִיעִים, וְיִזְדַּעְזְעוּ כָּל הָעוֹלָמִים, עַד שֶׁיִּשָּׁמְעוּ שְׁלֹשָׁה קוֹלוֹת לְתוֹךְ דַּג הַתַּנִּין, וְיִבְרַח אַרְבַּע מֵאוֹת אֶלֶף פַּרְסוֹת לְתוֹךְ דָּג אֶחָד שֶׁל הַיָּם. וְשָׁם יוֹשִׁיט מְצוּדוֹת וְיִפְרֹשׂ רְשָׁתוֹת, וְיִמְשֹׁךְ אוֹתוֹ מִן הַיָּם, וְיַכְנִיס אוֹתוֹ לְתוֹךְ יְשִׁיבַת הָרָקִיעַ, וְיִירְאוּ מִמֶּנּוּ כָּל אוֹתָן הַקֻּשְׁיוֹת וְכָל אוֹתָן הַמַּחְלוֹקוֹת שֶׁהִקְשׁוּ שָׁם, וְיִהְיֶה תָפוּס שָׁם מֵאָה וַחֲמִשִּׁים יוֹם.

בְּאוֹתָהּ שָׁעָה יִתְעוֹרְרוּ עַל הָעָם הַקָּדוֹשׁ צָרוֹת אֵלּוּ עַל אֵלּוּ, בְּדֹּחַק רַב, וְהֵם צוֹעֲקִים צְעָקָה אַחַר צְעָקָה, וְאוֹתוֹ זְמַן יִכְנֹס הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא כָּל צִבְאוֹת הַשָּׁמַיִם, וְכָל בְּנֵי יְשִׁיבָתוֹ, וְהוּא מֵעַל כֻּלָּם, וּמְבִיאִים לְפָנָיו אוֹתוֹ תַנִּין, וְיִקְשֹׁר שְׁלֹשָׁה קְשָׁרִים בְּצַוָּארוֹ, וְיִטְּלוּ אוֹתָם שְׁלֹשֶׁת הָאוֹהֲבִים, וְיַחֲזִירוּהוּ לְמָקוֹם שֶׁהָיָה תָפוּס שָׁם. וְאוֹתָם הָאוֹהֲבִים יִכָּנְסוּ לְהֵיכָל אֶחָד שֶׁנִּקְרָא אַהֲבָה, וְיִהְיוּ גְנוּזִים שָׁם. וְנִשְׁבַּע לָהֶם הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, לְכָל אוֹתָם הַצְּבָאוֹת, וְלִשְׁתֵּי הַיְשִׁיבוֹת, לָלֶכֶת כֻּלָּם וְלִשְׁמֹעַ אֶת קוֹל הָאֲהוּבָה, שֶׁהוּא מִתְאַוֶּה לִשְׁמֹעַ קוֹלָהּ עִמָּם. בְּאוֹתָהּ שָׁעָה יִתְעוֹרְרוּ עַל הָעָם הַקָּדוֹשׁ צָרוֹת אֵלּוּ עַל אֵלּוּ, בְּדֹּחַק רַב, וְהֵם צוֹעֲקִים צְעָקָה אַחַר צְעָקָה, דְּמָעוֹת אַחַר דְּמָעוֹת, וִיעוֹרְרוּ אוֹתָהּ, וְהִיא מַשְׁמִיעָה קוֹל עַל בָּנֶיהָ.

זוֹהִי אַיַּלְתִּי, חֲבֶרְתִּי, יוֹנָתִי, שְׁלֵמָתִי הַיּוֹשֶׁבֶת בַּגַּנִּים, שֶׁלֹּא הָיְתָה יוֹשֶׁבֶת אֶלָּא בְּסֵתֶר הַמַּדְרֵגָה הַפְּנִימִית, וְהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא קוֹרֵא וְאוֹמֵר: זוֹהִי אַיַּלְתִּי, חֲבֶרְתִּי, יוֹנָתִי, שְׁלֵמָתִי הַיּוֹשֶׁבֶת בַּגַּנִּים, שֶׁלֹּא הָיְתָה יוֹשֶׁבֶת אֶלָּא בְּסֵתֶר הַמַּדְרֵגָה הַפְּנִימִית, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר (תהלים מא) כָּל כְּבוּדָּה בַת מֶלֶךְ פְּנִימָה. וְכָעֵת בַּגַּנִּים, בְּחֻצְפָּה, כְּאֵם שֶׁהָלְכָה אַחַר בְּנָהּ בַּשְּׁוָקִים וּבִרְחוֹבוֹת הַקִּרְיָה מִפַּחַד שֶׁלֹּא יַזִּיקוּ לוֹ. אַיַּלְתִּי חֲבֶרְתִּי רְאִי, הֲרֵי כָּל הַחֲבֵרִים שֶׁל שְׁתֵּי הַיְשִׁיבוֹת כָּאן, הַחֲבֵרִים שֶׁהֵם בְּנֵי הַיְשִׁיבוֹת מַקְשִׁיבִים לְקוֹלֵךְ הַשְׁמִיעִנִי, שֶׁתְּשׁוּקָתִי לִשְׁמֹעַ לְקוֹלֵךְ. וְתוֹךָֹ שָׂפָה רָפָה וְדִבּוּר רַךְ יַעֲשֶׂה כִרְצוֹנוֹ וְיִשְׁלֹט. וְיַחְשּב כַּמָּה מַחֲשָׁבוֹת לְהָרַע. וְעַל הָעָם הַיָּחִיד יַעֲשֶׂה נְהָגִים רָעִים

כַּמָּה פְעָמִים שֶׁלֹּא שָׁמַעְתִּי אֶת קוֹלֵךְ וְלֹא יָדַעְתִּי אוֹתָךְ, אָז הָיָה כָּל הָעוֹלָם בְּעִרְבּוּבְיָה, עַמִּים בְּעַמִּים, אֻמּוֹת בְּאֻמּוֹת. וּמִי שֶׁלֹּא נִרְאָה לַמֶּלֶךְ, יָבִיאוּ אוֹתוֹ לִשְׁלֹט. וְיָבִיאוּ עִמּוֹ עַמִּים זָרִים, וּלְשׁוֹנוֹת אֲחֵרִים, שֶׁלֹּא מַכִּירִים הַדִּין וְלֹא נִימוּסֵי הַמַּלְכוּת. וְכַמָּה קִרָבוֹת יַחְשְׁבוּ לַעֲשׂוֹת. וְתוֹךָֹ שָׂפָה רָפָה וְדִבּוּר רַךְ יַעֲשֶׂה כִרְצוֹנוֹ וְיִשְׁלֹט. וְיַחְשּב כַּמָּה מַחֲשָׁבוֹת לְהָרַע. וְעַל הָעָם הַיָּחִיד יַעֲשֶׂה נְהָגִים רָעִים. בְּאוֹתוֹ הַזְּמַן יִתְחַזֵּק הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, וִיפַיֵּס אֶת אַיַּלְתּוֹ בְּכַמָּה פִּיּוּסִים, וְיַחֲזִיק בָּהּ, וִיקִימָהּ מִן הֶעָפָר, הוּא וְלֹא אַחֵר. אָז תִּהְיֶה צָרָה עַל צָרָה עַל אוֹתוֹ הָעָם הַיְחִידִי. בְּאוֹתוֹ הַזְּמַן יִתְחַזֵּק הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, וִיפַיֵּס אֶת אַיַּלְתּוֹ בְּכַמָּה פִּיּוּסִים, וְיַחֲזִיק בָּהּ, וִיקִימָהּ מִן הֶעָפָר, הוּא וְלֹא אַחֵר. וּשְׁתֵּי יְשִׁיבוֹת יִשָּׁאֲרוּ עִמָּהּ.

וְאוֹתוֹ הַמֶּלֶךְ שֶׁהָיָה שׁוֹלֵט בְּפֶה רַךְ, יִשְׁלֹט בְּרֹגֶז רַב וְזַעָף וְתֹקֶף עַל הָעָם הַקָּדוֹשׁ

שְׁלֹשָה מְלָכִים יִשָּׁאֲרוּ, וְיִתְעוֹרְרוּ בִּשְׁלֹשָׁה צִדְדֵי הָעוֹלָם עַל הָעָם הַזֶּה. וְאוֹתוֹ הַמֶּלֶךְ שֶׁהָיָה שׁוֹלֵט בְּפֶה רַךְ, יִשְׁלֹט בְּרֹגֶז רַב וְזַעָף וְתֹקֶף עַל הָעָם הַקָּדוֹשׁ. וּבַחֹדֶשׁ הַשְּׁלִישִׁי, בְּאַרְבָּעָה לַחֹדֶשׁ, בְּתֵשַׁע שָׁעוֹת וָחֵצִי, יֵלְכוּ כָּל בְּנֵי הַיְשִׁיבָה עִם הָאַיֶּלֶת לְתוֹךְ קֶבֶר הָרוֹעֶה, נֶאֱמַן הַבַּיִת, וְתִתֵּן עָלָיו שְׁלֹשָׁה קוֹלוֹת. בְּשָׁעָה שֶׁהַשֶּׁמֶשׁ יִתְכַּנֵּס מִן הָעוֹלָם, וְקִבְרוֹ יִפָּתַח, וְיִרְצוּ בְּנֵי הַיְשִׁיבָה לְהִכָּנֵס לְשָׁם, וְלֹא תִנָּתֵן לָהֶם רְשׁוּת, וְיַעֲלוּ כֻלָּם לִמְקוֹמָם. וְהִיא תִכָּנֵס, וּמִתּוֹכוֹ יֵצֵא מַה שֶּׁיֵּצֵא. וְתִמְצָא אֶת מֹשֶׁה יוֹשֵׁב וְעוֹסֵק, וְנֵר דּוֹלֵק לְפָנָיו, וְכַמָּה רֵיחוֹת וּבְשָׂמִים סְבִיבוֹ. כֵּיוָן שֶׁרוֹאֶה אוֹתָהּ נִכְנֶסֶת, יָקוּם וְיִתְחַבְּרוּ יַחַד זֶה עִם זֶה, וְקוֹלוֹת יִתְעוֹרְרוּ בְּרוּם רוּמֵי הָרְקִיעִים, וְהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא יִשְׁמַע, וְיִכָּנֵס לְתוֹךְ הֵיכַל הָאַהֲבָה, וְיִטֹּל מִשָּׁם שְׁלֹשָׁה אוֹהֲבִים, וְיִפְתַּח לָהֶם מְעָרָתוֹ. אָז יִתְעוֹרֵר הַמָּשִׁיחַ בַּלַּיְלָה הַהוּא וְיִמָּצֵא שָׁם עִמָּם, וְיַחְזְרוּ עַל סוֹדוֹת הַתּוֹרָה בְּכָל אוֹתוֹ הַלַּיְלָה בִּמְעָרַת מֹשֶׁה. ועוֹלָה הַשְּׁכִינָה עַל אוֹתוֹ הָהָר, וְתַשְׁמִיעַ שְׁלֹשָׁה קוֹלוֹת, אֶחָד כְּנֶגֶד אַבְרָהָם וְאֶחָד כְּנֶגֶד יִצְחָק, וְאֶחָד כְּנֶגֶד מֹשֶׁה וְיַעֲקֹב.

וּכְשֶׁעוֹלֶה עַמּוּד הַבֹּקֶר, יִגָּנֵז הַמָּשִׁיחַ, וְיִשָּׁאֲרוּ מֹשֶׁה וּשְׁכִינָה בַּיּוֹם הַהוּא, כְּיוֹם הַשָּׁבוּעוֹת. וְעוֹלָה הַשְּׁכִינָה עַל אוֹתוֹ הָהָר, וְתַשְׁמִיעַ שְׁלֹשָׁה קוֹלוֹת, אֶחָד כְּנֶגֶד אַבְרָהָם וְאֶחָד כְּנֶגֶד יִצְחָק, וְאֶחָד כְּנֶגֶד מֹשֶׁה וְיַעֲקֹב. זֶהוּ שֶׁכָּתוּב (ישעיה מ) עַל הַר גָּבֹהַּ עֲלִי לָךְ מְבַשֶּׂרֶת צִיּוֹן הָרִימִי בַכֹּחַ קוֹלֵךְ וְגוֹ', הָרִימִי אַל תִּירָאִי אִמְרִי וְכוּ'. הָרִימִי, הָרִימִי – זוֹ תְרוּעָה וּתְקִיעָה וּתְרוּעָה כְּאַחַת. הָרִימִי – זוֹ תְרוּעָה. הָרִימִי אַל תִּירָאִי – תְּקִיעָה. אִמְרִי – הִנֵּה תְרוּעָה תְּקִיעָה וּתְרוּעָה כְּאַחַת. וְזֶה נִקְרָא שׁוֹפַר תְּרוּעָה, שׁוֹפָר מֵאוֹתָהּ הַתְּרוּעָה שֶׁלְּמַעְלָה.

כֻלָּם יִכָּנְסוּ לִמְעָרַת מֹשֶׁה. וְהַמָּשִׁיחַ יִתְעוֹרֵר אֲלֵיהֶם, וְיִתְחַבְּרוּ כֻלָּם בַּיּוֹם הַזֶּה.

שׁוֹפָר קָטָן, מִשּׁוּם שֶׁיֵּשׁ אַחֵר שֶׁנִּקְרָא שׁוֹפָר גָּדוֹל. שׁוֹפָר קָטָן זֶה נִקְרָא שׁוֹפָר הוֹלֵךְ תּוֹךְ תְּנוּעַת הַמָּאוֹר. זֶהוּ שֶׁכָּתוּב (שמות יט) וַיְהִי קוֹל הַשֹּׁפָר הוֹלֵךְ. מִשּׁוּם שֶׁאַחֵר הוּא שׁוֹפָר גָּנוּז וְטָמִיר, וְלֹא הוֹלֵךְ. אֲבָל זֶה הַקָּטָן, הוּא כָּאן בְּיוֹם הַשָּׁבוּעוֹת, וְזֶהוּ שֶׁמִּתְעוֹרֵר בַּיּוֹם שֶׁל הַתּוֹרָה, בְּיוֹם הַשָּׁבוּעוֹת. בְּהִתְעוֹרְרוּת הַשּׁוֹפָר הַזֶּה, שֶׁמִּתְעוֹרֵר בִּתְרוּעָה וּתְקִיעָה וּתְרוּעָה, יִתְעוֹרְרוּ הָאָבוֹת מִתּוֹךְ הַמְּעָרָה, וְיִתְעַלּוּ בְרוּחַ, וְיָבֹאוּ אֵלֶיהָ. וּמֵאוֹתוֹ הַקּוֹל כַּמָּה רְשָׁעִים בָּאָרֶץ הַקְּדוֹשָׁה יָמוּתוּ, וְיִסְתַּלְּקוּ מִן הָעוֹלָם. בְּאוֹתוֹ הַיּוֹם עוֹלוֹת הַתְּפִלּוֹת שֶׁל יִשְׂרָאֵל בְּכָל מָקוֹם, שֶׁהֵם לִפְנֵי הַמֶּלֶךְ הַקָּדוֹשׁ. וְהָאָבוֹת יָבאוּ יַחַד, וְיִהְיוּ בְּאוֹתוֹ הָהָר. וּמֹשֶׁה עוֹלֶה עִמָּם, וְשָׁם יִסְתַּכֵּל בָּאָבוֹת, וְהֵם בּוֹ, וְכֻלָּם יִכָּנְסוּ לִמְעָרַת מֹשֶׁה. וְהַמָּשִׁיחַ יִתְעוֹרֵר אֲלֵיהֶם, וְיִתְחַבְּרוּ כֻלָּם בַּיּוֹם הַזֶּה.

וּבַיּוֹם הַזֶּה יִתְעוֹרְרוּ עֲשָׂרָה שְׁבָטִים לַעֲרֹךְ מִלְחָמוֹת לְאַרְבַּעַת צִדְדֵי הָעוֹלָם, יַחַד עִם הַמָּשִׁיחַ שֶׁנִּמְשַׁח עֲלֵיהֶם, וִיקַבֵּל מְשִׁיחָה עַל יַד כֹּהֵן צֶדֶק אֶחָד, וְשִׁבְעָה רוֹעִים נֶאֱמָנִים עִמּוֹ. וְהַמָּשִׁיחַ הַזֶּה הוּא מִשֵּׁבֶט אֶפְרַיִם, וּמִזַּרְעוֹ שֶׁל יָרָבְעָם בֶּן נְבָט הָיָה בְּנוֹ שֶׁל אֲבִיָּה, שֶׁמֵּת בַּעֲלוּמָיו, וְהַיּוֹם הַהוּא שֶׁמֵּת, נוֹלַד לוֹ בֵּן, וְנִטַּל מִבֵּית יָרָבְעָם לַמִּדְבָּר. וּלְשָׁם נְטָלוּהוּ מֵאָה וְשִׁבְעִים גִּבּוֹרִים, כֻּלָּם צַדִּיקִים מִשֵּׁבֶט אֶפְרַיִם, שֶׁלֹּא נִמְצְאוּ בְּחֵטְא יָרָבְעָם. וּמִבְּנוֹ הַזֶּה אֲבִיָּה יָצָא הַמָּשִׁיחַ הַזֶּה. וְעַל זֶה כָּתוּב (מ"א יד) וְסָפְדוּ לוֹ כָּל יִשְׂרָאֵל וְקָבְרוּ אוֹתוֹ. נִסְתְּמָה הַנְּבוּאָה הַזּוֹ לִשְׁעָתָהּ, וּנְבוּאָה לֶעָתִיד – (שם) כִּי זֶה לְבַדּוֹ יָבֹא לְיָרָבְעָם אֶל קָבֶר יַעַן נִמְצָא בוֹ דָּבָר טוֹב אֶל ה' אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל בְּבֵית יָרָבְעָם. זֶה הַמָּשִׁיחַ הַזֶּה, שֶׁהוּא דָּבָר טוֹב אֶל ה'.

וּכְנֶסֶת אַחַת לְצַד דָּרוֹם תֹּאבַד וְתֶחֱרַב, וַחֲמִשָּׁה צַדִּיקֵי אֱמֶת יֵהָרְגוּ בֵּינֵיהֶם.

כֵּיוָן שֶׁיָּדְעוּ הָאָבוֹת שֶׁצִּוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא אֶת אַיַּלְתּוֹ וְאֶת עַמּוֹ, כַּמָּה שִׂמְחָה עַל שִׂמְחָה בַּיּוֹם הַזֶּה. בְּאֶרֶץ הַצָּפוֹן מַלְכוּת תֵּימָן, כַּמָּה צָרוֹת עַל צָרוֹת יִתְעוֹרְרוּ בַיּוֹם הַזֶּה עַל עַם יִשְׂרָאֵל, וְתִתְקַבֵּל תְּפִלָּתָם בְּרָצוֹן. וּבְעֶרֶב הַיּוֹם הַזֶּה תַּחֲזֹר שְׁכִינָה לְתוֹךְ בֵּיתָהּ, וּמָשִׁיחַ לִמְקוֹמוֹ, וְהָאָבוֹת לְתוֹךְ הַמְּעָרָה שֶׁלָּהֶם. הַשְּׁכִינָה תֵּלֵךְ וְתַחֲזֹּר לְמֹשֶׁה שִׁבְעִים יָמִים. לְסוֹף שִׁבְעִים יָמִים עוֹלָה נַאֲקַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לִפְנֵי הַמֶּלֶךְ הַקָּדוֹשׁ, שֶׁיִּהְיוּ מְצִיקִים לָהֶם בְּכָל צִדְדֵי הָעוֹלָם. וּכְנֶסֶת אַחַת לְצַד דָּרוֹם תֹּאבַד וְתֶחֱרַב, וַחֲמִשָּׁה צַדִּיקֵי אֱמֶת יֵהָרְגוּ בֵּינֵיהֶם.

וּשְׁלֹשָׁה קְרָבוֹת יַעֲשׂוּ בְּנֵי יִשְׁמָעֵאל עִם הַמָּשִׁיחַ הַזֶּה וְהֵם יָבאוּ וְיִשְׁתַּחֲווּ לְרִבּוֹן הָעוֹלָם בְּהַר הַקֹּדֶשׁ בִּירוּשָׁלַיִם. וְאֵלּוּ הַקְּרָבוֹת יִהְיוּ בָּאֶלֶף הַשִּׁשִּׁי

וְאָז, לְסוֹף שְׁלֹשִׁים וּשְׁנַיִם יָמִים שֶׁיַּהַרְגוּ אֶת הַכְּנֶסֶת הַהִיא, יִלְבַּשׁ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא קִנְאָה לְאוֹתוֹ שׁוֹפָר קָטָן, וְאוֹתוֹ מָשִׁיחַ בֶּן אֶפְרַיִם יִפְרֹשׂ פְּרִישָׂה כְּמוֹ שׁוֹר אֶחָד שֶׁקַּרְנָיו עוֹלִים כְּקַרְנֵי רְאֵם. וְאוֹתוֹ שׁוֹפָר קָטָן יִתְקַע תְּרוּעָה תְּקִיעָה וּתְרוּעָה, שָׁלֹשׁ פְּעָמִים בְּרֹאשׁ הָהָר כְּמוֹ מִקֹּדֶם, אָז נוֹסְעִים הַדְּגָלִים שֶׁל אוֹתוֹ הַמָּשִׁיחַ, וְיִפֹּל רַעַשׁ עַל הָעוֹלָם בְּאוֹתָם קוֹלוֹת הַשּׁוֹפָר. וְכָל אוֹתָם בְּנֵי הָעוֹלָם יִשְׁמְעוּ וְיִרְאוּ, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר (ישעיה יח) כָּל יֹשְׁבֵי תֵבֵל וְשֹׁכְנֵי אָרֶץ כִּנְשֹא נֵס הָרִים תִּרְאוּ וְכִתְקֹעַ שׁוֹפָר תִּשְׁמָעוּ. וְאָז יִתְבַּעֲרוּ הַגִּלּוּלִים מֵהָאָרֶץ הַקְּדוֹשָׁה, וּשְׁלֹשָׁה קְרָבוֹת יַעֲשׂוּ בְּנֵי יִשְׁמָעֵאל עִם הַמָּשִׁיחַ הַזֶּה, וְהֵם יָבאוּ וְיִשְׁתַּחֲווּ לְרִבּוֹן הָעוֹלָם בְּהַר הַקֹּדֶשׁ בִּירוּשָׁלַיִם. וְאֵלּוּ הַקְּרָבוֹת יִהְיוּ בָּאֶלֶף הַשִּׁשִּׁי. וּבְחֹדֶשׁ חֶשְׁוָן יִפְּלוּ שׂוֹנְאֵיהֶם, וְיַעַבְרוּ כָּל אוֹתָם גִּלּוּלִים שֶׁיִּשָּׁאֲרוּ בָּאָרֶץ הַקְּדוֹשָׁה. וּמִשָּׁם יֵלְכוּ וִיעוֹרְרוּ קְרָבוֹת עַל הָעוֹלָם. וּבְעוֹד שֶׁהֵם יַעַרְכוּ קְרָבוֹת עִם כָּל בְּנֵי הָעוֹלָם, יִתְכַּנְּסוּ בְּנֵי אֱדוֹם עַל הָאָרֶץ הַקְּדוֹשָׁה, וְיִתְפְּסוּ אוֹתָהּ, וְיִשְׁלִטוּ עָלֶיהָ שְׁנֵים עָשָׂר יְרָחִים. לְסוֹףֹ שְׁנֵים עָשָׂר יְרָחִים יִתְגַּעֵשׁ וְיִרְעַשׁ כָּל הָעוֹלָם. עכ"ל.

מתוך דרשותיו של הצדיק המקובל הרב יקותיאל פיש שליט"א

רוֹאִים מֵהַזֹּהַר שֶׁיֵּשׁ כָּאן תַּהֲלִיךְ שֶׁל דְּבָרִים נִסְתָּרִים מֵחַג הַשָּׁבוּעוֹת עַד אֶמְצַע אֱלוּל, שֶׁל שִׁבְעִים יָמִים, וְעוֹד שְׁלֹשִים וּשְׁנַיִם יָמִים, וְאַחַר כָּךְ מַתְחִילוֹת מִלְחָמוֹת שֶׁתִּמָּשֵׁכְנָה י"ב חֳדָשִׁים וּבְסוֹפָם יָבֹא מָשִׁיחַ. וְהַזֹּהַר מַזְכִּיר מְפֹרָשׁ אֶת שְׁנַת רע"ד שֶׁהִיא מֵהַבֹּקֶר שֶׁל הָאֶלֶף הַשִּׁשִּׁי, הַיְינוּ שְׁנַת תשע"ד.

וְעוֹד רוֹאִים מִדִּבְרֵי הַזֹּהַר שֶׁהֵבֵאנוּ שֶׁיִּהְיֶה חֻרְבָּן בְּבֵית כְּנֶסֶת בַּדָּרוֹם וְיָמוּתוּ חֲמִשָּׁה צַדִּיקִים, וְאָכֵן רָאִינוּ בְּכ"ה בְּחֶשְׁוָן תשע"ה שֶׁנַּעֲשָׂה חֻרְבָּן גָּדוֹל בְּבֵית כְּנֶסֶת בִּדְרוֹם מַעֲרַב יְרוּשָׁלַיִם בִּשְׁכוּנַת הַר נוֹף, וּבִכְלַל, יְרוּשָׁלַיִם הִיא עִיר דְּרוֹמִית בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל. וְנִרְצְחוּ עַל קִדּוּשׁ הַשֵּׁם אַרְבָּעָה צַדִּיקִים, וּבְיוֹם י"א בְּחֶשְׁוָן תשע"ו כְּשָׁנָה לְאַחַר הַפִּגּוּעַ נִפְטַר מִפְּצָעָיו הֶהָרוּג הַחֲמִישִׁי הרה"ג ר' חַיִּים יְחִיאֵל רוֹטְמַן הי"ד. יוֹצֵא שֶׁיַּחַד נֶהֶרְגוּ חֲמִשָּׁה. וְאִם נוֹסִיף לִסְפֹּר 32 יָמִים מִי"א בְּחֶשְׁוָן תשע"ו, מַגִּיעִים לְי"ג כִּסְלֵיו תשע"ו, שֶׁאָז צְרִיכוֹת לְהַתְחִיל הַמִּלְחָמוֹת הַמֻּזְכָּרוֹת בַּזֹּהַר שֶׁיּוֹבִילוּ לְבִיאַת הַמָּשִׁיחַ אַחֲרֵי י"ב חֳדָשִׁים. ובין כך ובין כך תהיה מלחמה בישמעאל וכו'.

וידוע שאדום נמצא ממש קרוב לידנו! הרוסים והאמריקאים והאו"ם נמצאים בסוריה, והם עלולים לבוא לכאן בקרוב ולהשתלט פה לכמה זמן. וידוע מרבי יואל מסאטמר זיע"א והחזון איש זיע"א שהמשיח לא יקח את השלטון ישר מהציונים, אלא ממישהו אחר באמצע. וזה יהיה אדום…

וְכֵן רוֹאִים דְּבַר פֶּלֶא; לִפְנֵי שֵׁשׁ שָׁנִים בכ"ט בְּחֶשְׁוָן תשס"ט, הָיָה הַפִּגּוּעַ הַנּוֹרָא בְּבֵית חַבַּ"ד בְּמוֹמְבֵּאי בִּדְרוֹם הָעוֹלָם, וְנֶהֶרְגוּ שִׁשָּׁה יְהוּדִים צַדִּיקִים בְּתוֹךְ בֵּית כְּנֶסֶת. כְּמוֹ כֵן נֶהֶרְגוּ בְּהוֹדוּ 2 מְחַבְּלִים כְּמוֹ בְּהַר נוֹף. וּ32 יָמִים לְאַחַר מִכֵּן בְּשַׁבָּת חֲנֻכָּה ל' בְּכִסְלֵיו תשס"ט פָּרְצָה מִלְחֶמֶת עוֹפֶרֶת יְצוּקָה בְּעַזָּה. כָּל זֶה קָרָה שֵׁשׁ שָׁנִים לִפְנֵי הַקֵּץ הָאַחֲרוֹן שֶׁהָיָה זְמַן שֶׁל קֵץ, כַּמּוּבָא בַּזֹּהַר (פנחס רנב.) שֶׁמְּצַיֵּן זְמַן שֶׁל שִׁשִּׁים שָׁנִים, וְעוֹד פַּעֲמַיִם שֵׁשׁ שָׁנִים, שֶׁמַּגִּיעִים יַחַד לְשִׁבְעִים וּשְׁתַּיִם. וּבְפָּרָשַׁת וַיֵּרָא (קיט.) יֵשׁ גִּרְסָא בַּזֹּהַר שֶׁגּוֹרֶסֶת שִׁשִּׁים שָׁנִים, וְעוֹד שֵׁשׁ שָׁנִים וָחֵצִי, וְעוֹד שֵׁשׁ שָׁנִים. בְּכָל מִקְרֶה, רוֹאִים שֶׁשֵּׁשׁ שָׁנִים לִפְנֵי הַקֵּץ הָאַחֲרוֹן דִּבְעִתָּהּ הוּא גַם זְמַן שֶׁל קֵץ, וְרוֹאִים שֶׁהִתְעוֹרְרוּ אוֹתָם עִנְיָנִים.

וְעוֹד דְּבַר פֶּלֶא דּוֹמֶה שֶׁרָאִינוּ בִּשְׁנַי הַמִּקְרִים, שֶׁהָיָה יֶלֶד שֶׁהִצְלִיחַ לְהִנָּצֵל בְּנֵס; בְּמוֹמְבֵּאי הָיְתָה עוֹזֶרֶת גּוֹיָה שֶׁלָּקְחָה אֶת הַיֶּלֶד שֶׁל מִשְׁפַּחַת הוֹלְצְבֶּרְג הי"ד וּבָרְחָה אִתּוֹ הַחוּצָה בְּחֵרוּף נֶפֶשׁ מִתַּחַת לְאֵשׁ הַמְחַבְּלִים. וּבְהַר נוֹף הָיָה יֶלֶד בֶּן 12 בְּנוֹ שֶׁל אַחַד הַפְּצוּעִים ה' יְרַפְּאֵהוּ, שֶׁזָּחַל הַחוּצָה מִבֵּית הַכְּנֶסֶת מִתַּחַת לְאֵשׁ הַמְחַבְּלִים. וְיִתָּכֵן שֶׁיֵּשׁ כָּאן רֶמֶז שֶׁהָאֵרוּעִים הַלָּלוּ מְבִיאִים אֶת הַמָּשִׁיחַ שֶׁנִּמְשָׁל לְלֵדַת יֶלֶד, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב (ישעיה ט, ה) "כִּי יֶלֶד יֻלַּד לָנוּ בֵּן נִתַּן לָנוּ וַתְּהִי הַמִּשְׂרָה עַל שִׁכְמוֹ וַיִּקְרָא שְׁמוֹ פֶּלֶא יוֹעֵץ אֵל גִּבּוֹר אֲבִי עַד שַׂר שָׁלוֹם". וְכֵן פֻּרְסַם שֶׁהָרְשָׁעִים נִכְנְסוּ לְבֵית הַכְּנֶסֶת בְּהַר נוֹף בְּשָׁעָה שֶׁאָמַר הַשַּׁ"ץ "וּמֵבִיא גּוֹאֵל לִבְנֵי בְנֵיהֶם לְמַעַן שְׁמוֹ בְּאַהֲבָה". וְכֵן רְחוֹב אַגָּסִי בִּשְׁכוּנַת הַר נוֹף מְרַמֵּז עַל הָרֶחֶם שֶׁמִּמֶּנּוּ לֵדַת מָשִׁיחַ כִּי הָרֶחֶם הוּא בְּצוּרַת אַגָּס וְנִמְשָׁל לְאַגָּס.

וְכֵן שָׁמַעְתִּי מֵהרה"ג ר' שִׁמְעוֹן רוֹזֶנְבֶּרְג שליט"א שֶׁשִּׁכֵּל אֶת בִּתּוֹ וַחֲתָנוֹ הַזּוּג הוֹלְצְבֶּרְג הי"ד שֶׁהָאַדְמוֹ"ר מִצַּאנְז שליט"א הָיָה אֶצְלָם לְנִחוּם אֲבֵלִים וְצִטֵּט אֶת הַזֹּהַר הַזֶּה, וְהֶאֱרִיךְ בִּדְבָרִים שֶַׁהַמְאֹרָע מִתְחַבֵּר לְדִבְרֵי הַזֹּהַר בְּאֹפֶן מַבְהִיל. וְכֵן שָׁמַעְתִּי שֶׁהַג"ר מֹשֶה צַדְקָה שליט"א דִּבֵּר בְּכֶנֶס בִּישִׁיבַת 'פּוֹרַת יוֹסֵף' וְקִשֵּׁר אֶת מַה שֶּׁקָּרָה בְּהַר נוֹף לְדִבְרֵי הַזֹּהַר הַזֶּה. וְכֵן שְׁמוֹתֵיהֶם גַּבְרִיאֵל וְרִבְקָה הי"ד מִתְחַבְּרִים לְפָרָשַׁת תּוֹלְדֹת בָּהּ הָיָה הַפִּגּוּעַ, תּוֹלְדֹת יִצְחָק וְרִבְקָה, כִּי גַּבְרִיאֵל הוּא הַמַּלְאָךְ שֶׁל מִדַּת הַגְּבוּרָה שֶׁל יִצְחָק. וְכֵן "תּוֹלְדֹת יִצְחָק בֶּן אַבְרָהָם" מְרַמֵּז עַל חֲתָנוֹ שֶׁל הָאַדְמוֹ"ר מִתּוֹלְדוֹת אַבְרָהָם יִצְחָק הי"ד שֶׁנֶּהֱרַג שָׁם. וְכֵן יֵשׁ קְצַת דִּמְיוֹן בֵּין שְׁמוֹת הַנִּרְצָחִים בִּשְׁנֵי הַפִּגּוּעִים; בְּהוֹדוּ נֶהֶרְגוּ הַזּוּג הוֹלְצְבֶּרְג הי"ד וּבְהַר נוֹף נֶהֱרַג אַבְרֵךְ בְּשֵׁם גּוֹלְדְבֶּרְג הי"ד. בְּהוֹדוּ נֶהֱרַג אַבְרֵךְ בְּשֵׁם קוֹרְמַן הי"ד וּבְהַר נוֹף נֶהֱרַג אַבְרֵךְ בְּשֵׁם קַלְמָןהי"ד. וְכֵן בִּשְׁנֵי הַמְּקוֹמוֹת נֶהֶרְגוּ אַבְרֵכִים בַּשֵּׁם אַרְיֵה הי"ד. וְהוֹסִיף הרה"ג ר' מ. פ. שליט"א שֶׁהַצַּדִּיקִים נִתְפָּסִים בַּעֲוֹן הַדּוֹר, וְהַר נוֹף בְּגִימַטְרִיָּא עֲוֹן הַדּוֹר וּבְגִימַטְרִיָּא קָרְבַּן אָשָׁם (בביאור זה סייעוני הרה"ג ר' אברהם ויספיש שליט"א והרה"ג ר' נועם יעקובי שליט"א).

מסוד החשמל לרבי יקותיאל פיש שליט"א

המשך הזוהר

וּבֵין הַזְּמַנִּים הַלָּלוּ הַשְּׁכִינָה תֵלֵךְ וְתַחֲזֹּר לְגַבֵּי הַמְּעָרָה שֶׁל מֹשֶׁה. יִטָּמֵן הַמֶּלֶךְ הַמָּשִׁיחַ תִּשְׁעָה חֳדָשִׁים, כְּיַרְחֵי הַיּוֹלֶדֶת. וְאוֹתָם תִּשְׁעָה יְרָחִים, כַּמָּה צִירִים וַחֲבָלִים יִטֹּל עַל עַצְמוֹ.

וּבֵינְתַיִם הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא יַגְדִּיל צַעְרוֹ, וְיִכָּנֵס לְתוֹךְ הַשְּׁבִילִים שֶׁל אִילָן אֶחָד, שֶׁיֵּשׁ לוֹ אִילָן קָדוֹשׁ גָּדוֹל וְתַקִּיף. וְשָׁם בְּשִׁבְעִים עֲנָפִים יִטֹּל הַמִּדּוֹת שֶׁל הָאֲלַכְסוֹנִים, וְיִטֹּל אֶת שִׁבְעִים הַמְמֻנִּים שֶׁמַּקִּיפִים אֶת שִׁבְעִים עַנְפֵי הָאִילָן, תּוֹךְ אוֹתָם הָאוּכְלוּסִים מִדּוֹת הָאֲלַכְסוֹנִים, וְיִמָּצְאוּ אֲסוּרִים בְּמִשְׁקָל אֶחָד שֶׁל מִדָּה וָחֵצִי. אָז יוֹרִיד אוֹתָם מִכָּל עָנָף וְעָנָף. וְכַמָּה עֲנָפִים קְטַנִּים וְשֶׁלֹּא קְטַנִּים יִשָּׁבְרוּ בְּהוֹרָדָתָם מִשָּׁם, מִשּׁוּם שֶׁנֶּאֱחָזִים תּוֹךְ הָעֲנָפִים, וּבְהוֹרָדָתָם יִשָּׁבְרוּ. וְאָז כַּמָּה גְדוֹלִים מֵהָעָם הַקָּדוֹשׁ יִשָּׁבְרוּ בֵּין רַגְלֵי שְׁאָר הָעַמִּים. וְכָל אוֹתָם הַמְמֻנִּים יַעֲבִירוּ אוֹתָם בְּתוֹךְ נְהַר דִּינוּר, וְיָעָבְרוּ מִשִּׁלְטוֹנָם.

וְאָסַף נִדְחֵי יִשְׂרָאֵל וּנְפֻצוֹת יְהוּדָה יְקַבֵּץ וְגוֹ'. זֶה בְּשִׁשִּׁים שָׁנָה שֶׁל הָאֶלֶף הַשִּׁשִּׁי, וְיֵלְכוּ אַחַר שֶׁיַּעֲשֶׂה לָהֶם הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא כַּמָּה נִסִּים.

וּבֵין כָּךְ יִהְיוּ לַמָּשִׁיחַ צִירִים וַחֲבָלִים כַּיּוֹלֵדָה. וְעַל הַזְּמַן הַהוּא כָּתוּב, (תהלים כ) יַעַנְךְ ה' בְּיוֹם צָרָה. שֶׁאוֹתָם תִּשְׁעָה פְסוּקִים, כְּיַרְחֵי הַיּוֹלֵדָה. וְשִׁבְעִים תֵּבוֹת, שֶׁהֲרֵי לְשִׁבְעִים שָׁנִים בָּאֶלֶף הַשִּׁשִּׁי יוֹלִיד וְיִשְׁלֹט עַל כָּל הָעוֹלָם. וּמִשּׁוּם כָּךְ בְּאוֹתָם תִּשְׁעָה יְרָחִים יִרְאוּ בְּכָל לַיְלָה, מֵחֲצוֹת וְאֵילָךְ, רֶכֶב אֵשׁ וְסוּסֵי אֵשׁ מִחוּץ לָרָקִיעַ, עוֹרְכִים קְרָבוֹת אֵלּוּ בְאֵלּוּ, עַד שֶׁיָּאִיר הַבֹּקֶר.

אַחַר שֶׁיַּעַבְרוּ אוֹתָם תִּשְׁעָה יְרָחִים, אָז הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא יָעִיר אֶת הַמָּשִׁיחַ הַזֶּה, וְיוֹצִיא אוֹתוֹ מִגַּן הָעֵדֶן. וְהַיּוֹם הַהוּא שֶׁיֵּצֵא, יִזְדַּעְזַע כָּל הָעוֹלָם, שֶׁיַּחְשְׁבוּ כָּל בְּנֵי הָעוֹלָם שֶׁיָּמוּתוּ. וְעַל הַיּוֹם הַהוּא כָּתוּב, (ישעיה ב) וּבָאוּ בִּמְעָרוֹת צֻרִים וּבִמְחִלּוֹת עָפָר מִפְּנֵי פַּחַד ה'. זוֹ הַשְּׁכִינָה, שֶׁתָּרוּם מֵאוֹתוֹ זְמַן וְאֵילָךְ, וּמָשִׁיחַ עִמָּהּ. וּמֵהֲדַר גְּאוֹנוֹ – זֶה מָשִׁיחַ – בְּקוּמוֹ לַעֲרֹץ הָאָרֶץ. אָז (שם יא) וְאָסַף נִדְחֵי יִשְׂרָאֵל וּנְפֻצוֹת יְהוּדָה יְקַבֵּץ וְגוֹ'. זֶה בְּשִׁשִּׁים שָׁנָה שֶׁל הָאֶלֶף הַשִּׁשִּׁי, וְיֵלְכוּ אַחַר שֶׁיַּעֲשֶׂה לָהֶם הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא כַּמָּה נִסִּים. עד כאן.

אז כנראה יש תשעה חודשים עד חודש אב… שמלכות הרשעה תשלוט תשעה חדשים (יומא י).

מכסלו – שאז ישתנה העולם…

ובתשרי גוג ומגוג…

ובזוהר תיקון כא כתוב שלא יגאלו בתשרי, כדי שיגאלו ויזכו גם הבינונים, ולכן יגאלו בניסן. וכ"כ החסד לאברהם: וּמִשּׁוּם זֶה עָתִיד הָרוֹעֶה הַנֶּאֱמָן לִהְיוֹת בַּגָּלוּת הָאַחֲרוֹנָה, וּבוֹ יִתְקַיֵּם וְהוּא מְחוֹלָל מִפְּשָׁעֵינוּ, נַעֲשֶׂה חֹל בִּגְלָלָם, מְדֻכָּא בַּעֲונוֹתֵינוּ, בְּמַכּוֹת שֶׁל יִסּוּרִים שֶׁל עֲנִיּוּת, בְּכַמָּה דְחָקִים שֶׁסּוֹבֵל עֲלֵיהֶם, וּבִגְלָלוֹ וַיִּנָּחֶם יהו"ה עַל הָרָעָה וְגוֹמֵר, וְזֶהוּ שֶׁכָּתוּב וּבַחֲבוּרָתוֹ נִרְפָּא לָנוּ, וּבִגְלָלוֹ שְׂמֹאל דּוֹחָה אֶת הַבֵּינוֹנִיִּים, שֶׁהִיא רֹאשׁ הַשָּׁנָה, וְיָמִין מְקָרֶבֶת אוֹתָם בִּתְשׁוּבָה, שֶׁהוּא פֶסַח, זְרוֹעַ יָמִין לְקַבֵּל שָׁבִים, וְיָקִים אוֹתָם מִנְּפִילָתָם וְאוֹחֵז בִּידֵיהֶם, וְיֹאמַר לָהֶם קוּמִי שְׁבִי יְרוּשָׁלָיִם, וּבְשָׁבוּעוֹת יֵצְאוּ בִּזְכוּת מֹשֶׁה, שֶׁמַּתַּן תּוֹרָה הוּא רַחֲמִים, וּמְגַלֶּה לָהֶם סֵפֶר תּוֹרָה, וְיִתְכַּנְּסוּ לִירוּשָׁלַיִם, וְתֵרָאֶה הַיַּבָּשָׁה, מַלְכוּת הָרִשְׁעָה, וְרַחֲמִים עַל בָּנָיו, וּבוֹ כְּנֶשֶׁר יָעִיר קִנּוֹ. מִי זֶה קִנּוֹ? יְרוּשָׁלַיִם קִנּוֹ (לשכינה).

בחסד לאברהם מובא שבגאולה יהיו ו' חודשים של צער וקושי וצרוף מתשרי עד ניסן, ואז ישובו כל ישראל בתשובה. ושמעתי שהם כבר התחילו…

וזה לשונו (מעין ה – נהר לז): לבאר סוד חבלי המשיח, וסוד בעתה אחישנה:

הענין שהגאולה יש לה ב' עתות, בעתה דהיינו שיהיה הגאולה לישראל בנחת עת לשחוק, ולא יזכו אלא כשרים שבהם, וימית המשיח כל החוטאים, ולא יזכו אלא אחד מעיר ושנים ממשפחה. ויש שילחץ עתה שיחלץ עני בעניו וישובו בתשובה ויזכו כל החייבים, והיינו שתרבה הצרה אשר כמוהו לא נהיתה, שאין לישראל אז כי אם גוייתם מרוב עוני, ותרבה הבכיה, ויתרככו הלבבות הקשות מרוב הצער, והיינו שכבר לא נשאר הבטחה אלא בבורא, כי פעמים הרבה יתעורר הבכייה על צרת ענין א', ואם הם בנחת מצרת הלחם, או בצער מצרת הלחם, והם בנחת מצרת המות. או הם בצרת המות, והם בנחת מצרת העוני וכיוצא, והיינו משגב לעתות בצרה:

אמנם צרה זו שתהיה להם אז היא כוללת כל הצרות יחד עד שאין שום נחת משום בחינה, דהיינו בכייה דדלות אין לחם ושמלה, ואין נחת, ואין מושב, ואין בית, ואין עיר, ואין כסות בקרה , אלא כל אחד ואחד אין לו אלא גוייתו מצר מהשביה ומהמיתה ומהחרב, שהקדוש ברוך הוא מחליף להם מיתה בעוני, ולכן לא ימות המשיח , והיינו מ"ה ימים שעתידין ישראל לצאת מירושלים להיות במדבר העמים, כעין שהיה לוט בהפיכת סדום שלא הציל בידו אפילו פיסת בר ויצא אל המדבר, ממש דומה בדומה כך יהיו צרתן של ישראל, וכולם נפוצים על פני המדבר, שכל צרות שעברו ישראל מעולם לא היה כצער הזה, עד שיתגלה שם משה רבע"ה לישראל שיחיה ויבכה עמם בצרתם, כדרך שבא ובכה עמהם על נהרות בבל, ושם ימנו ישראל מ"ה ימים כנגד מדת משה רבינו כנגד שם מ"ה, ולא יאכלו שם אלא מה שימצאו במדבר שרשים מלוחים, אז ישובו שם כולם בתשובה:

ומי שלא יסבול ויאמר נתנה ראש, ילך אל האומות ויכלה עמהם, והשאר יצטרפו בצער ההוא כל א' כפי שיעור עוונו, והצדיק יתברך השורש המלוח במעיו כמן, ויחזק באלהיו, והבינוני ישוב, והרשע נדחה או ישוב ויצטער, ואין כח ביד מרע"ה אלא לבכות עמהם, ותרבה הבכייה והתשובה שם, ומיד יקומו מתי מדבר, ותצמח גאולה, ותקום שכינה מעפרה, שתחלת נפילתה היתה מעת שמתו דור המדבר, ויהיה דור יובל דור גאולה וחירות, ומיד יבואו גאולים לירושלים הבנויה ובית המקדש הבנוי, ותבא עמהם שכינה ותשרה במקדש, ויבאו דגלים כימי צאתם ממצרים, ואז יאחז הקדוש ברוך הוא בכנפות הארץ וינערו רשעים ממנה, ועכ"ז אין להם כי אם גוייתם, ואח"כ יעשרו עושר גדול מביזת גוג מגוג שימצאו, ועכ"ז אין להם שמחה אלא בי"י, כדכתיב זה היום עשה י"י נגילה ונשמחה בו, אכי"ר. וזמש"ל:

מעין ה – נהר לח – לבאר סוד הגאולה, וסוד בעתה אחישנה: הענין שהגאולה תהיה בעזה"י בסוד שמאל דוחה, דהיינו מאריכין בגלות עוד ו' חדשים, מתשרי שמאל דוחה עד ניסן, וימין מקרבת, כי בו' חדשים אלו יהיו בעוני ובצרה וצרוף כנ"ל, עד שישובו כולם ויהיו כל ישראל זוכים לגאולה, על ידי היסורים והצרות והעוני, לעת בוקר, כאמור והשארתי בכם עם עני ודל וחסו בשם י"י, והתועלת המגיע בזה הוא כי אם יגאלו בסוד הגבורה ימעטו ח"ו, כי מצד הדין יהיה כליה בשונאיהן של ישראל, ואותם הנשארים יהיו בכבוד גדול, ואין זה הכוונה אלא שישובו ויזכו כולם, כי אם יתמעטו ח"ו יתמעט סוד עליון שהם רוב ישראל, וברוב עם הדרת מלך, שהוא סוד גלגול הנשמות ס' רבוא, ויעמוד העולם עד מלאת עד הגאולה ולא יפחתו משיעורם, ואם ח"ו יתמעטו וישאר א' מעיר ושנים ממשפחה ימעט כבוד גבוה, שאין לך עולם פחות מס' רבוא, ויתמעטו המקורות אם יתמעטו הנשמות, ויצטרכו גלגולים, אמנם אם יצטרפו בחיים ימעט צורך גלגול, ויזכו כולם וירבה כבוד שמים וירבה מקורות השפע. שנזכה להנצל ושכל עם ישראל יעשה תשובה. ולזכות לגאולה שלמה בקרוב.

בזוהר פרשת שמות (דף ז): רַבִּי שִׁמְעוֹן הֵרִים יָדָיו, וּבָכָה וְאָמַר, אוֹי לְמִי שֶׁיִּזְדַּמֵּן בְּאוֹתוֹ זְמַן, וְאַשְׁרֵי חֶלְקוֹ שֶׁל מִי שֶׁיִּזְדַּמֵּן בְּאוֹתוֹ זְמַן. אוֹי לְמִי שֶׁיִּזְדַּמֵּן בְּאוֹתוֹ זְמַן – מִשּׁוּם שֶׁכְּשֶׁיָּבֹא הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לִפְקֹד אֶת הָאַיָּלָה, יִסְתַּכֵּל מִי הֵם אוֹתָם שֶׁעָמְדוּ עִמָּהּ, בְּכָל אוֹתָם שֶׁנִּמְצָאִים עִמָּהּ, בְּכָל מַעֲשֵׂי כָּל אֶחָד וְאֶחָד, וְלֹא יִמָּצֵא צַדִּיק, שֶׁכָּתוּב (ישעיה סג) וְאַבִּיט וְאֵין עוֹזֵר. וְכַמָּה צָרוֹת עַל צָרוֹת לְיִשְׂרָאֵל. אַשְׁרֵי מִי שֶׁיִּזְדַּמֵּן וְיִמָּצֵא בְּאוֹתוֹ הַזְּמַן – מִשּׁוּם שֶׁאוֹתוֹ שֶׁיַּעֲמֹד בְּאוֹתוֹ זְמַן בֶּאֱמוּנָה, יִזְכֶּה לְאוֹתוֹ אוֹר שֶׁל שִׂמְחַת הַמֶּלֶךְ, וְעַל אוֹתוֹ זְמַן כָּתוּב (זכריה יג) וּצְרַפְתִּים כִּצְרֹף אֶת הַכֶּסֶף וּבְחַנְתִּים כִּבְחֹן אֶת הַזָּהָב וְגוֹ'.

בְּאוֹתוֹ זְמַן יִתְעוֹרֵר מֶלֶךְ הַמָּשִׁיחַ לָצֵאת מִתּוֹךְ גַּן עֵדֶן מֵאוֹתוֹ מָקוֹם שֶׁנִּקְרָא קַ"ן צִפּוֹ"ר, וְיִתְעוֹרֵר בְּאֶרֶץ הַגָּלִיל. וְאוֹתוֹ יוֹם שֶׁיֵּצֵא לְשָׁם, יִתְרַגֵּז כָּל הָעוֹלָם

לְאַחַר שֶׁאוֹתָן צָרוֹת יִתְעוֹרְרוּ עַל יִשְׂרָאֵל, וְכָל הָעַמִּים וּמַלְכֵיהֶם יִתְיָעֲצוּ כְּאֶחָד עֲלֵיהֶם, וּמְעוֹרְרִים כַּמָּה גְזֵרוֹת רָעוֹת, וְכֻלָּם עוֹלִים בְּעֵצָה אַחַת עֲלֵיהֶם, וְיָבאוּ צָרָה עַל צָרָה, אַחֲרוֹנוֹת מְשַׁכְּחוֹת אֶת הָרִאשׁוֹנוֹת, אָז יִתְרָאֶה עַמּוּד אֵשׁ אֶחָד עוֹמֵד מִלְמַעְלָה לְמַטָּה אַרְבָּעִים יוֹם, וְכָל עַמֵּי הָאָרֶץ רוֹאִים אוֹתוֹ. בְּאוֹתוֹ זְמַן יִתְעוֹרֵר מֶלֶךְ הַמָּשִׁיחַ לָצֵאת מִתּוֹךְ גַּן עֵדֶן מֵאוֹתוֹ מָקוֹם שֶׁנִּקְרָא קַ"ן צִפּוֹ"ר, וְיִתְעוֹרֵר בְּאֶרֶץ הַגָּלִיל. וְאוֹתוֹ יוֹם שֶׁיֵּצֵא לְשָׁם, יִתְרַגֵּז כָּל הָעוֹלָם, וְכָל בְּנֵי הָעוֹלָם מִתְחַבְּאִים בְּתוֹךְ מְעָרוֹת וּסְלָעִים שֶׁלֹּא יַחְשְׁבוּ לְהִנָּצֵל, וְעַל אוֹתוֹ זְמַן כָּתוּב (ישעיה ב) וּבָאוּ בִּמְעָרוֹת צֻרִים וּבִמְחִלּוֹת עָפָר מִפְּנֵי פַּחַד ה' וּמֵהֲדַר גְּאוֹנוֹ בְּקוּמוֹ לַעֲרֹץ הָאָרֶץ. מִפְּנֵי פַּחַד ה' – זֶהוּ אוֹתוֹ רֹגֶז שֶׁל כָּל הָעוֹלָם. וּמֵהֲדַר גְּאוֹנוֹ – זֶה מָשִׁיחַ. בְּקוּמוֹ לַעֲרֹץ הָאָרֶץ – כְּשֶׁיָּקוּם וְיִתְגַּלֶּה בְּאֶרֶץ הַגָּלִיל, מִשּׁוּם שֶׁהוּא מָקוֹם רִאשׁוֹן שֶׁנֶּחֱרַב בָּאָרֶץ הַקְּדוֹשָׁה, וְלָכֵן יִתְגַּלֶּה שָׁם רִאשׁוֹן לְכָל מָקוֹם, וּמִשָּׁם יְעוֹרֵר קְרָבוֹת לְכָל הָעוֹלָם. אַחַר אַרְבָּעִים יוֹם שֶׁעַמּוּד יַעֲמֹד מֵאֶרֶץ לַשָּׁמַיִם לְעֵינֵי כָּל הָעוֹלָם וְיִתְגַּלֶּה הַמָּשִׁיחַ, יָקוּם מִצַּד מִזְרָח כּוֹכָב אֶחָד לוֹהֵט בְּכָל הַגְוָנִים, וְשִׁבְעָה כוֹכָבִים אֲחֵרִים שֶׁסּוֹבְבִים אוֹתוֹ הַכּוֹכָב, וְיַעַרְכוּ בוֹ קְרָב בְּכָל הַצְּדָדִים שָׁלֹשׁ פְּעָמִים בְּיוֹם, עַד שִׁבְעִים יוֹם, וְכָל בְּנֵי הָעוֹלָם רוֹאִים.

וְיַעַרְכוּ קְרָב לְעֵינֵי כָּל הָעוֹלָם, וְיִגָּנֵז הַמָּשִׁיחַ עַד שְׁנֵים עָשָׂר חֳדָשִׁים

וְאוֹתוֹ כּוֹכָב יַעֲרֹךְ בָּהֶם קְרָב בְּלַפִּידֵי אֵשׁ לוֹהֲטִים וְנוֹצְצִים לְכָל עֵבֶר, וּמַכֶּה בָהֶם עַד שֶׁבּוֹלֵעַ אוֹתָם בְּכָל עֶרֶב וְעֶרֶב, וּבַיּוֹם מוֹצִיא אוֹתָם. וְיַעַרְכוּ קְרָב לְעֵינֵי כָּל הָעוֹלָם, וְכֵן בְּכָל יוֹם עַד שִׁבְעִים יוֹם. לְאַחַר שִׁבְעִים יוֹם יִגָּנֵז אוֹתוֹ כּוֹכָב, וְיִגָּנֵז הַמָּשִׁיחַ עַד שְׁנֵים עָשָׂר חֳדָשִׁים, וְיַחֲזר אוֹתוֹ עַמּוּד אֵשׁ כְּמוֹ מִקֹּדֶם, וּבוֹ יִגָּנֵז הַמָּשִׁיחַ, וְאוֹתוֹ עַמּוּד לֹא יִתְרָאֶה. לְאַחַר שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ יַעֲלוּ אֶת הַמָּשִׁיחַ בְּאוֹתוֹ הָעַמּוּד לְתוֹךְ הָרָקִיעַ, וְשָׁם יְקַבֵּל חֹזֶק וַעֲטֶרֶת מַלְכוּת. וּכְשֶׁיֵּרֵד, יִתְרָאֶה אוֹתוֹ עַמּוּד אֵשׁ כְּמוֹ מִקֹּדֶם לְעֵינֵי כָּל הָעוֹלָם, וְאַחַר כָּךְ יִתְגַּלֶּה הַמָּשִׁיחַ, וְיִתְכַּנְּסוּ אֵלָיו עַמִּים רַבִּים, וִיעוֹרֵר קְרָבוֹת בְּכָל הָעוֹלָם. וּבְאוֹתוֹ זְמַן יְעוֹרֵר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא אֶת גְּבוּרָתוֹ לְכָל עַמֵּי הָעוֹלָם, וּמֶלֶךְ הַמָּשִׁיחַ יִוָּדַע בְּכָל הָעוֹלָם, וְכָל מַלְכֵי הָעוֹלָם יִתְעוֹרְרוּ לְהִתְחַבֵּר לַעֲרֹךְ בּוֹ קְרָב. וְכַמָּה [עמים] מִפָּרִיצֵי הַיְּהוּדִים יִתְהַפְּכוּ לַחֲזֹר אֲלֵיהֶם, וְיָבֹאוּ עִמָּהֶם לַעֲרֹךְ קְרָב עַל מֶלֶךְ הַמָּשִׁיחַ, וְאָז יֶחְשַׁךְ כָּל הָעוֹלָם חֲמִשָּׁה עָשָׂר יוֹם, וְרַבִּים מֵעַם יִשְׂרָאֵל יָמוּתוּ בְּאוֹתוֹ חֹשֶׁךְ. וְעַל זֶה כָּתוּב (ישעיה ס) כִּי הִנֵּה הַחֹשֶׁךְ יְכַסֶּה אֶרֶץ וַעֲרָפֶל לְאֻמִּים.

בִּזְמַן שֶׁיִּתְעוֹרֵר מֶלֶךְ הַמָּשִׁיחַ, כַּמָּה אוֹתוֹת וְנִסִּים אֲחֵרִים יִתְעוֹרְרוּ בָּעוֹלָם

בזוהר פרשת שמות (דף ח.(: פָּתַח וְאָמַר, (דברים כב) כִּי יִקָּרֵא קַן צִפּוֹר לְפָנֶיךְ בַּדֶּרֶךְ בְּכָל עֵץ אוֹ עַל הָאָרֶץ אֶפְרֹחִים אוֹ בֵיצִים וְהָאֵם רֹבֶצֶת וְגוֹ', שַׁלֵּחַ תְּשַׁלַּח אֶת הָאֵם וְגוֹ'. פָּסוּק זֶה בֵּאַרְנוּ אוֹתוֹ, וְהוּא אֶחָד מִמִּצְווֹת הַתּוֹרָה הַגְּנוּזוֹת, וְלָנוּ יֵשׁ בּוֹ סוֹדוֹת תּוֹרָה גְּנוּזִים, שְׁבִילִים וּדְרָכִים יְדוּעוֹת לַחֲבֵרִים בְּאוֹתָם שְׁלֹשִׁים וּשְׁנַיִם נְתִיבוֹת הַתּוֹרָה. אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן לְרַבִּי אֶלְעָזָר בְּנוֹ, אֶלְעָזָר, בִּזְמַן שֶׁיִּתְעוֹרֵר מֶלֶךְ הַמָּשִׁיחַ, כַּמָּה אוֹתוֹת וְנִסִּים אֲחֵרִים יִתְעוֹרְרוּ בָּעוֹלָם. בֹּא רְאֵה, בְּגַן עֵדֶן שֶׁלְּמַטָּה יֵשׁ מָקוֹם אֶחָד גָּנוּז וְשָׁמוּר שֶׁלֹּא נוֹדָע, וְהוּא מְרֻקָּם בְּכַמָּה גְוָנִים, וּבוֹ גְנוּזִים אֶלֶף הֵיכָלוֹת שֶׁל כִּסּוּפִים, וְאֵין מִי שֶׁיִּכָּנֵס בָּהֶם פְּרָט לַמָּשִׁיחַ, שֶׁהוּא עוֹמֵד תָּמִיד בְּגַן עֵדֶן. וְכָל הַגָּן מֻקָּף בְּמֶרְכָּבוֹת רַבּוֹת שֶׁל צַדִּיקִים, וּמָשִׁיחַ עוֹמֵד עֲלֵיהֶם וְעַל כַּמָּה חֲיָלוֹת וּמַחֲנוֹת שֶׁל נִשְׁמוֹת צַדִּיקִים שָׁם, וּבְרָאשֵׁי חֳדָשִׁים וְחַגִּים וְשַׁבָּתוֹת נִכְנָס מָשִׁיחַ לְאוֹתוֹ מָקוֹם לְהִשְׁתַּעֲשֵׁעַ בְּכָל אוֹתָם הֵיכָלוֹת. לִפְנַי וְלִפְנִים מִכָּל אוֹתָם הֵיכָלוֹת יֵשׁ מָקוֹם אַחֵר טָמִיר וְגָנוּז שֶׁלֹּא נוֹדָע כְּלָל, וְנִקְרָא עֵדֶן, וְאֵין מִי שֶׁיָּכוֹל לָדַעַת אוֹתוֹ, וּמָשִׁיחַ גָּנוּז בַּחוּץ סְבִיב אוֹתוֹ מָקוֹם, עַד שֶׁנִּתְגַּלָּה לוֹ מָקוֹם אֶחָד שֶׁנִּקְרָא קַן צִפּוֹר, וְהוּא מָקוֹם שֶׁמַּכְרִיזָה עָלָיו אוֹתָהּ צִפּוֹר שֶׁמִּתְעוֹרֶרֶת בְּגַן עֵדֶן בְּכָל יוֹם.

וּמַשְׁבִּיעַ אוֹתָם הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְהַעֲבִיר מַלְכוּת הָרִשְׁעָה מִן הָעוֹלָם עַל יְדֵי הַמָּשִׁיחַ וְלִנְקֹם אֶת נִקְמוֹת יִשְׂרָאֵל

וּבְאוֹתוֹ מָקוֹם רְקוּמִים דְּיוֹקְנָאוֹת שֶׁל כָּל שְׁאָר הָעַמִּים שֶׁהִתְכַּנְּסוּ עַל יִשְׂרָאֵל לְהָרַע לָהֶם. נִכְנָס לְאוֹתוֹ מָקוֹם, מֵרִים עֵינָיו וְרוֹאֶה אֶת הָאָבוֹת שֶׁנִּכְנָסִים לְחֻרְבַּן בֵּית הָאֱלֹהִים, עַד שֶׁרוֹאֶה אֶת רָחֵל שֶׁדִּמְעוֹתֶיהָ בְּפָנֶיהָ, וְהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מְנַחֵם אוֹתָהּ, וְלֹא מַסְכִּימָה לְקַבֵּל תַּנְחוּמִים, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר (ירמיה לא) מֵאֲנָה לְהִנָּחֵם עַל בָּנֶיהָ. אָז מָשִׁיחַ מֵרִים קוֹלוֹ וּבוֹכֶה, וּמִזְדַּעֲזֵעַ כָּל גַּן הָעֵדֶן, וְכָל אוֹתָם צַדִּיקִים שֶׁשָּׁם גּוֹעִים וּבוֹכִים עִמּוֹ. גּוֹעָה וּבוֹכֶה פַּעַם שְׁנִיָּה, וּמִזְדַּעֲזֵעַ אוֹתוֹ רָקִיעַ שֶׁעַל גַּבֵּי הַגָּן, אֶלֶף וַחֲמֵשׁ מֵאוֹת רִבּוֹא מַחֲנוֹת עֶלְיוֹנִים, עַד שֶׁמַּגִּיעַ לְתוֹךְ הַכִּסֵּא הָעֶלְיוֹן, וְאָז הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא רוֹמֵז לְאוֹתָהּ צִפּוֹר, וְנִכְנֶסֶת לְאוֹתוֹ קֵן שֶׁלָּהּ וְיוֹשֶׁבֶת אֵצֶל הַמָּשִׁיחַ, וְקוֹרֵא מַה שֶּׁקּוֹרֵא, וּמִתְעוֹרֵר מַה שֶּׁמִּתְעוֹרֵר. עַד שֶׁמִּתּוֹךְ הַכִּסֵּא הַקָּדוֹשׁ נִקְרָא שָׁלֹשׁ פְּעָמִים אוֹתוֹ קַן צִפּוֹר, וְהַמָּשִׁיחַ, וְכֻלָּם עוֹלִים לְמַעְלָה, וּמַשְׁבִּיעַ אוֹתָם הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְהַעֲבִיר מַלְכוּת הָרִשְׁעָה מִן הָעוֹלָם עַל יְדֵי הַמָּשִׁיחַ וְלִנְקֹם אֶת נִקְמוֹת יִשְׂרָאֵל, וְכָל אוֹתָן טוֹבוֹת שֶׁעָתִיד הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לַעֲשׂוֹת לְעַמּוֹ. וְשָׁב אוֹתוֹ קַן צִפּוֹר וְהַמָּשִׁיחַ לִמְקוֹמוֹ, וְשָׁב הַמָּשִׁיחַ וְנִגְנָז לְתוֹךְ אוֹתוֹ מָקוֹם כְּמוֹ מִקֹּדֶם.

אַחַר שְׁנֵים עָשָׂר יָמִים נוֹסָפִים יִזְדַּעְזְעוּ כָּל בְּנֵי הָעוֹלָם, וְיֶחְשַׁךְ הַשֶּׁמֶשׁ בַּחֲצוֹת הַיּוֹם, כְּמוֹ שֶׁנֶּחְשַׁךְ בַּיּוֹם שֶׁחָרַב בֵּית הַמִּקְדָּשׁ

וּבִזְמַן שֶׁיִּתְעוֹרֵר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְתַקֵּן אֶת הָעוֹלָמוֹת וּמְאִירוֹת אוֹתִיּוֹת שְׁמוֹ בִּשְׁלֵמוּת, יוֹ"ד בְּהֵ"א [לתקן] וָא"ו בְּהֵ"א, לִהְיוֹת הַכֹּל בִּשְׁלֵמוּת אַחַת, אָז יִתְעוֹרֵר כּוֹכָב אֶחָד מַפְחִיד בְּאֶמְצַע הָרָקִיעַ כְּגוֹן אַרְגָּמָן, לוֹהֵט וְנוֹצֵץ בַּיּוֹם לְעֵינֵי כָּל הָעוֹלָם. וְתָקוּם שַׁלְהֶבֶת אֵשׁ אַחַת מִצַּד צָפוֹן, תּוֹךְ הָרָקִיעַ, וְתָקוּם זֶה כְּנֶגֶד זֶה אַרְבָּעִים יוֹם, וְיִבָּהֲלוּ כָּל בְּנֵי הָעוֹלָם. לְסוֹף אַרְבָּעִים יוֹם יַעַרְכוּ קְרָב הַכּוֹכָב וְהַשַּׁלְהֶבֶת לְעֵינֵי הַכֹּל, וְתִתְפַּשֵּׁט אוֹתָהּ שַׁלְהֶבֶת בִּשְׂרֵפַת אֵשׁ מִצַּד הַצָּפוֹן, תּוֹךְ הָרָקִיעַ, וְיַחְשּב לִבְלֹעַ אוֹתוֹ כּוֹכָב, וְכַמָּה שַׁלִּיטִים וּמְלָכִים וְאֻמּוֹת וְעַמִּים יִתְבַּהֲלוּ מִזֶּה. אָז יִסְתַּלֵּק אוֹתוֹ כּוֹכָב לְצַד דָּרוֹם וְיִשְׁלֹט עַל אוֹתָהּ שַׁלְהֶבֶת, וְאוֹתָהּ שַׁלְהֶבֶת תִּבָּלַע מְעַט מְעַט בָּרָקִיעַ מִלִּפְנֵי אוֹתוֹ כּוֹכָב, עַד שֶׁלֹּא תֵרָאֶה כְּלָל. אָז אוֹתוֹ כּוֹכָב יַעֲשֶׂה דְרָכִים בָּרָקִיעַ בִּשְׁנֵים עָשָׂר תְּחוּמִים, וְעוֹמְדִים אוֹתָם אוֹרוֹת בָּרָקִיעַ שְׁנֵים עָשָׂר יָמִים נוֹסָפִים. אַחַר שְׁנֵים עָשָׂר יָמִים נוֹסָפִים יִזְדַּעְזְעוּ כָּל בְּנֵי הָעוֹלָם, וְיֶחְשַׁךְ הַשֶּׁמֶשׁ בַּחֲצוֹת הַיּוֹם, כְּמוֹ שֶׁנֶּחְשַׁךְ בַּיּוֹם שֶׁחָרַב בֵּית הַמִּקְדָּשׁ, עַד שֶׁלֹּא יֵרָאוּ שָׁמַיִם וָאָרֶץ. וְיִתְעוֹרֵר קוֹל אֶחָד בִּרְעָמִים וּבְרָקִים, וְתִתְחַלְחֵל הָאָרֶץ מֵאוֹתוֹ קוֹל, וְכַמָּה חֲיָלוֹת וּמַחֲנוֹת יָמוּתוּ מִמֶּנּוּ.

אַשְׁרֵי מִי שֶׁיִּהְיֶה שָׁם וְאַשְׁרֵי מִי שֶׁלֹּא יִהְיֶה שָׁם, וְכָל הָעוֹלָם יִהְיֶה בְּעִרְבּוּבְיָה גְדוֹלָה. לְסוֹף שְׁנֵים עָשָׂר חֳדָשִׁים יָקוּם שֵׁבֶט מִיִּשְׂרָאֵל, זֶה מֶלֶךְ הַמָּשִׁיחַ שֶׁיִּתְעוֹרֵר תּוֹךְ גַּן הָעֵדֶן

בזוהר פרשת שמות (דף ח:): וְאוֹתוֹ יוֹם תִּתְעוֹרֵר בָּעִיר רוֹמִי רַבָּתִי שַׁלְהֶבֶת אֵשׁ אַחַת, בְּאוֹתוֹ קוֹל שֶׁיִּתְעוֹרֵר בְּכָל הָעוֹלָם, וְיִשְׂרֹף כַּמָּה מִגְדָּלִים וְכַמָּה הֵיכָלוֹת, וְכַמָּה מִגְדָּלִים יִפְּלוּ, וְכַמָּה גְדוֹלִים וְשָׂרִים יִפְּלוּ בְּאוֹתוֹ יוֹם, וְכֻלָּם יִתְכַּנְּסוּ עָלֶיהָ לְרַע, וְכָל בְּנֵי הָעוֹלָם לֹא יוּכְלוּ (יחשבו) לְהִנָּצֵל. מֵאוֹתוֹ יוֹם וְעַד שְׁנֵים עָשָׂר חֳדָשִׁים יִתְיָעֲצוּ כָּל הַמְּלָכִים וְיִגְזְרוּ כַּמָּה גְזֵרוֹת וְכַמָּה שְׁמָדוֹת עַל יִשְׂרָאֵל, וְיַצְלִיחוּ בָהֶם, כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר אַשְׁרֵי מִי שֶׁיִּהְיֶה שָׁם וְאַשְׁרֵי מִי שֶׁלֹּא יִהְיֶה שָׁם, וְכָל הָעוֹלָם יִהְיֶה בְּעִרְבּוּבְיָה גְדוֹלָה. לְסוֹף שְׁנֵים עָשָׂר חֳדָשִׁים יָקוּם שֵׁבֶט מִיִּשְׂרָאֵל, זֶה מֶלֶךְ הַמָּשִׁיחַ שֶׁיִּתְעוֹרֵר תּוֹךְ גַּן הָעֵדֶן, וְכָל אוֹתָם הַצַּדִּיקִים יְעַטְּרוּ אוֹתוֹ שָׁם, וְיַחְגְּרוּ לוֹ כְּלֵי זַיִן בְּאוֹתִיּוֹת רְשׁוּמוֹת שֶׁל כֵּלִים שֶׁל הַשֵּׁם הַקָּדוֹשׁ. וְקוֹל יִתְפּוֹצֵץ בְּעַנְפֵי עֲצֵי הַגָּן, קוֹרֵא בְחַיִל וְאוֹמֵר: הִתְעוֹרְרוּ קְדוֹשִׁים עֶלְיוֹנִים, קוּמוּ מִלִּפְנֵי הַמָּשִׁיחַ, הֲרֵי זְמַן שֶׁתִּתְחַבֵּר אִשָּׁה בְּבַעְלָהּ, וּבַעְלָהּ רוֹצֶה לִנְקֹם לָהּ נְקָמוֹת בָּעוֹלָם וְלַהֲקִימָהּ, וּלְנַעֵר אוֹתָהּ מִן הֶעָפָר. אָז יָקוּמוּ כֻלָּם וְיַחְגְּרוּ אוֹתוֹ כְּמוֹ מִקֹּדֶם בִּכְלֵי זֵינוֹ. אַבְרָהָם מִימִינוֹ, יִצְחָק מִשְּׂמֹאלוֹ, יַעֲקֹב לְפָנָיו. מֹשֶׁה רוֹעֶה הַנֶּאֶמָן עַל כָּל אֵלּוּ הַצַּדִּיקִים הוֹלֵךְ וְרוֹקֵד בְּתוֹךְ גַּן הָעֵדֶן.

כֵּיוָן שֶׁנִּתְקָן מָשִׁיחַ עַל יְדֵי צַדִּיקֵי גַּן הָעֵדֶן, יִכָּנֵס לְאוֹתוֹ מָקוֹם שֶׁנִּקְרָא קַ"ן צִפּוֹ"ר כְּמוֹ מִקֹּדֶם, וְרוֹאֶה שָׁם אוֹתוֹ דְיוֹקָן שֶׁל חֻרְבַּן בֵּית הַמִּקְדָּשׁ, וְכָל הַצַּדִּיקִים שֶׁנֶּהֶרְגוּ בוֹ, וְאָז נוֹטֵל מִשָּׁם (עשרה) לְבוּשִׁים, וְהֵם (נקראים) עֲשָׂרָה לְבוּשֵׁי קִנְאָה, וְיִגָּנֵז שָׁם אַרְבָּעִים יוֹם שֶׁלֹּא יִתְגַּלֶּה כְּלָל. לְסוֹף אַרְבָּעִים יוֹם קוֹל אֶחָד יִתְעוֹרֵר, וְיִקְרָא מִתּוֹךְ הַכִּסֵּא הָעֶלְיוֹן, אוֹתוֹ קַ"ן צִפּוֹ"ר בַּמֶּלֶךְ הַמָּשִׁיחַ שֶׁנִּגְנָז בּוֹ, וְאָז מַעֲלִים אוֹתוֹ לְמַעְלָה, וְהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא רוֹאֶה אֶת מֶלֶךְ הַמָּשִׁיחַ מִתְלַבֵּשׁ בִּלְבוּשׁ נְקָמָה וְחָגוּר כְּלֵי קְרָב, נוֹטֵל אוֹתוֹ וּמְנַשֵּׁק אוֹתוֹ עַל רֹאשׁוֹ. אָז מִזְדַּעְזְעִים שְׁלֹשׁ מֵאוֹת וְתִשְׁעִים רְקִיעִים, וְרוֹמֵז הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְרָקִיעַ אֶחָד מֵאוֹתָם שֶׁהָיוּ גְנוּזִים מִשֵּׁשֶׁת יְמֵי בְרֵאשִׁית, וּמוֹצִיא מֵהֵיכָל אֶחָד שֶׁבְּאוֹתוֹ רָקִיעַ כֶּתֶר חָקוּק אֶחָד, מְחֻקָּק בַּשֵּׁמוֹת הַקְּדוֹשִׁים. בְּאוֹתָהּ עֲטָרָה הִתְעַטֵּר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא כְּשֶׁעָבְרוּ יִשְׂרָאֵל אֶת הַיָּם, לִטֹּל נְקָמוֹת מִכָּל מַרְכְּבוֹת פַּרְעֹה וּפָרָשָׁיו, וּמְעַטֵּר אֶת מֶלֶךְ הַמָּשִׁיחַ בָּהּ. כֵּיוָן שֶׁהִתְעַטֵּר וְהִתְתַּקֵּן בְּכָל הַתִּקּוּנִים הַלָּלוּ, נוֹטֵל אוֹתוֹ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא וּמְנַשֵּׁק אוֹתוֹ כְּמוֹ מִקֹּדֶם. מִי רָאָה מֶרְכָּבוֹת קְדוֹשׁוֹת וּמַחֲנוֹת עֶלְיוֹנִים שֶׁסּוֹבְבִים אוֹתוֹ וְנוֹתְנִים לוֹ מַתָּנוֹת וּמוֹתָרוֹת רַבּוֹת, וְיִתְעַטֵּר מִכֻּלָּם. נִכְנָס לְשָׁם לְהֵיכָל אֶחָד, וְרוֹאֶה כָּל אוֹתָם מַלְאָכִים עֶלְיוֹנִים שֶׁנִּקְרָאֵים אֲבֵלֵי צִיּוֹן, אוֹתָם שֶׁבָּכוּ עַל חֻרְבַּן בֵּית הַמִּקְדָּשׁ, וּבוֹכִים תָּמִיד, וְהֵם נוֹתְנִים לוֹ לְבוּשׁ אָדם אֶחָד לַעֲשׂוֹת נְקָמוֹת. אָז הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא גּוֹנֵז אוֹתוֹ בְּאוֹתוֹ קַן צִפּוֹר, וּמִתְכַּסֶּה שָׁם שְׁלֹשִׁים יוֹם. לְאַחַר שְׁלֹשִׁים יוֹם, בְּאוֹתוֹ קַן צִפּוֹר, יֵרֵד מְעֻטָּר בְּכָל אוֹתָם תִּקּוּנִים מִמַּעְלָה וּמִמַּטָּה, כַּמָּה מַחֲנוֹת קְדוֹשִׁים סְבִיבוֹ, וְיִרְאוּ כָּל הָעוֹלָם אוֹר אֶחָד תָּלוּי מֵהָרָקִיעַ לָאָרֶץ, וְיַעֲמֹד שִׁבְעָה יָמִים, וְכָל בְּנֵי הָעוֹלָם יִתְמְהוּ וְיִבָּהֲלוּ, וְלֹא יֵדְעוּ כְּלָל, פְּרָט לְאוֹתָם חֲכָמִים שֶׁיּוֹדְעִים בַּסּוֹדוֹת הַלָּלוּ, אַשְׁרֵי חֶלְקָם. וְכָל אוֹתָם שִׁבְעָה יָמִים יִתְיַצֵּב (יתעטר) בָּאָרֶץ בְּאוֹתוֹ קַ"ן צִפּוֹ"ר. בְּאֵיזֶה מָקוֹם? בַּדֶּרֶךְ, זוֹ קְבוּרַת רָחֵל שֶׁעוֹמֶדֶת בְּפָרָשַׁת דְּרָכִים. וִיבַשֵּׂר לָהּ וִינַחֵם אוֹתָהּ, וְאָז תְּקַבֵּל תַּנְחוּמִים, וְתָקוּם וּתְנַשֵּׁק אוֹתוֹ. אַחַר כָּךְ יָקוּם אוֹתוֹ אוֹר מֵאוֹתוֹ מָקוֹם, וְשׁוֹרֶה בִּירִיחוֹ עִיר הָאִילָנוֹת. בְּכָל עֵץ – זֶה יְרִיחוֹ. אוֹ עַל הָאָרֶץ – זוֹ יְרוּשָׁלַיִם. וְיִהְיֶה גָנוּז בְּאוֹתוֹ אוֹר שֶׁל קַ"ן צִפּוֹ"ר שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ.

אָז יִרְאוּ כָּל הָעוֹלָם שֶׁהֲרֵי הִתְגַּלָּה מֶלֶךְ הַמָּשִׁיחַ בְּאֶרֶץ הַגָּלִיל

בזוהר פרשת שמות (דף ט.): אַחַר שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ יִזְדַּקֵּף אוֹתוֹ אוֹר בֵּין שָׁמַיִם וָאָרֶץ, וְיִשְׁרֶה בְּאֶרֶץ הַגָּלִיל, שֶׁשָּׁם הָיְתָה רֵאשִׁית גָּלוּת יִשְׂרָאֵל, וְשָׁם יִתְגַּלֶּה מֵאוֹתוֹ אוֹר שֶׁל קַן צִפּוֹר, וְשָׁב לִמְקוֹמוֹ. וְאוֹתוֹ יוֹם תִּזְדַּעֲזַע כָּל הָאָרֶץ כְּמוֹ מִקֹּדֶם מִסּוֹף הַשָּׁמַיִם עַד סוֹף הַשָּׁמַיִם, וְאָז יִרְאוּ [ידעו] כָּל הָעוֹלָם שֶׁהֲרֵי הִתְגַּלָּה מֶלֶךְ הַמָּשִׁיחַ בְּאֶרֶץ הַגָּלִיל. וְיִתְכַּנְּסוּ אֵלָיו כָּל אֵלּוּ שֶׁעוֹסְקִים בַּתּוֹרָה, וְהֵם מְעַטִּים בָּעוֹלָם. וּבִזְכוּת תִּינוֹקוֹת שֶׁל בֵּית רַבָּן יִתְחַזֵּק כֹּחוֹ לְהִתְגַּבֵּר, וְסוֹד זֶה אֶפְרֹחִים. וְאִם לֹא יִמָּצְאוּ אֵלּוּ, הֲרֵי תִּינוֹקוֹת שֶׁיּוֹשְׁבִים בְּתֹקֶף אִמָּם וְיוֹנְקִים, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר (ישעיה כח) גְּמוּלֵי מֵחָלָב עַתִּיקֵי מִשָּׁדָיִם. וְהַיְנוּ אוֹ בֵיצִים, שֶׁבִּשְׁבִיל אֵלֶּה שׁוֹרָה שְׁכִינָה עִם יִשְׂרָאֵל בַּגָּלוּת. שֶׁהֲרֵי מְעַטִּים הַחֲכָמִים שֶׁיִּמָּצְאוּ בְּאוֹתוֹ זְמַן, וְהַיְנוּ (דברים כב) וְהָאֵם רֹבֶצֶת עַל הָאֶפְרֹחִים אוֹ עַל הַבֵּיצִים, לֹא תִקַּח הָאֵם עַל הַבָּנִים, [שהרי בו לא עומד הדבר להוציא מן הגלות אלא במלך העליון, שכיון שהם ילדים ותינוקות, נותנים תקף למלך המשיח, אז האמא העליונה, שהיא רובצת עליהם, מתעוררת לגבי בעלה] וְיִתְעַכֵּב [כך] עַד שְׁנֵים עָשָׂר חֳדָשִׁים אֲחֵרִים. אַחַר כָּךְ יָבֹא בַעְלָהּ וְיָקִים אוֹתָהּ מֵהֶעָפָר, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר (עמוס ט) אָקִים אֶת סֻכַּת דָּוִיד הַנֹּפֶלֶת.

אַשְׁרֵי מִי שֶׁיִּזְכֶּה לְאוֹתוֹ דּוֹר. אַשְׁרָיו בָּעוֹלָם הַזֶּה וְאַשְׁרָיו בָּעוֹלָם הַבָּא.

בְּאוֹתוֹ יוֹם מֶלֶךְ הַמָּשִׁיחַ יַתְחִיל וְיִכְנֹס הַגָּלוּת מִסּוֹף הָעוֹלָם וְעַד סוֹף הָעוֹלָם, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר (דברים ל) אִם יִהְיֶה נִדַּחֲךְ בִּקְצֵה הַשָּׁמָיִם וְגוֹ'. מֵאוֹתוֹ יוֹם כָּל הָאוֹתוֹת וְהַנִּסִּים וְהַגְּבוּרוֹת שֶׁעָשָׂה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא בְּמִצְרַיִם, יַעֲשֶׂה אוֹתָם לְיִשְׂרָאֵל, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר (מיכה ז) כִּימֵי צֵאתְךְ מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם אַרְאֶנּוּ נִפְלָאוֹת. אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן, אֶלְעָזָר בְּנִי, כָּל הַדְּבָרִים הַלָּלוּ תִּמְצָא בְּסוֹד שֶׁל שְׁלֹשִׁים וּשְׁנַיִם שְׁבִילִים שֶׁל הַשֵּׁם הַקָּדוֹשׁ, וְעַד שֶׁהַנִּסִּים הַלָּלוּ לֹא יִתְעוֹרְרוּ בָעוֹלָם, לֹא יִשְׁתַּלֵּם סוֹד הַשֵּׁם הַקָּדוֹשׁ וְלֹא תִתְעוֹרֵר לְאַהֲבָה, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר (שיר ב) הִשְׁבַּעְתִּי אֶתְכֶם בְּנוֹת יְרוּשָׁלם בִּצְבָאוֹת. בִּצְבָאוֹת – זֶה מֶלֶךְ (המשיח) שֶׁנִּקְרָא צְבָאוֹת. אוֹ בְּאַיְלוֹת הַשָּׂדֶה – שְׁאָר הַחֲיָלוֹת וְהַמַּחֲנוֹת שֶׁלְּמַטָּה. אִם תָּעִירוּ וְאִם תְּעוֹרְרוּ אֶת הָאַהֲבָה – זֶה יָמִין שֶׁל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁנִּקְרָא אַהֲבָ"ה. עַד שֶׁתֶּחְפָּץ – אוֹתָהּ שֶׁשּׁוֹכֶבֶת לֶעָפָר, וְיִהְיֶה רְצוֹן הַמֶּלֶךְ בָּהּ. אַשְׁרֵי מִי שֶׁיִּזְכֶּה לְאוֹתוֹ דּוֹר. אַשְׁרָיו בָּעוֹלָם הַזֶּה וְאַשְׁרָיו בָּעוֹלָם הַבָּא.

מכתבים שהתקבלו במערכת ותגובות שנתנו על המוות הקליני

א. לכבוד האדמו"ר שליט"א

מה שראה נתן – המיליונים שימותו- הם כנראה הערב רב!!!

כי כל יהודי אמיתי ינצל בסוף!!!

כמו שהוא אמר – שגם מי שיצעק לה' ברגע האחרון – הוא ינצל!!!

והצדיקים אמרו כי יהודי אמיתי ינצל, לא תלך שום נשמה יהודית לאיבוד!!!

האריז"ל והדברי חיים – רוב הדור מהערב רב!!!!

אז רק הערב רב ימותו!!!

ב. לכבוד האדמו"ר מהאלמין שליט"א

הנער בן 15 –

בן י"ה. הזוהר אומר – בינה = בן י"ה. ובינה היא תשובה כידוע. אז הנער בן 15 גרם לעשרות אלפי בעל תשובה!!!

ראיתי בתגובות לסרטון עשרות אנשים שמבקשים שרוצים לחזור בתשובה!!! וגם הרבה אלו שכתבו שהם התחזקו מזה!!!

בדקתי ומצאתי שיש כבר מיליון צפיות!!!

עם ישראל – עם קדוש! ורוצה לחזור בתשובה!!!

ובסוף כל יהודי אמיתי יחזור בתשובה, והערב רב ימותו!!!

ולא ידח ממנו נידח.

הערב רב גם ברגע האחרון – לא יעשו תשובה, וינסו להתחבאות – אבל לא יעזור להם מאומה – הם ימותו בסוף!!! (על פי מה שאמר הנער).

ומי שישוב ויצעק לה' (גם ברגע האחרון) – ינצל!!! (כך אמר).

והיה כל אשר יקרא בשם ה' ימלט, כי בהר ציון ובירושלים תהיה פליטה, ובשרידים אשר ה' קורא!!! (יואל ג).

מצודת דוד  כל אשר יקרא בשם ה' ימלט. ר"ל הקוראים בשם ה' המה ימלטו מן הצרה הבאה על העכו"ם : כי בהר ציון. ר"ל כי הפליטה תהיה בהר ציון לבד כמו שהבטיח ה' וגם שם לא לכולם כי רק בהנשארים המבוררים שבהם אשר כל א' מהם קורא אל ה' וצועק אליו ומשים בו בטחונו:

תגובות שנתנו לסרט מוות קליני של נתן

ג. וואו זה אמיתי!!! העולם נגמר!!! כולנו חייבים לחזור בתשובה!!! (מיכאל)

זהו אני חוזר בתשובה!!! אני מתחיל לשמור שבת!!!!

ד. איך מתחילים לעשות תשובה, מאיפה להתחיל??? (יצחק)

ה. ממש מפחיד!!! על כל עבירה נותנים דין וחשבון, זהו אני לא עושה עבירות יותר!!! (שמריהו)

ו. תודה רבה! יש לכם הרבה זכויות לחיזוק של כולם (יהודה)

ז. אשריכם אתם מזכים את עם ישראל להבין כמה חשוב לחזור בתשובה! בבקשה תפיצו את הסרט הזה של הנער שעבר מוות קליני וחזר. הלוואי וזה יגיע לכל העולם ויעורר רבים בבת אחת. חייבים לעורר את כל עם ישראל כולו ולהתפלל ולזעוק לה' שיבטל את כל הגזירות הרעות מעלינו, שיהפוך את כל העוונות לזכויות, שישמור עלינו.שנזכה לעשות תשובה שלימה ושתבוא הגאולה ברחמים רבים ובששון ובשמחה.

אם כולנו נתאחד מיד ונעשה תשובה מכל הלב הכל יהיה הרבה יותר טוב לכולנו.. גם כל מי שקורא פה באתר שישתדל לעורר את עם ישראל בבקשה. כולנו צריכים להמשיך ולהתעורר ולהשתדל לעורר אחרים כדי שכל עם ישראל כולו יזכה שהגאולה תבוא לנו בטוב וברחמים כמה שיותר..

צריך לתלות פוסטרים ענקיים במקומות ציבוריים, להסתובב עם רמקולים, לחלק דיסקים ועלונים לזיכוי הרבים, וכדומה בדיוק כמו שהצדיק הקדוש רבי אמנון יצחק עושה, ממנו יראו וכן יעשו, לספר לכולם לכל היהודים שהגיע זמן הגאולה וחייבים כולנו להתאחד באהבת חינם ולעשות תשובה דחוף!! לעסוק בתורה ובגמילות חסדים. (אנונימי).

ח. נכון!!! חייבים לעורר את כולם!!!

להסתבוב עם רמקולים וכו' !!!

אין זמן!!!

ובמיוחד להתחזק בקדושה ובטהרה, (שמירת העיניים והמחשבה והברית) ובצניעות!!! (הראל).

ט. אם יש אפשרות להוציא את הסרט הזה בדיסק צרו איתי קשר במייל אני מעוניינת להפיץ אותו. תודה !(אור).

י. התחזקתי!!! הלוואי שה' ישמור את כל היהודים!!! אני מפחדת על המשפחה שלי!!! (תמר).

יא. מאד מחזק, עורר אותי לתשובה!! הגאולה קרובה כל כך! תתכוננו עם ישראל, תתכוננו!! (איציק).

יב. אוי ואבוי! מה שהוא אמר על הבשר! גם מה שכתוב "כשר" זה טרף, אז כבר אי אפשר לאכול שום בשר!!! (מ. ש.).

המשך סיפור המוות קליני

עדות משמיים – הבשר הטרף!!!

גם מה שמוצג בשוק כ"כשר" הינו "טרף למהדרין"!!! (בגימטריא "בהכשר הבד"ץ")

הרב רמי לוי: אם אתה היית יודע, ומביאים לך בשר – אומרים לך הבשר הזה טרף , נבילה. היית אוכל? לא היית אוכל!

עכשיו בשניה הזאת שהראו לך את כל החיים דבר דבר, הראו לך גם מה נכשלת בשגגה, נכשלת גם בבשר טרף? נכשלת במאכלות אסורות?

נתן: אני יודע בוודאות, כן!

הרב רמי לוי: אבל כל מה שנכנסת ואכלת ידעת פה זה לא טרף, מותר לאכול?

נתן: כן!

הרב רמי לוי: ובכל זאת יש שם טריפות ונבילות?

נתן: בכל זאת, כתוב 'כשר'. ובכל זאת.

הרב רמי לוי: כתוב 'כשר', אבל יש שם בשר טריפות ונבילות. ובעולם העליון מראים שכל האכילה הזאת היתה – היה מקרים של טריפה ונבילה.

נתן: כן, אבל לא הכל….

הרב רמי לוי: אבל היה מקומות שלא [היה כשר].

אחד מהקהל: הם גם צעקו "רשע רשע".

נתן: הכל, כל עבירה ועבירה.

כשוגג – כמזיד

אחד מהקהל: אבל זה היה בשגגה!!!

הרב רמי לוי: כן רבותי, זוהי גם עצת היצר הרע 'שגגה, שגגה', – [אבל] גם מי ששותה רעל בשגגה – הוא מת. אתם יודיעם את זה גם מי שנופל מהגג בשגגה הוא מגיע לאורטופדית מהר מאד. והוא לא יכול להגיד לרופא שגגה שגגה , נפלתי מהגג בשגגה! אחרת גם יכניסו אותו לגיהנם בשגגה!, רק בשגגה, שם יעשו איתו מדה כנגד מדה.

עד כאן דברי הילד והרב רמי לוי שליט"א

הסכמת הרבנים שליט"א

תגובת הרב המקובל רבי יוסף שני שליט"א נכד החכם מנחם מנשה בעל אהבת חיים זיע"א

"דברי הנער נראים כנים ואמיתיים ולא מבויימים כמו שטוענים המשמיצים"

נשאלתי לחוות דעתי בענין הדברים שנאמרו בבית הכנסת בירושלים בחול המועד סוכות על ידי רב שאני לא מכיר ונער בן 15 שעבר מות קליני וסיפר על בי"ד של מעלה ועל העתיד הקרוב בנושא הגאולה.

לאחר עיון, דברי הנער נראים כנים ואמיתיים ולא מבויימים כמו שטוענים המשמיצים אבל יש להבין שמדובר בנער בן 15 שמספר את הדברים מזוית ראייתו וללא ידיעה והכנה מוקדמת וכמי שמכיר את נושא הראיה הרוחנית מקרוב אני משוכנע שספורו של הנער אינו מכיל אפילו עשרה אחוז ממה שראה ואין הדברים סדורים בפיו כהווייתם אלא קטעים קטנים ומעורבים מתמונה גדולה ומורכבת. אפילו מבוגר ובקי בדבר לא יצליח לבטא את הדברים על בוריים וכל שכן נער צעיר שהכל נחת עליו באופן מפתיע.

דוגמא לכך שדבריו כנים וללא הכנה מוקדמת ושזוית ראיית הנער אינה שלמה ומדוייקת אפשר להביא מכך שבתיאורו על בית דין של מעלה ציין שהצד הטוב היה בשמאל והצד הרע בימין כשהאמת היא להיפך בכל תיאורי המתים הקליניים האחרים

"אין לי ספק שההשגחה זימנה את הדברים כדי שעם ישראל ישמע ויתעורר ויתכונן לגאולה"

וכפי המקובל בידינו שהימין הוא החיובי והשמאל הוא השלילי, אבל הילד אמר את האמת מזוית הראייה שלו ששמאל שלו היה החיובי כי הוא הימין של בית הדין שממולו וזו דוגמא גם להוכחה שלא הוכן מראש וגם לדבריו האחרים שזוית ראייתו אינה מדוייקת. ושמתוך שפע הדברים שראה עורבבו דברים והושמט ממנו סדרם וכיצד יתגלה המשיח .

אין לי ספק שההשגחה זימנה את הדברים כדי שעם ישראל ישמע ויתעורר ויתכונן לגאולה. עד כאן

ובשיעור אחר – הגיב לרבנים שאומרים שזה שטויות ואסור להפחיד את העם, ואף אחד לא ימות וכו' כי מספיק שהעם בפחד זה כבר זכות, ועם ישראל הוא העם הכי צדיק בעולם וכו' וענה תשובות לרבנים האלה. ואמר שהפחד לא יציל אותנו מהאסונות רק צריכים הכל לעשות תשובה!!!

הגאון הצדיק הרב דב קוק שליט"א אישר את הפצת הסרט ובו עדות ממוות קליני של הנער נתן על עניין גוג ומגוג, ואמר שזה טוב ומצווה להפיצו. (בחגוי הסלע)

וכן הגאון רבי יעקב אדלשטיין שליט"א וכן רבי יוסף מזרחי שליט"א

 

פרק ג. "נבואת הילד"

הנער נחמן קטופא

ספר 'נבואת הילד הנביא נחמן בן החסיד הקדוש ר' פנחס מכפר ברעם' נפוץ יחד עם פירושו של ר' אברהם הלוי שחי בתקופת גרוש ספרד. הפירוש נכתב סמוך לסיפוח ארץ-ישראל לאימפריה העות'מאנית בידי הסולטן סלים הראשון בשנת ה"א רע"ז – 1517 לסה"נ. המפרש, ר' אברהם הלוי כותב שהספר נמצא בחורבה בטבריה כמה מאות שנים קודם לכן, בסוף המאה הי"ג, ונשלח לחכמי צרפת על ידי ר' דוד הנגיד, נכדו של הרמב"ם.
בהקדמת הספר נכתב שהילד נולד בא' תשרי – ראש השנה של שנת ת"ח או ת"כ לחורבן, כלומר בשנת ד"א רל"ד (474 לסה"נ) או ד"א רמ"ח (488 לסה"נ). עוד ראה שם בהקדמה התאור המלא על הילד נחמן, הנבואה והפירוש.

בהוצאת ליוורנו ה"א תקנ"ה הוא מכונה נחמן חטופא.

אמרותיו
נבואת הילד נדפסה לראשונה בסוף ספר נגיד ומצוה קושטא תפ"ו, ובספר שלשה מאמרי גאולה. נבואותיו שעיקרן על אחרית הימים, נדפסו עם פירושו של החכם רבי אברהם בן אליעזר הלוי שחי לפני כחמש מאות שנה.

להלן הנבואות של הילד שניבא לפני 1500 שנה במלואן:

נבואות מפי ילד יהודי (ר' נחמן קטופא בילדותו, ומת מיד לאחר שסיים את הנבואות), שהתנבא בארמית לגבי עניינים הקשורים לגאולה, ולבוא המשיח. קברו של הילד ידוע ונחשב לאתר קדוש בכפר ברעם שבגליל העליון). על הנבואות נכתב גם במאמר זה ונעשה נסיון לפרש קטע מהנבואה כאן אודות הרס פסל החירות לקראת הגאולה.

להלן הדברים:

"נבואת הילד"

הקדמת המוציא לאור:

נבואת הילד אשר חזה נחמן קטופא (או חטופה) על הגאולה אשר יקרה ליהודה ולעמים באחרית הימים, והן חמש נבואות בסדר אלפא ביתא בחרוזים, כמו שיר "אקדמות" לשבועות, ונאמרו בדרך חידה ורמז בלשון ארמי. והמחבר שם הנבואות בפי הילד נחמן קטופא כמתנבא בצאתו מרחם אימו, וככלותו לדבר גוע וימות. ולכן מכונה "קטופא", כי נקטף בנעוריו, או "חטופא" כי חטפו המות.

הרב חיד"א במערכת ספרים ע' נבואת הילד אומר, שכתבה הרב ר' אברהם הלוי (הכוונה לספר הפירוש לנבואתו), ואפשר שהיה בסוף האלף החמישי, שמזכירו בספר מסעות בנימין שהיה בשנת ד"א תתק"ל. ור' שבתאי בספר בעל שפתי ישנים אומר שחיברו ר' אברהם הלוי הזקן עם פירוש ר' שמואל הנגיד. ולפי בעל היוחסין (עי' גם סדר הדורות ד"א רמ"ה) נולד נחמן קטופא בשנת ד"א רמ"ה (485 למספר הנוצרים) בזמן רבנן סבוראי, שנת ת"ך לחורבן הבית השני. ר' גדליה בן יחייא בשלשלת הקבלה כותב, כי לר' דוד, נכד הרמב"ם, היו שני בנים, ואחד מהם ר' אברהם הלוי היה בירושלים בשנת ה"א רע"ו, והוא עשה פירוש להנבואה הזאת שנמצאה בחורבות ירושלים, ואלו דבריו:

רבים ונכבדים מחכמי ברצלונא כתבו אל הרב ר' דוד בן בנו של הרמב"ם לחלות את פניהם, וישלח להם המעשה מלידת הנער הנעים, ילד שעשועים, והנבואות אשר ניבא, ובסוף כל נבואה קצת פירוש. ולפי מה שנראה היה הרב ר' דוד מקלל והחרים לכל מי שיגלה רז זה לנכרי, וראוי ליזהר מגחלתו של יכוה, ולשמור סוד במה שיש בו, באשר היא קללת חכם, נוסף על רוב חסידותו וגודל יהדותו ותפארת גדולתו וכו'. והטעם שאסור לגלות, לפי שיש בקצת העניינים ההם סכנה הרבה, ובקצתם השתיקה יפה עכ"ל.

וראי שתדע שזה המעשה היה כמו ד"א רמ"ה, וכמו ת"כ לחורבן (בקיצור):

ר' פנחס היה חסיד גדול וקדוש, ואשתו רחל גם היא חסידה, ותהי עקרה, ויתפללו לה' ונעתר לקולם ותהר. ובחודש השביעי להריונה, בחמישי בשבת, כעלות השחר, שהיה עולה צדק ומאזניים לצד מזרח, ביום ראש השנה שהיה שישי לשמיטה בשנה הנ"ל, נולד זה הנער, ויקראוהו נחמן, ותיכף שנולד התחיל לדבר פלאות ומעשה מרכבה. והעולם קראו לנער: נחמן קטופא דמן כפר ברעם, ומת בן י"ב שנים. ובסוף ימיו התנבא נבואות גדולות על הישועה, והדברים ההם נכתבו, והם דברים סתומים נסתרים ועמוקים בהרבה לשונות: ירושלמי ובבלי ארמי והגרי מעורבים ונחלפים עמוקים מאוד במליצה וחידה, ונלאו המפרשים להבין חלק קטן ממנו וכו' (שה"ק דפוס זאלקווא דף ל"ה ע"א וע"ב.)

נבואת הילד נדפס ראשונה בסוף ספר נגיד ומצוה קושטא תפ"ו, ובדפוסים אחרים. הביאור הנ"ל לא נמצא איתנו.

יצחק סטנוב הו"ל נבואת הילד (ברלין תקנ"ג) עם ביאור חדש שאומר שמצא בכתב יד, ובאמת כתבו הוא בעצמו, והוא ידוע למתעלם שמו גם בספרו זוהר תניינא. גם מעתיק או כותב בעצמו הפתיחה לסיפור ר' נחמן קטופא, ואומר כי ר' פנחס ידע את שם המפורש, וכשיצא נחמן לאויר העולם … אמר יש למעלה מזאת הכיפה שאתם רואים תשע מאות וחמשים וחמש כיפות, ולמעלה מהם ארבע חיות, ולמעלה מהן כסא רם ונישא, ולמעלה מהכסא אש אוכלה, וכסא יקרו, וכל משרתיו אש.

וכאשר שמע ר' פנחס אביו אלה הדברים, גער בו וישתקהו, ונאלם ולא דיבר י"ב שנים. ואימו היתה בוכיה, ואומרת היה לי בן, והלוואי לא היה לי בן. והנער נחמן היה יפה מאוד. פעם אחת, כאשר בא ר' פנחס מבית המדרש, עמדה אשתו רחל ורחצה רגליו כמנהגה, ואח"כ הביאה הנער נחמן בנה, ותשם אותו בחיקהו, ונפלה על פניה ותבכה. ותבקשו שיתיר את בנה לדבר, או שינטלו מן העולם. באותה שעה גילה ר' פנחס את פני הנער, ויראהו כי הוא יפה עד מאוד, ויפול על פניו, וינשקהו שלוש פעמים. וכאשר ראתה רחל כן, נתקררה דעתה, ויאמר לה ר' פנחס: ידעתי כי תחפוץ שאתירו לדבר, אך דע לך כי הנער חכם ומשכיל, ואם אתירנו לדבר יאמר דברים שמזעזעין את הבריות, ואין לו אריכות ימים. ותען רחל ותאמר: אדוני, תתיר לו שידבר בסתר ולא בגלוי. וישם ר' פנחס פיו על פיו של הנער, ויצוה וישביעהו שלא ידבר בנגלה, כי אם בדיבור חתום וסתום, שלא יבינו שום אדם, ואפילו חכם, עד עת בוא דברו.

אחר כך אמר לנער: הנך מותר לדבר, ויפתח הנער את פיו, וידבר חמש נבואות על סדר א"ב, וכאשר השלים דברו אמר לו אביו: חזק ואמץ. השיב נחמן ואמר: ירבו ימיך, אבי, אני בנך האחרון, ואבי ואמי יקברוני. וכאשר אמר כן בכו אביו ואימו, מן היום ההוא עד יום מותו, כי נפטר בקרוב לחייו, עליו השלום.

בספר חיבת ירושלים מאמר רננו צדיקים סימן י"ג כותב בשם ספר גלילות ארץ ישראל: בכפר ברעם נקברו מרדכי ואסתר, שהביאו אותם מארץ עילם וכו'. ובאות פ' כתב משם גא"י ר' פנחס בן יאיר קבורתו גם כן בכבר הנ"ל וכו', וכתב עוד בשם גא"י: ר' יוחנן חטופה נקבר גם כן בכפר הנ"ל, ומגיה המה"ד שצריך להיות נחמן חטופה.

דוגמאות לפירושים אפשריים:

נבואת הילד גם עם פירוש סטנוב קשה להולמה, כי בכמה מקומות לא ירד לסוף דעתו של המחבר, גם נמצאות שגיאות בסדר איזה מילים בחרוזים, מלבד טעויות הדפוס, וראוי לעשות העתקה נכונה בלשון עברית אשר תתאים ללשון הארמית העקרית, ולדוגמא נעתיק פה שורות אחדות מהנבואה הראשונה:

א) אתיא אומתא אימתא, מזעזע ברייתא, עבדא הדמדתא, ביה בני אמתא:
תבוא אומה נוראה, מחרדת הבריות (היא החיה הרביעית שראה דניאל בחזיון, ורומזת למלכות אדום), ותעשה כריתה, בתוך בני האמה (הם בני ישמעאל בן הגר שפחת אברהם).

ב) בעלמה דנשא, יחרדין גרשא, גיברין חלשא, יהלמין קישא:
בעולם חמיו (במדינת ישמעאל שהוא חמיו של עשו, שלקח את בשמת ביתו לאשה), יחרדון בני הגרושה (בני הגר שגירשה אברהם), אנשים חלשים, ויכו את הקש (הוא עשו שנמשל לקש: ובית עשו לקש).

ג) גברא ומתגברא, בחילא ברירא, דרמי בגירא, על מתילא דברא:
יגברו ויתגברו, בחיל ברור, על המורים בחצים (הם בני ישמעאל רובה קשת), המשולים במדבר (הם בני עשו, שהיה איש שדה, ורוצה לומר שאדום יתגבר על ישמעאל).

ד) דיקא בדוקא, ובגין עסק דקקא, רמסא ומעיקא, ואכלה ומדקא:
הדיק בדייק (החיה שדייקה במצור על ירושלים), ובעבור לימוד התורה (שהיא מתשת כח), תרמוס ותעיק, אכלה ותידוק (רמז על הריסת ביהמ"ק).

ה) הנה נאצא, וסעדה קצצא, טיסא בעיצא, ולעת קץ מתקצצא:
הנה נאצה, והסעודה קצצה (רמז על שביתת המזח שולחן ה'), תעוף במהירות (על ירושלים), אך בבוא קיצה תקוצץ גם היא (על דרך "וסוף מטייפיך יטופון)


נבואה ראשונה

א.
אתיא אומתא אימתא,
מזעזע ברייתא,
עבדא הדמדתא,
ביה בני אמתא.

ב.
בעלמה דנשא,
יחרדין גרשא,
גיברין חלשא,
יהלמין קישא.

ג.
גברא ומתגברא,
בחילא ברירא,
דרמי בגירא,
על מתילא דברא.

ד.
דיקא בדוקא,
ובגין עסק דקקא,
רמסא ומעיקא,
ואכלה ומדקא.

ה.
הנה נאצא,
וסעדה קצצא,
טיסא בעיצא,
ולעת קץ מתקצצא.

ו.
ויעול כלא בחייפא,
נאצא ומגדפא,
נחרא אחור ערפא,
כעמיר גנא סייפא.

ז.
זמנין ביה כלא אעא,
מזומנה דבית מקדשא,
שעיעא קליסין כנוסין מרערעה,
ומתיב בא שעה,
ופליג תרי עשר וחומשא שעה.

ח.
חיישא ורמשא,
ארבע דופנין דרסא,
מכניסא גריסא,
ולא רצה רמשא.

ט.
טביעה במונה,
ארוכא וקטינא,
ומערבא בשטנה,
ומייתא בשוטנא.

י.
יהידא (נ"א: יהודא) באימא,
ונאצח בחימא,
לבושא כלימא,
וטייטא במהומה.

כ.
כליל יגזול במילא,
לקעקע עד יחתום גלגולא,
דערב לה,
תגא נפלה.

ל.
לשבירת אבבא,
דמסתמא מבא,
לא יהוי ליה ארבא (נ"א ארכא),
 דיצמח מלכא.

מ.
מחמד (נ"א מחמר) גאייה,
אעה באייא,
דיטמע הויה,
יהיה כלילייא (נ"א כליליא)

נ.
נהרה כד מטא,
ולאות קץ מטה,
מתעבד קטטא,
והוי חסף טינא דאלמטתא.

ס.
סגר פוחא,
ותושבחה,
ואזיל כסחא,
נפק נפשיה פחא.

ע.
עפא עזא,
ונפל עזיזא,
ובטלה גיזה,
ודו שלטת שמיא וגזא.

פ.
פחרא די הוה,
ומגדל בני גדוא,
אות קו לקו הוה,
כולכו (נ"א כולביה) ביה.

צ.
ציהרא שהה,
וסיבא והא,
שאטא ושמעא,
וערך בהא.

ק.
קמא גודא,
לאריא גרידא,
ומתנדה,
דיצמח גרידא.

ר.
רם לבוש תגא,
לבושיה כתלגא,
מכבד שאגה,
ומכניס שגגה.

ש.
שבויה שבה,
בהאי שעתא טבא,
לארעא פתיא וטבא,
דעבדה תשובה.
וירחם אבא טבא,
על בוכרא חביבא.

ת.
 תיתי שעה,
ותתקוף תשועה,
ותרבה נבואה,
שטט וימלא כל ארעא.

נבואה שניה

ת.
תשגא תפארה,
ותרבה גבורה,
וישתרו אסורא.

ש.
שיתא שיקא,
ומשתיקא (נ"א ומשתוקא) עקא,
ומעקא עיקא,
ודביקא מסתנקא.

ר.
רעצה,
מתרצא,
ונאצא,
וחלצה דייסא.

ק.
קפיצא מתערפא,
על ידי שדה שפה כצורפא,
בתרופה,
נתפשה לחופה.

צ.
צבועה נצפעא,
נשרפא ונפרעא,
ומיודעא ידיעה,
בשועה נשתשע.

פ.
 פיסא פרנסא,
ונרמסא מתגייסא,
ופירסא מתנייסא,
ומתיחסא ביחוסא.

נבואה שלישית

א.
אתיא אימא,
מסרהבא אומה,
בני אדומה.

ב.
ברתא דא דיינא,
עבדה עבדא עניינא,
באדר רעד יונה,
ויהבת לקינה.

ג.
גביר כעסא,
ומתגר בעסא,
ואומא נרמסא,
מבוסא בעמוסא.

ד.
דבקה שעה,
ואמרה נאה,
את ה' תבואה,
ולית היא השעה.

ה.
החבורה עייפא,
ואמרה השבה מסייפא,
ואין היא עוגת התרופה.

ו.
וסגיד בקודצא (נ"א בקורצא),
וייניד פורצא,
צוח על ציצא,
אימת נרצא,
יעורר קיצא.

ז.
זרוק ברקא,
ומזיעי מדקא,
וברתה ערקא וחרקא (נ"א וחדקא)

ח.
חילא דברא,
לסגידא דברא,
וייתי תפרא,
בקנאתיה דברא.

ט.
טמאה מטפסאל אטלולא קדישא,
ואמרה אני קדישא,
ואינה אלא קדשא.

י.
יהיה בר אמתא,
לביש אימתא,
ועליל בחמתא,
למובדא לבר אחותיה.

כ.
כריך בארעא,
לפניו ערעא,
וגביה מסאה,
ומגביה בעלמא שיסאה.

ל.
לביעובא ומרבה באבא,
ורחים שבת טובה,
ישנא בבת איבה.

מ.
מן דרומא יסגא,
ולחדא יהגה,
ובשנת קכ"ה ידגה,
ובאלף ק' ינגה.

נ.
ניקום חד פחידא,
באבא ברידה,
גבר בעבדא,
דבר אפודה.

ס.
סימן קרוב נחיה,
ובסייפן יתיהו,
וערך בר טלכיא,
די הוה הונה וקם (י"ג ונם) בין ספקייא.

ע.
עד ג' שבועות מר קוה,
ובחרב זרעיה יהוי,
ובתר שנה נהיה נהוה,
ובתר דנא ממשוה.

פ.
פני כאן אבעיזא,
ובתרי זרעיה שבוען ג' יתגוזא,
ובית מקדשא וזריזא ועל ככר פפא הוזא.

צ.
צום המן ור"מ (נ"א וד"מ) שנים יחי,
גבר צדיק ישחה,
נהרה חוט בסנברה ישחה,
ובתרוהי שופיזה ינחה.

ק.
קיים צולמין יעטה,
הות ההוא דגשור יעטה,
וזרעיה לאתר שופיזא יקטה,
ובסוף ינקטה.

ר.
רגשין אחריו מלכייא,
וסוגיין קטלייא,
עד יחתון מן עלייא,
גמלא בהון עד סוף קישטילייא.

ש.
שגרא מלכא,
ביד חמד מלכא,
ונפיק בר סלכא,
להרכה,
ורדיף אחריו נגיד מכה,
שלימן עבדא מבוכה,
ד' שנים קיים במלוכה,
ולבתר ד' שנים בארכא,
ג' שבועים ארוכא.

ת'.
תעדה ויללה,
נואף כד ילדה מדלא,
דיניה יתלה,
ויכוש תלא, ונתלא.
תקים מלה,
דאמר נורא עלילה,
לסוף שבועי יתללא,
תצמיח גאולה,
לנחלה נדגלא.

נבואה רביעית

א.
אתון דרומין,
דמקרין שלמין,
מתגרים עם רומין.

ב.
ביומין אחרת בשמ"ת נטרד,
בכתוש דגדר,
בגבר ומדר.

ג.
גברין לא פסקין,
ומן אשא נסוכין דסקין אתבא מעיקין,
ישהיו חוטין בברכיה ועמקין.

ד.
דינהון שנאון,
ולכולא ישנאון,
והיך תנן טבואן.

ה.
הויין בדברים שבכין,
ממעמקים וברכין,
ובנת מלכין,
לחמהון רבכין.

ו.
ויבנון סמפונא,
למיעל בספינה,
בראשית חוסנא,
ובסוף שיסנא.

ז.
זיהיין לקטלא,
וכל יומיהון בטלטולא,
אחרים כד נטלא,
שלטנהון בטלא.

ח.
חשבון למהלכא,
למדינת מלכא,
להוליד ארכא,
מכסיותא בהון ערכא.

ט.
טור טבור מתכנשין,
ותמן תיישין,
כולהו בהון אישין,
לכולא הוו בישין.

י.
ימא וארעא מתפלגין,
וסופיהון פליגין,
אלין באלין הרגין,
מבנין בו מליגין.

כ.
כולם מרערעין,
ומציבתא קבו ארבע תרעין,
דקיימין ומתפרעין.

ל.
לבני נשא מסייפין,
לכון אתקרי חספין,
לרומה חספין,
מהומה צופין.

מ.
מעט מרגולא,
כד יכתבון גלגולא,
עמך יגלה בגולה,
וכד ישאלון אל קצבין,
יתפרעון אל עצבין.

ס.
סמוך למדברא,
בנאין דירה,
והפוך סברא,
ובעתהון למגרא.

ע.
על ידיהון ביש יקריב,
וסוף ימא חריב,
על עשר מילין ומתחריב,
גולם דמקריב.

פ.
פתרון בגורייא,
בביעותא דמתגרייא,
ושחקין באנגריא,
לכון מתקרי מתגרייא.

צ. (ר' פירוש כאן)
צולמא דרודוס (נ"א דרודם),
 כד אתיהב לגרוס,
קריב אגרוס,
רומי למהרוס.

ק.
קל קרב בעכו,
מלכא לקבל מלכו,
ישתזוב מאן דאית ליה זכו.

ר.
רני שתיא,
שנה בתר שנה,
דקריב אסונא,
ותפרח שושנה.

ש.
שוי ביצה,
מזלזל בקוצא,
פריח נוצא,
ומתרמי נוצא.

מהוי מתכנון,
כד יתרכנון,
עשר מדינות כריכון,
וצבי למתקנון.

ת.
תהוי מבשר,
כד תבעין תונבין עשר,
אריך כנשר,
מתבין מבשר.

תריא צלותה,
רהטין לזכותא,
עד מצותא,
יהון לשזבותא.

נבואה חמישית

א.
אי אתון חמין עמין,
אלין באלין קיימין,
מן תמן תדעון דקרבין יומין.

ב.
ברא מנבל אבא וחתנו לחמא,
ברתא קיימא באמא,
וכלה בחמה.

ג.
גזרו צומין,
ובעו רחמין,
דלא יתקרבו יומין,
דתשטפון באומין.

ד.
דתרין אחין למרעה,
חד בחד ירעה,
וביומיהון יצמח רועה.

ה.
החברים מתכנשין,
ועלין לכנישין,
צלוין פרושין,
ובתיובתא מפרשין.

ו.
ודין לכון סימן,
מפרש באת וזמן,
כד יפיק מן,
מדברא מלך ושמו מרומן.

ז.
זרעיה יקום כד דרען,
ומן תמן מתרען,
ומקדשן מתרען.

ח.
חד שורש מן שתקא,
כד ימלוך בחזקא,
מטא קץ מלכותא די אכלה ומדקא.

ט.
טעאן צורים וצלמין,
מבטל מבקשת בנימין,
וישתנבון בחרמין,
מסגדיהון יהון שוממין.

י. יהרת מטרה יעצר,
ותהומה יבצר,
וחמש אתרוון ישתוק מן חד אתרא.

כ.
כד יכתוב אגרא,
למבדא גשרא בסוברא,
כבר אתא מקורא לציון מנהרה.

ל.
לכון מסרנא רזא,
כד ימלוך שופיזה,
יקרב כרוזא,
אל גנת אגוזא.

מ.
מדון ומנצור,
לאומים יעצור,
אלוף כבודה מלך ושמו מנצור.

נ.
נסיכי קדר,
ידרוך באדר,
וביעתהון גדר,
בקוצין ודרדר.

ס.
סליקין מלכייא,
בחוקין פרסייא ותורכייא,
אתיין בחזקה ושבין טורכייא.

ע.
עיר לתל תתפני,
ותוב לא תתבני,
דנפקית ביוני,
וכלא יפנה למדברייא.

פ.
פיפוס דרומייא,
כד אשתמע באלכסנדרייא,
תלת גירין יפוקייא.

צ.
צמחי מלוחין,
ושרשי רתמין,
אכלין מ"ה יומין,
ומעין יפיק להו מתהומין.

ק.
קם מן שטנא
שמט לבא מן סכינא,
ליד אבנא,
דהיא עשרה תרנא.

ר.
רגיש באומין,
יאמר על השין,
תלת עשר,
ישלח ידיה לקדישין יבשר.

ש.
שולטן משיח נהרה,
דמפשר בספרא,
יפח בארמילוס יהא כעפרא;

שביב ממרומים יפול בארמין,
ויגער דמכעיסין בצלמין,
לעתיק יומין.

ת.
תיתי אבנא זעירא
דאגזירת מטורא,
ותפח לאומין ברוח סערה;

תחית מתיא,
לבנאה חביבייא,
דעתידת לבליא,
ארעא ושמיא.


 

w w w

עולי הרגל ומקורות
מקום מנוחתו בברעם:
מכתב מר' מנחם ב"ר פרץ החברוני, כת"י אילן ב', תוצאות ארץ ישראל, כת"י מוסקבה, איגרת יחוס האבות מאלמוני, יחוס הצדיקים (גלילות ארץ ישראל / איגרת הקודש; שבחי ירושלים; זכרון בירושלים), איגרת מספרת יחסותא דצדיקיא (רבי משה חיים קאפסוטו), אלו יחוסי הצדיקים ז"ל וציונם, ידי משה, קברי אבות.
הזיארה בכפר פקיעין – ר' חיים אבן עטר (האוה"ח), מסעות משה, טוב ירושלים.
אמנם, ישנה דעה שנטמן במירון:
"במרון… עוד שם צדיק אחד, אומרים כי שמו ר' יהודה, ושם נחמן חטופה ור' יוחנן הסנדלר. ושם בית הכנסת לר' שמעון בן יוחאי, בניין מפואר מאד. ושם אבן גדולה, חלולה מראשה עד למטה קרוב לארץ, אומרים כי היה מזבח, והדם היה שותת ויורד דרך אותו מקום חלול". [תוצאות ארץ ישראל]. כנראה שבטעות הוחלף יוסי חטופא הקבור במירון לנחמן חטופא.
דרכי גישה
מיקום וזיהוי הקבר
אמנם עולי הרגל תיארו כל אחד כדרכו הוא את הציון, ואף החליפו את השמות של נחמן או יוחנן, אך על פי תיאורו המדוייק של ר' משה ירושלמי, קברם צמודים זה לזה, בכוכין מסותתים בקרקע [אבני גזית], ליד אסתר המלכה [מחוץ לעיר] ומר זוטרא, דבר התואם בדיוק בשטח את הציון [בספר נבואת הילד ומשם הועתק לנגיד ומצוה בסוף הקדמת המחבר מסיים: 'עד כאן מעשה נחמן קטופא דמן כפר ברעם, ויש עמו ג' צדיקים במערה'. נוסח זה לא ברור דיו שכן לא נזכר אצל עולי הרגל כי קבורתו במערה, וכן לא נזכרו צדיקים נוספים עמו]. בעבר היה עץ אלון עם גל אבנים, אולם כיום אינו בנמצא. [גם כאן, מצויין כיום בטעות קברו מצפון לברעם, במערת קבורה, אך טעות היא מאחר וקברו מדרום לכפר ובשני כוכין הוא ואביו].

w w w

פרק ד.

מִסֵפֶר הַקָּדוֹשׁ קַב הַיָּשָׁר פֶּרֶק ע"א

וְדַע, אַף שֶׁעַכְשָׁו בַּזְמַן הַזֶּה אֵין לָנוּ בַּדּוֹר כְּמוֹ רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַאי שֶׁיּוּכַל לְבַטֵּל הַגְּזֵרוֹת רָעוֹת, מִכָּל מָקוֹם חַסְדֵּי ה' לֹא תָמְנוּ עַל כָּל דּוֹר וָדוֹר, וּמִיָּד שֶׁנִּגְזְרָה אֵיזֶה גְּזֵרָה לְמַעְלָה, רַחֲמָנָא לִצְּלָן, מִיָּד שְׁלוּחֵי מַעְלָה מַכְרִיזִים וּמַשְׁמִיעִים הַקּוֹל וְהַכְּרוּז עַל יְדֵי תִּינוֹק וְתִינֹקֶת, וְהֵן מִתְנַבְּאִין וְאֵינָם יוֹדְעִים מַה מִּתְנַבְּאִים. גַּם הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מְעוֹרֵר לֵב הַכְּשֵׁרִים וִירֵאִים, שֶׁיִּתְפַּלְּלוּ עַל דּוֹרָם, וְהִתְעוֹרְרוּת בָּא מֵעַצְמוּתָן, וּבָעֵת אֲשֶׁר אֵיזֶה רָעוֹת מִתְעוֹרְרוֹת, אָז מַלְאֲכֵי דִּינִים מְשׁוֹטְטִים וּמַכְרִיזִים, וְחִצֵּי דִּינִים נִשְׁלָחִים וּמְבִיאִים אֵיזֶה חֻלְשָׁה לָעוֹלָם אוֹ שְׁאָר עִנְיָנִים רָעִים בַּר מִנָּן.

א. "וַיָּבֹא עַד חֶבְרוֹן" (בַּמִּדְבָּר יג, כב). וּפֵרַשׁ רַשִּׁ"י: "מְלַמֵּד שֶׁהָלַךְ כָּלֵב עַל קִבְרֵי הָאָבוֹת לְהִתְפַּלֵּל שָׁם שֶׁיִּהְיֶה נִצּוֹל מֵעֲצַת מְרַגְּלִים". וּמִכָּאן נִתְפַּשֵּׁט הַמִּנְהָג יָפֶה שֶׁבְּיִשְׂרָאֵל, שֶׁאֲנַחְנוּ הוֹלְכִים עַל קִבְרֵי אָבוֹת לְהִתְפַּלֵּל בַּיּוֹם שֶׁמֵּת בּוֹ אָבִיו אוֹ אִמּוֹ.

נִשְׁמוֹת הַצַּדִּיקִים מַרְגִּישִׁים בְּצַעַר בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, וּמִתְפַּלְּלִים בַּעֲדָם.

ב. וְאַף אִם הוּא בְּמָקוֹם אַחֵר בְּאוֹתוֹ הַפַּעַם בַּ"יָאר-צַייט" וְאֵינוֹ בַּמָּקוֹם שֶׁשּׁוֹכֵב שָׁם אָבִיו אוֹ אִמּוֹ, מִכָּל מָקוֹם כְּשֶׁהוֹלֵךְ עַל שְׁאָר קִבְרֵי יִשְׂרָאֵל לְהִתְפַּלֵּל, מִכָּל מָקוֹם מִתְעוֹרְרִים כָּל הַנְּשָׁמוֹת שֶׁבְּגַן עֵדֶן בְּאוֹתָהּ הַתְּפִלָּה, וְסַדְנָא דְּאַרְעָא חַד הוּא, [פֵּרוּשׁ: וְגוּף הַקַּרְקַע אֶחָד הוּא,]  שֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא גָּזַר כֵּן לִהְיוֹת נַפְשׁוֹת הַצַּדִּיקִים מְצוּיִין עַל הַקְּבָרוֹת לְטוֹבַת יִשְׂרָאֵל, שֶׁיִּהְיוּ שׁוֹמְעִין לִתְחִנּוֹת וּתְפִלּוֹת יִשְׂרָאֵל הַבָּאִים לְהִתְפַּלֵּל עַל הַקְּבָרוֹת. וְכָל מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ אֵיזֶה צַעַר – יָבוֹא אֶל קִבְרֵי אֲבוֹתָיו אוֹ שְׁאָר קְבָרִים וְיוֹדִיעַ צַעֲרוֹ לְהַנְּפָשׁוֹת.

ג. כִּי בְּעֵת שֶׁהַנְּשָׁמוֹת וּנְפָשׁוֹת שׁוֹמְעִין תְּפִלָּתָן שֶׁל הַחַיִּים הַמִּתְפַּלְּלִין עַל צַעֲרָן, אָז עוֹלִין לָרוּחוֹת שֶׁבְּגַן עֵדֶן (זֹהַר חֵלֶק ב דַּף קמא עַמּוּד ב), וְהָרוּחוֹת עוֹלִין אֶל חַדְרֵי גַּן עֵדֶן אֲשֶׁר שָׁם נְשָׁמוֹת הַקְּדוֹשׁוֹת, וּמְעוֹרְרִין הָאָבוֹת שֶׁבְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, וְשָׁם מִשְׁתַּחֲוִים לִפְנֵי כִּסֵּא הַכָּבוֹד וּמִתְפַּלְּלִין עַל הַחַיִּים.

הַנְּשָׁמָה בּוֹכָה וּמִתְאַנַּחַת עַל שֶׁלֹּא זָכְתָה לִכָּנֵס לְגַן עֵדֶן

ד. אָכֵן כְּשֶׁהַנְּשָׁמָה אֵינָהּ זוֹכָה עֲדַיִן לִמְקוֹמָהּ בְּגַּן עֵדֶן הָעֶלְיוֹן, וְהִיא עֲדַיִן נִדְחֵית מִחוּץ לַפַּרְגּוֹדָא קַדִּישָׁא [פֵּרוּשׁ: מִחוּץ לַפָּרוֹכֶת הַקֹּדֶשׁ הַמַּבְדֶלֶת בֵּין מְקוֹם הַשְּׁכִינָה] וְנָדָה וְנָעָה, אֲזַי גַּם הָרוּחַ וְהַנֶּפֶשׁ נָע וָנָד, וּבְכָל פַּעַם בָּאָה הַנֶּפֶשׁ וְרוּחַ בְּתוֹךְ הַקֶּבֶר וְרוֹאָה הַגּוּף מְסֻבָּב בְּתוֹלָעִים וּפִיו פָּתוּחַ וְתוֹלָעִים מְקַשְׁקְשִׁים בּוֹ וּקְרָבָיו וּבְנֵי מֵעָיו מְלֵאִים רִמָּה וְתוֹלֵעָה, אָז הַנְּשָׁמָה מִתְאַבֶּלֶת עָלָיו, כְּמוֹ שֶׁאָמַר הַכָּתוּב (אִיּוֹב יד כב): "וְנַפְשׁוֹ עָלָיו תֶּאֱבָל".

שְׂכָרָן שֶׁל הַצַּדִּיקִים שֶׁזּוֹכִים לְעוֹלָם הַבָּא

ה. מַה שֶּׁאֵין כֵּן כְּשֶׁהַגּוּף קָדוֹשׁ וְטָהוֹר, אֲזַי מִתְעַכֵּל הַבָּשָׂר עַל יְדֵי הֶעָפָר, וְאָז נַעֲשָׂה גּוּפוֹ וּבְשָׂרוֹ עָפָר וָאֵפֶר תֵּכֶף, וְאֵינוֹ סוֹבֵל שׁוּם צַעַר שֶׁל תּוֹלָעִים וְרִמָּה – זֶהוּ שְׂכַר גּוּפוֹ. וּשְׂכַר הַנְּשָׁמָה – בְּגַן עֵדֶן הָעֶלְיוֹן עוֹלָה מִיָּד, וְכֵן הָרוּחַ לְגַן עֵדֶן הַתַּחְתּוֹן, וּבְכָל שַׁבָּת וְרֹאשׁ חֹדֶשׁ עוֹלָה הָרוּחַ לְגַן עֵדֶן הָעֶלְיוֹן אֲשֶׁר שָׁם הִיא הַנְּשָׁמָה, וּבְהַהוּא אוֹר וְזִיו הַטָּהוֹר יוֹרֶדֶת לְמַטָּה בְּמוֹצָאֵי שַׁבָּת וְיוֹם טוֹב וְרֹאשׁ חֹדֶשׁ, וְאָז עוֹלָה הַנֶּפֶשׁ וּמְקַבֶּלֶת גַּם כֵּן מֵהָאוֹר וּמֵהַזִּיו הַטָּהוֹר שֶׁקִּבֵּל הָרוּחַ לְמַעְלָה מִנְּשָׁמָה שֶׁבְּגַן עֵדֶן הָעֶלְיוֹן.

הַנְּשָׁמוֹת עוֹמְדוֹת מִקִּבְרֵיהֶן וְנוֹתְנוֹת שֶׁבַח וְהוֹדָאָה לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ

ו. וְאָז הַנֶּפֶשׁ יוֹרֶדֶת וְנִכְנֶסֶת תּוֹךְ הַקֶּבֶר וְנוֹטֶלֶת צִיּוּר הַגּוּף שֶׁהָיוּ בְּחִיּוּתָן בָּעוֹלָם הַזֶּה, וּבַצִּיּוּר הַזֶּה עוֹמְדִין מַמָּשׁ בַּגּוּפוֹת, כְּמוֹ שֶׁהָיוּ בְּחִיּוּתָן, וְעוֹמְדִים עַל הַקְּבָרִים וְנוֹתְנִים שֶׁבַח וְהוֹדָיָה לָאֵל יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ, עַל גֹּדֶל מַעֲלוֹת אוֹר הַנְּשָׁמָה, וְזִיו פְּנֵיהֶם מְאִירִים בְּאוֹר גָּדוֹל, וְאָז מַרְבִּין בְּשִׁירוֹת וְתִשְׁבָּחוֹת בְּצִיּוּרָן מַמָּשׁ עִם הָעֲצָמוֹת מְרֻקָּמוֹת וּמְגֻלָּמוֹת כַּדִּמְיוֹן הַגּוּף.

הַמֵּתִים מְשַׁבְּחִים לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ – בְּכָל מוֹצָאֵי שַׁבָּת וְיוֹם טוֹב וְרֹאשׁ חֹדֶשׁ.

ז. וְאִלּוּ הָיָה רְשׁוּת לִבְנֵי אָדָם לִרְאוֹתָן, הָיוּ רוֹאִים אוֹתָם בְּכָל מוֹצָאֵי שַׁבָּת וּמוֹצָאֵי רֹאשׁ חֹדֶשׁ וְיוֹם טוֹב בְּדִמְיוֹן גּוּפוֹת עַל הַקְּבָרִים וְאוֹמְרִים שִׁיר וָשֶׁבַח, וְזֶהוּ שֶׁאָמַר הַכָּתוּב (תְּהִלִּים לה י):  "כָּל עַצְמוֹתַי תֹּאמַרְנָה ה' מִי כָמוֹךָ", 'אוֹמְרִים' אֵין כְּתִיב כָּאן, אֶלָּא "תֹּאמַרְנָה", שֶׁאוֹמְרִים הַמֵּתִים שִׁירָה וָשֶׁבַח בְּכָל מוֹצָאֵי שַׁבָּת וְיוֹם טוֹב וְרֹאשׁ חֹדֶשׁ.

כְּשֶׁמַּגִּיעַ לָאָדָם פִּתְאוֹם מַחֲשָׁבָה טוֹבָה לְתוֹרָה וּלְמִצְווֹת, יֵדַע שֶׁאָז הִיא עֵת רָצוֹן לְהִתְפַּלֵּל.

ח. וְגַם צָרִיךְ לְהוֹדִיעַ – בְּעוֹד הָאָדָם בַּחַיִּים חַיּוּתוֹ, אָז הַנְּשָׁמָה מְעוֹרֶרֶת אֶת לִבּוֹ שֶׁל אָדָם לִדְבַר ה', כִּי זֶה קַבָּלָה הִיא בְּיָדִי מִסְּפָרִים קַדְמוֹנִים. וְדַע, כִּי בְּכָל עֵת שֶׁיָּבוֹא פִּתְאוֹם מַחֲשָׁבָה טוֹבָה בְּלֵב שֶׁל אָדָם, מַחֲשָׁבָה שֶׁל שִׂמְחָה וְאַהֲבָה לְדִבְרֵי תוֹרָה אוֹ מִצְוָה, אֲזַי תֵּדַע, שֶׁאָז הוּא עֵת רָצוֹן שֶׁתִּהְיֶה מִתְפַּלֵּל, וְזוֹ הַתְּפִלָּה דְּבוּקָה תֵּכֶף בְּהֵיכַל מֶלֶךְ מַלְכֵי הַמְּלָכִים הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, וּבַאֲשֶׁר שֶׁיֵּשׁ לִפְעָמִים עֵת וּזְמַן שֶׁנַּפְשׁוֹ שֶׁל אָדָם עֲגוּמָה עָלָיו – קָרוֹב הַדָּבָר, שֶׁיֵּשׁ אֵיזֶה גְּזֵרָה רָעָה, חַס וְשָׁלוֹם, עַל הָאָדָם אוֹ עַל קְרוֹבָיו אוֹ גְּזֵרָה רָעָה עַל כָּל הָעוֹלָם, כִּי עַל פִּי רֹב כְּרוּזִים יוֹצְאִים וּמְעוֹרְרִין לְבָבוֹת הָאָדָם, כִּי הַלֵּב יוֹדֵעַ מָרַת נַפְשׁוֹ, אַף שֶׁבְּאָזְנָיו לֹא שָׁמַע, וְעַל כֵּן אִם יִתְעַצֵּל הָאָדָם וְלֹא יִתְפַּלֵּל תֵּכֶף, אֲזַי הַגְּזֵרָה מְמַשְׁמֶשֶׁת וּבָאָה, עַל כֵּן יְזָרֵז הָאָדָם אֶת עַצְמוֹ וְיִתְפַּלֵּל לְהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא בִּדְמָעוֹת כְּפִי כֹּחוֹ.

מַעֲשֶׂה מֵרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַאי וּבְנוֹ רַבִּי אֶלְעָזָר, שֶׁבִּטְּלוּ גְּזֵרָה רָעָה.

ט. כַּמְּבֹאָר בַּזֹּהַר פָּרָשַׁת קְדוֹשִׁים (דַּף טו עַמּוּד א): *[1]דְּיוֹמָא חַד הֲוָה יָתִיב רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַאי אַתַּרְעָא דְּלוּד. זְקַף עֵינוֹי וַחֲזָא שִׁמְשָׁא דְּנָהֵיר וְאִסְתִּים נְהוֹרָא, וְאַהְדַּר נָהֵיר וְאִסְתִּים נְהוֹרָא, וְאַהְדַּר נָהֵיר וְאִסְתִּים נְהוֹרָא, וַהֲוָה כֵּן ג' פְּעָמִים. אַדְּהָכִי אִתְחֲשֵׁיךְ נְהוֹרָא וְאִתְחֲזֵי בְּשִׁמְשָׁא אוּכְמֵי וִירוֹקָא, אֲמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַאי לְרַבִּי אֶלְעָזָר בְּרֵיהּ: תָּא אַבַּתְרָאי וְנֶחֱמֵי, דְּהָא וַדַּאי גְּזֵרָה אִתְגְּזַר, וְהַקָדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא בָּעֵי לְאוֹדָעָא לָן, דְּוַדַּאי ג' יוֹמִין תָּלְיָא גְּזֵרָה דְּאִתְגְּזַר לְעֵלָּא, עַד דְּאוֹדִיעָא הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְצַדִּיקַיָּא. הֲדָא הוּא דִּכְתִיב (עָמוֹס ג ז): "כִּי לֹא יַעֲשֶׂה ה' אֱלֹהִים דָּבָר כִּי אִם גָּלָה סוֹדוֹ אֶל עֲבָדָיו הַנְּבִיאִים".

י. *[2]עַד דַּהֲווֹ אָזְלֵי עָאלוּ בְּהַהוּא כֶּרֶם. חֲמוֹ חַד חִוְיָא דַּהֲוָה אָתֵי, וּפוּמֵיהּ פָּתוּחַ וּמְלַהֲטָא בְּאַרְעָא בְּעַפְרָא. וַאֲחֵיד יְדֵיהּ בְּרֵישֵׁיהּ דְּחִוְיָא, וַחֲמָא דַּהֲוָה חִוְיָא מְרַחֵשׁ בְּלִשָׁנֵיהּ (רוֹצֶה לוֹמַר, דְּהַנָּחָשׁ הָיָה מְרַמֵּז לְעוֹרֵר לְהַנָּחָשׁ הַקַּדְמוֹנִי, שֶׁהִיא סַמָּאֵ"ל וְלִּילִית הָרְשָׁעָה, שֶׁיִּתְעוֹרְרוּ דִּינִים קָשִׁים עַל הָעוֹלָם), אֲמַר לֵיהּ רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַאי לְחִוְיָא: חִוְיָא, זִיל וְאֵימָא לְהַאי חִוְיָא דְּאִתְקְרֵי נָחָשׁ עֶלְיוֹן, דְּהָא רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַאי בְּעָלְמָא שְׁכִיחַ.

רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַאי הֵגֵן בַּחַיִּים חַיּוּתוֹ עַל כָּל הָעוֹלָם, שֶׁלֹּא יִשְׁלְטוּ מַזִּיקִים וּמַשְׁחִיתִים, חַס וְשָׁלוֹם.

יא. *[3]עַיְלֵיהּ רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַאי לְרֵישֵׁיהּ דְּהַהִיא נָחָשׁ לְחַד נוּקְבָּא דְּעַפְרָא וַאֲמַר: גּוֹזְרַנִי בַּשֵּׁם, דִּכְשֵׁם דְּתַתָּא אִתְחֲזֵיר לְנוּקְבָּא דְּעַפְרָא, כָּךְ עִלָּאָה יִתְחֲזַר לְנוּקְבָּא דִּתְהוֹמָא רַבָּא, רַחֵישׁ רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַאי בִּצְלוֹתֵיהּ עִם רַבִּי אֶלְעָזָר. עַד דַּהֲווֹ מַצְלֵי, שְׁמָעוּ חַד קָלָא דַּהֲוֵי אוֹמֵר: פּוּטְקְרָא דְּקִטְפָא עוּלוּ לְאַתְרַיְכוּ, קַטְפִירֵי דְּבוּרַיְנֵי לָא שָׁרָאן בְּעָלְמָא, דְּהָא רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַאי בַּטֵּיל לְהוֹן. (פֵּרוּשׁ: דַּהֲוֵי יוֹצֵא בַּת קוֹל עַל אוֹתָן מְמֻנִּים דִּיכוֹלִין לַעֲשׂוֹת הֶזֵּק לָעוֹלָם, שֶׁיִּהְיוּ מֻכְרָחִים לְעַיֵּל לַמָּקוֹם הָרִאשׁוֹן, בַּמָּקוֹם אֲשֶׁר שׁוֹכְנִים בַּמִּדְבָּרוֹת, כֵּיוָן דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַאי הוּא עֲדַיִן קַיָּם בָּעוֹלָם הַזֶּה, וּזְכוּתוֹ מֵגִינָה מִפְּנֵי הַפֻּרְעָנֻיּוֹת).

בַּדּוֹרוֹת הַלָּלוּ שֶׁאֵין לָנוּ צַדִּיקִים כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַאי, צְרִיכִים יִרְאֵי ה' לְהִתְפַּלֵּל עַל דּוֹרָם.

יב. וְדַע, אַף שֶׁעַכְשָׁו בַּזְמַן הַזֶּה אֵין לָנוּ בַּדּוֹר כְּמוֹ רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַאי שֶׁיּוּכַל לְבַטֵּל הַגְּזֵרוֹת רָעוֹת, מִכָּל מָקוֹם חַסְדֵּי ה' לֹא תָמְנוּ עַל כָּל דּוֹר וָדוֹר, וּמִיָּד שֶׁנִּגְזְרָה אֵיזֶה גְּזֵרָה לְמַעְלָה, רַחֲמָנָא לִצְּלָן, מִיָּד שְׁלוּחֵי מַעְלָה מַכְרִיזִים וּמַשְׁמִיעִים הַקּוֹל וְהַכְּרוּז עַל יְדֵי תִּינוֹק וְתִינֹקֶת, וְהֵן מִתְנַבְּאִין וְאֵינָם יוֹדְעִים מַה מִּתְנַבְּאִים. גַּם הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מְעוֹרֵר לֵב הַכְּשֵׁרִים וִירֵאִים, שֶׁיִּתְפַּלְּלוּ עַל דּוֹרָם, וְהִתְעוֹרְרוּת בָּא מֵעַצְמוּתָן, וּבָעֵת אֲשֶׁר אֵיזֶה רָעוֹת מִתְעוֹרְרוֹת, אָז מַלְאֲכֵי דִּינִים מְשׁוֹטְטִים וּמַכְרִיזִים, וְחִצֵּי דִּינִים נִשְׁלָחִים וּמְבִיאִים אֵיזֶה חֻלְשָׁה לָעוֹלָם אוֹ שְׁאָר עִנְיָנִים רָעִים בַּר מִנָּן.

כַּמָּה דְּבָרִים שֶׁצָּרִיךְ הָאָדָם לִזָּהֵר, כְּדֵי לְהִנָּצֵל מִכָּל רָע, רַחֲמָנָא לִצְּלָן.

יג. וְאָז טוֹב לְאָדָם שֶׁלֹּא לְהֵרָאוֹת כָּל כָּךְ בַּחוּץ תָּדִיר, כִּדְאִיתָא בַּזֹּהַר פָּרָשַׁת נֹחַ (דַּף סט עַמּוּד א): *[4]"כֵּיוָן שֶׁנִּתַּן רְשׁוּת לַמַּשְׁחִית, אֲזַי לְהַאי שְׁלוּחָא רְשׁוּת לִפְגֹּעַ בְּאִנְשֵׁי דִּמְהַלְּכִין תָּדִיר בָּרְחוֹבוֹת וּבַשְּׁוָקִים, חַס וְשָׁלוֹם". וְלָכֵן צָרִיךְ הָאָדָם לְהִתְפַּלֵּל עַל זֶה לְהִנָּצֵל מִכָּל רַע, כַּנִּזְכָּר לְעֵיל. וְצָרִיךְ הָאָדָם לִזָּהֵר שֶׁלֹּא לְהַזְכִּיר שְׁמוֹ בִּתְפִלָּתוֹ, דְּכֵיוָן דְּמַזְכִּיר שְׁמוֹ, אָז מַשְׁגִּיחִין לְעַיֵּן עָלָיו בְּמַעֲשָׂיו, וְכֵן יִמָּצְאוּ מְקַטְרְגִים דִּינַזְּקֵי לֵיהּ [פֵּרוּשׁ: שֶׁיַּזִּיקוּ לוֹ], חַס וְשָׁלוֹם.

כַּאֲשֶׁר מִתְפַּלֵּל לֹא יִתְפַּלֵּל רַק עֲבוּר עַצְמוֹ, אֶלָּא שֶׁיִּכְלֹל עַצְמוֹ בְּתוֹךְ כְּלַל יִשְׂרָאֵל

יד. וְהֵבִיא הַזֹּהַר רְאָיָה, שֶׁאָמַר אֱלִישָׁע הַנָּבִיא לַשּׁוּנַמִּית (מְלָכִים ב ד יג): *[5]"הֲיֵשׁ לָךְ לְדַבֶּר אֶל הַמֶּלֶךְ" – דָּא הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, דְּהַהוּא יוֹמָא רֹאשׁ הַשָּׁנָה הֲוֵי, דִּכְדֵין אִקְּרֵי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא "מֶלֶךְ הַקָּדוֹשׁ" וּ"מֶלֶךְ הַמִּשְׁפָּט", "וַתֹּאמֶר בְּתוֹךְ עַמִּי אָנֹכִי יוֹשָׁבֶת" – לָא בְּעֵינָא דְּיִדְּכְּרוּן שְׁמִי שֶׁיַּשְׁגִּיחוּן בִּי, אֶלָּא "בְּתוֹךְ עַמִּי אָנֹכִי יוֹשָׁבֶת". תָּא חֲזִי, בְּשַׁעְתָּא דְּרֻגְזָא הֲוֵי בְּעָלְמָא, לָא אִדְכַּר שֵׁם נֹחַ, כֵּיוָן דְּדִינָא אִתְעֲבַר, כְּתִיב (בְּרֵאשִׁית ח א): "וַיִּזְכֹּר אֱלֹהִים אֶת נֹחַ" הַשְׁתָּא אִדְכַּר שֵׁם נֹחַ.

אִם הָאָדָם מַבִּיט אֶל הַסּוֹף, בְּוַדַּאי יַצְלִיחַ בַּתּוֹרָה וּבְמַעֲשִׂים טוֹבִים וְיָבוֹא לְחַיֵּי עוֹלָם הַבָּא

טו. וְכָל זֶה לְהוֹדִיעַ כִּי הָאָדָם נִדּוֹן בְּמִשְׁקָל, וּלְכָל מַעֲשֶׂה טוֹב יֵשׁ מֵלִיץ טוֹב, וּלְכָל עִנְיָן רַע יֵשׁ מְקַטְרֵג. אַשְׁרֵי מִי שֶׁאוֹהֵב אֶת נִשְׁמָתוֹ יוֹתֵר מִגּוּפוֹ, וְעוֹשֶׂה עוֹלָם הַזֶּה טָפֵל, וְעוֹלָם הַבָּא עִקָּר, וּבְכָל יוֹם וָיוֹם צוֹפֶה וּמַבִּיט אֶל הַסּוֹף, שֶׁסּוֹף אָדָם לָמוּת, וְאָז בְּוַדַּאי יַצְלִיחַ בְּתוֹרָתוֹ וּבְמַעֲשִׂים הַטּוֹבִים, שֶׁיָּבוֹא לְחַיֵּי עוֹלָם הַבָּא.

 


פרק ה'

האם יש נבואה בילדים?

שאלה: האם ילדים קטנים ידעו סודות התורה מה שגדולים לא ידעו?

תשובה: רבי שמעון בן יוחאי ע"ה פוסק בזוהר הקדוש, שילדים ידעו נסתרות, וכך פוסר הקב הישר פרק ע"א. מי שלא מאמין בזה אינו קם לתחיית המתים, מפני שהוא אפיקורס ואינו מאמין, בכמה מי"ג עיקרים אלו: ו – אֲנִי מַאֲמִין בֶּאֱמוּנָה שְׁלֵמָה. שֶׁכָּל דִּבְרֵי נְבִיאִים אֱמֶת. ז – אֲנִי מַאֲמִין בֶּאֱמוּנָה שְׁלֵמָה. שֶׁנְּבוּאַת מֹשֶׁה רַבֵּנוּ עָלָיו הַשָּׁלוֹם הָיְתָה אֲמִתִּית. וְשֶׁהוּא הָיָה אָב לַנְּבִיאִים. לַקּוֹדְמִים לְפָנָיו וְלַבָּאִים אַחֲרָיו. ח – אֲנִי מַאֲמִין בֶּאֱמוּנָה שְׁלֵמָה. שֶׁכָּל הַתּוֹרָה הַמְּצוּיָה עַתָּה בְיָדֵינוּ הִיא הַנְּתוּנָה לְמֹשֶׁה רַבֵּנוּ עָלָיו הַשָּׁלוֹם. ט – אֲנִי מַאֲמִין בֶּאֱמוּנָה שְׁלֵמָה. שֶׁזֹּאת הַתּוֹרָה לֹא תְהֵא מֻחְלֶפֶת וְלֹא תְהֵא תוֹרָה אַחֶרֶת מֵאֵת הַבּוֹרֵא יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ.

כל אחד יפרסם המאמרים מקדושי עליון שמחויבים ללמוד זוהר לזקנים עם נערים וקרוב לימות המשיח אפילו נערים קטנים ידעו נסתרות כמבואר בזוה"ק, ועוד, והנה אעתיק כמה מאמרים שלקטתי בענין זה[6].

בְּסֵפֶר הַקָּדוֹשׁ קַב הַיָּשָׁר פֶּרֶק ע"א

וְדַע, אַף שֶׁעַכְשָׁו בַּזְמַן הַזֶּה אֵין לָנוּ בַּדּוֹר כְּמוֹ רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַאי שֶׁיּוּכַל לְבַטֵּל הַגְּזֵרוֹת רָעוֹת, מִכָּל מָקוֹם חַסְדֵּי ה' לֹא תָמְנוּ עַל כָּל דּוֹר וָדוֹר, וּמִיָּד שֶׁנִּגְזְרָה אֵיזֶה גְּזֵרָה לְמַעְלָה, רַחֲמָנָא לִצְּלָן, מִיָּד שְׁלוּחֵי מַעְלָה מַכְרִיזִים וּמַשְׁמִיעִים הַקּוֹל וְהַכְּרוּז עַל יְדֵי תִּינוֹק וְתִינֹקֶת, וְהֵן מִתְנַבְּאִין וְאֵינָם יוֹדְעִים מַה מִּתְנַבְּאִים. גַּם הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מְעוֹרֵר לֵב הַכְּשֵׁרִים וִירֵאִים, שֶׁיִּתְפַּלְּלוּ עַל דּוֹרָם, וְהִתְעוֹרְרוּת בָּא מֵעַצְמוּתָן, וּבָעֵת אֲשֶׁר אֵיזֶה רָעוֹת מִתְעוֹרְרוֹת, אָז מַלְאֲכֵי דִּינִים מְשׁוֹטְטִים וּמַכְרִיזִים, וְחִצֵּי דִּינִים נִשְׁלָחִים וּמְבִיאִים אֵיזֶה חֻלְשָׁה לָעוֹלָם אוֹ שְׁאָר עִנְיָנִים רָעִים בַּר מִנָּן

פרק ו. המשך הספרים "כי לא ידח ממנו נידח" דברי הנער בן 15 שעבר מוות קליני ומה שראה בעולם העליון

אנחנו מעתיקים דברי הנער בן 15 עם המוות קליני מה שדביר עם הרב רמי לוי שליט"א

תמלול הסרט של הנער בן 15 על מלחמת גוג ומגוג

ב"ה

  1. נתן: כן. מה שקרה לי זה ככה. קודם כל הייתי מאד מאד חולה באותו יום..
  2. וגם יום לפני זה, גם היה לי סחרחורת והכל. מה שקרה, זה פשוט התעלפתי יום לפני.
  3. עכשיו, ביום שני בצהרים אני לא הרגשתי טוב, וממש כולי רעדתי והכל. פשוט הלכתי לנוח, עליתי למיטה, וכיסיתי עצמי בשמיכה כי היה לי ממש קר. לא יודע איך להסביר את זה , כולי רעדתי, וכאב לי מאד. פשוט הרגשתי כאילו פתאום אני יוצא מהגוף שלי, ואז אני רואה את עצמי על המיטה. ואני פשוט שתי מטר מעל המיטה שלי. ואני לא מבין, כאילו אם אני זה מי שאני פה, או מי שעל המיטה כאילו. ואני לא מצליח את זה.
  4. ואז מה שקרה, אני מתחיל לרחף כאילו, יענו אני עולה באויר בלי מעלית כאילו, ואני עולה למעלה ויוצא מהחדר, ואני עולה עוד ועוד ועוד. ואז אני ממשיך ואני רואה את כדור הארץ מבחוץ.
  5. ואני ממשיך ולעלות. ואז מה שקרה זה, אני לא יודע איך להסביר את זה. פתאום משום מקום, אני נכנס לתוך סוג של מנהרה כזאת, מאד גדולה ענקית. ואני רואה בקצה אור קטן קטן.
  6. ואז כאילו במנהרה אני לא יודע איך להסביר את זה, יש כאלו עיגולים עיגולים ככה. ואז בפנים אתה רואה מלא מלא נשמות, ואז פתאום אני מתחיל ללכת, והאור נהיה יותר ויותר ויותר גדול, ובסוף אתה מגיע לאור הזה.
  7. והאור הזה – אני לא יודע איך להסביר את זה, אור כאילו טוב, שאתה מרגיש, בטחון אהבה, אי אפשר להסביר את הדבר הזה.
  8. הרב רמי לוי: יש דוגמה בעולם הזה לאור? אתה יכול להשוות את האור הזה למשהו שיש פה בעולם הזה?
  9. נתן: אי אפשר! אי אפשר להסביר את זה. זה לא יודע.
  10. האור פשוט דיבר איתי, כאילו, לא אמר את זה במילים, כאילו טלפתיה. אתה מבין שהוא מדבר איתך, ושואל אותך שאלות. הוא שאל אותי אם אני רוצה למות. הבנתי שאם אני חוצה את הקו הזה של האור, אז אני לא יכול לחזור. עניתי לו, שאני לא יודע, אין לי מושג מה לעשות, אני לא יודע, לא יודע.
  11. ואז מה שקרה, אני פשוט הלכתי משם. פתאום אני מגיע לתוך עולם, אולם ענק, ענק, ענק, עצום, עצום, עצום, עצום. ואני רואה שם מלא אנשים. כל האנשים הו לבושים יפה. היו ממש לבושים יפה מאד ואני הייתי לבוש בגדים קרועים. עם דם והייתי ממש בבושה.
  12. וכל האנשים כאילו באו בשבילי ושמח ומחאו לי כפיים והכל וזה.
  13. ואני כאילו כך נכנס לתוך אולם. וראיתי גם את הרב עובדיה יוסף, והוא לחץ לי את היד, ראיתי אותו שמה. וראיתי עוד הרבה אנשים שאני מכיר שמתו ועוד הרבה הרבה אנשים, גם שלא הכרתי.
  14. פשט היית בתוך האלם הגדול הזה, ומה שקרה לי זה פשוט נכנסתי פנימה, היה כזאת במה גבוהה מאד. ועל הבמה היה כזה שלוש אורות. היה אור אחד ממש ממש גבוה, שזה היה אמצעי. ומצד ימין היה אור קטן, גם מצד שמאל גם היה אור קטן.
  15. הרב רמי לוי: מה זה האורות האלה?
  16. נתן:זה כאילו מי שמעיד עליך. כאילו. האור הימני אומר לך את הדברים הרעים שעשית והאור השמאלי אומר לך את הדברים הטובים שעשית.
  17. הרב רמי לוי: ויש שם בית דין.
  18. נתן: כן.
  19. הרב רמי לוי: ואתה יודע מי יושב בבית דין? בבית דין יש דיינים.
  20. נתן: כן. היה את הרב עובדיה יוסף שהוא היה ראש הבית דין.
  21. הרב רמי לוי: אב בית דין?
  22. נתן: כן. אב בית דין.
  23. הרב רמי לוי: ומי היה איתו? עוד איזה רב היה איתו?
  24. נתן: הרב אליישיב אני חושב.
  25. הרב רמי לוי: הרב אליישיב היה איתו?
  26. נתן: כן כן.
  27. הרב רמי לוי:: ומי השלישי?
 • נתן: אני לא זוכר. זה אני לא זוכר באמת שאני מנסה להזכר, אני לא זוכר.
 • הרב רמי לוי: ויש את יצר הטוב ויש יצר הרע.
  1. נתן: כן יש שתי אורות קטנים. צד ימין יש לך את יצר הרע. וצד שמאל יש לך היצר הטוב. זה כאילו, אתה לא רואה משהו. אתה רואה סוג של אור כזה. אתה יודע מה זה. אתה יודע מה זה הדבר הזה.
  2. הרב רמי לוי: אתה יודע לבד בלי שיסבירו לך.
  3. נתן:כן, אני יודע מה זה הדבר הזה.
  4. ואז כאילו פתאום נהיה שקט. כל הרעש הזה שהיה באולם הזה. כל המאות אנשים וזה, פתאום נהיה שקט גמור.
  5. ואז כאילו האור הרע הזה מתחיל להגיד כל דבר ודבר שעשיתי בחיים שלי. כאילו, ממש כל דבר, כל דבר. נגיד, שמעו.
  6. הדבר הכי קטן שאתם עושים בחיים שלכם – הכל מראים לכם שמה. הכל, הכל, הכל.
  7. פשוט דיבר איתי על הכל ,כל דבר. כל שניה שהיתה לי בחיים שלי – הוא דיבר איתי."למה פה ככה? ולמה עשית ככה? ולמה ככה?"
  8. הרב רמי לוי: העבירות?
  9. נתן: כן. הכל.
  10. הרב רמי לוי: וכשאומרים את זה מה מרגישים?
  11. נתן: מרגישים מבוכה. זה כאילו בושה ענקית. אי אפשר להסביר. משהו ענק. בושה בושה, משהו מביך מאד. כי כל האנשים מסתכלים עליך. מראים לך את החיים שלך. משהו מביך מאד.
  12. והוא אומר לך את הדברים הרעים שעשית למה זה? ולמה זה?
  13. הרב רמי לוי: עד איפה מראים?
  14. נתן: עד הפרק שכאילו יצאת מהגוף שלך.
  15. הרב רמי לוי: כל דבר
  16. נתן: כל דבר.
  17. רמי לוי: בחיים?
  18. נתן: כל שניה.
  19. הרב רמי לוי: כל פעולה?
  20. נתן כל פעולה.
  21. הרב רמי לוי: גם נטילת ידים? הכל?
  22. נתן: לא רק מצוות או עבירות כל שניה ושניה שעברה בחיים שלך מראים לך…
  23. הרב רמי לוי: מה עשית עם זה?
 • נתן: כן. ואז הוא אומר את הדברים הרעים שעשיתי והכל. ואז הוא גמר לדבר.
  1. ואז הגיע הקול הטוב ואז הוא אמר את הדברים הטובים שעשיתי, כאילו. אתם לא מבינים איזה שכר אתם מקבלים על הדבר הכי קטן שאתם עושים באמת.
  2. ההרגשה הזאת של המבוכה והכל.מהרגע שהוא אמר משהו ממש קטן שעשיתי מצווה קטנה – זה כאילו….. הדבר הכי קטן שאתם עושים – נחשב שם ענק, ענק. ושאמר את המצווה הקטנה שעשיתי – הרגשתי – וואי , איזה כיף, איזה כיף שלבשתי ציצית באותו יום. איזה כיף שעשיתי ככה.. איזה כיף, איזה כיף. הדבר הכי קטן שם למעלה – פשוט הופך עולמות שלמים. אני לא יודע איך להסביר את זה.
  3. הרב רמי לוי: איך אתה יודע שיש שכר על זה?
  4. נתן: אתה רואה, ברגע שיש שכר – אומרים לך "צדיק! צדיק! צדיק!" כל האנשים שמה צועקים לך "צדיק! צדיק!" ויש לך אור. גם האור הזה שראיתי אותו בהתחלה – ראיתי אותו שמה – ככל שהוא נהיה יותר ויותר גדול – אז אתה מבין שהשכר שלך יותר גדול. ככל שהוא נהיה יותר חזק.
  5. הרב רמי לוי: ובעבירות איך זה?
  6. נתן: אתה קודם כל, יש אנשים כאלה , שנקראים מלאכי חבלה, שראיתי שמה, הם נמוכים כאלה, יש להם זקנים, בתוך העיניים שלהם פשוט יש אש. והם גם מראים לך את העבירות שעשית והכל.
  7. פשוט כל פעם שעשית עבירה – אז מראים לך אש! וכולם צועקים עליך: "רשע! רשע! רשע!" כמו שאתה עושה משהו טוב אומרים לך: "צדיק! צדיק!" אז ככה אומרים לך:"רשע! רשע!".
  8. הכל. פשוט מבוכה. זה גם טוב וגם רע. לא יודע איך להסביר את זה.
  9. ———————————————————————————————————————
  10. ואז כאילו מה שקרה, לקחו אותי שני אנשים עם כנפים כאלה, החזיקו אותי בשתי הידיים, לא היה לי ממש ידיים.
  11. ראיתי הכל. ראיתי מה שמקדימה ומאחורה.
  12. הרב רמי לוי: היית יכול לראות מקדימה ומאחורה?
  13. נתן: גם בצדדים. הכל
  14. הרב רמי לוי: באותו רגע אתה יכול להסתכל כל מה שמסביבך.
  15. נתן: ידעתי מה שקורה באותו רגע עם הגוף שלי. ידעתי מה שקורה בעולם. ידעתי כל מה שקורה בעולם. הכל ידעתי. אבל זה לא היה מעניין אותי. זה לא אכפת לי.
  16. הרב רמי לוי: אפשר לדעת אבל זה לא מעניין
  17. נתן: זה לא מעניין. כן.
  18. ואז כאילו מה שקרה, שני האנשים האלה לקחו אותי ,פשוט, לא יודע איך להסביר את זה. פשוט הורידו אותי לאולם למטה. כאילו הייתי בתוך איזה סוג של אולם כזה – הורידו אותי לתוך אולם למטה.
  19. עכשיו באולם הזה שהייתי.,זה המקום שנקרא גן עדן תחתון. הביאו אותי לשמה. ואז פתאום כאילו מראים לי כזה שער, ופתחו לי את השער שני האנשים האלה.    ראיתי אנשים לומדים תורה. ראיתי את האור הזה. אה! זה משהו ענק, ענק. יפה! יפה! האור הזה. שראיתי אותו בהתחלה זה עוד כלום לעומת האור הזה. שום דבר! וזה משהו טוב. וזה נקרא גן עדן תחתון. אז תחשבו מה זה יש דרגות יותר גבוהות.
  20. הרב רמי לוי: אתה יכול לתאר מה זה?
 • נתן:אי אפשר לתאר מה זה. זה משהו טוב. משהו יפה. הרגשה שאתה רוצה רק להשאר שם ללמוד איתם תורה. ולהשאר במקום הזה. ולא לצאת משמה.
  1. הרב רמי לוי: מה רואים? מה שומעים? מה מריחים?
  2. נתן:מריחים ריח טוב. פשוט ריח טוב כזה. כמו שיש ריח טוב פה. אבל אי אפשר להסביר פה בעולם הזה מה זה הריח הטוב. שאתה מריח שם. ואתה רואה. את האור ואתה פשוט רוצה להשאר שם לתמיד, תמיד. אין לך דברים כמו פה, יענו, חומריים וכל דברים האלה. הכל רוחני. זה משהו טוב משהו יפה. כל הרגשה זו הרגשה טובה מבפנים.
  3. הרב רמי לוי: ואתה מבין שזה רק כניסה לגן עדן?
  4. נתן: הרגשתי שזה גם רק הכניסה, כן. היה את הבפנים, והיה דרגות יותר גבוהות. זו הדרגה הכי נמוכה, זה נקרא גן עדן תחתון.
  5. הרב רמי לוי: עכשיו יש גם את הצד השני הראו לך.
  6. נתן: יש גם את הצד השני. עכשיו מתי ש…
  7. הרב רמי לוי: זה כנגד זה ברא ה'.
  8. נתן: ואז לקחו אותי, שתי האנשים שאמרתי לכם. נכון אמרתי לכם, שיש מה שנקרא מלאכי חבלה.
  9. שיש להם את הזקנים האלה. אני אסביר לכם בקצרה איך הם נראים. קודם כל הם לבושים ככה בשחור. יש להם זקנים ארוכים, ארוכים ארוכים. יש להם בתוך העינים אש. כאילו האנשים האלה עם הכנפים, רצו להכניס אותי למקום הזה, לגן עדן התחתון הזה.
  10. ואז כאילו פתאום שני האנשים, המלאכי חבלה, אמרו:"לא! לא כל כך מהר! אתה לא, לא, כמו ש…. כמו שהגעת לפה אנחנו רוצים להראות לך גם מקום אחר".
  11. עכשיו שני האנשים האלה. פשוט לקחו אותי ,המלאכי חבלה, לקחו אותי. ואז הביאו אותי למקום של משקל, כאלה מאזנים גדולות, מראים את העבירות שלי, ואת המצוות שלי, כאילו, כל דבר ודבר.
  12. כמו שאמרתי לכם. המצוות הכי קטנות שמה – אתה הופך עולמות שלמים! ממש! אתה מקבל שכר ענק! ברכה שאתה מברך – זה משהו עצום, עצום, עצום, משהו באמת ענק.
  13. וגם עבירה – הדבר הכי קטן זה גם משהו גדול מאד! מאד! מאד! מאד! מאד! מאד!
  14. הרב רמי לוי: לא כדאי.
  15. נתן: לא כדאי בכלל לעשות עבירות.
  16. הרב רמי לוי: קטנות.
  17. נתן: כן! קטנות. הכי קטנות שיש זה ממש לא טוב.
  18. ואז ,כאילו, שמו את המצוות שלי על המשקל, ככה. כאילו זה ענק! פה את המצוות, פה את העבירות. אתה ממש רואה את זה. פה את המצות, פה את העבירות. ואז מראים לך מה יותר.
  19. בהתחלה זה היה נראה שיש יותר עבירות אבל בסוף היה יותר מצוות, ראיתי. ממש שמחתי.
  20. הרב רמי לוי: יש לך מזל, אתה פחות מגיל עשרים.
  21. נתן: כן. ואז כאילו, אמרו לי גם אחרי זה גם שאם אתה למעלה יותר משלוש שעות – אתה לא יכול לחזור למטה. ואני הרגשתי שהייתי למעלה שנים! אבל אמרו לי שאני אפילו לא כמה דקות שמה. ובעצם זה נכון. אחרי שחזרתי למטה – זה היה רק רבע שעה הדבר הזה. ואמרו לי שם למעלה שאחרי שלוש שעות אתה כבר לא יכול לחזור למטה.
  22. הרב רמי לוי: תספר לנו קצת על הגיהנום.
  23. נתן: הגיהנום? אוקיי.
  24. רב רמי לוי: לא הרבה, קצת
  25. נתן: בסדר.
  26. עכשיו, בהתחלה, מה שאמרתי לכם בהתחלה, עליתי עליתי עליתי, אז כל הזמן שהייתי שם בעולם הזה – ראיתי עוד אלפי דברים שאני לא יכול להסביר לכם, ראיתי מיליוני דברים, אני לא יכול להסביר, אבל, מלא!..
  27. עכשיו גם. שמעתי, שהייתי שם למעלה. משהו מפחיד מאד, מאד, מאד. ראיתי… כאילו, גם שמעתי וגם ראיתי. כשעליתי למעלה. אז ראיתי, פשוט, שמעתי צרחות! צרחות איומות, פשוט, אתם לא יכולים לתאר. אתם לא יכולים. והעבירות שאתם עושים העבירות האלה – זה מגיע לשמה, ותם תלכו לשמה ואתם תעשו עבירות – לא כדאי לכם. תאמינו לי. אתם לא מתארים. אתם לא יכולים לתאר מה ראיתי שמה, איזה דברים. אני שמעתי אנשים צועקים "וואה!, וואה!" ככה, צועקים מלמטה. צרחות אדירות!
  28. ומה שאתה, כאילו, חושב, כאילו מה שהרגשת, באותו רגע בגיהנום. יש כמה מקומות. הבנתי. הבנתי שיש כמה מקומות. והבנתי גם מה מרגישים בכל מקום. בכל מקום ומקום – זו הרגשה יותר ויותר גרועה. עכשיו אתה מרגיש, מרגיש מה ההרגשה בכל מקום ומקום. וזה משהו מפחיד! כי כל מקום שם זה מקום… משהו מפחיד מאד. ותה מרגיש את המקום הזה. ואתה יודע איך מרגישים שמה.
  29. הרב רמי לוי: אתה יודע איך קוראים למקומות האלה?
  30. נתן: כן. אני זוכר חלק.
  31. הרב רמי לוי: אתה זוכר משם?
  32. נתן: כן אני זוכר משמה. כן. איך קראו…
  33. הרב רמי לוי: אתה יכול להגיד לנו שמות?
  34. נתן: אני זוכר מקום אחד שנקרא צלמוות. זה היה מקום לא טוב בכלל. אני זוכר מקום אחד שהיה נקרא בור. פשוט ראיתי כתות, כתות, כתות כאלה. מהכתות פשוט יצא אש! יצא פשוט אש! לא יודע איך להסביר את זה! משהו מפחיד! ואווי, לא יודע איך להסביר את זה במילים. באמת שאני לא יודע.
  35. הרב רמי לוי: מפחיד!
  36. נתן: מפחיד מאד. כן.
  37. הרב רמי לוי: וכל השמות האלה אתה יודע מזה שהיית שם.
  38. נתן: אני יודע מזה שהייתי שמה.
  39. הרב רמי לוי: ואתה יודע לבד.
  40. נתן: ואני יודע לבד. ואני גם ידעתי איזה אנשים יש שמה. ואני גם ידעתי כמה זמן הם שמה. ואני ידעתי מה ההרגשה של המקומות האלה. ידעתי איך זה מרגיש להיות שמה. ידעתי את ההרגשה. זה לא נעים בכלל בכלל.
  41. הרב רמי לוי: מה עוד היה שם.
  42. נתן: מה עוד ראיתי?
  43. ראיתי מקום, כאילו ראיתי את היקום. וראיתי מלא מלא נשמות מסתובבות ביקום. מלא!
  44. אחד מהקהל: מה זה נשמה שראית, מה זה נשמה? ראית נשמה. מה זה?
  45. נתן: אני לא יודע איך להסביר את זה. נשמה זה כמו סוג של רוח כזה. אין לך גוף, אין לך ידיים, רגלים. אתה מסתכל על מישהו – אין לו עיניים ופה וכל זה. יש לו קול – אתה יודע מי הבן אדם הזה. אתה יכול לדבר איתו. אתה לא רואה גוף, בן אדם, פנים. אתה לא רואה את זה. אבל אתה יודע מי זה הבן אדם הזה. אתה יכול לדבר איתו. אתה יכול לשמוע את הקול שלו. ואתה יודע עליו הכל.
  46. אחד מהקהל: שאלת למה הגעת לשם?
  47. נתן: מה?
  48. אחד מהקהל: שאלת למה הגעת לשם?
  49. נתן: כן. אמרו לי ש… קודם כל. כל דבר הכי קטן שאתה מקבל בחיים. המכה הכי קטנה, הפציעה הכי קטנה – זה הכל משמים, הכל משמים אמרו לי שגם זה, בגלל שהייתי צריך להגיע לשם הגעתי לשם. הייתי צריך להגיע לשם.
  50. הרב רמי לוי: אוקיי. בא נחזור לסיור הזה. בוא נקרא לזה סיור.
  51. אחרי שהראו לך שיש גן עדן, והראו לך שיש גיהינום. יש שכר עצום על המצוות,
  52. נתן: שכר עצום על המצוות!
  53. ויש עונש כבד מאד על העבירות, גם על עבירות קטנות.
  54. נתן: גם על עבירות קטנות, כן.
  55. הרב רמי לוי: עכשיו מה? מחזירים אותך לאן?
  56. נתן: עכשיו, כאילו.
  57. הרב רמי לוי: בקיצור, מלמדים אותך משהו כמו – תבחר.
  58. נתן: כן, תבחר.
  59. הרב רמי לוי: ואתה בוחר.
  60. נתן: אתה בוחר, כן. ברור שאתה תבחר בין רע לטוב וטוב לרע. ויש לך מקרים שאתה לא יכול לבחור. יש מקרים שעשית עבירות…. גמרו לך את ה…
  61. הרב רמי לוי: אבל כל מי שפה בעולם הזה – הוא בעל בחירה.
  62. נתן: יש לו את הבחירה.
  63. הרב רמי לוי אם הוא עשה מצווה – יש לו שכר גדול מאד.
  64. נתן: כן.
  65. הרב רמי לוי: אם הוא עשה עבירה חלילה – אז יש לזה עונש גדול.
  66. וזה לפי בחירה של בן אדם.
  67. נתן: אבל כשאתה למעלה אתה לא יכול כבר לבחור
  68. הרב רמי לוי: אין בחירה.
  69. נתן: אין לך בחירה!
  70. הרב רמי לוי: במתים חופשי. כיון שאדם מת נעשה חופשי מן המצוות.
  71. נתן: מה שעשית, כבר עשית!, ואתה לא יכול לתקן שום דבר!
  72. ואז פשוט כאילו בוא אני אסביר לכם, מה אני אחרי זה ראיתי. שאלו אותי אם אני רוצה להישאר שם או לא. אמרו לי שאחרי שלוש שעות אני כבר לאי יכול להישאר שם.
  73. אחד מהקהל: לא שומעים.
  74. נתן: כן סליחה. שומעים עכשיו?
  75. אחד מהקהל: היתה לו חוויה נעימה.
  76. נתן: כן. גם נעימה וגם לא כל כך נעימה.
  77. הרב רמי לוי: הוא לא רוצה להיזכר בדברים הלא טובים.
  78. נתן: כן לא רוצה להיזכר.
  79. נתן: ואז…
  80. הרב רמי לוי: הוא החליט שם שהוא חוזר בתשובה. והוא יודע שאחרי מאה ועשרים שנה שהוא יחזור – הוא ילך לגן עדן.
 • נתן: כן.
  1. הרב רמי לוי: ספר, ספר על הצעקות שחטפת.
  2. נתן: על הצעקות שחטפתי?
  3. הרב רמי לוי: כן.
  4. נתן: איזה צעקות?
  5. הרב רמי לוי: על הציצית.
  6. נתן: אה! מה [איזה ציצית?]
  7. הרב רמי לוי: [על אבא שלך]?
  8. נתן: אמרו לי, כאילו שאני צריך לתקן, שיש דברים שאני צריך לתקן, כמו למשל אני צריך ללבוש ציצית. זה משהו כזה חתיכת בגד. ואז כאילו אמרו לי… אמרו לי שיש דברים שאני צריך לתקן למשל ללבוש ציצית זה דבר ממש חשוב. גם שהייתי שמה, הבנתי כמה זה חשוב. הבנתי כמה שציצית זה משהו ענק, וזה באמת שכר ענק.
  9. אני אומר לכם: הברכה שאתם מברכים זה שכר ענק, עצום! אתם הופכים עולמות שלמים שמה. אז ציצית זה וואו!!! כאילו, ענק.
  10. ואחרי זה נכון אמרתי לכם. שאמרו לי שאני יכול להישאר שם עד שלוש שעות הכי הרבה.
  11. ואז בהתחלה – ברגע שראיתי את הגן עדן אמרתי שאני רוצה להשאר פה, אני רוצה להשאר פה. אבל אחרי זה הראו לי גם את הצד השני והכל. שאלו אותי אם אני רוצה להשאר. אמרתי אני מעדיף לחזור למטה. למה? כי הרגשתי שאני יכול… אם אני חוזר למטה, אז אני יכול לעשות עוד מצוות = עוד שכר, עוד הכל, כאילו. שכר יותר גבוה. ולעשות יותר מצוות. להגיע לדרגה יותר גבוהה, אפילו. למה שאני להשאר פה? ולא לעשות כלום. אז אמרתי שאני מעדיף לרדת למטה כאילו. והחזירו אותי למטה.
  12. אחד מהקהל: אמרו לך למה הגעת למעלה? יש לך זכות כל שהיא? מה?
  13. נתן: אמרו לי שיש לי זכות שאני למעלה. כן, אמרו לי את זה.
  14. אחד מהקהל: זכות של מי? של אבות?
  15. נתן: מה?
  16. אחד מהקהל: זכות אבות? של אבא? [סבא?]
  17. נתן: כן. זה מה שאמרו לי. אמרו לי שיש לי זכות. שהגעתי כאילו. ולא סתם שהגעתי. זה מה שאמרו לי.
  18. אחד מהקהל: לבשת ציצית?
  19. נתן: אה?
  20. אחד מהקהל: לבשת ציצית?
  21. נתן: לפני זה לא לבשתי כל כך.
  22. אחד מהקהל: ועכשיו?
  23. נתן: עכשיו אני לובש, כן.
  24. הרב רמי לוי: עכשיו יש לו ציציות, ישתבח שמו!!!
  25. הקהל מוחא כפיים.
  26. נתן: ואז כאילו.. שומעים?..
  27. ואז אחרי זה – כשהחלטתי שאני רוצה לרדת. ראיתי משהו עוד יותר מפחיד פי מיליון עוד יותר מכל הדברים שראיתי, הכל!
  28. מה שאני ראיתי, כשהחלטתי לרדת למטה – אמרו לי "אין בעיה אתה יורד".
  29. הרב רמי לוי: תגיד מה היה הסדר. אני לא הייתי שמה.
  30. נתן: ואז פשוט מה שאני ראיתי זה – בהתחלה לא הבנתי מי זה, לא הבנתי מה זה הדבר הזה. אני ראיתי בן אדם. בן אדם רגיל, ממש יש לו ידיים רגלים וראש והכל, אבל הוא בגובה ענק, ענק, ענק!!! כאילו לא נגמר, אתה מסתכל ככה [מפנה את הראש כלפי מעלה] אתה לא רואה את הסוף.
  31. הרב רמי לוי: איך הוא נראה?
  32. נתן: כולו עיניים, כולו עיניים. ומהעיניים שלו יוצא אש! זה משהו מפחיד, מפחיד! ואתה מרגיש כאילו שאתה לא יכול לברוח ממנו, ממנו אתה לא יכול לברוח לא משנה מה. אתה לא יכול, הוא איתך בכל מקום, לא עוזב אותך. כאילו ממש.
  33. הרב רמי לוי מי זה המלאך הזה?
  34. נתן: זה מלאך המוות. לפי מה שראיתי שם והבנתי שם.
  35. הרב רמי לוי: הבנת שזה מלאך המוות?
  36. נתן: הבנתי שזה מלאך המוות.
  37. הרב רמי לוי: הוא דיבר איתך?
  38. נתן: כן. הוא החזיק אותי, היה לו סוד של קלשון כזה בתוך היד. והוא החזיק אותי ככה.
  39. הרב רמי לוי: כמה שינים יש לזה?
  40. נתן: מה? הרבה.
  41. הרב רמי לוי: לא עיניים, שיניים.
  42. נתן: היה לזה שיניים.
  43. הרב רמי לוי: לקלשון?
  44. נתן: כן היה לו שלוש שיניים..
  45. רב רמי לוי: שלוש?
  46. נתן: כן שלוש. ואז מה שאני ראיתי, אחרי זה, בא אלי ככה, משהו מפחיד אני לא יכול לתאר מה זה הדבר הזה. מה זה הבן אדם הזה. זה היה ממש מפחיד מאד, ואז הוא כאילו הוא פשוט החזיק אותי ככה [בחזה] עם החרב שלו, עם הקלשון הזה, הוא החזיק אותי כאן בחזה. משהו פחד איום ונורא, הוא החזיק ואתי כאן בחזה. לפי מה שאמרתי לפני זה, זה משנה איפה מחזיקים אותך.
  47. הרב רמי לוי: ואותך איפה הוא החזיק?
  48. נתן: בחזה הוא החזיק אותי כאן.
  49. הרב רמי לוי: ומה הוא אמר לך?
  50. נתן: הוא אמר לי תעשה הרבה מצוות! למה? בסוף אתה תשלם. אם אתה לא תעשה – אז בסוף אתה תשלם. הוא אמר לי שמה שראיתי שמה זה עוד כלום. בקול מפחיד.
  51. הרב רמי לוי: איזה קול יש לו, קול נעים? מפחיד?
  52. נתן: לא, לא, לא נעים בכלל.
  53. הרב רמי לוי: איזה קול יש לו?
  54. נתן: חזק משהו כמו אווההההאאא!!!!!
  55. הקהל צוחק.
  56. נתן: זה רציני , זה לא צחוק. אבל זה מפחיד. אני אומר לכם את זה כאילו, כאילו סבבה כזה, זה ממש משהו מפחיד.
  57. הרב רמי לוי: הוא מנסה לעשות מזה..
  58. אחד מהקהל: עכשיו אתה יכול להגיד לי כמה זמן היית שם למעלה, כמה ימים? לילות?
  59. נתן: רבע שעה.
  60. אחד מהקהל: רבע שעה כל הסיפורים האלה?
  61. נתן: רבע שעה.
  62. הרב רמי לוי: כן רבותי, מה שאמרתי בהתחלה, זה קשה להבין את זה. אבל מה שאמרתי בהתחלה. מה שאנחנו יכולים לקנות בשנים של לימוד – שם בדקה יכולים לקלוט הכל. שים לב, שמה שהוא מדבר הוא אומר "אני מבין לבד" וכל מי ש… הוא לא הראשון שהיה שם וחזר. אני אישית מכיר עד הרבה הרבה כאלה – כולם מספרים את אותו הדבר. כמות אדירה של מידע, אינפרומציה, בשניה.
  63. זאת אומרת, האדם יכול להיות באותו מקום שהוא נמצא, ולדעת איפה אבא ואיפה אמא, מה קורה איתו!
  64. נתן: ידעתי הכל.
  65. הרב רמי לוי: כל מהלך חייו רץ לו מול העיניים,
  66. וזה פשוט עולם האמת. בעולם האמת הכל גלוי, אין דבר שהוא נסתר. הנשמה יכולה לקבל… אין מגבלה בלקבל. אנחנו פה בעולם הזה אנחנו מוגבלים בלקבל. אבל שם – אין מגבלה, הנשמה היא לא מוגבלת. אתה יכול בדקות לתפוס חומר ומידע, וכל מה שקורה שמה – בדקה שתים. רבע שעה זה המון זמן. במושגים של למעלה – רבע שעה זה המון המון זמן.
  67. אנחנו ידועים שגם האר"י הקדוש זיע"א מספרים שבסעודה שלישית הוא היה תופס תנומה של דקה שתיים. אתה שואל אותו: "רבינו איפה היית?" הוא אומר:"הייתי למעלה, שמעתי חידושים", "בא נשמע מהחידושים", אז הוא אומר: "אלא אם כן יש לך שבעים שנה להסביר את השתי הדקות האלה".
  68. נתן: כן ראיתי מלא, מלא דברים.
  69. הרב רמי לוי: זאת אומרת, ששמה אין איזה שהוא הסבר, אין שמה… יושבים בכיתה ובא מישהו ומלמד אותך, ועושה לך מבחן, לא הבנת, עושים לך מבחן חוזר. אין! זה פשוט… מגיעים לשמה ויודעים את האמת לבד במקום.
  70. אחד מהקהל: יש שמה זמן?
  71. הרב רמי לוי: אין זמן. זה מימד מעל הזמן. כשהוא אומר רבע שעה – זה במושגים שלנו. שם – זה עולם של נצח.
  72. אחד מהקהל: הוא אמר שזה משנה איפה תפסו אותו?
  73. נתן: מה?
  74. אחד מהקהל: אמרת שזה משנה איפה שתופסים איפה הוא תופס אותך? הוא תפס אותך מהחזה. אמרת שלא כולם תופסים אותם מהחזה, אז למה הוא תפס אותך מהחזה?
  75. נתן: זה לא טוב.
  76. אחד מהקהל: אה, מהחזה זה לא טוב?
  77. אחד מהקהל: בשורה האחרונה, היית רוצה לעבור עוד ביקור שם למעלה?
  78. נתן: תלוי באיזה מקומות.
  79. אחד מהקהל: אבל בחלק מהמקומות כן?
  80. הרב רמי לוי: אותו סיבוב היית מוכן לעשות עוד פעם, אותו דבר?
  81. נתן: אה…
  82. הרב רמי לוי: הוא רוצה רק את הדברים הטובים. בדברים הרעים הוא לא רוצה להיזכר.
  83. אחד מהקהל: אם ככה אתה לא ממליץ לאף אחד לעשות ביקור למעלה?
  84. נתן: לאף אחד. ממליץ, אבל רק את הדברים הטובים.
  85. הרב רמי לוי: הוא ממליץ לנו לעשות… ללמוד תורה, לקיים מצוות. השכר גדול. וככה האדם לא יסבול שם למעלה. ויקבל שכר גדול. והוא עוד פעם, הוא חוזר ומדגיש, שמה שהראו לו שם, שערי גן עדן – זה רק…
  86. נתן: ההתחלה.
  87. הרב רמי לוי: רק ההתחלה, והדרגה הכי הכי נמוכה.
  88. עכשיו, אתה אומר, שאתה בתור נשמה שמה, אתה מבין דברים לבד.
  89. נתן: מבין דברים לבד. אני יודע מה יקרה בעתיד.
  90. הרב רמי לוי: אין לך שאלות, הכל ברור לך ואתה יודע. אתה פשוט מגיע למקום, אתה כבר יודע מה זה ומי. אתה רואה נשמה, אתה יודע מי הוא היה בחיים, אתה רואה נשמה בגיהנום אתה יודע מה הוא עשה, איך הוא מרגיש, לא צריך לשאול, הכל יודעים לבד.
  91. נתן: אני יודע, גם מה יהיה בעתיד. אתה יודע מה יהיה בעתיד.
  92. הרב רמי לוי: עכשיו בוא נלך לשעה הזאת כשפתחו שערי גן עדן, מה אתה מבין? כשפתחו שערי גן עדן, הוא מסביר לנו שזה ה-Level הכי נמוך, הדרגה הכי הכי נמוכה. ואתה ראית שמה אנשים שיושבים ולומדים תורה. אתה יכול להגיד לנו מי האנשים האלה?
  93. נתן: אני ראיתי אנשים.
  94. הרב רמי לוי: לא שמות ואיפה הם גרו, אלא איזה סוג של אנשים.
  95. נתן: איזה סוג של אנשים הם היו? הם לא היו אברכים ודברים כאלה. הם היו פשוט שקבעו עיתים לתורה שלהם.
  96. הרב רמי לוי: קבעו עיתים לתורה?
  97. נתן: כן.
  98. הרב רמי לוי: ואתה מבין שיש יותר מזה.
  99. נתן: הבנתי שיש יותר הרבה יותר מזה!!!
  100. הרב רמי לוי: אז אברכים הם יותר.
  101. נתן: אברכים הם יותר.
  102. הרב רמי לוי: יש דרגות יותר גבוהות?
  103. נתן יותר גבוהות, כן.
  104. הרב רמי לוי: ומה הדרגה הכי גבוהה שאתה חושב שיש?
  105. נתן: כסא הכבוד.
  106. הרב רמי לוי: ומי מגיע לשם?
  107. נתן: מי שחזר בתשובה.
  108. הרב רמי לוי: מי שחזר בתשובה?
  109. נתן: כן. אבל לא מיראת עונש. [אלא] מיראת חטא מיראת שמים. כפי מה שהבנתי
  110. אחד מהקהל: זו הרמה הכי גבוהה?
  111. נתן: הכי הכי גבוהה. כל מה שאתה עולה דרגה – נכון האור הזה שאמרתי לכם [בהתחלה], האור שם הוא יותר גדול.
  112. הרב רמי לוי: מי שמלמד לאחרים?
  113. נתן:וואוי ווואי!!! ברכה אני אומר לכם, ברכה זה ענק! אז וואו!
  114. הרב רמי לוי: זה ברכה, מדרבנן, זה דבר ענק שם.
  115. נתן: עצום!
  116. הרב רמי לוי: השיעור תורה, זה עצום שבעצום, ואם אתה מלמד אחרים –
  117. נתן: וואהי!!!
 • הרב רמי לוי: טוב. יפה.
  1. עכשיו לפני שנאבד פה כיוון – אני רוצה לחזור… אנחנו רוצים לחזור לנקודה הזאת-היא, רוצה לחזור לנקודה הזאת-היא של אתה שמה, ואתה מבין לבד הכל.
  2. נתן: כן.
  3. רב רמי לוי: אז הראו לך שני דרכים שיש פה ויש שם. אבל פה הציבור שיושב הוא פחות או יותר יודע את זה. שיש ויש. רק אתה בא ומחזק לנו את מה שאנחנו קוראים מתוך הספרים ולומדים.
  4. מה שיותר מעניין אותנו – אני רוצה לשאול אותך שאלות על המשיח.
  5. היית יכול לדעת מי זה המשיח?
  6. נתן: לא הייתי יכול לדעת. הייתי יכול לדעת מה התכונות שלו. מה צריך להיות בשביל להיות המשיח.
  7. הרב רמי לוי: ואתה יכול להגיד לנו, אם הוא פה או שם?
  8. נתן: הוא פה. הוא חייב להיות פה. לא יכול להיות שהמשיח הוא מישהו שמת. לא יכול להיות.
  9. הרב רמי לוי: לא יכול להיות.
  10. נתן: זה חייב להיות מישהו שפה, שאנשים מכירים אותו, אבל, מתי שהוא יהיה המשיח – כולם יהיו מופתעים.
  11. הרב רמי לוי: זאת אומרת, כשהמשיח בעזרת השם יתגלה – אז תהיה הפתעה?
  12. נתן: הפתעה ענקית!
  13. הרב רמי לוי: ויאמרו "אה זה המשיח".
  14. נתן: כאילו, ווואו!!! זה המשיח?
  15. הרב רמי לוי: טוב, עכשיו אני רוצה לחזור לדבר אחר, אתה אומר שהיית יכול לדעת מה הולך להיות בעולם, כשהיית שמה, מה הבנת שהולך להיות?
  16. נתן: הבנתי… לפי מה שהבנתי שמה. בוודאות אני יודע את זה. כשהיית למעלה הבנתי מה הולך להיות בעולם. ולפי מה שהבנתי, מה שאמרתי לכם על המשיח והכל. הבנתי גם שהגאולה וההתגלות של המשיח – זה ממש קרוב. כאילו זה עומד לקרות בזמנים הקרובים מאד. זה אוטוטו, כאילו אוטוטו. מגיע הגאולה ממש.
  17. הרב רמי לוי: עכשיו תגיד לי, כשאתה שמה, אין מושג של זמן, איך אתה יכול להעריך מושגים של זמן? איך אתה יכול שמה להעריך מושגים של זמן? מה זה אוטוטו? זה עשרים שנה? שנתיים? חודש?
  18. נתן: אוטוטו זה ממש, כאילו, בחודשים הקרובים.
  19. הרב רמי לוי: בחודשים הקרובים. אוקיי. ועכשיו את גם יודע מה הולך להיות?
  20. נתן: כן. אני יודע מה הולך להיות
  21. הרב רמי לוי: ואתה יודע את זה משם.
  22. נתן: משם, כן. רק משם, הכל- אני יודע רק משם.
  23. הרב רמי לוי: ומה אנחנו נמצאים עכשיו?
  24. נתן: ומה אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה. לא טובה בכלל. בוא נגיד שהגאולה ממש קרובה לפה.
  25. הרב רמי לוי: ומה יקרה בגאולה הזאת?
  26. נתן: הולך לקרות דברים ממש רעים. תלוי למי, לפי מה שהבנתי.
  27. אחד מהקהל: זה בטוח יקרה הגאולה בחודשים הקרובים?
  28. נתן: בטוח יקרה בחודשים הקרובים.
  29. אחד מהקהל: אין איזה צד, שאולי לא?
  30. נתן: יש צד, אם כולנו נחזור בתשובה, זה לא יקרה.
  31. אחד מהקהל: זה לא יקרה?
  32. הרב רמי לוי: לא יקרה הדברים הרעים שבגאולה.
  33. נתן: הדברים הרעים.
  34. רב רמי לוי: אבל הגאולה תבוא.
  35. נתן: אבל הגאולה תבוא!
  36. אחד מהקהל: בכל מקרה.
  37. נתן: בכל מקרה.
  38. אחד מהקהל: גם אם יעשו עבירות, גם אם יעשו מצוות.
  39. נתן: כן.
  40. אבל אם יעשו עבירות זה יבוא בדרך פחות נעימה.
  41. הרב רמי לוי: אם יעשו עבירות זה יבוא בדרך יותר קשה.
  42. נתן: יותר קשה ופחות נעימה.
  43. ואם כולם חוזרים בתשובה אז זה יבוא בקלות.
  44. נתן: בקלות.
  45. הרב רמי לוי: אבל זה בא.
  46. נתן: זה בא בטוח לא משנה מה.
  47. הרב רמי לוי: עכשיו, לפי מה שאתה יודע שם, מה שראית שם – איך זה הולך להיות?
  48. נתן: זה הולך… לפי מה שהבנתי, כרגע המצב שלנו, עכשיו זה בכלל לא טוב. כאילו בלא טוב.
  49. הרב רמי לוי: מה הולך להיות?
  50. הולך להיות משהו שנקרא מלחמה מאד גדולה. וכולם – כל העולם הזה- יהיה מעורב במלחמה הזאת-היא. לפי מה שהבנתי. כל העולם הזה פשוט יהיה מעורב במלחמה הזאת-היא. כולם! כל הגויים, כל הערבים, כולם יבואו נגד עם ישראל וילחמו במלחמה הזאת-היא.
  51. הרב רמי לוי: ואיך זה יתחיל?
  52. נתן: זה יתחיל, מי שיתחיל את המלחמה זה יהיה מישהו שנקרא גוג.
  53. כפי מה שהבנתי למעלה. רק למעלה. אני הבנתי.
  54. הרב רמי לוי: קוראים לו גוג. ואתה יודע מי זה?
  55. נתן: ואני בוודאות מי זה.
  56. הרב רמי לוי: מי זה?
  57. נתן: אובמה. הנשיא אובמה
  58. הרב רמי לוי: הוא יתחיל בגוג ומגוג.
  59. נתן: הוא יהיה זה שיתחיל את המלחמה הזאת-היא והוא יביא את כל הצבא שלו, הוא יתחיל פה את המלחמה.
  60. הרב רמי לוי: והוא ילחם נגדנו?
  61. נתן: הוא ילחם נגדנו.
  62.  נתן: בהתחלה, כל אחד פשוט ירצה את עם ישראל. את ירושלים את ישראל, כולם ירצו אותה
  63. הרב רמי לוי: את ירושלים.
  64. נתן: את ירושלים, כן. כולם ירצו אותה, כל העולם! לא יתייחסו אלינו, פשוט ירצו. כולם ילחמו אחד עם השני כי ירצו אותנו.
  65. אחד מהקהל: כמה זמן יקח?
  66. נתן: מה? לא הרבה בכלל.
  67. אחד מהקהל: כמה זמן יקח?
  68. נתן: הזה. כל הדבר הזה. כל הדברים הרעים יקחו שבועיים.
  69. הרב רמי לוי: כל הדברים הרעים יקחו שבועיים. מה יקרה בשבועיים האלה? מה זה דבר רע?
  70. נתן: בשבועיים האלה – מה זה דבר רע? זה ימותו יותר מכמה מיליון אנשים, ימותו שם בקטע ה…
  71. הדבר היחיד שמציל לפי מה שאני הבנתי. זה רק מי שחוזר בתשובה, כאילו לומד תורה ועושה גמילות חסדים. זה מה שמציל מהדבר הזה.
  72. הרב רמי לוי: מה שהגמרא אומרת (סנהדרין) ששאלו את רבי אליעזר הגדול "מה יעשה אדם וינצל מחבלו של משיח?" ענה רבי אליעזר הגדול: "יעסוק בתורה ובגמילות חסדים". זה מה זה שיציל אותו.
  73.  הרב רמי לוי: עכשיו תגיד לי, איזה מלחמה זה? מלחמה רוחנית? מלחמה של חיילים בחיילים? מה זה?
  74. נתן: חֵלֶק חֵלֶק. בהתחלה זה יהיה מלחמה של חיילים, פשוט כל העולם יבוא… פשוט, בהתחלה כל הגויים ילחמו אחד עם השני, וירצו את ישראל. בסופו של דבר, מה שיקרה זה ככה: כולם יתאחדו וילחמו נגדנו נגד עם ישראל. ומעם ישראל ימותו הרבה מאד אנשים, כמה מיליונים של אנשים ימותו, מלא אנשים ימותו.
  75. הרב רמי לוי: אלה שלא שמרו תורה ומצוות?
  76. נתן: אלה ימותו.
  77. הרב רמי לוי: ואלה ששמרו תורה ומצוות?
  78. נתן: אלה ששמרו תורה ומצוות – תלוי. תלוי אם עשו תורה וגמילות חסדים. יש כאלה שהם דתיים, אבל לא היה כזה אכפת להם, "חפיפניקים" כאלה. אבל מי שבאמת מקפיד – לומד תורה וגמילות חסדים, אז הוא ינצל.
  79. הרב רמי לוי: איך הוא ינצל?
 • נתן: מה? הוא ינצל.
  1. נתן: מה שיקרה זה דבר כזה, לפי מה שאני גם ראיתי למעלה…
  2. הרב רמי לוי: מה זה ראית? אתה רואה את זה בסרט קדימה?
  3. נתן: כן אני רואה את זה בסרט קדימה. אני רואה את זה בסרט קדימה. זה בשניות אתה רואה את זה, כאילו. זה מלא מלא זמן. כמו הסרט של החיים שלי שבהתחלה ראיתי. הראו לי את החיים שלי באלפית שניה, כאילו באלפית שניה הראו לי את זה. וראיתי כל שניה ושניה של החיים שלי כשהייתי תינוק, כשהייתי ילד, כל שניה ראיתי. ו…
  4. הרב רמי לוי: עכשיו בא נרוץ קדימה, ראית סרט.
  5. נתן: ראיתי סרט.
  6. הרב רמי לוי: בוא נקרא לזה סרט, קדימה, זה מה שהולך להיות.
  7. נתן: כן. אני ראיתי פשוט שכולם יבוא נגד עם ישראל, יבואו נגדנו וילחמו נגדנו, אנחנו, גם צה"ל כאילו יצליח להדוף אותם ליומיים, לפי מה שאני ראיתי, ואז פשוט כולם יהרגו אותנו, ולא יהיה לנו במי להיעזר, רק בהקב"ה! ואז מה שיקרה.. פתאום..
  8. הרב רמי לוי: במלחמה הזאת-היא – צה"ל מחזיק יומיים. ואחרי יומיים.
  9. נתן: גמרנו כבר.
  10. הרב רמי לוי: אין צה"ל.
  11. נתן: אין צה"ל.
  12. הרב רמי לוי: אז הכל פתוח.
  13. נתן: הכל פתוח.
  14. הרב רמי לוי: אז אתה אומר שגוג זה אובמה. ואובמה זה ארצות הברית. והוא יוביל את..
  15. נתן: הוא יוביל את כל המלחמה.
  16. הרב רמי לוי: ומי יצטרף אליו?
  17. נתן: מי יצטרף אליו? אירן תצטרף אליו. האו"ם כל האו"ם. רוסיה, דרום קוריאה. כל האו"ם ממש כולם. כולם. כל… שבעים אומות יבואו נגדנו.
  18. הרב רמי לוי: איפה דאע"ש פה?
  19. נתן: דאע"ש, מה שהם יעשו, זה יחטפו אנשים. מה שאני ראיתי זה שהם יחטפו אנשים.
  20. הרב רמי לוי: יחטפו אנשים שלנו.
  21. נתן: כן. כמו שעשו לגלעד שליט – גם ככה יעשו. יחטפו אנשים, ויענו אותם וכאלה דברים..
  22. עכשיו, מה שראיתי גם – זה שהר הזיתים ליד ירושלים יבקע לשתים, הוא פשוט… מי שיזכה להנצל… אז ההר הזה יבקע לשתים. וברגע הזה שההר יבקע לשנים, בשנייה הזאת-היא – משיח יתגלה כאילו לעיני כל חי. לעיני כולם, לעיני כולם. פשוט כולם יראו שזה המשיח, יבינו שזה המשיח. הנה הוא התגלה לעיני כולם.
  23. והוא יעמוד בפתח שם של הר הזיתים. והוא יגיד מי זוכה להיכנס ומי לא. מי שלא זוכה להיכנס – נשאר בחוץ ומת. ומי שזוכה להיכנס – ניצל. תבינו ממה הוא ניצל, עוד מעט אני אסביר לכם. אז כאילו מי… פשוט נפתח ההר.
  24. הרב רמי לוי: עכשיו איך זה נפתח?
  25. נתן: זה נפתח לשתיים.
  26. הרב רמי לוי: משהו כמו רעידת אדמה?
  27. נתן: לא.
  28. הרב רמי לוי: אטום?
  29. נתן: לא, לא, לא!
  30. הרב רמי לוי: מה?
  31. נתן: יעלו… בהר הזיתים יש קברות, נכון? אז יעלו שתי מתים. פשוט יקומו לחיים שתי מתים. אחד מפה ואחד מפה – וזה יבקע לשתיים. ככה זה יקרה.
  32. ומה שאני ראיתי זה פשוט מי.. המשיח זה קודם כל מישהו שלא יכול לעשות עבירות. מישהו שחזר בתשובה. שלא עשה עבירות.
  33. הרב רמי לוי: הוא חוזר בתשובה.
  34. נתן: הוא חוזר בתשובה. כן. והוא לא עושה עבירות. הוא לא עשה עבירות. מאז שהוא חזר בתשובה הוא לא עשה אפילו עבירה אחת. לא יכול להיות שהמשיח הוא מישהו שעשה עבירה.
  35. עכשיו, זה יכול להיות מישהו שגם שממש מכירים אותו טוב מאד, מכירים אותו ממש טוב, הרבה הרבה אנשים מכירים אותו, לפי מה שהבנתי, אבל, כולם יהיו מאד מאד מופתעים, שדווקא הוא המשיח.
  36. וגם – עכשיו, המשיח הזה, כאילו המשיח – הוא ילחם נגד אובמה, ולא רק זה – הוא יהרוג אותו ויקבור אותו בארץ ישראל. ואני ראית ש…
  37. אחד מהקהל: הוא יקבר בארץ ישראל?
  38. נתן: כן הוא יקבר בארץ ישראל..
  39. ואני ראיתי גם שברגע שהר הזיתים הזה יבקע לשניים, אז המשיח יעמוד בפתח, אבל הוא לא… הוא לא יראה מי דתי, מי יש לו זקן, ומי זה. מה שהוא יראה זה – הוא יראה לפי הקדושה שלו, הוא יריח את הבן אדם, הוא יריח אם יש לו קדושה, אם הוא טהור, אם הוא עושה מצוות, אם הוא גומל חסדים, כאילו, אם הוא באמת ירא שמיים אמיתי, ולא ירא עונש, ודברים כאלה, הוא לא אומר: "הנה אתה, יש לך כובע ויש לך כיפה – אז אתה כאילו, אתה, אתה נכנס." זה לא ככה. כאילו באמת, יהיה לו כח מסויים להרגיש את הפנימיות של הבן אדם באמת.
  40. הרב רמי לוי: נתן, אני שואל אותך שוב. כל זה אתה יודע משם?
  41. נתן: כל זה אני יודע משם.
  42. הרב רמי לוי: זאת אומרת, לפני שבוע לא ידעת?!
  43. נתן: לא ידעתי את הדברים האלה, לא ידעתי. לא היה לי מושג.
  44. אחד מהקהל: קראת ספרים וזה? כלום?
  45. אחד מהקהל או נתן: שום דבר.
  46. נתן: שום דבר.
  47. לא. הוא לא…
  48. אחד מהקהל: איפה הוא למד?
  49. הרב רמי לוי: הוא לא בחור ישיבה.
  50. אחד מהקהל: הוא לא למד.
  51. הרב רמי לוי: הוא לא, לא בחור ישיבה.
  52. אחת מהקהל שואלת שאלה:??? [בהמשך הרב אומר את השאלה]
  53. הרב רמי לוי: רגע, שניה, שניה, אני רק רוצה להגיד פה משהו, תסתכלו מה שהוא מדבר ותראו. הוא אומר שגוג.. גוג זה אובמה. וגוג… אה… אובמה יפול, פה בארץ ישראל. וה' יתן לאובמה קבר, פה בארץ ישראל.
  54. נתן: פה בארץ ישראל.
  55. הרב רמי לוי: אז יחזקאל הנביא אומר: "והיה ביום ההוא אתן לגוג מקום, שם, קבר בישראל".
  56. נתן: זה בדיוק, כמו מה שאמרו לי. בדיוק
  57. הרב רמי לוי: יחזקאל!
  58. נתן: אותו דבר בדיוק.
  59.  הרב רמי לוי: ואתה אומר שהר הזיתים יבקע.
  60. נתן: הר הזיתים יבקע לשתיים.
  61. הרב רמי לוי: אז, זכריה הנביא אומר ש… כן. "ויצא ה' ונלחם בגויים.. ועמדו רגליו ביום-ההוא על-הר הזיתים אשר על-פני ירושלים, מקדם, ונבקע הר הזיתים מחציו מזרחה וימה, גיא גדולה מאוד; ומש חצי ההר צפונה, וחציו-נגבה."
  62. נתן: באמת זה מה שכתוב?
  63. הרב רמי לוי: כן. זכריה הנביא.
  64. נתן: אז זה בדיוק מה שראיתי.
  65. הרב רמי לוי: זכריה הנביא. הוא היה מזמן.
 • נתן: וזה בוודאות יקרה אם ימשיכו ככה אם העולם ימשיך ככה – זה בוודאות מה שיקרה. בוודאות. כאילו.
 1. הרב רמי לוי: עכשיו, עכשיו שאלה פה מישהי שאלה טובה ואני רוצה גם לשאול אותך. "איך אני אדע שזה מתחיל?"
 2. נתן: זה יבוא בבום. קודם כל זה כבר התחיל.
 3. הרב רמי לוי: זה התחיל?
 4. נתן: זה התחיל. בתאריך כ"ז באלול – זה התחיל כבר.
 5. הרב רמי לוי: בתאריך כ"ז באלול שנה שעברה תשע"ה?
 6. נתן: השנה הזאת. כאילו, כן. שנה שעברה.
 7. הרב רמי לוי: אנחנו בתשע"ו. אז זה התחיל שנה שעברה. שלושה ימים לפני ראש השנה – התחיל גוג ומגוג.
 8. נתן: התחילה המלחמה הזאת כבר.
 9. הרב רמי לוי: למה אנחנו לא מרגישים כלום?
 10. נתן: כי הקב"ה לא יביא את זה על ההתחלה. מה שיקרה – זה יהיה יום מסויים שפשוט זה יפרוץ. פשוט מה יקרה – יתחיל איזה משהו , שפשוט זה יפרוץ. כל החדשות, הכל – כולם יגידו – מלחמת עולם השלישית פרצה. פשוט כולם יבינו את זה. זהו, אין זמן. ואז אחר כך זה יתחיל, וכולם יבינו שה' אחראי למעשה הזה.
 11. הרב רמי לוי: זאת אומרת, שיקרה איזה-שהוא אירוע ביטחוני.
 12. נתן: כן.
 13. הרב רמי לוי ומזה יצא מכלל שליטה.
 14. נתן: כן.
 15. הרב רמי לוי: כולם יתחילו להלחם אחד בשני?
 16. נתן: כן. בדיוק.
 17. הרב רמי לוי: ובהתחלה, הם ילחמו אחד בשני?
 18. נתן: כן.
 19. הרב רמי לוי: ואנחנו?
 20. נתן: אנחנו נהיה מחוץ לזה. ואחרי זה כולם יתאחדו ויבואו נגדנו. יתאחדו ויבואו נגדנו.
 21. אחד מהקהל: אתה רואה את המתחים בין ארצות הברית לרוסיה וסין.
 22. הרב רמי לוי: אוקיי. בסדר, נראה. אוקיי.
 23. 38: 49

[1] *) פֵּרוּשׁ הַזֹּהַר בְּלָשׁוֹן-קֹדֶשׁ:

שֶׁיּוֹם אֶחָד הָיָה רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַאי יוֹשֵׁב בְּשַׁעֲרֵי הָעִיר לוּד. נָשָׂא עֵינָיו לְמַעְלָה וְרָאָה אֶת הַשֶּׁמֶשׁ מְאִירָה וְנִסְתַּם אוֹרָהּ, וְחָזְרָה וְהֵאִירָה וְנִסְתַּם אוֹרָהּ, וְחָזְרָה וְהֵאִירָה וְנִסְתַּם אוֹרָהּ. כֵּן הָיָה שָׁלֹשׁ פְּעָמִים. בְּתוֹךְ כָּךְ נֶחְשָׁךְ הָאוֹר וְנִרְאָה בַּשֶּׁמֶשׁ מַרְאֶה שָׁחוֹר וְיָרוֹק. אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַאי לְרַבִּי אֶלְעָזָר בְּנוֹ: בּוֹא אַחֲרַי וְנִרְאֶה, שֶׁהֲרֵי בְּוַדַּאי נִגְזְרָה גְּזֵרָה, וְהַקָדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא רוֹצֶה לְהוֹדִיעֵנוּ, כִּי וַדַּאי שְׁלֹשָׁה יָמִים תְּלוּיָה גְּזֵרָה שֶׁנִּגְזֶרֶת לְמַעְלָה, עַד שֶׁמּוֹדִיעַ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לַצַּדִּיקִים. זֶהוּ שֶׁכָּתוּב: "כִּי לֹא יַעֲשֶׂה ה' אֱלֹהִים דָּבָר כִּי אִם גָּלָה סוֹדוֹ אֶל עֲבָדָיו הַנְּבִיאִים".

[2] *) פֵּרוּשׁ הַזֹּהַר בְּלָשׁוֹן-קֹדֶשׁ:

בְּעוֹד שֶׁהָיוּ הוֹלְכִים נִכְנְסוּ בַּכֶּרֶם הַהוּא. רָאוּ נָחָשׁ אֶחָד בָּא, וּפִיו פָּתוּחַ וְלוֹהֵט בָּאָרֶץ בַּעָפָר, הֶחֱזִיק רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַאי בְּרֹאשׁ הַנָּחָשׁ, וְרָאָה שֶׁהָיָה הַנָּחָשׁ מְרַחֵשׁ בִּלְשׁוֹנוֹ, וְהוּא סִימָן שֶׁהַנָּחָשׁ מְרַמֵּז לְעוֹרֵר לְהַנָּחָשׁ הַקַּדְמוֹנִי, שֶׁהוּא סַמָּאֵ"ל וְלִּילִית הָרְשָׁעָה, שֶׁיִּתְעוֹרְרוּ דִּינִים קָשִׁים עַל הָעוֹלָם. אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַאי לַנָּחָשׁ: "נָחָשׁ, לֵךְ וֶאֱמֹר לַנָּחָשׁ הַהוּא שֶׁנִּקְרָא נָחָשׁ הָעֶלְיוֹן, שֶׁרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַאי נִמְצָא בָּעוֹלָם".

[3] *) פֵּרוּשׁ הַזֹּהַר בְּלָשׁוֹן-קֹדֶשׁ:

הִכְנִיס רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַאי אֶת רֹאשׁוֹ שֶׁל הַנָּחָשׁ לְנֶקֶב אֶחָד שֶׁבְּעָפָר וְאָמַר: גּוֹזְרַנִי בַּשֵּׁם, שֶׁכְּשֵׁם שֶׁהַנָּחָשׁ הַתַּחְתּוֹן חָזַר לַנֶּקֶב שֶׁבַּעָפָר, כָּךְ הַנָּחָשׁ הָעֶלְיוֹן יַחֲזֹר לַנֶּקֶב שֶׁל הַתְּהוֹם הַגָּדוֹל, וְלֹא יְקַטְרֵג עוֹד בָּעוֹלָם. לָחֲשׁוּ תְּפִלָּה רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַאי וְרַבִּי אֶלְעָזָר.

בְּתוֹךְ תְּפִלָּתָם שָׁמְעוּ קוֹל אֶחָד שֶׁהָיָה אוֹמֵר: "פִּסְקֵי גְּזֵרוֹת הִכָּנְסוּ חֲזָרָה לִמְקוֹמְכֶם הָרִאשׁוֹן, כִּי הַמַּזִּיקִים וְהַמַּשְׁחִיתִים אֵינָם יְכוֹלִים לִשְׁרוֹת בָּעוֹלָם, מִפְּנֵי שֶׁרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַאי בִּטֵּל אוֹתָם".

[4] *) פֵּרוּשׁ הַזֹּהַר בְּלָשׁוֹן-קֹדֶשׁ:

כֵּיוָן שֶׁנִּיתְּנָה רְשׁוּת לַמַּשְׁחִית, אֲזַי נִתֶּנֶת רְשׁוּת לְאוֹתוֹ שָׁלִיחַ לִפְגֹּעַ בַּאֲנָשִׁים שֶׁמְּהַלְּכִין תָּמִיד בָּרְחוֹבוֹת וּבַשְּׁוָקִים, חַס וְשָׁלוֹם.

[5] *) פֵּרוּשׁ הַזֹּהַר בְּלָשׁוֹן-קֹדֶשׁ:

"הֲיֵשׁ לָךְ לְדַבֶּר אֶל הַמֶּלֶךְ" – זֶה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, שֶׁאוֹתוֹ הַיּוֹם רֹאשׁ הַשָּׁנָה הָיָה, שֶׁאָז נִקְרָא הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא "מֶלֶךְ הַקָּדוֹשׁ" וּ"מֶלֶךְ הַמִּשְׁפָּט", "וַתֹּאמֶר בְּתוֹךְ עַמִּי אָנֹכִי יוֹשָׁבֶת" – אֵינִי רוֹצָה שֶׁיַּזְכִּירוּ שְׁמִי בִּמְיֻחָד, אֶלָּא "בְּתוֹךְ עַמִּי אָנֹכִי יוֹשָׁבֶת". בּוֹא וּרְאֵה, בְּשָׁעָה שֶׁהָיָה רֹגֶז בָּעוֹלָם, לֹא הִזְכִּיר שֵׁם נֹחַ, כֵּיוָן שֶׁעָבַר הַדִּין, כָּתוּב: "וַיִּזְכֹּר אֱלֹהִים אֶת נֹחַ" – עַכְשָׁו הִזְכִּיר שֵׁם נֹחַ.

[6] .  בענין גודל החויב לימוד הזוהר זקנים עם נערים:

גודל החיוב על כל אחד אשר נקרא בשם "ישראל" ללמוד בספר הזוהר

זקנים עם נערים, הקטנים עם הגדולים, עשיר ואביון, גאונים עם הגדולים, חכמים עם המונים וצאן קדשים, מקטן שהגיע לחינוך ויהיו ניצולים מכל פגעים רעים

קרוב לימות המשיח, אפילו נערים ידעו נסתרות

אמר לון[6] רבי שמעון לית[6] רעותא דקודשא בריך הוא בדא דיתגלי כל כך לעלמא וכד יהא קריב ליומי משיחא, אפילו[6] רביי דעלמא זמינין לאשכחא[6] טמירין דחכמתא ולמנדע[6] ביה[6] קצין וחושבינן, ובההוא[6] זמנא אתגליא לכלא.

[תרגום ללשון הקודש]: אמר להם רבי שמעון אין רצונו של הקב"ה בזה שיתגלה לעולם כל כך, וכשיהיה קרוב לימות המשיח אפילו נערים שבעולם עתידים למצוא נסתרות של החכמה ולדעת על ידו קצים וחשבונות, ובאותו הזמן יתגלה לכל.

(זוה"ק פרשת וירא דף קיח ע"א).

קיימו וקבלו היהודים קהל עדת ישראל להחזיק בלימוד הקדוש של התיקונים והזוהר יחיד ורבים מנער ועד זקן

מזמן אשר הציץ וזרח אור יקרות של שני מאורות הגדולים ספר התיקונים וספר הזוהר קיימו וקבלו היהודים קהל עדת ישראל להחזיק בלימוד הקדוש של התיקונים והזוהר יחיד ורבים מנער ועד זקן, והגם דאין לאל ידם להשיג ולהבין סוד אמרות טהורות שבספרים הקדושים האלה אף על פי כן שותים בצמא את דבריהם ומתלהבין בקריאתן מאוד מאוד.

(רבנו יוסף חיים, הבן איש חי, בהקדמת התיקונים בניהו)

צריכים לעודד את כולם לעסוק בספר הזוהר, שרק על ידו תבוא האנושות לגאולה הרוחנית ולביאת המשיח, לכן אסור להתחמק מלימוד הקבלה

האיסור ללמוד קבלה היה רק לזמן קצוב, ומעכשיו והלאה צריכים לעודד את כולם לעסוק בספר הזוהר, מפני שרק על ידי לימוד הזוהר תבוא האנושות לגאולה הרוחנית ולביאת המשיח. ולכן אסור להתחמק מלימוד הקבלה.

(תוכן דברי הרה"ק אברהם אזולאי. ספר "אור החמה" ביאור על הזוהר, פרעמישלא, 1896).

לו עמי שומע לי, היו שוקדין כל ימיהם ללמוד ספר הזוהר והתיקונים, כתבי מרן בלול עם חסידות והקדמות של מרן הריב"ש זצ"ל והיו מבטלין כל הגזירות רעות, כן השפעות פשטיות, בני חיי מזוני

והלומד זקן, בסודות ורזין דאורייתא, רזין דעתיק יומין, זקן מלא רחמים, דומה לדיו כתובה על נייר מחוק, שאינו נחקק כל כך במוחו ומחשבתו ויכול לטעות בהם הרבה, כי נמחק חוזר כותב ונמחק. וכן יש הרבה שוטים שבורחים מללמוד רזין של מרן האר"י וספר הזוהר אשר הם חיינו, ולו עמי שומע לי, בעקבות משיחא אשר הרע והמינות גובר, היו שוקדין כל ימיהם ללמוד ספר הזוהר והתיקונים כתבי מרן בלול עם חסידות והקדמות של מרן הריב"ש זצ"ל והיו מבטלין כל הגזירות רעות והיו ממשיכין שפע ואור על כל העולמות, כן השפעות פשטיות, בני חיי מזוני.

(רבינו הקדוש יצחק אייזיק יחיאל ספרין מקומרנה, נוצר חסד, פרק ד' משנה כ')

חיות אדם הישראלי תלוי בספר הזוהר ובכתבי מרן ללמוד בקדושה ובשמחה ובנועם וביראה ואהבה כל אחד לפי השגתו וקדושתו וכל ישראל קדושים

טעמו וראו כי טוב הוי"ה ממש, חיות אדם הישראלי תלוי בספר הזוהר ובכתבי מרן ללמוד בקדושה ובשמחה ובנועם וביראה ואהבה כל אחד לפי השגתו וקדושתו וכל ישראל קדושים כו'.

(רבינו הקדוש יצחק אייזיק יחיאל ספרין מקומרנה, נוצר חסד, פרק ד' משנה כ')

בדור הזה שהמינות גובר צריכין ללמוד עם תינוק בן תשעה שנים ספר הזוהר והתיקונים

ולו עמי שומע לי בדור הזה שהמינות גובר היו לומדין עם תינוק בן תשעה שנים ספר הזוהר והתיקונים להגות בהם והיה יראת חטאו קודמת לחכמתו ויתקיים. וכך היה רוכש יראת שמים במקום חכמה חיצונית.

(רבינו הקדוש יצחק אייזיק יחיאל ספרין מקומרנה, נוצר חסד, פרק ד' משנה כ')

לימוד ספר הזוהר נשגב מאד, אפילו אם שוגה בו שגיאות הרבה הוא חשוב לפני הקב"ה ודומה לתינוק קטן שאינו יודע דבר ומדבר חציין של תבות בלעגי שפה, ואביו ואמו יצחקו לו ישמחו לקולו, כך יושב בשמים ישחק וישמח אפילו אין דעתו משגת.

לימוד ספר הזוהר נשגב מאד לטהר ולקדש הנפש, ואפילו אי לא ידע מאי קאמר ושוגה בו שגיאות הרבה הוא חשוב לפני הקב"ה כדכתיב (שה"ש א, ד) ודגלו עלי אהבה וכו', הא למה הדבר דומה, לתינוק קטן שאינו יודע דבר ומדבר חציין של תבות בלעגי שפה, ואביו ואמו יצחקו לו ישמחו לקולו, כך יושב בשמים ישחק וישמח כשהאיש הישראלי יש לו חבה בתורה ורוצה ללמוד אך אין דעתו משגת.

(פלא יועץ,ערך זוהר)

נערים קטנים ילמדו מסוד ה'

רבי שמעון בן יוחאי בעצמו אמר: שנערים קטנים ילמדו מסוד ה'.

(אור החמה)

כל אחינו בית ישראל יקבעו לימוד בספר הזוהר הקדוש יחד עשיר ואביון קטון וגדול שם הוא

הבה נקוה כי באופן כזה כל אחינו בית ישראל יקבעו לימוד בספר הזוהר הקדוש יחד עשיר ואביון קטון וגדול שם הוא.

(הקדמת הרבנים לזוהר דפוס ג'רבה)

מה טוב ומה נעים אם ישתדלו לקבוע חבורות ללימוד הזהר בפרט לעת כזאת אשר ניצוצי הגאולה החלו לפרוח עלינו להשתדל בלימוד הקדוש הזה המסוגל לביאת משיח צדקינו

ומה טוב ומה נעים אם ישתדלו לקבוע חברות ללימוד הזהר ובפרט לעת כזאת אשר ניצוצי הגאולה החלו לפרוח עלינו להשתדל בלימוד הקדוש הזה המסוגל לביאת משיח צדקינו כאשר דבר בקדשו אליהו הנביא זכור לטוב לרעיא מהימנא דבהאי ספר הזוהר יתפרקון מן גלותא וביה יפקון מו גלותא. וה' יחיש גאולתינו בביאת משיח צדקנו בעגלה ובזמן קריב במהרה בימינו אמן.

(הקדמת הרבנים לזוהר דפוס ג'רבה)

כל ישראל מחוייבים ללמוד בספר התורה של רשב"י, אחד גאון, אחד רב גדול, אחד חכם, אחד המון, אחד קטן שהגיע לחינוך

אשר על כן כל ישראל מחוייבים ללמוד בספר התורה הזה של רשב"י, אחד גאון, אחד רב גדול, אחד חכם, אחד המון, אחד קטן שהגיע לחינוך, בעיתים מזומנים ומוכשרים אשר המה מסודרים דבר יום ביומו מראש חודש אלול עד מנחת יום הכיפורים נחתם עת עקידת יצחק לקרב הגאולה ויהיו ניצולים מכל פגעים רעים.

(תיקוני הזוהר, כגן הירק הקדמת המחבר)

מקטנים עד גדולים חייבים ללמוד זוהר הקדוש

התורה ניתנה ללמוד וללמד בכדי שכולם יודעים מקטנים עד גדולים, דעת ה', וגם מצינו בהרבה ספרי מקובלים שמזהירים על לימוד חכמה זו שכל אדם חייב ללמוד אותה.

(ר' יצחק בן צבי אשכנזי, טהרת הקודש, קמ"ז)

הלואי לא היו מקילין גדולי הדור בלימוד החכמה הקדושה – והלואי היו מלמדין דרך לתלמידיהם לעסוק בחכמה הלזו

ואומר אני הלואי שלא היו מקילין גדולי הדור בלימוד החכמה הקדושה והלואי היו מלמדין דרך לתלמידיהם לעסוק בחכמה הלזו אזי בודאי לא היה שום הרמת ראש לחכמת החיצוניות והיו כל החכמות נדחים מפניה כמו שנדחה החושך מפני האור אך שעונותיו גרמו שגם כמה וכמה מצדיקי הדור סגרו את דלתי החכמה בפני פרחי הכהונה ואמרו שלא ילמדו עד שיהיו בעלי מדריגה ורוח הקודש והנה עבור זה נשארנו ערומים מן החכמה הקדושה ונתגבר בעונותינו הרבים חשיכות החכמות החיצוניות הכסיל בחושך הולך ובמהרה בימינו "ויאמר אלקים יהי אור" ויאר לנו.

(מהרצ"א מדינוב, מעין גנים, פרק א' אות ה')

מי יתן שיתחילו ללמוד עם הצאן קדושים כשהם עדיין בני 9-10 שנים, ספר הזוהר הקדוש, ויהיה בודאי הגאולה בקרוב בלי שום חבלי משיח

מי יתן והיה שיתחילו ללמוד עם הצאן קדושים כשהם עדיין בקטנותם בן ט' וי' שנים ספר הזוהר הקדוש… והיו בודאי הגאולה בקרוב בלי שום חבלי משיח.

(ספר סגולת ישראל להגה"צ רבי שבתי ליפשיץ – מערכת ז' אות ה')

 

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*