logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

הילד שמעון, בשיעור אור הזוהר היומי – בית שמש- מפעל הזוהר העולמי

 

הילד שמעון בשיעור אור הזוהר היומי בית שמש -מפעל הזוהר העולמי

אין נחת גדולה יותר  לקב"ה  ולרשב"י לראות את בניו ובפרט צעירי הצאן שלומדים בהתמדה זוהר הקדוש בכל מוצאי שבת קודש,  שמחה גדולה בעליונים ובתחתונים,  שלמות בעליונים ושלמות בתחתונים, אם הבנים שמחה,  וכאשר יגיע המשיח, הוא יצביע על הילדים ואבותם ויאמר: בזכותכם הגעתי! אשרכם ואשרי חלקכם.

הבה נזרז את בואו של משיח צדקנו, ובכל מוצאי שבתות כל בית כנסת /כל בית ינהיג לימוד זוהר הקדוש לאבות ובנים.

 

 

 

הילד שמעון, בשיעור  אור הזוהר היומי -בית שמש,מ פעל הזוהר העולמי

 נצפה  M2U01748 הילד שמעון בשיעו אור הזוהר היומי בית שמש מפעל הזוהר העולמימאת מפעל הזוהר     4:20עוד
     נצפה  M2U01747 הילד שמעון בשיעו אור הזוהר היומי בית שמש מפעל הזוהר העולמימאת מפעל הזוהר     0:11עוד
     נצפה  M2U01746 הילד שמעון בשיעו אור הזוהר היומי בית שמש מפעל הזוהר העולמימאת מפעל הזוהר     0:21עוד
     נצפה  M2U01745 הילד שמעון בשיעו אור הזוהר היומי בית שמש מפעל הזוהר העולמימאת מפעל הזוהר     0:32עוד
     נצפה  M2U01744 הילד שמעון בשיעו אור הזוהר היומי בית שמש מפעל הזוהר העולמימאת מפעל הזוהר     0:37עוד
     נצפה  M2U01743 הילד שמעון בשיעו אור הזוהר היומי בית שמש מפעל הזוהר העולמימאת מפעל הזוהר     0:55עוד
     נצפה  M2U01742 הילד שמעון בשיעו אור הזוהר היומי בית שמש מפעל הזוהר העולמימאת מפעל הזוהר     1:43עוד
     נצפה  M2U01741 הילד שמעון בשיעו אור הזוהר היומי בית שמש מפעל הזוהר העולמימאת מפעל הזוהר     0:40עוד
     נצפה  M2U01740 הילד שמעון בשיעו אור הזוהר היומי בית שמש מפעל הזוהר העולמימאת מפעל הזוהר     1:24עוד
     נצפה  M2U01739 הילד שמעון בשיעו אור הזוהר היומי בית שמש מפעל הזוהר העולמימאת מפעל הזוהר     1:02עוד
     נצפה  M2U01738 הילד שמעון בשיעו אור הזוהר היומי בית שמש מפעל הזוהר העולמימאת מפעל הזוהר     0:54עוד
     נצפה  M2U01737 הילד שמעון בשיעו אור הזוהר היומי בית שמש מפעל הזוהר העולמימאת מפעל הזוהר     0:44עוד
     נצפה  M2U01736 הילד שמעון בשיעו אור הזוהר היומי בית שמש מפעל הזוהר העולמימאת מפעל הזוהר     0:52עוד
     נצפה  M2U01735 הילד שמעון בשיעו אור הזוהר היומי בית שמש מפעל הזוהר העולמימאת מפעל הזוהר     0:54עוד
     נצפה  M2U01734 הילד שמעון בשיעו אור הזוהר היומי בית שמש מפעל הזוהר העולמימאת מפעל הזוהר     1:35עוד
     נצפה  M2U01733 הילד שמעון בשיעו אור הזוהר היומי בית שמש מפעל הזוהר העולמימאת מפעל הזוהר     0:33עוד
     נצפה  M2U01732 הילד שמעון בשיעו אור הזוהר היומי בית שמש מפעל הזוהר העולמימאת מפעל הזוהר     0:40עוד

 ילד שמעון לומד זוהר- בית שמש- מפעל הזוהר העולמי

Bottom of Form

Top of Form

Bottom of Form

 נצפה M2U01748 הילד שמעון בשיעו אור הזוהר היומי בית שמש מפעל הזוהר העולמימאת מפעל הזוהר 4:20עוד
 נצפה M2U01747 הילד שמעון בשיעו אור הזוהר היומי בית שמש מפעל הזוהר העולמימאת מפעל הזוהר 0:11עוד
 נצפה M2U01746 הילד שמעון בשיעו אור הזוהר היומי בית שמש מפעל הזוהר העולמימאת מפעל הזוהר 0:21עוד
 נצפה M2U01745 הילד שמעון בשיעו אור הזוהר היומי בית שמש מפעל הזוהר העולמימאת מפעל הזוהר 0:32עוד
 נצפה M2U01744 הילד שמעון בשיעו אור הזוהר היומי בית שמש מפעל הזוהר העולמימאת מפעל הזוהר 0:37עוד
 נצפה M2U01743 הילד שמעון בשיעו אור הזוהר היומי בית שמש מפעל הזוהר העולמימאת מפעל הזוהר 0:55עוד
 נצפה M2U01742 הילד שמעון בשיעו אור הזוהר היומי בית שמש מפעל הזוהר העולמימאת מפעל הזוהר 1:43עוד
 נצפה M2U01741 הילד שמעון בשיעו אור הזוהר היומי בית שמש מפעל הזוהר העולמימאת מפעל הזוהר 0:40עוד
 נצפה M2U01740 הילד שמעון בשיעו אור הזוהר היומי בית שמש מפעל הזוהר העולמימאת מפעל הזוהר 1:24עוד
 נצפה M2U01739 הילד שמעון בשיעו אור הזוהר היומי בית שמש מפעל הזוהר העולמימאת מפעל הזוהר 1:02עוד
 נצפה M2U01738 הילד שמעון בשיעו אור הזוהר היומי בית שמש מפעל הזוהר העולמימאת מפעל הזוהר 0:54עוד
 נצפה M2U01737 הילד שמעון בשיעו אור הזוהר היומי בית שמש מפעל הזוהר העולמימאת מפעל הזוהר 0:44עוד
 נצפה M2U01736 הילד שמעון בשיעו אור הזוהר היומי בית שמש מפעל הזוהר העולמימאת מפעל הזוהר 0:52עוד
 נצפה M2U01735 הילד שמעון בשיעו אור הזוהר היומי בית שמש מפעל הזוהר העולמימאת מפעל הזוהר 0:54עוד
 נצפה M2U01734 הילד שמעון בשיעו אור הזוהר היומי בית שמש מפעל הזוהר העולמימאת מפעל הזוהר 1:35עוד
 נצפה M2U01733 הילד שמעון בשיעו אור הזוהר היומי בית שמש מפעל הזוהר העולמימאת מפעל הזוהר 0:33עוד
 נצפה M2U01732 הילד שמעון בשיעו אור הזוהר היומי בית שמש מפעל הזוהר העולמימאת מפעל הזוהר 0:40עוד

 

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*