logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

קונטרס זכויות הזוהר

העולם עומד בפני מלחמה עולמית, הורונו רבותינו שמלחמה עולמית היא אתחלתא של הגאלה הסופית, ספר הזוהר היא תיבת נח (זוהר ח"ג קנג:), רוץ והיכנס למקלט החל ללמוד ספר הזוהר.

בלימוד זוהר הקדוש שעה אחת בשבת קודש אתה העשיר הכי הגדול בעולם

להורדת הקטנטרס אור הזוהר- גיליון מס' 44- זכיות הזוהר- לחץ כאן: עלון 44 (- זכויות הזוהר 2)

 בקובץ wod :לחץ כאן  :  זכיות הזוהר

 

   גליון מספר 44 – ניסן תשע"ב

  אור הזוהר

זכיות הזוהר

שֶׁלֹּא תַּגִּידוּ לֹא יָדָעְנוּ! שֶׁלֹּא תֹּאמְרוּ לֹא יָכֹלְנוּ!

מפעל הזוהר העולמי בפעולה, להחיש ולקרב פעמי הגאולה!

העלם עומד בפני מלחמה עולמית, הורונו רבותינו שמלחמה עולמית היא אתחלתא של הגאלה הסופית, ספר הזוהר היא תיבת נח (זוהר ח"ג קנג:), רוץ והיכנס למקלט החל ללמוד ספר הזוהר.

בלימוד זוהר הקדוש שעה אחת בשבת קודש אתה העשיר הכי הגדול בעולם

מובא בשם הגר"א מכיון ששבת שקולה כנגד כל התורה כולה אם כן כל העושה מצוה בשבת קודש הוא כפול 613 מימי החול, ועוד לימוד התורה שקול כנגד כל התורה כולה, וכל מילה של תורה שווה כפול 613 מצוות, אם כן הלומד תורה בשבת, הוא 613 כפול 613 = 375,769 ועוד עם דברי הבן איש חי שכל פעולת מצוה בשבת קודש נכפל באלף, יוצא 375,769 כפול 1000 = 375,769,000, וכל זה מילה אחת של תורה, ובדקה כתב החפץ חיים שאדם אומר 200 מילים, אם כן בשעה כפול 60 = 12,000 מילים, כפול 375,769,000, שזה המספר מצוות למילה אחת תורה בשבת קודש, = 4,509,228,000,000, ארבע טריליארד 509 מיליארד, 228 מיליון מצוות בלימוד תורה שעה אחת בשבת קודש, וכל זה לימוד פשט התורה.

וכשלומד זוהר הקדוש: אמר הכסא מלך ששעה אחת נחשב לו כשנה שלימה של לימוד פשט התורה. צא וחשוב כמה שעות יש בשנה 24 כפול 365 = 8,760 שעות יש בשנה. כלומר הלומד זוהר הקדוש שעה אחת בשבת קודש שכרו הוא = 4,509,228,000,000 כפול 8,760 שעות בשנה = 39,500,837,280,000,000 = כלומר 39 קוואדריליון, 500 טריליארד, 837 מיליארד, 280 מיליון מצוות של שעה אחת לימוד זוהר הקדוש בשבת קודש,

ואם זה בצער כלומר חום קור או צער כבישת היצר, וכו', כפול 100 (אבות דרבי נתן), 39,500,837,280,000,000 כפול מאה = 950,083,728,000,000,000 ואם בשמחה עוד כפול אלף (אורחות צדיקים),כלומר 950,083,728,000,000,000 כפול 1000 = 950,083,728,000,000,000,000.

ואם זה במנין עוד כפול אלף, כי כל ביי עשרה שכינתא שריא, וכל מה דיהביה מן שמיא באלף (זוה"ק ויצא), כלומר: 950,083,728,000,000,000,000 כפול 1000 = 950,083,728,000,000,000,000,000 ונכפל עוד כפול אלף בהתחברות החבורה כדברי הבאר מים חיים זצ"ל. כלומר: 950,083,728,000,000,000,000,000 כפול 1000 = 950,083,728,000,000,000,000,000,000 [בנתיים עוד לא החליטו איך לקרוא למספר הגדול הזה, ובוודאי קורא הדורות מראש יודע החשבון ולא נעלם שום שכר של שום מצוה].

צא וחשוב האם יש בר דעת שלא ירוץ ויחטוף זכות עצומה זו וילמד בכל שבת קודש לכל הפחות שעה אחד זוהר הקדוש. ואם אתה מעורר יהודי אחד שיעשה כן וילמוד בשבת שעה אחת זוהר הקדוש, גם אתה מקבל את כל השכר שלו, ואם הוא ילמד עוד חברים או את קרוביו שכינו ומשפחתו, וגם אם ילמדו ממנו אפילו אם לא ידבר כלום, הרי כל השכר הוא שלך עד סוף כל הדורות. וגם אם חבירו לא שמע וקיבל דבריך הרי שאתה מקבל את אותו השכר וגם הוא מסכן שלוקח ממך כל העבירות (מהרח"ו שער הגלגולים, הגר"א משלי, אוהב ישראל קרח).

ואם אתה לומד בזמן שאין מי שילמוד אתה נוטל שכר כנגד כל היהודים שבכל העולם כולו כלומר כפול חמש עשרה מיליון. נו! האם יש מי שישאר בטלן? האם תשב בחיבוק ידים? בוודאי כל בר דעת לא יפסיד שניה אחת מללמוד זוהר הקדוש בשבת קודש, הרי נהיית עשיר הכי גדול בעולם, מולטי זיליונר במצוות!!!!

הרשב"י מחכה לך שתלמוד 3 שעות זוהר הקדוש בשבת קודש ותעשה שמחת סיום זוהר הקדוש עם הרשב"י במירון

עכשיו לפי החשבון הזה מובן למה החפץ חיים הרעיש עולם ומלואו שכל האברכים ובחורים יגמרו ויסיימו את כל הזוהר הקדוש על פרשת השבוע. זאת אומרת 50 שבתות בשנה ואם ילמד 3 שעות בכל שבת עושה סיום בכל שנה, ואז באמת יכול לעלות בל"ג בעומר לשמוח ולרקוד עם הרשב"י.

לימוד הזוה"ק חשוב יותר מהקרבת הקרבנות בבית המקדש

ומבטיח הרשב"י (זוהר שמות ז:), אשרי מי שיזדמן בזמן התגלות המשיח, כי מי שיהיה באותו זמן באמונה ומי שיתן עזר וסיוע לשכינה הקדושה יזכה לאותו האור של שמחת המלך ברוך הוא שאז ישמח ה' במעשיו. והעוסק בזוה"ק ובתורת האריז"ל הקב"ה משתבח בו בפמליא שלו בכל יום ודיוקנו נרשם למעלה בן אוהבי ואהובי המלך, ומכריזין לפניו "הוו זהירין בדיוקנא דפלוני" ואפילו הקב"ה גוזר גזירות יש לו רשות לבטלם. (סוד ה'). וספר זה עתיד היה להתגלות בימי מלכא משיחא ליתן סעד לשכינה, והנה כל אותן שיזכו אליו יזכו לגאולה, כי עבודה זו המועטת בזמן ההוא היא יותר חשובה מכל אילי נביות כשהיה בית המקדש קיים (חסד לאברהם, רבי אברהם אזולאי זיע"א).

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*