logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

דין תורה בבית דין של מעלה- חלק מ"א, האיש שלמד זוהר בבי"ד של מעלה

בית דין משפט1דין תורה בבית דין של מעלה

חלק מא

האיש שלמד זוהר בבי"ד של מעלה

חלק ב'

מובילים את האיש אחר כבוד לבי"ד של מעלה, הבית דין יושבים ורוצים להתחיל בדין תורה

מלאך סנגור לבן: בית דין החשובים, את האיש הזה אי אתם יכולים לדון, כי הוא עסק בזוהר, ואין ממילא אפשרות לתת לו שום עונש.

בית הדין: אתה צודק אבל אפשר לדונו להיפך על המעשים טובים אשר עשה!

מלאך סנגור: נכון אתם צודקים תדונו אותו.

בית הדין: מה מעשיך בעולם הזה?

האיש: נזהרתי מלעשות עברות ומהרתי לעשות כמה שיותר מצוות.

בית הדין: נשאת ונתת באמונה?

האיש: כן

בית הדין: למדת תורה?

האיש: קצת!

בית הדין: מה למדת?

האיש: למדתי כל יום דף היומי ודף זוהר.

בית הדין: באמת מאוד חשוב, אבל מה עם זיכוי הרבים?

האיש: מה השאלה אתם יודעים, אני למדתי באיזה בית מדרש את השיעור בדף היומי ואחרי השיעור חילקתי לכל אחד מהמשתתפים ספר הזוהר ולמדנו כולנו יחד כל יום גם בספר הזוהר, (והיו גם כן כמה אנשים שבאו רק לשיעור הזוהר) אז וודאי שזיכיתי את הרבים.

בית הדין: האם היה לך מחשב?

האיש: כמה.

בית הדין: האם היית יכול לשלוח מיילים לחברים?

האיש: כן.

בית הדין: והאם שלחת לכל החברים שלך שילמדו גם כן זוהר?

האיש: כן.

בית הדין: איך באמת ידעת שזה מה שצריך לעשות?

האיש: כמה דברים, קודם כל חיכיתי כל כך לביאת המשיח, ולכן עשיתי את הכל שידעתי כי על ידי לימוד הזוהר יוצאים מהגלות ועוד, כי כל כמה ימים נח בתיבת הדואר שלי קונטרס חדש, או קול קורא חדש, פעם מהרב ארוש, ופעם מהרב גראס ופעם מהרב עובדיה, ופעם מהרב שמואלי עם החתימות, וראיתי שגדולי הדור מורים כן, לכן באמת עשיתי כך.

בית הדין: יש לך ממש נס שהיית כל כך בעל אמונה, ובאמת עשית מה  שגדולי הדור ציוו, כי אלמלא כך מי יודע כמה גדולים היו עונשיך.

האיש: כלומר?

בית הדין: כי אפילו מי שלומד זוהר אבל אינו מפרסם ברבים שצריך ללמוד הוא גם כן חוטא גדול יקרא כי למה לא יזכה הרבים? וכיום שיש טכנולוגיה חדשה בעולם, הרי צריך כל אחד לשלוח לחברים שלו מיילים כל יום וכמה פעמים כל יום האם הם לומדים, ושהם ילמדו וזה פשוט לכל בר דעת.

וכן יש רבנים בעולם שהם ממש רבני ערב רב, וכבר באו לפנינו כמה כאלו, ושלחנו אותם לדראון עולם, שהם כל יום אומרים חידושי תורה שלהם שזה רק לכבוד עצמם, והכל הולך מיד לחיצונים (וכמו שידוע הסיפור מר' מאיר מפרימישלאן זיעוכי"א) והם מעוררים על כל הדברים אפילו שכולם נזהרים בזה, והם יוצאים למלחמות נגד הציונים ונגד החרדים שמצייתים לרבניהם וכותבים כל השטויות שבעולם במודעות רחוב כאלו שטויות שאין הדעת סובלתן, ורק לעיקר לא הגיעו לעיקר לימוד התורה וללימוד הזוהר שזה מה שיציל אותנו מהציונים, לזה הם לא עושים כלום, וכל היום הפגנות, ועוד ביטולי תורה ועוד ועוד, והם אלו שיכנסו לגיהנם אם לא ישובו.

האיש: אז אולי הם לא יודעים, אז תראו אתם שהם כן ידעו.

בית הדין: יש לנו כמה נציגים בעולם הזה, וכמו שפרטת למעלה את שמותיהם של כולם, והם כבר מפרסמים את הכל, ולכן מי ששומע להם אשרי חלקו, ומי שלא גדול יהיה עונשיו בעולם הזה ובעולם הבא ח"ו.

בית הדין: במה עסקת בעולם הזה?

האיש: הייתי בעל דפוס והייתי מדפיס ספרים לכל מי שהיה צריך.

בית הדין: והאם היית מדפיס ספרים בחינם או במחיר מוזל?

האיש: כן.

בית הדין: למי?

האיש: לכל אלו שעסקו בתורת ה' יתברך, וראיתי שהם רוצים להדפיס ולחלק במחיר מוזל ולא לשם פרנסתם, ושהם רוצים רק לזכות את ישראל, כי להם צריך להדפיס בחינם, כי מי שרוצה לעשות מזה פרנסה אז למה שאני גם כן לא אעשה מזה פרנסה, האם אני צודק?

בית הדין: כן מאה אחוז.

בית הדין: מה באמת הדפסת בחינם?

האיש: הדפסתי קול קורא'ס וקונטרסים בענין לימוד זוהר הקדוש ובעניני היהדות של כ"ק האדמו"ר מהאלמין הרב גראס שליט"א.

בית הדין: לעולם?

האיש: בהתחלה לא ידעתי, אבל הגיעו לפתח ביתי כל כך הרבה דברים והייתי קורא אותם ומתעורר מהם, ולכן התחלתי אף אני להדפיס לו במחיר מוזל.

בית הדין: אשריך וטוב לך אשריך היית בעולם הזה. ועכשיו טוב לך בעולם הבא. ועכשיו תקבל את שכרך המלא עין לא ראתה אלוקים זולתך.

האיש: שואל, אולי אני יכול לדעת מי הוא זה הדיין אשר פסק לי כל זה?

הדיין: התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיעוכ"א.

 

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*