logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

מודעות עיתונים

כתבה בעיתון חדשות הגליל, מתאריך 2.2.12— על  האדמו"ר מהאלמין ומפעל  שלם , לקריאה בזוהר שהקים , הנקרא  "מפעל הזוהר העולמי "

 העיסוק בגאולה ובאחרית הימים ביהדות, החלה עוד מימי יציאת מצרים. מאז ומתמיד, בכל יום אנו היהודים מחכים ומצפים לגאולה ונראה כי לפי כל הסימנים היא מתקרבת בצעדי ענק, ובכלל יכול להיות שאנחנו כבר עמוק בפנים. עם זאת, נראה כי הרוב המכריע בארץ עדיין דואג לפנסיה שלו, ומסתכל קדימה לשנים הבאות כדי לתכנן ולדאוג שהם יהיו ויתקיימו בדיוק כמו שהוא חפץ. דבר כמובן שלא סותר את האמונה שבכל רגע זה יקרה.
ישנם רבנים וקהילות בעם שמודאגים מהמצב הקיים ומתבססים על פי מקורות העבר, וחוזים שבעתיד תפרוץ מלחמה כוללת, הכוללת נפילת טילים, פצצת אטום וכו'. אחד מהם הוא הרב אמנון יצחק שלאורך שנים מוסר בדרשותיו את הנבואות האלה שמבוססות על פי מקורות ביהדות. מלבד הרב אמנון יצחק ישנם עוד המון רבנים שאולי לא מפיצים את הנושא הזה ברבים בשל חשש לבהלה, אך טוענים כי זו המציאות וכי בסוף נצטרך להיגאל שנית עפ"י מה שכבר נקבע בעבר. כמובן שהנושא אינו פשוט והמקום כאן קצר מכדי לפרט עליו, אך צריך לזכור ולדעת שמדובר שהכוונה היא למלחמת גוג ומגוג, וכן לעידן חדש ואחר בעולם.

לקריאת הכתבה– עיתון חדשות הגליל מתאריך 2.2.12: לחץ כאן:

http://news8.co.il/%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94/4071.html

מפעל שלם לקריאת הזוהר

בשנים האחרונות התעוררה תנועה גדולה של מספר ארגונים ואיגודים הקוראים לעם ישראל לשוב בתשובה, וכן להתאחד לקריאה משותפת ב'זוהר', מה שיביא ויחיש את ביאת המשיח.
את דבריהם וטענתם קשה מאוד לסתור, שכן הם מבוססים עפ"י דבריהם של גדולי היהדות, ומצוטטים מגדולי עולם לאורך כל הדורות. האדמו"ר מהאלמין, רבי שלום יהודה גרוס שליט"א  ביקר אצל הצדיק המקובל רבי יששכר בניהו שמואלי שליט"א (ראש שיבת המקובלים), וביחד יזמו קריאה משותפת בה נכתב "יהודים יקרים הצטרפו למבצע שירעיד את השמים, פצצת אטום הכי הגדולה בעולם שתציל את עם ישראל", כך הם מכנים את המבצע שעד כה מפתיע בהצלחתו גם את יוזמיו. המבצע המתוכנן הוא, קריאה ולימוד של ה'זוהר' לכל היהודים בעולם. עד כה התאחדו כוללים ומוסדות רבים לכך, בנוסף כ-70,000 יהודים שהתאחדו לצורך קריאה של 1000 פעמים (סיומים) של ה'זוהר' מידי בכל חודש (כל אחד לומד 4.5 דקות ביום בסה"כ).

בקונטרסים שמופצים לאחרונה מוסבר כי מעלת לימוד הזוהר גדולה לעין שיעור, וכי ישנן סגולות רבות שיכולות להגיע רק על ידי לימוד הזוהר. בנוסף נכתב כי חייב להפיץ ולחייב בכוללים ללמוד את הזוהר הקודש מידי יום ביומו, דבר שימנע מעם ישראל מחלות קשות, אסונות למיניהם, תאונות דרכים וכדומה. "אין דבר בעולם שלא אפשר לפעול בו על ידי לימוד ה'זוהר' הקדוש, כי לימוד זה עושה נחת רוח הגדול ביותר בשמים, כי בכוחו לברר ניצוצות הקדושה מתוך הקליפות ולקרב את הגאולה, וכידוע כל עיכוב הגאולה הוא היות ואותם הנשמות דורשות להוציא אותם מתוך הקליפות וכן כל הייסורים ר"ל שבאים מחמת זה, ועל ידי לימוד הזוה"ק יכול לברר ניצוצות הקדושה ולהמשיך ברכה וקדושה על עם ישראל", נכתב. ואם כל זה לא מספיק, אז מוסיף הרב בניהו יששכר שמואלי "ואפילו ילדים קטנים בת"ת תינוקות של בית רבן צריכים לעסוק בזוה"ק לא לפחד, ואפילו נשים צדקניות יגרסו בזוה"ק ויבא מזה רק טוב, והיה זה שלום אמן".

 

ניסים ונפלאות

המקובל רבי ניסים פרץ כתב: "הרשב"י מבטיח שבדור של משיח אפילו תינוקות של בית רבן ידעו סודות התורה. רציתי לספר לכם שראיתי הספר זוהר תורה שהוציא המקובל הגה"צ רבי יודל ראזנבערג זי"ע וראיתיו והנה זה דפוס ישן וקשה ללמוד מתוכו, וחשבתי מי הוא זה שיהיה לו הזכות להוציא לאור את הספר הזה לאור, כדי שיוכלו ללמדו עמו בחשק גדול, אך מלאכת הדפוס צריכה כתפיים רחבות לסבול עול החובות, וגם קשה מאוד להדפיס מחדש את כל הספר ולהגיהו, ושמועה טובה שמעתי לאחרונה שהינכם עוסקים בהדפסתו מחדש באותיות מחכימות ולחלקו ולהפיצו בישראל, ובחסדי שמים כבר יצא לאור זוהר תורה על כל ספר בראשית, מאוד שמח ליבי ויגל כבודי על זה, ומאוד נחוץ שיוכל כל אחד ללמוד ולהבין קטעים מזוהר הקדוש ראיתי ואחזה את עמלכם הרב והעבודה הקשה בההדרת הספר מחדש ובחלוקת קטעים ובעשיית כותרות כדי שיוכל כל אחד ואחד למצוא את מבוקשו ולטעום מעץ החיים, שבזה תתקיים נבואת הרשב"י שבדור של משיח אפילו תינוקות של בית רבן ידעו סודות התורה, למען ילמדו מנער ועד זקן מדן ועד באר שבע, ובכך נזכה ברצות ה' להיות כדורו של חזקיהו המלך (ב"ק י"ד.)

 

כל סיום זוהר הקדוש הוא קירוב הגאולה

עד כה, לימוד הזוהר וקריאת הזוהר "הפחידה" חלקים רבים מאיתנו, שכן שמענו על כמה שכבר "השתגעו" מהלימוד, אך צריך לזכור שהכוונה ללימוד כאן היא גריסה (קריאה ללא הבנה) של הזוהר או לימוד הפירושים הפשוטים (כמו פרשת שבוע וכו') של הזוהר. הבעיה שיכולה להיווצר מכך היא קריאה ו"פגישה" עם חומרים לא רצויים, מסולפים ומשונים (כמו של מרכז הקבלה העולמית של הדר' ברג) או כניסה לכל מיני אתרי אינטרנט קיקיוניים שמשנים את הפירושים עפ"י צרכיהם. לכן, בימים הקרובים יחולקו חוברות וקונטרסים ללימוד הזוהר של "מפעל הזוהר העולמי", שמהם ניתן ללמוד בצורה בטוחה ומועילה.

כל יהודי שילמד ויקרא את הזוהר מוסיף עוד בורג במכונה החשובה הזו להצלת עם ישראל וכי וודאי שלמוד הזוהר הוא תיקון השכינה להוציא אותה מהגלות, ופשוט כי כל סיום זוהר הקדוש הוא קירוב הגאולה. ולכן צריך לראות שיתרבו סיומי זוהר לאלפים ורבבות עד אין מספר, ואין ספק כי על ידי זה שמחלקים כל כך הרבה ספרי הזהר בחינם ממש, ודואגים שזה יגיע לכל ישוב נידח, על ידי זה יתווספו סיומים הרבה לזוהר הקדוש, וזה יקרב את הגאולה.

ולמותר להאריך בדבר הסכנה הרובץ על ארצנו הקדושה, שמכל צד יש אויבים שרוצים להשמידו (שוב).

 

הנה ציטוט חשוב להבנה וחידוד של הנושא:

"גדולי הרבנים, קמים ומתאחדים יחדיו, להציל את עם ישראל מגזרות קשות של פצצת אטום, והם יוצאים בקריאה קדושה ונרגשת, להעיר את עם ישראל מתרדמתו, לבקש מכל יהודי ויהודי לקרוא את הזוהר הקדוש, ובכך הם מקיימים את עצת המקובלים, ובפרט של המקובל האלוקי של דורנו בעל הסולם, שהלך וזעק בפני ראשי ישיבות באירופה, על הסדרת לימוד הוזהר הקדוש, על מנת לבטל את גזרת השואה, אולם לא שעו לקריאתו והנורא מכל קרה, השואה. בואו לא נהיה שאננים ונשמע לעצת התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, שבזכות הזוהר יצא עם ישראל מהגלות ברחמים".

 

לסיכום

למרות הדברים שנכתבו כאן צריך לזכור כמה דברים. לימוד וקריאת הזוהר אינו העיקר ואינו התכלית, שכן העיקר הוא לימוד התורה וההלכות שמביאות לידי מעשה, וכן קריאת הזוהר הינה "תוספת" קדושה מאוד שיכולה להשפיע רבות, אך עדיין עיקר עבודתו של האדם היא לימוד התורה, עבודת המידות וכו'. בנוסף, מומלץ לא ללמוד לבד את הזוהר, ולא לקחת יוזמות כאלה ואחרות ללימוד אלא לגשת לתלמיד חכם מובהק (לא אחד שחזר בתשובה רק לפני 10 שנים כמובן) וללמוד ולהתייעץ איתו לגבי התכנים, הכדאיות והעמקת הלימוד. קריאה מועילה.

 

One comment

 1. נתן גרינבוים

  בס"ד
  שבוע טוב
  לכבוד חברי מפעל הזוהר העולמי
  שמחתי מאוד לכתבה בעיתון,
  ואני מתפלא מאוד שאתם כותבים בזה הלשון:
  ישנם רבנים וקהילות בעם שמודאגים מהמצב הקיים ומתבססים על פי מקורות העבר, וחוזים שבעתיד תפרוץ מלחמה כוללת, הכוללת נפילת טילים, פצצת אטום וכו'. אחד מהם הוא הרב אמנון יצחק שלאורך שנים מוסר בדרשותיו את הנבואות האלה שמבוססות על פי מקורות ביהדות. מלבד הרב אמנון יצחק וכו',
  אז אני מתפלא מאוד שאם הרב הצדיק אמנון יצחק מדבר כל הזמן על זה למה לא נותן עצה פשוטה שינצלו, שילמדו זוהר הקדוש, ואם לא נותן העצה זה סימן שהוא עוד לא מודע על מעלת וגדולת לימוד הזוהר הקדוש, ולמה התלמידים שלו לא אומרים לו, ולמה לא מראים לו הספרים שאתם מוציאים לאור, היום כמעט שאין בן אדם שלא יודע, הלא כתבתם בעיתון השבוע למיליון אנשים כמה מאמרים חשובים שזה מספיק לבן אדם להתקשר ללימוד הזוהר הקדוש, וכן פלא והפלא ושמעתי מכמה אנשים שלמה זמיר כהן גם לא מדבר ומעורר ומחזק אנשים ללמוד זוהר הקדוש, וכתוב בזוהר הקדוש שלפני ביאת המשיח ילדים קטנים ילמדו וידעו תורת הסוד, ורואים כאן אצליכם איך שישלדים לומדים 120 םעמים םתח אליהו בשבת, אז התקיים כבר דברי הרשב"י, והרשב"י כותב שרק אלו שילמדו זוהר הקדוש ינצלו בתיבת נוח, והשאר כולם ימחקו מן העולם, כולל הרבנים הגדולים שיש להם האחריות לעורר את כולם בלימוד הזוהר הקדוש, והם האחראים.

  זאת אומרת, שמי שלא מעורר על לימוד הזוהר הקדוש הוא שותף לאירן למחוק ח"ו היהודים מהעולם, כך ראיתי שכתבתם בשם התיקוני זוהר הקדוש.
  והנה יש לי כמה שאלות?
  1. למה יושנים הרבנים?
  2. למה לא שומעים מהם כלום על לימוד הזוהר הקדוש?
  3. למה עוד לא לומדים בכל הישיבות?
  4. למה לא לומדים בכל התלמודי תורה?
  5. מה? הם לא מאמינים לדברי הרשב"י?
  6. ראיתי בספר זוהר החסד שכתבתם על רבני הערב רב מהזוהר הקדוש, מה? זאת אומרת שכל הרבנים שלא כתבו או זירזו ללמוד זוהר הקדוש הם באמת ערב רב?
  7. אז איך אפשר לשמוע תורה מפיהם?
  8. האם כולם הם שליחי הסמך מ"ם ח"ו?
  9. למה אתם לא מפרסמים הרבנים שכן אומרים ללמוד זוהר הקדוש, שלכל הפחות נוכל להתקשר אליהם, שהם הרבנים הצדיקים האמיתיים?
  10. האם יכול להיות דבר כזה שכל הרבנים ראשי ישיבות עם הבנינים הגדולים שייכים לערב רב?
  נא ובבקשה לענות לי על השאלות האלו, כי נוגע לא רק בשבילי זה נוגע לכל עם ישראל.
  11. איפה הם כל הדרשנים ומחזירי תשובה כגון ערכים וכל מיני מוכיחים למיניהם שאומרים כל היום דרשות בכל המקומות, ובראדיו, והם המוכיחים אותנו לאמונה בפרשת השבוע ועוד, אם הם לבד לא יודעים לדבר על הזוהר הקדוש שהרשב"י כותב שרק בזה החיבור נצא מן הגלות, זאת אומרת שהם בכלל לא מעונינים שנצא מן הגלות, שאם משיח יבוא יתגלה לעיני כל האמת הברור ומי שהיה מן הערב רב, אז מה שווה כל הדרשות שלהם, כי אני לבד ראיתי [שאני בן אדם פשוט מאוד], שבקצת לימוד הזוהר בלשון הקודש שלמדתי, נתעוררתי כבר על הרבה מצות והתחלתי לקיים מצוות כמו שצריך, ושמעתי לכל הדרשנים למיניהם אני לא רוצה להזכיר שמם מפני לשון הרע, אבל למה שלא יעוררו אותני בלימוד הזה שרק זה יציל את חיינו מפצצת אטום ח"ו?
  12. מה יענו הרבנים האלה ליום התוכחה שיאשימו אותם כמו שהבאתם מהצדיק הקדוש בעל הסולם זצ"ל, שהרבנים לא שמעו בקולו, ונהרגו שש מיליון יהודים רח"ל, אז על מה מחכים בעלי הדרשנים, שמספרים לנו סיפורים יפים, ולא מגלים איך להינצל מפצצת אטום?
  אני שואל את השאלות האלו להרבה אנשים, ואני מחכה לתשובה ממכם

  תודה ושלום

  נתן גרינבוים

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*