logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

תיקוני זוהר תיניינא לרמח"ל מחולק ל- 40 יום

רמחל- קבר

הקדמה למהדורה המחולקת

 ראה עתה זה חדש, חלוקה של תיקוני זוהר תיניינא לרבנו הרמח"ל זיע"א  ל- 40 יום ,מליל ז' באדר (יום פטירת משה רבינו) דרך פורים , ר"ח ניסן – ראש חודשים , י' בניסן – "משכו וקחו לכם"  ,וליל הסדר – תחילת תיקון השבעים ,עד ליל י"ז בניסן – ליל גאולת פורים בו נאמר "בלילה ההוא נדדה שנת המלך".      כמו"כ הוספנו כותרות לתיקונים ותוכן עניינים מפורט באדיבות ר' יעקב אלבויים. הגהנו שוב הגהה נמרצת את התיקונים , הן בארמית ובעיקר את התרגום לעברית, הסרנו השיבושים והוספנו הערות כיד ה' הטובה עלינו לתועלת הלומדים. יה"ר שיצא דבר מתוקן מתחת ידנו "שגיאות מי יבין מנסתרות נקנו". ובזכות הלימוד בתיקונים נזכה במהרה לנהורא מעלייה ותחילת לגילוי יחודו יתברך , בהגלות נגלות זוהר תיניינא במלואו בב"א.

אתר הרמח"ל :  www.ramhal.net

הידעת?

הידעת שפקד ה' את עמו והרמח"ל חיבר על פי מלאכי מעלה (אליהו, מט"טרון…) והנשמות הקדושות (אדם הראשון, אברהם אבינו, יעקב אבינו, רעיא מהימנא, רב המנונא סבא…) את ספר הזוהר השני (זוהר תיניינא)?

הידעת שבלב ליבו של זוהר תיניינא, נמצא הספר ע' תיקונים על הפסוק האחרון בתורה ("ולכל היד החזקה…") ובו האידרא רבא קדישא?

בית הרמחל 1הידעת שבספר ע' תיקוני זוהר תיניינא תלוי עניין הופעת מלכות וגילוי ייחודו יתברך לעני כל חי וכן הכנעת ע' אומות העולם ושריהם תחת רגלי השכינה ?

 להלן מס' ציטוטים מתוך ספר ע' תיקונים חדשים:

תיקון ט"ו (רעיא מהימנא): "סו"ד ה' ליראיו" אלו ע' פנים לתורה שנמסרו להתגלות ע"י שניים , "ליראיו" ודאי , חד רשב"י בוצינא קדישא וחד אנת חסידא קדישא… (רשב"י בסו"ד יש מאין , רמח"ל בסו"ד יש לאין !).

תיקון ט"ל (רעיא מהימנא): … ר' ר' (הרמח"ל) ודאי עכשיו הוא הזמן להחזיר השכינה לבעלה בחיבור הזה, שבו "והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע…" זה אור עליון בו אתה מאיר לשכינה בגלות ועל ידו היא תעלה מהגלות בזמן הגאולה!

תיקון נ' (חד סבא): … אשרי חלקך (הרמח"ל) שתיקון עליון עולה על ידך ב-ע' תיקונים אלו , שעל ידם ישברו שבעים שרי האומות לפני השכינה!

תיקון מ' (אליהו הנביא): רבים הם שיתאספו להתקרב למלך על ידי חיבור זה בזמן שיתגלה להם ואז הס"א תברח ותתחבא עד שתעבור לגמרי מהעולם!

הקדמה שניה (אליהו הנביא):…וב-ע' תיקונים אלו יושלם התיקון העליון לקשור כל המדרגות (הנשמות והמלאכים) בקשר אחד (בשורשם דהיינו השכינה) ויתעטרו כולם בשכינתך הקדושה…

ציון הרמחל 2"טעמו וראו כי טוב ה' " – תיקון השכינה ע"י ע' תיקונים (יחוד רישא וסיפא):

לימוד ע' תיקונים ראשונים (דרשב"י) 30 יום,  מר"ח אלול ועד ראש השנה (הרישא – מעשה בראשית , דע מאין באת , יש מאין).

לימוד ע' תיקונים חדשים (דרמח"ל) 30 יום,  מט"ו באדר ועד ליל י"ז בניסן  (הסיפא – מעשה מרכבה ,לאן אתה הולך ,הגאולה , יש לאין) – בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל!

"כי עין (תיקוני רשב"י) בעין(תיקוני רמח"ל) יראו בשוב ה' ציון"

הצטרף גם אתה ועלה עוד היום על רכבת הגאולה

וקבע שעה אחת ביום ללימוד התיקונים החדשים "ויפה שעה אחת קודם…"

 ללימוד יומי של תיקוני הזוהר: לחץ על הקישורים הבאים:

תיקוני זוהר תניינא לרמחל – חוברת מס 1 – ז באדר

תיקוני זוהר תניינא לרמחל – חוברת מס 2 – ח באדר

תיקוני זוהר תניינא לרמחל – חוברת מס 3 – ט באדר

תיקוני זוהר תניינא לרמחל – חוברת מס 4 – י באדר

תיקוני זוהר תניינא לרמחל – חוברת מס 5 – יא באדר

תיקוני זוהר תניינא לרמחל – חוברת מס 6 – יב באדר

תיקוני זוהר תניינא לרמחל – חוברת מס 7 – יג באדר

תיקוני זוהר תניינא לרמחל – חוברת מס 8 – יד באדר

תיקוני זוהר תניינא לרמחל – חוברת מס 9 – טו באדר

תיקוני זוהר תניינא לרמחל – חוברת מס 10 – טז באדר

תיקוני זוהר תניינא לרמחל – חוברת מס 12 – יח באדר

תיקוני זוהר תניינא לרמחל – חוברת מס 13 – יט באדר

תיקוני זוהר תניינא לרמחל – חוברת מס 14 – כ באדר

תיקוני זוהר תניינא לרמחל – חוברת מס 15 – כא באדר

תיקוני זוהר תניינא לרמחל – חוברת מס 16 – כב באדר

תיקוני זוהר תניינא לרמחל – חוברת מס 17 – כג באדר

תיקוני זוהר תניינאלרמחל – חוברת מס 18 – כד באדר

תיקוני זוהר תניינא לרמחל – חוברת מס 19 – כה באדר

תיקוני זוהר תניינא לרמחל – חוברת מס 20 – כו באדר

תיקוני זוהר תניינא לרמחל – חוברת מס 21 – כז באדר

תיקוני זוהר תניינא לרמחל – חוברת מס 22 – כח באדר

תיקוני זוהר תניינא לרמחל – חוברת מס 23 – כט באדר

תיקוני זוהר תניינא לרמחל – חוברת מס 24 – א בניסן

תיקוני זוהר תניינא לרמחל – חוברת מס 25 – ב בניסן

תיקוני זוהר תניינא לרמחל – חוברת מס 26 – ג בניסן

תיקוני זוהר תניינא לרמחל– חוברת מס 27 – ד בניסן

תיקוני זוהר תניינא לרמחל – חוברת מס 28 – ה בניסן

תיקוני זוהר תניינא לרמחל – חוברת מס 29 – ו בניסן

תיקוני זוהר תניינא לרמחל– חוברת מס 30 – ז בניסן

תיקוני זוהר תניינא לרמחל – חוברת מס 31 – ח בניסן

תיקוני זוהר תניינא לרמחל– חוברת מס 32 – ט בניסן

תיקוני זוהר תניינא לרמחל – חוברת מס 33 – י בניסן

תיקוני זוהר תניינא לרמחל– חוברת מס 34 – יא בניסן

תיקוני זוהר תניינא לרמחל – חוברת מס 35 – יב בניסן

תיקוני זוהר תניינא לרמחל – חוברת מס 36 – יג בניסן

תיקוני זוהר תניינא לרמחל – חוברת מס 37 – יד בניסן

תיקוני זוהר תניינא לרמחל – חוברת מס 38 – טו בניסן

תיקוני זוהר תניינא לרמחל– חוברת מס 39 – טז בניסן

תיקוני זוהר תניינא לרמחל – חוברת מס 40 – יז בניסן

אתר הרמח"ל :  www.ramhal.net

 

One comment

  1. חסר חלק 11

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*