logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

ערב רב והזוהר

ספר "הערב רב" וכל המסתעף
ח"י (18) כרכים
על פי ספר הזוהר הקדוש

וכל כתבי האריז"ל ושאר ספרי קבלה וחסידות

בו יבואר גודל ענין חיוב הלימוד ולחקור מעשי וענין ה"ערב רב", ואיך שצריכים ללחום נגדם, שמקלקלים את כל עם ישראל בכל העולם כולו, ועוקרים כל המצות שבתורתינו הקדושה, כמו שכתב הגאון הקדוש מווילנא זיע"א, שישנם חמשה מיני ערב רב, והם: א)בעלי מחלוקת ובעלי לשון הרע, ב)הרודפים אחר התאוה כמו זנות וכדומה, ג)הרמאים שמראים עצמם כצדיקים ואין לבם שלם, ד)הרודפים אחר הכבוד ובונים חרבות לעשות להם שם, ה)הרודפים אחר הממון. והמחלוקת תחילה, כי המחלוקת כנגד כולם, והם נקראים "עמלקים", ואין בן דוד בא עד שיעברו מן העולם, ועליהם נאמר (דברים כה, יט): "תמחה את זכר עמלק" כמבואר בזוהר. (אדרת אליהו פרשת דברים)

הערב רב וכל המסתעף חלק ראשון

http://ha-zohar.net/books/EREVRAV_SEFER1.pdf

הערב רב וכל המסתעף חלק שני

One comment

 1. בס"ד
  לכבוד חברי ומנהלי האתר החשוב הזה שליט"א
  שלום רב!
  התחלתי לקרוא את הספר הראשון של הערב רב, וממש אני נבהל, כל הסימנים שכתוב שם הם על הרב שלי שאני רואה כל הזמן, ממש לא יאומן כי יסופר.
  עכשיו אני מבין טוב למה עם בני ישראל עוד יושבים בגלות המר הזה,
  כי הרבנים הרשעים של הערב רב פשוט מעכבים את הגאולה,
  עכשיו אני מבין איך קרה שרב גדול מנתניה אנס שני בחורות קטנות ויושב בבית הסוהר,
  ועוד רבנים ראשי ישיבות גדולים בארצות הברית שיושבים וישבו כבר הרבה זמן בבית הסוהר, כמו הראש ישיבה הגדול בישיבת תורה תמימה, שהנכד שלי למד שם, ומי יודע מה קרה איתו?
  היום שמעתי בבית הכנסת כי אחד הרבנים המחזיר בעלי תשובה הכי הגדולים שנוסע בכל העולם ואנס הרבה בחורות ואשת איש רח"ל, מה שכל יהודי פשוט לא היה עושה, כי מי לא למד ומי לא יודע את עשרת הדברות,
  אבל הערב רב רבנים האלו, הם פשוט שייכים לדור המבול רח"ל,
  אני באמת מאוד התפלאתי לפני הרבה זמן, עד ששכחתי מזה,
  לא היבנתי לפני הרבה הרבה שנים איך הרב שלי מסתכל על כל הנשים והבחורות פנים אל פנים?
  הלא כתוב בתורה ולא תתרו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם!!!
  וחיפשתי לפני הרבה שנים אם יש היתר לרב להסתכל בנשים, עד ששאלתי לרב אחד, [עכשיו אני מבין שהוא גם מאותו הערב רב רבנים], האם לרב יש היתר לראות מראות אסורות שאסור לכל יהודי?
  ענה לי הרב הזה, יש מתירים אם זה נחוץ לפסוק השאלה,
  עכשיו אני מבין מיהו המתיר? זה הערב רב!!!
  אשר חלקיכם שזכיתם לפרסם את הספרים על הערב רב.
  מעתה אני יפרסם לכל החבירים שלי המעונינים לראות את האמת,
  ומהיום אני בוחן את הרבנים כך!!!
  אני הולך עם אשה שלי לרב והיא שואלת השאלות, ואם מרים את העיניים אני יודע שהוא מהרבנים של הערב רב,
  תודה רבה שפתחתם לנו את העיניים לראות האמת!!!
  בכבוד רב
  גרשון פיש

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*