logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

Author Archives: הרב שלום יהודה גראס

קונטרס קול השחיטה

קונטרס קול השחיטה להורדה: קול השחיטה מתוקן ומכן לדפוס  עובדות ומספרים ממצב השחיטה במשחטות החרדיות בניו יורק וברחבי ארצות הברית וקנדה משנת תשכ"ז עד שנת תשל"ז מאתי הצעיר באלפי ישראל שלום ...

להמשך קריאה

האמת הזועקת!- הרבנים שלא מורים ללמוד זוהר- לא משוגעים ח"ו!!! – אלא הם קליפת עמלק וערב רב שדין רוחין ולולין (זוה"ק כתבי האריז"ל שו"ת רשב"א, כח הזוהר חלק ז')

האמת הזועקת! הרבנים לא משוגעים ח"ו!!! – אלא הם קליפת עמלק וערב רב שדין רוחין ולולין (זוה"ק כתבי האריז"ל שו"ת רשב"א, כח הזוהר חלק ז') אנחנו המשוגעים!!! שמחכים לרבנים לומר ...

להמשך קריאה