logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

Author Archives: הרב שלום יהודה גראס

הפצה של ספרי זוהר (אור הזהר, זוהר שבת, בן העולם הבא, כח הזוהר) של מפעל הזוהר העולמי בבתי כנסיות ומדרשות בירושלים

הפצת ספרי זוהר (אור הזהר, זוהר שבת, בן העולם הבא, כח הזוהר) של מפעל הזוהר העולמי בבתי כנסיות ומדרשות בירושלים מפעל הזוהר העולמי מחלקים ספרי זוהר 4 כרכים – אור הזוהר ...

להמשך קריאה

ספר צער בעלי חיים כהלכתה- חלק א'- ענין לימוד הלכות צער בע"ח והעונשים הגדולים המענישים האדם בעולם הזה והבא, על כל צער של הבע"ח -ובשחיטות לא כשרות

ספר צער בעלי חיים כהלכתה חלק א'  להורדה: ספר צער בעלי חיים כהלכתה חלק א בו יבואר גודל ענין לימוד הלכות צער בעלי חיים, והעונשים הגדולים אשר מענישים את האדם בעולם ...

להמשך קריאה

האדמור מהאלמין ועו"ד ערן עזרא בדרשה בטבריה בציון רבי עקיבא והרמח"ל לחיזוק לימוד הזוהר הקדוש והצלת עם ישראל

דרשת האדמור מהאלמין בציון  קבר רבי עקיבא והרמח"ל לחיזוק הזוהר הקדוש והצלת עם ישראל לצפיה בדרשה ..     האדמור מהאלמין והעורך דין ערן עזרא בדרשה בטבריה בציון רבי עקיבא ...

להמשך קריאה

סודות גדולים המגלים את העמלקים האמיתיים של הדור האחרון- סוד מלחמת גוג ומגוג שו"ת אכילת בשר למעשה, ספר חלב יצה"ר- המלחמה נגד האכלת טריפה חלב ודם, ספר זוהר-הכשרות והשבת

סודות גדולים המגלים את העמלקים האמיתיים של הדור האחרון להורדה: זוהר הכשרות והשבת חוברת 08    חלב יצהר – המלחמה הגדולה נגד האכלת נבילה וטריפה חלב ודם ורצו להרוג את ...

להמשך קריאה