logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

Author Archives: הרב שלום יהודה גראס

פצצת אטום על השחיטה וכשרות התפילין ומזוזות/ סרטון – משיח Mashiach

פצצת אטום על השחיטה וכשרות התפילין ומזוזות https://www.youtube.com/channel/UCP1bCqaP9DabSZTRR1ecobw   https://www.youtube.com/watch?v=J-BVwzgpUgA&feature=youtu.be   https://www.youtube.com/watch?v=3LtVN-2ONu0&feature=youtu.be \   מפעל הזוהר העולמי" – שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי" – מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה ...

להמשך קריאה

זוהר אבות ובנים- פרשת מטות מסעי

זוהר אבות ובנים- פרשת מטות מסעי אין נחת גדולה יותר  לקב"ה  ולרשב"י לראות את בניו ובפרט צעירי הצאן שלומדים בהתמדה זוהר הקדוש בכל מוצאי שבת קודש,  שמחה גדולה בעליונים ובתחתונים, ...

להמשך קריאה

האדמור מהאלמין בדרשה # 2 ראש חודש אב בזעקה נרגשת להצלת עם ישראל משחיטות לא כשרות -חשיפה על כשרות השחיטה עם סיפורים ממרן עובדיה יוסף זיע

האדמו"ר מהאלמין בדרשה # 2 ר"ח אב חשיפה על כשרות השחיטה עם סיפורים ממרן עובדיה יוסף זי"ע Rebbe Mhalmin sermon # 2 Rosh Chodesh Av exposure kosher slaughter with stories ...

להמשך קריאה

ספר תיקוני הזוהר תיקון ע' המבואר בלשון הקודש- תיקוני הזוהר המחולק הדפיסו והפיצו לכל ישראל בכל העולם – הכח הגדול לעצור ולבטל כל הגזירות ולזרז לאלתר הגאולה ברחמים

ספר תיקוני הזוהר תיקון ע' המבואר בלשון הקודש תיקוני הזוהר- תיקוני הזוהר המחולק הדפיסו והפיצו לכל ישראל בכל העולם – הכח הגדול לעצור ולבטל כל הגזירות ולזרז לאלתר הגאולה ברחמ ...

להמשך קריאה